Rådgivning. Nasjonale føringer. 10. november Lussi Steinum og Birgit Leirvik

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rådgivning. Nasjonale føringer. 10. november 2010. Lussi Steinum og Birgit Leirvik"

Transkript

1 Rådgivning Nasjonale føringer 10. november 2010 Lussi Steinum og Birgit Leirvik

2 Hva skal vi si noe om? Skolens samfunnsoppgave og rådgivningens funksjon i skolen De siste forskriftsendringene Nye statlige føringer??? - noen utfordringer fremover

3 Skolens samfunnsoppgave Bidra til elevenes sosiale, faglige og personlige utvikling Kvalifisere for et godt liv/fungere på ulike arenaer i samfunnet og bidra til samfunnets vekst og utvikling Dette innebærer at: Skolen skal legge til rette for god læring og utvikling for alle elever Skolen skal bidra til sosial utjevning, inkludering og likestilling

4 Rådgivningens funksjon i skolen Rådgivningen skal støtte opp under skolens samfunnsoppgave gjennom å ivareta bestemte oppgaver i skolen jfr lov og forskrift Lovverket sier ikke noe om at rådgivningsfunksjonen er knyttet til stilling. I lovverket beskrives rådgivning som en individuell rett for elevene

5 Forskriftsendringen Tydeliggjør at eleven har en individuell rett til nødvendig rådgiving (både sosialpedagogisk og ift utdanning- og yrke) Presiserer og tydeliggjør innholdet i elevens rett Presiserer skoleeiers ansvar for å oppfylle elevens rett

6 Nye nasjonale føringer??? I disse dager: gi anbefalinger til KD om kvalitetsheving av rådgivningen Viktige områder og utfordringer: - Ressurser - Rådgivning som funksjon eller stilling - Hvordan få til balanse mellom to likeverdige rettigheter i politikkutformingen og i praksis - Kompetanse - Statlige føringer og lokale løsninger

7 Ressurser Mange peker på at rådgivningen må styrkes og økte ressurser oppfattes som et virkemiddel Flere rådgivere? Skal lærerne bruke mer tid på rådgivning? Flere rådgivere i særskilt stilling? Eller skal pengene gå til kompetanseutvikling/ utviklingsprosjekter? Nettbaserte ressurser for eksempel Min Utviklingsplan? Materiell?

8 Rådgivning som profesjon i skolen? Egne stillinger? Forpliktende krav til kompetanse? Oppgavefordelingen mellom rådgiver kontaktlærer lærer? Kjennskap til skolen og den enkelte elev? - Rådgiverhierarki eller klar oppgavefordelig og en mer helhetlig funksjon? - Rådgivning i fagene? - Hva med lærernes kompetanse? Ledelses- og organisasjonsmessige utfordringer?

9 De to rådgivningsformene Store forventninger fra samfunnets side til rådgivningen ift økt gjennomføring, men hovedfokus på utdanningsog yrkesrådgivningen, mens sosialpedagogisk rådgivning ikke har vært synlig på samme måte. Krav fra flere hold om at sosialpedagogisk rådgivning i skolen må styrkes, at en må se hele tiltakskjeden i sammenheng og at det må komme forskning også her for eksempel Midtlyng (NOU 2009:18) og IMDI (minoritetsrådgivere). En forskyvning mot å oppgradere den sosialpedagogiske rådgivningens betydning ift for eksempel økt gjennomføring?

10 Anbefalte krav til formell kompetanse for rådgivere: I dag ingen regulering i opplæringsloven av rådgiveres formelle kompetanse Opplæringsloven 10-1 gjelder for undervisningsstilling indirekte betydning for rådgivere Anbefalte krav er basert på elevens rett til nødvendig rådgivning, jf. Oll. 9-2 og forskrift tiloll. Kap. 22 (PSKL. Kap. 7) Kravene er anbefalinger - skoleeier avgjør selv om disse følges

11 Alle som tilsettes som rådgiver i skolen, bør ha en utdanning på minst bachelornivå Utdanningen bør inneholde en rådgiverrelevant utdanning på minst 60 studiepoeng 30 studiepoeng eller mer av den rådgiverrelevante utdanningen bør dekke hovedoppgavene innen sosialpedagogisk rådgiving og/eller utdannings-og yrkesrådgiving som rådgiveren skal ha særlig ansvar for Dette innebærer at det kan være ulikt innhold i rådgiverrelevant utdanning for en sosialpedagogisk rådgiver og en utdannings-og yrkesrådgiver I tillegg bør den som ansettes som rådgiver ha yrkeserfaring og kjennskap til skolen

12 Anbefalte kompetansekriterier for rådgivere Basert på elevens rett til nødvendig rådgivning Anbefalinger ift kunnskaper, ferdigheter og holdninger - rolleforståelse og etikk Kan brukes av skoleeier ved ansettelse og ifb m kompetanseutvikling Kan brukes av den enkelte rådgiver ifb m kompetanseutvikling Felles kompetansekriterier og særskilte kompetansekriterier

13 Videreutdanning i rådgivning 2009/2010 Tilbydere NTNU, Høgskolen i Lillehammer, Høgskolen i Bergen Studietilbud 30 studiepoeng over to semestre Antall plasser 88 Økonomi 117 mill. til videreutdanning totalt 8 mill. tilpasning og utvikling av tilbud tildeles direkte til UH 29 mill. gratis studieplasser - tildeles direkte til UH 80 mill. til skoleeiers vikarutgifter fordeles gjennom fylkesmennene fast sats på kr ,- for 15 studiepoeng

14 Utviklere Etterutdanning rådgivning 2009/2010 HIB UIT HIST HIL

15 Tema: Etterutdanning rådgivning 2009/2010 Kjennskap til og forståelse av lov- og forskrift for rådgivning i grunnopplæringen og læreplanverket rolleforståelse Rådgivning og veiledning tradisjoner, teorier, metoder og verktøy Oppvekstbetingelser/det moderne samfunn valg, flerkulturelt mangfold Arbeidsmarkedet - arbeidslivskunnskap Kommunikasjon i rådgivningen Etikk i rådgivning Skolen som rådgivningsarena innovasjon og endring samhandling med ulike samhandlingspartnere

16 Økonomi Utvikling av etterutdanningstilbud i rådgivning Høgskolen i Sør-Trøndelag kr ,- Høgskolen i Bergen kr ,- Høgskolen i Lillehammer kr ,- Universitetet i Tromsø kr ,- De fire fagmiljøene skal samarbeide om utviklingen av et nasjonalt tilbud som skal være tilgjengelig for alle høgskoler og universitet 1,1 mill. til regionalt nettverksarbeid og materiellutvikling

17 Forutsetninger Etterutdanningstilbudet skal være praksisnært Det skal legges til rette for bruk av arbeidsplassen som læringsarena Mulig oppfølging fra høgskole/universitet mellom samlinger Det skal settes av tid og muligheter til refleksjon over og utvikling av egen praksis Omfang, struktur og varighet: I en periode fra ½ -1 år - skoleåret 2009/10 Omfanget bør ligge innenfor totalt 8 dager Kan foregå på ulike arenaer samlinger av ulik varighet Krav om forpliktende arbeid mellom samlinger

18 Utfordringer kompetanseutvikling Dårlig søkning til etterutdanningene - tilbudene koster for mye?, får ikke vekttall?, konkurrerer med andre tilbud i regi av fylkene? Får man til god dialog mellom skoleeier/skolene og tilbydere? Hvilken form har kompetanseutviklingen? Hvilken rolle tar høgskolene? Annet?

19 Statlige føringer og lokale løsninger - noen dilemmaer Nasjonal politikk skal gjennomføres i ulike lokale kontekster hvordan og hvor sterk bør statens styring være? - Fører sterkere presisering i lov og regelverk nødvendigvis frem? - En generell økt ressurs kan slå ulikt ut, gitt ulike lokale forhold det er ikke bare penger som skal til

KRISTNE FRISKOLERS FORBUND

KRISTNE FRISKOLERS FORBUND KRISTNE FRISKOLERS FORBUND Storgt. 10 B, 0155 Oslo Utdanningsdirektoratet post@utdanningsdirektoratet.no Oslo 31.10.2008 Høring om retten til nødvendig rådgiving og kompetanse for rådgivere Kristne Friskolers

Detaljer

Informasjon om endring i forskrift til opplæringsloven kapittel 22. - konsekvenser for rådgiverne. Kjersti Botnan Larsen

Informasjon om endring i forskrift til opplæringsloven kapittel 22. - konsekvenser for rådgiverne. Kjersti Botnan Larsen Informasjon om endring i forskrift til opplæringsloven kapittel 22 - konsekvenser for rådgiverne Kjersti Botnan Larsen På høring høst 2009 Endring av forskriften Anbefalt formell kompetanse Anbefalte kompetansekriterier

Detaljer

RÅDGIVERROLLEN TIDSTYV ELLER GRUNNLEGGENDE FERDIGHET

RÅDGIVERROLLEN TIDSTYV ELLER GRUNNLEGGENDE FERDIGHET RÅDGIVERROLLEN TIDSTYV ELLER GRUNNLEGGENDE FERDIGHET Presentasjon Utdanningsforbundet 16.01.2015 Siri Mordal SINTEF Trond Buland - NTNU PROSJEKTET - PROBLEMSTILLINGER «Belyse rådgivernes rolle og oppfatninger

Detaljer

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Rapport 21/2011 (NIFU step) Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Cathrine Tømte Berit Lødding

Detaljer

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013 Vennskap og deltakelse Bokmål Kompetansesatsing 2013 Vennskap og deltakelse Utdanningsdirektoratet viderefører kompetansesatsingen Vennskap og deltakelse

Detaljer

«Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE OPP KVAR DAG Å - SKOLENS RÅDGIVING I MØRE OG ROMSDAL, SØR- TRØNDELAG OG NORD-TRØNDELAG VIL BLI NÅ NYTT Æ»

«Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE OPP KVAR DAG Å - SKOLENS RÅDGIVING I MØRE OG ROMSDAL, SØR- TRØNDELAG OG NORD-TRØNDELAG VIL BLI NÅ NYTT Æ» «Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE OPP KVAR DAG Å VIL BLI NÅ NYTT Æ» - SKOLENS RÅDGIVING I MØRE OG ROMSDAL, SØR- TRØNDELAG OG NORD-TRØNDELAG Trond Buland, Ida Holth Mathiesen og Siri Mordal NTNU PLU, IRIS og SINTEF

Detaljer

PLAN FOR UANSETT VÆR

PLAN FOR UANSETT VÆR PLAN FOR UANSETT VÆR KOMPETANSE FOR UTVIKLING Strategi for kompetanseutvikling i Hvalerskolen 2005-2008 HVALER KOMMUNE UTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN DELPLAN 2005 KUNNSKAPSLØFTET En ny og bedre grunnopplæring

Detaljer

«Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE

«Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE «Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE OPP KVAR DAG Å VIL BLI NÅ NYTT Æ» SKOLENS RÅDGIVING I MØRE OG ROMSDAL, SØR-TRØNDELAG OG NORD-TRØNDELAG Trond Buland, Ida Holth Mathiesen og Siri Mordal, med bidrag fra Christin

Detaljer

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag 2011-2014 1 1. Bakgrunn Gjennom Handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009-2014,

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 4 Innhold Kompetanse for bedre resultater...6

Detaljer

https://web.questback.com/isarep/chart.aspx?valueid=34584464&questid=4184610&reporterset... 1 of 1 3/24/11 12:41 PM

https://web.questback.com/isarep/chart.aspx?valueid=34584464&questid=4184610&reporterset... 1 of 1 3/24/11 12:41 PM Quest Reporter - Chart https://web.questback.com/isarep/chart.aspx?valueid=34584464&questid=4184610&reporterset... Har du utdanning og/eller kurs i karriereveiledning? Sammenligne: - Uten sammenligning

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilpasset opplæring

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilpasset opplæring FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilpasset opplæring Halden kommune 13.4.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5 4 REVISJONSKRITERIER...6

Detaljer

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Oslo, 09.02.2015 Vår ref. Deres ref. 55941/HS04 15/162 Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Arbeidsgiverforeningen Spekter ønsker

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage

Kompetanse for framtidens barnehage Strategi Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020 Strategi Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020 4 Forord Barnehagen

Detaljer

Saksutredning: Organisering av Fagskolen i Sør-Trøndelag fra 2010.

Saksutredning: Organisering av Fagskolen i Sør-Trøndelag fra 2010. Saksutredning: Organisering av Fagskolen i Sør-Trøndelag fra 2010. FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING Opplæringskomiteen vedtar: Vedtekter for fagskolen i Sør-Trøndelag gjennomgås og revideres i tråd med skoleeiers

Detaljer

Nytt fra Utdanningsdirektoratet, regionale ledersamlinger 2014

Nytt fra Utdanningsdirektoratet, regionale ledersamlinger 2014 Nytt fra Utdanningsdirektoratet, regionale ledersamlinger 2014 Utdanningsdirektoratet er en etat for grunnskole og videregående opplæring under Kunnskapsdepartementet. Direktoratets arbeidsfelt er bredt,

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk utdanning for profesjonsutdanninger trinn 8-13 Innhold Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Utdanningspolitiske satsingsområder

Utdanningspolitiske satsingsområder 2015 Utdanningspolitiske satsingsområder Utdanningsforbundet Alta har utformet spørsmål som omhandler de viktige sidene av utdanningspolitikken i Alta kommune. Prosessen med å utforme kravene har gått

Detaljer

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 tromso.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Formål med opplæringa 4 Innledning 5 Utviklingsmål for perioden 2015-2020 6

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 04.10.2010 61/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 04.10.2010 61/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201004006 : E: A00 &13 : Hege B. Gule Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 04.10.2010 61/10 HØRING VEDRØRENDE

Detaljer

Arbeidsplan for Norsk matematikkråd

Arbeidsplan for Norsk matematikkråd Arbeidsplan for Norsk matematikkråd for perioden 2008 2013 Arbeidsplanen er retningsgivende for styrets arbeid mellom årsmøtene og vil ligge til grunn for de konkrete tiltak styret igangsetter. Planen

Detaljer

UTDANNING FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING

UTDANNING FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING 1 2 3 LM-SAK 6/12 UTDANNING FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Sentralstyrets innstilling til vedtak:

Detaljer

Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud

Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud Ávjovárgeaidnu 50 9730 Karasjok/Kárášjohka +47 78 47 40 00 samediggi@samediggi.no www.sametinget.no Sametinget 2013 1. utgave Forsidebilde: Marie Louise Somby

Detaljer

Kurslederhefte Tema 1

Kurslederhefte Tema 1 Kurslederhefte Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

STUDIEKATALOG. Se oversikten over videreutdanningstilbud som tilbys gjennom Kompetanse for kvalitet studieåret 2014/2015.

STUDIEKATALOG. Se oversikten over videreutdanningstilbud som tilbys gjennom Kompetanse for kvalitet studieåret 2014/2015. STUDIEKATALOG 59 OVERSIKT OVER STUDIETILBUD 21 20 02 Se oversikten over videreutdanningstilbud som tilbys gjennom Kompetanse for kvalitet studieåret 2014/2015. 60 DETTE MÅ DU VITE FØR DU SØKER 62 OVERSIKT

Detaljer

Grunnlagsdokument. Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017

Grunnlagsdokument. Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Side 1 av 9 Grunnlagsdokument Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Grunnlagsdokumentet er revidert våren 2014 i forbindelse med videreføringen av satsingen på Vurdering for læring og

Detaljer

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole M a l v i k k o m m u n e 2 0 1 0 2 0 1 1 2 Innhold Bakgrunn 4 1. Hovedområder og indikatorer 6 1.1.1. Lærertetthet 6 1.2. Læringsmiljø 7 1.2.1. Trivsel

Detaljer