Smartladdare för syrafyllda bly- och GEL-batterier. Smartlader for syrefylte bly- og gelebatterier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Smartladdare för syrafyllda bly- och GEL-batterier. Smartlader for syrefylte bly- og gelebatterier"

Transkript

1 Smartladdare för syrafyllda bly- och GEL-batterier Smartlader for syrefylte bly- og gelebatterier Pikalaturi Happotäytteisille lyijy- ja geeliakuille Smartlader til blybatterier med syre og GEL batterier

2 SE Smartladdare för syrafyllda bly- och GEL-batterier ALLMÄNT För laddning/underhållsladdning av 12 V syrafyllda blybatterier och GEL-batterier. Microprocessorstyrd. Tre laddningslägen för val mellan små batterier, större batterier och ett speciellt köldläge: 14,4 V/0,8 A = 2,3 14 Ah 14,4 V/4,0 A = 14,7 V/4,0 A = Försedd med gnistskydd, samt skydd mot kortslutning, polvändning, överhettning och överbelastning. Levereras med två utbytbara anslutningskablar, en med polklämmor och en med ringkabelskor. Väggfäste. Även för utomhusbruk (ej Finland). TEKNISKA SPECIFIKATIONER Märkspänning: AC 230 V Märkström: ,8 ma Laddström: ,8 4 A Laddspänning: ,4 eller 14,7 V Laddkapacitet: ,3 120 Ah Kapslingsklass: IP65 Mått: x 68 x 45 mm Vikt: g OBS! Läs noga igenom bruksanvisningen innan batteriladdaren börjar användas. Denna bruksanvisning skall anses som en del av batteriladdaren och ska alltid förvaras tillsammans med denna. Om batteriladdaren säljs, så skall bruksanvisningen överlämnas till den nye ägaren. Förvara alltid bruksanvisningen på en för användaren lättillgänglig plats och se till att den bevaras i gott skick. Bruksanvisningen innehåller viktig information som rör din säkerhet. Följ noga säkerhetsinstruktionerna för att undvika risk för personskador och på utrustningen. Dessutom finns här nyttig information som kommer att underlätta användandet och underhållet av batteriladdaren. SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING! För att minska risken för personskador och skador på utrustningen rekommenderar vi att du alltid följer de grundläggande säkerhetsföreskrifterna när du använder denna underhållsladdare. Barn och personer med nedsatt fysisk eller psykisk förmåga får ej använda produkten utan tillsyn enligt EN /A2:2006. Batteriladdaren är endast avsedd för laddning av 12 V syrafyllda blybatterier och GEL-batterier. Använd EJ batteriladdaren till andra typer av batterier. Dessa kan spricka och orsaka person- och egendomsskada. VARNING: Vid arbete med syrafyllda blybatterier rekommenderas alltid att använda skyddsglasögon och skyddskläder. Om hud eller kläder kommer i kontakt med elektrolyt (batterisyra), tvätta omedelbart den berörda ytan med tvål och vatten. Undvik att peta i ögonen vid arbete med batterier. Korroderande syrapartiklar kan hamna i ögonen. Om du får batterisyra i ögonen, spola omedelbart ögonen med kallt vatten i minst 10 minuter. Uppsök sedan omedelbart läkare. Vid laddning och arbete med syrafyllda blybatterier, se till att barn och andra personer hålls borta från batteriet, batteriladdaren och batterikablarna. För att undvika skador på fordonets elsystem måste fordonstillverkarens instruktioner och anvisningar beträffande laddning följas noga. Gäller även instruktionerna som medföljer från batteritillverkaren. Kan även användas utomhus (EJ Finland). Ladda ALLTID batterier i välventilerade utrymmen. Vid laddning alstrar batterier explosiva gaser. Undvik därför rökning, öppen eld och gnistor. När batteriladdarens stickkontakt skall lossas från eluttaget, drag i stickkontakten, ej i elkabeln. Batteriladdaren får EJ övertäckas vid användning. Placera EJ batteriladdaren direkt ovanför ett batteri som laddas. Gaser från batteriet kommer att orsaka frätskador på batteriladdaren. Batteriklämmorna får EJ kortslutas när batteriladdaren är ansluten till eluttaget. Batteriladdaren får EJ vara ansluten till nätuttaget när in-/bortkoppling av batteriet sker. Starta EJ motorn när batteriladdaren är ansluten till batteriet. Anslut EJ batteriladdaren till batteriet när motorn är i gång. Ladda EJ skadade, trasiga eller frusna batterier. Om batterisyran (elektrolyten) är frusen, ta in batteriet i värmen så att det får tina upp ordentligt innan det laddas. Använd EJ batteriladdaren vid ev. skada på laddare, elkabel eller stickkontakt. Lämna den omgående till auktoriserad serviceverkstad för kontroll och/eller reparation. För att reducera risken för elchock, lossa ALLTID batteriladdarens stickkontakt från eluttaget innan någon form av underhåll eller rengöring sker. När batteriladdaren inte används, se till att den förvaras torrt, samt oåtkomlig för barn. 2

3 SE INTRODUKTION OCH EGENSKAPER För laddning/underhållsladdning av 12 V syrafyllda blybatterier och GEL-batterier. Microprocessorstyrd. Tre laddningslägen för val mellan små batterier, större batterier och ett speciellt köldläge: 14,4 V/0,8 A = 2,3 14 Ah 14,4 V/4,0 A = 14,7 V/4,0 A = Självstart. Startar av sig självt när man ansluter nätsladden till eluttaget. Batteriladdaren justerar automatiskt laddningsströmmen enligt batteriets märkdata. Smartladdaren diagnostiserar och rekonditionerar batterier som genom sulfatering tappat sin prestanda, vilket sedvanliga batteriladdare inte klarar av. Batteriladdaren kontrollerar och indikerar svaga eller skadade batterier. Batteriladdaren stänger automatiskt av laddningen när batteriet är fulladdat och återupptar laddningen (underhållsladdning) när batterispänningen hamnar under 12,8 V. Batteriet kan därför utan fara vara anslutet till batteriladdaren under lång tid, eftersom batteriladdaren inte kommer att överladda batteriet. Försedd med gnistskydd, samt skydd mot kortslutning, polvändning, överhettning och överbelastning. Levereras med två utbytbara anslutningskablar, en med polklämmor och en med ringkabelskor. Väggfäste. Även för utomhusbruk (ej Finland). VARNING: Försök ABSOLUT EJ ladda ett fruset batteri. FÖRSIKTIGHET INNAN LADDNINGEN PÅBÖRJAS Vid laddning så kan inbyggd elektronik i vissa fordon skadas vid potentiella spänningstoppar. För att undvika skador på fordonets elsystem måste därför fordonstillverkarens instruktioner och anvisningar beträffande laddning noga följas, samt om och hur batteriet skall kopplas bort. FÖRBEREDELSER FÖRE LADDNING Kontrollera att batterispänningen överensstämmer med batteriladdarens värden för laddning och underhållsladdning. Om det är nödvändigt att plocka bort batteriet från fordonet eller att rengöra batteripolerna, lossa alltid kabeln till den jordade batteripolen först. Försäkra dig om att alla tillbehör i fordonet är avstängda och därmed inte kan orsaka några gnistor. Rengör batteripolerna noggrant. Var noga så att inte något korrosivt material kommer i kontakt med ögonen. Fyll på destillerat vatten i varje battericell (gäller ej GEL-batterier) tills det når den av batteritillverkaren specificerade nivån. Detta hjälper till att rensa bort överflödig gas från battericellerna. Fyll ej på över den specificerade nivån. För batterier som saknar påfyllningslock, följ noga batteritillverkarens laddningsinstruktioner. Studera batteritillverkarens specifika säkerhetsanvisningar, såsom om man ska plocka bort eller inte plocka bort påfyllningslocken vid laddning, samt rekommenderade laddningsnivåer. Se till att området omkring batteriet är väl ventilerat vid laddning. Ev. explosiv gas kan ventileras bort från batteriet med hjälp av en pappskiva eller annat icke metalliskt föremål, ex. en fläkt. Försäkra dig om att laddströmmens begynnelsenivå inte överskrider den av batteritillverkaren rekommenderade. LADDNING 1. Anslutning till batteriet. OBS: Vid rekonditionering av svårt urladdade batterier, så kommer batteriladdarens utspänning att höjas. För att förebygga skada på fordonets elektriska komponenter så rekommenderar vi att batteriet plockas bort från fordonet vid laddning. 2. Anslut den RÖDA batteriklämman till den positiva (+) batteripolen, vanligtvis märkt med RÖTT och/eller (+). Anslut den SVARTA batteriklämman till den negativa (-) batteripolen, vanligtvis märkt med SVART och/eller (-). 3. När batteriladdarens stickkontakt ansluts till ett 230 V eluttag så startar batteriladdaren (självstart) och den gröna LED-indikeringen (Power ON) tänds. OBS: Om batteriet är anslutet polvänt så tänds istället den röda LED-indikeringen (Reverse) och ett pipljud hörs. Kasta om polariteten på de båda batterianslutningarna. 4. Vid laddning så tänds den orangefärgade LED-indikeringen (Charge). Batteriladdaren laddar batteriet med konstant laddström tills batterispänningen når en konstant spänningsnivå, för att sedan övergå till underhållsladdning för att batteriet skall bibehålla en konstant spänningsnivå. OBS: Om spänningen på batteriet som skall laddas ligger under 1,0 V, så kommer batteriladdaren inte att fungera och därför tänds EJ den orangefärgade LED-indikeringen (Charge). 5. När batteriet är fulladdat, så tänds den gröna LEDindikeringen (OK). 6. Så länge batteriladdaren är ansluten till batteriet, så kommer den automatiskt att börja ladda batteriet så snart batterispänningen sjunker under 12,8 V och den orangefärgade LED-indikeringen (Charge) tänds. 7. Om batterispänningen fortfarande ligger under 12,2 V efter en tids laddning, så tänds den röda LED-indikeringen (WEAK). Om så sker, byt ut batteriet. 8. Om batterispänningen ligger mellan 2,3 V och 12,2 V när batteriet ansluts till batteriladdaren, så tänds den blå LED-indikeringen (Recovery) och batteriladdaren rekonditionerar batteriet med en laddström på mindre än 200 ma vid 18 V till 22 V. Om rekonditioneringen lyckas så tänds den orangefärgade LED-indikeringen (Charge) och laddningen kommer att ske normalt. Om rekonditioneringen däremot misslyckas, så blinkar den blå LED-indikeringen (Recovery) och ett pipljud hörs. Om så sker, byt ut batteriet. 3

4 SE LED-indikeringar Power ON: Tänds när batteriladdaren ansluts till 230 V. Reverse: Tänds när batteriet ansluts polvänt. OK: Tänds när batteriet är fulladdat. Charge: Tänds när batteriet laddas. WEAK: Tänds om batterispänningen fortfarande är < 12,2 V efter en tids laddning. Recovery: Tänds om det laddade batteriets spänning ligger mellan 2,3 och 12,2 V efter inkoppling. BATTERITYPER OCH INSTÄLLNINGAR Följande rekommendationer får endast ses som en riktlinje. Kontakta batteritillverkaren för ytterligare instruktioner. / små batterier / större batterier / speciellt köldläge Uteffekt: Uteffekt: Uteffekt: 14,4 V/0,8 A 2,3 14 Ah 14,4 V/4,0 A 14,7 V/4,0 A SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL Batteriladdaren kräver endast ett minimalt underhåll. Genom att följa dessa enkla steg så kommer batteriladdarens funktion tillfullo att upprätthållas. Efter varje användning, rengör batteriladdaren från ev. batterisyra, som annars kan orsaka korrosion på batteriklämmorna av koppar. Rengör batteriladdarens ytterhölje med en mjuk trasa och, om så krävs, mild tvållösning. För att skydda batteriladdarens laddkablar, låt dem vara löst ihoplindade vid förvaring. Använd ej batteriladdaren om kablar eller batteriklämmor är skadade. Om batteriladdarens nätkabel blir skadad, så måste den (för att undvika fara) omedelbart bytas ut av behörig servicepersonal. MILJÖSKYDD Återvinn oönskat material i stället för att slänga det bland soporna. Alla maskiner, tillbehör och förpackningsmaterial skall sorteras och lämnas till en återvinningscentral och där kasseras på ett miljövänligt sätt. 4

5 NO Smartlader for syrefylte bly- og gelebatterier GENERELT For lading/vedlikeholdslading av 12 V syrefylte blybatterier og gelebatterier. Mikroprosessorstyrt. Tre ladeinnstillinger for valg mellom små batterier, større batterier og en spesiell kuldeinnstilling: 14,4 V/0,8 A = 2,3 14 Ah 14,4 V/4,0 A = 14,7 V/4,0 A = Utstyrt med gnistvern, samt vern mot kortslutning, polvending, overoppheting og overbelastning. Leveres med to utskiftbare tilkoblingskabler, én med polklemmer og én med ringkabelsko. Veggfeste. Også for bruk utendørs (ikke Finland). TEKNISKE SPESIFIKASJONER Merkespenning: AC 230 V Merkestrøm: ,8 ma Ladestrøm: ,8 4 A Ladespenning: ,4 eller 14,7 V Ladekapasitet: ,3 120 Ah Beskyttelsesgrad:..... IP65 Mål: x 68 x 45 mm Vekt: g OBS! Les nøye gjennom bruksanvisningen før batteriladeren tas i bruk. Denne bruksanvisningen skal anses som en del av batteriladeren, og skal alltid oppbevares sammen med denne. Dersom batteriladeren selges, skal bruksanvisningen overlates til den nye eieren. Oppbevar bruksanvisningen alltid på et lett tilgjengelig sted for brukeren, og sørg for at den tas godt vare på. Bruksanvisningen inneholder viktig informasjon som angår din sikkerhet. Følg nøye sikkerhetsinstruksjonene for å unngå risiko for personskade og skade på utstyret. I tillegg finnes det her nyttig informasjon som vil gjøre det enklere å bruke og vedlikeholde batteriladeren. SIKKERHETSINSTRUKSJONER ADVARSEL! For å redusere risikoen for personskade og skade på utstyr bør du alltid iaktta de grunnleggende sikkerhetsforskriftene når du bruker denne laderen. ADVARSEL: Ved arbeid med syrefylte blybatterier bør du alltid bruke vernebriller og verneklær. Dersom hud eller klær kommer i kontakt med elektrolytt (batterisyre), vask straks den berørte flaten med såpe og vann. Unngå å berøre øynene ved arbeid med batterier. Korroderende syrepartikler kan havne i øynene. Dersom du får batterisyre i øynene, skyll straks øynene med kaldt vann i minst 10 minutter. Oppsøk deretter straks lege. Ved lading og arbeid med syrefylte blybatterier, se til at barn og andre personer holdes borte fra batteri, batterilader og batterikabler. For å unngå skade på kjøretøyets elektriske anlegg må du nøye følge kjøretøyprodusentens instruksjoner og anvisninger for lading. Dette gjelder også instruksjonene som medfølger fra batteriprodusenten. Kan også brukes utendørs (IKKE Finland). Lad ALLTID batterier i godt ventilerte rom. Ved lading danner batterier eksplosive gasser. Unngå derfor røyking, åpen ild og gnister. Når batteriladerens støpsel skal løsnes fra stikkontakten, trekk i støpselet, ikke i kabelen. Batteriladeren må IKKE overdekkes ved bruk. Plasser IKKE batteriladeren rett ovenfor et batteri som lades. Gasser fra batteriet vil forårsake etseskader på batteriladeren. Batteriklemmene må IKKE kortsluttes når batteriladeren er koblet til stikkontakten. Batteriladeren må IKKE være koblet til strømuttaket når inn-/frakobling av batteriet skjer. Start IKKE motoren når batteriladeren er koblet til batteriet. Koble IKKE batteriladeren til batteriet når motoren er i gang. Lad IKKE skadede, defekte eller frosne batterier. Om batterisyren (elektrolytten) er frossen, ta batteriet inn i varmen slik at det får tine ordentlig opp før det lades. Bruk IKKE batteriladeren i tilfelle skade på lader, kabel eller støpsel. Lever den omgående til et autorisert serviceverksted for kontroll og/eller reparasjon. For å redusere risikoen for elektrisk støt, løsne ALLTID batteriladerens støpsel fra stikkontakten før enhver form for vedlikehold eller rengjøring. Når batteriladeren ikke brukes, se til at den oppbevares tørt og utilgjengelig for barn. Barn og personer med nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne må ikke bruke produktet uten tilsyn iht. EN /A2:2006. Batteriladeren er kun beregnet for lading av 12 V syrefylte blybatterier og gelebatterier. Bruk IKKE batteriladeren til andre typer batterier. Disse kan sprekke og forårsake skade på person og eiendom. 5

6 NO INNLEDNING OG EGENSKAPER For lading/vedlikeholdslading av 12 V syrefylte blybatterier og gelebatterier. Mikroprosessorstyrt. Tre ladeinnstillinger for valg mellom små batterier, større batterier og en spesiell kuldeinnstilling: 14,4 V/0,8 A = 2,3 14 Ah 14,4 V/4,0 A = 14,7 V/4,0 A = Selvstart. Starter av seg selv når man kobler nettledningen til strømuttaket. Batteriladeren justerer automatisk ladestrømmen i samsvar med batteriets merkedata. Smartladeren diagnostiserer og rekondisjonerer batterier som ved sulfatering har mistet sin ytelse, noe vanlige batteriladere ikke klarer. Batteriladeren kontrollerer og indikerer svake eller skadede batterier. Batteriladeren slår automatisk av ladingen når batteriet er fulladet og gjenopptar ladingen (vedlikeholdslading) når batterispenningen havner under 12,8 V. Batteriet kan derfor uten fare være koblet til batteriladeren i lang tid, fordi batteriladeren ikke overlader batteriet. Utstyrt med gnistvern, samt vern mot kortslutning, polvending, overoppheting og overbelastning. Leveres med to uskiftbare tilkoblingskabler, én med polklemmer og én med ringkabelsko. Veggfeste. Også for utendørs bruk (ikke Finland). ADVARSEL: Forsøk UNDER INGEN OMSTENDIGHE- TER å lade et frosset batteri. FORSIKTIGHET FØR LADING IGANGSETTES Ved lading kan innebygd elektronikk i noen kjøretøy skades ved potensielle spenningstopper. For å unngå skader på kjøretøyets elektriske anlegg må derfor kjøretøyprodusentens instruksjoner og anvisninger om lading nøye følges, samt om og hvordan batteriet skal kobles fra. FORBEREDELSER FØR LADING Kontroller at batterispenningen er i samsvar med batteriladerens verdier for lading og vedlikeholdslading. Om det er nødvendig å ta batteriet ut av kjøretøyet eller å rengjøre batteripolene, løsne alltid kabelen til den jordede batteripolen først. Forsikre deg om at alle tilbehør i kjøretøyet er slått av og dermed ikke kan forårsake gnister. Rengjør batteripolene grundig. Vær nøye slik at korrosivt materiale ikke kommer i kontakt med øynene. Fyll på destillert vann i hver battericelle (gjelder ikke gelebatterier) til det når nivået spesifisert av batteriprodusenten. Dette hjelper til å rense bort overflødig gass fra battericellene. Fyll ikke på over spesifisert nivå. For batterier som mangler påfyllingslokk, følg nøye batteriprodusentens ladeinstruksjoner. Studer batteriprodusentens spesifikke sikkerhetsanvisninger, så som om man skal ta av eller ikke ta av påfyllingslokk ved lading, samt anbefalte ladenivåer. Se til at området omkring batteriet er godt ventilert ved lading. Eventuell eksplosiv gass kan ventileres bort fra batteriet ved hjelp av en papplate eller annen ikke metallisk gjenstand, f.eks. en vifte. Forsikre deg om at ladestrømmens begynnelsesnivå ikke overskrider batteriprodusentens forslag. LADING 1. Tilkobling til batteriet. OBS: Ved rekondisjonering av svært utladede batterier, vil batteriladerens utspenning økes. For å forebygge skade på kjøretøyets elektriske komponenter bør du fjerne batteriet fra kjøretøyet ved lading. 2. Koble den RØDE batteriklemmen til den positive (+) batteripolen, vanligvis merket med RØDT og/eller (+). Koble den SORTE batteriklemmen til den negative (-) batteripolen, vanligvis merket med SORT og/eller (-). 3. Når batteriladerens støpsel kobles til et 230 V strømuttak, starter batteriladeren (selvstart), og den grønne LED-indikeringen (Power ON) tennes. OBS! Dersom batteriet er koblet polvendt, tennes i stedet den røde LED-indikeringen (Reverse) og en pipelyd høres. Veksle polaritet på de to batteritilkoblingene. 4. Ved lading tennes den oransjefargede LED-indikeringen (Charge). Batteriladeren lader batteriet med konstant ladestrøm til batterispenningen når et konstant spenningsnivå, for deretter å gå over til vedlikeholdslading for at batteriet skal opprettholde et konstant spenningsnivå. OBS! Om spenningen på batteriet som skal lades, ligger under 1,0 V, vil batteriladeren ikke fungere, og derfor tennes IKKE den oransjefargede LED-indikeringen (Charge). 5. Når batteriet er fulladet, tennes den grønne LED-indikeringen (OK). 6. Så lenge batteriladeren er koblet til batteriet, vil den automatisk begynne å lade batteriet så snart batterispenningen synker under 12,8 V, og den oransjefargede LED-indikeringen (Charge) tennes. 7. Om batterispenningen fortsatt ligger under 12,2 V etter en tids lading, tennes den røde LED-indikeringen (WEAK). Om dette skjer, skift ut batteriet. 8. Om batterispenningen ligger mellom 2,3 V og 12,2 V når batteriet kobles til batteriladeren, tennes den blå LED-indikeringen (Recovery), og batteriladeren rekondisjonerer batteriet med en ladestrøm på mindre enn 200 ma ved 18 V til 22 V. Om rekondisjoneringen lykkes, tennes den oransjefargede LED-indikeringen (Charge), og ladingen vil skje normalt. Om rekondisjoneringen derimot mislykkes, blinker den blå LED-indikeringen (Recovery), og en pipelyd høres. Om dette skjer, skift ut batteriet. 6

7 NO LED-indikeringer Power ON: Tennes når batteriladeren kobles til 230 V. Reverse: Tennes når batteriet kobles polvendt. OK: Tennes når batteriet er fulladet. Charge: Tennes når batteriet lades. WEAK: Tennes om batterispenningen fortsatt er < 12,2 V etter en tids lading. Recovery: Tennes om det ladede batteriets spenning ligger mellom 2,3 og 12,2 V etter innkobling. BATTERITYPER OG INNSTILLINGER Følgende anbefalinger skal kun anses som retningsgivende. Kontakt batteriprodusenten for ytterligere instruksjoner. / små batterier / større batterier / spesiell kuldeinnstilling Uteffekt: Uteffekt: Uteffekt: 14,4 V/0,8 A 2,3 14 Ah 14,4 V/4,0 A 14,7 V/4,0 A STELL OG VEDLIKEHOLD Batteriladeren krever kun et minimalt vedlikehold. Ved å følge disse enkle trinnene vil batteriladerens funksjon fullt ut opprettholdes. Etter hver bruk, rengjør batteriladeren for eventuell batterisyre, som ellers kan forårsake korrosjon på batteriklemmene av kobber. Rengjør batteriladerens ytterdeksel med en myk klut og om nødvendig, mild såpeløsning. For å beskytte batteriladerens ladekabler, la dem være løst sammentvunnet ved oppbevaring. Bruk ikke batteriladeren dersom kabler eller batteriklemmer er skadet. Dersom batteriladerens nettkabel blir skadet, må den straks skiftes ut av godkjent servicepersonell for å unngå fare. MILJØHENSYN Gjenvinn uønsket materiale i stedet for å kaste det i husholdningsavfallet. Maskiner, tilbehør og emballasjemateriale skal sorteres og leveres til en gjenvinningssentral og der kasseres på en miljøvennlig måte. 7

8 FI Pikalaturi Happotäytteisille lyijy- ja geeliakuille YLEISTÄ 12 voltin lyijyhappo- tai geeliakkujen lataamiseen tai ylläpitolataamiseen. Mikroprosessoriohjaus. Kolme lataustilaa pienille ja suuremmille akuille sekä erityinen kylmälataustoiminto. 14,4 V/0,8 A = 2,3-14 Ah 14,4 V/4,0 A = Ah 14,7 V/4,0 A = Ah Suojattu kipinöintiä, oikosulkua, napaisuuden vaihtumista, ylikuumenemista ja ylikuormitusta vastaan. Mukana kahdet vaihdettavat liitäntäkaapelit: yksissä hauenleuat ja toisissa kaapelikengät. Seinäkiinnitys. Myös ulkokäyttöön (ei Suomessa). TEKNISET TIEDOT Nimellisjännite: V AC Nimellisvirta: ,8 ma Latausvirta: ,8-4 A Latausjännite: ,4 tai 14,7 V Latauskapasiteetti:.... 2,3 120 Ah Kotelointiluokka: IP65 Mitat: x 68 x 45 mm Paino: g HUOMIO! Lue käyttöohje huolellisesti ennen akkulaturin käytön aloittamista. Tämä käyttöohje on laturiin kuuluva osa. Se on aina säilytettävä yhdessä sen kanssa. Jos laturi myydään, käyttöohje on luovutettava uudelle omistajalle. Säilytä käyttöohje aina helppopääsyisessä paikassa ja pidä se hyvässä kunnossa. Käyttöohjeessa on tärkeitä käyttäjän turvallisuuteen liittyviä tietoja. Noudata turvallisuusohjeita huolellisesti henkilö- ja laitevahinkojen vaaran välttämiseksi. Lisäksi käyttöohjeen tiedoista on hyötyä käytettäessä ja huollettaessa laturia. TURVAOHJEET VAROITUS! Henkilövahinkojen ja laitteen vahingoittumisen vaaran vähentämiseksi on suositeltavaa noudattaa perustason turvaohjeita tätä ylläpitolaturia käytettäessä. EN /A2:2006-standardin mukaisesti lapset ja henkilöt, joiden fyysiset tai psyykkiset kyvyt ovat alentuneet, eivät saa käyttää tätä tuotetta. Tämä akkulaturi on tarkoitettu 12 voltin happotäytteisten lyijy- tai geeliakkujen lataamiseen. ÄLÄ lataa muunlaisia akkuja tämän akkulaturin avulla. Ne voivat haljeta aiheuttaen henkilö- tai omaisuusvaurioita. VAROITUS: Käsiteltäessä happotäytteisiä lyijyakkuja on aina suositeltavaa käyttää hyväksyttyjä suojalaseja ja suojavaatteita Jos akkuhappoa pääsee iholle, pese alue vedellä ja saippualla. Vältä hieromasta silmiäsi käsitellessäsi akkua. Muutoin silmiin voi joutua syövyttäviä happohiukkasia. Jos akkuhappoa joutuu silmiin, huuhtele niitä kylmällä vedellä vähintään 10 minuutin ajan. Hakeudu tämän jälkeen heti lääkäriin. Pidä lapset ja sivulliset loitolla akusta, akkulaturista ja sen johdoista, kun lataat tai käsittelet happotäytteisiä lyijyakkuja. Auton valmistajan antamia lataamisohjeita on noudatettava huolellisesti, jotta auton sähköjärjestelmä ei vaurioidu. Myös akun valmistajan ohjeita on noudatettava. Voidaan käyttää myös ulkotiloissa (EI Suomessa). Lataa akut AINA hyvin tuuletetussa paikassa. Lataamisen aikana muodostuu räjähtäviä kaasuja. Vältä siksi tupakointia, avotulta ja kipinöitä. Kun akkulaturin pistoke on irrotettava pistorasiasta, vedä pistokkeesta, älä sähköjohdosta. Akkulaturia Ei saa peittää sitä käytettäessä. ÄLÄ aseta akkulaturia suoraan ladattavan akun yläpuolelle. Muutoin akusta nousevat kaasut syövyttävät akkulaturia. Akun napoihin yhdistettäviä puristimia EI SAA oikosulkea, kun akkulaturi on yhdistetty sähköpistorasiaan. Akkulaturin pistoke EI SAA olla yhdistettynä sähköpistorasiaan, kun akkulaturi yhdistetään akkuun tai irrotetaan siitä. Moottoria EI SAA käynnistää, kun akkulaturi on yhdistetty akkuun. ÄLÄ yhdistä akkulaturia akkuun moottorin ollessa käynnissä. ÄLÄ lataa vaurioitunutta, rikkoutunutta tai jäätynyttä akkua. Jos akkuhappo on jäätynyt, tuo akku sisätiloihin sulamaan ennen lataamista. ÄLÄ käytä akkulaturia, jos se, sähköjohto tai pistotulppa on vaurioitunut. Toimita akkulaturi tällöin huoltoon ja/tai korjattavaksi. Voit vähentää sähköiskun vaaraa irrottamalla akkulaturin pistokkeen AINA pistorasiasta ennen huoltamista tai puhdistamista. Kun akkulaturia ei käytetä, se on säilytettävä kuivassa tilassa poissa lasten ulottuvilta. 8

9 FI JOHDANTO JA OMINAISUUDET 12 voltin lyijyhappo- tai geeliakkujen lataamiseen tai ylläpitolataamiseen. Mikroprosessoriohjaus. Kolme lataustilaa pienille ja suuremmille akuille sekä erityinen kylmälataustoiminto. 14,4 V/0,8 A = 2,3-14 Ah 14,4 V/4,0 A = Ah 14,7 V/4,0 A = Ah Akkulaturi käynnistyy itsestään, kun pistoke työnnetään pistorasiaan. Akkulaturi säätää latausvirran automaattisesti akun ominaisuuksien mukaan. Älykäs laturi tunnistaa sulfatoitumisen vuoksi tehonsa menettäneet akut ja kunnostaa ne. Tavalliset akkulaturit eivät pysty tähän. Jos akun teho on heikentynyt tai akku on vaurioitunut, akkulaturi havaitsee sen. Akkulaturi lopettaa lataamisen automaattisesti, kun akku on ladattu täyteen ja jatkaa lataamista, jos akun jännite alittaa 12,8 volttia (ylläpitolataus). Akku voidaan jättää yhdistetyksi akkulaturiin pitkäksi aikaa, sillä akkua ei yliladata. Suojattu kipinöintiä, oikosulkua, napaisuuden vaihtumista, ylikuumenemista ja ylikuormitusta vastaan. Mukana kahdet vaihdettavat liitäntäkaapelit: yksissä hauenleuat ja toisissa kaapelikengät. Seinäkiinnitys. Myös ulkokäyttöön (ei Suomessa). VAROITUS: ÄLÄ KOSKAAN yritä ladata jäätynyttä akkua. VAROTOIMET ENNEN LATAAMISEN ALOITTAMISTA Lataamisen mahdollisesti aiheuttamat jännitepiikit voivat vaurioittaa tiettyjen ajoneuvojen elektroniikkaa. Ajoneuvon valmistajan antamia lataamisohjeita sekä ohjeita akun ja auton välisen yhteyden irrottamisesta on noudatettava huolellisesti, jotta ajoneuvon sähköjärjestelmä ei vaurioidu. VALMISTELUT ENNEN LATAAMISTA Tarkista, että akun jännite vastaa akkulaturin lataus- ja ylläpitolatausarvoa. Jos akku on irrotettava ajoneuvosta tai akun navat on puhdistettava, irrota aina miinusmerkkinen maakaapeli ensin. Varmista, että virta on katkaistu kaikista ajoneuvon sähkölaitteista, jotta kipinöitä ei aiheudu. Puhdista akun navat huolellisesti. Varo, ettei syövyttävää ainetta pääse silmiin. Täytä muiden kuin geeliakkujen kennot tislatulla vedellä akun valmistajan suosittelemalle tasolle saakka. Tämä auttaa poistamaan ylimääräisen kaasun akun kennoista. Älä täytä liikaa vettä. Jos akussa ei ole täyttökantta, noudata akun valmistajan latausohjeita. Tutustu mahdollisiin akun valmistajan antamiin turvaohjeisiin, kuten onko täyttökansi irrotettava lataamisen ajaksi vai ei, ja lataustasosuosituksiin. Varmista, että ilma kiertää vapaasti akun ympärillä lataamisen aikana. Mahdollinen räjähtävä kaasu voidaan tuulettaa pois akun luota esimerkiksi pahvilevyn tai muun kuin metallista valmistetun esineen avulla, kuten viuhkan. Varmista, että akun latausvirran aloitustaso ei ylitä akun valmistajan suositusta. LATAAMINEN 1. Yhdistä akkulaturi akkuun. HUOMIO: Kunnostettaessa tyhjentyneitä akkuja akkulaturi nostaa syöttöjännitettään. Ajoneuvon elektroniikan vaurioitumisen estämiseksi on suositeltavaa poistaa akku autosta lataamisen ajaksi. 2. Yhdistä PUNAINEN puristin akun plusnapaan, joka on tavallisesti PUNAINEN ja/tai merkitty plusmerkillä. Yhdistä MUSTA puristin akun miinusnapaan, joka on tavallisesti MUSTA ja/tai merkitty miinusmerkillä. 3. Akkulaturi käynnistyy, kun sen pistoke työnnetään 230 voltin sähköpistorasiaan. Tällöin vihreä Power ON -merkkivalo syttyy. HUOMIO: Jos akkulaturi yhdistetään akun napoihin napaisuuden suhteen väärin, punainen LED-merkkivalo (Reverse) syttyy ja kuuluu äänimerkki. Vaihda tällöin puristimien napaisuus. 4. Oranssi LED-merkkivalo (Charge) palaa lataamisen aikana. Akkulaturi lataa akkua tasaisella virralla, kunnes akun jännite on saavuttanut tietyn tason. Tämän jälkeen akkulaturi siirtyy ylläpitolataukseen, jotta akun jännite pysyy oikealla tasolla. HUOMIO: Jos ladattavan akun jännite alittaa 1,0 volttia, akkulaturi ei lataa sitä. Tällöin oranssi LED-merkkivalo (Charge) ei syty. 5. Kun akku on ladattu täyteen, vihreä LED-merkkivalo (OK) syttyy. 6. Kun akkulaturi on yhdistetty akkuun, se lataa akkua automaattisesti, kun jännite alittaa 12,8 volttia. Tällöin oranssi LED-merkkivalo (Charge) ei syty. 7. Jos akun jännite alittaa edelleen 12,2 volttia, vaikka sitä on ladattu jo jonkin aikaa, punainen LED-merkkivalo (WEAK) syttyy. Jos näin käy, vaihda akku. 8. Jos akkulaturiin yhdistettävän akun jännite on alueella 2,3 12,2 volttia, sininen LED-merkkivalo (Recovery) syttyy ja akkulaturi kunnostaa akun alle 200 ma:n ja voltin latausvirralla. Jos kunnostaminen onnistuu, oranssi LED-merkkivalo (Charge) syttyy ja akku ladataan normaalisti. Jos kunnostaminen epäonnistuu, sininen LED-merkkivalo (Recovery) vilkkuu ja kuuluu äänimerkki. Jos näin käy, vaihda akku. 9

10 FI LED-merkkivalot Power ON: Syttyy, kun akkulaturi kytketään 230 voltin verkkovirtaan. Reverse: Syttyy, kun akkulaturi yhdistetään na paisuuden suhteen väärin päin. OK: Syttyy, kun akku on ladattu täyteen. Charge: Syttyy, kun akkua ladataan. WEAK: Syttyy, jos akun jännite alittaa edelleen 12,2 volttia, vaikka sitä on ladattu jo jonkin aikaa. Recovery: Syttyy, jos akun jännite on alueella 2,3 12,2 V, kun se yhdistetään akkulaturiin. AKKUTYYPIT JA ASETUKSET Seuraavat suositukset ovat vain ohjeellisia. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden akun valmistajaan. / pienet akut / suuremmat akut / erityinen kylmätila Lähtöteho: Akku: Lähtöteho: Akku: Lähtöteho: Akku: 14,4 V/0,8 A 2,3 14 Ah 14,4 V/4,0 A 14,7 V/4,0 A HUOLTO JA KUNNOSSAPITO Akkulaturi vaatii vain vähän kunnossapitoa. Noudattamalla näitä helppoja ohjeita akkulaturi säilyy toimintakykyisenä. Poista mahdollinen akkuhappo akkulaturista jokaisen käyttökerran jälkeen. Muutoin kuparista valmistetut puristimet voivat syöpyä. Puhdista akkulaturin ulkopinta pehmeällä liinalla ja tarvittaessa laimealla pesuaineliuoksella. Voit suojata akkulaturin latauskaapeleita antamalla niiden olla löysällä kiepillä säilytyksen ajan. Älä käytä akkulaturia, jos kaapelit tai puristimet ovat vaurioituneet tai rikkoontuneet. Jos akkulaturin sähköjohto vaurioituu, sen vaihtaminen on heti annettava pätevän huoltohenkilöstön tehtäväksi vaaran välttämiseksi. YMPÄRISTÖNSUOJELU Älä heitä pois talousjätteiden mukana vaan kierrätä. Kaikki koneet, varusteet ja pakkausmateriaali on lajiteltava ja toimitettava kierrätykseen hävitettäväksi ympäristöystävällisesti. 10

11 DK Smartlader til blybatterier med syre og GEL batterier GENERELT Til opladning/vedligeholdelsesopladning af 12 V blybatterier med syre og GEL batterier. Mikroprocessorstyret. Tre ladeindstillinger for valg mellem små batterier, større batterier og en speciel kuldeindstilling: 14,4 V/0,8 A = 2,3-14 Ah 14,4 V/4,0 A = Ah 14,7 V/4,0 A = Ah Forsynet med gnistsikring samt sikring mod kortslutning, polvending, overophedning og overbelastning. Leveres med to udskiftelige tilslutningskabler, ét med polklemmer og ét med ringkabelsko. Vægbeslag. Også til udendørs brug (ikke Finland). TEKNISKE SPECIFIKATIONER Nominalspænding:.... AC 230 V Nominalstrøm: ,8 ma Ladestrøm: ,8-4 A Ladespænding: ,4 eller 14,7 V Ladekapacitet: ,3-120 Ah Indkapslingsklasse:.... IP65 Mål: x 68 x 45 mm Vægt: g OBS! Læs nøje hele brugsanvisningen igennem, inden batteriopladeren tages i brug. Denne brugsanvisning skal opfattes som en del af batteriopladeren og skal altid opbevares sammen med denne. Ved salg af batteriopladeren, skal brugsanvisningen overleveres til ny ejer. Opbevar altid brugsanvisningen på et for brugeren let tilgængeligt sted og sørg for, at den opbevares i god stand. Brugsanvisningen indeholder vigtig information, som er af betydning for din sikkerhed. Følg nøje sikkerhedsinstruktionerne for at undgå risiko for skade på personer og udstyr. Her finder du også nyttig information, som hjælper dig ved brug og vedligeholdelse af batteriopladeren. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL! For at mindske risikoen for personskader og skader på udstyr, anbefaler vi, at du altid følger de grundlæggende sikkerhedsforskrifter, når du bruger denne vedligeholdelsesoplader. Børn og personer med nedsatte fysiske eller psykiske evner må ikke bruge produktet uden opsyn iht. EN /A2:2006. Denne batterioplader er beregnet til opladning af 12 V blybatterier med syre og GEL batterier. Brug IKKE batteriopladeren til andre typer batterier. Disse kan revne og forårsage person- tingskade. ADVARSEL: Når du arbejder med batterier med syre, anbefales det altid at bruge beskyttelsesbriller og sikkerhedstøj. Hvis hud eller tøj kommer i kontakt med elektrolyt (batterisyre), skylles den berørte del straks med sæbe og vand. Undgå at gnide øjnene under arbejde med batterier. Korroderende syrepartikler kan havne i øjnene. Hvis du får batterisyre i øjnene, skal du straks skylle dem med koldt vand i mindst 10 minutter. Opsøg straks derefter læge. Under opladning og arbejde med blybatterier med syre, skal der sørges for, at børn og andre personer holdes borte fra batteriet, opladeren og batterikablerne. For at undgå skader på køretøjets elsystem, skal bilproducentens instruktioner og anvisninger vedrørende opladning følges nøje. Dette gælder også instruktionerne, som medfølger fra batteriproducenten. Kan også bruges udendørs (IKKE FINLAND). Oplad ALTID batteriet i et godt ventileret rum. Ved opladning afgiver batterier eksplosive gasarter. Undgå derfor rygning, åben ild og gnister. Når opladerens elstik skal ud af stikkontakten, skal du trække i stikket, ikke i ledningen. Batteriopladeren må IKKE overdækkes, når den er i brug. Placer IKKE batteriopladeren direkte over et batteri, som oplades. Gasarter fra batteriet vil skade batteriopladeren med ætsning. Batteriklemmerne må IKKE kortsluttes, når batteriopladeren er tilsluttet elnettet. Batteriopladeren må IKKE være tilsluttet stikkontakten under til- eller frakobling af batteriet. Start IKKE motoren, når opladeren er sat til batteriet. Slut IKKE batteriopladeren til batteriet, når motoren kører. Lad IKKE på beskadigede, udtjente eller frosne batterier. Hvis batterisyren (elektrolytten) er frosset, skal batteriet ind i varmen, så det kan tø ordentligt op, inden det oplades. Brug IKKE batteriopladeren ved eventuelle skader på oplader, ledning eller stik. Aflever den omgående på et autoriseret værksted til kontrol og/eller reparation. For at reducere risikoen for elektrisk stød, skal du AL- TID fjerne opladerens stik fra stikkontakten, inden du foretager nogen form for vedligeholdelse eller rengøring. Når batteriopladeren ikke er i brug, skal den opbevares på et tørt sted samt utilgængelig for børn. 11

12 DK INTRODUKTION OG EGENSKABER Til opladning/vedligeholdelsesopladning af 12 V blybatterier med syre og GEL batterier. Mikroprocessorstyret. Tre ladeindstillinger for valg mellem små batterier, større batterier og en speciel kuldeindstilling: 14,4 V/0,8 A = 2,3-14 Ah 14,4 V/4,0 A = Ah 14,7 V/4,0 A = Ah Selvstart. Starter af sig selv, når stikket tilsluttes stikkontakten. Batteriopladeren justerer automatisk ladestrømmen i henhold til batteriets dataskiltning. Smartladeren diagnosticerer og rekonditionerer batterier, som ved sulfatering har mistet ydeevnen, hvilket almindelige batteriopladere ikke kan klare. Batteriopladeren kontrollerer og indikerer svage eller beskadigede batterier. Batteriopladeren slukker automatisk opladningen, når batteriet er fuldt opladet og genoptager opladningen (vedligeholdelsesopladning), når batterispændingen falder til under 12,8 V. Batteriet kan derfor, uden fare, være tilsluttet batteriopladeren i lang tid, idet batteriopladeren ikke vil kunne overoplade batteriet. Forsynet med gnistsikring samt sikring mod kortslutning, polvending, overophedning og overbelastning. Leveres med to udskiftelige tilslutningskabler, ét med polklemmer og ét med ringkabelsko. Vægbeslag. Også til udendørs brug (ikke Finland). ADVARSEL: Forsøg ABSOLUT IKKE at lade et frosset batteri op. FORSIGTIGHED FØR OPLADNING PÅBEGYNDES Ved opladning kan indbygget elektronik i visse biler beskadiges ved potentielle spændingstoppe. For at undgå skader på køretøjets elsystem, skal bilproducentens instruktioner og anvisninger vedrørende opladning følges nøje, samt om og hvordan batteriet skal kobles fra. FORBEREDELSER FØR OPLADNING Kontroller, at batterispændingen er i overensstemmelse med batteriopladerens værdi for opladning og vedligeholdelsesopladning. Hvis det er nødvendigt at fjerne batteriet fra køretøjet eller at rengøre batteripolerne, skal jordkablet til den jordede batteripol altid løsnes først. Forvis dig om, at alt tilbehør i køretøjet er slukket, så det ikke kan forårsage gnister. Rengør batteripolerne omhyggeligt. Vær omhyggelig, så der ikke kommer korrosivt materiale i kontakt med øjnene. Fyld destilleret vand i hver enkelt battericelle (gælder ikke GEL batterier) op til det af batteriproducenten angivne niveau. Dette hjælper med at fjerne overflødige gasarter fra battericellerne. Påfyld aldrig over det angivne niveau. For batterier, som ikke har påfyldningsdæksel, skal batteriproducentens opladningsinstrukser følges. Studer batteriproducentens specifikke sikkerhedsanvisninger, om man skal fjerne eller ikke fjerne påfyldningsdækslerne under opladning samt anbefalede opladningsniveauer. Sørg for, at området omkring batteriet udluftes under opladning. Evt. eksplosive gasarter kan fjernes fra batteriet ved hjælp af et papstykke eller anden ikke metallisk genstand, f.eks. en vifte. Forvis dig om, at ladestrømmens begyndelsesniveau ikke overskrider batteriproducentens anvisning. OPLADNING 1. Tilslutning til batteriet. OBS: Ved rekonditionering af kraftigt afladede batterier, stiger batteriopladerens udgangsspænding. For at forebygge skader på køretøjets elektriske komponenter, anbefaler vi, at batteriet fjernes fra køretøjet under opladning. 2. Slut den RØDE batteriklemme til den positive (+) batteripol, normalt mærket med RØDT og/eller (+). Slut den SORTE batteriklemme til den negative (-) batteripol, normalt mærket med SORT og/eller (-). 3. Når batteriopladerens stik tilsluttes en 230 V stikkontakt, starter batteriopladeren (selvstart), og den grønne LED indikering (Power ON) tændes. OBS: Hvis batteriet er tilsluttet polvendt, tændes den røde LED indikering (Reverse) og en biplyd høres. Vend polariteten på begge batteritilslutninger. 4. Ved opladning tændes den orangefarvede LED indikering (Charge). Batteriopladeren lader batteriet med en konstant ladestrøm, indtil batterispændingen når et konstant spændingsniveau for derefter at overgå til vedligeholdelsesopladning, for at batteriet skal bevare et konstant spændingsniveau. OBS: Hvis spændingen på batteriet, som skal oplades, er under 1,0 V, vil batteriopladeren ikke fungere, og derfor tændes den orangefarvede LED indikering (Charge) IKKE. 5. Når batteriet er fuldt opladet, tændes den grønne LED indikering (OK). 6. Så længe batteriopladeren er sluttet til batteriet, vil den automatisk begynde at lade på batteriet, så snart batterispændingen er under 12,8 V, og den orangefarvede LED indikering (Charge) tændes. 7. Hvis batterispændingen fortsat er under 12,2 V efter nogen tids opladning, tændes den røde LED indikering (WEAK). Udskift batteriet, hvis dette sker. 8. Hvis batterispændingen er mellem 2,3 V og 12,2 V, når batteriet sluttes til batteriopladeren, tændes den blå LED indikering (Recovery), og batteriopladeren rekonditionerer batteriet med en ladestrøm på under 200 ma fra 18 V til 22 V. Hvis rekonditioneringen lykkes, tændes den orangefarvede LED indikering (Charge), og opladningen sker derefter normalt. Hvis rekonditioneringen derimod mislykkes, blinker den blå LED indikering (Recovery), og en biplyd høres. Udskift batteriet, hvis dette sker. 12

13 DK LED indikeringer Power ON: Tændes, når batteriopladeren tilsluttes 230 V. Reverse: Tændes, når batteriet tilsluttes polvendt. OK: Tændes, når batteriet er fuldt opladet. Charge: Tændes, når batteriet oplades. WEAK: Tændes, hvis batterispændingen vedvarende er < 12,2 V efter nogen tids opladning. Recovery: Tændes, hvis det opladede batteris spæn ding er mellem 2,3 og 12,2 V efter tilkobling. BATTERITYPER OG INDSTILLINGER Følgende anbefalinger skal betragtes som vejledende. Kontakt batteriproducenten for yderligere instruktioner. / små batterier / større batterier / særlig kuldeindstilling Udgangseffekt: Udgangseffekt: Udgangseffekt: 14,4 V/0,8 A 2,3-14 Ah 14,4 V/4,0 A 14,7 V/4,0 A PASNING OG VEDLIGEHOLDELSE Batteriopladeren kræver kun minimal vedligeholdelse. Ved at følge disse enkle trin, vil batteriopladerens funktion opretholdes fuldt ud. Efter hvert brug skal batteriopladeren renses for eventuel batterisyre, som ellers kan forårsage korrosion på batteriklemmerne af kobber. Rengør batteriopladerens kappe med en blød klud, og hvis det er nødvendigt, en mild sæbeopløsning. For at beskytte batteriopladerens ladekabler, skal de være løst opviklede under opbevaring. Brug aldrig batteriopladeren, hvis kabler eller batteriklemmer er itu. Hvis batteriopladerens netledning bliver beskadiget, skal det (for at undgå fare) omgående udskiftes af autoriseret elektriker. MILJØBESKYTTELSE Genbrug kasseret materiale i stedet for at blande det med affaldet. Alle maskiner, tilbehør og emballage skal sorteres og afleveres på genbrugsstationen. Der bortskaffes det på en miljøvenlig måde. 13

14 14

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader 37-735 Manual.indd 2010-07-19, 13.41.44 Art. 37-735 Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader 12 V, 4 A Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Batteriladdare 12 V, 4 A ALLMÄNT För

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

Batteriladdare med booster och starthjälp. Batterilader med booster og starthjelp. Akkulaturi mukana tehostin ja apukäynnistin

Batteriladdare med booster och starthjälp. Batterilader med booster og starthjelp. Akkulaturi mukana tehostin ja apukäynnistin Batteriladdare med booster och starthjälp Batterilader med booster og starthjelp Akkulaturi mukana tehostin ja apukäynnistin Batterioplader med booster og starthjælp 2009 Biltema Nordic Services AB SE

Detaljer

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader För syrafyllda bly- och GEL-batterier For syrefylte bly- og gelebatterier Happotäytteisille lyijy- ja geeliakuille Til blysyre- og gel batterier Smartladdare

Detaljer

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-780 Manual.indd 2012-08-16, 10.54.47 Art. 37-780 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 6 STATIONER/STASJONER/LATAUSPAIKKAA 12 V 2/6/12 A Original manual 2012-08-16 Biltema Nordic Services

Detaljer

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin Fasadbelysning LED med markspjut Fasadebelysning LED med bakkespyd LED-julkisivuvalaisin maapiikillä Facadelampe LED med jordspyd 1 2010 Biltema Nordic Services AB Fasadbelysning LED med markspjut Läs

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER 19-1551 Manual 120601.indd 2012-06-1, 14.38.11 Art. 19-1551 BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BROMSLUFTARE Bromsluftaren är avsett

Detaljer

Batteriladdare Batteriladar Akkulaturi Batterioplader

Batteriladdare Batteriladar Akkulaturi Batterioplader Batteriladdare Batteriladar Akkulaturi Batterioplader Batteriladdare Säkerhetsföreskrifter för laddaren 1. Laddaren får inte öppnas och/eller modifieras. 2. Laddaren och adaptern får inte användas i närheten

Detaljer

Smartladdare för blybatterier Smartlader for blybatterier Fiksu laturi lyijyakuille Smartlader til blybatterier

Smartladdare för blybatterier Smartlader for blybatterier Fiksu laturi lyijyakuille Smartlader til blybatterier Smartladdare för blybatterier Smartlader for blybatterier Fiksu laturi lyijyakuille Smartlader til blybatterier 6/12 V GEL, WET & AGM Smartladdare för blybatterier 6/12 V GEL, WET & AGM ALLMÄNT För laddning

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER IP68, 12 V, 4 A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Box 567, 581 07 Linköping. Tel: +46 77 520 00 00. Importør: Biltema Norge AS, Industrivegen 17, 2069

Detaljer

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader IP68, 12 V, 4 A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

BRUKSANVISNING 12 V blybatterier 1-85 Ah

BRUKSANVISNING 12 V blybatterier 1-85 Ah BRUKSANVISNING 12 V blybatterier 1-85 Ah NO 1 Takk for at du valgte en lader fra Exide Technologies Med din nye batterilader kan du holde batteriet ved full kapasitet og forlenge batteriets levetid. Laderen

Detaljer

BRUkeRHÅNdBOk GRATULeReR

BRUkeRHÅNdBOk GRATULeReR BRUKERHÅNDBOK GRATULERER med kjøpet av din nye profesjonelle svitsjmodus-batterilader. Denne laderen inngår i en serie profesjonelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og representerer den nyeste teknologien for

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-736 140527 Manual.indd 2014-06-3, 09.48.40 Art. 37-736 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA

Detaljer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer Digital febertermometer Digitaalinen kuumemittari SE Digital febertermometer Tekniska specifikationer Temperaturområde:...32,0 C 43,0 C Lägsta mått:...0,1 C Exakthet:... ± 0,1 C (35,5 C 42,0 C); ± 0,2

Detaljer

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Specifikationer Mätområde: 0~7 bar Anslutning: Endast. Analog mätare med 270 skala som visar oljetrycket. 1. Oljetrycksmätaren

Detaljer

Batteriladdare. Batterilader. Akkulaturi. Batterioplader

Batteriladdare. Batterilader. Akkulaturi. Batterioplader Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader 2009 Biltema Nordic Services AB Batteriladdare ALLMÄNT För laddning av syrafyllda blybatterier och GEL-batterier. Säkringsskydd mot överbelastning

Detaljer

Batteriladdare 12/24V, 20A, med booster. Batterilader 12/24V, 20A, med booster. Akkulaturi 12/24V, 20A, ja tehostin

Batteriladdare 12/24V, 20A, med booster. Batterilader 12/24V, 20A, med booster. Akkulaturi 12/24V, 20A, ja tehostin Batteriladdare 12/24V, 20A, med booster Batterilader 12/24V, 20A, med booster Akkulaturi 12/24V, 20A, ja tehostin Batterioplader 12/24V, 20A, med booster 2009 Biltema Nordic Services AB SE Batteriladdare

Detaljer

ZAFIR 100 Batterilader

ZAFIR 100 Batterilader ZAFIR 100 Batterilader For blysyrebatterier 14 150Ah Bruksanvisning og guide til profesjonell lading av start- og dypsyklusbatterier. NO INTRODUKSJON Vi gratulerer med kjøpet av din nye profesjonelle primærkoblede

Detaljer

LITIUMBATTERI FÖR GRÄSKLIPPARE LITIUMBATTERI TIL GRESSKLIPPER LITIUMAKKU RUOHONLEIKKURIIN LITIUMBATTERI TIL PLÆNEKLIPPER

LITIUMBATTERI FÖR GRÄSKLIPPARE LITIUMBATTERI TIL GRESSKLIPPER LITIUMAKKU RUOHONLEIKKURIIN LITIUMBATTERI TIL PLÆNEKLIPPER LITIUMBATTERI FÖR GRÄSKLIPPARE LITIUMBATTERI TIL GRESSKLIPPER LITIUMAKKU RUOHONLEIKKURIIN LITIUMBATTERI TIL PLÆNEKLIPPER 80-2351 80-2352 Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader 2010 Biltema Nordic Services AB Smartladdare ALLMÄNT Mikroprocessorstyrd 12 V-laddare för laddning och underhållsladdning av alla typer av 12 V (14 230

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2008 Biltema Nordic Services AB Modell IOR-403 (V4.0) för VW/Audi &

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER VARVRÄKNARE för dieselmotorer TURTELLER for dieselmotorer KIERROSLUKUMITTARI diesel-motoreihin OMDREJNINGSTÆLLER til dieselmotorer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

BATTERILADDARE MED BOOSTER BATTERILADER MED BOOSTER AKKULATURI JA TEHOSTIN BATTERIOPLADER MED BOOSTER

BATTERILADDARE MED BOOSTER BATTERILADER MED BOOSTER AKKULATURI JA TEHOSTIN BATTERIOPLADER MED BOOSTER 37-746 manual 140311.indd 2014-07-29, 07.45.54 Art. 37-746 BATTERILADDARE MED BOOSTER BATTERILADER MED BOOSTER AKKULATURI JA TEHOSTIN BATTERIOPLADER MED BOOSTER 12 V / 15 A Tillverkat för Biltema Sweden

Detaljer

ZAFIR 45 Batterilader

ZAFIR 45 Batterilader ZAFIR 45 Batterilader Til blysyrebatterier 1.2 90Ah Bruksanvisning og guide til profesjonell lading av start- og dypsyklingsbatterier. NO INTRODUKSJON Vi gratulerer med kjøpet av din nye profesjonelle

Detaljer

Produkt-/FDV-dokumentasjon

Produkt-/FDV-dokumentasjon Produkt-/FDV-dokumentasjon NRF-nr. Artikkelnavn 9722778 Batterilader CTEK MXS 25.0 Batterilader med temperatursensor Fysiske data Vekt: 2,50 kg Lengde: 235 mm Volum: 1,99 dm 3 Bredde: 130,00 mm Høyde:

Detaljer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer GSA SKOTØRKER SKOTØRKER Skotork - Shoe dryer NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 0 GSA SKOTØRKER INTRODUKSJON Vennligst les alle anvisningene før du tar i bruk den nye støvel- og skotørkeren. Vi anbefaler at du

Detaljer

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper 40 300 W Transparent/Läpinäkyvä 1 2008 Biltema Nordic Services AB Golvdimmer Allmänt Elektronisk, steglös ljusreglering av vanliga glödlampor. Inbyggd

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C010P 12V 10A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C010P 12V 10A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C010P 12V 10A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Norsk Bruksanvisning PL-C010P 10A Elektronisk Batterilader TILTENKT BRUK Batteriladeren er beregnet

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C010P 12V 10A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C010P 12V 10A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C010P 12V 10A ELEKTRONISK BATTERILADER Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Norsk Bruksanvisning PL-C010P 10A Elektronisk Batterilader TILTENKT BRUK Batteriladeren er beregnet

Detaljer

Art. 24-535. USB-Batteriladdare USB-Batteriladar. USB-Batterioplader. 2008 Biltema Nordic Services AB

Art. 24-535. USB-Batteriladdare USB-Batteriladar. USB-Batterioplader. 2008 Biltema Nordic Services AB USB-Batteriladdare USB-Batteriladar USB-Akkulaturi USB-Batterioplader USB Art. 24-535 USB-Batteriladdare Säkerhetsföreskrifter för laddaren 1. Laddaren får inte öppnas och/eller modifieras. 2. Laddaren

Detaljer

CTEK XC 800 Batterilader

CTEK XC 800 Batterilader CTEK XC 800 Batterilader For blysyrebatterier 1.2 100Ah Bruksanvisning og guide til profesjonell lading av start- og dypsyklusbatterier. NO INTRODUKSJON Vi gratulerer med kjøpet av din nye profesjonelle

Detaljer

Strömbrytarpanel Bryterpanel

Strömbrytarpanel Bryterpanel Strömbrytarpanel Bryterpanel Katkaisinpaneeli Strømafbryderpanel 25881 258810 SE Montering (25-881) 1. Gör håltagningen enligt bifogad mall. 2. Anslut (+) från säkringshållare via skarvdon (medföljer)

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT

XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT 42-375 42-376 42-377 Manual.indd 2012-03-23, 14.06.41 Art. 42-375, 42-376, 42-377 XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT Original manual

Detaljer

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader Batteriladdare Säkerhetsföreskrifter för laddaren 1. Laddaren får inte öppnas och/eller modifieras. 2. Laddaren och adaptern får inte användas i närheten

Detaljer

ONYX Batterilader. For blysyrebatterier 14 225Ah. Bruksanvisning og guide til profesjonell lading av start- og dypsyklusbatterier.

ONYX Batterilader. For blysyrebatterier 14 225Ah. Bruksanvisning og guide til profesjonell lading av start- og dypsyklusbatterier. ONYX Batterilader For blysyrebatterier 14 225Ah Bruksanvisning og guide til profesjonell lading av start- og dypsyklusbatterier. NO INTRODUKSJON Vi gratulerer med kjøpet av din nye profesjonelle primærkoblede

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125 Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Bord Madrid SE NO Item. No. 6010-1125 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Bord

Detaljer

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise Rev.nr 150312 Terrassmarkis / Terrassemarkise Innehållsförteckning / Innholdsfortegnelse Markisbredd / Markisebredde < 550cm > 550cm Markis inkl kappa Markise inkl. kappe Vev Sveiv Vägg/Takfäste Vegg-/takfeste

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA BLYBATTERIER, GEL & AGM INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION

Detaljer

VÄRMEFLÄKT VARMEVIFTE LÄMPÖPUHALLIN VARMEBLÆSER

VÄRMEFLÄKT VARMEVIFTE LÄMPÖPUHALLIN VARMEBLÆSER VÄRMEFLÄKT VARMEVIFTE LÄMPÖPUHALLIN VARMEBLÆSER 5000 W / 400 V 2012-06-05 Biltema Nordic Services AB VÄRMEFLÄKT, 5000 W / 400 V ALLMÄNT För att få mesta möjliga nytta av din nya värmefläkt, läs noga igenom

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER IP65, Litium LiFePO4, 12 V, 4 A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Box 567, 581 07 Linköping. Tel: +46 77 520 00 00. Importør: Biltema Norge AS, Industrivegen

Detaljer

Relätestare. Relætester. Reletesteri

Relätestare. Relætester. Reletesteri Relätestare Relétester Reletesteri Relætester Relätestare Funktion: För enkel test av olika typer av Mini-ISO-reläer hos motorfordon. Kontrollerar om reläet fungerar på korrekt sätt och om dess ingångsresp.

Detaljer

TRÄGUNGA TREHUSKE PUUKEINU TRÆGYNGE

TRÄGUNGA TREHUSKE PUUKEINU TRÆGYNGE TRÄGUNGA TREHUSKE PUUKEINU TRÆGYNGE Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91

Detaljer

TRÅDLÖS QI-LADDNINGSPLATTA

TRÅDLÖS QI-LADDNINGSPLATTA TRÅDLÖS QI-LADDNINGSPLATTA CE Denna trådlösa laddare SNWO-TX001 är konstruerade och tillverkade i överensstämmelse med följande direktiv och standarder: EN62311, EN 60950-1+A11+A12+A2, EN 301 489-1/-3,

Detaljer

BATTERILADDARE MED BOOSTER BATTERILADER MED BOOSTER AKKULATURI, MUKANA TEHOSTIN BATTERIOPLADER MED BOOSTER

BATTERILADDARE MED BOOSTER BATTERILADER MED BOOSTER AKKULATURI, MUKANA TEHOSTIN BATTERIOPLADER MED BOOSTER BATTERILADDARE MED BOOSTER BATTERILADER MED BOOSTER AKKULATURI, MUKANA TEHOSTIN BATTERIOPLADER MED BOOSTER Starthjälp/Starthjelp/Apukäynnistin/Starthjælp Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan

Detaljer

Skruvdragare Skrutrekker Ruuvinväännin Skruemaskine

Skruvdragare Skrutrekker Ruuvinväännin Skruemaskine Skruvdragare Skrutrekker Ruuvinväännin Skruemaskine SD 3,6 LI Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB 2010 Biltema Nordic Services AB 2 Art. 17-295 Skruvdragare SD 3,6 LI INNEHÅLL 1. INTRODUKTION

Detaljer

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise Rev.nr 150318 Vertikalmarkis / Vertikalmarkise A2 Brytplatta inkl skruv A3 Brytrulle A4 Bandlås Båndlås A6 Bandknopp Båndklokke A8 3,5x9,5 mm A10 3,5x25 mm 4st A2 - A10 gäller enbart markiser med banduppdrag

Detaljer

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB SE Sköt om dina målade trämöbler, så håller de mycket längre! Måla Dessa möbler är gjorda av massiv akacia och är målade med en utomhus polyuretanfärg som skyddar träet mot bl.a. UV-ljus. Färglagret kommer

Detaljer

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

Dörrklocka, trådlös, modell 2. Dørklokke, trådløs, model 2

Dörrklocka, trådlös, modell 2. Dørklokke, trådløs, model 2 Dörrklocka, trådlös, modell 2 Dørklokke, trådløs, modell 2 Ovikello, langaton, malli 2 Dørklokke, trådløs, model 2 1 Art. 35-389 Dörrklocka, trådlös, modell 2 Trådlös dörrklocka med 32 olika ljudsignaler

Detaljer

STAY IN charge FULLADE VER GANG

STAY IN charge FULLADE VER GANG Stay in charge FULLADET HVER GANG EN NY GENERASJON LADERE FRA EXIDE Stell pent med batteriene dine så varer de lenger. Exide Technologies er en verdensledende batteriprodusent og har all den nødvendige

Detaljer

MULTI XS 7000 Batterilader

MULTI XS 7000 Batterilader MULTI XS 7000 Batterilader For blysyrebatterier 14 225Ah Bruksanvisning og guide til profesjonell lading av start- og dypsyklusbatterier. Modell 1007 NO INTRODUKSJON Vi gratulerer med kjøpet av din nye

Detaljer

DAMMSUGARE STØVSUGER PÖLYNIMURI STØVSUGER

DAMMSUGARE STØVSUGER PÖLYNIMURI STØVSUGER DAMMSUGARE Handhållen dammsugare STØVSUGER Håndholdt støvsuger PÖLYNIMURI Kädessä pidettävä pölynimuri STØVSUGER Håndholdt støvsuger Tillverkat för Biltema Sweden AB, Box 567, 581 07 Linköping. Tel: +46

Detaljer

Produkt-/FDV-dokumentasjon

Produkt-/FDV-dokumentasjon Produkt-/FDV-dokumentasjon NRF-nr. Artikkelnavn 9722779 Batterilader CTEK Multi XS 7000 Batterilader 12V Fysiske data Vekt: 0,8 kg Lengde: 191,00 mm Volum: 0,8 dm 3 Bredde: 89,00 mm Høyde: 48,00 mm Lengde

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Detaljer

Foldable Bluetooth pocket keyboard

Foldable Bluetooth pocket keyboard TB-331 Foldable Bluetooth pocket keyboard EN SE FI DK NO Användarstöd Asiakastuki Brukerstøtte Function keys Bluetooth pairing button Press the function keys in combination with the FN key Home Search

Detaljer

ELDRIVEN FYRHJULING ELDREVET FIREHJULING SÄHKÖKÄYTTÖINEN MÖNKIJÄ ELDREVET FIRHJULER

ELDRIVEN FYRHJULING ELDREVET FIREHJULING SÄHKÖKÄYTTÖINEN MÖNKIJÄ ELDREVET FIRHJULER mini ELDRIVEN FYRHJULING ELDREVET FIREHJULING SÄHKÖKÄYTTÖINEN MÖNKIJÄ ELDREVET FIRHJULER Original manual ELDRIVEN FYRHJULING Denna manual innehåller viktig information om hur produkten används samt eventuella

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Nätgunga Netthuske/-disse

Nätgunga Netthuske/-disse Nätgunga Netthuske/-disse Conform EN71-1,2,3,8 Innehåll: Kontrollera att alla delar finns med och är oskadade. Innhold: Kontroller at alle deler er med og uten skader. A: Segel B: Böjda rör C: Rep med

Detaljer

Bälteskudde Beltepute Istuinkoroke Selepude

Bälteskudde Beltepute Istuinkoroke Selepude Bälteskudde Beltepute Istuinkoroke Selepude UNIVERSAL 15-36 kg E9 044007 ECE R44/04 2012 Biltema Nordic Services AB Bälteskudde VIktIgt Läs instruktionerna noga innan ni använder bälteskudden, följ dem

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO 0359 Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-01-16 Biltema Nordic Services AB RC SNURRBIL Denna produkt uppfyller

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER BATTERILADDARE 12/24 V, 25 A/12,5 A BATTERILADER 12/24 V, 25 A/12,5 A AKKULATURI 12/24 V, 25 A/12,5 A BATTERIOPLADER 12/24 V, 25 A/12,5 A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler. Turbomanometer

Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler. Turbomanometer Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler Ahtopainemittari Turbomanometer Turbotrycksmätare Art. 32-265 Specifikationer Mätområde: -1,0 ~ +2,0 bar Anslutning. Endast. Analog mätare med 270 skala som visar turbotrycket.

Detaljer

Batteriladdare. Batteriladar. Akkulaturi. Batterioplader

Batteriladdare. Batteriladar. Akkulaturi. Batterioplader Batteriladdare Snabbladdare Batteriladar Hurtiglader Akkulaturi Pikalaturi Batterioplader Lynoplader Batteriladdare Säkerhetsföreskrifter för laddaren 1. Laddaren får inte öppnas och/eller modifieras.

Detaljer

Batteriladdare. Batteriladar. Akkulaturi. Batterioplader

Batteriladdare. Batteriladar. Akkulaturi. Batterioplader Batteriladdare Snabbladdare Batteriladar Hurtiglader Akkulaturi Pikalaturi Batterioplader Lynoplader Batteriladdare Säkerhetsföreskrifter för laddaren 1. Laddaren får inte öppnas och/eller modifieras.

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5

Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5 2015-03-09 Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5 Skötselråd för Aluminium Svenska Skötselråd 1. Rengör med mjuk trasa fuktad

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK BATTERIET NO 51 NETTSTØPSEL* NETTKABEL CTEK COMFORT CONNECT LADEKABEL MODE-KNAPP (PROGRAMVALG) FEILINDIKATOR. CTEK COMFORT CONNECT clamp

BRUKERHÅNDBOK BATTERIET NO 51 NETTSTØPSEL* NETTKABEL CTEK COMFORT CONNECT LADEKABEL MODE-KNAPP (PROGRAMVALG) FEILINDIKATOR. CTEK COMFORT CONNECT clamp MXS NO 12V/3 BRUKERHÅNDBOK GRATULERER med kjøpet av din nye profesjonelle svitsjmodus-batterilader. Denne laderen inngår i en serie profesjonelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og representerer den nyeste teknologien

Detaljer

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel 1000 W 2012-11-29 Biltema Nordic Services AB Vattenkokare, 1000 W Läs noga igenom bruksanvisning innan vattenkokaren används. Behåll bruksanvisningen för framtida

Detaljer

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Lufttrykksmåler Ilmanpainemittari Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Egenskaper Batteridrift Tydlig LCD-display Mätenheter: psi, bar, kpa Automatisk avstängning efter 5 sekunder LED-belysning

Detaljer

SVENSKA. Instruktion SVENSKA. 28577 TRIPOD Läs noga igenom dessa instruktioner före användning!

SVENSKA. Instruktion SVENSKA. 28577 TRIPOD Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! Tripod SVENSKA Användningsområden/ Indikationer Posttraumatiskt, postoperativt, reumatologiska sjukdomar och spasticitet. Kontraindikationer Inga kända. TRIPOD Läs noga igenom dessa instruktioner före

Detaljer

MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE

MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE Tak for dit valg af Gateway D-35 Tak for dit valg af Gateway D-35 og velkommen til et mobilt bredbånd med pålidelig og overlegen geografisk dækning i

Detaljer

Brödrost Brødrister Leivänpaahdin

Brödrost Brødrister Leivänpaahdin Brödrost Brødrister Leivänpaahdin Tillverkat för Biltema Sweden AB, Box 567, 581 07 Linköping. Tel: +46 77 520 00 00. Importør: Biltema Norge AS, Industrivegen 17, 2069 Jessheim. Tlf: +47 32 84 91 10.

Detaljer

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel 1200 W 2012-11-05 Biltema Nordic Services AB Vattenkokare, 1200 W Tryck ner locket för att låsa det eller öppna det automatiskt. Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-09-22 Biltema Nordic Services AB RC SNURRBIL Härmed försäkrar Biltema

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V / 8 A Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-03-27 Biltema Nordic Services AB SE BATTERILADDARE INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Detaljer

LED-lysrørsarmatur T5

LED-lysrørsarmatur T5 LED-lysrörsarmatur T5 LED-lysrørarmatur T5 LED-loistelamppuvalaisin T5 LED-lysrørsarmatur T5 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

smuss eller lignende kan suges inn i viften. En avtakbar kabel kan byttes ut av brukeren

smuss eller lignende kan suges inn i viften. En avtakbar kabel kan byttes ut av brukeren BRUKERHÅNDBOK GRATULERER med kjøpet av din nye profesjonelle svitsjmodus-batterilader. Denne laderen inngår i en serie profesjonelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og representerer den nyeste teknologien for

Detaljer

M300. Batterilader. Til blysyrebatterier. Brukerhåndbok og veiledning til profesjonell lading av start- og dypsyklusbatterier.

M300. Batterilader. Til blysyrebatterier. Brukerhåndbok og veiledning til profesjonell lading av start- og dypsyklusbatterier. M300 Batterilader Til blysyrebatterier Brukerhåndbok og veiledning til profesjonell lading av start- og dypsyklusbatterier. NO NO 1 INTRODUKSJON Vi gratulerer med din nye, profesjonelle primærsvitsjede

Detaljer

El planer El hyvel El høvel

El planer El hyvel El høvel El planer El hyvel El høvel Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning P822AW Varenr. 420630 El høvel P822AW ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at spenningen

Detaljer

HÅNDBOK NO 67 MXS 5.0 CHECK BY. NETTKABEL H05RN-F gummi NETTSTØPSEL* CTEK COMFORT CONNECT. LADEKABEL H05RN F gummi FEILINDIKATOR.

HÅNDBOK NO 67 MXS 5.0 CHECK BY. NETTKABEL H05RN-F gummi NETTSTØPSEL* CTEK COMFORT CONNECT. LADEKABEL H05RN F gummi FEILINDIKATOR. MODE VOLTAGE CHECK PROGRAM BATTERY START POWER ALTERNATOR MXS 5.0 CHECK BY HÅNDBOK GRATULERER med kjøpet av din nye profesjonelle svitsj-modus batterilader med batterisjekkfunksjon. Denne laderen inngår

Detaljer

Omstillingsvejledning. h Bemærk. d Fare! H Fare! e Fare! a Advarsel! Henvisninger vedrørende dokumentationen. Omstilling af gasart

Omstillingsvejledning. h Bemærk. d Fare! H Fare! e Fare! a Advarsel! Henvisninger vedrørende dokumentationen. Omstilling af gasart Omstillingsvejledning Omstilling ecotec plus /3, ecotec pro /3 fra naturgas- til propangasdrift omstillingssæt art.nr. 0020010641 Henvisninger vedrørende dokumentationen De følgende henvisninger er en

Detaljer

BATTERILADDARE MED BOOSTER BATTERILADER MED BOOSTER AKKULATURI JA TEHOSTIN BATTERIOPLADER MED BOOSTER

BATTERILADDARE MED BOOSTER BATTERILADER MED BOOSTER AKKULATURI JA TEHOSTIN BATTERIOPLADER MED BOOSTER 37-746 manual 140311.indd 2014-05-27, 13.33.02 Art. 37-746 BATTERILADDARE MED BOOSTER BATTERILADER MED BOOSTER AKKULATURI JA TEHOSTIN BATTERIOPLADER MED BOOSTER 12 V / 15 A Tillverkat för Biltema Sweden

Detaljer

For the best performance and safety, charge only GP NiMH batteries with GP PowerBank Quick 2.

For the best performance and safety, charge only GP NiMH batteries with GP PowerBank Quick 2. English Charger Features AC100-240V for worldwide use Equipped with 2 charging channels Charge 2 or 4 pcs of AA or 2 pcs of AAA rechargeable batteries Charge NiMH batteries only Safety timer One dual colour

Detaljer

Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring

Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring x2 x2 Fast grønn: Strømtilkobling er på. Blinkende oransje: Adapteret er i strømsparingsmodus. Blinkende

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER BATTERILADDARE Blysyra- och LiFePO4-batteri, 6/12 V / 4 A BATTERILADER Blysyre- og LiFePO4-batteri, 6/12 V / 4 A AKKULATURI Lyijyhappo- ja LiFePO4-akut, 6/12 V / 4 A BATTERIOPLADER Bly-/syre- og LiFePO4-batteri,

Detaljer

HÄNGANDE TERASSVÄRMARE HENGENDE TERRASSEVARMER RIIPUSTETTAVA TERASSILÄMMITIN HÆNGENDE TERRASSEVARMER

HÄNGANDE TERASSVÄRMARE HENGENDE TERRASSEVARMER RIIPUSTETTAVA TERASSILÄMMITIN HÆNGENDE TERRASSEVARMER HÄNGANDE TERASSVÄRMARE HENGENDE TERRASSEVARMER RIIPUSTETTAVA TERASSILÄMMITIN HÆNGENDE TERRASSEVARMER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Detaljer

Batterilader MULTI XS 25000, XS 25000 MULTI XT 14000, XT 14000. Til blysyrebatterier

Batterilader MULTI XS 25000, XS 25000 MULTI XT 14000, XT 14000. Til blysyrebatterier Batterilader MULTI XS 25000, XS 25000 MULTI XT 14000, XT 14000 Til blysyrebatterier Brukerhåndbok og veiledning til profesjonell lading av start- og dypsyklusbatterier. NO INTRODUKSJON Vi gratulerer med

Detaljer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs och följ alla säkerhetsanvisningar och instruktioner i denna bruksanvisning innan du använder produkten.

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs och följ alla säkerhetsanvisningar och instruktioner i denna bruksanvisning innan du använder produkten. LED SPOTLIGHT Bruksanvisning VARNING! För att undvika ögonskada, titta aldrig rakt in i ljuset från en ficklampa. Lys inte i ansiktet på någon annan. Läs och följ alla säkerhetsanvisningar och instruktioner

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042 Bruksanvisning / Bruksanvisning Växthus L rivhus L S NO Item. No. 60-04 S Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Växthus L

Detaljer