HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn. Saksnr. Løpenr. Arkivkode Etat/Avd/Saksb. Dato 05/ /05 C60 ADM/SAADM/OM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Saksnr. Løpenr. Arkivkode Etat/Avd/Saksb. Dato 05/00117-020 004094/05 C60 ADM/SAADM/OM 16.06."

Transkript

1 Saksnr. Løpenr. Arkivkode Etat/Avd/Saksb. Dato 05/ /05 C60 ADM/SAADM/OM MELDING OM POLITISK VEDTAK - BIBLIOTEKPLAN Kommunestyret behandlet i møte sak 0047/05. Følgende vedtak ble fattet: Handlingsplanen punkt 5 tiltak om økning av stillinger anses i dag ikke å være realistisk ut i fra kommunens økonomiske situasjon. Bibliotektjenesten vil bli vurdert i forbindelse med kommunens moderniseringsprosjekter. Hasvik kommune BIBLIOTEKPLAN

2 Innholdsfortegnelse HASVIK KOMMUNE Side 1. INNLEDNING Hva sier loven Hva sier statistikken 4 2. MÅLENE I FORRIGE PLANPERIODE Oppnådde mål i perioden Ikke oppnådde mål i perioden 4 3. SLIK HAR VI DET I DAG Struktur Utlån og besøk Økonomi Åpningstider Tjenester og tilbud Teknologi Personale Samarbeid med grunnskolen Anne virksomhet SLIK ØNSKER VI Å HA DET Biblioteket som senter for læring Vi vil være et bibliotek for grunnskolen Vi vil være et bibliotek som er en ressurs til undervisningen i grunnskolen Vi vil være ett bibliotek. Folkebiblioteket bør drive skolebibliotekene Vi vil være et bibliotek for videregående elever, studenter og voksne Vi vil være et bibliotek som formidler dataopplæring Biblioteket som senter for opplevelser Lesing kan være en god opplevelse Biblioteket må stimulere barn og unge til å lese mer Biblioteket må ha god tilgang til aktuell kvalitetslitteratur for voksne Biblioteket må ha litteratur til fremmedspråklige Biblioteket som senter som informasjon Biblioteket som en god arbeidsplass Biblioteket trenger kontor til hovedbiblioteket Bibliotekets ansatte må sendes på kurs HANDLINGSPLAN LITTERATUR 16

3 1. INNLEDNING En god bok er en opplevelse. En god bok gjør deg klok. En god bok bærer du med deg videre enten du har humret, grøsset eller grått deg gjennom dem. Gode bøker finner du på biblioteket. Men biblioteket er mye mer enn gode bøker. Biblioteket låner også ut videoer, spesielt har vi satset på gode videoer for barn. Bruken av internett er det tilbudet i biblioteket som har eksplodert i løpet av den forrige planperioden. Den siste bibliotekplanen for Hasvik ble utarbeidet i 2000, og gjaldt for perioden Det har ikke skjedd store ting i Hasvik bibliotek i denne perioden, men vi har likevel valgt på lage en ny bibliotekplan for å følge opp den forrige. Driftsstyret gjorde i møte følgende vedtak: Driftsstyret oppnevner følgende medlemmer til nytt bibliotekplanutvalg: Jorunn Bismo Eilertsen, Hasvik Rigmor Einan, Sørvær Per Sæther, Breivikbotn Biblioteksjef Ingunn Kvil Gamst er sekretær for utvalget. De ansatte på filialene samt rektor på de respektive skolene innkalles etter behov Planarbeidet beregnes ferdig 10. desember Hva sier loven? Hasvik kommune er pålagt å ha et folkebibliotek gjennom Lov om folkebibliotek av 20. desember Men det er ikke nok å ha et fysisk lokale med non bøker langsmed veggene. I loven står det: 1. Målsetting: Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materle gratis til disposisjon for alle som bok i landet. Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. Virksomheten skal være utadrettet, og tilbudene skal gjøres kjent. Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem.

4 1.2 Hva sier statistikken? Utlånte medier pr. innbygger forteller noe om bibliotekenes aktiviteter. Det er ikke tvil om at det i Norge satses lite på bibliotekene i forhold til andre nordiske land. Finnmark ligger godt an i forhold til mange andre fylker. Dette viser seg i utlånstallene. Utlånet gikk ned i Hasvik i Noe av dette skyldes utvilsomt endringene i fiskeindustrien. Tilreisende arbeidere i denne virksomheten har gjennom årene vært storbrukere av bibliotekene. 2. MÅLENE I FORRIGE PLANPERIODE 2.1 Oppnådde mål i perioden Utlån media pr. innbygger Hasvik (2003) 4,4 Finnmark (2003) 5,6 Norge (2003) 5,5 Danmark (1998) 14,2 Finland (1998) 19,6 Sverige (1998) 9,1 Helsesenteret har fått regelmessig tilbud Katalogen ved hovedbiblioteket er lagt inn på data Bedre tilgang til internett Tilbudet til fremmedspråklige opprettholdt Kontakt med voksenopplæringen Utlånsstasjon på Breivik 2.2 Ikke oppnådde mål i perioden Øke utlånet i bibliotekene Skole- og folkebiblioteket ett system Antall årsverk økt Hovedbiblioteket utvides Filialenes kataloger lagt inn på data Internettkafe for seniorer Bedre kulturtilbud

5 3. SLIK HAR VI DET I DAG. 3.1 Struktur Hasvik folkebibliotek er organisert som i år 2000, med hovedbibliotek i Breivikbotn og filialer i Hasvik og Sørvær. Siden 2001 har vi i tillegg hatt en utlånsstasjon på Breivik, plassert i et privathjem. Hovedbiblioteket ligger i Breivikbotn skole, sentralt plassert ved siden av vestibylen. Gulvflaten er 85 m 2. Biblioteket mangler kontor. Lokalet er lyst og trivelig, men bærer preg av trangboddhet. Biblioteket deler lokale med skolebiblioteket. Skolen ligger plassert i utkanten av tettstedet, men de mange aktiviteter som foregår på skolen gjør biblioteket godt synlig. Hasvik filial ligger i Hasvik skole, plassert like innenfor hovedinngangen. Gulvflaten er 115 m 2 og lokalet er et fint biblioteklokale. Biblioteket deler lokale med skolebiblioteket. Også denne skolen ligger litt i utkanten av tettstedet, men sentralt i forhold til de mange aktiviteter som foregår på skolen. Inngangen er ikke synlig fra hovedvegen, og ligger kanskje litt i en bakevje. Sørvær filial ligger sentralt plasser ved siden av vestibylen i Sørvær skole. Lokalet er 71 m 2 og er et trivelig lokale. Også her deler biblioteket lokale med skolebiblioteket. På Sørvær ligger skolen midt i sentrum i tettbebyggelsen. 3.2 Utlån og besøk Hasvik bibliotek hadde i 2003 et totalt utlån på Dette er en nedgang i forhold til 2001 og Dette gir et utlån på 4,3 i utlån pr. innbygger. Utlån, inkl skolebibliotekene Hovedbibliotek Hasvik Sørvær Hele kommunen

6 Hovedbibliotek Hasvik Sørvær Utlån pr innbygger fordeler seg slik på avdelingene: Utlån pr. innbygger, inkl skolebibliotekene Hovedbibliotek 9,03 7,84 8,9 Hasvik 3,62 2,32 2,6 Sørvær 6,47 7,96 10,2 Hele kommunen 5,11 4,23 5,3 Landsgj.sn. 5,30 5, Hovedbibliotek Hasvik Sørvær Hele kommunen Landsgj.sn. Serie1 Serie2 Serie3 Det er mange som besøker biblioteket uten å låne bøker. Gratis tilbud om bruk av internett har trukket nye brukergrupper. Bibliotekene låner også ut videoer, og har et godt tilbud av tidsskrifter. Besøket de siste årene har fordelt seg slik: Besøk i biblioteket Hovedbibliotek Hasvik filial Sørvær filial Hele kommunen

7 Besøk i biblioteket pr. innbygger Hovedbibliotek 5,99 4,94 4,6 Hasvik filial 1,85 1,90 2,6 Sørvær filial 6,71 6,47 6,6 Hele kommunen 5,31 5,1 3, Hovedbibliotek Hasvik filial Sørvær filial 3.3 Økonomi Hasvik bibliotek har hatt et rimelig budsjett til innkjøp av medier (bøker, tidsskrifter, aviser, videoer). Innsparingen i kommunen har også virket inn på bibliotekets budsjett, samtidig som prisen på varene vi kjøper stadig stiger. Tabellen nedenfor viser utviklingen de siste årene: Budsjett Åpningstider Bibliotekene i Hasvik har hatt samme åpningstider i mange år. Bibliotekaren på Sørvær har etter eget ønske utvidet åpningstiden med én time pr uke, dette har hun tatt fra tiden til indre arbeid. Åpningstidene er som følgende:

8 Hovedbiblioteket 14 timer Mandag 9 11 og Onsdag 9 11 og Torsdag 9-13 Hasvik filial 8 timer Mandag Onsdag Torsdag Sørvær filial 6 timer Mandag Torsdag Tjenester og tilbud Bøker Bibliotekene i Hasvik har til sammen bøker å tilby sine lånere. De fordeler seg slik: Fag Skjønn Totalt Bøker for barn Bøker for voksne Totalt I denne tabellen er ikke bøkene i skolebibliotekene telt med. Lydbøker Lydbøker blir mer og mer vanlig, og mer og mer populært. Biblioteket har de siste årene satset på innkjøp av lydbøker og spesielt til barn. Ved årsskiftet hadde biblioteket 125 lydbøker for barn og 44 lydbøker for voksne. Lydbøkene for voksne låner vi også ut til blinde lånere. Videoer. Biblioteket har et utvalg videoer. Her har vi satset på kvalitetsvideoer for barn, men kjøper også inn videoer for voksne. Ved årsskiftet hadde biblioteket 258 videoer beregnet på barn og 141 videoer beregnet på voksne. Videoene sirkulerer, slik at hver avdeling får en kasse med 40 videoer hver måned, sirkulasjonstiden er 6 måneder. Tidsskrifter og aviser. Biblioteket abonnerer på 35 tidsskifter, jevnt fordelt på avdelingene. Hovedbiblioteket abonnerer på lokal dagsavis, mens Sørvær filial abonnerer på finsk ukeavis.

9 Internett. Alle bibliotekavdelinger har nå datamaskiner med internett. Hovedbiblioteket har 2 maskiner beregnet på publikum, filialene har én hver. I tillegg har de ansatte datamaskin tilknyttet internett til hjelp i fjernlånsarbeid og leting etter bøker publikum etterlyser. De som ønsker det får også hjelp til å komme i gang med bruk av internett. Biblioteket har også delt ut Finnmark fylkeskommunes dataprogram Datakortet til interesserte brukere. Lokalsamling. Hovedbiblioteket har en liten samling med lokal litteratur som bygdebok, bøker som handler om kommunen, og småskrifter av særlig interesse. Tilbud til fremmedspråklige. Biblioteket har i mange år samarbeidet med Finnmark fylkesbibliotek og Det flerspråklige bibliotek ved Deichmann i Oslo om depoter av bøker på ønskede språk. Det siste året er det bøker på finsk og thai og tyrkisk som har vært aktuelle. 3.6 Teknologi Alle bøker ved hovedbiblioteket er nå lagt inn i databasert katalog, og vi har gått over til automatisk utlån. Dette gjør at vi kan yte kundene våre en atskillig bedre og raskere service. Ved filialene er alle nye bøker kjøpt inn etter 1. oktober 1997 lagt inn i databasert katalog ved hovedbiblioteket. 3.7 Personale. Hasvik bibliotek har til sammen 1,02 årsverk, fordelt på tre ansatte. Biblioteksjefen har 50 % stilling, filialstyreren på Hasvik har 32 % stilling og filialstyreren på Sørvær har 20 % stilling. 3.8 Samarbeid med grunnskolen Folkebiblioteket er ifølge bibliotekloven pålagt å ha et samarbeid med grunnskolen. Siden alle bibliotekavdelingene ligger i skolene og deler lokale med skolebibliotekene, er det naturlig at det er et nært samarbeid. Det siste året har skolene og folkebiblioteket deltatt i et prosjekt for å få flere barn til å lese bøker, spesielt rettet mot gutter. Biblioteket har lånt ut bøker til lesevake på Sørvær skole, har skaffet premier i lesekonkurranse ved Breivikbotn skole.

10 3.9 Annen virksomhet. Biblioteket har utlån av bøker på helsesenteret. Dette er et depot som byttes ut 1 2 ganger årlig. 4. SLIK ØNSKER VI Å HA DET. Den viktigste oppgaven folkebibliotekene har er å gi publikum tilgang til informasjon gjennom ulike medier. Vi skal dekke de behovene både grupper og enkeltpersoner har når det gjelder utdanning, informasjon og personlig utvikling, også i fritiden. Biblioteket har en viktig rolle i arbeidet med å utvikle og vedlikeholde et demokratisk samfunn, fordi det gir enkeltpersoner tilgang til et vidt spekter av kunnskap, ideer og meninger. Vi mener selv at Hasvik biblioteket er et bra bibliotek, med gode tilbud. Disse tilbudene ønsker vi at mange flere av kommunens innbyggerer skal oppdage og ta i bruk. For å nå dette vil vi sette opp følgende mål for biblioteket i den neste planperioden: 4.1 Biblioteket som senter for læring. Tanken bak folkebibliotekideen var fra begynnelsen av et behov for en institusjon som var tilgjengelig for alle, og som skulle gi tilgang til kunnskap i form av det trykte ord og andre medier, til støtte ved formell og uformell utdannelse. Dette er stadig det viktigste formålet med folkebibliotekene. Gjennom livet skaffer folk seg utdannelse, enten i formelle institusjoner som skoler, høyskoler og universitet, eller i mindre formelle sammenhenger i tilknytning til arbeidet sitt eller til dagliglivet. Læring er for mange en livslang aktivitet. I et stadig mer innfløkt samfunn vil folk få bruk for ny kunnskap og nye ferdigheter på utlike stadier i livet. Folkebiblioteket har en viktig rolle ved at de kan hjelpe folke i denne prosessen Vi vil være et biblioteket for grunnskolen I Hasvik kommune deler alle skole- og folkebibliotek lokaler. Denne kombinasjonen gjør at forholdene ligger godt til rette for et samarbeid mellom folkebiblioteket og grunnskolen. Folkebiblioteket bør aktivt støtte opp om lese- og skrivekampanjer. Lese- og skrivekunnskaper er nøkkelen til utdannelse og kunnskap og til å kunne bruke bibliotek- og informasjonstjenester. Biblioteket må ha høvelig lesestoff for dem som nettopp lært å lese og skrive for at de skal vedlikeholde og utvikle ferdighetene sine.

11 Vi vil være et biblioteket som er en ressurs til undervisningen i grunnskolen. Skolenes undervisning drives mye i prosjekt- og temaundervisning. Her kan biblioteket bli en ekstra ressurs for skolene, dersom skolene ønsker det. Folkebibliotekene har et fjernlånssystem der vi kan skaffe tilleggslitteratur fra andre bibliotek. Fylkebibliotekene er alltid behjelpelige å bistå i arbeidet med å skaffe stoff til prosjekter Vi vil være ett bibliotek. Folkebiblioteket bør drive skolebibliotekene. Hasvik bibliotek vil gjerne være et bibliotek for grunnskolen. Forholdene ligger som nevnt allerede til rette for dette, ved at folke- og skolebibliotekene deler lokale. Skolebibliotekene skifter ofte bibliotekansvarlig dette er som regel et verv som går på omgang mellom forskjellige personer fra år til år. Vi mener skolebibliotekene vil bli bedre med mer stabil drift. Dette har folkebiblioteket. Men folkebiblioteket mangler ressurser for å kunne påta seg arbeidet med skolebibliotekene. Det gjelder personalressurser. Stillingene er i dag for små til at folkebiblioteket kan påta seg arbeidet med skolebibliotekene. Det er to måter å øke personalressursene i biblioteket på: 1. Utvide stillingene. Dette ble foreslått i forrige bibliotekplan, men politikerne fant ikke midler til dette. Vi vil likevel foreslå dette i denne planen. Dersom filialstyrernes stillinger blir utvidet til 50 %, vil mesteparten av arbeidstiden kunne legges til formiddagen, og da betjene bibliotekene i deler av skoletiden. Biblioteksjefstillingen bør økes med 20 % til 70 % stilling. 2. Selge tjenester til skolene. Skolene kan ta timer fra sitt rammetimetall og selge til bibliotekene. Timelønnen for de som arbeider i biblioteket er lavere enn for de som arbeider i skolen, og skolene vil derfor få flere timer igjen enn se selger Vi vil være et bibliotek for videregående elever, studenter og voksne. Livslang læring - det lærende samfunn skal legge til rette for at folk i alle aldre, uavhengig av bosted, skal ha god tilgang til utdanning og stimulerende læring. Stortingsmelding nr 42 ( ) slår fast at kompetanseutvikling er viktig for det enkelte individ og den enkelte virksomhet og for en positiv utvikling i samfunns- og arbeidslivet generelt. Folkebiblioteket skal skaffe materialer i passende form for å hjelpe dem som driver med formell og uformell skolering. Biblioteket skal også hjelpe lånerne til å benytte disse kunnskapskildene effektivt, og tilby lokale der det er mulig for folk å sitte og lese. Biblioteket i Hasvik har til en viss grad bistått det videregående skoletilbudet som har vært gitt i Hasvik, og ønsker fortsatt å være biblioteket for dette skoletilbudet. Stadig flere voksne tar utdanning, og mange i vår kommune tar fjernutdanning eller desentralisert utdanning. Her har biblioteket vært og vil fortsatt være behjelpelig med å skaffe

12 relevant litteratur. Vi kan også skaffe tidsskriftartikler og annet materiale. Bibliotekets muligheter til fjernlån fra andre bibliotek kan gi et godt tilbud til videregående elever og studenter. Biblioteket bør også, så langt som vi har kompetanse til, kunne gi veiledning til studerende Vi vil være et biblioteket som formidler dataopplæring. Internett har gjort tilgjengelig informasjonsmengde stor og uoversiktlig. Men med litt kunnskap om søkemotorer og søking, er internett en glimrende informasjonskilde. Bibliotekene har i dag datamaskiner med internett tilgjengelig på alle avdelinger. Disse er flittig i bruk. I løpet av 2004 har biblioteket også distribuert programmet Bli en e-borger du også, som ble delt ut gratis til alle interesserte, og med mulighet til å ta datakortet. Dette ble finansiert av Finnmark Fylkeskommune, og interessen i Hasvik har vært stor. Bli en e- Borger er et innføringsprogram i de viktigste elementene i databehandling og bruk av internett. Biblioteket arrangerte i forrige planperiode Senior-surf, data- og internettopplæring for personer over 60 år. Vi arrangerte internettkafé en gang pr. uke. Interessen var stor til å begynne med, men avtok etter hvert, og tiltaket ble nedlagt. Nå har pensjonistforeningen tatt kontakt og er interessert i kortere kurs i internettbruk for pensjonister arrangert av biblioteket. Dette vil bli satt i gang våren Vi ser her en mulighet for igjen å arrangere Senior-surf, som er en årlig landsomfattende tilstelning. Men biblioteket vil også være villig til å bistå andre som er interessert i å få bistand til dataopplæring i tråd med e-borger-konseptet. Hovedbiblioteket har i dag to datamaskiner tilgjengelig for publikum mens filialene har én hver. I løpet av planperioden satser vi, innefor de budsjettrammer som eksisterer i dag, å utvide med en publikumsmaskin til på hver filial. 4.2 Biblioteket som senter for opplevelser Lesing kan være en god opplevelse. Et bibliotek kan gjennom forskjellige medier gi tilgang til verdenslitteratur og kunnskap, og også til litteraturen fra vårt eget samfunn. Lesing er med på å utvikle personlig kreativitet og kan skape nye interesser som er viktige for menneskelig utvikling. God litteratur gjør det mulig for oss å leve livet til andre, uavhengig av tid og sted. Dypt menneskelige spørsmål i litteraturen gjelder oss alle hvem vi er og hvor vi hører til, ensomhet og fellesskap, trygghet og trusler, kjærlighet og hat, lykke og lidelse, tillit og svik, krig og fred, rettferdighet og overgrep, makt og avmakt, helter og skurker, valg og skjebne, liv og død og om jorda vil overleve. Det leste ord kan være nøkkelen til sinn og følelser som kan virke formende på

13 leserens karakter Biblioteket må stimulere barn og unge til å lese mer. Biblioteket skal dekke behovene til alle grupper i samfunnet, uten hensyn til alder og fysiske, økonomiske eller sosiale forhold. Men biblioteket har et spesielt ansvar for å dekke behovene til barn og ungdom. Hvis barn blir inspirerte av og begeistret for kunnskap og skjønnlitterære verk i unge år, kan de bruke disse viktige tilskuddene til personlig utvikling hele livet. Skolene er etter læreplanen pålagt å stimulere barn og unge til å lese mer. I vår kommune, der folke- og skolebibliotekene deler lokale, er det viktig for folkebiblioteket å samarbeide nært med skolene for å stimulere barn og unge til å lese mer. Noen av de tiltak som kan øke leselysten hos barn og unge er: 1. Kategorisering av barnebøkene. Det vil si at vi plasserer bøkene etter tema i stedet for alfabetisk etter forfatterne. Bøker som grøssere, fantasy, romantikk og kjærlighet, bøker om hester er svært populære. Her kan man også få skolens elever med på valg av temaer. 2. Høytlesing for barn. 3. Profilering av nye bøker. 4. Forfatterbesøk 5. Bibliotekklubber og leseklubber Alt dette, og mer til, holder skolene på med, og det er viktig at folkebiblioteket samarbeider nært med skolene for å støtte dem i arbeidet med lesestimulering Biblioteket må ha god tilgang til aktuell kvalitetslitteratur for voksne. Bibliotekloven sier at biblioteket skal legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. Det er viktig at de ansatte ved biblioteket holder seg oppdatert på hva som kommer ut av bøker i Norge og hva lånerne spør etter. De som arbeider i bibliotekene må lytte til lokale behov og interesser slik at biblioteket ikke blir et uinteressant sted å komme til for lokalbefolkningen Innefor de forholdsvis trenge budsjettrammer biblioteket har, er det viktig å fange opp de interesser lånerne viser, samtidig som man holder seg til kravet om kvalitet og aktualitet. Biblioteket vil også satse mer på lydbøker for voksne. Det er ikke alle som liker å lese eller er vant til å lese bøker. Et godt alternativ kan være lydbøker. Heldigvis er utvalget av lydbøker for voksne blitt svært bra de siste årene Biblioteket må ha litteratur til fremmedspråklige Hasvik kommune har de siste årene har flere fremmedspråklige grupper som bruker biblioteket. Ved hjelp av Det Flerspråklige Biblioteket i Oslo og Finnmark Fylkesbibliotek har vi vært i stand til å tilby bøker på mange språk. Dette vil vi fortsette med.

14 4.3 Biblioteket som senter for informasjon Det er en grunnleggende menneskerettighet å kunne ha tilgang til og forståelse for informasjon. I dag er tilgangen på informasjon større enn noensinne i historien. Folkebiblioteket er en publikumstjeneste som er åpen for alle, og bør derfor ha en nøkkelposisjon ved at det kan samle, organisere og utnytte informasjon. Folkebiblioteket bør ha et spesielt ansvar for å samle lokal informasjon og gjøre den lett tilgjengelig. Det skal også kunne tilby kunnskap om fortiden ved at det samler, tar vare på og gir tilgang til materiale som er knyttet til historien om lokalsamfunnet og individene der. Den raske veksten i tilgjengelig informasjon og den tekniske utviklingen de siste årene har ført til store forandringer i folkebibliotekene og tjenesten de kan tilby. Selv om teknologien er i kraftig vekst er den ennå ikke tilgjengelig for alle, og kløften mellom de informasjonsrike og de informasjonsfattige blir stadig bredere. En viktig rolle for folkebibliotekene å bygge en bro over denne kløften. Det kan vi gjøre ved å gi tilgang til Internett. Men biblioteket må også kunne skaffe til veien informasjon i form av tradisjonelle medier. Biblioteket må til enhver tid ha oppdatert faglitteratur og referanselitteratur. 4.4 Biblioteket som en god arbeidsplass for de ansatte Biblioteket trenger kontor til hovedbiblioteket. Hovedbiblioteket i Breivikbotn holder i dag til i Breivikbotn skole, og disponerer et lokale på 85 m 2. Her har hovedbiblioteket holdt til siden Hovedbiblioteket har ikke kontor. Siden biblioteket deler lokale med skolen fører dette til en del ulemper. 1. Bibliotekets eget materiell må låses inn i diverse skap og skuffer, og det er liten plass til slikt. 2. Bibliotekaren blir forstyrret av trafikk av skoleelever og lærere som bruker biblioteket. Den beste muligheten for å få et billig kontor til biblioteket er å bygge en del av trappen til Breivikbotn skole inn i biblioteket. Dette vil både utvide biblioteket, som har det trangt, og gi en rimelig plass til kontor.

15 4.4.2 Bibliotek trenger kursing av de ansatte. Fylkebiblioteket i Finnmark arrangerer med jevne mellomrom forskjellige kurs beregnet på bibliotekansatte. For å holde de bibliotekansatte oppdatert om nytt innenfor bok- og bibliotekverdenen, og å inspirere dem til å gjøre en god jobb, vil vi prøve å finne midler til å delta på flere kurs og samlinger. 5. Handlingsplan Mål Tiltak År Kostnader Biblioteket som senter for læring Kjøpe inn aktuell faglitteratur Innenfor budsjettrammene Bibliotek for grunnskolen Støtte opp om skolenes lese- og Innenfor budsjettrammene Biblioteket som ressurs for undervisningen Ett bibliotek folkebiblioteket administrerer skolebiblioteket Bibliotek for voksen læring Bibliotek som formidler dataopplæring Biblioteket som senter for leseopplevelser Biblioteket som senter for informasjon skrivekampanjer Drive aktiv opplysning overfor lærerne Utvide stillingene i folkebiblioteket, en avdeling av gangen, Sørvær i 2006 Hasvik 2007 Hovedbibl Holde nær kontakt med voksne som tar utdanning Tilby assistanse for dem som ønsker opplæring. Utvide antallet maskiner med internettoppkobling Føre en aktiv innkjøpspolitikk, basert på brukernes ønsker Skaffe og profilere offentlig informasjon, skolere de ansatte i Innenfor budsjettrammene : : : Innenfor budsjettrammene Innenfor budsjettrammene Innenfor budsjettrammene Innenfor budsjettrammene

16 Biblioteket som en god arbeidsplass søking på internett Holde jevnlige fellemøter, sende de ansatte på kurs og seminarer Innenfor budsjettrammene 6. Litteratur: 1. Bibliotekplan for Hasvik kommune Årsmeldinger for Hasvik bibliotek Lov om folkebibliotek av 20. desember 1985 med tillegg og forskrifter 4. Folkebibliotektenesta. IFLA Publikasjoner Gamst, Ingunn Kvil: Fra brakkeliv til internett. Breivikbotn Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen 7. Niels Winfeld Lund: Fremtidens folkebibliotek specielt i Norge. Artikkel i Ikoner nr. 4, 2001, s

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast Bibliotekmelding 2014-2018 Høringsutkast DEL 1... 3 1. INNLEDNING... 3 1.1 SAMMENDRAG AV BIBLIOTEKMELDING 2014-2018.... 3 1.2 HENSIKT MED MELDINGEN... 4 1.3 GENERELLE UTVIKLINGSTREKK FOLKEBIBLIOTEKENE

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Plan for samarbeid og utvikling 2009-2015

Plan for samarbeid og utvikling 2009-2015 Plan for samarbeid og utvikling 2009-2015 Sluttbehandlet januar 2009 Alle foto Steinar Johansen (unntatt s. 7: Kristin Storvig): Overhalla (framsida), Brakstadsundet, Fosnes (s. 4), Grong sentrum (s. 8),

Detaljer

DEN DIGITALE HVERDAGEN

DEN DIGITALE HVERDAGEN DEN DIGITALE HVERDAGEN Temahefte nr. 29 For medlemmer av Fagforbundet INNHOLD 18-19 20-23 4-8 < 3 Leder: Nakketak på teknikken < 4-8 Små kinoer får nye muligheter < 9 Kunnskap og trygghet < 11 Tillit er

Detaljer

Bibliospettboka 1. utgave - 2012

Bibliospettboka 1. utgave - 2012 Bibliospettboka 1. utgave - 2012 Utgitt av Norsk Bibliotekforening Postboks 6540 Etterstad, 0606 Oslo Malerhaugveien 20, 0661 Oslo 23 24 34 30 nbf@norskbibliotekforening.no norskbibliotekforening.no Redaktør

Detaljer

Bibliotek? bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek. Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014. www.fm.fylkesbibl.

Bibliotek? bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek. Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014. www.fm.fylkesbibl. Bibliotek? Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014 Vedtatt av Finnmark fylkesting 8. desember 2004 bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek www.fm.fylkesbibl.no Forord Fylkesutvalget

Detaljer

Bibliotekutvikling hver dag

Bibliotekutvikling hver dag Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 9 - September - 2011 Bibliotekutvikling hver dag Ny type kompetanse er nødvendig Petter på plass i sekretariatet UB Tromsø går bort fra trykte bøker

Detaljer

Jeg leser aldri men jeg leser alltid!

Jeg leser aldri men jeg leser alltid! Jeg leser aldri men jeg leser alltid! Gutter som lesere og som bibliotekbrukere Lesesenteret Jeg leser aldri men jeg leser alltid! Gutter som lesere og som bibliotekbrukere En kvalitativ undersøkelse med

Detaljer

CREW. Kontinuerlig Gjennomgang. Kassering Evaluering. Håndbok i samlingsutvikling for bibliotek. av Jeanette Larson

CREW. Kontinuerlig Gjennomgang. Kassering Evaluering. Håndbok i samlingsutvikling for bibliotek. av Jeanette Larson Kontinuerlig Gjennomgang Kassering Evaluering av Jeanette Larson Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler Buskerud fylkesbibliotek, 2011 Håndbok i samlingsutvikling for bibliotek

Detaljer

CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler

CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler OBS! Ikke endelig versjon!!! Buskerud fylkesbibliotek Drammen, våren 2011 CREW: En kasseringsmanual

Detaljer

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Mai, 2012 Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Gi meg et leseombud. En veileder for deg som vil lese for andre

Gi meg et leseombud. En veileder for deg som vil lese for andre Gi meg et leseombud En veileder for deg som vil lese for andre 2013 Gi meg et leseombud En veileder for deg som vil lese for andre Heftet Gi meg et leseombud kom første gang ut i 2004 i forbindelse med

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 201 Målselv kommune Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 Sammendrag... 6 2.1 Mål... 6 2.2 Læringsmiljø... 6 2. Resultater... 6 2. Gjennomføring... 7 2. Spesialundervisning...

Detaljer

OPPGAVE. IT i samfunn og arbeidsliv

OPPGAVE. IT i samfunn og arbeidsliv OPPGAVE i IT i samfunn og arbeidsliv Vil kommunene, med dagens dårlige økonomi, være i stand til å ta de økonomiske løft som skal til for å gjennomføre IT- målene i de nye læreplanene for grunnskolen?

Detaljer

LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK?

LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK? LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK? Evaluering av tiltaksplanen Gi rom for lesing! Delrapport 3 Trond Buland, i samarbeid med Liv Finbak, Kristianne V. Ervik og Trine Stene SINTEF Teknologi og samfunn

Detaljer

Statistikk og styring i norske folkebibliotek

Statistikk og styring i norske folkebibliotek Statistikk og styring i norske folkebibliotek KOSTRA-systemets rolle i kommunal planlegging Af Tord Høivik Abstract Sammenliknet med aktørene i privat sektor, som stadig må tilpasse seg endrede forhold,

Detaljer

Bibliotekaren. Bibliotekloven, kompetansen og barna. Nr 10 - Oktober - 2013

Bibliotekaren. Bibliotekloven, kompetansen og barna. Nr 10 - Oktober - 2013 Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 10 - Oktober - 2013 Bibliotekloven, kompetansen og barna Den nye bibliotekloven har fått en egen litteraturhusparagraf. Folkebiblioteket skal «være

Detaljer

Det enkleste er det beste Foredrag i holdt i Ålesund under Gi rom for lesing -konferansen 15. November

Det enkleste er det beste Foredrag i holdt i Ålesund under Gi rom for lesing -konferansen 15. November Det enkleste er det beste Foredrag i holdt i Ålesund under Gi rom for lesing -konferansen 15. November Av Marite Juul, skolebibliotekar Min bakgrunn 1984 1989 Deichmanske bibliotek 1988 Bibliotekhøgskolen

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli Krafttak for norskopplæring et første inntrykk Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt

Detaljer

Gi rom for lesing! Veien videre. Forankring og oppfølging av en nasjonal strategi

Gi rom for lesing! Veien videre. Forankring og oppfølging av en nasjonal strategi Gi rom for lesing! Veien videre Forankring og oppfølging av en nasjonal strategi Innhold Forord 5 Del 1 Resultater, forankring og oppfølging Resultater og oppfølging av en vellykket strategi 7 Leseglede

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

«Vidunderlige nye verden»

«Vidunderlige nye verden» Janne Merete Balsvik «Vidunderlige nye verden» Bibliotekets utfordringer i en digital samtid Masteroppgave i Studier av Kunnskap, Teknologi og Samfunn (STS) Veiledere: Stig Kvaal og Per Østby Senter for

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad

Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad 2011 Behandlet i kommunestyret 21.11.11 (K-sak 11/100) Mandag 24. oktober, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Bibliotekaren. Siri leder satsinga på skolebibliotek. Debatt om ansettelser av seniorer. Bibliotekfaget i den fusjonerte høgskolen i Oslo og Akerhus

Bibliotekaren. Siri leder satsinga på skolebibliotek. Debatt om ansettelser av seniorer. Bibliotekfaget i den fusjonerte høgskolen i Oslo og Akerhus [ SENIOR-DEBATT ] Ja, i velferdsstaten Norge Godt kvalifisert kontakt med NAV 1 gang. Da var det jeg Men nei, min egen hjemkommune som måtte ta initiativ. De erkjente at de er vi for gamle til å få ny

Detaljer

Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019)

Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019) Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019) Innhold Det digitale hamskiftet i larvikskolen - Sikt 3... 2 Forord... 2 Mandat... 2 Medlemmer... 2 Formålet med

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer