Tysk vandreturisme. CH - Visitnorway.com

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tysk vandreturisme. CH - Visitnorway.com"

Transkript

1 Tysk vandreturisme CH - Visitnorway.com

2 Innhold Kapittel Side 0 Executive summary 3 1 Innledning 4 2 Det tyske vandresegmentet 5 3 Kartleggingsfase I 6 4 Kartleggingsfase II : Utvalg og generell bakgrunnsinformasjon Etterspørselstrend Operatørenes målgrupper Tilbyr operatøren Norgesreiser Tilstedeværelse i andre markeder Valg av overnatting Betalingsvillighet Hvordan lykkes som en god vandredestinasjon Hvilke land etterspørres Hvilke destinasjoner regnes i toppsjiktet for vandring Hvilke utfordringer står Norge overfor? Markedsføring Hvordan få tilpass hos operatørene Oppsummering 12 Tysk vandreturisme Innovation Norway,

3 0. Executive summary: In the first half of 2011, Innovation Norway in Oslo and Hamburg did a market research project together with Norwegian Centres of Expertise (NCE)/ Fjord Norway AS and Innovative Opplevelser. The projects goal, was to get more knowledge about German tour operators which offer hiking tours, relevant internet networks, hiking and outdoor magazines and hiking organizations. The task was devided into two parts: The first part was an Internet based research work, where we gathered information about the aspects mentioned above. After we had defined the tour operators, we picked out the 11 most attractive and interesting operators and made telephone interviews with them. This was part two of the project. Hiking is a very popular activity among the Germans, both in their spare time and in their holidays. All of our respondents could inform us about an inreasing number of request concerning hiking holiday. Through this project, we have also approved Norway s strong and attractive position as a hiking destination. Norway has an intact nature with a big variety of landscape formations and a good infrastructure, important attributes for the German tour operators. On the other hand, Norway also has some big challenges due to the country s high cost level and a short hiking season. Therefore it is very important that the service and the hiking products include a very high level of standard and that the business tries to extend the hiking season. Tysk vandreturisme Innovation Norway,

4 1. Innledning Dette pilot/hjemhentingsprosjektet ble gjennomført av Innovasjon Norges kontorer i Oslo og Hamburg i samarbeid med NCE Tourism / Fjord Norge AS og Innovative Opplevelser. Denne rapporten basererer seg på karleggingfase 2 (dybdeintervjuene). Prosjektets målgrupper er tyskere som har vandring som special interest (dvs. mennesker som velger feriested med bakgrunn for egnethet for en spesiell type aktivitet, i dette tilfelle vandring). Prosjektet ble gjennomført i to kartleggingfaser: Kartleggingsfase 1 ble gjennomført på grunnlag av eksisterende kunnskap gjennom Innovasjon Norges vandreprosjekt og research på Internett. Følgende temaer ble kartlagt i fase 1: - Turoperatører som tilbyr vandreturer - Viktigste nettsteder/fora som omhandler vandring - Vandre/outdoormagasiner - Interesseorganisasjoner for folk med interesse for friluftsliv og/eller vandring Kartleggingsfase 2 besto av dybdeinterjvuer per telefon hvor vi snakket med 11 utvalgte turoperatører. Operatørene var en blanding av allerede kjente aktører før, og frem til da ukjente operatører. Seks av operatørene har Norgesreiser (generelt) i sine programmer, mens fem ikke har det. Intervjuene ble gjennomført i juni og juli Som et resultat av spørreundersøkelsen og denne rapporten, vil leseren forhåpentligvis få bedre innsikt og kunnskap om det tyske vandremarkedet, sett spesielt fra turoperatørenes ståsted: En bedre målgruppeforståelse, viktige suksessskriterier for vandretilbydere, hvilke destinasjoner regnes som de virkelig gode og hvilke kriterier må være oppfylt for at en destinasjon lykkes med vandreturisme. Tysk vandreturisme Innovation Norway,

5 2. Det tyske vandresegmentet Det er en sterkt økende interesse for fritidsaktiviteten og ferieformen vandring blant tyskere. Over 36 millioner tyskere oppgir at de vandrer ofte eller regelmessig, og i 2008 ble det gjennomført nesten 14 millioner vandrereiser i feriesammenheng. Til sammenlikning ble det gjennomført 64 millioner generelle feriereiser ( Wandertourismus, Dreyer, Menzel, Endreß: 2010). Den økte interessen gjenspeiles også i økende medlems tall i vandreforeninger og en kraftig økning i salg av ulik outdoorutrustning (tall fra 2010 viser at det årlig omsettes for om lag 11.2 milliarder euro noe som tilsvarer ca. 87 milliarder kroner med dagens kurs, 7.75 NOK/EUR). I tråd med denne økte interessen, har det også blitt gjennomført flere studier av målgruppen. Da de fleste studiene tar utgangspunkt i at tyskerne vandrer i hjemlandet, må en stille spørsmålet om resultatene og egenskapene man identifserer ut i fra disse, kan overføres til også å gjelde vandrereiser til utlandet. Leseren må ha dette i bakhodet når han leser de neste avsnittene. Demografi: Tendensielt er det flere menn enn kvinner som vandrer. Tallene svinger mellom 42 % og 4 8% kvinneandel, og vandrerne (uansett kjønn) har i gjennomsnitt et langt høyere utdanningsnivå enn resten av befolkningen. I 2000 hadde knapt 25 % av vandrerne høyere utdanning, mens tallet fem år senere hadde steget til 41 %. ( Wandertourismus, Dreyer, Menzel, Endreß: 2010). Alder: Tyskere i så å si alle aldersgrupper vandrer. Riktignok er aldersgruppen år overrepresentert (46 %), og om lag ¼ av vandrerne er over 60 år (!). Gjennomsnittsalderen blant tyske vandrere ligger på mellom år. De senere årene har også interessen for vandring økt kraftig blant den yngre generasjonen. Dette henger sammen med en økende andel stillsittende jobber og økt helsefokus generelt i det tyske samfunnet. ( Wandertourismus, Dreyer, Menzel, Endreß: 2010). Motiver for å vandre: Den viktigste drivkraften for at tyskere legger ut på tur, er ønsket og behovet for å nyte stillhet og ensomhet i naturen (86 % av de spurte oppgir dette som viktigste grunn). 69 % av de spurte oppgir at avslapning og helse effekter er viktigste grunn for å vandre. Dette synet deles av flest aldre: Mens kun 17 % av de under 40 år oppgir helse som en viktig grunn for å gå på tur, deler over halvparten av de over 60 år dette synet. 57 % oppgir at det å reise til nye regioner, er drivkraften for å velge vandring som sin hovedaktivitet ( Wandertourismus, Dreyer, Menzel, Endreß: 2010). De mest populære vandredestinasjonene: Tyske vandrere foretrekker utenlandske vandredestinasjoner med et knapt flertall (51 %). Tall fra Profilstudie Wandern 05/06, gjennomført av Deutsches Wanderinstitut, viser hvilke land som er mest populære (oftest besøkt): Italia 23 % Østerrike 12 % Spania 12 % Frankrike 7 % Sveits 5 % Norge 4 % Den typiske tyske vandreren kan dermed oppsummeres slik: - Han/hun er i snitt mellom år gammel - Han/hun har høyere utdannelse - Han/hun søker seg ut i naturen og ønsker avslapning - Han/hun vandrer med venner eller partner - Det kulinariske spiller en stadigere viktigere rolle for den tyske vandreren - Han/hun ønsker seg gjerne ett overnattingssted Tysk vandreturisme Innovation Norway,

6 3. Kartleggingsfase 1 : Research på Internett Den første kartleggingsfasen var en Internettbasert undersøkelse hvor vi skulle besvare en rekke forhånds definerte spørsmål, innen temaene nevnt i innledningen: - Turoperatører som tilbyr vandreturer - Viktigste nettsteder/fora som omhandler vandring - Vandre/outdoormagasiner - Interesseorganisasjoner for personer med interesse for friluftsliv og/eller vandring DAV har rettet hovedfokuset mot Alperegionen (derav navnet) og består av 353 regionale og lokale frittstående lokallag. Organisasjonens fokusområder omfatter både skikjøring, vandring og klatring. DAV har om lag medlemmer. DWB er en mer allmenn organsisasjon som over hele Tyskland merker og vedlikeholder vandreruter, utgir kart, litteratur og regionale tidsskrifter medlemmer. Turoperatører: Ved hjelp av Internett, oppslagsverk og generelt gjennom vårt arbeid og bearbeidelse av det tyske vandresegmentet, identifiserte og kartla vi 25 turoperatører (én østerriksk og resten tyske). Spørsmålene vi besvarte gikk blant ut på operatørenes målgrupper, hva slags reiser operatørene tilbyr, om de har fokus på bærekraft og miljø, hvorvidt de tilbyr vandreturer til Norge og om operatørene er av interesse for norske aktører. Nettsteder/fora: Vi identifiserte fem ulike fora som rettet seg spesielt mot personer med en stor interesse for vandring og friluftsliv. Vi så nærmere på blant annet målgruppene deres, hva nettstedene deres omhandler, om nettstedene er aktiv i sosiale medier osv. Vandre/outdoormagasiner: Vi kartla syv vandre/outdoormagasiner. Fokus på temaer, målgrupper, hvor magsinene distribueres og annonseringskostnader var noe av det vi så nærmere på i denne delen. Interesseorgansisasjoner: Tyskland domineres av to store vandreorgansisasjoner: Deutscher Alpenverein (DAV) og Deutscher Wanderverband (DWB). Tysk vandreturisme Innovation Norway,

7 4. Kartleggingsfase 2: Dybdeintervjuer per telefon 4.0 Utvalg og generell bakgrunnsinformasjon I kartleggingsfasen undersøkte vi 25 turoperatører, både spesialister på vandrereiser og generelle turoperatører som også har inkludert vandrereiser i sine produktporteføljer. Dybdeintervjuene ble gjennomført blant 11 av de 25 operatørene, og vi sørget for å ha en god miks av spesialistoperatørene og de generelle operatørene. Det var også et mål for oss å kartlegge operatører fra hele Tyskland, for å kunne se om det eventuelt fremkommer regionale forskjeller osv. Vi ønsket også å få svar fra operatører som Norgesreiser i sine porteføljer (seks operatører) og fra operatører som har tatt disse ut og/eller å ta de inn igjen (fem operatører) Etterspørselstrend Hele ti av de 11 spurte operatørene har de senere årene opplevet en økt etterspørsel etter vandreturer, og etterspørselstrenden kan oppsummeres slik: - Mens de reisende tidligere satt mer passivt i en buss og nøt landskapet, ønsker gjestene i dag å ta del i ulike aktiviteter som tilbys. Selv om vandring fremdeles er hovedaktiviteten, ønsker stadig flere gjester å gjøre andre aktiviteter utover fotturene. De fleste respondentene oppgir at andre aktiviteter er sykling og kajakk- kanopadling. Antall økter andre aktiviteter avhenger av omfanget av turen totalt. - Gjestene ønsker en kombinasjon av vandring og kultur (historie, musikk, kunst etc): Med dette mener respondentene at turene linkes opp til historie, kultur og mat). - Gjestene krever bedre komfort på overnattingsstedene (spa/wellnessområder, sunn og kortreist mat). Tidligere var gjestene mindre kravstore til overnatting og mat mindre. I dag krever gjestene separate rom, en tipp-topp standard og ønsker at overnattingsstedet innehar et spa/wellnessområde. Det holder ikke lenger med tørre rundstykker og en enkel lapskausmiddag skal vi tro respondentene Operatørenes målgrupper Man kan oppsummere respondentenes målgrupper slik: - De fleste har kunder fra hele Tyskland (Eberhardt Travel fra Dresden er et unntak som har flest kunder fra tre delstater i Øst-Tyskland). - Kundene er gjerne eldre, fra 40 år og oppover (Marco Polo Reisen med flest ungdommer på sine reiser er et unntak). - Kundene ønsker ikke at turene skal være spesielt krevende og fysisk utfordrende. I snitt 3-5 timers gange per dag (det vandres). - Gjestene er personer med høyere universitets- eller høyskoleutdannelse - Mange gjester reiser alene i en større reisegruppe (enkelte operatører oppgir at dette gjelder nærmere halvparten av gjestene). - Operatørenes såkalte stamkunder har én til to hovedreiser som gjerne er mer kostbare og av lengre varighet. I tillegg én til to ekstrareiser dersom økonomien tillater det Tilbyr operatøren Norgesreiser? - Seks av de 11 spurte respondentene tilbyr én eller flere Norgesreiser, og det er interessant at turene i mange tilfeller går til de samme destinasjonene uavhengig av operatøren. Områdene som oftest benyttes er: Lofoten, Vestlandsfylkene (Romsdalsfjorden, Geirangerfjorden, Ryfylke) og deler av Oppland. Grunnen til at disse regionene har Tysk vandreturisme Innovation Norway,

8 blitt valgt, er blant annet på grunn av deres unike natur og en god infrastruktur, se kapittel Tre av de fem operatørene som ikke tilbyr vandrereiser til Norge i dag, har konkrete planer om å tilby dette fra kort tid av. De to operatørene som ikke ønsker å ta inn Norge i sine porteføljer, henger dette sammen med at de har solgt turer til Norge tidligere, men med dårlige salgsresultater. Norge er derfor lagt på is inntil videre Tilstedeværelse i andre markeder Av våre respondenter var det kun én operatør som hadde (salgs)kontorer i utlandet. Flere av operatørene har riktignok også kunder fra både Sveits, Østerrike og enkelte også Luxemburg og Nederland Valg av overnattingsform Som nevnt i kapittel 4.01, har kravene til overnattingbedriftene økt kraftig de siste fem-seks årene: Tidligere kunne gjestene sove på sovesal med sovepose, og man var fornøyd med det. Videre var ikke gjestene spesielt bevisst på matkvaliteten. Dette står i sterk kontrast til dagen virkelighet. I dag skal gjestene, så langt det lar seg gjennomføre, ha enkeltrom (dobbeltrom for par), rommene skal være godt utstyrt med klesskap (det pekes på at dette er en hemsko ved flere norske overnattingssteder), gode sanitærforhold, trådløst Internett og gode spaog wellnessområder hvor gjestene kan slappe av etter dagens vandretur. To operatører fremhever også at de foretrekker å inngå samarbeid med frittstående og mindre hotellkjeder. Dette fordi de oppleves som mindre byråkratiske og mer fleksibel med tanke på kansellering av hotell rom. På turer til mer utilgjengelige fjellområder som Himalaya eller Kaukasus, firer gjestene på overnattings kravene og gjestene innfinner seg med å sove i enklere hytter og i sovesal. Dette fordi noe annet ikke er tilgjengelig Betalingsvillighet Da samtlige respondenter tilbyr ferdigepakkede turer (tysk: Pauschalreisen), er det vanskelig å svare entydig på kundenes betalingsvillighet når det gjelder overnatting, lei av utstyr, gourmetmat, guiding og planlegging/organisering/tilrettelegging av turene. Vi ba likevel respondentene å forsøke og gi en uttalelse om hvert av punktene: Overnatttingstilbud: I foregående kapittel har vi allerede kommentert at gjestene krever høyere standard på overnattingsstedene enn tidligere, og dette er noe de naturligvis også må betale for. Av våre respodenter opplyser flere at de kun velger hoteller med høy standard (tre og fire stjerner), da dette står i stil med hva kundene deres ønsker. Enkelte gjester er også villige til å betale mer for spesielt miljøvennlige overnattingssteder. Kravet om den høye standarden avhenger altså av destinasjon og turens varighet. Leie av utstyr: Respondentene opplyser om at mer eller mindre samtlige gjester har med seg eget basisutstyr til vandre turen: Vandrestøvler, vandrestaver, bekledning, ryggsekk osv. Operatørene kan opplyse om at gjestenes utstyr er av en meget høy kvalitet og at de er meget betalingsvillige hva vandreutstyr gjelder. Dersom gjestene ønsker å være med på ekstraaktiviteter som brevandring, rafting, juving etc., viser erfaring at gjestene er villige til å betale ekstra for dette. (Betale det aktiviteten koster). Gourmetmat: Mat henger tett sammen med overnatting, og operatørene merker at gjestene tar med seg sine kontinentale vaner på tur. De forventer derfor høy standard på samtlige måltider, og man skal heller ikke undervurdere viktigheten av vin og spesielt øl. Mange tyskere unner seg en øl etter en dag på tur. Kundene er også opptatt av kortreist (lokal) mat og økologiske varer. Operatørene som deltok i undersøkelsen opplyser at deres gjester er villig til å betale Tysk vandreturisme Innovation Norway,

9 mer for mat generelt og gourmetmat spesielt i Europa, enn i Asia. Guiding: Samtlige respondenter har med guider på turene sine, enten egne (som er med fra Tyskland) eller lokale guider, i tillegg til en reiseleder. Respondent ene foretrekker lokale guider, men det er da avgjørende at de snakker tysk (ufravikelig). Flere av operatørene opplyser om at en særnorsk utfordring er at guidene tar seg svært godt betalt, og at dette får stor innvirkning på turens totalpris. Til tross for dette forsøker operatørene likevel å samarbeide med lokale guider da disse opptrer som svært troverdige gjennom deres gode lokalkunnskap etc. Planlegging/organisering/tilrettelegging av reisen/ opplevelsen: Operatørene har alle en stor andel stamkunder, og etter hver reise gjennom flere operatører uhøytidelige undersøkelser blant de reisende. Resultatene viser at kundene setter pris på operatørens informering i forkant, under og etter reisen. Vi kjenner ikke til om eller hvor mye operatørene kalkulerer for denne delen, og vi kan derfor ikke si noe om gjestene har en høy eller lav betalingsvillighet på dette punktet. Annet: - Mange av respondentene opplyser at opptil halvparten av gjestene på en reise, reiser alene og derfor villige til å betale ekstra for å få enkeltrom. Parallelt forsøker operatørene å forhandle med hotellene om dette, nettopp for å holde prisene på denne romkategorien så lav som mulig Hvordan lykkes som en god vandredestinasjon Respondentene hadde mye på hjertet på dette spørsmålet, og det var i stor grad de samme tingene som ble nevnt: - Varierende landskap (spesielt ble kombinasjonen fjell/fjord nevnt) og uberørt natur med få turister. - God infrastruktur for å komme seg til bestemmelsesstedet (gode flyforbindelser ble nevnt av flere), men også i selve vandreområdet: Merkede løyper, gode kart/turbeskrivelser med kompetente guider (disse kan gjerne være lokale) og korte avstander fra overnattingsstedene til løypene Hvilke land/regioner etterspørres? Flere av respondentene opplyser at dette svinger fra sesong til sesong, og at politiske eller naturmessige hendelser virker inn på bookingene. To operatører peker blant annet på at bookingene til Hellas i år forløper seg langsomt noe de mener skyldes EUROkrisen og derigjennom et noe anstrengende forholdet mellom Tyskland og Hellas. Flere operatører opplever en økt etterspørsel etter mer fjerntliggende destinasjoner, og da spesielt land i Sørøst-Asia (Laos, Kambodsja, Vietnam) og i Sør- og Mellom- Amerika. Europeiske destinasjoner blir også hyppig ettespurt (og booket) og spesielt Sør-Europa (Italia og Spania) og Skandinavia er attraktive reisemål i tillegg til Tyskland. I en undersøkelse oppgir 50 % av de spurte at de foretrekker tyske vandreregioner. ( Wandertourismus, Dreyer, Menzel, Endreß: 2010). Det skal også sies at tyske regioner de senere årene har lagt ned mye arbeid i å bygge ut vandrenettverkene, og mange sikter etter å bli godkjent som vandredestinasjon av de anerkjente vandreforeningene DAV og DWB Hvilke destinasjoner regnes i toppsjiktet for vandring? De fleste respondentene mente det var vanskelig å trekke frem eksempler på dette, da rekken av gode vandredestinasjoner er lang. Her kommer et utvalg av destinasjonene som ble nevnt av de fleste respondentene: Tysk vandreturisme Innovation Norway,

10 - Spania, og da spesielt Kanariøyene og Mallorca - New Zealand - Australia - Skandinavia: Norge og Sverige - Island - Alperegionen (Tyskland, Østerrike, Sveits, Liechteinstein og Frankrike) Landene blir ansett som svært gode fordi de innfrir punktene i kapitell 4.07 (Hvordan lykkes som en god vandredestinasjon) Hvilke utfordringer står Norge overfor? De fleste av respondentene kjenner godt til Norge, og kunne resolutt svare på hvilke utfordringer Norge har som vandredestinasjon i årene fremover. Vi har valgt å dele utsagnene i eksterne forhold (forhold vi ikke har noen direkte innvirkning på selv) og interne forhold (forhold vi i stor grad kan være med å påvirke i den ene eller andre retning). Eksterne forhold: - Et meget høyt prisnivå (gjelder spesielt overnatting, transport og restaurantbesøk). - Kort sesong (vi konkurrerer mot destinasjoner som tilbyr aktiviteten gjennom hele året, og det kommer derfor mange på kort tid til Norge). - Lang reisevei (gjelder spesielt for operatører som benytter seg av tog og/eller buss). Interne forhold: - Norge bør ha et større fokus på våre USP-er (unique selling points) i vår markedsføring - Norge bør gå bort fra destinasjonsmarkedsføring og heller konsentrere seg om å markedsføre Norge som en attraktiv vandredestinasjon, og utnytte den korte avstanden til Tyskland med god kommunikasjon mellom landene og innad i Norge - Det bør jobbes noe med serviceinnstillingen og kunnskapsnivået til de hotellansatte 4.11 Markedsføring Samtlige operatører oppgir at de i stor grad benytter sine egne internettsider for å markedsføre seg. Ellers brukes egne kataloger, spesialtilbud på reiser, og utsendelse av nyhetsbrev. Enkelte operatører benytter seg også av Google adverts. Det er også viktig å påpeke at tyskere fremdeles foretrekker printmedier når de søker informasjon om en reise eller region. Trenden går likevel i retning av mer Internettbruk også på dette området. Når det gjelder booking av selve reisen gjøres dette i stor grad direkte hos operatøren eller gjennom et reisebyrå. Halvparten av respondentene opplyser om at de også deltar på messer (aktivt eller kun med brosjyredistribusjon) både egne såkalte husmesser (hvor turer og destinasjoner presenteres av både turistråd og operatørenes egne reiseledere/ guider), reiselivsmesser og outdoormesser. Operatørene som inngår i større konsern (som for eksempel Gebeco som er en del av TUI Deutschland), benytter seg i stor grad av egne reisebyråer og vektlegger skolering av deres ansatte. Ellers opplyser mange av respondentene at de benytter seg mindre av typiske printannonser og forsøker å være kreative for en billig penge. En operatør samarbeider med byens lokale TV-stasjon, en annen samarbeider med byens fotballag, mens en tredje har startet et konkurranseløp i hjembyen Hvordan få tilpass hos operatørene Da alle operatørene som deltok i denne undersøkelsen tilbyr turer til Norge (ikke nødvendigvis vandreturer), betyr det at den tidvis vanskelige jobben med å gjøre Norge kjent, allerede er gjort. Av våre 11 respondenter har seks vandrereiser til Norge, mens én kommer til å ta inn igjen vandreturer i programmet foran 2012-sesongen. Når vi i tillegg ser bort fra operatøren som ikke ønsker å ta inn vandrereiser i sin produktportefølje, sitter vi igjen Tysk vandreturisme Innovation Norway,

11 med tre operatører som ser det som aktuelt å ta inn norske vandreprodukter i sine porteføljer. Hvordan kan man nå disse og andre operatører? Det er viktig at aktørene har et godt og variert vandretilbud, og for å gi en pekepinn på hva som er å regne som godt og variert, har Innovasjon Norge utviklet en produktstandardliste. Listen er utviklet på bakgrunn av de tilbakemeldingene vi har fått fra turoperatører i ulike markeder og er anbefalinger for hvilke krav bedrifter/destinasjoner må innfri for å bli med i Innovasjon Norges vandreprosjekt. Blir man med i prosjektet betyr det implisitt at man også er klar til å markedsføre sine produkter i utenlandsmarkeder. Det er likevel en tøff oppgave å nå gjennom hos tyske operatører som tilbyr vandreturer. Antall operatører er ikke veldig høyt og de er hardt presset på tid. Samtidig er det mange selgere som kjemper om de samme operatørene. Operatørene er kravstore og vet ofte hva de vil ha inn i sine programmer. Det er derfor viktig å ha en klar formening om hva man ønsker å presentere og hva man ønsker å få solgt når en kommer til møtet med en operatør. En effektiv arena for å møte flere operatører (også vandre operatører), kan være Innovasjon Norges workshop som finner sted i Hamburg i mai Da vil deltakeren få et visst antall forhåndsbookede avtaler med tyske operatører. Resultatene fra tidligere workshoper har vært påfølgende visningsturer og at operatørene har tatt inn turer til bedriften/destinasjonen ett eller to år senere. Tysk vandreturisme Innovation Norway,

12 5.0 Oppsummering Vandring er in i Tyskland og det merkes hos både turoperatører og utstyrsleverandører. Alle respondenter vi intervjuet, meddelte at de har hatt en moderat til kraftig økning i antall forespørsler og bookinger. Samtidig ser operatørene at kundene har endret seg i løpet av de siste fem-seks årene. Mens turistene tidligere klarte seg med sovepose og tørre brødskiver, forventer de nå mye mer av både av overnattingssted, turen generelt og av operatøren. Vi har gjennom dette arbeidet fått bekreftet Norges gode og attraktive posisjon som vandredestinasjon. Norge besitter en uberørt, storslagen natur med meget varierende landskapsformer og en god infrastruktur altså mye av det de tyske operatørene etterspør. Skal vi tro operatørene vi snakket med, har Norge også store utfordringer i form av et høyt prisnivå og en kort sesong. Det er derfor viktig at servicen og vandreproduktene holder en svært høy standard, slik at også prisnivået kan forsvares. Det er også viktig at man forsøker å forlenge sesongen så langt det lar seg gjøre. Tysk vandreturisme Innovation Norway,

Fransk vandreturisme. CH - Visitnorway.com

Fransk vandreturisme. CH - Visitnorway.com Fransk vandreturisme CH - Visitnorway.com Innhold Kapittel Side 1. Innledning 3 2. Vandring i Frankrike 4 3. Kartleggingsfase I: Research 5 4. Kartleggingsfase II: Telefonintervjuer 6 4.01: Etterspørselstrend

Detaljer

Kartlegging av markedsdata

Kartlegging av markedsdata Kartlegging av markedsdata Innsamling av eksisterende markedskunnskap om fjellferier sommer og kortferier i Tyskland, Nederland, Danmark og Storbritannia Kaizen AS Side 1 Forord Kaizen AS i samarbeid med

Detaljer

Innhold. Sammendrag...5

Innhold. Sammendrag...5 Innhold Sammendrag...5 1 Innledning...7 1.1 Bakgrunn og problemstilling...7 1.2 Hovedformål og mandat...7 1.3 Gjennomføring...7 1.3.1 Samling av eksisterende markedskunnskap...7 1.3.2 Innhenting av ny

Detaljer

VERDISKAPINGSPOTENSIALET LANGS NASJONALE TURISTVEGER I FJORD NORGE

VERDISKAPINGSPOTENSIALET LANGS NASJONALE TURISTVEGER I FJORD NORGE VERDISKAPINGSPOTENSIALET LANGS NASJONALE TURISTVEGER I FJORD NORGE RAPPORT Er veien lykken eller er det et potensial for verdiskaping langs Nasjonale turistveger i Fjord Norge? MENON-PUBLIKASJON NR. 14/2012

Detaljer

BE334E International business. Tyske turisters valg av ikke-tradisjonelle, voksende destinasjoner som reisemål. Skrevet av: Maria Kaldhussæter Svensli

BE334E International business. Tyske turisters valg av ikke-tradisjonelle, voksende destinasjoner som reisemål. Skrevet av: Maria Kaldhussæter Svensli BE334E International business Tyske turisters valg av ikke-tradisjonelle, voksende destinasjoner som reisemål Skrevet av: Maria Kaldhussæter Svensli Våren 2014 Abstract The tourist industry is in continous

Detaljer

Markedsaktiviteter 2012. www.fjordnorway.com

Markedsaktiviteter 2012. www.fjordnorway.com Markedsaktiviteter 2012 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Markedsføring av Fjord Norge gir resultater! Etter fire år med kompensasjonsmidler og økte markedsmuskler i perioden 2005-2008, opplevde

Detaljer

Kartlegging av markedet for opplevelsesturisme i nl, uk, ty, it

Kartlegging av markedet for opplevelsesturisme i nl, uk, ty, it Kartlegging av markedet for opplevelsesturisme i nl, uk, ty, it RAPPORT Kartlegging av markedet for opplevelsesturisme i Nederland, UK, Tyskland og Italia MENON-PUBLIKASJON NR. 8/2011 Mars 2011 av Anniken

Detaljer

Incoming 2013. Rapport fra en spørreundersøkelse blant norske incomingoperatører. Pr. 12. desember 2013

Incoming 2013. Rapport fra en spørreundersøkelse blant norske incomingoperatører. Pr. 12. desember 2013 Incoming 2013 Rapport fra en spørreundersøkelse blant norske incomingoperatører. Pr. 12. desember 2013 Rapporten er utarbeidet av Heyerdahl Refsum AS på oppdrag av Innovasjon Norge NCE Tourism Fjord Norway

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 2 - Markedsaktiviteter 2011. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 2 - Markedsaktiviteter 2011. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 2 - Markedsaktiviteter 2011 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norge tøffere tider krever mer kraft og større fokus! - En strategi for hvordan styrke vår posisjon i det

Detaljer

Har vandring potensial til å være bærende tema for reiselivssatsingen i Sogn og Fjordane 2012 2025?

Har vandring potensial til å være bærende tema for reiselivssatsingen i Sogn og Fjordane 2012 2025? RAPPORT Har vandring potensial til å være bærende tema for reiselivssatsingen i Sogn og Fjordane 2012 2025? MENON-PUBLIKASJON NR. 38/2012 Oktober 2012 av Anniken Enger, Rasmus Sandnes, Gunhild Lundblad

Detaljer

Markedsinformasjon om naturbaserte turister

Markedsinformasjon om naturbaserte turister Rapport 2004:10 Markedsinformasjon om naturbaserte turister Mehmet Mehmetoglu Birgit Abelsen Tittel : Forfattere : Markedsinformasjon om naturbaserte turister Mehmet Mehmetoglu og Birgit Abelsen Norut

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norge tøffere tider krever mer kraft og større fokus! - En strategi for hvordan styrke vår posisjon i det

Detaljer

Optima 2012 Fullstendig rapport Det russiske markedet 17.10.12

Optima 2012 Fullstendig rapport Det russiske markedet 17.10.12 Optima 2012 Fullstendig rapport Det russiske markedet 17.10.12 Grunnleggende motivasjonsfaktorer for å reise på ferie Behovsbasert segmentering Censydiam Utviklet for: Innovasjon Norge 4. mai 2012 2012

Detaljer

Innovasjon og utvikling i opplevelsesøkonomien

Innovasjon og utvikling i opplevelsesøkonomien Innovasjon og utvikling i opplevelsesøkonomien Med fokus på matching mellom kunde og opplevelse BE307E Masteroppgave Daniel Fredriksen Mai 2014 1 Abstract The purpose of this study is to investigate how

Detaljer

Natursøkende turister i LOVEST regionen

Natursøkende turister i LOVEST regionen Natursøkende turister i LOVEST regionen Rapport fra spørreundersøkelsen sommeren 2011 Et delprosjekt av Opplevelser i Nord Kunnskapsbasert Verdiskaping finansiert av Norges Forskningsråd (NFR) gjennom

Detaljer

Suksessfulle bedriftsetableringer - Et studie av hvilke relasjoner som har betydning for gründeren

Suksessfulle bedriftsetableringer - Et studie av hvilke relasjoner som har betydning for gründeren Suksessfulle bedriftsetableringer - Et studie av hvilke relasjoner som har betydning for gründeren Bacheloroppgave EK235E Relasjonsmarkedsføring og ledelse Handelshøgskolen i Bodø, ved Universitetet i

Detaljer

Reiselivsplan for Vesterålen 2006 2010

Reiselivsplan for Vesterålen 2006 2010 Sluttdokument november 2006 Reiselivsplan for Vesterålen 2006 2010 Børre Berglund Reiselivsrådgivning (BBR) På oppdrag fra Vesterålen reiseliv Reiselivsplan for Vesterålen 2006-2010 2 Innledning Reiselivsplanen

Detaljer

Innlandsfisketurismen på Østlandet - muligheter og utfordringer

Innlandsfisketurismen på Østlandet - muligheter og utfordringer 651 Innlandsfisketurismen på Østlandet - muligheter og utfordringer En studie av 8 fisketurismebedrifter og kundene Hogne Øian Børre K. Dervo Oddgeir Andersen Torvald Tangeland Stein Erik Hagen NINAs publikasjoner

Detaljer

Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje

Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje Rapport Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje MENON-PUBLIKASJON NR. 35/2013 Oktober 2013 Av Anniken Enger, Endre Kildal Iversen og Lisbeth Iversen Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 4 2.1. Problemstilling

Detaljer

Lønnsomhet i nordnorske aktivitetsturismebedrifter

Lønnsomhet i nordnorske aktivitetsturismebedrifter Rapport 28/2014 Utgitt mai 2014 Lønnsomhet i nordnorske aktivitetsturismebedrifter Trude Borch og Marianne Svorken Nofima er et næringsrettet forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen,

Detaljer

Utvikling av en vinterdestinasjon

Utvikling av en vinterdestinasjon HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ OG INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING Utvikling av en vinterdestinasjon Hvilke turister bidrar til vekst, og hva er deres viktigste motivasjon for

Detaljer

Borgøy Fjord Konferanse AS

Borgøy Fjord Konferanse AS Borgøy Fjord Konferanse AS Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk-administrativ utdanning Av: Camilla Steinsvik kandidatnummer: 32 Tone Mong kandidatnummer: 1 Kjersti H. Markhus

Detaljer

AndréSundero NINA NORSKINSTITUTTFOR NATURFORSKNING

AndréSundero NINA NORSKINSTITUTTFOR NATURFORSKNING Det internasjonale markedetfor organiserte naturopplevelsesreis AndréSundero NINA NORSKINSTITUTTFOR NATURFORSKNING Det internasjonale markedet for organiserte naturopplevelsesreiser André Sundero NORSK

Detaljer

Bacheloroppgave. Kjøpelysten hos norske ios- og Android-brukere: in-app kjøp i egenutviklet applikasjon

Bacheloroppgave. Kjøpelysten hos norske ios- og Android-brukere: in-app kjøp i egenutviklet applikasjon Bacheloroppgave Kjøpelysten hos norske ios- og Android-brukere: in-app kjøp i egenutviklet applikasjon Morten Aalberg, stud.nr 100497 Monika Meistad, stud.nr 100486 MMT376 Bacheloroppgave i Spill og opplevelsesteknologi

Detaljer

Kjennskap og holdninger til mobilitet i mobilmarkedet resultater fra en spørreundersøkelse 2008

Kjennskap og holdninger til mobilitet i mobilmarkedet resultater fra en spørreundersøkelse 2008 Oppdragsrapport nr. 3-2009 Alexander Schjøll og Randi Lavik Kjennskap og holdninger til mobilitet i mobilmarkedet resultater fra en spørreundersøkelse 2008 SIFO 2009 Oppdragsrapport nr. 3-2009 STATENS

Detaljer

Master i Serviceledelse

Master i Serviceledelse Master i Serviceledelse FXMASL130 Masteroppgave høst 2011 vår 2012 04.05.2012 Forfattere: Veiledere: Marianne B Grodås og Frode Hofstad Tone Linge og Einar Marnburg Hovedproblemstilling: Hvorfor, hvordan

Detaljer

Markedsstrategi for Storbritannia 2012 - >

Markedsstrategi for Storbritannia 2012 - > Markedsstrategi for Storbritannia 2012 - > Bakgrunn Regjeringen er opptatt av å ha levedyktige distrikter, et bærekraftig reiseliv og at Norge skal fylles med verdifulle opplevelser. Verdifulle for norsk

Detaljer

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it.

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it. Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER 2013 You have to be here to believe it. TERJE NESTHUS/FJORD NORWAY 2 Innholdsfortegnelse FELLES MARKEDSFØRING OG SALG GIR RESULTATER 5 FJORD NORGE AS 7 Visjon 7 Forretningsidé

Detaljer

Markedsstrategi for Frankrike 2012 -

Markedsstrategi for Frankrike 2012 - Markedsstrategi for Frankrike 2012 - Bakgrunn Regjeringen er opptatt av å ha levedyktige distrikter, et bærekraftig reiseliv og at Norge skal fylles med verdifulle opplevelser. Verdifulle for norsk reiselivsnæring

Detaljer

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it.

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it. Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER 2013 You have to be here to believe it. Terje Nesthus/Fjord Norway 2 Innholdsfortegnelse Felles markedsføring og salg gir resultater 5 FJORD NORGE AS 7 Visjon 7 Forretningsidé

Detaljer