Årsmøtedokumenter. Elverum Hundeklubb. 9. mars 2015.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøtedokumenter. Elverum Hundeklubb. 9. mars 2015."

Transkript

1 Årsmøtedokumenter Elverum Hundeklubb 9. mars Folkvang skole, lille auditorium.

2 Innkalling til årsmøte i Elverum Hundeklubb Dato: Mandag 9. mars 2015 kl 19:00 Sted: Folkvang skole, lille auditorium Dagsorden: 1. Godkjenning av innkallingen 2. Godkjenning av fremmøtte representanter 3. Valg av: Møtedirigent Referent To personer til å undertegne protokollen To personer til tellekorps 4. Årsberetning Regnskap / revisjon Budsjett Kontingent for Innkomne forslag: 9. Valg 10. Valg av valgkomite Vi ønsker alle medlemmer vel møtt!

3 ÅRSBERETNING ELVERUM HUNDEKLUBB Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Varamedlem: Valgkomite: Varamedlem: Revisor: Sylvi Nilsen / Erik H Østbakken Ole Jonny Grongan Stian Øien Barbro Skålvik / Britt Agnarsdatter Marianne Sollie Warø Per Inge Holsen Lillann Nerem Petlund Britt Agnarsdatter Tone Andresen Roar Bærø Karin Haugerud Kristin Ulvmoen 2. Møtevirksomhet Det er avholdt 8 styremøter, ett ekstraordinært årsmøte, 2 medlemsmøter og ett instruktørmøte. Ekstraordinært årsmøte avholdt 2. juni 2014 med valg av ny leder grunnet at Sylvi Nilsen trakk seg fra vervet som leder i klubben. Det var foreslått en kandidat; Erik H Østbakken, og han ble valgt med 16 stemmer av i alt 17 fremmøtte. Valget gjaldt for perioden frem til årsmøtet Barbro Skålvik meddelte i mail datert 23. juli 2014 at hun trakk seg fra vervet som sekretær med umiddelbar virkning. I styremøte 1. september 2014 ble Britt Agnarsdatter, varamedlem til styret, valgt til å utføre sekretærjobben frem til årsmøtet Medlemmer Det er registrert 175 medlemmer inkl. 2 æresmedlemmer 4. Økonomi Årsregnskap legges frem på årsmøtet. Separat regnskap for NM Bruks Nytt budsjett for 2015 legges frem på årsmøtet Forts side 2

4 Side Klubbens øvrige aktiviteter Det har vært mandagstrening på klubben i stort sett samme periode som skolen har vært i gang. Det ble arrangert sommeravslutning med grilling og det var juleavslutning med gløgg og pepperkaker. Klubbens instruktører har i en turnus stilt opp på mandagstreningene gjennom året. Det har vært avholdt flere brukshundkonkurranser med svært positive deltagere. 13. mai ble det arrangert Kl D kveldsstevne i Spor i NBF- programmet med 4 deltagere. Berit Skogen med schæferen ALMA vant med 290 poeng og opprykk til Kl C.. 7. juni ble det holdt kl C stevne i Spor i NBF programmet. Her var det 6 stk påmeldt og alle startet. Det ble tre hunder med opprykkspoeng. 8. juni hadde vi Kl B stevne i Spor i NBF programmet. Denne dagen var det også 6 stk som startet. Her vant Kristin Ulvmoen med Soltrollets Troika, men dessverre ble det ikke opprykkspoeng. 7. september ble det arrangert Lydighetsstevne med 5 startende i klasse 1 og 2 startende i klasse II. Det ble delt ut 3 stk 1. premier i KL I og 2 stk 3. premier i KL II. Agility-gruppen har vært aktive med trening hele perioden det har vært bart på banen. De har holdt 2 innoffisielle kokurranser med mange deltagere. Siste konkurransen i høst gikk felles med klubbmesterskapet i agility. Det var også flere deltagere fra Hamar og Trysil, men disse deltok ikke i vårt klubb-mesterskap. Det var i alt 23 startende denne gangen. Klubbmester i Agility ble Stig Pettersen. Agilitygruppen har jobbet sterkt med å få en del nye hindere. De har bl. annet selv bygget nye hopphindere. Det er også bestilt ny slalombane, nytt møne og ny bom hos ELVIS. Gruppen har ytterligere hindere på sin ønskeliste. Årets store begivenhet var likevel Norgesmesterskapet i Bruks 2014 i tiden august. Dette var et stort arrangement som krevde mye planlegging og innsats i forkant. NM komiteen holdt flere møter og fikk etter hvert sydd sammen et plan for gjennomføringen. Vi valgte å legge hovedarrangementet til Folkehøyskolen der det ble lydighet på fotballbanen. Det var 15 startende i Runderingsgruppen og 15 startende i Spor- gruppen. Den ene gruppen på fredag og den andre på lørdag. Forts. side 3

5 Side 3. Takket være svært god hjelp fra mange frivillige fikk vi besatt alle poster der vi trengte hjelpere; i alt ca 40 stk. Feltsøk-øvelsen ble holdt i skogsterreng litt nord for Folkehøyskolen og vi hadde et felt for hver dag. Fredag startet med fellesdekk på banen, deretter ble gruppen delt i tre for å gå Felt, Rundering og Lydighet. Hver gruppe måtte forflytte seg mellom stasjonene slik at alle fikk gjennomgått alle øvelsene. Lørdag startet på samme måte, men da med de som skulle gå spor. Noen av deltagerne startet både i Rundering og Spor. Gjennomføringen av øvelsene gikk veldig fint og alle kom til rett øvelsesområde til rett tid. På lørdag var det to deltagere som var litt uheldig med at de fikk kuer i sporterrenget sitt. Dette medførte at de fikk gå nye spor og fullførte uten mer forstyrrelser. Åpningen av NM Bruks 2014 startet fra Martn`s torvet med Jømna og Heradsbygd musikkorps i spissen for en oppmarsj frem til Paviljongen nedenfor Rådhuset. Alle deltagere; flere med sine hunder, dommere, hjelpere og figuranter deltok i marsjen. Vi hadde også med oss varaordfører i Elverum og leder i Norsk Brukshundsports Forbund. Etter presentasjon av deltagere og dommere ønsket varaordfører Uthus deltagere og dommere velkommen til Elverum og Leder i NBF erklærte Norgesmesterskapet i Bruks 2014 for åpnet. Etter dette dro vi til Folkehøyskolen for registrering og samling til Kamerataften og trekning av startrekkefølge for øvelsene på fredag. NM ble avsluttet med premieutdeling lørdag ettermiddag på Folkehøyskolen og deretter bankett med deltagere, dommere og funksjonærer på Lille Gråberg. Klubben fikk tildelt NBF bordflagg av leder Bjørnar Strand. EHK fikk svært mye ros for arrangementet og gjennomføringen, både fra deltagere og dommere. Siv Sandø fra NKK`s hovedstyre var tilstede på lørdagen. Utstillingsgruppen har hatt trening på mandager etter miljøtreningen er avsluttet. Ikke så mange deltagere, men stort sett har det vært noen hver gang. Lydighetsgruppen ble oppløst før ferien da de som skulle påta seg LP-stevnet i september sa fra seg ansvaret for videre oppfølging. Klubben tok på seg dugnad med å plukke søppel langs RV 2 fra rundkjøringen ved brua til Østerhaug samt fylkesvei 553 og 554. For dette fikk klubben kr ,-. Forts side 4.

6 Side Kurs. Det er holdt to valpekurs a 6 kvelder med til sammen 45 deltagere 1 stk oppfølgingskurs videregående valper 2 stk kurs i spesialsøk over to helger 1 stk appellmerkekurs på 8 kvelder 2 stk kurs i agility (helgekurs) 1 stk kurs i sporsøk og ytterligere 3 andre kurs I alt 12 kurs med til sammen over 100 deltagere 7. Nye instruktører Britt Agnarsdatter har bestått Trinn I instruktørkurs. Hun deltar nå som hjelpeinstruktør på kurs for å få tilstrekkelig antall timer slik at hun kan få sin instruktørgodkjennelse fra NKK. Elverum, januar For styret: Erik H Østbakken

7 ÅRSBERETNING FRA BRUKSHUNDGRUPPEN 2014 Kontaktpersoner Elisabeth Østbakken og Mona Volsdal Det har vært stor aktivitet i bruksmiljøet i Elverum HK dette året. Mye av tiden har gått til planlegging av NM som EHK var teknisk arrangør for. Det har vært trening på torsdager fra januar til april med brukslydighet på treningsbanen ved klubben. Fra mai november har det vært trening på torsdager i skogen med spor, rundering og feltsøk. Grunnet at vi la ned mye forhåndsarbeid på NM arrangementet besluttet vi at det ble søkt om noe færre offisielle bruksstevner dette året. Stevner som ble avholdt: 13/5-14 klasse D spor (kveldsstevne) antall startende 4 stk. 7/6-14 klasse C spor antall startende 6 stk. 8/6-14 klasse B spor antall startende 6 stk. 15/8-14 NM rundering antall startende 15 stk. 16/8-14 NM spor antall startende 15 stk. Brukshundgruppen avholdt også et Lydighetsstevne med noe hjelp fra agility gruppen 7/ LP klasse I antall startende 5 stk. og klasse II antall startende 2 stk. Vi har hatt 3 stk. medlemmer som har fått opprykk fra klasse D til C spor: - Berit E. Skogen med Schäfer Alma - Mona Volsdal med Portugisisk vannhund Bonnie - Anniken Ramseth med Austr. Shep. Kokos En har fått opprykk fra C til B spor, Berit E. Skogen med Schäfer Alma En har fått opprykk fra B til A spor, Helene Gundersen med Schäfer Culu En har fått Cert i rundering, Sylvi Nilsen med Goden Retriever Amy. Amy har også fått tittelen Norsk og Svensk Bruks Champion i spor. Sesongen ble veldig lang i 2014 da det var snøfritt hele november ut, hvilket har gjort det mulig å trene våre hunder i skogen mye lengre enn normalt. Vi gratulerer alle med fine resultater og ønsker lykke til i kommende sesong Elisabeth og Mona

8

9 EHK regnskap 2014, kommentarer til Resultatregnskap Kto. Komm DRIFTSINNTEKTER 3000 Søppelplukking RV NM Bruks 2014 Startavgift NM + noen bankett og kam. aften 3111 Kursinntekter andre kurs enn valpekurs 3112 Medl.kontigent medl. Pr Tilskudd fra Studieforbundet Natur og miljø 3115 Her er det egentlig kr 1956 som skulle vært kiosk og loddsalg 3117 Sponsorer NM. Her skulle det egentlig kr 18530,- vært lagt til som sponsormiddler fra klubbens instruktører Betaling for bankett NM Betaling for kamerataften NM Kursinntekt valpekurs 2 stk. I dette beløpet ligger kr 18530,- som instruktørene har avsatt til sponsorgave til NM Bruks Dette beløpet skulle ellers ha vært fordelt på instruktører for de kurs de har avholdt gjennom året 3121 Smellerkurs 3130 To store seil med logo EHK samt trykk på T-skjorter Ført feil på kontonummer, men går til fratrekk på inntektene grunnet intet minus fortegn. Gjør derfor ingen forskjell på resultatet Beløp overført fra DNB, fra en gammel konto for EHK før 2004 DRIFTSKOSTNADER 6550 Andre driftkostnader Renovasjon, div utlegg til stevner, innkjøp til kjøkken, gressklipping, hundens dag, refundert startavgift kr 1500,-. Reisefordeling NBF, Postboksleie 6810 Kostnad hjemmeside, domene, innkjøp PC for regnskap 4600, , Regnskapsprogram for PC 7112 Dekket kostnader for trinn I instruktører, samt ett kurs hos NKK 7113 Kostnader kurs, kaffe/te/kaker/kjeks, kopiering av infohefter, treningsgodbiter 7116 Kostnader NM, se eget ark 7117 Div for agility 7140 Kjøregodtgjørelse for innleide instruktører

10

11 Inntekt Utgift Inntekt Utgift Påmeldingsavgift Kamerataften og bankett Salg av program Annoner i program Sponsormidler div givere Sponsormidler gitt av instruktørene Salg av drikkevarer / Brus Tilbakebetalt startavgift til W Bratlie 400 Kamerataften/ leie av bane/ sekretariat Bankett mat fra Tunet Trykking program Leie av Lille Gråberg Dommere Kjøregodtgjørelse dommere: E Antonsen ,5 B Strand G Kildebo 2227, G T Land 1741,5 0 Overnatting/ kost dommere Østlies Hundesenter, 5 dommere Drikkevarer kamerataften/ bankett Musikk i opptoget Leie av apellplass Gave dommere og deltagere, trekopp med NM Bruks 2014/EHK Gave til deltagere vedtrekning startrekkefølge, elg Premier til 4 og 5 plass i spor og rundering ,75 Blomster Middag dommere fredag kveld, Elgstua Kostnad T-skjorter Trykk på T-skjorter Diverse kostnad ,67 Div innkjøp papir, toner, spray-maling for bane, merkebånd etc ,8

12 Utbetalt reisegodtgjørelse Geir T Land Kont bet startavgift Kont bet bankett / kam aften 1450 Underskudd NM Bruks , = bokført i 2015 EHK ehø

13 EHK BUDSJETT 2015 Konto Benevning Budsjett -14 Regnsk -14 Budsj Salginntekter (dugnad) NM bruks Kursinntekter Klubbkontingent Studieforbundet N & M Kontingent stevner Kjøkkensalg , Sponsorer NM Bruks Bankett NM Kamerataften NM Valpekurs (Inkl i 3111) Kursspesialsøk Reklamemateriell 6537, Annen innttekt 1002, Renter Inntekt NM

14 Driftskostnader 6300 Husleie Lys, varme vedr lokaler , Annen driftskostnad , Kontorrekvisita/porto Data/EDB kostnad Medlemsbladet RAPPORT Årsmøte /medl møter NBF medlemskap Regnskapsprogram Porto , Instruktørkostnader Utdanning instruktører Kostnad stevner , Kostnader kurs på klubben Utbedring klubbhus/bane Kostnad NM , Hindere og utstyr , Reisekostnad innleide instr Gaver, premier , Bank- og kortgebyr Forsikringspremie Gressklipper til banen #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Regnskapets resultat , , Reklamemateriell 6537,5 6537, Renteinntekt , ,93 Overskudd ,91 Underskudd , ,84 #REF! #REF! Elverum Hundeklubb, PB ELVERUM

15 Medlemskontingent Styret i EHK foreslår at medlemskontingenten for 2016 forblir uendret, dvs Kr 400,- for enkeltmedlemmer og kr 100,- for familiemedlemmer. I tillegg må det betales en grunnkontingent til NKK med et beløp som bestemmes av NKK. Elverum, 9. februar Elverum Hundeklubb For styret Erik H Østbakken

16 VALGKOMITEENS FORSLAG TIL STYRE I EHK FOR 2015 LEDER: Erik H Østbakken Gjenvalg for 2 år NESTLEDER: Ole Jonny Grongan i.p.v. SEKRETÆR: Lillann Nerem Petlund Ny for 1 år KASSERER: Stian Øien Ny for 2 år STYREMEDLEM: Per Inge Holsen VARAMEDLEM: Britt R Agnarsdatter VARAMEDLEM: Marianne Sollie Warø i.p.v. Gjenvalg for 1 år Ny for 1 år VALGKOMITEEN: Tone Andresen Roar Bærø Arild Schjølberg i.p.v. Gjenvalg for 2 år Ny for 2 år REVISOR: Elisabeth Østbakken Ny for 2 år VARAREVISOR: Ny for 2 år

ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN

ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN DAGSORDEN 1. Valg av dirigent 2. Valg av referent 3. Valg av tellekorps, to personer 4. Valg av to til å underskrive protokollen

Detaljer

Forbundstinget 2012. Søndag 19. februar 2012 kl. 11:00. Innkalling til forbundsting i Norsk Brukshundsports Forbund

Forbundstinget 2012. Søndag 19. februar 2012 kl. 11:00. Innkalling til forbundsting i Norsk Brukshundsports Forbund 1 Forbundstinget 2012 Innkalling til forbundsting i Norsk Brukshundsports Forbund Søndag 19. februar 2012 kl. 11:00 Forsvarets Hundeskole, Hauerseter (mellom Dal og Gardermoen) Saksliste: 1. Åpning ved

Detaljer

GENERALFORSAMLING 04.02.2015

GENERALFORSAMLING 04.02.2015 GENERALFORSAMLING 04.02.2015 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING FOR NORSK SCHÄFERHUNDKLUB AVD. OSLO Onsdag 04.Februar 2015 kl. 18:30 Sted: Lindebergåsen 31, Oslo Dagsorden: - Åpning - Godkjenning av innkalling

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. ØSTFOLD. Onsdag 19.mars 2013, kl.19.00 I KLUBBENS LOKALER PÅ STIKKAÅSEN

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. ØSTFOLD. Onsdag 19.mars 2013, kl.19.00 I KLUBBENS LOKALER PÅ STIKKAÅSEN INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. ØSTFOLD Onsdag 19.mars 2013, kl.19.00 I KLUBBENS LOKALER PÅ STIKKAÅSEN 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. ØSTFOLD Tid: Onsdag 19.mars

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Lørdag 31. januar 2015 kl 15.30 Veitvet Bowlingsenter, Veitvetveien 8, 0596 Oslo (Se kart bakerst i innkallingen)! 1. Velkommen. Konstituering av årsmøtet

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

www.retrieverklubben.no/sunnmore

www.retrieverklubben.no/sunnmore Side1 ÅRSMØTEPAPIRER Vedlagt ligger årsmøtepapirene. Årsmøtet avholdes 16. mars 2011, kl 19.30, på Brusdal Skole. Vi ønsker alle velkommen. Det er en viktig arena for avdelingen, der regnskap og budsjetter

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Lillestrøm 25. mars 2012

Årsmøte Skedsmo Western Club. Lillestrøm 25. mars 2012 Årsmøte Skedsmo Western Club Lillestrøm 25. mars 2012 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til årsmøte i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 03. april 2011 kl 13.00 Gamle Kantina til Institutt For Energiteknikk, Kjeller v/lillestrøm Medlemmer (hovedmedlemmer og

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn

Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn Årsmøte onsdag den 12. mars 2008 Kl. 19.30 i Freidigs klubbhus på Eberg Dagsorden 1. Åpning, godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden og registrering

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG DALHEIM 13. FEBRUAR 2014 Takk til vår hovedsponsor: Til våre medlemmer og samarbeidspartnere Stiftet: 27.12.1921 Medlem av: Norges Fotballforbund Norges Cykleforbund Norges

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling

Innkalling til Generalforsamling Dagsorden: Norsk Bearded Collie Klubbs Generalforsamling 2014 Lørdag 31. mai kl. 18:00 (med forbehold om utsettelse av tidspunkt pga NKK utstilling Drammen) Homannsberget camping, Svelvik Innkalling til

Detaljer

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Til stede: 30 personer Antall stemmeberettigede: 30 personer Generalforsamlingen startet med et minutt

Detaljer

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 Det innkalles til ÅRSMØTE I NORSK SHIBA KLUBB 10. JUNI 2011 Årsmøtet avholdes på Quality Hunderfossen Hotell Årsmøtet starter kl 20.00. DAGSORDEN 1)

Detaljer

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes.

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 18. april 2015, klokken 12.00 Sted: Thon Hotell, Gardermoen Balder Alle 2, 2060 Gardermoen (Fra flyplassen kjører Nettbuss, egen

Detaljer

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2012 -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2012 Side 2 Forord Etter Regionstinget i mars 2012 har arbeidet i tennisregionen hatt

Detaljer

Årsmøte Norsk Retrieverklubb avd. Oslo og omegn 17. mars 2014 kl 19.00 Røa Samfunnshus Austliveien 4/Røa torg

Årsmøte Norsk Retrieverklubb avd. Oslo og omegn 17. mars 2014 kl 19.00 Røa Samfunnshus Austliveien 4/Røa torg Årsmøte Norsk Retrieverklubb avd. Oslo og omegn 17. mars 2014 kl 19.00 Røa Samfunnshus Austliveien 4/Røa torg 2 Vi byr på pizza før årsmøtet! Til behandling foreligger: 1. Konstituering 2. Valg av dirigent

Detaljer

Våre web- og facebooksider har vært oppdatert fortløpende av Helene Bryde Solberg og Cathrine Spigseth.

Våre web- og facebooksider har vært oppdatert fortløpende av Helene Bryde Solberg og Cathrine Spigseth. Årsberetning 2013 Bærum Hundekjørerklubb Styret_ Styret har i perioden bestått av: Ketil Fossnes, leder (på valg) Ingar Spigseth, Nestleder (valgt 2013) Gro Flatby Rønning, sekretær (valgt 2013) Jørgen

Detaljer

ÅRSRAPPORT/REFERAT 2008

ÅRSRAPPORT/REFERAT 2008 MODUM PISTOLKLUBB PB 153, 3371 VIKERSUND ÅRSRAPPORT/REFERAT 2008 MODUM PISTOLKLUBB Referat fra årsmøte torsdag 5. mars 2009 1. Godkjenning av fremmøtte medlemmer Det var totalt 12 stemmeberettige som møtte.

Detaljer

STATUS: Entreprenøren har lagt ferdig topplaget på banen. Får gratis jord - mangler ca 3 lass. Vil fullføres når Geir har noe tilgjengelig.

STATUS: Entreprenøren har lagt ferdig topplaget på banen. Får gratis jord - mangler ca 3 lass. Vil fullføres når Geir har noe tilgjengelig. Referat Styremøte Asker Hundeklubb Dato/tid : 06.05.2015 Kl.20.00 22.45 Sted : Hos Hege Tilstede : Hege Lunde, Anniken Sæther, Per Jakobsen, Sissel Talseth, Anne Kristin Mellgren, Lise B. Fredriksen, Mette

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

Årsmøte i Bergen Agility Klubb

Årsmøte i Bergen Agility Klubb Årsmøte i Bergen Agility Klubb tirsdag, 17. Mars 2015 kl 18:30 Sted: Olsvik Skole Vi ønsker alle medlemmer velkommen til Årsmøte. Møte- og stemmerett i årsmøte: Alle medlemmer av klubben som har betalt

Detaljer

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5.

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5. Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

Referat. Styremøte Asker Hundeklubb. 1. Referat fra forrige møte. 2. Hva skjer i gruppene kort status

Referat. Styremøte Asker Hundeklubb. 1. Referat fra forrige møte. 2. Hva skjer i gruppene kort status Referat Styremøte Asker Hundeklubb Dato/tid : 18.06.2015 Kl.19.00 22.10 Sted : Hos Hege Tilstede : Hege Lunde, Anniken Sæther, Per Jakobsen, Anne Kristin Mellgren, Lise B. Fredriksen, Mette Dahl, Laila

Detaljer

Sak 3 Å rsberetning for 2013

Sak 3 Å rsberetning for 2013 Innkalling til a rsmøte 2014 Lørdag 1. mars på Letohallen hotell, Dal kl 18.00 Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder, referent, 2 til å underskrive protokollen, tellekorps 3. Årsberetninger

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE LAMBERTSETER BRYTEKLUBB Lambertseter Bryteklubb - Bryting Postboks 76 Lambertseter 1101 OSLO Epost: post@lambertseterbryteklubb.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE Sted: Marmorberget Grendehus Dato/ tid: torsdag

Detaljer

Keum Gang Taekwondo St.Hanshaugen. Årsberettning 2011. Dato: 8. februar 2012. Keum Gang Taekwondo St.Hanshaugen. www.keumgangteam.net. oslo@kgtkd.

Keum Gang Taekwondo St.Hanshaugen. Årsberettning 2011. Dato: 8. februar 2012. Keum Gang Taekwondo St.Hanshaugen. www.keumgangteam.net. oslo@kgtkd. Keum Gang Taekwondo St.Hanshaugen Årsberettning 2011 Keum Gang Taekwondo St.Hanshaugen. Dato: 8. februar 2012 Keum Gang Taekwondo St.Hanshaugen www.keumgangteam.net oslo@kgtkd.no 1 DAGSORDEN Sak 1 Sak

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer