Tysk vandreturisme. CH - Visitnorway.com

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tysk vandreturisme. CH - Visitnorway.com"

Transkript

1 Tysk vandreturisme CH - Visitnorway.com

2 Innhold Kapittel Side 0 Executive summary 3 1 Innledning 4 2 Det tyske vandresegmentet 5 3 Kartleggingsfase I 6 4 Kartleggingsfase II : Utvalg og generell bakgrunnsinformasjon Etterspørselstrend Operatørenes målgrupper Tilbyr operatøren Norgesreiser Tilstedeværelse i andre markeder Valg av overnatting Betalingsvillighet Hvordan lykkes som en god vandredestinasjon Hvilke land etterspørres Hvilke destinasjoner regnes i toppsjiktet for vandring Hvilke utfordringer står Norge overfor? Markedsføring Hvordan få tilpass hos operatørene Oppsummering 12 Tysk vandreturisme Innovation Norway,

3 0. Executive summary: In the first half of 2011, Innovation Norway in Oslo and Hamburg did a market research project together with Norwegian Centres of Expertise (NCE)/ Fjord Norway AS and Innovative Opplevelser. The projects goal, was to get more knowledge about German tour operators which offer hiking tours, relevant internet networks, hiking and outdoor magazines and hiking organizations. The task was devided into two parts: The first part was an Internet based research work, where we gathered information about the aspects mentioned above. After we had defined the tour operators, we picked out the 11 most attractive and interesting operators and made telephone interviews with them. This was part two of the project. Hiking is a very popular activity among the Germans, both in their spare time and in their holidays. All of our respondents could inform us about an inreasing number of request concerning hiking holiday. Through this project, we have also approved Norway s strong and attractive position as a hiking destination. Norway has an intact nature with a big variety of landscape formations and a good infrastructure, important attributes for the German tour operators. On the other hand, Norway also has some big challenges due to the country s high cost level and a short hiking season. Therefore it is very important that the service and the hiking products include a very high level of standard and that the business tries to extend the hiking season. Tysk vandreturisme Innovation Norway,

4 1. Innledning Dette pilot/hjemhentingsprosjektet ble gjennomført av Innovasjon Norges kontorer i Oslo og Hamburg i samarbeid med NCE Tourism / Fjord Norge AS og Innovative Opplevelser. Denne rapporten basererer seg på karleggingfase 2 (dybdeintervjuene). Prosjektets målgrupper er tyskere som har vandring som special interest (dvs. mennesker som velger feriested med bakgrunn for egnethet for en spesiell type aktivitet, i dette tilfelle vandring). Prosjektet ble gjennomført i to kartleggingfaser: Kartleggingsfase 1 ble gjennomført på grunnlag av eksisterende kunnskap gjennom Innovasjon Norges vandreprosjekt og research på Internett. Følgende temaer ble kartlagt i fase 1: - Turoperatører som tilbyr vandreturer - Viktigste nettsteder/fora som omhandler vandring - Vandre/outdoormagasiner - Interesseorganisasjoner for folk med interesse for friluftsliv og/eller vandring Kartleggingsfase 2 besto av dybdeinterjvuer per telefon hvor vi snakket med 11 utvalgte turoperatører. Operatørene var en blanding av allerede kjente aktører før, og frem til da ukjente operatører. Seks av operatørene har Norgesreiser (generelt) i sine programmer, mens fem ikke har det. Intervjuene ble gjennomført i juni og juli Som et resultat av spørreundersøkelsen og denne rapporten, vil leseren forhåpentligvis få bedre innsikt og kunnskap om det tyske vandremarkedet, sett spesielt fra turoperatørenes ståsted: En bedre målgruppeforståelse, viktige suksessskriterier for vandretilbydere, hvilke destinasjoner regnes som de virkelig gode og hvilke kriterier må være oppfylt for at en destinasjon lykkes med vandreturisme. Tysk vandreturisme Innovation Norway,

5 2. Det tyske vandresegmentet Det er en sterkt økende interesse for fritidsaktiviteten og ferieformen vandring blant tyskere. Over 36 millioner tyskere oppgir at de vandrer ofte eller regelmessig, og i 2008 ble det gjennomført nesten 14 millioner vandrereiser i feriesammenheng. Til sammenlikning ble det gjennomført 64 millioner generelle feriereiser ( Wandertourismus, Dreyer, Menzel, Endreß: 2010). Den økte interessen gjenspeiles også i økende medlems tall i vandreforeninger og en kraftig økning i salg av ulik outdoorutrustning (tall fra 2010 viser at det årlig omsettes for om lag 11.2 milliarder euro noe som tilsvarer ca. 87 milliarder kroner med dagens kurs, 7.75 NOK/EUR). I tråd med denne økte interessen, har det også blitt gjennomført flere studier av målgruppen. Da de fleste studiene tar utgangspunkt i at tyskerne vandrer i hjemlandet, må en stille spørsmålet om resultatene og egenskapene man identifserer ut i fra disse, kan overføres til også å gjelde vandrereiser til utlandet. Leseren må ha dette i bakhodet når han leser de neste avsnittene. Demografi: Tendensielt er det flere menn enn kvinner som vandrer. Tallene svinger mellom 42 % og 4 8% kvinneandel, og vandrerne (uansett kjønn) har i gjennomsnitt et langt høyere utdanningsnivå enn resten av befolkningen. I 2000 hadde knapt 25 % av vandrerne høyere utdanning, mens tallet fem år senere hadde steget til 41 %. ( Wandertourismus, Dreyer, Menzel, Endreß: 2010). Alder: Tyskere i så å si alle aldersgrupper vandrer. Riktignok er aldersgruppen år overrepresentert (46 %), og om lag ¼ av vandrerne er over 60 år (!). Gjennomsnittsalderen blant tyske vandrere ligger på mellom år. De senere årene har også interessen for vandring økt kraftig blant den yngre generasjonen. Dette henger sammen med en økende andel stillsittende jobber og økt helsefokus generelt i det tyske samfunnet. ( Wandertourismus, Dreyer, Menzel, Endreß: 2010). Motiver for å vandre: Den viktigste drivkraften for at tyskere legger ut på tur, er ønsket og behovet for å nyte stillhet og ensomhet i naturen (86 % av de spurte oppgir dette som viktigste grunn). 69 % av de spurte oppgir at avslapning og helse effekter er viktigste grunn for å vandre. Dette synet deles av flest aldre: Mens kun 17 % av de under 40 år oppgir helse som en viktig grunn for å gå på tur, deler over halvparten av de over 60 år dette synet. 57 % oppgir at det å reise til nye regioner, er drivkraften for å velge vandring som sin hovedaktivitet ( Wandertourismus, Dreyer, Menzel, Endreß: 2010). De mest populære vandredestinasjonene: Tyske vandrere foretrekker utenlandske vandredestinasjoner med et knapt flertall (51 %). Tall fra Profilstudie Wandern 05/06, gjennomført av Deutsches Wanderinstitut, viser hvilke land som er mest populære (oftest besøkt): Italia 23 % Østerrike 12 % Spania 12 % Frankrike 7 % Sveits 5 % Norge 4 % Den typiske tyske vandreren kan dermed oppsummeres slik: - Han/hun er i snitt mellom år gammel - Han/hun har høyere utdannelse - Han/hun søker seg ut i naturen og ønsker avslapning - Han/hun vandrer med venner eller partner - Det kulinariske spiller en stadigere viktigere rolle for den tyske vandreren - Han/hun ønsker seg gjerne ett overnattingssted Tysk vandreturisme Innovation Norway,

6 3. Kartleggingsfase 1 : Research på Internett Den første kartleggingsfasen var en Internettbasert undersøkelse hvor vi skulle besvare en rekke forhånds definerte spørsmål, innen temaene nevnt i innledningen: - Turoperatører som tilbyr vandreturer - Viktigste nettsteder/fora som omhandler vandring - Vandre/outdoormagasiner - Interesseorganisasjoner for personer med interesse for friluftsliv og/eller vandring DAV har rettet hovedfokuset mot Alperegionen (derav navnet) og består av 353 regionale og lokale frittstående lokallag. Organisasjonens fokusområder omfatter både skikjøring, vandring og klatring. DAV har om lag medlemmer. DWB er en mer allmenn organsisasjon som over hele Tyskland merker og vedlikeholder vandreruter, utgir kart, litteratur og regionale tidsskrifter medlemmer. Turoperatører: Ved hjelp av Internett, oppslagsverk og generelt gjennom vårt arbeid og bearbeidelse av det tyske vandresegmentet, identifiserte og kartla vi 25 turoperatører (én østerriksk og resten tyske). Spørsmålene vi besvarte gikk blant ut på operatørenes målgrupper, hva slags reiser operatørene tilbyr, om de har fokus på bærekraft og miljø, hvorvidt de tilbyr vandreturer til Norge og om operatørene er av interesse for norske aktører. Nettsteder/fora: Vi identifiserte fem ulike fora som rettet seg spesielt mot personer med en stor interesse for vandring og friluftsliv. Vi så nærmere på blant annet målgruppene deres, hva nettstedene deres omhandler, om nettstedene er aktiv i sosiale medier osv. Vandre/outdoormagasiner: Vi kartla syv vandre/outdoormagasiner. Fokus på temaer, målgrupper, hvor magsinene distribueres og annonseringskostnader var noe av det vi så nærmere på i denne delen. Interesseorgansisasjoner: Tyskland domineres av to store vandreorgansisasjoner: Deutscher Alpenverein (DAV) og Deutscher Wanderverband (DWB). Tysk vandreturisme Innovation Norway,

7 4. Kartleggingsfase 2: Dybdeintervjuer per telefon 4.0 Utvalg og generell bakgrunnsinformasjon I kartleggingsfasen undersøkte vi 25 turoperatører, både spesialister på vandrereiser og generelle turoperatører som også har inkludert vandrereiser i sine produktporteføljer. Dybdeintervjuene ble gjennomført blant 11 av de 25 operatørene, og vi sørget for å ha en god miks av spesialistoperatørene og de generelle operatørene. Det var også et mål for oss å kartlegge operatører fra hele Tyskland, for å kunne se om det eventuelt fremkommer regionale forskjeller osv. Vi ønsket også å få svar fra operatører som Norgesreiser i sine porteføljer (seks operatører) og fra operatører som har tatt disse ut og/eller å ta de inn igjen (fem operatører) Etterspørselstrend Hele ti av de 11 spurte operatørene har de senere årene opplevet en økt etterspørsel etter vandreturer, og etterspørselstrenden kan oppsummeres slik: - Mens de reisende tidligere satt mer passivt i en buss og nøt landskapet, ønsker gjestene i dag å ta del i ulike aktiviteter som tilbys. Selv om vandring fremdeles er hovedaktiviteten, ønsker stadig flere gjester å gjøre andre aktiviteter utover fotturene. De fleste respondentene oppgir at andre aktiviteter er sykling og kajakk- kanopadling. Antall økter andre aktiviteter avhenger av omfanget av turen totalt. - Gjestene ønsker en kombinasjon av vandring og kultur (historie, musikk, kunst etc): Med dette mener respondentene at turene linkes opp til historie, kultur og mat). - Gjestene krever bedre komfort på overnattingsstedene (spa/wellnessområder, sunn og kortreist mat). Tidligere var gjestene mindre kravstore til overnatting og mat mindre. I dag krever gjestene separate rom, en tipp-topp standard og ønsker at overnattingsstedet innehar et spa/wellnessområde. Det holder ikke lenger med tørre rundstykker og en enkel lapskausmiddag skal vi tro respondentene Operatørenes målgrupper Man kan oppsummere respondentenes målgrupper slik: - De fleste har kunder fra hele Tyskland (Eberhardt Travel fra Dresden er et unntak som har flest kunder fra tre delstater i Øst-Tyskland). - Kundene er gjerne eldre, fra 40 år og oppover (Marco Polo Reisen med flest ungdommer på sine reiser er et unntak). - Kundene ønsker ikke at turene skal være spesielt krevende og fysisk utfordrende. I snitt 3-5 timers gange per dag (det vandres). - Gjestene er personer med høyere universitets- eller høyskoleutdannelse - Mange gjester reiser alene i en større reisegruppe (enkelte operatører oppgir at dette gjelder nærmere halvparten av gjestene). - Operatørenes såkalte stamkunder har én til to hovedreiser som gjerne er mer kostbare og av lengre varighet. I tillegg én til to ekstrareiser dersom økonomien tillater det Tilbyr operatøren Norgesreiser? - Seks av de 11 spurte respondentene tilbyr én eller flere Norgesreiser, og det er interessant at turene i mange tilfeller går til de samme destinasjonene uavhengig av operatøren. Områdene som oftest benyttes er: Lofoten, Vestlandsfylkene (Romsdalsfjorden, Geirangerfjorden, Ryfylke) og deler av Oppland. Grunnen til at disse regionene har Tysk vandreturisme Innovation Norway,

8 blitt valgt, er blant annet på grunn av deres unike natur og en god infrastruktur, se kapittel Tre av de fem operatørene som ikke tilbyr vandrereiser til Norge i dag, har konkrete planer om å tilby dette fra kort tid av. De to operatørene som ikke ønsker å ta inn Norge i sine porteføljer, henger dette sammen med at de har solgt turer til Norge tidligere, men med dårlige salgsresultater. Norge er derfor lagt på is inntil videre Tilstedeværelse i andre markeder Av våre respondenter var det kun én operatør som hadde (salgs)kontorer i utlandet. Flere av operatørene har riktignok også kunder fra både Sveits, Østerrike og enkelte også Luxemburg og Nederland Valg av overnattingsform Som nevnt i kapittel 4.01, har kravene til overnattingbedriftene økt kraftig de siste fem-seks årene: Tidligere kunne gjestene sove på sovesal med sovepose, og man var fornøyd med det. Videre var ikke gjestene spesielt bevisst på matkvaliteten. Dette står i sterk kontrast til dagen virkelighet. I dag skal gjestene, så langt det lar seg gjennomføre, ha enkeltrom (dobbeltrom for par), rommene skal være godt utstyrt med klesskap (det pekes på at dette er en hemsko ved flere norske overnattingssteder), gode sanitærforhold, trådløst Internett og gode spaog wellnessområder hvor gjestene kan slappe av etter dagens vandretur. To operatører fremhever også at de foretrekker å inngå samarbeid med frittstående og mindre hotellkjeder. Dette fordi de oppleves som mindre byråkratiske og mer fleksibel med tanke på kansellering av hotell rom. På turer til mer utilgjengelige fjellområder som Himalaya eller Kaukasus, firer gjestene på overnattings kravene og gjestene innfinner seg med å sove i enklere hytter og i sovesal. Dette fordi noe annet ikke er tilgjengelig Betalingsvillighet Da samtlige respondenter tilbyr ferdigepakkede turer (tysk: Pauschalreisen), er det vanskelig å svare entydig på kundenes betalingsvillighet når det gjelder overnatting, lei av utstyr, gourmetmat, guiding og planlegging/organisering/tilrettelegging av turene. Vi ba likevel respondentene å forsøke og gi en uttalelse om hvert av punktene: Overnatttingstilbud: I foregående kapittel har vi allerede kommentert at gjestene krever høyere standard på overnattingsstedene enn tidligere, og dette er noe de naturligvis også må betale for. Av våre respodenter opplyser flere at de kun velger hoteller med høy standard (tre og fire stjerner), da dette står i stil med hva kundene deres ønsker. Enkelte gjester er også villige til å betale mer for spesielt miljøvennlige overnattingssteder. Kravet om den høye standarden avhenger altså av destinasjon og turens varighet. Leie av utstyr: Respondentene opplyser om at mer eller mindre samtlige gjester har med seg eget basisutstyr til vandre turen: Vandrestøvler, vandrestaver, bekledning, ryggsekk osv. Operatørene kan opplyse om at gjestenes utstyr er av en meget høy kvalitet og at de er meget betalingsvillige hva vandreutstyr gjelder. Dersom gjestene ønsker å være med på ekstraaktiviteter som brevandring, rafting, juving etc., viser erfaring at gjestene er villige til å betale ekstra for dette. (Betale det aktiviteten koster). Gourmetmat: Mat henger tett sammen med overnatting, og operatørene merker at gjestene tar med seg sine kontinentale vaner på tur. De forventer derfor høy standard på samtlige måltider, og man skal heller ikke undervurdere viktigheten av vin og spesielt øl. Mange tyskere unner seg en øl etter en dag på tur. Kundene er også opptatt av kortreist (lokal) mat og økologiske varer. Operatørene som deltok i undersøkelsen opplyser at deres gjester er villig til å betale Tysk vandreturisme Innovation Norway,

9 mer for mat generelt og gourmetmat spesielt i Europa, enn i Asia. Guiding: Samtlige respondenter har med guider på turene sine, enten egne (som er med fra Tyskland) eller lokale guider, i tillegg til en reiseleder. Respondent ene foretrekker lokale guider, men det er da avgjørende at de snakker tysk (ufravikelig). Flere av operatørene opplyser om at en særnorsk utfordring er at guidene tar seg svært godt betalt, og at dette får stor innvirkning på turens totalpris. Til tross for dette forsøker operatørene likevel å samarbeide med lokale guider da disse opptrer som svært troverdige gjennom deres gode lokalkunnskap etc. Planlegging/organisering/tilrettelegging av reisen/ opplevelsen: Operatørene har alle en stor andel stamkunder, og etter hver reise gjennom flere operatører uhøytidelige undersøkelser blant de reisende. Resultatene viser at kundene setter pris på operatørens informering i forkant, under og etter reisen. Vi kjenner ikke til om eller hvor mye operatørene kalkulerer for denne delen, og vi kan derfor ikke si noe om gjestene har en høy eller lav betalingsvillighet på dette punktet. Annet: - Mange av respondentene opplyser at opptil halvparten av gjestene på en reise, reiser alene og derfor villige til å betale ekstra for å få enkeltrom. Parallelt forsøker operatørene å forhandle med hotellene om dette, nettopp for å holde prisene på denne romkategorien så lav som mulig Hvordan lykkes som en god vandredestinasjon Respondentene hadde mye på hjertet på dette spørsmålet, og det var i stor grad de samme tingene som ble nevnt: - Varierende landskap (spesielt ble kombinasjonen fjell/fjord nevnt) og uberørt natur med få turister. - God infrastruktur for å komme seg til bestemmelsesstedet (gode flyforbindelser ble nevnt av flere), men også i selve vandreområdet: Merkede løyper, gode kart/turbeskrivelser med kompetente guider (disse kan gjerne være lokale) og korte avstander fra overnattingsstedene til løypene Hvilke land/regioner etterspørres? Flere av respondentene opplyser at dette svinger fra sesong til sesong, og at politiske eller naturmessige hendelser virker inn på bookingene. To operatører peker blant annet på at bookingene til Hellas i år forløper seg langsomt noe de mener skyldes EUROkrisen og derigjennom et noe anstrengende forholdet mellom Tyskland og Hellas. Flere operatører opplever en økt etterspørsel etter mer fjerntliggende destinasjoner, og da spesielt land i Sørøst-Asia (Laos, Kambodsja, Vietnam) og i Sør- og Mellom- Amerika. Europeiske destinasjoner blir også hyppig ettespurt (og booket) og spesielt Sør-Europa (Italia og Spania) og Skandinavia er attraktive reisemål i tillegg til Tyskland. I en undersøkelse oppgir 50 % av de spurte at de foretrekker tyske vandreregioner. ( Wandertourismus, Dreyer, Menzel, Endreß: 2010). Det skal også sies at tyske regioner de senere årene har lagt ned mye arbeid i å bygge ut vandrenettverkene, og mange sikter etter å bli godkjent som vandredestinasjon av de anerkjente vandreforeningene DAV og DWB Hvilke destinasjoner regnes i toppsjiktet for vandring? De fleste respondentene mente det var vanskelig å trekke frem eksempler på dette, da rekken av gode vandredestinasjoner er lang. Her kommer et utvalg av destinasjonene som ble nevnt av de fleste respondentene: Tysk vandreturisme Innovation Norway,

10 - Spania, og da spesielt Kanariøyene og Mallorca - New Zealand - Australia - Skandinavia: Norge og Sverige - Island - Alperegionen (Tyskland, Østerrike, Sveits, Liechteinstein og Frankrike) Landene blir ansett som svært gode fordi de innfrir punktene i kapitell 4.07 (Hvordan lykkes som en god vandredestinasjon) Hvilke utfordringer står Norge overfor? De fleste av respondentene kjenner godt til Norge, og kunne resolutt svare på hvilke utfordringer Norge har som vandredestinasjon i årene fremover. Vi har valgt å dele utsagnene i eksterne forhold (forhold vi ikke har noen direkte innvirkning på selv) og interne forhold (forhold vi i stor grad kan være med å påvirke i den ene eller andre retning). Eksterne forhold: - Et meget høyt prisnivå (gjelder spesielt overnatting, transport og restaurantbesøk). - Kort sesong (vi konkurrerer mot destinasjoner som tilbyr aktiviteten gjennom hele året, og det kommer derfor mange på kort tid til Norge). - Lang reisevei (gjelder spesielt for operatører som benytter seg av tog og/eller buss). Interne forhold: - Norge bør ha et større fokus på våre USP-er (unique selling points) i vår markedsføring - Norge bør gå bort fra destinasjonsmarkedsføring og heller konsentrere seg om å markedsføre Norge som en attraktiv vandredestinasjon, og utnytte den korte avstanden til Tyskland med god kommunikasjon mellom landene og innad i Norge - Det bør jobbes noe med serviceinnstillingen og kunnskapsnivået til de hotellansatte 4.11 Markedsføring Samtlige operatører oppgir at de i stor grad benytter sine egne internettsider for å markedsføre seg. Ellers brukes egne kataloger, spesialtilbud på reiser, og utsendelse av nyhetsbrev. Enkelte operatører benytter seg også av Google adverts. Det er også viktig å påpeke at tyskere fremdeles foretrekker printmedier når de søker informasjon om en reise eller region. Trenden går likevel i retning av mer Internettbruk også på dette området. Når det gjelder booking av selve reisen gjøres dette i stor grad direkte hos operatøren eller gjennom et reisebyrå. Halvparten av respondentene opplyser om at de også deltar på messer (aktivt eller kun med brosjyredistribusjon) både egne såkalte husmesser (hvor turer og destinasjoner presenteres av både turistråd og operatørenes egne reiseledere/ guider), reiselivsmesser og outdoormesser. Operatørene som inngår i større konsern (som for eksempel Gebeco som er en del av TUI Deutschland), benytter seg i stor grad av egne reisebyråer og vektlegger skolering av deres ansatte. Ellers opplyser mange av respondentene at de benytter seg mindre av typiske printannonser og forsøker å være kreative for en billig penge. En operatør samarbeider med byens lokale TV-stasjon, en annen samarbeider med byens fotballag, mens en tredje har startet et konkurranseløp i hjembyen Hvordan få tilpass hos operatørene Da alle operatørene som deltok i denne undersøkelsen tilbyr turer til Norge (ikke nødvendigvis vandreturer), betyr det at den tidvis vanskelige jobben med å gjøre Norge kjent, allerede er gjort. Av våre 11 respondenter har seks vandrereiser til Norge, mens én kommer til å ta inn igjen vandreturer i programmet foran 2012-sesongen. Når vi i tillegg ser bort fra operatøren som ikke ønsker å ta inn vandrereiser i sin produktportefølje, sitter vi igjen Tysk vandreturisme Innovation Norway,

11 med tre operatører som ser det som aktuelt å ta inn norske vandreprodukter i sine porteføljer. Hvordan kan man nå disse og andre operatører? Det er viktig at aktørene har et godt og variert vandretilbud, og for å gi en pekepinn på hva som er å regne som godt og variert, har Innovasjon Norge utviklet en produktstandardliste. Listen er utviklet på bakgrunn av de tilbakemeldingene vi har fått fra turoperatører i ulike markeder og er anbefalinger for hvilke krav bedrifter/destinasjoner må innfri for å bli med i Innovasjon Norges vandreprosjekt. Blir man med i prosjektet betyr det implisitt at man også er klar til å markedsføre sine produkter i utenlandsmarkeder. Det er likevel en tøff oppgave å nå gjennom hos tyske operatører som tilbyr vandreturer. Antall operatører er ikke veldig høyt og de er hardt presset på tid. Samtidig er det mange selgere som kjemper om de samme operatørene. Operatørene er kravstore og vet ofte hva de vil ha inn i sine programmer. Det er derfor viktig å ha en klar formening om hva man ønsker å presentere og hva man ønsker å få solgt når en kommer til møtet med en operatør. En effektiv arena for å møte flere operatører (også vandre operatører), kan være Innovasjon Norges workshop som finner sted i Hamburg i mai Da vil deltakeren få et visst antall forhåndsbookede avtaler med tyske operatører. Resultatene fra tidligere workshoper har vært påfølgende visningsturer og at operatørene har tatt inn turer til bedriften/destinasjonen ett eller to år senere. Tysk vandreturisme Innovation Norway,

12 5.0 Oppsummering Vandring er in i Tyskland og det merkes hos både turoperatører og utstyrsleverandører. Alle respondenter vi intervjuet, meddelte at de har hatt en moderat til kraftig økning i antall forespørsler og bookinger. Samtidig ser operatørene at kundene har endret seg i løpet av de siste fem-seks årene. Mens turistene tidligere klarte seg med sovepose og tørre brødskiver, forventer de nå mye mer av både av overnattingssted, turen generelt og av operatøren. Vi har gjennom dette arbeidet fått bekreftet Norges gode og attraktive posisjon som vandredestinasjon. Norge besitter en uberørt, storslagen natur med meget varierende landskapsformer og en god infrastruktur altså mye av det de tyske operatørene etterspør. Skal vi tro operatørene vi snakket med, har Norge også store utfordringer i form av et høyt prisnivå og en kort sesong. Det er derfor viktig at servicen og vandreproduktene holder en svært høy standard, slik at også prisnivået kan forsvares. Det er også viktig at man forsøker å forlenge sesongen så langt det lar seg gjøre. Tysk vandreturisme Innovation Norway,

Fransk vandreturisme. CH - Visitnorway.com

Fransk vandreturisme. CH - Visitnorway.com Fransk vandreturisme CH - Visitnorway.com Innhold Kapittel Side 1. Innledning 3 2. Vandring i Frankrike 4 3. Kartleggingsfase I: Research 5 4. Kartleggingsfase II: Telefonintervjuer 6 4.01: Etterspørselstrend

Detaljer

Vandreprosjektet 2013

Vandreprosjektet 2013 Vandreprosjektet 2013 Innovasjon Norge inviterer din bedrift til deltakelse i vårt internasjonale vandreprosjekt for 2013. Vi opplever en vekst i etterspørselen av aktivitetsferier i Europa, og vandring

Detaljer

Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09

Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09 Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09 Hovudpunkt Kvifor satsar RS&N på vandring? Produktarbeid Markedsføring Merkevara Skåla Norwegian Centre of Expertise Oslo via

Detaljer

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge Større optimisme enn på flere år. Kan nedgangen fra utlandet snu i sommer? Ved inngangen til sommersesongen

Detaljer

Vandreprosjektet 2015

Vandreprosjektet 2015 Vandreprosjektet 2015 Innovasjon Norge inviterer din bedrift til deltakelse i vårt internasjonale vandreprosjekt for 2015. Etterspørselen av aktivitetsbaserte og bærekraftige ferieformer vokser stadig

Detaljer

Hva er potensialet i det europeiske markedet for vandring?

Hva er potensialet i det europeiske markedet for vandring? Hva er potensialet i det europeiske markedet for vandring? Vandring som kommersielt reiselivsprodukt Lillehammer 21.-22.10. 2009 Rolf E. Akselsen, Kaizen AS/HiL Hva er vandring? Byvandring med guide Byvandring

Detaljer

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Tyskland 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Tyske turister i Norge 2014 Norges posisjon blant

Detaljer

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Norge 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Andel av befolkningen som ferierer utenlands Planlagte feriemål 2014-2016 Ferie- og fritidsturer i inn- og utland Turistundersøkelsen, resultater

Detaljer

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiselivs formål og visjon Helgeland Reiselivs formål: Helgeland Reiseliv skal utvikle og markedsføre Helgeland som et foretrukket reisemål, og

Detaljer

Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009. Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring?

Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009. Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring? Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009 Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring? Hvorfor satser vi på aktive ferier? Sterk økning i aktivitetsferier i alle våre Europeiske markeder

Detaljer

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise Norge 2013 Informasjon hentet fra: Reisevaneundersøkelsen, SSB Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Innhold Andel av befolkningen

Detaljer

Norges Turistbarometer

Norges Turistbarometer Norges Turistbarometer Vintersesongen 2015 Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Norges Turistbarometer Større optimisme enn på lenge. Med sommerrusen inn i vintersesongen.

Detaljer

MICE TURISTENE I NORGE

MICE TURISTENE I NORGE MICE TURISTENE I NORGE CH - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE 2014 CH - Visitnorway.com Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com Terje Rakke - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com INNHOLD 1. OVERBLIKK

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013)

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Norske

Detaljer

Mat som en del av ferieopplevelsen Forbrukerundersøkelse i Tyskland omnibus Desember 2006

Mat som en del av ferieopplevelsen Forbrukerundersøkelse i Tyskland omnibus Desember 2006 Mat som en del av ferieopplevelsen Forbrukerundersøkelse i Tyskland omnibus Desember 2 Gjennomført for Innovasjon Norge og knyttet til arbeidet med den norske deltakelsen på Grüne Woche 27 i Berlin. Ytterligere

Detaljer

Balestrand 05. februar 2010

Balestrand 05. februar 2010 Balestrand 05. februar 2010 En teori En ny type turist begynner å oppdage Norge Ikke lengre de Med turstøvler og rykksekk 70 år gamle i buss Som reiser med bil flere hundre kilometer per dag De nye turistene

Detaljer

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014 Innsikt Utsyn Sommerferien 2014 11.Juni 2014 Innhold Forventninger til sommerferien 2014 Nordmenns feriebudsjett Hva er viktig for en vellykket ferie? I hvilken grad er vi tilfredse? Charterstatistikken

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

Honne Hotell og Konferansesenter. Skogbrukets Kursinstitutt

Honne Hotell og Konferansesenter. Skogbrukets Kursinstitutt Honne Hotell og Konferansesenter Skogbrukets Kursinstitutt Reiselivs- og opplevelsesnæringene verdens største og raskest voksende næring Konkurranseutsatt Norge et lite land Norske og utenlandske turister

Detaljer

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Forfattere: Eivind Farstad og Arne Rideng Oslo 2008, 53 sider Sammendrag: Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Denne studien dokumenterer forbruksutgiftene til utenlandske gjester i Norge i vinter-

Detaljer

Utført på oppdrag av VisitSweden, 2010 Rapporten i sin helhet behandler det Nederlandske markedet;

Utført på oppdrag av VisitSweden, 2010 Rapporten i sin helhet behandler det Nederlandske markedet; Nederland Utført på oppdrag av VisitSweden, 2010 Rapporten i sin helhet behandler det Nederlandske markedet; Økonomisk utvikling Befolkning/ demografi Kultur Reiser og reisevaner Trender Nordland Nederland

Detaljer

Markedsrapport Frankrike 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Frankrike 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Frankrike 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Franske turister i Norge 2014 Posisjoneringsanalyse, Norges posisjon blant franskmenn Kontaktinformasjon;

Detaljer

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Norges Turistbarometer Sommersesongen 2015 Margrethe Helgebostad Større optimisme enn på lenge Med lav kronekurs og fjorårets gode sommersesong

Detaljer

Fritids- og feriereiser høsten 2017

Fritids- og feriereiser høsten 2017 Fritids- og feriereiser høsten 2017 Innhold Først: Hva med sommeren som var? 4 Ferie- og fritidsreiser høsten 2017 6 Reisemål og ferieform i Norge høsten 2017 11 Reisemål og ferieform i Norge høsten 2017

Detaljer

Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren

Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren www.regionstavanger.com og hva sier de om oss? - Per august 2011: +36,1% besøk (311669-2011) (228995-2010). Besøk per dag 1262 mot 919 i fjor - 13,5 % direkte trafikk, 33% henvisningsnettsteder, 53,5%

Detaljer

Bærekraft som regionalt konkurransefortrinn

Bærekraft som regionalt konkurransefortrinn Bærekraft som regionalt konkurransefortrinn Visjon NCE Tourism skal gjøre Fjord Norge regionen verdensledende innen tematurisme NCE TOURISM Fjord Norway Vi skal de neste årene utforske tre sentrale problemstillinger:

Detaljer

TURISTER INDENFOR REGIONENE

TURISTER INDENFOR REGIONENE TURISTER INDENFOR REGIONENE Terje Rakke / Nordic Life AS - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE SOMMER 2014 CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com Sverre Hjørnevik - Visitnorway.com

Detaljer

Internett - turistenes viktigste informasjonskilde?

Internett - turistenes viktigste informasjonskilde? Internett - turistenes viktigste informasjonskilde? Seniorforsker Norsk Regnesentral Bygdeturismekonferansen 99 Valdres 26.oktober 1999 Slide 1 Informasjonskilder Redaksjonell omtale (litteratur); reisehåndbøker,

Detaljer

Trender og utviklingstrekk i reiselivet. Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge

Trender og utviklingstrekk i reiselivet. Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge Trender og utviklingstrekk i reiselivet Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge Hvilke trender påvirker reiselivet? Verdier; Hedonisme Demografi; Eldrebølge Kunder Økonomi; Finanskrise Leverandøre r Trender

Detaljer

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Margrethe Helgebostad www.innovasjonnorge.no Optimismen fortsetter inn i sommersesongen Med to gode sommersesonger på rad,

Detaljer

Naturbasert reiseliv - Temasatsing Hedmark. Haaken Christensen Seniorrådgiver naturbasert reiseliv Hedmark, 06.06.13

Naturbasert reiseliv - Temasatsing Hedmark. Haaken Christensen Seniorrådgiver naturbasert reiseliv Hedmark, 06.06.13 Naturbasert reiseliv - Temasatsing Hedmark Haaken Christensen Seniorrådgiver naturbasert reiseliv Hedmark, 06.06.13 Agenda Trender Norge som reisemål Utfordringer og muligheter Temastrategien Foto: Sveinung

Detaljer

Gjestestatistikk 1998

Gjestestatistikk 1998 Sammendrag: Gjestestatistikk 1998 TØI rapport 416/1999 Forfattere: Jan Vidar Haukeland, Arne Rideng Oslo 1999, 46 sider Totaltrafikken Følgende tabell gir et bilde av hovedtrekkene ved den utenlandske

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2012 Bergen, 7. mai 2012

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2012 Bergen, 7. mai 2012 NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2012 Bergen, 7. mai 2012 Børre Berglund, Reiselivsrådgivning (BBR) Anniken Enger, Menon Business Economics NASJONALE TURISTVEIER OG MULIGHETER FOR VERDI- SKAPING

Detaljer

Markedsrapport Nederland 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Nederland 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Nederland 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Nederlandske turister i Norge 2014 Nederlenderes

Detaljer

Opplevelsesturisme. Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen

Opplevelsesturisme. Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen Honne, 5. november 2008 Truls Korsæth Hva er opplevelsesturisme? Ligge på ei strand? Nye en caffe latte på en fortausresturant? Kjøretur i et flott landskap?

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2004

Gjesteundersøkelsen 2004 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2004 Forfattere: Arne Rideng, Petter Dybedal Oslo 2004, 53 sider Gjesteundersøkelsen 2004 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er bosatt

Detaljer

Frankrike 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB

Frankrike 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Frankrike 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn Turistundersøkelsen,

Detaljer

Markedsrapport Danmark 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Danmark 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Danmark 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Andel av befolkningen som ferierer utenlands Planlagte

Detaljer

Markedsanalyse Haldenkanalen Regionalpark

Markedsanalyse Haldenkanalen Regionalpark Markedsanalyse Haldenkanalen Regionalpark Børre Berglund, BBR AS 19.11.14 Hva selger 3 Noe som er verdt å stoppe for 2 Noe som er verdt å ta en omvei for 1 Noe som er verdt å komme for Side 2 Oppdraget

Detaljer

Norges Turistbarometer Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge. Vintersesongen 2017 Margrethe Helgebostad

Norges Turistbarometer Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge. Vintersesongen 2017 Margrethe Helgebostad Norges Turistbarometer Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Vintersesongen 2017 Margrethe Helgebostad 1 Innovasjon Norges prognoser er klartale; Med to gode vintersesonger

Detaljer

Gjestestatistikk 1999

Gjestestatistikk 1999 TØI rapport 475/2000 Forfattere: Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland Oslo 2000, 47 sider Sammendrag: Gjestestatistikk 1999 Totaltrafikken Tabellen nedenfor gir et bilde av hovedtrekkene ved den utenlandske

Detaljer

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige?

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige? Hvordan fungerer ordninger for unge og langtidsledige? Av Heidi Vannevjen SaMMENDRAG I 29 ble det innført ordninger for unge mellom 2 og 24 år og langtidsledige som hadde vært ledige i to år. Garantien

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2002

Gjesteundersøkelsen 2002 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2002, 51 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2002 Gjesteundersøkelsen 2002 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er bosatt utenfor

Detaljer

Tyskland 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB

Tyskland 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Tyskland 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn Gjestedøgn formidlet

Detaljer

Resultater fra undersøkelsen Sydenturistene brosjyrer samtale med reisebyrå-ansatte By-ferie i Europa Internett Ferie utenfor Europa Internett

Resultater fra undersøkelsen Sydenturistene brosjyrer samtale med reisebyrå-ansatte By-ferie i Europa Internett Ferie utenfor Europa Internett Ferieplanlegging og bruk av informasjonskilder, utdrag fra reiselivsundersøkelse i 2. Undersøkelsen inngår i et prosjekt støttet av reiselivsprogrammet i Norges Forskningsråd. Forfatter: Ingvar Tjøstheim,

Detaljer

Publikumsundersøkelsen 2008 Av Siri I. Vinje

Publikumsundersøkelsen 2008 Av Siri I. Vinje NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2008 Publikumsundersøkelsen 2008 Av Siri I. Vinje ROV-stolen i bruk i utstillingen «Teknologi i dypet en utstilling om Ormen Lange». Foto: NOM/Jan A. Tjemsland Fra og med driftsåret

Detaljer

Markedsrapport Sverige 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Sverige 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Sverige 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Trender Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidling Andel av befolkningen som ferierer utenlands

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2 NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2 NCE Tourism sin andre kontraktsperiode. 1. april 2013 31. mars 2016 Kontraktsperiode 3 Kontraktsperiode 2 2019 Kontraktsperiode

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2001

Gjesteundersøkelsen 2001 TØI rapport 541/2001 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2001, 54 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2001 Gjesteundersøkelsen 2001 er tilnærmet heldekkende når det gjelder utlendingers reiser i

Detaljer

REISEPULS Sommerferien 2015. 23.Juni 2015

REISEPULS Sommerferien 2015. 23.Juni 2015 REISEPULS Sommerferien 2015 23.Juni 2015 Innhold Forventninger til sommerferien 2015 Nordmenns feriebudsjett Hva påvirker valget av ferie? Kald vår ga hett chartersalg Bransjens forventninger til sommeren

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY FAGDAG FISKETURISME 26. FEBRUAR 2014 Innovasjon Norges satsning på fisketurisme Ulrike Sommer, marketing manager Innovasjon Norge Innovasjon Norges satsing på fisketurisme NCE

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Utfordringer Muligheter Xiang Ying Mei, Østlandsforskning Trysil

Detaljer

Kristian B. Jørgensen Adm. direktør

Kristian B. Jørgensen Adm. direktør Kristian B. Jørgensen Adm. direktør Fra stebarn til gullgutt! Hvordan skal reiselivet bli Vestlandets viktigste fremtidsnæring? 2 VI SKAL VISE VERDEN FJORDENE! FJORDENE Norges viktigste og mest kjente

Detaljer

REISEPULS Sommerferien Line Endresen Normann, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 15.

REISEPULS Sommerferien Line Endresen Normann, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 15. REISEPULS Sommerferien 2016 Line Endresen Normann, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 15. juni 2016 Hvordan ser det ut i norsk reiseliv? Forventninger til sommerferien

Detaljer

Utviklingen av Norge som sykkeldestinasjon. Voss, 12.9.2014 Rolf E Akselsen Stiftelsen Sykkelturisme (STIN)

Utviklingen av Norge som sykkeldestinasjon. Voss, 12.9.2014 Rolf E Akselsen Stiftelsen Sykkelturisme (STIN) Utviklingen av Norge som sykkeldestinasjon Voss, 12.9.2014 Rolf E Akselsen Stiftelsen Sykkelturisme (STIN) Hva er Stiftelsen Sykkelturisme (STIN)? Etablert av SND, Norges Turistråd, Statens landbruksbank

Detaljer

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com Hesteturisme 13.03.13 Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com KUNDELØFTE: ENTER THE WORLD OF NATURAL WONDERS IT S A DIFFERENT STORY Northern Nor where? MERKEVARE: FRISK, TIDSRIKTIG TRYGG

Detaljer

Markedsrapport Russland 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Russland 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Russland 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Russere i Norge 2014, Turistundersøkelsen Posisjoneringsanalyse, Norges posisjon blant russere

Detaljer

NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2013 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge

NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2013 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2013 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge Tilbakeblikk på tidligere sommersesonger 2 Tall for sommersesongen 2006-2012 viser at Norge ikke er

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Nyhetsbrev fra Cruise Norway

Nyhetsbrev fra Cruise Norway Nyhetsbrev fra Cruise Norway NR. 5 2011 7 NOVEMBER 2011 Cruise Norways nyhetsbrev nr 5 inneholder følgende: Viktige aktiviteter 2012 Nytt fra Cruise Norway : - Cruisesesongen 2011 - European Cruise Council

Detaljer

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway 11. juni, 2009: Tre nye Norwegian Centres of Expertise er utnevnt NCE Tourism Fjord Norway NCE Energy and Emissions Trading NCE NODE Vi er i eliteserien!

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Markeder mot frem,den

Markeder mot frem,den Markeder mot frem,den Audun Pe(ersen Direktør reiseliv og kultur aupet I dag vil jeg snakke om 1. De store endringene i markedene 2..og små endringene i markedene 3. Hva kan Buskerud gjøre for å øke verdiskaping

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY SATSER PÅ KOMMERSIALISERING AV VERDT-EN-REISE OPPLEVELSER MED KOBLING TIL FJORDKULTUR OG INFRASTRUKTUR 1 Marcel Niederhauser Konst. hovedprosjektleder

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

ZA5224. Flash Eurobarometer 291 (Survey on the Attitudes of Europeans towards Tourism in 2010) Country Specific Questionnaire Norway

ZA5224. Flash Eurobarometer 291 (Survey on the Attitudes of Europeans towards Tourism in 2010) Country Specific Questionnaire Norway ZA5224 Flash Eurobarometer 291 (Survey on the Attitudes of Europeans towards Tourism in 2010) Country Specific Questionnaire Norway FLASH 291 TOURISM (2010) Q1. I løpet av 2009, hvor mange ganger har du

Detaljer

NORWEGIAN TRAVEL WORKSHOP

NORWEGIAN TRAVEL WORKSHOP NORWEGIAN TRAVEL WORKSHOP Kari Anne Schwach Prosjektleder Hvorfor arrangers NTW? Norwegian Travel Workshop (NTW) skal legge til rette for møter mellom norske og utenlandske reiselivsaktører og regnes som

Detaljer

Kina 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Kina 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Kina 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle gjestedøgn

Detaljer

FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014

FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014 FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014 twitter: @danielskjeldam instagram: danielskjeldam 15. september 2014 Daniel Skjeldam Konsernsjef ET LØNNSOMT REISELIV Global og lokal - i salg og opplevelser 3,3 milliarder

Detaljer

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Margrethe Helgebostad 1 Innhold 1. Reiselivsåret 2015 2. Økte interesse for Norge som ferieland 3. Sommersesongen 2015, Turistundersøkelsen 4. Prognose

Detaljer

Optima Kick-off Margrethe Helgebostad

Optima Kick-off Margrethe Helgebostad Optima Kick-off 2017 Margrethe Helgebostad 1 2 3 4 5 50 Best Places to Travel in 2017 6 7 Norge blir sett på som en attraktiv destinasjon, men assosiasjonene er for ensidig natur, alene og fjernt 8 Hva

Detaljer

Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland

Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland Bergen, 2. april 2009 Produktsjef Åse Marie Evjen 1 Fjord Norges internasjonale markedsarbeid Noen utviklingstrekk (statistikk) Markedsprioriteringer Investeringene

Detaljer

Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Margrethe Helgebostad 1 Optimisme inn i sommersesongen Med tre gode sommersesonger på rad, er norsk reiselivsnæring og utenlandske

Detaljer

Nederland 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge. Overnattingsstatistikken til SSB

Nederland 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge. Overnattingsstatistikken til SSB Nederland 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken til SSB Posisjoneringsanalysen til Innovasjon Norge Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn

Detaljer

Seterbedriftenes betydning for reiselivet i Fjell Norge. Per Øyvind Voie, seniorrådgiver Røros, 10. nov 2013

Seterbedriftenes betydning for reiselivet i Fjell Norge. Per Øyvind Voie, seniorrådgiver Røros, 10. nov 2013 Seterbedriftenes betydning for reiselivet i Fjell Norge Per Øyvind Voie, seniorrådgiver Røros, 10. nov 2013 Fra «Destinasjon Norge»: Norsk natur er enestående og gir grunnlag for et rikt tilbud av opplevelser

Detaljer

Innovasjon Norges satsing på naturbasert reiseliv

Innovasjon Norges satsing på naturbasert reiseliv Innovasjon Norges satsing på naturbasert reiseliv Per-Arne Tuftin «Innovasjon Norges ambisjon er å være reiselivsnæringens foretrukne kompetanse-, utviklings- og markedspartner» Bedre økonomi -> Mer fritid

Detaljer

Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong

Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin Presseseminar 05.06.2014 Foto: Johan Wildhagen, C H, Anders Gjengedal, www.visitnorway.com Agenda 1. Tilbakeblikk på 2013

Detaljer

Markedsplan Ferie & Fritid 2011

Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Kortversjon av markedsplan, dvs uten generell markedsinformasjon på hvert marked 01.11.2110 1 Situasjonsbeskrivelse: Haugesund har

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Som perler på en snor GRØNT REISELIV gårds- og bygdeturisme i Troms 14. januar 2016

Som perler på en snor GRØNT REISELIV gårds- og bygdeturisme i Troms 14. januar 2016 Som perler på en snor GRØNT REISELIV gårds- og bygdeturisme i Troms 14. januar 2016 Britt Elton, gründer Norske Bygdeopplevelser AS Sykkel Ski fotturer + kultur Min bakgrunn Utenlandsopphold 1969/70 Ligningssekretær

Detaljer

Østfoldkonferansen 2007 Utveksling av turister mellom Østfold og utlandet?

Østfoldkonferansen 2007 Utveksling av turister mellom Østfold og utlandet? Utveksling av turister mellom Østfold og utlandet? Hvem interesserer seg for Østfold? - en betraktning fra Tyskland Ole Nysetvold Sarpsborg, 26.1.2007 Hovedpunkter i innlegget Fakta om TUI Wolters Markedsfakta

Detaljer

Russland 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge. Overnattingsstatistikken, SSB

Russland 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge. Overnattingsstatistikken, SSB Russland 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Tilgjengelighet Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn Turistundersøkelsen,

Detaljer

INNHOLD: SEPTEMBER 2012

INNHOLD: SEPTEMBER 2012 SEPTEMBER 2012 INNHOLD: Ny buss på Norkyn Arena Nordkyn i oktober Hotel Nordkyn på tur Vi har en plan Fisketurismen vokser Vandreturisme på Nordkyn Sommersesongen 2012 Nordkyn Nordic Safari med ny båt

Detaljer

Utviklingen i frivillig sektor

Utviklingen i frivillig sektor Utviklingen i frivillig sektor Pengespillkonferansen 2012 26. september, Førde Karl Henrik Sivesind Opplegg for presentasjonen Norsk frivillig sektor i sammenlignende perspektiv Endringer i frivillig arbeid

Detaljer

Dialogkonferanse, Flåm

Dialogkonferanse, Flåm Dialogkonferanse, Flåm 28. Januar 2015 Tor Johan Pedersen Seniorrådgiver Cruise Innovasjon Norges 4 arbeidsområder for cruise: Utvikling av salgbare opplevelser på land tilpasset cruiseturister og andre

Detaljer

Markedsrapport Storbritannia 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Storbritannia 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Storbritannia 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Britiske turister i Norge 2014, Turistundersøkelsen Norges posisjon blant briter Kontaktinformasjon;

Detaljer

Holdninger til helseforsikring. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016

Holdninger til helseforsikring. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016 Holdninger til helseforsikring Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge holdninger til

Detaljer

Markedsrapport Sverige 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Sverige 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Sverige 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Trender Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidling Andel av befolkningen som ferierer utenlands

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2007

Gjesteundersøkelsen 2007 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2007 TØI-rapport 928/2007 Forfatter(e): Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland, Bente Heimtun Oslo 2007, 50 sider Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge Gjesteundersøkelsen

Detaljer

Yngve Ask/visitnorway.com. Yngve Ask/visitnorway.com. 1 Yngve Ask/visitnorway.com. Yngve Ask/visitnorway.com

Yngve Ask/visitnorway.com. Yngve Ask/visitnorway.com. 1 Yngve Ask/visitnorway.com. Yngve Ask/visitnorway.com Yngve Ask/visitnorway.com Yngve Ask/visitnorway.com Yngve Ask/visitnorway.com 1 Yngve Ask/visitnorway.com Internasjonalt fiskekampanjene 2013 Oslo 24.10.2013 Innhold - Prosjektmål - Budsjett - Aktiviteter

Detaljer

Markedssituasjon i en turbulent tid. Møteplass reiseliv Hordaland, 02.04.09 Stein Ove Rolland, Innovasjon Norge

Markedssituasjon i en turbulent tid. Møteplass reiseliv Hordaland, 02.04.09 Stein Ove Rolland, Innovasjon Norge Markedssituasjon i en turbulent tid Møteplass reiseliv Hordaland, 02.04.09 Stein Ove Rolland, Innovasjon Norge Vekst i reiselivet frem mot 2020 - fra 800 til 920 millioner på to år! 1 600 1 400 Actual

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

TRØNDELAG TURISTENE INNOVASJON NORGE FotoKnoff. Thomas Rasmus Skaug - visitnorway.com FotoKnoff

TRØNDELAG TURISTENE INNOVASJON NORGE FotoKnoff. Thomas Rasmus Skaug - visitnorway.com FotoKnoff TRØNDELAG TURISTENE INNOVASJON NORGE 2015 FotoKnoff Thomas Rasmus Skaug - visitnorway.com FotoKnoff 1 INNHOLD Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com 1 INNLEDNING OG LESEVEILEDNING Side 3 5 FERIEREISENDE

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Vintersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge Norges Turistbarometer. Margrethe Helgebostad

Vintersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge Norges Turistbarometer. Margrethe Helgebostad Vintersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge Norges Turistbarometer Margrethe Helgebostad Hovedkonklusjoner prognosene - Uvanlig mange forventer samme resultat som fjoråret,

Detaljer

Statistikk 2010 www.fjordnorway.com

Statistikk 2010 www.fjordnorway.com www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Gå ikke glipp av profilering gjennom Fjord Norge utnytt vår posisjon og kjente merkenavn! Fjord Norge Reiseguide Fjord Norge Reiseguide er beregnet på turister

Detaljer

Store forskjeller i innvandreres utdanningsnivå

Store forskjeller i innvandreres utdanningsnivå Store forskjeller i innvandreres utdanningsnivå Blant innvandrere fra blant annet Filippinene, Polen, Russland og India er det en langt større andel med høyere utdanning enn blant andre bosatte i Norge.

Detaljer

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Kristian B. Jørgensen Administrerende direktør Fjord Norge AS Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Fjord Norge AS hvem er vi? NCE Tourism - Fjord Norway Hva

Detaljer