7år André Dypvik. tsaut. eigedomsm. Fagleg leiar Fagleg Ulstein/Herøy. Meklar. Meklar Fagleg leiar Volda/Ørsta

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "7år 2000-2007. André Dypvik. tsaut. eigedomsm. Fagleg leiar Fagleg Ulstein/Herøy. Meklar. Meklar Fagleg leiar Volda/Ørsta"

Transkript

1 VM Å V Ø hytteleilegheiter og 34 ledige fritidstomter ontakt statsautorisert eigedomsmeklar unnvor akke på tlf: / FJ FJ MØ - informasjon 3. oktober pplag år om i form på ktivsenteret Herøy - lstein- Hareid lf itt galskap ide 6-7 ngdoms-pris ide 26 unnel-trygg ide ngdommens ombud ide M... M M Johnny ragset Jørn Velle ndré ypvik ndre ragset tatsaut. eigedomsm. Meklar tatsaut. eigedomsm. Meklar hnny Jørn ragset Velle Johnny Jørn ragset Fagleg leiar Volda/Ørsta ndré Velle ypvik Volda/Ørsta Jørn ndré Velle Fagleg ndre ypvik leiar lstein/herøy ragset lstein/herøy ndré ndre ypvik ragset tsaut. eigedomsm. lf tatsaut. Meklar eigedomsm. lf Meklar tatsaut. lf. 98 eigedomsm lf tatsaut. 62 Meklar 69 eigedomsm. Jørn Meklar Velle leg leiar Volda/Ørsta Fagleg Volda/Ørsta ndré tatsaut. ypvik eigedomsm. leiar Volda/Ørsta Volda/Ørsta ndre Meklar ragset Fagleg leiar Fagleg lstein/herøy leiar 97 Meklar Volda/Ørsta ndustrigata 14, 6101 Volda. lf jøgata lf. 41, lsteinvik lf moremegling.no M lf. 90 tatsaut. Fagleg leiar eigedomsm. lstein/herøy lf Meklar lstein/herøy lf Volda/Ørsta lf Fagleg lf. 98 leiar lstein/herøy 17 lstein/herøy lf lf lf lf Volda. ndustrigata 14, 6101 Volda. jøgata 41, 6065 lsteinvik. jøgata 41, 6065 lsteinvik. moremeg moremegling.no ny n Jørn Velle ragset Velle t. Meklar eigedomsm. leiar Volda/Ørsta lf jøgata M 41, 6065 lsteinvik.... jøgata 41, 6065 lsteinvik. Jørn ndré Velle ndré ypvik ypvik Meklar tatsaut. tatsaut. eigedomsm. eigedomsm. Johnny ragset Jørn Velle tatsaut. eigedomsm. Volda/Ørsta Fagleg Fagleg leiar lstein/herøy leiar lstein/herøy Meklar Fagleg leiar Volda/Ørsta Volda/Ørsta lf. lf lf lf lf ndré ndre ypvik ndre ragset ragset Meklar Meklar lstein/herøy lf tatsaut. eigedomsm. ndré ypvik Fagleg lstein/herøy leiar tatsaut. lstein/herøy eigedomsm. Fagleg leiar lstein/herøy lf. lf lf ndre ragset Meklar lstein/herøy lf ndre ragset Meklar lstein/herøy lf moremegling.no ndre ragset Meklar lstein/herøy lf ndustrigata 14, 6101 Volda. jøgata 41, 6065 lsteinvik. moremegling.no lda. jøgata jøgata 41, , 6065 lsteinvik. lsteinvik. jøgata 41, 6065 lsteinvik. moremegling.no moremegling.no moremegling ratisavis for: Hareid - Herøy - ande - lstein - Vanylven - Volda - Ørsta

2 2 nsdag 3. oktober 2007 amn og næring egionavisa ostboks 424, 6067 lsteinvik esøksadr.: yrkjegata 8 elefon: elefax: ay ut/sats: egionavisa rykk: ogn og Fjordane vistrykk pplag: istribusjon: osten edaktør/agleg leiar Hugo ntonsen Mobil: algssjef ine rke lf. dir.: Mobil: paltist/reporter Fredrik teen eporter nna oksøyr lf: ekretær/salg ari H. erge lf. dir.: algskonsulent or rild Haddal lf. dir.: Mobil: roduksjon Janne ren unheim lf. dir.: roduksjonsleiar unlaug leppe lf. dir.: Ørsta-kontoret: esøksadr.: 3. etg., Ørsta org elefax: algskonsulent Magne rumsvik Mobil: alg og produksjon unn Homberset Mobil: ratis til alle i Hareid, Herøy, ande, lstein, Vanylven, Volda og Ørsta. visa blir også distribuert ved Widerøeutgangen på Hovden, Ørsta, i kafeen på Ålesund ufthavn, Vigra, på attbussen til slo, på F-ferger Hareid-ulasundet, og på strategiske møteplassar i regionen ye egionavisa - proffbutikk på eikong å bildet, foran den nye bilen de har investert i, ser vi f. v.: ngbjørn Husøy, udleik ragseth, ars Vegard erland, Frank chneider og Hallgeir ødskar. Møre yggservice ekspanderer og har inngått avtale med artro om etablering av proffbutikk på eikong, i bygget til eikanger yrkjelydshus. artro er en stor leverandør i orge på gass/luftverktøy, kompressorer, spiker/festemateriell og produkt etc. Fra butikken skal vi betjene næringslivet/privatkunder med artro sitt sortiment. Vi jobber også med å få på plass flere avtaler, slik at vi kan tilby en totalpakke til våre kunder. tillegg skal Møre yggservice etablere et serviceverksted for artro - gass/luftverktøy og kompressorer. ette blir det eneste serviceverkstedet i hele Møre og omsdal, noe som også medfører en utvidelse av staben, der udleik ragseth går inn som daglig leder og Hallgeir ødskar på salg og service. Faglig leder/salgsleder i Møre yggservice, ngbjørn Husøy melder også om stor aktivitet på snekkeravdelingen, der de er inne i sluttfasen på et større prosjekt. a blir det igjen tid til flere andre oppdrag. Med åpning av proffbutikk og stor etterspørsel får vi en hektisk og spennende tid foran oss, sier ngbjørn Husøy. Åpning av butikken skjer oktober. rivatkunder er også velkommen til åpningen. keidar Ålesund atsar på godt design og arkitektur egionsjef idsel ykhus, varehussjef rond ordstrand og utbyggar teinar ausund har samarbeidd nært i byggeperioda. orsdag opnar dei keidar i erstadveien. morgon torsdag opnar keidars nye møbel- og interiørvarehus i erstadveien 545 i reivika, Ålesund. keidar satsar for fullt på unnmøre, orges fremste møbelregion, i eit nytt framtidsretta bygg. - et ligg mykje glede og inspirasjon i godt design og flott arkitektur. ifor er det smil og entusiasme hos våre 20 tilsette om dagen. g kundane står på døra og lurer på om vi opnar snart, seier varehussjef lisabeth lettestøl tek over som leiande helsesøster etter dith einebø. lettestøl starta som leiande helsesøster frå mandag 1. oktober lettestøl har vore tilsett i Herøy kommune sidan februar 2006, som psykiatrisk fagkonsulent, med lokalisering på helseavdelinga. lettestøl er ein del av ngdomsteamet og har i hovedsak jobba med ungdom, rond ordstrand. orsdag opnar keidar si nysatsing dørene. - o kan vi vise miljøa slik vi ønskjer. et skal inspirere kundane våre. ei tilsette får arbeide i møbelmiljø dei er stolte over å presentere for kundane. ordstrand stadfestar at keidar tek eit økonomisk løft med satsinga i Ålesund. - et viser at vi meiner alvor. Vi skal auke marknadsandelen og siktar høgt, men realistisk. Målet er å ha ein omsetnad på 70 millionar kroner i Med ein så flott butikk, må vi få til det, påpeikar varehussjefen. y helsesøster i Herøy inkludert Helsestasjonen for ungdom. dith einebø har vore tilsett som helsesøster i Herøy kommune sidan 1965 og har sin siste arbeidsdag fredag 26. oktober. Ho opplyser at stillinga hadde stått ledig i to år då ho starta og mykje har skjedd ved Helseavdelinga sidan den tid. ånekassen i Ørsta ato andvik er tilsett som ny regiondirektør ved ånekassen sitt regionkontor i Ørsta. g gled meg til å ta fatt i oppgåva, seier ato andvik. ånekassen har ei viktig rolle med å medverke til å sikre samfunnet tilgang på utdanna arbeidskraft og gje studentane god sørvis og kvalitet. Å gjere utdanning mogleg for alle samstundes med å utvikle gode løysningar, er spennande og gjevande, seier han. ato ndre andvik er 41 år og kjem opphavleg frå allangen i ordland. Han har bakgrunn frå Forsvaret og helsevesenet, der han mellom anna har vore sjef for det einaste militære sjukehuset i oreg. den seinare tid har han arbeidd med planlegging av ein framtidig F-misjon i arfurregionen i udan, eit arbeid som medførte eit seks månaders opphald i frika i Han kjem no frå stillinga som sjef for den avdelinga i Forsvaret som forvaltar arbeidsgjevaransvaret for norske landstyrkar i internasjonale operasjonar. Mange studentar ontoret har ansvaret for tildeling av stipend og lån til alle studentar og elevar i Møre og omsdal, ogn og Fjordane, uskerud, ppland og elemark. tillegg behandlar nvestering i aktiv energiforvaltning gir kundar i parebank1 høve til å tene gode pengar. ida er inne for å vere smart og gjere enkle grep med sparinga meiner banken. Mange er rådville på kva dei skal gjere med sparepengane sine for tida. fjernsyn og aviser er det vanskeleg å forstå stadige opp- og nedturar i verdas aksjemarknad. ådgivarane Mounir l Mourabit og oger olheim i parebank 1 Volda/Ørsta/lstein meiner tida er inne for å gjere enkle grep med sparepengane. ilpassa sparing - et er viktig å tilpasse sparinga til kvar enkelt sine ønskjer og vilje til risiko. amstundes er det viktig for alle som sparer å ha mange ulike typer investeringar i ein portefølje. nvesteringar eller spareprodukt som ikkje heng saman med kvarandre, vil totalt kunne gi ei god avkastning over tid, og med betydeleg lågare risiko for tap, seier Mounir l Mourabit til egionavisa. Han viser til godt gammalt bondevet om å ikkje ha alle egga i same kurv. - Vi rår kundane våre til å fordele pengane sine. in god portefølje med god fordeling kan samla gi deg avkasting når alt anna, mellom anna aksjemarknaden, går nedover, påpeikar l Mourabit. kontoret saker om tilbakebetaling for dei same fylka, i tillegg til ør- røndelag og ustfold. il saman utgjer dette nær 20 prosent av alle sakene i ånekassen. Ørstakontoret er såleis eitt av dei store regionkontora i ånekassen, og vart oppretta i 1986 som det siste av distriktskontora. ato ndre andvik tek over etter verre ørdal som har vore regiondirektør sidan ånekassen har dei siste åra vore inne i ei omfattande fornying som endå ikkje er sluttført. ye nettsider er utvikla og det er lagt til rette for høg grad av sjølvbetjening for kundane. ette har medført høgare kvalitet og vesentleg kortare saksbehandlingstid. undane våre kan søkje både støtte og betalingsutsetjing på nternett, nær 60 prosent av søknadane slepp manuell saksbehandling. Vel dei elektronisk signering av utbetalingsbrev, kan dei faktisk leve eit papirfritt liv med ånekassen, fortel andvik. par smart reduser risiko Mounir l Mourabit, rådgivar i parebank 1 Volda/Ørsta/ lstein, rår kundane til å spreie risikoen i sparinga. (Foto: Magne rumsvik) nergiforvaltning - vifor ikkje tene pengar på variasjonane i straumprisane?, spør rådgivarane ved parebank 1 Volda/ Ørsta/lstein. ei viser til at ordisk nergiforvaltning (F) og forvaltningen der har den eigenskapen at den kan gi god avkastning uavhengig av om straumprisen går opp eller ned. - fjor leverte F sine tre risikoprofilar avkastning godt over selskapet si langsiktige målsetting. ette skuldast at forvaltarane til F har gjort ein god jobb i å ta riktige posisjonar i energimarknaden. ikevel er vi i parebank 1 opptekne av at produktet frå F skal hjelpe til med å få ned risikoen i sparekundane si portefølje, understrekar Mounir l Mourabit. ekssifra vilkår Vilkåret for å gå inn i F er at ein må investere minimum kroner. - essutan rår vi til at ikkje meir enn 20 prosent av porteføljen er i F. et er med bakgrunn i at investeringane skal spreiast, men at det også praktisk skal vere plass til fleire typar investeringar, seier l Mourabit.

3 sjå kva som skjer! egionavisa nsdag 3. oktober rekkspelets dag Åmdal rekkspelklubb arrangerer for første gong rekkspelets dag i Ørsta, laurdag 6. oktober. Målet med arrangementet er å syne det breie spekteret av trekkspelarar i fylket. aurdag 6. oktober arrangerer Åmdal rekkspelklubb rekkspelets dag i Ørsta. varieté-klassa, og vil spele stykke av meir klassisk karakter. Variert musikk vert det frå dd-rne Halaas, ein allsidig sceneaktør som serverer alt frå visesong til fengjande gammaldans og sving. Han er i desse tider C-aktuell der eit breidt spekter av musikalske perler er presentert, mellom anna viser av Johannes leppevik. v lokale grupper får ein sjølvsagt høyre Åmdal rekkspelklubb, atsabbane, Møregjengen, ipelaget med Morten ollerud og Melle/ødemel kjøpte Åmdal rekkspelklubb trekkspel til elevane ved rautaset skule. Målet var å auke interessa for instrumentet. levane vert presentert under kyndig leiing av lav rne am og nne Maude, som har gjort ein framifrå jobb med opplæring. tter konsertane skal musikarane underhalde på Ørstaheimen og akk-la-marka. agen vert avslutta med blanda- agen startar med konsertar på Ørsta mfi og i gågata, eventuelt Ørsta org om veret er dårleg. Her vert det alt frå gamaldans til klassiske stykker og visesong. rrangørane har fått med seg noregsmeisterane i gamaldans, Johnson ew ook. ruppa består av musikarar frå ulike delar av fylket, m.a. ristina eite frå Ørsta og Åmdal rekkspelklubb. ruppa spelar gamaldans som verkeleg får det til å rykkje i dansefoten. ristina jørdal Farstad (17) frå ennfjorden sikra seg nyleg sølv under oregsmeisterskapen i 4. : JZZ Å VÅ : dans på Ørsta ulturhus. er vil dei ulike gruppene syte for drivande trekkspelmusikk langt ut i dei små timar. dd-rne Halaas spelar det meste innan dansemusikk og stiller med eige orkester. Jazz-avdeling vert det med verre Fløtre og ars Håvik. Johnson ew ook, atsabbane, Møregjengen samt Melle og ødemel vil syte for taktfast gammaldans JZZ 12. MC F WH/ Å MY VÅ 2007 C C F: 12. C MY Y 16.: C 17.: M MJY Hovden om Hovden 18.: M F 19.: en kvikke karen Øystein vesle guten min var den tredje i nders Hovden sin store barneflokk. om vaksen vart Øystein rre Hovden prest fleire stadar i landet, og orsk almebok har to songar av han. onen hans att vart oppkalla etter farfaren, og fredag den 5. oktober kjem han til Volda og Ørsta kyrkjeakademi si tilskiping på rvingen i Hovdebygda (16) V H! Coop Mega 9-21 (20) ÅH - lsteinvik lf: grunner til å ta laser >à >à nærsynte, langsynte og skjeve hornhinner hos oss: arl-nders Hovden vart fødd på ulatingstaden ivindvik for åtti år sidan. i år seinare flytta huslyden til tiklestad. er var Øystein Hovden enno sokneprest då arl-nders byrja studere til tannlækjar etter krigen. tillegg til eigne minne har han samla mykje stoff om diktarpresten frå Hovdebygda, og no vil han dele ein del av dette med bygdefolket i Hovdens heimegrender. nders Hovden ( ) var ein av fleire vestlandske bondesøner som fekk seg utdanning og vart landskjend i dei sterke brytningsåra på slutten av og byrjinga av 1900talet. nders var nær ven med m.a. ernt tøylen og er ivle, ratis uforpliktende >ÃiÀi > ` } forundersøkelse >ÃiÀi > ` } qêv ÀÊ CÀÃÞ Ìi]Ê > }ÃÞ ÌiÊ (utføres kun av øyelege = arl-nders Hovden vil fortelje, frå sin synsstad, om farfaren nders Hovden og salmediktinga hans på rvingen i Hovdebygda 5. oktober. og han engasjerte seg sterkt for folkestyret, målsaka og ikkje minst den frilynde ungdomsrørsla. amstundes markerte han seg som diktar, og la ned mykje arbeid for ynorsk almebok som kom ut i arl-nders Hovden vil fortelje frå sin synsstad om farfaren og salmediktinga hans. idan det i år er 150 år sidan er ivle vart fødd, vil han ta med ein del om det nære forholdet mellom ivle og nders Hovden. tillegg til foredraget vert Ørstakoret med og syng nokre Hovden-songar. H F20.: ` HW J HW & H C F21.: 13. F 20. Ø C CC F 2. VM: MM CM F 20. MÅ 23. CC W... Ø 4. VM: VY M F M MÅ 23. W... F 9. VM: F 23. VM: MV / MM }Êà iûiê À ià spesialist i øyesykdommer) qêv ÀÊ CÀÃÞ Ìi]Ê > }ÃÞ ÌiÊ lle }Êà iûiê À ià oppfølginger av À>Ì ÃÊv ÀÕ `iàã i Ãi våre øyeleger À>Ì ÃÊv ÀÕ `iàã i Ãi ÀÕ««iÊÉÊv> ià>>ìì gen vakttlf. 24 t i døgnet ÀÕ««iÊÉÊv> ià>>ìì ruppe-/familierabatt (Þi i}iê À `iê >ÕÃÌ>` (Þi i}iê, V >À`ÊÛ Ê6 Õ entefri nedbetaling % M n % M n M Y F M Y F % JM F % JM F HYV HYV (Y M (Y M HV HV (Þi i}iê À `iê >ÕÃÌ>` (Þi i}iê, V >À`ÊÛ Ê6 Õ Øyelegene Frode austad og ichard van Volkman 'J HY V 'J HY V MM M Í V "Þi >ÃiÀ i Ê -Ê À i iã}ì ]Ê{ ÊiÌ} MM M Í V orkenesgt. 1, Ålesund V V ÈääÓÊ iãõ ` Ê >Ý ÊÇäÊ ÓÊÇ ÊÇ r. austad utfører operasjon av 4F 4F WWW J H WWW J H il sals! Hedda hytte på ønfoss i kjåk, 103 kvm, høg std. ing for info "Þi >ÃiÀ i Ê -Ê À i iã}ì ]Ê{ ÊiÌ} ÜÜÜ Þi >ÃiÀ i tunge øyelokk/poser under øynene, ÈääÓÊ iãõ ` Ê >Ý ÊÇäÊ ÓÊÇ ÊÇ tåreveisproblemer m.m. ÜÜÜ Þi >ÃiÀ i var onsdag: Quiz og disco var laurdag: isco F 7. M: F 11. M J Y WH M F 14. M: F 11. M J JØ Å Y WH M VÅ Y W: F! JØ Å / v\êçäê ÓÊÇ ÊÇä / v\êçäê ÓÊÇ ÊÇä VÅ Y W: F F..: upersalet held fram! 20% rabatt på alle hjelmar og hanskar! lle lagerførte: Fleire titalls skinndressar skal ut: 30-40% Jakke + ukse jeld Cobra acer og Cobra afety 30% jekk også H at vi har ope kvar laurdag i oktober! Før inntil 1496,- kr 1.100,- ilboda gjeld t.o.m. 27. oktober eller så langt lageret rekk! pningstidene våre er: Mandag - Fredag orsdag aurdag (Verksted ikkje opent)

4 4 nsdag 3. oktober 2007 egionavisa randalskoret og Ytre uløen riveleg hausthandel i lsteinvik med konsertar i ursken og Hareid kyrkje Veil. pris Veil. kr. pris 2.499,- kr ,- Veil. rodukttekst pris produkttekst produkt rodukttekst kr ,- produkttekst produkt rodukttekst produkttekst produkt randalskoret held konsert saman med Ytre uløen Jazz- nsemble. onsertreportoaret er variabelt, frå kvikke gospelmelodiar, via ew rleans Jazz til rolege salmar. Veil. pris kr ,- rodukttekst produkttekst produkt mbassador X Chrono ensasjonelt pristilbud fra inger: Forhandlerfelt: butikk, adr., tel., web inger Forhandlerlogo symaskin Forhandlerfelt: butikk, adr., tel., web mod kr 1.390,- M Forhandlerlogo jørndalvegen Forhandlerlogo 3 V Forhandlerfelt: lf. 70 butikk, adr., tel., web Forhandlerfelt: butikk, adr., tel., web Forhandlerlogo lstein arn og roderi 6065 lsteinvik - lf egrensa antall randalskoret held konsert saman med Ytre uløen Jazz-msemble i ursken kyrkje fredag og i Hareid kyrkje laurdag 12. og 13. oktober. jennom meir enn 30 år og bortimot 20 plateinnspelingar har Ytre uløen Jazz-nsemble gleda publikum i inn- og utland. Heilt frå starten av har ew-rleans Jazzen vore den musikalske inspirasjonen for Ytre uløen. i heldig blanding av vaksne, erfarne musikarar og unge grensesprengande talent er noko som har fulgt bandet si besetning i alle år, og som har bidratt til deira særprega spelestil. et meste av bandets verksemd foregår innaskjærs og uløen har ofte samarbeid med kor og korps. enne gongen er det randalskoret som er samarbeidspartnaren. Med seg til Hareid har uløen den fabelaktige vokalisten.c. Hawkins fra ew rleans. Hawkins begynte si songkarriere allereie i 6-års alderen. Han har songe i kor- og kirkesamanheng heile livet, men han har også erfaring frå omfattande turnéverksemd og har stått på plakaten saman med artistar som ke og ina urner, he Jackson Five og.. ing. Hawkins er også låtskrivar, dirigent og ein ettertrakta pedagog. randalskoret er det yngste blandakoret i Hareid kommune. oret vart stifta i 1999 av ina randal, og har medlemmar frå Hareid, Hjørungavåg, randal, igset og lsteinvik tok Øyvind. erg over som dirigent, og har i løpet av desse åra heva kvaliteten på koret. Øyvind kjem opprinneleg frå ombås og er busett i Herøy. onsertreportoaret er variabelt, frå kvikke ospelmelodiar, via ew rleans Jazz til rolege salmar. iendomsmegler 1 Å Ø MØ! elge bolig? ing for ratis Meglerakst i dag! lsteinvik inda ud vdelingsleder/megler lf: Hanne ristin æter algstilrettelegger lf: Fjelle HY 6065 lsteinvik risant.: ,- + omk. ppdr.nr.: oa/ta: Ca. 18/21 kvm omt: Ca kvm, eiet yggeår: 1950 Hytte i idylliske omgivelser ved Fjellsvatnet i lstein kommune. eliggenheten er på østsiden av vannet med gode solforhold og turmuligheter. et er spredt bebyggelse med fritidseiendommer i området. ilkomsten til hytta er fra offentlig vei, med en sti ned til hytta. nnhold: stue/soverom, kjøkken og vaskerom/div. er er også et anneks med soverom og en vedbod. Visning: tter avtale med megler Megler: inda ud elefon: / iendomsmegler 1, jøgt. 13, ostboks 350, 6067 lsteinvik Faks: n handel du skal leve med

5 egionavisa nsdag 3. oktober atakraft frå tussa Ønskjer du lågare kostnader knytt til t-drift og investering? Vi leverer driftstenester til bedrifter med alt frå 2 til 3000 brukarar, og det kostar mindre enn mange trur. Med eit hundretals serverar frå H og dei beste kommunikasjonsløysingane i regionen, har ussa etablert eit kraftsenter som allereie driv -systema til mange bedrifter på unnmøre. rift av serverar og programvare vert teke hand om av våre 36 profesjonelle -folk. Vi stoler på H sine løysingar, slik at du trygt kan stole på våre. nokre av forelane Ve å setje Vekk t-rfta tl tussa: Fast kostnad pr. brukar pr. månad gir deg lågare driftsutgifter upport frå vår eiga, lokale hjelpelinje: ussa ervicedesk Færre nyinvesteringar: auka levetid på C-ar og utstyr uka sikkerheit for kritiske data tørre mobilitet for brukarane Vi syter for backup og antivirus Med lagringsløysingar frå H og eigne, profesjonelle folk er driftsløysingane frå ussa stabile, enkle og trygge å bruke for verksemder av alle storleikar. Foto: Fred Jonny Hammerø H er verdsleiar innan -nettverk, og denne teknologien garanterer sikker datalagring hos ussa. a kontakt med ein av rådgjevarane våre, så får du vite kvifor driftsløysingane våre passar for verksemda di! Ørsta Ålesund ragsund lf

6 6 nsdag 3. oktober 2007 egionavisa agens! eilig forfriskande M: 1 ananas ½ sitron 2 appelsiner 2 dl tropisk saft (t.d fun tropical celebration) krell det som skrellast må, dryl alt i ein miksar og la det gå til du har ei smooth blanding. mak til med vatn. amn: Jogeir vamme Haanes lder: 21 ustad: jerdsvika ivilstatus: Fortsatt i live dol: Jim teinman var er du om ti år: å rommet, prøvar å lage ein låt som dei fleste likar, og flest mogleg ikkje mislika. å er eg ukonsentrert pga at det pip på M'n min. pelegalskap amn: Christer Moe jerde lder: 25 ustad: Ålesund ivilstatus: ingel dol: randon oyd og Mike atton var er du om ti år: kkje godt å seie. Ålesund med kids, bikkje, framleis i fast jobb, til og med? xposed to Failure er det deilegaste og beste bandet, ifølge medlemmane sjølve. ldri før har vi møtt ein gjeng så ironiske og lattermilde sunnmøringar. alenta og ulikskapane blant gutta held dei saman. r dette nøkkelen til suksess? andet xposed to Failure består av fem artige karar frå utsida av ragsundbrua, orleif, arl ndre, Jogeir, ars og Christer. eira første spelejobb var på andesus i Vi fekk bra respons i forhold til prestasjonen. en var ikkje fullt så bra, fortel orleif. Men der enda ikkje historia om bandet som skal revolusjonere norsk rock. orsk rock er generelt dårleg! Mange band spelar ikkje tonar og melodiar, det er berre bråk, meiner låtskrivar Jogeir. Han fortel at det xposed o Failure spelar er melodiøs rock. g inspirasjonen er ofte ein ræva dag. Folk har ulike måtar å få ut aggresjon på, min er å skrive musikk. Men eg prøvar alltid å skrive det på ein litt bra måte så det ikkje blir syting, fortel Jogeir. igentleg har tekstane heller ingen moral. ei skapar sin eigen på ein måte. pelegalskap arl ndrè er vokalist, orleif speler trommer, Jogeir og ars er gitaristar og Christer spelar bass, og alle er like spelegalne. år det gjeld øvingslokale så er det berre rot. Men vi øvar i rykk og napp, og prøvar å få til øving to gonger i veka når vi har konsertar. å vi blir aldri leie. anskje heller leie av å spele for lite, innrømmer orleif. xposed to Failure har hatt mange ulike spelejobbar, men ingen spesielt store enno. ei har blandt anna spelt på messer og på ungdomsklubbar, og forskjellen er stor. et er ikkje kjekt å spele på stadar der folk ikkje er ineresserte, men stadar der det finst ungdom som likar rock spelar vi gjerne på. g vi likar betre å spele på plassar der det er fullt med hundre, enn der det er tomt med tohundre, fortel gutta. Cd og turnè et lovande rockebandet kan avsløre at om ikkje så veldiveldiveldi lenge kjem ein heil cd med heilt nytt materiale. g i samband med cd en vil gutane ut på turnè, enten før eller etter cd en vert sleppt. Vi vil prøve å setje i gang ein liten turnè etter at vi har gitt ut cd en, fortel arl ndre. ller så gir vi ut ein demo, og så dreg vi på turnè for å få ein del oppmersamheit og så gir vi ut cd. Men at gutane skal ut på turnè gledar nok mange. ruppa har nemleg ei stor fangruppe på facebook. jendis-noia esponsen vert berre betre og betre med tida, og stadig fleire fattar interesse for gruppa. g allereie har folk byrja å kjenne att gutane på gata og ta kontakt med dei. et er jo kjekt å kome i kontakt med folk som du kanskje ikkje hadde prata med i utgangspunktet, fortel ars. Men Jogeir får litt noia av å bli gjenkjent. et er rart når nokon du ikkje veit kven er plutseleg veit kven du er og kva du heiter. lik er det vel kanskje når ein driv med musikk, men vi er fortsatt dei same idiotane. ersom du er interessert i musikken, eller i ein av gutta, kan du gå inn på eller melde deg inn i gruppa xposed to Failure på facebook. ekst og foto: uro tokseth og ilje rke ntonsen li kjend med "xposed to Failure Va sjer à? oko du vil tipse oss om, eller saker du vil vi skal skrive? ontakt oss: ilje ntonsen: uro tokseth: Mail: 1..u er på ei øde øy, men har med deg tre ting, som er..? orleif: o trommestikker og tromme. arl ndrè: Vent litt, må koble ut grisete tankar. nus, deilig dame og ei stor seng. Hmm ars tto: it hus, gitar og ei dame. Christer: au, kniv og nokon å ehm, prate med? Jogeir: in, båt og motor. å ville eg vinka søtt til dei tre andre som sitt igjen! 2. Favorittmat? orleif: achos arl ndrè: aco, pizza, kebab, steikt ball, pannekake. ars tto: Julemat! g gleder meg verkeleg til jul. Christer: g likar sikkert alt ho egella Watson lagar. Jogeir: et meste med kjøtt og bernaise. 3. va er det beste med xposed to Failure? orleif: rommisen et må vere å få spele musikk, gjere det du likar. arl ndrè: likheitene. ars tto: t vi er best Christer: amspelet Jogeir: ngen har like fengande musikk. 4. eskriv xposed to Failure med eit ord? orleif: eilig arl ndrè: øte ars tto: est Christer: tas! Jogeir: rriterande 5. eskriv deg sjølv med 3 ord? orleif: Følsom, mislykka perfeksjonist. arl ndrè: Vimsete, rar og hyperaktiv. g så er du pen, kjem det frå dei andre. ars tto: itt lat, gla Christer: nergisk, irrasjonell. Jogeir: estemt, målretta og irritabel. 6. lles, hobbyar? orleif: Fotball, og jobb. Hvis du kan kalle jobb ein hobby arl ndrè: Fotball ars tto: rodusere musikk Christer: Musikk er min største hobby. ortsett frå det har eg eigentleg ikkje tid til så mykje anna enn jobben min, ein film iblant. Jogeir: jå og jobbe med andre band, gå på konsertar. etryggande! flirar bandmedlemmame. 7. Motto? orleif: Hmm.. arl ndrè: eis, tek det som det kjem.. Ja, ta det! ars tto: ake it easy Christer: aw of conservation of confusion : he total amount of confusion in this world remains constant. t just gets shifted around. Jogeir: Hmm.. 8. Favorittdame? orleif: Mamma arl ndrè: iv yler, penast med spisse ører forresten. ars tto: eg ( ser intenst på vår journalist uro.) Christer: strid indgren Jogeir: ene Marlin 9. Favorittmann? orleif: Joss, med to ar, Joss Hartnet arl ndrè: ocky ars tto: Jogeir Christer: randon oyd Jogeir: (arl ndrè gir nok eit vink, ser søtt på Jogeir og prøver å hjelpe han med svaret.) Han der! (og peiker på

7 egionavisa nsdag 3. oktober amn: ars tto Fylling lder: 22 ustad: Herøy ivilstatus: ingel dol: Joe Walsh var er du om ti år: kkje på ein byggeplass! amn: arl ndrè otten ydhagen lder: 23 ustad: Moltustranda ivilstatus: ingel dol: er opp til nye folk kvar dag, Men he erminator. var er du om ti år: Fått fagbrev, elles lyst til å vere ute på turnè. amn: orleif ettersen lder: 19 ustad: jerdsvika ivilstatus: ingel dol: Meg sjølv. var er du om ti år: Helst ute på turnè, eller jobbar med musikk. eksponert: "xposed to Failure" er frå venstre ars tto Fylling,orleif ettersen, arl ndrè otten ydhagen og Jogeir vamme Haanes. Christer Moe jerde var ikkje til stades. nærmaste tilfeldige forbipasserande, som tilfeldigvis viser seg å være far til ilje.) 10. a gjer du helst på en laurdagskveld? orleif: øyre bil til andre mindre edru folk. arl ndrè: et eg helst ikkje vil gjere. ars tto: eis.. Christer: Hopp og sprett og tjo og hei. Jogeir: røva å oppføre meg best mogleg etter forutsetningane. 11. vanar? orleif: kstremt hyperaktiv, bite negler, nyser på underlige måtar, pussar tenner alt for lenge, derfor har eg hol. arl ndrè: konsentrert og distre. ars tto: et kan vi svare på! Han klare aldri å sei ei setning uten å legge til: ja nei, kanskje, jammen, liksom osv. a gutta til Christer: eida, ingen slike. Jogeir: t eg ikkje klarer å oppføre meg best mogleg etter forutsetningane. 12. este og verste side? orleif: verfølsom, det er vel både beste og verste side. arl ndrè: Mi beste er vel at eg aksepterar dei fleste, og blir lett kjend med folk. g di verste side er at du slår hardare enn det du trur, ocky. kommenterer dei andre. ars tto: va skal eg svare her da..? Mi beste er at eg er flink, og den verste er at eg trur eg er flink. Christer: - Jogeir: este er at eg er ein snill fyr, men det verste er at eg skjuler det alt for godt. 13. oko du vil avsløre..? orleif: Ja når eg var i omrefjord, la eg an på ei dame, som viste seg seinare på kvelden å vere ein mann. Vi er framleis dei same idiotane! arl ndrè: g har fått bekrefta med doktoren at eg er hyperaktiv. å ripa eg opp ein purkebil som stoppa meg på pidde luss at eg er tidlegare medlem av ibresse-klubben og gjekk under namnet arle ydhagen, der eg fekk masse fine ting! ars tto: et er exposed. Christer: et må vi kome tilbake til når eg har noko bedre å avsløre. Jogeir: Ja, eg trur eg har begynt å snuse 14. va har du i lommene? orleif: øyk, snus, mobil, lighter, tyggis og nøklar. et for holde for ein dag! arl ndrè: Mobil, kortmappe, nøklar.. vent a og 59kr. ei, 89 kr! ars tto: Mobil, nøklar og lighter. Christer: pod, mobil, nøklar og kortmappe. Jogeir: o store hol. 15. Yndlingsplagg? orleif: estemortrusa! Men skriv t-shorte, du. arl ndrè: dams drakt ars tto: ongery og t-shorte. Helst med ein tøff logo, bandlogo. Christer: annsynlegvis det siste eg har kjøpt. Jogeir: lede eg ikkje får noia av, og som er lett å ta av 16. eisemål? orleif: g skal til frika og før eg døyr. arl ndrè: jerdsvika ars tto: egoland Christer: rguineguin, ew York, raha, eller kanskje Vimmerby (strid indgren sin fødestsd). Jogeir: et Hvite Hus. g skal male det! 17. itt høgste urealistiske og realistiske ønske? orleif: realistiske? Jogeir. arl ndrè: li president i, både-og, på den altså. Jogeir i "xposed to Failure" ars tto: realistiske er å spele inn plate med John ennon. ealistiske er å spele inn plate med agles. Christer: g vil ha ei god mental helse, og ein solid saldo. u kan få velge kva som er realistisk. llers hadde det sikkert vore greit om det var litt mindre krangling om småting her i verda Ha kje det vel? Jogeir: realistiske er å få den generelle folkemengda til å bli smartare. ealistiske: jerdsvika i 4.div, så dei får møte ursken/arsnes!

8 8 nsdag 3. oktober 2007 egionavisa Å lide for kunsten F r e d r i k s t e e n rett & slett ldri har vi lese om at aabye Christensen gjekk berserk i fylla eller slo ned forleggaren sin i drosjekø. et burde jo vere nok å gruble for å skape god kunst. Men kunstnaren skal på død og liv lide. Historia har gitt oss uendeleg mange lidande kunstnarar, og det er desse vi likar best å snakke om. Vi vil ikkje ha bilete på veggen av folk som fiksar livet sitt. ei, gje oss ein korsberar som mala bilde med stortåa medan han var bakbundet på hendene. g det er jo noko i det, for det er jo fantastisk kva enkelte kunstnarar får til med absolutt ingen midlar. itaristen jango einhardt ( ) komponerte ein av sine mest innbringande ballader rett etter at han hadde satsa og tapt absolutt alt han eigde i eit pokerlag same kvelden. et er noko svært fascinerande med slike historier. ersom bodskapen er sterk nok, kan du skrive eit grenselaust verk på dopapir i lyset fra ei lommelykt med dårleg batteri. unst på trass av har det med å vare. Men må ein likevel lide? va hadde Miles avis og Charlie arker vore om dei i staden for å putte i seg heroin, tok seg ei god treningsykt på Friskis & vettis? g tungsinnet til dward Munch er jo framleis ein av hovudgrunnane til at ein må vere industrimagnat eller tjuv for å kunne sikre seg eit Munch-maleri. Munch levde dei siste åra av sitt liv som ein inneslutta og bitter mann, og det var kun nokre svært få betrudde som slapp innpå han. unst er jakta på sanning, biletet på noko som er, men som vi ikkje har verken overblikk eller mot nok til å sjå rett i augo. et er ofte i krisetider at ein mest tyr til andre sin kunst, det er då ein tek til å leite etter dikt som kan gje meining, eller musikk som kan gje trøyst eller hjelp til å belyse livssituasjonen frå ein annan vinkel. lik sett kvilar vi på skuldrene til mange uendeleg mange kunsnarar komponistar, poetar, malarar og forfattarar. et er mange som traskar gjennom heile livet utan å finne eit snev av meining, men vi får aldri høyre om dei, med mindre dei ranar ein bank, tek livet av nokon, eller finn andre måtar å rope om hjelp på. Men om kunstnaren er kjent nok, kjem historiene om liding og avmakt fort på alle sine lepper. et er òg ofte eit kollektivt behov for å putte kunstnarar i ein slik bås. For det er mogleg at han eller ho lagar fantastisk musikk, men kva hjelp det så lenge vedkomande ikkje fiksar livet sitt? g å fikse livet sitt, er jo igjen eit definisjonsspørmål. et kjem an på auget som ser. ars aabye Christensen er eit døme på ein kunstnar som eigentleg fiksar livet sitt litt for godt. Ja, det er nesten så ein blir litt mistenksam av at han kan skrive så drivande godt, og selje så mange bøker og det uten å ha blitt avslørt i dagspressa ein einaste gong. ldri har vi lese om at aabye Christensen gjekk berserk i fylla eller slo ned forleggaren sin i drosjekø. Men den dagen det skjer, vil vi nikke anerkjennande. Ja, for før eller seinare må jo all suksessen gå til hovudet på han, stakar. in annan interessant kunstnar, er den avdøde kunstnaren. latesalet til Jan Werner anielsen gjekk til himmels straks det var kjent at han ikkje lenger var i blant oss. g den nederlandske malaren Vincent van ogh selde berre eitt einaste bilete medan han sjølv levde. øden er kanskje den ultimate bekreftinga på lidinga. g ved å kjøpe eit kunstverk av ein nyleg avdød, har vi lide litt, vi òg. in slags avlat med andre ord. jende artistar og skodespelarar trekk lodd kvar einaste veke om å få stå fram med lidingshistoriene sine i både dags- og vekepresse. Førre laurdag kunne vi lese i agbladet om nok eit nytt møte mellom ein vegg og ein ung, norsk artist. et er godt mogleg at hovudpersonen sjølv ikkje hadde til hensikt å vektlegge den vonde tida i intervjuet, men journalistar elskar jo slikt. et er lidinga som gjer oss til interessante menneske. Ja, vi småjublar når den sukessrike forfattararen Mads arsen havna på forsidene etter at han dumma seg ut i fylla for eit par veker sidan. g han dumma seg ut, altså inga tvil om det. g på mandag stod han fram og fortalte at han hadde eit slags alkoholproblem. å vert straks alt mykje lettare å forstå. et er kanskje lettare å godta andre sin suksess når ein ser at medaljen har ei bakside. et er i det minste ein medalje. et er likevel ikkje sikkert at kunstnaren lid noko meir enn folk flest. g dessutan gir ekte kunstnarar fullstendig blaffen i folk flest.

9 egionavisa nsdag 3. oktober Velkomen til god Hausthandel jå vårt utval av sjølvbruningskremar frå norske r 269,- pr. produkt aturleg hudfarge med C-Collection! ansert av rine ehli Cleve, kjend som dommar i "kal vi danse". i Ørsta Vikegata 29 lf Velkomen til helse og velvære i var asengt. 4 lt innan profesjonell make-up, hud- og kroppspleie Velkomen innom for faglege råd og veiledning. rening i små grupper og på spesialdesigna apparat. Mette øseth ertifisert ilates nstruktør frå lf./sms: e-post: lf mobil Hugs langdag tysdag og torsdag Hvordan er din hudtype? m den er tørr, fet, sensitiv eller kombinert, får du vite ved en personlig sjekk hos vår hudterapeut! egg din skjønnhet i våre hender! Vikegt. 33 lf y frisørsalong i gågata ode opningstilbod! nnsel Frisørstudio Hår, Make-p & egldesign Vikegt. 33 lf : Måndag fredag: orsdag: aurdag: 9 15 Velkomen innom! J M H M Y For kvalitet og service Vikegata, Ørsta lf pe (16) b b b b b b b ullsmed b b b b b b Vikegata 34 lf evegelege sølvsmykker med cubic zirkonia pris frå kr 195,- utan kjede Vi serverer italienske og internasjonale rettar estaurant ianobar ub lf / Mobil Velkomen! V F 1-års-jubileum Webj. vendsengt. 13 lf a 2 ecniartprodukt betal for 1

10 10 nsdag 3. oktober 2007 egionavisa der sola alltid skin... ppsida kikkerten: Mi nest største flause ritt øyseth asen (46) Yrke: echnical ssistant, olls oyce ustad: Åsen, imnøya i lstein ritt er ekte gardajente frå Hareid og veit kva sauesanking er for noko. Ho er gift og mor til tre barn. Fru øyseth asen er hovudverneombud på olls oyce i lsteinvik, og har òg eit styreverv i F-Forbundet for ledelse og teknikk, for å nemne noko. Jobben nne Marit liassen min tek mykje tid, og arbeidsoppgåvene går på kryss og tvers av teknisk avdeling. lik blir det jo ofte når ein har vore lenge på éin plass og kjenner systemet, seier ritt. Fritida går mest med til å nyte naturen gjennom lange og gode fjellturar. Flausa er frå oppveksten, og handlar om sauesanking på heimgarden: ette var jo ein av dei årlege, store begivenheitene på garden. tter ei langt ykt i Hareidsfjella hadde vi samla ein bøling og var klar til å jage dei i samla flokk ned igjennom skogsvegen til jåstad. er var det sett opp gjerder og folk var klare til å ta imot. Men dengong ei, for brått var det nokre lam som braut ut av flokken. år slikt skjer vert dei vaksne sauene ekstra uregjerlege og dei la på sprang ned igjennom byggefeltet på eilane med meg og nokre andre hakk i hel. ilslutt enda dei i rimstadvatnet, og byksa uti. g då dei begynte å sekke på grunn av den tunge og våte ulla, var det berre å få av seg støvlane, vasse uti og hjelpe dei på land igjen. et eine lammet kvitterte med å trampe meg på foten slik at eg fekk blånagl i vekesvis. takk er verdas løn ppsida bukkar og takkar for våt og brekande flause, og ritt sender stafettpinnen vidare til vein onbakken på Hareid. ikthjørnet Fremad! fremad! fædres høje hær-tag var. Fremad! fremad! ordmænd, også vi det tar! et, som hugen tænder, og hjærte-troen får, for det vi også fremad går og trofast slår. Fremad! fremad! hver, der elsker frie hjem. Fremad! fremad! frihed, den må evig frem. kal den også prøves i tvil og nederlag, hvem tæller vel de tabte slag på sejrens dag? Fremad! fremad! hver, der fast på folket tror. Fremad! fremad! hver, der følger fædres spor. ordens ånd har skatte forgemt i fjældets ly, de finnes må i morgen-gry og frem påny. odt sagt «it vittig ordtak beviser ingenting!» otetevolusjon om vi veit kan poteter brukast til alt, men her har ene. Viddal frå jørkedal beviset på at poteta sjølv har sterke krefter i seg. For er det vått i jorda, er det berre å strekke seg litt. visord om nemnt i førre utgåve, har vi begynt å samle på nye ord, slike ein gjerne berre finn i aviser og i den kulørte presse. end avisordet ditt til oss, og få eit flaxlodd i premie! uging ei tid med firmavisjonar og slagord svulstige som napoleonskaker på brødskiva, er det endeleg nokon som tør å leike. nnsendar er eter emirov frå lsteinvik. ppsida tek meir enn gjerne imot språkblødmer, fiffigheiter eller kommentarar. a eit bilete og send det til eller som MM til idrag på trykk vert premierte med eit flaxlodd. ukke til! Francois voltaire ( ) Meir potet Her har vi jobba på spreng i tre år for å lære det norske folk at vi ikkje treng å dele opp samansette ord, slik som på engelsk. Men ei bakt potet er ikkje eit samansett ord, altså og skal delast i to. efleks Ja, vi kan ikkje verte meir einige! ette var ein dyr refleks. gamle dagar fekk vi jo refleks heilt gratis. Vekeblikk Homofile prestar ispemøtet anbefalte i går med knapt fleirtall at homofilt samlevande kan tilsettast i kykjelege stillingar, skriv, men homofilt ekteskap er framleis fy-fy. Men vi får håpe at verda går framover. m ti år godtek biskopane kanskje homofile ekteskap, så sant dei ikkje bur i same hus. g om tjue år godtek dei kanskje til og med seksuell omgang mellom homofile, men då er dei forplikta til å ikkje føle noko, altså. est å vere på den trygge sida. slo-biskop le Christian varme. ei tre supportarane å var det afk-supportaren, Molde-supportaren og Hødd-supportaren som fann ei oljelampe i fjøra. Høddmannen plukkar opp lampa og gnukkar på den, då det brått kjem ei and ut: om takk for de har befridd meg frå dette kalde vatnet, skal de få eitt ønske kvar. Hødd-mannen var først: Ja, ej elska no laget mitt og lsteinvik, men ej kunne tenke mej at det va litt varmare, so ej vil flytte heile lsteinvik til syden, og so ska Hødd spele i rimera ivision, sa han og voooops, så var heile lsteinvik flytta til varmare strok. å var det moldensaren sin tur: ei, i vil at Molde skal flyttes til Monaco som en egen stat utafor by n, og MF skal bli et superlag i den franske serien, og alle moldensera ska bo der som konga, og der e rikelig med kvinnfolk, sa moldensaren og voooops, så var heile Molde fjerna fra kartet. å var det berre ålesundaren igjen: Har e oppfatta det rett no, at alle moldænsera og ulsteinvikæra e borte fra Møre og omsdal? spurte han. nda nikka bekreftende. a tar e ei pils, takk. (Fritt fortalt etter rapping fra nettet.) jørnstjerne jørnson en største risikoen med å vere amerikanar, er at du kan ende opp med å bli president! Hildegunn

11 egionavisa nsdag 3. oktober

12 12 nsdag 3. oktober 2007 egionavisa ett synleg: Her ser ein korleis ein lasteindikator kan festast til ei av VikØrsta sine sfæriske skiver. lassert ytterst på denne måten er den lett synleg ved tryggleikssjekkar i tunnelar. C-olten: C-olten blei utvikla av sjefsproduktutviklar ddbjørn es - blei patentert i dag er den avdeling erg i VikØrsta sitt største eksportprodukt. foto: VikØrsta Flexi-hvelvet : roduktsjef i avdeling erg ved VikØrsta s, tåle iadal, i demonstrasjonshallen der ein finn prototypen av det komande nye produktet innan vass- og frostsikring: Flexi-hvelvet.

13 egionavisa nsdag 3. oktober færisk skive: en sfæriske skiva med ribber, som tåle iadal held i handa, har større styrke enn dei tidligare sirkulære skivene til VikØrsta og er resultatet av eit vidareutviklingsarbeid basert på erfaringar av eksisterande produkt. tviklar vdeling erg ved VikØrsta s består av ei handfull spesialistar på sikring av berg og fjellskjeringar. Ørsta-bedrifta har ein marknadsdel på heile 70 % av alt bergsikringsarbeid i oreg og C- olten er deira flaggskip. kkje mindre enn slike boltar er med på å sikre iksundtunnelen. Med problema i Hanekleiv tunnelen og fleire tunnelras den siste tida, har tunnelsikring vorte eit tema i tida. å lenge alt går bra meiner eg dette er positivt, for det kan føre til at det vert brukt fleire boltar i sikringsarbeidet i framtida, seier produktsjef tåle iadal ved avdeling erg i VikØrsta s tidlegare Ørsta tål. ikringsboltar i utval enne avdelinga har spesialisert seg på produkt for sikring av berg og fjellskjeringar, og som dei velfylte demonstrasjonshyllene på kontoret til iadal indikerar er det nettopp er sikringsboltar som er eit av hovudprodukta deira. Vi driv i hovudsak med produksjon av sikringsboltar i tillegg til utstyr til vass- og frostsikring i tunnelar, stadfestar produktsjefen der han står ved hyllen som rommar dei ulike komponentane i ein sikringsbolt: kamstålstang, halvkuler og mutterar i ulike dimensjoner i tillegg til skiver i alle fasonger og størrelsar - de fleste korrosjonssikre i form av eit godt lag Combicoat. Flaggskipet C-olten ei ulike skivene blir brukt etter ulikt behov. en store trekantskiven blir for eksempel helst brukt der berget har store spenningar eller er veldig sprukke. et varierer også kva ein forankrar boltane med inne i berget. okon gongar brukar ein ei polyesterpatron som fungerer som lim og andre gongar forankrar ein med ei ekspansjonshylse, forklarar tåle som legger til at deira største eksportartikkel C-olten har ei slik ekspansjonshylse i enden. C-olten, som bleiutvikla av sjefsproduktutviklar ddbjørn es vart patentert i dag har VikØrsta lisenspartnarar på dette produktet både i ustralia, ør-orea og Japan. ikrar iksundtunnelen et unike med denne bolten er at den fungerer som ei umiddelbar arbeidssikring for dei som driv tunnelen, for så i ettertid å kunne verte omgjort til ei permanent og langvarig sikring. tillegg er kamstålstanga på bolten beskytta av et plastrør og har dermed ekstra korrosjonsbeskyttelse. C-olten blir derfor mye brukt i undersjøiske tunnelar, forklarar produktsjefen som legg til at omlag stk. av denne typen boltar er med på å sikre iksundtunnelen. tillegg til ulike boltar har vi dessutan gjennom firmaet iertsen unnel levert komponentar - dette utgjer 436 tonn stål - til matteopphenget i iksundtunnelen, fortel iadal som meiner at astindikator: ei mange rasa i norske tunnelar den siste tida kan føre til strengare krav om etterkontrollar og eit auka behov i marknaden for slike nyutvikla lasteindikatorar på sikringsboltar. foto: VikØrsta tryggare tunnelar dei som er redde for å køyre gjennom denne tunnelen når den står ferdigstilt i februar 2008, uroar seg unødig: olide fjell på Møre motsetnad til grunnen i til dømes Hanekleiv tunnelen som har vist seg å bestå mykje av leire, veit vi at ein i iksundtunnelen og liknande tunnelprosjekt i vår region sikrar i solid fjell. år tida får virke og vatn kjem til vert leirgrunn raskt ustabilt. et same gjeld ikkje for fjellgrunn, så eg har god tru på at iksundtunnelen vil verte trygg. iadal trur at mellom anna Hanekleiv-saka har skremt mange trafikantar, men at hendinga også vil føre med seg noko positivt i form av strengare offentlege krav for kva ein sprøyter inn i tunnelane og krav om hyppigare ettersjekkar i framtida. ttersjekking er ei utfordring, for slik vass- og frostsikringane er konstruert i dag er det dessverre ikkje plass nok til å sende ein mann bak mattene for å sjekke boltane. et finst per i dag heller ikkje maskiner til å utføre dette arbeidet, fortel produktsjefen som viser til at det er nettopp nye utfordringar og krav som driv mykje av produktutviklinga i avdelinga framover. asteindikator på sikringsboltar yleg presenterte bedrifta ein nyutvikla lasteindikator på sikringsboltar, og sjølv om salet hittil ikkje har skote til himmels, har iadal tru på at eventuelle framtidige strengare krav om etterkontrollar vil auke behovet i marknaden for nyvinninga. roduktsjefen fortel vidare at det største utviklingsarbeidet deira den siste tida har vore innan vass- og frostsikringsutstyr. Hovudproduktet deira innan kvelvsikring har så langt vore festesystem for -skum i form av skiver, anker og boltar, men i desse dagar utviklar avdelinga - i samarbeid med ei søsterbedrift i afeoad roup, unnelteknikk ved Ålesund - ein ny type tunnelkvelv som er brannsikker. ein demonstrasjonshall like ved kontoret til tåle er prototypane av dei nye platene og festesystemet oppmontert i et kvelv. yvinninga Flexi-hvelvet Vi har jobba med å utvikle dette produktet sidan et har tatt lang tid, men vi har stor tru på dette produktet i framtida. jølve platene er laga av brannsikkert glasfiber - kompositt - og har ei kjerne av steinull. Vi har gitt produktet namnet Flexi-hvelvet, forklarar tåle som i samarbeid med tatens Vegvesen snart skal montere eit prøvefelt for å komme fram til ei endeleg godkjenning av produktet. unnelteknikk skal stå for det framtidige salet og monteringa av det nye produktet. VikØrsta skal stå for deler av produksjonen, seier den ikkje lite stolte produktsjefen i avdelinga som i dag kan skilte med ein marknadsdel på heile 70 % av alt bergsikringsarbeidet i oreg - i tillegg til å vere marknadsleiar i heile kandinavia. ekst og foto: -eport/nna oksøyr Mari ubedåre u skal vere med på tangokurs! brølte ara til meg med koko-stemma si, og med kvelartak rundt halsen min. Ja, men eg har jo ingen dansepartnar! peip eg tilbake med lillemusmeg-stemma mi, men det nytta ikkje. ara hadde alt meldt oss på. g dessutan kunne vi danse med kvarandre, dersom der ikkje var menn til overs. er du no, ara? et er dette liva våre handlar om. Vi tek dei som er til overs. Vi får aldri velge på øverste hylle. ffft! ei på øverste hylla har ramla ned og ligg og kavar blant hybelkaniner og havarerte ekteskap for lenge siden. Vi tek diamantane, min venn. ei må berre pussast og gnukkast litt på. ara hadde rett som vanleg. Men eg var uansett klar for meir enn gnukking. kjerp deg! o skal vi danse. nukkinga kjem i andre rekke, lo ara og klaska meg på rompa i det vi kom inn i den gamle festsalen. Frå lydanlegget kom det svake og smektande tangotonar, og det var som om alle som kom inn i romet retta seg umiddelbart i ryggen og fekk fram konturar og stoltheit i seg som dei ikkje visste dei hadde. Ja, sjølv han i den gule og blå allvêrsjakka vart ein forførar av rang straks han let seg forføre av musikken og stemninga. olvet var rydda, og på borda heilt ut i veggane stod det mengder av telys. et var som å spasere inn i ein fransk film, og eg var ikkje i tvil om replikkane mine. Milde deg, for ei stemning! kviskra eg til ara. ursleiaren var ein argentisk kjekkas på minst femti år. Han var relativt liten, men hadde stoltheita til ein romersk hær i blikket sitt. g han snakka akkurat så gebrokkent som skal til for at sunnmørske kvinner gløymer ryktet sitt på eit nanosekund. Han heite ango for to sjølvsagt Carlos. lt stemte. Ja, dere! Hjertelig velkommen til denne kurs, denne tangokurs. Jeg må prøve å lære dere ekte, argentinsk tango. Jeg lærer dere basissteg i dag, men først og fremst må do vite at tango er lidenskap, tango er kjærlihet, tango er skuffelse og hevn. ango er urkraften mellom mann og kvinne. Hva vet dere om lidenskap? Hvem tør si noe om lidenskap? spurte Carlos og speida rundt i romet. g kunne ikkje dy meg, der alle knisa og kika forlegent på skorne sine. u kunne like gjerne ha spurt oss om kvantefysikk! ette er unnmøre! Vi veit ikkje kva lidenskap er! sa eg mellom alle dei flakkande blikka. Jo, dere vet det! Men dere tør ikke! ssistenten hans sette på musikken og Carlos kom mot meg og drog meg hardt inntil seg. Han såg meg rett inn i augene. et er første gang eg har hatt så lang, direkte og nær blikkontakt med nokon eg aldri har møtt før. Han førte meg rundt, og eg veik ikkje blikket eit sekund det vil seie eg tok eit liksomsjenert blikk til side, for å markere at eg var skuffa slik eg hadde sett på film. Vi dansa tango, som om eg aldri hadde gjort anna før, og eg høyrde gispinga og sukka til alle som stod langs veggen. Vi fauk rundt som ein virvelvind, og alt føltes naturleg. tter eit minutt stoppa han, til spontanapplaus frå haustkalde sunnmøringar. ånn! Har du danset tango før? spurte han, noko eg måtte avkrefte. Men du vet i alle fall hva er den lidenskap! sa han utan å blunke. g var i eit eventyr, eg var i ein film - eg elska det, og eg gledde meg til neste kurskveld. nergiforvaltning od avkastning uavhengig av straumprisane Mari ubedåre ngen samanheng med aksjemarknaden vkastning både når kraftprisane stig og går ned eduserer risikoen i spareporteføljen it produkt av ordisk nergiforvaltning eikningsperiode: 21.sept. til 19. okt a kontakt med banken for gode råd tlf

14 eise 14 nsdag 3. oktober 2007 egionavisa os Caracoles: e mer enn 40 hårnålssvingene ned fra ndes er villere enn vi ante. uget i magen er konstant særlig i venstresvinger. a er det fritt fall. å den komfortable ekspressbussen mellom Mendoza i rgentina og antiago i Chile, har vi fått de bakerste setene på høyre side i øverste etasje. ermed sitter vi også bak bakhjulene, og i venstresvingene ser vi rett ned i den dype avgrunnen. Vi er på vei ned de berømte os Caracoles sneglene på vestsiden av ndesfjellene. n vill nedtur 2,5 timers klatring Første halvtimen av turen fra Mendoza går gjennom regionens berømte vingårder. Her er det pannekakeflatt, men med god utsikt til de mektige ndesfjellene. å kjører vi i dalsider med utsikt ned til den skittenbrune Mendozaelven. en skal være ypperlig til rafting. lvevannet ser ut slik Mark wain beskrev vannet i Mississippi: «For tykt til å drikke, men for tynt til å pløye». Her velter den utfor sine siste stryk før den siger lat og dvask østover mot io de la lata og tlanterhavet. Men vi sier snart farvel til eukalyptustrærne og de siste landsbyene, senere også til de siste pilekrattene. are enkelte gresstrå og noen lavtvoksende hvite blomster er med helt opp til vannskillet, og her oppe er vannet så krystallklart som fjellvann skal være. ivilisasjonens høyeste utposter består av kaserner for tollere og grensepoliti. rensestasjonen er på vel 3000 meter over havet, og da har vi kjørt nedover et godt stykke. oen nettsteder forteller at vi har vært oppe i vel 3500 meter, andre påstår det er nærmere en mest pålitelige har en fasit på 3784 meter. Vi er inne i concagua nasjonalpark, og har noen øyeblikk med utsikt til verdens høyeste fjell utenfor Himalaya. e er på nesten 7000 meter. Helt på grensen rensestasjonen i seg selv blir en selsom og langdryg opplevelse. usser i én rekke, personbiler i én og lastebiler i en tredje. ette er ndes travleste grensestasjon, med store mengder gods og mange mennesker. ollerne finner også store mengder narkotika. ngen bevegelse. Vi bare står der. et tar to timer før det er vår tur, og nye tre kvarter før vi er ferdig. a har vi først stått i kø for å stemple ut av rgentina, ny kø for å stemple inn i Chile, enda en kø for å se på at portører tar bagasjen til gjennomlysning og vente på at tollerne eventuelt vil snakke med oss. å skal bagasjen inn på bussen igjen, og vi er endelig klar til nedturen. Én time nedover er vi brukte 2,5 time på å klatre oppover fra 750 meter over havet, bruker vi bare én time på å komme ned igjen til 550 meter. et kan bare kalles stupbratt. g det er forskjell på de to landene. år vi kommer ned i vegetasjonen igjen, er det mye mer kaktus enn på argentinsk side. Chilenerne viser også mer glede over planter. e fleste har masse blomster utenfor husene sine. g selv i flatt lende er Chiles natur mye mer variert enn rgentinas flate ampas. tillegg er både biler og veier bedre, for Chile har ikke hatt noe som likner på det økonomiske krakk rgentina opplevde i tter åtte timer og tre kvarter siger vi endelig inn på busstasjonen i antiago. Fruen spør om jeg vil ta turen om igjen. varet var nei. uren skal jeg nok alltids klare, men det sanseløse byråkratiet med grensepasseringen holder det med å ha opplevd en gang utsikt: vingene ned på vestsiden av aso de los ibertadores gir luftig utsikt. ildet er tatt gjennom bussvinduet på litt under 3000 meters høyde. ekst og foto: kobling: mponerende tjuvkobling i denne stolpen i gamlebyen i Valparaiso. yen ser slitt ut, men er på Cs verdensarv-liste. gud: iego rmando Maradona dyrkes som en guddom i fattigstrøkene i uenos ires. Her ved stadion til oca Juniors.

15 eise egionavisa nsdag 3. oktober kal du på trynemessa? Vi har ope kontor laurdag fra kl stein: teinfigur fra åskeøya (som ligger i Valparaiso-regionen, men er kilometer borte) har fått plass i badebyen Viña del Mar like ved Valparaiso. eniortreff oktober vitas grav: Hver dag henges det nye blomster på gravstedet til vita eron på ecoleta-kirkegården. Hotel lexandra i oen ønskjer velkomen til lade Haustdagar oktober! øndag til fredag kan vi freiste med aktivitetar, utflukter og underhaldning for einkvar smak. r person pr døgn (ved 5 døgn): obbeltrom frå kr 685,- nkeltrom frå kr 835,- risane inkluderer halvpensjon (middag og frukost) Ønskjer du å bu lenger, tilbyr vi dei same prisane. lexandra ad & med stort utval av massasje- og velværebehandlingar. Fleire basseng inne og ute. For meir informasjon eller bestilling: ing H X, 6789 lf: Fax: Verdt å vite om ndesfjellene ndesfjellene: Fjellkjede langs ør-merikas vestkyst, ca 9000 km lang. Høyeste topp er concagua på 6960 meter. 25 aktive vulkaner. tor indianerbosetning i meters høyde. Fjellene er mange steder en barriere for samferdselen. lik kommer du hit: Mange tilbud fra orge via msterdam, ondon, aris og Frankfurt til rgentina, Chile og ruguay. nnenriksfly eller buss til Mendoza. ussturen er lang, men billig. gså turen fra Mendoza til antiago koster småpenger. Fly tilbake til Montevideo og hurtigbåt derfra til uenos ires. lik bor du: Firestjerners hoteller i rgentina, Chile og ruguay koster fra rundt 100 dollar for dobbeltrom per natt. Høysesong ved jul og nyttår. eiligheter for korttidsleie. Mat og drikke: ikt restauranttilbud i alle landene. iffene i rgentina er med rette legendariske. røv os emolenos i uenos ires: edigne hovedretter til langt under en hundrelapp, fenomenale og billige viner. røv grillet eller stekt havål på sjømatsteder i Chile. e også om de chilenske vinene som ikke er laget for -markedet. e er mye spenstigere enn de vi får i orge. rgentina og ruguay lager ypperlig whisky av skotsk/irsk type. hopping: rgentina er et land du kan reise til med tom koffert. vært billig å handle, også merkevarer. Vær obs på sko, skinn og lær. Men skynd deg, inflasjonen galopperer. ango: rgentina importerte sju millioner arbeidere fra talia og pania i andre halvdel av tallet; bare menn. et ble lange køer hos de prostituerte på bordellene, og horemamma måtte trå til og svinge seg i dansen med dem som ventet. et ble opphavet til tango, men dansen måtte en tur til aris og tilbake igjen før den ble akseptert. ansen er en kjempesvær greie for turister, og det finnes en mengde show med eller uten middag. oen steder kan du også delta selv. lima: ats på høsten eller våren. Midtsommers (altså under den norske vinteren) kan det bli vel varmt, gjerne over 40 grader i uenos ires. Med høy luftfuktighet blir det svett. Julemarknadstur til remen li med til remen byen med dei mange ansikt - og opplev den fantastiske Julemarknaden! Her finn du massevis av tyske spesialitetar (mat, marsipan, sjokolade ). Marknadsplassen med 170 boder er omringa av historiske bygningar som gir den perfekte ramma rundt byen sin julemarknad. Cruise iel-slo med Color ine sitt nye flaggskip: Color Magic! 6 dagars tur med avreise ris frå kr 6.850,- nformasjon og påmelding: ing Fjord1 uss Møre lf / eller kontakt nærmaste reisebyrå. jå også

16 16 nsdag 3. oktober 2007 egionavisa ngdommens arbeidar fire år var ungdommane i ande eir nge rekke (48) sine beste vennar. o sit ungdomsarbeidaren på klubben og fell ei tåre. g skal berre gå ut på kjøkenet her og finne noko å snyte meg med. eir nge rekke kranglar seg mellom bordtennisbord, biljardkøller, bruskasser, gamle sofaer og stolar. Han kranglar seg gjennom den smale opninga til kjøkenet bak disken til ungdomsklubben på arsnes. Han skal ut på kjøkenet og tørke ei tåre. ei har gitt meg så mykje. ei har dobla tålmodet mitt. g ser annleis på ting no. g har ikkje så lett for å dømme andre, eller sette andre menneske i båsar. g har forstått at vi alle saman må få lov til å vere forskjellige. g har lært meg ei, det vert feil. ngdommane har lært meg at alle har sin plass. t alle har rett til sin plass. Han er blank i augo. Vi vaksne har ein tendens til å einsidig forbinde ungdommar med fyll og fest. et er eg så lei av. ei fortenar betre. ngdommar er like allsidige og forskjellige som oss vaksne, dei har berre litt mindre erfaring. aknar du di eiga ungdomstid? ei, da. g har hatt mi tid. g har det veldig kjekt som vaksen eg no. va vil det seie å vere ein ungdom? anskje er det noko med det å leve her og no. år vi vert vaksne får vi ei litt anna maske på oss. Vi er ikkje så impulsive lenger. ngdommar har mykje idear og tankar som dei ikkje held tilbake. ei er opne, direkte og ærlege. u verker då svært open, direkte og ærleg. He, he. Ja, kanskje det er smittsamt? et er klart ein vert påverka, men ein må jo ikkje gløyme at ein er vaksen og har måne. u kler deg ungdommeleg óg. u går i joggesko, har gul t-skjorte og hettegensar. Jau, takk skal du ha. g er glad i deg også! He, he, he. nga årsak. ei, ungdommane er berre rett og slett kjekke. å eg var ungdom, var eg ikkje halvparten så fornuftig som dagens ungdommar. Vi hadde ein tv-kanal, ikkje hadde vi mobil, ikkje hadde vi internett. enk deg alt ungdommane i dag får av inntrykk, eg synes dei taklar det berre heilt utruleg bra! ngdomsarbeid ngdomsarbeidaren eir nge rekke frå vamsøya starta i ande kommune i o er det slutt. o skal han tilbake til det private næringslivet, etter fire år på rådhuset i ande. in fjerdedel av stillinga hans her har vore orientert rundt såkalla interkommunalt arbeid. oko som i korte trekk vil seie at fleire kommunar samarbeidar om eit felles tiltak. var av kommunane ande, Herøy, lstein og Hareid bidreg med ein representant frå ulike instansar som politi, skule og barnevern. helgane har han drive oppsøkande verksemd som han skildrar det å vere utekontakt som. Men i all hovudsak har stillinga som ungdomsarbeidar dreia seg om å serve dei som ønskjer å verte serva. et kan vere ungdomsråd, ungdomsklubbar, idrettslag, 4H, eller ulike prosjekt for rusførebyggande arbeid. gså arrangerer vi nei, no seier eg vi, men eg meinar no eigentleg dei. er ser, du. in vert fort ein del av gjengen. ei i ungdomsrådet arrangerer altså både omjulsrock og ande-. ande- går det gjetord om. r det verkeleg så bra? m det er bra? et er no det beste arrangementet på heile ordvestlandet! He, he. va står for? Ja, er ikkje det eit flott namn, du? Han gjer dette ein del, eir nge rekke. varar på eit spørsmål med eit spørsmål. anskje det står for ande-ungdommens superhelg? et er no ikkje så viktig, det. et viktige er innhaldet. år er det femte gongen vi arrangerar. et er kostbart for oss. eografien vår gjer det slik. Ferjene her sluttar å gå klokka 22:45, og ingen ungdommar vil heim då. erfor har vi ordna med skyss med båt til øyane vamsøy og andsøy og buss til Haugsbygda og jerdsvika. Men kva med det viktige innhaldet? Jau, arrangementet går over to dagar. et var utfordringa frå kommunen til ungdomsrådet. Vi sa: okke får to dagar, vi hjelper til med finansieringa og arrangeringa. va skal vi med to dagar?, svarte dei umiddelbart då, men så sette vi oss ned, og vart samde om at dette skulle vere eit årleg arrangement med rockekonsertar, gokart, paintball. g så show då med ulike artistar. dol-jonas, ina og leen Cut, for å nemne nokre. rtistar frå distrikta. istrikta? Ja, slo er no distriktet. u veit vel det at vi bur i sentrale strøk? u meinar at dei viktige avgjerslene for dette landet vert tatt på norskekysten? ei, men det er her verdiane vert skapte, veit du. usproblematikk orleis er det med rus i ande? g er ikkje avhengig! He, he, he. ei, offa. o tøysar eg. et der må du ikkje skrive. orleis skal eg seie det? g synes ikkje det er eit stort problem. samband med våre arrangement har vi nulltoleranse. kkje snus, ikkje røyk, ikkje alkohol. orleis er det med nar arkotika? ei, det må du nesten spørje

17 egionavisa nsdag 3. oktober o d d m u n d F. j. va a g s h o l m møter eir nge rekke politiet om. Men generelt kan eg vel seie at det er ingen stad som er rusfri i dag. kkje at eg på nokon måte seier at ungdommen skal prøve ut rusmidlar, for det meinar eg sjølvsagt ikkje, men vi må vere klar over alderen dei er i. lt for dei er i forandring, og det heile forandrar seg raskt. ei prøvar ting. ksperimenterar. Veks. Får sin første kjæraste. in kan no ikkje gå og vakte over ungane heile tida, heller. Veit du noko om endringar i rusvanane? ei, eg har ikkje oversikt med dei tala. et er klart det er rus, men eg trur ikkje det er noko verre i dag enn det har vore tidlegare. g trur det er færre som røyker, men samstundes er det kanskje fleire som snusar. ette med narkotika må vi nok innsjå at vi ikkje greier å stanse. erfor må vi tenkje førebygging og opplysning. et viktigaste vi alle saman kan gjere, er å vere gode førebilete. et startar i heimen. g så må ein berre akseptere at i denne perioden av livet, så eksperimenterar menneska ein del. lik skal det også vere. va vert det eksperimentert med? okon drikk seg fulle, andre røyker. okon gjer det vi på folkemunne kallar fantestrekar, medan andre gjer større lovbrot. et er fleire gradar av alt. et viktige er uansett at dei aller, aller fleste går det bra med. Har du sett mykje elende? kkje mykje, men ein som ikkje har det bra, er ein for mykje. enne delen av jobben har fått meg til å tenke mest. in tenker no mest på dei som ikkje har det så bra, sjølv om dei ikkje er så mange heldigvis. orleis hamnar unge i elende i ei lita kommune som ande? For det første vil eg seie at det ikkje er noko oslofenomen at unge har det elendig. Vi ser ikkje tiggarar eller folk som bur på gata, men årsakene til elende er dei same her som i dei store byane. et er rus, psykiske lidingar, og dei som veks opp utan å få den omsorga eit kvart menneske skal ha. g kanskje nettopp fordi unge ser dette på nært hald tidleg, er det også viktig å inkludere ungdommen som meiningsfeller? Ja. Vi vaksne skal heller ikkje gløyme at også kyrne har vore kalvar, som eg brukar å seie. Vi har ein tendens til å snakke over hovudet på ungdommen. et hugsar eg at eg tenkte då eg sjølv var ung, men eg hadde gløymt det. å eg byrja i denne jobben for fire år sidan, slo det meg igjen. ei unge må få vere skikkelig med på alvoret, ikkje berre kallast inn og snakkast om, og vere kakepynt. Har du døme på det motsette? t ungdommen vert sett pris på og inkludert. et var ein gong eg berre vart så rørt. et skjedde her på ungdomsklubben. arsnes Helselag hadde laga vaffelrøre, sjokoladekake og saft til ungdommane. g dette kom dei på døra med, saman med ein sjekk på 5000 kroner. okre av desse i helselaget var no også bestemødrer til nokre av ungdommane. ei, det var fantasisk å sjå. å tvers av generasjonane. va seier dette om ande? t ande er ei lita kommune, og at vi er avhengige av kvarandre. et viser seg også igjen i miljøet i ande, det er triveleg å vere her, triveleg å bu her. Har det kjekt Før eir nge rekke vart ungdomsarbeidar i ande kommune arbeidde han på sildoljefabrikken på Moldtustranda som kjemikar og kvalitetsleiar. å han i 2003 søkte på stillinga som ungdomsarbeidar hadde han også moglegheita til å ta eit betre lønna arbeid i slo, men omsynet til familien og lysta til å jobbe med ungdommar vann fram. o skal han byrje i, eit dansk firma som leverer tenester innanfor reinhald, catering, eigedom og kontorstøtte. eir nge rekke skal arbeide som kontraktleiar i Marine Harvest. it lakseslakteri. g trur at ein ikkje bør sitte i ein jobb som ungdomsarbeidar for lenge og trøtne. å må ein vere oppegåande og engasjert, og det var eg framleis, men då dette jobbtilbodet kom i sommar, tenkte eg nøye over det, og er godt klar over at når ein rundar 50 år er det ikkje like enkelt å flytte på seg. erfor vart det som det vart. et er vemodig. o ser han sitt snitt til kanskje også å dyrke fram interessa si som naturfotograf og filmskapar i ein større skala. Ja, eg søkte næringsfondet om midlar til å kjøpe skikkeleg utstyr i fjor, og er komen godt i gang med det profesjonelle utstyret no. Mellom anna har eg laga ti videoar for læringssenteret om ti ulike yrkesval, eg har laga filmar for ande kommune, og eg har tatt på meg oppdrag både for private bedrifter og eg har filma det fantastiske koret Øyklang i konsertsamanheng. å nettet ligg det ute nokre naturfilmar som du har laga? Ja, eg er med på eit internasjonalt filmforum som stammar frå. g laga mellom anna ein film frå unde om undefuglen som hamna på fjerdeplass av 30 innsende filmar og fuglar. ei, no vert det for mykje skryt her. Men han er voldsamt fotogen, lundefuglen, veit du. r dette noko du kjem til å satse på? ei, du. g skulle sjølvsagt ønska at eg hadde greidd å leve av dette hobbyen min, men det vert nok berre å fortsette som no. g korleis har du det no? jekt. g har det berre kjekt. in kjekk hobby, kjekk familie, kjekke vennar. g har hatt ein kjekk jobb, og eg håpar at også den nye jobben vert kjekk. jekt det. Ja, ikkje sant?

18 18 nsdag 3. oktober 2007 fri marknad egionavisa annonser for privatpersonar alsmarknad aby/arn ilstol kta raco bilstol, 0-18 kg til salgs. od som ny. lf bilstol H 123(15-36 kg) blå med figurer slges kr 500,-. lf mob ombivogn roll 2004 mod.mørk blå. Med pose, stelleveske, myggnetting og ståbrett kr. lf Herøy arnestol Høy, selges kr 175. tolen kan gjøres om til stol med lekebord. lf aby rend sportstrille 7.5 kg trille med solskjerm, regntrekk, matbrett og regulerbart sete selges kr 300,-. lf barneutstyr blant annet izi sleep bilstol. lf Quinny tvillingvogn Freestyle 4 tvilling eller søskenmodell med poser og regntrekk selges kr lf arnevogn ridem barnevogn. Vognen har tre hjul. elges. lf imeleg til sals imo kombivogn blå m/stelleveske. lf mob bilsete sann baby bilsete 0-13 kr. Med solskjerm mod. 200kr. lf Herøy il ruckbatteri til alle typar el-truckar, ring for pristilb. lf: / Ford 1,3 -ok. aug.-07. japp og stødig, sommar som vinter. Mørk grøn km. r lf Mitsubishi ancer 1,6glxi 312'km, ok til pris ,- ød, lf eugeot 406 1,8 tv Fin bil, svart met. 142'km s/v dekk, aircondition, til lf vært god arbeidsbil 4-hj.trekk selg. billig. lf Mitsubishi l200 pickup gode dekk, lite rust, 1000m+arb lys, i dagleg bruk, ring for info, hbo kr 15000,- lf Vinterdekk 175/70-14, (pent brukt med pigg) kjøpes rimelig. jerne på VW felger. lf Citroen erlingo canvastak 41'km, lys blå, canvas soltak, fin bil kr ,- garanti til mai 08. lf iggdekk på mercedesfelg 2tk exen Winguard x65x15. rodusert om nye. r 950,- for begge. lf MW 318 stv Xenon, avi proff, ryggesensor, sportseter, Multifunksjonsratt, sølv met. Flott bil. r ,-. lf v startbatteri til bil/ båt, alle str. lf: / Ford Fiesta 5 dørs 102'km rød, luke, krok, fin småbil kr lf MW 318 ouring Xenon, limaaut, avi roff, portseter, ryggesensor, sølv met. vanlig pen bil k lf obiler og campingvogner MY lf v/hell på erstad. Chip din egen bil! wp selges. Med denne kan du chippe din egen og andre sine biler. lf: Chip tuning! il de fleste biler. kte varer, ikkje tuning boks. lf stk felger 16" orginale MW felger selges, passer e39 og e34, dårli dekk/bud. lf olf 1,6 stv. 83'km, -ok til mai il sals kr ,-. lf , Volda. -86 udi 4 218'km, selges kr ,- v/hurtigavgjørelse. lf Veteranbil -79 atsun Cherry 49,8' km (garantert), god stand. 8 gode dekk, kr ,-. lf Volvo V70 W 4hjultrekk ydeleg vinterbil Volvo V70 2,5 turbo W, 160'km, servisehefte, -ok, mye nytt. lf pel stra 1,6 16v brun met. Comfort, 74'km alle servicer lf for visning/pris, ok til Volvo v Hk trøken svart premium mod. 128'km, skinn, navi, tv, tlf, radio/cd, skiboks alle sevicer. lf enault aguna stv. trøken god familiebil. 133'km med nye v/s- dekk, alufelger og takboks. r ,-. lf uzuki Jimny pecial kun km, 4x4. vart met., delskinn, div. utstyr. om ny. lf evt VW assat 2.0 uncro stv. 4x4, grønn metallic, C, radio/cd, delskinn, kjørekomp, 213'km, kr ,-. lf Mercedes 300 tv Flott bil m/masse utstyr: Cruise, luke, webasto, aut++, kun 276'km. 17" aluf. åkostet. r lf oyota Hiace vare, diesel, 225' km, selg. h.b.o. kr 5.000,-. lf egg inn di annonse på > ubrikkannonse Forretningsannonser: 5,40 pr. sp.mm. Vår lavpris 11 kg ropangass hell Fosnavåg lf Jekketralle til alle formål, ring for pristilbod lf: / Crysler tratus 2,0. od bruksbil med noe nye deler. /Vdekk. elges kr ,-/bud. lf olf stv turbodiesel selges omg. kr ,-. lsteinvik lf pel Vectra 1.8 legance omslig stv med alt utstyr, 2 sett nye dekk, pigg. 145'km, selges kr 97'. lf VW Caravelle erfekt ussebil -ok, god stand! lf ommardekk 2 stk til -88 Mazda 626, ca 2'km og ei hule skibox selges. lf Crysler tratus 2,0. od bruksbil med noe nye deler. /Vdekk. elges kr ,-/bud. lf onebil ut.88 mod., bil å bli glad i. ølvfaget Mazda 323. r 9.100,-. lf / reng du en god bil? assat C, 113'km. jøgrønn met. Meget pen. elg. gr.kjøp av ny. r ,-. lf assat stv. tdi, 130hk, tiptronik, skinns., ekson, krok, sv.++, kr ,-. lf pel Vectra 'km, krok, klima, luke++ alle servicer, fin bil! r ,-. lf lu.felger til salgs 8 stk alu.felger til Volvo 240,740 og 760 til salgs. lf illig arbeidsbil -ok 2007 Citroen X14, 91 mod, km, s/v dekk. elges som den står kr el.høystb. lf erson-/bobil -96 MW 316 i Comp. grønn. r ? obil ransit eg.4. oe rust. r ? lf / iggdekk 4 stk v-hjul, 165x13. ite br. pga. bytte av bil. lf pel Zafira leg. 1,8 selges. 76'km, bensin, 7 seter, 1 eigar. lf lufelger 4 stk (pel) 5 hols 15toms diam x 7-toms bredde kr 1.000,-. lf MW W -85 MW 528i selgast. lf uzuki rand Vitara 143'km, 4wd en god del utstyr. selges. lf rbeidsbil -94 Ford Courier, kr 5.000,-. -ok aug.07 noe utv.rust, god motor. lf rivledd til drivknut yttre m. damask til audi ,8+1,9 m/ brems ,- Mob kinntrekk til Mitsubishi alant 92-96mod..kun prøvd, ring for pris. lf ruck/liftopplæring lf: / no kr 199,- Hos oss kan du bytte flasker mellom kl istriktets største markedsplass! egg inn di annonse på -> ubrikkannonser. H Y! ode bruktbilar! -06 oyota av4 2,2 4 xecutive 20'km, klima, skinn, el.sete, skiboks cruise, C, 8 alu., s+v.dekk, svart ,- -06 oyota av4 4W 2,0 port aut, 17'km, klima, el.vindu/speil s.lås., rails, alu, s+v.dekk, sølv met ,- -05 oyota Corolla 1,6 ol aut., 25'km, klima, spoyler, el.vindu/speil/s.lås 8 stk alu., s+v.dekk, sølv met., ,- -05 oyota Yaris Verso 1,3 sol 27'km, C, el.vindu/speil/s.lås, C, rails s+v.dekk, sølv met ,- -04 oyota vensis stv 4, 220'km, C, el.vindu/s.lås, rails, C 8 stk. alu., s+v.dekk, svart met ,- -04 aab 9-5 Vector stv. 2,2 tdi aut., 56 km, klima, cruise, xenon, r/c, skinn, rails, alu. s+v.-dekk, svart met ,- -04 oyota Yaris 1,3 ol, 22 km, el.vindu/speil/s.lås, C/r alu., s+v. dekk, grå met ,- -04 oyota vensis 1,8 ol stv., 37 km, klima, el.vindu/speil, s.lås, rails, alu, s+v-dekk, sølvmet ,- -03 oyota revia 4 7 seter, 72 km, klima, skinn, cruise, krok, parksensor, C, alu. s+v.dekk, sølv met., ,- -03 oyota revia 2,4 aut., 7 seter 50 km, klima, cruise, krok, rails, C, alu. s+v.dekk, sølv met ,- -03 oyota vensis 1,8 ol tv. 40 km, klima, el.vindu, speil, s.lås, rails, alu. s+v. dekk sølv met ,- -03 eugeot xpert 2,0 Hi vare, 73 km, C, krok, takbøyler, s+v.dekk sølv met ,- -03 Honda Jazz 1,4, 71 km, C, vindu, speil, s.lås, C, s+v. dekk, blågrå ,- -03 oyota V 4 2,0 4 port, 91 km, krok, C, el. vindu/speil/ s.lås, alu. s+v-dekk, blå met ,- -02 oyota vensis edan 1,6 79 km, C, krok, el.vindu/speil, s.lås, C, alu, s+v.dekk, sølv met ,- -01 oyota V 4 2,0 4W ut. 85 km, krok, C, el.vindu/speil/ s.lås, alu. s+v.-dekk, sølv met ,- -01 oyota av port, 91 km, C, skinn, krok, el.vindu/speil/s.lås, C, alu., s+v.dekk. svart ,- -00 oyota vensis 2,0 ol 112 km, klima, el.vindu/speil, s.lås, C alu, s+v.dekk, rød met ,- -00 MW 320i, 127 km, klima, multiratt m/cruise, C, el. vindu/speil/ s.lås, alu. s+v-dekk, mørk blå met ,- -00 MW 318i aut. 99 km, klima, navi, park.sensor, cruise, tlf., C-veksler, 8 x alu. s+v.-dekk, mørk blå met ,- -00 MW 523i aut. ouring 107 km, klima, luke, parksensor, skinn m/ el. sete, 18 alu. s-dekk + alu. v.-dekk, sølv met ,- -99 VW ora 1,6 Comfort, 92 km, C, s.lås, s+v.dekk, sølv met ,- -98 oyota vensis 1,8 stv. 95 km, C, C, rails, el.vindu/speil/ s.lås, s+v-dekk, blå ,- -98 oyota vensis 1,6 sedan 126 km, C, C, el.vindu/ speil/s.lås, s+v-dekk, grønn met ,- -98 oyota icnic 6-seter 155 km, C, skinn, el.vindu/speil, s.lås dobbel soltak, C, alu, s+v. dekk, blå met ,- -98 ubaru Forester 2,0 4W 161 km, takluke, krok, el.vindu/speil s.lås, C, s+v.dekk, grønn met ,- -97 Honda C-V 2,0 4W aut, 157 km, krok, el.vindu/speil/s.lås, C, s+v.dekk, grønn met., ,- -96 pel Corsa 1,4 5-dørs 127 km, C, s+v. dekk, sølv met ,- -95 Ford scort stv 1,6 16v 160 km, krok, rails, s.lås, airbag, C, alu, s+v.dekk, svart met ,- -95 VW assat 1,8 stv 219 km, C, rails, s+v.dekk, mørk blå met ,- -94 oyota Camry 2,2 X 137 km, el. vindu/speil, s.lås, C/r, alu, s+v. dekk, grønn met ,-. ilertsen as Frank Hofseth, 6065 lsteinvik. eir ilertsen, 6060 Hareid lf Fax: Mobiltlf lle priser inkl. reg.avg. aranti nnbytte Finansiering pningstider: vardagar: , orsdag: , aurdag:

19 egionavisa nsdag 3. oktober 2007 fri marknad Ford Mondeo stv. 1,8 trenline med ac. el.vindu. nylig -ok, gode s/v på alu. 141'km. r lf Mercedes ' km, el.luke/vindu, aut. an ta pl.båt,tr.snekke delbet, pr.ant. kr ,-. lf dag 4 park.plasser til leige i yrkjegata lsteinvik. lf Mazda 626 2,0 i hvit,ring for info! lf Chevrolet ahoe 5,3 l 86'km svart, reg. som last, flott bil, orig baksete medf. lf Ford Fiesta ode s+v-dekk, betalt årsavg. selgast høgstb. over vrakpant. lf pel adett 1,6 i sedan 168'km, sølvgrå, luke. lf oyota revia selges, fin familiebil, 7 seter, 225'km, kr ,-. lf ustadsalg/-leige edig hybel sentralt på otset. angav. til høgskule, felles kj.og bad. ratis breiband, kr 2.000,-/mnd+str. lf åt øff båt til salgs. jør eit kupp: kun italiensk speedbåt til vinterpris. 15 fot har 115 hk 1991mod. lf ohatsu 12 påhengsmotor til sals, motoren går som ei klokke, men har problem i undervanshus, kr 2.500,-. lf fots plastbåt til salgs båten er lett og ro, selges kr 3.000,-. lf lastsnekke 20 ft Fin og velholden triosnekke m 18 hk abb, ferskvannkjølt diesel selges h.b.o. kr ,-. lf m. uzuki 250 ått 2 timer. odkjent for inntil 24 personer. Meget fin båt. lf kyllekar i aluminium kyllekar/ garnbinge i 5mm alu.plater. l=105cm b=50cm h=60cm,ca 300 l til salgs. lf y 10 fot eabo gummibåt brukt m/garanti og div. utstyr. 40 kg. nntil 4 pers., og max 10 hk. motor. r 4.990,-. lf Fjord 23 en 74 mod. Volvo enta 20hk ny Maks 400 t. Wc, ekkol, kokeapp, dregg, rad/c. Volda. lf fot aga båtsmann selg. rim. lf unwind 20 nerten seilbåt selges, noe nytt (Fendere, tauverk). r ,-. lf ohatsu 100% komplett delemotor 29 hk påhengsmotor ohatsu, kr 1.500,- noe småfiks. lf åt til sals med motor. ris kan diskuterast. lf / ata X-box 360 m/ 9 spill og 3 års garanti selges. lf iverse ppvaskmaskin ent brukt kvit oppvaskmaskin, kr 500,- ved henting. lf rabben er i rute, teinene er ute. rabber og klør, prima som før. lf / tort bilete av ddvin arr t.s. an passe peisestue. lf nnerdører Heiltre m/karm, ubeh. og beisa, lyse. an selg. m/ dørkl. Fleire m/karm, 90 x 200/210. tlf , slteinvik Ved til sals i Vanylven. lf elges -94 mod 4W issan ick-p, 2,5 l diesel ca km. itt rust og lekkasje/mangler på bremse. Mob kinnjakke, herre ubet. brukt selges grunna for stor. lf rukte garnteiner bly og flyt til sals. lf Heilårsdekk 4 stk ridgstone blizzak, 175/ lf jå her! Flott, 3 etg., ovre vedomn til sals. illeg! lf / (kveld) Markise Fj.styrt, innebygd terrassemarkise. 3,50 m lang, grå og kvitstipa. elges kr ,-. lf omaskin ower r3, lite brukt, nypris kr 4.000,- selges kr 2000,-. lf C il C med masse deler kjørt ca.6l fuel Har deler for 8.000,- liggande selges 6.500,-/bud. lf akkelovn is bort ved henting. lf Frå 350,- pr. mnd. 5-års garanti ratis synfaring www. egset.no Furene industriområde, 6100 Volda lf nalltilbud på ippman 98 ro komplett pakkeløsning ypris kr 7.203,-. ilbud kr 4.200,-. ing for info. lf Mvh or tor oppvaskbenkplate 112x172. ustfritt stål. is bort mot avhenting. tilstand. lf (Volda) jøleaggregat Coolmaster cu-450, 6år gamalt tilsalgs kr 2.000,-. lf e.kl niden C244C scanner. 50 kanaler. 11 band. selges kr 650,-. lf / iltralle eiger ut biltralle til personbiltransport. lf / anitærbrakke selgast Moelven. 240x750x285. pise/soverom. usj. oalett. arderobe. ud. lf illetter F-rann selges illetter til kampen F-rann , felt J øvre, Color ine stadion selges. lf akstein selges råpeformet skiferstein lsteinvik. lf annbørste 5000X raun adbar, med 3-teknikk. everes med "3" Flexisoft børstehode. r 250,- Mob Fjernsynsantenne Få med det digitale bakkenettet, ant. kr 350,-. lf omaskin til salgs enturi 780 nypris kr ,- selges kr 9.000,-. ent brukt. lf arageport rukt aynor vedlikeholdsfri garageport 366 x 214 selges. lf YH H Vi fører /. ndre merker: ishiki/merican agle acingsykler: ook/concorde u får kroner for din gamle sykkel, mot kjøp av ny. oshiba Varmepumper agersalg å flotte sykler 3 års gratis service JV: elelager til alle merker. etter og bygger hjul etc. ma-tor , fre , lør lf Mob Ved, H istriktets største markedsplass! egg inn di annonse på -> ubrikkannonser. H Y!

20 20 nsdag 3. oktober 2007 fri marknad egionavisa Vi lagar presenning til alle formål i ulike VC-kvalitetar og fargar Jaktpose Hoppematter rønntetting ankar Hengarkapell lf amal bakerimiksar, 20 lliter bolle, selges. lf arderobeskap 2 stk, gis bort ved henting. lf jøkkenventilator i kobber Handlaga kobberhette med motor selges. 90x90. lf unnmørsbunad til sals Mørk blå m.linskjorte og lue. il lita dame, kan syast om til år gml. jente. lf ofa til klubbhuset/hytta? kornes vinkelsofa i blått ullstoff, fint brukt, gis (nesten) bort mot henting. lf (Volda). Villa fyringsolje Har skiftet fra oljetil vedfyring og har eit fat (ca 150 l) olje til salgs. lf lta bruddheller mm tykkelse. 1 sort, 60 kvm, kr 390,- pr kvm. Modena kr 599,-. lf yr Flott akvarium 70l m/rensesystem, sand, lys og figur selges pga plassmangel. Fint brukt, kr 600,-. lf vergkaniner gis bort ulike farger og alder. lf (Volda) Webjørn vendsensgt. 16, Ø Veterinær iw ødemel Fôr og utstyr til hund og katt Måndag fredag orsdag aurdag imetinging: Man fred ørd nsdag stengt lles etter avtale. Vartdal kifer og Monument lf stk ebrafinker (4 mnd) selges kr 100,- pr stk. lf (Volda) Ferie/Fritid Haustferie? tor hytte med alle fasiliteter til leie i jørkedalen. lass til 8-10 personer. lf omf. hytte på ondalseidet m/ 2 sov, rim. til leige i haustf., evt. kortare/lengre per. For ordensfolk. lf / Jula i yrkia? y, sentr. bel. leil. 2 sov. 2 bad til leige for ord.folk. lf / Fine utleigehytter nær elje. lf nnbo/møbler ofa run 3+2 velursofa selges kr 500,-. lf Møblar: along- og hjørnebord (kr samla). ord +6 stolar (kr 1.000). eol, kirsebærfarge, 2år (kr 2.000). lf Hjørnebadekar m/frontpanel og armatur til sals kr 4.500,-. lf teamdusj y hjørne steamdusj med radio, kr 7500,- ved henting. lf ybevoll Hyttefelt hjartet av ndre ordfjord VestlandsHus tryn. ølvberg 6783 tryn elefon: valitetsfôr til din Hund og katt! valitetsfôr til gunstige priser. Hundefôr fra 209,- attefôr fra 159,- attesand kr 165,- ratis smaksprøve. ratis levering v/best. over 250,- tvidet smaksgaranti e-post: V jå vår store utstilling, eller ring for katalog. Fritt levert og oppsett med blomsterrammer. Vi utfører oppussing/namntilføyelsar av gravsteinar. Vi leverer lykter, vasar, blomsterplater/kantar. 13 sjølveigartomter for sal Frå m 2 ol heile året Veg, vatn, avløp, straum, telefon/breiband ett ved turvegar og topp preparerte løyper it års gratis medlemskap i kiturlaget llsheim tryn ved tomtekjøp along til gi-bort-pris yrinfarga tordal skinnsalong, 3-2-1, selges kr 1.000,-. lf kyvedørsgarderobe m/bruntona kompl. 2-dørs selges kr 500,-. : 120cm, h: 240cm. lf adekar/vask/toalett astellfarga toalett,vask og badekar med frontpanel selgast kr 1.000,-. lf ofa 3+2 velursofa selges kr 500,-. lf Hjørnebadakar 150cm x 150cm til kr 1 500,-. lf yst på en praktisk sofa? 1år gml. grå/beige sofa m/dobbelseng mulighet.str 2 stk 80x170 1 stk 80x80, kr 5.000,-. lf osch oppvaskmaskin Veldig lite brukt, hvit farge. elges kr 2.000,- Y kr 5.000,-. elges pga bytte av kjøkken. lf Hvit lextrolux kjøkkenovn 5 bake/stekeplater. eramisk topp,selges pga kjøkkenbytte kr 750,-. lf Microovn Hvit deline m/fat 200,-. lf ofa run velur 3+2 velursofa selges kr 500,-. lf V-benk med dreibar plate. vart tv benk med dreibar plate og 2 glas dører og cd hylle, ryddepris kr 300,-. lf C-benk med nedfellbar skjerm elger solid pc benk med 2 skap og nedfellbar mulighet for skjerm. rekvit.gi bort pris kr 500,-. lf aldur ammal ovn selges til høystbydende. en har kokeplater og oppvarmes med ved. lf obbelseng og kleskap m/spegel, furu selges svært rim. lf jøkkenbord (rundt)og 4 stoler selges rimelig kr 400,-. ytt år lf Veggskap m/glassdører raktfullt veggskap m/sprossedører i heltre. lf ofa til hytta Formfin salong; bord selges billig. lått stoff og syrebeisa furu. lf etter kl imeleg til sals atahjørne syrebeisa og lakka 122x122. øyseng 90x205. øyseng 75x205. lf mob imeleg til sals ittehjørne luta furu 125x seter sofa grønt stoff og trekvit. lf mob ytt kjølerom orka ytt orka kjølerom 120x120 med innvendige hyller og lys selges kr ,-. lf osch oppvaskmaskin Veldig lite brukt, hvit farge. elges kr 2.000,- Y kr 5.000,- elges pga bytte av kjøkken. lf vitevarer jøleskap, Wilfa soft pluss (1,45høgt)kr 2.500,-. omfyr, iemens, 4 plater kr 1.500,-. lf aderomsinnreiing rukt furuinnreiing med plate, servant og blandebatteri. reidde totalt 2 meter. lf andbruk undballar 12 stk (1.slått) til salgs. lf / undballer odt fortørka rundballer av god kvalitet. 1 og 2 slått. imelig til sals. lf olaris 6x6 kikkelig arbeidshest mod. elges gunstig. lf Jordbruksredskaper; har div. å selge! lf alen planeringskjær 2 meter m/ gummi. ik ringtrommel, verneland steinrive. lt ubetydeleg brukt. lf Motorsykkel cooter ymco uper 9, 5500 km, riper i lakken på h.side etter velt i lav fart. r ,-. lf tleige av plass for vinterlagring av motorsykler. lf cooter -97 eugot peedake 50cc selgast kr 5.000,-. od stand. yleg overhala. lf MC-batteri til alle mod. illen lf / estselgere! estselgere fra WY & cootere med utstyr - il! eeway er et av orges mest kjøpte mopedmerke! MC m/ luftkjølt 2-taktsmotor lektrisk start, Fjernstart, M (lakkert i kjøretøyets farge) igitale instrumenter - Fotbrett med lu.brett ksosanlegg i fullstendig F Å Meget beskjedent bensinforbruk WY MÅ ØV!!! WY cootere fra kr *,- Musikk C-spiller ony 5 platers karusell 500,- å kjøpet fåes gratis forsterker ony med def. lf ino? omplett heimekino med 61" tv,14 par høgtalarar,15" sub selgast Watt. lf Hjemmekino høgtalere 1 sett ony 5 stk mørk 500,-. 1 sett antax 5 stk lyseik 500,-. lf yd? 3 par roson 2010 ( 12 stk 10" basser ), ynavoice F6, roson Calvados selgast. lf Verktøy/tstyr ita finèrpresse m/12 høvelbenkskruer rim. til sals. lf ryne pumpe med 120 l. tank i brukbar stand, selges rimelig. Må overhalast. hule skiboks selges kr 1.000,-. lf ekkforslutare 1 sveiv+200 stk. forslutare.meget enkel og effektiv metod att forsluta søppel-sekkar, kr 300,-. lf uft kompressor ace 40 raftig kompressor, 4 hk, 3 faser, meget lite brukt!! elges til halv pris. lf jøpsmarknad aby/arn ripp-trapp stol ønskes kjøpt. Mob (lsteinvik) imo bagvogn ø. kjøpt mørk grønn (oliven) med bokstavmønster inni og på kanter ca 03 mod. lf il Mye for pengene! JFH 50 - M M M F cootere fra kr *,- luftkjølt 2-taktsmotor lektrisk start, kivebrems foran & bak 13 luminiumsfelger igitale instrumenter - Fotbrett med lu. plater 12 volts uttak under sete MÅ ØV!!! V H 4x4 Y M M FF._. r 4.000,-/ 260 og 300 cc Å på lager! WY X-Y 50e an køyrast m/kvite skilt (bilsertifikat) Vi har også Mini V (3-9 år) M fra odt utvalg av: hjelmer, hansker, dekk, slanger, batteri, bremseklosser/-band og oljeprodukt! kr *,- *) ks. Frakt & eg.omk iksund - lf Volvo 144 Ønskes kjøpt, brukbar stand, mod. Mob MW max kr ,- ønskes kjøpt, ikke repobjekt. lf , Herøy amal Volvo ø. kjøpt. Helst lite køyrd, rustfri og i spesielt god stand. gså int. i klenodium av anna merke. lf MW 28 delebil ønskes kjøpt. lt av interesse! lf Mercedes hengerfeste C-klasse an være frå sedan eller stasjonsvogn modell. lf Veteranbil i god stand. Har du ein sjeldan og god veteranbil som blir lite brukt. anskje eg kan kjøpe? lf kiboks/akbøyler Ønsker å kjøpe pent brukt skiboks, og takbøyler til 2000 modell Citroen erlingo. lf jøper god bruktbil gjerne eldre modell og lite køyrd. lf ustad ønskast Ønsker å leie Hybel eller leilighet i ulsteinområdet. lf olig Hei. Jente på 18 i fast jobb, søker hybelleil./hybel i Hareid/ lstein omr. lf elr HJ vi treng leilighet/hus i/naer Ørsta snarast. Min 3 soverom. ikker betalar. lf åt åt ønskes kjøpt Ønsker å kjøpe åpen plastbåt fot m/motor 9-15 hk. lf agringsplass til båt ønsker vinterlagring for båt 20 fot (6m) i olda eller omegn. lf iverse 8mm framviser r det noen som kan enter låne meg en eller selge meg en billig? lf Verandadører tofløyet ønskes. rukte og event. nye til redusert pris er aktuelle. Helst med 2/3 glass. lf erobicinstruktør? rimglade damer på eikong søker instruktør som vil trene oss 1 kveld pr veke. lf akplater rukte stål- eller aluminiumstakplater (-plater e.l.) kjøpes lf Julehefter Ønsker å kjøpe mørbukk og uss & roll og andre julehefter fra før lf arnesykkel ønskjer vi å kjøpe for jente på 5 år. Mob (lsteinvik) Ferie/Fritid Campingvogn mod. imelig vogn cm ø.kjøpt. ør ha fasttoalett og vannbåren varme. Må være fuktfri. lf nnbo/møbler City-stolar ø. kjøpt. Har du nokre slike stolar i bra stand er eg int. i kjøp. lf nnerdører Fyllingsdører ø.kjøpt. 80x200, og badstudør 70x190. lf , Herøy andbruk Forhøster el-styring. Ønsker kjøpe el.styring til erigsta 112. lf lektrisk gjerde Ønsker å kjøpe pent brukt elektriskgjerde for sau. lf Container 8 eller 10 fots container ø.kj. uansett tilstand. lf Motorsykkel ammel motorsykkel? ønsker billig gammel mc, fra 100ccm og opp, kan godt ha stått i ro noen år. lf Musikk 2 ruce pringsteen onsert billetter, ønskes kjøpt. slo pektrum 4. desember. lf istriktets største markedsplass! -post: istriktets største markedsplass! egg inn di egg annonse inn di på annonse på -> ubrikkannonser. eller ring 70 H Y! 60

på Hovset i Ulstein til sals! Selgar treff du på tlf. 915 88 166 7år 2000-2007 Sporty seljar Åpning av Proffbutikk på Leikong!

på Hovset i Ulstein til sals! Selgar treff du på tlf. 915 88 166 7år 2000-2007 Sporty seljar Åpning av Proffbutikk på Leikong! 2- og 4-mannsbustader 2- & 4-mannsbustader lle einingane har carport Høg standard på Hovset i lstein til sals! elgar treff du på tlf. 915 88 166 aunesmarka, 6065 lsteinvik lf. 70 01 17 60 - -post: ulsteinvik@norhus.com

Detaljer

VOLDA: 2-mannsbustader på Heltnebøen

VOLDA: 2-mannsbustader på Heltnebøen ytt hus i Ørsta/olda? jå også siste nytt på internett: www.norhus.com FJ Ø: 2-mannsbustader i amlevegen i har nye bustader under oppføring. Høg standard, sentrumsnært og barnevenleg. : 2-mannsbustader

Detaljer

SALGET. MøbelMagasinet. held fram 1.750.000,- Det beste i livet er GRATIS!

SALGET. MøbelMagasinet. held fram 1.750.000,- Det beste i livet er GRATIS! Continentalmadrass 160x200. omplett m/ 7 cm overmadrass Hentepris 3.495,- alongar frå 5. eclinerstolar Barkrakk frå 495,- held fram alongbord frå 995,- pisestuer 1.750.000,- frå 1.990,- 5.990,- frå 4.995,-

Detaljer

Opel Vivaro med Cosmo 2 utstyrspakke til kr. 7.920,- eks. mva. ESP, klimaanlegg, CD spiller, sentrallås og el. vinduer. Verdi kr. 17.680,- eks. mva.

Opel Vivaro med Cosmo 2 utstyrspakke til kr. 7.920,- eks. mva. ESP, klimaanlegg, CD spiller, sentrallås og el. vinduer. Verdi kr. 17.680,- eks. mva. ntall mnd: 36 Månedspris: 500,- redittkjøpspris: 17.764,- FG 9 M. in lokale forhandler finner du i lsteinvik, aunesmarka, Fosnavåg Brygge, lf. 70 01 88 00 - Åpent: 10-18 (15) istriktets eneste xpert-butikker

Detaljer

Dansefeber Side. www.norhus.com

Dansefeber Side. www.norhus.com jå også siste nytt på internett: www.norhus.com FJ PV : økkelferdig einebustad i rekke Høg standard Fantastisk fjordutsikt For informasjon eller førehandstinging; ta kontakt med dd rik Hovden, 915 88 166

Detaljer

Vikegata 5, 6150 Ørsta Tlf. 70 06 50 00 Mob. 915 88 166 E-post: temavest@norhus.com. Det beste i livet er GRATIS!

Vikegata 5, 6150 Ørsta Tlf. 70 06 50 00 Mob. 915 88 166 E-post: temavest@norhus.com. Det beste i livet er GRATIS! Ø: Grepalidvegen enior jå også siste nytt på internett: www.norhus.com FMJ Bustad i rekkje med carport entrumsnært i Ørsta ontakt dd rik Hovden, tlf. 915 88 166 www.norhus.com Vikegata 5, 6150 Ørsta lf.

Detaljer

Første bustadar selde! Vikegata 5, 6150 Ørsta Tlf. 70 06 50 00 Mob. 915 88 166 E-post: temavest@norhus.com

Første bustadar selde! Vikegata 5, 6150 Ørsta Tlf. 70 06 50 00 Mob. 915 88 166 E-post: temavest@norhus.com Første bustadar selde! jå også siste nytt på internett: www.norhus.com FJ V inebustadar og fleirmannsbustadar. dyllisk og sentralt plassert i barnevenleg område ved skulen www.norhus.com www.regionavisa.no

Detaljer

kr 1.199,- Oppdag Opel ecoflex. Ekstremt drivstoffgjerrig med lave utslippsverdier. sverdier. Kampanjepris kr 1.199,-

kr 1.199,- Oppdag Opel ecoflex. Ekstremt drivstoffgjerrig med lave utslippsverdier. sverdier. Kampanjepris kr 1.199,- www.regionavisa.no 021209 ampanje på ripp rapp-stolen - kun lagervarer. kr 1.199,- ampanjepris kr 1.199,- Før opptil kr 1.649,- ilbudet gjelder frem til 12. desember. Mange julegavetips! lt til barna!

Detaljer

GODT NYTT ÅR! Sterk drivkraft. Kefir framfor øl. Baby boot camp. Det beste i livet er GRATIS! 30. desember 2009. Opplag 20.000

GODT NYTT ÅR! Sterk drivkraft. Kefir framfor øl. Baby boot camp. Det beste i livet er GRATIS! 30. desember 2009. Opplag 20.000 nteriørsenteret i Furene FMJ -trivsel for framtida Y Å! Furene, 6100 V, lf: 700 79 990 www.proman.no www.regionavisa.no et beste i livet er! 30. desember 2009. pplag 20.000 www.dale-as.no lle typer vindu

Detaljer

MøbelMagasinet TIDENES KAMPANJEBILER! Oppdag Opel Mester bilene! Bil & Gummiservice. Det beste i livet er GRATIS!

MøbelMagasinet TIDENES KAMPANJEBILER! Oppdag Opel Mester bilene! Bil & Gummiservice. Det beste i livet er GRATIS! eppey 79 1 uansett førpris U B MøbelMagasinet aunesmarka, 6065 Ulsteinvik - lf. 70 09 49 00 - Faks 70 09 49 01.. U, V B! pe: Mandag - fredag: 10-18. aurdag: 10-15 J: torsdag, fredag og laurdag 799,-9,-

Detaljer

Det beste i livet er GRATIS!

Det beste i livet er GRATIS! FMJ egionavisa 020909 Barnemote 0-12 år Blåhuset, 2. etg. - lf. 70 33 28 19 - www.barnehjornet.no lt til barna! tørst på søre unnmøre 922 41 510 10-19 (16) www.regionavisa.no Det beste i livet er G! 2.

Detaljer

Det beste i livet er GRATIS!

Det beste i livet er GRATIS! otalleverandør av innvendig og utvendig solskjerming for privatbustader, næringsbygg, restaurant/uteliv, m.m. Persienner Markiser creen ullegardiner amellgardiner Plissègardiner Bevegelige skodder/sjalusi

Detaljer

Ferdigmalte veggplater Kr 219,- pr. plate Egghvit eller Café Latte, profiler V-fas / Skygge / Perle, dim. 12x620x2390 mm.

Ferdigmalte veggplater Kr 219,- pr. plate Egghvit eller Café Latte, profiler V-fas / Skygge / Perle, dim. 12x620x2390 mm. Y Blåhuset 1 år! orsdag 23. april Bursdagsfeiring prisfest i butikkane åver festklede gull sølv lys glass blomster alt du treng til konfi rmasjon og fest parkering i Blågarasja! jå side 23 922 41 510 FJ

Detaljer

Filmskred 300,- 10 stk. kr. 1000-vis. 1000-vis av brukte DVD-filmer. Det beste i livet er GRATIS!

Filmskred 300,- 10 stk. kr. 1000-vis. 1000-vis av brukte DVD-filmer. Det beste i livet er GRATIS! www.regionavisa.no 041109 Festtid! lt til barna! tørst på søre unnmøre Blåhuset, 2. etg. - lf. 70 33 28 19 www.barnehjornet.no 922 41 510 10-19 (16) FJ www.regionavisa.no et beste i livet er! 4. november

Detaljer

Det beste i livet er GRATIS!

Det beste i livet er GRATIS! otalleverandør av høgkvalitets inn- og utvendig solskjerming P: and. fred. 8 16 for privatbustader, næringsbygg, restaurant/uteliv, m.m. Persienner arkiser creen ullegardiner amellgardiner Plissègardiner

Detaljer

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke lf. 70 07 70 19 Halkjelsgate 13, 6100 Volda (tidl. riveklepp Ur og Briller) at oss undersøke synet ditt V : ynsundersøkelser Briller ontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34 jøgt. 3 - Ulsteinvik

Detaljer

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke. førersete. i bilens farger.

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke. førersete. i bilens farger. lf. 70 07 70 19 Halkjelsgate 13, 6100 Volda (tidl. Driveklepp Ur og Briller) at oss undersøke synet ditt V : ynsundersøkelser Briller ontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34 jøgt. 3 - Ulsteinvik

Detaljer

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke. Vi har ipad, Mac og tilbehør!

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke. Vi har ipad, Mac og tilbehør! lf. 70 07 70 19 Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved pinneriet) at oss undersøke synet ditt V K: ynsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34 jøgt. 3

Detaljer

Vårens nyheiter. på innfatningar og solbriller er på plass! 1 stk pr kunde så langt lageret rekker

Vårens nyheiter. på innfatningar og solbriller er på plass! 1 stk pr kunde så langt lageret rekker lf. 70 07 70 19 Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved pinneriet) Vårens nyheiter på innfatningar og solbriller er på plass! lf. 70 01 34 34 jøgt. 3 - Ulsteinvik IFOMJO Dalevindu Vindu etter

Detaljer

Vegen vidare. Mastergradsstudium på heiltid og deltid. Søknadsfrist 1. mars. www.hivolda.no/tilbod

Vegen vidare. Mastergradsstudium på heiltid og deltid. Søknadsfrist 1. mars. www.hivolda.no/tilbod 17. februar 2010 et beste i livet er! el 2 rafikklærar osionom ullsmed bokhandlar Heismontør ykker esepsjonist kipper Marinbiolog ensmann lektroingeniør ateket Blikkenslager riminolog ykker Fysioterapeut

Detaljer

Klokketru Side. Torsdag 29. november timetilbod kl. 19-21. Møbeltrekkar. Vibrasjoner. Vintergolf. Mer Corsa for pengene! Cosmopakke kun 1 900,-

Klokketru Side. Torsdag 29. november timetilbod kl. 19-21. Møbeltrekkar. Vibrasjoner. Vintergolf. Mer Corsa for pengene! Cosmopakke kun 1 900,- Torsdag 29. november timetilbod kl. 19-21 Torsdag: ope til kl 21.00 19-20 Grautservering; finn mandelen! Premie: Vibroplate, verdi kr 3.000,- 18-19 Få juleønsker oppfylt hos julenissen! Gratis parkering

Detaljer

Det beste i livet er GRATIS!

Det beste i livet er GRATIS! FJ egionavisa 2009 Barneklær - ammaklær - ogner - Bilsikring Hjemsikring - toler - telleutstyr lt til barna! tørst på søre unnmøre Blåhuset, 2. etg. - lf. 70 33 28 19 - www.barnehjornet.no www.regionavisa.no

Detaljer

Bil & Gummiservice Hovdebygda, 6150 ØRSTA. Telefon: 700 47 800 Åpent: 08.00 17.00, lør. 09.00 14.00. Dalevindu

Bil & Gummiservice Hovdebygda, 6150 ØRSTA. Telefon: 700 47 800 Åpent: 08.00 17.00, lør. 09.00 14.00. Dalevindu lf. 70 07 70 19 Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved pinneriet) at oss undersøke synet ditt V K: ynsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34 jøgt. 3

Detaljer

www.regionavisa.no 30. september 2009. Opplag 30.000 Del 2

www.regionavisa.no 30. september 2009. Opplag 30.000 Del 2 www.regionavisa.no 30. september 2009. pplag 30.000 el 2 Plukker gull i skogen ide 12-13, del 2 sjå kva som skjer! 2 nsdag 30. september 2009 egionavisa assendgutane på unnfjord Countryrock da Jenshus

Detaljer

www.regionavisa.no 25. september 2009. Opplag 30.000 Del 2 Roleg,

www.regionavisa.no 25. september 2009. Opplag 30.000 Del 2 Roleg, www.regionavisa.no 25. september 2009. pplag 30.000 el 2 oleg, Felix! dferdsterapi for trasige hundar el 2 side 2-3 2 nsdag 25. november 2009 egionavisa et beste i livet er ay ut/sats: egionavisa rykk:

Detaljer

MøbelMagasinet NO 7.990,- Det beste i livet er GRATIS!

MøbelMagasinet NO 7.990,- Det beste i livet er GRATIS! orsdag: ope til 18 Bilder og interiør/småvarer 50% Fredag: ope til 18 aurdag: ope til tle ecliner sofa 3+2 ope til 15 ida Continentalseng m/hodegavl FJ øbelagasinet aunesmarka, 6065 lsteinvik - lf. 70

Detaljer

Helt nye Opel Astra. Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke

Helt nye Opel Astra. Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke lf. 70 07 70 19 Halkjelsgate 13, 6100 Volda (tidl. Driveklepp Ur og Briller) at oss undersøke synet ditt V K: ynsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34 jøgt. 3 - Ulsteinvik

Detaljer

Kragset. Alt til barna! Tlf. 700 555 00. Det beste i livet er GRATIS! Volda - Austefjorden Eine-/fritidsbustad ved strandsonen på Kalvatn

Kragset. Alt til barna! Tlf. 700 555 00. Det beste i livet er GRATIS! Volda - Austefjorden Eine-/fritidsbustad ved strandsonen på Kalvatn FOMJO Barneklær - Mammaklær - Vogner - Bilsikring Hjemsikring - toler - telleutstyr - ko m.m. lt til barna! tørst på søre unnmøre ripp rapp esign: Peter Opsvik Blåhuset, 2. etg. - lf. 70 33 28 19 - www.barnehjornet.no

Detaljer

Åshild Sivertsen (85): Bil & Gummiservice. Tlf. 70 07 70 19 Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved Spinneriet) Tlf.

Åshild Sivertsen (85): Bil & Gummiservice. Tlf. 70 07 70 19 Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved Spinneriet) Tlf. lf. 70 07 70 19 Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved pinneriet) tort utvalg av solbriller med styrke lf. 70 01 34 34 jøgt. 3 - Ulsteinvik NFOMJON UN Dale toppsvingvindu på lager Priseks.

Detaljer

Sjå opp for snøside. Leasing. Langtidsvarsel til 22. juni: Dalevindu

Sjå opp for snøside. Leasing. Langtidsvarsel til 22. juni: Dalevindu lf. 70 07 70 19 Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved pinneriet) at oss undersøke synet ditt V K: ynsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34 jøgt. 3

Detaljer