Aage Mokkelbost, Annelen H. Hjertvik, Marianne Myren, Anne Karina Fauskanger, Mone Grønseth og Jorleif Bremnes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aage Mokkelbost, Annelen H. Hjertvik, Marianne Myren, Anne Karina Fauskanger, Mone Grønseth og Jorleif Bremnes"

Transkript

1 bygg 9 Status og involverte Status: Dato: Involverte: Registrert: Jorleif Bremnes Til behandling: Aage Mokkelbost Tiltak besluttet: Aage Mokkelbost Lukket: Skademelding sendt: Beskrivelse Hendelsesdato/klokkeslett: Sted: [] Kategorier Belysning Inneklima Støy Ytre miljø, forureining Kjemisk helsefare Tilgjenge, universell utforming Beskrivelse: Andre som er blitt varslet: Aage Mokkelbost, Annelen H. Hjertvik, Marianne Myren, Anne Karina, Mone Grønseth og Jorleif Bremnes Gjennomførte strakstiltak: [] Vedlegg til melding: rapport bygg doc Referanse til styrende dokumenter: Unntatt offentlighet jf. Offentlighetsloven Kjersti Lyngvær 1/21

2 Konsekvens Alvorlighetsgrad: Svært liten Moderat Svært alvorlig Liten Alvorlig Ikke vurdert Faktisk utfall: Svært liten Liten Moderat Alvorlig Svært alvorlig Ikke vurdert Frist for lukking: Opprinnelig frist: (Se logg for endringshistorikk.) Beskrivelse av konsekvens: Årsaker Følgende årsaker er kartlagt: Årsak Årsakskategori Beskrivelse: Tiltak Besluttede tiltak: ID Registrert Tittel Status Tiltakstype Tiltaksansvarlig Frist Tavlebelysning rom 920, 921, 922 og 923 er for dårlig Inneklima. Rom 920. Fuktflekker i takplater Inneklima. Gang 2. Etg: Fuktflekker i takplater flere steder Inneklima. Arbeidsrom 925 Fukt i takplate Inneklima. Arbeidsrom 925: Trekkfullt og kaldt Under arbeid Anne Karina Under arbeid Marit Rovik Bjerkestrand Under arbeid Marit Rovik Bjerkestrand Under arbeid Anne Karina Lukket Anne Karina Inneklima. Rom 911: Under arbeid Anne Karina Spesiell lukt i rommet samt fuktflekk i takplate Inneklima. Rom 910: Råte i vindu under vindusforing Inneklima. Rom 910: Kaldt og trekker fra vinduer Inneklima. Kontorer RIK: Dårlig inneluft Inneklima. Rom 920, 921, 922, 923 og 924: Trekker fra vinduene. Under arbeid Marit Rovik Bjerkestrand Under arbeid Marit Rovik Bjerkestrand Lukket Anne Karina Lukket Anne Karina Unntatt offentlighet jf. Offentlighetsloven Kjersti Lyngvær 2/21

3 Inneklima. Kontorer 1. Etg. Lukket Anne Karina OT-kontor, PPT-kontorrådgiverkontorer dårlig inneluft Inneklima. OT-kontor. Problem med innetemperatur. Kaldt om vinteren Inneklima. Rom 914 Fuktflekk v/stolpe yttervegg. Rom 915. Fukt i takplater mot vindu. Gang/tak under vaskehall. Fukt i takplate Støy. Kontorer 1. Etg: Hører hva som blir sagt i nabokontoret. Mange konfidensiell samtaler av ulik art Budd på rutine, lovforskrift. Bøttekott for renholder. Mangler datablad for kjemikalier. Bøttekott for renholder. Mangler nødvendig verneutstyr bruk/blanding av kjemikalier Service/oppfølging. Arbeidsrom 925: Rist foran en luftekanal mangler. Rom 911: Rist foran en luftekanal mangler Tekniske risikofaktorer. Rømningsvei 1. Etg. Dør ødelagt Renhold/støv. Rom 920: Hull i golvbelegg som gjør det vanskelig med renhold Renhold/støv. Gang 2. Etg. Hull i golvbelegg som gjør det vanskelig med renhold Renhold/støv. Gang utenfor helsesøsterkontor store sprekker i golvbelegg. Vanskeliggjør renhold Renhold/støv. OT-kontor. Skjøter på golvbelegg gjør renhold vanskelig Renhold/støv. Betonggolv utenfor RIK-kontoret har stor sprekk. Vanskeliggjør renhold Renhold/støv. Rom 923: Mangler et dekklokk i golvet. Lukket Anne Karina Under arbeid Anne Karina Under arbeid Nils B. Stølen Lukket Lisbeth Marie Røeggen Lukket Anne Karina Lukket Anne Karina Under arbeid Anne Karina Under arbeid Anne Karina Under arbeid Marit Rovik Bjerkestrand Under arbeid Anne Karina Lukket Anne Karina Under arbeid Anne Karina Unntatt offentlighet jf. Offentlighetsloven Kjersti Lyngvær 3/21

4 Renhold/støv. Gang 2. etg. Henger gammel posesnus i flere av takplatene Annet. Rom 922: Takplate ødelagt Annet. Kontor leder RIK: Vegg mot bygg 3 i dårlig forfatning. Gir etter ved vind. Trekkfullt. Råte? Annet. Finner tusenbein, fleskebille og sølvkre eksempelvis på kontorer og klasserom i første etasje Tekniske risikofaktorer (Utforming med tanke på sikkerhet) Utgangsdør i både 1. og 2. etg er svært tunge å få opp Annet. Taket på bygget har ei tekking som er i dårlig forfatning. Oversikt pr tiltak Under arbeid Anne Karina Under arbeid Anne Karina Lukket Anne Karina Lukket Anne Karina Avvist Aage Mokkelbost Under arbeid Marit Rovik Bjerkestrand Tiltak: Tavlebelysning rom 920, 921, 922 og 923 er for dårlig. (ID 1671) Tavlebelysning ligger langt under anbefalte nivå. Sendt avvik. Frist for lukking: Tiltakstype: Opprinnelig frist: Unntatt offentlighet jf. Offentlighetsloven Kjersti Lyngvær 4/21

5 Tiltak: Inneklima. Rom 920. Fuktflekker i takplater. (ID 1672) Rom 920. Fuktflekker i takplater. Plater må skiftes og det må være sikkert at det ikke er mugg/soppsporer i takkonstruksjonene. Frist for lukking: Tiltakstype: Tiltak: Inneklima. Gang 2. Etg: Fuktflekker i takplater flere steder. (ID 1673) Gang 2. Etg: Fuktflekker i takplater flere steder. Plater må skiftes og det må være sikkert at det ikke er mugg/soppsporer i takkonstruksjonene. Frist for lukking: Tiltakstype: Unntatt offentlighet jf. Offentlighetsloven Kjersti Lyngvær 5/21

6 Tiltak: Inneklima. Arbeidsrom 925 Fukt i takplate (ID 1674) Arbeidsrom 925 Fukt i takplate. Plater må skiftes og det må være sikkert at det ikke er mugg/soppsporer i takkonstruksjonene. Frist for lukking: Tiltakstype: Tiltak: Inneklima. Arbeidsrom 925: Trekkfullt og kaldt (ID 1675) Arbeidsrom 925: Trekkfullt og kaldt. Få orden på temperatur og tetting rundt vinduer. Frist for lukking: Tiltakstype: Vi har fått opp temeraturen på tillufta på ventilasjonsanlegget. Vi prøvd å tette rundt vindua men helt bra ble det ikke. Men det ble bedre. Unntatt offentlighet jf. Offentlighetsloven Kjersti Lyngvær 6/21

7 Tiltak: Inneklima. Rom 911: Spesiell lukt i rommet samt fuktflekk i takplate. (ID 1676) Rom 911: Spesiell lukt i rommet samt fuktflekk i takplate. Plate må skiftes og det må være sikkert at det ikke er mugg/soppsporer i takkonstruksjonene. Frist for lukking: Tiltakstype: Tiltak: Inneklima. Rom 910: Råte i vindu under vindusforing. (ID 1677) Rom 910: Råte i vindu under vindusforing. Alle vindu bør kontrolleres samt at råteskade utbederes. Må sjekke for mugg/sopp. Frist for lukking: Tiltakstype: Unntatt offentlighet jf. Offentlighetsloven Kjersti Lyngvær 7/21

8 Tiltak: Inneklima. Rom 910: Kaldt og trekker fra vinduer. (ID 1678) Rom 910: Kaldt og trekker fra vinduer. Få orden på temperatur og tetting rundt vinduer. Frist for lukking: Tiltakstype: Tiltak: Inneklima. Kontorer RIK: Dårlig inneluft (ID 1679) Kontorer RIK: Dårlig inneluft. Ventilasjonsanlegg må gjøres noe med. Frist for lukking: Tiltakstype: Ventiasjonsanlegget på RIKs kontorer henger sammen med resten av bygget, bygg 9 Unntatt offentlighet jf. Offentlighetsloven Kjersti Lyngvær 8/21

9 Tiltak: Inneklima. Rom 920, 921, 922, 923 og 924: Trekker fra vinduene. (ID 1680) Rom 920, 921, 922, 923 og 924: Trekker fra vinduene. Tette rundt vinduene. Frist for lukking: Tiltakstype: Overført til Facilit. Løpenummer Tiltak: Inneklima. Kontorer 1. Etg. OT-kontor, PPT-kontor- rådgiverkontorer dårlig inneluft. (ID 1681) Kontorer 1. Etg. OT-kontor, PPT-kontor- rådgiverkontorer dårlig inneluft. Få orden på ventilasjonsanlegg. Frist for lukking: Tiltakstype: Overført til Facilit. Løpenr Unntatt offentlighet jf. Offentlighetsloven Kjersti Lyngvær 9/21

10 Tiltak: Inneklima. OT-kontor. Problem med innetemperatur. Kaldt om vinteren. (ID 1682) OT-kontor. Problem med innetemperatur. Kaldt om vinteren. Få gjort noe for å regulere varmen. Frist for lukking: Tiltakstype: Det vil bli skifta varmebatteri på ventilasjonsanlegget ganske snart. Da vil vi nok få opp temperaturen på tillufta i bygget, slik at tilført inneluft blir rundt 19 grader. Tiltak: Inneklima. Rom 914 Fuktflekk v/stolpe yttervegg. Rom 915. Fukt i takplater mot vindu. Gang/tak under vaskehall. Fukt i takplate. (ID 1683) Rom 914 Fuktflekk v/stolpe yttervegg. Rom 915. Fukt i takplater mot vindu. Gang/tak under vaskehall. Fukt i takplate. Plater skiftes, årsak kartlegges og det må være sikkert at det ikke er mugg/soppsporer i takkonstruksjonene. Frist for lukking: Tiltakstype: Denne saken må overføres til Facilit. Når det er opprettet et tiltaksnummer i Facilit må ledende vaktmester gi beskjed om dette til konst. rektor som lukker avviket. Unntatt offentlighet jf. Offentlighetsloven Kjersti Lyngvær 10/21

11 Tiltak: Støy. Kontorer 1. Etg: Hører hva som blir sagt i nabokontoret. Mange konfidensiell samtaler av ulik art. (ID 1684) Kontorer 1. Etg: Hører hva som blir sagt i nabokontoret. Mange konfidensiell samtaler av ulik art. Få til lydtetting. Frist for lukking: Tiltakstype: Tiltak: Budd på rutine, lov-forskrift. Bøttekott for renholder. Mangler datablad for kjemikalier. Bøttekott for renholder. Mangler nødvendig verneutstyr bruk/blanding av kjemikalier. (ID 1685) Bøttekott for renholder. Mangler datablad for kjemikalier. Bøttekott for renholder. Mangler nødvendig verneutstyr bruk/blanding av kjemikalier. Datablad og verneutstyr skaffes til veie. Frist for lukking: Tiltakstype: Tiltak er gjennomført. Unntatt offentlighet jf. Offentlighetsloven Kjersti Lyngvær 11/21

12 Tiltak: Service/oppfølging. Arbeidsrom 925: Rist foran en luftekanal mangler. Rom 911: Rist foran en luftekanal mangler. (ID 1686) Arbeidsrom 925: Rist foran en luftekanal mangler. Rom 911: Rist foran en luftekanal mangler. Monter rister. Frist for lukking: Tiltakstype: Rist er blitt montert både på rom 911 0g 925. Tiltak: Tekniske risikofaktorer. Rømningsvei 1. Etg. Dør ødelagt. (ID 1687) Rømningsvei 1. Etg. Dør ødelagt. Dør må skiftes. Frist for lukking: Tiltakstype: Døra er blitt skifta. Unntatt offentlighet jf. Offentlighetsloven Kjersti Lyngvær 12/21

13 Tiltak: Renhold/støv. Rom 920: Hull i golvbelegg som gjør det vanskelig med renhold. (ID 1688) Rom 920: Hull i golvbelegg som gjør det vanskelig med renhold. Belegg repareres. Frist for lukking: Tiltakstype: Tiltak: Renhold/støv. Gang 2. Etg. Hull i golvbelegg som gjør det vanskelig med renhold. (ID 1689) Gang 2. Etg. Hull i golvbelegg som gjør det vanskelig med renhold. Belegg repareres. Frist for lukking: Tiltakstype: Unntatt offentlighet jf. Offentlighetsloven Kjersti Lyngvær 13/21

14 Tiltak: Renhold/støv. Gang utenfor helsesøsterkontor store sprekker i golvbelegg. Vanskeliggjør renhold. (ID 1690) Gang utenfor helsesøsterkontor store sprekker i golvbelegg. Vanskeliggjør renhold. Belegg repareres. Frist for lukking: Tiltakstype: Tiltak: Renhold/støv. OT-kontor. Skjøter på golvbelegg gjør renhold vanskelig. (ID 1691) OT-kontor. Skjøter på golvbelegg gjør renhold vanskelig. Belegg repareres. Frist for lukking: Tiltakstype: Opprinnelig frist: Unntatt offentlighet jf. Offentlighetsloven Kjersti Lyngvær 14/21

15 Tiltak: Renhold/støv. Betonggolv utenfor RIK-kontoret har stor sprekk. Vanskeliggjør renhold. (ID 1692) Betonggolv utenfor RIK-kontoret har stor sprekk. Vanskeliggjør renhold. Tette sprekker. Frist for lukking: Tiltakstype: Overført til Facilit Tiltak: Renhold/støv. Rom 923: Mangler et dekklokk i golvet. (ID 1693) Rom 923: Mangler et dekklokk i golvet. Dekklokk monteres. Frist for lukking: Tiltakstype: Unntatt offentlighet jf. Offentlighetsloven Kjersti Lyngvær 15/21

16 Tiltak: Renhold/støv. Gang 2. etg. Henger gammel posesnus i flere av takplatene. (ID 1694) Gang 2. etg. Henger gammel posesnus i flere av takplatene. Plater byttes fordi det er umulig å rengjøre dem. Frist for lukking: Tiltakstype: Opprinnelig frist: Tiltak: Annet. Rom 922: Takplate ødelagt. (ID 1695) Rom 922: Takplate ødelagt.takplate skiftes. Frist for lukking: Tiltakstype: Unntatt offentlighet jf. Offentlighetsloven Kjersti Lyngvær 16/21

17 Tiltak: Annet. Kontor leder RIK: Vegg mot bygg 3 i dårlig forfatning. Gir etter ved vind. Trekkfullt. Råte? (ID 1696) Kontor leder RIK: Vegg mot bygg 3 i dårlig forfatning. Gir etter ved vind. Trekkfullt. Råte? Vegg må repareres. Frist for lukking: Tiltakstype: Denne saken må overføres til Facilit. Når det er opprettet et tiltaksnummer i Facilit må ledende vaktmester gi beskjed om dette til konst. rektor som lukker avviket. Tiltak: Annet. Finner tusenbein, fleskebille og sølvkre eksempelvis på kontorer og klasserom i første etasje. (ID 1697) Finner tusenbein, fleskebille og sølvkre eksempelvis på kontorer og klasserom i første etasje. Har ofte sammenheng med fukt. Finne årsak. Frist for lukking: Tiltakstype: Vi har hatt kontakt med Rentokil, de kan ikke hjelpe oss. Siden årsaken kommer av fukt må vi avvente til at taket blir tetta/skifta. Avviket er overført til Facilit. Løpenr: 5132 Unntatt offentlighet jf. Offentlighetsloven Kjersti Lyngvær 17/21

18 Tiltak: Annet. Taket på bygget har ei tekking som er i dårlig forfatning. (ID 1699) Taket på bygget har ei tekking som er i dårlig forfatning. Det er huller vannet trenger inn i og lekkasjene må ha vært store. Har stått bøtter inne for å ta opp vannet. Tak må utbedres og det må kontrolleres for mugg/sopp og råte. Frist for lukking: Tiltakstype: Opprinnelig frist: BYVE avventer den store utbedringen til etter "juni-tinget" hvor videre byggeprosjekter vil bli politisk behandlet Lukking av avvik Beregnet faktisk kostnad: Kr 0,- ID Overskrift Status Tiltaksansvarlig Kostnad 1671 Tavlebelysning rom 920, 921, 922 og 923 er for dårlig. Under arbeid Anne Karina Kr 0, Inneklima. Rom 920. Fuktflekker i takplater. Under arbeid Marit Rovik Bjerkestrand Kr 0, Inneklima. Gang 2. Etg: Fuktflekker i takplater flere steder. Under arbeid Marit Rovik Bjerkestrand Kr 0, Inneklima. Arbeidsrom 925 Fukt i takplate Under arbeid Anne Karina Kr 0, Inneklima. Arbeidsrom 925: Trekkfullt og kaldt Lukket Anne Karina Kr 0, Inneklima. Rom 911: Spesiell lukt i rommet samt fuktflekk i takplate Inneklima. Rom 910: Råte i vindu under vindusforing Inneklima. Rom 910: Kaldt og trekker fra vinduer. Under arbeid Anne Karina Kr 0,- Under arbeid Marit Rovik Bjerkestrand Kr 0,- Under arbeid Marit Rovik Bjerkestrand Kr 0, Inneklima. Kontorer RIK: Dårlig inneluft Lukket Anne Karina Kr 0, Inneklima. Rom 920, 921, 922, 923 og 924: Trekker fra vinduene Inneklima. Kontorer 1. Etg. OT-kontor, PPTkontor- rådgiverkontorer dårlig inneluft Inneklima. OT-kontor. Problem med innetemperatur. Kaldt om vinteren. Lukket Anne Karina Kr 0,- Lukket Anne Karina Kr 0,- Lukket Anne Karina Kr 0,- Unntatt offentlighet jf. Offentlighetsloven Kjersti Lyngvær 18/21

19 1683 Inneklima. Rom 914 Fuktflekk v/stolpe yttervegg. Rom 915. Fukt i takplater mot vindu. Gang/tak under vaskehall. Fukt i takplate Støy. Kontorer 1. Etg: Hører hva som blir sagt i nabokontoret. Mange konfidensiell samtaler av ulik art Budd på rutine, lov-forskrift. Bøttekott for renholder. Mangler datablad for kjemikalier. Bøttekott for renholder. Mangler nødvendig verneutstyr bruk/blanding av kjemikalier Service/oppfølging. Arbeidsrom 925: Rist foran en luftekanal mangler. Rom 911: Rist foran en luftekanal mangler Tekniske risikofaktorer. Rømningsvei 1. Etg. Dør ødelagt Renhold/støv. Rom 920: Hull i golvbelegg som gjør det vanskelig med renhold Renhold/støv. Gang 2. Etg. Hull i golvbelegg som gjør det vanskelig med renhold Renhold/støv. Gang utenfor helsesøsterkontor store sprekker i golvbelegg. Vanskeliggjør renhold Renhold/støv. OT-kontor. Skjøter på golvbelegg gjør renhold vanskelig Renhold/støv. Betonggolv utenfor RIK-kontoret har stor sprekk. Vanskeliggjør renhold Renhold/støv. Rom 923: Mangler et dekklokk i golvet Renhold/støv. Gang 2. etg. Henger gammel posesnus i flere av takplatene. Under arbeid Anne Karina Kr 0,- Under arbeid Nils B. Stølen Kr 0,- Lukket Lisbeth Marie Røeggen Kr 0,- Lukket Anne Karina Kr 0,- Lukket Anne Karina Kr 0,- Under arbeid Anne Karina Kr 0,- Under arbeid Anne Karina Kr 0,- Under arbeid Marit Rovik Bjerkestrand Kr 0,- Under arbeid Anne Karina Kr 0,- Lukket Anne Karina Kr 0,- Under arbeid Anne Karina Kr 0,- Under arbeid Anne Karina Kr 0, Annet. Rom 922: Takplate ødelagt. Under arbeid Anne Karina Kr 0, Annet. Kontor leder RIK: Vegg mot bygg 3 i dårlig forfatning. Gir etter ved vind. Trekkfullt. Råte? 1697 Annet. Finner tusenbein, fleskebille og sølvkre eksempelvis på kontorer og klasserom i første etasje Annet. Taket på bygget har ei tekking som er i dårlig forfatning. Lukket Anne Karina Kr 0,- Lukket Anne Karina Kr 0,- Under arbeid Marit Rovik Bjerkestrand Kr 0,- Sum tiltak: Kr 0,- Ekstern referanse: Avsluttende vurdering: Vedlegg: Unntatt offentlighet jf. Offentlighetsloven Kjersti Lyngvær 19/21

20 Sannsynlighet for gjentakelse: Usannsynlig Lite sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig Svært sannsynlig/vanlig Ikke vurdert Logg Tid Loggtekst Loggdetaljer :09 Meldt av: Jorleif Bremnes Enhet: PB/TP2 : :40 Tatt til behandling av: Aage Mokkelbost :44 Tiltak tildelt: Anne Karina av: Aage Mokkelbost :46 Tiltak tildelt: Marit Rovik Bjerkestrand av: Aage Mokkelbost :46 Tiltak tildelt: Marit Rovik Bjerkestrand av: Aage Mokkelbost :47 Tiltak tildelt: Marit Rovik Bjerkestrand av: Aage Mokkelbost :55 Tiltak tildelt: Anne Karina av: Aage Mokkelbost :57 Tiltak tildelt: Marit Rovik Bjerkestrand av: Aage Mokkelbost :58 Tiltak tildelt: Marit Rovik Bjerkestrand av: Aage Mokkelbost :03 Tiltak tildelt: Marit Rovik Bjerkestrand av: Aage Mokkelbost :04 Tiltak tildelt: Marianne net Kirkebø Myren av: Aage Mokkelbost :05 Tiltak tildelt: Anne Karina av: Aage Mokkelbost :05 Tiltak tildelt: Nils B. Stølen av: Aage Mokkelbost :06 Tiltak tildelt: Nils B. Stølen av: Aage Mokkelbost :10 Tiltak tildelt: Nils B. Stølen av: Aage Mokkelbost :11 Tiltak tildelt: Marit Rovik Bjerkestrand av: Aage Mokkelbost :12 Tiltak tildelt: Marit Rovik Bjerkestrand av: Aage Mokkelbost :13 Tiltak tildelt: Marit Rovik Bjerkestrand av: Aage Mokkelbost :13 Tiltak tildelt: Anne Karina av: Aage Mokkelbost :14 Tiltak tildelt: Anne Karina av: Aage Mokkelbost :14 Tiltak tildelt: Anne Karina av: Aage Mokkelbost :14 Tiltak tildelt: Anne Karina av: Aage Mokkelbost :15 Tiltak tildelt: Anne Karina av: Aage Mokkelbost :15 Tiltak tildelt: Anne Karina av: Aage Mokkelbost :15 Tiltak tildelt: Anne Karina av: Aage Mokkelbost :16 Tiltak tildelt: Anne Karina av: Aage Mokkelbost :16 Tiltak tildelt: Anne Karina av: Aage Mokkelbost Unntatt offentlighet jf. Offentlighetsloven Kjersti Lyngvær 20/21

21 :17 Tiltak tildelt: Anne Karina av: Aage Mokkelbost :17 Tiltak tildelt: Anne Karina av: Aage Mokkelbost :18 Tiltak tildelt: Lisbeth Marie Røeggen av: Aage Mokkelbost :18 Tiltak tildelt: Lisbeth Marie Røeggen av: Aage Mokkelbost :11 Tiltak tildelt: Anne Karina av: Aage Mokkelbost :35 Frist endret fra til: av Aage Mokkelbost Kommentar: Tiltak som ikke kan gjennomføres før bygningsmessige endringer blir gjort. Det avhenger av BYV :00 Epost sendt til Emne: Et avvik du er ansvarlig for, har gått over fastsatt frist!hei,aage Mokkelbost Et avvik du er ansvarlig for, har gått over fristen med 8 dag (er). Gå til avvikssystemet for å behandle avviket. Direktelink til avviket: Hilsen RiskManager NB! For å kvalitetssikre at ingen meldinger går tapt, blir også overordnet leder varslet i e-post :05 Frist endret fra til: av Aage Mokkelbost Kommentar: Renovering og tiltak er overtatt av BYV, Møre og Romsdal Fylkeskommune. Krav fra Arbeidstilsynet. Tiltak er igangsatt med igangsettingskrav raskt. Vi avventer dette Unntatt offentlighet jf. Offentlighetsloven Kjersti Lyngvær 21/21

[Ingen registreringer] AVVIK OG FORBEDRING. Detaljert Avviksrapport. Virksomhet Møre og Romsdal fylkeskommune

[Ingen registreringer] AVVIK OG FORBEDRING. Detaljert Avviksrapport. Virksomhet Møre og Romsdal fylkeskommune . Bygg 9 Status og involverte Status: Dato: Involverte: Registrert: 15.04.2015 Kjersti Lyngvær Til behandling: 15.04.2015 Aage Mokkelbost Tiltak besluttet: 15.04.2015 Aage Mokkelbost Lukket: Skademelding

Detaljer

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet ID 294 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Ansvarlig Aage Mokkelbost Tiltak besluttet 05.04.2016 Avsluttet Risikovurdering med fokus

Detaljer

[Ingen registreringer] AVVIK OG FORBEDRING. Detaljert Avviksrapport. ID 1405 Enhet RM/ST Frist Virksomhet Møre og Romsdal fylkeskommune

[Ingen registreringer] AVVIK OG FORBEDRING. Detaljert Avviksrapport. ID 1405 Enhet RM/ST Frist Virksomhet Møre og Romsdal fylkeskommune ID 2016, rom 1313, komfyrer uten punktavsug Status og involverte Status: Dato: Involverte: Registrert: 01.04.2016 Dina Gaupseth Til behandling: 13.04.2016 Rigmor R. Gujord Tiltak besluttet: 13.04.2016

Detaljer

[Ingen registreringer] AVVIK OG FORBEDRING. Detaljert Avviksrapport. ID 1411 Enhet RM/ST Frist Virksomhet Møre og Romsdal fylkeskommune

[Ingen registreringer] AVVIK OG FORBEDRING. Detaljert Avviksrapport. ID 1411 Enhet RM/ST Frist Virksomhet Møre og Romsdal fylkeskommune ID vernerunde 2016, rom 1313, vanskelige arbeidsstillinger i skrubbområde Status og involverte Status: Dato: Involverte: Registrert: 01.04.2016 Dina Gaupseth Til behandling: 13.04.2016 Marit Rovik Bjerkestrand

Detaljer

[Ingen registreringer] AVVIK OG FORBEDRING. Detaljert Avviksrapport. ID 1406 Enhet RM/ST Frist Virksomhet Møre og Romsdal fylkeskommune

[Ingen registreringer] AVVIK OG FORBEDRING. Detaljert Avviksrapport. ID 1406 Enhet RM/ST Frist Virksomhet Møre og Romsdal fylkeskommune ID 2016, manglende punktavsug på verksted 1314 Status og involverte Status: Dato: Involverte: Registrert: 01.04.2016 Dina Gaupseth Til behandling: 13.04.2016 Rigmor R. Gujord Tiltak besluttet: 25.04.2016

Detaljer

[Ingen registreringer] AVVIK OG FORBEDRING. Detaljert Avviksrapport. ID 1408 Enhet RM/ST Frist Virksomhet Møre og Romsdal fylkeskommune

[Ingen registreringer] AVVIK OG FORBEDRING. Detaljert Avviksrapport. ID 1408 Enhet RM/ST Frist Virksomhet Møre og Romsdal fylkeskommune ID 2016, rom 1313, kjemikalier uten merking Status og involverte Status: Dato: Involverte: Registrert: 01.04.2016 Dina Gaupseth Til behandling: 13.04.2016 Rigmor R. Gujord Tiltak besluttet: 13.04.2016

Detaljer

[Ingen registreringer] AVVIK OG FORBEDRING. Detaljert Avviksrapport. ID 1420 Enhet RM/ST Frist Virksomhet Møre og Romsdal fylkeskommune

[Ingen registreringer] AVVIK OG FORBEDRING. Detaljert Avviksrapport. ID 1420 Enhet RM/ST Frist Virksomhet Møre og Romsdal fylkeskommune ID vernerunde 2016, rom 1313, bygg 6, renhold Status og involverte Status: Dato: Involverte: Registrert: 01.04.2016 Dina Gaupseth Til behandling: 05.04.2016 Rigmor R. Gujord Tiltak besluttet: 05.04.2016

Detaljer

[Ingen registreringer] AVVIK OG FORBEDRING. Detaljert Avviksrapport. Virksomhet Møre og Romsdal fylkeskommune. ID 1321 Enhet SS/YS Frist

[Ingen registreringer] AVVIK OG FORBEDRING. Detaljert Avviksrapport. Virksomhet Møre og Romsdal fylkeskommune. ID 1321 Enhet SS/YS Frist Vernerunde bygg 10- År 2015 Status og involverte Status: Dato: Involverte: Registrert: 20.01.2016 Jorleif Bremnes Til behandling: 20.01.2016 Lisbeth Sandvik Tiltak besluttet: 20.01.2016 Lisbeth Sandvik

Detaljer

[Ingen registreringer] AVVIK OG FORBEDRING. Detaljert Avviksrapport. ID 1413 Enhet RM/ST Frist Virksomhet Møre og Romsdal fylkeskommune

[Ingen registreringer] AVVIK OG FORBEDRING. Detaljert Avviksrapport. ID 1413 Enhet RM/ST Frist Virksomhet Møre og Romsdal fylkeskommune ID 2016, rom 1313, glatte gulv Status og involverte Status: Dato: Involverte: Registrert: 01.04.2016 Dina Gaupseth Til behandling: 13.04.2016 Rigmor R. Gujord Tiltak besluttet: 13.04.2016 Rigmor R. Gujord

Detaljer

[Ingen registreringer] AVVIK OG FORBEDRING. Detaljert Avviksrapport. ID 1235 Enhet DH/SF/MK Frist 03.12.2015. Virksomhet Møre og Romsdal fylkeskommune

[Ingen registreringer] AVVIK OG FORBEDRING. Detaljert Avviksrapport. ID 1235 Enhet DH/SF/MK Frist 03.12.2015. Virksomhet Møre og Romsdal fylkeskommune vernerunde bygg 3 Status og involverte Status: Dato: Involverte: Registrert: 18.11.2015 Signe Louise Aasen Til behandling: 19.11.2015 Randi Berge Tiltak besluttet: 19.11.2015 Randi Berge Lukket: Skademelding

Detaljer

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet ID 298 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Ansvarlig Rigmor R. Gujord Tiltak besluttet 05.04.2016 Avsluttet Risikovurdering med fokus

Detaljer

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet ID 298 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Ansvarlig Rigmor R. Gujord Tiltak besluttet 05.04.2016 Avsluttet 04.11.2016 Risikovurdering

Detaljer

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet ID 299 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Ansvarlig Åse E.B. Slatlem Tiltak besluttet 05.04.2016 Avsluttet Risikovurdering med fokus

Detaljer

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet ID 301 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Ansvarlig Tiltak besluttet 11.04.2016 Avsluttet Risikovurdering med fokus på inneklima

Detaljer

ID Registrert Tiltak Kilde Tilhørighet Område Frist Ansvarlig Type tiltak Status. Sider 10 Unntatt offentlighet jf. Offentlighetsloven 14 1/10

ID Registrert Tiltak Kilde Tilhørighet Område Frist Ansvarlig Type tiltak Status. Sider 10 Unntatt offentlighet jf. Offentlighetsloven 14 1/10 Skoleåret /2017. Kristiansund vgs (45) 1981 29.09. Fastsette intervall for periodisk opplæring av personalet vurdering. kjøkkenet.høst HMS 17.10. Jorleif Bremnes 1982 29.09. Registrere opplæring i brannforebyggende

Detaljer

Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Tiltak besluttet 05.04.2016 Avsluttet

Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Tiltak besluttet 05.04.2016 Avsluttet ID 303 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Ansvarlig Lisbeth Sandvik Tiltak besluttet 05.04.2016 Avsluttet Risikovurdering med fokus

Detaljer

Rapport Oversikt Tiltak. HMS-handlingsplan. Utskriftsdato: Utskrift foretatt av:

Rapport Oversikt Tiltak. HMS-handlingsplan. Utskriftsdato: Utskrift foretatt av: ID Registrert Tiltak Kilde Tilhørighet Enhet Frist Ansvarlig Type tiltak Status 1469 20.01.2016 Sikkerhetskant slik at biler ikke kjører utfor på nordsiden av bygget. 1480 21.01.2016 Inneklima-kartlegging

Detaljer

Detaljert Risikorapport ID 164. Opprettet Opprettet av Åse E.B. Slatlem Vurdering startet Tiltak besluttet

Detaljert Risikorapport ID 164. Opprettet Opprettet av Åse E.B. Slatlem Vurdering startet Tiltak besluttet ID 164 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 30.09.2015 Opprettet av Åse E.B. Slatlem Vurdering startet 30.09.2015 Ansvarlig Nils Søderlund Tiltak besluttet 30.09.2015 Avsluttet Risikovurdering bygg 7

Detaljer

Handlingsplan. Oversikt over tiltak. 2014 Kristiansund vgs (20)

Handlingsplan. Oversikt over tiltak. 2014 Kristiansund vgs (20) Rapport Oversikt Tiltak Utskriftsdato: Utskrift foretatt av: Virksomhet Handlingsplan. Oversikt over tiltak. 2014 Kristiansund vgs (20) 410 1.10.2014 Tavlelys Inneklima bygg 2, rom 334 HMS 1.10.2014 Nils

Detaljer

Rapport Oversikt Avvik med beskrivelse Utskriftsdato: Utskrift foretatt av: Møre og Romsdal fylkeskommune

Rapport Oversikt Avvik med beskrivelse Utskriftsdato: Utskrift foretatt av: Møre og Romsdal fylkeskommune fylkeskommune Oversikt Avvik med beskrivelse Rapporten som presenteres vil være basert på hvilke type rettigheter man har, og hvilke valg som er gjort i bestillingsbildet. Denne rapporten er bestilt med

Detaljer

Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Tiltak besluttet 05.04.2016 Avsluttet

Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Tiltak besluttet 05.04.2016 Avsluttet ID 296 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Ansvarlig Tiltak besluttet 05.04.2016 Avsluttet Risikovurdering med fokus på inneklima

Detaljer

Bedriftsnavn: Kristiansund videregående skole

Bedriftsnavn: Kristiansund videregående skole Bedriftsnavn: Kristiansund videregående skole Møteinnkalling: AMU Dato og møtetid: Mandag 24.4.2017 Tid: 10:20 12:00 Sted: Til stede: Ikke møtt: Referent: Møterom, B3, 4. etasje Jorleif Bremnes, Kjersti

Detaljer

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet ID 315 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 19.05.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 08.06.2016 Ansvarlig Kjersti Lyngvær Tiltak besluttet 29.08.2016 Avsluttet Risikovurdering med fokus

Detaljer

RAPPORT. Vurdering av inneklimaforhold ved fylkesbiblioteket i Ålesund

RAPPORT. Vurdering av inneklimaforhold ved fylkesbiblioteket i Ålesund RAPPORT Vurdering av inneklimaforhold ved fylkesbiblioteket i Ålesund Oppdragsgiver Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesbiblioteket i Ålesund v/ Inger Lise Aarseth Postboks 1320 6001 Ålesund Gjennomført

Detaljer

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet ID 297 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Ansvarlig Steinar Hoftaniska Høgsve Tiltak besluttet 07.04.2016 Avsluttet Risikovurdering

Detaljer

Klimalogging Eiganes Skole, Duesvei 35-4023 Stavanger

Klimalogging Eiganes Skole, Duesvei 35-4023 Stavanger Klimalogging Eiganes Skole, Duesvei 35-4023 Stavanger Klimaloggingen er utført i hovedbygget til Eiganes skole, Duesvei 35. Det ble lagt ut tre loggere. Uttak av data (grafer) ble satt fra 02.06.2014 (00:00)

Detaljer

Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Tiltak besluttet 07.04.2016 Avsluttet

Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Tiltak besluttet 07.04.2016 Avsluttet ID 300 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Ansvarlig Steinar Hoftaniska Høgsve Tiltak besluttet 07.04.2016 Avsluttet Risikovurdering

Detaljer

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord Skjema Kartlegging / vernerunde Skjema Versjon: 1.01 Opprettet: 06.06.2012 Skrevet av: KRR Godkjent av: PWN Gjelder fra: 30.10.2012 Sidenr: 1 av 5 Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells

Detaljer

Vernerunde sjekkliste og oppfølging

Vernerunde sjekkliste og oppfølging Side 1 av 6 Verneområde: Tingvoll vgs hele Vernerunde gjennomført dato: 22/11/13 Deltakarar Leiar: Verneombod: Vanessa Hagen Andre: Rune Stølen Fysisk arbeidsmiljø Tilgjenge/orden/reinhald Universell utforming/tilgjenge

Detaljer

Opprettet 05.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 05.04.2016 Tiltak besluttet 15.04.2016 Avsluttet

Opprettet 05.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 05.04.2016 Tiltak besluttet 15.04.2016 Avsluttet ID 304 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 05.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 05.04.2016 Ansvarlig Rigmor R. Gujord Tiltak besluttet 15.04.2016 Avsluttet Risikovurdering med fokus

Detaljer

Verneombod: Vanessa Hagen Andre: Rune Stølen (vaktmester)

Verneombod: Vanessa Hagen Andre: Rune Stølen (vaktmester) Verneområde: Vaktmesterens verksted i kjelleren Deltakarar: Leiar: Liv Dahl Gullikstad og Bjørn Rolland Verneombod: Vanessa Hagen Andre: Rune Stølen (vaktmester) Vernerunde gjennomført dato: 20/5/2015

Detaljer

Gjennomføres årlig ved hvert verneområde (program og dekanstab) av verneombudet i samarbeid med programansvarlig/dekan.

Gjennomføres årlig ved hvert verneområde (program og dekanstab) av verneombudet i samarbeid med programansvarlig/dekan. Vernerunde AFT Gjennomføres årlig ved hvert verneområde (program og dekanstab) av verneombudet i samarbeid med programansvarlig/dekan. Prosedyre 1. Planlegging. Verneombudet planlegger hvilke av områdene

Detaljer

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole Etter å ha vært på to befaringer er det vår klare oppfatning at Landås skole ikke er av bedre kvalitet enn Fridalen. Den bærer tydelig preg av manglende vedlikehold gjennom 47 år. Generell oppussing av

Detaljer

RiskManager Avvikshåndtering Kurshefte for behandlere

RiskManager Avvikshåndtering Kurshefte for behandlere RiskManager Avvikshåndtering Kurshefte 1 BEHANDLE AVVIK... 4 1.1 Behandler mottar et nytt avvik...4 1.2 Egne notater i avviket...6 1.3 Godkjenn for behandling...7 1.4 Mulighet for overstyring/endring av

Detaljer

Vernerunde sjekkliste og oppfølging

Vernerunde sjekkliste og oppfølging Side 1 av 7 Verneområde: Hele skolen Vernerunde gjennomført dato: 7/11-2014 Deltakarar Leiar: Verneombod: Vanessa Hagen Andre: Rune Stølen (vaktmester), Anders Fløystad og Konrad Brunstad (elevrepresentanter)

Detaljer

OVERFLATER OVERFLATER

OVERFLATER OVERFLATER 40 OVERFLATER OVERFLATER Stikkordregister En nymalt flate er lettere å holde ren enn en nedslitt flate. En hel tapet beskytter veggen bedre enn en skadet tapet. En ødelagt skapdør reduserer verdien på

Detaljer

ID Registrert Frist Overskrift Enhet Konsekvens Ansvarlig Status. Sider 6 Unntatt offentlighet jf. Offentlighetsloven 14 1/6

ID Registrert Frist Overskrift Enhet Konsekvens Ansvarlig Status. Sider 6 Unntatt offentlighet jf. Offentlighetsloven 14 1/6 30.06.2017 1690 10.11.2016 16.05.2018 Sprukket vindu K207 1723 11.11.2016 01.01.2017 Øyevern bonnsliper 1773 21.11.2016 01.01.2017 Ephorte henger 1727 15.11.2016 16.03.2018 E111 \Elektro 1729 15.11.2016

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR 2013 (Utarbeidd etter vernerunden 11. desember 2012) Elektro

HANDLINGSPLAN FOR 2013 (Utarbeidd etter vernerunden 11. desember 2012) Elektro Elektro Solblending Gardiner/persienner til alle rom som har vindu mot nord, øst Driftsleiar 01.08.13 Ok og vest. Prioriterer vindu der sola kjem til. M1 Grupperom/lager Må ryddes Avd.leder 01.08.13 ombygging

Detaljer

Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Tiltak besluttet 07.04.2016 Avsluttet

Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Tiltak besluttet 07.04.2016 Avsluttet ID 302 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Ansvarlig Steinar Hoftaniska Høgsve Tiltak besluttet 07.04.2016 Avsluttet Risikovurdering

Detaljer

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking 1 av 6 Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking Dato for kontroll: 16.2.2009 Grunnkontroll: Underetasje i Grendehus og Sirius bygg. Kunde: kundenr.. Vestby kommune 100200 Fakturaadresse Vestby kommune

Detaljer

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking.

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking. 1 av Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking. Dato for kontroll: 18-19.2.2009 Grunnkontroll: av 3 stk. bygninger. Kunde: kundenr.. Vestby kommune 1002000 Fakturaadresse Vestby kommune Eiendomsavdelingen

Detaljer

Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Valgte bygg

Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Valgte bygg Created by Online2PDF.com Eidsberg kommune Tilstandsanalyse Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Ikke definert Ikke

Detaljer

Utskrift fra kvalitetssikringssystem

Utskrift fra kvalitetssikringssystem Utskrift fra kvalitetssikringssystem Vernerunderapporter våren 2014 Versjon : 1 Håndbok-ansvarlig: Kjersti Strand Lyngvær Skrevet ut: 13.02.2015 09:39:00 Kristiansund videregående skole og Fagskolen i

Detaljer

VENTILASJON VENTILASJON

VENTILASJON VENTILASJON 32 VENTILASJON VENTILASJON Stikkordregister Blås opp en plastpose og legg den i fryseren. Etter en kort stund er posen full av dugg og vanndråper. Vannet kommer ikke ut fordi det ikke finnes ventilasjon.

Detaljer

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger N O R D S K R E N T E N B O R E T T S L A G R A P P O R T VA R M E TA P I R E K K E H U S S T Y R E T N O R D S K R E N T E N S TÅ L E T O L L E F S E N 1. Grunnlag for rapporten 2. Gjennomgang av boligene

Detaljer

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet ID 311 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 09.05.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Ansvarlig Kjersti Lyngvær Tiltak besluttet 10.05.2016 Avsluttet Risikovurdering-radon. Bygg 1, 2,3,4,6,

Detaljer

BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M

BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M no-flame BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 4 STUDER INSTRUKSJONSBOK/BRUKSANVISNING... 4 SPESIFIKASJONER

Detaljer

Rapport Oversikt Avvik med beskrivelse Utskriftsdato: Utskrift foretatt av: ID Registrert Frist Overskrift Område Konsekvens Ansvarlig Status

Rapport Oversikt Avvik med beskrivelse Utskriftsdato: Utskrift foretatt av: ID Registrert Frist Overskrift Område Konsekvens Ansvarlig Status \Sentraladministrasjonen\Administrasjonsavdelinga\Personalseksjonen (1) 1845 03.01.2017 22.02.2017 Hørselsskadeleg støy på konsertar HMS Moderat Martin Hauge Lukket Beskrivelse: Konsert med Comet Kid.

Detaljer

Inneklimafaktorer. -er lufthastigheten i ventilasjonskanalen for stor?

Inneklimafaktorer. -er lufthastigheten i ventilasjonskanalen for stor? Yrkeshygieniker ved SAGA BHT får innspill om symptomer/plager som ansatte har i innemiljøet. Dette gir grunnlag for hva man bør kartlegge i lokalene, og videre hvilke tiltak som kan vurderes. Listen nedenfor

Detaljer

CO 2 -konsentrasjon skal ikke overstige 1000 ppm Temperaturen anbefales å ligge mellom 20 og 22 o C

CO 2 -konsentrasjon skal ikke overstige 1000 ppm Temperaturen anbefales å ligge mellom 20 og 22 o C Selbu ungdomsskole v/ Rektor 758 Selbu Bakgrunn Inneklimaet oleves som varierende av de ansatte ved skolen. Skolen er utstyrt med ventilasjonsanlegg, men en er usikker å effekten av dette. Det er derfor

Detaljer

Rapport om fysisk arbeidsmiljø på Tysnes skule. November 2012

Rapport om fysisk arbeidsmiljø på Tysnes skule. November 2012 Rapport om fysisk arbeidsmiljø på Tysnes skule November 2012 Omvisning på Tysnes skule Underteikna vart invitert av rektor til eit møte den 1. november for å sjå på dei fysiske tilhøva på skulen. Delar

Detaljer

Vi viser til tilsyn ved Kastellet skole den 13.9.2011 hvor følgende deltok:

Vi viser til tilsyn ved Kastellet skole den 13.9.2011 hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.09.2011 2011/16463 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Marianne Rustad Siljeholm tlf 938 21 781 Kastellet skole Birger Olivers vei 34 1176 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

Vernerunde ved Psykologisk Institutt 2002

Vernerunde ved Psykologisk Institutt 2002 Vernerunde ved Psykologisk Institutt 2002 Fysisk arbeidsmiljø Vernerunden ved instituttet denne våren ble gjennomført tirsdag 14 mai 2002. Følgende personer deltok: Rune Dahl Toril Frihagen Erling Hove

Detaljer

Rapport vedrørende fysisk arbeidsmiljø ved Landås skole

Rapport vedrørende fysisk arbeidsmiljø ved Landås skole Rapport vedrørende fysisk arbeidsmiljø ved Landås skole Tirsdag den 2.desember-08 gjennomførte Hovedverneombud Cecilie Abrahamsen en befaring på Landås skole. Befaringen ble foretatt sammen med resultatenhetsverneombud

Detaljer

0 07.05.2015 Utsendt til oppdragsgiver SK TSN TSN REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

0 07.05.2015 Utsendt til oppdragsgiver SK TSN TSN REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Eiganes skole Inneklimavurderinger DOKUMENTKODE 217661 RIBfy NOT 002 EMNE Fukt og muggsoppkartlegging TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Stavanger Eiendom OPPDRAGSLEDER Svein Kyllingstad

Detaljer

Vernerunden ble utført av programansvarlig Hallstein Hemmer og verneombud Ina M. Stuen.

Vernerunden ble utført av programansvarlig Hallstein Hemmer og verneombud Ina M. Stuen. Vernerunde AFT, Program/dekanstab: Dato: 17.06.08 Signatur: Ina M. Stuen Vernerunden ble utført av programansvarlig Hallstein Hemmer og verneombud Ina M. Stuen. Velg blant punktene i listen og føy til

Detaljer

VENTILASJONSASPEKTER I SKOLEN

VENTILASJONSASPEKTER I SKOLEN VENTILASJONSASPEKTER I SKOLEN Mål: Å lære elevene om energieffektivitet i skolen ved å fokusere på spørsmål rundt vinduer (siden disse i stor grad påvirker hvordan bygget varmes opp og ventileres). Elevene

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader Bergen kommunale bygg Bergen, 27.02.2009 Bakgrunn BKB skal rehabilitere tak og fasader på Nordnes skole. Før tekniske beskrivelser kan utarbeides, har Fylkesnes

Detaljer

Kirkeveien 161 oppfølgende inspeksjon i fuktutsatte områder

Kirkeveien 161 oppfølgende inspeksjon i fuktutsatte områder Mycoteam as Vår saksbehandler: Ole Martin Stensli Telefon dir.: 977 63 69 E-post: oms@mycoteam.no Omsorgsbygg Oslo KF Postboks 2773 Solli N-020 OSLO Dato: 9. januar 204 Vår ref: 204008 Deres ref: Kirkeveien

Detaljer

Mælan skole måling av inneklima

Mælan skole måling av inneklima Mælan skole Råkvågveien 7 7113 Husbysjøen Dato: 29.08.2017 Sak 17/1520 Arkiv: 05 Skole Mælan skole måling av inneklima Folkehelse Fosen gjennomførte 24. august 2017 inneklimamålinger ved Mælan skole. Kontaktperson

Detaljer

Sameiet Kristine Bonnevies vei 9-26 Kristine Bonnevies vei 13 0592 OSLO. SKADERAPPORT REKKEHUS OG KJEDEHUS Konklusjon skadeårsak

Sameiet Kristine Bonnevies vei 9-26 Kristine Bonnevies vei 13 0592 OSLO. SKADERAPPORT REKKEHUS OG KJEDEHUS Konklusjon skadeårsak ByggmesterKontoret AS Bølerveien 24 0690 Oslo Telefon: 22290101 Mobil: 99263000 Org.nr: 993 279 730 Kristine Bonnevies vei 13 0592 OSLO : Rapportnr 467 SKADERAPPORT REKKEHUS OG KJEDEHUS Konklusjon skadeårsak

Detaljer

Detaljert Risikorapport ID 413

Detaljert Risikorapport ID 413 ID 413 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 07.02.2017 Opprettet av Mari Anne Bjørkmann Vurdering startet 07.02.2017 Ansvarlig Mari Anne Bjørkmann Tiltak besluttet 07.02.2017 Avsluttet Gyldig i perioden:

Detaljer

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør RAPPORT : STED : DATO : UTARBEIDET AV: BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN 4 25.2.15 Helge Aasli HSH Entreprenør HSH Entreprenør AS Markens gate 42 4612 KRISTIANSAND-S T: 38 10 58 00 F: 38 10 58 01 Pkt. 1.0

Detaljer

Detaljert Risikorapport Status Dato Risikoområde Opprettet av Ansvarlig HMS - utdanningsavdelinga Gyldig i perioden: Sted: Mål / hensikt Bakgrunn

Detaljert Risikorapport Status Dato Risikoområde Opprettet av Ansvarlig HMS - utdanningsavdelinga Gyldig i perioden: Sted: Mål / hensikt Bakgrunn ID 201 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 18.12.2015 Opprettet av Vurdering startet 18.12.2015 Ansvarlig Tiltak besluttet 18.12.2015 Avsluttet HMS - utdanningsavdelinga Gyldig i perioden: 12/18/2015-12/31/2017

Detaljer

Ivar Fagernes

Ivar Fagernes Ivar Fagernes 14.11.2011 1 TU, april 2008: 128 skoler stengt av fikk sjokk på Biri ungdomsskole. Vannlekkasjer fra taket, muselort på skolekjøkkenet, luftveisplager og bare ni grader i klasserommet. Biriskolen

Detaljer

1/9. OPPLYSNINGER Undelstad Huseierlag har engasjert OPAK AS v/jan Skau for rådgivning ved planlegging og rehabilitering av takene.

1/9. OPPLYSNINGER Undelstad Huseierlag har engasjert OPAK AS v/jan Skau for rådgivning ved planlegging og rehabilitering av takene. 1/9 A-125321 UNDELSTADVEIEN OG UNDELSTAD TERRASSE DATO: 09.04.2014 NOTAT O- 1 FRA BEFARING AV TAK INNE OG UTE OPPLYSNINGER Undelstad Huseierlag har engasjert OPAK AS v/jan Skau for rådgivning ved planlegging

Detaljer

Vernerunde sjekkliste og oppfølging

Vernerunde sjekkliste og oppfølging Side 1 av 6 retningslinje Verneområde:Molde vg skole Vernerunde gjennomført dato:18.01.13 Deltakere : Hovedverneombud Arne Brevik, vaktmester Olav Morstøl, Leif Terje Bergseth ATV Elevrådsleder Charlotte

Detaljer

Videokonferanse Praktisk bruk av IK-bygg

Videokonferanse Praktisk bruk av IK-bygg Videokonferanse Praktisk bruk av IK-bygg Eksempler fra NAAF-prosjekter i Nord-Fron- og Bærum kommune 26. og 27. august 2014 i Karasjok, Rica hotell Kai Gustavsen. Fagsjef inneklima, HMS og miljørettet

Detaljer

Godt inneklima bidrar til god helse og bedre læring. Derfor samarbeider Arbeidstilsynet med helse- og undervisningsmyndighetene i dette prosjektet.

Godt inneklima bidrar til god helse og bedre læring. Derfor samarbeider Arbeidstilsynet med helse- og undervisningsmyndighetene i dette prosjektet. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 18.06.2012 2012/9094 DERES DATO 02.05.2012 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Svein Wilhelm Kristiansen tlf 928 92 663 Stavanger kommune Postboks 8001 4068 Stavanger Att. Rådmann

Detaljer

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende:

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 04.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bernt Kristian Øye tlf 959 63 941 SØNDRE LAND KOMMUNE Hovsbakken 1 2860 HOV Att: Rådmannen TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Vestliskrenten Sameie Drifts- og Vedlikeholdsinstruks Rehabiliterte terrasser

Vestliskrenten Sameie Drifts- og Vedlikeholdsinstruks Rehabiliterte terrasser Vestliskrenten Sameie Drifts- og Vedlikeholdsinstruks Rehabiliterte terrasser Vestliskrenten Sameie Ragnhild Schibbyesv. 13 0968 Oslo E-post: styret@vestli.no - www.vestli.no Telefon styreleder: 415 02

Detaljer

Trebjelkelag mot kaldt loft

Trebjelkelag mot kaldt loft - TB-02 Trebjelkelag mot kaldt loft Trebjelkelag mot kaldt loft u/ isolering og dampsperre Etterisolering på overside Generelt Dette arbeidet utføres på loft, og forutsetter god atkomst for personer og

Detaljer

De «snille muggsoppskadene»

De «snille muggsoppskadene» De «snille muggsoppskadene» Ole Erik Carlson, Avd. leder inneklima Mycoteam as www.mycoteam.no «Snille» skader - innhold Hva vet man om fukt- og muggsoppskader? Hva er en «snill» skade? Hvordan vurderer

Detaljer

Tilstandsanalyse Møhlenpris skole Bildedokumentasjon. Bilde 2.01: Defekt taknedløp ved søre hovedinngang medfører høy fuktbelastning.

Tilstandsanalyse Møhlenpris skole Bildedokumentasjon. Bilde 2.01: Defekt taknedløp ved søre hovedinngang medfører høy fuktbelastning. Bilde 2.01: Defekt taknedløp ved søre hovedinngang medfører høy fuktbelastning. Bilde 2.02: Malingsflass, puss- og råteskader på innsiden av vegg på fra foregående bilde. Side 1 av 22 Bilde 2.03: Defekt

Detaljer

Økoteam på Torød, energi:

Økoteam på Torød, energi: Økoteam på Torød, energi: Møte tre i Kirkestuen på Torød mandag 28.april 2014 kl 17.30 til ca 20.00 Enkelt vedlikehold som sparer energi, tetting og justeringer. Oppvarmingskilder og enkle styringsmetoder,

Detaljer

Energieffektive bygninger og inneklima Hva går godt og hva går galt?

Energieffektive bygninger og inneklima Hva går godt og hva går galt? Energieffektive bygninger og inneklima Hva går godt og hva går galt? Johan Mattsson Fagsjef, Dr. philos. www.mycoteam.no Det er mye som går bra! Energieffektivisering Lydisolering Fravær av kuldetrekk

Detaljer

OPPGRADERING AV HERREDSHUSET.

OPPGRADERING AV HERREDSHUSET. OPPGRADERING AV HERREDSHUSET. I HMS-planen for 2007 ble det satt opp to oppgaver angående Herredshuset, oppgradering av huset og trivselstiltak innen huset. Tiltakene skulle være felles for PBOM og Landbruk.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VESTLI SKOLE. Arbeidstilsynet Oslo viser til tilsyn ved Vestli skole 20.09.2011 hvor følgende deltok:

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VESTLI SKOLE. Arbeidstilsynet Oslo viser til tilsyn ved Vestli skole 20.09.2011 hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 11.10.2011 2011/19697 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lena Blomdahl tlf 909 43 316 Utdanningsetaten Oslo kommune Postboks 6127 Etterstad 0602 OSLO TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR 2015/2016 (Utarbeidd etter vernerunden 3. desember 2015)

HANDLINGSPLAN FOR 2015/2016 (Utarbeidd etter vernerunden 3. desember 2015) Elektro Elektro Bygg 18 (Brakke nord) M4 Gardinstenger Oppheng på gardinstenger utbetrast Driftsleiar M5 Lause kontakter Kontaktane skiftes ut / festes Avd. leiar Hull i vegg / ventil på vegg inntil toalett

Detaljer

Inneklimamåling ved Åset Skole, Åfjord

Inneklimamåling ved Åset Skole, Åfjord Miljørettet helsevern i Fosen IKS Bjugn Osen Rissa Roan Ørland Åfjord Åset Skole 7170 Åfjord Dato: 16.06.2011 Vår ref.: 11/ Arkiv: 302131 Inneklimamåling ved Åset Skole, Åfjord 16.juni 2011 Kopi til: Folkehelse

Detaljer

HMS mål skoleåret 2015/2016. Fysisk arbeidsmiljø

HMS mål skoleåret 2015/2016. Fysisk arbeidsmiljø Kristiansund videregående skole og Fagskolen i Kristiansund HMS mål skoleåret 2015/2016 Mål Gjennomføre radonmålinger Inneklimakartlegging Bygg 2 Inneklimakartlegging Bygg 7 Inneklimakartlegging Bygg 9

Detaljer

1 Sameiet Cort Adelers Gate 25 Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Cort Adelers Gate 25 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Tiltak besluttet 05.04.2016 Avsluttet

Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Tiltak besluttet 05.04.2016 Avsluttet ID 295 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Ansvarlig Randi Berge Tiltak besluttet 05.04.2016 Avsluttet Risikovurdering med fokus

Detaljer

Møre og Romsdal fylkeskommune\skolane\kristiansund vgs (36)

Møre og Romsdal fylkeskommune\skolane\kristiansund vgs (36) \Skolane\Kristiansund vgs (36) 445 16.10.2014 30.10.2014 Inneklima bygg 2, rom 334 HMS Svært alvorlig Kjersti Lyngvær Lukket 447 16.10.2014 30.10.2014 Hylle er ikke festet til vegg og kan medføre ulykke

Detaljer

Oppmåling og tilstand. Gammelfjøset på Skjetlein videregående skole 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø

Oppmåling og tilstand. Gammelfjøset på Skjetlein videregående skole 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø Oppmåling og tilstand Gammelfjøset på Skjetlein videregående skole 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø 1 Innhold Innledning Oppmåling 1. etasje 2. etasje 3. etasje Snitt Fasader Gammelfjøsets tilstand Kilder

Detaljer

HMS-vernerunde Hvem og hvor? Dato Innleverte besvarelser 26 Ikke-innleverte besvarelser 0 Invitasjoner godkjent 37

HMS-vernerunde Hvem og hvor? Dato Innleverte besvarelser 26 Ikke-innleverte besvarelser 0 Invitasjoner godkjent 37 Dato 22.10.2010 13.35 Innleverte besvarelser 26 Ikke-innleverte besvarelser 0 Invitasjoner godkjent 37 1. Hvem og hvor? 1.1 Jeg er... Fast ansatt 12 46,2 % Midlertidig ansatt 12 46,2 % Student 0 0,0 %

Detaljer

Bakkehavn barnehage Utvendig Lekkasje fra tak over plattingene langs ytterveggene må repareres.

Bakkehavn barnehage Utvendig Lekkasje fra tak over plattingene langs ytterveggene må repareres. Bydel Østensjø - vedlikeholdsbehov i bydelens kommunale barnehager. Oversikt over styrernes vurderinger av nødvendig innvendig og utvendig vedlikehold i barnehager der OBY er ansvarlig for bygget. Bakkehavn

Detaljer

RiskManager Avvikshåndtering. Kurshefte for meldere

RiskManager Avvikshåndtering. Kurshefte for meldere RiskManager Avvikshåndtering Kurshefte for meldere Innhold 1 INNLEDNING - MODUL FOR AVVIKSHÅNDTERING... 3 2 MIN PROFIL I AVVIKSMODULEN... 4 3 MELDE ET AVVIK... 5 3.1 Avviksskjema...6 3.1.1 Enhet meldingen

Detaljer

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B 10/2173-1 613 Salg av Kommunal bolig Boligens adresse: Skeiet 5 B Gnr 101 bnr 236 Eiendom Opplysninger om tomta Gnr:101 Bnr: 236 Areal: Beliggenhet, opparbeidelse,

Detaljer

- Endret bygningsfysikk hva er mulig?

- Endret bygningsfysikk hva er mulig? 1 www.sintefbok.no 2 NBEF-kurs, 1-2. november 2011 Oppgradering av bygninger-utfordringer og muligheter Etterisolering - Endret bygningsfysikk hva er mulig? Stig Geving, prof. NTNU Institutt for bygg,

Detaljer

FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene

FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene Ajourført 27. juli 2012 Sameiet Solhaugen vil i år få utført rehabilitering av takene over alle 11 oppganger. Dette er et omfattende

Detaljer

Arbeidsmiljøutvalget Årsrapport vernerunder - til AMU - for 2015

Arbeidsmiljøutvalget Årsrapport vernerunder - til AMU - for 2015 Arkivsaknr: 2015/1901 Arkivkode: Saksbehandler: Wenche O. Bergheim-Evensen Saksgang Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 03.02.2016 Årsrapport vernerunder - til AMU - for 2015 Rådmannens forslag til vedtak: Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

VEILEDNING TIL HMS-RUNDE

VEILEDNING TIL HMS-RUNDE VEILEDNING TIL HMS-RUNDE HMS-runde skal gjennomføres årlig ved hvert verneområde i samarbeid mellom leder, verneombud, driftsavdeling (ved behov), HMS-saksbehandler og BHT (ved behov). Det er et lederansvar

Detaljer

Fuktrisiko i bygg med høyisolerte konstruksjoner, lite luftlekkasjer og ballansert ventilasjon

Fuktrisiko i bygg med høyisolerte konstruksjoner, lite luftlekkasjer og ballansert ventilasjon Fuktrisiko i bygg med høyisolerte konstruksjoner, lite luftlekkasjer og ballansert ventilasjon Sivert Uvsløkk 1 Viktige mål ved bygging av hus: God inneluft Lav fuktrisiko Lavt energibehov Det oppnår vi

Detaljer

Helse i det vi gjør! Inneklimapiloter i Vestfold fylkeskommune. Øyvind Trygstad - Eiendomsseksjonen

Helse i det vi gjør! Inneklimapiloter i Vestfold fylkeskommune. Øyvind Trygstad - Eiendomsseksjonen Helse i det vi gjør! Inneklimapiloter i Vestfold fylkeskommune Øyvind Trygstad - Eiendomsseksjonen Utgangspunkt Fylkeskommunen får tilsyn og avvik fra Miljørettet helsevern med krav om tilfredsstillende

Detaljer

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc Beskrivelse av objekt 21 Grunn og fundamenter Ikke vurdert. SUM TILTAK BYGG KR 910.000 22 Bæresystem Ikke vurdert. 23 Yttervegger Det er registrert fukt og fuktskader på innside av yttervegger. Brukere

Detaljer

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg TEK10 - nye krav TEK10 - nye regelverkskrav 11-12 1. juli 2010 kom det krav om installasjon av automatiske brannalarmanlegg i de fleste typer bygg beregnet

Detaljer

Vernerundeskjema. Ja/Nei Tiltak Kommentar Ansvarlig Tidsfrist

Vernerundeskjema. Ja/Nei Tiltak Kommentar Ansvarlig Tidsfrist Vernerundeskjema 1.Orden/Renhold Er renholdet tilfredsstillende? Er det faste renholdsrutiner? Følges de? Utføres regelmessig hovedrengjøring? (Hvor ofte?) Har arbeidstakerne ansvar for orden og renhold

Detaljer

Tilsyn - ÅS KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - ÅS KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 6 08.09.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER ANNE KARINE NEDBERG, TLF. 91684141 ÅS KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Postboks 195 1431 ÅS Orgnr 974642840 Tilsyn - ÅS

Detaljer