Utskrift fra kvalitetssikringssystem

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utskrift fra kvalitetssikringssystem"

Transkript

1 Utskrift fra kvalitetssikringssystem Vernerunderapporter våren 2014 Versjon : 1 Håndbok-ansvarlig: Kjersti Strand Lyngvær Skrevet ut: :39:00 Kristiansund videregående skole og Fagskolen i Kristiansund

2 Vernerunderapporter våren 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Vernerunder Vernerunderapport B1. Våren Vernerunderapport Bygg 2. Våren Vernerunderapport kjemikalier bygg 2. Våren Vernerunderapport Bygg 3. Våren Vernerunderapport kjemikalier Bygg 3. Våren Vernerunderapport Bygg6. Våren Vernerunderapport Bygg 7.Våren Vernerunderapport Bygg 9. Våren Vernerunderapport B13. Våren

3 Vernerunderapporter våren 2014 Endringer i denne utgave: Lagt til STD Vernerunderapport B1. Våren Lagt til REG Vernerunderapport Bygg 2. Våren Lagt til REG Vernerunderapport kjemikalier bygg 2. Våren Lagt til STD Vernerunderapport Bygg 3. Våren Lagt til REG Vernerunderapport kjemikalier Bygg 3. Våren Lagt til REG Vernerunderapport Bygg6. Våren Lagt til REG Vernerunderapport Bygg 7.Våren Lagt til REG Vernerunderapport Bygg 9. Våren Lagt til STD Vernerunderapport B13. Våren 2014

4 Kristiansund videregående skole Dok.id.: Vernerunderapport Standard Dato for vernerunde Sted ( verksted/rom) Bygg 1, 0101 Deltakere Espen Sjølie, Nils Søderlund, Jørn Lie, Ragnar G. Leithe Avdelingsleder Jørn Lie Verneombud Ragnar Leithe AMU Tema Risiko/Avvik/mangel Tiltak HMS kode Renhold/orden Inneklima/temperatur Belysning Belysning inne Solavskjerming Støy Utforming med tanke på sikkerhet Utforming med tanke på ergonomi Helse/trygghet Oppslag arbeidsulykke Førstehjelpsutstyr Brannvern -Etasjeplan mangler - Skaffet og monteres ved Oppslag inngangsdør Alarm - Skilt- nødutgang, lab. - Skaffes og monteres over Rømningsvei Over kjele, 4 stk Brannslukningsutstyr dører. Ansvar Tidsfrist Status Vaktmester Utgave: 1.01 Opprettet : Skrevet av: Kjersti S Lyngvær Gjelder fra: Godkjent av: Bjørn Johannessen Sidenr: 1 av 8 Kristiansund videregående skole

5 mangler. Elektrisk utstyr Kjemikaliehåndtering Avfallshåndtering Annet: Vi bekrefter at vi har gjennomgått årets fokusområder fastsatt av AMU på denne vernerunden HMS-koder: 3 Standard eller bedre. Alle HMS forhold er i samsvar eller bedre enn minimumsstandard satt i lover og forskrifter 2 Under standard. Det er registrert brudd på standarder fastsatt lover og forskrifter. Bruddene kan medføre mindre negative konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet. Det er nødvendig å planlegge tiltak for å forbedre HMS forholdene 1 Slett standard. Lover og forskrifter er brutt. Bruddene fører til alvorlig helseskade. Tiltak settes i verk straks.stenging etter 6-3 i Arbeidsmiljøloven vurderes. Kryssreferanser Eksterne referanser

6 Kristiansund videregående skole Dok.id.: Vernerunderapport Standard Dato for vernerunde Sted ( verksted/rom) Bygg 1, Deltakere Nils Søderlund, Jørn Lie, Ragnar G. Leithe Avdelingsleder Jørn Lie Verneombud Ragnar Leithe Tema Risiko/Avvik/mangel Tiltak HMS Ansvar Tidsfrist Status kode Renhold/orden Inneklima/temperatur Belysning Belysning inne Solavskjerming Støy Sveiseavsug Lyddempende plater monteres. Avdelingsle der Under arbeid. Utforming med tanke på sikkerhet Utforming med tanke på ergonomi Helse/trygghet Oppslag arbeidsulykke Førstehjelpsutstyr Brannvern - Oppmøteskilt - Skaffes og monteres over Vaktmester Oppslag dør 023 Alarm Rømningsvei Brannslukningsutstyr

7 Elektrisk utstyr Kjemikaliehåndtering Avfallshåndtering Annet: Vi bekrefter at vi har gjennomgått årets fokusområder fastsatt av AMU på denne vernerunden HMS-koder: 3 Standard eller bedre. Alle HMS forhold er i samsvar eller bedre enn minimumsstandard satt i lover og forskrifter 2 Under standard. Det er registrert brudd på standarder fastsatt lover og forskrifter. Bruddene kan medføre mindre negative konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet. Det er nødvendig å planlegge tiltak for å forbedre HMS forholdene 1 Slett standard. Lover og forskrifter er brutt. Bruddene fører til alvorlig helseskade. Tiltak settes i verk straks.stenging etter 6-3 i Arbeidsmiljøloven vurderes. Kryssreferanser Eksterne referanser

8 Kristiansund videregående skole Dok.id.: Vernerunderapport Standard Dato for vernerunde Sted ( verksted/rom) Bygg 4, inngang vest Deltakere Nils Søderlund, Jørn Lie, Ragnar G. Leithe Avdelingsleder Jørn Lie Verneombud Ragnar Leithe Tema Risiko/Avvik/mangel Tiltak HMS Ansvar Tidsfrist Status kode Renhold/orden Inneklima/temperatur Belysning Belysning inne Solavskjerming Støy Utforming med tanke på sikkerhet Utforming med tanke på ergonomi Helse/trygghet Oppslag arbeidsulykke Førstehjelpsutstyr Brannvern - Tomt pulverapparat -Fylles Vaktmester Oppslag ved inngangsdør Alarm Rømningsvei Brannslukningsutstyr Elektrisk utstyr

9 Kjemikaliehåndtering Avfallshåndtering Annet: Vi bekrefter at vi har gjennomgått årets fokusområder fastsatt av AMU på denne vernerunden HMS-koder: 3 Standard eller bedre. Alle HMS forhold er i samsvar eller bedre enn minimumsstandard satt i lover og forskrifter 2 Under standard. Det er registrert brudd på standarder fastsatt lover og forskrifter. Bruddene kan medføre mindre negative konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet. Det er nødvendig å planlegge tiltak for å forbedre HMS forholdene 1 Slett standard. Lover og forskrifter er brutt. Bruddene fører til alvorlig helseskade. Tiltak settes i verk straks.stenging etter 6-3 i Arbeidsmiljøloven vurderes. Kryssreferanser Eksterne referanser

10 Kristiansund videregående skole Dok.id.: Vernerunderapport Standard Dato for vernerunde Sted ( verksted/rom) Bygg 4, 0414 og 0413 Deltakere Nils Søderlund, Jørn Lie, Ragnar G. Leithe Avdelingsleder Jørn Lie Verneombud Ragnar Leithe Tema Risiko/Avvik/mangel Tiltak HMS kode Renhold/orden Inneklima/temperatur Belysning Belysning inne Solavskjerming Støy Utforming med tanke på sikkerhet Utforming med tanke på ergonomi Helse/trygghet Oppslag arbeidsulykke Førstehjelpsutstyr Brannvern -1 stk pulverapparat -Skaffes og henges opp Oppslag mangler,rom 413 -Skaffes og henges opp Alarm -1 stk pulverapparat Rømningsvei mangler,rom 414 Brannslukningsutstyr Elektrisk utstyr Ansvar Tidsfrist Status Vaktmester

11 Kjemikaliehåndtering Avfallshåndtering Annet: Vi bekrefter at vi har gjennomgått årets fokusområder fastsatt av AMU på denne vernerunden HMS-koder: 3 Standard eller bedre. Alle HMS forhold er i samsvar eller bedre enn minimumsstandard satt i lover og forskrifter 2 Under standard. Det er registrert brudd på standarder fastsatt lover og forskrifter. Bruddene kan medføre mindre negative konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet. Det er nødvendig å planlegge tiltak for å forbedre HMS forholdene 1 Slett standard. Lover og forskrifter er brutt. Bruddene fører til alvorlig helseskade. Tiltak settes i verk straks.stenging etter 6-3 i Arbeidsmiljøloven vurderes. Kryssreferanser Eksterne referanser

12 Kristiansund videregående skole Dok.id.: Vernerunderapport Bygg 2. Våren 2014 Registreringer Verneområde: Bygg 2 Vernerunde gjennomført dato: 23/ Deltakarar : Arne Olav Pedersen, Aage Mokkelbost,Nils Søderlund Leiar: Rune Dyrstad Verneombod: Paul Morten Nerem Andre: Fysisk arbeidsmiljø 1 Reinhald/orden 1.1 Areal/kontorstorleik 1.2 Tilgjengeleg for funksjonshemma 1.3 Frie golvflater 1.4 Gode lagringstilhøve 1.5 Ledninger samla og hengt opp u/bord 1.6 Reinhald av golv 1.7 Reinhald av veggar/tak 1.8 Reinhald av vindauge 1.9 Reinhald av wc/garderobe/fellesareal 1.10 Andre tilhøve Temperaturforhold Inneklima Utgave: 0.00 Opprettet : Skrevet av: [] Gjelder fra: Godkjent av: <ikke styrt> Sidenr: 1 av 6 Kristiansund videregående skole og Fagskolen i Kristiansund

13 Vernerunderapport Bygg 2. Våren 2014 Dok.id.: Side : 2 av 6 Fysisk arbeidsmiljø 2.2 Trekk 2.3 Støv, røyk, lukt 2.4 Ventilasjon 2.5 CO2 innhold 2.6 Relativ luftfuktighet 2.7 Andre tilhøve Rombelysning 3.2 Arbeidsplassbelysning 3.3 Dagslys 3.4 Solavskjerming 3.5 Blending/refleksar 3.6 Andre tilhøve Belysning Støy frå maskiner Støy 4.2 Støy frå ventilasjonsanlegg 4.3 Andre tilhøve

14 Vernerunderapport Bygg 2. Våren 2014 Dok.id.: Side : 3 av 6 5 Utforming av arbeidsplassen/ergonomi 5.1 Uheldig belastande eller tungt arbeid 5.2 Tekniske hjelpemidlar 5.3 Individuelt tilpassa databruk - støtte for underarm v/musebruk - storleik/avstand til skjerm - justeringsmulegheiter for bord/stol 5.4 Andre tilhøve 6 Helse / tryggleik 6.1 System for registrering og rapportering av ulykker og nestenulykker 6.2 System for registrering og rapportering av yrkessjukdom 6.3 System for registrering og rapportering av sjukefråvær 6.4 Oppslag over nødnummer 6.5 Førstehjelpsutstyr 6.6 Andre tilhøve Brannalarm Brannvern 7.2 Merking Branninstruks mangler - 411,412,413,404,415,326,327,322,321,319329,334, Vaktmester

15 Vernerunderapport Bygg 2. Våren 2014 Dok.id.: Side : 4 av 6 335,336,306,308,311,211,208,233,226,232,128,123, 120,114,130,112,108,110,109,004,012,015,016,040,041 Plakat for «RØMNINGSVEG» mangler : 411,412,413,404,503,415,334,335,130,040,041 «Grønn mann»,markeringslys,ledelys må gjennomgåes på hele bygget. ( spesielt i gangpmrådet ) 7.3 Brannslange/pulverapparat Slukkningsmateriell Pulverapp./brannteppe anbefales 413,404,503, 326,327,322, 321,319,328,329, 334,335,336, 306, 307, 233, 7.4 Branndører 226, 230, 128, 123, 120,010,004 Vaktmester Rømmingsvegar «fri bane» ved rømningsveg 335, 210,130, Vaktmester Opplæring av brannvernpersonell 7.7 Øvingar 7.8 Andre tilhøve Komfyrer Komfyrvakt 130 ( anbefales) Vaktmester Elektrisk utstyr 8.1 Ettersyn og vedlikehald av ledninger /kontaktar 8.2 Ettersyn og vedlikehald av anna utstyr 8.3 Andre tilhøve 9 Påverknad av ytre miljø/ kjemikaliehandtering 9.1 Handtering av kjemikaliar/gassar/løysemiddel 9.2 System for stoffkartotek/ datablad Åpne ledninger på kanaler til stikkontakt i tak Vaktmester

16 Vernerunderapport Bygg 2. Våren 2014 Dok.id.: Side : 5 av Returordningar for papir/papp 9.4 Verneutstyr 9.5 Andre tilhøve 10 Andre risikofaktorar x Vi bekrefter at vi har gjennomgått årets fokusområder fastsatt i AMU på vernerunden Helse-, miljø- og tryggleikskodar Resultatet av kartlegginga blir registrert i form av helse-, miljø- og tryggleikskodar (HMT-kodar). Desse kodane skal sjåast i forhold til dei standardar som er sett i lovverk og forskrifter omfatta av Forskrift om internkontroll. HMT-kodane har slikt innhald: HMT-kode 3 HMT-kode 2 HMT-kode 1 STANDARD OG BETRE. Alle HMT-forhold er i samsvar med eller betre enn dei minimum standardar som er sett i lover og forskrifter UNDER STANDARD. Det er registrert brot på standardar sett i lover og forskrifter. Brota kan føre til mindre negative konsekvensar for helse, miljø og tryggleik. Det er naudsynt å planlegge tiltak for å betre HMT-forholda. SLETT STANDARD. Lover og forskrifter er brotne. Brota fører til alvorleg helseskade. Tiltak skal setjast i verk straks. Stenging etter paragraf 6-3 i Arbeidsmiljølova skal vurderast.

17 Vernerunderapport Bygg 2. Våren 2014 Dok.id.: Side : 6 av 6 HMT-kode 1 og 2 viser altså at forhold ved driftseininga ikkje fyller dei standarder som er sett. Dersom HMT-kode 1 eller 2 blir brukt, skal ei kortfatta framstilling av kva årsaka er, takast inn eller liggje som vedlegg til skjemaet. Ved den enkelte driftseining, skal HMT-koden for dei ulike områda avgjerast av leiar og verneombod. Dersom leiar og verneombod ikkje blir samde, skal dei sette kvar sin kode. Kryssreferanser Eksterne referanser

18 Kristiansund videregående skole Dok.id.: Vernerunde-eksponering av kjemikalier Skjema Dato: Bygg og rom: Bygg 2, Kriteknisk drift, Renhold samt rom 012, 109 og 114. Avdelingsleder: Rune Dyrstad, Aage Mokkelbost og Arne Olav Pedersen Verneombud: Paul Morten Nerem Tilstede: Rune Dyrstad, Paul Morten Nerem og Ingemund Engøy Sak Skolen har kartlagt forbruk og bruksmåter for kjemikaliene Skolen har datablad for alle farlige kjemikalier som benyttes ved laboratorieforsøk Stoffkartoteket er lett tilgjengelig Valg av mindre helsefarlige substituenter er foretatt Henvisning til lover og forskrifter arbeid 3-1 Internkontrollforskriften: 5. Pkt 6 Arbeidsmiljøloven 4-5 (4) arbeid 2-2 arbeid 2-2 Arbeidsmiljøloven 4-5 (2) Merknader Tiltak Ansvar Tidsfrist Status Ufullstendig Mangler datablad på enkelte stoffer på noen rom. OK. OK. Valg er foretatt og mindre farlige kjemikalier brukes. Kjemikalieansvarlig kontrollerer og oppdaterer databasen ecoonline. Kjemikalieansvarlig følger opp. Ingemund Engøy Ingemund Engøy 15 sept sept Utgave: 3.00 Opprettet : Skrevet av: Kjersti S Lyngvær Gjelder fra: Godkjent av: Bjørn Johannessen Sidenr: 1 av 3 Kristiansund videregående skole

19 Vernerunde-eksponering av kjemikalier Dok.id.: Side : 2 av 3 Ansatte som blir eksponert for farlige kjemikalier Eksponeringstype, nivå, varighet, hyppighet og eksponeringsverdier. Tilgang på nødhjelps- og førstehjelpsutstyr Riktig type verneutstyr er tilgjengelig Rutiner for riktig bruk, oppbevaring og vedlikehold av personlig verneutstyr Ventilasjon og prosessavsug fungerer tilfredsstillende Kontroll og vedlikehold av avtrekkskap Finnes varsling ved feil? arbeid 3-1 f) Kjemikalieforskriften: arbeid 3-1 g) Arbeidsmiljøloven 3-2 arbeid 3-8 Arbeidsmiljøloven 3-2 arbeid 3-8 arbeid 3-8 Arbeidsplassforskriften 7-1 arbeid 3-8 Ingen nevneverdig eksponering Lav / sjelden eksponering for kjemikalier Tilfredsstillende Mangelfullt Noenlunde tilfredsstillende, se over. Ja. Vaktmester kontrollerer ved oppdagende avvik. Følges opp av bedriftshelsetjenesten. (Ansatte har vært til kontroll) Mangler nok vernebriller på naturfagrom B Erik Kamsvåg 15 sept. 2014

20 Vernerunde-eksponering av kjemikalier Dok.id.: Side : 3 av 3 Orden og ryddighet Har skolen en forsvarlig oppbevaring og lagring av kjemikalier Avfall og avfallsbehandling arbeid 3-7 Forurensingsloven Ikke tilfredsstillende på naturfagrom B og lager B Tilfredsstillende Tilfredsstillende Naturfaggruppen må rydde før undervisningsstart. Erik Kamsvåg/ Ingemund Engøy 1 sept Kryssreferanser Eksterne referanser Arbeidsmiljøloven, særlig om kjemisk og biologisk helsefare Forurensningsloven: Internkontrollforskriften: Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (Arbeidsplassforskriften): FOR nr.1356 arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid): FOR nr.1357 Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier): FOR nr.1358

21 Kristiansund videregående skole Dok.id.: Vernerunderapport Standard Dato for vernerunde Sted ( verksted/rom) Bygg 3 Deltakere Nils Søderlund, Randi Berge og Signe Louise Aasen Avdelingsleder Randi Berge Verneombud Signe Louise Aasen Tema Risiko/Avvik/mangel Tiltak HMS Ansvar Tidsfrist Status kode Renhold/orden 120, en del rot. rydde Randi Utført Inneklima/temperatur 213, mangler luftekrok på sette på luftekrok vaktmester døra Belysning ikke solavskjerming på 119 henge opp gardiner eller Belysning inne persienner. Solavskjerming Støy Utforming med tanke på sikkerhet Utforming med tanke på ergonomi Helse/trygghet Oppslag arbeidsulykke Førstehjelpsutstyr Brannvern oppslag om branninstruks og Nils Oppslag møteplass mangler på 102, Alarm 103, 104, 119, 205, 218. Rømningsvei Brannslukningsutstyr Brannsluknigsutstyr er Randi Straks Utgave: 1.01 Opprettet : Skrevet av: Kjersti S Lyngvær Gjelder fra: Godkjent av: Bjørn Johannessen Sidenr: 1 av 2 Kristiansund videregående skole

22 Vernerunderapport Dok.id.: Side : 2 av 2 tildekt i aulaen Elektrisk utstyr Kjemikaliehåndtering Avfallshåndtering Annet: Romnummer mangler på 104 Montere romnummer Nils x Vi bekrefter at vi har gjennomgått årets fokusområder fastsatt av AMU på denne vernerunden HMS-koder: 3 Standard eller bedre. Alle HMS forhold er i samsvar eller bedre enn minimumsstandard satt i lover og forskrifter 2 Under standard. Det er registrert brudd på standarder fastsatt lover og forskrifter. Bruddene kan medføre mindre negative konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet. Det er nødvendig å planlegge tiltak for å forbedre HMS forholdene 1 Slett standard. Lover og forskrifter er brutt. Bruddene fører til alvorlig helseskade. Tiltak settes i verk straks.stenging etter 6-3 i Arbeidsmiljøloven vurderes. Kryssreferanser Eksterne referanser

23 Kristiansund videregående skole Dok.id.: Vernerunde-eksponering av kjemikalier Skjema Dato: Bygg og rom: Bygg 3, Rom 102, 104, 111, 112, 113, 117 og 213 Avdelingsleder: Randi Berge Verneombud: Signe Aasen Tilstede: Randi Berge, Signe Aasen og Ingemund Engøy Sak Skolen har kartlagt forbruk og bruksmåter for kjemikaliene Skolen har datablad for alle farlige kjemikalier som benyttes ved laboratorieforsøk Stoffkartoteket er lett tilgjengelig Valg av mindre helsefarlige substituenter er foretatt Henvisning til lover og forskrifter arbeid 3-1 Internkontrollforskriften: 5. Pkt 6 Arbeidsmiljøloven 4-5 (4) arbeid 2-2 arbeid 2-2 Arbeidsmiljøloven 4-5 (2) Merknader Tiltak Ansvar Tidsfrist Status Ufullstendig Mangler datablad og perm på noen rom. OK. OK. Valg er foretatt og mindre farlige kjemikalier brukes. Kjemikalieansvarlig kontrollerer og oppdaterer databasen ecoonline. Kjemikalieansvarlig følger opp. Ingemund Engøy Ingemund Engøy 20 juni 2014 OK juni 2014 OK Utgave: 3.00 Opprettet : Skrevet av: Kjersti S Lyngvær Gjelder fra: Godkjent av: Bjørn Johannessen Sidenr: 1 av 3 Kristiansund videregående skole

24 Vernerunde-eksponering av kjemikalier Dok.id.: Side : 2 av 3 Ansatte som blir eksponert for farlige kjemikalier Eksponeringstype, nivå, varighet, hyppighet og eksponeringsverdier. Tilgang på nødhjelps- og førstehjelpsutstyr Riktig type verneutstyr er tilgjengelig Rutiner for riktig bruk, oppbevaring og vedlikehold av personlig verneutstyr Ventilasjon og prosessavsug fungerer tilfredsstillende Kontroll og vedlikehold av avtrekkskap Finnes varsling ved feil? arbeid 3-1 f) Kjemikalieforskriften: arbeid 3-1 g) Arbeidsmiljøloven 3-2 arbeid 3-8 Arbeidsmiljøloven 3-2 arbeid 3-8 arbeid 3-8 Arbeidsplassforskriften 7-1 arbeid 3-8 Ingen nevneverdig eksponering Ikke aktuelt Tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende Ja. Vaktmester kontrollerer ved oppdagende avvik.

25 Vernerunde-eksponering av kjemikalier Dok.id.: Side : 3 av 3 Orden og ryddighet Har skolen en forsvarlig oppbevaring og lagring av kjemikalier Avfall og avfallsbehandling arbeid 3-7 Forurensingsloven Generelt god orden. Tilfredsstillende Tilfredsstillende Kryssreferanser Eksterne referanser Arbeidsmiljøloven, særlig om kjemisk og biologisk helsefare Forurensningsloven: Internkontrollforskriften: Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (Arbeidsplassforskriften): FOR nr.1356 arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid): FOR nr.1357 Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier): FOR nr.1358

26 Kristiansund videregående skole Dok.id.: Vernerunderapport Bygg6. Våren 2014 Registreringer Verneområde: Bygg 6 Vernerunde gjennomført dato: 16/ Fysisk arbeidsmiljø 1 Reinhald/orden 1.1 Areal/kontorstorleik 1.2 Tilgjengeleg for funksjonshemma 1.3 Frie golvflater 1.4 Gode lagringstilhøve 1.5 Ledninger samla og hengt opp u/bord 1.6 Reinhald av golv 1.7 Reinhald av veggar/tak 1.8 Reinhald av vindauge 1.9 Reinhald av wc/garderobe/fellesareal 1.10 Andre tilhøve Temperaturforhold Inneklima Deltakarar : Ingrid Kjønnøy,Nils Søderlund Leiar: Rigmor R Gujord Verneombod: Paul Morten Nerem Andre: Utgave: 0.00 Opprettet : Skrevet av: [] Gjelder fra: Godkjent av: <ikke styrt> Sidenr: 1 av 6 Kristiansund videregående skole og Fagskolen i Kristiansund

27 Vernerunderapport Bygg6. Våren 2014 Dok.id.: Side : 2 av 6 Fysisk arbeidsmiljø 2.2 Trekk 2.3 Støv, røyk, lukt 2.4 Ventilasjon 2.5 CO2 innhold 2.6 Relativ luftfuktighet 2.7 Andre tilhøve Rombelysning 3.2 Arbeidsplassbelysning 3.3 Dagslys 3.4 Solavskjerming 3.5 Blending/refleksar 3.6 Andre tilhøve Belysning Støy frå maskiner Støy 4.2 Støy frå ventilasjonsanlegg 4.3 Andre tilhøve

28 Vernerunderapport Bygg6. Våren 2014 Dok.id.: Side : 3 av 6 5 Utforming av arbeidsplassen/ergonomi 5.1 Uheldig belastande eller tungt arbeid 5.2 Tekniske hjelpemidlar 5.3 Individuelt tilpassa databruk - støtte for underarm v/musebruk - storleik/avstand til skjerm - justeringsmulegheiter for bord/stol 5.4 Andre tilhøve 6 Helse / tryggleik 6.1 System for registrering og rapportering av ulykker og nestenulykker 6.2 System for registrering og rapportering av yrkessjukdom 6.3 System for registrering og rapportering av sjukefråvær 6.4 Oppslag over nødnummer 6.5 Førstehjelpsutstyr 6.6 Andre tilhøve Brannalarm Brannvern 7.2 Merking Branninstruks mangler -616a- 617 Vaktmester

29 Vernerunderapport Bygg6. Våren 2014 Dok.id.: Side : 4 av Branndører 7.5 Rømmingsvegar «fri bane» ved rømningsveg Opplæring av brannvernpersonell 7.7 Øvingar a-616b Vaktmester Vaktmester Andre tilhøve Komfyrer Komfyrvakt ( anbefales) Vaktmester Elektrisk utstyr 8.1 Ettersyn og vedlikehald av ledninger /kontaktar 8.2 Ettersyn og vedlikehald av anna utstyr 8.3 Andre tilhøve 9 Påverknad av ytre miljø/ kjemikaliehandtering 9.1 Handtering av kjemikaliar/gassar/løysemiddel 9.2 System for stoffkartotek/ datablad 9.3 Returordningar for papir/papp Generelt merking av nødutgang «garderobe-kjeller» b og Brannslange/pulverapparat Slukkningsmateriell Pulverapp./brannteppe anbefales garderobe kjeller Løse kabler 617 ( kabler har vært limt på fra før ) Lokk på koblingsboks mangler 617 ( svakstrøm ) Vaktmester

30 Vernerunderapport Bygg6. Våren 2014 Dok.id.: Side : 5 av Verneutstyr 9.5 Andre tilhøve 10 Andre risikofaktorar x Vi bekrefter at vi har gjennomgått årets fokusområder fastsatt i AMU på vernerunden Helse-, miljø- og tryggleikskodar Resultatet av kartlegginga blir registrert i form av helse-, miljø- og tryggleikskodar (HMT-kodar). Desse kodane skal sjåast i forhold til dei standardar som er sett i lovverk og forskrifter omfatta av Forskrift om internkontroll. HMT-kodane har slikt innhald: HMT-kode 3 HMT-kode 2 HMT-kode 1 STANDARD OG BETRE. Alle HMT-forhold er i samsvar med eller betre enn dei minimum standardar som er sett i lover og forskrifter UNDER STANDARD. Det er registrert brot på standardar sett i lover og forskrifter. Brota kan føre til mindre negative konsekvensar for helse, miljø og tryggleik. Det er naudsynt å planlegge tiltak for å betre HMT-forholda. SLETT STANDARD. Lover og forskrifter er brotne. Brota fører til alvorleg helseskade. Tiltak skal setjast i verk straks. Stenging etter paragraf 6-3 i Arbeidsmiljølova skal vurderast.

31 Vernerunderapport Bygg6. Våren 2014 Dok.id.: Side : 6 av 6 HMT-kode 1 og 2 viser altså at forhold ved driftseininga ikkje fyller dei standarder som er sett. Dersom HMT-kode 1 eller 2 blir brukt, skal ei kortfatta framstilling av kva årsaka er, takast inn eller liggje som vedlegg til skjemaet. Ved den enkelte driftseining, skal HMT-koden for dei ulike områda avgjerast av leiar og verneombod. Dersom leiar og verneombod ikkje blir samde, skal dei sette kvar sin kode. Kryssreferanser Eksterne referanser

32 Kristiansund videregående skole Dok.id.: Vernerunderapport Standard Dato for vernerunde Sted ( verksted/rom) Bygg 7 Deltakere Rigmor Gujord, Nils Søderlund, (Lisbeth Sandvik) og Jorleif Bremnes Avdelingsleder Rigmor Gujord (Lisbeth Sandvik) Verneombud Jorleif Bremnes Gjennomgått i AMU Tema Risiko/Avvik/mangel Tiltak HMS Ansvar Tidsfrist Status kode Renhold/orden Inneklima/temperatur Svært tung luft. Ingen Sjekk ventilasjonsanlegg. 2 Vaktmester elever var i klasserommet. Belysning Belysning inne Solavskjerming Støy Utforming med tanke på sikkerhet Utforming med tanke på ergonomi Helse/trygghet Oppslag arbeidsulykke Førstehjelpsutstyr Brannvern Rom og Henge opp de nødvendige skilt 1 Vaktmester Oppslag mangler skilt for brannvern Alarm Rømningsvei Utgave: 1.01 Opprettet : Skrevet av: Kjersti S Lyngvær Gjelder fra: Godkjent av: Bjørn Johannessen Sidenr: 1 av 2 Kristiansund videregående skole

33 Vernerunderapport Dok.id.: Side : 2 av 2 Brannslukningsutstyr Elektrisk utstyr Kjemikaliehåndtering Avfallshåndtering Annet: Rom Skillevegg arbeidsplass. Problem med fotstøtte. Sette på fot som fungerer/skifte vegg. 2 Vaktmester X Vi bekrefter at vi har gjennomgått årets fokusområder fastsatt av AMU på denne vernerunden HMS-koder: 3 Standard eller bedre. Alle HMS forhold er i samsvar eller bedre enn minimumsstandard satt i lover og forskrifter 2 Under standard. Det er registrert brudd på standarder fastsatt lover og forskrifter. Bruddene kan medføre mindre negative konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet. Det er nødvendig å planlegge tiltak for å forbedre HMS forholdene 1 Slett standard. Lover og forskrifter er brutt. Bruddene fører til alvorlig helseskade. Tiltak settes i verk straks.stenging etter 6-3 i Arbeidsmiljøloven vurderes. Vaktmester lovte å få ordna mangler snarest. Kryssreferanser Eksterne referanser

34 Kristiansund videregående skole Dok.id.: Vernerunderapport Standard Dato for vernerunde Sted ( verksted/rom) Bygg 9 Deltakere Jørn Lie, Lisbeth Sandvik, Nils Søderlund og Jorleif Bremnes (har også snakka med renholder og leder for RIK) Avdelingsleder Jørn Lie og Lisbeth Sandvik Verneombud Jorleif Bremnes Gjennomgått i AMU Tema Risiko/Avvik/mangel Tiltak HMS Ansvar Tidsfrist Status kode Renhold/orden Slitte golvbelegg slik at det Minimum sveise alle hull. 2? er hull. Vanskeliggjør rengjøring og ødelegger rengjøringsutstyr. Gjelder: Gang 2. Etg. og noen klasserom i samme etg. Inneklima/temperatur Begge arbeidsrom i 2. etg. får til tider inn sjenerende eksoslukt utenfra. Registrere kilder og få fjernet disse. 2 Avd.leder Jørn Lie Arbeidsrom 924 kaldt. Inneluft/ventilasjon RIKkontor svært dårlig. Sentralvarme fungerer dårlig/ ikke fungerende. Rom 915 dårlig inneklima/ventilasjon Få til bedre varmekilder. Må få til permanente løsninger Nytt kanalsystem. Jfr. Per Olaf Brekkan BYVE i møte Lisbeth Sandvik??? Haster Utgave: 1.01 Opprettet : Skrevet av: Kjersti S Lyngvær Gjelder fra: Godkjent av: Bjørn Johannessen Sidenr: 1 av 3 Kristiansund videregående skole

35 Vernerunderapport Dok.id.: Side : 2 av 3 Belysning Belysning inne Solavskjerming Støy Utforming med tanke på sikkerhet Utforming med tanke på ergonomi Helse/trygghet Oppslag arbeidsulykke Førstehjelpsutstyr Brannvern Oppslag Alarm Rømningsvei Brannslukningsutstyr Elektrisk utstyr Kjemikaliehåndtering Avfallshåndtering Annet: Begge arbeidsrom i 2. etg. har mye viftestøy fra luftanlegget. Fordelingsskap strøm rom 911 må låses. Radon 1. Etg. Jfr. målinger Skilt nødutgang til bygg 8 samt gang i 1. Etg. Skilt brann/oppmøte venterom helsesøster og rom 911 mangler. Bilavdeling. Skilt om gass under trykk mangler. Rom 911 mangler Kontor RIK-leder. Vegg mot bygg 3 beveger seg i sterk vind. Mye trekk gjennom vegg. Nytt kanalsystem. Jfr. Per Olaf Brekkan BYVE i møte Låse 1 2? Haster Vaktmester Snarest 1 BYVE? Henge opp skilt. 2 Vaktmester Snarest Reparere og tette vegg. 2????

36 Vernerunderapport Dok.id.: Side : 3 av 3 Punkterte ruter mot bygg 2. Skifte ruter. X Vi bekrefter at vi har gjennomgått årets fokusområder fastsatt av AMU på denne vernerunden HMS-koder: 3 Standard eller bedre. Alle HMS forhold er i samsvar eller bedre enn minimumsstandard satt i lover og forskrifter 2 Under standard. Det er registrert brudd på standarder fastsatt lover og forskrifter. Bruddene kan medføre mindre negative konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet. Det er nødvendig å planlegge tiltak for å forbedre HMS forholdene 1 Slett standard. Lover og forskrifter er brutt. Bruddene fører til alvorlig helseskade. Tiltak settes i verk straks.stenging etter 6-3 i Arbeidsmiljøloven vurderes. Vaktmester lovte å gjøre noe med den manglende skiltinga umiddelbart. Kryssreferanser Eksterne referanser

37 Kristiansund videregående skole Dok.id.: Vernerunderapport Standard Dato for vernerunde Sted ( verksted/rom) bygg 13 Deltakere Rigmor Gujord, Gunhild Bergem, Signe Louise Aasen Avdelingsleder Rigmor Gujord Verneombud Signe Louise Aasen AMU Tema Risiko/Avvik/mangel Tiltak HMS Ansvar Tidsfrist Status kode Renhold/orden Inneklima/temperatur Belysning Belysning inne Solavskjerming Støy Utforming med tanke på sikkerhet Utforming med tanke på ergonomi Helse/trygghet Oppslag arbeidsulykke Førstehjelpsutstyr Brannvern oppslag om branninstruks og Montere skilter og oppslag vaktmester Uke 8 Oppslag møteplass mangler i Alarm auditorium, på rom nr 1313 Rømningsvei og (kjøkkenet). Brannslukningsutstyr Idrettshallene, garderobene, Utgave: 1.01 Opprettet : Skrevet av: Kjersti S Lyngvær Gjelder fra: Godkjent av: Bjørn Johannessen Sidenr: 1 av 3 Kristiansund videregående skole

Håndbok I Helse - Miljø - Sikkerhet. For

Håndbok I Helse - Miljø - Sikkerhet. For Håndbok I Helse - Miljø - Sikkerhet For 16.03.2009 Innhold 1. Bedriften.. 1 1.1 Mål.. 1 1.2 Delmål 1 1.3 Fakta om bedriften. 2 1.4 Opplæring 2 2. Generelle rutiner.. 4 2.1 Håndtering av feil og mangler.

Detaljer

7. Virkemidler i HMS-arbeidet

7. Virkemidler i HMS-arbeidet Innholdsfortegnelse HMS-håndbok Dato: 01.12.05 Godkjent av: Eirin Fjeld Melund fungerende direktør Virkemidler i HMS-arbeidet Revisjon nr. Kapittel 7 Dokument 1 Side 1 av 5 7. Virkemidler i HMS-arbeidet...

Detaljer

MANUAL FOR INTERNKONTROLL Utarb. av Oddny Talberg Godkjent av: AMU Dato: 2004 12/2004 Rev./Dato: 09.10.2008

MANUAL FOR INTERNKONTROLL Utarb. av Oddny Talberg Godkjent av: AMU Dato: 2004 12/2004 Rev./Dato: 09.10.2008 Internkontroll Helse, Miljø og sikkerhet INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel 1. Kapittel 2. Kapittel 3. Kapittel 4. Internkontroll Helse, Miljø og Sikkerhet 1.1. Generelt 1.2. Forkortelser 1.3. Definisjoner

Detaljer

HMS-H Å N D B O K. (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag. Ajourført pr 1. mai 2008

HMS-H Å N D B O K. (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag. Ajourført pr 1. mai 2008 HMS-H Å N D B O K (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag Ajourført pr 1. mai 2008 HMS-ansvarlig: Arne O. Hagtvedt (tilpasset/generell utgave) TIRILLTOPPEN BORETTSLAG

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid SKOGBRUKETS HMS-UTVALG Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid INTERNKONTROLL hos... Dato:... Daglig leder:... Systematisk HMS-arbeid for små og mellomstore bedrifter i skogbransjen. Revidert og

Detaljer

HMS HÅNDBOK. Dokument nr HMS-MH-001 Dato 01.01.2013 Utgitt av MIE Sjekket av RP Godkjent av JRE

HMS HÅNDBOK. Dokument nr HMS-MH-001 Dato 01.01.2013 Utgitt av MIE Sjekket av RP Godkjent av JRE HMS HÅNDBOK Dokument nr HMS-MH-001 Dato 01.01.2013 Utgitt av MIE Sjekket av RP Godkjent av JRE Ulykker/øyeblikkelig hjelp: Tlf: 110 Ambulanse Tlf: 113 Legevakt Tlf: 116117 Tlf: 112 Politi Nødnummer Skal

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

HMS-system for golfvirksomheter

HMS-system for golfvirksomheter HMS-system for golfvirksomheter Mars 2013 I samarbeid med Norges Golfforbund har Landbrukets HMS tjeneste utviklet et HMS system tilpasset golfvirksomheter. Ved første øyekast kan HMS-systemet virke overveldende

Detaljer

VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL. for. mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene

VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL. for. mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL for mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontroll) Innhold Lag mappe med skilleark, se internkontrollforskriftens

Detaljer

HELSE MILJØ OG SIKKERHET I LABORATORIET.

HELSE MILJØ OG SIKKERHET I LABORATORIET. HELSE MILJØ OG SIKKERHET I LABORATORIET. 2 INTRODUKSJON Dette skrivet tar sikte på å gi informasjon og veiledning når det gjelder de arbeidsmiljømessige sidene ved laboratoriedriften. I tilknytning til

Detaljer

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid.

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid. Side 1 av 6, versjon 02 2008-06 1. DEFINISJONER OG MÅL 1.1. DEFINISJONER Med INTERNKONTROLL menes å påse at krav til å fremme helse, miljø og sikkerhet fastsatt i, eller i medhold av lov eller forskrift,

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for HMS-arbeid på garden Versjon 5, oktober 2011

Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for HMS-arbeid på garden Versjon 5, oktober 2011 Krav til dokumentasjon 2.5.1 Har arbeidsledere nødvendig HMS-kompetanse? 2.6 Innkvartering 2.6.1 Er standarden for innkvartering ihht. gjeldende krav? Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for

Detaljer

Referatsak kjemikalieprosjektet og tilsyn Bedre kjemi

Referatsak kjemikalieprosjektet og tilsyn Bedre kjemi 1302 1901 US-SAK NR:196/2010 SAKSANSVARLIG: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E):LENA MARIE KJØBLI ARKIVSAK NR: 2009/1677 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR Referatsak kjemikalieprosjektet

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

VEILEDER. 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 bokmål

VEILEDER. 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 bokmål KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 bokmål VEILEDER 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-standard består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes ved egenrevisjon. Veiledning til sjekklisten

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 449. Laboratoriet. Sikkerhet og arbeidsmiljø

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 449. Laboratoriet. Sikkerhet og arbeidsmiljø Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 449 Laboratoriet Sikkerhet og arbeidsmiljø Foto på side 1: Colourbox.no Utgitt juli 1984 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 1990

Detaljer

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS Helse, miljø - og sikkerhetsplan Del 2 For firma Miljø og Høytrykk AS 1 1.0 Firmabeskrivelse 1.1 Presentasjon 1.2 Fakta om bedriften 1.3 Avtaler med kunden. 2.0 HMS politikk, ansvar, mål og strateg 2.1

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

VEILEDER. 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-STANDARD. Versjon 6, oktober 2014 bokmål

VEILEDER. 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-STANDARD. Versjon 6, oktober 2014 bokmål KSL-STANDARD Versjon 6, oktober 2014 bokmål VEILEDER 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-standard består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes ved egenrevisjon. Veiledning til sjekklisten

Detaljer

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET KURSMODUL HMS MODULEN HAR FØLGENDE INNHOLD Kompendium (dette dokumentet) Nettleksjon Nettoppgaver Innleveringsoppgaver LÆRINGSMÅL Etter å ha gjennomført

Detaljer

Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel

Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel Internkontroll i borettslag, sameier og vel betyr: Å verne om liv, helse og materielle verdier Å skape et godt miljø for de som bor i området 2 Innledning

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Ik mat system for Mosjøen videregående skole studiested Kippermoen Hovedkjøkken

Ik mat system for Mosjøen videregående skole studiested Kippermoen Hovedkjøkken Ik mat system for Mosjøen videregående skole studiested Kippermoen Hovedkjøkken 2013/2014 Ver.1.01 Side: 2 av 17 Innholdsfortegnelse Beskrivelse av virksomheten... 3 Oversikt over regelverket (IK-matforskriften

Detaljer

RETTLEIAR. 2 Helse, miljø og tryggleik (HMS) KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 nynorsk

RETTLEIAR. 2 Helse, miljø og tryggleik (HMS) KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 nynorsk KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 nynorsk RETTLEIAR 2 Helse, miljø og tryggleik (HMS) KSL-standarden omfattar både sjekklister og rettleiarar, som begge skal brukast ved eigenrevisjon. Rettleiing til

Detaljer