ØKONOMIAVISEN Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Februar 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØKONOMIAVISEN Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Februar 2011 www.creno.no"

Transkript

1 ØKONOMIAVISEN Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Februar Fornøyde kunder og høy løsningsgrad Kredittsjef Camilla L. Solberg i Bring: Bringer kredittiden ned Creno-kundene er jevnt over godt fornøyde med oppfølgingen de får fra Creno. - Men vi skal bli enda bedre, lover Dag Årrestad. Side 4. - Creno er en uunnværlig samarbeidspartner (Foto: Univern) Univern har vært kunde hos Creno siden Side 4. - Vi har konstant fokus på kredittid. Å jobbe proaktivt og forebyggende er en forutsetning for å få pengene inn på konto raskest mulig. Side 3. CrenoLegal har globalt inkassonettverk Nyter godt av global vekst Norges første bransjetilpassede scorekort - Samarbeid gir større slagkraft Utenlandske kunder som ikke gjør opp for seg, kan medføre store tap. CrenoLegal har et globalt nettverk som maksimerer sjansen for at du får pengene inn på kontoen. Side 5. - Dette er et godt tidspunkt for å handle aksjer på Oslo Børs, mener aksjesjef Paal Karstensen i DnB Nor Markets. Side 2. Experian har videreutviklet sitt scorekort for privatpersoner, Consumer Delphi II, og tilbyr en modell tilpasset inkassobransjen. Side 5. - Som del av HSH oppnår treningsbransjen langt større gjennomslagskraft, mener bransjedirektør Anne Thidemann. Hun betegner Creno som en viktig bidragsyter i arbeidet med å utvikle treningsbransjen. Side 7.

2 2 Lederen Aksjetipset Nyter godt av global vekst - Dette er et godt tidspunkt for å handle aksjer på Oslo Børs, mener aksjesjef Paal Karstensen i DnB Nor Markets. Seadrill Innen oljeservice og rigg er Seadrill fortsatt en svært sterk aktør. Selskapet har en ny flåte og moderne rigger, og er en stor aktør på store havdyp og krevende forhold, blant annet utenfor Afrika og Brasil. I tillegg er Seadrill et aksjonærvennlig selskap som er dyktig til å styre kapital, og som utbetaler hyggelig utbytte. Offensiv og løsningsorientert 2010 ble et hyggelig år for oss i Creno. Dette til tross for at salærene i inkassobransjen ble kraftig redusert ved inngangen til året, noe som gikk hardt utover bransjen. I Creno klarte vi oss godt fordi vi forutså at det ville komme endringer. Dermed effektiviserte vi interne rutiner og tilpasset driften til nye betingelser. Ikke minst valgte vi å møte endringene offensivt og løsningsorientert blir et viktig skritt videre. Året har gitt en god start for både oss og kundene våre, som rapporterer om stadig høyere løsningsgrad. I løpet av året lanserer vi hele tre nye produkter. I dag tilbyr vi tjenester innenfor kredittinformasjon, fakturering og innfordring. Tjenestetilbudet er utviklet på bakgrunn av de behovene vi ser at kundene våre har. Med utgangspunkt i disse behovene, utvikler vi nå nye produkter og tjenester som håndterer en enda større del av verdikjeden, og som skal gi kundene våre enda bedre rutiner og høyere løsningsgrad. Med dette som utgangspunkt ser vi svært lyst på året vi nå er i gang med. Forvent at Creno fortsatt skal være offensiv og løsningsorientert med medarbeiderne og deg som kunde i fokus. Foto: DnB Nor Markets - Norsk kompetanse med tilhørende produkter og tjenester nyter nå godt av den globale veksten, mener aksjesjef Paal Karstensen i DnB Nor Markets. - Siden finanskrisen i 2009 har vi sett sterk oppgang, men de fleste aksjene har fortsatt bra potensial, mener Karstensen. - Mange bedrifter har vært gjennom kostnadskutt og effektiviseringstiltak, og har gjort mye for å strømlinjeforme produksjonen. Sammen med gradvis større etterspørsel i markedet bidrar det til stadig større lønnsomhet. I tillegg er lagerbeholdningene igjen nede på moderat nivå, utlån fra bankene øker og arbeidsledigheten faller. - Alle disse positive signalene tatt i betraktning, er aksjene generelt sett fortsatt lavt priset. Dermed er det mulig å gjøre en lønnsom aksjeinvestering, sier aksjesjefen. Cermaq Cermaq er en ledende aktør innen fiskefôr og oppdrett. Selskapets oppdrettsanlegg i Chile er nå på full fart opp etter at næringen i landet har ligget nede på grunn av laksesykdom. Cermaq nyter nå godt av høyere etterspørsel etter fiskefôr, og av høyere matvarepriser. Algeta Bioteknologiselskapet Algeta er like ved å ta en nyutviklet prostatamedisin ut på verdensmarkedet i samarbeid med det internasjonalt ledende helsekonsernet Bayer. Samarbeidet sikrer Algeta tilgang til store markeder, ikke minst USA. Med sine bioteknologiske gjennombrudd er også medisiner mot blant annet kreftsykdommer under utvikling. Husk jevnlig kredittsjekk Konkursregisteret melder at konkurstallene er på tur opp igjen. Dermed sitter mange kreditorer tilbake med tap. Er du blant dem som kredittsjekker kundene dine bare idet du registrerer dem i databasen første gang? Husk at jevnlig kredittsjekk av kundene kan fortelle om viktige endringer i kundens soliditet, og dermed forebygge tap på dine fordringer. Kredittsjekk derfor alle kunder jevnlig uansett. Crenos samarbeidspartnere Eivind Rodem, adm. dir. Han mener norsk kompetanse og industri er spesielt godt posisjonert. - Norge er fortsatt drevet av råvarer og energi, samt av transport av dette. Med den globale veksten, spesielt i Asia, er det stort behov for disse produktene og tjenestene. Ikke minst nyter oljeservicesektoren og fiskeribransjen godt av veksten, mener Karstensen. - Dette er områder hvor Norge har spisskompetanse som er etterspurt verden over, legger han til. Han anbefaler spesielt tre selskap han mener vil nyte godt av den globale veksten: Flere går konkurs Foto: Algeta. Bioteknologiselskapet Algeta er snart klar for verdensmarkedet med en ny prostatamedisin. Det gir stigende aksjekurs. For første gang på over et år stiger konkurstallene. Januartallene fra Konkursregisteret er høyere enn tallene på konkurser og tvangsavviklinger i januar i fjor. Tendensen for hele fjoråret var en gradvis reduksjon i konkurstallene. Nyåret 2011 viser en ny økning. I januar i år ble det registrert i alt 489 konkurser og tvangsavviklinger i Norge. I januar i fjor var tallet 457. Det gir en økning på 0,7 prosent. Underdirektør Karl Erik Rørmark ved Konkursregisteret vet ikke hva økningen skyldes, og sier det er for tidlig å trekke konklusjoner om hvorvidt den positive tendensen til nedgang i konkurstallene, har snudd Kilde: Konkursregisteret

3 3 Økonomi i hverdagen Kredittsjef Camilla L. Solberg i Bring: Bringer kredittiden ned - Vi har konstant fokus på kredittid. Å jobbe proaktivt og forebyggende er en forutsetning for å få pengene inn på konto raskest mulig. Kredittsjef Camilla L. Solberg i Bring har ingen tro på å løpe etter kundene med ubetalte fakturaer. Derfor tar hun og konsernet sine forholdsregler. Kredittsjekker alle - I bunnen ligger en klar kredittpolicy på konsernnivå. Alle rutiner og alt arbeid bygger på denne policyen, forklarer Solberg. Hun er klokkeklar på at proaktivt arbeid og forebygging er den eneste veien til kort kredittid og god likviditet. - Vi kredittsjekker alle nye kunder, uten unntak, og har etablert egne kriterier for kredittverdighet. Hvis disse ikke blir innfridd, blir kunden klassifisert som kontantkunde. Men hun nøyer seg ikke med det. Siden blir alle kunder fulgt hver eneste dag så lenge de er i et aktivt kundeforhold. - Vi ønsker å være informert så fort det skjer endringer i kredittverdigheten. Derfor tar vi ut og gjennomgår rapporter på alle kunder hver dag. Det danner grunnlag for videre oppfølging, forteller Solberg. Holder reskontroen ajour Bring utfører faktureringen i eget hus. Hver uke sender selskapet over ubetalte krav til Creno for videre Kredittsjef Camilla L. Solberg i Bring kredittvurderer alle kunder jevnlig og følger opp kunden dersom det skjer endringer i kredittverdigheten. Det forebygger lang kredittid og tap på fordringer. innfordring, men ikke før de selv har foretatt en grundig sjekk av at kravene faktisk stemmer. - Vi legger mye jobb i å holde kundereskontroen ajour. Før vi sender saken over til Creno, må vi være sikre på at kravet er riktig og rettmessig, sier kredittsjefen. - I tillegg legger vi vekt på å ta kontakt med skyldnerne via telefon. Noen opplever det som mas, men vi holder på at det å gi kunden mulighet til å betale før saken går til inkasso, er god kundeservice, sier Solberg. - Da får vi også mulighet til å oppklare om den manglende betalingen skyldes en misforståelse. Sender med fakturakopi Hvis saken ikke blir løst på dette stadiet, og Creno sender ut inkassovarsel, følger det rutinemessig med fakturakopi. - Denne rutinen avlaster oss betraktelig. Før hadde vi svært mange henvendelser fra kunder som hadde mottatt purring og ville ha kopi av den originale fakturaen. Det innebar at det gikk mye tid til å lete opp og sende dokumenter. Det slipper vi nå. Samarbeidet med Creno innebærer at både Bring og Creno har tilgang til innfordringssystemet, og kan sjekke status. Det forenkler og effektiviserer arbeidet for begge partner. - Vi har hatt svært tett samarbeid med Creno gjennom mange år. Det har gitt oss svært gode rutiner, og har strømlinjeformet innfordringsprosessen. Som leder har jeg likevel fokus på at alt alltid kan bli bedre, sier Solberg. Foto: Bring Logistics Kredittsjefens tips Få på plass en overordnet kredittpolicy. Sats på forebygging fremfor brannslukking: kredittsjekk alle kunder og følg deretter opp med hyppige kredittsjekker. Send fakturakopi med alle purringer. Det reduserer antallet henvendelser og mye ekstraarbeid. Hold kundereskontroen ajour til enhver tid. Det bidrar til å hindre urettmessige purringer. Ha konstant fokus på kredittid.

4 4 Creno SMB Fornøyde kunder og høy løsningsgrad Creno-kundene er jevnt over godt fornøyde med oppfølgingen de får fra Creno. - Men vi skal bli enda bedre, lover Dag Årrestad. Høsten 2010 etablerte Creno en egen avdeling for å bedre oppfølgingen av selskapets mange små og mellomstore kunder. Målet er å øke bedriftenes lønnsomhet gjennom mer effektive innfordringsrutiner og mindre tap av fordringer. - Vi har brukt de første månedene til å kontakte alle kundene våre via telefon, e-post og møter for å bli kjent med dem og de utfordringene de har. Erfaringene hittil viser at vi har mange fornøyde og hyggelige kunder! smiler Årrestad. - Dette er gode signaler. Tilgjengelighet er en forutsetning for at kundene våre skal oppleve at vi følger opp sakene deres på en god måte. Tilbakemeldingene viser at vi er på rett spor, sier Årrestad. Kundene er også godt fornøyde med webverktøyet Creno24. Blant tilbakemeldingene er at det er enkelt både å registrere saker og å ta ut de ulike rapportene som gir verdifull kunnskap om ulike forhold ved kredittid og forfalte fordringer. Ikke minst er kundene fornøyde med chatfunksjonen som gjør det enkelt å kommunisere med saksbehandleren og sikrer kort responstid. Høy løsningsgrad - Det viktigste er likevel hva dette leder til, nemlig høy løsningsgrad, sier Årrestad. - Vi har fått mye skryt for at Creno er flink til å løse inkassosaker. Det skal saksbehandlerne våre ha all ære for. De vet hvordan de skal kommunisere med skyldnerne på en måte som i de aller fleste tilfeller fører til at saken blir løst, og til at både skyldneren og Creno-kunden blir fornøyd. Ny Account Manager Den ferske Creno-avdelingen har ansatt en ny Account Manager Jan Erlend Kruse. Han har inkassobevilling og flere års erfaring som saksbehandler. Nå bruker han sin erfaring til å hjelpe Creno-kundene med å etablere bedre innfordringsrutiner. - Avdelingen begynner virkelig å ta form, og vi er meget godt fornøyd med å ha Jan Erlend på laget. Hans kunnskap og erfaring vil garantert gi både oss og kundene et verdifullt løft, mener Årrestad, som oppfordrer til å ta kontakt. - Vi hjelper deg med å få på plass effektive innfordringsrutiner som gir raskere innbetaling og bedre lønnsomhet. De beste løsningene kommer når vi samarbeider om rutiner og verktøy som er skreddersydd bedriften din, sier Årrestad. Tilgjengelig Samtalene og kartleggingen viser blant annet at kundene er svært fornøyde med å ha en fast kontaktperson og saksbehandler i Creno, og at kundene opplever tilgjengeligheten som god. Creno SMB Bedre innfordringsrutiner kan gi høyere løsningsgrad og bedre lønnsomhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat: Dag Årrestad tlf e-post: Bjarne Aas Farbu tlf e-post: Jan Erlend Kruse tlf e-post: Anne Bråten i Univern AS: - Creno er en uunnværlig samarbeidspartner - Hvor lenge har Univern vært kunde hos Creno AS? - Siden Hvorfor valgte dere Creno som samarbeidspartner? - På grunn av en brukervennlig løsning med filoverføring integrert i vårt regnskapssystem, og en egen saks- og kundebehandler vi kan forholde oss til. Dette gjør det enkelt og arbeidsbesparende for oss å bruke Creno. I en hektisk hverdag betyr det mye. - Har Creno innfridd forventningene? - Absolutt! Løsningsgraden har blitt betraktelig mye bedre, og oppfølgingen blir bedre ivaretatt nå enn da vi selv skulle følge opp skyldnerne. I tillegg får vi greie tilbakemeldinger fra kundene våre om god behandling, og det betyr mye for oss. - Hvor viktig er det å ha en fast saksbehandler/kontaktperson hos Creno? - Det er veldig viktig å kunne forholde seg til en fast saksbehandler. Det forenkler samarbeidet, og er helt avgjørende for at vi bruker Creno. - Hvordan benytter dere Creno24? - Vi bruker webløsningen når vi har behov for å sjekke opp en sak, men den er ikke i daglig bruk. - Vil du anbefale andre bedrifter å benytte Creno som samarbeidspartner? - Ja, vi er veldig fornøyde med at vi får tilpasset bruken til våre behov, og med enkle og oversiktlige nettsider hvor vi kan følge saksgangen. I tillegg har vi et supergodt samarbeid med vår saksbehandler! Foto: Univern

5 5 Creno Legal Utenlandske skyldnere? CrenoLegal har globalt inkassonettverk Samarbeidspartner Experian Norges første bransjetilpassede scorekort Av Jeanette Stenseng, Experian Utenlandske kunder som ikke gjør opp for seg, kan medføre store tap. CrenoLegal har et globalt nettverk som maksimerer sjansen for at du får pengene inn på kontoen. Har du utestående fordringer i utlandet? Da bør du være føre var. Uteblir betalingen, har du lite å stille opp med på egen hånd. Styrker utenlandsinkasso - Uten gode samarbeidspartnere er det svært vanskelig å få innfridd krav fra utenlandske kunder som ikke betaler. Creno har et nettverk som øker sjansen for å lykkes, betraktelig, forteller advokat Terje Hyldmo i CrenoLegal. Han startet i CrenoLegal i januar nettopp for å styrke innsatsen innen utenlandsinkasso. - Økende globalisering gir mer handel på tvers av landegrenser. Dessverre er ikke alle selskap godt nok forberedt på at betalingen kan utebli, sier Hyldmo. Skandinavisk samarbeid - Har du et ubetalt krav på en kunde i utlandet, prøver vi først å løse saken fra Norge på ordinær måte. Vesentlige elementer i saksbehandlingen er å forsøke å oppnå kontakt med skyldneren via e-post og telefon, forteller Hyldmo. eventuelt rettslig, i det landet skyldneren oppholder seg. Globalt nettverk Utenfor Norden har Creno et nettverk av aktører i 150 land gjennom det internasjonale selskapet TCM Group. Dette er et enormt nettverk av profesjonelle aktører med høy kompetanse. - Når vi overfører saken til et selskap i samme land som skyldneren, får vi helt andre muligheter til å forfølge og løse saken, sier Hyldmo. Han understreker at en eventuell rettslig forfølging av krav er helt avhengig av slike nasjonale aktører, siden saken må gjennom det aktuelle landets rettssystem. Raskt er lønnsomt Når Creno nå har styrket satsingen innen utenlandsinkasso, er det først og fremst for å sikre tett oppfølging. - Vi vet at saken har størst sjanse for å bli løst rett etter forfall. Jo lengre tid som går, jo vanskeligere blir det å få kravet innfridd, sier Hyldmo. Experian har videreutviklet sitt scorekort for privatpersoner, Consumer Delphi II. Nå kan vi tilby en egen modell spesielt tilpasset inkassobransjen. I tillegg er det egne modeller for Bank og Finans, Billån, Boliglån, Kredittkort, Usikrede lån og Telecom, og det generelle scorekortet er forbedret. Consumer Delphi II er vel så mye en nyutvinning som en forbedring og lanseres i midten av februar. Kredittscoring kan defineres som en metode der all vesentlig informasjon på en optimal måte veies sammen til ett siffer som speiler en person eller et foretaks kredittverdighet. Consumer Delphi benytter seg av en rekke variabler med historiske data for å kunne beregne en privatpersons fremtidige kredittverdighet. Scoren forutser den finansielle stabiliteten og evnen for en privatperson til å møte sine forpliktelser over de neste 12 månedene. Hvorfor et nytt scorekort? En person oppfører seg ikke nødvendigvis likt mot alle sine kreditorer. Derfor er det viktig at bedrifter benytter seg av scorekort som er tilpasset betalingsmønsteret for akkurat sitt marked. Consumer Delphi II er utviklet for å gå mye mer i dybden på persondata innenfor de ulike bransjene enn noen andre skreddersydde scorekortløsninger. Etter mye testing og analysering ble det også oppdaget nye dataelementer som påvirker en persons kredittscore. - Med denne nyutviklingen viser Experian at vi er ledende innen kredittscoring, sier Bente Thorbjørnsen, analysedirektør i Experian (bilde). - Våre bransjespesifikke scorekort vil gi våre kunder et enda bedre beslutningsgrunnlag og økt verdi. Hva er fordelene ved et bransjespesifikt scorekort? Fordelene er at dataene som modellen er bygget på, kommer kun fra personer som har søkt tilsvarende produkt (ikke hele Norges befolkning). Det betyr at scoren er mye mer tilpasset det bestemte produktet. - Ved utviklingen av inkasso-modellen ble det brukt over søkere fra inkassoselskap i modellutvalget. Et fellestrekk for veldig mange av søknadene er at de er utført på dårlige betalere, det er ofte derfor de har havnet hos et inkassobyrå! Utfordringen er å kategorisere de som kommer til å betale, og det er det den nye inkassomodellen kan hjelpe med, sier Thorbjørnsen. - Hvis vi ikke får kontakt med skyldneren, er det imidlertid lite vi kan gjøre fra Norge. I Norden samarbeider vi derfor tett med dyktige aktører som Profina AB i Sverige, Advokatgruppen i Danmark og OK Perintä OY i Finland. De tar saken videre, også I Creno sorterer all utenlandsinkasso under CrenoLegal. - Utenlandssaker er oftest mer krevende å følge opp enn ordinære krav overfor norske skyldnere. Da er den juridiske kompetansen i CrenoLegal svært nyttig, mener Hyldmo. Bente Thorbjørnsen, analysedirektør i Experian. Foto: Experian. Consumer Delphi II gjør det mulig å forutse hvordan søkere og kunder innen definerte bransjer vil oppføre seg i fremtiden. Crenos nettverk av inkassoaktører i 150 land øker sjansen for at du får igjen pengene fra utenlandske skyldnere, sier advokat Terje Hyldmo i CrenoLegal. CrenoLegal Utenlandsinkasso Har du kunder i utlandet som ikke betaler? Send saken til Creno på vanlig vis. Husk å oppgi all kontaktinformasjon du har tilgjengelig. Det sparer tid og øker sjansen for å få løst saken raskt. Creno følger opp saken tett, enten fra Norge, eller gjennom samarbeidspartnerne i 150 land verden over. Fordelene er mange: Ta bedre beslutninger ved å få full kontroll på kredittap og risiko. Spar tid! Identifiser raskt og enkelt de kundene som har én eller flere hendelser som påvirker deres kredittstatus og bør scores på nytt. Mulighet for tilpasninger. Det kan legges til karakteristikker for spesifikke kunder eller markedssektorer. Effektiv kombinasjon av forbrukerdata og analytisk ekspertise. Ingen forringelse av kvalitet. Det vil bli kjørt kvartalsvise overvåkingsrapporter for å overvåke ytelsen til Consumer Delphi. Kontakt Experian for å få vite hvordan løsningen best kan skreddersys din bedrift!

6 6 Samarbeidspartner Merit Creno-medarbeideren Merit med ny ERP-løsning: Jeeves for SMB I 2009 ble ERP-systemet Jeeves kåret til Sveriges mest populære forretningssystem. Nå lanserer Crenosamarbeidspartner Merit Consulting Jeeves for norske bedrifter. Terje Hyldmo - Advokat i Creno Legal - 43 år - Gift med Marianne. Sammen har de barna Øyvind (8), Anette (12) og Tobias (14) Nå introduserer Merit forretningssystemet Jeeves for små og mellomstore bedrifter. Her er service manager Morten Bremseth (arkivbilde). - Jeeves er et ideelt ERP-system for bedrifter fra 20 til 300 ansatte, sier service manager Morten Bremseth i Merit Consulting. Systemet er tilpasset bedrifter innen produksjon, distribusjon og drift. Det tar hånd om hele verdikjeden fra ordre og produksjon til logistikk og fakturering, og sikrer effektive og oversiktlige prosesser. Erfaring og kompetanse - Jeeves er velprøvd og lovprist i hele Skandinavia. Merit har levert Jeeves i Sverige i flere år, og har svært god erfaring og høy kompetanse på systemet. Det tar vi selvsagt med oss når vi nå lanserer Jeeves i Norge, sier Bremseth. NVE vil ikke innføre ukentlig fakturering Etter råd fra selskapene og Energi Norge, sier NVE i en oppsummering at det ikke er aktuelt å innføre ukentlig fakturering, men at selskapene kan bli pålagt månedlig fakturering. Fleksibelt Enkelt, fleksibelt og kostnadseffektivt er stikkord som ifølge Bremseth beskriver Jeeves godt. - Systemet har mange fordeler. Blant de viktigste er at det er svært enkelt å få opp og gå. Siden det ikke krever egne, store servere, krever det heller ingen store investeringer, påpeker Meritlederen. Forutsigbart - Det viktigste er likevel at det kan settes sammen akkurat slik du vil. Når behovene endrer seg, er systemet så fleksibelt at det enkelt kan tilpasses og endres. En annen fordel er at oppgraderingene, som kommer hvert annet år, også installeres svært enkelt. Med en femårsavtale får du installeringer og oppgraderinger i én prispakke. Det sikrer forutsigbarhet med hensyn til både pris og hva du får for pengene, lover Bremseth. Likevel konkluderer NVE med at det kan bli aktuelt å tilby kundene ukentlig avlesning slik at de kundene som ønsker det, skal få informasjon om eget forbruk og antatte kostnader. NVE uttaler at de fortsatt følger kraftsituasjonen nøye og at selskapene må være klar til å innføre varslede ordninger på kort varsel. Kilde: EnergiNorge Suveren Hittil har Merit forhandlet M3 og Movex, som er to versjoner av samme ERP-system, tilpasset større bedrifter med minst hundre ansatte. Også denne løsningen er spesialtilpasset grossist-, produksjons- og logistikkbedrifter. - Alle bedrifter innenfor disse bransjene har ERP-systemer for å håndtere ordrer, lager og logistikk. Mange systemer mangler imidlertid evne til å håndtere endringer og vekst i bedriften. Her er både M3 og Jeeves helt suverene, mener Bremseth. - Vi kan både produktene og bransjen ut og inn, og gleder oss til å introdusere Jeeves for kundene våre, sier Bremseth. Hva engasjerer deg? Jeg blir engasjert av å jobbe sammen med mennesker og skape et godt samarbeidsklima hvor vi finner løsninger til felles beste. Dette gjelder både privat og i arbeidslivet. Hva gjør deg glad i hverdagen? I hovedsak to ting: Det ene er å oppnå resultater jeg har jobbet målrettet for å oppnå. Det andre er positive opplevelser i møte med andre mennesker, enten det er kolleger, barn eller andre. Hvor går drømmereisen? Det må bli en sykkeltur i de spanske, franske eller italienske alpene. Hva er den beste gaven du kan få? En opplevelse kanskje en reise eller en billett til et arrangement. Hvem beundrer du? Kirkens Bymisjon, som evner å skape menneskeverd for dem som står nederst på den sosiale rangstigen.

7 7 Treningssenter - Samarbeid gir større slagkraft - Som del av HSH oppnår treningsbransjen langt større gjennomslagskraft, mener bransjedirektør Anne Thidemann. Hun betegner Creno som en viktig bidragsyter i arbeidet med å utvikle treningsbransjen. I 2009 gikk Norges Treningssenterforbund, SATS og Elixia sammen om å danne Treningsforbundet. I fjor gikk bransjeforeningen inn i HSH hovedorganisasjonen for handel og tjenester i Norge. - Tilhørigheten til HSH gir oss en helt ny slagkraft, mener bransjedirektør for HSH Trening, Anne Thidemann. Hun har store ambisjoner for bransjen. - Som del av en større organisasjon har vi et apparat som styrker oss med hensyn til både arbeidsgiverservice og næringspolitikk. Det skal vi utnytte fullt ut, sier Thidemann. Vil gå foran I januar sendte hun brev til helseministeren for å få fortgang på antidopingarbeidet. - Trening skal være helsefremmende. Da rimer det ikke at det ikke finnes noe forbud mot doping på treningssentrene. Vi vil ha strengere regler med blant annet testing, sier Thidemann, som er i positiv dialog med både Antidoping Norge, Datatilsynet og Forbrukerombudet. Hun har store ambisjoner om å synliggjøre verdiene treningsbransjen skaper. - Myndighetene snakker om flere offentlige anlegg, uten å ha øyne for det omfattende tilbudet de private treningssentrene utgjør. Det vitner om ideologiske sperrer for fysisk aktivitet i privat regi, mener bransjedirektøren. Hun peker på at pris ikke er et argument i saken. Et dagskort i skibakken koster for eksempel like mye som én måned på treningssenter. Dessuten viser det seg at de som trener på senter, også er blant de flittigste til å løpe i skogen, - helt gratis, sier Thidemann. Anerkjennelse HSH Trening organiserer nå om lag 220 sentre. Det tilsvarer to tredeler av treningssentrene i Norge. - Sammen arbeider vi for å oppnå enda større respekt og anerkjennelse for den jobben vi gjør. - Creno var den første aktøren som tok kontakt da Treningsforbundet ble etablert. Siden har Creno vært en profesjonell, serviceorientert og kunnskapsrik samarbeidspartner for både oss og svært mange treningssenter, sier Thidemann, som mener Creno gjør sentrene til en bedre utgave av seg selv. Utvikler bransjen - Creno har tatt bransjen mange skritt videre med hensyn til betalings- og medlemsoppfølging. Men selskapet bidrar også til å styrke og utvikle bransjen generelt, gjennom målrettet og jevnlig dialog med sentrene, mener Thidemann. I tillegg setter hun stor pris på Crenos kompetanse på rapportering og statistikk. - Bransjetall er gull verdt som dokumentasjon og grunnlag for utvikling. Bransjeorganisasjonen har også flere samarbeidspartnere. - Vi har gode relasjoner til mange aktører, også til flere inkassoselskaper. Ulike aktører bidrar på ulike vis, og summen er vi svært fornøyde med. Bransjedirektøren understreker at ingen aktører får monopol på samarbeidet. - Alle leverandører må gjøre seg fortjent til kundene sine. Det Foto: istock.com vet Creno, og leverer deretter, sier Thidemann fornøyd. Bransjedirektør for HSH Trening, Anne Thidemann. Foto: HSH Trening. HSH vil avskaffe fordelsbeskatning på treningstilskudd HSH ber regjeringen avskaffe fordelsbeskatningen av arbeidsgivers tilskudd til treningstilbud til sine ansatte. HSH har også tidligere bedt regjeringen fjerne det de anser som en urimelig forskjellsbehandling, nemlig at arbeidsgivers tilskudd til treningstilbud for ansatte på treningssenter skattelegges fullt ut som lønnsinntekt, mens arbeidsgivers tilbud om trening i arbeidsgivers egne lokaler, regnes som skattefritt. Siden bare den sistnevnte ordningen er unntatt fordelsbeskatning, medfører dette en urimelig skattemessig diskriminering av ansatte i små og mellomstore bedrifter, hvor det ofte verken vil være økonomisk eller praktisk mulig for arbeidsgiver å anlegge treningstilbud for sine ansatte på selve arbeidsplassen, mener HSH. Konsekvensen er at ansatte i små- og mellomstore bedrifter må skatte av arbeidsgivers støtte og oppfordring til fysisk aktivitet, i motsetning til ansatte i større bedrifter som for eksempel tilbyr og fasiliterer trening i egne lokaler. Kilde: HSH Foto: istock.com

8 8 Samarbeidspartner Itella På tide å hoppe ned fra gjerdet? Av Peter Margård, Itella Samarbeidspartner NIF Varsling av krav Foto: NIF - Vi ser nå fruktene av det langsiktige arbeidet vi har nedlagt for en åpen efaktura-løsning i Norge. I november i fjor opplevde vi en "all time high". For én av våre fakturautstedere alene, koplet vi da opp 59 nye kunder på efaktura, sier en fornøyd administrerende direktør i Itella Information, Per Olov Sjøgren. Mange går over til e-faktura I september i fjor satte Itellas tilretteleggere opp 21 nye kunder på efaktura B2B. I oktober kom de opp i 70, og i november nådde Itella en foreløpig rekord med 88 nye koblinger. I løpet av 2010 satte Itella Information opp hele 210 nye kunder for sine fakturautstedere. Resultatene viser at Itellas kunder foretrekker kostnadseffektive mange til mange -løsninger fremfor tidkrevende og kostbare én til én -oppkoblinger som lenge har vært enerådende i det norske markedet. Gjennom ett eneste integrasjonsløp mot Itellas meldingssentral oppnår Itellas kunder å kunne sende fakturaer elektronisk til mottakere innen Itellas eget kundenettverk samt til mottakere hos andre operatører, via såkalt samtrafikk. Standarder gir forutsigbarhet Forutsetningen for å klare dette er at begge parter avsender og mottaker balanserer ut kravene til hvor mye informasjon som skal formidles og mottas. Dette har Itella oppnådd ved å stille tydelige og standardiserte krav til egne fakturautstedere, samtidig som det er inngått samtrafikkavtaler basert på såkalte gateways der innholdsmengden som formidles, er avtalt på forhånd. På den måten vet mottakerne bak de andre operatørene hva de kan forvente å få av strukturert fakturainformasjon fra sine leverandører. Det var også viktig å understreke at avsender og mottaker gjerne kan forholde seg til ulike dataformater (som for eksempel CSV eller e2b XML) siden operatørene i denne formen for samtrafikk tar seg av alle formatkonverteringer på veien fra leverandør til kunde. Foto: Itella Information Administrerende direktør i Itella Information, Per Olov Sjøgren. Klar for ehandel.no-format Av den grunn er det heller ingen grunn til bekymring når det offentlige nå har kommet på banen med sine krav til elektronisk fakturamottak fra 1. juli Itella information vil alltid sørge for å konvertere avsenders fakturaformat til ehandel.no -formatet før fakturaene sendes til en statlig eller kommunal mottaker. Itella gikk tidlig ut og tilbød egne printkunder muligheten til å distribuere fakturaer både fysisk og elektronisk i flere kanaler. Av den grunn er det ekstra mange virksomheter hos Itella som er i stand til å sende elektroniske fakturaer. Er du klar for å hoppe ned av gjerdet og å få vite mer om hva virksomheten din kan oppnå gjennom efaktura B2B? Ta kontakt med Peter Margård, Business Manager i Itella Information: Mobil: E-post: Av Thor A. Andersen, generalsekretær i Norske Inkassobyråers Forening 8. februar 2011 sendte Finanstilsynet ut rundskriv nr. 8/2011 Retningslinjer for varsling og sammenslåing av krav. Jeg tenkte å spandere et par linjer på det første; varsling av krav. Finanstilsynet sier: Det er ikke anledning til å unnlate å sende inkassovarsel og/eller betalingsoppfordring selv om et krav skal slås sammen med et annet krav som det allerede er sendt slike kravbrev for. Dersom flere krav er slått sammen, kan inkassator sende èn felles betalingsoppfordring for hele kravet. Det foreligger med andre ord i en slik situasjon ingen plikt til å sende separate betalingsoppfordringer for hvert av kravene. Det er kun i de tilfellene som Inkassoloven 12 angir, som gir grunnlag for å fravike varslingsreglene i 9 til 11. Finanstilsynet skjerper på den ene siden inn rutinene hos fordringshaver, samtidig som de på sin måte oppfordrer til praktiske løsninger, blant annet ved å påpeke muligheten for å sende felles betalingsoppfordring i slike saker. Hvorfor ta opp dette? Jo; sviktende eller gale rutiner i slike tilfeller setter faktisk skyldners erstatningsplikt for kostnader i faresonen. Hvem skal da betale? Fordringshaver eller byrået? Gode rutiner anbefales på det varmeste! Tvist/innsigelse på krav Når det foreligger en innsigelse eller tvist mellom kunde og leverandør, kan ikke kravet sendes til inkasso. Kravet er omtvistet hvis en skyldner fremmer en klage på tjeneste/vare. Dermed kan du som leverandør heller ikke sende inkassovarsel på slike krav. Innsigelsen må imidlertid være konkret på hva som er feil. Innsigelser kan fremmes både muntlig og skriftlig. Kreditor må selv vurdere om innsigelsen er reell eller ikke. Kilde: Bedin.no Enklere hverdag for bedriftene Regjeringen lover en enklere hverdag for bedriftene, og varsler et tallfestet mål og konkrete tiltak og planer i dette forenklingsarbeidet. Bakgrunnen er at norske bedrifter bruker store ressurser på å tilfredsstille krav myndighetene stiller gjennom lover og forskrifter. - I løpet av våren vil vi legge frem et tallfestet mål for å redusere kostnadene bedrifter har for å følge opp krav fra myndighetene. Det skal følges av konkrete tiltak og planer for å nå dette målet, sier statsminister Jens Stoltenberg. Før jul foreslo regjeringen å fjerne revisjonsplikten for småbedrifter, noe som gir store besparelser for små bedrifter. Dette er av de største forenklingstiltak som noen gang er gjennomført. Kilde: Bedin IMF og EU gir Romania mer kreditt EU og Det internasjonale pengefondet (IMF) har bevilget Romania en ytterligere kredittramme på 5 milliarder euro, opplyser landets president Traian Basescu. Beløpet tilsvarer 39 milliarder kroner, og avtalen gjelder for to år, ifølge presidenten. Kreditten er bevilget på bakgrunn av et føre var-prinsipp, sa han. I 2009 fikk det kriserammede Romania et toårig lån på 20 milliarder euro av IMF, Verdensbanken og EU. Lånet ble gitt på betingelser av at Romania måtte foreta en rekke store kutt i offentlige utgifter. Kilde: NTB/dn.no Utgiver: Creno AS Adresse: Bygdøy Allé 4 PB 2705 Solli, 0204 Oslo - Telefon: E-post: / web: www. creno.no Ansvarlig redaktør: Eivind Rodem Mobil: Grafisk utforming: Punctum Grafisk AS Red. produksjon: Ragnhild Bergsmyr, Bergsmyr AS Kommunikasjon og rådgivning Produktsjef Storkunde: Otto Havneraas, mobil: Produktsjef E-Verk: Petter Rossbach, mobil: Produktsjef Trening: Ronny Helseth, mobil: Produktsjef M3: Petter Rossbach, mobil: Produktsjef Agresso: Petter Rossbach, mobil: Produktsjef SMB: Bjarne Aas Farbu, mobil: Salgssjef SMB: Dag Årrestad, mobil: Account Manager: Jan Erlend Kruse, mobil:

Etterlyser kompetanseløft

Etterlyser kompetanseløft Lønnsom is i magen 200 nye treningssentre siden 2008: Desember 2011 - www.creno.no Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Etterlyser kompetanseløft Med dagens lave

Detaljer

Det store kompetanseløftet

Det store kompetanseløftet ØKONOMIAVISEN creno Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Oktober 2010 www.creno.no Offshore-aksjer på opptur Det store kompetanseløftet - Vi venter forsiktig vekst,

Detaljer

Utnytter du Agresso godt nok?

Utnytter du Agresso godt nok? økonomiavisen Creno fakturaservice November 2013 - www.creno.no Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Creno størst på M3 istock.com Er du gladere i å gjøre en god

Detaljer

Dyktige saksbehandlere: Får fart på pengene dine. Treningskjeden Sprek og Blid: Klare krav ga optimalt driftssystem

Dyktige saksbehandlere: Får fart på pengene dine. Treningskjeden Sprek og Blid: Klare krav ga optimalt driftssystem økonomiavisen Mars 2014 - www.creno.no Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Lyse laksetider Dyktige saksbehandlere: Får fart på pengene dine Foto: Bakkafrost De

Detaljer

Uni Micro med lønnsom

Uni Micro med lønnsom økonomiavisen Skjørt marked peker oppover Februar 2012 - www.creno.no Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Uni Micro med lønnsom inkassoløsning Fortsatt mye usikkerhet

Detaljer

Vil heve kompetansen ØKONOMIAVISEN. Gratis frokostseminar. Bedre føre var... Når fakturaen forsvinner. Virke Trening om treningssenterbransjen:

Vil heve kompetansen ØKONOMIAVISEN. Gratis frokostseminar. Bedre føre var... Når fakturaen forsvinner. Virke Trening om treningssenterbransjen: ØKONOMIAVISEN Anbefaler bomkjøp Mars 2013 - www.creno.no Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Virke Trening om treningssenterbransjen: Vil heve kompetansen Q-Free

Detaljer

Vær på hugget - følg opp!

Vær på hugget - følg opp! økonomiavisen Solid ordrebok Desember 2012 - www.creno.no Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Vær på hugget - følg opp! Stor etterspørsel, et solid hjemmemarked

Detaljer

Studentsamskipnaden i Bergen: Bedre flyt gir bedre beslutninger

Studentsamskipnaden i Bergen: Bedre flyt gir bedre beslutninger ØKONOMIAVISEN Tror på opptur i olje Trening: Juni 2013 - www.creno.no Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Nettverk for bedre lønnsomhet Det Norske Oljeselskap

Detaljer

Retura i Trondheim og Kristiansund velger Creno

Retura i Trondheim og Kristiansund velger Creno ØKONOMIAVISEN creno Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Juni 2009 www.creno.no Tegn til taktskifte Miljø og moderne innfordringsarbeid hånd i hånd: Vi ser forsiktige

Detaljer

Mer tid til trening. Progressiv oljeaksje

Mer tid til trening. Progressiv oljeaksje ØKONOMIAVISEN creno Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester September 2009 www.creno.no Progressiv oljeaksje Mer tid til trening Noreco har sterk vekst og gode fremtidsutsikter.

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET CREDIT MANAGEMENT JUS: IT-SYSTEMER: INKASSO: Gode forberedelser minimierer risikoen Les mer side 12 Skreddersydd og fleksibelt Antall saker øker Les mer side

Detaljer

Ikke så ille som det ser ut

Ikke så ille som det ser ut #04 2009 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Ikke så ille som det ser ut Experian meldte nylig om rekordhøyt antall betalingsanmerkninger. Vi har snakket med markedsdirektør Hanne Broen om tallene

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET CREDIT & CASH MANAGEMENT No. 5 / Juni 2011 6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET efaktura er lønnsomt Trondheim kommune har spart store beløp FOTO: SVENSK HANDEL Outsoursing La inkassoselskapene gjøre jobben Optimaliser

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET efaktura Spar penger og tid ved å bruke efaktura DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Leasing Få inn nytt utstyr - hold deg oppdatert Kredittscoring Gjør kredittprosessen mer kostnadseffektiv

Detaljer

Høykonjunkturen varer lengre

Høykonjunkturen varer lengre ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 2, 2008 CONNECTED Høykonjunkturen varer lengre I følge sjeføkonom Tor Steig i NHO vil det fortsatt være gode tider men han håper på en snarlig lavkonjunktur.

Detaljer

forretningsoppskrift

forretningsoppskrift ISMAgazine Nr 3 / 2009 - ET KUNDEMAGASIN FRA VISMA Salg skal gjøre det enklere å kjøpe Få kontroll på inntektene Utvider økonomisystemet med CRM Tina Nordströms forretningsoppskrift LEDER Inntektskontroll.

Detaljer

en utgivelse fra Svea Finans 1/2011 Et fruktbart samarbeid

en utgivelse fra Svea Finans 1/2011 Et fruktbart samarbeid BALANSE en utgivelse fra Svea Finans 1/2011 Et fruktbart samarbeid Det er næringslivets plikt å ta samfunnsansvar ved å støtte idrettslag og ideelle organisasjoner, mener administrerende direktør Olav

Detaljer

Outsourcing REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA!

Outsourcing REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA! L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 6 1/09 REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA! Krisetider er omstillingstider Cash management som del av regnskapsleveransen

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

Tøffe tider rammer bedriftene forskjellig

Tøffe tider rammer bedriftene forskjellig Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet BeDriFtsØKOnOMi LEASING: KOMPETANSESTYRKING: FINANSKRISEN: Frigjør driftskapital og øker handlefrihet Ta dine styreverv på alvor 7. UTGAVe - NOVeMBeR 2008

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LØNNSOMHET

6TIPS TIL BEDRE LØNNSOMHET Betaling med kredittkort Reduser risikoen for tapte inntekter DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Fokus på bemanning Med et felles IT-system får bedriften kontroll Skånsom inkasso Bruk en profesjonell

Detaljer

Conecto er en rollemodell

Conecto er en rollemodell ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 3, 2008 CONNECTED Conecto er en rollemodell Det sier førsteamanuensis Peggy Simic Brønn ved Handelshøyskolen BI. Omdømmearbeid krever langsiktig arbeid på

Detaljer

BALANSE. I full sving

BALANSE. I full sving BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #2.2012 I full sving Camilla Sagmo Voje har danset ballett i 16 år. Det hjelper når hun som avdelingsleder for Svea i Trondheim skal finne balansen mellom

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIV SMB. Svindel Luk ut dårlige betalere og uærlige kunder. Vi skaper fornøyde PC-brukere!

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIV SMB. Svindel Luk ut dårlige betalere og uærlige kunder. Vi skaper fornøyde PC-brukere! DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Bokføring Kjenn til endringene i bokføringsloven Egeninkasso Reduser antall kredittdager, bedre likviditeten Nr. 2 / juni 10 EFFEKTIV SMB DEN KOMPLETTE GUIDEN

Detaljer

Når kan økonomien friskmeldes?

Når kan økonomien friskmeldes? ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 3, 2007 CONNECTED Når kan økonomien friskmeldes? Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities ASA tror ikke på noen stor krise for Norges del side

Detaljer

Fanget i forbrukersamfunnet

Fanget i forbrukersamfunnet #03 2011 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Fanget i forbrukersamfunnet Unge mellom 18 og 30 år er den aldersgruppen med raskest voksende gjeldsbyrde. Stadig flere starter sitt økonomiske livsløp

Detaljer

Outsourcing. Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst. Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge. Danske kommuner outsourcer lønn

Outsourcing. Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst. Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge. Danske kommuner outsourcer lønn L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 7 2/09 Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge Danske kommuner

Detaljer

f agbladet Nr 11 2005 Årgang 16

f agbladet Nr 11 2005 Årgang 16 f agbladet Nr 11 2005 Årgang 16 Kredittskolen: Kredittkjøp og kredittsalg Foto: Morten Qvale Landets mest presise målgruppesøk gjør du lett, rett på nett. Det viktigste med et salg er å vite hvem du skal

Detaljer

Visma i. nye tjenester med. Robert Scoble: Super-bloggeren peker på skyen. Visma får fart på anbudene. Se opp og utnytt mulighetene

Visma i. nye tjenester med. Robert Scoble: Super-bloggeren peker på skyen. Visma får fart på anbudene. Se opp og utnytt mulighetene VISMAgazine Et kundemagasin fra Visma Robert Scoble: Super-bloggeren peker på skyen Visma får fart på anbudene Jeff Jarvis: Se opp og utnytt mulighetene nye tjenester med Visma i Skyen 4 Skyen. Mange snakker

Detaljer

hastigheten øke magazine globalt Positivt Professor Iandoli: Europa gir full gass på veien mot suksess Nettverket bak Stokkes internasjonale suksess

hastigheten øke magazine globalt Positivt Professor Iandoli: Europa gir full gass på veien mot suksess Nettverket bak Stokkes internasjonale suksess Intrum magazine Kredittstyringsmagasinet fra Intrum Justitia nr. 1 2012 Ekspandere globalt Nettverket bak Stokkes internasjonale suksess Positivt lederskap En ny ledelsesstrategi for optimal ytelse Professor

Detaljer