9. FORSKNING FORSKNINGSAKTIVITET - FORSKNINGSOMRÅDER FORSKNINGSSTRATEGI PLANLAGTE OG PÅGÅENDE PROSJEKTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "9. FORSKNING... 19 9.1 FORSKNINGSAKTIVITET - FORSKNINGSOMRÅDER... 19 9.2. FORSKNINGSSTRATEGI... 20 9.3 PLANLAGTE OG PÅGÅENDE PROSJEKTER... 20 9.3."

Transkript

1 ÅRSMELDING

2 Innhold 1. HISTORIKK MÅLSETTING ORGANISERING OG TILKNYTNING PROFILERING AV TKVEST/H ØKONOMI OG PERSONELL FINANSIERING PERSONELL Antall ansatte, årsverk og stillingsbenevnelser pr NYTILSETTINGER Spesialistklinikken Forsking og utdanning Administrasjon HELSE- MILJØ OG SIKKERHETSARBEID TKVEST/H OG MILJØTÅRNSERTIFISERING SPESIALISTKLINIKKEN DE ULIKE SPESIALITETENE/SPESIALISTFUNKSJONENE EN KORT... 9 BESKRIVELSE KLINISK VIRKSOMHET VED KLINIKKEN PASIENTER HENVIST FORDELT PÅ SPESIALITET TVERRFAGLIG VIRKSOMHET OG KASUSPRESENTASJONER VEILEDNING OG RÅDGIVNING FORDELT PÅ SPESIALITET KURSVIRKSOMHET VEILEDNING INTERN KOMPETANSEHEVING SPESIALISTUTDANNINGEN ODONTOFOBI/TOO TANNHELSETILBUD TIL ODONTOFOBI OG OVEGREPSUTSATTE PASIENTER ANTALL PLANLAGTE OG GJENNOMFØRTE KURS, MØTER, SEMINAR OG NETTVERKSMØTER Seminar holdt av eksterne foreleser i Hospitering ved TkVest/H OMFANG AV TVERRFAGLIG SAMARBEID MED ULIKE FAGMILJØ TILTAK FOR Å ETABLERE OG OPPRETTHOLDE FAGLIGE NETTVERK OG SAMARBEID MED FORSKNINGSBASERTE MILJØ

3 9. FORSKNING FORSKNINGSAKTIVITET - FORSKNINGSOMRÅDER FORSKNINGSSTRATEGI PLANLAGTE OG PÅGÅENDE PROSJEKTER Planlagte prosjekter Pågående prosjekter Andre forskningsaktiviteter KONFERANSER/MØTER Forskningsrapportering TkVest/H: VEILEDNING VED SENTER FOR ODONTOFOBI I 2014: VEILEDNINGSAKTIVITET FORSKNINGSNETTVERK REGIONALT SAMARBEID OG SAMARBEIDSAVTALER REGIONALT SAMARBEIDE NETTVERKSMØTER MELLOM KOMPETANSESENTRA FOKUSOMRÅDER OG VIDERE OPPBYGGING AV TKV/HORDALAND

4 1. HISTORIKK Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest avdeling Hordaland (TkVest/H) ble formelt etablert i august 2012 samtidig som det nye odontologibygget ble åpnet. Senteret omfatter en hovedklinikk i Årstadveien 19 og en klinikk på Haukeland sykehus, samt en administrajonsavdeling i Årstadveien 21. TkVest/H eies av Hordaland fylkeskommune og skal ha regionfunksjon for Hordaland. 2. MÅLSETTING Hovedmålene for TkVest/H er: Bidra til å gi befolkningen i Hordaland god tilgang til odontologiske spesialisttjenester av høy kvalitet Bidra til spesialistutdanning. Initiere og drive praksisnær odontologisk forskning og fagutvikling som skal komme befolkningen og pasienter til gode. Bidra til å heve kompetansen i tannhelsetjenesten gjennom kurs og hospitering for allmenntannleger, tannpleiere og tannhelsesekretærer. 3. ORGANISERING OG TILKNYTNING TkVest/H er organisert som et eget tannhelsedistrikt i Tannhelsetjenesten i Hordaland fylkeskommune. Fra ble det laget et organisasjonskart hvor en overtannlege ble leder for klinikkdriften. Leder for kompetansesenteret fortsatte som kompetansesenterets øverste leder med administrasjon og forskning direkte underlagt i linje. Organisering av kompetansesenteret så pr slik ut. Figur 1: Organisasjonskart for TkVest/Hordaland 4

5 Leder Administrasjon Psykolog ved senter - odontofobi Forskning Overtannlege Ledende sekretær Senter for odontofobi Klinikk 3.2 PROFILERING AV TKVEST/H Hjemmesiden TkVest/H er en del av Hordaland fylkeskommune og er dermed profilert på internettsiden til Hordaland fylkeskommune: under snarveien Tannhelse og TkVest/H. Her finner den enkelte kontaktopplysninger og informasjon om TkVest/H Bergen Tannlegeforening Vi har lenke til vår hjemmeside på Bergen tannlegeforenings hjemmeside. På et medlemsmøte våren 2014, informerte leder av TkVest/H og fylkestannlegen i Hordaland om formål, aktivitet og tilbud ved TkVest/H. 4. ØKONOMI OG PERSONELL. 4.1 FINANSIERING TkVest/H blir finansiert av midler fra Hordaland fylkeskommune, pasientinntekter (egenandel og trygdestønad) og øremerkede, statlige midler. De statlige midlene bevilges etter årlige søknader til Helsedirektoratet. Midlene er gitt til TOO prosjektet i, og som bidrag til administrasjon og forskning ved kompetansesenteret. 5

6 4.2 PERSONELL Utvikling over tid TkVest Hordaland ble etablert som egen organisasjon sommeren 2012 og økte det første året fra 0 til 30 tilsatte. Perioden fram til 2014 var preget av vekst og nyetablering. Figur 2: Utvikling av tall tilsatte fra oppstart 2012 til og med Antall ansatte, årsverk og stillingsbenevnelser pr Kompetansesenteret hadde ved utgangen av året samlet 44 tilsatte fordelt på 33,9 årsverk. 6

7 4.3 NYTILSETTINGER Spesialistklinikken I 2014 ble det i tillegg til leder for klinikkvirksomheten tilsatt en spesialist i periodonti og en i endodonti. Kompetansesenteret hadde ved utgangen av året tilsatt spesialister innen alle fagområder. For å assistere nytilsatte spesialister ble det i 2014 tilsatt 2 tannhelsesekretærer i til sammen 1,8 årsverk Forsking og utdanning Ved utgangen av året var det tilsatt 3 forskningskoordinatorer i til saman 1,1 årsverk, 3 stipendiater i til saman 1,7 årsverk og 2 spesialistutdanningskandidater i til saman 1,6 årsverk. V Administrasjon De administrative ressurser knyttet til Kompetansesenterets virksomhet var i 2014 fordelt slik: Leder av TkVest-Hordaland Overtannlege, leder av klinisk virksomhet. 1 ledende tannhelsesekretær Adm. ressurs I tillegg ble det innen områdene administrasjon, personal, budsjett/regnskap, innkjøp og IT tilført ca. 2,0 årsverk fra tannhelsetjenestens samlede administrasjon. 4.3 HELSE- MILJØ OG SIKKERHETSARBEID Det ble gjennomført en medarbeiderundersøkelse våren 2014 i regi av Hordaland fylkeskommune. Undersøkelsen viste at ansatte på TkVest/H gjennomgående var tilfreds med arbeidsplassen sin. Som oppfølging etter undersøkelsen ble det besluttet å øke antall fagdager og å etablere flere PC arbeidsstasjoner på klinikken. 4.5 TKVEST/H OG MILJØTÅRNSERTIFISERING Hordaland fylkeskommune har vedtatt at alle virksomheter i fylkeskommunen skal bli miljøfyrtårnsertifisert. TkVest/H ble Miljøfyrtårnsertifisert høsten 2014 og fikk overrakt bevis av ordføreren i Bergen i november samme år. Vi viser til for mer informasjon. 7

8 5. SPESIALISTKLINIKKEN TkVest/H sin spesialistklinikk tilbyr spesialisttjenester i odontologi og behandler kun pasienter etter henvisning. Ved utgang av 2014 var det det tilsatt i følgende spesialiteter ved TkVest-Hordaland Endodonti 1 endontontist 0,8 stilling fra august 2014 Protetikk: 2 protetikere (30 % + 70%) Kjeveortopedi: 2 kjeveortopeder (100 % + 60%) Kjeve-og ansiktsradiologi 1 Kjeve- og ansiktsradiolog (60%) Oral kirurgi: 1 oral kirurg (80%) Pedodonti: I pedodontist (100%) Periodonti 1 periodontist (50%) Spesialfunksjoner ved senteret: Senter for odontofobi: 2 psykologer (100 % + 20%) Spesialtannleger (40% +40 % + 20% +20 %+ 50% i 2 mnd) Stipendiat 100% i 10 mnd, 50% i 2 mnd. Leppe-kjeve-ganespalte (LKG) team: 2 kjeveortopeder (60 % + 30%) Tannklinikk på Haukeland sykehus: 1 tannlege (100 % stilling) 2 tannpleiere (50 % og 100 % stilling) I tillegg er det opprettet to odontologiteam med 20% psykolog, 20% tannlege, 20% tannhelsesekretær og 20% tannpleier i hver av tannhelsedistriktene Sør og Aust. Odontologiteamet i Aust kom i gang høsten

9 Tannhelsesekretærer Samlet var det ved spesialistklinikken tilsatt 13 tannhelsesekretærer, fordelt på 10,5 årsverk. Tannhelsesekretærene er dedikert de ulike spesialitetene, men må bistå andre spesialiteter ved behov. 5.1 DE ULIKE SPESIALITETENE/SPESIALISTFUNKSJONENE EN KORT BESKRIVELSE Kirurgi TkVest/H samarbeider med Haukeland sykehus, Avdeling for kjevekirurgi ved at vår kirurg har tjeneste en dag ukentlig ved avdelingen for å opprettholde erfaring med større kirurgiske inngrep. Vi leide i 2014 operasjonsstue på IKO inkludert sykepleier. Tilbudet vårt utvides i fra høsten Pedodonti Et team arbeider med henviste pasienter og vår spesialist er og involvert i spesialistutdanningen Kjeveortopedi To spesialister driver kjeveortopedisk virksomhet på spesialistklinikken Protetikk Protetisk behandling blir utført av to spesialister i feltet. Periodonti Fra mai 2014 har vi kunne gi et tilbud hos vår spesialist i periodonti. Kjeve-og ansiktsradiologi Vår kjeve og ansiktsradiolog arbeider fra i 100% stilling ved TkVest/H. Vår radiolog er og strålevernansvarlig for tannhelsetjenesten i Hordaland. Endodonti Startet opp med et tilbud i august 2014 ved tilsetting av endodontist. Spesialtannleger behandler pasienter i følgende fagområder: Leppe-Kjeve-Ganespalte team Vårt team utgjør et av to nasjonale team som behandler barn og unge med Leppe-Kjeve- Ganespalte i Norge. Behandlingen av barna er et tverrfaglig samarbeid av forskjellige spesialister som bidrar i mer eller mindre grad. De viktigste profesjonene er plastikkirurger og spesialister innen øre-nese-hals, spesialister innen logopedi/taletrening, og tannleger som er spesialiserte innen tannregulering (kjeveortopedi). To ganger årlig avholdes det spaltedager hvor alle involverte fagområder er representert og gjennomgår status hos spaltebarna. Odontofobi Ved senter for odontofobi kan voksne pasienter melde seg å få behandling uten henvisning fra egen tannlege, mens barn og unge henvises fra tannlege. 9

10 Senter for odontofobi tilbyr og opplæring av alle odontofobiteam etablert i TkVest region (Hordaland, Rogaland, Sogn og Fjordane). I tillegg deltar senterets ansatte i en nasjonal gruppe som har jobbet med et felles forskningsprosjekt og arbeider med å utarbeide felles retningslinjer for odontofobibehandling. I 2014 ble det sendt søknad til helsedirektoratet om å opprette et nasjonalt senter i odontofobi lagt til TkVest/H. Det er også innledet samarbeid med RVTS Vest (Regionalt ressurssenter for vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) Samarbeidet innebærer utvikling av et tilbud til odontofobipasienter, voldsofre og tortur-overlevere, som har problemer knyttet til tannbehandling. Sykehustannhelsetjeneste På Haukeland universitetssykehus` tannklinikk får inneliggende pasienter et tannhelsetilbud. Vår sykehustannlege driver omfattende kursvirksomhet og tannpleierne jobber i et tverrfaglig miljø i sykehuset hvor de deltar i arbeid med å integrere munnstell på de ulike avdelingene. Spesialistutdanningskandidater Vi har 2 tilsatte spesialistutdanningskandidater i pedodonti. Kandidatenes lønn finansieres dels ved tilskudd fra helsedirektoratet og dels fra Hordaland fylkeskommune KLINISK VIRKSOMHET VED KLINIKKEN 2014 Antall henvisninger har gradvis økt i etableringsfasen frem til utgang av De fleste fagområdene mottar flest henvisninger fra tannleger i den offentlige tannhelsetjenesten, men TkVest/Hordaland har også en del henvisninger fra private tannleger Vi tilbyr henvisende tannleger mulighet for å få følge pasienten sin under behandling hos TkVest-Hordaland. 5.3 PASIENTER HENVIST FORDELT PÅ SPESIALITET Figur 3: Grafisk framstilling av henviste pasienter privat og offentlig Y UiB Y Privat Y Offentlig 10

11 Tabell 1 : Tall henvist og ferdig behandlet Fagområde Tall Tall ferdig behandlet henvist Leppe-kjeve-ganespalte team 22 7 Protetikk Kjeveortopedi 50 5 Tannklinikk HUS Pedodonti Endodonti (2.halvår) Kirurgi Radiologi/Røntgen Odontofobi (tall behandlet) Periodontitt Tannpleier - spesialistklinikk 382 Det ble videre-henvist 397 pasienter til spesialistutdanningen ved IKO fra vår spesialistklinikk (som avtalt i vår samarbeidsavtale). Pasientene som ble videre-henvist var til fagområdet 1) kirurgi, 2) pedodonti 3) protetikk. I 2014 kom 75% av alle henvisninger til TkVest/H fra tannhelsetenesta i Hordaland, 20% fra det private markedet og 5% fra Institutt for Klinisk Odontologi, UiB. 5.4 TVERRFAGLIG VIRKSOMHET OG KASUSPRESENTASJONER Det er ofte de vanskeligste pasienttilfellene som henvises til et kompetansesenteret. Kasusdiskusjoner med ulike spesialister til stede er derfor nødvendig i mange av tilfellene. Vi innførte i 2014 ordning med ukentlige kasusmøter for alle spesialister. Spesialistutdanningskandidater har og anledning til å møte. I Leppe-Kjeve-Gane spalteteamet deltar de ansatte kjeveortopedene jevnlig i tverrfaglige møter med andre fagdisipliner for å koordinere og gi best mulig behandling til denne pasientgruppen. 6.VEILEDNING OG RÅDGIVNING FORDELT PÅ SPESIALITET I tillegg til klinisk virksomhet driver våre spesialister en utstrakt veiledning og rådgivningsvirksomhet. TkVest/H blant annet som målsetting å: Bidra til å heve kompetansen i tannhelsetjenesten gjennom kurs og hospitering for allmenntannleger, tannpleiere og tannhelsesekretærer Kompetanseheving/etterutdanning av tannhelsepersonell er en viktig oppgave for 11

12 kompetansesenteret. Kursvirksomhet og veiledning av våre ansatte i 2014 er synligjort i tabell 2 og KURSVIRKSOMHET Tabell 2: Ekstern kursvirksomhet ved TkVest/H i 2014 ( målgruppe, varighet og tall på deltagere ). Spesialitet Kurs (tema/tittel) Målgruppe Varighet i timer Oralkirurgi/Oralmedisin Erfaring fra Kina NFOROM Oralkirurgi/oral 1 time 45 medisin Fagdag Tilsatte ved TkV- 3 timer 25 Hordaland Pedodonti Munnhelse og kroniske sykdommer Tilsatte på Barneklinikken HUS 1 time 40 Munnpleie og psykiske Tilsatte på HABU, HUS 1 time 30 funksjonshinder Henvisning i pedodonti Klinikkledermøte O,5 time 20 Nevropsykriatriske Internkurs TkV 3 timer 20 diagnoser Hordaland og IKO/UIB Fagdag pedodonti Tilsatte ved TkV- 3 timer 30 Hordaland Munnhelse og psykisk helse Tilsatte ved BUP 1 time 30 Munnhelse og psykisk helse Tilsatte ved BUP 1 time 20 Presentasjon av pedodonti Distriktsmøte Sentrum 1 time 50 Mineralsjonsforstyrrelser, Distriktsmøte 3 timer 40? redsel/angst Aust Endodonti Biokeramer Tannhelsepersonell 2 timer 70 Antall deltaker e På liv og død NTF landsmøte Tannleger 0,5 time Maskinell Tannleger/tannhelsepersonell 3 timer 12 Endo/arbeidskurs/forelesning Fagdag endodonti Tilsatte ved TkV- 3 timer 15 Hordaland NEF-arbeidskurs i Tannleger 7 timer 21 kirurgi/assistent Endodonti på solsiden Tannhelsepersonell 0,5 time 12 Periodonti Kurs i regenerativ periodontal Tannleger/tannhelsese 1,5 timer kirurgi kretærer TkV H Kjeveortopedi/LKG En kjeveortopeds hverdag Distrikt Vest 2 timer 60 Speed date med Distrikt Nord 2 timer 60 kjeveortopeden Forelesning LKG Tannlegestudenter 2 timer 50 Tannlegeutdannelse UiB Forelesning LKG Tannpleierstudenter 2 timer 40 Tannpleierutdannelse Forelesning LKG Fylkeskontakter og 2 timer 40 12

13 styre i spalteforening Informasjonskurs/dagskurs Foreldre LKG spalte 11 timer 50 pasienter Kjeveortopedi Kjeveortopedisk behandling Distrikt Aust 2 timer 30 av pasienter med tanntraume Traume og kjeveortopedisk Årstad tannklinikk 1,5 time 25 henvisning Radiologi CBCT Tannleger 2 timer 30 Dentalrøntgen/strålevern Hele teamet 2 timer 40 Implantater/protetikk Spesialtannpleiere HUS CBCT Tannleger 2 timer 30 Leder av tannlegeforeningens Tannleger 16 dager kompetansekurs i implantatprotetikk, 4 helgesamlinger + nettbasert undervisning Startkurs i implantatprotetikk. Tannleger 2 dager 16 Påbyggingskurs i Tannleger 1dager 16 implantatprotetikk Kurs i gero-dontologi /helkeramiske Distriktsmøte 1 dager 100 broer Stavanger Implantatprotetikk og Tannleger og Kvelds 50 helkjeramiske broer Tannteknikere ( Kurs Oppdateringskurs i oral Tannleger 4 dager 60 protetikk i regi av NTFs (Portugal) utenlandskurs Nordisk implantatkurs Tannleger 2 dager Innleder og motivator (Gøteborg) Foreleser: Scandinavian Tannleger 3 dager 60 Academy for Esthetic Denistry (Danmark) Oral implantologi Ansatte spesialister og spesialistkandidater I 1 dag oral protetikk ved UiO Kurs for studenter 5.kull i Studenter UiB 5.kull Kvelds-kurs samarbeid med tannteknikere Fast protetikk på pasienter i Tannhelsedistrikt Vest 60 prioriterte grupper Forelese Munnstell for syke og døende pas HIB vernepleiestudenter 3+2 timer 45/ VEILEDNING Tabell 3: Veiledning privat og offentlig Spesialitet Veiledning offentlig tannhelsetjeneste veiledning privat sektor Pedodonti Antall: i mail og samtaler Antall: 0 Innhold: (stikkord) - Konsultasjon i form av traume - Bedømmelse av røntgen - Terapidiskusjoner Endodonti Antall: 38 Antall: 45 13

14 - Endodontiske problemstillinger. Tid pr. veiledning ca. 20 min. - Material/ utstyrsveiledning Periodonti Antall: 10 -Periodontal sanering og rehabilitering: 4 t Sanering av tannsett i forkant: 1t Behandling av enkle kasus: 4t Skriftlig kommunikasjon: Anbef. Henvisende tannlege om å håndtere enkle kasus.: Usikker Antall: 0 Kjeveortopedi/L KG - Masterstudier ved UiB: Veileder: 50 t - Styremedlem kvalitetssikring av LKG: 40 t - Pasientgjennomgang med oralkirurg, HUS: 18 t - Medlem av referansegruppen i HOD for utredning av nytt takstsystem kjeveortopedi: 15t - Styremedlem nasjonalt forskningsråd for utdeling av midler fra LKG fondsmidler: 8t - Fellesklinikk med plastikk-kirurger HUS: 32t - Behandlingsplanlegging/rådgivning lokale kjeve- ortopeder ifm beh LKG pasienter: 50 t Radiologi Antall: 55 - Vurdere røntgenbilder-second opinion: 15 t - Strålevern: 10 t - Bruk av apparat, holdere: 5 t Antall: 0 Antall: 5 Innhold: (stikkord) Se off.veiledning Implantater/ - Veiledning av studenter og hospiterende kolleger ved avdelingen Antall: 0 protetikk Protetikk Antall: 9 Antall: 0 - Vurdering av protetisk behandling: 1 - Hospitering av off.tannlege: 7 - Hospitering av spes.cand.pedo: 5 t - Veiledning protetikk tannlege: 3 - Vurdering av pas sammen med spes kjeveortopedi IKO: 1 Spesialtannpleiere - Hospitering Tannlegestudenter kull 46 ganger a 2t 15 min Antall: 0 - Medveileder tannpleierstud. Bacheloroppgave implantater og periimplatitt. - Medveileder for masterstudenter o odontologi sammen med oralkirurg - Mottak av hospitanter 2 i INTERN KOMPETANSEHEVING Alle ansatte på TkVest/H får årlige individuelle kursmidler til kompetansegivende kurs. I tillegg støtter kompetansesenteret kurs som er nødvendig for å ha høy kompetanse i det fagfeltet den ansatte jobber i. Hver 6 uke holdes det fagdager for alle ansatte på TkVest/H hvor både de ulike fagområder og forskning har egne dager. Fagdagene er åpne for ansatte i tannhelsetjenesten og ved IKO, UiB. 14

15 7. SPESIALISTUTDANNINGEN Siden høsten 2013 har vi hatt 2 ansatte fra tannhelsetjenesten tilsatt som spesialistutdanningskandidater i pedodonti. Forventet slutteksamen er våren De to kandidatene har bindingstid i tannhelsetjenesten i Hordaland etter endt utdanning (i 2 år). Tannhelsetjenesten har bidratt med lønnsfinansiering under hele utdanningsløpet. Vår pedodontist bidrar inn i spesialistutdanning med klinisk veiledning i en 60% stilling. 8. ODONTOFOBI/TOO 8.1 TANNHELSETILBUD TIL ODONTOFOBI OG OVEGREPSUTSATTE PASIENTER Senter for odontofobi (SFO) i Bergen utgjør den fremste kompetansen i vår region innenfor det aktuelle fagfeltet. Organisatorisk er dette senteret nå tilknyttet TkVest-Hordaland, men yter nødvendige tjenester til hele regionen. TkVest/H sendte i 2014 inn en søknad om å få nasjonalt senter i odontofobi lagt til TkVest/H. Senteret fikk i 2014 støtte fra politisk ledelse i Hordaland fylkeskommune og er sikret eventuell finansiell støtte til fylkeskommunal del av etableringskostnader. Senterets ansatte har i 2014 hatt en sentral rolle i den nasjonale faggruppen for TOO prosjektet, og samt med å etablere et nasjonalt forskningsprosjekt. Opplæringen og oppfølgingen av behandlerteamene i TkVest har SFO hatt ansvaret for. Regionalt har vi etablert faglig nettverk bestående av SFO, RVTS, UiB, TkVest og tannhelsetjenesten i Rogaland og Hordaland. Dette nettverket avholdt 2 møter i RVTS har vært og er en viktig samarbeidspartner når vi nå mottar både torturoverlevere og voldsofre, og har bidratt med verdifull informasjon om hvordan et tilbud kan tilrettelegges for disse pasientene. Psykolog fra RVTS som deltar på våre felles møter har stilt opp med faglige råd og kan konsulteres ved spørsmål angående den enkelte pasient etter behov. Brosjyremateriell er og distribuert på helsestasjoner og til flyktningmottak for å nå ut til målgruppen med informasjon om tilbudet. Fagpersoner fra RVTS-Vest har vært inne og kurset TOO-team fra hele TkVest. Samtlige TOO- team i TkVest har nå gjennomført opplæringsdag i kognitiv atferdsterapi som behandlingsmetode for pasienter som lider av odontofobi og intra-oral injeksjonsfobi. Videre så har alle teamene gjennomgått grunnleggende opplæring for å kunne tilby tilrettelagt tannhelsetilbud til pasienter som er utsatt for tortur og/eller overgrep. Denne kompetanse i behandling av slike traumatiserte pasienter arbeides det videre med. Det er nå også åpnet opp for at tannpleier ved de aktuelle klinikkene får delta på kurset. Vi anser tannpleier som en veldig viktig aktør på området forebygging og behandling av odontofobi. Det er i hovedsak tannpleier som driver store deler av det forebyggende tannhelsearbeidet. Tannpleier blir 15

16 derfor en særs viktig aktør i forbindelse med denne opplæringsdelen. SFO økte sin behandlingskapasitet i 2014 opp til 100 % spesialtannlege og fra til 150 %.Psykologstilling ble økt til 120 % og tannhelsesekretær til 140 %. Spesialtannlege og psykolog, SFO, har undervist tannlege og tannpleierstudenter ved Universitetet i Bergen. I regi av SFO er det nå gitt opplæring av 4 behandlerteam i TkVest: 3 team i Rogaland (Stavanger, Sandes, Haugesund), 2 team i Hordaland (distrikt Sør og Aust) og 1 team i Sogn og Fjordane (Florø, ikke operativt ennå, mangler også psykolog). Et team nr. 2 er under planlegging i Hordaland, distrikt Nord. Ved SFO er det også i 2014 opplært en ny TOOtannlege og sekretær. 8.2 ANTALL PLANLAGTE OG GJENNOMFØRTE KURS, MØTER, SEMINAR OG NETTVERKSMØTER Tabell 4: Gjennomførte kurs og seminar Kurs (tittel/tema) Målgruppe Varighet Tall (timer) Deltagere Opplæring for TOO-team (Team Aust) Tannlege/tannhelsesekretær 12t Variabel TOO-samling (Team Aust) - TOO-kurs, Tortur og overgrep (Team Aust) Kognitiv atferdsterapi i behandling av TOO-pasienter Traumer, Tortur og Torturskader KBT ved odontofobi og intraoral injeksjonsfobi Generelt om psykologi i behandlingssituasjonen. Klinisk kommunikasjon. (Klinisk innføringskurs) (fagområde: Pedodonti Klinisk kommunikasjon /kommunikasjon med barn og foreldre (fagområde Tannlege/tannhelseseketær/ 6 psykolog Nye TOO-team ved TkVest (Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane) Kurset var også åpent for pedodontister/ og pedodonist- kandidater ved UiB Etablerte og nye TOO-team 6,5 25 ved TkVest Kurs for tannhelsepersonell i 6 49 Sogn og Fjordane (Privat og offentlig) Master i odontologi kull 2 6x60 min Ca 48 Master i odontologi kull 4 3x 45 min Ca 48 Pedodonti) TOO-prosjektet Master i odontologi kull 4 1x75 min Ca 48 «Pasienten min er vanskelig» Master i odontologi kull 4 1x75 min Ca 48 Barn hos tannlege Master i odontologi kull 5 1x75 min Ca 48 16

17 Barn hos tannlege Master i odontologi kull 5 3x45 min Ca 48 Kognitiv utvikling hos barn Master i odontologi kull 5 3x45 min Ca 48 Etikk. Master i odontologi kull 4 2x75 min Ca 48 Smertefysiologi Master i odontologi kull 4 45 min Ca 48 Klinisk innføringskurs. Generelt om Bachelor i tannpleie kull 1 6x60 min Ca 32 psykologi i behandlingssituasjonen. Klinisk kommunikasjon. ( Klinisk kommunikasjon Bachelor i tannpleie kull 2 3x45 min Ca 32 /kommunikasjon barn og foreldre Barn hos tannlege Bachelor i tannpleie kull 2 3x45 min Ca 32 Etikk Bachelor i tannpleie kull 3 2x75 min Ca 32 Kommunikasjon mellom mennesker Ansatte ved IKO, UiB 1 t Ca 150 Fagutviklingsdag (odontofobi) TkVest Ansatte ved TkVest Hordaland Tabell 5: Gjennomførte og planlagte møter 3 t Ca 25 Tema for møte Målgruppe/hensikt Varighet (timer) Tall deltakere Samarbeidsmøte om C2 (Team - Leder for hjemmesykepleien 1 5 Sør) Stord kommune Samarbeidsmøte om rusomsorg Leder for rus - Nav 1 3 (Team- Sør) Møte med psykisk helse Stord Leder for psykisk helse -Stord 1 5 (Team -Sør) Informasjon - Julemøte (Team-Sør) Distrikt Sør 1 45 Informasjon Julemøte (Team-Aust) Forskningsmøte oppstart av studie ved TkSør. Ansatte ved SFO har deltatt på alle nasjonale faggruppemøter og forskningsgruppemøter i TOOprosjektet Regionalt TOO-møte. (Hordaland og Rogaland ) Møte i Helsedirektoratet vedrørende TOO-prosjektet. ( ) Distrikt Aust 30 Møte i forbindelse med prosjektet: «Opplevelser av tannbehandling hos mennesker som har vært utsatt for seksuelle overgrep i oppveksten.» Representanter fra TkS, TkV og RVTS Det har vært fokus på utdanningsplan for nye TOO-team samt videre forskning og konsolidering av TOO-prosjekt. Nettverksmøte 3 Nasjonal nettverksgruppe 3 Møte ROK-nasjonalt Deltakere fra alle ROK 3 Nettverksmøte ROK i Tromsø (11. Deltakere fra alle ROK 2 dager og 12.juni) Møte i styringsgruppen TOO, Oslo Styringsgruppen TOO 3 t Ansatte ved SFO har fungert som ekstern sensor i forbindelse med kommunikasjonsundervisning ved Høyskolen i Bergen (HIB) 17

18 8.2.1 Seminar holdt av eksterne foreleser i 2014 TkVest/H har invitert følgende eksterne forelesere: Bivirkningsgruppen ved Uni Helse Research,, Regionalt kompetansesenter for forskning, Helse Bergen, Kvalitetssikring i helsetjenesten,, Barnevernvakten i Bergen, Barnehuset i Bergen Hospitering ved TkVest/H TkVest/H har et særskilt ansvar for etterutdanning av tannhelsepersonell i regionen. I løpet av 2014 har TkVest/H hatt både tannleger og tannpleiere på hospitering Varigheten har variert fra en dag til en uke. 8.3 OMFANG AV TVERRFAGLIG SAMARBEID MED ULIKE FAGMILJØ Odontofobi er et fagområde hvor en er avhengig av et tverrfaglig samarbeid for å lykkes. I 2014 har noen nye samarbeidsprosjekter fortsatt fra 2013 mens andre har oppstått. Tabell 6 og 7 viser omfang av tverrfaglig samarbeid og nettverk i Tabell 6: Tverrfaglig samarbeid Fagmiljø Samarbeidets art Tidsbruk Psykisk helse, Stord kommune (Team Prosjekt/forskning 2 timer Sør) Kontinuerlig samarbeid med Institutt for klinisk odontologi ved UiB Det arbeides kontinuerlig med å forbedre undervisningen mht. behandling av TOOpasienter både inn mot Master i odontologi og Bachelor i tannpleie. Kontinuerlig samarbeid med avdeling for pedodonti ved institutt for klinisk odontologi ved UiB Samarbeid med Helse-Bergen, Kronstad DPS, OCD-teamet Samarbeid med helsesøstre i Åsane bydel for å innhente kunnskap til bruk i behandling av barn og ungdom som har Blod-skade-injeksjonsfobi. SFO har i løpet av 2014 hatt 7 personer fra ulike deler av landet som arbeider med ROK/TOO prosjekter på hospitering ved SFO Samarbeid møte/kurs ved Helse Bergen, Kronstad DPS og OCD-teamet. Målsetting: En samlet plan for i større grad kunne forebygge odontofobi. Samarbeid om behandling av pasienter som lider av Blod-skade-injeksjonsfobi. (Bilfobi). Kompetanse i behandling av denne spesifikke fobien finnes i SFO Alle helsesøstre i Åsane har fått kursing (3 timer) i forebygging og behandling av Bilfobi. Opplæring og informasjon Opplæring og informasjon og utarbeiding av samarbeidsrutiner 25 timer 3 timer 10 dager 10 dager 18

19 8.4. TILTAK FOR Å ETABLERE OG OPPRETTHOLDE FAGLIGE NETTVERK OG SAMARBEID MED FORSKNINGSBASERTE MILJØ Tabell 7: Faglige nettverk Tiltakets innhold Prosjekt: Tannhelse og tannbehandling hos personer med langvarige psykiske lidelser (team Sør) Kursing av tannleger i tannhelsetjenesten for å sikre forebygging av odontofobi og intra-oral injeksjonsfobi Opplæring av helsesøstre i forebygging og behandling av ekstra-oral injeksjons-fobi. I samarbeid med Helse Bergen, Kronstad DPS og OCD-teamet, etablere et behandlingstilbud for personer som lider av ekstra-oral injeksjonsfobi Kursing av nye og «gamle» «paraply-tannleger» for å sikre at pasienter som har gjennomgått angstbehandling ved SFO får best mulig oppfølging senere Grad av måloppnåelse Prosjektet har fått støtte fra fondsmidler og tannlege I sør distrikt frikjøpes for å arbeide videre med prosjektet. Slkand til REK er under arbeid. Mål gruppe er pasienter i gruppe C2 som har bistand fra psykisk helsetjeneste i kommunen Heldagskurs gjennomført i 1 av 5 distrikt i Hordaland. (kurset fikk god tilbakemelding og er anbefalt for de øvrige 5 distrikt) Kurs gjennomført i en bydel i Bergen Det arbeides med kursing av psykologer slik at disse får kompetanse på å sette injeksjoner i forbindelse med angstbehandling Kurs under planlegging 9. FORSKNING 9.1 FORSKNINGSAKTIVITET - FORSKNINGSOMRÅDER I 2014 var det tilsatt 3 forskningskoordinatorer i henholdsvis; 40%, 50%, og 20% stilling. Alle hadde stilling på IKO, UiB, i tillegg. 2 stipendiater var tilsatt i 1014 og i tillegg lønnet vi en tilsatt på et forskningsprosjekt i samarbeide med bivirkningsgruppen i Bergen. Fylkestannlegen opprette i 2014 et fond for alle ansatte i tannhelsetjenesten, hvor det og ble mulig å søke om midler til forskningsprosjekter eller til frikjøp fra stilling for å jobbe med forskningsprosjekt. 19

20 Et av målene er at ansatte i tannhelsetjenesten skal se på deltakelse i forskningsaktivitet som ennaturlig del av klinisk praksis. Dette vil mest sannsynlig bidra til økt kunnskap og bedre forutsetninger for å kritisk vurdere ny vitenskap, og dermed fremtidig gi en mer effektiv og høyere kvalitet på tjenesten. Det avholdes regelmessige forskningsmøter med alle ansatte som er involvert forskning ved TkVest/H FORSKNINGSSTRATEGI I 2014 ble det ferdigstilt en forskningsstrategi for TkVest. Det ble besluttet at Forskning i TkVest skal omfatte klinisk forskning, adferdsteoretisk og epidemiologisk befolkningsrettet forskning. TkVest skal bidra til translasjonell forskning. 9.3 PLANLAGTE OG PÅGÅENDE PROSJEKTER Planlagte prosjekter Tannhelse og bruk av tannhelsetjenester hos pasienter med alvorlige psykiske lidelser. Samarbeid: Kommunal psykiatrisk hjemmesykepleie (Stord, Bergen) Pågående prosjekter Følgende prosjekter er under arbeid: 1. Phd-prosjekter. Intra-oral injection phobia in children and adolescents- Prevalence, subgroups and the effect of cognitive behavioral treatment (CBT)» Senter For Odontofobi i samarbeid med: IKO, UiB. Forskerutdanning: MOFA, UiB. Agreement of Cooperation between the Child Welfare and the Public Dental Service in Western Norway. Effects of the Cooperation and its Associated Procedures..Samarbeid: HEMIL-senteret, Forskerutdanning: Psyk. Fak.,UiB Tannbehandling med plastbaserte tannfyllingsmaterialer; eksponering for bisfenol A og mulige effekter.samarbeid: Bivirkningsgruppen, IKO, UiB; Forskerutdanning: MOFA, UiB (oppstart ) 2. Forskerinitierte prosjekter: Barn og unge med Juvenil Idiopatisk Arthritis: Samarbeid; Pedoavd (IKO, UiB) HUS Barneavd. + Barnerøntgen Helse Bergen. (Spesialistoppgave pedodonti) Reborn prosjekt (EU finansiert): LKG pasienter får acellulært beinsubstitutt Samarbeid: IKO, UiB, og HUS. 20

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer

Rapport IS-2128. Forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø ved sykehus

Rapport IS-2128. Forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø ved sykehus Rapport IS-2128 Forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø ved sykehus Publikasjonens tittel: Beskrivelse av forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Rapport 2013: "SYKE BARN FRISKE TENNER" Samarbeidsprosjekt mellom Barneavdelingen og Habiliteringssenteret Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune [Tannhelsetjenesten]

Detaljer

STYRELEDERS FORORD...3 SAMMENDRAG... 4 FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN... 6 ORGANISERING... 6 ORGANISASJON OG BEMANNING...

STYRELEDERS FORORD...3 SAMMENDRAG... 4 FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN... 6 ORGANISERING... 6 ORGANISASJON OG BEMANNING... 1 INNHOLD side STYRELEDERS FORORD...3 SAMMENDRAG... 4 FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN... 6 ORGANISERING... 6 ORGANISASJON OG BEMANNING... 7 TANNKLINIKKER... 8 MÅL OG RESULTATER... 8 TANNHELSE...

Detaljer

ÅRSRAPPORT TKØ 2013. 07.03.2014 Tema: Årsrapport for TKØ 2013 Side 1 av 11

ÅRSRAPPORT TKØ 2013. 07.03.2014 Tema: Årsrapport for TKØ 2013 Side 1 av 11 ÅRSRAPPORT TKØ 2013 07.03.2014 Tema: Årsrapport for TKØ 2013 Side 1 av 11 1. Oppsummering Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst - TKØ er et IS (Interfylkeskommunalt samarbeid) etter kommunelovens 27

Detaljer

Sluttrapport. Forprosjekt. Regionalt odontologisk kompetansesenter i Midt-Norge. 12. juli 2007

Sluttrapport. Forprosjekt. Regionalt odontologisk kompetansesenter i Midt-Norge. 12. juli 2007 Sluttrapport Forprosjekt Regionalt odontologisk kompetansesenter i Midt-Norge 12. juli 2007 Sør-Trøndelag fylkeskommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Møre og Romsdal fylke Innholdsfortegnelse 1.0 Sammendrag...

Detaljer

Statens helsetilsyn. utredningsserie 5-99 UTDANNING AV SPESIALISTER OG OPPRETTELSE AV REGIONALE ODONTOLOGISKE KOMPETANSESENTRA IK-2701

Statens helsetilsyn. utredningsserie 5-99 UTDANNING AV SPESIALISTER OG OPPRETTELSE AV REGIONALE ODONTOLOGISKE KOMPETANSESENTRA IK-2701 utredningsserie Statens helsetilsyn 5-99 UTDANNING AV SPESIALISTER OG OPPRETTELSE AV REGIONALE ODONTOLOGISKE KOMPETANSESENTRA IK-2701 Odontologiske spesialisttjenester Utdanning av spesialister og opprettelse

Detaljer

Årsrapport 2014. Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer

Årsrapport 2014. Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer Årsrapport 2014 Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer Årsrapport 2014 Utgitt 06/2015 Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer Uni Research Helse / Uni Research AS Postadresse: Postboks

Detaljer

Henvisninger til Seksjon for pedodonti, Institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Bergen

Henvisninger til Seksjon for pedodonti, Institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Bergen V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid. 2015; 125: 254 8 Marit S. Skeie, Jørgen Ueland Johannesen, Kristian Bjørnar Trydal Solheim, Ann Katrin Johansson, Marianne Lillehagen, Marit Midtbø Henvisninger

Detaljer

Årsrapport 2013. Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer

Årsrapport 2013. Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer Årsrapport 2013 Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer Årsrapport 2013 Utgitt 06/2014 Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer Uni Helse / Uni Research AS Postadresse: Postboks 7810,

Detaljer

Innst. S. nr. 155. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. St.meld. nr. 35 (2006-2007)

Innst. S. nr. 155. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. St.meld. nr. 35 (2006-2007) Innst. S. nr. 155 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen St.meld. nr. 35 (2006-2007) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning.

Detaljer

BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ÅRSRAPPORT

BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ÅRSRAPPORT BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ÅRSRAPPORT 2006 2 BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ("BIVIRKNINGSGRUPPEN") ÅRSRAPPORT 2006 Innhold Side BAKGRUNN... 4 SAMMENDRAG... 5

Detaljer

Tannhelsetjenesten. Avtaler ved Tannklinikken Skien og Spesialistklinikken for kjeveortopedi. - Telemark fylkeskommune -

Tannhelsetjenesten. Avtaler ved Tannklinikken Skien og Spesialistklinikken for kjeveortopedi. - Telemark fylkeskommune - Tannhelsetjenesten Avtaler ved Tannklinikken Skien og Spesialistklinikken for kjeveortopedi - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700031 2012/2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

OrtoPol@r : Distance learning in orthodontic postgraduate training a pilot project

OrtoPol@r : Distance learning in orthodontic postgraduate training a pilot project Prosjektrapport OrtoPol@r Desentralisert,universitetsledet spesialistutdanning ikjeveortopedi Jan-Hugo Olsen Arild Stenvik Ragnhild Nordengen Lisen Espeland Håkon Edvardsen Stig Karoliussen EliArild 2

Detaljer

Møtet ble ledet av instituttleder Inge Fristad, Institutt for klinisk odontologi/uib.

Møtet ble ledet av instituttleder Inge Fristad, Institutt for klinisk odontologi/uib. Referat fra Nasjonalt Fakultetsmøte for odontologiske fag 2010 fredag 19.november 2010 kl. 10.00-14.45 på fakultetsstyrerommet i Bygg for biologiske basalfag, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2005: 11

NOU Norges offentlige utredninger 2005: 11 NOU Norges offentlige utredninger 2005: 11 Det offentlige engasjement på tannhelsefeltet Et godt tilbud til de som trenger det mest Utredning fra et utvalg oppnevnt ved Kronprinsregentens resolusjon 13.

Detaljer

Tannhelseplan 2010-2014

Tannhelseplan 2010-2014 Tannhelseplan 2010-2014 Side 1 av 31 Innhold 1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 5 2.1 Lovgrunnlag... 5 2.2 Økonomiske rammebetingelser... 6 2.3 Befolkningsutvikling... 6 2.4 Tannhelseutvikling... 6 2.5

Detaljer

Kartlegging og analyse av tannhelseog odontologisk forskning i Norge. Kristoffer Rørstad Hebe Gunnes Ole Wiig

Kartlegging og analyse av tannhelseog odontologisk forskning i Norge. Kristoffer Rørstad Hebe Gunnes Ole Wiig Kartlegging og analyse av tannhelseog odontologisk forskning i Norge Kristoffer Rørstad Hebe Gunnes Ole Wiig Rapport 48/2014 Kartlegging og analyse av tannhelseog odontologisk forskning i Norge Kristoffer

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE OVER 18 ÅR

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE OVER 18 ÅR FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE OVER 18 ÅR ROGALAND FYLKESKOMMUNE APRIL 2010 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontroll- og kvalitetsutvalget,

Detaljer

Sted: Blindern, Lucy Smiths hus, 10 et. Rådssalen kl. 09.00-15.00. Fredag 22. november 2013

Sted: Blindern, Lucy Smiths hus, 10 et. Rådssalen kl. 09.00-15.00. Fredag 22. november 2013 Det odontologiske fakultet Nasjonalt fakultetsmøte 2013 Universitetet i Oslo Nasjonalt fakultetsmøte i odontologiske fag 2013 Sted: Blindern, Lucy Smiths hus, 10 et. Rådssalen kl. 09.00-15.00. Fredag 22.

Detaljer

BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ÅRSRAPPORT

BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ÅRSRAPPORT BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ÅRSRAPPORT 2003 BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ("BIVIRKNINGSGRUPPEN") ÅRSRAPPORT 2003 Innhold Side BAKGRUNN...3 SAMMENDRAG...4 BIVIRKNINGSREGISTRERING...5

Detaljer

Årsrapport. Hjelp til hjelperne

Årsrapport. Hjelp til hjelperne Årsrapport 2011 Hjelp til hjelperne Innhold Forord ved senterleder Side 03 Terrorangrepet 22. juli 2011 Oslo/Utøya Side 04 1) Organisering og tilknytning Side 04 2) Personalressurser og intern organisering

Detaljer

1.0 Behov og bakgrunn

1.0 Behov og bakgrunn Dobbeltkompetanseprosjekt i odontologi 1.0 Behov/ bakgrunn 2.0 Konkretisering/ modell for et hovedløp 3.0 Koordinering og dimensjonering 4.0 Oppfølging av dobbeltkandidatene (administrativt og faglig)

Detaljer

Strategi for styrking av helsefaglig forskning i Helseregion Vest 2007-2010. Arbeidsgruppens rapport

Strategi for styrking av helsefaglig forskning i Helseregion Vest 2007-2010. Arbeidsgruppens rapport Strategi for styrking av helsefaglig forskning i Helseregion Vest 2007-2010 Arbeidsgruppens rapport Mai 2007 Innholdsfortegnelse Sammendrag og anbefalte tiltak... 4 1 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn og mandat...

Detaljer

Årsrapport for 2013. Stiftelsen Alternativ til Vold. www.atv-stiftelsen.no

Årsrapport for 2013. Stiftelsen Alternativ til Vold. www.atv-stiftelsen.no Årsrapport for 2013 Stiftelsen Alternativ til Vold www.atv-stiftelsen.no INNHOLD STIFTELSEN ALTERNATIV TIL VOLD (ATV)... 5 ATV Oslo... 5 ATV Nedre Romerike... 7 ATV Asker & Bærum... 8 ATV Drammen... 9

Detaljer

RAPPORT FJELLPROSJEKTET

RAPPORT FJELLPROSJEKTET RAPPORT FJELLPROSJEKTET Bedre tannhelse hos barn av mødre med ikke-vestlig bakgrunn 2005-2010 Innholdsfortegnelse Forord... 2 Innledning... 2 Sammendrag... 2 Bakgrunn... 3 Mål... 5 Målgruppe... 5 Tiltak...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV SAMARBEID MELLOM DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN OG BARNEVERNSTJENESTEN

FORVALTNINGSREVISJON AV SAMARBEID MELLOM DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN OG BARNEVERNSTJENESTEN FORVALTNINGSREVISJON AV SAMARBEID MELLOM DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN OG BARNEVERNSTJENESTEN ROGALAND FYLKESKOMMUNE MAI 2013 Forsidefoto: Dagbladet, Elisabeth Moseng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I SØR-TRØNDELAG - TJENESTETILBUD TIL BARN OG UNGE OG TIL ELDRE I HJEMMESYKEPLEIE

DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I SØR-TRØNDELAG - TJENESTETILBUD TIL BARN OG UNGE OG TIL ELDRE I HJEMMESYKEPLEIE Forvaltningsrevisjonsrapport mai 2004 DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I SØR-TRØNDELAG - TJENESTETILBUD TIL BARN OG UNGE OG TIL ELDRE I HJEMMESYKEPLEIE Sammendrag 2 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 4 2 FORMÅL,

Detaljer

SENTRAL UTREDNINGSGRUPPE FOR REGISTRERING OG UTREDNING AV PASIENTER MED MULIGE BIVIRKNINGER AV DENTALE BIOMATERIALER BIVIRKNINGSGRUPPEN

SENTRAL UTREDNINGSGRUPPE FOR REGISTRERING OG UTREDNING AV PASIENTER MED MULIGE BIVIRKNINGER AV DENTALE BIOMATERIALER BIVIRKNINGSGRUPPEN SENTRAL UTREDNINGSGRUPPE FOR REGISTRERING OG UTREDNING AV PASIENTER MED MULIGE BIVIRKNINGER AV DENTALE BIOMATERIALER BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ÅRSRAPPORT 1999 BIVIRKNINGSGRUPPEN

Detaljer