Smartladdare för blybatterier Smartlader for blybatterier Fiksu laturi lyijyakuille Smartlader til blybatterier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Smartladdare för blybatterier Smartlader for blybatterier Fiksu laturi lyijyakuille Smartlader til blybatterier"

Transkript

1 Smartladdare för blybatterier Smartlader for blybatterier Fiksu laturi lyijyakuille Smartlader til blybatterier 6/12 V GEL, WET & AGM

2 Smartladdare för blybatterier 6/12 V GEL, WET & AGM ALLMÄNT För laddning och underhållsladdning av alla typer av 6/12 V blybatterier, inkl. GEL-, WET- och AGM-batterier. Microprocessorstyrd. Tre laddningssteg: Bulk/Snabbstartsladdning; % laddning. Absorptionsladdning; % laddning. TOP-OFF CHARGE laddning; % laddning (LED-indikeringen FULL tänds). Minnesfunktion som medför att laddaren automatiskt återgår till det sist valda läget när den startas/ansluts till eluttaget. Försedd med gnistskydd, samt skydd mot kortslutning, polvändning, överhettning och överbelastning. Godkänd för utomhusbruk (EJ Finland). Laddkablar (1 m) med polklämmor. När batteriet är fulladdat övergår laddaren automatiskt till underhållsladdning. Batteriet kan därför utan fara vara anslutet till laddaren under lång tid, eftersom laddaren inte kommer att överladda batteriet. TEKNISKA SPECIFIKATIONER Ingångsspänning: V AC, 50/60 Hz Märkström: ,5 A Max. laddström:... 1 A / 4 A Typ av laddare:.... Helautomatisk med pulsunderhåll Typ av batterier:... 6/12 V blybatterier (inkl. GEL, WET och AGM) Laddkapacitet: Ah / Ah Kapslingsklass:.... IP65 (skölj- och dammtät) Mått: x 95 x 51 mm Vikt: g OBS! Läs noga igenom bruksanvisningen innan batteriladdaren börjar användas. Denna bruksanvisning skall anses som en del av batteriladdaren och ska alltid förvaras tillsammans med denna. Om batteriladdaren säljs, så skall bruksanvisningen överlämnas till den nye ägaren. Förvara alltid bruksanvisningen på en för användaren lättillgänglig plats och se till att den bevaras i gott skick. Bruksanvisningen innehåller viktig information som rör din säkerhet. Följ noga säkerhetsinstruktionerna för att undvika risk för personskador och på utrustningen. Dessutom finns här nyttig information som kommer att underlätta användandet och underhållet av batteriladdaren. SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING! För att minska risken för personskador och skador på utrustningen rekommenderar vi att du alltid följer de grundläggande säkerhetsföreskrifterna när du använder denna batteriladdare. Barn och personer med nedsatt fysisk eller psykisk förmåga får ej använda produkten utan tillsyn enligt EN /A2:2006. Barn får ej leka med batteriladdaren. Kontrollera att nätspänningen överensstämmer med laddarens märkspänning. I annat fall kan laddarens funktion påverkas negativt. VARNING: Vid arbete med syrafyllda blybatterier rekommenderas alltid att använda skyddsglasögon och skyddskläder. Se alltid till att ha någon person i närheten när du arbetar med eller i närheten av syrafyllda blybatterier. Om hud eller kläder kommer i kontakt med elektrolyt (batterisyra), tvätta omedelbart den berörda ytan med tvål och vatten. Undvik att peta i ögonen vid arbete med batterier. Korroderande syrapartiklar kan hamna i ögonen. Om du får batterisyra i ögonen, spola omedelbart ögonen med kallt vatten i minst 10 minuter. Uppsök sedan omedelbart läkare. Ta av dig metallföremål såsom ringar, armband, halsband och armbandsur vid arbete med syrafyllda blybatterier. Batteriet kan generera en tillräckligt stark kortslutningsström för att svetsa en ring. Tappa EJ metallföremål på batteriet. Metallföremålet kan orsaka gnistbildning eller 2

3 kortsluta batteriet eller annan elanordning. Gnistorna kan orsaka en explosion. Batterisyra får EJ hamna på batteriladdaren. Vid laddning och arbete med syrafyllda blybatterier, se till att barn och andra personer hålls borta från batteriet, batteriladdaren och batterikablarna. För att undvika skador på fordonets elsystem måste fordonstillverkarens instruktioner och anvisningar beträffande laddning följas noga. Gäller även instruktionerna som medföljer från batteritillverkaren. Utsätt EJ batteriladdaren för regn eller snö. Ladda ALLTID batteriet i ett välventilerat utrymme. Vid laddning alstrar batterier explosiva gaser. Undvik därför rökning, öppen eld och gnistor. När batteriladdarens stickkontakt skall lossas från eluttaget, drag i stickkontakten, ej i elkabeln. Batteriladdaren får EJ övertäckas vid användning. Placera EJ batteriladdaren direkt ovanför ett batteri som laddas. Gaser från batteriet kommer att orsaka frätskador på batteriladdaren. Placera EJ batteriet ovanpå batteriladdaren. Placera batteriladdaren så långt som laddkablarna medger från batteriet. Använd EJ skarvkabel, såvida det ej är absolut nödvändigt. Användning av felaktig typ av skarvkabel kan resultera i brand eller elstöt. Om skarvkabel måste användas, se till att den är felfri och har tillräcklig kabelarea. Batteriklämmorna får EJ kortslutas när batteriladdaren är ansluten till eluttaget. Batteriladdaren får EJ vara ansluten till nätuttaget när in-/bortkoppling av batteriet sker. Starta EJ motorn när batteriladdaren är ansluten till batteriet. Ladda EJ skadade, trasiga eller frusna batterier. Om batterisyran (elektrolyten) är frusen, ta in batteriet i värmen så att det får tina upp ordentligt innan det laddas. Använd EJ batteriladdaren vid ev. skada på laddare, elkabel/stickkontakt eller laddkablar. Lämna den omgående till auktoriserad serviceverkstad för service och/eller reparation. Batteriladdaren får ENDAST demonteras av autoriserad serviceverkstad. För att reducera risken för elchock, lossa ALLTID batteriladdarens stickkontakt från eluttaget innan någon form av underhåll eller rengöring sker. När batteriladdaren inte används, se till att den förvaras torrt, samt oåtkomlig för barn. ANVÄNDNING DIGITAL BATTERY CHARGER 6/12 V Microprocessor inside Art % 50% 70% 90% 12 GEL 4 V A CHARGE AGM 6 V WET 1 A READY POWER FULL FAULT 3-STEGSINSTÄLLNING Batteriladdaren har en 3-stegsinställning (6/12 V, WET/AGM/GEL, 1 A/4 A) som styrs med en tryckströmbrytare. Efter att inställningarna är klara, så påbörjas laddningen via en 3-stegs snabbladdning för att sedan övergå till underhållsladdning när batteriet är fulladdat. Steg 1: Tryck på strömbrytaren 1 för att välja batterispänning; 6 V eller 12 V. Steg 2: Tryck på strömbrytaren 2 för att välja batterityp; WET, AGM eller GEL. Kontakta din batterileverantör om du är osäker. Steg 3: Tryck på strömbrytaren 3 för att välja laddström; 1 A eller 4 A (se tabell nedan). Efter Steg 3 tänds batteriladdarens LEDindikering READY. Tryck sedan på LEDindikeringen GO för att starta laddningen. Återställning: Om man trycker på LEDindikeringen GO när laddning pågår, så återgår batteriladdaren till 1. 3

4 6/12 V batteri 1 A laddström 4 A laddström GEL 0 40 Ah Ah AGM 0 20 Ah Ah WET 0 20 Ah Ah Batteriladdaren ger 7,5 V konstant laddspänning för alla 6 V batterier. 3-STEGSLADDNING Batteriladdaren är försedd med en 3-stegsladdning. Steg 1 Bulk/Snabbstartsladdning (20 70 % laddning) Snabbare än en traditionell typ av batteriladdare. Både vid låga och höga temperaturer så ger batteriladdaren maximal laddström för att väcka upp vilket 12 V batteri som helst. När batteriet når en förutbestämd och säker laddspänning så skiftar laddaren, med hjälp av digitala sensorer, automatiskt till steg 2 i laddningsprocessen. Steg 2 Absorptionsladdning (70 90 % laddning) Underhåller laddningen på en konstant och säker spänningsnivå. Under denna (steg 2) absorptionsreglerade laddning så kommer laddspänningen att förbli konstant, medan den aktuella laddströmmen är sänkt för att tillåta en maximal och korrekt invändig kemisk energiöverföring. Steg 3 TOP-OFF CHARGE laddning ( % laddning, FULL tänds) Laddspänningen underhålls automatiskt och sänks till en förutbestämd nivå medan laddströmmen är justerad för en säker, effektiv 100 %-ig laddning. Idealisk för att ladda upp batterier som har stått på förvaring. Tack vare automatisk avstängning vid 100 % laddning så riskeras varken överladdning av batteriet eller läckage av batterisyra, även om batteriet lämnas utan uppsikt vid laddning i varma sommartemperaturer. FÖRBEREDELSER INFÖR LADDNING 1. Batteriladdaren ska anslutas till normalt V 50/60 Hz elnät. Den kan användas för laddning och underhållsladdning av alla typer av 6/12 V blybatterier, inkl. GEL-, WET- och AGM-batterier. 2. Försäkra dig om att du har ett laddningsbart 6/12 V batteri av någon av ovan nämnda typer och läs bruksanvisningen noggrant. 3. Kontrollera spänningen på batteriet som ska laddas med hjälp av bilens instruktionsbok. 4. Kontrollera att batterispänningen överensstämmer med batteriladdarens värden för laddning och underhållsladdning. 5. Vid laddning så kan inbyggd elektronik i vissa fordon skadas vid potentiella spänningstoppar. För att undvika skador på fordonets elsystem måste därför fordonstillverkarens instruktioner och anvisningar beträffande laddning noga följas, samt om och hur batteriet skall kopplas bort. 6. Om det är nödvändigt att plocka bort batteriet från fordonet eller att rengöra batteriets batteripoler, lossa alltid anslutningen till den jordade batteripolen först. Försäkra dig om att alla tillbehör i fordonet är avstängda, så att de inte orsakar några gnistor. 7. Rengör batteripolerna noggrant. Använd skyddsglasögon, för att undvika att frätande syra kommer i kontakt med ögonen. 8. Om batteriet är av sådan typ att batterivatten kan fyllas på, fyll på destillerat vatten i varje battericell tills det når den av batteritillverkaren specificerade nivån. Detta hjälper till att rensa bort överflödig gas från battericellerna. Fyll ej på över den specificerade nivån. För batterier som saknar påfyllningslock, följ noga batteritillverkarens laddningsinstruktioner. 9. Studera batteritillverkarens speciella säkerhetsanvisningar, ex. om påfyllningslocken för batterivatten skall vara bortplockade eller ej vid laddning, samt rekommenderade laddningsnivåer. 10. Se till att området runt batteriet är välventilerat när laddning sker. När batteriet laddas kan man notera att det bubblar lite i batterisyran. Detta beror på att batteriet 4

5 alstrar explosiva gaser vid laddningen. Ev. explosiv gas kan ventileras bort från batteriet med hjälp av en pappskiva eller annat icke metalliskt föremål, ex. en fläkt. 11. Försäkra dig om att laddströmmens begynnelsenivå inte överskrider den av batteritillverkaren rekommenderade. LADDNING AV BATTERI SOM SITTER MONTERAT I FORDONET 1. Se till att batteriladdarens nätkabel resp. laddkablar placeras så att de inte riskerar att skadas av motorhuv, dörr eller rörliga detaljer på motorn. 2. Se till att inte komma i närheten av fläktblad, drivremmar, remskivor etc. som kan orsaka personskada. 3. Kontrollera polariteten hos batteripolerna. Batterihöljet är märkt vid varje batteripol: POSITIV (POS,P,+) och NEGATIV (NEG,N,-). OBS: Den positiva batteripolen har vanligtvis lite större diameter än den negativa batteripolen. 4. Avgör vilken batteripol som är jordad (ansluten) till fordonets chassi. Om batteriets negativa (-) batteripol är jordad (ansluten) till fordonets chassi (som på de allra flesta fordon), anslut den POSITIVA (RÖDA) batteriklämman till den POSTIVA (POS,P,+) ojordade batteripolen. Anslut sedan den NEGATIVA (SVARTA) batteriklämman till fordonets chassi eller motorblock, så långt som möjligt från batteriet. Anslut EJ den svarta batteriklämman till förgasare, bränsleledning etc. Anslut den alltid till chassi eller motorblock. Chassi/jord (-) Om däremot batteriets positiva (+) batteripol är jordad (ansluten) till fordonets chassi, anslut den NEGATIVA (SVARTA) batteriklämman till den NEGATIVA (NEG,N, svart,-) ojordade batteripolen. Anslut sedan den POSITIVA (RÖDA) batteriklämman till fordonets chassi eller motorblock, så långt som möjligt från batteriet. Anslut EJ den röda batteriklämman till förgasare, bränsleledning etc. Anslut den alltid till chassi eller motorblock. 5. När du försäkrat dig om att batteriladdarens laddkablar är korrekt anslutna, anslut batteriladdarens nätkabel till ett 230 V eluttag, varvid LED-indikeringen för POWER tänds. 6. Tryck på strömbrytaren 1 för att välja batterispänning, tryck sedan på strömbrytaren 2 för att välja batterityp och tryck slutligen på strömbrytaren 3 för att välja laddström. Därefter tänds LED-indikeringen för READY. Tryck avslutningsvis på strömbrytaren GO för att starta batteriladdningen, varvid LED-indikeringen CHARGE tänds och LED-indikeringarna för aktuell laddprocent blinkar. 7. Fortsätt ladda batteriet tills LED-indikeringen FULL tänds. 8. När batteriet är fulladdat så övergår batteriladdaren automatiskt till underhållsladdning. 9. När batteriladdaren skall plockas bort från batteriet, lossa först nätkabeln/ stickkontakten från vägguttaget, lossa sedan batteriklämman som är ansluten till fordonets chassi eller motorblock och lossa avslutningsvis batteriklämman som är ansluten till den ojordade batteripolen. LADDNING AV BATTERI SOM ÄR BORTPLOCKAT FRÅN FORDONET När batteriet plockas bort ur fordonet innan det laddas, var uppmärksam på vilken typ av batteri det är. För att minska risken för gnistor nära batteriet, följ nedanstående steg när batteriet befinner sig utanför fordonet. VARNING: En gnista nära batteriet kan orsaka en explosion. VARNING: När batteriet plockas bort från ett fordon eller en båt, lossa först anslutningen till 5

6 den jordade batteripolen. Innan batterianslutningen lossas, se till att alla tillbehör i fordonet är avstängda, så att de ej kan orsaka någon gnista. OBS: Ett marin (båt) batteri måste plockas bort och laddas på land. (För att ladda ett batteri ombord krävs speciell utrustning designad för marint bruk.) VARNING: Vid återmontering av batteriet, anslut den jordade batteripolen först. 1. Kontrollera polariteten hos batteripolerna. Batterihöljet är märkt vid varje batteripol: POSITIV (POS,P,+) och NEGATIV (NEG,N,-). OBS: Den positiva batteripolen har vanligtvis lite större diameter än den negativa batteripolen. 2. Anslut den POSITIVA (RÖDA) batteriklämman till den POSTIVA (POS,P,+) batteripolen. Anslut sedan den NEGATIVA (SVARTA) batteriklämman till den NEGA- TIVA (NEG,N,-) batteripolen. För att erhålla bästa kontakt mellan batteriklämma och batteripol, vrid batteriklämman fram och tillbaka. VARNING: Vänd EJ ansiktet mot batteriet när du gör den slutliga anslutningen (ansluter batteriklämman till den negativa batteripolen). 3. När du försäkrat dig om att batteriladdarens laddkablar är korrekt anslutna, anslut batteriladdarens nätkabel till ett 230 V eluttag, varvid LED-indikeringen för POWER tänds. 4. Tryck på strömbrytaren 1 för att välja batterispänning, tryck sedan på strömbrytaren 2 för att välja batterityp och tryck slutligen på strömbrytaren 3 för att välja laddström. Därefter tänds LED-indikeringen för READY. Tryck avslutningsvis på strömbrytaren GO för att starta batteriladdningen, varvid LED-indikeringen CHARGE tänds och LED-indikeringarna för aktuell laddprocent blinkar. 5. Fortsätt ladda batteriet tills LED-indikeringen FULL tänds. 6. När batteriet är fulladdat så övergår batteriladdaren automatiskt till underhållsladdning. 7. När batteriladdaren skall plockas bort från batteriet, lossa först nätkabeln/stickkontakten från vägguttaget, lossa sedan batteriklämman som är ansluten till den negativa batteripolen och avslutningsvis lossas batteriklämman som är ansluten till den positiva batteripolen. ÅTERSTÄLLNING Om man trycker på LED-indikeringen GO när laddning pågår, så återgår batteriladdaren till 1. SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL Med hjälp av endast ett minimalt underhåll så kommer denna batteriladdare att ge dig många år av pålitlig och driftsäker funktion. Genom att följa dessa enkla punkter så kommer batteriladdarens funktion tillfullo att upprätthållas. Efter varje användning, rengör batteriladdaren från ev. batterisyra, som annars kan orsaka korrosion på batteriklämmorna av koppar. Rengör batteriladdarens ytterhölje med en mjuk trasa och, om så krävs, mild tvållösning. För att skydda batteriladdarens laddkablar, låt dem vara löst ihoplindade vid förvaring. Använd ej batteriladdaren om kablarna eller batteriklämmorna är skadade. Om batteriladdarens nätkabel blir skadad, så måste den bytas ut av leverantören eller behörig serviceverkstad för att undvika fara. ELAVFALL Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning (enligt direktiv 2002/96/EG och 91/157/EEC). 6

7 Smartlader for blybatterier 6/12 V GEL, WET & AGM GENERELT For lading og vedlikeholdslading av alle typer 6/12 V blybatterier, inkl. gele-, våt- og AGM-batterier. Mikroprosessorstyrt. Tre ladetrinn: Bulk/hurtigstartlading; % lading. Absorpsjonslading; % lading. TOP-OFF CHARGE lading; % lading (LED-indikeringen FULL tennes). Minnefunksjon som gjør at laderen automatisk går tilbake til sist valgte innstilling når den startes / kobles til stikkontakt. Utstyrt med gnistvern, samt vern mot kortslutning, polvending, overoppheting og overbelastning. Godkjent for utendørs bruk (IKKE Finland). Ladekabler (1 m) med polklemmer. Når batteriet er fulladet, går laderen automatisk over til vedlikeholdslading. Batteriet kan derfor uten fare være koblet til laderen i lang tid; laderen vil ikke overlade batteriet. TEKNISKE SPESIFIKASJONER Inngangsspenning: V AC, 50/60 Hz Merkestrøm: ,5 A Maks. ladestrøm:.. 1 A / 4 A Type lader: Helautomatisk med pulsvedlikehold Type batterier:.... 6/12 V blybatterier (inkl. gele, våt, AGM) Ladekapasitet: Ah / Ah Beskyttelsesgrad:. IP65 (sprutsikker og støvtett) Mål: x 95 x 51 mm Vekt: g OBS! Les nøye gjennom bruksanvisningen før batteriladeren tas i bruk. Denne bruksanvisningen skal anses som en del av batteriladeren, og skal alltid oppbevares sammen med denne. Dersom batteriladeren selges, skal bruksanvisningen overlates til den nye eieren. Oppbevar bruksanvisningen alltid på et lett tilgjengelig sted for brukeren, og sørg for at den tas godt vare på. Bruksanvisningen inneholder viktig informasjon som angår din sikkerhet. Følg nøye sikkerhetsinstruksjonene for å unngå risiko for personskade og skade på utstyret. I tillegg finnes det her nyttig informasjon som vil gjøre det enklere å bruke og vedlikeholde batteriladeren. SIKKERHETSINSTRUKSJONER ADVARSEL! For å redusere risikoen for personskade og skade på utstyr bør du alltid iaktta de grunnleggende sikkerhetsforskriftene når du bruker denne batteriladeren. Barn og personer med nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne må ikke bruke produktet uten tilsyn iht. EN /A2:2006. Barn må ikke leke med batteriladeren. Kontroller at nettspenningen er i samsvar med laderens merkespenning. I motsatt fall kan laderens funksjon påvirkes negativt. ADVARSEL: Ved arbeid med syrefylte blybatterier bør du alltid bruke vernebriller og verneklær. Sørg alltid for å ha noen i nærheten når du arbeider med eller i nærheten av syrefylte blybatterier. Dersom hud eller klær kommer i kontakt med elektrolytt (batterisyre), vask straks den berørte flaten med såpe og vann. Unngå å berøre øynene ved arbeid med batterier. Korroderende syrepartikler kan havne i øynene. Dersom du får batterisyre i øynene, skyll straks øynene med kaldt vann i minst 10 minutter. Oppsøk umiddelbart etterpå lege. Ta av deg metallgjenstander så som ringer, armbånd, smykker og klokker ved arbeid med syrefylte blybatterier. Batteriet kan generere en kortslutningsstrøm sterk nok til å sveise en ring. La IKKE en metallgjenstand falle ned på batteriet. Metallgjenstanden kan forårsake gnistdannelse eller kortslutte batteriet eller annen elektrisk anordning. Gnistene kan forårsake eksplosjon. 7

8 Batterisyre må IKKE havne på batteriladeren. Ved lading og arbeid med syrefylte blybatterier, se til at barn og andre personer holdes borte fra batteri, batterilader og batterikabler. For å unngå skade på kjøretøyets elektriske anlegg må du nøye følge kjøretøyprodusentens instruksjoner og anvisninger for lading. Dette gjelder også instruksjonene som medfølger fra batteriprodusenten. Utsett IKKE batteriladeren for regn eller snø. Lad ALLTID batteriet i et godt ventilert rom. Ved lading danner batterier eksplosive gasser. Unngå derfor røyking, åpen ild og gnister. Når batteriladerens støpsel skal løsnes fra stikkontakten, trekk i støpselet, ikke i kabelen. Batteriladeren må IKKE tildekkes ved bruk. Plasser IKKE batteriladeren rett ovenfor et batteri som lades. Gasser fra batteriet vil forårsake etseskader på batteriladeren. Plasser IKKE batteriet oppå batteriladeren. Plasser batteriladeren så langt fra batteriet som ladekablene tillater. Bruk IKKE skjøtekabel med mindre det er absolutt nødvendig. Bruk av feil type skjøtekabel kan resultere i brann eller elektrisk støt. Om skjøtekabel må brukes, se etter at den er feilfri og har tilstrekkelig kabeltverrsnitt. Batteriklemmene må IKKE kortsluttes når batteriladeren er koblet til stikkontakten. Batteriladeren må IKKE være koblet til stikkontakten når inn-/frakobling av batteriet skjer. Start IKKE motoren når batteriladeren er koblet til batteriet. Lad IKKE skadede, defekte eller frosne batterier. Om batterisyren (elektrolytten) er frossen, ta batteriet inn i varmen slik at det får tine ordentlig opp før det lades. Bruk IKKE batteriladeren i tilfelle skade på lader, kabel eller støpsel. Lever den omgående til et autorisert serviceverksted for kontroll og/eller reparasjon. For å redusere risikoen for elektrisk støt, trekk ALLTID batteriladerens støpsel ut av stikkontakten før enhver form for vedlikehold eller rengjøring. Når batteriladeren ikke brukes, se til at den oppbevares tørt og utilgjengelig for barn. BRUK Art % 50% 70% 90% 12 GEL 4 V A CHARGE AGM 6 V WET 1 A READY 1 2 DIGITAL BATTERY CHARGER 6/12 V Microprocessor inside 3 4 POWER FULL FAULT 3-TRINNSINNSTILLING Batteriladeren har en 3-trinnsinnstilling (6/12 V, WET/AGM/GEL, 1 A/4 A) som styres med en trykkbryter. Etter at innstillingene er klare, igangsettes ladingen via en 3-trinns hurtiglading for deretter å gå over til vedlikeholdslading når batteriet er fulladet. Trinn 1: Trykk på bryteren 1 for å velge batterispenning; 6 V eller 12 V. Trinn 2: Trykk på bryteren 2 for å velge batteritype; WET, AGM eller GEL. Kontakt batterileverandøren om du er usikker. Trinn 3: Trykk på bryteren 3 for å velge ladestrøm; 1 A eller 4 A (se tabell under). Etter Trinn 3 tennes batteriladerens LEDindikering READY. Trykk deretter på LEDindikeringen GO for å starte lading. Tilbakestilling: Om man trykker på LEDindikeringen GO mens lading pågår, går batteriladeren tilbake til 1. 8

9 6/12 V batteri 1 A ladestrøm 4 A ladestrøm GEL 0 40 Ah Ah AGM 0 20 Ah Ah WET 0 20 Ah Ah Batteriladeren gir 7,5 V konstant ladespenning for alle 6 V batterier. 3-TRINNSLADING Batteriladeren er utstyrt med 3-trinnslading. Trinn 1 Bulk/hurtigstartlading (20 70 % lading) Raskere enn en tradisjonell batterilader. Både ved lave og høye temperaturer gir batteriladeren maksimal ladestrøm for å vekke opp ethvert 12 V batteri. Når batteriet kommer opp i en forutbestemt og sikker ladespenning, går laderen ved hjelp av digitale sensorer automatisk over til trinn 2 i ladeprosessen. Trinn 2 Absorpsjonslading (70 90 % lading) Vedlikeholder ladingen på et konstant og sikkert spenningsnivå. Med denne (trinn 2) absorpsjonsregulerte ladingen forblir ladespenningen konstant, mens den aktuelle ladestrømmen er senket for å muliggjøre maksimal og korrekt innvendig kjemisk energioverføring. Trinn 3 TOP-OFF CHARGE lading ( % lading, FULL tennes) Ladespenningen vedlikeholdes automatisk og senkes til et forutbestemt nivå mens ladestrømmen er justert for en sikker, effektiv 100 % lading. Ideelt for å lade opp batterier som har vært i oppbevaring. Slås automatisk av ved 100 % lading, slik at det ikke er risiko for overlading av batteriet eller lekkasje av batterisyre, også om batteriet gås fra uten tilsyn ved lading i varme sommertemperaturer. FORBEREDELSER FØR LADING 1. Batteriladeren skal kobles til vanlig V 50/60 Hz strømnett. Den kan brukes for lading og vedlikeholdslading av alle typer 6/12 V blybatterier, inkl. gele-, våt- og AGM-batterier. 2. Forsikre deg om at du har et oppladbart 6/12 V batteri av en av ovennevnte typer, og les bruksanvisningen nøye. 3. Kontroller spenningen på batteriet som skal lades, ved hjelp av bilens instruksjonsbok Kontroller at batterispenningen er i samsvar med batteriladerens verdier for lading og vedlikeholdslading. 5. Ved lading kan innebygd elektronikk i noen kjøretøy skades ved potensielle spenningstopper. For å unngå skader på kjøretøyets elektriske anlegg må derfor kjøretøyprodusentens instruksjoner og anvisninger om lading nøye følges, samt om og hvordan batteriet skal kobles fra. 6. Om det er nødvendig å ta batteriet ut av kjøretøyet eller å rengjøre batteripolene, løsne alltid kabelen til den jordede batteripolen først. Forsikre deg om at alle tilbehør i kjøretøyet er slått av og dermed ikke kan forårsake gnister. 7. Rengjør batteripolene grundig. Bruk vernebriller slik at korrosivt materiale ikke kommer i kontakt med øynene. 8. Om batteriet er av en slik type at batterivann kan fylles på, fyll på destillert vann i hver battericelle til det når nivået spesifisert av batteriprodusenten. Dette hjelper til å rense bort overflødig gass fra battericellene. Fyll ikke på over spesifisert nivå. For batterier som mangler påfyllingslokk, følg nøye batteriprodusentens ladeinstruksjoner. 9. Studer batteriprodusentens spesifikke sikkerhetsanvisninger, så som om man skal ta av eller ikke ta av påfyllingslokk for batterivann ved lading, samt anbefalte ladenivåer. 10. Se til at området omkring batteriet er godt ventilert ved lading. Når batteriet lades, kan man legge merke til at det bobler litt i batterisyren. Dette skyldes at batteriet danner eksplosive gasser ved ladingen. Eventuell eksplosiv gass kan ventileres bort fra batteriet ved hjelp av en papplate eller annen ikke metallisk gjenstand, f.eks. en vifte. 11. Forsikre deg om at ladestrømmens begynnelsesnivå ikke overskrider batteriprodusentens forslag.

10 LADING AV BATTERI SOM SITTER MONTERT I KJØRETØYET 1. Se til at batteriladerens nettkabel og ladekabler plasseres slik at de ikke risikerer å bli skadet av motorpanser, dør eller bevegelige deler på motoren. 2. Pass på å ikke komme i nærheten av vifteblad, drivremmer, remskiver etc. som kan forårsake personskade. 3. Kontroller polariteten til batteripolene. Batteridekselet er merket ved hver batteripol: POSITIV (POS,P,+) og NEGATIV (NEG,N,-). OBS: Den positive batteripolen har vanligvis litt større diameter enn den negative batteripolen. 4. Avgjør hvilken batteripol som er jordet (koblet) til kjøretøyets chassis. Om batteriets negative (-) batteripol er jordet (tilkoblet) til kjøretøyets chassis (som på de aller fleste kjøretøy), koble POSITIV (RØD) batteriklemme til POSITIV (POS,P,+) ujordet batteripol. Koble deretter NEGATIV (SORT) batteriklemme til kjøretøyets chassis eller motorblokk, så langt som mulig fra batteriet. Koble IKKE den sorte batteriklemmen til forgasser, drivstoffledning etc. Koble den alltid til chassis eller motorblokk. Chassis/jord (-) Om derimot batteriets positive (+) batteripol er jordet (tilkoblet) til kjøretøyets chassis, koble NEGATIV (SORT) batteriklemme til NEGATIV (NEG,N, sort,-) ujordet batteripol. Koble deretter POSITIV (RØD) batteriklemme til kjøretøyets chassis eller motorblokk, så langt som mulig fra batteriet. Koble IKKE den røde batteriklemmen til forgasser, drivstoffledning etc. Koble den alltid til chassis eller motorblokk Når du har forsikret deg om at batteriladerens ladekabler er korrekt tilkoblet, koble batteriladerens nettkabel til et 230 V strømuttak, og LED-indikeringen for POWER tennes. 6. Trykk på bryteren 1 for å velge batterispenning, trykk så på bryteren 2 for å velge batteritype, og trykk til slutt på bryteren 3 for å velge ladestrøm. Deretter tennes LED-indikeringen for READY. Trykk avslutningsvis på bryteren GO for å starte batteriladingen. LED-indikeringen CHARGE tennes, og LED-indikeringene for aktuell ladeprosent blinker. 7. Fortsett å lade batteriet til LED-indikeringen FULL tennes. 8. Når batteriet er fulladet, går batteriladeren automatisk over til vedlikeholdslading. 9. Når batteriladeren skal fjernes fra batteriet, koble først nettkabel/støpsel fra stikkontakt, løsne deretter batteriklemmen som er koblet til kjøretøyets chassis eller motorblokk, og løsne avslutningsvis batteriklemmen som er koblet til den ujordede batteripolen. LADING AV BATTERI SOM ER TATT UT AV KJØRETØYET Når batteriet tas ut av kjøretøyet før det lades, vær oppmerksom på hvilken type batteri det er. For å minske risikoen for gnister nær batteriet, følg trinnene nedenfor når batteriet befinner seg utenfor kjøretøyet. ADVARSEL: En gnist i nærheten av batteriet kan forårsake eksplosjon. ADVARSEL: Når batteriet fjernes fra et kjøretøy eller en båt, løsne først batterikabelen til den jordede batteripolen. Før batteritilkoblingen skal løsnes, kontroller at alle tilbehør i kjøretøyet eller båten er slått av, slik at de ikke skal kunne forårsake gnister. OBS! Et båtbatteri må tas ut og lades på land. (For å lade et batteri ombord på båten kreves spesialutstyr beregnet for marin bruk.) ADVARSEL: Når batteriet skal monteres på plass igjen, koble den jordede batteripolen til først. 1. Kontrollere polariteten til batteripolene. Batteridekselet er merket ved hver batteripol:

11 POSITIV (POS,P,+) og NEGATIV (NEG,N,-). OBS: Den positive batteripolen har vanligvis litt større diameter enn den negative batteripolen. 2. Koble POSITIV (RØD) batteriklemme til PO- SITIV (POS,P,+) batteripol. Koble deretter NEGATIV (SORT) batteriklemme til NEGA- TIV (NEG,N,-) batteripol. For å oppnå best mulig kontakt mellom batteriklemme og batteripol, vri batteriklemmen fram og tilbake. ADVARSEL: Vend IKKE ansiktet mot batteriet når du foretar endelig tilkobling (kobler batteriklemme til negativ batteripol). 3. Når du har forsikret deg om at batteriladerens ladekabler er korrekt tilkoblet, koble batteriladerens nettkabel til et 230 V strømuttak, og LED-indikeringen for POWER tennes. 4. Trykk på bryteren 1 for å velge batterispenning, trykk så på bryteren 2 for å velge batteritype, og trykk til slutt på bryteren 3 for å velge ladestrøm. Deretter tennes LED-indikeringen for READY. Trykk avslutningsvis på bryteren GO for å starte batteriladingen. LED-indikeringen CHARGE tennes, og LED-indikeringene for aktuell ladeprosent blinker. 5. Fortsett å lade batteriet til LED-indikeringen FULL tennes. 6. Når batteriet er fulladet, går batteriladeren automatisk over til vedlikeholdslading. 7. Når batteriladeren skal fjernes fra batteriet, koble først nettkabel/støpsel fra stikkontakt, løsne så batteriklemmen som er koblet til negativ batteripol og avslutningsvis batteriklemmen som er koblet til positiv batteripol. batterisyre, som ellers kan forårsake korrosjon på batteriklemmene av kobber. Rengjør batteriladerens ytterdeksel med en myk klut og om nødvendig, mild såpeløsning. For å beskytte batteriladerens ladekabler, la dem være løst sammentvunnet ved oppbevaring. Bruk ikke batteriladeren dersom kabler eller batteriklemmer er skadet. Dersom batteriladerens nettkabel blir skadet, må den straks skiftes ut av godkjent servicepersonell for å unngå fare. EE-AVFALL Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted (i samsvar med direktiv 2002/96/EF og 91/157/EØF). TILBAKESTILLING Om du trykker på LED-indikeringen GO mens lading pågår, går batteriladeren tilbake til 1. STELL OG VEDLIKEHOLD Ved hjelp av kun et minimalt vedlikehold vil denne batteriladeren gi deg mange år med pålitelig og driftssikker funksjon. Dersom du følger de enkle punktene nedenfor, vil batteriladerens funksjon fullt ut opprettholdes. Etter hver bruk, rengjør batteriladeren for eventuell 11

12 Fiksu laturi lyijyakuille 6/12 V GEL, WET & AGM YLEISTÄ Kaikkien 6/12 voltin lyijyakkujen lataamiseen ja ylläpitolataamiseen, kuten geeli-, WET- ja AGM-akut. Mikroprosessoriohjattu. 3-vaiheinen lataus: Pikakäynnistyslataus: lataaminen prosenttisesti. Absorptiolataus: lataaminen prosenttisesti. TOP-OFF CHARGE -lataus: lataaminen prosenttisesti (LED-merkkivalo FULL syttyy). Latauslaite palaa muistitoiminnon ansiosta automaattisesti viimeksi valittuun tilaan, kun se käynnistetään tai sen pistoke työnnetään pistorasiaan. Suojattu kipinöintiä, oikosulkua, napaisuuden vaihtumista, ylikuumenemista ja ylikuormitusta vastaan. Hyväksytty ulkokäyttöön (EI Suomessa). Latauskaapeleissa (1 metri) hauenleuat. Kun akku on ladattu täyteen, laturi siirtyy automaattisesti ylläpitotilaan. Akku voidaan jättää yhdistetyksi akkulaturiin pitkäksi aikaa, sillä akkua ei yliladata. TEKNISET TIEDOT Tulojännite: V AC, 50/60 Hz Nimellisvirta: ,5 A Suurin latausvirta:. 1 A / 4 A Laturin tyyppi:..... Täysautomaattinen, sykäyksittäinen ylläpito Akkutyypit: tai 12 voltin akut (myös GEL, WET ja AGM) Latauskapasiteetti: 0 40 Ah / Ah Kotelointiluokka:... IP65 (roiske- ja pölytiivis) Mitat: x 95 x 51 mm Paino: g HUOMIO! Lue käyttöohje huolellisesti ennen akkulaturin käytön aloittamista. Tämä käyttöohje on laturiin kuuluva osa. Se on aina säilytettävä yhdessä sen kanssa. Jos laturi myydään, käyttöohje on luovutettava uudelle omistajalle. Säilytä käyttöohje aina helppopääsyisessä paikassa ja pidä se hyvässä kunnossa. Käyttöohjeessa on tärkeitä käyttäjän turvallisuuteen liittyviä tietoja. Noudata turvallisuusohjeita huolellisesti henkilö- ja laitevahinkojen vaaran välttämiseksi. Lisäksi käyttöohjeen tiedoista on hyötyä käytettäessä ja huollettaessa laturia. TURVALLISUUSOHJEET VAROITUS! Henkilövahinkojen ja laitteen vahingoittumisen vaaran vähentämiseksi on suositeltavaa noudattaa perustason turvaohjeita tätä akkulaturia käytettäessä. EN /A2:2006-standardin mukaisesti lapset ja henkilöt, joiden fyysiset tai psyykkiset kyvyt ovat alentuneet, eivät saa käyttää tätä tuotetta. Älä anna lasten leikkiä akkulaturilla. Tarkista, että sähköverkon jännite vastaa latauslaitteen merkintöjä. Muutoin latauslaitteeseen voi tulla toimintahäiriö. VAROITUS: Käsiteltäessä happotäytteisiä lyijyakkuja on aina suositeltavaa käyttää hyväksyttyjä suojalaseja ja suojavaatteita. Varmista, ettei muita henkilöitä ole lähellä, kun käsittelet happotäytteisiä lyijyakkuja tai olet niiden lähellä. Jos akkuhappoa pääsee iholle, pese alue vedellä ja saippualla. Vältä hieromasta silmiäsi käsitellessäsi akkua. Muutoin silmiin voi joutua syövyttäviä happohiukkasia. Jos akkuhappoa joutuu silmiin, huuhtele niitä kylmällä vedellä vähintään 10 minuutin ajan. Hakeudu tämän jälkeen heti lääkäriin. Riisu metalliesineet, kuten sormukset, ranne- ja kaulakorut sekä rannekello, kun käsittelet happotäytteisiä lyijyakkuja. Akun oikosulkutilanteessa voi syntyä niin suuri virta, että sormus sulaa. Älä pudota metalliesineitä akun päälle. Muutoin voi aiheutua kipinä, oikosulku tai muu häiriö. Kipinöinti voi aiheutua räjähdyksen. Akkuhappoa EI SAA joutua akkulaturiin. 12

13 Pidä lapset ja sivulliset loitolla akusta, akkulaturista ja sen johdoista, kun lataat tai käsittelet happotäytteisiä lyijyakkuja. Auton valmistajan antamia lataamisohjeita on noudatettava huolellisesti, jotta auton sähköjärjestelmä ei vaurioidu. Myös akun valmistajan ohjeita on noudatettava. ÄLÄ altista akkulaturia sateelle tai lumelle. Lataa akut AINA hyvin tuuletetussa paikassa. Lataamisen aikana muodostuu räjähtäviä kaasuja. Vältä siksi tupakointia, avotulta ja kipinöitä. Kun akkulaturin pistoke on irrotettava pistorasiasta, vedä pistokkeesta, älä sähköjohdosta. Akkulaturia Ei saa peittää sitä käytettäessä. ÄLÄ aseta akkulaturia suoraan ladattavan akun yläpuolelle. Muutoin akusta nousevat kaasut syövyttävät akkulaturia. ÄLÄ aseta akkua laturin yläpuolelle. Aseta akkulaturi niin kauas akusta kuin kaapelit sallivat. ÄLÄ käytä jatkojohtoa, ellei se ole ehdottoman välttämätöntä. Virheellisen jatkojohdon käyttäminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Jos on käytettävä jatkojohtoa, sen on oltava ehjä ja sen johtimien pinta-alan on oltava riittävän suuri. Akun napoihin yhdistettäviä puristimia EI SAA oikosulkea, kun akkulaturi on yhdistetty sähköpistorasiaan. Akkulaturin pistoke EI SAA olla yhdistettynä sähköpistorasiaan, kun akkulaturi yhdistetään akkuun tai irrotetaan siitä. Moottoria EI SAA käynnistää, kun akkulaturi on yhdistetty akkuun. ÄLÄ lataa vaurioitunutta, rikkoutunutta tai jäätynyttä akkua. Jos akkuhappo on jäätynyt, tuo akku sisätiloihin sulamaan ennen lataamista. ÄLÄ käytä akkulaturia, jos siinä, sähköjohdossa, pistokkeessa tai latauskaapeleissa on vaurio. Toimita akkulaturi tällöin huoltoon ja/tai korjattavaksi. Akkulaturin saa korjauttaa VAIN valtuutetussa huoltokorjaamossa. Voit vähentää sähköiskun vaaraa irrottamalla akkulaturin pistokkeen AINA pistorasiasta ennen huoltamista tai puhdistamista. Kun akkulaturia ei käytetä, se on säilytettävä kuivassa tilassa poissa lasten ulottuvilta. KÄYTTÄMINEN DIGITAL BATTERY CHARGER 6/12 V Microprocessor inside Art % 50% 70% 90% 12 GEL 4 V A CHARGE AGM 6 V WET 1 A READY POWER FULL FAULT 3-VAIHEINEN LATAUS Akkulaturin kolmea vaihetta (6/12 V, WET/ AGM/GEL, 1 A/4 A) ohjataan painikkeilla. Kun asetukset on valittu, kolmivaiheinen pikalataus alkaa. Kun akku on ladattu täyteen, laturi ylläpitolataa sitä. Vaihe 1: Valitse akun jännite (6 tai 12 V) painamalla 1 -katkaisinta. Vaihe 2: Valitse akun tyyppi (WET, AGM tai GEL) painamalla 2 -katkaisinta. Jos et tiedä akun tyyppiä varmasti, ota yhteys sen valmistajaan. Vaihe 3: Valitse latausvirta (1 tai 4 A) painamalla 3 -katkaisinta. Vaiheen 3 jälkeen akkulaturin LED-merkkivalo READY syttyy. Voit aloittaa lataamisen painamalla LED-merkkivaloa GO. Nollaaminen: Jos painat LED-merkkivaloa GO lataamisen aikana, akkulaturi palaa vaiheeseen 1 ( 1). 13

14 6/12 voltin akku 1 ampeerin latausvirta 4 ampeerin latausvirta GEL 0 40 Ah Ah AGM 0 20 Ah Ah WET 0 20 Ah Ah Akkulaturi tuottaa jatkuvaa 7,5 voltin latausvirtaa 6 voltin akkuja ladattaessa. 3-VAIHEINEN LATAUS Akkulaturissa on 3-vaiheinen lataus. Vaihe 1: Pikakäynnistyslataus prosenttisesti Tämä sujuu nopeammin kuin perinteistä akkulaturia käytettäessä. Akkulaturi herättää kaikki kylmät tai lämpimät 12 voltin akut suurimmalla mahdollisella latausvirralla. Kun akku saavuttaa tietyn turvallisen latausjännitteen, latauslaite siirtyy digitaalisten tunnistimien avulla automaattisesti latausvaiheeseen 2. Vaihe 2: Absorptiolataus prosenttisesti Lataus pidetään jatkuvalla ja turvallisella jännitetasolla. Tässä absorptiota säätävässä vaiheessa 2 latausjännite pidetään samana. Latausvirtaa vähennetään, jotta energia varastoidaan kemiallisesti mahdollisimman tehokkaasti ja oikein. Vaihe 3: TOP-OFF CHARGE -lataus prosenttisesti (LED-merkkivalo FULL syttyy) Latausjännitettä säädetään automaattisesti. Se alennetaan tietylle tasolle. Latausvirtaa säädetään, jotta lataaminen sujuu turvallisesti ja tehokkaasti. Tämä toiminto soveltuu mainiosti pitkään säilytyksessä olleen akun lataamiseen. Lataus lopetetaan automaattisesti, kun akku on ladattu täyteen. Tällöin ei ole olemassa ylilataamisen eikä akkuhapon vuotamisen vaaraa, vaikka akku jätettäisiin latautumaan ilman valvontaa lämpimällä säällä. VALMISTELUT ENNEN LATAAMISTA 1. Akkulaturi yhdistetään tavalliseen pistorasiaan ( V 50/60 Hz). Sen avulla voidaan ladata ja ylläpitoladata kaikkia 6/12 voltin lyijyakkuja, kuten geeli-, WET- ja AGM-akut. 2. Varmista, että lataat johonkin edellä mainituista tyypeistä kuuluvaa 6/12 voltin akkua ja että olet lukenut käyttöohjeen 14 huolellisesti. 3. Tarkista ladattavan akun jännite auton käsikirjassa kuvatulla tavalla. 4. Tarkista, että akun jännite vastaa akkulaturin lataus- ja ylläpitolatausarvoa. 5. Lataamisen mahdollisesti aiheuttamat jännitepiikit voivat vaurioittaa tiettyjen ajoneuvojen elektroniikkaa. Ajoneuvon valmistajan antamia lataamisohjeita sekä ohjeita akun ja auton välisen yhteyden irrottamisesta on noudatettava huolellisesti, jotta ajoneuvon sähköjärjestelmä ei vaurioidu. 6. Jos akku on irrotettava ajoneuvosta tai akun navat on puhdistettava, irrota aina maakaapeli ensin. Varmista, että virta on katkaistu kaikista ajoneuvon sähkölaitteista, jotta kipinöitä ei aiheudu. 7. Puhdista akun navat huolellisesti. Käytä suojalaseja, ettei syövyttävää happoa pääse silmiin. 8. Jos akkuun voi lisätä akkuvettä, täytä akun kennot tislatulla vedellä akun valmistajan suosittelemalle tasolle saakka. Tämä auttaa poistamaan ylimääräisen kaasun akun kennoista. Älä täytä liikaa vettä. Jos akussa ei ole täyttökantta, noudata akun valmistajan latausohjeita. 9. Tutustu mahdollisiin akun valmistajan antamiin turvaohjeisiin, kuten onko täyttökansi irrotettava lataamisen ajaksi vai ei, ja lataustasosuosituksiin. 10. Varmista, että ilma kiertää vapaasti akun ympärillä lataamisen aikana. Kun akkua ladataan, sen happo kuplii hieman. Tällöin akusta vapautuu räjähtäviä kaasuja. Mahdollinen räjähtävä kaasu voidaan tuulettaa pois akun luota esimerkiksi pahvilevyn tai muun kuin metallista valmistetun esineen avulla, kuten viuhkan. 11. Varmista, että akun latausvirran aloitustaso ei ylitä akun valmistajan suositusta.

15 AKUN LATAAMINEN SEN OLLESSA KIINNITETTYNÄ AJONEUVOON 1. Aseta akkulaturin sähköjohto ja latauskaapelit siten, että konepelti, ovi tai moottorin liikkuvat osat eivät pääse vaurioittamaan niitä. 2. Varmista, että ne eivät joudu esimerkiksi tuulettimen, vetohihnojen tai hihnapyörien lähelle. Muutoin voi aiheutua henkilövahinko. 3. Tarkista akun napaisuus. Akun navoissa on seuraavat merkinnät: PLUS (POS, P tai +) ja MIINUS (NEG, N tai -). HUOMIO: Akun plusnapa on yleensä hieman suurempi kuin miinusnapa. 4. Tarkista, kumpi napa on maadoitettu ajoneuvon runkoon. Jos akun miinusnapa (-) on maadoitettu ajoneuvon runkoon (kuten yleensä on), yhdistä plusnapaa varten tarkoitettu PUNAINEN puristin akun maadoittamattomaan napaan (merkitty POS, P tai +). Yhdistä tämän jälkeen MUSTA puristin auton runkoon tai moottoriin kauemmas akusta. ÄLÄ yhdistä mustaa puristinta esimerkiksi kaasuttimeen tai polttoaineletkuun. Yhdistä se aina runkoon tai moottoriin. Kori/maadoitus (-) Jos akun plusnapa (+) on maadoitettu ajoneuvon runkoon, yhdistä miinusnapaa varten tarkoitettu MUSTA puristin akun maadoittamattomaan miinusnapaan (merkitty NEG, N tai -). Yhdistä tämän jälkeen PUNAINEN puristin auton runkoon tai moottoriin kauemmas akusta. ÄLÄ yhdistä punaista puristinta esimerkiksi kaasuttimeen tai polttoaineletkuun. Yhdistä se aina runkoon tai moottoriin Kun olet varmistanut, että akkulaturin latauskaapelit on yhdistetty oikein, yhdistä akkulaturin pistoke 230 voltin pistorasiaan. Tällöin LED-merkkivalo POWER syttyy. 6. Valitse akun jännite painamalla 1 -katkaisinta. Valitse akun tyyppi painamalla 2 -katkaisinta. Valitse latausvirta painamalla 3 -katkaisinta. LEDmerkkivalo READY syttyy. Paina lopuksi akkulaturin GO-painiketta. Akun lataaminen alkaa. LED-merkkivalo CHARGE syttyy ja latausprosenttia ilmaisevat LED-merkkivalot vilkkuvat. 7. Jatka lataamista, kunnes LED-merkkivalo FULL syttyy. 8. Kun akku on ladattu täyteen, laturi siirtyy automaattisesti ylläpitotilaan. 9. Kun akkulaturi irrotetaan akusta, irrota ensin akkulaturin pistoke pistorasiasta ja maadoituspuristin auton rungosta. Irrota lopuksi akun maadoittamattomaan napaan kiinnitetty puristin. AKUN LATAAMINEN SEN OLLESSA IRROTETTUNA AJONEUVOSTA Kun akku nostetaan pois ajoneuvosta ennen sen lataamista, kiinnitä huomiota akun tyyppiin. Voit vähentää kipinöinnin vaaraa toimimalla seuraavasti, kun akku on ajoneuvon ulkopuolella. VAROITUS: Kipinä akun lähellä voi aiheutua räjähdyksen. VAROITUS: Kun akku irrotetaan ajoneuvosta tai veneestä, irrota ensin maadoitetun navan kaapeli. Ennen akun irrottamista varmista, että virta on katkaistu kaikista ajoneuvon sähkölaitteista, jotta kipinöitä ei aiheudu. HUOMIO: Veneen akku on irrotettava veneestä ja ladattava maissa. Akun lataamiseen veneessä tarvitaan erityisiä veneilykäyttöön tarkoitettuja varusteita. VAROITUS: Kun akku asetetaan takaisin paikalleen, yhdistä maadoitettu akun napa ensin. 1. Tarkista akun napaisuus. Akun navoissa on seuraavat merkinnät: PLUS (POS, P tai +) ja MIINUS (NEG, N tai -). HUOMIO Akun plusnapa on yleensä hieman suurempi kuin miinusnapa. 2. Yhdistä PUNAINEN puristin akun plusnapaan (merkitty POS, P tai +). Yhdistä tämän

16 jälkeen MUSTA puristin (merkitty NEG, N tai -) miinusnapaan. Hauenleuka saa parhaan kosketuksen akun napaan, kun kääntelet hauenleukaa edestakaisin. VAROITUS: Käännä kasvot poispäin akusta, kun yhdistät hauenleuan akun miinusnapaan. 3. Kun olet varmistanut, että akkulaturin latauskaapelit on yhdistetty oikein, yhdistä akkulaturin pistoke 230 voltin pistorasiaan. Tällöin LED-merkkivalo POWER syttyy. 4. Valitse akun jännite painamalla 1 -katkaisinta. Valitse akun tyyppi painamalla 2 -katkaisinta. Valitse latausvirta painamalla 3 -katkaisinta. LEDmerkkivalo READY syttyy. Paina lopuksi akkulaturin GO-painiketta. Akun lataaminen alkaa. LED-merkkivalo CHARGE syttyy ja latausprosenttia ilmaisevat LED-merkkivalot vilkkuvat. 5. Jatka lataamista, kunnes LED-merkkivalo FULL syttyy. 6. Kun akku on ladattu täyteen, laturi siirtyy automaattisesti ylläpitotilaan. 7. Kun akkulaturi irrotetaan akusta, irrota ensin akkulaturin pistoke pistorasiasta ja miinusnapaan kiinnitetty hauenleuka. Irrota lopuksi plusnapaan kiinnitetty hauenleuka. ELEKTRONIIKKAJÄTE Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen direktiivien 2002/96/EU ja 91/157/ EU mukaisesti. NOLLAAMINEN Jos painat LED-merkkivaloa GO lataamisen aikana, akkulaturi palaa vaiheeseen 1 ( 1). HUOLTO JA KUNNOSSAPITO Tämä akkulaturi toimii vuosikausia luotettavasti ja varmasti vain vähäisellä kunnossapidolla. Noudattamalla näitä helppoja ohjeita akkulaturi säilyy toimintakykyisenä. Poista mahdollinen akkuhappo akkulaturista jokaisen käyttökerran jälkeen. Muutoin kuparista valmistetut puristimet voivat syöpyä. Puhdista akkulaturin ulkopinta pehmeällä liinalla ja tarvittaessa laimealla pesuaineliuoksella. Voit suojata akkulaturin latauskaapeleita antamalla niiden olla löysällä kiepillä säilytyksen ajan. Älä käytä akkulaturia, jos kaapelit tai puristimet ovat vaurioituneet tai rikkoontuneet. Jos akkulaturin sähköjohto vaurioituu, sen vaihtaminen on annettava valmistajan tai valtuutetun huoltokorjaamon tehtäväksi vaaran välttämiseksi. 16

17 Smartlader til blybatterier 6/12 V GEL, WET & AGM GENERELT Til opladning og vedligeholdelsesladning af alle typer 6/12 V blybatterier, inkl. GEL, WET og AGM batterier. Mikroprocessorstyret. Tre ladetrin. Bulk/Lynstartopladning; % opladning. Absorptionsopladning; % opladning. TOP-OFF CHARGE opladning; % opladning (LED indikeringen FULL tændes). Hukommelsesfunktionen bevirker, at opladeren automatisk går til den sidst valgte position, når den startes/sluttes til eludtaget. Forsynet med gnistbeskyttelse samt beskyttelse mod kortslutning, polvending, overophedning og overbelastning. Godkendt til udendørs brug (IKKE Finland). Ladekabler (1 m) med polklemmer. Når batteriet er fuldt opladet, slår opladeren automatisk over til vedligeholdelsesladning. Batteriet kan derfor, uden fare, være sluttet til opladeren i lang tid, da laderen ikke kan overoplade batteriet. TEKNISKE SPECIFIKATIONER Indgangsspænding: V AC, 50/60 Hz Mærkestrøm: ,5 A Maks. ladestrøm:.. 1 A / 4 A Type oplader:..... Helautomatisk med pulsvedligeholdelse. Type batterier:.... 6/12 V blybatterier (inkl. GEL, WET og AGM) Ladekapacitet: Ah / Ah Indkapslingsklasse: IP65 (kan skylles og er støvtæt) Mål: x 95 x 51 mm Vægt: g OBS! Læs omhyggeligt brugsvejledningen igennem, inden batteriopladeren tages i brug. Denne brugsvejledning skal betragtes som en del af batteriopladeren og skal altid opbevares sammen med denne. Hvis batteriopladeren sælges, skal brugsvejledningen overdrages til den nye ejer. Opbevar altid brugsvejledningen på et for brugeren lettilgængeligt sted og sørg for, at den bevares i god stand. Brugsvejledningen indeholder vigtige informationer, som har betydning for din sikkerhed. Følg omhyggeligt sikkerhedsinstruktionerne for at undgå risiko for skader på personer og udstyr. Desuden er der nyttige informationer, som letter brug og vedligeholdelse af batteriopladeren. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL! For at minimere risikoen for personskader og beskadigelse af udstyret anbefaler vi, at du altid følger de grundlæggende sikkerhedsforskrifter, når du bruger denne batterioplader. Børn og personer med nedsatte fysiske eller psykiske evner må ikke bruge produktet uden opsyn iht. EN /A2:2006. Børn må ikke lege med batteriopladeren. Kontroller, at netspændingen er i overensstemmelse med opladerens mærkespænding. I modsat fald kan opladerens funktion påvirkes negativt. ADVARSEL: Ved arbejde med blysyrebatterier anbefales det, at du altid bruger sikkerhedsbriller og beskyttelsestøj. Der bør altid være nogen i nærheden, når du arbejder med eller i nærheden af blysyrebatterier. Hvis elektrolyt (batterisyre) kommer i kontakt med hud eller tøj, vask straks af med sæbe og vand. Undgå at gnide øjne, når du arbejder med batterier. Korroderende syrepartikler kan ramme øjnene. Hvis du får batterisyre i øjnene, skylles de straks med koldt vand i mindst 10 minutter. Søg straks derefter læge. Fjern metalgenstande som ringe, armbånd, halskæder og ur, når du arbejder med blysyrebatterier. Batteriet kan generere en tilstrækkelig stærk kortslutningsstrøm til at svejse en ring. 17

18 Tape ikke metalgenstande på batteriet. Metalgenstanden kan forårsage gnistdannelser eller kortslutte batteriet eller en anden elektrisk anordning. Gnisterne kan forårsage en eksplosion. Der må IKKE komme batterisyre på opladeren. Under opladning og arbejde med syrefyldte batterier skal du sørge for, at børn og andre personer holdes væk fra batteriet, opladeren og batterikablerne. For at undgå skader på køretøjets elsystem, skal bilproducentens instruktioner og anvisninger vedr. opladning følges nøje. Dette gælder også instruktionerne fra batteriproducenten. Udsæt IKKE batteriopladeren for regn eller sne. Oplad ALTID batterier i godt ventilerede omgivelser. Ved opladning afgiver batterier eksplosive luftarter. Undgå derfor rygning, åben ild og gnister. Når batteriopladerens stik skal fjernes fra stikkontakten, skal du trække i stikket, ikke i ledningen. Batteriopladeren må IKKE overdækkes under brug. Placer IKKE batteriopladeren direkte oven over et batteri, som oplades. Luftarter fra batteriet vil forårsage ætseskader på batteriopladeren. Placer IKKE batteriet oven på opladeren. Placer batteriopladeren så langt fra batteriet, som ladekablerne tillader. Brug IKKE forlængerkabel med mindre det er absolut nødvendigt. Brug af forkert type forlængerkabel kan resultere i elektrisk stød eller brand. Hvis der skal bruges forlængerkabel, skal det være fejlfrit og have tilstrækkeligt stort kabelareal. Batteriklemmerne må IKKE kortsluttes, når batteriopladeren er tilsluttet stikkontakten. Batteriopladeren må IKKE være tilsluttet stikkontakten, når batteriet til- og frakobles. Start IKKE motoren, når batteriopladeren er tilsluttet batteriet. Oplad IKKE beskadigede, defekte eller frosne batterier. Hvis batterisyren (elektrolytten) er frosset, skal du tage batteriet ind i varmen, så det kan tø ordentligt op, inden det oplades. Anvend IKKE batteriopladeren, hvis den, ledningen/stikket eller ladekablerne er i stykker. Overlad den omgående til et autoriseret serviceværksted til service og/eller reparation. Batteriopladeren må KUN skilles ad af et autoriseret serviceværksted. For at nedsætte risikoen for elektrisk stød, skal du ALTID fjerne opladerens stik fra stikkontakten, inden vedligeholdelse eller rengøring. Når batteriopladeren ikke er i brug, skal den opbevares tørt og utilgængelig for børn. ANVENDELSE DIGITAL BATTERY CHARGER 6/12 V Microprocessor inside Art % 50% 70% 90% 12 GEL 4 V A CHARGE AGM 6 V WET 1 A READY POWER FULL FAULT 3-TRINS INDSTILLING Batteriopladeren har 3-trins indstilling (6/12 V, WET/AGM/GEL, 1 A/4 A), som styres med en trykafbryder. Når indstillingerne er foretaget, starter opladningen via en 3-trins lynopladning for derefter at fortsætte med vedligeholdelsesladning, når batteriet er fuldt opladet. Trin 1: Tryk på afbryderen 1 for at vælge batterispænding; 6 V eller 12 V. Trin 2: Tryk på afbryderen 2 for at vælge batteritype; WET, AGM eller GEL. Kontakt din batteriforhandler, hvis du er usikker. Trin 3: Tryk på afbryderen 3 for at vælge ladestrøm; 1 A eller 4 A (se nedenstående tabel). Efter Trin 3 tændes batteriopladerens LED indikering READY. Tryk derefter på LED indikeringen GO for at starte opladningen. Nulstilling: Hvis man trykker på LED indikeringen GO, når opladningen er i gang, går batteriopladeren tilbage til 1. 18

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader 37-735 Manual.indd 2010-07-19, 13.41.44 Art. 37-735 Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader 12 V, 4 A Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Batteriladdare 12 V, 4 A ALLMÄNT För

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader För syrafyllda bly- och GEL-batterier For syrefylte bly- og gelebatterier Happotäytteisille lyijy- ja geeliakuille Til blysyre- og gel batterier Smartladdare

Detaljer

Smartladdare för syrafyllda bly- och GEL-batterier. Smartlader for syrefylte bly- og gelebatterier

Smartladdare för syrafyllda bly- och GEL-batterier. Smartlader for syrefylte bly- og gelebatterier Smartladdare för syrafyllda bly- och GEL-batterier Smartlader for syrefylte bly- og gelebatterier Pikalaturi Happotäytteisille lyijy- ja geeliakuille Smartlader til blybatterier med syre og GEL batterier

Detaljer

Batteriladdare med booster och starthjälp. Batterilader med booster og starthjelp. Akkulaturi mukana tehostin ja apukäynnistin

Batteriladdare med booster och starthjälp. Batterilader med booster og starthjelp. Akkulaturi mukana tehostin ja apukäynnistin Batteriladdare med booster och starthjälp Batterilader med booster og starthjelp Akkulaturi mukana tehostin ja apukäynnistin Batterioplader med booster og starthjælp 2009 Biltema Nordic Services AB SE

Detaljer

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin Fasadbelysning LED med markspjut Fasadebelysning LED med bakkespyd LED-julkisivuvalaisin maapiikillä Facadelampe LED med jordspyd 1 2010 Biltema Nordic Services AB Fasadbelysning LED med markspjut Läs

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER IP68, 12 V, 4 A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Box 567, 581 07 Linköping. Tel: +46 77 520 00 00. Importør: Biltema Norge AS, Industrivegen 17, 2069

Detaljer

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader IP68, 12 V, 4 A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

Batteriladdare 12/24V, 20A, med booster. Batterilader 12/24V, 20A, med booster. Akkulaturi 12/24V, 20A, ja tehostin

Batteriladdare 12/24V, 20A, med booster. Batterilader 12/24V, 20A, med booster. Akkulaturi 12/24V, 20A, ja tehostin Batteriladdare 12/24V, 20A, med booster Batterilader 12/24V, 20A, med booster Akkulaturi 12/24V, 20A, ja tehostin Batterioplader 12/24V, 20A, med booster 2009 Biltema Nordic Services AB SE Batteriladdare

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-780 Manual.indd 2012-08-16, 10.54.47 Art. 37-780 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 6 STATIONER/STASJONER/LATAUSPAIKKAA 12 V 2/6/12 A Original manual 2012-08-16 Biltema Nordic Services

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-736 140527 Manual.indd 2014-06-3, 09.48.40 Art. 37-736 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA

Detaljer

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader 2010 Biltema Nordic Services AB Smartladdare ALLMÄNT Mikroprocessorstyrd 12 V-laddare för laddning och underhållsladdning av alla typer av 12 V (14 230

Detaljer

BATTERILADDARE MED BOOSTER BATTERILADER MED BOOSTER AKKULATURI JA TEHOSTIN BATTERIOPLADER MED BOOSTER

BATTERILADDARE MED BOOSTER BATTERILADER MED BOOSTER AKKULATURI JA TEHOSTIN BATTERIOPLADER MED BOOSTER 37-746 manual 140311.indd 2014-07-29, 07.45.54 Art. 37-746 BATTERILADDARE MED BOOSTER BATTERILADER MED BOOSTER AKKULATURI JA TEHOSTIN BATTERIOPLADER MED BOOSTER 12 V / 15 A Tillverkat för Biltema Sweden

Detaljer

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER VARVRÄKNARE för dieselmotorer TURTELLER for dieselmotorer KIERROSLUKUMITTARI diesel-motoreihin OMDREJNINGSTÆLLER til dieselmotorer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

Batteriladdare. Batterilader. Akkulaturi. Batterioplader

Batteriladdare. Batterilader. Akkulaturi. Batterioplader Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader 2009 Biltema Nordic Services AB Batteriladdare ALLMÄNT För laddning av syrafyllda blybatterier och GEL-batterier. Säkringsskydd mot överbelastning

Detaljer

Produkt-/FDV-dokumentasjon

Produkt-/FDV-dokumentasjon Produkt-/FDV-dokumentasjon NRF-nr. Artikkelnavn 9722778 Batterilader CTEK MXS 25.0 Batterilader med temperatursensor Fysiske data Vekt: 2,50 kg Lengde: 235 mm Volum: 1,99 dm 3 Bredde: 130,00 mm Høyde:

Detaljer

Art. 24-535. USB-Batteriladdare USB-Batteriladar. USB-Batterioplader. 2008 Biltema Nordic Services AB

Art. 24-535. USB-Batteriladdare USB-Batteriladar. USB-Batterioplader. 2008 Biltema Nordic Services AB USB-Batteriladdare USB-Batteriladar USB-Akkulaturi USB-Batterioplader USB Art. 24-535 USB-Batteriladdare Säkerhetsföreskrifter för laddaren 1. Laddaren får inte öppnas och/eller modifieras. 2. Laddaren

Detaljer

BRUKSANVISNING 12 V blybatterier 1-85 Ah

BRUKSANVISNING 12 V blybatterier 1-85 Ah BRUKSANVISNING 12 V blybatterier 1-85 Ah NO 1 Takk for at du valgte en lader fra Exide Technologies Med din nye batterilader kan du holde batteriet ved full kapasitet og forlenge batteriets levetid. Laderen

Detaljer

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER IP65, Litium LiFePO4, 12 V, 4 A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Box 567, 581 07 Linköping. Tel: +46 77 520 00 00. Importør: Biltema Norge AS, Industrivegen

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

ZAFIR 45 Batterilader

ZAFIR 45 Batterilader ZAFIR 45 Batterilader Til blysyrebatterier 1.2 90Ah Bruksanvisning og guide til profesjonell lading av start- og dypsyklingsbatterier. NO INTRODUKSJON Vi gratulerer med kjøpet av din nye profesjonelle

Detaljer

BATTERILADDARE MED BOOSTER BATTERILADER MED BOOSTER AKKULATURI, MUKANA TEHOSTIN BATTERIOPLADER MED BOOSTER

BATTERILADDARE MED BOOSTER BATTERILADER MED BOOSTER AKKULATURI, MUKANA TEHOSTIN BATTERIOPLADER MED BOOSTER BATTERILADDARE MED BOOSTER BATTERILADER MED BOOSTER AKKULATURI, MUKANA TEHOSTIN BATTERIOPLADER MED BOOSTER Starthjälp/Starthjelp/Apukäynnistin/Starthjælp Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA BLYBATTERIER, GEL & AGM INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION

Detaljer

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader Batteriladdare Säkerhetsföreskrifter för laddaren 1. Laddaren får inte öppnas och/eller modifieras. 2. Laddaren och adaptern får inte användas i närheten

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

CTEK XC 800 Batterilader

CTEK XC 800 Batterilader CTEK XC 800 Batterilader For blysyrebatterier 1.2 100Ah Bruksanvisning og guide til profesjonell lading av start- og dypsyklusbatterier. NO INTRODUKSJON Vi gratulerer med kjøpet av din nye profesjonelle

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C010P 12V 10A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C010P 12V 10A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C010P 12V 10A ELEKTRONISK BATTERILADER Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Norsk Bruksanvisning PL-C010P 10A Elektronisk Batterilader TILTENKT BRUK Batteriladeren er beregnet

Detaljer

Batteriladdare Batteriladar Akkulaturi Batterioplader

Batteriladdare Batteriladar Akkulaturi Batterioplader Batteriladdare Batteriladar Akkulaturi Batterioplader Batteriladdare Säkerhetsföreskrifter för laddaren 1. Laddaren får inte öppnas och/eller modifieras. 2. Laddaren och adaptern får inte användas i närheten

Detaljer

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander SE SLÄP MED CEMENTBLANDARE Innan släpet/cementblandaren börjar användas, läs noga igenom denna

Detaljer

Produkt-/FDV-dokumentasjon

Produkt-/FDV-dokumentasjon Produkt-/FDV-dokumentasjon NRF-nr. Artikkelnavn 9722779 Batterilader CTEK Multi XS 7000 Batterilader 12V Fysiske data Vekt: 0,8 kg Lengde: 191,00 mm Volum: 0,8 dm 3 Bredde: 89,00 mm Høyde: 48,00 mm Lengde

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V / 8 A Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-03-27 Biltema Nordic Services AB SE BATTERILADDARE INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C010P 12V 10A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C010P 12V 10A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C010P 12V 10A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Norsk Bruksanvisning PL-C010P 10A Elektronisk Batterilader TILTENKT BRUK Batteriladeren er beregnet

Detaljer

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Specifikationer Mätområde: 0~7 bar Anslutning: Endast. Analog mätare med 270 skala som visar oljetrycket. 1. Oljetrycksmätaren

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO 0359 Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-01-16 Biltema Nordic Services AB RC SNURRBIL Denna produkt uppfyller

Detaljer

ONYX Batterilader. For blysyrebatterier 14 225Ah. Bruksanvisning og guide til profesjonell lading av start- og dypsyklusbatterier.

ONYX Batterilader. For blysyrebatterier 14 225Ah. Bruksanvisning og guide til profesjonell lading av start- og dypsyklusbatterier. ONYX Batterilader For blysyrebatterier 14 225Ah Bruksanvisning og guide til profesjonell lading av start- og dypsyklusbatterier. NO INTRODUKSJON Vi gratulerer med kjøpet av din nye profesjonelle primærkoblede

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER BATTERILADDARE 12/24 V, 25 A/12,5 A BATTERILADER 12/24 V, 25 A/12,5 A AKKULATURI 12/24 V, 25 A/12,5 A BATTERIOPLADER 12/24 V, 25 A/12,5 A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

BRUkeRHÅNdBOk GRATULeReR

BRUkeRHÅNdBOk GRATULeReR BRUKERHÅNDBOK GRATULERER med kjøpet av din nye profesjonelle svitsjmodus-batterilader. Denne laderen inngår i en serie profesjonelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og representerer den nyeste teknologien for

Detaljer

BATTERILADDARE MED BOOSTER BATTERILADER MED BOOSTER AKKULATURI JA TEHOSTIN BATTERIOPLADER MED BOOSTER

BATTERILADDARE MED BOOSTER BATTERILADER MED BOOSTER AKKULATURI JA TEHOSTIN BATTERIOPLADER MED BOOSTER 37-746 manual 140311.indd 2014-05-27, 13.33.02 Art. 37-746 BATTERILADDARE MED BOOSTER BATTERILADER MED BOOSTER AKKULATURI JA TEHOSTIN BATTERIOPLADER MED BOOSTER 12 V / 15 A Tillverkat för Biltema Sweden

Detaljer

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari 20 60x60 zoomkikare Instruktioner 1. Stativfäste. För stabil placering av zoomkikaren, använd stativet. 2. Zoomhjul. 3. Fokuseringshjul. Linjera zoomkikaren med

Detaljer

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Håndmikser Sähkövatkain Håndmixer 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan elvispen används första gången. Får endast användas

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042 Bruksanvisning / Bruksanvisning Växthus L rivhus L S NO Item. No. 60-04 S Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Växthus L

Detaljer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer Digital febertermometer Digitaalinen kuumemittari SE Digital febertermometer Tekniska specifikationer Temperaturområde:...32,0 C 43,0 C Lägsta mått:...0,1 C Exakthet:... ± 0,1 C (35,5 C 42,0 C); ± 0,2

Detaljer

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD VTT-RTH-00095-10 SC 0420-09 VA 1.42/18876 1 PS 1407 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB INSTALLATION

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER BATTERILADDARE Blysyra- och LiFePO4-batteri, 6/12 V / 4 A BATTERILADER Blysyre- og LiFePO4-batteri, 6/12 V / 4 A AKKULATURI Lyijyhappo- ja LiFePO4-akut, 6/12 V / 4 A BATTERIOPLADER Bly-/syre- og LiFePO4-batteri,

Detaljer

STAY IN charge FULLADE VER GANG

STAY IN charge FULLADE VER GANG Stay in charge FULLADET HVER GANG EN NY GENERASJON LADERE FRA EXIDE Stell pent med batteriene dine så varer de lenger. Exide Technologies er en verdensledende batteriprodusent og har all den nødvendige

Detaljer

Batteriladdare. Batteriladar. Akkulaturi. Batterioplader

Batteriladdare. Batteriladar. Akkulaturi. Batterioplader Batteriladdare Snabbladdare Batteriladar Hurtiglader Akkulaturi Pikalaturi Batterioplader Lynoplader Batteriladdare Säkerhetsföreskrifter för laddaren 1. Laddaren får inte öppnas och/eller modifieras.

Detaljer

Batteriladdare. Batteriladar. Akkulaturi. Batterioplader

Batteriladdare. Batteriladar. Akkulaturi. Batterioplader Batteriladdare Snabbladdare Batteriladar Hurtiglader Akkulaturi Pikalaturi Batterioplader Lynoplader Batteriladdare Säkerhetsföreskrifter för laddaren 1. Laddaren får inte öppnas och/eller modifieras.

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-09-22 Biltema Nordic Services AB RC SNURRBIL Härmed försäkrar Biltema

Detaljer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs och följ alla säkerhetsanvisningar och instruktioner i denna bruksanvisning innan du använder produkten.

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs och följ alla säkerhetsanvisningar och instruktioner i denna bruksanvisning innan du använder produkten. LED SPOTLIGHT Bruksanvisning VARNING! För att undvika ögonskada, titta aldrig rakt in i ljuset från en ficklampa. Lys inte i ansiktet på någon annan. Läs och följ alla säkerhetsanvisningar och instruktioner

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2008 Biltema Nordic Services AB Modell IOR-403 (V4.0) för VW/Audi &

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Detaljer

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Läs och spara denna manual. Översiktsbild 1. Strömbrytare 2. Gummiplatta 3. Sliphus 4. Finslipsfåra 5. Grovslipsfåra 6. Fin slipsten 7. Grov slipsten

Detaljer

LITIUMBATTERI FÖR GRÄSKLIPPARE LITIUMBATTERI TIL GRESSKLIPPER LITIUMAKKU RUOHONLEIKKURIIN LITIUMBATTERI TIL PLÆNEKLIPPER

LITIUMBATTERI FÖR GRÄSKLIPPARE LITIUMBATTERI TIL GRESSKLIPPER LITIUMAKKU RUOHONLEIKKURIIN LITIUMBATTERI TIL PLÆNEKLIPPER LITIUMBATTERI FÖR GRÄSKLIPPARE LITIUMBATTERI TIL GRESSKLIPPER LITIUMAKKU RUOHONLEIKKURIIN LITIUMBATTERI TIL PLÆNEKLIPPER 80-2351 80-2352 Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com

Detaljer

ZAFIR 100 Batterilader

ZAFIR 100 Batterilader ZAFIR 100 Batterilader For blysyrebatterier 14 150Ah Bruksanvisning og guide til profesjonell lading av start- og dypsyklusbatterier. NO INTRODUKSJON Vi gratulerer med kjøpet av din nye profesjonelle primærkoblede

Detaljer

BATTERILADDARE MED BOOSTER BATTERILADER MED BOOSTER AKKULATURI, MUKANA TEHOSTIN BATTERIOPLADER MED BOOSTER

BATTERILADDARE MED BOOSTER BATTERILADER MED BOOSTER AKKULATURI, MUKANA TEHOSTIN BATTERIOPLADER MED BOOSTER BATTERILADDARE MED BOOSTER BATTERILADER MED BOOSTER AKKULATURI, MUKANA TEHOSTIN BATTERIOPLADER MED BOOSTER Starthjälp/Starthjelp/Apukäynnistin/Starthjælp Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg.

Detaljer

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Lufttrykksmåler Ilmanpainemittari Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Egenskaper Batteridrift Tydlig LCD-display Mätenheter: psi, bar, kpa Automatisk avstängning efter 5 sekunder LED-belysning

Detaljer

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB SE Sköt om dina målade trämöbler, så håller de mycket längre! Måla Dessa möbler är gjorda av massiv akacia och är målade med en utomhus polyuretanfärg som skyddar träet mot bl.a. UV-ljus. Färglagret kommer

Detaljer

smuss eller lignende kan suges inn i viften. En avtakbar kabel kan byttes ut av brukeren

smuss eller lignende kan suges inn i viften. En avtakbar kabel kan byttes ut av brukeren BRUKERHÅNDBOK GRATULERER med kjøpet av din nye profesjonelle svitsjmodus-batterilader. Denne laderen inngår i en serie profesjonelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og representerer den nyeste teknologien for

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK BATTERIET NO 51 NETTSTØPSEL* NETTKABEL CTEK COMFORT CONNECT LADEKABEL MODE-KNAPP (PROGRAMVALG) FEILINDIKATOR. CTEK COMFORT CONNECT clamp

BRUKERHÅNDBOK BATTERIET NO 51 NETTSTØPSEL* NETTKABEL CTEK COMFORT CONNECT LADEKABEL MODE-KNAPP (PROGRAMVALG) FEILINDIKATOR. CTEK COMFORT CONNECT clamp MXS NO 12V/3 BRUKERHÅNDBOK GRATULERER med kjøpet av din nye profesjonelle svitsjmodus-batterilader. Denne laderen inngår i en serie profesjonelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og representerer den nyeste teknologien

Detaljer

SCI6. Norsk...Side 56 0099001290WB-01

SCI6. Norsk...Side 56 0099001290WB-01 SCI6 Norsk...Side 56 0099001290WB-01 NORSK Modell: SCI6 Batterilader/vedlikeholder BRUKERHÅNDBOK Les håndboken før produktet tas i bruk. Skal ikke utsettes for regn eller snø. Beskytt øynene. Røyk ikke

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING Batterilader Smart 20 For blysyrebatterier med en styrke på 1-20 Ah

BRUKER- VEILEDNING Batterilader Smart 20 For blysyrebatterier med en styrke på 1-20 Ah BRUKER- VEILEDNING Batterilader Smart 20 For blysyrebatterier med en styrke på 1-20 Ah Vennligst les denne brukerveiledningen nøye før du bruker laderen. Bruk øyevern når du håndterer batterier INNLEDNING

Detaljer

Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5

Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5 2015-03-09 Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5 Skötselråd för Aluminium Svenska Skötselråd 1. Rengör med mjuk trasa fuktad

Detaljer

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER 19-1551 Manual 120601.indd 2012-06-1, 14.38.11 Art. 19-1551 BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BROMSLUFTARE Bromsluftaren är avsett

Detaljer

Batterilader MULTI XS 25000, XS 25000 MULTI XT 14000, XT 14000. Til blysyrebatterier

Batterilader MULTI XS 25000, XS 25000 MULTI XT 14000, XT 14000. Til blysyrebatterier Batterilader MULTI XS 25000, XS 25000 MULTI XT 14000, XT 14000 Til blysyrebatterier Brukerhåndbok og veiledning til profesjonell lading av start- og dypsyklusbatterier. NO INTRODUKSJON Vi gratulerer med

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Fortsett å trykke på MODE-knappen for å kombinere ladeprogram med lade-opsjoner.

BRUKERHÅNDBOK. Fortsett å trykke på MODE-knappen for å kombinere ladeprogram med lade-opsjoner. BRUKERHÅNDBOK GRATULERER med kjøpet av din nye profesjonelle svitsjmodus-batterilader. Denne laderen inngår i en serie profesjonelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og representerer den nyeste teknologien for

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK CTEK LADING. ABSORPTION, FULLADeT PULSE, VEDLIKEHOLDSLADING NETTSTØPSEL* NETTKABEL CTEK COMFORT CONNECT LADEKABEL FEILINDIKATOR

BRUKERHÅNDBOK CTEK LADING. ABSORPTION, FULLADeT PULSE, VEDLIKEHOLDSLADING NETTSTØPSEL* NETTKABEL CTEK COMFORT CONNECT LADEKABEL FEILINDIKATOR MODE 12V/0.8 3.6A BRUKERHÅNDBOK GRATULERER med kjøpet av din nye profesjonelle svitsjmodus-batterilader. Denne laderen inngår i en serie profesjonelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og representerer den nyeste

Detaljer

M300. Batterilader. Til blysyrebatterier. Brukerhåndbok og veiledning til profesjonell lading av start- og dypsyklusbatterier.

M300. Batterilader. Til blysyrebatterier. Brukerhåndbok og veiledning til profesjonell lading av start- og dypsyklusbatterier. M300 Batterilader Til blysyrebatterier Brukerhåndbok og veiledning til profesjonell lading av start- og dypsyklusbatterier. NO NO 1 INTRODUKSJON Vi gratulerer med din nye, profesjonelle primærsvitsjede

Detaljer

Positionsstol Neapel 2-pack

Positionsstol Neapel 2-pack Bruksanvisning / Bruksanvisning Positionsstol Neapel 2-pack Posisjonsstol Neapel 2-pakk SE NO Item. No. 6020-1173, 6020-1174 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen

Detaljer

Starthjälp med kompressor. Starthjelp med kompressor. Starthjælp med kompressor 12 V

Starthjälp med kompressor. Starthjelp med kompressor. Starthjælp med kompressor 12 V Starthjälp med kompressor Starthjelp med kompressor Apukäynnistin mukana kompressori Starthjælp med kompressor 12 V 1. CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI 2 SE 12 V DC bärbar 12 V, med kompressor 12 V DC bärbar,

Detaljer

MULTI XS 7000 Batterilader

MULTI XS 7000 Batterilader MULTI XS 7000 Batterilader For blysyrebatterier 14 225Ah Bruksanvisning og guide til profesjonell lading av start- og dypsyklusbatterier. Modell 1007 NO INTRODUKSJON Vi gratulerer med kjøpet av din nye

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven lampa OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Detaljer

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING FJÄRRSTRÖMBRYTARE För utomhusbruk, IP FJERNBRYTER For utendørs bruk, IP KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN Ulkokäyttöön, IP FJERNBETJENING Til udendørs bruk, IP Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan,

Detaljer

Battery charger 1x15/2x15

Battery charger 1x15/2x15 Battery charger 1x15/2x15 BATTERILADER Bruksanvisning www.defa.com @ +20 o C U[V] 14,5V 13,5V I[A] 15A 1,2A t Boremal - Borrmall - Porausmalli - Drill template - Bohrmaße 98 mm 198 mm 1x15A 182 mm 2x15A

Detaljer

HELKAPELL ATV OVERTREKKSPRESENNING ATV MÖNKIJÄN KOKOPEITE HELGARAGE ATV

HELKAPELL ATV OVERTREKKSPRESENNING ATV MÖNKIJÄN KOKOPEITE HELGARAGE ATV 82-1311_5 manual 120906.indd 2013-02-15, 14.39.39 HELKAPELL ATV KRAFTIGT ALLVÄDERSSKYDD FÖR 3 ELLER 4-HJULIGA ATV S OVERTREKKSPRESENNING ATV MÖNKIJÄN KOKOPEITE KESTÄVÄ JOKA SÄÄN SUOJAPEITE 3- TAI 4-PYÖRÄISILLE

Detaljer

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper 40 300 W Transparent/Läpinäkyvä 1 2008 Biltema Nordic Services AB Golvdimmer Allmänt Elektronisk, steglös ljusreglering av vanliga glödlampor. Inbyggd

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven markbelysning OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara

Detaljer

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak Inställning av kombinationslåset Ändringsspak Ändringsspak Kombinationslåset är fabriksinställt på 000 men du kan byta till en egen kod genom att följa följande instruktioner: 1. Tryck på öppningsknappen

Detaljer

For the best performance and safety, charge only GP NiMH batteries with GP PowerBank Quick 2.

For the best performance and safety, charge only GP NiMH batteries with GP PowerBank Quick 2. English Charger Features AC100-240V for worldwide use Equipped with 2 charging channels Charge 2 or 4 pcs of AA or 2 pcs of AAA rechargeable batteries Charge NiMH batteries only Safety timer One dual colour

Detaljer

Skruvdragare Skrutrekker Ruuvinväännin Skruemaskine

Skruvdragare Skrutrekker Ruuvinväännin Skruemaskine Skruvdragare Skrutrekker Ruuvinväännin Skruemaskine SD 3,6 LI Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB 2010 Biltema Nordic Services AB 2 Art. 17-295 Skruvdragare SD 3,6 LI INNEHÅLL 1. INTRODUKTION

Detaljer

GSA TERRASSEVARMER NORSK T E R R A S S E V A R M E R T E R A S S V Ä R M A R E P A T I O H E A T E R M A N U A L

GSA TERRASSEVARMER NORSK T E R R A S S E V A R M E R T E R A S S V Ä R M A R E P A T I O H E A T E R M A N U A L GSA TERRASSEVARMER TERRASSEVARMER T E R A S S V Ä R M A R E P AT I O H E AT E R M A N U A L 4 5 0 0 5 0 NORSK GSA TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell NSQ-03 Spenning 230V-50Hz Effekt 2000 W Art.nr. 450050

Detaljer

KUPEVARMER KUPÈVÄRMARE - CAR HEATER

KUPEVARMER KUPÈVÄRMARE - CAR HEATER GSA KUPEVARMER KUPEVARMER KUPÈVÄRMARE - CAR HEATER NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 1 GSA KUPEVARMER Bruksanvisning for kupévarmer Les nøye gjennom bruksanvisningen før du tar i bruk produktet. TEKNISKE DATA

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING Batterilader Smart 60 Med integrert lys For blysyrebatterier med en styrke på Ah

BRUKER- VEILEDNING Batterilader Smart 60 Med integrert lys For blysyrebatterier med en styrke på Ah BRUKER- VEILEDNING Batterilader Smart 60 Med integrert lys For blysyrebatterier med en styrke på 6-200 Ah Vennligst les denne brukerveiledningen nøye før du bruker laderen. Bruk øyevern når du håndterer

Detaljer

CS1000. Bærbar starthjelp med 12 volt kraftuttak og innebygget lys

CS1000. Bærbar starthjelp med 12 volt kraftuttak og innebygget lys CS1000 Bærbar starthjelp med 12 volt kraftuttak og innebygget lys Din starthjelper er utviklet og produsert med tanke på mange års sikker drift. Vennligst les og forstå denne brukerveilledingen før du

Detaljer

Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler. Turbomanometer

Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler. Turbomanometer Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler Ahtopainemittari Turbomanometer Turbotrycksmätare Art. 32-265 Specifikationer Mätområde: -1,0 ~ +2,0 bar Anslutning. Endast. Analog mätare med 270 skala som visar turbotrycket.

Detaljer

XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT

XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT 42-375 42-376 42-377 Manual.indd 2012-03-23, 14.06.41 Art. 42-375, 42-376, 42-377 XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT Original manual

Detaljer

SOLCELLSDRIVEN SPOTLIGHT SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT AURINKOKENNOKÄYTTÖINEN KOHDEVALO SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT

SOLCELLSDRIVEN SPOTLIGHT SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT AURINKOKENNOKÄYTTÖINEN KOHDEVALO SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT SOLCELLSDRIVEN SPOTLIGHT SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT AURINKOKENNOKÄYTTÖINEN KOHDEVALO SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT Original manual 1 2013-02-15 Biltema Nordic Services AB SOLCELLSDRIVEN SPOTLIGHT INTRODUKTION

Detaljer

SCI10. Norsk...Side 58 0099001262WB-02

SCI10. Norsk...Side 58 0099001262WB-02 SCI10 Norsk...Side 58 0099001262WB-02 NORSK Modell: SCI10 Batterilader/vedlikeholder BRUKERHÅNDBOK Les håndboken før produktet tas i bruk. Skal ikke utsettes for regn eller snø. Beskytt øynene. Røyk ikke

Detaljer

20V lader for robotgressklipper

20V lader for robotgressklipper WA3750 1 2 2 a b A B C 4 1. Strømadapter 2. Kobling Ikke alt illustrert eller beskrevet tilbehør inngår i leveransen. Vi anbefaler at du kjøper alt ekstrautstyr fra butikken der du kjøpte dette verktøyet.

Detaljer

Anvisning till likströmsgeneratorer

Anvisning till likströmsgeneratorer Anvisning till likströmsgeneratorer Viktig information angående likströmsgeneratorer SV OBS! Alla våra generatorer är testade i bänk före leverans, med avseende på laddning. Generatorn kan tappa sin stationära

Detaljer