Löpband Monterings- och användarinstruktioner. Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Löpband Monterings- och användarinstruktioner. Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner"

Transkript

1 Löpband Monterings- och användarinstruktioner Tredemølle Monterings- og brukerveiledning Juoksumatto Kokoamis- ja käyttöohjeet Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner EN EN Klass HC Biltema Nordic Services AB Version 01

2 SE Löpband INNEHÅLL 1. Funktioner 2. Säkerhetsanvisningar 3. Montering, komma igång 4. Hantera displayen 5. Börja träna 6. Uppvärmning/stretchning och återhämtning 7. Använda löpbandet 8. Service och underhåll 9. Tekniska data 1. FUNKTIONER Grattis till ditt val av Biltemas Löpband, art Att regelbundet träna på löpband ger dig bättre status på hjärta och kärl, samt ökar kroppens uthållighet och gör den spänstigare. Löpbandet erbjuder en mängd olika funktioner för att du på bästa sätt ska kunna träna i ditt eget hem. För att du ska kunna utnyttja löpbandets alla funktioner och finesser, läs igenom alla instruktioner innan du monterar löpbandet och börjar använda det. Apparaten är framtagen för att du ska kunna träna uthållighet och förbättra din hjärt-kärlstatus. Dessutom kan träning på löpbandet, tillsammans med speciell diet, ge viktminskning och förvandla kroppsfett till muskler. Kontakta din familjeläkare eller en professionell dietist för att få råd om detta. Dator Flaskhållare Pulsmätare Handtag Stativ Säkerhetsnyckel Motorhölje Skena Löpyta Fot för horisontaljustering Transporthjul 2

3 SE 2. SÄKERHETSANVISNINGAR För att undvika allvarliga skador, läs igenom följande säkerhetsanvisningar innan du monterar löpbandet och börjar använda det. 1. Ägaren till löpbandet är ansvarig för att varje person som använder löpbandet är informerad om innehållet i dessa anvisningar och vilka försiktighetsåtgärder som gäller. Använd löpbandet endast enligt beskrivningen i dessa anvisningar. 2. Denna apparat är inte avsedd att användas av barn eller personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller av person som har bristande erfarenhet och kunskap om dess användning, om de inte dessförinnan har instruerats av någon person med ansvar för deras säkerhet. 3. Använd löpbandet inomhus på ett alldeles jämnt underlag. Håll löpbandet borta från fukt och damm. Lägg en matta under löpbandet för att skydda golvet gärna en tjock matta som absorberar stötar och ljud, t.ex. EVA-matta. 4. Inspektera och dra åt alla delar regelbundet. 5. Håll alltid barn under 14 år samt husdjur borta från löpbandet. Löpbandet är avsett för vuxna personer. 6. Personer som väger mer än 120 kg ska inte använda löpbandet. 7. Bär alltid sportskor och lämpliga kläder när du använder löpbandet. Undvik löst hängande kläder som kan fastna i mekanismerna. 8. Se till att inte dra för mycket i handtagen, eftersom det kan anstränga ryggen. 9. Om du känner dig svimfärdig eller yr när du tränar på löpbandet ska du genast avsluta, slappna av och återhämta dig. 10. Pulsmätaren är inte en kalibrerad medicinsk apparat. Pulsmätaren är endast ett hjälpmedel i träningen och visar endast pulstrenden i stort. 11. Löpbandet är avsett endast för hemmabruk. Använd det inte för kommersiellt bruk, hyr inte ut det och använd det inte inom sjukvården. 12. Detta löpband är testat och godkänt enligt EN och EN-957-6, klass HC för hemmabruk med max. användarvikt 120 kg och är lämpligt för normal träning hemma. Använd inte löpbandet på annat sätt än det som beskrivs i dessa anvisningar. 13. Det krävs normalt 2 personer för att montera detta löpband. Du kan använda den medföljande insexnyckeln vid monteringen. 14. Säkerheten vid användning av detta löpband kan endast bestå så länge löpbandet med jämna mellanrum inspekteras för skador och slitage. Om du upptäcker slitna delar eller hör konstiga ljud när du använder löpbandet, avsluta genast träningen. Använd inte löpbandet förrän problemet är löst. VARNING! Felaktigt användande av detta löpband kan resultera i allvarlig skada. Läs monterings- och användarinstruktionerna och följ varningarna och instruktionerna när du använder apparaten. Låt aldrig barn leka på eller i närheten av detta löpband. VARNING! Innan du påbörjar detta eller något annat träningsprogram, rådgör med din läkare. Detta är speciellt viktigt för personer med existerande hälsoproblem eller de som ska börja träna efter ett längre uppehåll. Vi påtager oss inget ansvar för personskada eller sakskada på omgivningen som sker i anslutning till denna produkt, eller medan denna produkt används. 3

4 SE 3. MONTERING, KOMMA IGÅNG Detta löpband är designat för enkel montering. Kabeldragning, stativ och dator är redan monterade. Det du själv måste göra är att fälla upp skenan och fästa den på plats, fälla upp datorn och fästa denna enkelt! Följ stegen nedan och du kommer mycket snart att kunna använda ditt löpband. Steg 2: Ta bort locket på kartongen och allt packmaterial där under. Du behöver inte lyfta ut löpbandet ur kartongen, klipp bara försiktigt av tapen och vik ner kartongens sidor till golvet. Löpbandet ser nu ut så här: Steg 1: Innan du påbörjar monteringen, välj en tillräcklig stor plats, med platt, jämnt och rent golv, i närheten av den plats du vill placera löpbandet. Lämna löpbandet i den tillplattade kartongen medan du monterar den det blir lättast så. Plastband Se till att löpbandet har rätt sida upp (som på bilden) innan bandet klipps av. Datorkabel Se till att denna inte fastnar när ni fäller upp skenan. Monteringsnyckel 1 st. insexnyckel medföljer löpbandet. Detta är det enda verktyg som behövs vid montering av löpbandet. Nyckeln finns i den lilla kartongen som även innehåller de skruvar och muttrar som behövs. Öppna kartongen så att du är klar att påbörja monteringen. 4

5 SE Steg 3: Klipp av de plastband som håller fast skenan vid löpbandets bottenplatta. Fäll försiktigt upp skenan. Datorn är redan fäst vid stativet. VAR FÖRSIKTIG så att inte datorkabeln fastnar i bottenplattan när ni fäller upp skenan, eller när datorpanelen ska fästas på plats. 3.1 Skenan fästs i vertikalt läge med hjälp av: M8x50 skruv, #57 Ø8 bricka, #82 Ø8 fjäderbricka, #86 M8 x 20 skruv, # 56 Ø8 kupad bricka, #85 VAR FÖRSIKTIG så att inte datorkabeln fastnar! 3.2 Datorpanelen fästs genom: M8 x 90 skruv, #64 Ø8 kupad bricka, #85 Ø8 fjäderbricka, #86 M5 x 10 skruv, #72 VAR FÖRSIKTIG så att inte datorkabeln fastnar! 5

6 SE Steg 4: Placera löpbandet där du vill ha det. Använd båda händerna, antingen du fäller löpbandet upp eller ner Fälla upp löpytan: fatta med båda händerna tag i löpbandets skena (se de 2 små pilarna i bilden) och res bandet uppåt. Det kommer automatiskt att låsa sig i den position som visas på bilden, men kontrollera ändå att låscylindern är i rätt position se den stora pilen i bilden. Hydraulisk låscylinder 4.2. Fatta nu tag i handtagen och luta löpbandet mot dig, lägg hela vikten på transporthjulen och dra ut löpbandet ur kartongen. Rulla löpbandet till den plats du vill att det ska stå. Handtag Transporthjul 6

7 SE Steg 6: För att kunna fälla ner löpbandet, minska belastningen på låscylindern (använd båda händerna för detta) och tryck den låsande delen av cylindern inåt med foten. Dra löpbandet mot dig och sänk det samtidigt, så långt det går. Du märker att låscylindern tar nästan hela vikten av löpytan och gör det enkelt att fälla ner den. Löpbandet är nu klart att användas, förutom att instruktionerna för datorn måste läsas, förstås och följas. Steg 7: Anslut löpbandet till elnätet. Eluttaget finns på baksidan av motorhöljet, bredvid strömbrytaren. Anslut elkabeln och slå på strömmen. Efter varje gång löpbandet har använts bör strömmen slås av och stickkontakten dras ut ur nätuttaget. Detta är ett bra sätt att undvika onödig energiåtgång i standby-läge. Kontrollera och dra åt alla skruvar och beslag regelbundet, t ex. en gång i månaden. Ta väl vara på den medföljande monteringsnyckeln samt dessa instruktioner. De är en god hjälp vid servicen. OBS! Med tanke på säkerheten ska löpbandet placeras så att det bakom löpbandet finns en tom och plan yta på 1 x 2 m. 7

8 SE 4. HANTERA DISPLAYEN Löpbandets funktioner Löpbandet kan användas i Manuellt läge, då du kan välja att ställa in Tid (Time target). Löpbandet kan även användas i Programläge det finns 7 olika program med varierande hastighet och lutning. Displayen De tre fönstren visar Hastighet/Puls, Tid/Avstånd och Lutning/Kaloriförbrukning. Hastigheten visas i km/h, lutning visar vinkel i %. De åtta LED-indikatorerna visar vilket program som är valt, P1 till P8. Instruktioner på displayen Innan du börjar, fäst säkerhetsnyckeln vid något av dina plagg, och placera den runda, magnetiska säkerhetsnyckeln på datorn ( död-mans-grepp ). En ljudsignal signalerar att löpbandet nu är klart att användas. Du kan använda något av de 7 olika programmen på löpbandet. P1 är det manuella läge där du väljer både hastighet och lutning. Program P2 till P8 har automatisk justering av hastighet och lutning. Du kan ställa in Total Tid på träningen. Ta bort och lägg tillbaka säkerhetsnyckeln för att nollställa datorn. Tryck på Enter/Change display (tills fönstret Time/ Distance blinkar, tryck då + eller - för att lägga in den maximala tid du vill träna. Tryck START för att börja och tiden räknas då ner. Lägg in hastighet genom att trycka på + eller -. När fönstret med tid visar 0, kommer löpbandet att stanna. Du kan använda samma sätt att lägga in den totala träningstiden när du använder något av programmen P2 till P8. Välj program först och sedan träningstid. Programläge: Du kan välja program P2 till P8. Ta bort och lägg tillbaka säkerhetsnyckeln för att nollställa datorn. Programmen kan väljas genom att trycka på knappen +, -, eller. När programmet väl har startat kan du när som helst lägga in vilken hastighet du vill. Vid nästa hastighetsbyte kommer datorn att justera hastigheten enligt profilen. Om profilen visar en högre hastighet kommer löpbandet att gå fortare, upp till 16 km/h. Manuellt läge: Placera säkerhetsnyckeln på den gula cirkeln, en ljudsignal kommer då att höras från datorn och indikatorn för P1 tänds. Tryck START och löpbandet börjar rulla efter 3 sekunder, i hastighet 1,0. Tryck + eller - för att välja den hastighet du vill röra dig i. Fönstret för Tid/Distans börjar räkna från 0. 8

9 SE Program P1: Manuellt justerad hastighet, manuellt justerad lutning. När du startar löpbandet kan du välja hastighet och lutning. Du kan ändra hastighet och lutning genom hela programmet. Du kan lägga in max. tid, så att löpbandet räknar ner och stannar när tiden har gått. Programmen P2 P8 har följande profil: Program P2: Datorn varierar hastigheten, medan lutningen justeras manuellt. Datorn kommer att justera hastigheten enligt profilen nedan. Om hastigheten varieras manuellt kommer nästa steg i hastighet att följa samma profil som visas i bilden nedan. Användaren kan lägga in lutningen på önskad nivå. Program 2 hastighet Program 2 lutning Program 3: Datorn varierar hastigheten, medan lutningen justeras manuellt. Datorn kommer att justera hastigheten enligt profilen nedan. Om hastigheten varieras manuellt kommer nästa steg i hastighet att följa samma profil som visas i bilden nedan. Användaren kan lägga in lutningen på önskad nivå. Program 3 hastighet Program 3 lutning Program 4: Datorn varierar hastigheten, medan lutningen justeras manuellt. Datorn kommer att justera hastigheten enligt profilen nedan. Om hastigheten varieras manuellt kommer nästa steg i hastighet att följa samma profil som visas i bilden nedan. Användaren kan lägga in lutningen på önskad nivå. Program 4 hastighet Program 4 lutning 9

10 SE Program 5: Datorn varierar hastighet och lutning på samma gång, enligt profilerna nedan. Att öka hastigheten manuellt kommer att öka hela profilen, så att nästa steg i hastighet kommer att följa samma profil som visas i bilderna nedan. Program 5 hastighet Program 5 lutning Program 6: Datorn varierar hastighet och lutning på samma gång, enligt profilerna nedan. Att öka hastigheten manuellt kommer att öka hela profilen, så att nästa steg i hastighet kommer att följa samma profil som visas i bilderna nedan. Program 6 hastighet Program 6 lutning Program 7: Manuell hastighet och datorstyrd lutning, enligt profilerna nedan. När du startar löpbandet kan du välja hastighet medan datorn kommer att variera lutningen enligt profilen nedan. Du kan ändra hastighet och lutning genom hela träningspasset. Du kan lägga in max. träningstid, så att löpbandet räknar ner och stannar när den inlagda tiden har gått. Program 7 hastighet Program 7 lutning 10

11 SE Program 8: Manuellt justerad hastighet, medan datorn varierar lutningen. När du startar löpbandet kan du välja hastighet medan datorn kommer att variera lutningen enligt profilen nedan. Du kan ändra hastighet och lutning genom hela träningspasset. Du kan lägga in max. träningstid, så att löpbandet räknar ner och stannar när den inlagda tiden har gått. Program 8 hastighet Program 8 lutning 1. För att visa Kaloriförbrukning/Puls, tryck Enter/Change display medan du tränar. Pulsen kan endast visas när du har handflatorna på pulsmätarna. 2. Tryck och håll ner Enter/Change display tills du hör 3 ljudsignaler och displayen kommer att växla mellan Hastighet/Puls, Tid/Avstånd, och Lutning/Kaloriförbrukning. 5. BÖRJA TRÄNA Det är mycket viktigt att värma upp före och stretcha/återhämta dig efter varje träningspass. På följande sidor kan du få detaljerade råd om övningar som passar i anslutning till träningspass. 6. UPPVÄRMING, SAMT STRETCHNING OCH ÅTERHÄMTNING Stretchövningarna på dessa sidor är utmärkta att göra både före och efter ett träningspass. Skillnaden ligger i på vilket sätt de utförs. När det handlar om uppvärmning ska stretchpositionerna hållas i endast 5 10 sekunder (kort stretchning) och därefter släppas. Detta förbereder musklerna för träning. Vid återhämtning ska positionerna hållas i minst 30 sekunder för att minska spänningen i musklerna och minimera stelhet. Se till att inte tänja för långt. Om det gör ont, sluta genast att stretcha och slappna av istället. Försök att inte stretcha så långt nästa gång. Stretcha nacken Vrid ansiktet åt höger och känn hur det spänner i nacken. Håll kvar i 3 sekunder och vrid tillbaka huvudet. Gör på samma sätt åt vänster. Genom att hålla rörelsen vertikalt enbart, låt hakan sjunka mot bröstet, känn hur det spänner, håll kvar i 3 sekunder och lyft hakan mot taket medan du öppnar munnen. Håll huvudet rakt igen. Tilta huvudet åt höger, känn spänningen, håll kvar och låt huvudet vara rakt fram igen. Tilta huvudet igen, men denna gång mot vänster. 11

12 SE Axelträning Lyft din vänstra axel och sedan din högra axel, medan du samtidigt låter din vänstra axel sjunka mot golvet. Stretcha armarna Sträck upp din vänstra arm mot taket. Gör sedan samma sak med din högra arm medan du låter din vänstra axel sjunka mot golvet. Känn spänningen i höger och vänster sida. Upprepa övningen flera gånger. Stretcha lårmusklerna Med ena handen mot en vägg för att hålla balansen, fatta tag i foten som på bilden och stretcha lårmuskeln lyft hälen så nära skinkan som möjligt (men inte så mycket att det gör ont i låret). Vid uppvärmning, håll kvar i 5 till max. 10 sekunder. Vid återhämtning måste du hålla kvar positionen i minst sekunder. Upprepa minst 2 gånger för varje ben. Stretcha lårens insida Sitt på golvet och dra fotsulorna mot varandra. Knäna pekar utåt. Dra fötterna så nära dig som möjligt (utan att det gör ont) och tryck knäna ner mot golvet. Använd aldrig händerna för att trycka ner knäna! Håll positionen i 5 10 sekunder (uppvärmning) eller sekunder (återhämtning). Upprepa 2 gånger. Röra vid tårna Stå rakt och böj dig framåt från midjan, samtidigt som du låter ryggen och axlarna slappna av medan du sträcker dig efter dina tår. Böj dig framåt så långt du kan (utan att överdriva) och håll kvar i 5 10 sekunder (uppvärmning) eller sekunder (återhämtning). Upprepa 2 eller 3 gånger. 12

13 SE Stretcha ryggen och knäsenorna Sitt på golvet. Böj det ena benet och dra in det mot kroppen, medan du låter det andra benet vara rakt och ligga rakt ut från kroppen. Böj dig framåt och försök röra vid fotsulan på det sträckta benet. En vig person kan försöka att ta ett grepp om hela foten och låta tårna peka bakåt. Håll kvar i 5 10 sekunder (uppvärmning) eller sekunder (återhämtning). Upprepa 2 gånger per ben. Stretcha vaderna och hälsenorna Placera båda händerna mot en vägg och luta hela din tyngd mot händerna. Flytta först det ena benet bakåt, så att det spänner i vaden. Håll kvar i 5 10 sekunder (uppvärmning) eller sekunder (återhämtning). Flytta fram benet och stretcha det andra benet på samma sätt. Upprepa 2 gånger per ben. 7. ANVÄNDA LÖPBANDET Ditt motordrivna löpband är lätt att använda och arbetar tyst. Det dämpade löpbandet minimerar risken för att lederna ska belastas när du promenerar och springer. Du kan öka den stötdämpande funktionen genom att placera en matta, t.ex. en EVA-matta, under löpbandet. Du bör träna åtminstone tre gånger i veckan, 20 minuter per gång. Gör stretchövningar före och efter träningen som en del av uppvärmningen respektive återhämtningen. Funktion för nödstopp När du använder löpbandet måste säkerhetsnyckeln vara fastsatt i ett av plaggen du har på dig. Om nyckeln dras av den gula, magnetiska kontakten kommer löpbanan att stanna nästan omedelbart. Detta är funktionen för nödstopp. För att löpbandet åter ska rulla, stå på skenan bredvid löpytan, och lägg tillbaka säkerhetsnyckeln på den gula, magnetiska kontakten. En ljudsignal från datorn meddelar att löpbandet är klart att användas igen. Uppvärmning Gör stretchövningarna som beskrivs ovan innan du kliver på löpbandet. Stå på skenan bredvid löpytan. Fäst säkerhetsnyckeln både vid dina kläder och på löpbandet. Välj det program du vill följa, eller tryck helt enkelt START och välj den hastighet du vill ha. Kom ihåg att starta långsamt och gradvis bygga upp din kondition innan du väljer högre hastigheter på löpbandet. Löpbandet är designat för promenad, jogging och löpning. Liksom med all typ av träning eller när du byter från en typ av träning till en annan, låt kroppen och konditionen byggas upp innan du väljer högre hastigheter, eftersom skador ofta sker när man ökar hastigheten för tidigt. Träna i jämn och låg hastighet ca. 5 minuter. Detta är ett utmärkt sätt att värma upp musklerna. Träning När du väl har värmt upp kan du välja en hastighet eller ett träningsprogram. Kontrollera 13

14 SE Träning När du väl har värmt upp kan du välja en hastighet eller ett träningsprogram. Kontrollera att säkerhetsnyckeln fortfarande är fäst vid ditt plagg, och sätt igång. Öka hastigheten någon nivå i taget och låt det gå några sekunder medan löpbandet ökar hastigheten. Rör dig på ett lugnt och metodisk sätt i takt med löpbandet. Se till att du inte behöver ta ut dig helt, eftersom det är tröttande att springa för fort på en löpband och det gör att du måste anstränga dig för att hinna med. Risken för skador ökar därmed, så välj absolut inte en för hög hastighet. Fördelen med att placera löpbanan i lutning är att träningen kräver mer av dig, fokuserar på lår- och vadmusklerna, och dessutom ger en mer aerobisk träning. Vana användare kan välja olika lutning för olika övningar, vilket gör träningen bredare och mer varierad. Kontrollera din puls under träningen för att se hur hjärtat arbetar. De två pulsmätarna mäter din puls (OBS! mätningen är inte medicinskt godkänd!). Tabellen ger dig en idé om vilken puls du bör ha när din ålder räknas in, men för säkerhets skull bör du rådgöra med en läkare. Ålder Hjärtrytm % (slag per minut) Max. nivå, 100 % Stretchning och återhämtning När du är klar med träningen, minska hastigheten och fortsätt att gå eller jogga i minst 2 minuter. Detta minskar risken för muskelskador och -sträckningar. Gör stretchövningarna som en del av återhämtningen. Stäng av strömmen, dra ur stickkontakten När du är klar med dagens träningspass, glöm inte att stänga av strömmen till löpbandet och dra ut stickkontakten ur vägguttaget. På detta sätt undviker du att apparaten använder energi i standby-läge. 8. SERVICE OCH UNDERHÅLL Kontrollera och dra åt alla skruvar, muttrar och andra beslag som kan bli lösa på löpbandet. Gör detta med jämna mellanrum, varannan eller var 4:e vecka, beroende på hur ofta löpbandet används. Detta gör att personskador p.g.a. lösa delar kan undvikas. Om du vill rengöra löpbandet, använd inget rengöringsmedel, utan enbart en fuktig trasa. Torka genast bort eventuellt överflödigt vatten. Se till att inget vatten eller fukt kommer i kontakt med löpbandets inre delar eller med datorn, eftersom detta kan leda till att löpbandet slutar fungera. Se till att torka av svett från metalldelar, då detta kan orsaka rostangrepp. Det finns inga batterier eller delar som ska underhållas inuti löpbandet. Justera löpytan Då och då kan det hända att löpbanan behöver justeras, för att den ska löpa centralt och vara spänd på rätt sätt. Genom att använda den medföljande insexnyckeln, vrid på justerskruvarna i änden av löpbandets skena. Vrid medurs för att spänna bandet. Se till att inte bära smycken eller löst hängande kläder, eftersom löpbanan under detta arbete måste vara i rörelse för att centreras korrekt. Detta kan vara lite krångligt, men låt det ta sin tid så kommer bandet att centreras och bli korrekt spänt. 14

15 SE Smörjning av löpbanan Efter ungefär 1 års användning behöver löpbandet smörjas. Lossa bandet enligt ovan, och spraya lite silikonolja på löpbanans svarta undersida, på en yta av ca. 40 x 15 cm runt mittlinjen se bild. Spänn bandet igen och låt det gå runt i ca.10 minuter innan det används nästa gång, så att sprayen sprids till hela ytan. 9. TEKNISKA DATA Modellnummer IRMT904D Typ Motordrivet löpband Motor 1,5 hp (max. effekt: 2,25 hp) Mått, monterat löpband 166 x 74 x 128 mm Tjocklek, löpbana 15 mm Hastighet 1,0 16 km/h Användarvikt Max. 120 kg Nettovikt: 64 kg Bruttovikt: 75 kg Klass HC (endast för hemmabruk) Säkerhetstestad Testad av SGS enligt EN och EN Datorfunktioner Tid Avstånd 5 60 minuter 0 99,9 km (ungefärligt avstånd) Kaloriförbrukning 0 till 999 kalorier Puls Hastighet 1,0 16 km/h (ungefärlig hastighet) Stigning 12 % El-avfall Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2002/96/EG och 2006/66/EC) 15

16 NO Tredemølle innhold 1. Funksjoner 2. Sikkerhetsanvisninger 3. Montering, komme i gang 4. Håndtere displayet 5. Begynne å trene 6. Oppvarming/uttøying og restitusjon 7. Bruke tredemøllen 8. Service og vedlikehold 9. Tekniske data 1. FUNKSJONER Gratulerer med valget av Biltemas tredemølle, art Jevnlig trening på tredemølle gir deg et bedre hjerte- og karsystem, øker kroppens utholdenhet og gjør den spenstigere. Tredemøllen har mange ulike funksjoner for at du på best mulig måte skal kunne trene hjemme. For at du skal kunne utnytte alle tredemøllens funksjoner og finesser, les gjennom samtlige instruksjoner før du monterer tredemøllen og tar den i bruk. Apparatet er framstilt for at du skal kunne trene utholdenhet og forbedre hjerte-karsystemet. Dessuten kan trening på tredemøllen, i kombinasjon med spesielt kosthold, gi vektreduksjon og omdanne kroppsfett til muskler. Kontakt fastlegen din eller en profesjonell kostholdsekspert for å få råd om dette. Computer Flaskeholder Pulsmåler Håndtak Stativ Sikkerhetsnøkkel Motordeksel Skinne Løpeflate Fot for horisontal justering Transporthjul 16

17 NO 2. SIKKERHETSANVISNINGER For å unngå alvorlige skader, les gjennom følgende sikkerhetsanvisninger før du monterer tredemøllen og tar den i bruk. 1. Eieren av tredemøllen er ansvarlig for at hver person som bruker den, er informert om innholdet i disse anvisningene og hvilke forsiktighetstiltak som gjelder. Bruk tredemøllen kun som beskrevet i disse anvisningene. 2. Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av barn eller personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funksjonsevne, eller av personer som mangler nødvendig erfaring og kunnskap om bruken, med mindre de på forhånd har blitt instruert av en person med ansvar for deres sikkerhet. 3. Bruk tredemøllen innendørs på et helt jevnt underlag. Hold tredemøllen borte fra fukt og støv. Legg en matte under tredemøllen for å beskytte gulvet gjerne en tykk matte som absorberer støt og lyd, f.eks. en EVA-matte. 4. Inspiser og stram alle deler jevnlig. 5. Hold alltid barn under 14 år og kjæledyr borte fra tredemøllen. Tredemøllen er beregnet for en voksen person. 6. Personer som veier mer enn 120 kg, skal ikke bruke tredemøllen. 7. Bruk alltid sportssko og egnede klær når du løper på tredemøllen. Unngå løsthengende klær som kan sette seg fast i mekanismene. 8. Pass på å ikke dra for mye i håndtakene, fordi dette kan være anstrengende for ryggen. 9. Dersom du føler deg nær ved å besvime eller blir svimmel når du trener på tredemøllen, skal du straks avslutte, slappe av og hente deg inn igjen. 10. Pulsmåleren er ikke et kalibrert medisinsk apparat. Pulsmåleren er kun et hjelpemiddel i treningen og viser kun generelle pulstrender. 11. Tredemøllen er beregnet kun for hjemmebruk. Bruk den ikke for kommersielle formål, lei den ikke ut, og bruk den ikke innenfor sykepleie. 12. Denne tredemøllen er testet og godkjent i henhold til EN og EN-957-6, klasse HC for hjemmebruk med maks. brukervekt 120 kg og er velegnet for normal trening hjemme. Bruk ikke tredemøllen på annen måte enn det som er beskrevet i disse anvisningene. 13. Det kreves normalt 2 personer for å montere denne tredemøllen. Du kan bruke den medfølgende umbraconøkkelen ved montering. 14. Sikkerheten ved bruk av denne tredemøllen kan kun ivaretas så lenge tredemøllen jevnlig inspiseres for skader og slitasje. Dersom du skulle oppdage slitte deler eller hører rare lyder når du bruker tredemøllen, avslutt straks treningen. Bruk ikke tredemøllen før problemet er løst. ADVARSEL! Feil bruk av denne tredemøllen kan resultere i alvorlig skade. Les monterings- og brukerveiledningen, og følg advarslene og instruksjonene når du bruker apparatet. La aldri barn leke på eller i nærheten av tredemøllen. ADVARSEL! Før du setter i gang med dette eller noe annet treningsprogram, rådfør deg med legen din. Dette er spesielt viktig for personer med eksisterende helseproblemer, eller de som skal begynne å trene etter et lengre opphold. Vi påtar oss ikke ansvar for personskade eller materiell skade på omgivelser som måtte skje i tilknytning til dette produktet, eller mens produktet brukes. 17

18 NO 3. MONTERING, KOMME I GANG Denne tredemøllen er designet for enkel montering. Kabeltrekking, stativ og computer er allerede montert. Det du selv må gjøre, er å slå opp skinnen og feste den på plass, slå opp computeren og feste denne enkelt! Følg trinnene nedenfor, og tredemøllen er snart klar for bruk. Trinn 2: Ta av lokket på kartongen og alt emballasjematerialet under. Du trenger ikke løfte tredemøllen ut av kartongen, klipp bare forsiktig av teipen, og brett kartongens sider ned mot gulvet. Tredemøllen ser nå slik ut: Trinn 1: Før du tar fatt på monteringen, velg et sted der du har tilstrekkelig plass og et flatt, jevnt og rent gulv, i nærheten av stedet der du vil plassere tredemøllen. La tredemøllen bli værende i den utflatede kartongen, mens du monterer den da blir jobben enklest. Plastbånd Se til at tredemøllen har riktig side opp (som på bildet) før båndet klippes av. Computerkabel Se til at denne ikke setter seg fast når skinnen slås opp. Monteringsnøkkel 1 stk. umbraconøkkel leveres med tredemøllen. Dette er det eneste verktøyet du trenger ved montering av tredemøllen. Nøkkelen finner du i den lille kartongen som også inneholder nødvendige skruer og muttere. Åpne kartongen slik at du er klar for å begynne monteringen. 18

19 NO Trinn 3: Klipp av plastbåndene som holder skinnen fast til tredemøllens bunnplate. Slå forsiktig opp skinnen. Computeren er allerede festet til stativet. VÆR FORSIKTIG slik at ikke computerkabelen setter seg fast i bunnplaten når skinnen slås opp, eller når computerpanelet skal festes på plass. 3.1 Skinnen festes i vertikal posisjon ved hjelp av: M8x50 skrue, #57 Ø 8 skive, #82 Ø8 fjærskive, #86 M8 x 20 skrue, # 56 Ø8 buet skive, #85 VÆR FORSIKTIG slik at ikke computerkabelen setter seg fast! 3.2 Computerpanelet festes med: M8 x 90 skrue, #64 Ø8 buet skive, #85 Ø8 fjærskive, #86 M5 x 10 skrue, #72 VÆR FORSIKTIG slik at ikke computerkabelen setter seg fast! 19

20 NO Trinn 4: Plasser tredemøllen der du vil ha den. Bruk begge hendene, enten du slår tredemøllen opp eller ned Slå opp løpeflaten: Grip med begge hender fatt i tredemøllens skinne (se de 2 små pilene i bildet) og reis båndet oppover. Det vil automatisk låse seg i posisjonen vist på bildet, men kontroller likevel at låsesylinderen er i riktig posisjon se den store pilen på bildet. Hydraulisk låsesylinder 4.2. Grip nå tak i håndtakene, og skråstill tredemøllen mot deg. Legg hele vekten på transporthjulene og dra tredemøllen ut av kartongen. Rull tredemøllen til stedet der du vil ha den stående. Håndtak Transporthjul 20

21 NO Trinn 6: For å kunne felle ned tredemøllen, reduser belastningen på låsesylinderen (bruk begge hendene til dette), og trykk den låsende delen av sylinderen innover med foten. Dra tredemøllen mot deg, samtidig som du senker den, så langt som mulig. Du merker at låsesylinderen tar nesten hele vekten av løpeflaten og gjør det enkelt å felle den ned. Tredemøllen er nå klar for bruk. Instruksjonene for computeren må leses, forstås og følges. Trinn 7: Koble tredemøllen til strømnettet. Strømuttaket befinner seg på baksiden av motordekselet, ved siden av strømbryteren. Foreta tilkobling av nettkabel, og slå på strømmen. Etter hver gang tredemøllen har blitt brukt, bør strømmen slås av og støpselet trekkes ut av stikkontakten. Slik unngår du enkelt unødig strømforbruk i standby-modus. Kontroller og stram alle skruer og beslag jevnlig, f.eks. en gang i måneden. Ta godt vare på den medfølgende monteringsnøkkelen og disse instruksjonene. De er en god hjelp ved service. OBS! Med tanke på sikkerheten skal tredemøllen plasseres slik at det bak denne finnes en tom og jevn flate på 1 x 2 m. 21

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

Øvelser/Övningar. Abilica PumpSet TRENING MED MENING TRANING MED MENING. abilica.com

Øvelser/Övningar. Abilica PumpSet TRENING MED MENING TRANING MED MENING. abilica.com Øvelser/Övningar : TRENING MED MENING TRANING MED MENING abilica.com Pump trening kom inn på treningssentre på midten av 90-tallet, og er en treningstrend som har kommet for å bli. Grunnen til det er at

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

UNIVERSAL TRAINER LA-1447

UNIVERSAL TRAINER LA-1447 UNIVERSAL TRAINER LA-1447 ====Bruksanvisning ===== Viktig informasjon a) Dette produktet har blitt testet i henhold til EN-standard 957-1, 957-2 klasse H (hjemmebruk). Maksimal kroppsvekt er 140 kg. b)

Detaljer

Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat)

Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat) Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat) Bruksanvisning Dymista125 mikrogram + 50 mikrogram/sprayning

Detaljer

Øvelser/Övningar. Abilica PowerBox TRENING MED MENING TRANING MED MENING. abilica.com

Øvelser/Övningar. Abilica PowerBox TRENING MED MENING TRANING MED MENING. abilica.com Øvelser/Övningar : Abilica PowerBox TRENING MED MENING TRANING MED MENING abilica.com 1 NO Øvelse: Knebøy Trener: Forside lår og setemuskulatur Antall repetisjoner: 12-24 x 3 Stå med føttene i hoftebreddes

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

MINISTEPPER LA-1525. Bruksanvisning

MINISTEPPER LA-1525. Bruksanvisning MINISTEPPER LA-1525 Bruksanvisning Viktig: A) Dette produktet har blitt testet i henhold til EN-standard 957-1, 957-8 klasse H (hjemmebruk). Maksimal kroppsvekt er 120 kg. B) Foreldre bør være oppmerksomme

Detaljer

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise Rev.nr 150318 Vertikalmarkis / Vertikalmarkise A2 Brytplatta inkl skruv A3 Brytrulle A4 Bandlås Båndlås A6 Bandknopp Båndklokke A8 3,5x9,5 mm A10 3,5x25 mm 4st A2 - A10 gäller enbart markiser med banduppdrag

Detaljer

VIKTIGE FORHÅNDSREGLER

VIKTIGE FORHÅNDSREGLER VIKTIGE FORHÅNDSREGLER ADVARSEL: Vennligst les nøye gjennom de følgende sikkerhetsreglene før du begynner å bruke maskinen. Dette er viktig for din egen sikkerhet. 1. Dette produktet er kun designet for

Detaljer

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

Fysisk aktivitetsplan: Uke 7-12

Fysisk aktivitetsplan: Uke 7-12 Fysisk aktivitetsplan: Uke 7-12 Her er en mer avansert treningsplan for når du har bygget opp et fitness-grunnlag ved å bruke introduksjonstreningen. Denne treningsplanen gjør det mulig for deg å trene

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING INNHOLD Viktige forholdsregler 2 Merknader 3 Montering 5 Computer 7 Stell og vedlikehold 8 Tøying 9 Service 10 VIKTIGE FORHOLDSREGLER Les nøye gjennom alle instruksjonene i denne

Detaljer

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB SE Sköt om dina målade trämöbler, så håller de mycket längre! Måla Dessa möbler är gjorda av massiv akacia och är målade med en utomhus polyuretanfärg som skyddar träet mot bl.a. UV-ljus. Färglagret kommer

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ SVENSK INSTRUKTIONER FÖR ATT FÖRBEREDA OCH GE EN INJEKTION AV CIMZIA

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ SVENSK INSTRUKTIONER FÖR ATT FÖRBEREDA OCH GE EN INJEKTION AV CIMZIA INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ SVENSK (certolizumab pegol) INSTRUKTIONER FÖR ATT FÖRBEREDA OCH GE EN INJEKTION AV CIMZIA Veiledningen er hentet fra EMA (European Medicines Agency)

Detaljer

BRUKERMANUAL for. Corestepper BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for. Corestepper BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for Corestepper BUILT FOR HEALTH Pakningsinnhold Exerfit Corestepper Dimensjoner: Lengde: 52 cm, Bredde: 32 cm, Høyde: 31 cm Vekt: 8,5 kg Computer Brukerveiledning Riktig bruk av produktet

Detaljer

CSK G98 Ha ndball Egentrening sommer 2012

CSK G98 Ha ndball Egentrening sommer 2012 CSK G98 Ha ndball Egentrening sommer 2012 Følgende program er basert på anbefalinger og program fra Norges Håndballforbund for ungdom i alderen 14 16 år. Programmet skal gjennomføres minst 2 ganger hver

Detaljer

EXERFIT VIBRO 100 MONTERINGSANVISNING OG BRUKERVEILEDNING. QF-2008 2006/2007, Version 1

EXERFIT VIBRO 100 MONTERINGSANVISNING OG BRUKERVEILEDNING. QF-2008 2006/2007, Version 1 EXERFIT VIBRO 100 MONTERINGSANVISNING OG BRUKERVEILEDNING QF-2008 2006/2007, Version 1 FORHÅNDSREGLER OG SIKKERHET Les alle forhåndsregler og instruksjoner før du tar apparatet i bruk. Dette er et hjemmetreningsapparat

Detaljer

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR 24-735 manual 131016.indd 2013-10-16, 10.25.23 Art. 24-735 TAKÄSTE UNIVERSAL ÖR PROJEKTOR TAKESTE UNIVERSAL OR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOTBESLA TIL PROJEKTOR

Detaljer

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android.

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. SVENSKA/NORSK Version 1.0.1 Step 1. Ladda ner mobilapplikationen. Ladda ner från Apple Appstore eller Google Play. Sök på Broadlink eller

Detaljer

Sammenleggbar benk LA-1535BC. ===== Bruksanvisning =====

Sammenleggbar benk LA-1535BC. ===== Bruksanvisning ===== Sammenleggbar benk LA-1535BC ===== Bruksanvisning ===== 1 Viktig informasjon a) Dette produktet har blitt testet i henhold til EN-standard 957-1, 957-2, 957-4 klasse H (hjemmebruk). Maksimal kroppsvekt

Detaljer

INSEKTSGARDIN ROLLO FÖR FÖNSTER

INSEKTSGARDIN ROLLO FÖR FÖNSTER INSEKTSGARDIN ROLLO FÖR FÖNSTER lundbergs.com Ø3, Ø4 mm Tejp teip, ca. 30 mm bred Ph 2 1x RHP304 (1x) RHP422 (1x) RHP421 (1x) RHP302 (2x) 3,5x28 (8x) RHP411 (1x) RHA655 (2x) RHP581 (1x) RHP332 (2x) RHP582

Detaljer

Bruksanvisning för elmätare

Bruksanvisning för elmätare Bruksanvisning för elmätare Artikelnummer 406-102 2010-03-24 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte elmätaren om strömmen överstiger 16 A. Se till att elmätaren

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler

Sikkerhetsmessige forhåndsregler 1 Art. Nr: 101100 Sikkerhetsmessige forhåndsregler Denne trimsykkelen er bygd for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas når man skal benytte et trimapparat.

Detaljer

Benefit Bike B320 MAGNETISK TRENINGSSYKKEL 91109 BRUKSANVISNING

Benefit Bike B320 MAGNETISK TRENINGSSYKKEL 91109 BRUKSANVISNING Benefit Bike B320 MAGNETISK TRENINGSSYKKEL 91109 BRUKSANVISNING Viktig sikkerhetsinformasjon Ta vare på bruksanvisningen til fremtidig bruk. 1. Det er viktig å lese hele bruksanvisningen før utstyret monteres

Detaljer

VIKTIGE FORHOLDSREGLER

VIKTIGE FORHOLDSREGLER BRUKERVEILEDNING VIKTIGE FORHOLDSREGLER VIKTIG: Før du benytter deg av NORDIC 225 rower, ber vi deg om å lese nøye gjennom disse viktige forholdsreglene for å redusere risikoen for skade. 1. Før du påbegynner

Detaljer

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak Inställning av kombinationslåset Ändringsspak Ändringsspak Kombinationslåset är fabriksinställt på 000 men du kan byta till en egen kod genom att följa följande instruktioner: 1. Tryck på öppningsknappen

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125 Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Bord Madrid SE NO Item. No. 6010-1125 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Bord

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExElip 1.0 Art. nr. 555 061

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExElip 1.0 Art. nr. 555 061 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExElip 1.0 Art. nr. 555 061 MONTERINGSDELER 2 VIKTIG INFORMASJON o Bruksområdet for dette apparatet er hjemmetrening. o Plasser apparatet på et jevnt og hardt

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Trex2 Art. nr. 555 072

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Trex2 Art. nr. 555 072 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Trex2 Art. nr. 555 072 ADVARSEL: For å unngå brann, elektrisk støt eller annen personskade, vennligst les de følgende sikkerhetsregler før du tar tredemøllen i

Detaljer

BRUKERMANUAL for. 305 Cycle BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for. 305 Cycle BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for 305 Cycle BUILT FOR HEALTH Sikkerhetsinstrukser: ADVARSEL: For å forhindre skader og ulykker, les gjennom instruksjonene nøye før du tar i bruk sykkelen 1. Denne sykkelen er kun beregnet

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042 Bruksanvisning / Bruksanvisning Växthus L rivhus L S NO Item. No. 60-04 S Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Växthus L

Detaljer

Snodden. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser. Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak

Snodden. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser. Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak Snodden NO: Øvelser Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak trening. SE: Övningar Med Snodden kan du stärka det mesta av kroppen. Mycket bra för stavgång/

Detaljer

CASALL AB TRACK 98100

CASALL AB TRACK 98100 CASALL AB TRACK 9800 PLASSERING AV ADVARSELSMERKER Denne tegningen viser hvor advarselsmerkene er plassert. Merk: Det er ikke sikkert at merkene vises i faktisk størrelse. VIKTIGE ADVARSEL: For å redusere

Detaljer

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt:

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt: Sol & Vindvakt ASA Inkoppling av Sol & Vindvakt: Avståndet mellan motor och Sol & Vindvakt måste vara minst 30 cm. Apparater som använder samma frekvens kan störa Sol & Vindvaktens funktion Endast en Sol

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Stretch Art. nr. 724 150

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Stretch Art. nr. 724 150 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Stretch Art. nr. 724 150 KOMPLETT DELELISTE Del nr. Beskrivelse Ant. 1 Hovedramme 1 2 Justeringsstag 1 3 Liggeplate 1 4 Hengsler 2 5 Håndtak 2 6 Støttestag 2 7

Detaljer

Ellipsetrener LA-1314B. Bruksanvisning

Ellipsetrener LA-1314B. Bruksanvisning Ellipsetrener LA-1314B Bruksanvisning 1 Viktig informasjon a) Dette produktet er bare til hjemmebruk. Maksvekten må ikke overskride 100 kg. b) Foreldre bør være oppmerksomme på barnas naturlige lekeinstinkt.

Detaljer

TOTAL GYM BENEFIT 97103

TOTAL GYM BENEFIT 97103 TOTAL GYM BENEFIT 97103 BRUKSANVISNING 0 VIKTIGE ADVARSEL: For å unngå alvorlige skader må du lese alle forhåndsregler, instruksjoner og advarsler i bruksanvisningen før du bruker Total Gym. Casall tar

Detaljer

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER VARVRÄKNARE för dieselmotorer TURTELLER for dieselmotorer KIERROSLUKUMITTARI diesel-motoreihin OMDREJNINGSTÆLLER til dieselmotorer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA ADVARSEL: For å unngå brann, elektrisk støt eller annen personskade, vennligst les de følgende sikkerhetsregler før du

Detaljer

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Detaljer

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin Fasadbelysning LED med markspjut Fasadebelysning LED med bakkespyd LED-julkisivuvalaisin maapiikillä Facadelampe LED med jordspyd 1 2010 Biltema Nordic Services AB Fasadbelysning LED med markspjut Läs

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

Informasjon til brukeren på svensk. Information till användaren

Informasjon til brukeren på svensk. Information till användaren Informasjon til brukeren på svensk Flutiform 50 mikrogram/5 mikrogram per dose, inhalasjonsaerosol, suspensjon Flutiform 125 mikrogram/5 mikrogram per dose, inhalasjonsaerosol, suspensjon Flutiform 250

Detaljer

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Lufttrykksmåler Ilmanpainemittari Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Egenskaper Batteridrift Tydlig LCD-display Mätenheter: psi, bar, kpa Automatisk avstängning efter 5 sekunder LED-belysning

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

Nätgunga Netthuske/-disse

Nätgunga Netthuske/-disse Nätgunga Netthuske/-disse Conform EN71-1,2,3,8 Innehåll: Kontrollera att alla delar finns med och är oskadade. Innhold: Kontroller at alle deler er med og uten skader. A: Segel B: Böjda rör C: Rep med

Detaljer

Tredemølle Bruksanvisning

Tredemølle Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Tredemølle Bruksanvisning Advarsel: - Hold alltid i styret for å holde balansen og forhindre fall når du går i raskt tempo. - Så på sidene når du starter maskinen. - Juster

Detaljer

190 cycle. Varenummer: 101109 BP 250 2006-2007, Version 2

190 cycle. Varenummer: 101109 BP 250 2006-2007, Version 2 190 cycle Varenummer: 101109 BP 250 2006-2007, Version 2 Sikkerhetsmessige forhåndsregler: Denne trimsykkelen er bygget for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler

Detaljer

495 Spinner FX. UF-902G-FX-NF Art.no: 101402

495 Spinner FX. UF-902G-FX-NF Art.no: 101402 495 Spinner FX UF-902G-FX-NF Art.no: 101402 1 DETALJERT DELEKART 2 DELE LISTE: hovedramme 101402-1 stabilisator skive 101402-10 stabilisator låsemutter M8 101402-11 krank deksel 101402-12 pedal venstre

Detaljer

Utsidesnät Adrenalin Pro 366/426 cm Utsidenett Adrenalin Pro 366/426 cm

Utsidesnät Adrenalin Pro 366/426 cm Utsidenett Adrenalin Pro 366/426 cm Bruksanvisning / Bruksanvisning Utsidesnät Adrenalin Pro 366/426 cm Utsidenett Adrenalin Pro 366/426 cm Vi rekommenderar att alltid använda säkerhetsnät och kantskydd till Rustas studsmattor. Vi anbefaler

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner UF-9.2F-F-XXL 05.03.2007 V01 BUILT FOR HEALTH 1 INNHOLD *SIKKERHET OG VEDLIKEHOLD.... 3 *TILBEHØR... 4-5 *MONTERING Deleliste...... 6 Trinn for trinn....7-9 *OPERASJONER

Detaljer

NORDIC WALKER. Bruksanvisning

NORDIC WALKER. Bruksanvisning NORDIC WALKER LA-1547 Gåmaskin Bruksanvisning Viktig informasjon a) Dette produktet har blitt testet i henhold til EN-standard 957-1+A1, 957-2, 957-8 klasse H (hjemmebruk). Maksimal kroppsvekt er 120 kg.

Detaljer

CLUTCH TOOL. Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger

CLUTCH TOOL. Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger CLUTCH TOOL Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66

Detaljer

NORDIC ROWER R2 Brukerveiledning

NORDIC ROWER R2 Brukerveiledning NORDIC ROWER R2 Brukerveiledning (Picture) Deleskisse (picture of parts) NORDIC Rower R2 er en fantastisk praktisk og effektiv måte å trene på. Den er lett å bruke og tar liten plass. Den er derfor det

Detaljer

Smidighetstrening/Uttøying

Smidighetstrening/Uttøying Øvelsesutvalg LITT OM ØVELSENE Samtidig som bevegelighet kanskje er et av de viktigste momentene i håndball, er det kanskje også det momentet som det syndes mest mot. Vi er generelt alt for lite flinke

Detaljer

BRUKERMANUAL for BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for BUILT FOR HEALTH FORHOLDSREGLER Behold denne brukerveiledningen for senere referanse. 1. Det er viktig at du leser gjennom hele denne brukerveiledningen før du monterer apparatet og tar

Detaljer

VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG BRUK

VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG BRUK NO VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG BRUK Bær barnet sikkert Det er viktig at du tar deg tid til å lese igjennom brukerveiledningen før du tar din Caboo bæresele i bruk. Det anbefales spesielt å lese forholdsreglene

Detaljer

MAXXUS Art. nr

MAXXUS Art. nr MAXXUS Art. nr. 555 700 BRUKSANVISNING TIL ET KOMPLETT ALT- I- ETT TRENINGSAPPARAT 1) Øvre stolpe 2) Motstandsstolpe 3) Motstandsregulator med låsepinne 4) Hovedstolpe 5) Dra/skyv stang 6) Fotstang 7)

Detaljer

Nakkebevegelser. Stå oppreist og se framover Plasser en hånd på haken din Trekk inn haken din og press hode bakover Gjenta 5 ganger

Nakkebevegelser. Stå oppreist og se framover Plasser en hånd på haken din Trekk inn haken din og press hode bakover Gjenta 5 ganger Hodebevegelser Stå oppreist og se framover Snu hodet sakte så langt som mulig til høyre Snu hodet sakte så langt som mulig til venstre Gjenta 5 ganger til hver side 1 Nakkebevegelser Stå oppreist og se

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinTech Art. nr. 555 312

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinTech Art. nr. 555 312 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinTech Art. nr. 555 312 Modell D12 VIKTIG INFORMASJON Bruksområdet for dette treningsapparatet er hjemmetrening. Sykkelen skal kun brukes som beskrevet i denne

Detaljer

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo.

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo. Instruction manual Babyfix Babyfix babysete For barn som veier opp til 13 kilo. Tested Testet and og godkjent approved i according henhold til to ECE R44 / 04 Viktig informasjon Takk for at du har valgt

Detaljer

VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG REFERANSE. Caboo sikkerhet

VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG REFERANSE. Caboo sikkerhet A B D C E F VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG REFERANSE. Caboo sikkerhet Det er viktig at du tar deg tid til å lese igjennom brukerveiledningen før du tar din Caboosele i bruk. Det anbefales spesielt å

Detaljer

245 elliptical. NF Product no. 104103 KH-70201 2005-06, version 3

245 elliptical. NF Product no. 104103 KH-70201 2005-06, version 3 245 elliptical NF Product no. 104103 KH-0201 2005-0, version 3 1 Sikkerhetsinstrukser: Før du starter treningen bør du konsultere din lege først. Det er anbefalt at du gjennomgår en komplett undersøkelse.

Detaljer

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Detaljer

Tredemølle LA-1446A. Bruksanvisning

Tredemølle LA-1446A. Bruksanvisning Tredemølle LA-1446A Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Ditt nye treningsapparat er produsert med tanke på høyest mulig sikkerhetskrav. Det kreves imidlertid alltid forsiktighet når man bruker

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Vibro Medio Art. nr. 555 610

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Vibro Medio Art. nr. 555 610 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Vibro Medio Art. nr. 555 610 Modell VT 800 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Les hele manualen før montering og bruk av apparatet. I tillegg ber vi deg merke deg de følgende

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING FORHOLDSREGLER Bruk kun orginale deler som er levert med produktet. Inspiser produktet før du benytter deg av det for første gang, og med jevne mellomrom deretter. Forsikre deg om

Detaljer

medemagruppen Ver MONTERINGSANVISING MALTE

medemagruppen Ver MONTERINGSANVISING MALTE MONTERINGSANVISING MALTE Parkeringsbroms Parkeringsbrems // Sete Säte og och kurv korg 3.7 Parkeringsbroms Parkeringsbrems För For att å unngå undgå at att Malte triller rullar av iväg gårde kan kan de

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING 1. Forholdsregler For din egen sikkerhet, bør du regelmessig inspisere apparatet for skader og slitasje. Dersom du overlater apparatet til en annen person, er det ditt ansvar å passe

Detaljer

Treningshefte. manualer. www.abilica.no

Treningshefte. manualer. www.abilica.no Muskler som kommer... Treningshefte for manualer www.abilica.no FØR DU BEGYNNER Dette heftet er laget med tanke på deg som ønsker å begynne å trene med manualer for å få en sterkere og strammere kropp.

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING Modellnr. Serienr. WEEVBE1334.1 Skriv ned serienummeret i feltet over for fremtidig referanse. NORSK BRUKERVEILEDNING Serienummermerke MERK Les alle forholdsregler og instruksjoner i denne brukerveiledningen

Detaljer

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise Rev.nr 150312 Terrassmarkis / Terrassemarkise Innehållsförteckning / Innholdsfortegnelse Markisbredd / Markisebredde < 550cm > 550cm Markis inkl kappa Markise inkl. kappe Vev Sveiv Vägg/Takfäste Vegg-/takfeste

Detaljer

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera Webbkamera för laptop Webkamera for laptop Web-kamera kannettaviin tietokoneisiin Webkamera til laptop 1 2008 Biltema Nordic Services AB Webbkamera för laptop Behåll dessa instruktioner för framtida behov.

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

Magnetsykkel LA-1462. Bruksanvisning

Magnetsykkel LA-1462. Bruksanvisning Magnetsykkel LA-1462 Bruksanvisning 1 Viktig informasjon a) Dette produktet har blitt testet i henhold til EN-standard 957-1, 957-5 klasse H (hjemmebruk). Maksimal kroppsvekt er 100 kg. b) Foreldre bør

Detaljer

Benkøvelser. Merk! 1. Dersom du lar beintreneren falle fritt eller slå ned på stangen foran, kan det føre til skader på ramme og beintreneren.

Benkøvelser. Merk! 1. Dersom du lar beintreneren falle fritt eller slå ned på stangen foran, kan det føre til skader på ramme og beintreneren. Benkøvelser Merk! 1. Dersom du lar beintreneren falle fritt eller slå ned på stangen foran, kan det føre til skader på ramme og beintreneren. 2. Ikke belast beintreneren med mer enn 40 kg vektskiver. 30

Detaljer

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Läs och spara denna manual. Översiktsbild 1. Strömbrytare 2. Gummiplatta 3. Sliphus 4. Finslipsfåra 5. Grovslipsfåra 6. Fin slipsten 7. Grov slipsten

Detaljer

BRUKERMANUAL For 230 Rower

BRUKERMANUAL For 230 Rower ccc BRUKERMANUAL For 230 Rower VIKTIGE FORHOLDSREGLER BUILT FOR HEALTH VIKTIG: Før du benytter deg av denne romaskinen, er det viktig at du leser og setter deg inn i de følgende forholdsreglene. 1. Dette

Detaljer

BP-208 Gresvig no.:

BP-208 Gresvig no.: BP-208 Gresvig no.: 107831 2005-06 Sikkerhetsmessige forhåndsregler: Denne trimsykkelen er bygget for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas når man skal

Detaljer

BRUKERVEILEDNING 5 MINUTES SHAPER

BRUKERVEILEDNING 5 MINUTES SHAPER BRUKERVEILEDNING 5 MINUTES SHAPER Advarsel Rådfør deg med lege før du starter med dette eller andre diett- og treningsopplegg, særlig om du er i tvil om din egen helse og fysiske form, eller om trening

Detaljer

5.2 cycle. Art. Nr. 107038

5.2 cycle. Art. Nr. 107038 5.2 cycle Art. Nr. 107038 1 Generell informasjon: Før du starter treningen bør du konsultere din lege først. Det er anbefalt at du gjennomgår en komplett undersøkelse. Ikke tren hardere enn hva som er

Detaljer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer GSA SKOTØRKER SKOTØRKER Skotork - Shoe dryer NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 0 GSA SKOTØRKER INTRODUKSJON Vennligst les alle anvisningene før du tar i bruk den nye støvel- og skotørkeren. Vi anbefaler at du

Detaljer

FDV Kappa fra DinBox

FDV Kappa fra DinBox FDV Kappa fra DinBox Funksjon og kvalitet, også for øyet. Det kan vi garantere! Gratulerer med valget av kappromsinnredning. Kapprumsinnredningen er noe av det første man ser når man kommer inn i et rom

Detaljer

Brukerveiledning Montering Bruk Deler

Brukerveiledning Montering Bruk Deler Brukerveiledning Montering Bruk Deler NB: Maksimumvekt på bruker er 110 kg Før du starter treningen bør du konsultere med en lege først. Dette gjelder særlig hvis det er lenge siden du har trent regelmessig.

Detaljer

ROMASKIN BRUKSANVISNING

ROMASKIN BRUKSANVISNING ROMASKIN BRUKSANVISNING Viktig informasjon a) Dette produktet har blitt testet i henhold til EN-standard 957-1, 957-7 klasse H (hjemmebruk). Maksimal kroppsvekt er 120 kg. b) Foreldre bør være oppmerksomme

Detaljer

NORDIC ELLIPTICAL E5 1

NORDIC ELLIPTICAL E5 1 NORDIC ELLIPTICAL E5 1 Dele liste Delenr. Beskrivelse Antall 1 Bakre stabilisator 1 2 Justerbare endekapsler 1 3 Bærebolter for stabilisator M8*75L 4 4 Mutter for stabilisator 4 5 Skiver ( ø8*2t) 16 6

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste 1 Hylla lämplig för montering av styrskena Hylle som passer for installasjon av styreskinne Hylder egnet til montering af styreskinner Vattenpass/Vater/ Vaterpas Börja med att montera inredningen Inredningen

Detaljer

STEG 1 Fest fremre og bakre stabilisator (18, 14) til rammen ved hjelp av muttere (8), skiver (9) og bolter (10).

STEG 1 Fest fremre og bakre stabilisator (18, 14) til rammen ved hjelp av muttere (8), skiver (9) og bolter (10). BRUKERVEILEDNING MONTERING STEG 1 Fest fremre og bakre stabilisator (18, 14) til rammen ved hjelp av muttere (8), skiver (9) og bolter (10). STEG 2 Fest styrestammen (22) ved å føre den inn i den fremre

Detaljer

Treningsprogram. Treningsprogram med 22 ulike øvelser. 1. Magetrening. - Juster magestøtten til ønsket høyde med

Treningsprogram. Treningsprogram med 22 ulike øvelser. 1. Magetrening. - Juster magestøtten til ønsket høyde med Treningsprogram Treningsprogram med 22 ulike øvelser Disse 22 øvelsene vil vise deg eksempler på treningsprogram som vil jobbe med muskler og muskelgrupper som buk, rygg, overarm og skulder. Start programmet

Detaljer

DELESKISSE

DELESKISSE Art nr. 104584 DELESKISSE 35 12 36 34 31 30 37 2 DELE LISTE NR BESKRIVELSE ANTALL 1 Computer 1 stk 2 Puls sensor 1 sett 3 Gummihåndtak til styret 1 sett 4 Styre 1 stk 5 T-skrue for innfestning av styret

Detaljer

Positionsstol Neapel 2-pack

Positionsstol Neapel 2-pack Bruksanvisning / Bruksanvisning Positionsstol Neapel 2-pack Posisjonsstol Neapel 2-pakk SE NO Item. No. 6020-1173, 6020-1174 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen

Detaljer