Oppsummering av Move to MoRe. Resultater av tiltak

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppsummering av Move to MoRe. Resultater av tiltak"

Transkript

1 Oppsummering av Move to MoRe Resultater av tiltak

2 Fra «Til 2017» til «Move to MoRe» Prosjekt initiert av Fylkestinget Regional- og næringsavdelinga ansvarlig for gjennomføring Oppstartkonferanse høst 2007 Tilsetting prosjektleder Prosjektet formelt avsluttet ved utgangen av Endres i topp-/bunntekst

3 Målsetting for Move to MoRe: Møre og Romsdal fylkeskommune skal fremme samarbeidet mellom kommuner, arbeidsgivere og fylkeskommunen for å sikre tilstrekkelig kvalifisert arbeidskraft til næringslivet og offentlig sektor, og fremme vekst i folketallet og en mer balansert demografisk sammensetning i befolkningen på lengre sikt. Endres i topp-/bunntekst

4 Situasjonen i 2010 Aldrende arbeidsstokk i privat og offentlig sektor Folketilvekst fra på 1,1% Fødselsoverskudd 2010: 561 ( fødte minus døde) Nettoinnvandring av utlendinger ( men utflytting utland økte med 60% i 2010) Negativ nettoinnflytting innenlands ( flere flytter ut enn inn) 23 kommuner hadde folketallsøkning i 2010 Kvinneunderskudd i alderen år i alle kommuner Møre og Romsdal fylkeskommune dårligst av alle fylker når det gjelder antall kvinner pr. menn i alderen år Endres i topp-/bunntekst

5 Sunnmøre i framtida ( regional foresightanalyse) Scenarier 2030: - Sunnmøre filleristes / Sunnmøre overbeviser Resultat foresightanalyse, utviklingsområder: Den kulturelle gullkysten topper den europeisk rankingen Boltreplass for kreative krefter Fremragende skoler og spisskompetanse Kommunal handlekraft gir best velferd Veinett og kommunikasjoner i toppklasse Funksjonelle, trivelige bymiljøer/ tettsteder Progressiv kompetanseindustri og sterke, nye næringer Endres i topp-/bunntekst

6 Sunnmøre i framtida Prosessen godt forankret på Sunnmøre, «vi-følelse» Samarbeid kommuner, næringsliv og forskning / utdanning fortsetter Hovedsponsor hovedprosjekt: Sparebanken Møre Tiltak ( egne arbeidsgrupper): 1) Kommunikasjonsprosjekt: profesjonelt omdømmearbeid, videre forankring i regionen, informasjon, mediekontakt og lobbying 2) Ungdomsprosjekt: Involvere ungdom på ulike måter i utviklingen av Sunnmøre 3) Ålesund som lokomotiv i regionen: Ålesund skal utvikle seg til å bli en mer levende og attraktiv by som senter i bo- og arbeidsmarkedsregionen, med et spennende og urbant bysentrum Endres i topp-/bunntekst

7 Nordmøre og Romsdal sammen om framtida Oppstart forprosjekt 2008 Oppstart hovedprosjekt november workshops gjennomføres i 2011 Prosjektledelse: Triangel AS v/ Roald Fiksdal Prosessveiledere foresightanalyse: Jan Dietz og The Performance Group Oppgaver 2011: Definere scenarier, felles utfordringer Hovedprosjekt 2012, 2013 Finansiering, iverksetting av fellestiltak ( med egne arbeidsgrupper) Hovedsponsor hovedprosjekt: Sparebanken Møre Endres i topp-/bunntekst

8 Arbeidskraftsundersøkelsen i Møre og Romsdal FUNN: Over 50% av arbeidsstyrken i privat og offentlig sektor ( i utvalget) er gått av ved aldersgrensa i løpet av de kommende 10 åra Stor mangel på arbeidskraft med høy kompetanse Uten massiv rekruttering utenfra også fra utlandet), vil vi ikke ha nok arbeidstakere til å fylle de ledige stillingene i offentlig og privat sektor Kommunene rekrutterer etter «innavlsprinsippet» Må legge til rette for flere arbeidsplasser for kvinner for å lykkes med å rekruttere unge familier til fylket Endres i topp-/bunntekst

9 Innflytterkontorene i Ålesund, Molde og Kristiansund Mål: Legge til rette for gode rekrutterings- og tilflyttingsprosesser, slik at nye innflyttere blir boende i fylket. ( Selvfinansiering på sikt) Kundene svært fornøyd, men betalingsviljen ikke stor nok overalt Stort behov for tjenestene, må videreføres til servicekontorene i Molde og Kristiansund Ålesund har fått gode avtaler med kunder, og fortsetter som eget kontor. Vil være selvfinansierende i løpet av kort tid Jobber for å få opp et prosjekt i fylket der vi utvikler denne tjenesten ved servicekontorene i alle kommuner. Endres i topp-/bunntekst

10 Felles bo- og arbeidsmarked i Surnadal, Rindal og Halsa Tiltak for å utvikle en felles bo- og arbeidsmarkedsregion Felles næringsforening ( Profero as), felles rekrutteringstiltak Mer samarbeid mellom kommunene, videregående skole og næringslivet Legge mer til rette for lokal rekruttering til næringslivet Jobber for å bli en sterk region på indre Nordmøre gjennom gode samferdselsløsninger Samarbeider om å bli en mer attraktiv region for kvinner og ungdom Endres i topp-/bunntekst

11 Herøyløftet Herøy jobber for å bli en mer mangfoldig og inkluderende kommune, og bedre likestillingen i offentlig og privat sektor Satser på å gjøre kommunen mer attraktiv for unge kvinner med høy kompetanse Jobber for at offentlig og privat sektor skal ansette kvinner i ledige stillinger for å få unge familier til kommunen Jobber for å opprette et statlig kompetansesenter for inkludering og mangfold i Herøy, som kan kunnskap og gi råd og veiledning til kommunene som trenger hjelp til å skape samfunn der det er attraktivt for både kvinner, menn og barn fra inn- og utland å bosette seg. Endres i topp-/bunntekst

12 Integrerings.- og rekrutteringsprosjekt i Aure kommune Mål: Å inkludere utledninger som flytter til kommunen ( spesielt kvinner), tilby dem jobb og sette i gang lokale kompetansehevingstiltak på fagarbeidernivå Gjøre kommunen mer attraktiv for de unge fra Aure og drive aktiv rekruttering i storbyer/ på studiesteder Ha en offensiv og aktiv næringspolitikk i Aure som skaper arbeidsplasser Bruke samferdselsmulighetene til å få mer samarbeid med nabokommunene Være en innovativ kommune innenfor kultur og kulturnæringer Endres i topp-/bunntekst

13 Ikke godt nok utnyttet i prosjektet grunnet manglende ressurser til å legge inn stoff etc. Nettsida blir videreført som ei informasjonsside på engelsk knyttet opp til fylkeskommunens hjemmeside Innholdet blir informasjon om det å flytte til Norge, og viktige opplysninger om det å bo i Møre og Romsdal, med pekere til andre aktuelle nettsider Stoffet kan tas ut og brukes som en håndbok hvis man ønsker det Servicekontorene kan gi praktisk hjelp i å bruke siden Endres i topp-/bunntekst

14 Nytt studietilbud i vann og avløp ved Høgskolen i Ålesund Utgangspunkt: Det er stor mangel på arbeidskraft med kompetanse innenfor vann og avløp i Møre og Romsdal, både i offentlig og privat virksomhet. Tiltak: Iverksette faglige etter- og videreutdanningskurs for offentlig og privat sektor. Flere er gjenomført, nå desentraliseres den. Videreføres. Legge vann og avløp inn som en del av ingeniørutdanninga ved Høgskolen i Ålesund. Passer inn med nye læreplaner for utdanninga. Samarbeidspartnere: Norsk Vann AS, Møre og Romsdal fylkeskommune og Høgskolen i Ålesund. Endres i topp-/bunntekst

15 Samarbeid med Nordveggen AS i Rauma og prosjekt Ytterveggen Støtter kommuner som ønsker å bruke malen for omdømmebygging/ lokal utvikling ved å samarbeide med Nordveggen AS Støttet utviklingen av nettsida Ytterveggen ( som en del av Nordveggen AS) for utflyttede raumaværinger. Alle kan legge inn sin CV, og næringslivet har tilgang på disse. Tar kontakt når det foreligger aktuelle, ledige stillinger. Ytterveggen er en rekrutteringsarena. Malen for Ytterveggen kan brukes av andre som ønsker å gjøre noe lignende for sin kommune. Endres i topp-/bunntekst

16 «Stopp pendlarstraumen» i Kristiansund Mål: Få flere av de mange oljependlerne som reiser gjennom Kristiansund, til og fra oljeinstallasjonene, til å bosette seg i Kristiansund og omegn. Skal en lage kampanjer etc. for å informere de om hva regionen har å by på, må en ha mange ulike tilnærmingsmåter, f.eks. informasjon som vekker interesse på flyplassen Spille på «det enkle livet» ved at de er nær jobben og at de får minst 14 dager mer fritid fordi de slipper å sitte på flyplasser og vente Vise at det er et oljemiljø i Kristiansund, og at det derfor allerede bor mange fra dette fagmiljøet der Endres i topp-/bunntekst

17 «Love the Valley» i Sunndal Mål: Å være med å bygge et godt omdømme for Sunndal som bo- og arbeidssted ved å informere om muligheter, og satse på kulturaktiviteter for trekke til seg innflyttere mellom 20 og 35 år Et nystartet firma ( Sjiraff Kommunikasjon) tok på seg jobben med omdømmeprosjektet«love the Valley» Også opptatt av å inkludere utlendinger som bor/ flytter til kommunen Har hatt stor suksess med «Sunndalstreff» i Trondheim, der mange har blitt rekruttert til jobber i Sunndal Har hatt godt samarbeid med næringsliv og organisasjoner Endres i topp-/bunntekst

18 Markedsføring, forankring av «Move to MoRe» Mål: Å gjøre prosjektet kjent, få oversikt over behovet ute og delta aktivt med ideer og støtte gjennomføring av tiltak Prosjektleder har reist mye i kommunene og kartlagt behov MtM har vært godt forankra politisk i fylkeskommunen, og fått god faglig og økonomisk støtte til gjennomføringstiltak Har deltatt mye på møter, kurs og konferanser i privat og offentlig regi Har bygd gode nettverk og prosjektet har vært bra forankra Har fått bra pressedekning på det som skjer ute i kommunene Har hatt egen nettside for informasjon Har hatt egen logo og litt profileringsmateriell som har vært brukt i PRsammenheng Endres i topp-/bunntekst

19 Andre aktivitetar Konferanser: Oppstartskonferanse (07), Sunnmørskonferanser ( 08/ 09/ 10), Håholmenkonferansen ( 08), Erfaringskonferansen for MtM ( 10) Cupfinalearrangement på Aker Brygge, Oslo ( -09) Samarbeid med Sparebanken Møre. Teltarrangement der vi profilerte M&R ( mat, grundervirksomhet, reiseliv, design, musikk etc). Håpet på 500 deltakare, fikk besøkende i tida Distriktssenteret: KRD si satsing for å inspirere kommunar til å sette omdømmearbeid på dagsorden og drive utviklingsarbeid i kommunene. Innovasjonsalliansen i KS: Prosjektleder er medlem. Skal stimulere til innovasjon i kommunene ( offentlig sektor) Endres i topp-/bunntekst

20 Andre aktiviteter Aalesund International School: Gjennom INN-kontoret i Ålesund, dukket behovet for en internasjonal skole opp. Næringslivet meldte at de har et stort behov for dette for å rekruttere og beholde utenlandsk arbeidskraft. Norske yrkesutøvere som bor utenlands med familiene sine har også dette behovet. Stiftelse dannet, prosjektleder ansatt. Næringslivet støtter prosjektet økonomisk. Mål: Oppstart høst 2012 med tilbud fra klasse i grunnskolen med IB-standard. Ålesund kommune behjelpelig med å finne skolebygg. IB-linje ved Spjelkavik videregående skole, oppstart høst Endres i topp-/bunntekst

21 Økonomisk oversikt Fylkeskommunal støtte til Move to MoRe: kr Ekstern økonomisk støtte: kr Brukt totalt: kr Endres i topp-/bunntekst

22 Vegen videre. Videreføre viktige piloter og bruke erfaringene videre Styrke utviklingsarbeidet i kommunene, der blant annet rekruttering og tilflytting er viktige satsingsområde Bruke LUK ( Lokal samfunnsutvikling i kommunene) til å gjøre kommunene bedre istand til å drive helhetlig, kontinuerlig utviklingsarbeid ut fra ei kommuneplan som er godt forankret i befolkninga Fylkeskommunen skal være en aktiv samarbeidspart for alle kommunene og stille både faglige og økonomiske ressurser til rådighet. Stimulere kommunene til tjenesteinnovasjon Endres i topp-/bunntekst

Først så må jeg selvsagt takke for invitasjonen hit til Voss og konferansen Vestlandsk Vidsyn.

Først så må jeg selvsagt takke for invitasjonen hit til Voss og konferansen Vestlandsk Vidsyn. Først så må jeg selvsagt takke for invitasjonen hit til Voss og konferansen Vestlandsk Vidsyn. Mitt navn er Gunhild Thunem Jeg er utdannet sykepleier og har en mastergrad i samfunnsplanlegging og ledelse

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013 Journalpost.: 12/30970 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013 Tilflytting og rekruttering - strategi for videre arbeid 1.Sammendrag Tilflyttingsprosjektet i Nordland

Detaljer

Kommunedelplan for økt bosetting

Kommunedelplan for økt bosetting Herøy kommune - Et hav av muligheter Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... DEL MÅL FOR HOVEDSATSINGSOMRÅDET ØKT BOSETTING... HOVEDMÅL:... Kommentarer til hovedmålet:...

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Plan for arbeidet planprogram Revidert forslag 13. august 2014 KRØDSHERAD KOMMUNE 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Mål for planarbeidet... 4 3 Rammer og premisser for arbeidet...

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING. temahefte

Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING. temahefte Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING temahefte Innledning Det er ikke de fineste stedene som lykkes best, men de som har det beste mottaksapparatet! Kompetansesenter for distriktsutvikling

Detaljer

Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012. Programperiode

Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012. Programperiode Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012 Programperiode 2012-2015 1 Innhold Innledning og bakgrunn... 2 Bakgrunnsinformasjon... 2 Konklusjoner fra forstudiet...

Detaljer

Prosjektbeskrivelse forstudie

Prosjektbeskrivelse forstudie Prosjektbeskrivelse forstudie Planlagt startdato: 01.02.13 Planlagt sluttdato: 30.06.13 Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Versjon 1.5 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Utvikling av attraktivitet og omdømme...

Detaljer

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Kompetansesenter for distriktsutvikling Rapport Juni 2014 GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Rambøll Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen

Detaljer

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter Herøy kommune - Et hav av muligheter Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014 Forslag fra styringsgruppen Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE OVERSENDELSESBREV... 2 DEL 1 MÅL FOR

Detaljer

Herøy kommune Dato: 20.04.2012

Herøy kommune Dato: 20.04.2012 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Til: Fra: KRD Herøy kommune Årlig rapport BOLYST Dato: 20.04.2012 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Herøy Integrering og inkludering av tilflyttere

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Side 1 av 14 Partiprogram for Oppdal Senterparti 2015-2019 Innledning Vår visjon for denne perioden er å skape utvikling og nyskapning i bygda vår. Samarbeid

Detaljer

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013)

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) HOVEDAKTIVITET MÅL RESULTAT HA 1 - Forankring Prosjektet skal forankres i administrativ og politisk ledelse i de tre kommunene. Det er også en vesentlig

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

KarriereTroms. Årsmelding

KarriereTroms. Årsmelding KarriereTroms Årsmelding 2012 Leder Å ta de gode valgene er ikke lett. Det gjelder i mange situasjoner i livet, men også når det gjelder utdanning og yrker. Hva skal jeg bli? Skal jeg ta studiespesialisering

Detaljer

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 2012/13 Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 Revidert mai 2013 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Kontekstbeskrivelse... 6 Innspill fra våre samarbeidsparter...

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Drømmen om å bli flere. Temahefte om tilflytting. www.distriktssenteret.no 1

Drømmen om å bli flere. Temahefte om tilflytting. www.distriktssenteret.no 1 Drømmen om å bli flere Temahefte om tilflytting www.distriktssenteret.no 1 Innhold Forord Flyttehjelp eller samfunnsutvikling? s. 3 Direktøren har ordet s. 4 80 % gjør det. Men virker det? s. 6 Mer enn

Detaljer

3. Opprettholde kontakten med borteboende studenter. 4. Tiltrekke seg personer med kompetanse fra olje- og gass industrien

3. Opprettholde kontakten med borteboende studenter. 4. Tiltrekke seg personer med kompetanse fra olje- og gass industrien Innhold: 1. Innledning 2. Motivere og inspirere 3. Opprettholde kontakten med borteboende studenter 4. Tiltrekke seg personer med kompetanse fra olje- og gass industrien 5. Oversikt over personer fra Alta

Detaljer

SLUTTRAPPORT- forstudie

SLUTTRAPPORT- forstudie SLUTTRAPPORT- forstudie Prosjekt: Godt utviklingsmiljø i Ringeriksregionen Dato: 13.februar 2015 Prosjektleder: Klaus Røiri Prosjektansvarlig: Sonja Bordewick 1. SAMMENDRAG Bakgrunn og formål med forstudie

Detaljer

Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023

Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023 1 Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023 2 Innhold Side Bakgrunn 2 Nå-situasjonen for næring og sysselsetting i Hemnes 3 Hemnes - en pendlerkommune 4 Bedrifter og næringsdrivende 4 Utviklingstrekk

Detaljer

Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678)

Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678) Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678) Søknadssum: 150 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Vestre Toten folkebibliotek

Detaljer

Kommunedelplan for næringsutvikling

Kommunedelplan for næringsutvikling Herøy kommune et hav av muligheter Kommunedelplan for næringsutvikling For kommunestyreperioden 2012 2015 Vedtatt i kommunestyret i møte den 18. mars 2014, i sak 2/14 0 Innledning Næringsutvikling er sammen

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0083 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0083 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0083 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Europeisk arbeidsinnvandring Kort beskrivelse Siste årene har det vært mange diskusjoner om at rekruttering av

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016

Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016 Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016 Bakgrunn Samarbeidsavtalen er utarbeidet med bakgrunn i samtaler med ordføreren og rådmannen i Kvinesdal kommune og fylkesordfører

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

KART: 2013 avsluttet med et nytt regionkart med de 10 eierkommunene i Haugaland Vekst

KART: 2013 avsluttet med et nytt regionkart med de 10 eierkommunene i Haugaland Vekst 2013 KART: 2013 avsluttet med et nytt regionkart med de 10 eierkommunene i Haugaland Vekst 2 INNHOLD Perspektiv... 5 Næring til nyskaping... 7 Skape muligheter... 8 Samarbeid om utvikling... 11 Utvikle

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer