ØKONOMIAVISEN. Retura TRV har overlatt purringene til Creno: Gir oss bedre kontroll. Huskeregler når betalingen uteblir

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØKONOMIAVISEN. Retura TRV har overlatt purringene til Creno: Gir oss bedre kontroll. Huskeregler når betalingen uteblir"

Transkript

1 Oktober ØKONOMIAVISEN Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Kortsiktig usikkerhet gir langsiktige muligheter Retura TRV har overlatt purringene til Creno: Gir oss bedre kontroll - Børsåret 2011 har vært særdeles utfordrende så langt. Likevel ser vi et stort langsiktig potensial, sier aksjestrateg Erik Roland i Nordea. Side 2. Gjør deg klar for Fremtidens treningssystem Foto: Ragnhild Bergsmyr NorTrim Xakt er fremtidens system for treningssenterbransjen. Side 4. Huskeregler når betalingen uteblir Retura TRV leverer avfallsløsninger til næringslivskunder i Midt-Norge. Bedre kontroll på innfordringsprosessen gir bedre lønnsomhet, mener salgsdirektør Per Inge Engan og økonomidirektør Ole Erik Holbø. Side 3. NBF valgte Creno: Skal bidra til bedre lønnsomhet i bilbransjen E-post nå også med leveringsgaranti Brødrene Dahl AS: Ingen rom for skippertak Hva gjør du når kunden ikke betaler ved forfallsdato? Start med deg selv. Et par huskeregler gjør det enklere å få pengene kjapt inn på konto når betalingsfristen er passert. Side 5. Medlemmene våre skal ha tilgang til solide leverandører gjennom gode avtaler, sier advokat Marita Gilhuus-Moe i Norges Bilbransjeforbund. Side 6. Kan du være sikker på at fakturaen du sender via e-post faktisk kommer fram? Itella lanserer nå tjenesten epost e-post med leveringsgaranti. Side 7. Kontinuerlig kredittvurdering og tett samarbeid. Det er økonomidirektør Pål Christian Hustofts oppskrift for å lykkes i kredittarbeidet. Side 8.

2 Lederen Aksjetipset Kortsiktig usikkerhet gir langsiktige muligheter - Børsåret 2011 har vært særdeles utfordrende så langt. Likevel ser vi et stort langsiktig potensial, sier aksjestrateg Erik Roland i Nordea. Ryddig og tydelig I september lanserte vi vår nye nettside. De fleste vil si at det var på høy tid. Jeg kan love deg at vi også synes det. I innfordringsarbeidet legger vi vekt på å gjøre innfordring enkelt og lønnsomt for deg, og på å opptre ryddig og tydelig overfor skyldnerne dine. Dette er et viktig grunnlag for alt vi gjør. Det har vært viktig også i utviklingen av nettsidene. De tar mål av seg å være informative og brukervennlige. Her finner du informasjon om oss og virksomheten vår, og får et innblikk i hva du kan forvente av oss som leverandør og samarbeidspartner. Ikke minst gir nettsiden tilgang til webverktøyet Creno24. Her kan du som Creno-kunde logge deg inn og få full oversikt over alle ubetalte fordringer. Her kan du også chatte med saksbehandleren din, stille spørsmål og få raskt svar. Creno er god på inkasso. Den nye nettsiden skal gjøre det enda enklere for deg som kunde å få oversikt og tilgang til de tjenestene vi tilbyr. Det betyr ikke at ikke noe kan gjøres bedre. Har du innspill, savner du informasjon, eller har tips til nettsidene våre? Ta kontakt nettsidene våre er som oss: alltid ute etter å bli enda bedre. Velkommen til Klartekst En undersøkelse gjort av Forbrukerrådet viser at unge voksne verken forstår innhold eller konsekvenser av brevene som landets inkassoselskaper sender ut. Det ønsker vi å endre på. Selv om slike brev er basert på juridiske prosesser og begreper de færreste av oss har et hverdagslig forhold til, kan vi helt klart bli enklere og tydeligere i kommunikasjonen med skyldnerne. Derfor lager vi nå en begrepsforklaring som kan trykkes på baksiden av purringer og andre brev. Her skal vi i rene ord fortelle hva det i praksis fører til om kravet ikke blir betalt. Crenos samarbeidspartnere Eivind Rodem, adm. dir. Det Norske Oljeselskap har potensial for kursoppgang, mener analytikerne. Her er selskapets rigg Varg A. Vestlige markeder sliter med lav vekst, høy arbeidsledighet og høy offentlig og privat gjeld. Samtidig er verktøykassen med penge- og finanspolitiske virkemidler nær tom ettersom rentenivået allerede er svært lavt og gjeldsgraden høy, sier Roland, som likevel ser lys i enden av tunnelen. Selskapene tjener fortsatt gode penger og har sterke balanser, og aksjemarkedet er attraktivt priset. Det underbygger det langsiktige potensialet, mener Roland. Han anbefaler aksjene Det Norske Oljeselskap og Aker Solutions som sterke kort på tolv måneders sikt. Børsvinnere For ett år siden anbefalte Roland aksjene Seadrill og Subsea7 for CrenoAvisens lesere. Aksjene har slått markedet, som har utviklet seg flatt, med henholdsvis 22% og 23% i perioden inklusive utbytte på henholdsvis 16,5 kroner og 1,48 kroner. Det gir en smule prestasjonsangst, medgir Roland, men ikke mer enn at han i høst gjerne anbefaler to nye aksjer: Det Norske Oljeselskap (DETNOR) og Aker Solutions (AKSO). Det Norske Oljeselskap Det Norske Oljeselskap er et rendyrket lete- og produksjonsselskap med fokus utelukkende på norsk kontinentalsokkel. Der er selskapet nest største aktør etter Statoil, med 30 operatørskap og 72 lisenser. Selskapet har en betydelig kontantbeholdning som fullfinansierer et aggressivt leteprogram fremover. Flere resultater av potensielt stor betydning er ventet utover høsten, noe vi tror vil trigge videre kursoppgang, sier Roland. Aksjen fikk et kraftig løft etter det store oljefunnet i Aldous Major Sør det største funnet på norsk sokkel på tre tiår der selskapets eierandel er 20 prosent. DETNOR prises fortsatt til kun 70 prosent av kjerneverdiene i selskapet. Ved eventuelle oljefunn i de kommende letebrønnene, har aksjen ifølge Roland en betydelig oppside fra dagens nivå. Foto: Det Norske Oljeselskap. Aker Solutions Aker Solutions er et ledende globalt oljeserviceselskap som tilbyr ingeniør- og konstruksjonstjenester, og teknologi-, produkt- og feltløsninger til oljeog gassindustrien. Frem til i sommer utviklet aksjen seg bedre enn markedet, drevet av en restruktureringsprosess som så langt har resultert i salg av virksomhet og utskillelse av Kværner. I tillegg ble det priset inn forventninger om ekspansive investeringsbudsjetter hos de store internasjonale oljeselskapene. Forventningene sank etter en skuffende rapport for 2. kvartal, som var preget av svake marginer i Subseadivisjonen på grunn av leveringsproblemer i Brasil. Vår oppfatning er at disse interne utfordringene håndteres av ledelsen blant annet har Subsea-sjefen blitt erstattet. Dessuten var ordreinngangen vesentlig sterkere enn ventet. Den totale ordreboken er nå på 46 milliarder kroner, noe som gir god visibilitet i omsetningen de kommende kvartalene, mener Roland Vi finner aksjen attraktivt priset da den handles til en betydelig rabatt i forhold til historiske multipler og sammenlignbare selskaper. Nordea har en kjøpsanbefaling på selskapet og et tolvmåneders kursmål på 110 kroner. DETNOR har en høykvalitetsportefølje av oljefunn. Kombinasjonen attraktiv verdsettelse, fullt finansiert leteprogram ut 2012, solid kontantposisjon og spennende nyhetsstrøm underbygger vårt positive syn på aksjen. Nordea har en kjøpsanbefaling på selskapet med et tolvmåneders kursmål på 66 kroner. Aksjestrateg Erik Roland i Nordea. Foto: Nordea 2

3 Retura TRV har overlatt purringene til Creno: Gir oss bedre kontroll Målet er en mest mulig automatisert innfordringsprosess, sier økonomidirektør Ole Erik Holbø i Trondheim Renholdsverk AS (TRV). Før sommeren valgte han å sette bort hele purreprosessen for Retura TRV, et av TRVs heleide datterselskap. Automatisert Før vi etablerte automatiseringsløsningen med Creno, vurderte vi løsningsgraden som god. Samarbeidet har gjort den enda bedre. Like viktig mener Holbø det er at samarbeidet gjør TRV enda bedre på de oppgavene som fortsatt ligger i økonomiavdelingen. Så snart fakturaen er forfalt, blir den automatisk overført til Creno, som har tilgang til all informasjon via Agresso på vår server. Deretter gjør Creno hele jobben med å følge opp kunden og sørge for at det fakturerte, men ikke betalte beløpet kommer raskest mulig inn på kontoen vår, forteller Holbø. Disiplinerende Prosessen forutsetter imidlertid at vi har en fullstendig ryddig reskontro, slik at Creno kan ta ut riktig informasjon til rett tid. Slik sett har samarbeidet virket disiplinerende på oss, mener økonomidirektøren. Vi har ganske enkelt fått bedre kontroll og oversikt. Det var også poenget; ansvaret, kompetansen og kontrollen ligger fortsatt hos oss. TRV med datterselskapene Retura TRV og Renholdsverket AS startet samarbeidet med Creno for noen år siden. Når selskapet nå valgte å utvide samarbeidet, var det med tro på at Crenos spisskompetanse kunne bidra til en mer effektiv innfordringsprosess. Creno har fulgt oss opp på en grei og ryddig måte. Vi har fått på plass en automatisk filutveksling som fungerer bedre og bedre, og Creno har vist evne og vilje til å finne løsninger og bidra med kompetanse. For oss er det i tillegg avgjørende at Creno forstår vår bransje og vårt marked, mener Holbø. Bedre rutiner og automatisk filoverføring av forfalte krav har økt Retura TRVs løsningsgrad betraktelig, sier økonomidirektør Ole Erik Holbø. Foto: Ragnhild Bergsmyr Fakta: Retura TRV er den ledende leverandøren av avfallstjenester til næringslivet i Trondheim tilbyr avfallsløsninger til alle bransjer, med eiendom, bygg og anlegg, restaurantbransjen og varehandelen som store og viktige kundegrupper transporterer, sorterer/behandler og sørger for at mest mulig av avfallet blir gjenvunnet er heleid av Trondheim Renholdsverk (konsernspiss) og er del av den landsdekkende, franchisebaserte kjeden Retura har rundt kunder i porteføljen sender månedlig ut fakturaer har økt løsningsgraden på kundefordringer fra 73 % til 91 % siden selskapet startet innfordringssamarbeidet med Creno Raskere aksjon gir bedre løsningsgrad I Retura TRV har nye innfordringsrutiner økt løsningsgraden med 25 prosent på et drøyt halvår. Ved nyttår hadde tre måneder gamle krav hos Retura TRV en løsningsgrad på 73 prosent. I august var løsningsgraden oppe i 91 prosent. Returas og morselskapets profesjonelle og positive medarbeidere er en viktig årsak til de gode resultatene, mener Crenos Petter Rossbach. Siden nyttår har Retura og Creno i samarbeid foretatt løpende tilpasninger av Crenos innfordringsløsning for Agresso. Ifølge den opprinnelige planen skulle Retura selv sende ut purringer to uker etter forfall. Etter 30 dager skulle sakene sendes over til Creno. Travle hverdager med mange arbeidsoppgaver førte imidlertid til at de interne fristene lett ble skjøvet på. Dermed kunne både purringene og inkassosakene bli forsinket til Creno. Da vi begynte å sende purringene direkte til Creno, ga det umiddelbar effekt, sier TRVs økonomidirektør, Ole Erik Holbø, og får støtte av Rossbach. Det siste grepet har økt løsningsgraden ytterligere: Nå henter Creno selv ut purringene i Returas Agresso-løsning ukentlig. Det har gitt en langt mer effektiv og innbringende innfordringsprosess. Via Agresso har Crenos saksbehandlere også tilgang til å skrive ut og sende fakturakopi til skyldnerne, noe som har effektivisert prosessen ytterligere, forteller Holbø. Og resultatet? Færre utestående fordringer, mindre tap på krav og en mer effektiv arbeidshverdag. Og løsningsgraden er økonomidirektøren svært godt fornøyd med. Foto: Creno 3

4 Trening Gjør deg klar for Fremtidens treningssystem Full integrasjon mot alt du måtte ønske av teknologi og systemer. Fleksibelt og brukervennlig. Enkel oppfølging av både enkeltmedlemmer og grupper via sms, e-post eller «Min Side». Full kontroll på trekkrutiner, kundereskontro og rapporter. For oss har det vært viktig å utvikle et system som enkelt lar seg tilpasse og integrere mot både dagens og morgensdagens behov. Det har vi klart, sier salgs- og markedssjef Ole Johan Singsdal i NorTrim. Gamle dager NorTrim har vært det ledende medlemssystemet i treningssenterbransjen siden begynnelsen av 90-tallet, og har sammen med hovedkonkurrenten Exceline hatt mer enn 90 prosent av det norske markedet. Dette er NorTrim Xakt Fleksibelt og fremtidsrettet gjennom stadig videreutvikling og nye/bedre funksjoner moderne og brukervennlig design enkel tilpasning til andre systemer (integrasjoner) enkel integrasjon med hardware, servere, web og tilkoblingsutstyr Brukergrensesnitt Microsoft-look Flervindusløsning Fleksibelt kan brukertilpasses Det gamle NorTrim-systemet er, i likhet med hovedkonkurrent Exceline, bygd i et utgående programmeringsspråk. Siden etableringen av systemet har utviklingen gått i rasende fart, og vi vurderte det dithen at det var ikke lenger i stand til å møte nåtidens og fremtidens krav til et moderne system, forklarer Singsdal. Men NorTrim var ikke død Utviklingen av det nye medlemssystemet, NorTrim Xakt, startet allerede høsten I fjor ble det installert i de første treningssentrene. Det var dessverre litt for tidlig. Da vi lanserte førsteversjonen, mente vi at vi hadde testet systemet tilstrekkelig til at det var klart for markedet. Men reell bruk avslørte svakheter og utfordringer. Det beklager vi veldig. For oss har det dessverre medført en del negativ omtale i bransjen, og noen har sågar uttalt at NorTrim er på vei ut av treningssentermarkedet. Dette stemmer overhodet ikke. Vi har brukt tiden godt, og nå opplever vi igjen at markedet tar godt imot oss, sier Singsdal. Konstruktive tilbakemeldinger fra brukerne har ledet fram til et svært godt og driftssikkert system med alle de kvalitetene kundene har ønsket å bygge inn, sier Singsdal. Kvalitet De gamle systemene har hatt utfordringer knyttet til blant annet regnskapsføring. NorTrim Xakt har innebygd standard norsk kontoplan, har full avgiftshåndtering, og tilbyr både elektronisk overføring av rapporter og gode rapporter for utskrift. Med tanke på at mange senter bru- ker uforholdsmessig mye penger på regnskapsføring, kan NorTrim Xakt bidra til redusert regnskapsjobb, og dermed til lavere regninger fra regnskapsfører, sier Singsdal. Passer til alt Han mener en av systemets viktigste egenskaper er muligheten for kommunikasjon med eksterne systemer, for eksempel regnskaps- og økonomisystemer, adgangskontroll og garderobesystemer. Du skal ikke behøve å kjøpe nytt medlemssystem selv om du bytter kortleser, leverandør av regnskapssystem eller ønsker integrasjon med Wellnes System, mener Singsdal. En annen fordel er de enkle trekkrutinene som enkelt sjonglerer mellom mange ulike avtaler. Noen betaler månedlig, noen halvårlig, mens andre får halve medlemsavgiften sponset av arbeidsgiver. Dette takler systemet glatt, lover Singsdal. Service og brukerstøtte Tilgjengelighet og rask og god service er ett av satsingsområdene til NorTrim. Foto: NorTrim Det gamle systemet ble i sin tid utviklet eksternt. Det førte dessverre til at vi hadde for lav internkompetanse på systemet. Nå ser både vi og kundene våre fruktene av at NorTrim Xakt er egenutviklet. Ikke bare sitter vi med fire medarbeidere på brukerstøtte og opplæring, men systemutviklerne sitter også i eget hus, slik at vi raskt kan gi kundene brukerhjelp. I tillegg kan vi enkelt møte nye ønsker med hensyn til for eksempel ny funksjonalitet, forteller Singsdal. Vi tilbyr også produktet NorTrim Drift, som innebærer at NorTrim kjører de månedlige trekkrutinene for treningssenteret, enten fast hver måned, eller ved ferieavvikling og sykdom. Økonomi Tilfredsstiller krav fra regnskapsførere og revisorer Standard norsk kontoplan og full kundereskontro Gode rapporteringsmuligheter Full avgiftsbehandling Andre funksjoner Helintegrert butikksystem med lagerstyring. Alltid oppdatert medlemstelling. Helintegrert oppfølging og SMSmodul. Gir enklere oppfølging via sms, e-post og brev. Alt arkiveres på medlem. Min-side løsning for medlemmer, der en kan se fakturaer, endre personlige opplysninger, se besøksstatistikk osv. Flerspråklig Funksjoner som kommer Integrert booking og timeplanfunksjon med varsling. Flere integrasjoner med leverandører av adgangskontroll Enda flere statistikk- og rapporteringsmuligheter «Da vi installerte NorTrim Xakt i fjor sommer, hadde systemet ennå en del mangler som gjorde oss temmelig frustrerte. Siden har vi fått være med på en kjempeopptur, og i dag fungerer systemet helt utmerket. Fra første stund har dessuten NorTrims support vært helt suveren. Både vi og problemene våre er blitt tatt på alvor og fulgt opp av dyktige og hyggelige mennesker.» Beathe Sørensen, Hof Treningssenter i Vestfold 4

5 Ronny Helseth i Creno: Vi samarbeider bare med de beste Creno velger samarbeidspartnere med omhu. Nettopp derfor står NorTrim og løsningen NorTrim Xakt høyt oppe på listen. Datasikkerhet, regnskapsførsel, medlemshåndtering og kundens behov er noen av aspektene som et godt system for treningssenterbransjen må ta hensyn til. Og alt må tilfredsstille gjeldende krav og standarder, sier Ronny Helseth (bildet) i Creno. Bør stille krav Etter mange års innfordringssamarbeid med treningssenterbransjen har han klare formeninger om hva et godt system bør leve opp til. Creno samarbeider og utvikler løsninger med de systemene som er bygget for fremtiden, sier Helseth. Det er kritisk at IT-systemet kan knyttes til ulike applikasjoner, utstyr og andre systemer som senteret benytter eller kan ønske å knytte seg til i årene fremover. Creno Legal Huskeregler når betalingen uteblir 1. Vær rask Jo raskere du overfører saken til inkassoselskapet (inkassator), jo raskere vil saken løse seg. Dermed reduserer du også risikoen for tap. Ha faste rutiner og tidspunkt (for eksempel ukentlig eller hver 14. dag) for overføring av saker til inkasso. 2. Send korrekt inkassovarsel Tar du selv jobben med å sende ut inkassovarsel (purring) ved for sen betaling? Da må du sørge for at varselet tilfredsstiller kravene i inkassolovens 9. Hvis ikke er inkassovarselet ugyldig, og dermed kan innbetalingen bli ytterligere forsinket. Hvis du lar inkassoselskapet sende inkassovarsler på vegne av deg, får du mindre å tenke på. Husk at: - kundene dine har lovfestet rett til 14 dagers betalingsfrist Systemet må også enkelt kunne tilpasse seg eventuelle endringer og pålegg knyttet til håndtering av informasjon om privatpersoner. For oss er det essensielt at det kan integreres med vårt system og håndtere hele regnskaps- og innfordringsprosessen, og da innenfor de retningslinjer vi er underlagt med hensyn til personvern og datasikkerhet. At alle funksjoner finnes i ett og samme brukergrensesnitt er ikke lenger et ønske, men et must, mener Helseth. Fremtiden er flatskjerm Ikke minst er Helseth opptatt av at løsningene skal være fremtidsrettet. Han sammenlikner gjerne IT-systemene i treningssenterbransjen med fjernsyn. Du kan fremdeles se fjernsyn på en kasse-tv utviklet for år siden. Den fungerer sannsynligvis greit med hensyn til bilde og lyd. Men den er ikke i stand til fullt ut å utnytte dagens og morgendagens «NorTrim Xakt er en helt ny verden! I utgangspunktet valgte vi systemet fordi det takler vårt kommende nøkkelkortsystem. I ettertid ser jeg at løsningen også har en rekke andre store fordeler blant annet gir det mulighet til mye bedre kundebehandling og medlemsoppfølging. Først etter byttet innser jeg at det forrige systemet var skikkelig gammeldags. Overgangen til Nor- Trim Xakt var ikke smertefri, men nå rett og slett koser jeg meg!» Turid Woie, Eddiken Treningssenter, Grimstad - inkassovarselet skal sendes i papirform (inkassovarsel per e-post er ikke gyldig) - inkassovarselet må understreke at kravet oversendes til inkasso dersom kravet ikke er betalt innen fristen Sørg for at inkassovarselet (purringen) er korrekt og ifølge inkassolovens Er skyldneren uenig i kravet? Ved ordinære krav er det skyldneren som skal betale de ekstra kostnadene du har ved å drive inn penger som ikke er betalt i rett tid. Er kravet omtvistet det vil si at skyldneren (kunden din) er uenig i kravet kan du ikke kreve at han eller hun dekker disse kostnadene. Det følger av inkassolovens 17. Dermed kan ikke omtvistede krav behandles som ordinære inkassosaker. Informer umiddelbart inkassator (inkassoselskapet) om eventuelle tvister og innsigelser. 5 teknologiske muligheter, mener Helseth. Vil du utnytte disse mulighetene, trenger du en moderne flatskjerm med HD. NorTrim Xakt er én av noen få systemleverandører som leverer en tilsvarende moderne treningssenterløsning. Hva gjør du når kunden ikke betaler ved forfallsdato? Start med deg selv. Et par huskeregler gjør det enklere å få pengene kjapt inn på konto når betalingsfristen er passert. 4. Foreldelse Ordinære krav foreldes etter 3 år (ifølge foreldelseslovens 2). Etter den tid har du ikke lenger mulighet til å inndrive kravet. 3-årsfristen begynner å løpe fra det tidspunktet fordringshaveren (du) tidligst har rett til å kreve beløpet betalt (jfr. foreldelseslovens 3, 1. ledd). Det vil i praksis si fra forfallsdato på faktura. Det betyr imidlertid ikke at du kan utsette faktureringen i uforholdsmessig lang tid for å oppnå en lengre foreldelsesfrist! Sørg for å ha gode rutiner som hindrer inkassosakene dine i å bli for gamle. Rask overføring til inkassobyrå er en god sikkerhet mot foreldede saker. Har du spørsmål? Kontakt Creno på tlf Foto: Creno Foto: Eddiken Treningssenter Creno-medarbeideren Foto: Ragnhild Bergsmyr Creno-medarbeideren Therese Jystad saksbehandler, Creno Trondheim 39 år Gift med Stein og har tvillingene Emil og Ida på 9 år Hva engasjerer deg? Et kjempegodt arbeidsmiljø og herlige kolleger gjør det lett å bli engasjert i og på jobben. Ellers bruker jeg mest mulig tid sammen med familie og venner. Hytta på Røros og trening gir godt påfyll av energi, ikke minst når jeg trener sammen med andre. Hva gjør deg glad i hverdagen? Småting, som et smil fra en kollega eller en klem av ungene. Hvor går drømmereisen? Til sol og varme! Gjerne til Thailand der har jeg aldri vært. Vi var en tur til Gran Canaria i august, og den var også verdt å drømme om. I tillegg drar jeg og svigerinnen min til Spania hver vår, men det er for tidlig på året til å få skikkelig Syden-varme. Hva er den beste gaven du kan få? Jeg vil heller ha opplevelser enn ting. Jeg hadde ikke sagt nei takk om mannen min inviterte meg på en romantisk middag for to. En hyttetur for bare oss to hadde også vært bra. Med to aktive niåringer blir det lite tid til kjæresteri Hvem beundrer du? Foreldrene mine. De er storartede mennesker. I oppveksten ga de meg frihet og lærte meg ansvar. Nå er alltid til stede og veldig glade i barnebarna, selv om de bor langt unna.

6 Norges Bilbransjeforbund valgte Creno: Skal bidra til bedre lønnsomhet i bilbransjen Medlemmene våre skal ha tilgang til solide leverandører gjennom gode avtaler. Derfor har vi nå inngått avtale med inkassoselskapet Creno. Det sier advokat Marica Gilhuus- Moe i Norges Bilbransjeforbund (NBF). I juni signerte hun avtalen som gir alle medlemsbedrifter tilgang til inkassoselskapets omfattende innfordringskompetanse og -løsninger. Gode vilkår Ifølge advokaten var det flere grunner til at nettopp Creno ble valgt som én av forbundets totalt tre inkassoleverandører. En viktig grunn var at de strakte seg langt for å gi oss gode vilkår i kroner og øre. Like viktig var det imidlertid at vi i løpet av forhandlingene ble kjent med selskapet som imøtekommende og kompetent. Vi fikk kort sagt et godt helhetsinntrykk. Derfor føler vi oss trygge på at selskapet ivaretar medlemmene våre på best mulig måte, sier Gilhuus- Moe. Bidrar til lønnsomhet Hun understreker likevel at samarbeidsavtaler ikke automatisk sikrer leverandørene oppdrag. De må selvsagt prestere overfor medlemmene våre og bidra til å øke lønnsomheten gjennom rask og kompetent innfordring. Vi føler vi oss trygge på at Creno ivaretar medlemmene våre på best mulig måte, sier advokat Marika Gilhuus-Moe i NBF. Her sammen med Crenos Dag Årrestad. Foto: Creno Vi har en viktig oppgave i nettopp å framforhandle gode avtaler for de rundt bilforhandlerne og verkstedene som er tilknyttet NBF. Tiden var inne for en gjennomgang av inkassoavtalene våre. Da Creno tok initiativet til et samarbeid, var det naturlig å vurdere dette, sier Gilhuus-Moe. Fakta: Norges Bilbransjeforbund (NBF) er en landsdekkende organisasjon for nybilforhandlere og bilverksteder har om lag medlemsbedrifter, som sysselsetter vel arbeidstakere og som samlet står for over 70 prosent av nybilsalget og bilverkstedomsetningen i Norge er tilsluttet NHO som bransje- og arbeidsgiverorganisasjon arbeider for å påvirke samfunnsforhold som har betydning for bilbransjen skal bidra til at medlemsbedriftene får gode, langsiktige og stabile rammevilkår, kvalifiserte medarbeidere og styrket markedsposisjon Se også Vil løfte bilbransjen Samarbeidsavtalen mellom Norges Bilbransjeforbund (NBF) og Creno AS har allerede ført til at flere av medlemsbedriftene har inngått egne inkassoavtaler med Creno. Dette er svært hyggelig, sier salgssjef Dag Årrestad i Creno. Samarbeidsavtalen er likevel bare begynnelsen. Nå er det opp til oss å vise at vi kan bidra til bedre lønnsomhet i bransjen gjennom raskere innfordring og flere løste inkassosaker, mener Årrestad. Han understreker at NBFs medlemmer skal få nyte godt av Crenos lange erfaring, høye kompetanse og gode rutiner. Vi skal ikke bare gi kundene våre høyere løsningsgrad vi skal også ivareta skyldnerne på en måte som oppleves som løsningsorientert og imøtekommende. Av erfaring vet vi at det bidrar til å styrke kundeforholdet og betalingsviljen, forteller Årrestad. Gjennom samarbeidsavtalen får NBFs medlemmer del i en rammeavtale med svært gode vilkår. Det håper vi mange ser muligheten til å benytte seg av, sier Årrestad. 6 Dette omfatter avtalen mellom NBF og Creno Fakturaservice Purreservice Inkasso Utenlandsinkasso Kontaktpersoner i Creno AS: Dag Årrestad Salgssjef Tlf.: E-post: Overvåkning Juridisk bistand Kurs Web-verktøyet Creno24 Bjarne Aas Farbu Produktsjef Tlf.: E-post: Foto: Ragnhild Bergsmyr

7 Samarbeidspartner Itella E-post nå også med leveringsgaranti Kan du være sikker på at fakturaen du sender via e-post faktisk kommer fram? Itella lanserer nå tjenesten epost e-post med leveringsgaranti. Av Itella Å sende brev som vedlegg til e-postmeldinger er ikke lenger teknologisk banebrytende. Fordelen er at det er langt rimeligere enn å sende det fysisk til postkassen. Ulempen er at det ikke alltid når fram til mottakerens elektroniske postboks. Adressen kan være feil, meldingen kan havne i spamfilteret, eller mailserveren kan være nede for telling. Og skulle det komme frem, er det fortsatt ikke enkelt å dokumentere sendingen når forfallsdagen kommer og mottakeren insisterer på at han eller hun ikke har mottatt noen melding. Leveringsgaranti Dette har Itella Information gjort noe med. Vi lanserer nå vår nyeste tjeneste, epost, med en unik leveringsgaranti. Garantien innebærer at Itella sender brevet som en arkivlenke i e-posten, og gir mottaker en frist til å benytte lenken og laste ned brevet. På denne måten vet avsender at mottaker har fått brevet når lenken blir aktivert. Skulle det vise seg at lenken ikke blir benyttet innen fristen, blir brevet sendt til print og konvoluttering i det regulære produksjonsløpet som avsender har avtalt med Itella. Det samme skjer hvis e-postadressen viser seg å være feil eller mangelfull. Rapportering og skreddersøm Alt blir selvsagt rapportert til avsender, med blant annet oversikt over totalt antall sendte brev, hvilke adresser som feilet og hvilke lenker som ikke ble benyttet i tide. Det er mulig å skreddersy disse rapportene etter eget behov. Godt finanshalvår De norske finansinstitusjonene hadde gode resultater i første halvår 2011, men uro i finansmarkedene har ført til en mer krevende likviditetssituasjon for norske banker, og redusert bufferkapital i livsforsikringsselskapene. Resultatet før skatt for bankene samlet var på nær 16 milliarder kroner i første halvår Dette var om lag som i første halvår i fjor når en ser bort fra éngangsinntekter i første Vi gir med andre ord en garanti på at brevet kommer helt frem til mottaker, enten elektronisk, eller fysisk rett i postkassen. Det er fullt mulig å sende brevet som PDF-vedlegg til e-posten også, men da er det kun feil e-postadresse eller feil i fremsendingen som utløser print-alternativet. Flere av våre største kunder har store planer med utsendelser via epost. For eksempel kommer en ledende leverandør av forbrukerlån til å legge over av sine fakturaer til epost. Hvilke besparelser kan du se for deg i din virksomhet? Vil du vite mer om Itellas epost-løsning? Ta kontakt med Itella Information v/peter Margård på telefon eller e-post halvår Egenkapitalavkastningen var på 11 prosent regnet som årlig rate. Kilde: Finanstilsynet 7 Samarbeidspartner Experian Færre nyetableringer færre arbeidsplasser Av analytiker Knut Magnus Ugland Jacobsen, Experian Foto: Experian Nyetableringstallene er nå på vei tilbake til nivåene som vi så i Folk ser ikke ut til å stole på verdensøkonomien, og forventer at situasjonen vil ramme Norge. I august 2011 hadde vi forventet en god vekst i antall registrerte foretak, men har i stedet fått en nedgang på 13 %. Antall stiftelser av nye foretak er langt færre enn antallet som registrer seg, men det gir allikevel en god indikasjon i forhold til hvor mange registrerte foretak man kan vente seg. Denne trenden er nå negativ, og er negativt korrelert med konkurstallene: Det er færre bedrifter som opprettes nå sammenlignet med for 12 måneder siden. Psykologien bak forventningen om nye nedgangstider er her en viktig variabel. Men forventer altså at inntjeningen vil være lav fremover, samtidig som usikkerheten er stor. Resultatet blir at færre tar sjansen på å starte egen bedrift. Forhåpentligvis vil denne trenden snu. Basert på konkurs-, tvangsavviklings- og nyetableringstallene forventer man at den norske veksten i økonomien vil svekke seg mer enn forventet. En nedgang i nyetableringstallene gir en god indikasjon på forventningen om fremtidig inntjening, og dette er et dårlig tegn. Øk- Stabil sysselsetting Arbeidsmarkedet holdt seg stabilt fra mars til juni Det viser tall fra arbeidskraftundersøkelsen (AKU). Den sesongjusterte arbeidsløsheten økte med personer fra mars til juni. Sesongjustert var 3,3 prosent av arbeidsstyrken arbeidsløse i juni (gjennomsnitt mai juli). Til sammenlikning minket tallet på registrerte arbeidsløse hos NAV med 2000 i samme periode, justert for sesongvariasjoner. Kilde: Bedin/Statistisk sentralbyrå ningen i arbeidsplasser kan også bli laber. Psykologisk tilser dette også at folk i påvente av strammere tider ikke vil øke forbruket sitt, men heller begynne å spare. Dette tilsier en lavere kjerneinflasjon som igjen vil tilsi lave renter lenge. Dette er faktisk gode nyheter for Norges Bank, ettersom de nå slipper å velge mellom å høyne rentene, som ville tatt knekken på en allerede hardt presset eksportindustri, samtidig som man ikke trenger å se på at kjerneinflasjonen tar seg og skaper ubalanse i vår valuta. I tillegg til å være bransjene som er mest gjeldstynget, innehar virksomheter innenfor bygge- og anleggsbransjen og eiendomsselskaper 50 % av den totale summen av betalingsanmerkinger som er registrert på foretak i Norge. - Totalt har norske aktive foretak hele 3,2 milliarder kroner i domfelte betalingsanmerkinger. - Deres eiere skylder 12 milliarder kroner. - Bedriftene skyldte 2 milliarder kroner for to år siden, en vekst på 60 % anmerkinger er fordelt på ca bedrifter. - Norske privatpersoner skylder hele 33 milliarder kroner i domfelte betalingsanmerkinger, og en tredjedel av dette tilhører altså de som er ansvarlige for norske bedrifter. Dette er en økning på 300 % siden For bare tre år siden skyldte privatpersonene 20 milliarder kroner, en vekst på 65 %. - Regner man med selskaper som ikke lengre er aktive, skylder norske bedrifter 6,7 milliarder kroner. 3,5 milliarder er dermed mest sannsynlig rent tap for lånegivere. - De ansvarlige personene til bedrifter som ikke lengre er aktive, skylder ca. 9 milliarder kroner.

8 Økonomi i hverdagen Økonomidirektør Pål Christian Hustoft hos Brødrene Dahl: Ingen rom for skippertak Samarbeidspartner NIF Ungdom og inkasso Kontinuerlig kredittvurdering og tett samarbeid. Det er økonomidirektør Pål Christian Hustofts oppskrift for å lykkes i kredittarbeidet. Her nytter det ikke med skippertak! Økonomidirektøren i rørgrossisten Brødrene Dahl AS har klokkertro på det jevne, nitide kredittarbeidet. Det gir resultater. Våkent øye Vi må alltid være i forkant. Derfor holder vi kontinuerlig øye med vår bransje for å fange opp variasjoner i marked, aktivitetsnivå og pris. Tider med dårligere inntjening i bransjen vil alltid ha konsekvenser for oss, sier Hustoft. I tillegg kredittvurderer vi alle kunder jevnlig, og store kunder oftere enn små. På grunnlag av betalingshistorikk, kredittrating og generell kjennskap får alle kunder en kredittgrense. Skal denne grensen ha en hensikt, må den imidlertid følges opp, og det krever tett samarbeid mellom kredittavdelingen og salgsorganisasjonen.hos oss får selgeren automatisk varsel hvis grensen overskrides ved ordreregistrering. Dermed kan vi være føre var. Gode IT-verktøy Ifølge Hustoft er gode, pålitelige IT-løsninger en forutsetning i en hektisk kreditthverdag. Hver måned sender selskapet ut mer enn fakturaer til mer enn ti tusen kunder. Det gjør den automatiske filoverføringen av purringer og innbetalinger uunnværlig. Brødrene Dahl benytter også aktivt web-verktøyet Creno24 i tillegg til intern kredittrapportering, og er ikke i tvil om nødvendigheten av månedlig rapportering med fokus på kredittdager og forfalte fordringer. Mange butikker konkurs 328 bedrifter gikk konkurs i august, 98 flere enn i samme måned i fjor. Av disse er det svært mange butikker som bukker under, viser en analyse - Den viktigste suksessfaktoren for å lykkes i kredittarbeidet er egne medarbeidere, mener økonomisjef Pål Hustoft i Brødrene Dahl (t.v.). Her sammen med kredittmedarbeiderne (videre fra venstre) Marit Sønsteli, Vidar Thomassen og Margaret Barlie. Tone Brusveen Sigvartsen var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Brødrene Dahl AS Kompetanse og samarbeid Vi har svært gode IT-løsninger mot Creno. Der har vi også faste kontaktpersoner og saksbehandlere som kjenner oss og bransjen etter mange års samarbeid. Gjennom løpende kontakt og jevnlige statusmøter har vi oppnådd svært gode resultater på kredittområdet, forteller Hustoft. Den viktigste suksessfaktoren er likevel egne medarbeidere, sier økonomisjefen, med sikte på de fire kredittmedarbeiderne i eget hus. Deres høye kompetanse og lange erfaring er den viktigste grunnen til de gode resultatene i innfordringsarbeidet.ikke minst viktig er viljen og evnen til samarbeid både internt og med eksterne samarbeidspartnere. Det gir utslag på bunnlinja, mener Hustoft. fra Experian. Flere bedrifter betaler nå prisen for at forbruket sank så mye i første halvår, og det gjelder spesielt butikkene, sier direktør Gabor Molnar i kredittopplysningsbyrået Experian. 75 foretak innen Økonomidirektørens tips Hold øye med bransjen(e) du opererer i. Det gir deg mulighet til å være føre var i tider da kundene dine har dårligere inntjening. Kredittvurder alle kunder jevnlig, og tildel alle en kredittgrense. Legg til rette for tett samarbeid mellom økonomi-/kredittavdeling, salgsorganisasjon og eksterne innfordringspartnere. Sørg for månedlig rapportering med oversikt over kredittdager og forfalte fordringer, og bruk tallene aktivt. Legg vekt på kompetansebygging og utvikling i egen avdeling. varehandelen gikk konkurs i august, mot 22 i samme måned i fjor. Så langt i år har det vært 839 konkurser i bransjen, hele 623 flere enn i samme periode i fjor. Kilde: Experian Av Thor A. Andersen, generalsekretær i Norske Inkassobyråers Forening I sommer hadde Forbrukerrådet en rekke nyheter til norsk presse. "Agurknytt" tror jeg det kalles. Én av sakene måtte vi respondere på: de unge forstår ikke hva som er skrevet i henvendelsene fra kreditorene og deres inkassobyråer. Hele 65% av ungdommene på en skole som var med i undersøkelsen, skjønte verken tekst eller konsekvens. På dette grunnlaget har vi i bransjeforeningen sagt at vi gjerne blir med på en gjennomgang av byråenes tekster. Men det er nå slik at en rekke av våre dokumenter er basert på særskilt lovgivning og i tillegg er fastsatt i egen forskrift. Selv må jeg innrømme at jeg umiddelbart tenkte; tja, spiller teksten egentlig noen rolle, da? Brevet kommer fra et firma som de vet de skylder penger til, og forteller om et beløp de vet de må betale. Trenger vel ikke være rakettforsker for å skjønne det???? Er bekymret for våre unge, jeg... Slutt på papirblanketter Foto: NIF Fra 1. juli i år ble det slutt på Brønnøysundregistrenes papirblanketter. Da avløste elektroniske skjema og nedlastbare blanketter i Altinn papirblanketter og -veiledninger. Alle Brønnøysundregistrenes skjema kan lastes ned fra nettsidene Kilde: Bedin Utgiver: Creno AS Adresse: Bygdøy Allé 4 PB 2705 Solli, 0204 Oslo - Telefon: E-post: / web: www. creno.no Ansvarlig redaktør: Eivind Rodem Mobil: Grafisk utforming: Punctum Grafisk AS Red. produksjon: Ragnhild Bergsmyr, Bergsmyr AS Kommunikasjon og rådgivning Produktsjef Storkunde: Otto Havneraas, mobil: Produktsjef E-Verk: Petter Rossbach, mobil: Produktsjef Trening: Ronny Helseth, mobil: Produktsjef M3: Petter Rossbach, mobil: Produktsjef Agresso: Petter Rossbach, mobil: Produktsjef SMB: Bjarne Aas Farbu, mobil: Salgssjef SMB: Dag Årrestad, mobil: Account Manager: Jan Erlend Kruse, mobil:

GJØR SOM 2 AV 3 TRENINGSSENTRE. La oss følge opp ubetalte medlemskap og fakturaer

GJØR SOM 2 AV 3 TRENINGSSENTRE. La oss følge opp ubetalte medlemskap og fakturaer GJØR SOM 2 AV 3 TRENINGSSENTRE La oss følge opp ubetalte medlemskap og fakturaer FRIGJØR TID OG RESSURSER Gjør arbeidsdagen din enklere Som leder av et treningssenter kan hverdagen være veldig hektisk

Detaljer

Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger. Vi har kompetanse på utestående fordringer

Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger. Vi har kompetanse på utestående fordringer Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger Vi har kompetanse på utestående fordringer Om Kreditorforeningen Vest Kreditorforeningen Vest er en forening for

Detaljer

DIN PASIENT Vårt felles ansvar

DIN PASIENT Vårt felles ansvar DIN PASIENT Vårt felles ansvar Din pasient vårt felles ansvar CrediCare skal skape bedre løsninger for mennesker. Det gjør vi ved å smelte sammen teknologi og brukeropplevelse. Nå har CrediCare, sammen

Detaljer

Sterk på inkasso MEDLEMSEID. Vi vil bli din nye inkassoleverandør

Sterk på inkasso MEDLEMSEID. Vi vil bli din nye inkassoleverandør Sterk på inkasso MEDLEMSEID TAPER DU PENGER? Vi vil bli din nye inkassoleverandør Vi skal være løsningsorienterte i vårt arbeid og behandle alle med respekt Sigrid Espen Linda OM KREDITORFORENINGEN ØST

Detaljer

Inkasso er mer enn penger. Trygg, engasjert og smidig

Inkasso er mer enn penger. Trygg, engasjert og smidig Inkasso er mer enn penger Trygg, engasjert og smidig Løste saken. Saksbehandleren i Kreditorforeningen ga meg den beste julegaven jeg kunne få. Vi fikk sammen oversikt over gammel gjeld og skattekrav,

Detaljer

Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013. Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors

Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013. Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013 Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors Agenda Hvordan unngå tap på fordringer? Inkassotrend i Norge Betalingsstatistikk på faktura Hvilke

Detaljer

ØKONOMIAVISEN Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Februar 2011 www.creno.no

ØKONOMIAVISEN Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Februar 2011 www.creno.no ØKONOMIAVISEN Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Februar 2011 www.creno.no Fornøyde kunder og høy løsningsgrad Kredittsjef Camilla L. Solberg i Bring: Bringer

Detaljer

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER La oss følge opp egenandeler og faktura GJØR ARBEIDS- DAGEN DIN ENKLERE Mer tid til flere pasienter og bedre oppfølging Som tannlege har du mye du må forholde deg til i hverdagen.

Detaljer

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER Markedets mest komplette og innovative betalingsløsning SPAR INNTIL ÉN TIME OM DAGEN Mer tid til flere pasienter og bedre oppfølging Som lege har du mye du må forholde deg

Detaljer

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet.

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet. Inkasso Det gjelder særlige regler for inndriving av pengekrav. Reglene finnes i inkassoloven og i inkassoforskriften. Loven er ufravikelig overfor deg som forbruker. Det betyr at de som driver inn krav

Detaljer

Rutiner for purring og innfordring i Xakt

Rutiner for purring og innfordring i Xakt Rutiner for purring og innfordring i Xakt Purring og innfordring i Xakt Innhold Blankettekster (For de som ikke benytter inkassobyrå)... 3 Innstillinger for innfordring... 4 Inkassoprofiler... 6 Forarbeider

Detaljer

Etterlyser kompetanseløft

Etterlyser kompetanseløft Lønnsom is i magen 200 nye treningssentre siden 2008: Desember 2011 - www.creno.no Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Etterlyser kompetanseløft Med dagens lave

Detaljer

Fagdager på Losby Gods for brukere av Lawson M3

Fagdager på Losby Gods for brukere av Lawson M3 Fagdager på Losby Gods for brukere av Lawson M3 Kreditt- og fordringsadministrasjon i M3 Utvikling og trender i markedet. Kunde eller risikostyrt innfordring? Rekordmange inkassosaker Inkassoforetakene

Detaljer

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag BD nett BD mobil Bda Filoverføring Papirløs faktura en enklere hverdag Hvorfor ekanaler? 01 02 Løsninger for alle! Riktig verktøy er mer enn halve jobben også når det gjelder IT! Brødrene Dahl har som

Detaljer

EUROPEAN PAYMENT REPORT 2017

EUROPEAN PAYMENT REPORT 2017 EUROPEAN PAYMENT REPORT 217 Norge European Payment Report er basert på en undersøkelse gjennomført i 29 europeiske land i løpet av februar og mars 217. Intrum Justitia har samlet inn data fra 1.468 selskaper

Detaljer

Inkassobransjen 2013 Nøkkeltall for inkassobransjen 1. halvår 2010-2. halvår 2013

Inkassobransjen 2013 Nøkkeltall for inkassobransjen 1. halvår 2010-2. halvår 2013 1 Inkassobransjen Nøkkeltall for inkassobransjen - 2 Innhold Om statistikken... 3 Kort om inkassobransjen... 4 Omsetning... 4 Antall årsverk... 5 Omsetning per årsverk... 6 Driftsmargin... 7 Nøkkeltall

Detaljer

Det store kompetanseløftet

Det store kompetanseløftet ØKONOMIAVISEN creno Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Oktober 2010 www.creno.no Offshore-aksjer på opptur Det store kompetanseløftet - Vi venter forsiktig vekst,

Detaljer

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no Fokus på fremtiden www.rr-a.no Råd & Regnskap Råd & Regnskap er et av de største regnskapskontorene i Oslo og Akershus, med rundt 50 ansatte og et løpende samarbeid med over 1400 bedriftskunder landet

Detaljer

Smarte løsninger tilpasset din bedrifts behov

Smarte løsninger tilpasset din bedrifts behov Smarte løsninger tilpasset din bedrifts behov [3] Velkommen til SpareBank 1 Factoring! Frigjort kapasitet gir vekst SpareBank 1 Factoring betyr spart tid på fakturahåndtering, oppfølging og reskontroføring.

Detaljer

Økonomisk status blant selskapene på Haugalandet i 2015 og 2016

Økonomisk status blant selskapene på Haugalandet i 2015 og 2016 Økonomisk status blant selskapene på Haugalandet i 2015 og 2016 Oktober 2017 1 Innledning I denne rapporten er det gjort en analyse av 1 740 aksjeselskaper med omsetning over 1 mill. kroner i kommunene

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Kassesystem for detaljehandel og butikk

Kassesystem for detaljehandel og butikk Kassesystem for detaljehandel og butikk Easyupdate Kassesystem Hvorfor velge EasyUpdate I 2003 begynte EasyUpdate AS med utvikling og salg av egne programvareløsninger for bedriftsmarkedet. Vårt mål har

Detaljer

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden)

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Avtale om leie av medlemssystemet Zubarus er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens underskrift Leverandørens underskrift

Detaljer

ØKONOMIAVISEN creno Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Desember 2010 www.creno.no

ØKONOMIAVISEN creno Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Desember 2010 www.creno.no ØKONOMIAVISEN creno Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Desember 2010 www.creno.no Cruiser oppover Reinertsen AS har samlet inkassotjenestene hos Creno: Fleksibelt

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Samfunnsoppdraget til norske

Samfunnsoppdraget til norske Samfunnsoppdraget til norske treningssenter Folkehelsen Verdens helseorganisasjon definerer helse som «en tilstand av fullstendig fysisk, mental og sosial velvære og ikke bare fravær av sykdom eller svakhet».

Detaljer

Visma ERP POS. Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning

Visma ERP POS. Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning Visma ERP POS Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning En moderne og funksjonell kasseløsning kasseløsning Det lønner seg å utvide økonomisystemet med integrert kassefunksjonalitet. I alle

Detaljer

Versjonsbrev. Visma Avendo Økonomi 40, versjon 4.2. Innhold NYHETER... 2 FORBEDRINGER OG ENDRINGER... 3 KONTAKTINFORMASJON... 6.

Versjonsbrev. Visma Avendo Økonomi 40, versjon 4.2. Innhold NYHETER... 2 FORBEDRINGER OG ENDRINGER... 3 KONTAKTINFORMASJON... 6. Versjonsbrev Visma Avendo Økonomi 40, versjon 4.2 Oktober 2008 I dette versjonsbrevet beskriver vi de nyheter og endringer som har skjedd i versjon 4.2 av Visma Avendo Økonomi 40. Før du oppgraderer til

Detaljer

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back Rundskriv Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med RUNDSKRIV: 18/2012 DATO: 05.11.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Fremmedinkassoforetak Filialer av utenlandske

Detaljer

- Velkommen til klart.no -

- Velkommen til klart.no - - brukermanual - - Velkommen til klart.no - Velkommen til klart.no Med klart.no får du rask og bedre dialog med kunden samt en mere effektig arbeidsprosess! Ved å benytte klart.no får din bedrift en unik

Detaljer

COUNTRY PAYMENT REPORT. Norge

COUNTRY PAYMENT REPORT. Norge COUNTRY PAYMENT REPORT 216 Norge Country Payment Report 216: NORGE Country Payment Report er utarbeidet av Intrum Justitia. Intrum Justitia innhenter data fra tusenvis av selskaper i Europa for å få innsikt

Detaljer

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online // Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online Innhold Nyheter i Mamut Business Software versjon 18.0 2 Netthandel 2 Regnskap 2 Salg 4 Systemforbedringer 5 Nyheter i Mamut

Detaljer

TELEFAKS EMNE: TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN:

TELEFAKS EMNE: TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN: TELEFAKS TIL: FIRMA: Bestilling av NUF selskap Firmahjelp FAKSNUMMER: 22 00 80 71 FRA: DATO: EMNE: INSTRUKSJON ANG BESTILLING AV NUF SELSKAP TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN: Etter avtaler ligger

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 Bra høst i SuperOffice SuperOffice fortsetter veksten i både omsetning og resultat i 3 kvartal. Omsetningen i kvartalet endte på MNOK 72,0 (MNOK 61,6), en økning på

Detaljer

VISMA BUSINESS BYRÅ VITARI, 11.11.2013

VISMA BUSINESS BYRÅ VITARI, 11.11.2013 Einar Fjørtoft VISMA BUSINESS BYRÅ VITARI, 11.11.2013 Visma Software SAPS 2013 «DEN ELEKTRONISKE MOTORVEI» Visma AutoPay Visma AutoCollect Viktige fokusområdet for regnskapsbyrå Regnskapsbyråene må ta

Detaljer

Hva kjennetegner skyldnere med mange inkassosaker? Tanker om hva man skal gjøre for å reduser tapet på «storskyldnere»

Hva kjennetegner skyldnere med mange inkassosaker? Tanker om hva man skal gjøre for å reduser tapet på «storskyldnere» Hva kjennetegner skyldnere med mange inkassosaker? Tanker om hva man skal gjøre for å reduser tapet på «storskyldnere» Magnus Solstad, analysesjef i Kredinor På hvilke områder kan analyseavdelingen bistå

Detaljer

Factoring - få bedre likviditet

Factoring - få bedre likviditet Factoring - få bedre likviditet Gjør det mulig Nordea Finans gjør hverdagen enklere for din bedrift Factoring i Nordea Finans gir bedriften din redusert kredittid slik at behovet for kortsiktig finansiering

Detaljer

Jobb et skritt foran. Velg nettskyen.

Jobb et skritt foran. Velg nettskyen. Jobb et skritt foran. Velg nettskyen. Velkommen til fremtiden Vil du ligge et skritt foran dine konkurrenter, er en forretningsløsning i nettskyen en smart investering. Dyre løsninger med servere, dårlige

Detaljer

Digital postkasse til innbyggere

Digital postkasse til innbyggere Digital postkasse til innbyggere Digital postkasse til innbyggere Difi har på vegne av hele offentlig sektor inngått kontrakter med e-boks og Digipost om digital postkasse til innbyggere. Mot slutten av

Detaljer

Hva skal jeg med en regnskapsfører?

Hva skal jeg med en regnskapsfører? TEMA: REGNSKAPSFØRER ELLER IKKE 41 Hva skal jeg med en regnskapsfører? For en liten eller nyetablert virksomhet kan det ofte virke som om regnskapsføreren har en enkel hverdag. Føre noen bilag og fakturere

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Informasjon fra Revisor nr 1/2011 Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Revisorkompaniet Tromsø AS www.revisorkompaniet.no Innhold: Diverse frister 2011: Frister for endringer til Foretaksregisteret

Detaljer

Slik tar du nettbanken i bruk

Slik tar du nettbanken i bruk Nettbank Slik tar du nettbanken i bruk Bank. Forsikring. Og deg. BANK. Forsikring. OG DEG. 2 Nettbank Med nettbank får du banken inn i din egen stue I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester

Detaljer

Releasenotes. Visma AutoCollect. Versjon 3.03

Releasenotes. Visma AutoCollect. Versjon 3.03 Releasenotes Visma AutoCollect Versjon 3.03 Sist revidert: 09.05.2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... I VISMA AUTOCOLLECT 3.03... 1 INNLEDNING... 1 NY OG OPPDATERT BRUKERDOKUMENTASJON... 1 OPPGRADERING

Detaljer

Hvordan komme i gang med

Hvordan komme i gang med Hvordan komme i gang med AvtaleGiro AvtaleGiro er et praktisk og lettvint system for faste betalingsoppdrag (FBO) som vi sterkt anbefaler at sentrene tar i bruk. Avtalegiro medfører at kundene trekkes

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

Vi presenterer. Talent Management

Vi presenterer. Talent Management Vi presenterer Talent Management Finnes det en suksessformel for vellykket Talent Management som gir resultater uten innsats og kostnader? Nei, dessverre - men et solid HR-håndverk sammen med smarte og

Detaljer

Advokatforsikring Bedrift. Ny medlemsfordel i Rørentreprenørene Norge. Advokatforsikring Bedrift leveres av. for Rørentreprenørene Norge

Advokatforsikring Bedrift. Ny medlemsfordel i Rørentreprenørene Norge. Advokatforsikring Bedrift leveres av. for Rørentreprenørene Norge leveres av Ny medlemsfordel i Rørentreprenørene Norge Eksklusiv avtale om rettshjelpsforsikring Oppstart 1. januar 2016 Styret i Rørentreprenørene Norge har nylig vedtatt en strategiplan. Et av foreningens

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Konkursrådet. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring

Konkursrådet. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring Konkursrådet Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver Hvis du som arbeidstaker ikke får lønn og feriepenger utbetalt til avtalt tid kan det være nødvendig å begjære arbeidsgiver

Detaljer

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252)

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252) Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252) og (org.nr. ) Dato Visma Collectors AS Signatur Fordringshaver Visma AutoCollect Følgende forutsetninger gjelder for løsningen: Helautomatisk

Detaljer

Saken omhandler kredittkortgjeld for perioden april mai 2004 etter særavtale for studenter i utlandet som er medlemmer i ANSA.

Saken omhandler kredittkortgjeld for perioden april mai 2004 etter særavtale for studenter i utlandet som er medlemmer i ANSA. Oslo 28. januar 2005, vedtak sak 179-04 Klager: NN Innklaget: Aktiv Kapital Norge AS, postboks 6426 Etterstad, 0604 Oslo Saken gjelder: Om inkassovarsel er betryggende sendt, om gjelden er forfalt før

Detaljer

BLÅ RESSURS. Det handler om å få muligheten.

BLÅ RESSURS. Det handler om å få muligheten. BLÅ RESSURS Det handler om å få muligheten. Blå Ressurs - Lars Jørgen er utrolig dyktig og vi er veldig fornøyde med ham. Han passer utmerket til den jobben han gjør. Alexander Aas handler om å gi noen

Detaljer

Velkommen til Proffseminaret - Et lite kredittpolitisk sideblikk. Tor Berntsen, administrerende direktør og advokat i Kredinor

Velkommen til Proffseminaret - Et lite kredittpolitisk sideblikk. Tor Berntsen, administrerende direktør og advokat i Kredinor Velkommen til Proffseminaret - Et lite kredittpolitisk sideblikk Tor Berntsen, administrerende direktør og advokat i Kredinor Kreditorforeningen i Trondhjem stiftes Kredinor fusjonerer med Kreditorforeningen

Detaljer

EN NY BARNEHAGEHVERDAG. Mer tid til det som er viktig

EN NY BARNEHAGEHVERDAG. Mer tid til det som er viktig EN NY BARNEHAGEHVERDAG Mer tid til det som er viktig En enklere hverdag mer tid til barna Når du henter i barnehagen ønsker du at barnet løper mot deg med et smil, og du skal være helt trygg på at barnet

Detaljer

Versjonsbrev. Visma Avendo Fakturering, versjon 4.2. Innhold NYHETER... 2 FORBEDRINGER OG ENDRINGER... 3 KONTAKTINFORMASJON... 5.

Versjonsbrev. Visma Avendo Fakturering, versjon 4.2. Innhold NYHETER... 2 FORBEDRINGER OG ENDRINGER... 3 KONTAKTINFORMASJON... 5. Versjonsbrev Visma Avendo Fakturering, versjon 4.2 Oktober 2008 I dette versjonsbrevet beskriver vi de nyheter og endringer som har skjedd i versjon 4.2 av Visma Avendo Fakturering. Før du oppgraderer

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll

Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 15.06.2003 Sist Endret dato 15.06.2003 Innhold Forutsetninger... 3 Hensikt... 3 FENISTRA AVTALEGIRO... 3 Applikasjonsvindu...

Detaljer

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Visma SuperOffice Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Utvid Visma Business med en markedsledende CRM-løsning Et godt økonomisystem hjelper bedriften med å ha kontroll på kostnadene. Et godt verktøy

Detaljer

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv «Å tro at det ikke finnes virus på Mac er dessverre litt

Detaljer

10 mistak du vil unngå når du starter selskap

10 mistak du vil unngå når du starter selskap 10 mistak du vil unngå når du starter selskap Ove Brenna Senior Bedriftsrådgiver Kontakt: E-post: ove.brenna@norskbedriftstjenste.no Tlf: 21 89 92 37 Ove Brenna har over 20 års erfaring fra selskapetableringer

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE OM BETALINGSOPPFØLGING

SAMARBEIDSAVTALE OM BETALINGSOPPFØLGING SAMARBEIDSAVTALE OM BETALINGSOPPFØLGING mellom Creno AS (940 719 127) og Kunde (xxx xxx xxx) Innhold Generelle avtalevilkår Priser og betingelser for betalingsoppfølging 1. Generelle bestemmelser Creno

Detaljer

Nokas autocash VERDENS SIKRESTE SYSTEM FOR KONTANTHÅNDTERING

Nokas autocash VERDENS SIKRESTE SYSTEM FOR KONTANTHÅNDTERING VERDENS SIKRESTE SYSTEM FOR KONTANTHÅNDTERING Hvorfor velger skandinavias ledende virksomheter autocash fra Nokas? Lavere kostnader ved bruk av Kontanthåndtering består ikke lengre av bare telling og transport

Detaljer

I 2015 bytter Akelius navn til Wolters Kluwer. NYHET! Byrå Byrå Tid. Kristin Solberg Produktansvarlig Byrå

I 2015 bytter Akelius navn til Wolters Kluwer. NYHET! Byrå Byrå Tid. Kristin Solberg Produktansvarlig Byrå I 2015 bytter Akelius navn til Wolters Kluwer. NYHET! Byrå Byrå Tid Kristin Solberg Produktansvarlig Byrå Byrå Effektiv klienthåndtering og administrasjon Du har vel ikke gått glipp av Byrå? Et nytt og

Detaljer

Kravet gjelder ubetalte kostnader for kabel-tv til AS XXgaten??. Klager bestrider så vel hovedkravet som kravet på inkassokostnadene.

Kravet gjelder ubetalte kostnader for kabel-tv til AS XXgaten??. Klager bestrider så vel hovedkravet som kravet på inkassokostnadene. Sandefjord, 7. april 2016: Vedtak i sak 237-2015. Klager: NN Innklaget: Hammersborg Inkasso AS, Postboks 6620 St. Olavs plass, 0129 Oslo. Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet en innsigelse han burde

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

SCANIA SERVICES Dedikerte tjenester hele veien

SCANIA SERVICES Dedikerte tjenester hele veien SCANIA SERVICES Dedikerte tjenester hele veien Scania jobber aktivt med produktutvikling og -forbedring. Scania reserverer seg derfor retten til å utføre endringer tilknyttet design og spesifisering uten

Detaljer

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon.

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon. Intelle har siden starten i i 1999 vokst til til å å bli bli en en viktig leverandør av av programvare for for data- og og systemintegrasjon. 2 Intelle CRM Rapportering er en integrert rapporteringsløsning

Detaljer

MIN SIDE. informasjon

MIN SIDE. informasjon MIN SIDE informasjon Velkommen til Min Side Svorka jobber kontinuerlig for å gjøre hverdagen så enkel som mulig for våre kunder, og vi lanserer nå nye «Min Side» som et ledd i dette arbeidet. Logg deg

Detaljer

dyktige realister og teknologer.

dyktige realister og teknologer. Lokal innovasjon og utvikling forutsetter tilstrøm av dyktige realister og teknologer. Rollemodell.no motiverer unge til å velge realfag Din bedrift trenger flere dyktige realister og teknologer. Ungdom

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Komme i gang med Visma AutoCollect

Komme i gang med Visma AutoCollect 1dsPage 0 of 7 Dette er en kort oppsummering av de punkter som må være på plass i Visma Business før man tar i bruk tjenesten Visma AutoCollect. Dette gir ikke en fullstendig oversikt over tjenesten så

Detaljer

Temperatur InkassoNorge

Temperatur InkassoNorge Temperatur InkassoNorge Agenda Inkasso saker, antall og verdi Rettslige prosesser og resultater Forliksråd Utleggsbegjæring Fravikelser Salgspant Konkurs Gjeldsordning Betalingsanmerkninger Min bakgrunn

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010 1 0 Prosjekt 7.Januar, 2010 til fordypning Eva-Anita Thorsen 2MKA Halvårs-rapport 0.1 innhold 2 INFO SIDE Innhold 2 Innledning 3 Hoveddel 4-8 Avslutning 9 Logg 10-12 Bakside 13 0.2 innledning 3 Innledning

Detaljer

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008 TEMA: Riggrekruttering Boreselskapene konkurrerer om å fylle opp nye rigger med folk. Nykommeren Aker Drilling lokker med to nye rigger som er under bygging på Stord (bildet). 28 Foto: Astri Sivertsen

Detaljer

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger gylne regler 7 nøkkelen til fremgang 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger 5. Hold deg informert og følg

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Klager fremsatte klage for Inkassoklagenemnda. Hun anførte at hun hadde betalt mottatte fakturaer og avviste derfor alle inkassokrav.

Klager fremsatte klage for Inkassoklagenemnda. Hun anførte at hun hadde betalt mottatte fakturaer og avviste derfor alle inkassokrav. Sandefjord, 17. juni 2016: Vedtak i sak 188-2015. Klager: A E L Innklaget: Kredinor, Postboks 782 Sentrum, 0106 Oslo. Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet en innsigelse hun burde fått vurdert. 1.

Detaljer

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice servicetorg24:7 Bli best på kundeservice Servicetorg24:7 fra Sem & Stenersen Prokom De fleste kommunene har behov for en mer systematisk måte å registrere og følge opp henvendelser på. Bedre håndtering

Detaljer

Uni Eiendom Næring. Eiendomsforvaltning slik du ønsker det: Brukervennlig, oversiktlig, fleksibelt og effektivt.

Uni Eiendom Næring. Eiendomsforvaltning slik du ønsker det: Brukervennlig, oversiktlig, fleksibelt og effektivt. Uni Eiendom Næring Eiendomsforvaltning slik du ønsker det: Brukervennlig, oversiktlig, fleksibelt og effektivt. BOLIG NÆRING FDV ØKONOMI Uni Eiendom er et moderne og fleksibelt EDB-system for deg som ønsker

Detaljer

FEM REGLER FOR TIDSBRUK

FEM REGLER FOR TIDSBRUK FEM REGLER FOR TIDSBRUK http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Mange av oss syns at tiden ikke strekker til. Med det mener vi at vi har et ønske om å få gjort mer enn det vi faktisk får gjort. I

Detaljer

FORBRUKS- PENSJONISTENE

FORBRUKS- PENSJONISTENE #02 2014 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto FORBRUKS- PENSJONISTENE Andelen unge med inkassosaker går svakt ned, mens pensjonist andelen øker. Står vi ovenfor et paradigmeskifte med et nytt kull pensjonister

Detaljer

Matrix Skoleversjon innføring

Matrix Skoleversjon innføring Matrix Skoleversjon Innføring En spesialversjon av Matrix økonomisystem til bruk i opplæring Denne innføringen vises automatisk første gang du starter programmet, og siden kan du ta opp igjen fra menyen

Detaljer

Visma Business AutoCollect læringsverktøy Hvordan komme i gang- opprette avtale på klient

Visma Business AutoCollect læringsverktøy Hvordan komme i gang- opprette avtale på klient Visma Business AutoCollect læringsverktøy 3.2.8 Hvordan komme i gang- opprette avtale på klient Innmelding av ny klient 2 Oppsett Visma AutoCollect 2 Hvordan sette opp en ny klient i Visma Business 2 Oppsett

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

Raimond Brekke, Sales Manager VISMA KREDITTOPPLYSNING

Raimond Brekke, Sales Manager VISMA KREDITTOPPLYSNING Raimond Brekke, Sales Manager VISMA KREDITTOPPLYSNING Hvorfor Visma Kredittopplysning? Hvert år taper norske bedrifter millioner av kroner på dårlige betalere Redusere risiko for tap Etterspurt funksjonalitet

Detaljer

Inkassobransjen 2015 Nøkkeltall for inkassobransjen

Inkassobransjen 2015 Nøkkeltall for inkassobransjen Inkassobransjen 215 Nøkkeltall for inkassobransjen -215 Innhold Om statistikken... 2 Kort om inkassobransjen... 3 Omsetning... 3 Antall årsverk... 4 Driftsmargin... 5 Nøkkeltall om inkasso... 6 Mottatte

Detaljer

Faktura. Hemmeligheten ligger i flyten. Best i test for fjerde år på rad

Faktura. Hemmeligheten ligger i flyten. Best i test for fjerde år på rad Faktura Hemmeligheten ligger i flyten I Uni Økonomi flyter verdier og informasjon sømløst gjennom systemet og munner ut i rapporter som ikke bare er enkle å forstå, men også lekkert presentert. Dette gir

Detaljer

Oppsummering av temaundersøkelse om utstedelse og fakturering av kredittkort

Oppsummering av temaundersøkelse om utstedelse og fakturering av kredittkort Rapport Oppsummering av temaundersøkelse om utstedelse og fakturering av kredittkort Undersøkelse hos 24 utstedere av kredittkort Mai 2013 2 Finanstilsynet Finanstilsynet har gjennomført en temaundersøkelse

Detaljer

1 Avtalens omfang Avtalen omfatter alle saker som er til innfordring, herunder til oppfølgning, inkasso, rettslig inkasso og overvåkning.

1 Avtalens omfang Avtalen omfatter alle saker som er til innfordring, herunder til oppfølgning, inkasso, rettslig inkasso og overvåkning. Standardvilkår for INKASSOAVTALE mellom kunde og Kredeni AS - for tjenester levert av Kredeni AS, orgnr 914 153 131, med inkassobevilling i medhold av inkassoloven av 13.mai 1988 nr.2624 annet ledd, jf.

Detaljer

Avtale om. gjennomfakturering av nettjenester (Avtalen) mellom NETTSELSKAP AS. Org. nr. (heretter Nettselskapet) KRAFTLEVERANDØR AS Org. nr.

Avtale om. gjennomfakturering av nettjenester (Avtalen) mellom NETTSELSKAP AS. Org. nr. (heretter Nettselskapet) KRAFTLEVERANDØR AS Org. nr. Avtale om gjennomfakturering av nettjenester (Avtalen) mellom NETTSELSKAP AS Org. nr. (heretter Nettselskapet) og KRAFTLEVERANDØR AS Org. nr. (heretter Kraftleverandør) (i fellesskap benevnt Partene) Side

Detaljer

EKSEMPEL. Finansplan. Formålet med finansplanen. Finansplanen omfatter: NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED

EKSEMPEL. Finansplan. Formålet med finansplanen. Finansplanen omfatter: NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED plan Finansplan 1(9) NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED Navn Navnesen xx xx xx xx din.rådgiver@nordea.no Private Banker Tel Fax E-mail Finansplan Formålet med finansplanen Finansplanen er utarbeidet

Detaljer

Overordnet bilde og Inkassotall for 2014 v/ adm direktør Tor Berntsen Kredinor Overvåk og Skyldnerkart over Oslo v/ analysesjef Magnus Solstad

Overordnet bilde og Inkassotall for 2014 v/ adm direktør Tor Berntsen Kredinor Overvåk og Skyldnerkart over Oslo v/ analysesjef Magnus Solstad Overordnet bilde og Inkassotall for 2014 v/ adm direktør Tor Berntsen Kredinor Overvåk og Skyldnerkart over Oslo v/ analysesjef Magnus Solstad Redaksjon avsluttet 29. april 2015 Innhold Skyldnerbildet....3

Detaljer

Vi har valgt felles system

Vi har valgt felles system Halvor Nassvik. Assisterende direktør Coop Norge, logistikk. Styreformann TakeCargo Terje Bjørnstadjordet. IT-direktør ICA Norden. Styremedlem TakeCargo Trond Tangen. Direktør distribusjon, Joh System

Detaljer

Den som tror han er ferdig utlært, er ikke utlært, men ferdig

Den som tror han er ferdig utlært, er ikke utlært, men ferdig 20-Sep-12 1 Den som tror han er ferdig utlært, er ikke utlært, men ferdig Finnes det en kur mot stress, overtid og dobbeltarbeid? Struktur er verken vanskelig eller ubehagelig. Nå har du en gylden anledning

Detaljer

Totalleverandør av tjenester innenfor regnskap, fakturering og inkasso

Totalleverandør av tjenester innenfor regnskap, fakturering og inkasso Totalleverandør av tjenester innenfor regnskap, fakturering og inkasso HAMMERSBORG REGNSKAPS- OG INNBETALINGSSERVICE AS (HBRI AS) Hammersborg Regnskaps- og Innbetalingsservice AS tilbyr tjenester innenfor

Detaljer

TV 2 AS, Karl Johansgt. 14, postboks 2 Sentrum, 0101 Oslo, tlf: 22 31 47 00, fax: 22 31 48 01, mail: marked@tv2.no

TV 2 AS, Karl Johansgt. 14, postboks 2 Sentrum, 0101 Oslo, tlf: 22 31 47 00, fax: 22 31 48 01, mail: marked@tv2.no Ludens Reklamebyrå as Foto: Atle Bye TV 2 AS, Karl Johansgt. 14, postboks 2 Sentrum, 0101 Oslo, tlf: 22 31 47 00, fax: 22 31 48 01, mail: marked@tv2.no På TV 2? Ludens Reklameby å as Altfor Det er dyrt.

Detaljer

UTVIDE KAPASITET I IDRETTSLAGET ENDRET STILLINGSINSTRUKS DAGLIG LEDER.

UTVIDE KAPASITET I IDRETTSLAGET ENDRET STILLINGSINSTRUKS DAGLIG LEDER. FORSLAGSSTILLER: Arbeidsutvalget UTVIDE KAPASITET I IDRETTSLAGET ENDRET STILLINGSINSTRUKS DAGLIG LEDER. Kløfta Idrettslag vokser, og kommer til å vokse også i årene som kommer. Kløfta Idrettslag erfarer

Detaljer

Betal med faktura. For bedrifter, organisasjoner og offentlig forvaltning. www.jula.no

Betal med faktura. For bedrifter, organisasjoner og offentlig forvaltning. www.jula.no Betal med faktura For bedrifter, organisasjoner og offentlig forvaltning www.jula.no Enklere og raskere å handle på faktura Derfor blir det lettere med faktura fra Jula Hos Jula kan du handle mye av det

Detaljer