ØKONOMIAVISEN. Retura TRV har overlatt purringene til Creno: Gir oss bedre kontroll. Huskeregler når betalingen uteblir

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØKONOMIAVISEN. Retura TRV har overlatt purringene til Creno: Gir oss bedre kontroll. Huskeregler når betalingen uteblir"

Transkript

1 Oktober ØKONOMIAVISEN Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Kortsiktig usikkerhet gir langsiktige muligheter Retura TRV har overlatt purringene til Creno: Gir oss bedre kontroll - Børsåret 2011 har vært særdeles utfordrende så langt. Likevel ser vi et stort langsiktig potensial, sier aksjestrateg Erik Roland i Nordea. Side 2. Gjør deg klar for Fremtidens treningssystem Foto: Ragnhild Bergsmyr NorTrim Xakt er fremtidens system for treningssenterbransjen. Side 4. Huskeregler når betalingen uteblir Retura TRV leverer avfallsløsninger til næringslivskunder i Midt-Norge. Bedre kontroll på innfordringsprosessen gir bedre lønnsomhet, mener salgsdirektør Per Inge Engan og økonomidirektør Ole Erik Holbø. Side 3. NBF valgte Creno: Skal bidra til bedre lønnsomhet i bilbransjen E-post nå også med leveringsgaranti Brødrene Dahl AS: Ingen rom for skippertak Hva gjør du når kunden ikke betaler ved forfallsdato? Start med deg selv. Et par huskeregler gjør det enklere å få pengene kjapt inn på konto når betalingsfristen er passert. Side 5. Medlemmene våre skal ha tilgang til solide leverandører gjennom gode avtaler, sier advokat Marita Gilhuus-Moe i Norges Bilbransjeforbund. Side 6. Kan du være sikker på at fakturaen du sender via e-post faktisk kommer fram? Itella lanserer nå tjenesten epost e-post med leveringsgaranti. Side 7. Kontinuerlig kredittvurdering og tett samarbeid. Det er økonomidirektør Pål Christian Hustofts oppskrift for å lykkes i kredittarbeidet. Side 8.

2 Lederen Aksjetipset Kortsiktig usikkerhet gir langsiktige muligheter - Børsåret 2011 har vært særdeles utfordrende så langt. Likevel ser vi et stort langsiktig potensial, sier aksjestrateg Erik Roland i Nordea. Ryddig og tydelig I september lanserte vi vår nye nettside. De fleste vil si at det var på høy tid. Jeg kan love deg at vi også synes det. I innfordringsarbeidet legger vi vekt på å gjøre innfordring enkelt og lønnsomt for deg, og på å opptre ryddig og tydelig overfor skyldnerne dine. Dette er et viktig grunnlag for alt vi gjør. Det har vært viktig også i utviklingen av nettsidene. De tar mål av seg å være informative og brukervennlige. Her finner du informasjon om oss og virksomheten vår, og får et innblikk i hva du kan forvente av oss som leverandør og samarbeidspartner. Ikke minst gir nettsiden tilgang til webverktøyet Creno24. Her kan du som Creno-kunde logge deg inn og få full oversikt over alle ubetalte fordringer. Her kan du også chatte med saksbehandleren din, stille spørsmål og få raskt svar. Creno er god på inkasso. Den nye nettsiden skal gjøre det enda enklere for deg som kunde å få oversikt og tilgang til de tjenestene vi tilbyr. Det betyr ikke at ikke noe kan gjøres bedre. Har du innspill, savner du informasjon, eller har tips til nettsidene våre? Ta kontakt nettsidene våre er som oss: alltid ute etter å bli enda bedre. Velkommen til Klartekst En undersøkelse gjort av Forbrukerrådet viser at unge voksne verken forstår innhold eller konsekvenser av brevene som landets inkassoselskaper sender ut. Det ønsker vi å endre på. Selv om slike brev er basert på juridiske prosesser og begreper de færreste av oss har et hverdagslig forhold til, kan vi helt klart bli enklere og tydeligere i kommunikasjonen med skyldnerne. Derfor lager vi nå en begrepsforklaring som kan trykkes på baksiden av purringer og andre brev. Her skal vi i rene ord fortelle hva det i praksis fører til om kravet ikke blir betalt. Crenos samarbeidspartnere Eivind Rodem, adm. dir. Det Norske Oljeselskap har potensial for kursoppgang, mener analytikerne. Her er selskapets rigg Varg A. Vestlige markeder sliter med lav vekst, høy arbeidsledighet og høy offentlig og privat gjeld. Samtidig er verktøykassen med penge- og finanspolitiske virkemidler nær tom ettersom rentenivået allerede er svært lavt og gjeldsgraden høy, sier Roland, som likevel ser lys i enden av tunnelen. Selskapene tjener fortsatt gode penger og har sterke balanser, og aksjemarkedet er attraktivt priset. Det underbygger det langsiktige potensialet, mener Roland. Han anbefaler aksjene Det Norske Oljeselskap og Aker Solutions som sterke kort på tolv måneders sikt. Børsvinnere For ett år siden anbefalte Roland aksjene Seadrill og Subsea7 for CrenoAvisens lesere. Aksjene har slått markedet, som har utviklet seg flatt, med henholdsvis 22% og 23% i perioden inklusive utbytte på henholdsvis 16,5 kroner og 1,48 kroner. Det gir en smule prestasjonsangst, medgir Roland, men ikke mer enn at han i høst gjerne anbefaler to nye aksjer: Det Norske Oljeselskap (DETNOR) og Aker Solutions (AKSO). Det Norske Oljeselskap Det Norske Oljeselskap er et rendyrket lete- og produksjonsselskap med fokus utelukkende på norsk kontinentalsokkel. Der er selskapet nest største aktør etter Statoil, med 30 operatørskap og 72 lisenser. Selskapet har en betydelig kontantbeholdning som fullfinansierer et aggressivt leteprogram fremover. Flere resultater av potensielt stor betydning er ventet utover høsten, noe vi tror vil trigge videre kursoppgang, sier Roland. Aksjen fikk et kraftig løft etter det store oljefunnet i Aldous Major Sør det største funnet på norsk sokkel på tre tiår der selskapets eierandel er 20 prosent. DETNOR prises fortsatt til kun 70 prosent av kjerneverdiene i selskapet. Ved eventuelle oljefunn i de kommende letebrønnene, har aksjen ifølge Roland en betydelig oppside fra dagens nivå. Foto: Det Norske Oljeselskap. Aker Solutions Aker Solutions er et ledende globalt oljeserviceselskap som tilbyr ingeniør- og konstruksjonstjenester, og teknologi-, produkt- og feltløsninger til oljeog gassindustrien. Frem til i sommer utviklet aksjen seg bedre enn markedet, drevet av en restruktureringsprosess som så langt har resultert i salg av virksomhet og utskillelse av Kværner. I tillegg ble det priset inn forventninger om ekspansive investeringsbudsjetter hos de store internasjonale oljeselskapene. Forventningene sank etter en skuffende rapport for 2. kvartal, som var preget av svake marginer i Subseadivisjonen på grunn av leveringsproblemer i Brasil. Vår oppfatning er at disse interne utfordringene håndteres av ledelsen blant annet har Subsea-sjefen blitt erstattet. Dessuten var ordreinngangen vesentlig sterkere enn ventet. Den totale ordreboken er nå på 46 milliarder kroner, noe som gir god visibilitet i omsetningen de kommende kvartalene, mener Roland Vi finner aksjen attraktivt priset da den handles til en betydelig rabatt i forhold til historiske multipler og sammenlignbare selskaper. Nordea har en kjøpsanbefaling på selskapet og et tolvmåneders kursmål på 110 kroner. DETNOR har en høykvalitetsportefølje av oljefunn. Kombinasjonen attraktiv verdsettelse, fullt finansiert leteprogram ut 2012, solid kontantposisjon og spennende nyhetsstrøm underbygger vårt positive syn på aksjen. Nordea har en kjøpsanbefaling på selskapet med et tolvmåneders kursmål på 66 kroner. Aksjestrateg Erik Roland i Nordea. Foto: Nordea 2

3 Retura TRV har overlatt purringene til Creno: Gir oss bedre kontroll Målet er en mest mulig automatisert innfordringsprosess, sier økonomidirektør Ole Erik Holbø i Trondheim Renholdsverk AS (TRV). Før sommeren valgte han å sette bort hele purreprosessen for Retura TRV, et av TRVs heleide datterselskap. Automatisert Før vi etablerte automatiseringsløsningen med Creno, vurderte vi løsningsgraden som god. Samarbeidet har gjort den enda bedre. Like viktig mener Holbø det er at samarbeidet gjør TRV enda bedre på de oppgavene som fortsatt ligger i økonomiavdelingen. Så snart fakturaen er forfalt, blir den automatisk overført til Creno, som har tilgang til all informasjon via Agresso på vår server. Deretter gjør Creno hele jobben med å følge opp kunden og sørge for at det fakturerte, men ikke betalte beløpet kommer raskest mulig inn på kontoen vår, forteller Holbø. Disiplinerende Prosessen forutsetter imidlertid at vi har en fullstendig ryddig reskontro, slik at Creno kan ta ut riktig informasjon til rett tid. Slik sett har samarbeidet virket disiplinerende på oss, mener økonomidirektøren. Vi har ganske enkelt fått bedre kontroll og oversikt. Det var også poenget; ansvaret, kompetansen og kontrollen ligger fortsatt hos oss. TRV med datterselskapene Retura TRV og Renholdsverket AS startet samarbeidet med Creno for noen år siden. Når selskapet nå valgte å utvide samarbeidet, var det med tro på at Crenos spisskompetanse kunne bidra til en mer effektiv innfordringsprosess. Creno har fulgt oss opp på en grei og ryddig måte. Vi har fått på plass en automatisk filutveksling som fungerer bedre og bedre, og Creno har vist evne og vilje til å finne løsninger og bidra med kompetanse. For oss er det i tillegg avgjørende at Creno forstår vår bransje og vårt marked, mener Holbø. Bedre rutiner og automatisk filoverføring av forfalte krav har økt Retura TRVs løsningsgrad betraktelig, sier økonomidirektør Ole Erik Holbø. Foto: Ragnhild Bergsmyr Fakta: Retura TRV er den ledende leverandøren av avfallstjenester til næringslivet i Trondheim tilbyr avfallsløsninger til alle bransjer, med eiendom, bygg og anlegg, restaurantbransjen og varehandelen som store og viktige kundegrupper transporterer, sorterer/behandler og sørger for at mest mulig av avfallet blir gjenvunnet er heleid av Trondheim Renholdsverk (konsernspiss) og er del av den landsdekkende, franchisebaserte kjeden Retura har rundt kunder i porteføljen sender månedlig ut fakturaer har økt løsningsgraden på kundefordringer fra 73 % til 91 % siden selskapet startet innfordringssamarbeidet med Creno Raskere aksjon gir bedre løsningsgrad I Retura TRV har nye innfordringsrutiner økt løsningsgraden med 25 prosent på et drøyt halvår. Ved nyttår hadde tre måneder gamle krav hos Retura TRV en løsningsgrad på 73 prosent. I august var løsningsgraden oppe i 91 prosent. Returas og morselskapets profesjonelle og positive medarbeidere er en viktig årsak til de gode resultatene, mener Crenos Petter Rossbach. Siden nyttår har Retura og Creno i samarbeid foretatt løpende tilpasninger av Crenos innfordringsløsning for Agresso. Ifølge den opprinnelige planen skulle Retura selv sende ut purringer to uker etter forfall. Etter 30 dager skulle sakene sendes over til Creno. Travle hverdager med mange arbeidsoppgaver førte imidlertid til at de interne fristene lett ble skjøvet på. Dermed kunne både purringene og inkassosakene bli forsinket til Creno. Da vi begynte å sende purringene direkte til Creno, ga det umiddelbar effekt, sier TRVs økonomidirektør, Ole Erik Holbø, og får støtte av Rossbach. Det siste grepet har økt løsningsgraden ytterligere: Nå henter Creno selv ut purringene i Returas Agresso-løsning ukentlig. Det har gitt en langt mer effektiv og innbringende innfordringsprosess. Via Agresso har Crenos saksbehandlere også tilgang til å skrive ut og sende fakturakopi til skyldnerne, noe som har effektivisert prosessen ytterligere, forteller Holbø. Og resultatet? Færre utestående fordringer, mindre tap på krav og en mer effektiv arbeidshverdag. Og løsningsgraden er økonomidirektøren svært godt fornøyd med. Foto: Creno 3

4 Trening Gjør deg klar for Fremtidens treningssystem Full integrasjon mot alt du måtte ønske av teknologi og systemer. Fleksibelt og brukervennlig. Enkel oppfølging av både enkeltmedlemmer og grupper via sms, e-post eller «Min Side». Full kontroll på trekkrutiner, kundereskontro og rapporter. For oss har det vært viktig å utvikle et system som enkelt lar seg tilpasse og integrere mot både dagens og morgensdagens behov. Det har vi klart, sier salgs- og markedssjef Ole Johan Singsdal i NorTrim. Gamle dager NorTrim har vært det ledende medlemssystemet i treningssenterbransjen siden begynnelsen av 90-tallet, og har sammen med hovedkonkurrenten Exceline hatt mer enn 90 prosent av det norske markedet. Dette er NorTrim Xakt Fleksibelt og fremtidsrettet gjennom stadig videreutvikling og nye/bedre funksjoner moderne og brukervennlig design enkel tilpasning til andre systemer (integrasjoner) enkel integrasjon med hardware, servere, web og tilkoblingsutstyr Brukergrensesnitt Microsoft-look Flervindusløsning Fleksibelt kan brukertilpasses Det gamle NorTrim-systemet er, i likhet med hovedkonkurrent Exceline, bygd i et utgående programmeringsspråk. Siden etableringen av systemet har utviklingen gått i rasende fart, og vi vurderte det dithen at det var ikke lenger i stand til å møte nåtidens og fremtidens krav til et moderne system, forklarer Singsdal. Men NorTrim var ikke død Utviklingen av det nye medlemssystemet, NorTrim Xakt, startet allerede høsten I fjor ble det installert i de første treningssentrene. Det var dessverre litt for tidlig. Da vi lanserte førsteversjonen, mente vi at vi hadde testet systemet tilstrekkelig til at det var klart for markedet. Men reell bruk avslørte svakheter og utfordringer. Det beklager vi veldig. For oss har det dessverre medført en del negativ omtale i bransjen, og noen har sågar uttalt at NorTrim er på vei ut av treningssentermarkedet. Dette stemmer overhodet ikke. Vi har brukt tiden godt, og nå opplever vi igjen at markedet tar godt imot oss, sier Singsdal. Konstruktive tilbakemeldinger fra brukerne har ledet fram til et svært godt og driftssikkert system med alle de kvalitetene kundene har ønsket å bygge inn, sier Singsdal. Kvalitet De gamle systemene har hatt utfordringer knyttet til blant annet regnskapsføring. NorTrim Xakt har innebygd standard norsk kontoplan, har full avgiftshåndtering, og tilbyr både elektronisk overføring av rapporter og gode rapporter for utskrift. Med tanke på at mange senter bru- ker uforholdsmessig mye penger på regnskapsføring, kan NorTrim Xakt bidra til redusert regnskapsjobb, og dermed til lavere regninger fra regnskapsfører, sier Singsdal. Passer til alt Han mener en av systemets viktigste egenskaper er muligheten for kommunikasjon med eksterne systemer, for eksempel regnskaps- og økonomisystemer, adgangskontroll og garderobesystemer. Du skal ikke behøve å kjøpe nytt medlemssystem selv om du bytter kortleser, leverandør av regnskapssystem eller ønsker integrasjon med Wellnes System, mener Singsdal. En annen fordel er de enkle trekkrutinene som enkelt sjonglerer mellom mange ulike avtaler. Noen betaler månedlig, noen halvårlig, mens andre får halve medlemsavgiften sponset av arbeidsgiver. Dette takler systemet glatt, lover Singsdal. Service og brukerstøtte Tilgjengelighet og rask og god service er ett av satsingsområdene til NorTrim. Foto: NorTrim Det gamle systemet ble i sin tid utviklet eksternt. Det førte dessverre til at vi hadde for lav internkompetanse på systemet. Nå ser både vi og kundene våre fruktene av at NorTrim Xakt er egenutviklet. Ikke bare sitter vi med fire medarbeidere på brukerstøtte og opplæring, men systemutviklerne sitter også i eget hus, slik at vi raskt kan gi kundene brukerhjelp. I tillegg kan vi enkelt møte nye ønsker med hensyn til for eksempel ny funksjonalitet, forteller Singsdal. Vi tilbyr også produktet NorTrim Drift, som innebærer at NorTrim kjører de månedlige trekkrutinene for treningssenteret, enten fast hver måned, eller ved ferieavvikling og sykdom. Økonomi Tilfredsstiller krav fra regnskapsførere og revisorer Standard norsk kontoplan og full kundereskontro Gode rapporteringsmuligheter Full avgiftsbehandling Andre funksjoner Helintegrert butikksystem med lagerstyring. Alltid oppdatert medlemstelling. Helintegrert oppfølging og SMSmodul. Gir enklere oppfølging via sms, e-post og brev. Alt arkiveres på medlem. Min-side løsning for medlemmer, der en kan se fakturaer, endre personlige opplysninger, se besøksstatistikk osv. Flerspråklig Funksjoner som kommer Integrert booking og timeplanfunksjon med varsling. Flere integrasjoner med leverandører av adgangskontroll Enda flere statistikk- og rapporteringsmuligheter «Da vi installerte NorTrim Xakt i fjor sommer, hadde systemet ennå en del mangler som gjorde oss temmelig frustrerte. Siden har vi fått være med på en kjempeopptur, og i dag fungerer systemet helt utmerket. Fra første stund har dessuten NorTrims support vært helt suveren. Både vi og problemene våre er blitt tatt på alvor og fulgt opp av dyktige og hyggelige mennesker.» Beathe Sørensen, Hof Treningssenter i Vestfold 4

5 Ronny Helseth i Creno: Vi samarbeider bare med de beste Creno velger samarbeidspartnere med omhu. Nettopp derfor står NorTrim og løsningen NorTrim Xakt høyt oppe på listen. Datasikkerhet, regnskapsførsel, medlemshåndtering og kundens behov er noen av aspektene som et godt system for treningssenterbransjen må ta hensyn til. Og alt må tilfredsstille gjeldende krav og standarder, sier Ronny Helseth (bildet) i Creno. Bør stille krav Etter mange års innfordringssamarbeid med treningssenterbransjen har han klare formeninger om hva et godt system bør leve opp til. Creno samarbeider og utvikler løsninger med de systemene som er bygget for fremtiden, sier Helseth. Det er kritisk at IT-systemet kan knyttes til ulike applikasjoner, utstyr og andre systemer som senteret benytter eller kan ønske å knytte seg til i årene fremover. Creno Legal Huskeregler når betalingen uteblir 1. Vær rask Jo raskere du overfører saken til inkassoselskapet (inkassator), jo raskere vil saken løse seg. Dermed reduserer du også risikoen for tap. Ha faste rutiner og tidspunkt (for eksempel ukentlig eller hver 14. dag) for overføring av saker til inkasso. 2. Send korrekt inkassovarsel Tar du selv jobben med å sende ut inkassovarsel (purring) ved for sen betaling? Da må du sørge for at varselet tilfredsstiller kravene i inkassolovens 9. Hvis ikke er inkassovarselet ugyldig, og dermed kan innbetalingen bli ytterligere forsinket. Hvis du lar inkassoselskapet sende inkassovarsler på vegne av deg, får du mindre å tenke på. Husk at: - kundene dine har lovfestet rett til 14 dagers betalingsfrist Systemet må også enkelt kunne tilpasse seg eventuelle endringer og pålegg knyttet til håndtering av informasjon om privatpersoner. For oss er det essensielt at det kan integreres med vårt system og håndtere hele regnskaps- og innfordringsprosessen, og da innenfor de retningslinjer vi er underlagt med hensyn til personvern og datasikkerhet. At alle funksjoner finnes i ett og samme brukergrensesnitt er ikke lenger et ønske, men et must, mener Helseth. Fremtiden er flatskjerm Ikke minst er Helseth opptatt av at løsningene skal være fremtidsrettet. Han sammenlikner gjerne IT-systemene i treningssenterbransjen med fjernsyn. Du kan fremdeles se fjernsyn på en kasse-tv utviklet for år siden. Den fungerer sannsynligvis greit med hensyn til bilde og lyd. Men den er ikke i stand til fullt ut å utnytte dagens og morgendagens «NorTrim Xakt er en helt ny verden! I utgangspunktet valgte vi systemet fordi det takler vårt kommende nøkkelkortsystem. I ettertid ser jeg at løsningen også har en rekke andre store fordeler blant annet gir det mulighet til mye bedre kundebehandling og medlemsoppfølging. Først etter byttet innser jeg at det forrige systemet var skikkelig gammeldags. Overgangen til Nor- Trim Xakt var ikke smertefri, men nå rett og slett koser jeg meg!» Turid Woie, Eddiken Treningssenter, Grimstad - inkassovarselet skal sendes i papirform (inkassovarsel per e-post er ikke gyldig) - inkassovarselet må understreke at kravet oversendes til inkasso dersom kravet ikke er betalt innen fristen Sørg for at inkassovarselet (purringen) er korrekt og ifølge inkassolovens Er skyldneren uenig i kravet? Ved ordinære krav er det skyldneren som skal betale de ekstra kostnadene du har ved å drive inn penger som ikke er betalt i rett tid. Er kravet omtvistet det vil si at skyldneren (kunden din) er uenig i kravet kan du ikke kreve at han eller hun dekker disse kostnadene. Det følger av inkassolovens 17. Dermed kan ikke omtvistede krav behandles som ordinære inkassosaker. Informer umiddelbart inkassator (inkassoselskapet) om eventuelle tvister og innsigelser. 5 teknologiske muligheter, mener Helseth. Vil du utnytte disse mulighetene, trenger du en moderne flatskjerm med HD. NorTrim Xakt er én av noen få systemleverandører som leverer en tilsvarende moderne treningssenterløsning. Hva gjør du når kunden ikke betaler ved forfallsdato? Start med deg selv. Et par huskeregler gjør det enklere å få pengene kjapt inn på konto når betalingsfristen er passert. 4. Foreldelse Ordinære krav foreldes etter 3 år (ifølge foreldelseslovens 2). Etter den tid har du ikke lenger mulighet til å inndrive kravet. 3-årsfristen begynner å løpe fra det tidspunktet fordringshaveren (du) tidligst har rett til å kreve beløpet betalt (jfr. foreldelseslovens 3, 1. ledd). Det vil i praksis si fra forfallsdato på faktura. Det betyr imidlertid ikke at du kan utsette faktureringen i uforholdsmessig lang tid for å oppnå en lengre foreldelsesfrist! Sørg for å ha gode rutiner som hindrer inkassosakene dine i å bli for gamle. Rask overføring til inkassobyrå er en god sikkerhet mot foreldede saker. Har du spørsmål? Kontakt Creno på tlf Foto: Creno Foto: Eddiken Treningssenter Creno-medarbeideren Foto: Ragnhild Bergsmyr Creno-medarbeideren Therese Jystad saksbehandler, Creno Trondheim 39 år Gift med Stein og har tvillingene Emil og Ida på 9 år Hva engasjerer deg? Et kjempegodt arbeidsmiljø og herlige kolleger gjør det lett å bli engasjert i og på jobben. Ellers bruker jeg mest mulig tid sammen med familie og venner. Hytta på Røros og trening gir godt påfyll av energi, ikke minst når jeg trener sammen med andre. Hva gjør deg glad i hverdagen? Småting, som et smil fra en kollega eller en klem av ungene. Hvor går drømmereisen? Til sol og varme! Gjerne til Thailand der har jeg aldri vært. Vi var en tur til Gran Canaria i august, og den var også verdt å drømme om. I tillegg drar jeg og svigerinnen min til Spania hver vår, men det er for tidlig på året til å få skikkelig Syden-varme. Hva er den beste gaven du kan få? Jeg vil heller ha opplevelser enn ting. Jeg hadde ikke sagt nei takk om mannen min inviterte meg på en romantisk middag for to. En hyttetur for bare oss to hadde også vært bra. Med to aktive niåringer blir det lite tid til kjæresteri Hvem beundrer du? Foreldrene mine. De er storartede mennesker. I oppveksten ga de meg frihet og lærte meg ansvar. Nå er alltid til stede og veldig glade i barnebarna, selv om de bor langt unna.

6 Norges Bilbransjeforbund valgte Creno: Skal bidra til bedre lønnsomhet i bilbransjen Medlemmene våre skal ha tilgang til solide leverandører gjennom gode avtaler. Derfor har vi nå inngått avtale med inkassoselskapet Creno. Det sier advokat Marica Gilhuus- Moe i Norges Bilbransjeforbund (NBF). I juni signerte hun avtalen som gir alle medlemsbedrifter tilgang til inkassoselskapets omfattende innfordringskompetanse og -løsninger. Gode vilkår Ifølge advokaten var det flere grunner til at nettopp Creno ble valgt som én av forbundets totalt tre inkassoleverandører. En viktig grunn var at de strakte seg langt for å gi oss gode vilkår i kroner og øre. Like viktig var det imidlertid at vi i løpet av forhandlingene ble kjent med selskapet som imøtekommende og kompetent. Vi fikk kort sagt et godt helhetsinntrykk. Derfor føler vi oss trygge på at selskapet ivaretar medlemmene våre på best mulig måte, sier Gilhuus- Moe. Bidrar til lønnsomhet Hun understreker likevel at samarbeidsavtaler ikke automatisk sikrer leverandørene oppdrag. De må selvsagt prestere overfor medlemmene våre og bidra til å øke lønnsomheten gjennom rask og kompetent innfordring. Vi føler vi oss trygge på at Creno ivaretar medlemmene våre på best mulig måte, sier advokat Marika Gilhuus-Moe i NBF. Her sammen med Crenos Dag Årrestad. Foto: Creno Vi har en viktig oppgave i nettopp å framforhandle gode avtaler for de rundt bilforhandlerne og verkstedene som er tilknyttet NBF. Tiden var inne for en gjennomgang av inkassoavtalene våre. Da Creno tok initiativet til et samarbeid, var det naturlig å vurdere dette, sier Gilhuus-Moe. Fakta: Norges Bilbransjeforbund (NBF) er en landsdekkende organisasjon for nybilforhandlere og bilverksteder har om lag medlemsbedrifter, som sysselsetter vel arbeidstakere og som samlet står for over 70 prosent av nybilsalget og bilverkstedomsetningen i Norge er tilsluttet NHO som bransje- og arbeidsgiverorganisasjon arbeider for å påvirke samfunnsforhold som har betydning for bilbransjen skal bidra til at medlemsbedriftene får gode, langsiktige og stabile rammevilkår, kvalifiserte medarbeidere og styrket markedsposisjon Se også Vil løfte bilbransjen Samarbeidsavtalen mellom Norges Bilbransjeforbund (NBF) og Creno AS har allerede ført til at flere av medlemsbedriftene har inngått egne inkassoavtaler med Creno. Dette er svært hyggelig, sier salgssjef Dag Årrestad i Creno. Samarbeidsavtalen er likevel bare begynnelsen. Nå er det opp til oss å vise at vi kan bidra til bedre lønnsomhet i bransjen gjennom raskere innfordring og flere løste inkassosaker, mener Årrestad. Han understreker at NBFs medlemmer skal få nyte godt av Crenos lange erfaring, høye kompetanse og gode rutiner. Vi skal ikke bare gi kundene våre høyere løsningsgrad vi skal også ivareta skyldnerne på en måte som oppleves som løsningsorientert og imøtekommende. Av erfaring vet vi at det bidrar til å styrke kundeforholdet og betalingsviljen, forteller Årrestad. Gjennom samarbeidsavtalen får NBFs medlemmer del i en rammeavtale med svært gode vilkår. Det håper vi mange ser muligheten til å benytte seg av, sier Årrestad. 6 Dette omfatter avtalen mellom NBF og Creno Fakturaservice Purreservice Inkasso Utenlandsinkasso Kontaktpersoner i Creno AS: Dag Årrestad Salgssjef Tlf.: E-post: Overvåkning Juridisk bistand Kurs Web-verktøyet Creno24 Bjarne Aas Farbu Produktsjef Tlf.: E-post: Foto: Ragnhild Bergsmyr

7 Samarbeidspartner Itella E-post nå også med leveringsgaranti Kan du være sikker på at fakturaen du sender via e-post faktisk kommer fram? Itella lanserer nå tjenesten epost e-post med leveringsgaranti. Av Itella Å sende brev som vedlegg til e-postmeldinger er ikke lenger teknologisk banebrytende. Fordelen er at det er langt rimeligere enn å sende det fysisk til postkassen. Ulempen er at det ikke alltid når fram til mottakerens elektroniske postboks. Adressen kan være feil, meldingen kan havne i spamfilteret, eller mailserveren kan være nede for telling. Og skulle det komme frem, er det fortsatt ikke enkelt å dokumentere sendingen når forfallsdagen kommer og mottakeren insisterer på at han eller hun ikke har mottatt noen melding. Leveringsgaranti Dette har Itella Information gjort noe med. Vi lanserer nå vår nyeste tjeneste, epost, med en unik leveringsgaranti. Garantien innebærer at Itella sender brevet som en arkivlenke i e-posten, og gir mottaker en frist til å benytte lenken og laste ned brevet. På denne måten vet avsender at mottaker har fått brevet når lenken blir aktivert. Skulle det vise seg at lenken ikke blir benyttet innen fristen, blir brevet sendt til print og konvoluttering i det regulære produksjonsløpet som avsender har avtalt med Itella. Det samme skjer hvis e-postadressen viser seg å være feil eller mangelfull. Rapportering og skreddersøm Alt blir selvsagt rapportert til avsender, med blant annet oversikt over totalt antall sendte brev, hvilke adresser som feilet og hvilke lenker som ikke ble benyttet i tide. Det er mulig å skreddersy disse rapportene etter eget behov. Godt finanshalvår De norske finansinstitusjonene hadde gode resultater i første halvår 2011, men uro i finansmarkedene har ført til en mer krevende likviditetssituasjon for norske banker, og redusert bufferkapital i livsforsikringsselskapene. Resultatet før skatt for bankene samlet var på nær 16 milliarder kroner i første halvår Dette var om lag som i første halvår i fjor når en ser bort fra éngangsinntekter i første Vi gir med andre ord en garanti på at brevet kommer helt frem til mottaker, enten elektronisk, eller fysisk rett i postkassen. Det er fullt mulig å sende brevet som PDF-vedlegg til e-posten også, men da er det kun feil e-postadresse eller feil i fremsendingen som utløser print-alternativet. Flere av våre største kunder har store planer med utsendelser via epost. For eksempel kommer en ledende leverandør av forbrukerlån til å legge over av sine fakturaer til epost. Hvilke besparelser kan du se for deg i din virksomhet? Vil du vite mer om Itellas epost-løsning? Ta kontakt med Itella Information v/peter Margård på telefon eller e-post halvår Egenkapitalavkastningen var på 11 prosent regnet som årlig rate. Kilde: Finanstilsynet 7 Samarbeidspartner Experian Færre nyetableringer færre arbeidsplasser Av analytiker Knut Magnus Ugland Jacobsen, Experian Foto: Experian Nyetableringstallene er nå på vei tilbake til nivåene som vi så i Folk ser ikke ut til å stole på verdensøkonomien, og forventer at situasjonen vil ramme Norge. I august 2011 hadde vi forventet en god vekst i antall registrerte foretak, men har i stedet fått en nedgang på 13 %. Antall stiftelser av nye foretak er langt færre enn antallet som registrer seg, men det gir allikevel en god indikasjon i forhold til hvor mange registrerte foretak man kan vente seg. Denne trenden er nå negativ, og er negativt korrelert med konkurstallene: Det er færre bedrifter som opprettes nå sammenlignet med for 12 måneder siden. Psykologien bak forventningen om nye nedgangstider er her en viktig variabel. Men forventer altså at inntjeningen vil være lav fremover, samtidig som usikkerheten er stor. Resultatet blir at færre tar sjansen på å starte egen bedrift. Forhåpentligvis vil denne trenden snu. Basert på konkurs-, tvangsavviklings- og nyetableringstallene forventer man at den norske veksten i økonomien vil svekke seg mer enn forventet. En nedgang i nyetableringstallene gir en god indikasjon på forventningen om fremtidig inntjening, og dette er et dårlig tegn. Øk- Stabil sysselsetting Arbeidsmarkedet holdt seg stabilt fra mars til juni Det viser tall fra arbeidskraftundersøkelsen (AKU). Den sesongjusterte arbeidsløsheten økte med personer fra mars til juni. Sesongjustert var 3,3 prosent av arbeidsstyrken arbeidsløse i juni (gjennomsnitt mai juli). Til sammenlikning minket tallet på registrerte arbeidsløse hos NAV med 2000 i samme periode, justert for sesongvariasjoner. Kilde: Bedin/Statistisk sentralbyrå ningen i arbeidsplasser kan også bli laber. Psykologisk tilser dette også at folk i påvente av strammere tider ikke vil øke forbruket sitt, men heller begynne å spare. Dette tilsier en lavere kjerneinflasjon som igjen vil tilsi lave renter lenge. Dette er faktisk gode nyheter for Norges Bank, ettersom de nå slipper å velge mellom å høyne rentene, som ville tatt knekken på en allerede hardt presset eksportindustri, samtidig som man ikke trenger å se på at kjerneinflasjonen tar seg og skaper ubalanse i vår valuta. I tillegg til å være bransjene som er mest gjeldstynget, innehar virksomheter innenfor bygge- og anleggsbransjen og eiendomsselskaper 50 % av den totale summen av betalingsanmerkinger som er registrert på foretak i Norge. - Totalt har norske aktive foretak hele 3,2 milliarder kroner i domfelte betalingsanmerkinger. - Deres eiere skylder 12 milliarder kroner. - Bedriftene skyldte 2 milliarder kroner for to år siden, en vekst på 60 % anmerkinger er fordelt på ca bedrifter. - Norske privatpersoner skylder hele 33 milliarder kroner i domfelte betalingsanmerkinger, og en tredjedel av dette tilhører altså de som er ansvarlige for norske bedrifter. Dette er en økning på 300 % siden For bare tre år siden skyldte privatpersonene 20 milliarder kroner, en vekst på 65 %. - Regner man med selskaper som ikke lengre er aktive, skylder norske bedrifter 6,7 milliarder kroner. 3,5 milliarder er dermed mest sannsynlig rent tap for lånegivere. - De ansvarlige personene til bedrifter som ikke lengre er aktive, skylder ca. 9 milliarder kroner.

8 Økonomi i hverdagen Økonomidirektør Pål Christian Hustoft hos Brødrene Dahl: Ingen rom for skippertak Samarbeidspartner NIF Ungdom og inkasso Kontinuerlig kredittvurdering og tett samarbeid. Det er økonomidirektør Pål Christian Hustofts oppskrift for å lykkes i kredittarbeidet. Her nytter det ikke med skippertak! Økonomidirektøren i rørgrossisten Brødrene Dahl AS har klokkertro på det jevne, nitide kredittarbeidet. Det gir resultater. Våkent øye Vi må alltid være i forkant. Derfor holder vi kontinuerlig øye med vår bransje for å fange opp variasjoner i marked, aktivitetsnivå og pris. Tider med dårligere inntjening i bransjen vil alltid ha konsekvenser for oss, sier Hustoft. I tillegg kredittvurderer vi alle kunder jevnlig, og store kunder oftere enn små. På grunnlag av betalingshistorikk, kredittrating og generell kjennskap får alle kunder en kredittgrense. Skal denne grensen ha en hensikt, må den imidlertid følges opp, og det krever tett samarbeid mellom kredittavdelingen og salgsorganisasjonen.hos oss får selgeren automatisk varsel hvis grensen overskrides ved ordreregistrering. Dermed kan vi være føre var. Gode IT-verktøy Ifølge Hustoft er gode, pålitelige IT-løsninger en forutsetning i en hektisk kreditthverdag. Hver måned sender selskapet ut mer enn fakturaer til mer enn ti tusen kunder. Det gjør den automatiske filoverføringen av purringer og innbetalinger uunnværlig. Brødrene Dahl benytter også aktivt web-verktøyet Creno24 i tillegg til intern kredittrapportering, og er ikke i tvil om nødvendigheten av månedlig rapportering med fokus på kredittdager og forfalte fordringer. Mange butikker konkurs 328 bedrifter gikk konkurs i august, 98 flere enn i samme måned i fjor. Av disse er det svært mange butikker som bukker under, viser en analyse - Den viktigste suksessfaktoren for å lykkes i kredittarbeidet er egne medarbeidere, mener økonomisjef Pål Hustoft i Brødrene Dahl (t.v.). Her sammen med kredittmedarbeiderne (videre fra venstre) Marit Sønsteli, Vidar Thomassen og Margaret Barlie. Tone Brusveen Sigvartsen var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Brødrene Dahl AS Kompetanse og samarbeid Vi har svært gode IT-løsninger mot Creno. Der har vi også faste kontaktpersoner og saksbehandlere som kjenner oss og bransjen etter mange års samarbeid. Gjennom løpende kontakt og jevnlige statusmøter har vi oppnådd svært gode resultater på kredittområdet, forteller Hustoft. Den viktigste suksessfaktoren er likevel egne medarbeidere, sier økonomisjefen, med sikte på de fire kredittmedarbeiderne i eget hus. Deres høye kompetanse og lange erfaring er den viktigste grunnen til de gode resultatene i innfordringsarbeidet.ikke minst viktig er viljen og evnen til samarbeid både internt og med eksterne samarbeidspartnere. Det gir utslag på bunnlinja, mener Hustoft. fra Experian. Flere bedrifter betaler nå prisen for at forbruket sank så mye i første halvår, og det gjelder spesielt butikkene, sier direktør Gabor Molnar i kredittopplysningsbyrået Experian. 75 foretak innen Økonomidirektørens tips Hold øye med bransjen(e) du opererer i. Det gir deg mulighet til å være føre var i tider da kundene dine har dårligere inntjening. Kredittvurder alle kunder jevnlig, og tildel alle en kredittgrense. Legg til rette for tett samarbeid mellom økonomi-/kredittavdeling, salgsorganisasjon og eksterne innfordringspartnere. Sørg for månedlig rapportering med oversikt over kredittdager og forfalte fordringer, og bruk tallene aktivt. Legg vekt på kompetansebygging og utvikling i egen avdeling. varehandelen gikk konkurs i august, mot 22 i samme måned i fjor. Så langt i år har det vært 839 konkurser i bransjen, hele 623 flere enn i samme periode i fjor. Kilde: Experian Av Thor A. Andersen, generalsekretær i Norske Inkassobyråers Forening I sommer hadde Forbrukerrådet en rekke nyheter til norsk presse. "Agurknytt" tror jeg det kalles. Én av sakene måtte vi respondere på: de unge forstår ikke hva som er skrevet i henvendelsene fra kreditorene og deres inkassobyråer. Hele 65% av ungdommene på en skole som var med i undersøkelsen, skjønte verken tekst eller konsekvens. På dette grunnlaget har vi i bransjeforeningen sagt at vi gjerne blir med på en gjennomgang av byråenes tekster. Men det er nå slik at en rekke av våre dokumenter er basert på særskilt lovgivning og i tillegg er fastsatt i egen forskrift. Selv må jeg innrømme at jeg umiddelbart tenkte; tja, spiller teksten egentlig noen rolle, da? Brevet kommer fra et firma som de vet de skylder penger til, og forteller om et beløp de vet de må betale. Trenger vel ikke være rakettforsker for å skjønne det???? Er bekymret for våre unge, jeg... Slutt på papirblanketter Foto: NIF Fra 1. juli i år ble det slutt på Brønnøysundregistrenes papirblanketter. Da avløste elektroniske skjema og nedlastbare blanketter i Altinn papirblanketter og -veiledninger. Alle Brønnøysundregistrenes skjema kan lastes ned fra nettsidene Kilde: Bedin Utgiver: Creno AS Adresse: Bygdøy Allé 4 PB 2705 Solli, 0204 Oslo - Telefon: E-post: / web: www. creno.no Ansvarlig redaktør: Eivind Rodem Mobil: Grafisk utforming: Punctum Grafisk AS Red. produksjon: Ragnhild Bergsmyr, Bergsmyr AS Kommunikasjon og rådgivning Produktsjef Storkunde: Otto Havneraas, mobil: Produktsjef E-Verk: Petter Rossbach, mobil: Produktsjef Trening: Ronny Helseth, mobil: Produktsjef M3: Petter Rossbach, mobil: Produktsjef Agresso: Petter Rossbach, mobil: Produktsjef SMB: Bjarne Aas Farbu, mobil: Salgssjef SMB: Dag Årrestad, mobil: Account Manager: Jan Erlend Kruse, mobil:

Det store kompetanseløftet

Det store kompetanseløftet ØKONOMIAVISEN creno Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Oktober 2010 www.creno.no Offshore-aksjer på opptur Det store kompetanseløftet - Vi venter forsiktig vekst,

Detaljer

Etterlyser kompetanseløft

Etterlyser kompetanseløft Lønnsom is i magen 200 nye treningssentre siden 2008: Desember 2011 - www.creno.no Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Etterlyser kompetanseløft Med dagens lave

Detaljer

Uni Micro med lønnsom

Uni Micro med lønnsom økonomiavisen Skjørt marked peker oppover Februar 2012 - www.creno.no Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Uni Micro med lønnsom inkassoløsning Fortsatt mye usikkerhet

Detaljer

Dyktige saksbehandlere: Får fart på pengene dine. Treningskjeden Sprek og Blid: Klare krav ga optimalt driftssystem

Dyktige saksbehandlere: Får fart på pengene dine. Treningskjeden Sprek og Blid: Klare krav ga optimalt driftssystem økonomiavisen Mars 2014 - www.creno.no Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Lyse laksetider Dyktige saksbehandlere: Får fart på pengene dine Foto: Bakkafrost De

Detaljer

Utnytter du Agresso godt nok?

Utnytter du Agresso godt nok? økonomiavisen Creno fakturaservice November 2013 - www.creno.no Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Creno størst på M3 istock.com Er du gladere i å gjøre en god

Detaljer

Studentsamskipnaden i Bergen: Bedre flyt gir bedre beslutninger

Studentsamskipnaden i Bergen: Bedre flyt gir bedre beslutninger ØKONOMIAVISEN Tror på opptur i olje Trening: Juni 2013 - www.creno.no Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Nettverk for bedre lønnsomhet Det Norske Oljeselskap

Detaljer

Vil heve kompetansen ØKONOMIAVISEN. Gratis frokostseminar. Bedre føre var... Når fakturaen forsvinner. Virke Trening om treningssenterbransjen:

Vil heve kompetansen ØKONOMIAVISEN. Gratis frokostseminar. Bedre føre var... Når fakturaen forsvinner. Virke Trening om treningssenterbransjen: ØKONOMIAVISEN Anbefaler bomkjøp Mars 2013 - www.creno.no Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Virke Trening om treningssenterbransjen: Vil heve kompetansen Q-Free

Detaljer

Vær på hugget - følg opp!

Vær på hugget - følg opp! økonomiavisen Solid ordrebok Desember 2012 - www.creno.no Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Vær på hugget - følg opp! Stor etterspørsel, et solid hjemmemarked

Detaljer

Mer tid til trening. Progressiv oljeaksje

Mer tid til trening. Progressiv oljeaksje ØKONOMIAVISEN creno Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester September 2009 www.creno.no Progressiv oljeaksje Mer tid til trening Noreco har sterk vekst og gode fremtidsutsikter.

Detaljer

Retura i Trondheim og Kristiansund velger Creno

Retura i Trondheim og Kristiansund velger Creno ØKONOMIAVISEN creno Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Juni 2009 www.creno.no Tegn til taktskifte Miljø og moderne innfordringsarbeid hånd i hånd: Vi ser forsiktige

Detaljer

Hole-in-one ØKONOMIAVISEN. Miklagard Golf om inkassoavtalen med Creno: Full innfordringskontroll. Creno-partner best i verden

Hole-in-one ØKONOMIAVISEN. Miklagard Golf om inkassoavtalen med Creno: Full innfordringskontroll. Creno-partner best i verden ØKONOMIAVISEN Oktober/November 2014 - www.creno.no Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Oppdrett og oljeservice på offensiven Miklagard Golf om inkassoavtalen med

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET CREDIT MANAGEMENT JUS: IT-SYSTEMER: INKASSO: Gode forberedelser minimierer risikoen Les mer side 12 Skreddersydd og fleksibelt Antall saker øker Les mer side

Detaljer

forretningsoppskrift

forretningsoppskrift ISMAgazine Nr 3 / 2009 - ET KUNDEMAGASIN FRA VISMA Salg skal gjøre det enklere å kjøpe Få kontroll på inntektene Utvider økonomisystemet med CRM Tina Nordströms forretningsoppskrift LEDER Inntektskontroll.

Detaljer

BALANSE. I full sving

BALANSE. I full sving BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #2.2012 I full sving Camilla Sagmo Voje har danset ballett i 16 år. Det hjelper når hun som avdelingsleder for Svea i Trondheim skal finne balansen mellom

Detaljer

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2014 KJØPER FINALE Etter å ha hatt et godt øye til hverandre i lang tid, har nå Visma kjøpt samtlige aksjer i Finale Systemer AS. Det to direktørene Øystein

Detaljer

Ikke så ille som det ser ut

Ikke så ille som det ser ut #04 2009 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Ikke så ille som det ser ut Experian meldte nylig om rekordhøyt antall betalingsanmerkninger. Vi har snakket med markedsdirektør Hanne Broen om tallene

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

Outsourcing REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA!

Outsourcing REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA! L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 6 1/09 REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA! Krisetider er omstillingstider Cash management som del av regnskapsleveransen

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET efaktura Spar penger og tid ved å bruke efaktura DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Leasing Få inn nytt utstyr - hold deg oppdatert Kredittscoring Gjør kredittprosessen mer kostnadseffektiv

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LØNNSOMHET

6TIPS TIL BEDRE LØNNSOMHET Betaling med kredittkort Reduser risikoen for tapte inntekter DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Fokus på bemanning Med et felles IT-system får bedriften kontroll Skånsom inkasso Bruk en profesjonell

Detaljer

Nekter å ta imot faktura på papir

Nekter å ta imot faktura på papir Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2012 Nekter å ta imot faktura på papir Når statlige virksomheter fra 1. juli i år begynner å kreve elektroniske fakturaer i EHF-format, betyr dette slutten på

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET CREDIT & CASH MANAGEMENT No. 5 / Juni 2011 6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET efaktura er lønnsomt Trondheim kommune har spart store beløp FOTO: SVENSK HANDEL Outsoursing La inkassoselskapene gjøre jobben Optimaliser

Detaljer

Nekter å ta imot faktura på papir

Nekter å ta imot faktura på papir Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2012 Nekter å ta imot faktura på papir Når statlige virksomheter fra 1. juli i år begynner å kreve elektroniske fakturaer i EHF-format, betyr dette slutten på

Detaljer

EFFEKTIV SMB 6TIPS TIL TA KONTROLL OVER UTGIFTENE. Vi dekker dine minste og største behov.

EFFEKTIV SMB 6TIPS TIL TA KONTROLL OVER UTGIFTENE. Vi dekker dine minste og største behov. 6TIPS TIL CRM Ta vare på kundene i nedgangstider DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Ekspertene svarer Dagens utfordringer for SMB-bedrifter Utskiftshåndtering Spar opp mot 30 prosent på printkostnader

Detaljer

en utgivelse fra Svea Finans 1/2011 Et fruktbart samarbeid

en utgivelse fra Svea Finans 1/2011 Et fruktbart samarbeid BALANSE en utgivelse fra Svea Finans 1/2011 Et fruktbart samarbeid Det er næringslivets plikt å ta samfunnsansvar ved å støtte idrettslag og ideelle organisasjoner, mener administrerende direktør Olav

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Suksessbedrift MAMUT MAGAZINE. Slik skaper du en. Syv sider tema. Sjekklister. Fallgruvene. Finansiering

Suksessbedrift MAMUT MAGAZINE. Slik skaper du en. Syv sider tema. Sjekklister. Fallgruvene. Finansiering MAGAZINE Vinter 2006 Et fagblad for mindre virksomheter Slik skaper du en Suksessbedrift Syv sider tema Sjekklister Fallgruvene Finansiering FOKUSER PÅ RIKTIGE KUNDER Effektiv CRM/kundeoppfølging avgjør

Detaljer

Det smarte mobilvalget

Det smarte mobilvalget Norges STØRSTE datablad Kriminelt enkelt Nr 3-2011 - Kr 99,- pcworld.no Så lett knekkes passord Dell Streak Nettbrett eller mobil? Fartsrekord i elnettet Ny standard baner vei Kamera med projektor Nikon:

Detaljer

Visma i. nye tjenester med. Robert Scoble: Super-bloggeren peker på skyen. Visma får fart på anbudene. Se opp og utnytt mulighetene

Visma i. nye tjenester med. Robert Scoble: Super-bloggeren peker på skyen. Visma får fart på anbudene. Se opp og utnytt mulighetene VISMAgazine Et kundemagasin fra Visma Robert Scoble: Super-bloggeren peker på skyen Visma får fart på anbudene Jeff Jarvis: Se opp og utnytt mulighetene nye tjenester med Visma i Skyen 4 Skyen. Mange snakker

Detaljer

kontroll Pluss: på pengene M a m u t M a g a z i n e Kundestyrt utvikling Ny undersøkelse Mamut One Reach Your Goals!

kontroll Pluss: på pengene M a m u t M a g a z i n e Kundestyrt utvikling Ny undersøkelse Mamut One Reach Your Goals! M a m u t M a g a z i n e S o m m e r 2 0 0 9 E t k u n d e m a g a s i n m e d f o k u s p å å f o r e n k l e h v e r d a g e n kontroll på pengene Kundestyrt utvikling I Mamut er vi opptatt av å sette

Detaljer