9. FORSKNING FORSKNINGSAKTIVITET - FORSKNINGSOMRÅDER FORSKNINGSSTRATEGI PLANLAGTE OG PÅGÅENDE PROSJEKTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "9. FORSKNING... 19 9.1 FORSKNINGSAKTIVITET - FORSKNINGSOMRÅDER... 19 9.2. FORSKNINGSSTRATEGI... 20 9.3 PLANLAGTE OG PÅGÅENDE PROSJEKTER... 20 9.3."

Transkript

1 ÅRSMELDING

2 Innhold 1. HISTORIKK MÅLSETTING ORGANISERING OG TILKNYTNING PROFILERING AV TKVEST/H ØKONOMI OG PERSONELL FINANSIERING PERSONELL Antall ansatte, årsverk og stillingsbenevnelser pr NYTILSETTINGER Spesialistklinikken Forsking og utdanning Administrasjon HELSE- MILJØ OG SIKKERHETSARBEID TKVEST/H OG MILJØTÅRNSERTIFISERING SPESIALISTKLINIKKEN DE ULIKE SPESIALITETENE/SPESIALISTFUNKSJONENE EN KORT... 9 BESKRIVELSE KLINISK VIRKSOMHET VED KLINIKKEN PASIENTER HENVIST FORDELT PÅ SPESIALITET TVERRFAGLIG VIRKSOMHET OG KASUSPRESENTASJONER VEILEDNING OG RÅDGIVNING FORDELT PÅ SPESIALITET KURSVIRKSOMHET VEILEDNING INTERN KOMPETANSEHEVING SPESIALISTUTDANNINGEN ODONTOFOBI/TOO TANNHELSETILBUD TIL ODONTOFOBI OG OVEGREPSUTSATTE PASIENTER ANTALL PLANLAGTE OG GJENNOMFØRTE KURS, MØTER, SEMINAR OG NETTVERKSMØTER Seminar holdt av eksterne foreleser i Hospitering ved TkVest/H OMFANG AV TVERRFAGLIG SAMARBEID MED ULIKE FAGMILJØ TILTAK FOR Å ETABLERE OG OPPRETTHOLDE FAGLIGE NETTVERK OG SAMARBEID MED FORSKNINGSBASERTE MILJØ

3 9. FORSKNING FORSKNINGSAKTIVITET - FORSKNINGSOMRÅDER FORSKNINGSSTRATEGI PLANLAGTE OG PÅGÅENDE PROSJEKTER Planlagte prosjekter Pågående prosjekter Andre forskningsaktiviteter KONFERANSER/MØTER Forskningsrapportering TkVest/H: VEILEDNING VED SENTER FOR ODONTOFOBI I 2014: VEILEDNINGSAKTIVITET FORSKNINGSNETTVERK REGIONALT SAMARBEID OG SAMARBEIDSAVTALER REGIONALT SAMARBEIDE NETTVERKSMØTER MELLOM KOMPETANSESENTRA FOKUSOMRÅDER OG VIDERE OPPBYGGING AV TKV/HORDALAND

4 1. HISTORIKK Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest avdeling Hordaland (TkVest/H) ble formelt etablert i august 2012 samtidig som det nye odontologibygget ble åpnet. Senteret omfatter en hovedklinikk i Årstadveien 19 og en klinikk på Haukeland sykehus, samt en administrajonsavdeling i Årstadveien 21. TkVest/H eies av Hordaland fylkeskommune og skal ha regionfunksjon for Hordaland. 2. MÅLSETTING Hovedmålene for TkVest/H er: Bidra til å gi befolkningen i Hordaland god tilgang til odontologiske spesialisttjenester av høy kvalitet Bidra til spesialistutdanning. Initiere og drive praksisnær odontologisk forskning og fagutvikling som skal komme befolkningen og pasienter til gode. Bidra til å heve kompetansen i tannhelsetjenesten gjennom kurs og hospitering for allmenntannleger, tannpleiere og tannhelsesekretærer. 3. ORGANISERING OG TILKNYTNING TkVest/H er organisert som et eget tannhelsedistrikt i Tannhelsetjenesten i Hordaland fylkeskommune. Fra ble det laget et organisasjonskart hvor en overtannlege ble leder for klinikkdriften. Leder for kompetansesenteret fortsatte som kompetansesenterets øverste leder med administrasjon og forskning direkte underlagt i linje. Organisering av kompetansesenteret så pr slik ut. Figur 1: Organisasjonskart for TkVest/Hordaland 4

5 Leder Administrasjon Psykolog ved senter - odontofobi Forskning Overtannlege Ledende sekretær Senter for odontofobi Klinikk 3.2 PROFILERING AV TKVEST/H Hjemmesiden TkVest/H er en del av Hordaland fylkeskommune og er dermed profilert på internettsiden til Hordaland fylkeskommune: under snarveien Tannhelse og TkVest/H. Her finner den enkelte kontaktopplysninger og informasjon om TkVest/H Bergen Tannlegeforening Vi har lenke til vår hjemmeside på Bergen tannlegeforenings hjemmeside. På et medlemsmøte våren 2014, informerte leder av TkVest/H og fylkestannlegen i Hordaland om formål, aktivitet og tilbud ved TkVest/H. 4. ØKONOMI OG PERSONELL. 4.1 FINANSIERING TkVest/H blir finansiert av midler fra Hordaland fylkeskommune, pasientinntekter (egenandel og trygdestønad) og øremerkede, statlige midler. De statlige midlene bevilges etter årlige søknader til Helsedirektoratet. Midlene er gitt til TOO prosjektet i, og som bidrag til administrasjon og forskning ved kompetansesenteret. 5

6 4.2 PERSONELL Utvikling over tid TkVest Hordaland ble etablert som egen organisasjon sommeren 2012 og økte det første året fra 0 til 30 tilsatte. Perioden fram til 2014 var preget av vekst og nyetablering. Figur 2: Utvikling av tall tilsatte fra oppstart 2012 til og med Antall ansatte, årsverk og stillingsbenevnelser pr Kompetansesenteret hadde ved utgangen av året samlet 44 tilsatte fordelt på 33,9 årsverk. 6

7 4.3 NYTILSETTINGER Spesialistklinikken I 2014 ble det i tillegg til leder for klinikkvirksomheten tilsatt en spesialist i periodonti og en i endodonti. Kompetansesenteret hadde ved utgangen av året tilsatt spesialister innen alle fagområder. For å assistere nytilsatte spesialister ble det i 2014 tilsatt 2 tannhelsesekretærer i til sammen 1,8 årsverk Forsking og utdanning Ved utgangen av året var det tilsatt 3 forskningskoordinatorer i til saman 1,1 årsverk, 3 stipendiater i til saman 1,7 årsverk og 2 spesialistutdanningskandidater i til saman 1,6 årsverk. V Administrasjon De administrative ressurser knyttet til Kompetansesenterets virksomhet var i 2014 fordelt slik: Leder av TkVest-Hordaland Overtannlege, leder av klinisk virksomhet. 1 ledende tannhelsesekretær Adm. ressurs I tillegg ble det innen områdene administrasjon, personal, budsjett/regnskap, innkjøp og IT tilført ca. 2,0 årsverk fra tannhelsetjenestens samlede administrasjon. 4.3 HELSE- MILJØ OG SIKKERHETSARBEID Det ble gjennomført en medarbeiderundersøkelse våren 2014 i regi av Hordaland fylkeskommune. Undersøkelsen viste at ansatte på TkVest/H gjennomgående var tilfreds med arbeidsplassen sin. Som oppfølging etter undersøkelsen ble det besluttet å øke antall fagdager og å etablere flere PC arbeidsstasjoner på klinikken. 4.5 TKVEST/H OG MILJØTÅRNSERTIFISERING Hordaland fylkeskommune har vedtatt at alle virksomheter i fylkeskommunen skal bli miljøfyrtårnsertifisert. TkVest/H ble Miljøfyrtårnsertifisert høsten 2014 og fikk overrakt bevis av ordføreren i Bergen i november samme år. Vi viser til for mer informasjon. 7

8 5. SPESIALISTKLINIKKEN TkVest/H sin spesialistklinikk tilbyr spesialisttjenester i odontologi og behandler kun pasienter etter henvisning. Ved utgang av 2014 var det det tilsatt i følgende spesialiteter ved TkVest-Hordaland Endodonti 1 endontontist 0,8 stilling fra august 2014 Protetikk: 2 protetikere (30 % + 70%) Kjeveortopedi: 2 kjeveortopeder (100 % + 60%) Kjeve-og ansiktsradiologi 1 Kjeve- og ansiktsradiolog (60%) Oral kirurgi: 1 oral kirurg (80%) Pedodonti: I pedodontist (100%) Periodonti 1 periodontist (50%) Spesialfunksjoner ved senteret: Senter for odontofobi: 2 psykologer (100 % + 20%) Spesialtannleger (40% +40 % + 20% +20 %+ 50% i 2 mnd) Stipendiat 100% i 10 mnd, 50% i 2 mnd. Leppe-kjeve-ganespalte (LKG) team: 2 kjeveortopeder (60 % + 30%) Tannklinikk på Haukeland sykehus: 1 tannlege (100 % stilling) 2 tannpleiere (50 % og 100 % stilling) I tillegg er det opprettet to odontologiteam med 20% psykolog, 20% tannlege, 20% tannhelsesekretær og 20% tannpleier i hver av tannhelsedistriktene Sør og Aust. Odontologiteamet i Aust kom i gang høsten

9 Tannhelsesekretærer Samlet var det ved spesialistklinikken tilsatt 13 tannhelsesekretærer, fordelt på 10,5 årsverk. Tannhelsesekretærene er dedikert de ulike spesialitetene, men må bistå andre spesialiteter ved behov. 5.1 DE ULIKE SPESIALITETENE/SPESIALISTFUNKSJONENE EN KORT BESKRIVELSE Kirurgi TkVest/H samarbeider med Haukeland sykehus, Avdeling for kjevekirurgi ved at vår kirurg har tjeneste en dag ukentlig ved avdelingen for å opprettholde erfaring med større kirurgiske inngrep. Vi leide i 2014 operasjonsstue på IKO inkludert sykepleier. Tilbudet vårt utvides i fra høsten Pedodonti Et team arbeider med henviste pasienter og vår spesialist er og involvert i spesialistutdanningen Kjeveortopedi To spesialister driver kjeveortopedisk virksomhet på spesialistklinikken Protetikk Protetisk behandling blir utført av to spesialister i feltet. Periodonti Fra mai 2014 har vi kunne gi et tilbud hos vår spesialist i periodonti. Kjeve-og ansiktsradiologi Vår kjeve og ansiktsradiolog arbeider fra i 100% stilling ved TkVest/H. Vår radiolog er og strålevernansvarlig for tannhelsetjenesten i Hordaland. Endodonti Startet opp med et tilbud i august 2014 ved tilsetting av endodontist. Spesialtannleger behandler pasienter i følgende fagområder: Leppe-Kjeve-Ganespalte team Vårt team utgjør et av to nasjonale team som behandler barn og unge med Leppe-Kjeve- Ganespalte i Norge. Behandlingen av barna er et tverrfaglig samarbeid av forskjellige spesialister som bidrar i mer eller mindre grad. De viktigste profesjonene er plastikkirurger og spesialister innen øre-nese-hals, spesialister innen logopedi/taletrening, og tannleger som er spesialiserte innen tannregulering (kjeveortopedi). To ganger årlig avholdes det spaltedager hvor alle involverte fagområder er representert og gjennomgår status hos spaltebarna. Odontofobi Ved senter for odontofobi kan voksne pasienter melde seg å få behandling uten henvisning fra egen tannlege, mens barn og unge henvises fra tannlege. 9

10 Senter for odontofobi tilbyr og opplæring av alle odontofobiteam etablert i TkVest region (Hordaland, Rogaland, Sogn og Fjordane). I tillegg deltar senterets ansatte i en nasjonal gruppe som har jobbet med et felles forskningsprosjekt og arbeider med å utarbeide felles retningslinjer for odontofobibehandling. I 2014 ble det sendt søknad til helsedirektoratet om å opprette et nasjonalt senter i odontofobi lagt til TkVest/H. Det er også innledet samarbeid med RVTS Vest (Regionalt ressurssenter for vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) Samarbeidet innebærer utvikling av et tilbud til odontofobipasienter, voldsofre og tortur-overlevere, som har problemer knyttet til tannbehandling. Sykehustannhelsetjeneste På Haukeland universitetssykehus` tannklinikk får inneliggende pasienter et tannhelsetilbud. Vår sykehustannlege driver omfattende kursvirksomhet og tannpleierne jobber i et tverrfaglig miljø i sykehuset hvor de deltar i arbeid med å integrere munnstell på de ulike avdelingene. Spesialistutdanningskandidater Vi har 2 tilsatte spesialistutdanningskandidater i pedodonti. Kandidatenes lønn finansieres dels ved tilskudd fra helsedirektoratet og dels fra Hordaland fylkeskommune KLINISK VIRKSOMHET VED KLINIKKEN 2014 Antall henvisninger har gradvis økt i etableringsfasen frem til utgang av De fleste fagområdene mottar flest henvisninger fra tannleger i den offentlige tannhelsetjenesten, men TkVest/Hordaland har også en del henvisninger fra private tannleger Vi tilbyr henvisende tannleger mulighet for å få følge pasienten sin under behandling hos TkVest-Hordaland. 5.3 PASIENTER HENVIST FORDELT PÅ SPESIALITET Figur 3: Grafisk framstilling av henviste pasienter privat og offentlig Y UiB Y Privat Y Offentlig 10

11 Tabell 1 : Tall henvist og ferdig behandlet Fagområde Tall Tall ferdig behandlet henvist Leppe-kjeve-ganespalte team 22 7 Protetikk Kjeveortopedi 50 5 Tannklinikk HUS Pedodonti Endodonti (2.halvår) Kirurgi Radiologi/Røntgen Odontofobi (tall behandlet) Periodontitt Tannpleier - spesialistklinikk 382 Det ble videre-henvist 397 pasienter til spesialistutdanningen ved IKO fra vår spesialistklinikk (som avtalt i vår samarbeidsavtale). Pasientene som ble videre-henvist var til fagområdet 1) kirurgi, 2) pedodonti 3) protetikk. I 2014 kom 75% av alle henvisninger til TkVest/H fra tannhelsetenesta i Hordaland, 20% fra det private markedet og 5% fra Institutt for Klinisk Odontologi, UiB. 5.4 TVERRFAGLIG VIRKSOMHET OG KASUSPRESENTASJONER Det er ofte de vanskeligste pasienttilfellene som henvises til et kompetansesenteret. Kasusdiskusjoner med ulike spesialister til stede er derfor nødvendig i mange av tilfellene. Vi innførte i 2014 ordning med ukentlige kasusmøter for alle spesialister. Spesialistutdanningskandidater har og anledning til å møte. I Leppe-Kjeve-Gane spalteteamet deltar de ansatte kjeveortopedene jevnlig i tverrfaglige møter med andre fagdisipliner for å koordinere og gi best mulig behandling til denne pasientgruppen. 6.VEILEDNING OG RÅDGIVNING FORDELT PÅ SPESIALITET I tillegg til klinisk virksomhet driver våre spesialister en utstrakt veiledning og rådgivningsvirksomhet. TkVest/H blant annet som målsetting å: Bidra til å heve kompetansen i tannhelsetjenesten gjennom kurs og hospitering for allmenntannleger, tannpleiere og tannhelsesekretærer Kompetanseheving/etterutdanning av tannhelsepersonell er en viktig oppgave for 11

12 kompetansesenteret. Kursvirksomhet og veiledning av våre ansatte i 2014 er synligjort i tabell 2 og KURSVIRKSOMHET Tabell 2: Ekstern kursvirksomhet ved TkVest/H i 2014 ( målgruppe, varighet og tall på deltagere ). Spesialitet Kurs (tema/tittel) Målgruppe Varighet i timer Oralkirurgi/Oralmedisin Erfaring fra Kina NFOROM Oralkirurgi/oral 1 time 45 medisin Fagdag Tilsatte ved TkV- 3 timer 25 Hordaland Pedodonti Munnhelse og kroniske sykdommer Tilsatte på Barneklinikken HUS 1 time 40 Munnpleie og psykiske Tilsatte på HABU, HUS 1 time 30 funksjonshinder Henvisning i pedodonti Klinikkledermøte O,5 time 20 Nevropsykriatriske Internkurs TkV 3 timer 20 diagnoser Hordaland og IKO/UIB Fagdag pedodonti Tilsatte ved TkV- 3 timer 30 Hordaland Munnhelse og psykisk helse Tilsatte ved BUP 1 time 30 Munnhelse og psykisk helse Tilsatte ved BUP 1 time 20 Presentasjon av pedodonti Distriktsmøte Sentrum 1 time 50 Mineralsjonsforstyrrelser, Distriktsmøte 3 timer 40? redsel/angst Aust Endodonti Biokeramer Tannhelsepersonell 2 timer 70 Antall deltaker e På liv og død NTF landsmøte Tannleger 0,5 time Maskinell Tannleger/tannhelsepersonell 3 timer 12 Endo/arbeidskurs/forelesning Fagdag endodonti Tilsatte ved TkV- 3 timer 15 Hordaland NEF-arbeidskurs i Tannleger 7 timer 21 kirurgi/assistent Endodonti på solsiden Tannhelsepersonell 0,5 time 12 Periodonti Kurs i regenerativ periodontal Tannleger/tannhelsese 1,5 timer kirurgi kretærer TkV H Kjeveortopedi/LKG En kjeveortopeds hverdag Distrikt Vest 2 timer 60 Speed date med Distrikt Nord 2 timer 60 kjeveortopeden Forelesning LKG Tannlegestudenter 2 timer 50 Tannlegeutdannelse UiB Forelesning LKG Tannpleierstudenter 2 timer 40 Tannpleierutdannelse Forelesning LKG Fylkeskontakter og 2 timer 40 12

13 styre i spalteforening Informasjonskurs/dagskurs Foreldre LKG spalte 11 timer 50 pasienter Kjeveortopedi Kjeveortopedisk behandling Distrikt Aust 2 timer 30 av pasienter med tanntraume Traume og kjeveortopedisk Årstad tannklinikk 1,5 time 25 henvisning Radiologi CBCT Tannleger 2 timer 30 Dentalrøntgen/strålevern Hele teamet 2 timer 40 Implantater/protetikk Spesialtannpleiere HUS CBCT Tannleger 2 timer 30 Leder av tannlegeforeningens Tannleger 16 dager kompetansekurs i implantatprotetikk, 4 helgesamlinger + nettbasert undervisning Startkurs i implantatprotetikk. Tannleger 2 dager 16 Påbyggingskurs i Tannleger 1dager 16 implantatprotetikk Kurs i gero-dontologi /helkeramiske Distriktsmøte 1 dager 100 broer Stavanger Implantatprotetikk og Tannleger og Kvelds 50 helkjeramiske broer Tannteknikere ( Kurs Oppdateringskurs i oral Tannleger 4 dager 60 protetikk i regi av NTFs (Portugal) utenlandskurs Nordisk implantatkurs Tannleger 2 dager Innleder og motivator (Gøteborg) Foreleser: Scandinavian Tannleger 3 dager 60 Academy for Esthetic Denistry (Danmark) Oral implantologi Ansatte spesialister og spesialistkandidater I 1 dag oral protetikk ved UiO Kurs for studenter 5.kull i Studenter UiB 5.kull Kvelds-kurs samarbeid med tannteknikere Fast protetikk på pasienter i Tannhelsedistrikt Vest 60 prioriterte grupper Forelese Munnstell for syke og døende pas HIB vernepleiestudenter 3+2 timer 45/ VEILEDNING Tabell 3: Veiledning privat og offentlig Spesialitet Veiledning offentlig tannhelsetjeneste veiledning privat sektor Pedodonti Antall: i mail og samtaler Antall: 0 Innhold: (stikkord) - Konsultasjon i form av traume - Bedømmelse av røntgen - Terapidiskusjoner Endodonti Antall: 38 Antall: 45 13

14 - Endodontiske problemstillinger. Tid pr. veiledning ca. 20 min. - Material/ utstyrsveiledning Periodonti Antall: 10 -Periodontal sanering og rehabilitering: 4 t Sanering av tannsett i forkant: 1t Behandling av enkle kasus: 4t Skriftlig kommunikasjon: Anbef. Henvisende tannlege om å håndtere enkle kasus.: Usikker Antall: 0 Kjeveortopedi/L KG - Masterstudier ved UiB: Veileder: 50 t - Styremedlem kvalitetssikring av LKG: 40 t - Pasientgjennomgang med oralkirurg, HUS: 18 t - Medlem av referansegruppen i HOD for utredning av nytt takstsystem kjeveortopedi: 15t - Styremedlem nasjonalt forskningsråd for utdeling av midler fra LKG fondsmidler: 8t - Fellesklinikk med plastikk-kirurger HUS: 32t - Behandlingsplanlegging/rådgivning lokale kjeve- ortopeder ifm beh LKG pasienter: 50 t Radiologi Antall: 55 - Vurdere røntgenbilder-second opinion: 15 t - Strålevern: 10 t - Bruk av apparat, holdere: 5 t Antall: 0 Antall: 5 Innhold: (stikkord) Se off.veiledning Implantater/ - Veiledning av studenter og hospiterende kolleger ved avdelingen Antall: 0 protetikk Protetikk Antall: 9 Antall: 0 - Vurdering av protetisk behandling: 1 - Hospitering av off.tannlege: 7 - Hospitering av spes.cand.pedo: 5 t - Veiledning protetikk tannlege: 3 - Vurdering av pas sammen med spes kjeveortopedi IKO: 1 Spesialtannpleiere - Hospitering Tannlegestudenter kull 46 ganger a 2t 15 min Antall: 0 - Medveileder tannpleierstud. Bacheloroppgave implantater og periimplatitt. - Medveileder for masterstudenter o odontologi sammen med oralkirurg - Mottak av hospitanter 2 i INTERN KOMPETANSEHEVING Alle ansatte på TkVest/H får årlige individuelle kursmidler til kompetansegivende kurs. I tillegg støtter kompetansesenteret kurs som er nødvendig for å ha høy kompetanse i det fagfeltet den ansatte jobber i. Hver 6 uke holdes det fagdager for alle ansatte på TkVest/H hvor både de ulike fagområder og forskning har egne dager. Fagdagene er åpne for ansatte i tannhelsetjenesten og ved IKO, UiB. 14

15 7. SPESIALISTUTDANNINGEN Siden høsten 2013 har vi hatt 2 ansatte fra tannhelsetjenesten tilsatt som spesialistutdanningskandidater i pedodonti. Forventet slutteksamen er våren De to kandidatene har bindingstid i tannhelsetjenesten i Hordaland etter endt utdanning (i 2 år). Tannhelsetjenesten har bidratt med lønnsfinansiering under hele utdanningsløpet. Vår pedodontist bidrar inn i spesialistutdanning med klinisk veiledning i en 60% stilling. 8. ODONTOFOBI/TOO 8.1 TANNHELSETILBUD TIL ODONTOFOBI OG OVEGREPSUTSATTE PASIENTER Senter for odontofobi (SFO) i Bergen utgjør den fremste kompetansen i vår region innenfor det aktuelle fagfeltet. Organisatorisk er dette senteret nå tilknyttet TkVest-Hordaland, men yter nødvendige tjenester til hele regionen. TkVest/H sendte i 2014 inn en søknad om å få nasjonalt senter i odontofobi lagt til TkVest/H. Senteret fikk i 2014 støtte fra politisk ledelse i Hordaland fylkeskommune og er sikret eventuell finansiell støtte til fylkeskommunal del av etableringskostnader. Senterets ansatte har i 2014 hatt en sentral rolle i den nasjonale faggruppen for TOO prosjektet, og samt med å etablere et nasjonalt forskningsprosjekt. Opplæringen og oppfølgingen av behandlerteamene i TkVest har SFO hatt ansvaret for. Regionalt har vi etablert faglig nettverk bestående av SFO, RVTS, UiB, TkVest og tannhelsetjenesten i Rogaland og Hordaland. Dette nettverket avholdt 2 møter i RVTS har vært og er en viktig samarbeidspartner når vi nå mottar både torturoverlevere og voldsofre, og har bidratt med verdifull informasjon om hvordan et tilbud kan tilrettelegges for disse pasientene. Psykolog fra RVTS som deltar på våre felles møter har stilt opp med faglige råd og kan konsulteres ved spørsmål angående den enkelte pasient etter behov. Brosjyremateriell er og distribuert på helsestasjoner og til flyktningmottak for å nå ut til målgruppen med informasjon om tilbudet. Fagpersoner fra RVTS-Vest har vært inne og kurset TOO-team fra hele TkVest. Samtlige TOO- team i TkVest har nå gjennomført opplæringsdag i kognitiv atferdsterapi som behandlingsmetode for pasienter som lider av odontofobi og intra-oral injeksjonsfobi. Videre så har alle teamene gjennomgått grunnleggende opplæring for å kunne tilby tilrettelagt tannhelsetilbud til pasienter som er utsatt for tortur og/eller overgrep. Denne kompetanse i behandling av slike traumatiserte pasienter arbeides det videre med. Det er nå også åpnet opp for at tannpleier ved de aktuelle klinikkene får delta på kurset. Vi anser tannpleier som en veldig viktig aktør på området forebygging og behandling av odontofobi. Det er i hovedsak tannpleier som driver store deler av det forebyggende tannhelsearbeidet. Tannpleier blir 15

16 derfor en særs viktig aktør i forbindelse med denne opplæringsdelen. SFO økte sin behandlingskapasitet i 2014 opp til 100 % spesialtannlege og fra til 150 %.Psykologstilling ble økt til 120 % og tannhelsesekretær til 140 %. Spesialtannlege og psykolog, SFO, har undervist tannlege og tannpleierstudenter ved Universitetet i Bergen. I regi av SFO er det nå gitt opplæring av 4 behandlerteam i TkVest: 3 team i Rogaland (Stavanger, Sandes, Haugesund), 2 team i Hordaland (distrikt Sør og Aust) og 1 team i Sogn og Fjordane (Florø, ikke operativt ennå, mangler også psykolog). Et team nr. 2 er under planlegging i Hordaland, distrikt Nord. Ved SFO er det også i 2014 opplært en ny TOOtannlege og sekretær. 8.2 ANTALL PLANLAGTE OG GJENNOMFØRTE KURS, MØTER, SEMINAR OG NETTVERKSMØTER Tabell 4: Gjennomførte kurs og seminar Kurs (tittel/tema) Målgruppe Varighet Tall (timer) Deltagere Opplæring for TOO-team (Team Aust) Tannlege/tannhelsesekretær 12t Variabel TOO-samling (Team Aust) - TOO-kurs, Tortur og overgrep (Team Aust) Kognitiv atferdsterapi i behandling av TOO-pasienter Traumer, Tortur og Torturskader KBT ved odontofobi og intraoral injeksjonsfobi Generelt om psykologi i behandlingssituasjonen. Klinisk kommunikasjon. (Klinisk innføringskurs) (fagområde: Pedodonti Klinisk kommunikasjon /kommunikasjon med barn og foreldre (fagområde Tannlege/tannhelseseketær/ 6 psykolog Nye TOO-team ved TkVest (Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane) Kurset var også åpent for pedodontister/ og pedodonist- kandidater ved UiB Etablerte og nye TOO-team 6,5 25 ved TkVest Kurs for tannhelsepersonell i 6 49 Sogn og Fjordane (Privat og offentlig) Master i odontologi kull 2 6x60 min Ca 48 Master i odontologi kull 4 3x 45 min Ca 48 Pedodonti) TOO-prosjektet Master i odontologi kull 4 1x75 min Ca 48 «Pasienten min er vanskelig» Master i odontologi kull 4 1x75 min Ca 48 Barn hos tannlege Master i odontologi kull 5 1x75 min Ca 48 16

17 Barn hos tannlege Master i odontologi kull 5 3x45 min Ca 48 Kognitiv utvikling hos barn Master i odontologi kull 5 3x45 min Ca 48 Etikk. Master i odontologi kull 4 2x75 min Ca 48 Smertefysiologi Master i odontologi kull 4 45 min Ca 48 Klinisk innføringskurs. Generelt om Bachelor i tannpleie kull 1 6x60 min Ca 32 psykologi i behandlingssituasjonen. Klinisk kommunikasjon. ( Klinisk kommunikasjon Bachelor i tannpleie kull 2 3x45 min Ca 32 /kommunikasjon barn og foreldre Barn hos tannlege Bachelor i tannpleie kull 2 3x45 min Ca 32 Etikk Bachelor i tannpleie kull 3 2x75 min Ca 32 Kommunikasjon mellom mennesker Ansatte ved IKO, UiB 1 t Ca 150 Fagutviklingsdag (odontofobi) TkVest Ansatte ved TkVest Hordaland Tabell 5: Gjennomførte og planlagte møter 3 t Ca 25 Tema for møte Målgruppe/hensikt Varighet (timer) Tall deltakere Samarbeidsmøte om C2 (Team - Leder for hjemmesykepleien 1 5 Sør) Stord kommune Samarbeidsmøte om rusomsorg Leder for rus - Nav 1 3 (Team- Sør) Møte med psykisk helse Stord Leder for psykisk helse -Stord 1 5 (Team -Sør) Informasjon - Julemøte (Team-Sør) Distrikt Sør 1 45 Informasjon Julemøte (Team-Aust) Forskningsmøte oppstart av studie ved TkSør. Ansatte ved SFO har deltatt på alle nasjonale faggruppemøter og forskningsgruppemøter i TOOprosjektet Regionalt TOO-møte. (Hordaland og Rogaland ) Møte i Helsedirektoratet vedrørende TOO-prosjektet. ( ) Distrikt Aust 30 Møte i forbindelse med prosjektet: «Opplevelser av tannbehandling hos mennesker som har vært utsatt for seksuelle overgrep i oppveksten.» Representanter fra TkS, TkV og RVTS Det har vært fokus på utdanningsplan for nye TOO-team samt videre forskning og konsolidering av TOO-prosjekt. Nettverksmøte 3 Nasjonal nettverksgruppe 3 Møte ROK-nasjonalt Deltakere fra alle ROK 3 Nettverksmøte ROK i Tromsø (11. Deltakere fra alle ROK 2 dager og 12.juni) Møte i styringsgruppen TOO, Oslo Styringsgruppen TOO 3 t Ansatte ved SFO har fungert som ekstern sensor i forbindelse med kommunikasjonsundervisning ved Høyskolen i Bergen (HIB) 17

18 8.2.1 Seminar holdt av eksterne foreleser i 2014 TkVest/H har invitert følgende eksterne forelesere: Bivirkningsgruppen ved Uni Helse Research,, Regionalt kompetansesenter for forskning, Helse Bergen, Kvalitetssikring i helsetjenesten,, Barnevernvakten i Bergen, Barnehuset i Bergen Hospitering ved TkVest/H TkVest/H har et særskilt ansvar for etterutdanning av tannhelsepersonell i regionen. I løpet av 2014 har TkVest/H hatt både tannleger og tannpleiere på hospitering Varigheten har variert fra en dag til en uke. 8.3 OMFANG AV TVERRFAGLIG SAMARBEID MED ULIKE FAGMILJØ Odontofobi er et fagområde hvor en er avhengig av et tverrfaglig samarbeid for å lykkes. I 2014 har noen nye samarbeidsprosjekter fortsatt fra 2013 mens andre har oppstått. Tabell 6 og 7 viser omfang av tverrfaglig samarbeid og nettverk i Tabell 6: Tverrfaglig samarbeid Fagmiljø Samarbeidets art Tidsbruk Psykisk helse, Stord kommune (Team Prosjekt/forskning 2 timer Sør) Kontinuerlig samarbeid med Institutt for klinisk odontologi ved UiB Det arbeides kontinuerlig med å forbedre undervisningen mht. behandling av TOOpasienter både inn mot Master i odontologi og Bachelor i tannpleie. Kontinuerlig samarbeid med avdeling for pedodonti ved institutt for klinisk odontologi ved UiB Samarbeid med Helse-Bergen, Kronstad DPS, OCD-teamet Samarbeid med helsesøstre i Åsane bydel for å innhente kunnskap til bruk i behandling av barn og ungdom som har Blod-skade-injeksjonsfobi. SFO har i løpet av 2014 hatt 7 personer fra ulike deler av landet som arbeider med ROK/TOO prosjekter på hospitering ved SFO Samarbeid møte/kurs ved Helse Bergen, Kronstad DPS og OCD-teamet. Målsetting: En samlet plan for i større grad kunne forebygge odontofobi. Samarbeid om behandling av pasienter som lider av Blod-skade-injeksjonsfobi. (Bilfobi). Kompetanse i behandling av denne spesifikke fobien finnes i SFO Alle helsesøstre i Åsane har fått kursing (3 timer) i forebygging og behandling av Bilfobi. Opplæring og informasjon Opplæring og informasjon og utarbeiding av samarbeidsrutiner 25 timer 3 timer 10 dager 10 dager 18

19 8.4. TILTAK FOR Å ETABLERE OG OPPRETTHOLDE FAGLIGE NETTVERK OG SAMARBEID MED FORSKNINGSBASERTE MILJØ Tabell 7: Faglige nettverk Tiltakets innhold Prosjekt: Tannhelse og tannbehandling hos personer med langvarige psykiske lidelser (team Sør) Kursing av tannleger i tannhelsetjenesten for å sikre forebygging av odontofobi og intra-oral injeksjonsfobi Opplæring av helsesøstre i forebygging og behandling av ekstra-oral injeksjons-fobi. I samarbeid med Helse Bergen, Kronstad DPS og OCD-teamet, etablere et behandlingstilbud for personer som lider av ekstra-oral injeksjonsfobi Kursing av nye og «gamle» «paraply-tannleger» for å sikre at pasienter som har gjennomgått angstbehandling ved SFO får best mulig oppfølging senere Grad av måloppnåelse Prosjektet har fått støtte fra fondsmidler og tannlege I sør distrikt frikjøpes for å arbeide videre med prosjektet. Slkand til REK er under arbeid. Mål gruppe er pasienter i gruppe C2 som har bistand fra psykisk helsetjeneste i kommunen Heldagskurs gjennomført i 1 av 5 distrikt i Hordaland. (kurset fikk god tilbakemelding og er anbefalt for de øvrige 5 distrikt) Kurs gjennomført i en bydel i Bergen Det arbeides med kursing av psykologer slik at disse får kompetanse på å sette injeksjoner i forbindelse med angstbehandling Kurs under planlegging 9. FORSKNING 9.1 FORSKNINGSAKTIVITET - FORSKNINGSOMRÅDER I 2014 var det tilsatt 3 forskningskoordinatorer i henholdsvis; 40%, 50%, og 20% stilling. Alle hadde stilling på IKO, UiB, i tillegg. 2 stipendiater var tilsatt i 1014 og i tillegg lønnet vi en tilsatt på et forskningsprosjekt i samarbeide med bivirkningsgruppen i Bergen. Fylkestannlegen opprette i 2014 et fond for alle ansatte i tannhelsetjenesten, hvor det og ble mulig å søke om midler til forskningsprosjekter eller til frikjøp fra stilling for å jobbe med forskningsprosjekt. 19

20 Et av målene er at ansatte i tannhelsetjenesten skal se på deltakelse i forskningsaktivitet som ennaturlig del av klinisk praksis. Dette vil mest sannsynlig bidra til økt kunnskap og bedre forutsetninger for å kritisk vurdere ny vitenskap, og dermed fremtidig gi en mer effektiv og høyere kvalitet på tjenesten. Det avholdes regelmessige forskningsmøter med alle ansatte som er involvert forskning ved TkVest/H FORSKNINGSSTRATEGI I 2014 ble det ferdigstilt en forskningsstrategi for TkVest. Det ble besluttet at Forskning i TkVest skal omfatte klinisk forskning, adferdsteoretisk og epidemiologisk befolkningsrettet forskning. TkVest skal bidra til translasjonell forskning. 9.3 PLANLAGTE OG PÅGÅENDE PROSJEKTER Planlagte prosjekter Tannhelse og bruk av tannhelsetjenester hos pasienter med alvorlige psykiske lidelser. Samarbeid: Kommunal psykiatrisk hjemmesykepleie (Stord, Bergen) Pågående prosjekter Følgende prosjekter er under arbeid: 1. Phd-prosjekter. Intra-oral injection phobia in children and adolescents- Prevalence, subgroups and the effect of cognitive behavioral treatment (CBT)» Senter For Odontofobi i samarbeid med: IKO, UiB. Forskerutdanning: MOFA, UiB. Agreement of Cooperation between the Child Welfare and the Public Dental Service in Western Norway. Effects of the Cooperation and its Associated Procedures..Samarbeid: HEMIL-senteret, Forskerutdanning: Psyk. Fak.,UiB Tannbehandling med plastbaserte tannfyllingsmaterialer; eksponering for bisfenol A og mulige effekter.samarbeid: Bivirkningsgruppen, IKO, UiB; Forskerutdanning: MOFA, UiB (oppstart ) 2. Forskerinitierte prosjekter: Barn og unge med Juvenil Idiopatisk Arthritis: Samarbeid; Pedoavd (IKO, UiB) HUS Barneavd. + Barnerøntgen Helse Bergen. (Spesialistoppgave pedodonti) Reborn prosjekt (EU finansiert): LKG pasienter får acellulært beinsubstitutt Samarbeid: IKO, UiB, og HUS. 20

2. MÅLSETTING... 4 3. ORGANISERING OG TILKNYTNING... 4 3.2 PROFILERING AV TKVEST/H... 5. 3.2.1 Hjemmesiden... 5. 3.2.2 Bergen Tannlegeforening.

2. MÅLSETTING... 4 3. ORGANISERING OG TILKNYTNING... 4 3.2 PROFILERING AV TKVEST/H... 5. 3.2.1 Hjemmesiden... 5. 3.2.2 Bergen Tannlegeforening. ÅRSMELDING 2014 1 Innhold 1. HISTORIKK... 4 2. MÅLSETTING... 4 3. ORGANISERING OG TILKNYTNING... 4 3.2 PROFILERING AV TKVEST/H... 5 3.2.1 Hjemmesiden... 5 3.2.2 Bergen Tannlegeforening.5 4. ØKONOMI OG

Detaljer

09.06.15 Endres i topp-/bunntekst 1

09.06.15 Endres i topp-/bunntekst 1 09.06.15 Endres i topp-/bunntekst 1 Hva driver vi med Spesialisttannhelsetjenester Rådgiving Kurs/hospitering Spesialistutdanning Forskning/veiledning Undervisning Spesialister/spesialtannleger 1 oral

Detaljer

Hovedutfordringer og strategiske satsinger

Hovedutfordringer og strategiske satsinger Besøksadresse: Postadresse: Kontakt: Sørlandet sykehus Sørlandet sykehus Tlf: 37 07 53 00 Sykehusveien 1 Postboks 783 Stoa Hjemmeside: Arendal 4809 Arendal www.tksor.no Hovedutfordringer og strategiske

Detaljer

Historikk. Utredninger om Komp. S: Oppdrag: Stortingsvedtak 2002 - tannlegeutdanning - kompetansesenter

Historikk. Utredninger om Komp. S: Oppdrag: Stortingsvedtak 2002 - tannlegeutdanning - kompetansesenter Historikk Utredninger om Komp. S: Oppdrag: Stortingsvedtak 2002 - tannlegeutdanning - kompetansesenter TkNN etablert i 2003 TANN-bygget i 2007 Spesialisttilbud Spesialistutdanning Rådgivning/utdanning

Detaljer

Kristiansand, 10. juni 2015. Kortreist kompetanse - et prosjekt i sør

Kristiansand, 10. juni 2015. Kortreist kompetanse - et prosjekt i sør Kristiansand, 10. juni 2015 Kortreist kompetanse - et prosjekt i sør Interpellasjon i Stortinget 7. mai 1998 Jon Alvheim: Stortinget ber Regjeringen vurdere å fremme forslag for Stortinget om opprettelse

Detaljer

Kompetansesentrene - hvor kom ideen fra, hvor er vi nå og hvor vil vi?

Kompetansesentrene - hvor kom ideen fra, hvor er vi nå og hvor vil vi? Kompetansesentrene - hvor kom ideen fra, hvor er vi nå og hvor vil vi? Hildur Cecilie Søhoel, seniorrådgiver/tannlege i Helsedirektoratet 16.06.2015 1 For 17 år siden. Stortinget ber regjeringen. Legge

Detaljer

TANNHELSE ROGALAND FKF. Godkjenning av protokoller fra møtene og SAKSLISTE

TANNHELSE ROGALAND FKF. Godkjenning av protokoller fra møtene og SAKSLISTE TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 03/14 Møtedato: 09.04.2014 Tid: 10:00 Møtested: Fylkeshuset, E-202 Eventuelt forfall meldes til Heidi Fosse tlf. 51

Detaljer

Regionalt kompetansesenter odontologi MN. Etatsmøte tannhelse. Presentasjon 26.04.07 Rica Hell Stjørdal

Regionalt kompetansesenter odontologi MN. Etatsmøte tannhelse. Presentasjon 26.04.07 Rica Hell Stjørdal Etatsmøte tannhelse Presentasjon 26.04.07 Rica Hell Stjørdal Prosjektleder Helge Mjøen Bakgrunn/ erfaring: - Senior rådgiver strategi og ledelse - Arbeidet med utvikling av kommuner og helseforetak - Master

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Fremtidens tannhelse Samarbeid til beste for pasienten. Hvor er spesialistene i utformingen av fremtidens tannhelsetjeneste?

Fremtidens tannhelse Samarbeid til beste for pasienten. Hvor er spesialistene i utformingen av fremtidens tannhelsetjeneste? Fremtidens tannhelse Samarbeid til beste for pasienten Hvor er spesialistene i utformingen av fremtidens tannhelsetjeneste? Avd. dir. Kjell Røynesdal Tannlegespesialistenes fellesorganisasjon 30. januar

Detaljer

ÅRSRAPPORT TKØ 2011. TKØ har i hovedsak vært finansiert via statlige prosjektmidler i 2011.

ÅRSRAPPORT TKØ 2011. TKØ har i hovedsak vært finansiert via statlige prosjektmidler i 2011. ÅRSRAPPORT TKØ 2011 1. Oppsummering TKØ har i mesteparten av 2011 vært et prosjekt, men et IS (Interfylkeskommunalt samarbeid) etter kommunelovens 27 er nå etablert i henhold til vedtak i fylkestingene

Detaljer

Utviklingen av de regionale kompetansesentrene- tjener den til det beste for en samlet tannhelsetjeneste?

Utviklingen av de regionale kompetansesentrene- tjener den til det beste for en samlet tannhelsetjeneste? Utviklingen av de regionale kompetansesentrene- tjener den til det beste for en samlet tannhelsetjeneste? Pål Barkvoll, professor dr.odont. (oral kirurgi og oral medisin) Dekan Det odontologiske fakultet,

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PROTETIKK

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PROTETIKK U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PROTETIKK Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet stiller seg positivt til en samarbeidsform organisert som et IKS.

Helse- og omsorgsdepartementet stiller seg positivt til en samarbeidsform organisert som et IKS. 2. SAMMENDRAG Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt-Norge skal organiseres etter en desentralisert modell, og ha en felles administrativ koordinerende enhet som foreslås opprettet som et interkommunalt

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 17.09.2013

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 17.09.2013 Saksnr.: 2012/5900 Løpenr.: 44640/2013 Klassering: 125 Saksbehandler: Hanne Christine Lundemo Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 17.09.2013 Tannpleiers

Detaljer

Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan

Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan Tannhelse for eldre Tannhelsetilbudet i Norge Privat del ca 2/3 av alle tannleger arbeider privat Offentlig del drives av fylkeskommunen, og har lovpålagte

Detaljer

PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN

PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Regler for spesialistutdanning av tannleger

Regler for spesialistutdanning av tannleger Regler for spesialistutdanning av tannleger Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 19.12.2008 1. Formelt grunnlag. 3 2. Den norske tannlegeforenings spesialistkomité 3 3. Generelle regler. 3 3.1 Rett

Detaljer

Utfordringer i Telemark Terje Fredriksen Leder Telemark Tannlegeforening

Utfordringer i Telemark Terje Fredriksen Leder Telemark Tannlegeforening Utfordringer i Telemark Terje Fredriksen Leder Telemark Tannlegeforening Telemark Tannlegeforening Lokalforening av NTF. Representerer nesten alle offentlige og private tannleger og spesialister i fylket.

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Kartlegging av praksis

Prosjektbeskrivelse. Kartlegging av praksis Prosjektbeskrivelse Kartlegging av praksis Juni 2013 1 Sammendrag Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland skal gjennomføre et prosjekt om tannhelsetilbudet til pasienter i hjemmesykepleien.

Detaljer

Strategisk plan 2010-2020

Strategisk plan 2010-2020 Strategisk plan 2010-2020 FOTO: JAN UNNEBERG Visjon: Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo skal utdanne kandidater til selvstendig klinisk yrkesutøvelse som sikrer at tannhelsetjenester av

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ENDODONTI

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ENDODONTI U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ENDODONTI Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALUTDANNING I KARIOLOGI

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALUTDANNING I KARIOLOGI U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALUTDANNING I KARIOLOGI Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

R UBRIKKANNONSER. Stilling ledig D EN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2010; 120 NR 2 149

R UBRIKKANNONSER. Stilling ledig D EN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2010; 120 NR 2 149 R UBRIKKANNONSER Stilling ledig D EN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2010; 120 NR 2 149 Assistenttannlege, Grimstad Skjærgårdstannlegene DA i Grimstad v/tannlegene Svein Leikanger og Lars Jomås søker

Detaljer

Rettigheter til tannbehandling for personer med alvorlig psykisk lidelse. Gardermoen 27.september 2016 Tannhelse hos personer med psykose

Rettigheter til tannbehandling for personer med alvorlig psykisk lidelse. Gardermoen 27.september 2016 Tannhelse hos personer med psykose Rettigheter til tannbehandling for personer med alvorlig psykisk lidelse Gardermoen 27.september 2016 Tannhelse hos personer med psykose Tannlegespesialitet i klinisk odontologi? Tverrfaglig odontologisk

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI UNIVERSITETET I BERGEN Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske fakultet juni

Detaljer

Etter at skolehelsetjenesten har blitt så kraftig redusert i mange kommuner, har distriktstannlegenes/tannpleierens rolle blitt mer og

Etter at skolehelsetjenesten har blitt så kraftig redusert i mange kommuner, har distriktstannlegenes/tannpleierens rolle blitt mer og 12.05.2009 Holmenkollen Oslo 8.Mai 2009 Anne Rønneberg Tannhelsetjenestens rolle i forbindelse med mistanke om overgrep og barnemishandling. Etter at skolehelsetjenesten har blitt så kraftig redusert i

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I KJEVEORTOPEDI

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I KJEVEORTOPEDI U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I KJEVEORTOPEDI Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING SAKSLISTE

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING SAKSLISTE TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 2/14 Møtedato: 17.03.2014 Tid: 10:00 Møtested: Fylkeshuset, E-202 Eventuelt forfall meldes til Heidi Fosse tlf. 51

Detaljer

Samarbeidsavtale Inngått: mellom Det medisinsk-odontologiske fakultet v/ Institutt for klinisk odontologi og Odontologisk klinikk

Samarbeidsavtale Inngått: mellom Det medisinsk-odontologiske fakultet v/ Institutt for klinisk odontologi og Odontologisk klinikk Samarbeidsavtale Inngått: 14.3.08 mellom Det medisinsk-odontologiske fakultet v/ Institutt for klinisk odontologi og Odontologisk klinikk Denne avtalens innhold regulerer det undervisnings- og forskningsmessige

Detaljer

Under tilsyn % Us og behandlet

Under tilsyn % Us og behandlet Barn og ungdom, født 1994-2011 Gruppe A * Nord-Rogaland 26 266 24 482 93,2 15 580 59,3 710 8 902 Nord-Jæren/Ryfylke 15 601 15 318 98,2 10 691 68,5 669 4 627 Stavanger 30 093 29 131 96,8 17 841 59,3 1 002

Detaljer

Klinikkstrukturplan Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF

Klinikkstrukturplan Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF - en del av din hverdag Klinikkstrukturplan Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Info til regionrådet for Midt-Buskerud 23.11.12 Fylkestannlege Berit Binde Oppdrag fra Tannhelseforetakets styre: Lage en plan

Detaljer

Tannhelse. Forebygging og nye regler

Tannhelse. Forebygging og nye regler Tannhelse Forebygging og nye regler Erfaringskonferanse Kragerø, 5.12.2014 Tannhelsetjenesten Hvem er vi? Lov om tannhelsetjenesten Todelt ansvar: 1. Fylkeskommunen skal sørge for at tannhelsetjenester,

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling. BFK Tannhelse Serviceerklæring

Skaper resultater gjennom samhandling. BFK Tannhelse Serviceerklæring Skaper resultater gjennom samhandling BFK Tannhelse Serviceerklæring 1 Serviceerklæringen skal beskrive våre tilbud slik at du vet hva du kan forvente av oss Våre oppgaver Fylkeskommunen har ansvar for

Detaljer

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING SAKSLISTE

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING SAKSLISTE TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 03/13 Møtedato: 16.04.2013 Tid: 10:00 Møtested: Fylkeshuset, D-010 Eventuelt forfall meldes til Heidi Fosse, tlf. 51

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år.

Nasjonale retningslinjer for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år. Nasjonale retningslinjer for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år. Prosessen Kunnskapsgrunnlaget Vurderinger av konsekvenser Anbefaling Tiltak-alternativt tiltak Prioriterte områder - problemstilling

Detaljer

en annleis fagdag: rus og psykisk helse - levevanar og sammenhengar

en annleis fagdag: rus og psykisk helse - levevanar og sammenhengar En annerledes fagdag: Rus- og psykisk helse en annleis fagdag: rus og psykisk helse - levevanar og sammenhengar Førebyggande tannhelse Anfinn Valland Overtannlege Gruppe C1 Eldre, uføre og kronisk syke

Detaljer

«Oppfølging av Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen mv.»

«Oppfølging av Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen mv.» «Oppfølging av Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen mv.» Det vises til høringsnotatet «Oppfølging av Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen mv.» med høringsfrist 1. oktober 2016.

Detaljer

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Fagområder Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ble etablert i 1997, da med fokus på fagområdet

Detaljer

Tannhelse likeverdig tilbud? Nasjonalt prioriteringsråd, PHTH Hildur Cecilie Søhoel PHTH. Oslo, 16.februar 2017

Tannhelse likeverdig tilbud? Nasjonalt prioriteringsråd, PHTH Hildur Cecilie Søhoel PHTH. Oslo, 16.februar 2017 Nasjonalt prioriteringsråd, PHTH Hildur Cecilie Søhoel PHTH Oslo, 16.februar 2017 Den offentlige tannhelsetjenesten A: Den offentlige tannhelsetjenesten skal organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen.

Detaljer

Årsmelding åringer uten karieserfaring i % Antall 5-åringer. % us dmft=0 % dmft=0. Tannhelsedistrikt. Nord-Rogaland ,2

Årsmelding åringer uten karieserfaring i % Antall 5-åringer. % us dmft=0 % dmft=0. Tannhelsedistrikt. Nord-Rogaland ,2 Tannhelse Rogaland Norge 5-åringer uten karieserfaring i 85 80 Antall 5-åringer us dmft=0 dmft=0 Nord-Rogaland 1 507 80 1 021 84,2 75 Nord-Jæren & Ryfylke 987 81 669 83,8 70 65 Stavanger 1 689 75 1 058

Detaljer

Årsmelding åringer uten karieserfaring i % Antall 5-åringer. Tannhelsedistrikt. % us. dmft=0 % dmft=0. Nord-Rogaland ,8

Årsmelding åringer uten karieserfaring i % Antall 5-åringer. Tannhelsedistrikt. % us. dmft=0 % dmft=0. Nord-Rogaland ,8 5-åringer uten karieserfaring i 85 80 Antall 5-åringer us. dmft=0 dmft=0 Nord-Rogaland 1 481 83 1 017 82,8 75 Nord-Jæren & Ryfylke 946 76 589 82,3 70 65 Stavanger 1 757 82 1 204 83,8 Sandnes 1 459 79 953

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Tannhelsetjenesten for utsatte grupper utfordringer i Telemark

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Tannhelsetjenesten for utsatte grupper utfordringer i Telemark TELEMARK FYLKESKOMMUNE Tannhelsetjenesten for utsatte grupper utfordringer i Telemark Høstkonferanse for helse- og omsorgstjenesten i Telemark Vraadal 1.-2. oktober 2013 Den off. tannhelsetjenestens mandat:

Detaljer

STILLING LEDIG R UBRIKKANNONSER

STILLING LEDIG R UBRIKKANNONSER R UBRIKKANNONSER STILLING LEDIG Tannlegesenter Oslo Nytt moderne tannlegesenter åpner i juni 2006 sentralt i Oslo. Vår nye klinikk vil ha behandlingsrom som er ergonomisk designet for å kunne tilby alle

Detaljer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2018-2021 STRATEGIPLAN 2018-2021 2 Innhold 1. TkMN mot 2021 / side 5 2. Samfunnsoppdraget / side 6 3. Hensikt, virkemidler og påvirkning / side 8 4. Satsingsområder / side 9 3 Tannhelsetjenestens

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet Tannhelsepersonell og henvisning til Røyketelefonen

Sluttrapport for prosjektet Tannhelsepersonell og henvisning til Røyketelefonen Sluttrapport for prosjektet Tannhelsepersonell og henvisning til Røyketelefonen - Et prosjekt utført ved utvalgte tannklinikker i Rogaland oktober 2009 mars 2010 Bakgrunn Hvert år dør det over 6 700 mennesker

Detaljer

Nr. Vår ref Dato I-16/ /HTA 3 EMH/

Nr. Vår ref Dato I-16/ /HTA 3 EMH/ Rundskriv Rikstrygdeverket Landets fylkeskommuner Landets tannleger Nr. Vår ref Dato I-16/2004 200404965/HTA 3 EMH/ 17.12.2004 Forskrift til folketrygdloven 5-6 om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse

Detaljer

R UBRIKKANNONSER. Stilling ledig D EN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2010; 120 NR 4 285

R UBRIKKANNONSER. Stilling ledig D EN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2010; 120 NR 4 285 R UBRIKKANNONSER Stilling ledig D EN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2010; 120 NR 4 285 Tannlege Oslo Vi søker dyktig og engasjert tannlege, helst med erfaring. 1 2 dager i uken, med mulighet for utvidelse

Detaljer

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse.

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse. Bedre for barn Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland www.tysver.kommune/helse.no bedre oppvekst for barn For å skape bedre forhold for barn

Detaljer

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 15/12 12/13817 KRITERIER FOR UTDANNINGSFOND I TANNHELSE ROGALAND

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 15/12 12/13817 KRITERIER FOR UTDANNINGSFOND I TANNHELSE ROGALAND TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 04/12 Møtedato: 28.08.2012 Tid: 10:00 - Møtested: D-010, Fylkeshuset Eventuelt forfall meldes til Heidi Fosse tlf.

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. oktober 2014 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse SAK 58/2014

Detaljer

28.02.2013 Årsrapport 2012 Side 1 av 9

28.02.2013 Årsrapport 2012 Side 1 av 9 28.02.2013 Årsrapport 2012 Side 1 av 9 Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst - TKØ er et IS (Interfylkeskommunalt samarbeid) etter kommunelovens 27 er nå etablert i henhold til vedtak i fylkestingene

Detaljer

Høringssvar «Plan for psykisk helse »

Høringssvar «Plan for psykisk helse » Til Bergen Kommune Byrådsavdeling for Helse og Omsorg Bergen, 28.06.16 Høringssvar «Plan for psykisk helse 2016-2020» Bergen kommune har lagt frem en omfattende plan som skal dekke en stor bredde av tilbud

Detaljer

Kompetanse- og kvalitetsutvikling i Tannhelse Rogaland.

Kompetanse- og kvalitetsutvikling i Tannhelse Rogaland. Kompetanse- og kvalitetsutvikling i Tannhelse Rogaland. En rekke tiltak rettet mot kvalitetssikring og kompetanseutvikling eksisterer i Tannhelse Rogaland. Personellmøte: Dette er over to dager og arrangeres

Detaljer

Invitasjon til Vårmøtet 2016 11.-12.mars 2016. Nordfjord Hotell Nordfjordeid. Sogn og Fjordane Tannlegeforening

Invitasjon til Vårmøtet 2016 11.-12.mars 2016. Nordfjord Hotell Nordfjordeid. Sogn og Fjordane Tannlegeforening Invitasjon til Vårmøtet 2016 11.-12.mars 2016 Nordfjord Hotell Nordfjordeid Sogn og Fjordane Tannlegeforening Program Fredag 11.mars Unni Endal Endodonti 9:30 Frammøte 10:00-10:45 Kurs «Endodonti» (1)

Detaljer

Folkehelsearbeid i tannhelsetjenesten

Folkehelsearbeid i tannhelsetjenesten Folkehelsearbeid i tannhelsetjenesten Samfunnsodontologisk forum i Molde 5. juni 2008 Overtannpleier Eva Rydgren Krona Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Gjør r vi tingene slik vi alltid har gjort dem,

Detaljer

Prosjektleder STILLING LEDIG ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE R UBRIKKANNONSER

Prosjektleder STILLING LEDIG ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE R UBRIKKANNONSER R UBRIKKANNONSER STILLING LEDIG Nye Sandvika Storsenter Vi starter ny praksis med åpning ca medio nov -7. Søker en erfaren og service-innstilt kollega i full stilling. Henv. nraaum@c2i.net/ 926 33 301.

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

1.0 Behov og bakgrunn

1.0 Behov og bakgrunn Dobbeltkompetanseprosjekt i odontologi 1.0 Behov/ bakgrunn 2.0 Konkretisering/ modell for et hovedløp 3.0 Koordinering og dimensjonering 4.0 Oppfølging av dobbeltkandidatene (administrativt og faglig)

Detaljer

Nr. Vår ref Dato I-17/ /KAR

Nr. Vår ref Dato I-17/ /KAR Rundskriv Rikstrygdeverket Landets fylkeskommuner Landets tannleger Nr. Vår ref Dato I-17/2005 200504647/KAR 30.12.2005 Forskrift til folketrygdloven 5-6 om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse

Detaljer

STILLING LEDIG SØR TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

STILLING LEDIG SØR TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE R UBRIKKANNONSER STILLING LEDIG SØR TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkestannlegen TANNLEGER «Arbeid i Den offentlige tannhelsetjenesten representerer den flotte kombinasjonen av meningsfylt yrke, anstendig levebrød,

Detaljer

Faglige retningslinjer for distriktstannklinikkene i den offentlige tannhelsetjenesten (26.10.2012)

Faglige retningslinjer for distriktstannklinikkene i den offentlige tannhelsetjenesten (26.10.2012) Faglige tema Retningslinjer Merknader Innkallingsintervall Gruppe a, c1, c2, d og f 18 mnd. Gruppe d innkalles etter intervall innen det året de fyller 20 år, alternativt sendes tilbudsbrev (jfr. mal i

Detaljer

Høringssvar til Oppgavemeldingen knyttet til Primærhelsemeldingen fra Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør IKS.

Høringssvar til Oppgavemeldingen knyttet til Primærhelsemeldingen fra Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør IKS. Høringssvar til Oppgavemeldingen knyttet til Primærhelsemeldingen fra Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør IKS. I St.meld. nr. 35 (2006-2007) Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning. Framtidas

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Høringsuttalelse Oppfølging av Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen mv. Av Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Midt-Norge (TkMN)

Høringsuttalelse Oppfølging av Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen mv. Av Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Midt-Norge (TkMN) Trondheim 21.09.2016 Høringsuttalelse Oppfølging av Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen mv. Av Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Midt-Norge (TkMN) TkMN viser til høringsnotatet av 6. juni

Detaljer

TANNHELSE ROGALAND FKF OFF. MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 29/14 14/16084 MÅNEDSRAPPORT AUGUST 2014 TANNHELSE ROGALAND

TANNHELSE ROGALAND FKF OFF. MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 29/14 14/16084 MÅNEDSRAPPORT AUGUST 2014 TANNHELSE ROGALAND TANNHELSE ROGALAND FKF OFF. MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 06/14 Møtedato: 22.09.2014 Tid: 10:00 Møtested: Fylkeshuset, E-202 Eventuelt forfall meldes til Heidi Fosse, tlf.

Detaljer

Samfunnsodontologisk forum 2015

Samfunnsodontologisk forum 2015 Samfunnsodontologisk forum 2015 Svein Lie divisjonsdirektør, primærhelsetjeneste 16.06.2015 1 UTVIKLINGSBILDET Politisk Administrativt Aktørene 16.06.2015 2 HOD Folkehelseinstituttet Helsedirektoratet

Detaljer

SYKE BARN FRISKE TENNER BARN PÅ SYKEHUS 16.06.14. Sykepleier Anne Marthe Peveri Tannpleier Eline Juel Bjørkevik

SYKE BARN FRISKE TENNER BARN PÅ SYKEHUS 16.06.14. Sykepleier Anne Marthe Peveri Tannpleier Eline Juel Bjørkevik SYKE BARN FRISKE TENNER BARN PÅ SYKEHUS 16.06.14 Sykepleier Anne Marthe Peveri Tannpleier Eline Juel Bjørkevik Sykehusprosjektet 2010-2012 SAMARBEIDSPROSJEKT MELLOM BARNEAVDELINGEN OG HABILITERINGSSENTERET

Detaljer

Gruppe d skal ha tilbudsbrev. Gruppe b 12 mnd

Gruppe d skal ha tilbudsbrev. Gruppe b 12 mnd Faglige tema Retningslinjer Merknader Innkallingsintervall Gruppe a, c1, c2, d og f 18 mnd. Gruppe d skal ha tilbudsbrev. Gruppe b 12 mnd Ekstrainnkalling for risikopasienter etter individuell vurdering;

Detaljer

MASTEROPPGAVE. Munn & Helse. Et elektronisk oralmedisinsk hjelpemiddel for håndtering av pasienter med allmennmedisinske tilstander.

MASTEROPPGAVE. Munn & Helse. Et elektronisk oralmedisinsk hjelpemiddel for håndtering av pasienter med allmennmedisinske tilstander. MASTEROPPGAVE Munn & Helse Et elektronisk oralmedisinsk hjelpemiddel for håndtering av pasienter med allmennmedisinske tilstander. Annelin Austrheim Stødle, Anne-Marte Stemland, Kari Torsvik Steinsvåg

Detaljer

Psykisk helsevern for barn og unge BUP

Psykisk helsevern for barn og unge BUP Psykisk helsevern for barn og unge BUP Presentasjon Styret HNT 3.okt 2017 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter (hittil i år) Styringsmål 2017 SOM maks. 57 dager VOP maks. 45 dager BUP maks. 40

Detaljer

STYREMØTE 18. desember 2017 Side 1 av 5. Prosjekt Helsehjelp til barn i barnevernsinstitusjoner

STYREMØTE 18. desember 2017 Side 1 av 5. Prosjekt Helsehjelp til barn i barnevernsinstitusjoner STYREMØTE 18. desember 2017 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 15/06232 Prosjekt Helsehjelp til barn i barnevernsinstitusjoner Sammendrag: I regi av Helse Sør-Øst har prosjektet «Helsehjelp

Detaljer

Jeanette H. Magnus, Leder Institutt for Helse & Samfunn, Uio og Kari Sletnes, Avdelingsdirektør/kommuneoverlege, Oslo kommune

Jeanette H. Magnus, Leder Institutt for Helse & Samfunn, Uio og Kari Sletnes, Avdelingsdirektør/kommuneoverlege, Oslo kommune Samarbeidsavtalen mellom Institutt for helse og samfunn (UiO) og Oslo kommune om forskning og utdanning knyttet til kommunale helse- og velferdstjenester Jeanette H. Magnus, Leder Institutt for Helse &

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste er et tilbud for mennesker med psykiske problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare for

Detaljer

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet har med bakgrunn i teksten til gjeldende rundskriv, lagt inn forslag til ny tekst basert på denne

Detaljer

Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Gruppe d innkalles etter intervall innen det året de fyller 20 år, alternativt sendes tilbudsbrev (jfr. mal i OPUS).

Gruppe d innkalles etter intervall innen det året de fyller 20 år, alternativt sendes tilbudsbrev (jfr. mal i OPUS). Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkestannlegen (oppdatert etter Overtannlegemøte 11.6.2012) Faglige tema Retningslinjer Merknader Innkallingsintervall Gruppe a, c1, c2, d og f 18 mnd. Gruppe d innkalles

Detaljer

SPESIALISTUTDANNING I KJEVEORTOPEDI

SPESIALISTUTDANNING I KJEVEORTOPEDI Tromsø 31.3.2009. 1 SPESIALISTUTDANNING I KJEVEORTOPEDI Universitetet i Tromsø, Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk odontologi (IKO) i samarbeid med tannhelsetjenestens kompetansesenter for

Detaljer

Tannhelsetilbud til tortur- og overgrepsutsatte og personer med odontofobi

Tannhelsetilbud til tortur- og overgrepsutsatte og personer med odontofobi Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870130 (Kun for

Detaljer

Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Kirsti Silvola. Karin Holt

Kirsti Silvola. Karin Holt Kirsti Silvola Utdanning: Psykiater og psykoterapeut i individuell psykoterapi. Gruppepsykoterapeut med psykodramametode. Erfaring: Jeg har lang erfaring som psykoterapeut med individer og terapi- og rehabiliteringsgrupper

Detaljer

STILLING LEDIG R UBRIKKANNONSER. Assistenttannlege + tannpleier Søkes til travel praksis. Godt pasientgrunnlag.

STILLING LEDIG R UBRIKKANNONSER. Assistenttannlege + tannpleier Søkes til travel praksis. Godt pasientgrunnlag. R UBRIKKANNONSER STILLING LEDIG Assistenttannlege + tannpleier Søkes til travel praksis. Godt pasientgrunnlag. Henv. tlf. 75 13 17 88. Faks 75 13 17 89. Assistenttannlege Oslo søkes Grunnet svangerskapspermisjon

Detaljer

Årsrapport 2009 Klinisk forskning/klinisk (2006-2010)

Årsrapport 2009 Klinisk forskning/klinisk (2006-2010) Årsrapport 2009 Klinisk forskning/klinisk (2006-2010) Året 2009 Programmet har særlig jobbet for å stimulere til god og relevant forskning innenfor allmennmedisin i 2009. Som et ledd i dette arbeidet arrangerte

Detaljer

Instituttråd Institutt for klinisk odontologi

Instituttråd Institutt for klinisk odontologi Instituttråd Institutt for klinisk odontologi Innkalling til ekstraordinært møte 27. januar 2016 Sted: Møterom D 3 etasje, Årstadveien 19 Tid: 11:30-12:30 Eventuelle forfall bes meldt til instituttet,

Detaljer

Tannhelsetjenester til innsatte. ved tannlege Jan Helge Braut og overtannlege Anfinn Valland Sør-Jæren tannhelsedistrikt

Tannhelsetjenester til innsatte. ved tannlege Jan Helge Braut og overtannlege Anfinn Valland Sør-Jæren tannhelsedistrikt Tannhelsetjenester til innsatte ved tannlege Jan Helge Braut og overtannlege Anfinn Valland Sør-Jæren tannhelsedistrikt Hvordan tannhelsetjenesten er organisert når det gjelder innsatte i fengsel Aktuelle

Detaljer

Fellesseminar for tannlegespesialister 1. 2. november 2012

Fellesseminar for tannlegespesialister 1. 2. november 2012 Fellesseminar for tannlegespesialister 1. 2. november 2012 Høsten 2012, 1.-2. november ble det, for første gang, arrangert felles seminar for tannlegespesialister i Norge. Seminaret ble holdt på Gardermoen

Detaljer

En oversikt over tilgjengelige ressurser

En oversikt over tilgjengelige ressurser Til deg som møter flyktninger og/eller asylsøkere i din arbeidshverdag En oversikt over tilgjengelige ressurser Utarbeidet av Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF

HELSE MIDT-NORGE RHF HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 48/12 Strategi 2020 Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksjon Saksbehandler Henrik Andreas Sandbu Ansvarlig Nils Hermann Eriksson direktør Saksmappe Dato for styremøte

Detaljer

Vi mener at slike spørsmål krever politisk avklaring, og ikke kan overlates til departementet gjennom forskriftshjemmel i loven.

Vi mener at slike spørsmål krever politisk avklaring, og ikke kan overlates til departementet gjennom forskriftshjemmel i loven. Høringssvar fra PraksiseierforeningenSPA Det vises til høringsnotatet «Oppfølging av Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen mv.» med høringsfrist 1. oktober 2016. PraksiseierforeningenSPA ønsker

Detaljer

Programkategori Tannhelse

Programkategori Tannhelse 2016 2017 Prop. 1 S 195 Programkategori 10.70 Tannhelse Utgifter under programkategori 10.70 fordelt på kapitler Kap. Betegnelse Regnskap 2015 Saldert budsjett 2016 Forslag 2017 (i 1 000 kr) Pst. endr.

Detaljer

Den offentlege tannhelsetenesta - folkehelsearbeid

Den offentlege tannhelsetenesta - folkehelsearbeid Den offentlege tannhelsetenesta - folkehelsearbeid Lov om tannhelsetenesta (1984) Tannhelsetenesta sitt formål: Fylkeskommunen skal fremme tannhelsen i befolkningen og ved sin tannhelsetjeneste sørge for

Detaljer

Tiltaksplan for å styrke det integrerte universitetssykehuset

Tiltaksplan for å styrke det integrerte universitetssykehuset 1 Tiltaksplan for å styrke det integrerte universitetssykehuset Helge Klungland, Prodekan forskning, DMF, NTNU Illustrasjon: UiB; Forskerutdanning (PhD) 2 3 Mandat Prosjektgruppen skal vurdere og identifisere

Detaljer

Heidi Glosli Solstrandseminaret 27. oktober 2015. Utvikling av NorPedMed

Heidi Glosli Solstrandseminaret 27. oktober 2015. Utvikling av NorPedMed Heidi Glosli Solstrandseminaret 27. oktober 2015 Utvikling av NorPedMed Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn St.meld. nr. 18 (2004-2005) (Legemiddelmeldingen) Stortinget ber Regjeringen

Detaljer

ÅRSRAPPORT TKØ 2013. 07.03.2014 Tema: Årsrapport for TKØ 2013 Side 1 av 11

ÅRSRAPPORT TKØ 2013. 07.03.2014 Tema: Årsrapport for TKØ 2013 Side 1 av 11 ÅRSRAPPORT TKØ 2013 07.03.2014 Tema: Årsrapport for TKØ 2013 Side 1 av 11 1. Oppsummering Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst - TKØ er et IS (Interfylkeskommunalt samarbeid) etter kommunelovens 27

Detaljer

www.tannlegetidende.no

www.tannlegetidende.no R UBRIKKANNONSER STILLING LEDIG Sandefjord Utadvendt, seriøs og kvalitetsbevisst tannlege søkes til vår veletablerte, moderne og travle praksis med svært varierte behandlinger. Vi tilbyr et bredt fagmiljø

Detaljer

Samfunnsodontologisk forum 2008. Bjørn Ellingsæter

Samfunnsodontologisk forum 2008. Bjørn Ellingsæter Samfunnsodontologisk forum 2008 Bjørn Ellingsæter Tannhelsetjenesten i Norge Organisering Offentlig Privat Finansiering Offentlig Privat 1 2 3 4 Bjørn Ellingsæter Tannhelsetjenesten i Norge Offentlig tannhelsetjeneste

Detaljer

STILLING LEDIG R UBRIKKANNONSER

STILLING LEDIG R UBRIKKANNONSER R UBRIKKANNONSER STILLING LEDIG Lærdal i Sogn Assistenttannlege i 100 % stilling søkes til veletablert praksis i Lærdal. Nybygget moderne klinikk med 4 behandlingsrom fordelt på 230 m 2 for 2 tannleger,

Detaljer

2. Generelt om loverforslag om tannhelse integrert i helse og sosialtjenesteloven

2. Generelt om loverforslag om tannhelse integrert i helse og sosialtjenesteloven Høringsuttalelse fra Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ) til oppfølging av forslag i Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen mv. Høringsfrist 1. oktober 2016 Innledning Tannhelsetjenestens

Detaljer

Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og tannhelsetjenesten

Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og tannhelsetjenesten Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og tannhelsetjenesten NFP-seminar 15.-16.november 2012 Ragnhild Elin Nordengen Seniorrådgiver Helsedirektoratet 16.11.2012 1 Disposisjon Kvalitet og pasientsikkerhet

Detaljer