Fransk vandreturisme. CH - Visitnorway.com

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fransk vandreturisme. CH - Visitnorway.com"

Transkript

1 Fransk vandreturisme CH - Visitnorway.com

2 Innhold Kapittel Side 1. Innledning 3 2. Vandring i Frankrike 4 3. Kartleggingsfase I: Research 5 4. Kartleggingsfase II: Telefonintervjuer : Etterspørselstrend : Operatørenes målgrupper : Tilbyr operatøren Norgesreiser? : Tilstedeværelse i andre markeder? : Valg av overnattingsform : Betalingsvillighet : Hvordan lykkes som god vandredestinasjon : Hvilke land/regioner etterspørres? : Hvilke destinasjoner regnes i toppsjiktet for vandring? : Hvilke utfordringer står Norge overfor? : Markedsføring 9 5. Oppsummering 10 Fransk vandreturisme Innovation Norway,

3 1. Innledning Dette hjemhentingsprosjektet ble gjennomført av Innovasjon Norges kontor i Paris, Frankrike, i perioden januar 2012 til november Prosjektet hadde fokus på franskmenn med vandring som hovedaktivitet, eller special interest (mennesker som velger et feriested på bakgrunn av egnethet for en spesiell type aktivitet, i dette tilfellet vandring). Prosjektet ble gjennomført i to kartleggingsfaser: Fase I: eksisterende kunnskap om det franske vandre markedet og undersøkelser i all hovedsak på internett. Noen magasiner ble også benyttet. - Turoperatører som tilbyr vandring - Viktigste nettsteder/forum som omhandler vandring - Blader/magasiner. Vandre-/outdoormagasiner med fokus på vandring - Interesseorganisasjoner for folk interessert i vandring Fase 2: telefonintervjuer med turoperatører (11 totalt). Questback ble benyttet som støtte. Turoperatørene ble intervjuet våren 2012 og resultatene av disse danner hovedgrunnlaget for denne rapporten. Fransk vandreturisme Innovation Norway,

4 2. Vandring i Frankrike Vandring er populært i Frankrike. Mer enn kilometer med stier og vandreruter blir vedlikeholdt hvert år (som regel av frivillige og vandreorganisasjoner). De store vandrerutene, Grande Randonnée (GR), er kjente langt utover Frankrikes grenser og gjør det mulig å vandre i blant annet Alpene, Pyreneene, langs kysten og i varmere områder i det Indiske hav. I tillegg til nettverket av GR kommer Regionale vandreruter (GR Pays) og kortere, lokale vandreruter (PR) totalt er det rundt kilometer merkede fotruter i landet. Den franske vandrerforeningen, FFRandonnée, har medlemmer og mer enn frivillige. Disse merker løyper og organiserer vandrerdager o.l. rundt om i Frankrike hele året. I FFRandonnée er det 120 komiteer og nesten 3400 vandrerklubber spredt utover hele Frankrike og aktiviteten er populær over hele landet. Fransk vandreturisme Innovation Norway,

5 3. Kartleggingsfase I: Research I denne delen av undersøkelsen brukte vi i all hovedsak internett og tidligere opparbeidet kunnskap om det relevante markedet som grunnlag. Turoperatører I denne delen kartla vi 17 turoperatører. Spørsmålene vi besvarte gikk blant annet ut på operatørenes målgrupper, hva slags reiser operatørene tilbyr, om de har fokus på bærekraft og miljø, hvorvidt de tilbyr vandreturer til Norge og om operatørene er av interesse for norske aktører. De fleste av disse turoperatørene jobber IN Paris allerede mot, men noen nye turoperatører ble også identifisert. Totalt har disse foreningene rundt 4500 lokale klubber rundt om i landet, i tillegg til nesten 250 lokale komiteer. Sammen organiserer de en mengde aktiviteter og kurs gjennom hele året, fra nybegynner til høyeste nivå. Når det gjelder FFME organiserer denne også trugevandring, klatring og fjellskikjøring. FFME er også ansvarlig for det franske landslaget i klatring og fjellskikjøring. Nettsteder/forum Vi identifiserte 9 ulike nettsteder hvor vandring er hovedinteressen blant brukerne. Få nettsteder er kun rettet mot vandring, men de utvalgte har dette som hovedaktivitet. Her kartla vi målgrupper og aktiviteter samt tilstedeværelse på sosiale medier. Vandre-/outdoormagasiner Vi identifiserte 4 magasiner som relevante for denne undersøkelsen og kartla tematikk, målgrupper og hvorvidt de er interessante for norske aktører. Interesseorganisasjoner I Frankrike finnes det to hovedorganisasjoner for vandring og fjellsport: - FFR / Den franske vandreforeningen: medlemmer - FFME / Den franske fjell- og klatreforening: medlemmer Fransk vandreturisme Innovation Norway,

6 4. Kartleggingsfase II: Telefonintervjuer I denne fasen intervjuet vi turoperatører. Av et utvalg på 17 operatører var det 11 som ønsket å bli intervjuet. De fleste operatørene har Norge som reise mål i sine pakker, men det er stor variasjon i tilbudet (mengde) og stor variasjon i etterspørsel. Noen av turoperatørene er spesialister på arktiske strøk og etterspørselen er derfor naturlig mye høyere enn hos breddeoperatører. De fleste av turoperatørene har sitt hovedsete i Paris og Lyon-regionen, men mange har filialer i noen andre byer. Produktansvarlig for Norge som reisemål har likevel sin base i enten Paris eller Lyon Etterspørselstrend 8 av respondentene har opplevd ingen endring i etterspørselen etter vandreaktiviteter, mens 2 har opplevd en nedgang og én en viss oppgang. - Av de to selskapene som har opplevd en nedgang har nedgangen i salg av Norge som destinasjon vært merkbar. Etter deres mening er det en kombinasjon av finanskrise og kronekurs som har ført til dette. - De med stabil etterspørsel har hatt det de siste 2 årene. - Oppgang av salg til forskjellige markeder har gjerne vært karakterisert av økt salg av kortere og mindre kostbare turer enn tidligere - Inntrykk av at kundene ønsker lettere vandreturer og høyere komfort, spesielt når det gjelder overnatting. - En av operatørene sluttet nylig helt med sommervandring: de hadde tidligere vandring med bagasjetransport på hest, men denne pakken ble avviklet på grunn av prisnivået. - For de reisende er det fotturene som står i fokus. Det er i all hovedsak pakketurer/guidede turer som blir solgt og her beskrives vanskelighetsgrad og program. Andre aktiviteter er noe etterspurt, for eksempel lett sykling (for å oppdage en region eller by), kajakk, hvalsafari, mens noen reisende ønsker mer kulturinnslag Operatørenes målgrupper - De fleste av kundene er i aldersgruppen år og har høyere utdanning. Dette kan nok mye forklares med det høye prisnivået i Norge: lønninger i Frankrike henger i svært stor grad sammen med utdanning/ alder, noe som gjør at denne gruppen lettere kan kjøpe pakker til Norge. Kun få av kundene er blant de yngste aldersgruppene. - Det finnes ingen oversikt over hvilke fra hvilke regioner de fleste reisende kommer fra, men en region som Lyon (Rhône-Alpes) har tradisjon for vandring og fjellsport så det vil derfor være naturlig at disse ser på Norge som en attraktivt og annerledes vandredestinasjon. - De fleste kundene vil ha relativt enkel fotturer; verken for lange eller krevende. - De fleste av de reisende bestiller enkeltvis (også noen mindre grupper) som blir satt sammen til grupper på personer. - Majoriteten bestiller reiser til utlandet 1-2 ganger i året. For de lengste reisene dreier det seg om én gang, mens for de kortere kan man bestille 1-2 ganger. Enkelte vandreklubber kan bestille 2 ganger per år, da dreier det seg om personer per bestilling Tilbyr operatøren Norgesreiser? Samtlige av respondentene tilbyr turer til Norge, men det er stor variasjon i tilbud, etterspørsel/fokus fra turoperatør sin side. Noen av operatørene er spesialister, mens andre har et produkt som de selger noen titalls turer av i løpet av året. To av operatørene har også kuttet i tilbudet sitt i løpet av de siste månedene Fransk vandreturisme Innovation Norway,

7 og vil ikke lenger tilby fotturer i Norge, men heller fokusere på vinteraktiviteter. Når det gjelder destinasjoner, er det påfallende at samtlige tilbyr Lofoten. Mange tilbyr også fjordene og Nordkapp. Spitsbergen blir også tilbudt. Generelt kan man si at operatørene tilbyr en standard pakke av destinasjoner (Lofoten, Vesterålen, fjordene, Nordkapp), men at de også kan hjelpe kund ene å skreddersy opplegg til resten av landet hvis dette er ønsket Tilstedeværelse i andre markeder To av operatørene hadde kontorer utenfor Frankrike: Belgia og Belgia/Sveits. Spesielt i Lyon-regionen var det noen kunder fra Sveits, men hovedgrunnlaget er franskmenn Valg av overnattingsform Når det gjelder overnatting har det de senere årene blitt klart at krav om høyere komfort er tydelig men helst uten at det går på bekostning av ønsket om sjarm og autentisitet. Norske rorbuer står derfor veldig høyt i kurs, sammen med typiske hytter, gjerne DNT-standard (med servering). Typisk er det at kunden selv velger standard på overnatting ved bestilling av reise og blir innlosjert deretter. En av operatørene har også kun hotell ved ankomst/avreise, mens resten av turen foregår under åpen himmel. Overnatting med høy standard er ikke spesielt ønsket, både på grunn av budsjettspørsmål og ønsket om tradisjonell (for landet) overnatting. Relativ enkel standard er med andre ord helt i orden for de aller fleste reisende, men komforten må være noe høyere nå enn tidligere Betalingsvillighet Operatørene tilbyr alle pakketurer så det var ikke nødvendigvis enkelt for disse å svare på betalingsvillighet i forhold til enkeltprodukter som inngår i pakkene. Overnattingstilbud - Kun en operatør opplever at kundene er villige til å betale ekstra for høy standard på overnattingen. - De resterende er fornøyd med det som blir tilbudt og/eller ønsker ikke å betale mer på grunn av en allerede høy inngangspris for hele turen - En operatør nevner at sveitsiske kunder har høyere betalingsvilje enn franske hva angår overnatting Leie av utstyr - Her varierer det også noe, men kundene har stort sett med seg alt utstyr selv til turene. Flere av operatørene tilbyr heller ikke utleie av dette. I de tilfeller der det er utleie av utstyr betaler deltakerne det det koster og dette er noe som jobbes med kontinuerlig. Gourmetmat - Dårlig, dyrt og lite variert var en klar tilbakemelding fra en av operatørene. Norge er i utgangspunktet en dyr destinasjon og folk er ikke villige til å betale noe mer. Halvpensjon blir ofte kjøpt, men det er også en del som trekker seg fra dette når de ser prisen på halvpensjon. - Ofte er deltakerne interessert i å betale mer, inntil de ser hva prisforskjellen faktisk blir. Et par av operatørene har egne guider som sammen med gruppen lager maten selv. I mange tilfeller opplyser de om dette slik at deltakerne selv kan ta med mat hjemmefra til fellesmåltidene alt for å unngå for høye priser. - Når det gjelder DNT-standard, så aksepterer man at det på selvbetjente hytter faktisk ikke er et stort og veldig variert utvalg. Fransk vandreturisme Innovation Norway,

8 Guiding - Når det gjelder guiding er betalingsviljen tydelig høyere, spesielt når det gjelder en destinasjon som Lofoten. - Problemet med guiden er ofte språket fortsatt foretrekker de reisende franskspråklige guider foran engelskspråklige guider. Dette er et viktig salgs argument for operatørene, sammen med god lokal-/destinasjonskunnskap. - Til tross for høyere betalingsvilje er det norske tilbudet også her for dyrt, noe operatørene synes er beklagelig: en lokal guide gjør turene enda mer ettertraktet - Det kan også nevnes at noe flere reisende enn tidligere ønsker kulturopplevelser/besøk underveis, men at de ikke er spesielt betalingsvillige for guiding under disse. Planlegging/organisering/tilrettelegging av reisen/ opplevelsen - Siden operatørene tilbyr pakketur og/elle skreddersydde turer er dette noe som kundene forventer er bra. - Det kan understrekes at de fleste operatørene har relativt detaljerte programmer tilgjengelig på sine nettsider, med datoer, transportetapper, overnattingsmuligheter, grundig beskrivelse av vanskelighets grad/påkrevd ferdighetsnivå etc. Verdt å merke seg er at de reisende kan være mer villige til å betale for ekstratransport/ekstraaktiviteter underveis som gir reisen en merverdi: Flåmsbanen, hvalsafari, Hurtigruten, kulturbesøk o.l Hvordan lykkes som en god vandredestinasjon - Norge scorer svært høyt på natur og landskap. Norge er en perfekt destinasjon fordi mange søker etter landskap som skiller seg kraftig fra det de kjenner til fra eget hjemland - Kundene ønsker ofte en tur som er litt utenom den vanlige ruta (dvs. færre møter med andre turgrupper underveis) samtidig som de reisende opplever det som et stort pluss hvis de møter nordmenn underveis med samme interesser (på DNT-hyttene for eksempel) - Kundene er mer og mer opptatt av forholdet pris/ kvalitet - Infrastruktur: reisetid fra Frankrike til selve utgangs punkt for destinasjon; overnattingstilbudet må være tilfredsstillende; godt merkede løyper - Bedre informasjon om de lokale forholdene, som for eksempel været 4.08 Hvilke land/regioner etterspørres? Varierer noe i forhold til politiske forhold. - Tyrkia og Kroatia - Ofte Europa på grunn av relativt lavt prisnivå og stabilt gode værforhold - Sør-Amerika og Afrika, spesielt Middelhavsregionen - Norge, Spitsbergen, Grønland, Island i Nord. Finland spesielt om vinteren 4.09 Hvilke destinasjoner regnes i toppsjiktet for vandring? - Flere av turoperatørene nevner Sør-Amerika som en veldig god destinasjon - Himalaya/Nepal; de store fjellkjedene - Afrika (Marokko, La Réunion, Tanzania, Kenya) - Europa: Frankrike, Italia, Østerrike, Sveits. For Frankrikes del trekker man frem god merking av løyper, gode, billige og varierte overnattings- og bespisningsmuligheter - Norge blir også nevnt som en god vandredes tinasjon 4.10 Hvilke utfordringer står Norge overfor? Operatørene, med få unntak, ga inntrykk av at de kjenner Norge som destinasjon meget godt. Av utfordringer er det noen punkter som går igjen: - Prisnivå: dette ligger høyt og pakkene blir dermed Fransk vandreturisme Innovation Norway,

9 dyre. En tur til Norge er i større grad planlagt enn en tur til andre destinasjoner som ligger like nærme geografisk sett. Det blir lagt vekt på at dette dreier seg om det lokale prisnivået og ikke for selve reisen mellom Frankrike og Norge. - Rutetilbudet: tilbudet er noe snevert. Kundene opplever at de får det de ønsker i forhold til forventet landskap (fjord, fjell, hav) men operatørene skulle ønske seg et større mangfold i forhold til antall vandreruter. Dette kan ses i sammen heng med punktet transport - Transport: de fleste operatørene klager på mangele n av transport, og da spesielt bagasjetransport. De etterlyser en noe mer sør-europeisk tilnærming til dette, nemlig bedre merkede ruter og et bedre/billigere tilbud om bagasjetransport mellom stoppene underveis. Dårlig tilrettelegging av dette føler at de føler seg noe fastlåste i rutevalget. - Informasjon/lokalkontakt: en av operatørene har mange kunder som reiser med bil alene rundt i Norge (skreddersydde opplegg). Disse opplever ofte at det er vanskelig å få tak i informasjon lokalt, dvs. fra de lokale turistinformasjonene (dårlige åpningstider). I tillegg opplever de at det ofte er dårlig merket når det gjelder gode utgangspunkt/ startsteder for vandring noe som ikke blir enklere når den lokale turistinformasjonen er stengt. Operatørene henviser kundene sine til DNT sine nettsider, men de skulle ønske det fantes en god, norsk vandreguide hvor avreisepunkter og vandreruter er indikert. Problemet er at rutene som oftest er godt nok merket, men at de er lite reklamert for. Messer blir ansett som mindre og mindre interessant, en typisk operatør stiller ut 1-2 ganger i året på de største messene. Selv om brosjyrer brukes i mindre grad enn tidligere er de fortsatt populære blant brukerne. Presseturer blir også trukket frem når det gjelder markedsføring, i noe høyere grad enn bruk av sosiale medier. Her trekkes det fram redaksjonell omtale i Trek Magazine, Le Monde, Le Figaro, men også i regionale medier. Et av selskapene bruker også egne events for å markedsføre seg direkte til kundene sine: 1-2 ganger i året inviterer de privatpersoner som har gjennomført en av deres turer til å presentere bilder og sine egne historier fra reisene. Dette er veldig populært og trekker mange kunder sist utgave varte en hel uke Markedsføring Verdt å merke seg når det gjelder markedsføringen er at internett er svært viktig for alle aktørene, mens tradisjonelle medier som messer og egne kataloger blir noe mindre viktig enn tidligere. Når det gjelder internett er det som regel deres egne sider det vises til, en del bruk av nettannonser forekommer også. Fransk vandreturisme Innovation Norway,

10 5. Oppsummering Vandring er en aktivitet med lange tradisjoner i Frankrike. Sterk lokal forankring gjennom mange lokale klubber og komitéer gjør at vandring er en del av lokalmiljøet til mange mennesker. Et generelt høyt fokus på økologiske varer og miljøpolitikk har gjort at det er viktig for mange operatører å ha fokus på bærekraft og miljø i sine tilbud. Et mangfoldig og godt merket stinett gjør at vandring i Frankrike kan drives på mange forskjellige nivåer. Når det gjelder Norge som destinasjon er det rimelig å tro at dagens prisnivå er for høyt hvis man ønsker å rekruttere franske vandrere fra grupper som har noe dårligere økonomi/lavere alder enn den eksisterende kundegruppen. Dette gjelder spesielt siden man i mange tilfeller ikke ser et naturlig forhold mellom prisen som kreves og kvaliteten man får igjen sammen liknet med andre land i Europa, deriblant Frankrike, spesielt når det gjelder mat og overnatting. Vandrekulturen er også noe annerledes enn i Norge: operatørene er fullt klar over at nordmenn gjerne vil bære sin egen sekk, men dette er noe sør-europeere gjerne kan tenke seg transportert mellom de forskjellige destinasjonene. mer i dybden på to av utsagnene som har kommet frem under intervjuene: - Ønsket om lokal transport av bagasje (som kan føre til større variasjon i rutetilbudet og spredning til andre regioner). Hvis ønskene for dette er stor nok fra Frankrike og andre områder burde det være mulig å ha høysesongsruter hvor bagasjetransport blir tilbudt over en periode hvor man vet det er stor tilstrømming av vandrerne. - Bedre tilgjengelighet på informasjon, både i form av guider/kart og bedre lokal turistinformasjon. Målrettet satsing mot aktører som tilbyr vandr e- aktiviteter kan sørge for større rekruttering og en enda bedre forståelse for hvilke grep man kan ta for å gjøre Norge mer attraktivt som vandredestinasjon. Norge er fortsatt en populær destinasjon for franske vandrere, men inntrykket man sitter igjen med er kanskje at dette er mest av alt takket være enn vill og urørt natur. Bedre informasjon og et noe større tilbud når det gjelder logistikk vil sannsynligvis føre til et bredere tilbud hos franske turoperatører til franskmenn og på den måten mer vandreturisme i andre områder enn dagens tradisjonelle destinasjoner. Et mulig potensial for å nå flere franske vandrere direkte, er å henvende seg i større grad direkte til vandreklubber og comités d entreprises 1 i de større gruppene der man vet andelen cadres (høy utdanning og høy inntekt) er høyt. Korte møter og/eller events hvor dette er målgruppen vil sannsynligvis trekke både de ansvarlige og medlemmer som ikke nødvendig vis bruker de tradisjonelle kanalene som vandreblader, nettsider og turoperatører til å skaffe seg informasjon om forskjellige reisemål. En annen mulighet for å vurdere det lokale tilbudet i forhold til vandrernes behov/ønsker kan være å gå 1 Comité d entreprises er lovpålagt i alle selskaper med mer enn 50 ansatte. Jobber blant annet med sosiale tiltak og andre goder for de ansatte. Fransk vandreturisme Innovation Norway,

Incoming 2013. Rapport fra en spørreundersøkelse blant norske incomingoperatører. Pr. 12. desember 2013

Incoming 2013. Rapport fra en spørreundersøkelse blant norske incomingoperatører. Pr. 12. desember 2013 Incoming 2013 Rapport fra en spørreundersøkelse blant norske incomingoperatører. Pr. 12. desember 2013 Rapporten er utarbeidet av Heyerdahl Refsum AS på oppdrag av Innovasjon Norge NCE Tourism Fjord Norway

Detaljer

Borgøy Fjord Konferanse AS

Borgøy Fjord Konferanse AS Borgøy Fjord Konferanse AS Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk-administrativ utdanning Av: Camilla Steinsvik kandidatnummer: 32 Tone Mong kandidatnummer: 1 Kjersti H. Markhus

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Masterplan for Lofoten. HA 01 Marked: Dagens gjestestruktur og framtidige markedsmuligheter. Versjon 1.3. Larvik/Jar 09.09.05

Masterplan for Lofoten. HA 01 Marked: Dagens gjestestruktur og framtidige markedsmuligheter. Versjon 1.3. Larvik/Jar 09.09.05 Masterplan for Lofoten HA 01 Marked: Dagens gjestestruktur og framtidige markedsmuligheter Versjon 1.3 Larvik/Jar 09.09.05 Bård Jervan Anniken Enger INNHOLD 1 Innledning...4 2 Produkt-markedsmodell...4

Detaljer

Innhold. Sammendrag...5

Innhold. Sammendrag...5 Innhold Sammendrag...5 1 Innledning...7 1.1 Bakgrunn og problemstilling...7 1.2 Hovedformål og mandat...7 1.3 Gjennomføring...7 1.3.1 Samling av eksisterende markedskunnskap...7 1.3.2 Innhenting av ny

Detaljer

Kartlegging av markedsdata

Kartlegging av markedsdata Kartlegging av markedsdata Innsamling av eksisterende markedskunnskap om fjellferier sommer og kortferier i Tyskland, Nederland, Danmark og Storbritannia Kaizen AS Side 1 Forord Kaizen AS i samarbeid med

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 20/2 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder, kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

Bidra til debatten om reisers plass i folkehøgskolen og ressursbruken som denne medfører

Bidra til debatten om reisers plass i folkehøgskolen og ressursbruken som denne medfører Bakgrunn for utviklingen av opplegget/rapporten Bakgrunnen for denne rapporten er tildeling av midler fra Folkehøgskolerådet til utvikling av et opplegg for miljøvennlige reiser. Temaet er svært bredt,

Detaljer

Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Forprosjektet «Lokalmat på nett» Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 72 213 Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning

Detaljer

Markedsundersøkelse boligkjøpere våren 2008 og Dybdeintervju boligutviklere sommeren 2008

Markedsundersøkelse boligkjøpere våren 2008 og Dybdeintervju boligutviklere sommeren 2008 Hvordan selge lavenergiboliger og passivhus: Markedsundersøkelse boligkjøpere våren 2008 og Dybdeintervju boligutviklere sommeren 2008 Trondheim, november 2008 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Markedsundersøkelse

Detaljer

Lønnsomhet i nordnorske aktivitetsturismebedrifter

Lønnsomhet i nordnorske aktivitetsturismebedrifter Rapport 28/2014 Utgitt mai 2014 Lønnsomhet i nordnorske aktivitetsturismebedrifter Trude Borch og Marianne Svorken Nofima er et næringsrettet forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen,

Detaljer

Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring?

Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring? Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring? Kvantitativ og kvalitativ undersøkelse gjennomført for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Oslo, januar februar 2010 Hensikten med

Detaljer

Tittel: Rapport med analyse av lokal mat, festivaler, mattilbud, produsenter og utsalgssteder i Dalane regionen i Rogaland

Tittel: Rapport med analyse av lokal mat, festivaler, mattilbud, produsenter og utsalgssteder i Dalane regionen i Rogaland Tittel: Rapport med analyse av lokal mat, festivaler, mattilbud, produsenter og utsalgssteder i Dalane regionen i Rogaland Dato: 18.mai 2012 Kai Victor Hansen Norsk Hotellhøgskole Universitetet i Stavanger

Detaljer

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Holdninger til registrering

Detaljer

Markedsaktiviteter 2012. www.fjordnorway.com

Markedsaktiviteter 2012. www.fjordnorway.com Markedsaktiviteter 2012 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Markedsføring av Fjord Norge gir resultater! Etter fire år med kompensasjonsmidler og økte markedsmuskler i perioden 2005-2008, opplevde

Detaljer

Kundeservice på internett

Kundeservice på internett Siri Sollund Hegsbro Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Kundeservice på internett Hvordan kan Amentio AS øke sitt kundefokus for å skape fornøyde og lojale kunder og samtidig tiltrekke seg nye kunder?

Detaljer

Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT

Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT 1 C.H. - Visitnorway.com Innhold 1 Sammendrag Side 5 2 Sammenligning sommeren 2013-2014 Side

Detaljer

STARTPROSESSEN. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv

STARTPROSESSEN. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv Det er viktig at alle beslutningstakerne er tilstede i strategiprosessen, som her på Ersgard i Trøndelag. Foto: Norsk Form. Skal du starte opp en ny bedrift, ta over driften fra dine foreldre eller kanskje

Detaljer

Rapport Leka Kommune. Markedsføring på nett og sosiale medier

Rapport Leka Kommune. Markedsføring på nett og sosiale medier Rapport Leka Kommune Markedsføring på nett og sosiale medier Alexander Henningsen Maria Oxum Hanna Øverbø Markedsføring og Ledelse av turismeopplevelser Denne fag/bachelor/tverrfaglige/arbeidskravet er

Detaljer

Ungdom og økonomi. - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv

Ungdom og økonomi. - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv Ungdom og økonomi - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv Rapport fra workshop 15. februar 2012 Innhold 1 Innledning og oppsummering... 3 2 Bakgrunn: Dårlig økonomisk start på voksenlivet... 4

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

ØF-notat 10/2006 Hest i turistnæring Markedsundersøkelse Birgitta Ericsson

ØF-notat 10/2006 Hest i turistnæring Markedsundersøkelse Birgitta Ericsson ØF-notat 10/2006 Hest i turistnæring Markedsundersøkelse Birgitta Ericsson ØF-notat 10/2006 Hest i turistnæring Markedsundersøkelse Birgitta Ericsson Tittel: Hest i turistnæring. Markedsundersøkelse Forfattere:

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

Notat 2002:7. På sporet av leserne. Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet

Notat 2002:7. På sporet av leserne. Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet Notat 2002:7 På sporet av leserne Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet Forord Det hjelper ikke at informasjonen er god, hvis den ikke når frem til målgruppen. Kommunikasjonsprinsippet

Detaljer