God jul og godt nytt år! Ny kvalitetsleder i KAEFER ENERGY. Engineering og plan. Lærlingen og lærer n. Nr. 16 Desember årgang.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "God jul og godt nytt år! Ny kvalitetsleder i KAEFER ENERGY. Engineering og plan. Lærlingen og lærer n. Nr. 16 Desember 2012 5. årgang."

Transkript

1 on site Nr. 16 Desember årgang Våre prosjekter i Haugesund. Les mer side 10. Ny kvalitetsleder i KAEFER ENERGY s5 Engineering og plan s 18 Lærlingen og lærer n s6 God jul og godt nytt år! 1

2 Takk for innsatsen Bård Bjørshol, Administrerende direktør Hei alle sammen! Da er nok et hektisk år i ferd med å avsluttes, og i tråd med sedvane kan vi igjen glede oss over en ny utgave av OnSite. Vi håper alle finner interessante artikler om bedriften, via innslag om medarbeidere, fag, fokusområder, utvikling og fremtiden. I forbindelse med at aktivitetene på Mongstad og Statfjord nå går mot slutten, er det en glede å bekrefte at vår kunde er meget tilfreds med måten våre ansatte og bedriften har håndtert situasjonen. Vi får honnør for vår HMS fokus og resultater, om kvalitet i ypperste klasse, samarbeidsevne og profesjonalitet i alle ledd. Gratulerer til oss alle. Fokus på Helse, Miljø, Sikkerhet, Kvalitet og Risiko Vi har i løpet av de siste 12 måneder registrert 6 medisinske skader (TRIF = 3,1). Selv om ingen av disse, heldigvis, representerer skade med stort potensiale, vil vi ikke nå vårt mål på mindre enn 1 i TRIF, så vi må bedre vårt arbeid innen risikostyring og spisse tiltakene rettet mot HMS ytterligere i året som kommer. Jeg tror den måten vi har gjennomført de siste kampanjer på, inklusive gruppearbeid, er bra og gir god læring. Når en ser at over 700 har gjennomført vår siste kampanje, om etikk, og vi mottar entusiastiske tilbakemeldinger, viser det at denne måten å engasjere våre medarbeidere er noe vi må bygge videre på. Flere nye kontakter Det er utrolig kjekt å se at vi har lyktes svært godt i sammenheng med tildeling av kontrakter den siste tiden. Vår langsiktige satsing i Verdal viste seg å bære frukter, da vårt tilbud vant frem til fordel for de som hadde rammekontrakten med Kværner Verdal. Rammeavtalen omfatter overflatebehandling inne på verftet, der vi allerede er blitt tildelt oppdraget på to jackets (for Martin Linge- og Edvard Grieg plattformene). Ytterligere en langsiktig kontrakt ble inngått med oljeselskapet Marathon Oil. Kontrakten omhandler isolering-, stillasog overflatearbeider knyttet til vedlikehold og modifikasjoner på produksjonsskipet Alvheim. Veldig spennende med en ny kunde, og svært gledelig å se at vi vinner nye kunder i konkurranse med andre. Det viser at vi er konkurransedyktige og attraktive. Vi har også i den siste tiden blitt tildelt flere multidisipline oppdrag innen Arkitekt & HVAC: Troll B og Snorre A fase III for Statoil, samt flere oppdrag for BP i tilknytning til Ula og Valhall. På Balder installerer vi nytt kjøkken for Aker Offshore Partner (Esso). Det er i tillegg veldig spennende at Aibel har tildelt oss ansvaret for oppfølging av arkitekt og HVAC fagene i tilknytning til Draugen modifikasjonene, og at Total har gitt oss ansvaret for verifisering av designunderlaget i forbindelse med utført prosjekteringsarbeid knyttet til HVAC på Martin Linge prosjektet. Nye salgsfremstøt På tross av alle disse nye og fremtidsrettede kontraktene, vil vi oppleve en reduksjon i aktivitetsnivået i de kommende par måneder, før det igjen tar seg opp til nye høyder. Slike sesongsvingninger er noe vår bransje er vant til å håndtere. Allikevel er det langt fra en ønsket situasjon, og vi gjør vårt ytterste for å unngå det. Suksess i nye Kontraktsignering med Marathon Oil Adm. Dir. Bård Bjørshol, KAEFER ENERGY og Adm. Dir. Ken Woodworth, Marathon Oil. salgsfremstøt og pågående tilbudsarbeid er nøkkelen her. Vi har i den sammenheng levert tilbud for flere langsiktige ISO vedlikeholdsoppdrag, både on- og offshore, og vi deltar i konkurransen om nybyggoppdrag. Optimismen innen olje og gass industrien er stor, og vi er trygge på at vi skal få vår andel av de kommende oppdragene. Vår måte å møte fremtiden er å utvikle oss, den enkelte medarbeider, organisatorisk, på systemsiden og utstyrsparken. I så måte er i-kaefer et løft for bedriften. Vi har nå gjennomgått våre prosedyrer, og har omformet de fleste til prosesser. I dette arbeidet har vi parallelt kvalitetssikret og justert flere av våre operasjoner. i-kaefer vil være med å sikre at alle fagområder i bedriften opererer ensartet, og at vi lettere kan samarbeide og utveksle erfaringer og personell på tvers, et tema som var i fokus i medarbeiderundersøkelsen Stor aktivitet innen kursing Videre har vi gjennomført kurs for våre ansatte for å sikre at vi bedre forstår meningen med og logikken bak A- standard tankegangen. Det som gjenstår i denne sammenheng er å sikre at vi alltid følger den i praksis, i alle ledd og stadier og hver gang. Vi er sikre på at dette vil gi resultater både med hensyn til HMS, kvalitet, redusert risiko og økt konkurranseevne. Vi har også dette året investert flere millioner kroner i utvikling av våre ansatte. I tillegg til A-standard kurs og rene HMS kurs, har vi også kurset og sertifisert et 30-talls nye fagbrev. Vi har også gjennomført mange spesialkurs for flere av vårt fagpersonell. En ny kursserie innen ledelse, rettet mot våre formenn og ISO-ledere, starter nå i desember. Ett av målene med dette kurset er å bli bedre på å gi tilbakemeldinger til våre medarbeidere, både når det gjelder utførelse av oppgaver og opptreden. Dette kom også frem som et forbedringspunkt i årets medarbeiderundersøkelse. Vernekonferansen 2012 Den 7. og 8. november ble det arrangert Vernekonferanse, der mange av våre verneombud på de respektive anlegg og installasjoner deltok. Her kom det frem mange interessante ideer rettet mot økt sikkerhet og trygghet for den enkelte, hvordan oppnå reduksjon i sykefravær, samt mye annet. Det er en kjensgjerning at vårt sykefravær er for høyt. Vi ligger på 6,2 % totalt, med en fordeling på 3,4 % for korttidsfravær og 2,8 % for langtids. Vårt omforente mål for året er mindre enn 4,0 % sykefravær totalt, et nivå vi må ned på for å bli komfortable, sett i forhold til den ønskede generelle helsetilstand i KAEFER ENERGY. Gratulerer med nye lokaler Det er for øvrig veldig kjekt å registrere at vi har vokst ut av prefabrikasjonsverksted og lager for Innredningsavdelingen på Kvål. Høy aktivitet i avdelingen krever at vi flytter til nye lokaler på Bryne i løpet av første kvartal Ønsker dere lykke til, og håper at aktivitetsnivået krever at kapasiteten må økes ytterligere. Da gjenstår det å ønske alle en fredelig jul og et spennende og fint nytt år. 2 3

3 HMSK & Risiko Per Steinkopf Direktør HMSK & Risiko Kjære kolleger, Julen i er ferd med å sige innover oss og vi skal alle nyte god mat, kjekke stunder med familie og venner og kanskje noen dager fri. Nyansatt Kvalitetsleder i KAEFER ENERGY Marianne Martens forteller at hun startet sin karriere i KAEFER ENERGY i oktober 2012 som Kvalitetsleder. de fleste nå vet overtatt stafett pinnen etter Trond Magne Susort når det gjelder i-kaefer. i-kaefer i-kaefer har nå vært i drift i et halvt år. Dette er KAEFER ENERGYs offisielle kvalitetsstyringssystem, og det er viktig at alle lærer seg å finne frem i det. I i-kaefer kan man klikke seg frem til hvordan man skal gjøre oppgavene som har erstattet prosedyrene vi tidligere hadde. Det kan fortsatt være noen prosedyrer som foreløpig ikke er omformet til prosesser i i-kaefer. Disse vil i en overgangsfase finnes i ProArc som før. Personskader Arbeidet for å unngå personskader står i høysetet. Vi har heldigvis ikke erfart noen skader med høyt potensiale i året som har gått. Allikevel opplever vi flere mindre alvorlige skader, og er ikke tilfreds med dette fordi vi har en null- visjon. Derfor vil vi jobbe enda mer for å forebygge alle typer skader i tiden fremover. Helsefokus og pilotprosjekt fjernstyring av arbeidsoperasjoner KAEFER ENERGY har med støtte fra Norsk Olje og Gass og de to største ISO- konkurrentene gått sammen som en samlet bransje, og arbeider nå med et pilotprosjekt som skal sikre en lettelse av flere av de tyngste og mest skadelige arbeidsoppgavene. Det dreier seg om å tilpasse en fjernstyrt robot til ultra høytrykk spyling og våt blåserensing. Målet er å overbevise operatørselskapene om at slikt utstyr kan og bør spesifiseres inn allerede i anbudsfasen på prosjekter, slik at HMS fordelene ikke skal overses på grunn av konkurranseforhold. HMSK & Risiko kampanjer På selskapsnivå har det i år blitt gjennomført 6 HMSK & Risiko kampanjer (Støy/vibrasjoner, kjemikaliehåndtering, UHT/ HT spyling, A-standard, Etikk og rett øyevern). Vi har all grunn til å være stolte av innsatsen alle har vist i gjennomføringen av disse kampanjene. Det har spesielt vist seg at kampanjer utført som gruppearbeid har fått frem et stort engasjement og bidratt til at budskapet fester seg bedre hos den enkelte. Til eksempel kan det nevnes at ca. 700 av våre ansatte signerte på utført Etikk-kampanje. Standardisering av verneutstyr på verdensbasis Det pågår nå et arbeid i konsernet for å standardisere personlig verneutstyr. Det er to hovedmål. Det første er å forbedre HMS egenskapene på utstyret og levere likt til alle operatører uansett hvilket land de jobber i. Det andre er å redusere det totale prisnivået, som er mulig fordi hele KAEFER kjøper større mengder samlet enn hvert selskap for seg. Deltagerne i standardiseringsteamet kommer fra fire land; Frankrike, Tyskland, Storbritannia, og Norge. Standardiseringen vil foregå i flere trinn. Først vil utstyret standardiseres for Europa og innbefatte hansker, briller, vanlige ørepropper, engangsdresser, engangsmasker og fallsikringsutstyr. Lokale krav i hvert land vil naturligvis ivaretas. Deretter vil standardiseringen og forbedringen utvides til flere typer utstyr. Arbeidsmiljøutvalget og underutvalg Det er gjennomført 3 AMU møter i år og det fjerde og siste vil avholdes rett før jul. Det har også blitt opprettet et nytt underutvalg underlagt AMU; IA-utvalget (Inkluderende arbeidsliv), som blant annet skal behandle saker som dreier seg om tilpassinger på arbeidsplassen for å unngå unødig sykefravær. I tillegg har vi de to underutvalgene som allerede har vært i drift en stund, Kjemiutvalget, og Utstyrsutvalget. Vernekonferanser Det er avholdt 2 Vernekonferanser i år. Dette startet vi med i fjor og det har etterhvert blitt stor pågang for å få delta i konferansene. Den siste konferansen ble avholdt i Bergen i november, og 20 verneombud deltok svært aktivt sammen med administrerende direktør og HMSK & Risiko-ledelsen. Det ble samlet mange gode innspill til læring og fremtidig forbedring. Dette er medarbeidermedvirkning på høyt plan. Til slutt vil jeg gjerne avslutte året med å ønske alle en gledelig jul og en god start på det nye året. Når vi spør om Marianne om hennes primæroppgaver svarer hun mitt ansvar er først og fremst å hjelpe bedriften i kvalitetsarbeidet, det vil si hvordan kan vi gjøre jobbe riktig, få en enklere hverdag og sørge for at kunden er fornøyd med det vi leverer. Kundene er livsgrunnlaget vårt og det er viktig at de fornøyde, samtidig som vi skal ha det trivelig på jobb. Har du behov for en prat med meg, sving gjerne innom 2. etasje på hovedkontoret, eller ring vis det er noe du lurer på innenfor kvalitet og i-kaefer. Jeg har som Hvilke bakgrunn har du Marianne? Jeg har utdannelse innen økonomi og administrasjon, HR, Kvalitetsledelse og HMS. Jeg har jobbet innen oljeservice industrien i 15 år, og kan nevne at noen av bedriftene jeg har vært innom er Baroid, Halliburton og Scomi Oiltools. De siste 4 årene har jeg jobbet i Antenor AS som rådgiver innen kvalitetsstyring og HMS. Hovedoppgavene der var å hjelpe bedrifter i arbeidet med å etablere og vedlikeholde et kvalitetsstyringssystem. Jeg har også jobbet som miljøfyrtårnkonsulent og Achilles revisor. Det siste Ingeniørene hos Aker Solutions i Trondheim Morten H. Andersen Plassansvarlig ISO-fag, samt Sturla Tømmerås, Kristian Sundet, Kim Halmøy, Tommy Vårdal sitter for tiden integrert hos Aker Solutions i Trondheim. Morten forteller at hovedoppgavene går i hovedsak i prosjektering og jobbsetting for ISO-disiplinene, samt være en ressurs for alle disipliner for Ny kvalitetsleder: Marianne Martens året har jeg sertifisert meg som kvalitetsleder, kvalitetsrevisor og risk manager. Vi takker Marianne for praten og ønsker henne lykke til med oppgavene. Redaksjonen Kim Halmøy Kristian Sundet Morten H. Andersen Sturla Tømmerås Tommy Vårdal oppdrag som Aker Solutions har fått tildelt fra Statoil. Behovet for ressurser fra KAEFER ENERGY har økt i tråd med oppdragsmengden. 4 5

4 Nytt fra innredning & HVAC Sissel Djuvik, Prosjektleder Kjøkkenoppgraderingen på Troll B for Statoil Total varighet for prosjektet strekker seg fra november 2012 til ut februar Offshore arbeidene vil ha en varighet fra medio mai til årsskiftet 2013/14 med anslagsvis et multidisiplint lag på 16 personer. Kjøl/fryserom Eksisterende kjøle-/fryserom vil bli erstattet av nye prefabrikkerte kjøle-/ fryserom med forenklet geometri og vil bli installert etter rom i rommet - prinsipp. KAEFER ENERGY har siden mai i år jobbet med en studie for renovering av kjøkkenområdet inkludert kjøl/frys på Troll B. Studierapport ble levert til Statoil 1. oktober. Troll B ble satt i drift juli 1995, og kjøkken og frys/kjøl er ikke oppgradert siden oppstart. Kjøkkenet har vesentlige mangler mht. arbeidsmiljø, ergonomiske funksjoner, hygieniske og byggetekniske krav. Total oppgradering er nødvendig for å tilfredsstille gjeldene regelverk. Dekksutvidelser Utkraget proviantdekk på level 2. Dekket blir utvidet med ca. 3,5 m i ca. 10 m lengde da prosjektet skal plassere en ny permanent frysecontainer ute på dette dekket. Studie Studien var basert på Statoils beslutning å oppgradere bysse, kjøl og frys i forbindelse med at det var registrert en rød ARS nivå 2 (Arbeidsrelatert sykdom med varighet over en lengre periode), samt med bakgrunn i generell slitasje. Total oppgradering anses som nødvendig for å tilfredsstille gjeldende regelverk i forhold til arbeidsmiljø, ergonomiske funksjoner, hygieniske og byggetekniske krav. Gjenbruk av utstyr hadde høy fokus gjennom studien. Studiearbeidet ble utført i tett samarbeid med brukere og kunde for å sikre at anbefalte løsninger skal være i tråd med beste praksis med tanke på HMS og drift. Svært fornøyd kunde Statoil er svært fornøyd med levert studie, og har på grunnlag av denne tildelt KAEFER ENERGY oppdraget med å gjennomføre dette spennende og innholdsrike prosjektet. Viktig for KAEFER ENERGY Prosjektet er av svært stor betydning for KAEFER ENERGY. Vi får med dette bekrefte vår posisjon i markedet som en godt kvalifisert multidisiplin EPCIC leverandør, her også med strukturdisiplin som del av oppdraget. For KAEFER ENERGY har prosjektet et omfang på ca timer offshore og timer for administrasjon, prosjektering og dokumentasjon. KAEFER ENERGY har totalansvar for prosjektet og skal i gjennomføringen ivareta prosjektledelse, kundeoppfølging, disiplinkoordinering. Prosjektet skal gjennomføres med samarbeidspartnere for følgende disipliner: Innredning, HVAC, arbeidsmiljø, teknisk sikkerhet, rør, struktur, elektro, instrument og telekommunikasjon. Photo: Øyvind Hagen / Statoil Fra november 2012 til februar 2014 Oppstart for prosjektet med detalj prosjektering er november. Strukturdisiplin vil være en tidlig prioritert disiplin med oppstart offshore medio mai Det skal da installeres strukturelementer som tilrettelegger for videre prosjektgjennomføring. Kjøkken Totalrenovering av kjøkken inklusive levering av alt nytt utstyr samt ventilasjonshetter og AHU (air handling unit). LQ tak Midlertidige kjøkkenfasiliteter Det vil bli installert midlertidige kjøkkenfasiliteter på dekk 8 for benyttelse under hele installasjonsperioden. Dette vil være en 25 fots prefabrikkert, forhåndsutstyrt kjøkkencontainer i tillegg til containere for proviantoppbevaring og avfallscontainer. Det skal her bygges gangveier med værtetting for tilrettelagt transport. Statoils systemer for overlevering og prosjektgjennomføring skal følges i prosjektgjennomføring. 6 7

5 Oppgraderinger på Ula for BP KAEFER ENERGY er tildelt oppdrag fra BP på installasjonene Ula P og Q som innbefatter ombygging og renovering av pauserom, operatørkontor Bastøy med gang og skiftlugarer. Dette er et mulitidisiplint prosjekt som innbefatter disiplinene: arkitekt, rør, HVAC og EIT. Nytt pauserom Ula P Ny layout Ula P pauserom og Bastøy Bastøy operatørkontor - Bastøy Prosjektering for ombygging og renovering av pauserom, operatørkontor Bastøy og skiftlugarer startet i juli Offshore oppstart var 5. november Prosjektet skal utføres offshore frem til januar Ula P På Ula P skal skal lages nytt pauserom i tidligere laboratorium. I tillegg skal Bastøy operatørrom med tilhørende gang oppgraderes. Pauserom har hittil fungert som laboratorium og skal nå ombygges til nytt pauserom. Det installeres her nye vegger med tekniske installasjoner, gulv med varmekabler og flis og nye møbler. Bastøy operatørkontor med tilhørende gang skal Nye lokaler Oddgeir Samuelsen, Prosjektleder Innredningsavdelingen sitt lager og verksted på Kvål er nå blitt for lite og vi Lugarer på Ula Q totalrenoveres. Det skal her installeres nytt gulv med varmekabler og flis, vegger og tak med tilhørende tekniske installasjoner og nye møbler. Oppgradering av rommene utføres i.h.t brukerinnspill når det gjelder møblering og fargevalg. Ula Q På Ula Q skal skal innredning i 32 eksisterende skiftlugarer oppgraderes. har endelig lykkes med å finne nye fasiliteter. Det nye lokalet vårt blir på Haaland Industriområde på Bryne, 20 minutter kjøring sørover fra Forus. Det nye bygget er midt i blinken for vårt behov, stort asfaltert uteområde og god takhøyde i hele bygget. Utearealet er på 2000 m², verkstedet på 450 m², med to traverskraner for håndtering av blant annet containere. Lageret får en gulvflate på 600 m², her blir det også et eget kontor for lageret. I tillegg til dette får Ny layout Ula Q lugarer 9 av disse skal utføres i I hovedtrekk skal følgende arbeidsomfang utføres: Eksisterende etasjeseng demonteres/ fjernes. Det monteres 20 mm veggpaneler på delevegg mellom lugarer som støytiltak. Det blir montert 2 nye senger på gulv. Elektro demonterer/remonterer nødvendig utstyr og installerer nye vegglamper over seng i nye installerte 25 mm veggpaneler, samt flytte data/stikk. vi fire kontorer, møterom, garderobe med dusj og spiserom. Ved å være lokalisert på Bryne, vil vi komme nærmere flere av våre kunder og leverandører. Her har vi kunder som IKM Subsea og IKM Mekaniske. Ruukki som er vår største leverandør på stål ligger også i nabolaget. Selve flyttingen til nybygget vårt vil skje i første kvartal 2013, dette ser vi frem til. Nye baderom på Statfjord C for Aibel og Statoil En liten rapport fra oss her på badejobben på Statfjord C. Som det går frem av bildene en det en god og munter gjeng her og vi er uten unntak alle sammen godt fornøyd med å få være med på dette prosjektet. Vi har ett tett og godt Helga Gjøse, Prosjektleder Vi har vært om bord på Statfjord C siden mars Oppdraget går ut på å skifte ut alle baderom, og installere nye prefabrikkerte baderom, i et antall av hele 163. I tillegg hugger vi opp fuktskadet gulv i korridorer og lugarer og legger nye gulv. Prosjektet utføres i samarbeid med Aibel. Vi skal være om bord til mars 2014, med et opphold i sommer 2013, under revisjonsstansen. Vi står for å lage arbeidspakker, oppdatere tegninger, oppfølgingsrapporter, innkjøp og oppfølging on- og offshore. Offshore teamet er godt rutinerte og gjør en god jobb. Etasje samarbeid med Aibel om bord. Sammen med Aibel og en service-minded gjeng på land innenfor prosjektledelse og lager, er det ikke rart at dette går veien på alle måter. Vi har som vanlig stort fokus på at HMSK og sikker jobbutførelse skal etter etasje leveres etter hvert uten et eneste punch-punkt. Formennene: Torstein Isaksen, Lars Brinkmann og Nils Rune Knudsen er flinke til å ha fokus på at arbeidet gjennomføres sikkert og leveres med høy kvalitet. Kunden er svært fornøyd med gjennomføringen og resultatet. Kan også stolt meddele at vi har 0- personskader og et engasjerende og godt HMSK & Risiko-arbeid. Teamet jeg har med meg på land består av Prosjektingeniør Bente Garborg, Planlegger Elias Granados, Tegner Eva Heidi Varhaug, Dokumentkontroll Gry Hinna, Innkjøper Stian Norland og ikke minst Kostkontroller Brede Bjørnestad. I tillegg har vi 2 blide damer på Ressurs, Jeanette O. Geiring og Vibeke Fosse Petterson, som sørger for å mobilisere personell til prosjektet. Alle er like viktige bidragsytere til gå hånd i hånd. Så langt har vi ikke hatt noen hendelser av alvorlig karakter, og vi er fast innstilt på at dette vil fortsette. Hilsen Formann Nils Rune Knudsen Teamet på land. Brokken som blir brukt under meisling av gulv. prosjektet og jeg vil med dette takke dere alle for et godt samarbeid så langt, og ønske alle sammen en riktig God Jul. 8 9

6 Våre prosjekter i Haugesund Askild Mokleiv, Construction Manager på Gudrun, og Kenneth M. Tjøsvoll, Senior Technical Officer Subcontract ISO HVAC and Arcitect En hilsen fra Aibel prosjektledelse Den 29. april 2011 ble første platebiten kappet av Jon Garborg (Aibel s prosjektleder på Gudrun) i Thailand til Gudrun plattformen. Arbeid er utført på byggesteder som blant annet i Polen, Thailand og Norge. Modulene ble samlet i Haugesund den 13. november 2012 for ferdigstillelse. Understellet som er bygget i Verdal, er allerede installert og klar til å ta imot dekket (Topside), som vi har her i Haugesund. MC komplett er 13. mars Det vil si overlevering til sluttkunden som er Statoil. Torleif Susort, Prosjektleder Gudrun og Troll A TPC 3&4 Gudrun Det nærmer seg jul, og vi er kommet så smått i gang med arbeid på M10 modulen på Gudrun i Haugesund. Mye av arbeidet skulle ha startet tidligere i høst, men av ulike årsaker ble arbeidet utsatt. Men nå er vi endelig i gang med noe rørisolasjon og noe HVAC-isolasjon. Vi har også fått noe ekstra arbeid som skal utføres før jul. Hovedjobben skal etter siste plan være ferdig i mars/april Så skal alle ventiler og flensebokser monteres. Etter at Statoil og Aibel er ferdig med Commissioning på forsommeren, blir plattformen slept ut på feltet. 20. november ankom M20 og M30 modulene fra Thailand, og i løpet av samme uke ble de heist på plass sammen med M10 og boligmodulen og deretter trillet inn i Nordsjøhallen. Per dato er det kun boligmodulen og noe av M10 modulen som står på utsiden av hallen, og resten er nå trygt plassert i hallen. M20 og M30 tildelt KAEFER ENERGY I skrivende stund, er isolasjons-scopet på M20 og M30 nettopp tildelt KAEFER ENERGY. Det vil si at vi skal tømme 20, 40 fots containere med materiell fra Thailand, og sortere og lagre dette. Materiellet skal lagres i et egnet lager på utsiden av byen (verftet), da der ikke er lagerplass å oppdrive i nærheten. Vi skal også ferdigstille alle punch-punkter, og alle tester som ikke er påbegynt fra Thailand. Dette dreier seg om anslagsvis timer. Arbeidet skal starte opp umiddelbart, og pågå frem til utpå våren Per dags dato er det bare noen få operatører som er i gang på Gudrun fordelt på KAEFER ENERGY ansatte og Global Work. Men vi regner med en kraftig opptrapping like over nyttår. Byggeledere på Gudrun er Michael Føns Andersen og Irenijus Misiukonis som jobber 15/13 rotasjon. På kontoret sitter Svein Nærnes og Grzegorz Susz på engineering. Narve Mulvik og undertegnede tar seg av den daglige driften. Full fart i Haugesund Troll A 3 & 4 Precompression Prosjektet Troll A 3&4 TPC inkluderer fire hovedfaser: bygging av M11, M12, M13 i fagene isolasjon, arkitekt, HVAC, overflate med passiv brannbeskyttelse, samt demontering, rivning og ombygging på Troll A plattformen offshore. Vi har også ingeniørtjenester med tre personer i Oslo og fem i Haugesund som alle er innleid til Aibel. Videre er vi godt i gang med å lage jobbpakker på isolasjon arkitekt, HVAC og passiv brannbeskyttelse til M13 modulen. Hovedjobben var at vi skulle utruste alle modulene i Haugesund, men i uke 45 kom en endring. På grunn av for liten kapasitet i Polen, ble M11 modulen tatt ut av Scope og flyttet i sin helhet til Thailand for ferdigstillelse. M12 modulen er langt på vei ferdig, men vi fortsetter med noen operatører frem til jul. Den skal være ferdigstilt og overlevert Statoil i mars 2013, hvor den deretter går offshore for installering juni Som hovedarbeid vil vi etter jul montere datagulv samt noe montering av HVAC. Vi har et godt samarbeid med Aibel, så alle forutsetninger ligger til grunn for å oppnå våre felles mål. Endelig ferdigstillelse i 2014 M11 modulen vil komme nøkkel ferdig fra Thailand. M13 modulen ankommer Haugesund i løpet av mars Denne vil da være klar for oppstart med isolering og arkitekt arbeid i starten på juni. Endelig ferdigstillelse i Haugesund i begynnelsen av 2014, og vil deretter bli løftet på plattformen samme år. Så langt har vi vært oppe i 50 personer i rotasjon, men regner med at til neste sommer kan vi bli langt flere personer her i Haugesund. God Jul og Godt Nytt år fra alle oss i Haugesund Vi har nå fremfor oss en hektisk periode for å nå våre felles mål som er ferdigstillelse. For å nå målet er vi avhengig av gode underleverandører. Blant annet KAEFER ENERGY som må levere sin fagekspertise. KAEFER ENERGY skal utføre rørisolasjon, tetting av gjennomføringer og isolering av ventilasjonskanaler på M10 modul (Utility). På M20 (Wellbay) og M30 (Process), har ikke restarbeidet blitt tildelt i skrivende stund. I sluttfasen, den vi nå går inn i, har alle involverte parter ansvar for å følge opp HMS, kvalitet og fremdrift. For å runde av går vi mot en rolig julefeiring (verftet i Haugesund holder stengt i julen), der vil bli servert juletallerken (pinnekjøtt) den 20. desember for alle som jobber på Gudrun her i Haugesund. Her har Statoil vært en viktig bidragsyter for å få dette til. Det blir en flott avslutning for året, slik at alle igjen er klar for arbeid fra den 27. desember og til ferdigstillelse. Da gjenstår for oss her på Gudrunprosjektet å ønske God Jul og Godt nyttår. Askild og Kenneth 10 11

7 IA; Inkluderende Arbeidsliv Lise Kristin Sæther HR-medarbeider Gjennom avtalen er det satt fokus på å redusere sykefraværet å øke avgangsalderen i arbeidslivet å sikre rekrutteringen av personer med nedsatt funksjonsevne Disse målene er utgangspunktet for IA-arbeidet i virksomhetene. Øke jobbnærvær og bedre arbeidsmiljø IA-avtalen understreker betydningen av å øke jobbnærvær og bedre arbeidsmiljøet. Forebygging og et godt arbeidsmiljø er viktige forutsetninger for å redusere sykefravær, inkludere mennesker med nedsatt funksjonsevne, og for å få flere til å stå i arbeid lenger i stedet for å pensjonere seg. Forebygging av sykdom er ikke bare forebygging av fravær, men også av frafall fra arbeidslivet. Både ledere, tillitsvalgte og den enkelte ansatte er ansvarlige for å forebygge, og opptre slik at arbeidsplassen er helsefremmende og at arbeidsmiljøet er slik at alle trives. For å oppnå resultater må alle spille på lag; både arbeidsgiver, ansatte, tillitsvalgte og verneombud. Arbeidsgiver har et særlig ansvar for å sette IA på dagsorden og skal sammen med de tillitsvalgte sette konkrete mål for IA-arbeidet. Systematisk samarbeid Betingelsen for å være en IA-virksomhet er at arbeidsgiver og de ansatte, er enige om dette og forplikter seg til å samarbeide systematisk for å nå målene om et mer inkluderende arbeidsliv. Hva er IA? IA er forkortelsen for et inkluderende arbeidsliv og stammer fra Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv som er inngått mellom partene i arbeidslivet og regjeringen. Avtalens hovedmål er å gi plass til alle som kan og vil arbeide, og at de som ikke har en arbeidsplass skal få hjelp til å komme inn i arbeid. Hovedarenaen for IA-arbeidet er arbeidsplassen, og hovedaktørene er arbeidsgiver og arbeidstaker. NAV har fått i oppgave å bistå virksomheter som vil arbeide for å nå målene i Intensjonsavtalen. IA arbeid i KAEFER ENERGY I 2008 signerte vi en samarbeidsavtale med NAV Arbeidslivssenter i Rogaland, og forpliktet oss til å være med på å nå målene i Intensjonsavtalen. Det er utarbeidet en handlingsplan med egne mål for IA-arbeidet tilpasset våre interne utfordringer. Samarbeidsavtalen ble fornyet høsten Nyetablert IA utvalg Det utføres mye bra IA arbeid ute på de ulike arbeidsstedene våre. For å lykkes med IA arbeid må alle være involvert og ikke minst kjenne til målene vi jobber etter. I oktober i år ble det etablert et IA utvalg i KAEFER ENERGY. Utvalget består av personell fra både arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden, samt tillitsvalgte og hovedverneombudet. Utvalget skal hovedsakelig jobbe med IA arbeid på systemnivå og koordinere arbeidet ut i linjen. Vårt første møte ble gjennomført 6. november. Grunnleggende spørsmål knyttet til hvert av delmålene ble drøftet grundig for å finne ut hva vi bør jobbe videre med. Dette var nødvendig for å få et godt grunnlag før vi går i gang med å revidere eksisterende handlingsplan. Ny plan skal legges frem for AMU for godkjenning i desember. Deretter skal målene gjøres kjent for samtlige ansatte. Høye sykefraværskostnader IA kontakten vår i NAV Arbeidslivssenter, Vigdis Dybdahl, var invitert til IA utvalgets møte. Hun benyttet anledningen til presenterte data og statistikk som viste sykefraværsutviklingen i KAEFER ENERGY fra 2009 og frem til i dag. Vi har hatt en jevn nedgang og det er bra. Vi har likevel fortsatt for høyt sykefravær og derav for høye sykefraværs kostnader. Det ny etablerte IA utvalget som er et underutvalg av AMU, vil selvsagt ha høyeste fokus rettet mot tiltak og kampanjer, slik at vi i fellesskap kan få redusert vårt totale sykefravær. Fortløpende informasjon til de ansatte Utviklingen og tiltak som vil bli gjennomført for året 2013 vil bli behørig omtalt på extranett og i neste On Site Magasin til påske. Medarbeiderundersøkelsen 2012 Foran f.v.: Lise Kristin Sæther og Theres Tenmark. Bak f.v. står: Atle Dahl, Kjetil Schmidt, Kenneth Høyland og Jan Inge Johnsen. Ikke tilstede da bildet ble tatt: Andrew Johnny Leknesund, Øystein Honve og Kai Ole Staldvik Din mening vår forbedring Gjennom medarbeiderundersøkelsen som ble gjennomført tidligere i år, fikk vi mange og nyttige tilbakemeldinger fra dere i forhold til hva som er bra i KAEFER ENERGY, og hvor dere mener at vi som selskap bør bli bedre. Ledelsen har, sammen med flere representanter fra våre ansatte, besluttet hvilke områder fra undersøkelsen vi skal konsentrere oss om fremover, for å gjøre KAEFER ENERGY til en bedre, mer effektiv og enda triveligere bedrift å jobbe i. Det er valgt ut tre hovedområder; Organisering og samarbeid på tvers av avdelingene Opplæringsmuligheter og videreutvikling Belønning, anerkjennelse og tilbakemeldinger Nedenfor får dere en liten statusrapport, og en kort redegjørelse for hva vi vil jobbe videre med i forhold til undersøkelsen. Organisering og samarbeid på tvers av avdelingene I besvarelsene fremgår det at samarbeidet internt i egen avdeling, samarbeid med kollegaer og med nærmeste overordnet, jevnt over er meget bra. Samtidig viser resultatene at dere ønsker bedre samarbeid mellom avdelingene. Dersom 12 13

8 HVO-hjørnet vi sammenholder dette med det dere også har fortalt oss i forhold til organisering av selve arbeidet, mener vi at vi har fått viktige innspill om områder vi må jobbe mere med for å bli bedre. Dere sier nemlig klart at vi kan oppnå forbedringer og mer effektivitet gjennom bedre organisering. Vi tror at disse to forholdene henger sammen. En god organisering og klare linjer, i forhold til hvem som har ansvar for hva, vil kunne påvirke samarbeidet mellom avdelinger, funksjoner og roller på en positiv måte. Og på den annen side vil avdelinger som samarbeider godt ha et bedre utgangspunkt med tanke på å finne gode og praktiske måter å organisere og gjennomføre arbeidet på. Det viktigste verktøyet som skal hjelpe oss alle til å få en ens oppfatning og klarhet i hvordan oppgaver skal utføres, og hvem som har ansvar for å utføre hva, er vårt nye styringssystem i-kaefer. Mye er på plass i det nye systemet, men et slikt produkt blir aldri helt ferdig! Det må videreutvikles og forbedres kontinuerlig, og ett av de viktige områdene som i-kaefer skal hjelpe oss med er de vanskelige grensesnittene mellom våre ulike avdelinger. Hvor langt går ansvaret til den ene avdelingen i forhold til den andre? Nøyaktig hvor skjer stafettvekslingen? Dersom dette er uklart kan slike uklarheter fort bli en kime til gnisninger mellom avdelinger. Derfor ser vi på implementeringen av i-kaefer som et viktig ledd i å oppnå forbedringer både i forhold til organiseringen av selve arbeidet og samarbeidet mellom avdelinger. Arbeidet med å sikre at i-kaefer brukes aktivt og utvikles i et samarbeid i hele vår organisasjon vil således ha høy prioritet i tiden fremover. Og så til slutt i forhold til dette temaet: All verdens systemer og verktøy kan ikke alene løse organisering og samarbeid. Mye handler om oss selv. En helt nødvendig forutsetning er at vi har en positiv innstilling i bunn, preget av hjelpsomhet og imøtekommenhet, hvor vi sammen skal løse våre utfordringer, også på tvers av avdelingene! Dette er noe vi alle må være bevisst og ha langt fremme i pannebrasken når vi samarbeider med andre. Opplæringsmuligheter og videreutvikling I undersøkelsen sier dere klart og tydelig at dere er flinke, og at dere har den kompetansen som er nødvendig for å utføre det arbeidet dere er involvert i med god kvalitet. Samtidig gir dere også uttrykk for at dere ønsker videreutvikling, og det er jo svært positivt. Dere er imidlertid usikre på hvilke muligheter dere har for videre opplæring og utvikling i selskapet. Hva tilbyr bedriften, og hva kan passe for meg? KAEFER ENERGY har både i år og tidligere brukt omfattende ressurser på opplæring og kompetanseheving, men vi skal synliggjøre dette ytterligere. Ut fra de tilbakemeldingene dere gir oss, har vi i alle tilfeller ikke vært flinke nok til å kommunisere til alle hvilke opplæringstiltak vi prioriterer og planlegger fremover i tid. Vi har ikke gitt dere god nok informasjon om hva som vil komme, slik at dere også kan se hvilke opplæringsmuligheter som finnes i bedriften, og hva som kan være av interesse for den enkelte. På bakgrunn av innspillene fra dere vil vi gjøre tiltak for å få informert om hvilke kurs og opplæringstiltak som planlegges, slik at det på den måten også blir lettere for dere å melde fra dersom det kommer opplæringstiltak innenfor område dere er spesielt interessert i. Belønning, anerkjennelse og tilbakemeldinger Dette punktet i undersøkelsen gikk på belønning, ikke bare i pengemessig form, men også i forhold til anerkjennelse for godt utført arbeid og tilbakemeldinger fra leder generelt. Og beskjeden er klar: Tilbakemelding er ønsket. Tilbakemelding fra leder, både i form av ros, rettledning, veiledning, konstruktiv kritikk, gode råd og motivering er uten tvil en meget viktig del av lederrollen, og kan være avgjørende for resultatene vi som bedrift er i stand til å oppnå. Ett tiltak vi iverksetter for å bli bedre er at vi nå starter opp et nytt kursprogram innen lederopplæring. I første omgang spesielt rettet mot formenn og ISO-ledere. Lederopplæringen skal gjennomføres i 2 moduler med 2 dagers varighet på hver, og med hjemmelekse og trening mellom modulene. Den første puljen starter opp med første modul 11. og 12. desember, og deretter vil vi kjøre nye puljer. Tilbakemelding er ett av flere sentrale temaer i denne ledertreningen. Da er året 2012 nesten over, et år fylt av gode og konstruktive utfordringer innenfor HMSK & Risiko. Vernetjenesten har tatt enda et steg videre takket være alle verneombudene som daglig utfordrer kolleger og ledere i arbeidet med å ta vare på hverandre. Gode tilbakemeldinger om våre verneombud Mange gode tilbakemeldinger om og fra verneombudene som gjør en fantastisk jobb og løser det meste smidig, lokalt på sine lokasjoner onshore og offshore. Arbeidet med elektronisk VO-perm er godt i gang og vil gi alle i vernetjenes- Fra vernekonferansen. Kai Ole Staldvik, HVO ten et godt verktøy i de daglige VOoppgavene. Plasseringen av permen blir å finne i-kaefer som nå er tilgjengelig for alle. Jeg utfordrer alle sammen i å bruke litt tid hver dag uansett arbeidsoppgave, med å kvalitetssikre egne arbeidsoppgaver. Kom gjerne med forslag på hvordan i-kaefer kan bli et enda bedre verktøy for planlegging og gjennomføring av alle arbeidsoppgaver i alle faggrupper. Inkluderende arbeidsliv (IA) Arbeidet med å løfte KAEFER ENERGY opp en divisjon i IA-arbeidet er godt i gang, her er arbeidstakerne godt representert fra klubbene og vernetjenesten. Ambisiøse mål vedrørende sykefravær gjør at vi alle må være med å tenke nytt for å nå målene. Organisatoriske utfordringer som krever nye tanker og holdninger fra oss alle. Vi ser at de ulike livsfasene, stifte familie, få barn, skaffe egen bolig, brudd i forhold, delt omsorg for barn, barn som flytter hjemmefra, alvorlig sykdom, dødsfall i familien osv. krever forutsigbarhet og mulighet til å være til stede sammen med de nærmeste i glede og i sorg. Forutsigbarheten vi ønsker, gjelder ikke hvor og hvilken køye jeg skal ligge i når jeg er på jobb. Forutsigbarheten jeg ønsker er at min familie vet når jeg er hjemme og at vi kan planlegge fremtiden sammen, var det en som fortalte meg. Det er den tryggheten som gjør at vi kan klare å holde fokus på egen og andres sikkerhet når vi er på jobb. Endringer på strak arm I oktober fikk vi en endring i ISO porteføljen. Mongstad og Statfjord kontraktene skal være avsluttet tidlig i januar Denne litt overaskende situasjonen skapte naturligvis litt uro de første ukene, men berørt personell har bevist at vi er ansatt i en reisebedrift og tar slike endringer på strak arm. Vernekonferansen og 8. november gjennomførte vi den tredje Vernekonferansen i KAEFER ENERGY med en super miks fra land og hav. Vernetjenestens arbeidsutvalg bestående av Jaran Betten, Odd Arne Melgård, Jan Inge Johnsen og HVO var ansvarlig for planlegging og gjennomføring av konferansen. Som vanlig var det deltagerne som bidro til at denne konferansen ble en suksess. Bård Bjørshol vår administrerende direktør var til stede dag en, hvor han gav og fikk informasjon som er viktig for oss alle sammen. HMSK & Risiko var representert med Bård Wågø vår nye Yrkeshygieniker, Per Steinkopf og Jan Inge Johnsen. HMSK & Risiko-kampanjer Av de HMSK & Risiko-kampanjene som ble gjennomført 2012, vil jeg dvele litt ved en kampanje der noen tenkte: hva har dette med HMS å gjøre? En kampan

9 ONS 2012 et lite tilbakeblikk je som hadde en fantastisk deltagelse og suverene betraktninger rundt bedriftens etiske retningslinjer. Det som var spesielt gledelig var at ledere, avdelinger og lokasjoner, hadde samme forståelse av de etiske retningslinjene. Det at alle er like mye verdsatt og skal føle det daglig, både i fritid og jobb, krever mye av oss alle sammen. Vi må være bevisst i valg av ord og bilder på sosiale medier, i daglig kontakt med kollegaer og våre medarbeidere på alle nivå. Det at alle i KAEFER ENERGY har samme ansvar i møte med kolleger, kunder, og leverandører og ble med ett veldig synlig og ga mange en A-ha opplevelse som vil være med å forankre en felles bedriftskultur. Felles forståelse for vernearbeidet Mange av de målene rundt organisering og dokumentering av vernetjenesten som ble satt i april da jeg ble valgt, har blitt arbeidsrutiner hos mange. Vi har fortsatt noen nye stier å gå, men forståelsen for at vernetjenesten både har påseansvar og er en ressurs i å nå mål er nå godt forankret. Den første store kampanjen i 2013 er å arbeide aktivt med å gjøre kjent alt hva IA-avtalen innebærer, samt et felles bidrag med å redusere det totale sykefraværet i firmaet. Videre vil en av kampanjene neste år være å sikre at kjemikaliehåndtering og nødvendig registreringer blir utført slik kjemikalieforskriften krever. Det er et myndighetskrav at det føres personalregister ved bruk av spesielle produkter som Chartec og Jotun Optima. Her har verneombudene et spesielt påse ansvar, samtidig som disse er en nødvendig ressurs for å innføre nødvendige rutiner vedrørende registrering. En engasjert Administrerende direktør Bård Bjørshol under sitt foredrag på Vernekonferansen. Nok en ONS er over. Som kjent er ONS en av verdens viktigste møteplasser for alle som er involvert i offshore- og energi bransjen. Med nesten besøkende ble det satt ny rekord dette året. Det er viktig å være tilstede disse fire hektiske dagene. Hovedfokuset til ONS 2012 var innovasjon, fornybar energi og HMS. Mange besøkende og stor interesse Årets ONS belønnet KAEFER ENERGY med mange besøkende, både ansatte, kunder, potensielle kunder, leverandører og andre. Det var stor interesse både for våre tjenester og de jobbmulighetene vi kan tilby. Nytt av året var at KAEFER ENERGY stilte med egen stand. Tidligere har vi hatt stand sammen med IKM. Litt om selve utstillingen I år hadde vi bygget inn en lydtunell i standen. Støy er et aktuelt tema og tunellen skulle illustrere stillhet ved hjelp av isolasjon. Effekten var fantastisk, og vi målte ned i 25 db inne i selve tunellen, noe som er et meget bra resultat. Lydtunellen og vår kompetanse på To av standpersonellet Tor Henning Gulbrandsen og Helga Gjøse støyreduksjon kunne også relateres til mange av våre støyreduserende produkter. På standen hadde vi 180 film med forskjellig innhold alt i fra naturfilm, våre tjenester og produkter, arbeidsmiljø i KAEFER ENERGY osv. Videre ble også ENERGY Turnbed stilt ut, som i den siste tiden har hatt mye positiv omtale i media og som vi ønsker skal bli enda mer kjent på markedet. Suksessfullt kundearrangement Kundearrangement på Alf & Werner På kvelden onsdag 29. august var det duket for arrangement for våre kunder på Alf & Werner. Det ble fullt hus og vi har fått mange positive tilbakemeldinger på arrangementet. Vi planlegger å gjenta suksessen om to år. Alt i alt et vellykket ONS 2012 for KAEFER ENERGY. Lydtunnel Takk for innsatsen Det er så mye og mange bidragsytere som skulle vært omtalt i slutten av dette året, men ingen er glemt. Jeg vil imidlertid benytte denne anledningen til å takke alle for det gode samarbeidet i Ønsker alle en super julefeiring enten du er på jobb med gode kollegaer offshore, eller sammen med familien. Jeg ser frem mot et nytt godt HMS år med dere alle. God jul og Godt nytt år. Inngangen til Lydtunnellen 16 17

10 Engineering og plan KAEFER ENERGY sin Engineering- og Planavdeling består av KAEFER ENERGYs samlede ressurser av prosjektering og planlegging for et bredt spekter av våre fagområder som: Isolasjon, Tilkomst, Overflate, Passiv Brann Beskyttelse, Innredning, HVAC og Dokumentkontroll. Engineering og Planavdelingen består av opp i mot 100 ingeniører som utgjør en av bransjens mest komplette og kompetente leverandører av tekniske ressurser. Øystein Lea har det overordnede ansvaret for engineering- & planavdelingen. Ressursansvarlig for avdelingen er Trine Tidemann. KAEFER ENERGY har også tekniske fagansvarlige for de forskjellige disiplinene: Isolering, Overflate, Innredning & HVAC. Teknisk fagansvarlig har ansvar for teknisk support innenfor drift, salg og produktutvikling innenfor våre disipliner. Arnljot Dalehaug Engineering ansvarlig Overflate Eng. Lead insulation Arve Gussiås Eng. Lead Surface treatment Arnlot Dalehaug Eng. Lead Acess tech TBN Arve Gussiås Engineering ansvarlig Isolering Arve Gussiås startet sin arbeidskarriere som kobber og blikkenslager helt tilbake til Han har stor erfaring innen ventilasjon, som isolatør innen skipsindustrien og noe offshore. Etter avsluttet teknisk fagskole i 2000, begynte Arve som avdelingsleder i ISS Damage Control, hvor han jobbet innenfor områdene skade/håndverk. Arve har også innehatt arbeid som takstmann/byggteknisk konsulent, samt ingeniør innefor ISO faget. Videre har Arve jobbet innenfor EPCI prosjekter og oppfølgning av underleverandører og kontrakter. Han startet hos KAEFER Engineering/Planning Manager Øystein Lea Eng. Lead HVAC Juan Silvera Resource Manager Trine Tidemann Eng. Lead Interior & Outfitting Rune Aase ENERGY for vel 4 år på PFP, overflate og isolasjon prosjekter. Arve jobber for tiden i Trondheim for ISO kontrakten på Kristin og Åsgard A & B mot Statoil, samtidig som han forbereder seg på ny stilling som Engineering ansvarlig for isolering i KAEFER ENERGY. Arve avslutter med at han gleder seg til å starte i den nye stillingen og ser frem til fortsatt spennende og utfordrende oppgaver i KAEFER ENERGY. Lead Document Control Aud Irene Skår Planning Lead Svenn Aasen Arnljot Dalehaug forteller at han er oppvokst i Luster i Sogn, og flyttet tidlig på hybel som 16 åring, for å gå på Sogndal gymnas. Deretter gikk turen til militærtjeneste, hvor han var med i Saniteten. Etter endt militærtjeneste begynte Arnljot på BI, innenfor revisor studiet, men etter 2 år fant han ut at dette ble for mye tall for en gutt med mange praktiske egenskaper. Arnljot fremhever gjerne at allerede fra 10 års alderen likte å jobbe med trevarer, maling og lakkering, og det var nok fordi at den praktiske delen av meg tok styringen. Senere begynte jeg som produksjonssjef ved en trevarefabrikk på Østlandet, før jeg tok med meg familien til Stavanger i I perioden frem til 1991 var jeg i trevarebransjen, for så å begynne med sand-blåsing og maling. Lang erfaring innen overflatebehandling Jeg har vært involvert i de fleste oppgaver og utfordringer innen overflatebehandling. Også som lærer for fagbrev, lærer for FROSIO, lærer for Passiv brannbeskyttelse (PBB), formann, plassleder, PBB pumpe-mann, bygd opp prefabrikasjonsverksted i Kristiansund for overflatebehandling. Gikk så fra utførelse til teknisk salg av maling og PBB produkter, først i Jotun og så i International. Dette var en fin tid der forståelse og interesse for overflate- behandlingsprosessen ble enda mer interessant, og jeg fikk ikke nok av informasjon og litteratur om korrosjon, material lære og kjemiske forbindelser. Etter 11 år med salg var tiden moden for retur til påføringssiden igjen, hvor jeg jobbet som ressursperson innen overflate og spesielt PBB. Arbeidet med tilbud, tekniske løsninger og engineering. Har også i perioder vært utleid til Aker Solutions som engineer innen overflatebehandling. Jobb i KAEFER ENERGY Alle jobber jeg har hatt har jeg stort sett bodd i en bag km på veien, over 200 netter på hotell i året, så tiden var kommet for en hjemmetilværelse. Da det dukket opp en interessant jobb i KAEFER ENERGY, tok jeg kontakt med Sigve Aabø som jeg kjente godt fra tidligere jobber og prosjekter, for å forhøre meg mer om jobben og KAEFER ENERGY som selskap. Siden jeg nå blir intervjuet i On Site magasinet så har Sigve gjort en god salgsjobb. Basert på mine erfaringer, bransjekunnskap og lidenskap for løsemidler, var valget om ny arbeidsgiver en lett beslutning. Jeg er i dag Engineering ansvarlig for overflate i KAEFER ENERGY. Det er en utfordrende jobb, der en er involvert i hele prosessen fra studie, tilbud, gjennomføring, QA, teknologivalg, etc. Stortrives i KAEFER ENERGY Jeg begynte 1. august i år, stortrives, har nesten ikke hatt tid til å bli familier med prosesser og rutiner i bedriften, ikke på grunn av manglende interesse, men mangel på tid. Det føles fortsatt ut som om jeg kun har vært her i et par uker, tiden forsvinner og det er snart jul. Kjekke kollegaer, medarbeidere, og mange andre som jeg vil bli kjent med etter hvert. Har ikke fått vært ute og besøkt avdelingskontorer og prosjektkontorer foreløpig, men etter nyttår, da blir det nye ark og bedre tid for å besøke våre avdelingskontorer og prosjekter

11 forts. Engineering og plan Fjerning og gjennvinning av innstallasjoner Rune Skår Aase Engineering ansvarlig Innredning Rune Skår jobber som Engineering ansvarlig for Innredning. Rune er gift og har 2 barn på 0,5 og 3 år. Rune forteller at han er utdannet bygningsingeniør ved høgskolen i Oslo, med studieretning konstruksjon og statikk. Han studerer for tiden til en MBA-grad (Master in Business and Administration) ved Edinburgh Business School (Nettstudie med eksamensavholdelse på Universitetet i Stavanger). Rune forteller videre at han har erfaring fra Multiconsult, hvor han jobbet i totalt 3,5 år. Arbeidet mest med prosjektering av nybygg (næringsbygg og boligbygg), fortrinnsvis betongkonstruksjoner. Arbeidsoppgavene inkluderte også beregninger og analyse, utarbeidelse av tegninger og deltakelse i prosjekteringsmøter. Han har i tillegg arbeidet i innredningsavdelingen hos et firma, hvor jeg var teknisk støtte inn i mot diverse prosjekter. Rune har nå arbeidet KAEFER ENERGY i 1 år og legger ikke skjul på at han oppsøkte KAEFER ENERGY på grunn av sine bekjentskaper hos oss. Rune forteller entusiastisk at han fikk et umiddelbart godt inntrykk av KAEFER ENERGY og innredningsavdelingen i intervjuprosessen, og anså dette som en arbeidsplass som kunne tilby både faglig utvikling og utfordringer, i tillegg til et godt sosialt miljø. Typiske ansvarsområder for meg er utarbeidelse og håndtering av prosjektdokumentasjon, underleverandør- og kundeoppfølging, utarbeidelse av jobbpakker, materiallogistikk og generell teknisk støtte i prosjekter. Rune har det siste jobbet som disiplinleder for innredning i forbindelse med D-studie for oppgradering av kjøkken på Troll B. Da Statoil har besluttet å ta denne til gjennomføring med KAEFER ENERGY som utførende aktør, vil jeg følge dette prosjektet videre. Av tidligere prosjekter som jeg har vært involvert i, kan nevnes Åsgard A lugardeling og Balder garderobeoppgradering. Rune sier avslutningsvis at han trives særdeles godt med interessante arbeidsoppgaver og hyggelige kolleger i KAEFER ENERGY. KAEFER ENERGYs prosjektportefølje består ikke bare av nybygg og vedlikehold, vi bidrar til fjerning og gjenvinning av installasjoner. Vi har samarbeidet med AF Decom Offshore, som blant annet har oppdrag med fjerning av installasjoner på Ekofisk-feltet for ConocoPhillips. KAEFER ENERGY har bidratt med asbestkompetanse og personell til asbestsanering i 2011 og 2012, og har fått meget gode tilbakemeldinger på jobben vi har gjort. Vårt fleksible og dyktige personell blir satt stor pris på, og bidrar til at vi har blitt tildelt flere kampanjer og prosjekt. Økt omfang og utvidet samarbeid med AF Decom Offshore Til neste år vil vi videreføre samarbeidet med AF Decom Offshore, med en kampanje i mai-juni, som fortsettelse på 2012-kampanjen. AF Decom Offshore har i tillegg tildelt oss kontrakt på levering av personell med kompetanse på stillas og asbest til fjerning av boosterplattformen H7, som ligger i tysk sektor. Dette prosjektet vil pågå i februar-mars 2013, og AF Decom Offshore har chartret et flunkende nytt kranskip for jobben. Pacific Osprey eies av Swire Blue Ocean og leveres i januar Planleggingen av prosjektet er på god vei, og vi har aktivt kurset personell for å bidra til en effektiv og fleksibel gjennomføring av prosjektet. Dette blir to spennende og hektiske perioder, og vi skal vise hvorfor vi fortjener tilliten, som en foretrukket leverandør til opprydning i Nordsjøen. Juan Silvera Engineering ansvarlig HVAC Juan Silvera er oppvokst på Gran Canaria, og har bodd der hele livet. Juan flyttet til Norge, nærmere bestemt Stavanger, mars Han bor nå på Eiganes med sin kone og to barn. Juan har lang erfaring som ingeniør i diverse industriprosjekter. Før han begynte i KAEFER ENERGY, var han leder for et firma, hvor hovedaktivitetene var blant annet elektriske-, HVAC- og brannbeskyttelsessystemer. Hva er dine hovedoppgaver i KAEFER ENERGY? Mine oppgaver er i hovedsak prosjektdesign. Som Engineering ansvarlig for HVAC er jeg ansvarlig for at vår avdeling gir teknisk støtte til drift, tilbud og produktutvikling. Videre ansvar for å følge opp våre ingeniører i forhold til utvikling og kunnskap. Hvorfor KAEFER ENERGY? Da jeg fikk høre om den ledige stillingen i KAEFER ENERGY hadde jeg en følelse for at KAEFER ENERGY var det rette for meg. Siden jeg har lang og bred erfaring innenfor HVAC, var stillingen i KAEFER ENERGY som Engineering ansvarlig HVAC noe som trigget min interesse. Det at finanskrisen har rammet Spania hardt det siste året, bidro også til valget mitt å flytte til Norge og KAEFER ENERGY. Syntes også det var interessant at dette var offshore bransjen, da jeg tidligere kun har jobbet innenfor bygg- og anleggsvirksomhet på land. Hvordan trives du? Det at HVAC er en relativt ny tjeneste fra KAEFER ENERGY, gjør det ekstra spennende å jobbe her. Jeg får være med og forme- og delta i utviklingen av avdelingen. Vi ser at utviklingen er positiv, og det blir flere og flere oppdrag som tiden går. HVAC har stort potensial i vår bransje, og gjør oss til et mer multidisiplint selskap, hvor våre kunder kan få levert en samlet sum av tjenester. Må si jeg er blitt tatt i mot med åpne armer av mine medarbeidere i KAEFER ENERGY. Mine medarbeidere er høflige, åpne og inkluderende. Redaksjonen drister seg å spør om hva han synes om værforholdene i Norge kontra Spania? Temperaturen er jo ikke som i Spania, men klær man godt på seg så klarer vi oss godt

12 i-kaefer et levende verktøy Trond Magne Susort, Prosjektleder kvalitetsprosjektet KAEFER ENERGYs nye prosesstyringssystem, i-kaefer, ble lansert i sommer. Den 2. juli ble systemet gjort tilgjengelig for alle brukere, etter en del arbeid med etablering av innhold internt. I denne tiden ble flere og flere involvert i utviklingen, og for mange var det ikke en merkbar forskjell da lanseringsdatoen kom. En av erfaringene med implementeringen av i-kaefer, er at bruken av interne ressurser for å utarbeide prosessene og styringselementene var å foretrekke for å sikre gjenspeiling av virkeligheten. Dette arbeidet kom i tillegg til de daglige oppgavene, som nok gjorde at perioden strakk seg lenger enn antatt. Vi har kommet langt, men det gjenstår fortsatt en del, og det er viktig å ha fokus på dette arbeidet fremover. Hovedprosesser, støtteprosesser og ledelsesprosesser i-kaefer inneholder en oversikt over hovedprosessene, støtteprosessene og ledelsesprosessene i KAEFER ENERGY. Fra hovedsiden vil en kunne finne ut hvilke prosesser som finnes i bedriften, fra markedsføring og tilbud til prosjektgjennomføring og økonomi, HMS, kvalitetsstyring, risikostyring og ressursledelse. Alle ansatte er knyttet opp mot en stilling i organisasjonen, som igjen er knyttet til en eller flere roller i prosessene. Slik kan hver bruker finne ut hvilke prosesser og aktiviteter som er relevante, og hvilke krav som stilles til de ulike aktivitetene. En finner også nødvendige henvisninger og linker til myndighetskrav, interne krav, beskrivelse av metode, sjekklister, maler og skjema. Mange av prosedyrene er nå ivaretatt i i-kaefer, men noen vil fortsatt være gjeldende og er tilgjengelige i ProArc. Organisasjonstilhørighet, roller og kompetanse Hver bruker har sin profil, der informasjon om den ansatte, stilling, organisasjons- tilhørighet, roller og kompetanse vil komme frem. Stillingen den enkelte innehar i organisasjonen, er knyttet til roller i prosessene. Brukeren kan se hvilke roller de er knyttet opp mot, og klikke seg inn på disse prosessene. Det har i forbindelse med implementeringen også blitt gjort et omfattende arbeid med å standardisere og strukturere organisasjonen. Organisasjonsstrukturen er visualisert gjennom et interaktivt organisasjonskart, og viser den organisasjonsmessige tilhørigheten og stillingstype for den enkelte. Veien videre Implementering av prosesstyring gjennom i-kaefer er et av KAEFER ENERGYs mål for Mye er gjort, og flere og flere tar i bruk systemet. De fleste prosessene er modellert, og mange krav og metoder er ivaretatt i systemet. Veien videre vil by på vedlikehold og større og mindre forbedringer, samt en fullstendig Overflateklassen ved Bodø VGS oversettelse av innholdet til engelsk. De fleste prosesser og styringselementer blir vurdert fortløpende og forbedret, samt at det oppstår behov for nye prosesser etter hvert. Nå når implementeringen går over i drift, vil jeg takke for meg og gi stafettpinnen videre til vår nye Kvalitetsleder, Marianne Martens. I forbindelse med Overflate 2012 som ble arrangert i begynnelsen av november, var KAEFER ENERGY så heldig å få til et møte med overflateklassen ved Bodø Videregående skole. Denne linjen har et godt ord på seg for å få frem dyktige kandidater, med god kompetanse og ikke minst interesse for overflate faget. Dette er en viktig målgruppe for KAEFER ENERGY i arbeidet med rekruttering av lærlinger til overflate faget. KAEFER ENERGY fikk i møtet informert elevene om selskapet, tjenestene og de utviklings- og karrieremulighetene vi kan tilby. Sigve Aabø, KAEFER ENERGY, og overflateklassen ved Bodø VGS. Det ble også tid til litt småprat og pizza. Alt i alt et positivt møte hvor elevene viste stort engasjement for både KAEFER ENERGY som selskap og ikke minst de muligheter som finnes innenfor faget. Elevene fikk utdelt genser med KAEFER ENERGY logo og sitt eget navn på, og vi kunne observere mange fremtidige fagfolk i KAEFER-dress under hele konferansen. KAEFER ENERGY er takknemlig for den store interessen fra Bodø-klassen og håper å se mange av dem som lærling i KAEFER ENERGY i

13 Markedsutsikter Nye kontrakter Sigve Aabø, Direktør Marked & Teknologi Det er alltid spennende å høre om hva markedet vil bringe i tiden som kommer. Olje og gass industrien hvor KAEFER ENERGY henter det meste av omsetningen, er nå inne i en travel periode og aktivitetsnivået kommer til å stige ytterligere i tiden fremover. Dette har vært tema på en rekke konferanser det siste halvannet året, og vi føler nå at markedet er i ferd med å ta av. KAEFER ENERGY har vunnet er rekke viktige og langsiktige kontrakter den siste måneden. Rammeavtale med Kværner Verdal som går frem til , offshore ISO vedlikeholdsavtale på Alvheim for Marathon som har en varighet på 5 år (inkl. 2 år med opsjoner), innredningskontrakt på Troll B og Snorre A som også vil gå i flere år fremover, samt flere mindre oppdrag. Til sammen representerer dette omsetning for flere hundre millioner kroner. Vedlikeholdsoppdrag Vi har også flere store tilbud inne både for vedlikeholdsoppdrag og nybygg. De viktigste vedlikeholdsoppdragene er ISO vedlikehold på Draugen-plattformen og tilsvarende for landanlegget til Ormen Lange (Nyhamna). Begge kontrakter med varighet på fem år med opsjoner på ytterligere fire år. Disse kontraktene kommer til å bli omfattende. KAEFER ENERGY vant tidligere i år innredningsog HVAC-kontrakten for Draugen. Dette kan være et godt utgangspunkt for også å vinne ISO-omfanget på samme plattform. Vi har også inne tilbud på ISOvedlikehold på Gjøa, - en installasjon hvor vi så langt har håndtert ISO-fagene både i byggefasen og vedlikeholdsfasen. Nybyggprosjekt Det er også flere større nybyggprosjekt på gang. Det mest nærliggende hvor ISO-omfanget ikke er tildelt, er Edvard Grieg (Luno) som er tildelt Kværner Stord av operatørselskapet Lundin. I neste omgang kommer Statoils Dagny-prosjekt, som enda ikke er tildelt noen hovedkontraktør. I den kommende tiden vil det komme en rekke større utbygginger som representerer en betydelig sysselsetting for alle deltakere innen norsk olje og gassindustri. Lys fremtid Vi har i år vunnet omfattende prosjekter sammen med Bergen Group Rosenberg, som kommer til utførelse i 2013: Njord B oppgradering for Statoil og ConocoPhillips Ekofisk 2/4 L offshore hook up. Vi har vunnet tilsvarende store oppdrag for Aibel i forbindelse med Gudrun og Troll A 3. og 4. trinn prekompresjonsprosjekt der Troll A-prosjektet vil innebære omfattende arbeid både on- og offshore. Det er all grunn til å se lyst på fremtiden for selskapene som jobber innen olje og gassindustrien i Norge. Antallet nye prosjekter som ligger på planen, har aldri vært høyere og andelen anlegg som trenger vedlikehold, øker kontinuerlig. Marginene er imidlertid ikke spesielt fete, så vi trenger å være effektive og dyktige for å skape suksess. I så måte har KAEFER ENERGY en god historie å se tilbake på, og vi har tro på at de kommende årene vil bli gode. Marathon Oil Norge AS Marathon Oil Norge AS har valgt KAEFER ENERGY som deres samarbeidspartner for ISO fagene knyttet til Alvheim installasjonen. Oppstart er planlagt fra januar 2013, med en kontraktsperiode på 3 år, pluss opsjon på ytterligere 2 år. Vedlikeholdsaktiviteter på Alvheim vil sysselsette anslagsvis mellom 20 og 30 av våre ansatte og innebefatte overflatevedlikehold, isolering og tilkomstteknikk. Selve driften av denne kontrakten vil bli styrt fra hovedkontoret i Stavanger. KAEFER ENERGY var som kjent Aibel sin samarbeidspartner under ferdigstillelsen av produksjonsskipet Alvheim ( ), både i ingeniørfasen i Oslo og i gjennomføringen av ISO-fagene i Haugesund. På denne basis er det flere av våre ansatte som kjenner Alvheim skipet, men Marathon Oil Norge AS er en ny direkte kunde for oss i KAEFER ENERGY. Deltakelse på HES Contractor Forum 27. november var KAEFER ENERGY AS, ved prosjektleder og hovedverneombud invitert som deltakere på Marathon Oil Norge s HES Contractor Forum. Vi fikk her en grundig innføring i Marathon Oil Norge AS sin virksomhet i Norge, samt i deres kjerneverdier og HMS-resultater, målsetninger og program. Det ble også på samlingen foretatt en gjennomgang av de aktiviteter og prosjekter som skal gjennomføres om bord på Alvheim i Njord field Njord B. Photo Øyvind Nesvåg - Statoil Rammekontrakt Kværner Verdal KAEFER ENERGY har lenge satset stort i Verdal, og det var derfor ekstra gledelig da vi i november ble tildelt rammeavtalen for overflatearbeid ved Kværner Verdal. Som mange vil vite har vi vært etablert med egen organisasjon i Verdal gjennom flere år, spesielt med tilknytning til våre hall fasiliteter. Her har Kværner Verdal også vært en av våre gode kunder. PTFE anlegg særdeles miljøvennlig I tillegg har vi forankret vår satsing i området ytterligere med nyinvesteringen i vårt topp moderne PTFE anlegg, hvor Xylan behandling er en av tjenestene vi leverer. Dette anlegget kan håndtere mer enn dobbelt så store komponenter som andre tilsvarende anlegg i Norge. Det er særdeles miljøvennlig på den måten at det har null utslipp, og alle kjemikalier og forurensningskilder blir resirkulert og håndtert i lukkede systemer. Den nye kontrakten løper til 2016, og arbeidsomfanget dekker de to stålunderstellene til Martin Linge og Edvard Grieg. I tillegg inneholder den opsjoner på annet arbeid som ikke er tildelt enda. Christer Langland vil være prosjektleder, mens Klaus Pettersen blir plassleder. Vi ønsker dem lykke til! Vi takker samtidig Kværner Verdal for tilliten, og ser frem til å starte opp. Bergen Group Rosenberg har inngått flere nye kontrakter med KAEFER ENERGY Bergen Group og KAEFER ENERGY signerte i september kontrakten på Njord B, med Statoil som kunde. Kontakten dekker oppgraderingsarbeid som skal gjøres på lasteskipet Njord B. Kontrakten innebærer at vi har felles mål innen HMSK & Risiko, gjennomføring og økonomi, og vi sitter integrert med Bergen Group sin prosjektledelse. Prosjektet startet i oktober, og varer frem til juli Alle forberedelser innen Engineering og materiellanskaffelser og planlegging utføres av ett 10-talls ingeniører sammen med Bergen Group sine 40 Ingeniører. Njord B vil komme inn til Rosenberg i løpet av juli 2013 og vil ligge i dokk i 4 måneder. I denne perioden vil 200 operatører fra KAEFER ENERGY være i arbeid på Rosenberg, og det forventes en intensiv sen-sommer og høst. Bergen Groups ConocoPhillips prosjekter Videre har vi også fått startet opp på Bergen Group sine to ConocoPhillips prosjekter. EKOL Hook Up Work, er Offshore Hook up av det nye Ekofisk hotell som kommer fra Singapore i Her er arbeidsomfanget Engineering og Offshore installasjon. Eldfisk Waste Heat Recovery Unit (en modul på ca. 400 tonn) er godt i gang hos Bergen Group, og vi deltar for tiden innen Ingeniørarbeidet knyttet til ISO fagene. I sum har vi kommet godt i gang med kontraktene og ser frem til at installasjons arbeidene kommer i gang i løpet av

14 Lærlingen og lærer n Det siste året har KAEFER ENERGY på isolering samarbeidet med Sola VGS om å ta inn Christoffer Lie på praksisplass. Lærlingen Christoffer Lie Alder: 17 Stilling: Lærekandidat Målsetning: Få lærekontrakt og fagbrev på Isolering Motto: Være positiv Hva liker du å gjøre på fritiden? Være sosial med venner, trening på helsestudio, løping osv. Hva motiverer deg på jobb? Veldig bra miljø, fine kollegaer og kjekt med et interessant fag. Hva består arbeidsdagene dine av? Jobbing på prefabrikasjon i Stavanger, lageret og ansvarlig for pitt char maskinen. Hvordan har du opplevd tiden din i KAEFER ENERGY frem til nå? Veldig lærerikt både når det gjelder faget og innenfor det sosiale. Hvilke målsetninger har du i jobben og hvilke ønsker har du for karrieren din i KAEFER ENERGY? Først og fremst å få fagbrev, og senere jobbe offshore. Det store målet på sikt er å bli ingeniør. Hvilke tips har du til andre som vurderer å bli lærling? KAEFER ENERGY er et bra firma, kandidatene må være våkne og interesserte i å delta og lære. Likeså er det viktig å komme seg på jobb daglig. Flotte tilbakemeldinger KAEFER ENERGY har fått flotte tilbakemeldinger på den jobben som Christoffer gjør, han leverer et solid stykke arbeid, en humørspreder og en som viser initiativ og god kvalitet i arbeidet sitt. Christoffer Lie, lærekandidat i KAEFER ENERGY Når Christoffer har fulgt opp sin del av avtalen med KAEFER ENERGY forventes det at han har fast lærekontrakt fra Godt jobbet Christoffer, vi ser frem til å ha deg med på laget. Lærer n Gunnar Nyberg Alder: 56 Stilling: Lærer på Sola VGS, linjen for utvidet praksis. Personlig målsetning: Sluse ut elever i bedrifter med mål for 3 4 årlig opplæring med mulighet for fagbrev. Generell målsetning: Skape elever som verdiskapere i samfunnet gjennom kvalifisering til arbeidslivet. Fortell litt om deg selv og din rolle i skoleverket Skape elever som verdiskapere i samfunnet gjennom kvalifisering til arbeidslivet, noe som ikke kun omhandler formell kompetanse. Formell kompetanse er lite nyttig om du ikke har sosial kompetanse. Hvordan jobber dere? Vi har en unik mulighet til å jobbe tett med enkeltelever og små grupper, for og etter hvert skape bevisstgjøring og å ta ansvar. Hva ønsker du å trekke frem om kandidaten som sitter ved din side? Christoffer har en meget positiv holdning, han har sosial kompetanse, våkenhet, nysgjerrighet og vilje til å lære. Gunnar Nyberg, lærer ved Sola VGS Fortell litt om samarbeidet med KAEFER ENERGY. Hvordan startet det hele og hvordan var oppfølgingen underveis Det hele startet med at en annen elev i klassen viste Christoffer en brosjyre fra en ISO-bedrift. Dette var noe som Christoffer ønsket å finne mer ut av. Jeg fikk så kontakt med disiplinleder Birger Susort og forklarte ønsket om å finne en praksisplass på isolering. Christoffer fikk tilbud om praksisplass og har i løpet av dette året gjort seg fortjent til en læreplass fra januar av. Jeg opplever at både jeg som lærer og Christoffer fordomsfritt har blitt mottatt av KAEFER ENERGYs ansatte på en god og konstruktiv måte. Alle på Prefabrikasjon via mellomledere,stab og til disiplinleder oppleves som seriøse, profesjonelle, og samtidig varme mennesker å jobbe med. Vi i KAEFER ENERGY som har fått jobbet med Gunnar har erfart at han er en meget engasjert og dyktig motivator, som smitter både på oss og elevene. Vi har lyst til å ta med at vi er svært fornøyde med den jobben han gjør for elevene sine. Lærlingordning i KAEFER ENERGY ISOLATØR Lærling i KAEFER ENERGY Det har i en årrekke blitt satset på å ha en god lærlingedekning på ISO fagene hos oss. I tredje kvartal 2012 hadde vi 25 lærlinger fordelt på isolering, overflate og stillas. Jone Kjellsen er faglig ansvarlig for isolatørlærlingene våre, disse er spredt på prefabrikasjon i Stavanger, diverse landprosjekter på Vest - og Østlandet, samt offshore. Vi har en flott gjeng med lærlinger som får gode tilbakemeldinger fra prosjektene de jobber på. KAEFER ENERGY ønsker å rekruttere motiverte og dyktige ungdommer fra fagskolene og til læreplasser hos oss. Høstens aktiviteter på ISOLERING: Isoleringslærlingene går ut i lære etter VG1 og har da et år ekstra læretid (særløp). De må i denne perioden ta ekstra programfag som er en tjeneste vi kjøper eksternt. Både første og andre års isoleringslærlinger har i høst blitt skolert i programfagene sine i Stavanger. I denne forbindelse arrangerte vi en felles kveldsøkt/-teambuilding hvor både kontorgjengen og lærlingene fikk kjørt seg i klatreveggen. Alle førsteårslærlingene har også fått opplæring i NORSOK og fått prøve seg på NORSOK testen

15 ISO Onshore Photo Anette Westgard - Statoil Bjørn Ommundsen, Direktør ISO Onshore ISO Onshore I forretningsområdet ISO Onshore, kan vi nå se tilbake på ett travelt år med gode HMS tall. Jeg vil berømme alle våre ansatte og leverandører som har hatt sterk HMSK & Risiko fokus, og sikret at vi ikke har hatt noen alvorlige hendelser i år. Dette kommer ikke av seg selv, men med god HMSK & Risiko-kultur og kontinuerlig innspill fra Verneombudsapparatet og prosjektledelse, har våre ansatte hatt en sikker arbeidsplass. Vi avslutter nå på Mongstad etter 5 år, og jeg vil spesielt takke alle deltagere på denne kontakt med god innsats og god HMSK & Risiko forståelse. Året 2013 kommer fort, og nye prosjekt starter opp. Aktivitetsnivå i Haugesund hos Aibel, vil øke sterkt på nyåret hvor Gudrun skal ferdigstilles og Troll A Modulene skal starte opp. Njord B, lagerskipet på Njord feltet vil komme inn til Rosenberg og ligge i dokken i 4 måneder. Dette gir arbeid til 200 av våre ansatte. Vedlikeholdskontraktene på Tjeldbergodden, Naturkraft og Skangass forsetter som tidligere, og vedlikeholdstimene øker. Storkontrakter som Ormen Lange, og Nybygg på Edvard Grieg, ved Kværner Stord og Dagny skal tildeles i 2013, og vi går en spennende tid i møte. Bård Atle Wiig Olsen, Prosjektsjef, ISO-onshore Mongstad Etter det ble avtalt at KAEFER ENERGY ønsket å avslutte kontrakten på Mongstad, har vi jobbet målrettet for å holde plan for å ferdigstille prosjektet. Vår prosjektleder Terje Hjelmtveit er ansvarlig for å gjennomføre den operative avviklingen, og er i en svært hektisk fase. Til tross for den travle tiden vi er i, har vi hatt full fokus på en god og kontrollert avvikling. Målet er å få avviklet kontrakten på Mongstad første uken i januar 2013, noe vi skal klare. Synkroniserte planer I godt samarbeid og med felles planer er vi til enhver tid synkroniserte med Statoil. Alle merker at materiale, utstyr og kolleger forsvinner fra Mongstad, men vi treffes heldigvis igjen i nye prosjekter, bare på andre lokasjoner. De fleste av oss er jo vant med å reise fra prosjekt til prosjekt, og dette er ikke nytt for oss. OFL prosjektet Prosjektet på Mongstad er todelt. OFL prosjektet og vedlikehold/assistanse. OFL prosjektet som til daglig styres av Byggeleder Willy Svarstad nærmer seg slutten, og jobber aktivt med sluttdokumentasjon. Den faste staben på vedlikehold og assistanse blir på Mongstad til siste slutt. Dette sikrer at vi har en beredskapsorganisasjon på plass. HMS gjengen med Bjørn Sverud må også berømmes for en fantastisk innsats i avviklingsfasen. Med Waldemar og Malski på laget, ivaretar vi sikkerhet og fokus på gjenstående arbeider i en avsluttende fase. Vi skal merke oss at vi ikke hatt medisinske skader på prosjektet de siste 12 måneder, og det er viktig at vi ved avslutning i januar 2013 vil bli referert til som et sikkert og fokusert selskap med 0-personskader og 0-alvorlige hendelser. På hovedlageret står Terje Andersen, Per Holst og Trond Hamre for pakking og forsendelse. Alle ser frem til en juleferie og nytt prosjekt. Mange elementer å ta hensyn til I en avviklingsfase er det mange elementer å ta hensyn til. Her under ivaretagelse av utstyr og materiell, leasing av biler og leiligheter. Videre må vi sikre oss at all sluttdokumentasjon blir ivaretatt. Et annet moment er selvsagt oppfølging av resterende arbeid. Statoil berømmer oss for den profesjonaliteten vi viser, og ikke minst vårt fokus på kvalitet av arbeidet. Omtanke for hverandre I siste fasen er det nå særdeles viktig at vi har omtanke for hverandre, ivaretar den enkeltes interesse på best mulig måte, slik at når vi avslutter på Mongstad kan vi alle se tilbake på dette som et prosjekt med positive og rike minner. Vel blåst alle involverte på Mongstad prosjektet. En vel fortjent God Jul til dere alle. Intervju med OFL prosjektleder Navn: Willy Svarstad Alder: 53 Posisjon: Supervisor OFL Mongstad / Stillasformann Bakgrunn: Stillas Antall år i KAEFER ENERGY: 8 Sivilstatus: Gift Fritidssysler: Hobbybonde, Jakt og liker turer i den norske fjellheimen. Når begynte du i KAEFER ENERGY og i hvilken posisjon? 2005 som stillas formann på Melkøya. Hvorfor valgte du KAEFER ENERGY som arbeidsgiver? Virket som en seriøs arbeidsgiver. (Thorbjørn Jensen ga et godt inntrykk under intervju) Hva har du gjort i KAEFER ENERGY i løpet av årene? Disiplinleder stillas Melkøya, Aker Stord disiplinleder Stillas Rigg og siden 2009 ISO Supervisor/ byggeplassleder Mongstad. Hva liker du best ved jobben din? Hektisk miljø med mange utfordringer som må løses hver dag. Om du vil identifisere KAEFER ENERGY med 3 ord, hvilke ville du da brukt? Leverer god kvalitet til hyggelige priser for kundene, trivsel på arbeidsplassen og hyggelige kollegaer 28 29

16 forts. ISO ONSHORE Hektisk førjulsperiode hos Innkjøp skulle gjennomføres fra mai og sluttføres i oktober 2012 og estimatet var på timer. Tjeldbergodden 2012 Driftsåret på Tjeldbergodden er igjen preget av suksess. Totalt kommer vi til å levere ca timer på KUI og OFL prosjektene. Ole Reksen som er vår lokale prosjektleder er fornøyd med året som har gått, og har bare godord å si om sine kollegaer på Tjeldbergodden. Industrianlegget Tjeldbergodden på Nordmøre består av fire fabrikker; metanolfabrikk, gassmottaksanlegg, luftgassfabrikk og LNG-fabrikk. Anlegget ble offisielt åpnet 5. juni Største Metanolfabrikk i Europa Metanolfabrikken er den største i Europa. Da den ble åpnet, var det første gang naturgass ble anvendt til industriell produksjon i stor målestokk i Norge. Metanolfabrikkens produksjonskapasitet er på omlag tonn metanol årlig, basert på gass fra Heidrun-feltet på Haltenbanken. Volumet tilsvarer 25 prosent av Europas samlede produksjonskapasitet for metanol og 13 prosent av Europas forbruk. Statoils eierandel i fabrikken er 81,7 prosent, mens ConocoPhillips har 18,3 prosent Seks år på Tjeldbergodden I et samarbeid bestående av Reinertsen, Simens og KAEFER ENERGY har vi nå jobbet sammen i 6 år på Tjeldbergodden. Vi er nærmest blitt en stor familie med et trygt og godt arbeidsmiljø. Alle som har vært på besøk eller har vært mobilisert over tid, kommer alltid hjem med et godt inntrykk og superlativer fra sine kollegaer og har alltid lyst å reise tilbake. Det startet med tildeling av OFL prosjektet med Statoil i januar Oppdraget Effektiv og rask mobilisering Dette betydde at vi måtte mobilisere jobbsettere umiddelbart, og ved god hjelp fra vår leder på Engineering Ressurser, Trine Tidemann, klarte vi å få på plass lokal ledelse og engineerings personell i våre lokaler på Tjeldbergodden. Med Jani Voutilainen og Trond Hamre fikk vi på plass to gode og erfarne ledere som virkelig stod på for å planlegge forkant aktivitetene. Gjennomføringen gikk etter plan og til sammen utførte vi: utførende timer fordelt på 3 disipliner, montert 250 tonn stillas, 400 liter maling og 4,5 km mantling. HMS resultatene ble som følger: 0-Fraværsskader 0-Medisinske behandlingsskader 0-Alvorlige tilløp KAEFER ENERGY leverte en måned før plan og tilbakemeldingene fra kunden var; Meget bra HMS-resultat Ryddighet i anlegget var god i hele prosjektgjennomføringen. Prosjektet ble fullført til riktig tid. Nye kontor- og verkstedslokaler I disse dager flytter vi inn i nye lokaler med et verkstedkapasitet på 250 m². Med en økning på 200 m², forbedres hverdagen til våre kollegaer betraktelig både med tanke på ergonomi, effektivitet og ikke minst sikker arbeidsutførelse. I desember måned skal KAEFER ENERGY resertifiseres i henhold til ISO 9001:2008. KAEFER ENERGY sin organisasjon på Tjeldbergodden er en av våre lokasjoner som skal bli revidert. Vi ser frem til dette og skal igjen bevise at vi er profesjonelle og en del av KAEFER ENERGY. Vi takker alle på Tjeldbergodden for innsatsen og ønsker dere alle en riktig God Jul. Intervju med Stillas formann på Tjeldbergodden Navn: Arild Bergseth Alder: 49 Posisjon: Stillasformann Bakgrunn: Stillas Antall år i KAEFER ENERGY: 6 Sivilstatus: Ugift Fritidssysler: Fjellturer og hjortejakt om høsten Når begynte du i KAEFER ENERGY, og i hvilken posisjon? 2006 som stillas arbeider på Melkøya etter å ha vært 1 år utleid for Langset. Hvorfor valgte du KAEFER ENERGY som arbeidsgiver? Syntes KAEFER ENERGY hørtes ut som et interessant firma å jobbe for og jeg fikk et godt inntrykk på Melkøya. Hva har du gjort i KAEFER ENERGY i løpet av årene? Jeg har jobbet som stillasbygger og formann. Har vært på Tjeldbergodden fra 2007 som stillas formann. Hva liker du best ved jobben din? Synes KAEFER ENERGY er en god arbeidsplass med trivelige folk. Det er et godt arbeidsmiljø generelt her, og med nye utfordringer hele tiden. Om du vil identifisere KAEFER ENERGY med 3 ord, hvilke ville du da brukt? Positiv arbeidsplass, kvalitetsmessig godt arbeid og trivelig miljø. Det er 8 personer som jobber i innkjøpsavdelingen i KAEFER ENERGY, og alle har fast arbeidssted på hovedkontoret på Forus. Rolf Utsola er innkjøpssjefen og Andreas Tolås, Christian Raustein, Håvard Sivertsen, Paul Schön, Sonja Hruschka, Stian Norland og Stine Bjørshol jobber som innkjøpere. I tillegg er det 5 personer som jobber ute på prosjektene og gjør avrop mot rammeavtalene som bedriften har etablert med leverandører. Innkjøp står ansvarlig for hele anskaffelsesprosessen, fra mottatt rekvisisjon til inngått kontrakt. I denne prosessen er det mye som må tas hensyn til og derfor er også mange medarbeidere fra andre avdelinger vesentlige bidragsytere, og da spesielt de med den rette tekniske og operasjonelle kunnskapen. Nytt innkjøpssystem i KAEFER Gruppen Innkjøp jobber også sammen med hovedkontoret i Tyskland. Et felles mål er å etablere internasjonale avtaler som hele KAEFER Gruppen kan benytte seg av. Med sine medarbeidere over hele verden, er KAEFER Gruppen en stor kunde og det vil i mange sammenhenger gi oss gunstige priser og betingelser. For å nå dette målet er en revisjon av varegruppene som vil bli gjeldende for hele KAEFER Gruppen, for tiden en del av jobben som pågår. Den nye strukturen er mer detaljert enn den forrige, og gir bedriften en god mulighet for å finne ut om sine styrker og svakheter. KAEFER Gruppen har som mål å implementere et nytt innkjøpssystem i alle land. Vi i KAEFER ENERGY er de første som i disse dager implementerer dette. Systemet vil gi oss en meget god oversikt på aktivitetene og nødvendige varer, og vil forenkle bestillingsprosessen for hver enkel person betydelig. Innkjøp jobber i full fart med implementeringen av systemet som heter POOL4TOOL. Dette systemet vil også hjelpe oss i å etterlyse forsendelser og redusere muligheten for feilbestillinger. Etablering av rammekontrakter I løpet av det siste år har innkjøp jobbet mye med etableringen av nye rammekontrakter. I tillegg jobber vi sammen med Utstyrsforum for å standardisere verneutstyr og forbruksmateriell, slik at bedriften har gode priser og betingelser, solide leverandører og et høyt kvalitetsnivå i hele bedriften. I forbindelse med i-kaefer har også innkjøp vært sterkt involvert, spesielt i begynnelsen av Alle prosedyrer ble gjennomgått og lagt inn i systemet. I dag er dette en god hjelp for å få fram de riktige dokumentene og å følge opp prosessene, også i sammenheng med andre avdelinger

17 ISO Offshore Photo Harald Pettersen - Statoil iveren som er lagt til grunn. Dette er veldig gledelig å ta del i. ISO V&M kontrakt på Alvheim Det var i høst stor glede da vi ble tildelt ISO V&M kontrakt på Alvheim for Oljeselskapet Marathon Oil Norge AS. Oppstart er planlagt fra januar 2013, med en kontraktsperiode på 3 år, pluss opsjon på ytterligere 2 år. Vedlikeholdsaktivitetene på Alvheim vil sysselsette anslagsvis 20 av våre ansatte og dette vil være en viktig kontrakt for oss fremover Rhoar Skjøndal, Prosjektleder Troll A, B & C Troll A, B & C Her er en liten oppdatering fra Troll-feltet etter et hektisk år med mye arbeid og utfordringer. er utført og kunden er godt fornøyd med det vi har fått utrettet. Samarbeidet med Statoil og Reinertsen på plattformen har også fungert godt, og det ligger an til at vi får et bra år i Overflate årsprogrammet 2013 er sett over, men ikke formelt og endelig godkjent av oppdragsgiver. Arbeidsmengden blir omtrent lik som for 2012, i tillegg blir det CUI prosjekt fra april der det skal skiftes isolasjon på 4 5 tanker. Vi er også på trappene med et ganske omfangsrikt kasseprosjekt. Effektiv prosjektgjennomføring Fokus i 2013 vil være å vinne nye prosjekter, fortsatt forbedring av samspillet i organisasjonen og ikke minst drive våre prosjekter enda bedre og mer effektivt. Samtidig skal vi sikre oss optimal fokus og etterlevelse innenfor HMSK & Risiko. Dette vil for oss alltid ha første prioritet. Godt år for Troll A prosjektet Troll A prosjektet ble startet opp først i januar Det har vært et godt år for Troll A prosjektet og Kaeferguttene har gjort en veldig god jobb gjennom hele året. Store deler av årsprogrammet 2012 Gode tilbakemeldinger fra kunde Troll B har hatt en fin fremgang i 2012 og vi har fått utført mye godt arbeid. Vi er også i god fremgang i forhold til leveranse av fastpris årsprogram på overflate, og er i oppstart av fastpris CUI program. Jens Tolås, Direktør for ISO Offshore Vi i ISO Offshore er nå i ferd med å legge ett hektisk og krevende år bak oss. Det har vært høyt aktivitetsnivå i organisasjonen i 2012 og det jobbes godt i alle prosjektene. HMSK & Risiko i fokus Når det gjelder HMSK & Risiko har vi høyt fokus. Så langt har vi unngått alvorlige hendelser, men vi har fortsatt for mange småskader. Disse har enten resultert i førstehjelp eller medisinsk behandling. Selvfølgelig mest uheldig for den enkelte som blir utsatt for skader, men får vi mange nok av de mindre skadene, øker sannsynligheten for at vi får en mer alvorlig hendelse. Vi må unngå begge deler. Generelt for Statoil kontrakten ser vi nå flere positive utviklingstrekk, dette gjelder produktivitetsforbedringer, samarbeidsrelasjoner med Statoil, bruk av A-Standard både onshore og offshore. Statoil imponert over profesjonell avvikling Avvikling på Statfjord feltet går i henhold til etablert plan og det jobbes godt på alle tre Statfjord installasjonene. Det er høyt fokus på HMSK & Risiko, noe som er særdeles viktig i en slik prosess. Statoil har uttrykt at de er meget imponert over den profesjonalitet og engasjement som vises i den avtalte avviklingsperioden. Vil gi en spesiell takk til dere alle for at dere bidrar på en positiv måte i avviklingsfasen på Statfjord. Det siste halvåret har det blitt jobbet med mange tilbud i ISO offshore organisasjonen. Det er mange nye oppdrag som skal tildeles i den nærmeste fremtid og vi vil selvfølgelig ta del i nye oppdrag som skal tildeles. Stort engasjement under mitt besøk Det er med stor glede jeg på mine ledelsesinspeksjoner offshore har registrert det store engasjementet og Nå står Julehøytiden for døren, og jeg håper dere alle får anledning til å nyte julehelgen sammen med familie og venner. Det er også viktig, slik at vi kan møte det nye året med ladede batterier for å ta fatt på nye utfordringer i Til slutt vil jeg be om at dere alle fremstår med en god sikkerhetsholdning, og at dere tar vare på dere selv og arbeidskollegaer slik at vi får en trygg arbeidsplass, og husk at den siste barrieren alltid er en selv. Så er det bare å ønske dere alle, medarbeidere, kunder, og samarbeidspartnere en riktig God Jul og Godt Nyttår sammen med familie og venner. En spesiell hilsen til alle dere som er på jobb for oss i høytiden

18 forts. ISO OFFSHORE Kai Roger Haddal maling Troll A. Morgenmøte Troll A. Ole Inge Nummedal isol. Troll A. Tilbakemeldingene fra kunden er gode når det gjelder vår tilstedeværelse, servicenivå og innsats. Vi har foretatt oppgang på neste års Overflate årsprogram og prising av dette pågår i disse dager. Troll C har utført store deler av overflate årsprogram og har gjort en formidabel innsats på CUI og kasseprosjektene. glykolskidder. Når det gjelder Glykolskidder var det funn av tilfeller av grov korrosjon. Det viser viktigheten av at CUI prosjekter blir gjennomført. området fremover er god kommunikasjon, riktig kvalitet til rett tid uten skader eller alvorlige hendelser. Kunden gir også her gode tilbakemeldinger i forhold til service, innsats og utført arbeid på plattformen. Overflateårsprogrammt for 2013 er gått opp, og vi ser frem til å få starte opp på dette. Prisingen pågår også her i disse dager. Vi holder på med større CUI jobber i form av utskifting av isolering på tanker og Topp miljø HMS arbeidet på installasjonen er bra, og det jobbes hardt hele tiden. Vi har et forbedrings potensiale når det gjelder skadebilde, men det oppleves fra prosjektledelsen at HMSK & Risiko blir tatt på alvor, og at utfordringene rundt skadebildet er på retur. RUH rapporteringen er jevnt over veldig bra. KAEFER ENERGY-miljøet på Troll plattformene fremstår som veldig bra, og det må vi gjøre alt for å bevare. Hovedfokus- Vi har denne høsten arrangert teambuilding med 2 båtturer til Kiel. Det må sies å være suksess i forhold til faglig og sosialt utbytte. Prosjektledelsen ser på dette som en god investering for fremtiden, og ser ikke bort fra at dette også kan bli en ny happening i løpet av de neste årene. Vi vil også fremheve det gode arbeidsmiljøet i onshoreavdelingen i Bergen. Vi er stolte av våre medarbeidere Summa sumarum så skal vi være stolte av det våre medarbeidere har utført på Troll-prosjektene. På alle plattformene er tilbakemeldingene fra kunde gode både når det gjelder HMS, servicenivå og utført arbeid. Vi benytter anledningen til å ønske alle våre medarbeidere og våre samarbeidspartnere hos våre kunder en riktig god jul! Hilsen Troll prosjektledelse. Åge Jørgensen isol Troll A 34 Snømåking Fartein Foldøy Terje Bjelland Rickard Bylund Troll A. 35

19 KOLON Redaksjonen God jul og godt nytt år! Sudokukonkurransen Svar sendes til Gro Valsvik innen Bli med på konkurransen. Vinn flotte premier! Jubilanter i KAEFER ENERGY fra 1. juli til 31. desember 2012 KAEFER ENERGY AS Geitaberget Stavanger Tlf.: Faks: Redaksjonen består av: Jan Inge Johnsen Redaktør og HMS Senior Rådgiver Mobil: Gro Valsvik Marked- og tilbudskoordinator Mobil: Redaksjonen tar gjerne imot forslag til reportasjer og annen informasjon. Send gjerne bilder dere vil dele med oss til: Ansatt 10 år i KAEFER ENERGY Kjetil M. Tollefsen 15 år i KAEFER ENERGY Åge Martin Aagesen Dag Gunnar Rolland Andre Strøm Børge O. Tønnesen 25 år i KAEFER ENERGY Haldor Pletten Reigstad Uffe Høeg Sørensen Jubilanter 30 år Jarle Gjertsen Brynjar Mathisen Vidar Salvesen Per Arne Zahl Stig Andre Tønnesen Hege Helleland Jan Erik Soltvedt Astrid Hellestø Sigmund Herigstad Kenneth Sten Ove Andre Wisth Pawel Mroz John-Arve Nordvik Bjørn Olav Nordvik Jaran Betten 40 år Jon Arne Thorvaldsen Thomas Digre Ivar Ødegaard Odd-Arne Buue Tor Jakob Dahl Kennth P. Askeland Bjørn S. Norberg Tor Henning Gulbrandsen Trond Olav tangen Åge Hjøllo Jan-Fredrik Støve Gro Hege Viberg 50 år Geir Olav Tiller Eirik Aune Magne Høidal Ivar Sven-Axel Johansson Ernest Andresen Karl Even Helland Christer Langland Jan Foss Hansen Harald Båtnes Espen Skeie Geir Brigtsen Kari Nætynki Arild Bergseth 60 år Jan Erik Hansen Andre Strøm Søren K. Hauge Karle Oksdøl Jonny Reigstad Odd Kristian Mohrsen Kim John Andersen Bror Flodin Besøk også KAEFER ENERGYs websider: 36 lose less, gain more

Innleide arbeidstakere og ivaretagelse av HMS. 12.2.2015 PTIL Per Steinkopf

Innleide arbeidstakere og ivaretagelse av HMS. 12.2.2015 PTIL Per Steinkopf Innleide arbeidstakere og ivaretagelse av HMS 12.2.2015 PTIL Per Steinkopf 1 Nøkkelinformasjon KAEFER ENERGY Hovedkontor Stavanger Etablert 1977 Ansatte ~ 750 Omsetning ~ NOK 1,2 MRD Fag Isolering Tilkomst

Detaljer

Handlingsplan for helsefremmende arbeid

Handlingsplan for helsefremmende arbeid Vestre Toten kommune Handlingsplan for helsefremmende arbeid 2014 2018 Økt mestring gir bedre kvalitet som fører til økt nærvær Innholdsfortegnelse 1. Intensjon med handlingsplanen 2. Vår plattform. 16

Detaljer

12.11.2014 Hvordan forbereder et ISO-selskap seg på å gå nord

12.11.2014 Hvordan forbereder et ISO-selskap seg på å gå nord 12.11.2014 Hvordan forbereder et ISO-selskap seg på å gå nord Vincent Dunne Dir Olje og Gass Norisol, status pr. idag Norisol er et konsern med selskaper og kontorer i Norge, Sverige, Danmark og UK. Konsernet

Detaljer

BIS Industrier AS

BIS Industrier AS BIS Industrier AS 11.12.12 Agenda Risikoutsatte grupper Forventninger Myndigheter Kunder Interne - HMS Mål og Politikk HMS statistikk 2005 2011 Aksjoner Risikoutsatte Grupper Risikoutsatte grupper type

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Noe av det flotteste med IA-avtalen er at den inkluderer alle i arbeidet med å nå målene. Fra topp til bunn. Erfaringene viser at der partene på

Detaljer

Vedlikeholds- og Modifikasjonskontrakter i Nordsjøen

Vedlikeholds- og Modifikasjonskontrakter i Nordsjøen Vedlikeholds- og Modifikasjonskontrakter i Nordsjøen Leverandørens muligheter og utfordringer i en V&M-kontrakt Daglig leder REINERTSEN AS avd. Bergen Arve Tjønn Rinde ERR as / TRR as (50/50%) ENGINEERING

Detaljer

Fjernstyring av arbeidsoperasjoner

Fjernstyring av arbeidsoperasjoner Fjernstyring av arbeidsoperasjoner 2.April 2014 Quality Hotel Residence Per Steinkopf 1 Risikoutsatte grupper (RUG) Operativt personell innen ISO-fagene er av Petroleumstilsynet definert som en risikoutsatt

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Innhold Forord Dette er forventet av deg dersom du blir syk Hovedprosess oppfølging av sykemeldte

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet NAV Arbeidslivssenter Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet Din samarbeidspartner for et inkluderende arbeidsliv NAV Arbeidslivssenter finnes i alle fylker og er

Detaljer

Hovedleverandørens forhold til sine underleverandører. Stavanger, 29. september 2016 Lars Sommer Knudsen, Supplier Quality Manager, Aibel

Hovedleverandørens forhold til sine underleverandører. Stavanger, 29. september 2016 Lars Sommer Knudsen, Supplier Quality Manager, Aibel Hovedleverandørens forhold til sine underleverandører Stavanger, 29. september 2016 Lars Sommer Knudsen, Supplier Quality Manager, Aibel Fra olje og gass til offshore vindkraft til elektrifisering av Johan

Detaljer

HMS PLAN 2015 BERGEN VANN

HMS PLAN 2015 BERGEN VANN HMS PLAN BERGEN VANN HMS handlingsplan for Bergen Vann er utarbeidet med utgangspunkt i undersøkelsen Maturity Tool (modenhetsanalysen) som ble gjennomført for ledergruppen i oktober og for en utvidet

Detaljer

Sykefravær i Midtre Gauldal kommune

Sykefravær i Midtre Gauldal kommune i Midtre Gauldal kommune 1 BAKGRUNN Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune vedtok i KU-sak 28/16, i møte 22.9.2016, å bestille forvaltningsrevisjon om sykefravær i kommunen. 1.1 BESTILLING I bestillingsbrevet

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Ny rammekontrakt med Shell. Hva nå? Petropolen September, 2017 Svein Erik Odde, Prosjektleder Aker Solutions Aker Solutions

Ny rammekontrakt med Shell. Hva nå? Petropolen September, 2017 Svein Erik Odde, Prosjektleder Aker Solutions Aker Solutions Ny rammekontrakt med Shell. Hva nå? Petropolen September, 2017 Svein Erik Odde, Prosjektleder Aker Solutions Introduksjon Aker Solutions Nyhamna EPCm Smaller projects Ny rammekontrakt med Shell Hva nå?

Detaljer

MU Eksempelrapport. Antall besvarelser: 17. Eksempelrapport. Svarprosent: 100%

MU Eksempelrapport. Antall besvarelser: 17. Eksempelrapport. Svarprosent: 100% Antall besvarelser: 17 MU 2015 Svarprosent: 10 RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Figuren nedenfor viser gjennomsnittsresultatet på de ulike hovedområdene i medarbeiderundersøkelsen. Gjennomsnittet er beregnet

Detaljer

KAEFER ENERGY KAEFER ENERGY

KAEFER ENERGY KAEFER ENERGY 1 Innhold KAEFER Ekspertise siden 1918 3 Organisasjon 9 KAEFER Offshore 10 (Norge) 13 Verdal 19 Rammeavtale KVÆRNER 23 2 KAEFER Erfaring og ekspertise siden 1918 3 Milepæler i selskapets historie De første

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hvordan bli IA-virksomhet? Hvis din virksomhet ikke har IA-samarbeidsavtale, bør du ta opp dette med arbeidsgiveren din. Du som tillitsvalgt kan

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Styring av risiko ved endrede rammebetingelser

Styring av risiko ved endrede rammebetingelser Styring av risiko ved endrede rammebetingelser Hvordan kan operatør og entreprenør sammen sikre god risikostyring innen VoM og ISO? Arbeidstakermedvirkning innen VoM og ISO Knut Roger Sesseng Kontraktsansvarlig

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Tone Guldbrandsen. Deltakere i revisjonslaget Sissel Bukkholm, Trond Sigurd Eskedal, Grete-Irene Løland 9.5.

Begrenset Fortrolig. Tone Guldbrandsen. Deltakere i revisjonslaget Sissel Bukkholm, Trond Sigurd Eskedal, Grete-Irene Løland 9.5. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynet med tilrettelegging for reell arbeidstakermedvirkning i Kaefer Energy AS Aktivitetsnummer 992459 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

Verneombudssamling 12. juni IA ved UiO. v/personaldirektør Irene Sandlie

Verneombudssamling 12. juni IA ved UiO. v/personaldirektør Irene Sandlie Verneombudssamling 12. juni 2015 IA ved UiO v/personaldirektør Irene Sandlie UiOs IA-handlingsplan 2015-2018 Partene ved UiO signerte ny IA-avtale med virkning fra 15. januar 2015 Ny IA-handlingsplan ble

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Videregående opplæring FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv (IA) er et program for elever i videregående skole

Detaljer

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det?

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? - ta tak i vervet! Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? Selv om setningen er kort, omfatter den mye. Vernetjenesten har tidligere hatt mest fokus på verneutstyr og lignende, men nå har en innsett

Detaljer

VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA

VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA Gran kommune Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks 61 33 85 74 E-post postmottak@gran.kommune.no

Detaljer

RA Consulting. Din partner i HMS og kvalitetsarbeid

RA Consulting. Din partner i HMS og kvalitetsarbeid Din partner i HMS og kvalitetsarbeid 1 Etablert i 2016. er Rudi Arnesen. Lokalisert i Stavanger. Leverer tjenester over hele landet. Allsidig faglig kompetanse. Samarbeider med mange store aktører innen

Detaljer

Fra utsiden til innsiden av Westcon Yards, Florø

Fra utsiden til innsiden av Westcon Yards, Florø Fra utsiden til innsiden av Westcon Yards, Florø Veien fra utsiden til innsiden av arbeidsplassen krever en bevisst, positiv holdning og aktive bidrag fra flere parter Identifisering med arbeidsplassen

Detaljer

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold Der menneskene utgjør forskjellen ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance En Leverandør ThyssenKrupp Xervon er en tjenesteleverandør

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

Totalleverandør innen sveising, metallbearbeiding og produksjon

Totalleverandør innen sveising, metallbearbeiding og produksjon SERTIFISERINGER & STANDARDER Bedriften har egen IWE samt egen prosjektkoordinator/ IWS, og et bredt utvalg av sveiseprosedyrer som er godkjent av DNV-GL. Vi har jevnlig leveranser i henhold til DNV 2.7-1

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i staten 2011 til 2013

Inkluderende arbeidsliv i staten 2011 til 2013 Inkluderende arbeidsliv i staten 2011 til 2013 Nav Arbeidslivssenter Hordaland Nav Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane Tirsdag 1. februar 2011 NAV Arbeidslivssenter Hordaland Ressurs- og kompetansesenter

Detaljer

IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA

IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA Praktisk IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA arbeid BAKGRUNN IA-arbeid i Bergen kommune Denne veilederen i praktisk IA-arbeid

Detaljer

IA DOKUMENTET MÅSØY KOMMUNE

IA DOKUMENTET MÅSØY KOMMUNE IA DOKUMENTET 2014 2018 MÅSØY KOMMUNE Vedtatt av formannskapet 17.11.15, sak 48/15 Vedtatt av kommunestyret 26.11.15, sak 60/15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN... 1 1.1 INTENSJONSAVTALEN OM ET MER INKLUDERENDE

Detaljer

Regjeringer kommer og går; læring og IA består

Regjeringer kommer og går; læring og IA består NAV Arbeidslivssenter Aust-Agder. Regjeringer kommer og går; læring og IA består Ny IA - avtale 2010-2013 Rådgiver Øyvind Steinklev Dagens tekst Ny IA-avtale; hva skjer? Hva er EGENTLIG et inkluderende

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Forebygge Tilrettelegge Oppfølging Mål 94 % Nærvær - Øke fokus på jobbnærværet Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

IA I NORSK INDUSTRI DEN ØKONOMISKE DIMENSJON

IA I NORSK INDUSTRI DEN ØKONOMISKE DIMENSJON IA I NORSK INDUSTRI DEN ØKONOMISKE DIMENSJON IA-dagen, 6. april 2016 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Industrisamfunnet - samfunnsindustrien 01.04.2016 2 IA-dagen 2016, Porsgrunn IA - en suksess

Detaljer

106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT

106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT 106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT Nr.: 106 Etablert: 20.12.06 Revisjon nr: 1 Rev. dato: 05.05.08 Side: 2 INNHOLD 1. Bakgrunn 2. Definisjoner 3. Hovedansvar 4. Utvelgelse

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Tone Guldbrandsen. Deltakere i revisjonslaget T. Guldbrandsen, G.I. Løland, A.M. Enoksen og R.H. Hinderaker 26.6.

Begrenset Fortrolig. T-3 Tone Guldbrandsen. Deltakere i revisjonslaget T. Guldbrandsen, G.I. Løland, A.M. Enoksen og R.H. Hinderaker 26.6. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Vedlegg - Rapport etter tilsyn med tilrettelegging for reell arbeidstakermedvirkning i Aker BP - Oppgave nr. 992459 Aktivitetsnummer 992459 Gradering Offentlig Unntatt

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Vernetjenesten. Kristiansund. Hovedverneombudet

Vernetjenesten. Kristiansund. Hovedverneombudet Vernetjenesten Kristiansund Manglende kommunikasjon Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift. Henry Louis Mencken Hva er Kommunikasjon?

Detaljer

HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole

HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole AKTIVITET: DATO: Behandlet i HMS gruppen 19.01.2016 Drøftet i medbestemmelsesmøte 19.01.2016 Vedtatt av lederteamet 25.01.2016 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV - integrert

Detaljer

HYDRAULIKK INSTRUMENTERING MEKANISK SVEISING ELEKTRO UTLEIE AV PERSONELL 24T SERVICEBIL FIRMA PRESENTASJON

HYDRAULIKK INSTRUMENTERING MEKANISK SVEISING ELEKTRO UTLEIE AV PERSONELL 24T SERVICEBIL FIRMA PRESENTASJON HYDRAULIKK INSTRUMENTERING MEKANISK SVEISING ELEKTRO UTLEIE AV PERSONELL 24T SERVICEBIL FIRMA PRESENTASJON HVEM ER VI? En kosteffektiv og innovativ leverandør av produksjons, service-tjenester og kvalifisert

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-2 Tone Guldbrandsen Deltakere i revisjonslaget Jorun Bjørvik, Irene B. Dahle 16.10.2013

Begrenset Fortrolig. T-2 Tone Guldbrandsen Deltakere i revisjonslaget Jorun Bjørvik, Irene B. Dahle 16.10.2013 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynet med styring av HMS ved innleie av arbeidskraft ved oppkobling av Ekofisk 2/4 L Aktivitetsnummer 009018094 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset

Detaljer

EVALUERING AV IA-AVTALEN

EVALUERING AV IA-AVTALEN EVALUERING AV IA-AVTALEN Til hovedtillitsvalgt/tillitsvalgt SINTEF setter stor pris på at dere deltar i dette forskningsprosjektet! Undersøkelsen er godkjent av personvernombudet ved Norsk Samfunnsvitenskapelig

Detaljer

Opplæring av verneombud.

Opplæring av verneombud. Opplæring av verneombud. Arbeidsgiver skal sørge for at verneombudet får den opplæring som er nødvendig for å utføre vervet på en forsvarlig måte. I utgangspunktet skal opplæringen være på minst 40 timer,

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan - 2018 Bakgrunn og mål Lillehammer kommune sin HMS/IA-handlingsplan skal gjenspeile hvordan vi systematisk skal jobbe for å oppnå et godt arbeidsmiljø og redusere sykefraværet. Det

Detaljer

Humetrica Organisasjonsanalyse

Humetrica Organisasjonsanalyse Humetrica Organisasjonsanalyse 2007-03-16 Innhold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Faktorene 1 Ledelse 2 Utvikling 3 Teamwork 4 Rivalisering 5 Jobbtilfredshet 6 Medvirkning 7 Pasientorientering 8 Kvalitetsfokus

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

experiencematters Utstyr og konstruksjoner til verfts-, OFFSHORE OG SUBSEA INDUSTRIEN INSTALLASJONER TIL petrokjemisk industri

experiencematters Utstyr og konstruksjoner til verfts-, OFFSHORE OG SUBSEA INDUSTRIEN INSTALLASJONER TIL petrokjemisk industri experiencematters Utstyr og konstruksjoner til verfts-, OFFSHORE OG SUBSEA INDUSTRIEN INSTALLASJONER TIL petrokjemisk industri STÅLKONSTRUKSJONER til generell bruk OHSAS Historikk og erfaring Kvalitet

Detaljer

Saman for ein betre kommune

Saman for ein betre kommune Saman for ein betre kommune Tilrettelegging for Nærvær - Del av Nærværsprogrammet i Arendal kommune. - Langsiktige mål er å sikre at tilrettelegging for (jobb) nærvær i vid forstand er en del av den helhetsvurderingen

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Norsk Industri Olje & Gass Status, strategi og aktiviteter Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015 Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Tall og fakta Norsk Industri 2 500 medlemsbedrifter Over

Detaljer

HMS under press? ISO bransjens utfordringer KORROSJONS-, ISOLERINGS- OG STILLASBEDRIFTENES FORENING

HMS under press? ISO bransjens utfordringer KORROSJONS-, ISOLERINGS- OG STILLASBEDRIFTENES FORENING HMS under press? ISO bransjens utfordringer Hva og hvem er ISO bransjen? ISO er en fellesbetegnelse for disiplinene Isolering, Stillas og Overflate. Hovedaktører: Bilfinger, Beerenberg, KAEFER ENERGY,

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Vedlegg 1: Kulturledelse, forventningsledelse og forventningsstrateg

Vedlegg 1: Kulturledelse, forventningsledelse og forventningsstrateg VEDLEGG Vedlegg 1: Kulturledelse, forventningsledelse og forventningsstrateg Vedlegg 2: Modell for kundeorientert strategi Vedlegg 3: Spørreskjema til ansatte ved Britannia Hotel Spørreskjema til ansatte

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg

Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 17.03.2016 Referanse: 6408/2016 Arkiv: 440 Vår saksbehandler: Kristine Birgitte Schou IA-mål og handlingsplan 2014-2018 Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg Saksdokumenter

Detaljer

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2 Model number: X0020502 2546 16248624682 XOOF TYPE 2 Hardt arbeid, rettferdighet og gode produkter var Art Parkers oppskrift på suksess. Det er snart 100 år siden han grunnla det som nå er et av verdens

Detaljer

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 Hensikt Mål Verdier xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 6 Hensikt Visjon Forretningsidé 12 Mål Eiere Medarbeidere Kunder Leverandører Samfunn Helse, miljø

Detaljer

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Administrasjonsutvalget F-salen, Rådhuset Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 83 35 03. Varamedlemmer møter

Detaljer

Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013

Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013 Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013 «Temaer» Eksempler fra media Med skolen som arbeidsplass Arbeidstilsynet «Varsling» KS veileder «Best sammen» IA- avtalen

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune inngikk avtale om inkluderende arbeidsliv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og gjelder fram til og med 31.12.2013. Mål og aktivitetsplanen

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

Økt nærvær for kvalitet og arbeidsglede Prosjekteier: HR sjef

Økt nærvær for kvalitet og arbeidsglede Prosjekteier: HR sjef Styresak 91/2015. Vedlegg 1 Økt nærvær for kvalitet og arbeidsglede Prosjekteier: HR sjef 1. Problemstilling Helgelandssykehuset HF har et høyt sykefravær. Hvordan bedre og kvalitetssikre at sykefraværsoppfølgingen

Detaljer

ASCO Norge og baseutvikling i Sandnessjøen

ASCO Norge og baseutvikling i Sandnessjøen ASCO Norge og baseutvikling i Sandnessjøen Fakta om ASCO Er en del av ASCO Group Baser og avdelinger i UK, Canada, Houston, Trinidad, Baku og Norge ASCO Norge ble etablert i 1995 Hovedkontor i Risavika,

Detaljer

Maritimt Forum Torghattens satsning på sikkerhet gir miljømessige og økonomiske konsekvenser. Stein Andre Herigstad-Olsen Torghatten Trafikkselskap

Maritimt Forum Torghattens satsning på sikkerhet gir miljømessige og økonomiske konsekvenser. Stein Andre Herigstad-Olsen Torghatten Trafikkselskap Maritimt Forum Torghattens satsning på sikkerhet gir miljømessige og økonomiske konsekvenser Stein Andre Herigstad-Olsen Torghatten Trafikkselskap Innledning Samfunnsansvar Sikkerhet Økonomi Visjon: Torghatten

Detaljer

Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet?

Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet? Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet? Sykefravær et samfunnsproblem Forskning Utvikling av sykefraværet hos Tollpost Larvik 2007-2009 Utvikling medarbeidertilfredshet hos Tollpost

Detaljer

Hvordan REINERTSEN lærer av hendelser

Hvordan REINERTSEN lærer av hendelser Hvordan REINERTSEN lærer av hendelser Ptil leverandørseminar 04. November Kristine Hjelmeland, HMS&K leder REINERTSEN AS Antall medarbeidere: 2000 Omsetning 2009: 3 milliarder NOK/år 2 REINERTSEN s utvikling

Detaljer

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. Vi utvikler samfunnet gjennom forskning og innovasjon, med internasjonalt ledende kompetanse innenfor naturvitenskap, teknologi, samfunnsvitenskap

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE Lillehammer kommune Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom Sandvig Møtedato: 28.08.2017 Tid: 12.00-15:00 Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, grim.syverud@lillehammer.kommune.nno

Detaljer

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG KJÆRE MEDARBEIDER! Knallhardt arbeid i treindustrien har over noen år forandret seg mot arbeid med færre fysiske utfordringer. I dag tilbringer over 50 % av de ansatte

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

Ptil seminar om IA. Mulighetsrommet for tilrettelegging i petroleumsnæringen. 8. mars 2013

Ptil seminar om IA. Mulighetsrommet for tilrettelegging i petroleumsnæringen. 8. mars 2013 Ptil seminar om IA Mulighetsrommet for tilrettelegging i petroleumsnæringen 8. mars 2013 Forretningsområder MMO Modification Field development Wind Langsiktige onshore og offshore MMO kontrakter Modifikasjoner

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Til: AMU Dato: 08.03.2017 Sykefraværsstatistikk for UiO 2016. Føringene i IA-avtalen gjelder for UiOs arbeid med oppfølging av sykefravær. UiO forventer

Detaljer

SCD kurs. Leksjon 3 SCD konseptet

SCD kurs. Leksjon 3 SCD konseptet SCD kurs Leksjon 3 SCD konseptet SCD konseptet Bakgrunn Fordelene ved SCD er Applikasjoner hvor SCD brukes Bakgrunn Opprinnelse Norsk Hydro slutten av 80 tallet Gap mellom P&ID er og programmeringsunderlag

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK. Utarbeidet av ETY

KVALITETSHÅNDBOK. Utarbeidet av ETY KVALITETSHÅNOK 1/8 0709.1 Infrastruktur i Bilfinger Industrier Beskrivelse Introduksjon Bilfinger Industrier er etablert med hovedkontor på Forus i Stavanger. Ved hovedkontor har vi blant annet lokalisert

Detaljer