Kols. Tematimen Stokka Sykehjem 6.nov-13. Birgitte Langevoll Lungepoliklinikken, SUS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kols. Tematimen Stokka Sykehjem 6.nov-13. Birgitte Langevoll Lungepoliklinikken, SUS"

Transkript

1 Kols Tematimen Stokka Sykehjem 6.nov-13 Birgitte Langevoll Lungepoliklinikken, SUS

2

3 Hva forbinder du med Kols?

4

5 Stigmatisering Mange føler seg stigmatisert. Ingen «poppis-diagnose» å få. «Man har skyld i det selv pga røyk» Medieomtale Møter lite forståelse/omsorg

6 Lunger

7 Fun fact I Eneste organ som kan flyte på vann Vi tar ca åndedrag pr døgn (6 mill ggr pr.år) 300 mill. alveoler = Areal på ca 80 m2 hos en voksen person

8 Hvorfor er lungene viktig? Inn med O2 og ut med CO2. For at dette skal gå problemfritt må luften komme ned til alveolene og ut til kapillærnettet.

9 Hva må til for å få luft ned til Nok O2 i luften man puster alveolene? Frie luftveier (NB! Sengeleie, bronkokonstriksjon, økt slim, ødemer pga betennelsesceller, arrforandringer i lungene, dynamisk luftveiskompresjon) Stor nok diffusjonsflate mellom alveolene og kapillærer (NB! atelektase,pneumoni, stuvning, pneumothorax m.m) Tilstrekkelig blodsirkulasjon i kapillærnettet og nok erytrocytter. (NB! Hb) Kroppsholdning NB! Osteoporose, kyfose, muskelsykdom, overvekt, TBC-sequele m.m

10 Kols Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) En samlebetegnelse på en gruppe kroniske lungesykdommer som fører til hindret luftstrøm gjennom luftveiene. -Kols kan forebygges og behandles, men ikke reverserers -Jevn langsom progresjon. -Kan få akutte forverringer, som kan medføre varig skade -Kols kan ikke kureres, men rehabilitering, fjerning av skadelig eksponering og medikamentell behandling kan redusere symptomer, bedre livskvalitet, redusere antall forverringer, og redusere dødeligheten. De fleste som får KOLS er over 40 år

11 Litt statistikk «Nasjonal faglig retningslinje og veileder for forebygging, diagnostisering og oppfølging av personer med kols» mennesker i Norge har varierende grad av kols Ingen vesentlig kjønnsforskjell Årlig dør ca 2000 pers i Norge med kols ( 1.Hjerte/kar, 2.kreft, 3.lungesykd.) Kols exc hyppigste årsak til sykehusinnleggelse relatert til sykdom i resp.organ

12 Statistikk Kols er den sykdom som øker raskest i verden. WHO rangerer den som verdens 4.ledende dødsårsak. Innen 2020 vil den være den 3.ledende dødsårsak Norske studier anslår at 67% av kols-tilfeller skyldes røyking. Risikoen er doseavhengig. Ca 15% skyldes yrkeseksponering.

13 Risikofaktorer for kols 1. Røyking 2. Yrkeseksponering for støv og kjemikalier (gass, damp osv) 3. Innendørs luftforurensing (matlaging, kull) 4. Utendørs ( avgasser fra biler, partikler) 5. Lungevekst ( Prossesser under foster,-fødsel,- tidlig barneår) 6. Andre sykdommer ( astma, tidligere lungetb, arrdannelser pga hyppige LVI) 7. Sosialøkonomiske ( Usikker på sammenheng) 8. Genetisk disposisjon ( alvorlig alfa-1-antitrupsin mangel) ( Nasjonal faglig retningslinje og veileder ift KOLS)

14 Bønder Fun fact II Hvilke yrker er mest utsatt for kols? Smelteverksarbeidere Frisører Bakere Asfaltarbeidere Tunnelarbeidere

15 Menneskelige bortforklaringer og misforståelser Jeg vil ikke slutte å røyke vi lever jo bare én gang. Det er ikke bare røykere som får kols. Jeg har sluttet å røyke, så jeg er ikke i faresonen lenger. Jeg blir ikke syk jeg har så gode gener.

16 Hvordan stilles diagnosen? Sykehistorien er typisk med røyking over mange år, Hoste som øker på fra 40 års alder. Pasienten utvikler etter hvert tung, anstrengt pust og nedsatt fysisk yteevne. Vanlig med hyppige luftveisinfeksjoner.

17 Hvordan stilles diagnosen?... Lungefunksjonsmålinger (spirometri) er nødvendig for å stille en sikker diagnose. Dette er målinger hvor du blåser inn i et apparat som måler hastigheten av luftstrømmen i luftveiene Røntgenbilde av lungene kan være helt normalt, og er ikke nødvendig for å stille diagnosen. Bilder blir likevel ofte tatt for å utelukke andre årsaker til hoste og tung pust, slik som svulster eller lungebetennelser. Diverse blodprøver for å utelukke annen årsak til dyspnoen.

18 Symptomer Langvarig hoste Tung og pipete pust pga ødemer og opphopning av betennelsesceller i bronkialveggen spesielt ved aktivitet. Økt slimproduksjon Gjentatte LVI Angst/redsel/uro/ nedsatt søvnkvalitet Slapphet / nedsatt allmenntilstand Underernæring

19

20 Kols stadier Stadium 1 er mild kols. Det kjennetegnes vanligvis, men ikke alltid, med kronisk hoste og slim fra lungene. FEV1 > 80% av forventet Stadium 2 er moderat kols. Det kjennetegnes med økende symptomer og ofte tung pust ved anstrengelse. ; 80% >FEV1> 50% av forventet Stadium 3 er alvorlig kols. Episoder med akutte forverringer som har innvirkning på livskvaliteten er vanlige. 50% >FEV1> 30% av forventet Stadium 4 er svært alvorlig kols. Ved dette stadiet er livskvaliteten svært redusert og forverringer kan være livstruende. FEV1< 30% av forventet eller < 50% m/ kronisk resp.svikt.

21 Årsaker til kols-forverring (kols exc) Infeksjon Luftveisforurensing (røyk, vær,stekeos, allergener) Overdose av diverse medisiner (beroligende-, sovemedisin) Dårlig complience på inhalasjonsmedisiner Angst/redsel/utrygghet NB! Hjertesvikt

22 Tungpust Tung pust ikke synonymt med for lite O2 Gi inhalasjonsmedisiner Gi væske for slimmobilisering Utsett f.x stell til etter frokost/ evt kveldsstell Romtemperaturen? Infeksjon på gang?? Ta expektorat prøve? Ta blodprøve? (CRP/leuk) Årsak til tung pust? Er det lungene eller hjerte? Eller andre årsaker?? f.x lav hemoglobin

23 Symptomer på infeksjon Økende tung pust Trett/slapp/ nedsatt allmenntilstand Feber? Økende seigt slim Lite kontaktbar Hudfarge; rødmussen/cyanotisk?

24 Når bør pas innlegges sykehus? 1. Manglende effekt av initial behandling 2. Nytilkommet fall i so2 under 90% eller cyanose 3. Tidligere alvorlige kols exc med behov for NIV og langvarig sykehusopphold 4. Sliten pasient, nytilkommet tachycardi eller perifere ødemer 5. Usikker diagnose, dårlig funksjonsnivå eller vanskelige hjemmeforhold 6. Komplisert komorbiditet 7. Lang vei til sykehus ( Helsedirektoratets Nasjonal faglig retningslinje for kols; IS-2029)

25 Hvordan behandle?

26 Målene for KOLS behandling 1) Lindre symptomer 2) Unngå progresjon av sykdom 3) Forbedre anstrengelsestoleransen 4) Forbedre helsestatus 5) Forebygge og behandle komplikasjoner 6) Forebygge og behandle forverringer 7) Redusere dødeligheten 8) Forebygge og minimalisere bivirkninger ved behandling (GOLD Guidelines)

27 Behandling 1. Pasientopplæring (og pårørende)

28 Behandling Den viktigste behandlingen er ting man selv kan gjøre: Røykeslutt er det eneste tiltaket som tydelig bremser sykdomsutviklingen Regelmessig fysisk aktivitet har også en positiv effekt Reduser luftforurensningskildene ved å unngå røykfylte rom og eksos osv. Få innsikt i sykdommen og hvordan behandlingen skal gjennomføres

29 Medisinsk behandling Inhalasjoner Kortison Antibiotika Væske Lungefysio Hvile/ aktivitet Oksygen NIV

30

31 Inhalasjonsmedisiner 1. Tar pasienten medisinene?? 2. Viktig at pasienten sitter ordentlig på sengekanten, stol el.l., slik at medisinene kommer langt ned i lungene. 3. Sjekk at pas har riktig inhalasjonsteknikk. 4. Ta medisiner regelmessig uansett dagsform.!!

32 Medikamenter lindre plagene ved KOLS, men ikke bremse sykdomsutviklingen Medikamenter som utvider trange luftveier (Ventoline, Bricanyl, Oxis/ Atrovent, Spiriva Symbicort, mm) Betennelsesdempende medisiner Viktige i perioder med ekstra mye plager, og hos personer med uttalt kols og hyppige luftveisinfeksjoner (Prednisolon, Seretide, Pulmicort mm )

33 Kols behandling Slimløsende medisin, tabletter eller mikstur, kan ha en liten effekt hos noen (Bronkyl, Mucomyst) Antibiotika benyttes ved luftveisinfeksjoner forårsaket av bakterier Lungefysioterapi for å få hjelp til å få opp slim Ved akutte innleggelser på sykehus kan det også være nødvendig å gi oksygen/ NIV Ved svært langtkommet KOLS er noen pasienter avhengig av å bruke oksygen daglig, også når de ikke er innlagt i sykehus. Det samme gjelder NIV.

34 Pasienten Hvordan hjelpe «fru Hansen» når hun har vansker med pusten??

35 Hva kan vi gjøre ved akutt tung pust?i Optimaliser sittestilling Sitte godt, lene seg på f.x et bord evt ligge med høyt ryggleie. Gi inhalasjoner NB!!!! Sittestilling når inhalasjonen tas. Viktig fri med fri brystkasse «Astmastryk og opptre rolig Sitt ned ved pasienten og stryk rolig på ryggen mens man prater rolig til pas. Blir DU stresset, blir pasienten stresset.

36 Høyt ryggleie Fri thorax Fowlers leie

37 Hva kan vi gjøre ved akutt tung pust?ii Oppfordre/hjelpe pas. til å få opp slim Trekke pusten godt inn og hoste/ støting NB! Viktig med aktivitet ift lungene. Gi drikke f.x varm the, buljong, sitronvann dette kan virke slimløsende Ernæring Små næringstette måltid

38 Hva kan vi gjøre ved akutt tung pust?iii Leppepust Utpust med smale lepper, Som man blåser ut lys/ eller blåser på små barn som har slått seg. Stell Pasienten trenger TID!!! Forebygg obstipasjon

39 Angst/trygghetsbehov Forklar /gi støtte til pas som er tung ift at det er naturlig del av sykdommen. Gi aksept på redsel. Sitt ned med pas. «Astma stryk» har beroligende effekt Gi inhalasjonsmedisiner Dialog både med pasient og pårørende Behold roen som pleier!! Stresser DU, stresser pasienten

40 Hvordan forebygge innleggelser Aktivitet/ Lungefysio/ Slimmobilisering Gi faste inhalasjonsmedisiner ALLTID Obs dersom forkjølelse; lungesyke tåler ikke så mye som friske Demp angst/redsel

41 so2-måling Hvor ofte: Avhenger av pasient og situasjon Hva bør den være? Avhenger av pasient og situasjon Ditt beste hjelpemiddel her er ØYNENE!! Se på pas. hvordan han ser ut. Blek, cyanotisk,rødmussen, kald, klam, svett, redd. eller som han pleier?? NB! Tung puste er ikke = lav so2

42 Oksygen Hvor mye? Avhenger av årsaken til at de har lav so2. Lungesykdom, hjertesykdom, muskelsykdom, dårlig perifer sirkulasjon. For mye?? Når for mye O2 gis kan det bli gift i stedet for medisin for kroppen. Tegn på for mye O2: bl.a Sløvhet, uklar, plukkete, rødmussen, overfladisk pust, sakte pust, vanskelig å vekke, kald, klam NB! Ikke alle kols pasienter retinerer CO2.

43 Ulike VPAPer

44 Masker

45 Terminal kols Følgende kriterier fra Hospice and Palliative Care Association er relevante for å vurdere om pasienten har nådd palliativ fase: Alvorlig lungesykdom med tung pust i hvile, trøtthet, redusert funksjonsevne, hyppige forverringer Cor pulmonale eller høyresidig hjertesvikt Hypoksi i hvile (pao2< 8 kpa) ved bruk av oksygen Hyperkapni (paco2> 6,5 kpa) Andre faktorer: utilsiktet vekttap > 10 % de siste 6 måneder, tachykardi i hvile med puls > 100/min Videre kan vurderingen støttes av spørsmål som: Ville du vært overrasket om pasienten døde i løpet av de neste seks måneder?

46 Lindrende behandling Vanligste symptomer ved avansert kols er: Tretthet Tung pust Anoreksi Depresjon Søvnløshet Smerter Tørr munn/tørste Husk! Dialog med pasient og pårørende Våg deg ut på «Den vanskelige samtalen»

47 Lykke til!!!

Å LEVE MED KOLS. KOLS-prosjekt i Værnesregionen

Å LEVE MED KOLS. KOLS-prosjekt i Værnesregionen Å LEVE MED KOLS KOLS-prosjekt i Værnesregionen Et oppslagsverk for helsepersonell i kommunehelsetjenesten. Et fagutviklingsprosjekt i regi av Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag. 2010-2012

Detaljer

ASTMA/KOLSAVISEN. -lev godt med astma og kols! tema. Rett til gode medisner og rett til ren luft Er ikke det en selvfølge?

ASTMA/KOLSAVISEN. -lev godt med astma og kols! tema. Rett til gode medisner og rett til ren luft Er ikke det en selvfølge? 2010 www.naaf.no ASTMA/KOLSAVISEN -lev godt med astma og kols! Rett til gode medisner og rett til ren luft Er ikke det en selvfølge? Astma- og Allergiforbundet skal være den fremste pådriver for å øke

Detaljer

Dette bør du vite om. KOLS vi gir deg bedre helse

Dette bør du vite om. KOLS vi gir deg bedre helse En informasjonsbrosjyre fra Ditt Apotek Dette bør du vite om KOLS vi gir deg bedre helse Innhold Innledning 4 Luftveiene 6 Emfysem 8 Kronisk bronkitt 9 KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) 10 Behandling

Detaljer

Barnemodulen MED PÅ DET MESTE! inneholder følgende deler: 1. Ane og Bronky i farta! Rikt illustrert barnebok beregnet på barn med astma 5 10 år.

Barnemodulen MED PÅ DET MESTE! inneholder følgende deler: 1. Ane og Bronky i farta! Rikt illustrert barnebok beregnet på barn med astma 5 10 år. FORELDREHEFTET Til FORELDRE TIL BARN MED ASTMA Barnemodulen MED PÅ DET MESTE! inneholder følgende deler: 1. Ane og Bronky i farta! Rikt illustrert barnebok beregnet på barn med astma 5 10 år. 2. CD. Ane

Detaljer

REHAB-INFO. Desember 2013 Lungesjukdommar

REHAB-INFO. Desember 2013 Lungesjukdommar REHAB-INFO Desember 2013 Lungesjukdommar Teamet har ordet Lungesjukdommar og spesielt KOLS er sjukdommar som rammar mange. Førekomsten har vore aukande dei siste åra og kvar femte eldre person i Noreg

Detaljer

Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015.

Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015. Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015. Akutt koronarsyndrom Bakgrunn Fellesbetegnelse for koronarsykdom med ustabile brystsmerter omfatter: Ustabil angina pectoris

Detaljer

M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r

M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r MÅL Målet for denne modulen er å gi trenere og ledere innen idretten informasjon om noen vanlige og noen mindre vanlige

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Nasjonal strategi for KOLS-området 2006-2011

Nasjonal strategi for KOLS-området 2006-2011 Utgitt av: Helse- og omsorgsdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen fra: Departementenes servicesenter Kopi- og distribusjonsservice www.publikasjoner.dep.no

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

Kongenitt Muskeldystrofi(CMD)- en familieguide

Kongenitt Muskeldystrofi(CMD)- en familieguide Kongenitt Muskeldystrofi(CMD)- en familieguide Kongenitt Muskeldystrofi(CMD)- en familieguide FORORD Denne familieguiden oppsummerer en bred internasjonal overenskomst for hvordan medfødt muskeldystrofi

Detaljer

Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom

Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom 1 NAVN: Dette heftet er mest til deg som har fått sykdommen, men også foreldrene dine, naboer, lærerne, tante Anna i Bodø, søsteren, fotballtreneren,

Detaljer

Informasjon til deg som har gjennomgått bypassoperasjon eller klaffeoperasjon

Informasjon til deg som har gjennomgått bypassoperasjon eller klaffeoperasjon Informasjon til deg som har gjennomgått bypassoperasjon eller klaffeoperasjon Diagnoser og behandling Før og etter operasjon Muligheter og begrensninger Rehabilitering og livsstilsendring 1 Forord Denne

Detaljer

Pasientinformasjon Gastric Sleeve

Pasientinformasjon Gastric Sleeve Aleris Sykehus Frederik Stangs gate 11-13, 0264 Oslo www.aleris.no Pasientinformasjon Gastric Sleeve Helse og omsorg hele livet Innhold: 1 Aleris Overvektsklinikk 4 2 Vårt tilbud 5 3 Fedme et alvorlig

Detaljer

Helse og livsstil H. Aschehoug & Co.

Helse og livsstil H. Aschehoug & Co. Del 5 av 5 Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag for skoleåret 2011/2012. Filene må behandles i henhold til åndsverksloven, og

Detaljer

Levertransplantasjon. Et informasjonshefte til pasienter og pårørende

Levertransplantasjon. Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Levertransplantasjon Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Dette heftet er laget for deg som er under utredning til, og som skal gjennomgå en levertransplantasjon, og for dine pårørende. Trinn

Detaljer

Felles for alle personer med diabetes er at blodet inneholder for mye sukker, man er rett og slett for søt.

Felles for alle personer med diabetes er at blodet inneholder for mye sukker, man er rett og slett for søt. Hva er diabetes? Hva er diabetes? Med denne brosjyren ønsker Diabetesforbundet å gi en innføring i sykdommen diabetes. Den er laget til deg som nylig har fått vite at du har diabetes, til deg som har personer

Detaljer

Veileder i habilitering og rehabilitering av mennesker med lungesykdommer

Veileder i habilitering og rehabilitering av mennesker med lungesykdommer Veileder i habilitering og rehabilitering av mennesker med lungesykdommer IK-2710 Saksområdet som denne trykksaken handler om forvaltes av Sosial- og helsedirektoratet. Spørsmål om innholdet rettes til

Detaljer

3 HMS: Helse Miljø Sikkerhet

3 HMS: Helse Miljø Sikkerhet 16 Bransje, fag og miljø Bransje, fag og miljø 17 3 HMS: Helse Miljø Sikkerhet Helse, Miljø og Sikkerhet er tre viktige stikkord i arbeidslivet. Vi har et eget regelverk for oppfølging av HMS-spørsmål

Detaljer

Pasientinformasjon Gastric Bypass

Pasientinformasjon Gastric Bypass Aleris Sykehus Frederik Stangs gate 11-13, 0264 Oslo www.aleris.no Pasientinformasjon Gastric Bypass Helse og omsorg hele livet Innhold: 1 Aleris Overvektsklinikk 4 2 Vårt tilbud 5 3 Fedme et alvorlig

Detaljer

21 Hypotermi - hypertermi

21 Hypotermi - hypertermi Hypotermi - hypertermi KRITERIER råd respons grønn - vanlig gul - haster rød - akutt A..0 A..0 A..03 A..04 A..05 A..06 A..07 A..08 A..09 A..0 H..0 H..0 V..0 V..0 V..03 V..04 Virker livløs. Virker sterkt

Detaljer

TEMA: Kurs og konferanser

TEMA: Kurs og konferanser Fagblad f o r l u n g e s y k e p l e i e r e Nr. 2 2011 ERS 2011 Husk Fagmøtet i Trondheim 2012 Husk Respirasjonsfysiologi og måleteknikk kurset i Oslo Husk Vervekonkurranse vinn deltakeravgiften i Trondheim

Detaljer

LEUKEMI hos voksne >>> < Fakta om kreft

LEUKEMI hos voksne >>> < Fakta om kreft LEUKEMI hos voksne < Fakta om kreft Målet med dette faktaarket er å gi en kortfattet og generell informasjon til pasienter, pårørende og andre som er berørt av leukemi (blodkreft). Retten til informasjon

Detaljer

Nevroendokrin kreft Et informasjonshefte til pasienter og pårørende

Nevroendokrin kreft Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Nevroendokrin kreft Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Dette heftet du nå sitter med i hånden er laget for deg som nettopp har fått diagnosen nevroendokrin kreft, og for deg som er pårørende.

Detaljer

Førstehjelp. Kapittel 7. Kompetansemål: Eleven skal kunne utføre førstehjelp knyttet til yrkesutøvelsen.

Førstehjelp. Kapittel 7. Kompetansemål: Eleven skal kunne utføre førstehjelp knyttet til yrkesutøvelsen. Kapittel 7 Kompetansemål: Eleven skal kunne utføre førstehjelp knyttet til yrkesutøvelsen. Når du har lest dette kapitlet, skal du ha lært hvordan du utfører førstehjelp dersom det oppstår behov for akutt

Detaljer

Artikkelen er laget for å leses sammen med den mer detaljerte Hospital or carer notes for M.E.

Artikkelen er laget for å leses sammen med den mer detaljerte Hospital or carer notes for M.E. Dette er en norsk oversettelse av artikkelen Assisting the M.E. patient in managing relapses and adrenalinesurges av Jodi Basset. Oversettelsen er gjort av en M.E. pårørende, da jeg føler denne artikkelen

Detaljer

NUKs førstehjelpshåndbok

NUKs førstehjelpshåndbok Heftet er bygd opp slik at den mest kritiske og grunnleggende informasjonen til bruk på leir kommer først. Deretter følger mer detaljert informasjon om vurdering av skader, samt kapitler om konkrete skade-/sykdomstilstander.

Detaljer

GODE RÅD OM SYKDOM OG HELSE HOS BARN

GODE RÅD OM SYKDOM OG HELSE HOS BARN Oslo kommune Bydel Grorud GODE RÅD OM SYKDOM OG HELSE HOS BARN INFORMASJON TIL FORELDRE OG BARNEHAGEPERSONELL FRISK NOK ELLER SYK? Er barnet mitt friskt nok til å gå i barnehagen i dag? Du kommer sikkert

Detaljer

potek itt A rosjyre fra D BArn og sykdom asjonsb n inform E

potek itt A rosjyre fra D BArn og sykdom asjonsb n inform E En informasjonsbrosjyre fra Ditt Apotek Barn og sykdom Innhold Forord... s. 3 Feber... s. 4 Antibiotika ved luftveisinfeksjoner... s. 8 Tett nese... s. 8 Hoste... s. 10 Ørebetennelse... s. 12 RS-virus...

Detaljer