Fransk vandreturisme. CH - Visitnorway.com

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fransk vandreturisme. CH - Visitnorway.com"

Transkript

1 Fransk vandreturisme CH - Visitnorway.com

2 Innhold Kapittel Side 1. Innledning 3 2. Vandring i Frankrike 4 3. Kartleggingsfase I: Research 5 4. Kartleggingsfase II: Telefonintervjuer : Etterspørselstrend : Operatørenes målgrupper : Tilbyr operatøren Norgesreiser? : Tilstedeværelse i andre markeder? : Valg av overnattingsform : Betalingsvillighet : Hvordan lykkes som god vandredestinasjon : Hvilke land/regioner etterspørres? : Hvilke destinasjoner regnes i toppsjiktet for vandring? : Hvilke utfordringer står Norge overfor? : Markedsføring 9 5. Oppsummering 10 Fransk vandreturisme Innovation Norway,

3 1. Innledning Dette hjemhentingsprosjektet ble gjennomført av Innovasjon Norges kontor i Paris, Frankrike, i perioden januar 2012 til november Prosjektet hadde fokus på franskmenn med vandring som hovedaktivitet, eller special interest (mennesker som velger et feriested på bakgrunn av egnethet for en spesiell type aktivitet, i dette tilfellet vandring). Prosjektet ble gjennomført i to kartleggingsfaser: Fase I: eksisterende kunnskap om det franske vandre markedet og undersøkelser i all hovedsak på internett. Noen magasiner ble også benyttet. - Turoperatører som tilbyr vandring - Viktigste nettsteder/forum som omhandler vandring - Blader/magasiner. Vandre-/outdoormagasiner med fokus på vandring - Interesseorganisasjoner for folk interessert i vandring Fase 2: telefonintervjuer med turoperatører (11 totalt). Questback ble benyttet som støtte. Turoperatørene ble intervjuet våren 2012 og resultatene av disse danner hovedgrunnlaget for denne rapporten. Fransk vandreturisme Innovation Norway,

4 2. Vandring i Frankrike Vandring er populært i Frankrike. Mer enn kilometer med stier og vandreruter blir vedlikeholdt hvert år (som regel av frivillige og vandreorganisasjoner). De store vandrerutene, Grande Randonnée (GR), er kjente langt utover Frankrikes grenser og gjør det mulig å vandre i blant annet Alpene, Pyreneene, langs kysten og i varmere områder i det Indiske hav. I tillegg til nettverket av GR kommer Regionale vandreruter (GR Pays) og kortere, lokale vandreruter (PR) totalt er det rundt kilometer merkede fotruter i landet. Den franske vandrerforeningen, FFRandonnée, har medlemmer og mer enn frivillige. Disse merker løyper og organiserer vandrerdager o.l. rundt om i Frankrike hele året. I FFRandonnée er det 120 komiteer og nesten 3400 vandrerklubber spredt utover hele Frankrike og aktiviteten er populær over hele landet. Fransk vandreturisme Innovation Norway,

5 3. Kartleggingsfase I: Research I denne delen av undersøkelsen brukte vi i all hovedsak internett og tidligere opparbeidet kunnskap om det relevante markedet som grunnlag. Turoperatører I denne delen kartla vi 17 turoperatører. Spørsmålene vi besvarte gikk blant annet ut på operatørenes målgrupper, hva slags reiser operatørene tilbyr, om de har fokus på bærekraft og miljø, hvorvidt de tilbyr vandreturer til Norge og om operatørene er av interesse for norske aktører. De fleste av disse turoperatørene jobber IN Paris allerede mot, men noen nye turoperatører ble også identifisert. Totalt har disse foreningene rundt 4500 lokale klubber rundt om i landet, i tillegg til nesten 250 lokale komiteer. Sammen organiserer de en mengde aktiviteter og kurs gjennom hele året, fra nybegynner til høyeste nivå. Når det gjelder FFME organiserer denne også trugevandring, klatring og fjellskikjøring. FFME er også ansvarlig for det franske landslaget i klatring og fjellskikjøring. Nettsteder/forum Vi identifiserte 9 ulike nettsteder hvor vandring er hovedinteressen blant brukerne. Få nettsteder er kun rettet mot vandring, men de utvalgte har dette som hovedaktivitet. Her kartla vi målgrupper og aktiviteter samt tilstedeværelse på sosiale medier. Vandre-/outdoormagasiner Vi identifiserte 4 magasiner som relevante for denne undersøkelsen og kartla tematikk, målgrupper og hvorvidt de er interessante for norske aktører. Interesseorganisasjoner I Frankrike finnes det to hovedorganisasjoner for vandring og fjellsport: - FFR / Den franske vandreforeningen: medlemmer - FFME / Den franske fjell- og klatreforening: medlemmer Fransk vandreturisme Innovation Norway,

6 4. Kartleggingsfase II: Telefonintervjuer I denne fasen intervjuet vi turoperatører. Av et utvalg på 17 operatører var det 11 som ønsket å bli intervjuet. De fleste operatørene har Norge som reise mål i sine pakker, men det er stor variasjon i tilbudet (mengde) og stor variasjon i etterspørsel. Noen av turoperatørene er spesialister på arktiske strøk og etterspørselen er derfor naturlig mye høyere enn hos breddeoperatører. De fleste av turoperatørene har sitt hovedsete i Paris og Lyon-regionen, men mange har filialer i noen andre byer. Produktansvarlig for Norge som reisemål har likevel sin base i enten Paris eller Lyon Etterspørselstrend 8 av respondentene har opplevd ingen endring i etterspørselen etter vandreaktiviteter, mens 2 har opplevd en nedgang og én en viss oppgang. - Av de to selskapene som har opplevd en nedgang har nedgangen i salg av Norge som destinasjon vært merkbar. Etter deres mening er det en kombinasjon av finanskrise og kronekurs som har ført til dette. - De med stabil etterspørsel har hatt det de siste 2 årene. - Oppgang av salg til forskjellige markeder har gjerne vært karakterisert av økt salg av kortere og mindre kostbare turer enn tidligere - Inntrykk av at kundene ønsker lettere vandreturer og høyere komfort, spesielt når det gjelder overnatting. - En av operatørene sluttet nylig helt med sommervandring: de hadde tidligere vandring med bagasjetransport på hest, men denne pakken ble avviklet på grunn av prisnivået. - For de reisende er det fotturene som står i fokus. Det er i all hovedsak pakketurer/guidede turer som blir solgt og her beskrives vanskelighetsgrad og program. Andre aktiviteter er noe etterspurt, for eksempel lett sykling (for å oppdage en region eller by), kajakk, hvalsafari, mens noen reisende ønsker mer kulturinnslag Operatørenes målgrupper - De fleste av kundene er i aldersgruppen år og har høyere utdanning. Dette kan nok mye forklares med det høye prisnivået i Norge: lønninger i Frankrike henger i svært stor grad sammen med utdanning/ alder, noe som gjør at denne gruppen lettere kan kjøpe pakker til Norge. Kun få av kundene er blant de yngste aldersgruppene. - Det finnes ingen oversikt over hvilke fra hvilke regioner de fleste reisende kommer fra, men en region som Lyon (Rhône-Alpes) har tradisjon for vandring og fjellsport så det vil derfor være naturlig at disse ser på Norge som en attraktivt og annerledes vandredestinasjon. - De fleste kundene vil ha relativt enkel fotturer; verken for lange eller krevende. - De fleste av de reisende bestiller enkeltvis (også noen mindre grupper) som blir satt sammen til grupper på personer. - Majoriteten bestiller reiser til utlandet 1-2 ganger i året. For de lengste reisene dreier det seg om én gang, mens for de kortere kan man bestille 1-2 ganger. Enkelte vandreklubber kan bestille 2 ganger per år, da dreier det seg om personer per bestilling Tilbyr operatøren Norgesreiser? Samtlige av respondentene tilbyr turer til Norge, men det er stor variasjon i tilbud, etterspørsel/fokus fra turoperatør sin side. Noen av operatørene er spesialister, mens andre har et produkt som de selger noen titalls turer av i løpet av året. To av operatørene har også kuttet i tilbudet sitt i løpet av de siste månedene Fransk vandreturisme Innovation Norway,

7 og vil ikke lenger tilby fotturer i Norge, men heller fokusere på vinteraktiviteter. Når det gjelder destinasjoner, er det påfallende at samtlige tilbyr Lofoten. Mange tilbyr også fjordene og Nordkapp. Spitsbergen blir også tilbudt. Generelt kan man si at operatørene tilbyr en standard pakke av destinasjoner (Lofoten, Vesterålen, fjordene, Nordkapp), men at de også kan hjelpe kund ene å skreddersy opplegg til resten av landet hvis dette er ønsket Tilstedeværelse i andre markeder To av operatørene hadde kontorer utenfor Frankrike: Belgia og Belgia/Sveits. Spesielt i Lyon-regionen var det noen kunder fra Sveits, men hovedgrunnlaget er franskmenn Valg av overnattingsform Når det gjelder overnatting har det de senere årene blitt klart at krav om høyere komfort er tydelig men helst uten at det går på bekostning av ønsket om sjarm og autentisitet. Norske rorbuer står derfor veldig høyt i kurs, sammen med typiske hytter, gjerne DNT-standard (med servering). Typisk er det at kunden selv velger standard på overnatting ved bestilling av reise og blir innlosjert deretter. En av operatørene har også kun hotell ved ankomst/avreise, mens resten av turen foregår under åpen himmel. Overnatting med høy standard er ikke spesielt ønsket, både på grunn av budsjettspørsmål og ønsket om tradisjonell (for landet) overnatting. Relativ enkel standard er med andre ord helt i orden for de aller fleste reisende, men komforten må være noe høyere nå enn tidligere Betalingsvillighet Operatørene tilbyr alle pakketurer så det var ikke nødvendigvis enkelt for disse å svare på betalingsvillighet i forhold til enkeltprodukter som inngår i pakkene. Overnattingstilbud - Kun en operatør opplever at kundene er villige til å betale ekstra for høy standard på overnattingen. - De resterende er fornøyd med det som blir tilbudt og/eller ønsker ikke å betale mer på grunn av en allerede høy inngangspris for hele turen - En operatør nevner at sveitsiske kunder har høyere betalingsvilje enn franske hva angår overnatting Leie av utstyr - Her varierer det også noe, men kundene har stort sett med seg alt utstyr selv til turene. Flere av operatørene tilbyr heller ikke utleie av dette. I de tilfeller der det er utleie av utstyr betaler deltakerne det det koster og dette er noe som jobbes med kontinuerlig. Gourmetmat - Dårlig, dyrt og lite variert var en klar tilbakemelding fra en av operatørene. Norge er i utgangspunktet en dyr destinasjon og folk er ikke villige til å betale noe mer. Halvpensjon blir ofte kjøpt, men det er også en del som trekker seg fra dette når de ser prisen på halvpensjon. - Ofte er deltakerne interessert i å betale mer, inntil de ser hva prisforskjellen faktisk blir. Et par av operatørene har egne guider som sammen med gruppen lager maten selv. I mange tilfeller opplyser de om dette slik at deltakerne selv kan ta med mat hjemmefra til fellesmåltidene alt for å unngå for høye priser. - Når det gjelder DNT-standard, så aksepterer man at det på selvbetjente hytter faktisk ikke er et stort og veldig variert utvalg. Fransk vandreturisme Innovation Norway,

8 Guiding - Når det gjelder guiding er betalingsviljen tydelig høyere, spesielt når det gjelder en destinasjon som Lofoten. - Problemet med guiden er ofte språket fortsatt foretrekker de reisende franskspråklige guider foran engelskspråklige guider. Dette er et viktig salgs argument for operatørene, sammen med god lokal-/destinasjonskunnskap. - Til tross for høyere betalingsvilje er det norske tilbudet også her for dyrt, noe operatørene synes er beklagelig: en lokal guide gjør turene enda mer ettertraktet - Det kan også nevnes at noe flere reisende enn tidligere ønsker kulturopplevelser/besøk underveis, men at de ikke er spesielt betalingsvillige for guiding under disse. Planlegging/organisering/tilrettelegging av reisen/ opplevelsen - Siden operatørene tilbyr pakketur og/elle skreddersydde turer er dette noe som kundene forventer er bra. - Det kan understrekes at de fleste operatørene har relativt detaljerte programmer tilgjengelig på sine nettsider, med datoer, transportetapper, overnattingsmuligheter, grundig beskrivelse av vanskelighets grad/påkrevd ferdighetsnivå etc. Verdt å merke seg er at de reisende kan være mer villige til å betale for ekstratransport/ekstraaktiviteter underveis som gir reisen en merverdi: Flåmsbanen, hvalsafari, Hurtigruten, kulturbesøk o.l Hvordan lykkes som en god vandredestinasjon - Norge scorer svært høyt på natur og landskap. Norge er en perfekt destinasjon fordi mange søker etter landskap som skiller seg kraftig fra det de kjenner til fra eget hjemland - Kundene ønsker ofte en tur som er litt utenom den vanlige ruta (dvs. færre møter med andre turgrupper underveis) samtidig som de reisende opplever det som et stort pluss hvis de møter nordmenn underveis med samme interesser (på DNT-hyttene for eksempel) - Kundene er mer og mer opptatt av forholdet pris/ kvalitet - Infrastruktur: reisetid fra Frankrike til selve utgangs punkt for destinasjon; overnattingstilbudet må være tilfredsstillende; godt merkede løyper - Bedre informasjon om de lokale forholdene, som for eksempel været 4.08 Hvilke land/regioner etterspørres? Varierer noe i forhold til politiske forhold. - Tyrkia og Kroatia - Ofte Europa på grunn av relativt lavt prisnivå og stabilt gode værforhold - Sør-Amerika og Afrika, spesielt Middelhavsregionen - Norge, Spitsbergen, Grønland, Island i Nord. Finland spesielt om vinteren 4.09 Hvilke destinasjoner regnes i toppsjiktet for vandring? - Flere av turoperatørene nevner Sør-Amerika som en veldig god destinasjon - Himalaya/Nepal; de store fjellkjedene - Afrika (Marokko, La Réunion, Tanzania, Kenya) - Europa: Frankrike, Italia, Østerrike, Sveits. For Frankrikes del trekker man frem god merking av løyper, gode, billige og varierte overnattings- og bespisningsmuligheter - Norge blir også nevnt som en god vandredes tinasjon 4.10 Hvilke utfordringer står Norge overfor? Operatørene, med få unntak, ga inntrykk av at de kjenner Norge som destinasjon meget godt. Av utfordringer er det noen punkter som går igjen: - Prisnivå: dette ligger høyt og pakkene blir dermed Fransk vandreturisme Innovation Norway,

9 dyre. En tur til Norge er i større grad planlagt enn en tur til andre destinasjoner som ligger like nærme geografisk sett. Det blir lagt vekt på at dette dreier seg om det lokale prisnivået og ikke for selve reisen mellom Frankrike og Norge. - Rutetilbudet: tilbudet er noe snevert. Kundene opplever at de får det de ønsker i forhold til forventet landskap (fjord, fjell, hav) men operatørene skulle ønske seg et større mangfold i forhold til antall vandreruter. Dette kan ses i sammen heng med punktet transport - Transport: de fleste operatørene klager på mangele n av transport, og da spesielt bagasjetransport. De etterlyser en noe mer sør-europeisk tilnærming til dette, nemlig bedre merkede ruter og et bedre/billigere tilbud om bagasjetransport mellom stoppene underveis. Dårlig tilrettelegging av dette føler at de føler seg noe fastlåste i rutevalget. - Informasjon/lokalkontakt: en av operatørene har mange kunder som reiser med bil alene rundt i Norge (skreddersydde opplegg). Disse opplever ofte at det er vanskelig å få tak i informasjon lokalt, dvs. fra de lokale turistinformasjonene (dårlige åpningstider). I tillegg opplever de at det ofte er dårlig merket når det gjelder gode utgangspunkt/ startsteder for vandring noe som ikke blir enklere når den lokale turistinformasjonen er stengt. Operatørene henviser kundene sine til DNT sine nettsider, men de skulle ønske det fantes en god, norsk vandreguide hvor avreisepunkter og vandreruter er indikert. Problemet er at rutene som oftest er godt nok merket, men at de er lite reklamert for. Messer blir ansett som mindre og mindre interessant, en typisk operatør stiller ut 1-2 ganger i året på de største messene. Selv om brosjyrer brukes i mindre grad enn tidligere er de fortsatt populære blant brukerne. Presseturer blir også trukket frem når det gjelder markedsføring, i noe høyere grad enn bruk av sosiale medier. Her trekkes det fram redaksjonell omtale i Trek Magazine, Le Monde, Le Figaro, men også i regionale medier. Et av selskapene bruker også egne events for å markedsføre seg direkte til kundene sine: 1-2 ganger i året inviterer de privatpersoner som har gjennomført en av deres turer til å presentere bilder og sine egne historier fra reisene. Dette er veldig populært og trekker mange kunder sist utgave varte en hel uke Markedsføring Verdt å merke seg når det gjelder markedsføringen er at internett er svært viktig for alle aktørene, mens tradisjonelle medier som messer og egne kataloger blir noe mindre viktig enn tidligere. Når det gjelder internett er det som regel deres egne sider det vises til, en del bruk av nettannonser forekommer også. Fransk vandreturisme Innovation Norway,

10 5. Oppsummering Vandring er en aktivitet med lange tradisjoner i Frankrike. Sterk lokal forankring gjennom mange lokale klubber og komitéer gjør at vandring er en del av lokalmiljøet til mange mennesker. Et generelt høyt fokus på økologiske varer og miljøpolitikk har gjort at det er viktig for mange operatører å ha fokus på bærekraft og miljø i sine tilbud. Et mangfoldig og godt merket stinett gjør at vandring i Frankrike kan drives på mange forskjellige nivåer. Når det gjelder Norge som destinasjon er det rimelig å tro at dagens prisnivå er for høyt hvis man ønsker å rekruttere franske vandrere fra grupper som har noe dårligere økonomi/lavere alder enn den eksisterende kundegruppen. Dette gjelder spesielt siden man i mange tilfeller ikke ser et naturlig forhold mellom prisen som kreves og kvaliteten man får igjen sammen liknet med andre land i Europa, deriblant Frankrike, spesielt når det gjelder mat og overnatting. Vandrekulturen er også noe annerledes enn i Norge: operatørene er fullt klar over at nordmenn gjerne vil bære sin egen sekk, men dette er noe sør-europeere gjerne kan tenke seg transportert mellom de forskjellige destinasjonene. mer i dybden på to av utsagnene som har kommet frem under intervjuene: - Ønsket om lokal transport av bagasje (som kan føre til større variasjon i rutetilbudet og spredning til andre regioner). Hvis ønskene for dette er stor nok fra Frankrike og andre områder burde det være mulig å ha høysesongsruter hvor bagasjetransport blir tilbudt over en periode hvor man vet det er stor tilstrømming av vandrerne. - Bedre tilgjengelighet på informasjon, både i form av guider/kart og bedre lokal turistinformasjon. Målrettet satsing mot aktører som tilbyr vandr e- aktiviteter kan sørge for større rekruttering og en enda bedre forståelse for hvilke grep man kan ta for å gjøre Norge mer attraktivt som vandredestinasjon. Norge er fortsatt en populær destinasjon for franske vandrere, men inntrykket man sitter igjen med er kanskje at dette er mest av alt takket være enn vill og urørt natur. Bedre informasjon og et noe større tilbud når det gjelder logistikk vil sannsynligvis føre til et bredere tilbud hos franske turoperatører til franskmenn og på den måten mer vandreturisme i andre områder enn dagens tradisjonelle destinasjoner. Et mulig potensial for å nå flere franske vandrere direkte, er å henvende seg i større grad direkte til vandreklubber og comités d entreprises 1 i de større gruppene der man vet andelen cadres (høy utdanning og høy inntekt) er høyt. Korte møter og/eller events hvor dette er målgruppen vil sannsynligvis trekke både de ansvarlige og medlemmer som ikke nødvendig vis bruker de tradisjonelle kanalene som vandreblader, nettsider og turoperatører til å skaffe seg informasjon om forskjellige reisemål. En annen mulighet for å vurdere det lokale tilbudet i forhold til vandrernes behov/ønsker kan være å gå 1 Comité d entreprises er lovpålagt i alle selskaper med mer enn 50 ansatte. Jobber blant annet med sosiale tiltak og andre goder for de ansatte. Fransk vandreturisme Innovation Norway,

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiselivs formål og visjon Helgeland Reiselivs formål: Helgeland Reiseliv skal utvikle og markedsføre Helgeland som et foretrukket reisemål, og

Detaljer

Naturbasert reiseliv - Temasatsing Hedmark. Haaken Christensen Seniorrådgiver naturbasert reiseliv Hedmark, 06.06.13

Naturbasert reiseliv - Temasatsing Hedmark. Haaken Christensen Seniorrådgiver naturbasert reiseliv Hedmark, 06.06.13 Naturbasert reiseliv - Temasatsing Hedmark Haaken Christensen Seniorrådgiver naturbasert reiseliv Hedmark, 06.06.13 Agenda Trender Norge som reisemål Utfordringer og muligheter Temastrategien Foto: Sveinung

Detaljer

Resultater fra undersøkelsen Sydenturistene brosjyrer samtale med reisebyrå-ansatte By-ferie i Europa Internett Ferie utenfor Europa Internett

Resultater fra undersøkelsen Sydenturistene brosjyrer samtale med reisebyrå-ansatte By-ferie i Europa Internett Ferie utenfor Europa Internett Ferieplanlegging og bruk av informasjonskilder, utdrag fra reiselivsundersøkelse i 2. Undersøkelsen inngår i et prosjekt støttet av reiselivsprogrammet i Norges Forskningsråd. Forfatter: Ingvar Tjøstheim,

Detaljer

Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09

Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09 Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09 Hovudpunkt Kvifor satsar RS&N på vandring? Produktarbeid Markedsføring Merkevara Skåla Norwegian Centre of Expertise Oslo via

Detaljer

Hva er potensialet i det europeiske markedet for vandring?

Hva er potensialet i det europeiske markedet for vandring? Hva er potensialet i det europeiske markedet for vandring? Vandring som kommersielt reiselivsprodukt Lillehammer 21.-22.10. 2009 Rolf E. Akselsen, Kaizen AS/HiL Hva er vandring? Byvandring med guide Byvandring

Detaljer

Honne Hotell og Konferansesenter. Skogbrukets Kursinstitutt

Honne Hotell og Konferansesenter. Skogbrukets Kursinstitutt Honne Hotell og Konferansesenter Skogbrukets Kursinstitutt Reiselivs- og opplevelsesnæringene verdens største og raskest voksende næring Konkurranseutsatt Norge et lite land Norske og utenlandske turister

Detaljer

Tysk vandreturisme. CH - Visitnorway.com

Tysk vandreturisme. CH - Visitnorway.com Tysk vandreturisme CH - Visitnorway.com Innhold Kapittel Side 0 Executive summary 3 1 Innledning 4 2 Det tyske vandresegmentet 5 3 Kartleggingsfase I 6 4 Kartleggingsfase II : Utvalg og generell bakgrunnsinformasjon

Detaljer

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014 Innsikt Utsyn Sommerferien 2014 11.Juni 2014 Innhold Forventninger til sommerferien 2014 Nordmenns feriebudsjett Hva er viktig for en vellykket ferie? I hvilken grad er vi tilfredse? Charterstatistikken

Detaljer

Internett - turistenes viktigste informasjonskilde?

Internett - turistenes viktigste informasjonskilde? Internett - turistenes viktigste informasjonskilde? Seniorforsker Norsk Regnesentral Bygdeturismekonferansen 99 Valdres 26.oktober 1999 Slide 1 Informasjonskilder Redaksjonell omtale (litteratur); reisehåndbøker,

Detaljer

Sykkelturisme i et bærekraftsperspektiv. Alta, Haaken Christensen Seniorrådgiver naturbasert reiseliv

Sykkelturisme i et bærekraftsperspektiv. Alta, Haaken Christensen Seniorrådgiver naturbasert reiseliv Sykkelturisme i et bærekraftsperspektiv Alta, 10.10.17 Haaken Christensen Seniorrådgiver naturbasert reiseliv I dag skal jeg snakke om: Trender og utviklingstrekk Opplevelser i utvikling Bærekraftig sykkelturisme

Detaljer

Vandreprosjektet 2013

Vandreprosjektet 2013 Vandreprosjektet 2013 Innovasjon Norge inviterer din bedrift til deltakelse i vårt internasjonale vandreprosjekt for 2013. Vi opplever en vekst i etterspørselen av aktivitetsferier i Europa, og vandring

Detaljer

Nordnorsk Opplevelseskonferanse

Nordnorsk Opplevelseskonferanse Nordnorsk Opplevelseskonferanse Arne Trengereid, adm direktør 1. november 2011 Sesongutvikling i Nord Krav om sesongforlengelse Viktige utviklingstrekk Status Vinter / Sommer NNRs ambisjoner Markedsmuligheter

Detaljer

Opplevelsesturisme. Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen

Opplevelsesturisme. Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen Honne, 5. november 2008 Truls Korsæth Hva er opplevelsesturisme? Ligge på ei strand? Nye en caffe latte på en fortausresturant? Kjøretur i et flott landskap?

Detaljer

Sp. 2: Hva er din alder? 18+ Sp. 3: Kjønn Sp. 4: Geografisk lokalisering (POSTNUMMER om mulig; BEST FOR IDENTIFISERING)

Sp. 2: Hva er din alder? 18+ Sp. 3: Kjønn Sp. 4: Geografisk lokalisering (POSTNUMMER om mulig; BEST FOR IDENTIFISERING) FILTRERINGSSPØRSMÅL Sp. 1: Hvilken av følgende påstander passer best for deg? SINGLE (ett svar mulig) 1. Jeg pleier å reise på ferie i vinterhalvåret til steder med snø 2. Det hender jeg reiser på ferie

Detaljer

Potensialet for bruk av Nordlandshest/Lyngshest i reiseliv Oppsummering fra prosjekter i Bioforsk 2011-2013

Potensialet for bruk av Nordlandshest/Lyngshest i reiseliv Oppsummering fra prosjekter i Bioforsk 2011-2013 Potensialet for bruk av Nordlandshest/Lyngshest i reiseliv Oppsummering fra prosjekter i Bioforsk 2011-2013 Grete H.M. Jørgensen, PhD etologi og husdyrmiljø NORA: «Riding Native Breeds» - Nordnorsk del

Detaljer

Rapport turistinformasjonen i Orkdal

Rapport turistinformasjonen i Orkdal Rapport turistinformasjonen i Orkdal Sommer 2012 Besøk/ henvendelser ved skranke juni 2012 Norge 989 1596 +607 Danmark 11 13 +2 Finland 6 1-5 Island 0 1 +1 Nederland 7 14 +7 Tyskland 33 20-13 Storbritannia

Detaljer

Markedsanalyse Haldenkanalen Regionalpark

Markedsanalyse Haldenkanalen Regionalpark Markedsanalyse Haldenkanalen Regionalpark Børre Berglund, BBR AS 19.11.14 Hva selger 3 Noe som er verdt å stoppe for 2 Noe som er verdt å ta en omvei for 1 Noe som er verdt å komme for Side 2 Oppdraget

Detaljer

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Om undersøkelsen Følgende invitasjon ble sendt ut 6. september 2013 Visjonen

Detaljer

Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009. Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring?

Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009. Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring? Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009 Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring? Hvorfor satser vi på aktive ferier? Sterk økning i aktivitetsferier i alle våre Europeiske markeder

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY FAGDAG FISKETURISME 26. FEBRUAR 2014 Innovasjon Norges satsning på fisketurisme Ulrike Sommer, marketing manager Innovasjon Norge Innovasjon Norges satsing på fisketurisme NCE

Detaljer

Utført på oppdrag av VisitSweden, 2010 Rapporten i sin helhet behandler det Nederlandske markedet;

Utført på oppdrag av VisitSweden, 2010 Rapporten i sin helhet behandler det Nederlandske markedet; Nederland Utført på oppdrag av VisitSweden, 2010 Rapporten i sin helhet behandler det Nederlandske markedet; Økonomisk utvikling Befolkning/ demografi Kultur Reiser og reisevaner Trender Nordland Nederland

Detaljer

Naturbaserte aktiviteter og grønt reiseliv

Naturbaserte aktiviteter og grønt reiseliv Naturbaserte aktiviteter og grønt reiseliv Haaken Christensen Seniorrådgiver naturbasert reiseliv Grønt reiseliv Østfold, 09.10.14 Floto: Mattias Fredriksson Photography AB, Yngve Ask, Erik Jørgensen -

Detaljer

Utviklingen av Norge som sykkeldestinasjon. Voss, 12.9.2014 Rolf E Akselsen Stiftelsen Sykkelturisme (STIN)

Utviklingen av Norge som sykkeldestinasjon. Voss, 12.9.2014 Rolf E Akselsen Stiftelsen Sykkelturisme (STIN) Utviklingen av Norge som sykkeldestinasjon Voss, 12.9.2014 Rolf E Akselsen Stiftelsen Sykkelturisme (STIN) Hva er Stiftelsen Sykkelturisme (STIN)? Etablert av SND, Norges Turistråd, Statens landbruksbank

Detaljer

Evaluering av Innovasjon Norges vandreprosjekt 2012

Evaluering av Innovasjon Norges vandreprosjekt 2012 Evaluering av Innovasjon Norges vandreprosjekt 2012 Generell informasjon: Respondenter: 11 Tidsrom: 2012-kampanjen Bakgrunn: Gi oss nødvendige tilbakemeldinger om effekten av å delta i vår vandrekampanje

Detaljer

Northern Alpine Guides

Northern Alpine Guides Northern Alpine Guides Hvem er vi? Northern Alpine Guides er et familiedrevet guideselskap med base i Lofoten. Vi tilbyr ski og klatre guiding, kurs i alle fjelldisipliner og skreddersyr ekspedisjoner

Detaljer

TURISTER INDENFOR REGIONENE

TURISTER INDENFOR REGIONENE TURISTER INDENFOR REGIONENE Terje Rakke / Nordic Life AS - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE SOMMER 2014 CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com Sverre Hjørnevik - Visitnorway.com

Detaljer

IPP møte 2 desember i Oslo. Delphine Vallon Frankrike

IPP møte 2 desember i Oslo. Delphine Vallon Frankrike IPP møte 2 desember i Oslo Delphine Vallon Frankrike Markeds oversikt Antall aviser, magasiner, tv stasjoner osv. Hva er de viktigste media for oss? 17 nasjonale og 69 regionale dagsaviser Ca. 400 ukeblader

Detaljer

INNHOLD: SEPTEMBER 2012

INNHOLD: SEPTEMBER 2012 SEPTEMBER 2012 INNHOLD: Ny buss på Norkyn Arena Nordkyn i oktober Hotel Nordkyn på tur Vi har en plan Fisketurismen vokser Vandreturisme på Nordkyn Sommersesongen 2012 Nordkyn Nordic Safari med ny båt

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Befolkningsundersøkelse 2013

Befolkningsundersøkelse 2013 Befolkningsundersøkelse 2013 Gjennomført for Skatteetaten Juni 2013 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en landsrepresentativ telefonundersøkelse med kvinner og menn 15 år og eldre. Personer

Detaljer

Gjennomføring av presseturer i regi av Innovasjon Norge

Gjennomføring av presseturer i regi av Innovasjon Norge Gjennomføring av presseturer i regi av Innovasjon Norge Pressearbeid er en viktig del av Innovasjon Norgesmarkedsarbeid. Gode artikler og TV-programmer gir en fantastisk eksponering til en brøkdel av kostnadene

Detaljer

Alternativ utnyttelse av utmarka Nordland Utmarkslag Sortland 14.mars 2014. Kjersti Lunde Din Tur as

Alternativ utnyttelse av utmarka Nordland Utmarkslag Sortland 14.mars 2014. Kjersti Lunde Din Tur as Alternativ utnyttelse av utmarka Nordland Utmarkslag Sortland 14.mars 2014 Kjersti Lunde Din Tur as Din Tur as stiftet nov. 1995 Datterselskap i Allskog DT er eid av skogeierne i Norge gjennom Allskog

Detaljer

Hvilken vei går markedene? Hva skjer ute i markedene? Trondheim, 16. januar 2007

Hvilken vei går markedene? Hva skjer ute i markedene? Trondheim, 16. januar 2007 Hvilken vei går markedene? Hva skjer ute i markedene? Trondheim, 16. januar 2007 Presentasjon Idar Andenes Markedssjef turisme Benelux for Innovation Norway Leder av temaprosjektene vandring- og sykkel,

Detaljer

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Norway

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Norway ZA887 Flash Eurobarometer 70 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 0) Country Questionnaire Norway Tourism - NW D Hva er din alder? (NOTER - HVIS "NEKTER", KODE 99) D Registrer kjønn Mann Kvinne TIL

Detaljer

BRUKERSTUDIE: NORDKAPP - THIS WAY UP. Utarbeidet av design researcher og sosiolog Mette Mossige

BRUKERSTUDIE: NORDKAPP - THIS WAY UP. Utarbeidet av design researcher og sosiolog Mette Mossige BRUKERSTUDIE: NORDKAPP - THIS WAY UP Utarbeidet av design researcher og sosiolog Mette Mossige OM BRUKERSTUDIET Brukerstudiet ble gjennomført i februar 2013. Opplegget for disse dagene var følgende: Fokusgruppeintervju

Detaljer

Halvårsrapport Frankrike 2013

Halvårsrapport Frankrike 2013 Halvårsrapport Frankrike 2013 Tendenser i det franske MICE markedet 2013 2013 er preget av sosiale og økonomiske spenninger. Frankrike er gått inn i resesjon med en ventet BNP på - 0.1%, økt arbeidsledighet

Detaljer

Som perler på en snor GRØNT REISELIV gårds- og bygdeturisme i Troms 14. januar 2016

Som perler på en snor GRØNT REISELIV gårds- og bygdeturisme i Troms 14. januar 2016 Som perler på en snor GRØNT REISELIV gårds- og bygdeturisme i Troms 14. januar 2016 Britt Elton, gründer Norske Bygdeopplevelser AS Sykkel Ski fotturer + kultur Min bakgrunn Utenlandsopphold 1969/70 Ligningssekretær

Detaljer

Gap-Analyse av havnene i Helgeland. Gjennomført for Helgeland Havn IKS av GEMBA Seafood Consulting A/S

Gap-Analyse av havnene i Helgeland. Gjennomført for Helgeland Havn IKS av GEMBA Seafood Consulting A/S Gap-Analyse av havnene i Helgeland Gjennomført for Helgeland Havn IKS av GEMBA Seafood Consulting A/S September 2016 Innhold 1. Hensikt... 2 2. Hovedfunn... 3 3. Metode... 4 4. Resultater... 6 4.1 Samlet

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Tellus datainnsamling fra bedrifter i regi av Trefjellsamarbeidet i Numedal

Tellus datainnsamling fra bedrifter i regi av Trefjellsamarbeidet i Numedal Tellus datainnsamling fra bedrifter i regi av Trefjellsamarbeidet i Numedal Versjon: 1 (Produksjon) Status endret : 03.10.2007 11:28:40 Bakgrunnsopplysninger om innsamlingen og prosjektet I del 1 av datainnsamlingen

Detaljer

Norge i ny drakt. Sigrid Oterholm Hoem, Avdelingsleder Innovasjon Norge Narvik 14. november

Norge i ny drakt. Sigrid Oterholm Hoem, Avdelingsleder Innovasjon Norge Narvik 14. november Norge i ny drakt Sigrid Oterholm Hoem, Avdelingsleder Innovasjon Norge Narvik 14. november Norge i ny drakt 1) Innledning og bakgrunn. Trenger vi ny drakt? 2) Hvordan oppfattes Norge som reisemål i dag

Detaljer

Sykkelturisme Hva skal til for å lykkes? Tromsø, 3.6.2014 Rolf E. Akselsen Stiftelsen Sykkelturisme (STIN)

Sykkelturisme Hva skal til for å lykkes? Tromsø, 3.6.2014 Rolf E. Akselsen Stiftelsen Sykkelturisme (STIN) Sykkelturisme Hva skal til for å lykkes? Tromsø, 3.6.2014 Rolf E. Akselsen Stiftelsen Sykkelturisme (STIN) Hva er Stiftelsen Sykkelturisme (STIN)? Etablert av SND, Norges Turistråd, Statens landbruksbank

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Folk i Oslo og Bærum, og deres forhold til marka

Folk i Oslo og Bærum, og deres forhold til marka Folk i Oslo og Bærum, og deres forhold til marka En representativ undersøkelse om holdninger til og bruken av marka blant befolkningen i Oslo og Bærum Gjennomført januar 2006 Om undersøkelsen En representativ

Detaljer

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com Hesteturisme 13.03.13 Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com KUNDELØFTE: ENTER THE WORLD OF NATURAL WONDERS IT S A DIFFERENT STORY Northern Nor where? MERKEVARE: FRISK, TIDSRIKTIG TRYGG

Detaljer

Notat. 4. Norsk arbeidstid i et internasjonalt perspektiv. tpb, 11. juni 2007

Notat. 4. Norsk arbeidstid i et internasjonalt perspektiv. tpb, 11. juni 2007 tpb, 11. juni 2007 Notat 4. Norsk arbeidstid i et internasjonalt perspektiv Det er visse sammenlignbarhetsproblemer landene imellom når det gjelder data om arbeidstid. Det henger sammen med ulikheter i

Detaljer

Outdoorlife Norway v/ Johannes C. Apon (+47) 97 65 87 04 www.outdoorlifenorway.com jcapon@outdoorlifenorway.com

Outdoorlife Norway v/ Johannes C. Apon (+47) 97 65 87 04 www.outdoorlifenorway.com jcapon@outdoorlifenorway.com -en undersøkelse blant Kjerag-turister -eksempel frå Kjerag Outdoorlife Norway v/ Johannes C. Apon (+47) 97 65 87 04 www.outdoorlifenorway.com jcapon@outdoorlifenorway.com Parkeringsvakt Øygardstøl 24.

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Utfordringer Muligheter Xiang Ying Mei, Østlandsforskning Trysil

Detaljer

BÅTRUTER PÅ SOGNEFJORDEN FRÅ 2010

BÅTRUTER PÅ SOGNEFJORDEN FRÅ 2010 BÅTRUTER PÅ SOGNEFJORDEN FRÅ 2010 MÅL FOR TRAFIKK OG OMSETNING Auke i talet på overnattingar frå 600 000 til 1 000 000 i løpet av 10 år. Auke i talet på passasjerar på båtrutene med 50 000 frå 2011 50

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Hvorfor er det så dyrt i Norge?

Hvorfor er det så dyrt i Norge? Tillegg til forelesningsnotat nr 9 om valuta Steinar Holden, april 2010 Hvorfor er det så dyrt i Norge? Vi vet alle at det er dyrt i Norge. Dersom vi drar til andre land, får vi kjøpt mer for pengene.

Detaljer

PIONERO UB PLAN FOR MARKEDSFØRING

PIONERO UB PLAN FOR MARKEDSFØRING PIONERO UB PLAN FOR MARKEDSFØRING MÅLGRUPPE En målgruppe er en bestemt gruppe mennesker man prøver å formdile et skreddersydd budskap til. En målgruppe defineres av ulike faktorer som kjønn, alder, inntekt,

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2012 Bergen, 7. mai 2012

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2012 Bergen, 7. mai 2012 NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2012 Bergen, 7. mai 2012 Børre Berglund, Reiselivsrådgivning (BBR) Anniken Enger, Menon Business Economics NASJONALE TURISTVEIER OG MULIGHETER FOR VERDI- SKAPING

Detaljer

Trender i reiselivet. Hans Holmengen Høgskolen i Lillehammer

Trender i reiselivet. Hans Holmengen Høgskolen i Lillehammer Trender i reiselivet av Hans Holmengen Høgskolen i Lillehammer Agenda Hva mener vi med «trender» Hva går prosjektet ut på? Noen resultater Konklusjon (om mulig) Hva forstår vi med trender? Trender i markedsføringen

Detaljer

Innovasjon Norges satsing på naturbasert reiseliv

Innovasjon Norges satsing på naturbasert reiseliv Innovasjon Norges satsing på naturbasert reiseliv Per-Arne Tuftin «Innovasjon Norges ambisjon er å være reiselivsnæringens foretrukne kompetanse-, utviklings- og markedspartner» Bedre økonomi -> Mer fritid

Detaljer

Bruk av Smart Board tavle i undervisning. Rapport

Bruk av Smart Board tavle i undervisning. Rapport Bruk av Smart Board tavle i undervisning Rapport Halvor Spetalen, Institutt for yrkesfaglærerutdanning, HiOA Juni 2017 1 Innledning SMART Board er en digital-/interaktiv tavle som er utstyrt med en berøringsfølsom

Detaljer

Fritids- og feriereiser høsten 2017

Fritids- og feriereiser høsten 2017 Fritids- og feriereiser høsten 2017 Innhold Først: Hva med sommeren som var? 4 Ferie- og fritidsreiser høsten 2017 6 Reisemål og ferieform i Norge høsten 2017 11 Reisemål og ferieform i Norge høsten 2017

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013)

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Norske

Detaljer

Markeder mot frem,den

Markeder mot frem,den Markeder mot frem,den Audun Pe(ersen Direktør reiseliv og kultur aupet I dag vil jeg snakke om 1. De store endringene i markedene 2..og små endringene i markedene 3. Hva kan Buskerud gjøre for å øke verdiskaping

Detaljer

Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Margrethe Helgebostad 1 Optimisme inn i sommersesongen Med tre gode sommersesonger på rad, er norsk reiselivsnæring og utenlandske

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet / Forbruker Europa av Norstat november 2015 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge

Detaljer

Muligheter, tilrettelegging og inspirasjon fra andre

Muligheter, tilrettelegging og inspirasjon fra andre Muligheter, tilrettelegging og inspirasjon fra andre Motforestillinger: Mørkt og kaldt Lite sikre sykkelveier, mange tunneler og oppoverbakker Høye priser f.eks. på service som bagasjetransport Hvis Norge

Detaljer

Markedsundersøkelser for NordNorsk Reiseliv AS

Markedsundersøkelser for NordNorsk Reiseliv AS Konkurrentanalyse for Nord-Norge Markedsundersøkelser for NordNorsk Reiseliv AS gjennomført av Konkurrentanalysen Hvem er konkurrentene? Hvilke land satser de i? Hvilket strategiske budskap har de? Hvilke

Detaljer

KORTFERIER i Hordaland. Rosendal 10. april 2008 Tobby Sander Tomassen, markedssjef Bergen Reiselivslag prosjektleder KORTFERIEPROSJEKTET

KORTFERIER i Hordaland. Rosendal 10. april 2008 Tobby Sander Tomassen, markedssjef Bergen Reiselivslag prosjektleder KORTFERIEPROSJEKTET KORTFERIER i Hordaland Rosendal 10. april 2008 Tobby Sander Tomassen, markedssjef Bergen Reiselivslag prosjektleder KORTFERIEPROSJEKTET PROSJEKT BAKGRUNN Kortferier = 3-5 dager Økende trend nasjonalt og

Detaljer

Trekking i Dolomittene 5-12 september 2015

Trekking i Dolomittene 5-12 september 2015 Trekking i Dolomittene 5-12 september 2015 Naturskjønne og særpregede Dolomitten ligger helt nord i Italia på grensen til Østerrike. Fotturen tar oss igjennom Dolomittene fra øst til vest i fjellkjede

Detaljer

Halvårsrapport SE 2013

Halvårsrapport SE 2013 Halvårsrapport SE 2013 Sverige Interessen for Norge er meget høy. Kunden er interessert i å se prissatte programforslag, da prisbildet er en generell bekymring. Kunden har behov for å bli kjent med produktet

Detaljer

Oppsummering av evalueringsskjema for Trøndelagsmøtet 2016 Det var totalt 91 personer som svarte på evalueringen. SPØRSMÅL: ANTALL: %

Oppsummering av evalueringsskjema for Trøndelagsmøtet 2016 Det var totalt 91 personer som svarte på evalueringen. SPØRSMÅL: ANTALL: % Oppsummering av evalueringsskjema for Trøndelagsmøtet 2016 Det var totalt 91 personer som svarte på evalueringen. SPØRSMÅL: ANTALL: % Antall som har deltatt tidligere: 52 57,1% Antall som ikke har deltatt

Detaljer

Holdninger til helseforsikring. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016

Holdninger til helseforsikring. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016 Holdninger til helseforsikring Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge holdninger til

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201001108 : E: 030 A20 &34 : Harald Nedrelid Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 05.09.2011 70/11 RESULTATER

Detaljer

Varierende grad av tillit

Varierende grad av tillit Varierende grad av tillit Tillit til virksomheters behandling av personopplysninger Delrapport 2 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Februar 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner... 3 Om undersøkelsen...

Detaljer

Befolkningsundersøkelse 2014

Befolkningsundersøkelse 2014 Befolkningsundersøkelse 2014 Gjennomføring fra Skatteetaten Gjennomført av Opinion AS Juni 2014 Prosjektbeskrivelse Undersøkelsen er gjennomført som en landsrepresentativ telefonundersøkelse med kvinner

Detaljer

Forholdet til krrl. 3-4 I henhold til krrl. 3-1 første ledd må to eller flere ervervsdrivende ikke:

Forholdet til krrl. 3-4 I henhold til krrl. 3-1 første ledd må to eller flere ervervsdrivende ikke: V2000-107 26.09.2000 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 - Destinasjon Bodø AS Sammendrag: Hotellene i Bodøpakken er gitt dispensasjon fra forbudet om prissamarbeid for å kunne samarbeide om felles

Detaljer

Sykkelturisme i framtida røynsler frå Sunnhordland v. Gro Røhne Andersen

Sykkelturisme i framtida røynsler frå Sunnhordland v. Gro Røhne Andersen Sykkelturisme i framtida røynsler frå Sunnhordland v. Gro Røhne Andersen Kvifor satse på sykkelturisme Stort uutnytta potensiale Interessen auke Miljøvenleg Krev relativt lite tilrettelegging/lave investeringskostnader

Detaljer

Seniornett Norge - Fremtid

Seniornett Norge - Fremtid Seniornett Norge - Fremtid Hvordan kan vi markedsføre Seniornett og vår virksomhet? Hva betyr merkevarebygging for Seniornett, og hvordan kan vi drive med det? Hva er ønsket strategi? Jeg stilt noen spørsmål

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2 NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2 NCE Tourism sin andre kontraktsperiode. 1. april 2013 31. mars 2016 Kontraktsperiode 3 Kontraktsperiode 2 2019 Kontraktsperiode

Detaljer

Norsk Vandrefestival. -Folk, fjord og fjell! Norsk Vandrefestival

Norsk Vandrefestival. -Folk, fjord og fjell! Norsk Vandrefestival -Folk, fjord og fjell! Bakgrunn Næringslivsdag 2008 etterlyste fyrtårn på Indre Nordmøre reiselivssjef Roar Harsvik. Tok ballen videre, søkte (mars 08) og fikk KOMP midler til forprosjektering (mai 08

Detaljer

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv?

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Per-Arne Tuftin 9. September 2009 Foto: Nils-Erik Bjørholt / Innovasjon Norge Agenda 1. Sommeren

Detaljer

Reisevaneundersøkelse Sykling i Lofoten og Vesterålen

Reisevaneundersøkelse Sykling i Lofoten og Vesterålen KVU Hadselfjorden Reisevaneundersøkelse Sykling i Lofoten og Vesterålen Mai 2017 Foto: Steinar Skaar Sammendrag I forbindelse med konseptvalgutredningen (KVU) for Hadselfjorden er det foretatt en intervjuundersøkelse

Detaljer

A2000-09 21.03.2000 Norges Fotballforbund - Sport & Spesialreiser AS - salg av billetter til Euro2000 - konkurranseloven 3-10

A2000-09 21.03.2000 Norges Fotballforbund - Sport & Spesialreiser AS - salg av billetter til Euro2000 - konkurranseloven 3-10 A2000-09 21.03.2000 Norges Fotballforbund - Sport & Spesialreiser AS - salg av billetter til Euro2000 - konkurranseloven 3-10 Sammendrag: Etter Konkurransetilsynets vurdering er det grunnlag for å hevde

Detaljer

VELKOMMEN TIL KLYNGESAMLING

VELKOMMEN TIL KLYNGESAMLING VELKOMMEN TIL KLYNGESAMLING Velkommen til klyngesamling, og kick-off for år 7 av ALV Næringsskatt Kraftig økning i kunder de siste årene, mange fra andre siden av jorden. Ofte store skader på urørt natur.

Detaljer

Sluttrapport. «Tilrettelegging av Fritidsaktivitet» Bø Dykkerklubb

Sluttrapport. «Tilrettelegging av Fritidsaktivitet» Bø Dykkerklubb Sluttrapport «Tilrettelegging av Fritidsaktivitet» Bø Dykkerklubb Rehabilitering, 2010/3/0311, «Tilrettelegging av Fritidsaktivitet», Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite`. Sammendrag:

Detaljer

BRAIN- prosjektet: Sammenhengen mellom voksnes ferdigheter, læring og innovasjon

BRAIN- prosjektet: Sammenhengen mellom voksnes ferdigheter, læring og innovasjon Liv Anne Støren NIFU 19-10-2017 BRAIN- prosjektet: Sammenhengen mellom voksnes ferdigheter, læring og innovasjon EVU forum, Lillehammer BRAIN-prosjektet Barriers and drivers regarding adult education,

Detaljer

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige?

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige? Hvordan fungerer ordninger for unge og langtidsledige? Av Heidi Vannevjen SaMMENDRAG I 29 ble det innført ordninger for unge mellom 2 og 24 år og langtidsledige som hadde vært ledige i to år. Garantien

Detaljer

Balestrand 05. februar 2010

Balestrand 05. februar 2010 Balestrand 05. februar 2010 En teori En ny type turist begynner å oppdage Norge Ikke lengre de Med turstøvler og rykksekk 70 år gamle i buss Som reiser med bil flere hundre kilometer per dag De nye turistene

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY FAGDAG FISKETURISME 26. FEBRUAR 2014 De tre verdikjedene på fisketurisme i Norge: hva kan de lære av hverandre Øystein Aas, seniorforsker NINA (Norsk Institutt for Naturforskning)

Detaljer

Om Strynefestivalen Strynefestivalen er festivalen hvor vi samler alle aktivitetene Fri Flyt skriver og brenner for. Denne langhelgen på Stryn samles

Om Strynefestivalen Strynefestivalen er festivalen hvor vi samler alle aktivitetene Fri Flyt skriver og brenner for. Denne langhelgen på Stryn samles 11.-14. JUNI 2015 Om Strynefestivalen Strynefestivalen er festivalen hvor vi samler alle aktivitetene Fri Flyt skriver og brenner for. Denne langhelgen på Stryn samles ski- og brettkjøreren, terrengsyklisten,

Detaljer

Vandreprosjektet 2015

Vandreprosjektet 2015 Vandreprosjektet 2015 Innovasjon Norge inviterer din bedrift til deltakelse i vårt internasjonale vandreprosjekt for 2015. Etterspørselen av aktivitetsbaserte og bærekraftige ferieformer vokser stadig

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE om Stikk UT! 2015

INFORMASJONSHEFTE om Stikk UT! 2015 INFORMASJONSHEFTE om Stikk UT! 2015 Aukra Averøy Eide Fræna Gjemnes Halsa Kristiansund Midsund Molde Nesset Rauma Sandøy Sunndal Tingvoll Surnadal Et samarbeid mellom frivillige lag, organisasjoner eller

Detaljer

Gjestestatistikk 1998

Gjestestatistikk 1998 Sammendrag: Gjestestatistikk 1998 TØI rapport 416/1999 Forfattere: Jan Vidar Haukeland, Arne Rideng Oslo 1999, 46 sider Totaltrafikken Følgende tabell gir et bilde av hovedtrekkene ved den utenlandske

Detaljer

Trender og utviklingstrekk i reiselivet. Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge

Trender og utviklingstrekk i reiselivet. Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge Trender og utviklingstrekk i reiselivet Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge Hvilke trender påvirker reiselivet? Verdier; Hedonisme Demografi; Eldrebølge Kunder Økonomi; Finanskrise Leverandøre r Trender

Detaljer

Brukerundersøkelse. Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering. Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge

Brukerundersøkelse. Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering. Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge Brukerundersøkelse Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge 1. Om undersøkelsen Bakgrunnen for undersøkelsen Sommeren 2015 lanserte kulturminister

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet/ Forbruker Europa av Norstat juni 2014 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge forbrukernes

Detaljer

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren April 2007 Om undersøkelsen Bakgrunn Biblioteket ønsker å kartlegge hvorfor enkelte ikke bruker biblioteket. I forkant ble det gjennomført fokusgrupper

Detaljer

Mangel på kvalifisert arbeidskraft Hva kan NAV EURES bidra med?

Mangel på kvalifisert arbeidskraft Hva kan NAV EURES bidra med? Elisabeth Bomo, Euresrådgiver, NAV EURES Nordland Presentasjon på Bedriftsseminar, Mo i Rana 7. sept. 2010 Mangel på kvalifisert arbeidskraft Hva kan NAV EURES bidra med? Hva er EURES? EURopean Employment

Detaljer

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-handelen er i stadig utvikling og utgjør for en del forbrukere en detaljhandelskanal som i økende grad erstatter den tradisjonelle butikkhandelen.

Detaljer

Våre erfaringer med pakking og salg av temabaserte turer

Våre erfaringer med pakking og salg av temabaserte turer Våre erfaringer med pakking og salg av temabaserte turer Pilotsamling BIT Reiseliv Hotel Bristol 25. November 2009 Norske Bygdeopplevelser AS Turoperatør som har spesialisert seg på ferdigpakka sykkel-,

Detaljer

Business Model Canvas forretningsplanen visualisert på en side

Business Model Canvas forretningsplanen visualisert på en side Business Model Canvas forretningsplanen visualisert på en side Alexander Osterwalders Business Model Canvas er et utviklingsverktøy som hjelper gründer i prosessen fra ide frem til ferdig utviklet og testet

Detaljer

SOSIALE MEDIER TRACKER

SOSIALE MEDIER TRACKER SOSIALE MEDIER TRACKER APRIL JUNI 2017 FACFACEBOOK E B O O K I I NORGE 3 448 000 HAR PROFIL (83,5 %) 3 443 000 ER BRUKERE (83,4 %) 45 % 55 % Drøyt 3,4 millioner nordmenn har Facebook-profil. 81% 84% 83%

Detaljer