Del 1 Helsefremmende politikk og velferdsstatens utfordringer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Del 1 Helsefremmende politikk og velferdsstatens utfordringer"

Transkript

1 Innholdsfortegnelse Innledning Hvordan kan samfunnsvitenskap bidra til helsefremmende arbeid? Om bokens plassering i forebyggende og helsefremmende arbeid Sentrale elementer i helsefremmende arbeid Helsefremmende arbeid i en brytningstid: samfunnsvitenskapenes inntog Den konstruktive og den kritiske utfordringen til samfunnsvitenskapene Bokens institusjonelle utspring: Senter for helsefremmende nærmiljøarbeid (HENÆR-senteret) Bokens struktur: Kritiske og konstruktive perspektiver på det ideologiske fundamentet i helsefremmende arbeid Litteraturhenvisninger Del 1 Helsefremmende politikk og velferdsstatens utfordringer 1 Helsefremmende politikk for vurdering av helsekonsekvenser Hvorfor lokalsamfunn og nærmiljø er de sentrale arenaene Helsefremmende arbeid som internasjonal politikkutforming Helsefremmende politikk som svar på innsikt i nye helseproblemer Vurdering av helsekonsekvenser Organisatoriske oversettelser av helsefremmende politikk Litteraturhenvisninger Nærmiljø Nostalgi eller aktuell arena i forebyggende og helsefremmende arbeid? Nærmiljøtilnærminger i lys av faglige perspektiver Nærmiljøtilnærminger forstått som følge av samfunnsendringer Norsk helsefremmende politikk og internasjonale strømninger Avslutning: Om sammenhengene mellom faglig forståelse og samfunnsmessig utvikling Litteraturhenvisninger

2 HELSEFREMMENDE ARBEID I EN BRYTNINGSTID 3 Aksjonsforskning Forskning til nytte i møte med velferdssamfunnets hovedutfordringer Demokratisering som normativ forutsetning i møte med velferdssamfunnets hovedutfordringer Aksjonsforskning som svar på utfordringen om nyttig forskning Aksjonsforskning i Norge HENÆR som aksjonsforskningssenter Avsluttende bemerkning om pragmatikk og «empowerment» Litteraturhenvisninger Folkeopplysning som dialog utopi eller mulighet? Om forholdet mellom opplysning og hjelp makt og posisjon Innledning et makroperspektiv Autoritetenes opplysning av allmuen Balansen mellom familie, stat og media Foreldreveiledning som deltakelse og demokrati? Avslutning: Hvilke spørsmål er vi villige til å stille? Litteraturhenvisninger Profesjonsmakt og brukerinteresser i fagfeltet heimkunnskap Hvem setter dagsorden for dagliglivsmestring? Faglige perspektiver på samsvar mellom liv og lære i fagfeltet heimkunnskap Dagliglivskompetanse som begrep og utfordring for skolen Veien fra politiske vedtak til brukeren Sentrale utfordringer for profesjonene: forutsigbarhet, og å nå dem som trenger det mest Empiriske undersøkelser av forholdet mellom liv og lære i heimkunnskapsfaget Hvilke helseutfordringer prioriterer ungdom? Konklusjon Litteraturhenvisninger Del 2 Bemyndigelse gjennom dialog 6 Bemyndigelse En innføring i begrepet og «empowerment-tenkningens» relevans for ansatte i velferdsstaten Bemyndigelse ideologisk og politisk grunnlag Bemyndigelse generelle kjennetegn Bemyndigelse i lys av makt og maktesløshet Bemyndigelse på systemnivå Avslutning og spørsmål til ettertanke

3 INNHOLDSFORTEGNELSE Spørsmål Litteraturhenvisninger Fra monolog til dialog Fra én maktform til en annen? Dialogiske kontra monologiske virkemidler i helsefremmende arbeid Maktperspektiver i forståelsen av dialog som metode Sluttord om problemer og dilemmaer Litteraturhenvisninger Brukermedvirkning som ideal og mulighet Om bruk av dialogkonferanse som metode i det helsefremmende arbeidet Kjennetegn ved dialogkonferanser Dialogkonferansemodell tilpasset forebyggende og helsefremmende arbeid Avslutning: Utfordringer ved å organisere læringsog opplæringsprosesser Litteraturhenvisninger Utfordringer i arbeid med barn og unge på skolen Hva mener vi når vi snakker om helse? Psykososialt miljø i skolesammenheng Ulike typer informasjon for forebyggende og helsefremmende arbeid Kompetanseutvikling i kombinasjon med organisasjonsutvikling Avslutning: Utfordringene i en helhetstilnærming Litteraturhenvisninger Hvordan kan rusmiddelforebygging bli mer relevant? Om forholdet mellom statiske og dynamiske tilnærminger Strukturen i artikkelen Kjennetegn ved statiske tilnærminger til rusmiddelforebygging Rusmiddelbruk er et relasjonelt fenomen vi alle har kunnskaper om Familie- og relasjonsperspektiver i rusmiddelforebygging Forankring i nærmiljøet med utgangspunkt i skolen som arena Teater som virkemiddel i rusmiddelforebyggende arbeid Avslutning: Om å manøvrere i spenningsforhold Litteraturhenvisninger

4 HELSEFREMMENDE ARBEID I EN BRYTNINGSTID Del 3 Kapasitetsbygging gjennom kompetanseutvikling 11 Frihet og ansvar i forebyggende og helsefremmende arbeid Synliggjøring av handlingsrom med HENÆR-modellen Om endringstakt og handlingsrom Om analytiske og empiriske modeller for å kontrollere endring HENÆR-modellen, et verktøy for systematisk refleksjon over endringsprosesser Avsluttende kommentarer om utfordringer ved bruk av HENÆR-modellen Litteraturhenvisninger Hva skal evalueringer brukes til? Et bidrag til utvikling av «bestillerkompetanse» i forebyggende og helsefremmende arbeid Evalueringers objekter og hensikter Ulike analytiske tilnærminger til evaluering En sammenfatning av utfordringene for bestillerkompetanse ved evaluering av forebyggende og helsefremmende arbeid Litteraturhenvisninger Kan etterutdanning bidra til mer helsefremmende arbeidsplasser? En metode for utvikling av «skreddersømstudier» Arbeidslivets utfordringer: Demografisk utvikling, høy endringstakt og utstøting fra arbeidslivet Utdanningsinstitusjonenes utfordringer: Værhaner eller brukermedvirkning i praksis? Om sammenhengene mellom arbeidslivets og utdanningsinstitusjonenes utfordringer Helsefremmende endringsprosesser og helsefremmende arbeidsplasser Litt om læring hos voksne arbeidstakere Metodikk for utvikling av skreddersømstudier Avsluttende kommentarer Litteraturhenvisninger La barn og unges øyne stråle! Strategier for utvikling av et bedre læringsliv i barnehager og skoler eller hvordan avinstitusjonalisere institusjonene Avinstitusjonalisering eller andre måter: En presisering av utfordringen med å la barn og unges øyne få stråle Fra monolog til dialog i barnehage- og skoleutvikling Problemstillinger til drøfting Litteraturhenvisninger

5 INNHOLDSFORTEGNELSE Forfatterpresentasjon Stikkordregister

Suksesskriterier for å fremme folkehelse på tvers av sektorer i Bærum kommune

Suksesskriterier for å fremme folkehelse på tvers av sektorer i Bærum kommune Suksesskriterier for å fremme folkehelse på tvers av sektorer i Bærum kommune Helse og omsorg i plan 2012/2013 Prosjektoppgave fra studiet ved Høgskolen i Vestfold - fakultet for helsevitenskap Tonje Vågårøy

Detaljer

MÅL OG VERDIGRUNNLAG PYMs generelle basis og formål. A UTVIKLINGSSAMARBEID: 1. VISJON OG VERDIGRUNNLAG. 1.1. Visjon for PYMs utviklingssamarbeid:

MÅL OG VERDIGRUNNLAG PYMs generelle basis og formål. A UTVIKLINGSSAMARBEID: 1. VISJON OG VERDIGRUNNLAG. 1.1. Visjon for PYMs utviklingssamarbeid: MÅL OG VERDIGRUNNLAG PYMs generelle basis og formål A UTVIKLINGSSAMARBEID: 1. VISJON OG VERDIGRUNNLAG. 1.1. Visjon for PYMs utviklingssamarbeid: PYM vil gjennom sin virksomhet bidra til å frigjøre menneskets

Detaljer

Å planlegge ut fra et brukerperspektiv. Barn og unges mulighet for deltakelse i kommunal planlegging

Å planlegge ut fra et brukerperspektiv. Barn og unges mulighet for deltakelse i kommunal planlegging Å planlegge ut fra et brukerperspektiv Barn og unges mulighet for deltakelse i kommunal planlegging Voksne for Barn En ideell, landsomfattende medlemsorganisasjon Stiftet 1960 under navnet Mental Barnehjelp,

Detaljer

Sosionomer og sosialt arbeid

Sosionomer og sosialt arbeid Sosionomer og sosialt arbeid Sosionomer og sosialt arbeid Innledning Sosionomer i Norge arbeider innenfor et vidt spekter av arbeidsfelt. En stor andel arbeider i kommunal helse-, sosial- og barneverntjeneste

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket Foto: Mike Kemp Gettyimages Layout: LO Media Trykk: Aktuell 11/2008 Utarbeidet av seksjonsrådet for vernepleiere i Fellesorganisasjonen (FO) Postboks 4693, Sofienberg, 0506 Oslo. Besøksadresse: Mariboesgate

Detaljer

«Litt vanskelig at alle skal med!»

«Litt vanskelig at alle skal med!» «Litt vanskelig at alle skal med!» Rapport 1: Evaluering av leksehjelpstilbudet 1. 4. trinn MARIE LOUISE SEEBERG, IDUNN SELAND & SAHRA CECILIE HASSAN Rapport nr 3/12 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

HELSEFREMMENDE ARBEID SOM DET LILLE EKSTRA

HELSEFREMMENDE ARBEID SOM DET LILLE EKSTRA HELSEFREMMENDE ARBEID SOM DET LILLE EKSTRA En kvalitativ studie av hva helsefremmende arbeid betyr for helsesøstre. Hovedfagsoppgave i helsefag hovedfag Spesialfag: Helsepsykologi/Helsefremmende arbeid

Detaljer

Alle trenger jo noen å støtte seg til innimellom

Alle trenger jo noen å støtte seg til innimellom Alle trenger jo noen å støtte seg til innimellom - en brukerstudie om selvstendighet, mestring og boligsituasjon. Masteroppgave i sosialt arbeid av Nina Petersen Reed Trondheim, januar 2015 Institutt for

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

Smertefulle endringsprosesser

Smertefulle endringsprosesser 2 0 0 9 Rapport 3 Solveig Laugerud Smertefulle endringsprosesser En undersøkelse av arbeidsmiljøet ved utvalgte krisesentre Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Smertefulle

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Veileder for kurs, fagdager eller veiledning BarnsBeste har utarbeidet en powerpointpresentasjon basert på E-læringen om barn som pårørende. Denne veilederen viser

Detaljer

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Vedtatt 20. juni 2013 Kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen er avhengig av god opplæring. Innhold 1. Innledning strategiske forutsetninger...

Detaljer

Evaluering av de nasjonale sentrene i opplæringen. Evaluering av åtte nasjonale sentre i et styrings- og brukerperspektiv

Evaluering av de nasjonale sentrene i opplæringen. Evaluering av åtte nasjonale sentre i et styrings- og brukerperspektiv Evaluering av de nasjonale sentrene i opplæringen Evaluering av åtte nasjonale sentre i et styrings- og brukerperspektiv Per Olaf Aamodt, Idunn Seland, Vibeke Opheim, Tone Cecilie Carlsten, Berit Lødding

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Innholdsfortegnelse Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Hva styrer lærernes pedagogiske praksis, og hvilke utfordringer gir dette skoleleder i forhold til pedagogisk ledelse? Kristoffer Forfang

Hva styrer lærernes pedagogiske praksis, og hvilke utfordringer gir dette skoleleder i forhold til pedagogisk ledelse? Kristoffer Forfang Hva styrer lærernes pedagogiske praksis, og hvilke utfordringer gir dette skoleleder i forhold til pedagogisk ledelse? Kristoffer Forfang Master i skoleledelse NTNU 2010 Forord Med denne rapporten avslutter

Detaljer

«Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE

«Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE «Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE OPP KVAR DAG Å VIL BLI NÅ NYTT Æ» SKOLENS RÅDGIVING I MØRE OG ROMSDAL, SØR-TRØNDELAG OG NORD-TRØNDELAG Trond Buland, Ida Holth Mathiesen og Siri Mordal, med bidrag fra Christin

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere ISBN 978-82-7724-169-2 Vox, 2012 Design: Tove Nilsen Designstudio Trykk: Rolf Ottesen AS Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer

Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer En artikkelsamling om tilpasset opplæring, inkludering og atferd i skolen 1 Redaksjon: Elin Kragset Vold, redaktør, Lillegården kompetansesenter

Detaljer

Ledelse og tillitsvalgte sammen om den gode utdanningsledelse

Ledelse og tillitsvalgte sammen om den gode utdanningsledelse Lederne i utdanningsfeltet, enten de er barnehage- eller skoleledere, trenger den kunnskap og kompetanse førskolelærere og lærere besitter i sine fag og om det å lede lærings- og utviklingsprosesser. Førskolelærere

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

«En god barndom varer ikke bare livet ut, den varer i generasjoner»

«En god barndom varer ikke bare livet ut, den varer i generasjoner» Handlingsplan 2014-18 God oppvekst, Lardal «Vi ser deg» «En god barndom varer ikke bare livet ut, den varer i generasjoner» Fagdag BiR 14.4.15 Farris Bad Handlingsplan 2014-18 God oppvekst,lardal Organisering

Detaljer

Det moderne barn og den fleksible barnehagen

Det moderne barn og den fleksible barnehagen Monica Seland Det moderne barn og den fleksible barnehagen En etnografisk studie av barnehagens hverdagsliv i lys av nyere diskurser og kommunal virkelighet Avhandling for graden philosophiae doctor Trondheim,

Detaljer

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Utredningsrapport i forbindelse med Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Ferdigstilt 29.10.13. Arbeidsgruppa som har gjennomført utredningen, har bestått

Detaljer

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norads strategi mot 2015-2 Innhold Forord 1 Visjon, virksomhetsidé og verdier 2 Utviklingssamarbeid i endring 4 Arbeidsprosesser 5 Norads oppdrag

Detaljer

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? Begreper: Vurdering for læring De fire prinsippene Læringsmål Kriterier Egenvurdering Kameratvurdering Læringsvenn Tilbake/ Fremover melding Elevsamtaler

Detaljer