Löpband Monterings- och användarinstruktioner. Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Löpband Monterings- och användarinstruktioner. Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner"

Transkript

1 Löpband Monterings- och användarinstruktioner Tredemølle Monterings- og brukerveiledning Juoksumatto Kokoamis- ja käyttöohjeet Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner EN EN Klass HC Biltema Nordic Services AB Version 01

2 SE Löpband INNEHÅLL 1. Funktioner 2. Säkerhetsanvisningar 3. Montering, komma igång 4. Hantera displayen 5. Börja träna 6. Uppvärmning/stretchning och återhämtning 7. Använda löpbandet 8. Service och underhåll 9. Tekniska data 1. FUNKTIONER Grattis till ditt val av Biltemas Löpband, art Att regelbundet träna på löpband ger dig bättre status på hjärta och kärl, samt ökar kroppens uthållighet och gör den spänstigare. Löpbandet erbjuder en mängd olika funktioner för att du på bästa sätt ska kunna träna i ditt eget hem. För att du ska kunna utnyttja löpbandets alla funktioner och finesser, läs igenom alla instruktioner innan du monterar löpbandet och börjar använda det. Apparaten är framtagen för att du ska kunna träna uthållighet och förbättra din hjärt-kärlstatus. Dessutom kan träning på löpbandet, tillsammans med speciell diet, ge viktminskning och förvandla kroppsfett till muskler. Kontakta din familjeläkare eller en professionell dietist för att få råd om detta. Dator Flaskhållare Pulsmätare Handtag Stativ Säkerhetsnyckel Motorhölje Skena Löpyta Fot för horisontaljustering Transporthjul 2

3 SE 2. SÄKERHETSANVISNINGAR För att undvika allvarliga skador, läs igenom följande säkerhetsanvisningar innan du monterar löpbandet och börjar använda det. 1. Ägaren till löpbandet är ansvarig för att varje person som använder löpbandet är informerad om innehållet i dessa anvisningar och vilka försiktighetsåtgärder som gäller. Använd löpbandet endast enligt beskrivningen i dessa anvisningar. 2. Denna apparat är inte avsedd att användas av barn eller personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller av person som har bristande erfarenhet och kunskap om dess användning, om de inte dessförinnan har instruerats av någon person med ansvar för deras säkerhet. 3. Använd löpbandet inomhus på ett alldeles jämnt underlag. Håll löpbandet borta från fukt och damm. Lägg en matta under löpbandet för att skydda golvet gärna en tjock matta som absorberar stötar och ljud, t.ex. EVA-matta. 4. Inspektera och dra åt alla delar regelbundet. 5. Håll alltid barn under 14 år samt husdjur borta från löpbandet. Löpbandet är avsett för vuxna personer. 6. Personer som väger mer än 120 kg ska inte använda löpbandet. 7. Bär alltid sportskor och lämpliga kläder när du använder löpbandet. Undvik löst hängande kläder som kan fastna i mekanismerna. 8. Se till att inte dra för mycket i handtagen, eftersom det kan anstränga ryggen. 9. Om du känner dig svimfärdig eller yr när du tränar på löpbandet ska du genast avsluta, slappna av och återhämta dig. 10. Pulsmätaren är inte en kalibrerad medicinsk apparat. Pulsmätaren är endast ett hjälpmedel i träningen och visar endast pulstrenden i stort. 11. Löpbandet är avsett endast för hemmabruk. Använd det inte för kommersiellt bruk, hyr inte ut det och använd det inte inom sjukvården. 12. Detta löpband är testat och godkänt enligt EN och EN-957-6, klass HC för hemmabruk med max. användarvikt 120 kg och är lämpligt för normal träning hemma. Använd inte löpbandet på annat sätt än det som beskrivs i dessa anvisningar. 13. Det krävs normalt 2 personer för att montera detta löpband. Du kan använda den medföljande insexnyckeln vid monteringen. 14. Säkerheten vid användning av detta löpband kan endast bestå så länge löpbandet med jämna mellanrum inspekteras för skador och slitage. Om du upptäcker slitna delar eller hör konstiga ljud när du använder löpbandet, avsluta genast träningen. Använd inte löpbandet förrän problemet är löst. VARNING! Felaktigt användande av detta löpband kan resultera i allvarlig skada. Läs monterings- och användarinstruktionerna och följ varningarna och instruktionerna när du använder apparaten. Låt aldrig barn leka på eller i närheten av detta löpband. VARNING! Innan du påbörjar detta eller något annat träningsprogram, rådgör med din läkare. Detta är speciellt viktigt för personer med existerande hälsoproblem eller de som ska börja träna efter ett längre uppehåll. Vi påtager oss inget ansvar för personskada eller sakskada på omgivningen som sker i anslutning till denna produkt, eller medan denna produkt används. 3

4 SE 3. MONTERING, KOMMA IGÅNG Detta löpband är designat för enkel montering. Kabeldragning, stativ och dator är redan monterade. Det du själv måste göra är att fälla upp skenan och fästa den på plats, fälla upp datorn och fästa denna enkelt! Följ stegen nedan och du kommer mycket snart att kunna använda ditt löpband. Steg 2: Ta bort locket på kartongen och allt packmaterial där under. Du behöver inte lyfta ut löpbandet ur kartongen, klipp bara försiktigt av tapen och vik ner kartongens sidor till golvet. Löpbandet ser nu ut så här: Steg 1: Innan du påbörjar monteringen, välj en tillräcklig stor plats, med platt, jämnt och rent golv, i närheten av den plats du vill placera löpbandet. Lämna löpbandet i den tillplattade kartongen medan du monterar den det blir lättast så. Plastband Se till att löpbandet har rätt sida upp (som på bilden) innan bandet klipps av. Datorkabel Se till att denna inte fastnar när ni fäller upp skenan. Monteringsnyckel 1 st. insexnyckel medföljer löpbandet. Detta är det enda verktyg som behövs vid montering av löpbandet. Nyckeln finns i den lilla kartongen som även innehåller de skruvar och muttrar som behövs. Öppna kartongen så att du är klar att påbörja monteringen. 4

5 SE Steg 3: Klipp av de plastband som håller fast skenan vid löpbandets bottenplatta. Fäll försiktigt upp skenan. Datorn är redan fäst vid stativet. VAR FÖRSIKTIG så att inte datorkabeln fastnar i bottenplattan när ni fäller upp skenan, eller när datorpanelen ska fästas på plats. 3.1 Skenan fästs i vertikalt läge med hjälp av: M8x50 skruv, #57 Ø8 bricka, #82 Ø8 fjäderbricka, #86 M8 x 20 skruv, # 56 Ø8 kupad bricka, #85 VAR FÖRSIKTIG så att inte datorkabeln fastnar! 3.2 Datorpanelen fästs genom: M8 x 90 skruv, #64 Ø8 kupad bricka, #85 Ø8 fjäderbricka, #86 M5 x 10 skruv, #72 VAR FÖRSIKTIG så att inte datorkabeln fastnar! 5

6 SE Steg 4: Placera löpbandet där du vill ha det. Använd båda händerna, antingen du fäller löpbandet upp eller ner Fälla upp löpytan: fatta med båda händerna tag i löpbandets skena (se de 2 små pilarna i bilden) och res bandet uppåt. Det kommer automatiskt att låsa sig i den position som visas på bilden, men kontrollera ändå att låscylindern är i rätt position se den stora pilen i bilden. Hydraulisk låscylinder 4.2. Fatta nu tag i handtagen och luta löpbandet mot dig, lägg hela vikten på transporthjulen och dra ut löpbandet ur kartongen. Rulla löpbandet till den plats du vill att det ska stå. Handtag Transporthjul 6

7 SE Steg 6: För att kunna fälla ner löpbandet, minska belastningen på låscylindern (använd båda händerna för detta) och tryck den låsande delen av cylindern inåt med foten. Dra löpbandet mot dig och sänk det samtidigt, så långt det går. Du märker att låscylindern tar nästan hela vikten av löpytan och gör det enkelt att fälla ner den. Löpbandet är nu klart att användas, förutom att instruktionerna för datorn måste läsas, förstås och följas. Steg 7: Anslut löpbandet till elnätet. Eluttaget finns på baksidan av motorhöljet, bredvid strömbrytaren. Anslut elkabeln och slå på strömmen. Efter varje gång löpbandet har använts bör strömmen slås av och stickkontakten dras ut ur nätuttaget. Detta är ett bra sätt att undvika onödig energiåtgång i standby-läge. Kontrollera och dra åt alla skruvar och beslag regelbundet, t ex. en gång i månaden. Ta väl vara på den medföljande monteringsnyckeln samt dessa instruktioner. De är en god hjälp vid servicen. OBS! Med tanke på säkerheten ska löpbandet placeras så att det bakom löpbandet finns en tom och plan yta på 1 x 2 m. 7

8 SE 4. HANTERA DISPLAYEN Löpbandets funktioner Löpbandet kan användas i Manuellt läge, då du kan välja att ställa in Tid (Time target). Löpbandet kan även användas i Programläge det finns 7 olika program med varierande hastighet och lutning. Displayen De tre fönstren visar Hastighet/Puls, Tid/Avstånd och Lutning/Kaloriförbrukning. Hastigheten visas i km/h, lutning visar vinkel i %. De åtta LED-indikatorerna visar vilket program som är valt, P1 till P8. Instruktioner på displayen Innan du börjar, fäst säkerhetsnyckeln vid något av dina plagg, och placera den runda, magnetiska säkerhetsnyckeln på datorn ( död-mans-grepp ). En ljudsignal signalerar att löpbandet nu är klart att användas. Du kan använda något av de 7 olika programmen på löpbandet. P1 är det manuella läge där du väljer både hastighet och lutning. Program P2 till P8 har automatisk justering av hastighet och lutning. Du kan ställa in Total Tid på träningen. Ta bort och lägg tillbaka säkerhetsnyckeln för att nollställa datorn. Tryck på Enter/Change display (tills fönstret Time/ Distance blinkar, tryck då + eller - för att lägga in den maximala tid du vill träna. Tryck START för att börja och tiden räknas då ner. Lägg in hastighet genom att trycka på + eller -. När fönstret med tid visar 0, kommer löpbandet att stanna. Du kan använda samma sätt att lägga in den totala träningstiden när du använder något av programmen P2 till P8. Välj program först och sedan träningstid. Programläge: Du kan välja program P2 till P8. Ta bort och lägg tillbaka säkerhetsnyckeln för att nollställa datorn. Programmen kan väljas genom att trycka på knappen +, -, eller. När programmet väl har startat kan du när som helst lägga in vilken hastighet du vill. Vid nästa hastighetsbyte kommer datorn att justera hastigheten enligt profilen. Om profilen visar en högre hastighet kommer löpbandet att gå fortare, upp till 16 km/h. Manuellt läge: Placera säkerhetsnyckeln på den gula cirkeln, en ljudsignal kommer då att höras från datorn och indikatorn för P1 tänds. Tryck START och löpbandet börjar rulla efter 3 sekunder, i hastighet 1,0. Tryck + eller - för att välja den hastighet du vill röra dig i. Fönstret för Tid/Distans börjar räkna från 0. 8

9 SE Program P1: Manuellt justerad hastighet, manuellt justerad lutning. När du startar löpbandet kan du välja hastighet och lutning. Du kan ändra hastighet och lutning genom hela programmet. Du kan lägga in max. tid, så att löpbandet räknar ner och stannar när tiden har gått. Programmen P2 P8 har följande profil: Program P2: Datorn varierar hastigheten, medan lutningen justeras manuellt. Datorn kommer att justera hastigheten enligt profilen nedan. Om hastigheten varieras manuellt kommer nästa steg i hastighet att följa samma profil som visas i bilden nedan. Användaren kan lägga in lutningen på önskad nivå. Program 2 hastighet Program 2 lutning Program 3: Datorn varierar hastigheten, medan lutningen justeras manuellt. Datorn kommer att justera hastigheten enligt profilen nedan. Om hastigheten varieras manuellt kommer nästa steg i hastighet att följa samma profil som visas i bilden nedan. Användaren kan lägga in lutningen på önskad nivå. Program 3 hastighet Program 3 lutning Program 4: Datorn varierar hastigheten, medan lutningen justeras manuellt. Datorn kommer att justera hastigheten enligt profilen nedan. Om hastigheten varieras manuellt kommer nästa steg i hastighet att följa samma profil som visas i bilden nedan. Användaren kan lägga in lutningen på önskad nivå. Program 4 hastighet Program 4 lutning 9

10 SE Program 5: Datorn varierar hastighet och lutning på samma gång, enligt profilerna nedan. Att öka hastigheten manuellt kommer att öka hela profilen, så att nästa steg i hastighet kommer att följa samma profil som visas i bilderna nedan. Program 5 hastighet Program 5 lutning Program 6: Datorn varierar hastighet och lutning på samma gång, enligt profilerna nedan. Att öka hastigheten manuellt kommer att öka hela profilen, så att nästa steg i hastighet kommer att följa samma profil som visas i bilderna nedan. Program 6 hastighet Program 6 lutning Program 7: Manuell hastighet och datorstyrd lutning, enligt profilerna nedan. När du startar löpbandet kan du välja hastighet medan datorn kommer att variera lutningen enligt profilen nedan. Du kan ändra hastighet och lutning genom hela träningspasset. Du kan lägga in max. träningstid, så att löpbandet räknar ner och stannar när den inlagda tiden har gått. Program 7 hastighet Program 7 lutning 10

11 SE Program 8: Manuellt justerad hastighet, medan datorn varierar lutningen. När du startar löpbandet kan du välja hastighet medan datorn kommer att variera lutningen enligt profilen nedan. Du kan ändra hastighet och lutning genom hela träningspasset. Du kan lägga in max. träningstid, så att löpbandet räknar ner och stannar när den inlagda tiden har gått. Program 8 hastighet Program 8 lutning 1. För att visa Kaloriförbrukning/Puls, tryck Enter/Change display medan du tränar. Pulsen kan endast visas när du har handflatorna på pulsmätarna. 2. Tryck och håll ner Enter/Change display tills du hör 3 ljudsignaler och displayen kommer att växla mellan Hastighet/Puls, Tid/Avstånd, och Lutning/Kaloriförbrukning. 5. BÖRJA TRÄNA Det är mycket viktigt att värma upp före och stretcha/återhämta dig efter varje träningspass. På följande sidor kan du få detaljerade råd om övningar som passar i anslutning till träningspass. 6. UPPVÄRMING, SAMT STRETCHNING OCH ÅTERHÄMTNING Stretchövningarna på dessa sidor är utmärkta att göra både före och efter ett träningspass. Skillnaden ligger i på vilket sätt de utförs. När det handlar om uppvärmning ska stretchpositionerna hållas i endast 5 10 sekunder (kort stretchning) och därefter släppas. Detta förbereder musklerna för träning. Vid återhämtning ska positionerna hållas i minst 30 sekunder för att minska spänningen i musklerna och minimera stelhet. Se till att inte tänja för långt. Om det gör ont, sluta genast att stretcha och slappna av istället. Försök att inte stretcha så långt nästa gång. Stretcha nacken Vrid ansiktet åt höger och känn hur det spänner i nacken. Håll kvar i 3 sekunder och vrid tillbaka huvudet. Gör på samma sätt åt vänster. Genom att hålla rörelsen vertikalt enbart, låt hakan sjunka mot bröstet, känn hur det spänner, håll kvar i 3 sekunder och lyft hakan mot taket medan du öppnar munnen. Håll huvudet rakt igen. Tilta huvudet åt höger, känn spänningen, håll kvar och låt huvudet vara rakt fram igen. Tilta huvudet igen, men denna gång mot vänster. 11

12 SE Axelträning Lyft din vänstra axel och sedan din högra axel, medan du samtidigt låter din vänstra axel sjunka mot golvet. Stretcha armarna Sträck upp din vänstra arm mot taket. Gör sedan samma sak med din högra arm medan du låter din vänstra axel sjunka mot golvet. Känn spänningen i höger och vänster sida. Upprepa övningen flera gånger. Stretcha lårmusklerna Med ena handen mot en vägg för att hålla balansen, fatta tag i foten som på bilden och stretcha lårmuskeln lyft hälen så nära skinkan som möjligt (men inte så mycket att det gör ont i låret). Vid uppvärmning, håll kvar i 5 till max. 10 sekunder. Vid återhämtning måste du hålla kvar positionen i minst sekunder. Upprepa minst 2 gånger för varje ben. Stretcha lårens insida Sitt på golvet och dra fotsulorna mot varandra. Knäna pekar utåt. Dra fötterna så nära dig som möjligt (utan att det gör ont) och tryck knäna ner mot golvet. Använd aldrig händerna för att trycka ner knäna! Håll positionen i 5 10 sekunder (uppvärmning) eller sekunder (återhämtning). Upprepa 2 gånger. Röra vid tårna Stå rakt och böj dig framåt från midjan, samtidigt som du låter ryggen och axlarna slappna av medan du sträcker dig efter dina tår. Böj dig framåt så långt du kan (utan att överdriva) och håll kvar i 5 10 sekunder (uppvärmning) eller sekunder (återhämtning). Upprepa 2 eller 3 gånger. 12

13 SE Stretcha ryggen och knäsenorna Sitt på golvet. Böj det ena benet och dra in det mot kroppen, medan du låter det andra benet vara rakt och ligga rakt ut från kroppen. Böj dig framåt och försök röra vid fotsulan på det sträckta benet. En vig person kan försöka att ta ett grepp om hela foten och låta tårna peka bakåt. Håll kvar i 5 10 sekunder (uppvärmning) eller sekunder (återhämtning). Upprepa 2 gånger per ben. Stretcha vaderna och hälsenorna Placera båda händerna mot en vägg och luta hela din tyngd mot händerna. Flytta först det ena benet bakåt, så att det spänner i vaden. Håll kvar i 5 10 sekunder (uppvärmning) eller sekunder (återhämtning). Flytta fram benet och stretcha det andra benet på samma sätt. Upprepa 2 gånger per ben. 7. ANVÄNDA LÖPBANDET Ditt motordrivna löpband är lätt att använda och arbetar tyst. Det dämpade löpbandet minimerar risken för att lederna ska belastas när du promenerar och springer. Du kan öka den stötdämpande funktionen genom att placera en matta, t.ex. en EVA-matta, under löpbandet. Du bör träna åtminstone tre gånger i veckan, 20 minuter per gång. Gör stretchövningar före och efter träningen som en del av uppvärmningen respektive återhämtningen. Funktion för nödstopp När du använder löpbandet måste säkerhetsnyckeln vara fastsatt i ett av plaggen du har på dig. Om nyckeln dras av den gula, magnetiska kontakten kommer löpbanan att stanna nästan omedelbart. Detta är funktionen för nödstopp. För att löpbandet åter ska rulla, stå på skenan bredvid löpytan, och lägg tillbaka säkerhetsnyckeln på den gula, magnetiska kontakten. En ljudsignal från datorn meddelar att löpbandet är klart att användas igen. Uppvärmning Gör stretchövningarna som beskrivs ovan innan du kliver på löpbandet. Stå på skenan bredvid löpytan. Fäst säkerhetsnyckeln både vid dina kläder och på löpbandet. Välj det program du vill följa, eller tryck helt enkelt START och välj den hastighet du vill ha. Kom ihåg att starta långsamt och gradvis bygga upp din kondition innan du väljer högre hastigheter på löpbandet. Löpbandet är designat för promenad, jogging och löpning. Liksom med all typ av träning eller när du byter från en typ av träning till en annan, låt kroppen och konditionen byggas upp innan du väljer högre hastigheter, eftersom skador ofta sker när man ökar hastigheten för tidigt. Träna i jämn och låg hastighet ca. 5 minuter. Detta är ett utmärkt sätt att värma upp musklerna. Träning När du väl har värmt upp kan du välja en hastighet eller ett träningsprogram. Kontrollera 13

14 SE Träning När du väl har värmt upp kan du välja en hastighet eller ett träningsprogram. Kontrollera att säkerhetsnyckeln fortfarande är fäst vid ditt plagg, och sätt igång. Öka hastigheten någon nivå i taget och låt det gå några sekunder medan löpbandet ökar hastigheten. Rör dig på ett lugnt och metodisk sätt i takt med löpbandet. Se till att du inte behöver ta ut dig helt, eftersom det är tröttande att springa för fort på en löpband och det gör att du måste anstränga dig för att hinna med. Risken för skador ökar därmed, så välj absolut inte en för hög hastighet. Fördelen med att placera löpbanan i lutning är att träningen kräver mer av dig, fokuserar på lår- och vadmusklerna, och dessutom ger en mer aerobisk träning. Vana användare kan välja olika lutning för olika övningar, vilket gör träningen bredare och mer varierad. Kontrollera din puls under träningen för att se hur hjärtat arbetar. De två pulsmätarna mäter din puls (OBS! mätningen är inte medicinskt godkänd!). Tabellen ger dig en idé om vilken puls du bör ha när din ålder räknas in, men för säkerhets skull bör du rådgöra med en läkare. Ålder Hjärtrytm % (slag per minut) Max. nivå, 100 % Stretchning och återhämtning När du är klar med träningen, minska hastigheten och fortsätt att gå eller jogga i minst 2 minuter. Detta minskar risken för muskelskador och -sträckningar. Gör stretchövningarna som en del av återhämtningen. Stäng av strömmen, dra ur stickkontakten När du är klar med dagens träningspass, glöm inte att stänga av strömmen till löpbandet och dra ut stickkontakten ur vägguttaget. På detta sätt undviker du att apparaten använder energi i standby-läge. 8. SERVICE OCH UNDERHÅLL Kontrollera och dra åt alla skruvar, muttrar och andra beslag som kan bli lösa på löpbandet. Gör detta med jämna mellanrum, varannan eller var 4:e vecka, beroende på hur ofta löpbandet används. Detta gör att personskador p.g.a. lösa delar kan undvikas. Om du vill rengöra löpbandet, använd inget rengöringsmedel, utan enbart en fuktig trasa. Torka genast bort eventuellt överflödigt vatten. Se till att inget vatten eller fukt kommer i kontakt med löpbandets inre delar eller med datorn, eftersom detta kan leda till att löpbandet slutar fungera. Se till att torka av svett från metalldelar, då detta kan orsaka rostangrepp. Det finns inga batterier eller delar som ska underhållas inuti löpbandet. Justera löpytan Då och då kan det hända att löpbanan behöver justeras, för att den ska löpa centralt och vara spänd på rätt sätt. Genom att använda den medföljande insexnyckeln, vrid på justerskruvarna i änden av löpbandets skena. Vrid medurs för att spänna bandet. Se till att inte bära smycken eller löst hängande kläder, eftersom löpbanan under detta arbete måste vara i rörelse för att centreras korrekt. Detta kan vara lite krångligt, men låt det ta sin tid så kommer bandet att centreras och bli korrekt spänt. 14

15 SE Smörjning av löpbanan Efter ungefär 1 års användning behöver löpbandet smörjas. Lossa bandet enligt ovan, och spraya lite silikonolja på löpbanans svarta undersida, på en yta av ca. 40 x 15 cm runt mittlinjen se bild. Spänn bandet igen och låt det gå runt i ca.10 minuter innan det används nästa gång, så att sprayen sprids till hela ytan. 9. TEKNISKA DATA Modellnummer IRMT904D Typ Motordrivet löpband Motor 1,5 hp (max. effekt: 2,25 hp) Mått, monterat löpband 166 x 74 x 128 mm Tjocklek, löpbana 15 mm Hastighet 1,0 16 km/h Användarvikt Max. 120 kg Nettovikt: 64 kg Bruttovikt: 75 kg Klass HC (endast för hemmabruk) Säkerhetstestad Testad av SGS enligt EN och EN Datorfunktioner Tid Avstånd 5 60 minuter 0 99,9 km (ungefärligt avstånd) Kaloriförbrukning 0 till 999 kalorier Puls Hastighet 1,0 16 km/h (ungefärlig hastighet) Stigning 12 % El-avfall Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2002/96/EG och 2006/66/EC) 15

16 NO Tredemølle innhold 1. Funksjoner 2. Sikkerhetsanvisninger 3. Montering, komme i gang 4. Håndtere displayet 5. Begynne å trene 6. Oppvarming/uttøying og restitusjon 7. Bruke tredemøllen 8. Service og vedlikehold 9. Tekniske data 1. FUNKSJONER Gratulerer med valget av Biltemas tredemølle, art Jevnlig trening på tredemølle gir deg et bedre hjerte- og karsystem, øker kroppens utholdenhet og gjør den spenstigere. Tredemøllen har mange ulike funksjoner for at du på best mulig måte skal kunne trene hjemme. For at du skal kunne utnytte alle tredemøllens funksjoner og finesser, les gjennom samtlige instruksjoner før du monterer tredemøllen og tar den i bruk. Apparatet er framstilt for at du skal kunne trene utholdenhet og forbedre hjerte-karsystemet. Dessuten kan trening på tredemøllen, i kombinasjon med spesielt kosthold, gi vektreduksjon og omdanne kroppsfett til muskler. Kontakt fastlegen din eller en profesjonell kostholdsekspert for å få råd om dette. Computer Flaskeholder Pulsmåler Håndtak Stativ Sikkerhetsnøkkel Motordeksel Skinne Løpeflate Fot for horisontal justering Transporthjul 16

17 NO 2. SIKKERHETSANVISNINGER For å unngå alvorlige skader, les gjennom følgende sikkerhetsanvisninger før du monterer tredemøllen og tar den i bruk. 1. Eieren av tredemøllen er ansvarlig for at hver person som bruker den, er informert om innholdet i disse anvisningene og hvilke forsiktighetstiltak som gjelder. Bruk tredemøllen kun som beskrevet i disse anvisningene. 2. Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av barn eller personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funksjonsevne, eller av personer som mangler nødvendig erfaring og kunnskap om bruken, med mindre de på forhånd har blitt instruert av en person med ansvar for deres sikkerhet. 3. Bruk tredemøllen innendørs på et helt jevnt underlag. Hold tredemøllen borte fra fukt og støv. Legg en matte under tredemøllen for å beskytte gulvet gjerne en tykk matte som absorberer støt og lyd, f.eks. en EVA-matte. 4. Inspiser og stram alle deler jevnlig. 5. Hold alltid barn under 14 år og kjæledyr borte fra tredemøllen. Tredemøllen er beregnet for en voksen person. 6. Personer som veier mer enn 120 kg, skal ikke bruke tredemøllen. 7. Bruk alltid sportssko og egnede klær når du løper på tredemøllen. Unngå løsthengende klær som kan sette seg fast i mekanismene. 8. Pass på å ikke dra for mye i håndtakene, fordi dette kan være anstrengende for ryggen. 9. Dersom du føler deg nær ved å besvime eller blir svimmel når du trener på tredemøllen, skal du straks avslutte, slappe av og hente deg inn igjen. 10. Pulsmåleren er ikke et kalibrert medisinsk apparat. Pulsmåleren er kun et hjelpemiddel i treningen og viser kun generelle pulstrender. 11. Tredemøllen er beregnet kun for hjemmebruk. Bruk den ikke for kommersielle formål, lei den ikke ut, og bruk den ikke innenfor sykepleie. 12. Denne tredemøllen er testet og godkjent i henhold til EN og EN-957-6, klasse HC for hjemmebruk med maks. brukervekt 120 kg og er velegnet for normal trening hjemme. Bruk ikke tredemøllen på annen måte enn det som er beskrevet i disse anvisningene. 13. Det kreves normalt 2 personer for å montere denne tredemøllen. Du kan bruke den medfølgende umbraconøkkelen ved montering. 14. Sikkerheten ved bruk av denne tredemøllen kan kun ivaretas så lenge tredemøllen jevnlig inspiseres for skader og slitasje. Dersom du skulle oppdage slitte deler eller hører rare lyder når du bruker tredemøllen, avslutt straks treningen. Bruk ikke tredemøllen før problemet er løst. ADVARSEL! Feil bruk av denne tredemøllen kan resultere i alvorlig skade. Les monterings- og brukerveiledningen, og følg advarslene og instruksjonene når du bruker apparatet. La aldri barn leke på eller i nærheten av tredemøllen. ADVARSEL! Før du setter i gang med dette eller noe annet treningsprogram, rådfør deg med legen din. Dette er spesielt viktig for personer med eksisterende helseproblemer, eller de som skal begynne å trene etter et lengre opphold. Vi påtar oss ikke ansvar for personskade eller materiell skade på omgivelser som måtte skje i tilknytning til dette produktet, eller mens produktet brukes. 17

18 NO 3. MONTERING, KOMME I GANG Denne tredemøllen er designet for enkel montering. Kabeltrekking, stativ og computer er allerede montert. Det du selv må gjøre, er å slå opp skinnen og feste den på plass, slå opp computeren og feste denne enkelt! Følg trinnene nedenfor, og tredemøllen er snart klar for bruk. Trinn 2: Ta av lokket på kartongen og alt emballasjematerialet under. Du trenger ikke løfte tredemøllen ut av kartongen, klipp bare forsiktig av teipen, og brett kartongens sider ned mot gulvet. Tredemøllen ser nå slik ut: Trinn 1: Før du tar fatt på monteringen, velg et sted der du har tilstrekkelig plass og et flatt, jevnt og rent gulv, i nærheten av stedet der du vil plassere tredemøllen. La tredemøllen bli værende i den utflatede kartongen, mens du monterer den da blir jobben enklest. Plastbånd Se til at tredemøllen har riktig side opp (som på bildet) før båndet klippes av. Computerkabel Se til at denne ikke setter seg fast når skinnen slås opp. Monteringsnøkkel 1 stk. umbraconøkkel leveres med tredemøllen. Dette er det eneste verktøyet du trenger ved montering av tredemøllen. Nøkkelen finner du i den lille kartongen som også inneholder nødvendige skruer og muttere. Åpne kartongen slik at du er klar for å begynne monteringen. 18

19 NO Trinn 3: Klipp av plastbåndene som holder skinnen fast til tredemøllens bunnplate. Slå forsiktig opp skinnen. Computeren er allerede festet til stativet. VÆR FORSIKTIG slik at ikke computerkabelen setter seg fast i bunnplaten når skinnen slås opp, eller når computerpanelet skal festes på plass. 3.1 Skinnen festes i vertikal posisjon ved hjelp av: M8x50 skrue, #57 Ø 8 skive, #82 Ø8 fjærskive, #86 M8 x 20 skrue, # 56 Ø8 buet skive, #85 VÆR FORSIKTIG slik at ikke computerkabelen setter seg fast! 3.2 Computerpanelet festes med: M8 x 90 skrue, #64 Ø8 buet skive, #85 Ø8 fjærskive, #86 M5 x 10 skrue, #72 VÆR FORSIKTIG slik at ikke computerkabelen setter seg fast! 19

20 NO Trinn 4: Plasser tredemøllen der du vil ha den. Bruk begge hendene, enten du slår tredemøllen opp eller ned Slå opp løpeflaten: Grip med begge hender fatt i tredemøllens skinne (se de 2 små pilene i bildet) og reis båndet oppover. Det vil automatisk låse seg i posisjonen vist på bildet, men kontroller likevel at låsesylinderen er i riktig posisjon se den store pilen på bildet. Hydraulisk låsesylinder 4.2. Grip nå tak i håndtakene, og skråstill tredemøllen mot deg. Legg hele vekten på transporthjulene og dra tredemøllen ut av kartongen. Rull tredemøllen til stedet der du vil ha den stående. Håndtak Transporthjul 20

21 NO Trinn 6: For å kunne felle ned tredemøllen, reduser belastningen på låsesylinderen (bruk begge hendene til dette), og trykk den låsende delen av sylinderen innover med foten. Dra tredemøllen mot deg, samtidig som du senker den, så langt som mulig. Du merker at låsesylinderen tar nesten hele vekten av løpeflaten og gjør det enkelt å felle den ned. Tredemøllen er nå klar for bruk. Instruksjonene for computeren må leses, forstås og følges. Trinn 7: Koble tredemøllen til strømnettet. Strømuttaket befinner seg på baksiden av motordekselet, ved siden av strømbryteren. Foreta tilkobling av nettkabel, og slå på strømmen. Etter hver gang tredemøllen har blitt brukt, bør strømmen slås av og støpselet trekkes ut av stikkontakten. Slik unngår du enkelt unødig strømforbruk i standby-modus. Kontroller og stram alle skruer og beslag jevnlig, f.eks. en gang i måneden. Ta godt vare på den medfølgende monteringsnøkkelen og disse instruksjonene. De er en god hjelp ved service. OBS! Med tanke på sikkerheten skal tredemøllen plasseres slik at det bak denne finnes en tom og jevn flate på 1 x 2 m. 21

saxlyft sakseløfter saksinostin sakselift

saxlyft sakseløfter saksinostin sakselift saxlyft sakseløfter saksinostin sakselift 3 ton/tonn/tonnia/tons 2 SE Saxlyft 3 ton Manual för installation, användning och underhåll 4. Bruksanvisning 4.1 Försiktighetsåtgärder 4.2 Beskrivning av manöverenhet

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-736 140527 Manual.indd 2014-06-3, 09.48.40 Art. 37-736 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA

Detaljer

Tredemølle LA-1537. Bruksanvisning

Tredemølle LA-1537. Bruksanvisning Tredemølle LA-1537 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Les og forstå sikkerhetsanvisningene før bruk. Advarsel! For å unngå brann, elektrisk støt, brannskader eller skade på person, må du lese

Detaljer

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Kjølehjørne/Hörnkyl Kulmajääkaappi/Corner fridge

Kjølehjørne/Hörnkyl Kulmajääkaappi/Corner fridge Kjølehjørne/Hörnkyl Kulmajääkaappi/Corner fridge Norsk Svensk Suomi English Kjølehjørne Innhold Produktinformasjon s 2 Viktig informasjon s 2 Mål og teknisk spesifikasjon s 3 Funksjoner s 3 Før montering

Detaljer

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR ELEMENT Med glaspanel VARMEOVN Med glasspanel LÄMMITIN Lasipaneeli RADIATOR Med glasspanel Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Cu-330 Splitt Cu-450 Splitt

Cu-330 Splitt Cu-450 Splitt Cu-330 Splitt Cu-450 Splitt Norsk Svensk Suomi English Cu-330/Cu-450 splitt Innhold Produktinformasjon s 2 Viktig informasjon s 2 Før montering s 3 CU-330 SPLITT s 3 Mål og tekniske spesifikasjoner s 3

Detaljer

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader IP68, 12 V, 4 A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader För syrafyllda bly- och GEL-batterier For syrefylte bly- og gelebatterier Happotäytteisille lyijy- ja geeliakuille Til blysyre- og gel batterier Smartladdare

Detaljer

Art. 46-313. Trådløst alarmsystem. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 46-313. Trådløst alarmsystem. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB Trådlöst larmsystem Trådløst alarmsystem Langaton hälytysjärjestelmä Trådløst alarmsystem Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti Art. 46-313 Trådlöst larmsystem OBS! Läs och spara denna manual.

Detaljer

5524ST. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine.

5524ST. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine. 5524ST Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 70466-60466-50466 EFT 70405-60405 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

Cu-350 Cu-450 Cu-900

Cu-350 Cu-450 Cu-900 Cu-350 Cu-450 Cu-900 Norsk Svensk Suomi English Cu-350, Cu-450, Cu-900 Innhold Produktinformasjon s 2 Viktig informasjon s 2 Mål og teknisk spesifikasjon s 3 Før montering s 4 Felles monteringsanvisning

Detaljer

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst Ekolod trådlöst Ekkolodd trådløst Kaikuluotain langaton Ekkolod trådløst Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM

BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM VIKTIGT! LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER DEN. Den innehåller viktig information om korrekt installation och användning av G-3000 Gasvarnaren.

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 540-640-740 EFT 5436-6436-7436 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

BILSTEREO DAB AUTOSTEREO DAB

BILSTEREO DAB AUTOSTEREO DAB BILSTEREO DAB AUTOSTEREO DAB BLUETOOTH USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32

Detaljer

Svenska (se sidan SE 1-13)

Svenska (se sidan SE 1-13) 1 2 3 4 5 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 Svenska (se sidan SE 1-13) 1 Uttag för extrautrustning 2 R-knapp 3 Volymkontroll för lur/headset 4 Återuppringning 5 Sekretess 6 Knapp för headset och indikator 7 Lagra

Detaljer

Tredemølle Bruksanvisning

Tredemølle Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Tredemølle Bruksanvisning Advarsel: - Hold alltid i styret for å holde balansen og forhindre fall når du går i raskt tempo. - Så på sidene når du starter maskinen. - Juster

Detaljer

AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER

AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER Laser AVSTÅNDSMÄTARE Laser INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION 2. START 3. KOMMA IGÅNG OCH STÄLLA IN 4. MÄTNING 5. FUNKTIONER 6. TEKNISKA DATA 7.

Detaljer

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehållsförteckning ECOT6D 1491

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehållsförteckning ECOT6D 1491 Bruksanvisning TVÄTTMASKIN Innehållsförteckning SE SE Svenska,1 FI Suomi,13 DK Dansk,25 Installation, 2-3 Uppackning och nivellering Anslutningar av vatten och el Första tvättcykeln Tekniska data NO Norsk,37

Detaljer

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning DA FI N SV Grundlæggende betjeningsvejledning - til brug uden en computer - Peruskäyttöopas - käytettäväksi ilman tietokonetta - Grunnleggende driftshåndbok - for bruk uten datamaskin - Handbok för grundläggande

Detaljer

Avsedd för hemmabruk i privat trädgård. Huske. Beregnet for hjemmebruk i privat hage. Tarkoitettu kotikäyttöön omalle pihalle

Avsedd för hemmabruk i privat trädgård. Huske. Beregnet for hjemmebruk i privat hage. Tarkoitettu kotikäyttöön omalle pihalle 14-795 manual.indd 2013-01-21, 08.29.28 Art. 14-795 Gunga Avsedd för hemmabruk i privat trädgård Huske Beregnet for hjemmebruk i privat hage Keinu Tarkoitettu kotikäyttöön omalle pihalle Gynge Beregnet

Detaljer

GPS-paikannin. Original manual. Art. 43-158

GPS-paikannin. Original manual. Art. 43-158 GPS-spårare GPS-sporer GPS-paikannin GPS sporing Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Detaljer

Kjøleskap Jääkaappi FIN. Bruksanvisning Käyttöopas GKN 16220 GKN 16220 X GKN 16830 GKN 16830 X

Kjøleskap Jääkaappi FIN. Bruksanvisning Käyttöopas GKN 16220 GKN 16220 X GKN 16830 GKN 16830 X Kjøleskap Jääkaappi Bruksanvisning Käyttöopas GKN 16220 GKN 16220 X GKN 16830 GKN 16830 X NO FIN 21-21- Dokument Nummer GKN 16830 _GKN 16830 X_DE/ 111- GKN 16220 _GKN 16220 X_DE/ 111-2(.100: 3) 2(.100:

Detaljer

Bruksanvisning Sentralstøvsuger. Bruksanvisning Centraldammsugare. 183178 Rev.1

Bruksanvisning Sentralstøvsuger. Bruksanvisning Centraldammsugare. 183178 Rev.1 N S Bruksanvisning Sentralstøvsuger Bruksanvisning Centraldammsugare 183178 Rev.1 N Kjære kunde. Gratulerer med din nye IPC Foma Sentralstøvsuger, den vil forenkle støvsugingen i ditt hjem eller hytte.

Detaljer

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning DA FI NO SV Grundlæggende betjeningsvejledning - til brug uden en computer - Peruskäyttöopas - käytettäväksi ilman tietokonetta - Grunnleggende driftshåndbok - for bruk uten datamaskin - Handbok för grundläggande

Detaljer

Young Profi plus. Monterings- och bruksanvisning 0+ (-13 kg) Montasje- og bruksanvisning Gruppe 0+ (-13 kg)

Young Profi plus. Monterings- och bruksanvisning 0+ (-13 kg) Montasje- og bruksanvisning Gruppe 0+ (-13 kg) Young Profi plus Monterings- och bruksanvisning 0+ (-13 kg) Montasje- og bruksanvisning Gruppe 0+ (-13 kg) S DK FI LT LV Endast för användning i fordon som är utrustade med 3-punkt-säkerhetsbälten enligt

Detaljer

SKIDHJÄLM. Klass B. 89/686/EEC Model S1-16. Original manual. 14-510_514 Manual.indd 2012-04-18, 15.39.07. Art. 14-510, 14-511, 14-512, 14-513, 14-514

SKIDHJÄLM. Klass B. 89/686/EEC Model S1-16. Original manual. 14-510_514 Manual.indd 2012-04-18, 15.39.07. Art. 14-510, 14-511, 14-512, 14-513, 14-514 14-510_514 Manual.indd 2012-04-18, 15.39.07 Art. 14-510, 14-511, 14-512, 14-513, 14-514 SKIDHJÄLM Klass B 89/686/EEC Model S1-16 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehåll WIE 147

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehåll WIE 147 Bruksanvisning TVÄTTMASKIN SE Svenka,1 FI Suomi,13 DK Dansk,25 Innehåll Installation, 2-3 Uppackning och nivåjustering, 2 Anslutningar av vatten och el, 2-3 Första tvättcykeln, 3 Tekniska data, 3 SE NO

Detaljer