Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet"

Transkript

1 ID 294 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Ansvarlig Aage Mokkelbost Tiltak besluttet Avsluttet Risikovurdering med fokus på inneklima våren Bygg 9 Gyldig i perioden: 3/14/2016-3/14/2019 Sted: Bygg 9 mars 2016 Mål / hensikt Skolen ønsker å jobbe systematisk for å bedre skolens inneklima. Arbeidslokaler skal være utformet og innredet slik at de enkelte arbeidsplasser, personalrom mv. får tilfredsstillende inneklima. Standard for inneklima skal følge krav i aktuelle lover og forskrifter. Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler 2-14 og veiledning «Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen er sentrale. Hva påvirket inneklima/ risikoelementer/farekilder: Fuktighet. Fuktskader, mugg og sopp Liten tilgang på oksygen Høyt innhold av CO2 Ventilasjonsanleggets effekt og vedlikehold Renhold Temperatur Solinnstråling Muligheter for utlufting Trekk Sjenerende lukt Giftige /helseskadelige stoffer Organiske stoffer Forbrenningsgasser Støv Radon De vanligste symtomene på dårlig og konsekvensene av dårlig inneklima: slimhinneirritasjon i øyne, nese, hals tørrhet, kløe, hoste hyppige luftveisinfeksjoner unormal trøtthet hodepine allmenn uopplagthet ukonsentrert vanskeligheter med å lære nye ting -hukommelse utvikling av luftveissykdommer eksem i huden, særlig i ansikt og på hender Symptomene kommer gjerne etter en tids opphold i lokalene og øker i styrke utover dagen. Når man forlater lokalene avtar problemene gradvis. Bakgrunn 1/27

2 Skolen ved den enkelte avdeling har benyttet vernerunde som kartlegging før gjennomføringen av risikovurderingen. Det er gjennomført vernerunde følgende dato: ID vernerunde: 1402 Kartleggingsskjema fra vernerunden ligger med som eget vedlegg. Ved vernerunden registreres alle avvik, men vi velger oss ut enkelte områder som vi ønsker å sette spesiell fokus på. AMU har , sak 11/2016, besluttet at årets vernerunder skal ha spesiell fokus på: Inneklima med fokus på: o Fuktskader, mugg og sopp o Temperatur o Trekk o Luftkvalitet o Sjenerende lukt o Arbeidsområde har tilstrekkelig oksygeninnhold o Ved behov: Ventilasjonsanlegg er utstyrt med feilvarsling o Solavskjerming o Helsefarlige stoffer o Renhold/støv Frie rømningsveier Beskrivelse og avgrensninger Kun de avvik eller mangler som er avdekket i vernerunden tas det høyde for ved denne risikovurdering. Øvrige forhold forhold er ikke beskrevet i denne vurderingen. Skolen er i gang med egne radonkartlegginger. Radon er derfor ikke tema ved denne risikovurdering. Skolen har egne vernerunder med fokus på kjemikalier med kjemikalieansvarlig. Forutsetninger, antakelser og forenklinger Skolen har utarbeidet egen prosedyre for oppfølging av skolens inneklima. Denne har vært presentert for ledelsen 9.februar. Vedlegg Oppfølging av skolens inneklima.pdf Vernerunderapport bygg doc Referanser 2/27

3 Oppsummering, resultat og endelig vurdering I oppsummeringen presenteres en oversikt over farer og uønskede hendelser, samt resultat for det enkelte konsekvensområdet. Farekilde: Uønsket hendelse: Fuktighet. Fuktskader, mugg og sopp Fuktskader kan gi helseproblemer Konsekvensområde: Mennesker Risiko før tiltak: Risiko etter tiltak: Materielle verdier/økonomi Risiko før tiltak: Risiko etter tiltak: Risikoreduserende tiltak Ansvarlig Registrert Frist Status Inneklima. Rom 920. Fuktflekker i takplater. Marit Rovik Bjerkestrand Til behandling Inneklima. Gang 2. Etg: Fuktflekker i takplater flere steder. Marit Rovik Bjerkestrand Til behandling Inneklima. Arbeidsrom 925 Fukt i takplate Marit Rovik Bjerkestrand Til behandling Inneklima. Rom 911: Spesiell lukt i rommet samt fuktflekk i takplate. Marit Rovik Bjerkestrand Til behandling Inneklima. Kontorer RIK: Dårlig inneluft Marianne Janet Kirkebø Myren I arbeid Inneklima. Rom 914 Fuktflekk v/stolpe yttervegg. Rom 915. Fukt i takplater mot vindu. Gang/tak under vaskehall. Fukt i takplate. Marit Rovik Bjerkestrand Til behandling Annet. Rom 922: Takplate ødelagt. Annet. Finner tusenbein, fleskebille og sølvkre eksempelvis på kontorer og klasserom i første etasje. Annet. Taket på bygget har ei tekking som er i dårlig forfatning. Marit Rovik Bjerkestrand Til behandling Farekilde: Uønsket hendelse: Temperatur- for høy eller for lav temperatur For lav temperatur Konsekvensområde: Mennesker Risiko før tiltak: Risiko etter tiltak: Risikoreduserende tiltak Ansvarlig Registrert Frist Status Inneklima. Arbeidsrom 925: Trekkfullt og kaldt Inneklima. Rom 910: Kaldt og trekker fra vinduer. Marit Rovik Bjerkestrand Til behandling Inneklima. Kontorer RIK: Dårlig inneluft Marianne Janet Kirkebø Myren I arbeid Inneklima. Rom 920, 921, 922, 923 og 924: Trekker fra vinduene. Inneklima. OT-kontor. Problem med innetemperatur. Kaldt om vinteren. Annet. Kontor leder RIK: Vegg mot bygg 3 i dårlig forfatning. Gir etter ved vind. Trekkfullt. Råte? Nils B. Stølen Til behandling Marit Rovik Bjerkestrand Til behandling Uønsket hendelse: For høy temperatur Konsekvensområde: Mennesker Risiko før tiltak: Risiko etter tiltak: 3/27

4 Farekilde: Uønsket hendelse: Temperatur- for høy eller for lav temperatur Ujevn temperatur som er vanskelig å regulere Konsekvensområde: Mennesker Risiko før tiltak: Risiko etter tiltak: Risikoreduserende tiltak Ansvarlig Registrert Frist Status Inneklima. Arbeidsrom 925: Trekkfullt og kaldt Inneklima. Rom 910: Kaldt og trekker fra vinduer. Marit Rovik Bjerkestrand Til behandling Inneklima. Kontorer RIK: Dårlig inneluft Marianne Janet Kirkebø Myren I arbeid Inneklima. Rom 920, 921, 922, 923 og 924: Trekker fra vinduene. Inneklima. OT-kontor. Problem med innetemperatur. Kaldt om vinteren. Annet. Kontor leder RIK: Vegg mot bygg 3 i dårlig forfatning. Gir etter ved vind. Trekkfullt. Råte? Nils B. Stølen Til behandling Marit Rovik Bjerkestrand Til behandling Uønsket hendelse: Trekk Konsekvensområde: Mennesker Risiko før tiltak: Risiko etter tiltak: Risikoreduserende tiltak Ansvarlig Registrert Frist Status Inneklima. Arbeidsrom 925: Trekkfullt og kaldt Inneklima. Rom 910: Kaldt og trekker fra vinduer. Inneklima. Rom 920, 921, 922, 923 og 924: Trekker fra vinduene. Inneklima. OT-kontor. Problem med innetemperatur. Kaldt om vinteren. Annet. Kontor leder RIK: Vegg mot bygg 3 i dårlig forfatning. Gir etter ved vind. Trekkfullt. Råte? Marit Rovik Bjerkestrand Til behandling Nils B. Stølen Til behandling Marit Rovik Bjerkestrand Til behandling 4/27

5 Farekilde: Uønsket hendelse: Opplevd luftkvalitet Helseplager grunnet dårlig inneklima. Konsekvensområde: Mennesker Risiko før tiltak: Risiko etter tiltak: Risikoreduserende tiltak Ansvarlig Registrert Frist Status Inneklima. Kontorer RIK: Dårlig inneluft Marianne Janet Kirkebø Myren I arbeid Inneklima. Kontorer 1. Etg. OT-kontor, PPTkontor- rådgiverkontorer dårlig inneluft. Service/oppfølging. Arbeidsrom 925: Rist foran en luftekanal mangler. Rom 911: Rist foran en luftekanal mangler. Nils B. Stølen Til behandling Uønsket hendelse: Sjenerende lukt Konsekvensområde: Mennesker Risiko før tiltak: Risiko etter tiltak: Farekilde: Uønsket hendelse: Helsefarlige stoffer Eksponering for helseskadelige stoffer Konsekvensområde: Mennesker Risiko før tiltak: Risiko etter tiltak: Risikoreduserende tiltak Ansvarlig Registrert Frist Status Budd på rutine, lov-forskrift. Bøttekott for renholder. Mangler datablad for kjemikalier. Bøttekott for renholder. Mangler nødvendig verneutstyr bruk/blanding av kjemikalier. Lisbeth Marie Røeggen Gjennomført 5/27

6 Farekilde: Uønsket hendelse: Renhold/støv Mye støv og smuss Konsekvensområde: Mennesker Risiko før tiltak: Risiko etter tiltak: Risikoreduserende tiltak Ansvarlig Registrert Frist Status Renhold/støv. Rom 920: Hull i golvbelegg som gjør det vanskelig med renhold. Renhold/støv. Gang 2. Etg. Hull i golvbelegg som gjør det vanskelig med renhold. Renhold/støv. Gang utenfor helsesøsterkontor store sprekker i golvbelegg. Vanskeliggjør renhold. Renhold/støv. Betonggolv utenfor RIKkontoret har stor sprekk. Vanskeliggjør renhold. Renhold/støv. Rom 923: Mangler et dekklokk i golvet. Renhold/støv. Gang 2. etg. Henger gammel posesnus i flere av takplatene. Farekilde: Uønsket hendelse: Rømningsveier Rømningsveiene er sperret, og kan medføre problematikk ved evakuering Konsekvensområde: Mennesker Risiko før tiltak: Risiko etter tiltak: Risikoreduserende tiltak Ansvarlig Registrert Frist Status Tekniske risikofaktorer. Rømningsvei 1. Etg. Dør ødelagt. Tekniske risikofaktorer (Utforming med tanke på sikkerhet) Utgangsdør i både 1. og 2. etg er svært tunge å få opp. Aage Mokkelbost Avvist 6/27

7 Farekilde: Uønsket hendelse: Støy Konfidensielle samtaler høres på andre kontor. Konsekvensområde: Mennesker Risiko før tiltak: Risiko etter tiltak: Risikoreduserende tiltak Ansvarlig Registrert Frist Status Støy. Kontorer 1. Etg: Hører hva som blir sagt i nabokontoret. Mange konfidensiell samtaler av ulik art. Nils B. Stølen Til behandling Farekilde: Uønsket hendelse: Belysning Manglende belysning til tavla Konsekvensområde: Mennesker Risiko før tiltak: Risiko etter tiltak: Materielle verdier/økonomi Risiko før tiltak: Risiko etter tiltak: Risikoreduserende tiltak Ansvarlig Registrert Frist Status Tavlebelysning rom 920, 921, 922 og 923 er for dårlig I arbeid Endelig vurdering 7/27

8 Oversikt involverte enheter og personell En risikovurdering kan gjelde for en, eller flere enheter i organisasjonen. Denne oversikten presenterer involverte enheter og personell for gjeldende risikovurdering. Enhet /-er risikovurderingen omfatter - PB/TP2 - RIK ressurssenter - Elevtjenesten - RIK, ressurssenter maritim utdanning Deltakere Nils B. Stølen Marianne Janet Kirkebø Myren Lesere Andre involverte/interessenter Mone Lund Grønseth Annelen Sandø Følgende akseptkriterier er besluttet for risikoområdet HMS: Materielle verdier/økonomi Mennesker Omdømme Ytre miljø 8/27

9 Oversikt over eksisterende, relevante tiltak som er hensyntatt i risikovurderingen I tabellen under presenteres eksisterende tiltak som er hensyntatt ved vurdering av sannsynlighet og konsekvens for aktuelle uønskede hendelser. Farekilde Uønsket hendelse Tiltak hensyntatt ved vurdering Fuktighet. Fuktskader, mugg og sopp Temperatur- for høy eller for lav temperatur Fuktskader kan gi helseproblemer For lav temperatur For høy temperatur Ujevn temperatur som er vanskelig å regulere Trekk Opplevd luftkvalitet Helseplager grunnet dårlig inneklima. Sjenerende lukt Helsefarlige stoffer Renhold/støv Rømningsveier Støy Belysning Eksponering for helseskadelige stoffer Mye støv og smuss Rømningsveiene er sperret, og kan medføre problematikk ved evakuering Konfidensielle samtaler høres på andre kontor. Manglende belysning til tavla Eksisterende og relevante tiltak med beskrivelse: Skolen har ukentlig ettersyn av skolens ventilasjonsanlegg. Ansvar: Vaktmester Skolen har vedlikeholdsavtale for årlig ettersyn og service av ventilasjonsanlegget Ekstern leverandør: GK Renhold. Skolen har egene retningsliner for dette Skolen har daglig renhold samt periodisk renhold. Vedlagt følger prosedyre for renhold for klasserom og spesialrom. Plan for daglig renhold inneholder personopplysninger, og legges derfor ikke med. Vedlagt følger også plan for periodisk renhold 9/27

10 Risikoanalyse med vurdering av sannsynlighet og konsekvens I denne delen av rapporten presenteres detaljer dokumentasjon av de farer, uønskede hendelser og årsaker som er vurdert. Innledningsvis oppsummeres farer med tilhørende uønskede hendelser som er tatt med i vurderingen. Følgende farer og uønskede hendelser er vurdert i denne risikovurderingen: Fuktighet. Fuktskader, mugg og sopp Fuktskader kan gi helseproblemer Temperatur- for høy eller for lav temperatur For lav temperatur For høy temperatur Ujevn temperatur som er vanskelig å regulere Trekk Opplevd luftkvalitet Helseplager grunnet dårlig inneklima. Sjenerende lukt Helsefarlige stoffer Eksponering for helseskadelige stoffer Renhold/støv Mye støv og smuss Rømningsveier Støy Rømningsveiene er sperret, og kan medføre problematikk ved evakuering Konfidensielle samtaler høres på andre kontor. Belysning Manglende belysning til tavla Oversikt over besluttede risikoreduserende tiltak med beskrivelse: Tavlebelysning rom 920, 921, 922 og 923 er for dårlig. Tavlebelysning ligger langt under anbefalte nivå. Sendt avvik. Inneklima. Rom 920. Fuktflekker i takplater. Rom 920. Fuktflekker i takplater. Plater må skiftes og det må være sikkert at det ikke er mugg/soppsporer i takkonstruksjonene. Inneklima. Gang 2. Etg: Fuktflekker i takplater flere steder. Gang 2. Etg: Fuktflekker i takplater flere steder. Plater må skiftes og det må være sikkert at det ikke er mugg/soppsporer i takkonstruksjonene. Inneklima. Arbeidsrom 925 Fukt i takplate Arbeidsrom 925 Fukt i takplate. Plater må skiftes og det må være sikkert at det ikke er mugg/soppsporer i takkonstruksjonene. Inneklima. Arbeidsrom 925: Trekkfullt og kaldt Arbeidsrom 925: Trekkfullt og kaldt. Få orden på temperatur og tetting rundt vinduer. Inneklima. Rom 911: Spesiell lukt i rommet samt fuktflekk i takplate. Rom 911: Spesiell lukt i rommet samt fuktflekk i takplate. Plate må skiftes og det må være sikkert at det ikke er mugg/soppsporer i takkonstruksjonene. Inneklima. Rom 910: Kaldt og trekker fra vinduer. Rom 910: Kaldt og trekker fra vinduer. Få orden på temperatur og tetting rundt vinduer. 10/27

11 Inneklima. Kontorer RIK: Dårlig inneluft Kontorer RIK: Dårlig inneluft. Ventilasjonsanlegg må gjøres noe med. Inneklima. Rom 920, 921, 922, 923 og 924: Trekker fra vinduene. Rom 920, 921, 922, 923 og 924: Trekker fra vinduene. Tette rundt vinduene. Inneklima. Kontorer 1. Etg. OT-kontor, PPT-kontor- rådgiverkontorer dårlig inneluft. Kontorer 1. Etg. OT-kontor, PPT-kontor- rådgiverkontorer dårlig inneluft. Få orden på ventilasjonsanlegg. Inneklima. OT-kontor. Problem med innetemperatur. Kaldt om vinteren. OT-kontor. Problem med innetemperatur. Kaldt om vinteren. Få gjort noe for å regulere varmen. Inneklima. Rom 914 Fuktflekk v/stolpe yttervegg. Rom 915. Fukt i takplater mot vindu. Gang/tak under vaskehall. Fukt i takplate. Rom 914 Fuktflekk v/stolpe yttervegg. Rom 915. Fukt i takplater mot vindu. Gang/tak under vaskehall. Fukt i takplate. Plater skiftes, årsak kartlegges og det må være sikkert at det ikke er mugg/soppsporer i takkonstruksjonene. Støy. Kontorer 1. Etg: Hører hva som blir sagt i nabokontoret. Mange konfidensiell samtaler av ulik art. Kontorer 1. Etg: Hører hva som blir sagt i nabokontoret. Mange konfidensiell samtaler av ulik art. Få til lydtetting. Budd på rutine, lov-forskrift. Bøttekott for renholder. Mangler datablad for kjemikalier. Bøttekott for renholder. Mangler nødvendig verneutstyr bruk/blanding av kjemikalier. Bøttekott for renholder. Mangler datablad for kjemikalier. Bøttekott for renholder. Mangler nødvendig verneutstyr bruk/blanding av kjemikalier. Datablad og verneutstyr skaffes til veie. Service/oppfølging. Arbeidsrom 925: Rist foran en luftekanal mangler. Rom 911: Rist foran en luftekanal mangler. Arbeidsrom 925: Rist foran en luftekanal mangler. Rom 911: Rist foran en luftekanal mangler. Monter rister. Tekniske risikofaktorer. Rømningsvei 1. Etg. Dør ødelagt. Rømningsvei 1. Etg. Dør ødelagt. Dør må skiftes. Renhold/støv. Rom 920: Hull i golvbelegg som gjør det vanskelig med renhold. Rom 920: Hull i golvbelegg som gjør det vanskelig med renhold. Belegg repareres. Renhold/støv. Gang 2. Etg. Hull i golvbelegg som gjør det vanskelig med renhold. Gang 2. Etg. Hull i golvbelegg som gjør det vanskelig med renhold. Belegg repareres. Renhold/støv. Gang utenfor helsesøsterkontor store sprekker i golvbelegg. Vanskeliggjør renhold. Gang utenfor helsesøsterkontor store sprekker i golvbelegg. Vanskeliggjør renhold. Belegg repareres. Renhold/støv. Betonggolv utenfor RIK-kontoret har stor sprekk. Vanskeliggjør renhold. Betonggolv utenfor RIK-kontoret har stor sprekk. Vanskeliggjør renhold. Tette sprekker. Renhold/støv. Rom 923: Mangler et dekklokk i golvet. Rom 923: Mangler et dekklokk i golvet. Dekklokk monteres. Renhold/støv. Gang 2. etg. Henger gammel posesnus i flere av takplatene. Gang 2. etg. Henger gammel posesnus i flere av takplatene. Plater byttes fordi det er umulig å rengjøre dem. Annet. Rom 922: Takplate ødelagt. Rom 922: Takplate ødelagt.takplate skiftes. Annet. Kontor leder RIK: Vegg mot bygg 3 i dårlig forfatning. Gir etter ved vind. Trekkfullt. Råte? Kontor leder RIK: Vegg mot bygg 3 i dårlig forfatning. Gir etter ved vind. Trekkfullt. Råte? Vegg må repareres. Annet. Finner tusenbein, fleskebille og sølvkre eksempelvis på kontorer og klasserom i første etasje. Finner tusenbein, fleskebille og sølvkre eksempelvis på kontorer og klasserom i første etasje. Har ofte sammenheng med fukt. Finne årsak. Tekniske risikofaktorer (Utforming med tanke på sikkerhet) Utgangsdør i både 1. og 2. etg er svært tunge å få opp. 11/27

12 Utgangsdør i både 1. og 2. etg er svært tunge å få opp. Ved krisesituasjon kan det få alvorlige konsekvenser. Dørene må derfor utbedres. Annet. Taket på bygget har ei tekking som er i dårlig forfatning. Taket på bygget har ei tekking som er i dårlig forfatning. Det er huller vannet trenger inn i og lekkasjene må ha vært store. Har stått bøtter inne for å ta opp vannet. Tak må utbedres og det må kontrolleres for mugg/sopp og råte. Fuktighet. Fuktskader, mugg og sopp (farekilde) De helseskadelige virkningene av fuktskader med muggvekst er betydelige. Fuktighet. Fuktskader, mugg og sopp/fuktskader kan gi helseproblemer (uønsket hendelse) Fuktskader og fukt i bygningsmaterialer og klimainstallasjoner er en viktig kilde til inneklimaproblemer. Fuktskader av byggematerialer kan føre til mikrobiologisk vekst (f.eks. i mineralullisolasjon) og avdampning av formaldehyd og andre irriterende kjemikalier. De helseskadelige virkningene av fuktskader med muggvekst er betydelige. Fukt og muggsopp i inneklima gir økt risiko for forverring og/eller uttvikling av en rekke allergier og luftveislidelser. Astma Pustebesvær Hoste Piping i brystet Luftveisinfeksjoner Bronkitt Allergisk rinitt Eksem Diffuse helseeffekter som hodepine, konsentrasjonsvansker, trøtthet osv rapporteres også. Følsomme grupper er barn og personer med astma- og /eller allergisykdommer. Ved fuktskader og biologisk vekst bør skadet materiale fjernes. Fuktskader kan spre seg og være årsak til materielle ødeleggelse. Årsak: Vannlekkasjer på vegg, gulv, vindu og tak Beskrivelse: Samlet sannsynlighet vurdert for hendelsen: Ganske sannsynlig (4) Kommentar til vurdering av sannsynlighet: Bygget har sølvkre. Vurdering av risiko for følgende konsekvensområde: Mennesker Vurdert sannsynlighet (felles for hendelsen): Vurdert konsekvens: Ganske sannsynlig (4) Svært stor (4) Kommentar til vurdering av konsekvens: Gjelder hele bygget. 12/27

13 Temperatur- for høy eller for lav temperatur (farekilde) Oppfattelse av "behagelig" temperatur er individuell. For en skoleklasse kan det være vanskelig å angi hva som er den "riktige/ optimale" temperaturen. I de årstidene da det er behov for oppvarming av arbeidslokalene, anbefales det at lufttemperaturen på arbeidsplassen holdes under 22 C. Individuell reguleringsmulighet må tilstrebes. "Riktig temperatur" avhenger også av arbeidsaktivtet. Operativ temperatur utenom følgende områder kan gi grunnlag for krav om tiltak: Lett arbeid: Middels tungt arbeid:16-26 Tungt arbeid: Temperatur- for høy eller for lav temperatur/for lav temperatur (uønsket hendelse) Årsak: Trekk fra vinduer Beskrivelse: Årsak: Dårlig ventilasjonsanlegg Beskrivelse: Samlet sannsynlighet vurdert for hendelsen: Ganske sannsynlig (4) Kommentar til vurdering av sannsynlighet: Vurdering av risiko for følgende konsekvensområde: Mennesker Vurdert sannsynlighet (felles for hendelsen): Vurdert konsekvens: Ganske sannsynlig (4) Middels (2) Kommentar til vurdering av konsekvens: 13/27

14 Temperatur- for høy eller for lav temperatur/for høy temperatur (uønsket hendelse) For høy temperatur kan ha mange årsaker. Eksempelvis kan dette skyldes for høy temperatur på varmovner, for dålig ventiliering eller solinnståling og manglende solavskjerming. Arbeidsplassforskriften 2-14: Det skal tas hensyn til solinnstråling slik at arbeidstakerne ikke utsettes for unødig belastning på grunn av varme. Samlet sannsynlighet vurdert for hendelsen: Svært lite sannsynlig (1) Kommentar til vurdering av sannsynlighet: Vurdering av risiko for følgende konsekvensområde: Mennesker Vurdert sannsynlighet (felles for hendelsen): Vurdert konsekvens: Svært lite sannsynlig (1) Liten (1) Kommentar til vurdering av konsekvens: Temperatur- for høy eller for lav temperatur/ujevn temperatur som er vanskelig å regulere (uønsket hendelse) Årsak: Dårlig ventilasjonsanlegg og vansklig å lukke opp vinduer Beskrivelse: Samlet sannsynlighet vurdert for hendelsen: Ganske sannsynlig (4) Kommentar til vurdering av sannsynlighet: Vurdering av risiko for følgende konsekvensområde: Mennesker Vurdert sannsynlighet (felles for hendelsen): Vurdert konsekvens: Ganske sannsynlig (4) Stor (3) Kommentar til vurdering av konsekvens: 14/27

15 Temperatur- for høy eller for lav temperatur/trekk (uønsket hendelse) Lufthastigheten bør ikke overstige 0,15 m/s på arbeidsplasser med fysisk lett arbeid (trekk). Årsak: Trekkfulle vinduer, vegger og tak Beskrivelse: Samlet sannsynlighet vurdert for hendelsen: Ganske sannsynlig (4) Kommentar til vurdering av sannsynlighet: Vurdering av risiko for følgende konsekvensområde: Mennesker Vurdert sannsynlighet (felles for hendelsen): Vurdert konsekvens: Ganske sannsynlig (4) Middels (2) Kommentar til vurdering av konsekvens: 15/27

16 Opplevd luftkvalitet (farekilde) Skolen har ukentlig ettersyn av skolens ventilasjonsanlegg. Kontroll via SD-anlegg daglig. Her kontrolleres at alt er som normalt. Hvis det er avvik fra normal standard, går alarm til SD- anlegget. Dokumentasjon på gjennomført kontroll skal registreres i Facillit Skolen har vedlikeholdsavtale for årlig ettersyn og service av ventilasjonsanlegget med GK Ventilasjon skal behovsvurderes. Laveste luftmengder som kan aksepteres i nybygg eller ved omfattende renovering fastsettes som summen av følgende: Luftbehov for mennesker ,0 l/s pr. person Utlufting fra materialer ,7 l/s til mer enn 2 l/s pr. m2 gulv Tillegg for prosesser og aktiviteter..... må fastsettes spesielt (Omregning: 1 l/s = 3,6 m3/time) Opplevd luftkvalitet/helseplager grunnet dårlig inneklima. (uønsket hendelse) Årsak: Dårlig ventilasjon Beskrivelse: Samlet sannsynlighet vurdert for hendelsen: Sannsynlig (3) Kommentar til vurdering av sannsynlighet: Vurdering av risiko for følgende konsekvensområde: Mennesker Vurdert sannsynlighet (felles for hendelsen): Vurdert konsekvens: Sannsynlig (3) Stor (3) Kommentar til vurdering av konsekvens: 16/27

17 Opplevd luftkvalitet/sjenerende lukt (uønsket hendelse) Samlet sannsynlighet vurdert for hendelsen: Sannsynlig (3) Kommentar til vurdering av sannsynlighet: Vurdering av risiko for følgende konsekvensområde: Mennesker Vurdert sannsynlighet (felles for hendelsen): Vurdert konsekvens: Sannsynlig (3) Middels (2) Kommentar til vurdering av konsekvens: Helsefarlige stoffer (farekilde) Helsefarlige stoffer/eksponering for helseskadelige stoffer (uønsket hendelse) Årsak: Manglende datablad kan medføre at kjemikaliene brukes på feil måte. Beskrivelse: Årsak: Manglende verneutstyr Beskrivelse: Samlet sannsynlighet vurdert for hendelsen: Lite sannsynlig (2) Kommentar til vurdering av sannsynlighet: Vurdering av risiko for følgende konsekvensområde: Mennesker Vurdert sannsynlighet (felles for hendelsen): Vurdert konsekvens: Lite sannsynlig (2) Katastrofal (5) Kommentar til vurdering av konsekvens: 17/27

18 Renhold/støv (farekilde) Renhold har stor betydning for forurensningen av luften. Renhold/støv/Mye støv og smuss (uønsket hendelse) Samlet sannsynlighet vurdert for hendelsen: Sannsynlig (3) Kommentar til vurdering av sannsynlighet: Vurdering av risiko for følgende konsekvensområde: Mennesker Vurdert sannsynlighet (felles for hendelsen): Vurdert konsekvens: Sannsynlig (3) Middels (2) Kommentar til vurdering av konsekvens: Rømningsveier (farekilde) Rømningsveier/Rømningsveiene er sperret, og kan medføre problematikk ved evakuering (uønsket hendelse) Årsak: Døra går i lås, må ha nøkkel for å låse opp Beskrivelse: Samlet sannsynlighet vurdert for hendelsen: Ganske sannsynlig (4) Kommentar til vurdering av sannsynlighet: Vurdering av risiko for følgende konsekvensområde: Mennesker Vurdert sannsynlighet (felles for hendelsen): Vurdert konsekvens: Ganske sannsynlig (4) Stor (3) Kommentar til vurdering av konsekvens: 18/27

19 Støy (farekilde) Lettvegger som ikke skjermer samtaler. Rådgiverkontorene 1. etg. Støy/Konfidensielle samtaler høres på andre kontor. (uønsket hendelse) Årsak: Lettvegger som ikke er lydtette Beskrivelse: Samlet sannsynlighet vurdert for hendelsen: Svært sannsynlig (5) Kommentar til vurdering av sannsynlighet: Vurdering av risiko for følgende konsekvensområde: Mennesker Vurdert sannsynlighet (felles for hendelsen): Vurdert konsekvens: Svært sannsynlig (5) Middels (2) Kommentar til vurdering av konsekvens: 19/27

20 Belysning (farekilde) Tavlebelysning Belysning/Manglende belysning til tavla (uønsket hendelse) Årsak: For lite lys Beskrivelse: Samlet sannsynlighet vurdert for hendelsen: Ganske sannsynlig (4) Kommentar til vurdering av sannsynlighet: Vurdering av risiko for følgende konsekvensområde: Mennesker Vurdert sannsynlighet (felles for hendelsen): Vurdert konsekvens: Ganske sannsynlig (4) Liten (1) Kommentar til vurdering av konsekvens: 20/27

21 Oversikt over besluttede risikoreduserende tiltak: Under presenteres en oversikt over risikoreduserende tiltak som skal bidra til å reduseres sannsynlighet og/eller konsekvens for uønskede hendelser. Tavlebelysning rom 920, 921, 922 og 923 er for dårlig. Inneklima. Rom 920. Fuktflekker i takplater. Inneklima. Gang 2. Etg: Fuktflekker i takplater flere steder. Inneklima. Arbeidsrom 925 Fukt i takplate Inneklima. Arbeidsrom 925: Trekkfullt og kaldt Inneklima. Rom 911: Spesiell lukt i rommet samt fuktflekk i takplate. Inneklima. Rom 910: Kaldt og trekker fra vinduer. Inneklima. Kontorer RIK: Dårlig inneluft Inneklima. Rom 920, 921, 922, 923 og 924: Trekker fra vinduene. Inneklima. Kontorer 1. Etg. OT-kontor, PPT-kontor- rådgiverkontorer dårlig inneluft. Inneklima. OT-kontor. Problem med innetemperatur. Kaldt om vinteren. Inneklima. Rom 914 Fuktflekk v/stolpe yttervegg. Rom 915. Fukt i takplater mot vindu. Gang/tak under vaskehall. Fukt i takplate. Støy. Kontorer 1. Etg: Hører hva som blir sagt i nabokontoret. Mange konfidensiell samtaler av ulik art. Budd på rutine, lov-forskrift. Bøttekott for renholder. Mangler datablad for kjemikalier. Bøttekott for renholder. Mangler nødvendig verneutstyr bruk/blanding av kjemikalier. Service/oppfølging. Arbeidsrom 925: Rist foran en luftekanal mangler. Rom 911: Rist foran en luftekanal mangler. Tekniske risikofaktorer. Rømningsvei 1. Etg. Dør ødelagt. Renhold/støv. Rom 920: Hull i golvbelegg som gjør det vanskelig med renhold. Renhold/støv. Gang 2. Etg. Hull i golvbelegg som gjør det vanskelig med renhold. Renhold/støv. Gang utenfor helsesøsterkontor store sprekker i golvbelegg. Vanskeliggjør renhold. Renhold/støv. Betonggolv utenfor RIK-kontoret har stor sprekk. Vanskeliggjør renhold. Renhold/støv. Rom 923: Mangler et dekklokk i golvet. Renhold/støv. Gang 2. etg. Henger gammel posesnus i flere av takplatene. Annet. Rom 922: Takplate ødelagt. Annet. Kontor leder RIK: Vegg mot bygg 3 i dårlig forfatning. Gir etter ved vind. Trekkfullt. Råte? 21/27

22 Annet. Finner tusenbein, fleskebille og sølvkre eksempelvis på kontorer og klasserom i første etasje. Tekniske risikofaktorer (Utforming med tanke på sikkerhet) Utgangsdør i både 1. og 2. etg er svært tunge å få opp. Annet. Taket på bygget har ei tekking som er i dårlig forfatning. Oversikt over besluttede risikoreduserende tiltak med beskrivelse: Tavlebelysning rom 920, 921, 922 og 923 er for dårlig. Tavlebelysning ligger langt under anbefalte nivå. Sendt avvik. 4/22/2016 Inneklima. Rom 920. Fuktflekker i takplater. Rom 920. Fuktflekker i takplater. Plater må skiftes og det må være sikkert at det ikke er mugg/soppsporer i takkonstruksjonene. Marit Rovik Bjerkestrand Inneklima. Gang 2. Etg: Fuktflekker i takplater flere steder. Gang 2. Etg: Fuktflekker i takplater flere steder. Plater må skiftes og det må være sikkert at det ikke er mugg/soppsporer i takkonstruksjonene. Marit Rovik Bjerkestrand Inneklima. Arbeidsrom 925 Fukt i takplate Arbeidsrom 925 Fukt i takplate. Plater må skiftes og det må være sikkert at det ikke er mugg/soppsporer i takkonstruksjonene. Marit Rovik Bjerkestrand Inneklima. Arbeidsrom 925: Trekkfullt og kaldt Arbeidsrom 925: Trekkfullt og kaldt. Få orden på temperatur og tetting rundt vinduer. Inneklima. Rom 911: Spesiell lukt i rommet samt fuktflekk i takplate. Rom 911: Spesiell lukt i rommet samt fuktflekk i takplate. Plate må skiftes og det må være sikkert at det ikke er mugg/soppsporer i takkonstruksjonene. 22/27

23 Marit Rovik Bjerkestrand Inneklima. Rom 910: Kaldt og trekker fra vinduer. Rom 910: Kaldt og trekker fra vinduer. Få orden på temperatur og tetting rundt vinduer. Marit Rovik Bjerkestrand Inneklima. Kontorer RIK: Dårlig inneluft Kontorer RIK: Dårlig inneluft. Ventilasjonsanlegg må gjøres noe med. Marianne Janet Kirkebø Myren Inneklima. Rom 920, 921, 922, 923 og 924: Trekker fra vinduene. Rom 920, 921, 922, 923 og 924: Trekker fra vinduene. Tette rundt vinduene. Inneklima. Kontorer 1. Etg. OT-kontor, PPT-kontor- rådgiverkontorer dårlig inneluft. Kontorer 1. Etg. OT-kontor, PPT-kontor- rådgiverkontorer dårlig inneluft. Få orden på ventilasjonsanlegg. Nils B. Stølen Inneklima. OT-kontor. Problem med innetemperatur. Kaldt om vinteren. OT-kontor. Problem med innetemperatur. Kaldt om vinteren. Få gjort noe for å regulere varmen. Nils B. Stølen Inneklima. Rom 914 Fuktflekk v/stolpe yttervegg. Rom 915. Fukt i takplater mot vindu. Gang/tak under vaskehall. Fukt i takplate. Rom 914 Fuktflekk v/stolpe yttervegg. Rom 915. Fukt i takplater mot vindu. Gang/tak under vaskehall. Fukt i takplate. Plater skiftes, årsak kartlegges og det må være sikkert at det ikke er mugg/soppsporer i takkonstruksjonene. Marit Rovik Bjerkestrand Støy. Kontorer 1. Etg: Hører hva som blir sagt i nabokontoret. Mange konfidensiell samtaler av ulik art. 23/27

24 Kontorer 1. Etg: Hører hva som blir sagt i nabokontoret. Mange konfidensiell samtaler av ulik art. Få til lydtetting. Nils B. Stølen Budd på rutine, lov-forskrift. Bøttekott for renholder. Mangler datablad for kjemikalier. Bøttekott for renholder. Mangler nødvendig verneutstyr bruk/blanding av kjemikalier. Bøttekott for renholder. Mangler datablad for kjemikalier. Bøttekott for renholder. Mangler nødvendig verneutstyr bruk/blanding av kjemikalier. Datablad og verneutstyr skaffes til veie. Lisbeth Marie Røeggen 4/22/2016 Service/oppfølging. Arbeidsrom 925: Rist foran en luftekanal mangler. Rom 911: Rist foran en luftekanal mangler. Arbeidsrom 925: Rist foran en luftekanal mangler. Rom 911: Rist foran en luftekanal mangler. Monter rister. Tekniske risikofaktorer. Rømningsvei 1. Etg. Dør ødelagt. Rømningsvei 1. Etg. Dør ødelagt. Dør må skiftes. Renhold/støv. Rom 920: Hull i golvbelegg som gjør det vanskelig med renhold. Rom 920: Hull i golvbelegg som gjør det vanskelig med renhold. Belegg repareres. Renhold/støv. Gang 2. Etg. Hull i golvbelegg som gjør det vanskelig med renhold. Gang 2. Etg. Hull i golvbelegg som gjør det vanskelig med renhold. Belegg repareres. Renhold/støv. Gang utenfor helsesøsterkontor store sprekker i golvbelegg. Vanskeliggjør renhold. Gang utenfor helsesøsterkontor store sprekker i golvbelegg. Vanskeliggjør renhold. Belegg repareres. 24/27

25 Renhold/støv. Betonggolv utenfor RIK-kontoret har stor sprekk. Vanskeliggjør renhold. Betonggolv utenfor RIK-kontoret har stor sprekk. Vanskeliggjør renhold. Tette sprekker. Renhold/støv. Rom 923: Mangler et dekklokk i golvet. Rom 923: Mangler et dekklokk i golvet. Dekklokk monteres. Renhold/støv. Gang 2. etg. Henger gammel posesnus i flere av takplatene. Gang 2. etg. Henger gammel posesnus i flere av takplatene. Plater byttes fordi det er umulig å rengjøre dem. Annet. Rom 922: Takplate ødelagt. Rom 922: Takplate ødelagt.takplate skiftes. Annet. Kontor leder RIK: Vegg mot bygg 3 i dårlig forfatning. Gir etter ved vind. Trekkfullt. Råte? Kontor leder RIK: Vegg mot bygg 3 i dårlig forfatning. Gir etter ved vind. Trekkfullt. Råte? Vegg må repareres. Marit Rovik Bjerkestrand Annet. Finner tusenbein, fleskebille og sølvkre eksempelvis på kontorer og klasserom i første etasje. Finner tusenbein, fleskebille og sølvkre eksempelvis på kontorer og klasserom i første etasje. Har ofte sammenheng med fukt. Finne årsak. Tekniske risikofaktorer (Utforming med tanke på sikkerhet) Utgangsdør i både 1. og 2. etg er svært tunge å få opp. Utgangsdør i både 1. og 2. etg er svært tunge å få opp. Ved krisesituasjon kan det få alvorlige konsekvenser. Dørene må derfor utbedres. 25/27

26 Aage Mokkelbost Annet. Taket på bygget har ei tekking som er i dårlig forfatning. Taket på bygget har ei tekking som er i dårlig forfatning. Det er huller vannet trenger inn i og lekkasjene må ha vært store. Har stått bøtter inne for å ta opp vannet. Tak må utbedres og det må kontrolleres for mugg/sopp og råte. Marit Rovik Bjerkestrand 26/27

27 Farekilde: Helsefarlige stoffer Uønsket hendelse: Opprinnelig sannsynlighet: Eksponering for helseskadelige stoffer Lite sannsynlig (2) Opprinnelig begrunnelse: Revurdert sannsynlighet: Svært lite sannsynlig (1) Revurdert begrunnelse: Konsekvensvurderinger: Konsekvensområde: Mennesker Opprinnelig vurdering: Konsekvens: Katastrofal (5) Begrunnelse: Vurdering etter tiltak: Konsekvens: Stor (3) Begrunnelse: 27/27

Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Tiltak besluttet 05.04.2016 Avsluttet

Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Tiltak besluttet 05.04.2016 Avsluttet ID 296 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Ansvarlig Tiltak besluttet 05.04.2016 Avsluttet Risikovurdering med fokus på inneklima

Detaljer

Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Tiltak besluttet 07.04.2016 Avsluttet

Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Tiltak besluttet 07.04.2016 Avsluttet ID 300 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Ansvarlig Steinar Hoftaniska Høgsve Tiltak besluttet 07.04.2016 Avsluttet Risikovurdering

Detaljer

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet ID 297 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Ansvarlig Steinar Hoftaniska Høgsve Tiltak besluttet 07.04.2016 Avsluttet Risikovurdering

Detaljer

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet ID 298 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Ansvarlig Rigmor R. Gujord Tiltak besluttet 05.04.2016 Avsluttet Risikovurdering med fokus

Detaljer

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet ID 298 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Ansvarlig Rigmor R. Gujord Tiltak besluttet 05.04.2016 Avsluttet 04.11.2016 Risikovurdering

Detaljer

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet ID 301 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Ansvarlig Tiltak besluttet 11.04.2016 Avsluttet Risikovurdering med fokus på inneklima

Detaljer

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet ID 299 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Ansvarlig Åse E.B. Slatlem Tiltak besluttet 05.04.2016 Avsluttet Risikovurdering med fokus

Detaljer

Aage Mokkelbost, Annelen H. Hjertvik, Marianne Myren, Anne Karina Fauskanger, Mone Grønseth og Jorleif Bremnes

Aage Mokkelbost, Annelen H. Hjertvik, Marianne Myren, Anne Karina Fauskanger, Mone Grønseth og Jorleif Bremnes bygg 9 Status og involverte Status: Dato: Involverte: Registrert: 31.03.2016 Jorleif Bremnes Til behandling: 31.03.2016 Aage Mokkelbost Tiltak besluttet: 31.03.2016 Aage Mokkelbost Lukket: Skademelding

Detaljer

Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Tiltak besluttet 05.04.2016 Avsluttet

Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Tiltak besluttet 05.04.2016 Avsluttet ID 303 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Ansvarlig Lisbeth Sandvik Tiltak besluttet 05.04.2016 Avsluttet Risikovurdering med fokus

Detaljer

Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Tiltak besluttet 07.04.2016 Avsluttet

Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Tiltak besluttet 07.04.2016 Avsluttet ID 302 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Ansvarlig Steinar Hoftaniska Høgsve Tiltak besluttet 07.04.2016 Avsluttet Risikovurdering

Detaljer

Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Tiltak besluttet 05.04.2016 Avsluttet

Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Tiltak besluttet 05.04.2016 Avsluttet ID 295 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Ansvarlig Randi Berge Tiltak besluttet 05.04.2016 Avsluttet Risikovurdering med fokus

Detaljer

[Ingen registreringer] AVVIK OG FORBEDRING. Detaljert Avviksrapport. Virksomhet Møre og Romsdal fylkeskommune

[Ingen registreringer] AVVIK OG FORBEDRING. Detaljert Avviksrapport. Virksomhet Møre og Romsdal fylkeskommune . Bygg 9 Status og involverte Status: Dato: Involverte: Registrert: 15.04.2015 Kjersti Lyngvær Til behandling: 15.04.2015 Aage Mokkelbost Tiltak besluttet: 15.04.2015 Aage Mokkelbost Lukket: Skademelding

Detaljer

Opprettet 05.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 05.04.2016 Tiltak besluttet 15.04.2016 Avsluttet

Opprettet 05.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 05.04.2016 Tiltak besluttet 15.04.2016 Avsluttet ID 304 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 05.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 05.04.2016 Ansvarlig Rigmor R. Gujord Tiltak besluttet 15.04.2016 Avsluttet Risikovurdering med fokus

Detaljer

Detaljert Risikorapport ID 413

Detaljert Risikorapport ID 413 ID 413 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 07.02.2017 Opprettet av Mari Anne Bjørkmann Vurdering startet 07.02.2017 Ansvarlig Mari Anne Bjørkmann Tiltak besluttet 07.02.2017 Avsluttet Gyldig i perioden:

Detaljer

Detaljert Risikorapport ID 164. Opprettet Opprettet av Åse E.B. Slatlem Vurdering startet Tiltak besluttet

Detaljert Risikorapport ID 164. Opprettet Opprettet av Åse E.B. Slatlem Vurdering startet Tiltak besluttet ID 164 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 30.09.2015 Opprettet av Åse E.B. Slatlem Vurdering startet 30.09.2015 Ansvarlig Nils Søderlund Tiltak besluttet 30.09.2015 Avsluttet Risikovurdering bygg 7

Detaljer

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet ID 304 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 05.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 05.04.2016 Ansvarlig Rigmor R. Gujord Tiltak besluttet 15.04.2016 Avsluttet Risikovurdering med fokus

Detaljer

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet ID 315 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 19.05.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 08.06.2016 Ansvarlig Kjersti Lyngvær Tiltak besluttet 29.08.2016 Avsluttet Risikovurdering med fokus

Detaljer

Detaljert Risikorapport ID 360

Detaljert Risikorapport ID 360 ID 360 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 08.11.2016 Opprettet av Ole Tommy Ødegård Vurdering startet 08.11.2016 Ansvarlig Ole Tommy Ødegård Tiltak besluttet 08.11.2016 Avsluttet 08.11.2016 Arbeid

Detaljer

Detaljert Risikorapport ID 359

Detaljert Risikorapport ID 359 ID 359 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 08.11.2016 Opprettet av Vurdering startet 08.11.2016 Ansvarlig Tiltak besluttet 08.11.2016 Avsluttet 08.11.2016 Varme arbeider Gyldig i perioden: 11/8/2016-11/8/2019

Detaljer

Detaljert Risikorapport Status Dato Risikoområde Opprettet av Ansvarlig HMS - utdanningsavdelinga Gyldig i perioden: Sted: Mål / hensikt Bakgrunn

Detaljert Risikorapport Status Dato Risikoområde Opprettet av Ansvarlig HMS - utdanningsavdelinga Gyldig i perioden: Sted: Mål / hensikt Bakgrunn ID 201 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 18.12.2015 Opprettet av Vurdering startet 18.12.2015 Ansvarlig Tiltak besluttet 18.12.2015 Avsluttet HMS - utdanningsavdelinga Gyldig i perioden: 12/18/2015-12/31/2017

Detaljer

Detaljert Risikorapport ID 388

Detaljert Risikorapport ID 388 ID 388 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 15.12.2016 Opprettet av Hege Myklebust Vartdal Vurdering startet 15.12.2016 Ansvarlig Hege Myklebust Vartdal Tiltak besluttet 15.12.2016 Avsluttet Vald og

Detaljer

Detaljert Risikorapport ID 365

Detaljert Risikorapport ID 365 ID 365 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 05.12.2016 Opprettet av Ole Tommy Ødegård Vurdering startet 05.12.2016 Ansvarlig Ole Tommy Ødegård Tiltak besluttet 05.12.2016 Avsluttet 05.12.2016 ved vareinntak

Detaljer

Detaljert Risikorapport ID 343

Detaljert Risikorapport ID 343 ID 343 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 12.10.2016 Opprettet av Morten Larsen Vurdering startet 12.10.2016 Ansvarlig Morten Larsen Tiltak besluttet 12.10.2016 Avsluttet 12.10.2016 Ergonomi Gyldig

Detaljer

Detaljert Risikorapport ID 198. Opprettet Opprettet av Ole Tommy Ødegård Vurdering startet Tiltak besluttet

Detaljert Risikorapport ID 198. Opprettet Opprettet av Ole Tommy Ødegård Vurdering startet Tiltak besluttet ID 198 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 11.12.2015 Opprettet av Vurdering startet 11.12.2015 Ansvarlig Erik Brekken Tiltak besluttet 11.12.2015 Avsluttet Bruk av propan Gyldig i perioden: 12/11/2015-12/11/2018

Detaljer

Detaljert Risikorapport ID 166

Detaljert Risikorapport ID 166 ID 166 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 06.10.2015 Opprettet av Morten Larsen Vurdering startet 06.10.2015 Ansvarlig Morten Larsen Tiltak besluttet 06.10.2015 Avsluttet 06.10.2015 Risikovurdering

Detaljer

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet ID 311 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 09.05.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Ansvarlig Kjersti Lyngvær Tiltak besluttet 10.05.2016 Avsluttet Risikovurdering-radon. Bygg 1, 2,3,4,6,

Detaljer

Detaljert Risikorapport ID 358

Detaljert Risikorapport ID 358 ID 358 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 08.11.2016 Opprettet av Ole Tommy Ødegård Vurdering startet 08.11.2016 Ansvarlig Ole Tommy Ødegård Tiltak besluttet 08.11.2016 Avsluttet 08.11.2016 Spenningsforsyning

Detaljer

Reise med elever til London - utplassering innen helsefag

Reise med elever til London - utplassering innen helsefag ID 500 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 29.06.2017 Opprettet av Ole Tommy Ødegård Vurdering startet Ansvarlig Ole Tommy Ødegård Tiltak besluttet Avsluttet Risikovurdering: Reise med elever til London

Detaljer

Tilsyn - ÅS KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - ÅS KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 6 08.09.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER ANNE KARINE NEDBERG, TLF. 91684141 ÅS KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Postboks 195 1431 ÅS Orgnr 974642840 Tilsyn - ÅS

Detaljer

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet ID 340 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 29.09.2016 Opprettet av Vurdering startet 29.09.2016 Ansvarlig Tiltak besluttet 29.09.2016 Avsluttet Risikovurdering. Brannforebygging på kjøkkenet.høst 2016

Detaljer

Kartlegging av Inneklima

Kartlegging av Inneklima Kommunehuset i Leirfjord Kommune v/ Asle Skog Leland 8890 Leirfjord kopi: Britt Jonassen Stamina Helse AS, avd. Helgeland Postboks 156 8801 Sandnessjøen Tlf: 02442 / 977 37 352 www.stamina.no Kartlegging

Detaljer

inneklima Per Gunnar Pedersen Yrkeshygieniker og bedriftsergoterapeut

inneklima Per Gunnar Pedersen Yrkeshygieniker og bedriftsergoterapeut inneklima Per Gunnar Pedersen Yrkeshygieniker og bedriftsergoterapeut 20.12.2017 Agenda 1. Lovverk 2. Helseeffekter av dårlig inneklima 3. Termisk miljø. Temperatur luftfuktighet 4. Atmosfærisk miljø Forurensinger

Detaljer

Risikovurdering HMS RVGS

Risikovurdering HMS RVGS ID 326 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 14.07.2016 Opprettet av Vurdering startet 14.07.2016 Ansvarlig Tiltak besluttet 18.07.2016 Avsluttet Risikovurdering: Risikovurdering HMS RVGS 2015-2018 Gyldig

Detaljer

Opprettet Opprettet av Stig Gunnar Støylen Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet

Opprettet Opprettet av Stig Gunnar Støylen Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet ID 313 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 12.05.2016 Opprettet av Vurdering startet 12.05.2016 Ansvarlig Tiltak besluttet 12.05.2016 Avsluttet Omorganisering sveiseverkstad Gyldig i perioden: 5/12/2016-5/12/2019

Detaljer

Detaljert Risikorapport ID 326. Opprettet Opprettet av Håvard Rakvåg Vurdering startet Tiltak besluttet

Detaljert Risikorapport ID 326. Opprettet Opprettet av Håvard Rakvåg Vurdering startet Tiltak besluttet ID 326 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 14.07.2016 Opprettet av Vurdering startet 14.07.2016 Ansvarlig Tiltak besluttet 18.07.2016 Avsluttet Risikovurdering HMS RVGS 2015-2018 Gyldig i perioden:

Detaljer

Fysisk arbeidsmiljø - Inneklima. Kurs for erfarne tillitsvalgte OU-19 Geiranger 4. oktober 2012

Fysisk arbeidsmiljø - Inneklima. Kurs for erfarne tillitsvalgte OU-19 Geiranger 4. oktober 2012 Fysisk arbeidsmiljø - Inneklima Kurs for erfarne tillitsvalgte OU-19 Geiranger 4. oktober 2012 Inneklima Inneklima er et samspill mellom en rekke ulike miljøfaktorer. Verdens Helseorganisasjon (WHO) har

Detaljer

Rapport fra kartlegging av helseplager hos ansatte, knyttet til inneklimaforhold ved Møhlenpris Skole 2011

Rapport fra kartlegging av helseplager hos ansatte, knyttet til inneklimaforhold ved Møhlenpris Skole 2011 Rapport fra kartlegging av helseplager hos ansatte, knyttet til inneklimaforhold ved Møhlenpris Skole 2011 Bergen kommune har bestemt seg for å gjøre en kartlegging av potensielle helseplager knyttet til

Detaljer

RAPPORT. Vurdering av inneklimaforhold ved fylkesbiblioteket i Ålesund

RAPPORT. Vurdering av inneklimaforhold ved fylkesbiblioteket i Ålesund RAPPORT Vurdering av inneklimaforhold ved fylkesbiblioteket i Ålesund Oppdragsgiver Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesbiblioteket i Ålesund v/ Inger Lise Aarseth Postboks 1320 6001 Ålesund Gjennomført

Detaljer

Undersøkelsen ble gjennomført: 1. des. 2011-5. des. 2011

Undersøkelsen ble gjennomført: 1. des. 2011-5. des. 2011 Mitt inneklima - en kartlegging av elevenes opplevelse av inneklima ved NAAF skolen Antall skolebygg: 1 Antall elever som ble invitert til å delta: 200 Svarprosent: 80 Skolens kontaktperson: Ola Normann

Detaljer

Undersøkelsen ble gjennomført: 29. jan. 2013 8. feb. 2013

Undersøkelsen ble gjennomført: 29. jan. 2013 8. feb. 2013 Mitt inneklima - en kartlegging av elevenes opplevelse av inneklima ved Horten videregående skole Antall skolebygg: 2 Antall elever som ble invitert til å delta: 997 Svarprosent: 83 Skolens kontaktperson:

Detaljer

Detaljert Risikorapport ID Opprettet Opprettet av Gøril Flatberg Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet

Detaljert Risikorapport ID Opprettet Opprettet av Gøril Flatberg Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet ID 1453 Status Dato Risikoområde Risikovurdering: Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Opprettet 25.08.2015 Opprettet av Gøril Flatberg Vurdering startet 25.08.2015 Ansvarlig Gøril Flatberg Tiltak besluttet

Detaljer

Folkehelsas normer for inneklima Hva sier de om fukt og muggsopp og hva betyr det i praksis? Rune Becher

Folkehelsas normer for inneklima Hva sier de om fukt og muggsopp og hva betyr det i praksis? Rune Becher Folkehelsas normer for inneklima Hva sier de om fukt og muggsopp og hva betyr det i praksis? Rune Becher For å sette helsebaserte faglige normer eller anbefalinger for inneklimaparametere må vi vite mest

Detaljer

Arbeids- og miljømedisinsk avdeling Bargo- ja birasmedisiina ossodat

Arbeids- og miljømedisinsk avdeling Bargo- ja birasmedisiina ossodat Arbeids- og miljømedisinsk avdeling Bargo- ja birasmedisiina ossodat Fuktskader i bygninger, helse og tiltak Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Generell informasjon Helseeffekter Det er vist at fuktig innemiljø,

Detaljer

Norges Astma- og Allergiforbunds Inneklimakontor

Norges Astma- og Allergiforbunds Inneklimakontor Norges Astma- og Allergiforbunds Inneklimakontor Ellen R.O. Strand Fagsjef / leder www.naaf.no/inneklima Inneklimakontoret Nasjonal rådgivning Telefon og epost fra hele landet: Private Arkitekter Bedriftshelsetjenester

Detaljer

Muggsopp. Livssyklus - Muggsopp. Fag STE 6228 Innemiljø

Muggsopp. Livssyklus - Muggsopp. Fag STE 6228 Innemiljø Muggsopp Fag STE 6228 Innemiljø Livssyklus - Muggsopp Sporer er soppens formeringsenheter, Hyfer er mikroskopisk tynne tråder Mycel et sammenhengende nett av hyfer. Muggsopper er hurtigvoksende sopper

Detaljer

KONTORARBEIDSPLASSEN ERGONOMI OG INNEKLIMA

KONTORARBEIDSPLASSEN ERGONOMI OG INNEKLIMA KONTORARBEIDSPLASSEN ERGONOMI OG INNEKLIMA Programvare Sjekkliste - Justering av bord og stolhøyde: Beina skal være godt plassert på gulvet. Ryggstøtten justeres inntil svaien i korsryggen. Hoftene bør

Detaljer

Ivar Fagernes

Ivar Fagernes Ivar Fagernes 14.11.2011 1 TU, april 2008: 128 skoler stengt av fikk sjokk på Biri ungdomsskole. Vannlekkasjer fra taket, muselort på skolekjøkkenet, luftveisplager og bare ni grader i klasserommet. Biriskolen

Detaljer

Rapport om fysisk arbeidsmiljø på Tysnes skule. November 2012

Rapport om fysisk arbeidsmiljø på Tysnes skule. November 2012 Rapport om fysisk arbeidsmiljø på Tysnes skule November 2012 Omvisning på Tysnes skule Underteikna vart invitert av rektor til eit møte den 1. november for å sjå på dei fysiske tilhøva på skulen. Delar

Detaljer

Inneklimafaktorer. -er lufthastigheten i ventilasjonskanalen for stor?

Inneklimafaktorer. -er lufthastigheten i ventilasjonskanalen for stor? Yrkeshygieniker ved SAGA BHT får innspill om symptomer/plager som ansatte har i innemiljøet. Dette gir grunnlag for hva man bør kartlegge i lokalene, og videre hvilke tiltak som kan vurderes. Listen nedenfor

Detaljer

Videokonferanse. Nettverksmøte NKF Finnmarksgruppa 26. og 27. august 2014 i Karasjok, Rica hotell

Videokonferanse. Nettverksmøte NKF Finnmarksgruppa 26. og 27. august 2014 i Karasjok, Rica hotell Videokonferanse NAAF en samarbeidspartener innen inneklima, HMS og miljørettet helsevern Nettverksmøte NKF Finnmarksgruppa 26. og 27. august 2014 i Karasjok, Rica hotell Kai Gustavsen. Fagsjef inneklima,

Detaljer

Inneklima hva er det og hvorfor er det så viktig? Inneklimafagdag i Harstad 29.04.2014

Inneklima hva er det og hvorfor er det så viktig? Inneklimafagdag i Harstad 29.04.2014 Inneklima hva er det og hvorfor er det så viktig? Inneklimafagdag i Harstad 29.04.2014 Forekomsttallene øker Antall Astma er den kroniske sykdommen som har økt mest blant barn i Norge fra slutten av 1940-tallet

Detaljer

R104 Sjekkliste for vernerunde

R104 Sjekkliste for vernerunde Gjenvinningsstasjon: Dato: Deltakere: Sted/dato Page 1 of 7 Klima Temperatur Trekk Ventilasjon - vedlikeholdsrutiner Lukt Fukt Solavskjerming Støv Overholdes røykeloven Best. nr. 444: Klima og luftkvalitet

Detaljer

godt inneklima i boligen

godt inneklima i boligen g o d e r å d o m godt inneklima i boligen Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn Innhold Forord 4 Barns helse og trivsel i boligen 5 Hva kjennetegner et dårlig inneklima i boligen? 7 Hva kan du gjøre

Detaljer

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord Skjema Kartlegging / vernerunde Skjema Versjon: 1.01 Opprettet: 06.06.2012 Skrevet av: KRR Godkjent av: PWN Gjelder fra: 30.10.2012 Sidenr: 1 av 5 Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells

Detaljer

Norges bygg- og eiendomsforenings årsmøtekonferanse. 22. mars 2012

Norges bygg- og eiendomsforenings årsmøtekonferanse. 22. mars 2012 19.03.2012 1 Norges bygg- og eiendomsforenings årsmøtekonferanse 22. mars 2012 v/ Conny Tove Bruun, nasjonal prosjektleder for «Inneklima i offentlige bygg», 19.03.2012 2 Bakgrunn «Med skolen som arbeidsplass»

Detaljer

2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF

2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF 2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF Arbeids- og miljømedisinsk avdeling Denne undervisningen skal handle om det som er i lufta på arbeidsplasser i fiskerinæringen. Nærmere bestemt den landbaserte

Detaljer

Videokonferanse Praktisk bruk av IK-bygg

Videokonferanse Praktisk bruk av IK-bygg Videokonferanse Praktisk bruk av IK-bygg Eksempler fra NAAF-prosjekter i Nord-Fron- og Bærum kommune 26. og 27. august 2014 i Karasjok, Rica hotell Kai Gustavsen. Fagsjef inneklima, HMS og miljørettet

Detaljer

VENTILASJON VENTILASJON

VENTILASJON VENTILASJON 32 VENTILASJON VENTILASJON Stikkordregister Blås opp en plastpose og legg den i fryseren. Etter en kort stund er posen full av dugg og vanndråper. Vannet kommer ikke ut fordi det ikke finnes ventilasjon.

Detaljer

Rapport Oversikt Tiltak. HMS-handlingsplan. Utskriftsdato: Utskrift foretatt av:

Rapport Oversikt Tiltak. HMS-handlingsplan. Utskriftsdato: Utskrift foretatt av: ID Registrert Tiltak Kilde Tilhørighet Enhet Frist Ansvarlig Type tiltak Status 1469 20.01.2016 Sikkerhetskant slik at biler ikke kjører utfor på nordsiden av bygget. 1480 21.01.2016 Inneklima-kartlegging

Detaljer

Follo Bedriftshelsetjeneste AS

Follo Bedriftshelsetjeneste AS Follo Bedriftshelsetjeneste AS Johan K. Skanckesvei 1-3 1430 ÅS Sofiemyrtoppen skole v / Inger Benum Holbergs vei 41 1412 Sofiemyr Kopi skal sendes til: Verneombud Kopi er sendt til: Espen Halland Deres

Detaljer

Råd og tips for et godt inneklima

Råd og tips for et godt inneklima Råd og tips for et godt inneklima for et bedre inneklima Veidekke samarbeider med Astma- og Allergiforbundet om å bygge og tilby boliger med godt og helsevennlig inneklima. Gjennom god arealutnyttelse,

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg

Tilsynsrapport og varsel om pålegg VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 11 30.03.2012 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Solveig Juløy Johansen GJØVIK KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Postboks 630 2810 GJØVIK Tilsynsrapport og varsel om pålegg

Detaljer

Økt komfort gir økt effektivitet

Økt komfort gir økt effektivitet Økt komfort gir økt effektivitet Bygg+ 2016, Oslo 1. juni 2016 Britt Ann Kåstad Høiskar NILU- Norsk Institutt for Luftforskning NILU Norsk Institutt for Luftforskning Grunnlagt i 1969 som et miljøinstitutt

Detaljer

Energi OG inneklima - et konkurransefortrinn. NegaWatt 2012, 9. oktober 2012 Fagsjef, Britt Ann K. Høiskar

Energi OG inneklima - et konkurransefortrinn. NegaWatt 2012, 9. oktober 2012 Fagsjef, Britt Ann K. Høiskar Energi OG inneklima - et konkurransefortrinn NegaWatt 2012, 9. oktober 2012 Fagsjef, Britt Ann K. Høiskar Norges Astma- og Allergiforbund Hovedkontor i Oslo 33 ansatte 16 regionssekretærer landet rundt

Detaljer

Inneklima og teknisk tilstand - metoder og erfaringer

Inneklima og teknisk tilstand - metoder og erfaringer Post Occupancy Evaluation -Evaluering av bygninger i bruk -Evaluering av bruken av bygninger Trondheim 20. november 2003 Inneklima og teknisk tilstand - metoder og erfaringer Hans Martin Mathisen Energiprosesser

Detaljer

Risikovurdering av lærerarbeidsplasser i Akershus Fylkeskommune. Skole:. Dato:..

Risikovurdering av lærerarbeidsplasser i Akershus Fylkeskommune. Skole:. Dato:.. Risikovurdering av lærerarbeidsplasser i Akershus Fylkeskommune Skole:. Dato:.. Veiledere: Ansvarlig leder: Verneombud: Tillitsvalgt: Øvrige deltakere: Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Bakgrunn 3.

Detaljer

De «snille muggsoppskadene»

De «snille muggsoppskadene» De «snille muggsoppskadene» Ole Erik Carlson, Avd. leder inneklima Mycoteam as www.mycoteam.no «Snille» skader - innhold Hva vet man om fukt- og muggsoppskader? Hva er en «snill» skade? Hvordan vurderer

Detaljer

Gir VAV for dårlig innemiljø?

Gir VAV for dårlig innemiljø? Gir VAV for dårlig innemiljø? Finn Drangsholt Høgskolen i Oslo Hvorfor VAV/behovsstyring Redusere energibruken i tomme rom til et minimum Optimalisere energibruk i forhold til aktivitet/prosesser og tilstedeværelse

Detaljer

Ominnredning av Arnes kontor

Ominnredning av Arnes kontor Ominnredning av Arnes kontor Side 1 av 9 Innhold Sidetall Innholdsfortegnelse 2 HMS-lovene og forskriftene på et kontor 3-4 Hva har vi gjort på kontoret? 4-6 Hva vi tenker kan bli gjort 6-7 Hvordan dette

Detaljer

ID Registrert Tiltak Kilde Tilhørighet Område Frist Ansvarlig Type tiltak Status. Sider 10 Unntatt offentlighet jf. Offentlighetsloven 14 1/10

ID Registrert Tiltak Kilde Tilhørighet Område Frist Ansvarlig Type tiltak Status. Sider 10 Unntatt offentlighet jf. Offentlighetsloven 14 1/10 Skoleåret /2017. Kristiansund vgs (45) 1981 29.09. Fastsette intervall for periodisk opplæring av personalet vurdering. kjøkkenet.høst HMS 17.10. Jorleif Bremnes 1982 29.09. Registrere opplæring i brannforebyggende

Detaljer

[Ingen registreringer] AVVIK OG FORBEDRING. Detaljert Avviksrapport. ID 1420 Enhet RM/ST Frist Virksomhet Møre og Romsdal fylkeskommune

[Ingen registreringer] AVVIK OG FORBEDRING. Detaljert Avviksrapport. ID 1420 Enhet RM/ST Frist Virksomhet Møre og Romsdal fylkeskommune ID vernerunde 2016, rom 1313, bygg 6, renhold Status og involverte Status: Dato: Involverte: Registrert: 01.04.2016 Dina Gaupseth Til behandling: 05.04.2016 Rigmor R. Gujord Tiltak besluttet: 05.04.2016

Detaljer

Arbeidstilsynet Oslo viser til tilsyn ved Årvoll skole hvor følgende deltok:

Arbeidstilsynet Oslo viser til tilsyn ved Årvoll skole hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 26.09.2011 2011/19699 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lena Blomdahl tlf 909 43 316 Årvoll skole Bård Skolemestersvei 1 0590 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Arbeidsmiljø. Vi skal trives i hverdagen

Arbeidsmiljø. Vi skal trives i hverdagen Arbeidsmiljø Vi skal trives i hverdagen Arbeidsmiljøloven skal sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske

Detaljer

Undersøkelse av inneklima

Undersøkelse av inneklima Undersøkelse av inneklima n Brukerundersøkelse (Örebroskjema) n Intervju n Eksisterende rapporter (Intervjuer og spørreundersøkelser av Fjell Barnehage og Marienlyst skole) 1 Hva er forresten innemiljø?

Detaljer

Vernerunde med risikovurdering

Vernerunde med risikovurdering Vernerunde med risikovurdering Vedtatt: AMU Levanger 13,03.17 Revidert: 17.03.17 1 Vernerunde og risikovurdering: (skal foretas i perioden februar april) Enhet/verneområde: Deltakere: Ansvarlig: Dato for

Detaljer

Vernerunde sjekkliste og oppfølging

Vernerunde sjekkliste og oppfølging Side 1 av 6 retningslinje Verneområde:Molde vg skole Vernerunde gjennomført dato:18.01.13 Deltakere : Hovedverneombud Arne Brevik, vaktmester Olav Morstøl, Leif Terje Bergseth ATV Elevrådsleder Charlotte

Detaljer

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet Revisjon av HMS-systemet ved Dato: Til stede: Referent: 1. Igangsette HMS-arbeidet Leder starter arbeidet Informasjon til alle ansatte om hva som skal skje Oppgavene fordeles Ansattes plikt til å delta

Detaljer

Ventilasjonsløsninger til glede eller sorg..

Ventilasjonsløsninger til glede eller sorg.. Ventilasjonsløsninger til glede eller sorg.. Innemiljø 09 17. 18. juni 2009 Generalsekretær, Geir Endregard Astma, allergi o.l er et stort problem Hvert femte barn i Oslo utvikler astma før de er ti år.

Detaljer

OVERFLATER OVERFLATER

OVERFLATER OVERFLATER 40 OVERFLATER OVERFLATER Stikkordregister En nymalt flate er lettere å holde ren enn en nedslitt flate. En hel tapet beskytter veggen bedre enn en skadet tapet. En ødelagt skapdør reduserer verdien på

Detaljer

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE TEKNISK DRIFT

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE TEKNISK DRIFT Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE TEKNISK DRIFT Oppdateres årlig innen.... (tidsfrist) AVDELING DATO DELTAKERE NAVN SIGNATUR Avdelingsleder Verneombud Representant (er) ansatte

Detaljer

Vernerunde sjekkliste og oppfølging

Vernerunde sjekkliste og oppfølging Side 1 av 6 Verneområde: Tingvoll vgs hele Vernerunde gjennomført dato: 22/11/13 Deltakarar Leiar: Verneombod: Vanessa Hagen Andre: Rune Stølen Fysisk arbeidsmiljø Tilgjenge/orden/reinhald Universell utforming/tilgjenge

Detaljer

SD-anlegg Styring av varne og ventilasjon..og andre saker. Sunndalsøra Kjell Gurigard, Siv ing Kjell Gurigard AS

SD-anlegg Styring av varne og ventilasjon..og andre saker. Sunndalsøra Kjell Gurigard, Siv ing Kjell Gurigard AS SD-anlegg Styring av varne og ventilasjon..og andre saker Sunndalsøra 241013 Kjell Gurigard, Siv ing Kjell Gurigard AS 90520861 kjell@gurigard.com 1 SD-anlegg Senkning av romtemperatur: hva er rett romtemperatur

Detaljer

CO 2 -konsentrasjon skal ikke overstige 1000 ppm Temperaturen anbefales å ligge mellom 20 og 22 o C

CO 2 -konsentrasjon skal ikke overstige 1000 ppm Temperaturen anbefales å ligge mellom 20 og 22 o C Selbu ungdomsskole v/ Rektor 758 Selbu Bakgrunn Inneklimaet oleves som varierende av de ansatte ved skolen. Skolen er utstyrt med ventilasjonsanlegg, men en er usikker å effekten av dette. Det er derfor

Detaljer

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende:

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 04.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bernt Kristian Øye tlf 959 63 941 SØNDRE LAND KOMMUNE Hovsbakken 1 2860 HOV Att: Rådmannen TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Inneklima Konnerud skole

Inneklima Konnerud skole Inneklima Konnerud skole Tema : Generelt om inneklima og internkontroll Konnerud skole Målinger og undersøkelser Hvor på skolen Tiltak Oppsummering Generelt om internkontroll Trygghet for helse miljø og

Detaljer

HMS-vernerunde Hvem og hvor? Dato Innleverte besvarelser 26 Ikke-innleverte besvarelser 0 Invitasjoner godkjent 37

HMS-vernerunde Hvem og hvor? Dato Innleverte besvarelser 26 Ikke-innleverte besvarelser 0 Invitasjoner godkjent 37 Dato 22.10.2010 13.35 Innleverte besvarelser 26 Ikke-innleverte besvarelser 0 Invitasjoner godkjent 37 1. Hvem og hvor? 1.1 Jeg er... Fast ansatt 12 46,2 % Midlertidig ansatt 12 46,2 % Student 0 0,0 %

Detaljer

ANLEGGSDAGENE 2014. Arbeidstilsynets krav til støvhåndtering ved bergboring. Sjefingeniør Tone Hegghammer. Arbeidstilsynet 27.01.

ANLEGGSDAGENE 2014. Arbeidstilsynets krav til støvhåndtering ved bergboring. Sjefingeniør Tone Hegghammer. Arbeidstilsynet 27.01. ANLEGGSDAGENE 2014 s krav til støvhåndtering ved bergboring Sjefingeniør Tone Hegghammer 27.01.20142 Støvhandtering i anleggsbransjen Aktuelle spørsmål: Hva er problemet? Hvor stort er problemet og hva

Detaljer

Retningslinjer for dokumentasjon av inneklima i skoler og barnehager Karmøy kommune

Retningslinjer for dokumentasjon av inneklima i skoler og barnehager Karmøy kommune Retningslinjer for dokumentasjon av inneklima i skoler og barnehager Karmøy kommune Karmøy 013 Revidert juni 014 1 1. Bakgrunn, krav og forventninger Bakgrunnen for denne kommunale veilederen er at Karmøy

Detaljer

Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet

Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet (april 2008) 1 Innledning Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal kartlegge farer og problemer og på

Detaljer

Mælan skole måling av inneklima

Mælan skole måling av inneklima Mælan skole Råkvågveien 7 7113 Husbysjøen Dato: 29.08.2017 Sak 17/1520 Arkiv: 05 Skole Mælan skole måling av inneklima Folkehelse Fosen gjennomførte 24. august 2017 inneklimamålinger ved Mælan skole. Kontaktperson

Detaljer

Risikovurdering av HMS-forhold

Risikovurdering av HMS-forhold Risikovurdering av HMS-forhold Avdeling: Kulturavdelinga Dato: 15.10.2014 Aktivitet / prosess Arbeidsplassvurdering gjennomført av Stamina Helse Mogeleg uønska hending Muskel og skjelettplage Mogelege

Detaljer

Vernerunde ved Psykologisk Institutt 2002

Vernerunde ved Psykologisk Institutt 2002 Vernerunde ved Psykologisk Institutt 2002 Fysisk arbeidsmiljø Vernerunden ved instituttet denne våren ble gjennomført tirsdag 14 mai 2002. Følgende personer deltok: Rune Dahl Toril Frihagen Erling Hove

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VESTLI SKOLE. Arbeidstilsynet Oslo viser til tilsyn ved Vestli skole 20.09.2011 hvor følgende deltok:

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VESTLI SKOLE. Arbeidstilsynet Oslo viser til tilsyn ved Vestli skole 20.09.2011 hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 11.10.2011 2011/19697 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lena Blomdahl tlf 909 43 316 Utdanningsetaten Oslo kommune Postboks 6127 Etterstad 0602 OSLO TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

MURSTEIN ØKER LÆRINGEN

MURSTEIN ØKER LÆRINGEN MURSTEIN ØKER LÆRINGEN Gode skolebygg gir klokere barn SUNT INNEKLIMA FORBEDRER KONSENTRASJONEN Inneklimaet i skolene har stor betydning for barn og unges helse og læringsevne. Undersøkelser viser at et

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR 2013 (Utarbeidd etter vernerunden 11. desember 2012) Elektro

HANDLINGSPLAN FOR 2013 (Utarbeidd etter vernerunden 11. desember 2012) Elektro Elektro Solblending Gardiner/persienner til alle rom som har vindu mot nord, øst Driftsleiar 01.08.13 Ok og vest. Prioriterer vindu der sola kjem til. M1 Grupperom/lager Må ryddes Avd.leder 01.08.13 ombygging

Detaljer

Vi viser til tilsyn ved Kastellet skole den 13.9.2011 hvor følgende deltok:

Vi viser til tilsyn ved Kastellet skole den 13.9.2011 hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.09.2011 2011/16463 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Marianne Rustad Siljeholm tlf 938 21 781 Kastellet skole Birger Olivers vei 34 1176 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

Godkjent av: <ikke styrt>

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.4.1.2.3 Sjekkliste varmt arbeid Utgave: 0.01 Skrevet av: Kathrine Kristoffersen, BHT Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Dok.type: [] Sidenr: 1 av 11 Dato: Rom/rom nr.: Leder:

Detaljer

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE KJØKKEN

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE KJØKKEN Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE KJØKKEN Oppdateres årlig innen.... (tidsfrist) AVDELING DATO DELTAKERE NAVN SIGNATUR Avdelingsleder Verneombud Representant (er) ansatte Andre

Detaljer

Klimalogging Eiganes Skole, Duesvei 35-4023 Stavanger

Klimalogging Eiganes Skole, Duesvei 35-4023 Stavanger Klimalogging Eiganes Skole, Duesvei 35-4023 Stavanger Klimaloggingen er utført i hovedbygget til Eiganes skole, Duesvei 35. Det ble lagt ut tre loggere. Uttak av data (grafer) ble satt fra 02.06.2014 (00:00)

Detaljer

Luftforurensning ute og inne. Byluft Mest aktuelle komponenter i byluft. Mest aktuelle komponenter i byluft (forts.)

Luftforurensning ute og inne. Byluft Mest aktuelle komponenter i byluft. Mest aktuelle komponenter i byluft (forts.) Bio 453 Regulatorisk toksikologi Luftforurensninger over byområder -uteluft -inneklima Marit Låg Avdeling for luftforurensning og støy, Folkehelseinstituttet Luftforurensning ute og inne Hva inneholder

Detaljer