HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn. Saksnr. Løpenr. Arkivkode Etat/Avd/Saksb. Dato 05/ /05 C60 ADM/SAADM/OM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Saksnr. Løpenr. Arkivkode Etat/Avd/Saksb. Dato 05/00117-020 004094/05 C60 ADM/SAADM/OM 16.06."

Transkript

1 Saksnr. Løpenr. Arkivkode Etat/Avd/Saksb. Dato 05/ /05 C60 ADM/SAADM/OM MELDING OM POLITISK VEDTAK - BIBLIOTEKPLAN Kommunestyret behandlet i møte sak 0047/05. Følgende vedtak ble fattet: Handlingsplanen punkt 5 tiltak om økning av stillinger anses i dag ikke å være realistisk ut i fra kommunens økonomiske situasjon. Bibliotektjenesten vil bli vurdert i forbindelse med kommunens moderniseringsprosjekter. Hasvik kommune BIBLIOTEKPLAN

2 Innholdsfortegnelse HASVIK KOMMUNE Side 1. INNLEDNING Hva sier loven Hva sier statistikken 4 2. MÅLENE I FORRIGE PLANPERIODE Oppnådde mål i perioden Ikke oppnådde mål i perioden 4 3. SLIK HAR VI DET I DAG Struktur Utlån og besøk Økonomi Åpningstider Tjenester og tilbud Teknologi Personale Samarbeid med grunnskolen Anne virksomhet SLIK ØNSKER VI Å HA DET Biblioteket som senter for læring Vi vil være et bibliotek for grunnskolen Vi vil være et bibliotek som er en ressurs til undervisningen i grunnskolen Vi vil være ett bibliotek. Folkebiblioteket bør drive skolebibliotekene Vi vil være et bibliotek for videregående elever, studenter og voksne Vi vil være et bibliotek som formidler dataopplæring Biblioteket som senter for opplevelser Lesing kan være en god opplevelse Biblioteket må stimulere barn og unge til å lese mer Biblioteket må ha god tilgang til aktuell kvalitetslitteratur for voksne Biblioteket må ha litteratur til fremmedspråklige Biblioteket som senter som informasjon Biblioteket som en god arbeidsplass Biblioteket trenger kontor til hovedbiblioteket Bibliotekets ansatte må sendes på kurs HANDLINGSPLAN LITTERATUR 16

3 1. INNLEDNING En god bok er en opplevelse. En god bok gjør deg klok. En god bok bærer du med deg videre enten du har humret, grøsset eller grått deg gjennom dem. Gode bøker finner du på biblioteket. Men biblioteket er mye mer enn gode bøker. Biblioteket låner også ut videoer, spesielt har vi satset på gode videoer for barn. Bruken av internett er det tilbudet i biblioteket som har eksplodert i løpet av den forrige planperioden. Den siste bibliotekplanen for Hasvik ble utarbeidet i 2000, og gjaldt for perioden Det har ikke skjedd store ting i Hasvik bibliotek i denne perioden, men vi har likevel valgt på lage en ny bibliotekplan for å følge opp den forrige. Driftsstyret gjorde i møte følgende vedtak: Driftsstyret oppnevner følgende medlemmer til nytt bibliotekplanutvalg: Jorunn Bismo Eilertsen, Hasvik Rigmor Einan, Sørvær Per Sæther, Breivikbotn Biblioteksjef Ingunn Kvil Gamst er sekretær for utvalget. De ansatte på filialene samt rektor på de respektive skolene innkalles etter behov Planarbeidet beregnes ferdig 10. desember Hva sier loven? Hasvik kommune er pålagt å ha et folkebibliotek gjennom Lov om folkebibliotek av 20. desember Men det er ikke nok å ha et fysisk lokale med non bøker langsmed veggene. I loven står det: 1. Målsetting: Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materle gratis til disposisjon for alle som bok i landet. Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. Virksomheten skal være utadrettet, og tilbudene skal gjøres kjent. Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem.

4 1.2 Hva sier statistikken? Utlånte medier pr. innbygger forteller noe om bibliotekenes aktiviteter. Det er ikke tvil om at det i Norge satses lite på bibliotekene i forhold til andre nordiske land. Finnmark ligger godt an i forhold til mange andre fylker. Dette viser seg i utlånstallene. Utlånet gikk ned i Hasvik i Noe av dette skyldes utvilsomt endringene i fiskeindustrien. Tilreisende arbeidere i denne virksomheten har gjennom årene vært storbrukere av bibliotekene. 2. MÅLENE I FORRIGE PLANPERIODE 2.1 Oppnådde mål i perioden Utlån media pr. innbygger Hasvik (2003) 4,4 Finnmark (2003) 5,6 Norge (2003) 5,5 Danmark (1998) 14,2 Finland (1998) 19,6 Sverige (1998) 9,1 Helsesenteret har fått regelmessig tilbud Katalogen ved hovedbiblioteket er lagt inn på data Bedre tilgang til internett Tilbudet til fremmedspråklige opprettholdt Kontakt med voksenopplæringen Utlånsstasjon på Breivik 2.2 Ikke oppnådde mål i perioden Øke utlånet i bibliotekene Skole- og folkebiblioteket ett system Antall årsverk økt Hovedbiblioteket utvides Filialenes kataloger lagt inn på data Internettkafe for seniorer Bedre kulturtilbud

5 3. SLIK HAR VI DET I DAG. 3.1 Struktur Hasvik folkebibliotek er organisert som i år 2000, med hovedbibliotek i Breivikbotn og filialer i Hasvik og Sørvær. Siden 2001 har vi i tillegg hatt en utlånsstasjon på Breivik, plassert i et privathjem. Hovedbiblioteket ligger i Breivikbotn skole, sentralt plassert ved siden av vestibylen. Gulvflaten er 85 m 2. Biblioteket mangler kontor. Lokalet er lyst og trivelig, men bærer preg av trangboddhet. Biblioteket deler lokale med skolebiblioteket. Skolen ligger plassert i utkanten av tettstedet, men de mange aktiviteter som foregår på skolen gjør biblioteket godt synlig. Hasvik filial ligger i Hasvik skole, plassert like innenfor hovedinngangen. Gulvflaten er 115 m 2 og lokalet er et fint biblioteklokale. Biblioteket deler lokale med skolebiblioteket. Også denne skolen ligger litt i utkanten av tettstedet, men sentralt i forhold til de mange aktiviteter som foregår på skolen. Inngangen er ikke synlig fra hovedvegen, og ligger kanskje litt i en bakevje. Sørvær filial ligger sentralt plasser ved siden av vestibylen i Sørvær skole. Lokalet er 71 m 2 og er et trivelig lokale. Også her deler biblioteket lokale med skolebiblioteket. På Sørvær ligger skolen midt i sentrum i tettbebyggelsen. 3.2 Utlån og besøk Hasvik bibliotek hadde i 2003 et totalt utlån på Dette er en nedgang i forhold til 2001 og Dette gir et utlån på 4,3 i utlån pr. innbygger. Utlån, inkl skolebibliotekene Hovedbibliotek Hasvik Sørvær Hele kommunen

6 Hovedbibliotek Hasvik Sørvær Utlån pr innbygger fordeler seg slik på avdelingene: Utlån pr. innbygger, inkl skolebibliotekene Hovedbibliotek 9,03 7,84 8,9 Hasvik 3,62 2,32 2,6 Sørvær 6,47 7,96 10,2 Hele kommunen 5,11 4,23 5,3 Landsgj.sn. 5,30 5, Hovedbibliotek Hasvik Sørvær Hele kommunen Landsgj.sn. Serie1 Serie2 Serie3 Det er mange som besøker biblioteket uten å låne bøker. Gratis tilbud om bruk av internett har trukket nye brukergrupper. Bibliotekene låner også ut videoer, og har et godt tilbud av tidsskrifter. Besøket de siste årene har fordelt seg slik: Besøk i biblioteket Hovedbibliotek Hasvik filial Sørvær filial Hele kommunen

7 Besøk i biblioteket pr. innbygger Hovedbibliotek 5,99 4,94 4,6 Hasvik filial 1,85 1,90 2,6 Sørvær filial 6,71 6,47 6,6 Hele kommunen 5,31 5,1 3, Hovedbibliotek Hasvik filial Sørvær filial 3.3 Økonomi Hasvik bibliotek har hatt et rimelig budsjett til innkjøp av medier (bøker, tidsskrifter, aviser, videoer). Innsparingen i kommunen har også virket inn på bibliotekets budsjett, samtidig som prisen på varene vi kjøper stadig stiger. Tabellen nedenfor viser utviklingen de siste årene: Budsjett Åpningstider Bibliotekene i Hasvik har hatt samme åpningstider i mange år. Bibliotekaren på Sørvær har etter eget ønske utvidet åpningstiden med én time pr uke, dette har hun tatt fra tiden til indre arbeid. Åpningstidene er som følgende:

8 Hovedbiblioteket 14 timer Mandag 9 11 og Onsdag 9 11 og Torsdag 9-13 Hasvik filial 8 timer Mandag Onsdag Torsdag Sørvær filial 6 timer Mandag Torsdag Tjenester og tilbud Bøker Bibliotekene i Hasvik har til sammen bøker å tilby sine lånere. De fordeler seg slik: Fag Skjønn Totalt Bøker for barn Bøker for voksne Totalt I denne tabellen er ikke bøkene i skolebibliotekene telt med. Lydbøker Lydbøker blir mer og mer vanlig, og mer og mer populært. Biblioteket har de siste årene satset på innkjøp av lydbøker og spesielt til barn. Ved årsskiftet hadde biblioteket 125 lydbøker for barn og 44 lydbøker for voksne. Lydbøkene for voksne låner vi også ut til blinde lånere. Videoer. Biblioteket har et utvalg videoer. Her har vi satset på kvalitetsvideoer for barn, men kjøper også inn videoer for voksne. Ved årsskiftet hadde biblioteket 258 videoer beregnet på barn og 141 videoer beregnet på voksne. Videoene sirkulerer, slik at hver avdeling får en kasse med 40 videoer hver måned, sirkulasjonstiden er 6 måneder. Tidsskrifter og aviser. Biblioteket abonnerer på 35 tidsskifter, jevnt fordelt på avdelingene. Hovedbiblioteket abonnerer på lokal dagsavis, mens Sørvær filial abonnerer på finsk ukeavis.

9 Internett. Alle bibliotekavdelinger har nå datamaskiner med internett. Hovedbiblioteket har 2 maskiner beregnet på publikum, filialene har én hver. I tillegg har de ansatte datamaskin tilknyttet internett til hjelp i fjernlånsarbeid og leting etter bøker publikum etterlyser. De som ønsker det får også hjelp til å komme i gang med bruk av internett. Biblioteket har også delt ut Finnmark fylkeskommunes dataprogram Datakortet til interesserte brukere. Lokalsamling. Hovedbiblioteket har en liten samling med lokal litteratur som bygdebok, bøker som handler om kommunen, og småskrifter av særlig interesse. Tilbud til fremmedspråklige. Biblioteket har i mange år samarbeidet med Finnmark fylkesbibliotek og Det flerspråklige bibliotek ved Deichmann i Oslo om depoter av bøker på ønskede språk. Det siste året er det bøker på finsk og thai og tyrkisk som har vært aktuelle. 3.6 Teknologi Alle bøker ved hovedbiblioteket er nå lagt inn i databasert katalog, og vi har gått over til automatisk utlån. Dette gjør at vi kan yte kundene våre en atskillig bedre og raskere service. Ved filialene er alle nye bøker kjøpt inn etter 1. oktober 1997 lagt inn i databasert katalog ved hovedbiblioteket. 3.7 Personale. Hasvik bibliotek har til sammen 1,02 årsverk, fordelt på tre ansatte. Biblioteksjefen har 50 % stilling, filialstyreren på Hasvik har 32 % stilling og filialstyreren på Sørvær har 20 % stilling. 3.8 Samarbeid med grunnskolen Folkebiblioteket er ifølge bibliotekloven pålagt å ha et samarbeid med grunnskolen. Siden alle bibliotekavdelingene ligger i skolene og deler lokale med skolebibliotekene, er det naturlig at det er et nært samarbeid. Det siste året har skolene og folkebiblioteket deltatt i et prosjekt for å få flere barn til å lese bøker, spesielt rettet mot gutter. Biblioteket har lånt ut bøker til lesevake på Sørvær skole, har skaffet premier i lesekonkurranse ved Breivikbotn skole.

10 3.9 Annen virksomhet. Biblioteket har utlån av bøker på helsesenteret. Dette er et depot som byttes ut 1 2 ganger årlig. 4. SLIK ØNSKER VI Å HA DET. Den viktigste oppgaven folkebibliotekene har er å gi publikum tilgang til informasjon gjennom ulike medier. Vi skal dekke de behovene både grupper og enkeltpersoner har når det gjelder utdanning, informasjon og personlig utvikling, også i fritiden. Biblioteket har en viktig rolle i arbeidet med å utvikle og vedlikeholde et demokratisk samfunn, fordi det gir enkeltpersoner tilgang til et vidt spekter av kunnskap, ideer og meninger. Vi mener selv at Hasvik biblioteket er et bra bibliotek, med gode tilbud. Disse tilbudene ønsker vi at mange flere av kommunens innbyggerer skal oppdage og ta i bruk. For å nå dette vil vi sette opp følgende mål for biblioteket i den neste planperioden: 4.1 Biblioteket som senter for læring. Tanken bak folkebibliotekideen var fra begynnelsen av et behov for en institusjon som var tilgjengelig for alle, og som skulle gi tilgang til kunnskap i form av det trykte ord og andre medier, til støtte ved formell og uformell utdannelse. Dette er stadig det viktigste formålet med folkebibliotekene. Gjennom livet skaffer folk seg utdannelse, enten i formelle institusjoner som skoler, høyskoler og universitet, eller i mindre formelle sammenhenger i tilknytning til arbeidet sitt eller til dagliglivet. Læring er for mange en livslang aktivitet. I et stadig mer innfløkt samfunn vil folk få bruk for ny kunnskap og nye ferdigheter på utlike stadier i livet. Folkebiblioteket har en viktig rolle ved at de kan hjelpe folke i denne prosessen Vi vil være et biblioteket for grunnskolen I Hasvik kommune deler alle skole- og folkebibliotek lokaler. Denne kombinasjonen gjør at forholdene ligger godt til rette for et samarbeid mellom folkebiblioteket og grunnskolen. Folkebiblioteket bør aktivt støtte opp om lese- og skrivekampanjer. Lese- og skrivekunnskaper er nøkkelen til utdannelse og kunnskap og til å kunne bruke bibliotek- og informasjonstjenester. Biblioteket må ha høvelig lesestoff for dem som nettopp lært å lese og skrive for at de skal vedlikeholde og utvikle ferdighetene sine.

11 Vi vil være et biblioteket som er en ressurs til undervisningen i grunnskolen. Skolenes undervisning drives mye i prosjekt- og temaundervisning. Her kan biblioteket bli en ekstra ressurs for skolene, dersom skolene ønsker det. Folkebibliotekene har et fjernlånssystem der vi kan skaffe tilleggslitteratur fra andre bibliotek. Fylkebibliotekene er alltid behjelpelige å bistå i arbeidet med å skaffe stoff til prosjekter Vi vil være ett bibliotek. Folkebiblioteket bør drive skolebibliotekene. Hasvik bibliotek vil gjerne være et bibliotek for grunnskolen. Forholdene ligger som nevnt allerede til rette for dette, ved at folke- og skolebibliotekene deler lokale. Skolebibliotekene skifter ofte bibliotekansvarlig dette er som regel et verv som går på omgang mellom forskjellige personer fra år til år. Vi mener skolebibliotekene vil bli bedre med mer stabil drift. Dette har folkebiblioteket. Men folkebiblioteket mangler ressurser for å kunne påta seg arbeidet med skolebibliotekene. Det gjelder personalressurser. Stillingene er i dag for små til at folkebiblioteket kan påta seg arbeidet med skolebibliotekene. Det er to måter å øke personalressursene i biblioteket på: 1. Utvide stillingene. Dette ble foreslått i forrige bibliotekplan, men politikerne fant ikke midler til dette. Vi vil likevel foreslå dette i denne planen. Dersom filialstyrernes stillinger blir utvidet til 50 %, vil mesteparten av arbeidstiden kunne legges til formiddagen, og da betjene bibliotekene i deler av skoletiden. Biblioteksjefstillingen bør økes med 20 % til 70 % stilling. 2. Selge tjenester til skolene. Skolene kan ta timer fra sitt rammetimetall og selge til bibliotekene. Timelønnen for de som arbeider i biblioteket er lavere enn for de som arbeider i skolen, og skolene vil derfor få flere timer igjen enn se selger Vi vil være et bibliotek for videregående elever, studenter og voksne. Livslang læring - det lærende samfunn skal legge til rette for at folk i alle aldre, uavhengig av bosted, skal ha god tilgang til utdanning og stimulerende læring. Stortingsmelding nr 42 ( ) slår fast at kompetanseutvikling er viktig for det enkelte individ og den enkelte virksomhet og for en positiv utvikling i samfunns- og arbeidslivet generelt. Folkebiblioteket skal skaffe materialer i passende form for å hjelpe dem som driver med formell og uformell skolering. Biblioteket skal også hjelpe lånerne til å benytte disse kunnskapskildene effektivt, og tilby lokale der det er mulig for folk å sitte og lese. Biblioteket i Hasvik har til en viss grad bistått det videregående skoletilbudet som har vært gitt i Hasvik, og ønsker fortsatt å være biblioteket for dette skoletilbudet. Stadig flere voksne tar utdanning, og mange i vår kommune tar fjernutdanning eller desentralisert utdanning. Her har biblioteket vært og vil fortsatt være behjelpelig med å skaffe

12 relevant litteratur. Vi kan også skaffe tidsskriftartikler og annet materiale. Bibliotekets muligheter til fjernlån fra andre bibliotek kan gi et godt tilbud til videregående elever og studenter. Biblioteket bør også, så langt som vi har kompetanse til, kunne gi veiledning til studerende Vi vil være et biblioteket som formidler dataopplæring. Internett har gjort tilgjengelig informasjonsmengde stor og uoversiktlig. Men med litt kunnskap om søkemotorer og søking, er internett en glimrende informasjonskilde. Bibliotekene har i dag datamaskiner med internett tilgjengelig på alle avdelinger. Disse er flittig i bruk. I løpet av 2004 har biblioteket også distribuert programmet Bli en e-borger du også, som ble delt ut gratis til alle interesserte, og med mulighet til å ta datakortet. Dette ble finansiert av Finnmark Fylkeskommune, og interessen i Hasvik har vært stor. Bli en e- Borger er et innføringsprogram i de viktigste elementene i databehandling og bruk av internett. Biblioteket arrangerte i forrige planperiode Senior-surf, data- og internettopplæring for personer over 60 år. Vi arrangerte internettkafé en gang pr. uke. Interessen var stor til å begynne med, men avtok etter hvert, og tiltaket ble nedlagt. Nå har pensjonistforeningen tatt kontakt og er interessert i kortere kurs i internettbruk for pensjonister arrangert av biblioteket. Dette vil bli satt i gang våren Vi ser her en mulighet for igjen å arrangere Senior-surf, som er en årlig landsomfattende tilstelning. Men biblioteket vil også være villig til å bistå andre som er interessert i å få bistand til dataopplæring i tråd med e-borger-konseptet. Hovedbiblioteket har i dag to datamaskiner tilgjengelig for publikum mens filialene har én hver. I løpet av planperioden satser vi, innefor de budsjettrammer som eksisterer i dag, å utvide med en publikumsmaskin til på hver filial. 4.2 Biblioteket som senter for opplevelser Lesing kan være en god opplevelse. Et bibliotek kan gjennom forskjellige medier gi tilgang til verdenslitteratur og kunnskap, og også til litteraturen fra vårt eget samfunn. Lesing er med på å utvikle personlig kreativitet og kan skape nye interesser som er viktige for menneskelig utvikling. God litteratur gjør det mulig for oss å leve livet til andre, uavhengig av tid og sted. Dypt menneskelige spørsmål i litteraturen gjelder oss alle hvem vi er og hvor vi hører til, ensomhet og fellesskap, trygghet og trusler, kjærlighet og hat, lykke og lidelse, tillit og svik, krig og fred, rettferdighet og overgrep, makt og avmakt, helter og skurker, valg og skjebne, liv og død og om jorda vil overleve. Det leste ord kan være nøkkelen til sinn og følelser som kan virke formende på

13 leserens karakter Biblioteket må stimulere barn og unge til å lese mer. Biblioteket skal dekke behovene til alle grupper i samfunnet, uten hensyn til alder og fysiske, økonomiske eller sosiale forhold. Men biblioteket har et spesielt ansvar for å dekke behovene til barn og ungdom. Hvis barn blir inspirerte av og begeistret for kunnskap og skjønnlitterære verk i unge år, kan de bruke disse viktige tilskuddene til personlig utvikling hele livet. Skolene er etter læreplanen pålagt å stimulere barn og unge til å lese mer. I vår kommune, der folke- og skolebibliotekene deler lokale, er det viktig for folkebiblioteket å samarbeide nært med skolene for å stimulere barn og unge til å lese mer. Noen av de tiltak som kan øke leselysten hos barn og unge er: 1. Kategorisering av barnebøkene. Det vil si at vi plasserer bøkene etter tema i stedet for alfabetisk etter forfatterne. Bøker som grøssere, fantasy, romantikk og kjærlighet, bøker om hester er svært populære. Her kan man også få skolens elever med på valg av temaer. 2. Høytlesing for barn. 3. Profilering av nye bøker. 4. Forfatterbesøk 5. Bibliotekklubber og leseklubber Alt dette, og mer til, holder skolene på med, og det er viktig at folkebiblioteket samarbeider nært med skolene for å støtte dem i arbeidet med lesestimulering Biblioteket må ha god tilgang til aktuell kvalitetslitteratur for voksne. Bibliotekloven sier at biblioteket skal legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. Det er viktig at de ansatte ved biblioteket holder seg oppdatert på hva som kommer ut av bøker i Norge og hva lånerne spør etter. De som arbeider i bibliotekene må lytte til lokale behov og interesser slik at biblioteket ikke blir et uinteressant sted å komme til for lokalbefolkningen Innefor de forholdsvis trenge budsjettrammer biblioteket har, er det viktig å fange opp de interesser lånerne viser, samtidig som man holder seg til kravet om kvalitet og aktualitet. Biblioteket vil også satse mer på lydbøker for voksne. Det er ikke alle som liker å lese eller er vant til å lese bøker. Et godt alternativ kan være lydbøker. Heldigvis er utvalget av lydbøker for voksne blitt svært bra de siste årene Biblioteket må ha litteratur til fremmedspråklige Hasvik kommune har de siste årene har flere fremmedspråklige grupper som bruker biblioteket. Ved hjelp av Det Flerspråklige Biblioteket i Oslo og Finnmark Fylkesbibliotek har vi vært i stand til å tilby bøker på mange språk. Dette vil vi fortsette med.

14 4.3 Biblioteket som senter for informasjon Det er en grunnleggende menneskerettighet å kunne ha tilgang til og forståelse for informasjon. I dag er tilgangen på informasjon større enn noensinne i historien. Folkebiblioteket er en publikumstjeneste som er åpen for alle, og bør derfor ha en nøkkelposisjon ved at det kan samle, organisere og utnytte informasjon. Folkebiblioteket bør ha et spesielt ansvar for å samle lokal informasjon og gjøre den lett tilgjengelig. Det skal også kunne tilby kunnskap om fortiden ved at det samler, tar vare på og gir tilgang til materiale som er knyttet til historien om lokalsamfunnet og individene der. Den raske veksten i tilgjengelig informasjon og den tekniske utviklingen de siste årene har ført til store forandringer i folkebibliotekene og tjenesten de kan tilby. Selv om teknologien er i kraftig vekst er den ennå ikke tilgjengelig for alle, og kløften mellom de informasjonsrike og de informasjonsfattige blir stadig bredere. En viktig rolle for folkebibliotekene å bygge en bro over denne kløften. Det kan vi gjøre ved å gi tilgang til Internett. Men biblioteket må også kunne skaffe til veien informasjon i form av tradisjonelle medier. Biblioteket må til enhver tid ha oppdatert faglitteratur og referanselitteratur. 4.4 Biblioteket som en god arbeidsplass for de ansatte Biblioteket trenger kontor til hovedbiblioteket. Hovedbiblioteket i Breivikbotn holder i dag til i Breivikbotn skole, og disponerer et lokale på 85 m 2. Her har hovedbiblioteket holdt til siden Hovedbiblioteket har ikke kontor. Siden biblioteket deler lokale med skolen fører dette til en del ulemper. 1. Bibliotekets eget materiell må låses inn i diverse skap og skuffer, og det er liten plass til slikt. 2. Bibliotekaren blir forstyrret av trafikk av skoleelever og lærere som bruker biblioteket. Den beste muligheten for å få et billig kontor til biblioteket er å bygge en del av trappen til Breivikbotn skole inn i biblioteket. Dette vil både utvide biblioteket, som har det trangt, og gi en rimelig plass til kontor.

15 4.4.2 Bibliotek trenger kursing av de ansatte. Fylkebiblioteket i Finnmark arrangerer med jevne mellomrom forskjellige kurs beregnet på bibliotekansatte. For å holde de bibliotekansatte oppdatert om nytt innenfor bok- og bibliotekverdenen, og å inspirere dem til å gjøre en god jobb, vil vi prøve å finne midler til å delta på flere kurs og samlinger. 5. Handlingsplan Mål Tiltak År Kostnader Biblioteket som senter for læring Kjøpe inn aktuell faglitteratur Innenfor budsjettrammene Bibliotek for grunnskolen Støtte opp om skolenes lese- og Innenfor budsjettrammene Biblioteket som ressurs for undervisningen Ett bibliotek folkebiblioteket administrerer skolebiblioteket Bibliotek for voksen læring Bibliotek som formidler dataopplæring Biblioteket som senter for leseopplevelser Biblioteket som senter for informasjon skrivekampanjer Drive aktiv opplysning overfor lærerne Utvide stillingene i folkebiblioteket, en avdeling av gangen, Sørvær i 2006 Hasvik 2007 Hovedbibl Holde nær kontakt med voksne som tar utdanning Tilby assistanse for dem som ønsker opplæring. Utvide antallet maskiner med internettoppkobling Føre en aktiv innkjøpspolitikk, basert på brukernes ønsker Skaffe og profilere offentlig informasjon, skolere de ansatte i Innenfor budsjettrammene : : : Innenfor budsjettrammene Innenfor budsjettrammene Innenfor budsjettrammene Innenfor budsjettrammene

16 Biblioteket som en god arbeidsplass søking på internett Holde jevnlige fellemøter, sende de ansatte på kurs og seminarer Innenfor budsjettrammene 6. Litteratur: 1. Bibliotekplan for Hasvik kommune Årsmeldinger for Hasvik bibliotek Lov om folkebibliotek av 20. desember 1985 med tillegg og forskrifter 4. Folkebibliotektenesta. IFLA Publikasjoner Gamst, Ingunn Kvil: Fra brakkeliv til internett. Breivikbotn Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen 7. Niels Winfeld Lund: Fremtidens folkebibliotek specielt i Norge. Artikkel i Ikoner nr. 4, 2001, s

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0042/05 05/00227 REFERATER 0043/05 05/00310 HASVIK EIENDOM KF - SLETTING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0042/05 05/00227 REFERATER 0043/05 05/00310 HASVIK EIENDOM KF - SLETTING Hasvik kommune Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen Hovard Sjursen Elisabeth S. Mikalsen Keth Olsen for Per M. Jensen Torunn Pettersen Eva D. Husby Målfrid Hansen Hans P. Rasmussen for Per Sæther

Detaljer

SAKSLISTE. 0006/05 05/00038 Unntatt offentlighet SØKNAD OM VIDEREFØRING OMSORGSLØNN 2005

SAKSLISTE. 0006/05 05/00038 Unntatt offentlighet SØKNAD OM VIDEREFØRING OMSORGSLØNN 2005 Harald Isaksen Anne-Grete Dahl Per Magne Jensen Siv R. Olsen Gamst Målfrid Hansen MØTEINNKALLING Utvalg: DRIFTSSTYRET Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 03.05.2005 Tid: KL 09.00 Eventuelt forfall

Detaljer

Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010

Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010 Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning -------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hva sier loven?-------------------------------------------------------------------

Detaljer

Lov om folkebibliotek

Lov om folkebibliotek Lov om folkebibliotek Folkebiblioteket skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis

Detaljer

IFLA/UNESCOs SKOLEBIBLIOTEKMANIFEST

IFLA/UNESCOs SKOLEBIBLIOTEKMANIFEST IFLA/UNESCOs SKOLEBIBLIOTEKMANIFEST 2 SKOLEBIBLIOTEKETS ROLLE I UTDANNING OG LÆRING FOR ALLE IFLA/UNESCOs SKOLEBIBLIOTEKMANIFEST Skolebiblioteket formidler informasjon og tanker som er avgjørende for å

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2013

Bibliotekstatistikk for 2013 Bibliotekstatistikk for 2013 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Statistikkskjema for fylkesbibliotek Side: 1 av 6 Side 2 - Samlinger

Detaljer

Strategidokument for utvikling av bibliotektjenester i Rakkestad 2016-2019. Saksnr. 15/1531 Journalnr. 11285/15 Arkiv C60 Dato: 20.08.

Strategidokument for utvikling av bibliotektjenester i Rakkestad 2016-2019. Saksnr. 15/1531 Journalnr. 11285/15 Arkiv C60 Dato: 20.08. Strategidokument for utvikling av bibliotektjenester i Rakkestad 2016-2019 Saksnr. 15/1531 Journalnr. 11285/15 Arkiv C60 Dato: 20.08.2015 Innhold: Bakgrunn - Historikk - Mål - Statlige føringer - Generelt

Detaljer

Verdal Temapla kommu n bibliotek Verdal kommune Temapla n bibliotek

Verdal Temapla kommu n bibliotek Verdal kommune Temapla n bibliotek Verdal kommune 1 Innhold 1.0 FORMÅLET MED PLANEN... 2 2.0 BIBLIOTEKETS BETYDNING FOR SAMFUNNSUTVIKLINGEN... 3 3.0 HANDLINGSPLAN 2017-2020... 4 3.1 STRATEGIER... 4 3.2 HANDLINGSPLAN DRIFT... 5 3.3 HANDLINGSPLAN

Detaljer

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS Innbyggertall i Akershus pr. 01.01. 2013 var 566 399. Det er 33 bibliotekavdelinger i Akershus, fordelt på 22 hovedbibliotek og 11 filialer. 2 bibliotek er kombinasjonsbibliotek

Detaljer

Regional bibliotekplan for Troms - kortversjon

Regional bibliotekplan for Troms - kortversjon Regional bibliotekplan for Troms - kortversjon 2017-2028 Illustrasjoner: Andreas Johansen 2 3 Innhold Formål med Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028... 4 Vår visjon... 5 Strategier... 7 Tjenesteområde

Detaljer

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014 Strategiplan for skolebibliotekutvikling Tromsø kommune 2011-2014 INNLEDNING Målet med Strategiplan for skolebibliotek i Tromsø kommune 2011 2014 er å utvikle skolebiblioteket til en god læringsarena for

Detaljer

Innledning om samlingsutvikling. Deichmanske, 04. november 2011

Innledning om samlingsutvikling. Deichmanske, 04. november 2011 Innledning om samlingsutvikling Copyright. http://www.runeguneriussen.no/ Deichmanske, 04. november 2011 Jannicke Røgler, Buskerud fylkesbibliotek Mål for møtet: Økt refleksjonsnivå om kassering og samlingsutvikling

Detaljer

Utskrift fra ABM-statistikk 2006

Utskrift fra ABM-statistikk 2006 Utskrift fra ABM-statistikk 2006 Adresseinformasjon Institusjonens Navn Bremanger folkebibliotek Besøksadresse Rådhuset 6721 Svelgen Postadresse Postboks 104 6721 Svelgen Telefon, faks og e-post Telefonnummer

Detaljer

Utskrift fra ABM-statistikk 2005

Utskrift fra ABM-statistikk 2005 Utskrift fra ABM-statistikk 2005 Adresseinformasjon Institusjonens Navn Bremanger folkebibliotek Besøksadresse Rådhuset 6721 Svelgen Postadresse Postboks 104 6721 Svelgen Telefon, faks, e-post og URL Telefonnummer

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2016

Bibliotekstatistikk for 2016 Bibliotekstatistikk for 2016 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Statistikk - skjema for folkebibliotek Side: 1 av 9 Side 2 -

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2015

Bibliotekstatistikk for 2015 Bibliotekstatistikk for 2015 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Telefonnummer 1 Telefonnummer 2 E-post Besøksadresse Vei/gate Besøksadresse linje 2 Postnummer Poststed Postadresse Vei/gate/postboks

Detaljer

Når elever har tatt alle sitteplasser, kan man ikke være kravstor med avisleseplass

Når elever har tatt alle sitteplasser, kan man ikke være kravstor med avisleseplass Når elever har tatt alle sitteplasser, kan man ikke være kravstor med avisleseplass 1 Årsmelding bibliotek 2014 Ansvarsområde storlek på avdeligen og fravær 2013 (%) Ansvar Ansvarsbegrep Evt. endringer

Detaljer

8905 BRØNNØYSUND 28.03.07

8905 BRØNNØYSUND 28.03.07 BRØNNØY KOMMUNE Brennøy bibliotek 4. APR. 2007 8905 BRØNNØYSUND 28.03.07 Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO BIBLOTEKREFORM 2014: HØRINGSSVAR Brønnøy kommune takker for høringsbrev

Detaljer

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre.

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre. Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold Er ditt parti fornøyd med standarden på biblioteket i deres kommune? Ønsker ditt parti å satse

Detaljer

Utskrift fra ABM-statistikk 2004

Utskrift fra ABM-statistikk 2004 Utskrift fra ABM-statistikk 2004 Adresseinformasjon Institusjonens Navn Bremanger folkebibliotek Besøksadresse Rådhuset 6721 Svelgen Postadresse Postboks 104 6721 Svelgen Telefon, faks, e-post og URL Telefonnummer

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2014

Bibliotekstatistikk for 2014 Bibliotekstatistikk for 2014 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Kontaktperson Telefonnummer E-post Statistikkskjema for folkebibliotek

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010

ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010 ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010 Årsmelding 2010 Årstad vgs Generelt Utlån: 7.168 (Dette er en oppgang på 25% fra 2009!!!) hvorav 4.867 er andre medier enn bøker. (3.132 lån var til ansatte,

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2013

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2013 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2013 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6901 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2011

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2011 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2011 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6900 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

Utskrift fra ABM-statistikk 2008

Utskrift fra ABM-statistikk 2008 Utskrift fra ABM-statistikk 2008 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9008 Tromsø Postadresse Postboks 752 9299 Tromsø Telefon, faks og

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2010

Bibliotekstatistikk for 2010 Bibliotekstatistikk for 2010 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Vei/gate Postnr. Poststed Postadresse Vei/gate/postboks Postnr. Poststed Telefon, faks og e-post Telefonnummer

Detaljer

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune Strategiplan for skolebibliotekutvikling Tromsø kommune 2016-2019 INNLEDNING Målet med Strategiplan for skolebibliotek i Tromsø kommune 2016 2019 er å utvikle skolebiblioteket til en god læringsarena for

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2016

Bibliotekstatistikk for 2016 Bibliotekstatistikk for 2016 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Telefonnummer 1 Telefonnummer 2 E-post Besøksadresse Vei/gate Besøksadresse linje 2 Postnummer Poststed Postadresse Vei/gate/postboks

Detaljer

Bibliotekstatistikk: Grunnskolebibliotek. Adresseinformasjon

Bibliotekstatistikk: Grunnskolebibliotek. Adresseinformasjon Adresseinformasjon Hvordan endre adresseopplysningene? Dette er adresseopplysningene vi har registrert. Øverst i skjemaet er det spørsmål om opplysningene nedenfor er riktige. Se spesielt etter om feltene

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2010

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2010 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2010 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6900 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

Utskrift fra ABM-statistikk 2009

Utskrift fra ABM-statistikk 2009 Utskrift fra ABM-statistikk 2009 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9008 Tromsø Postadresse Postboks 752 9299 Tromsø Telefon, faks og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 37/10 10/382 INNKJØP AV ALARMSENTRAL/ALARMER MEHAMN HELSESENTER

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 37/10 10/382 INNKJØP AV ALARMSENTRAL/ALARMER MEHAMN HELSESENTER Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 15.06.2010 Tid: 0900-1500 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

Detaljer

Utskrift fra ABM-statistikk 2007

Utskrift fra ABM-statistikk 2007 Utskrift fra ABM-statistikk 2007 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9008 Tromsø Postadresse Postboks 752 9299 Tromsø Telefon, faks og

Detaljer

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50 FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2013 - AKERSHUS Fylkesbiblioteket i Akershus (FiA) og Nasjonalbiblioteket (NB) har sett på folkebibliotekstatistikken for 2013. I dette skrivet viser vi til resultater fra sammenstillinger

Detaljer

Generell informasjon om biblioteket. Svar for hovedbiblioteket. 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres?

Generell informasjon om biblioteket. Svar for hovedbiblioteket. 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres? Generell informasjon om biblioteket Svar for hovedbiblioteket 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres? Akershus Aust-Agder Buskerud Finmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2014

Bibliotekstatistikk for 2014 Bibliotekstatistikk for 2014 Adresseinformasjon Institusjonens Navn Postadresse Telefon Kontaktperson Kontaktperson Telefonnummer E-post Statistikk - fag- og forskningsbibliotek Side: 1 av 6 Samlinger

Detaljer

Bibliotekstatistikk 2007

Bibliotekstatistikk 2007 Bibliotekstatistikk 2007 Folkebibliotekene i utvalgte framstillinger Bibliotekstatistikk 2007 : folkebibliotekene i - utvalgte framstillinger Utgitt 20.08.2008 Revidert utgave 17.09.2008 fylkesbibliotek

Detaljer

Veiledning til skjema for mobil bibliotekvirksomhet

Veiledning til skjema for mobil bibliotekvirksomhet Veiledning til skjema for mobil bibliotekvirksomhet Skjemaet skal fylles ut av de folke- og fylkesbibliotek som driver mobil bibliotekvirksomhet (bokbuss, bokbil eller bokbåt). Ved interkommunalt samarbeid

Detaljer

Lese fordi jeg har lyst

Lese fordi jeg har lyst Lese fordi jeg har lyst HASLUM SKOLE, Bærum, Akershus (1 7 Av Mari-Anne Mørk Haslum skole har gitt sitt skolebibliotekprosjekt tittelen Lese fordi jeg har lyst. Hovedmålet for prosjektet er at elevene

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold Innledning Lov om folkebibliotek definerer folke- og fylkesbibliotekenes ansvar og oppgaver. For fylkesbibliotekene

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling

Strategi for kompetanseutvikling Strategi for kompetanseutvikling I folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold Vedtatt i Hovedutvalg for kultur og helse 03.12.12. Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående

Detaljer

Høsten 2017 Ullensaker bibliotek. Program. Litteraturfestivalen i Akershus. Kunnskaps-, kultur- og møteplassen tilgjengelig, attraktiv og utviklende!

Høsten 2017 Ullensaker bibliotek. Program. Litteraturfestivalen i Akershus. Kunnskaps-, kultur- og møteplassen tilgjengelig, attraktiv og utviklende! Høsten 2017 Ullensaker bibliotek Program Litteraturfestivalen i Akershus Kunnskaps-, kultur- og møteplassen tilgjengelig, attraktiv og utviklende! Ullensaker bibliotek - det moderne biblioteket i flyplasskommunen

Detaljer

HELGELAND Regionråd. Ytre Helgeland Bibliotek. Mvh. Samarbeid er vår styrke. Kultur og Kirkedep. Kopi til: Fylkesbiblioteket

HELGELAND Regionråd. Ytre Helgeland Bibliotek. Mvh. Samarbeid er vår styrke. Kultur og Kirkedep. Kopi til: Fylkesbiblioteket 1-.. 1I., u a,...,. n^ Kultur og Kirkedep. Kopi til: Fylkesbiblioteket HELGELAND Regionråd 12.03.2007 Ytre Helgeland Bibliotek Vedlagt følger utskrift av vedtak 20/07 fra styremøte i Helgeland Regionråd.

Detaljer

Side 1 - Adresseinformasjon

Side 1 - Adresseinformasjon Side 1 - Adresseinformasjon Avdelingens Navn Telefonnummer 1 Telefonnummer 2 Telefonnummer 3 Faks E-post Besøksadresse Vei/gate Besøksadresse linje 2 Postnummer Poststed Postadresse Vei/gate/postboks Postadresse

Detaljer

Orientering for driftskomiteen 10. desember 2014 ved Guri M. Sivertsen, Siri O. Bævre og Vivi-Ann S. Rotmo

Orientering for driftskomiteen 10. desember 2014 ved Guri M. Sivertsen, Siri O. Bævre og Vivi-Ann S. Rotmo Orientering for driftskomiteen 10. desember 2014 ved Guri M. Sivertsen, Siri O. Bævre og Vivi-Ann S. Rotmo 1 Myter om bibliotek Vi trenger ikke bibliotek, nå som all informasjon finnes på nettet. Vi trenger

Detaljer

Samsøk og samlinger og samarbeid Konsekvenser av samsøktjenester for brukeren og bibliotekene

Samsøk og samlinger og samarbeid Konsekvenser av samsøktjenester for brukeren og bibliotekene Samsøk og samlinger og samarbeid Konsekvenser av samsøktjenester for brukeren og bibliotekene Erfaringer med norgeslån fredag 19. mars 2010 Cathrine Undhjem Fylkesbiblioteket i Akershus Bakgrunn Norgeslån

Detaljer

Bibliotekstatistikk: Bibliotek i videregående skole. Adresseinformasjon

Bibliotekstatistikk: Bibliotek i videregående skole. Adresseinformasjon Adresseinformasjon Hvordan endre adresseopplysningene? Dette er adresseopplysningene vi har registrert. Øverst i skjemaet er det spørsmål om opplysningene nedenfor er riktige. Se spesielt etter om feltene

Detaljer

Innfallsvinkel: Helse- og omsorg har i sine utredninger forutsatt at biblioteket flyttes ut fra sykehjemsbygget

Innfallsvinkel: Helse- og omsorg har i sine utredninger forutsatt at biblioteket flyttes ut fra sykehjemsbygget Delutredning 2 Kuplanær/FDV Tjenestestruktur - Aure Folkebibliotek, lokaler Tustna Innfallsvinkel: Helse- og omsorg har i sine utredninger forutsatt at biblioteket flyttes ut fra sykehjemsbygget Bibliotekets

Detaljer

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP UTVIKLINGSPLAN - - 2018 Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert på Byåsen,

Detaljer

Samarbeid gav ivrige lesere. NAFO Joron Pihl. Høgskolen i Oslo

Samarbeid gav ivrige lesere. NAFO Joron Pihl. Høgskolen i Oslo Samarbeid gav ivrige lesere NAFO 9.5.2011 Joron Pihl Høgskolen i Oslo «Multiplisitet prosjektet» «Multiplisitet, myndiggjøring, medborgerskap. Inkludering gjennom bruk av biblioteket som læringsarena (2007-2011)»

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg for helse og omsorg

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg for helse og omsorg ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg Møtested: Møterom 2 Ignagard Dato: 22.05.2007 Tid: 18:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE

Detaljer

PROTOKOLL. Driftsstyret. Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 03.05.2005 Tid: KL 09.00

PROTOKOLL. Driftsstyret. Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 03.05.2005 Tid: KL 09.00 Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 03.05.2005 Tid: KL 09.00 PROTOKOLL Driftsstyret Tilstede var: Harald Isaksen Anne-Grete Dahl Per-Magne Jensen Siv R. Olsen Gamst Halvard Holst-Olsen for Målfrid

Detaljer

Hør en bok! Biblioteket for alle som strever med å lese trykt tekst VOKSEN

Hør en bok! Biblioteket for alle som strever med å lese trykt tekst VOKSEN Hør en bok! Biblioteket for alle som strever med å lese trykt tekst VOKSEN Vanskelig å lese trykt tekst? Vi har en bok til deg NLB er biblioteket for alle som har problemer med å lese trykt tekst og vanlige

Detaljer

0 Endret ved lov 21 juni 2013 nr. 95 (ikr. 1 jan 2014 iflg. res. 21 juni 2013 nr. 747).

0 Endret ved lov 21 juni 2013 nr. 95 (ikr. 1 jan 2014 iflg. res. 21 juni 2013 nr. 747). Lovgrunnlag Folkebibliotekloven: Kapittel I. Folkebibliotekenes formål og virksomhet. 1.Målsetting Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom

Detaljer

HANDLINGSPLAN Regional bibliotekplan for Troms

HANDLINGSPLAN Regional bibliotekplan for Troms HANDLINGSPLAN - Regional bibliotekplan for Troms -2028 1 Handlingsplan - Regional bibliotekplan for Troms -2028 følges her opp med en fireårig handlingsplan. Handlingsplanen er utviklet i samhandling med

Detaljer

Skulebiblioteket ein arena for kultur og læring.

Skulebiblioteket ein arena for kultur og læring. Skulebiblioteket ein arena for kultur og læring. Skulebiblioteket skal vere ein sosial møteplass for elevar på tvers av alder og klassetrinn og det skal sikre at alle elevar får tilgang til ny litteratur

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2016

Bibliotekstatistikk for 2016 Bibliotekstatistikk for 2016 Adresseinformasjon Institusjonens Navn Postadresse Telefon Kontaktperson Statistikk - fag- og forskningsbibliotek Side: 1 av 6 Samlinger Fysisk form Elektronisk form Bøker

Detaljer

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP ENHETSAVTALE/UTVIKLINGSPLAN - - 2019 Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert

Detaljer

Fylkesbibliotekstatistikk for 2011

Fylkesbibliotekstatistikk for 2011 Fylkesbibliotekstatistikk for 2011 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonen sitt namn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Kontaktperson Telefonnummer E-post Statistikkskjema

Detaljer

Skolebibliotekutvikling Gutter og lesing

Skolebibliotekutvikling Gutter og lesing Skolebibliotekutvikling Gutter og lesing Fagerholt skole 2011-2013 Et prosjekt i samarbeid med UiA Prosjektgruppe: Anita Kaland, Kirsti Myhre, Ole Kristian Strømme (vikar Annnette W. Gjerseth) Om skolen

Detaljer

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Tynset til Eidskog 1. Bibliotekrom Førsteinntrykk i bibliotekrommet Bakgrunnsinfo: Eidskog kommune har 6250 innbyggere, og er en kommune med stort areal og spredt

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BIBLIOTEKENE I MALVIK KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR BIBLIOTEKENE I MALVIK KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR BIBLIOTEKENE I MALVIK KOMMUNE FOLKEBIBLIOTEK OG SKOLEBIBLIOTEK Bibliotekets tjenester skal utvikles i takt med samfunnsutviklingen og innbyggernes behov. På biblioteket skal alle tilbys

Detaljer

1989: BIBSYS fornyer seg

1989: BIBSYS fornyer seg 1989: BIBSYS fornyer seg Av: Jorunn Alstad BIBSYS Biblioteksystem ble tatt i bruk som husholdningssystem for bibliotekene ved NTH og det Kgl. Norske Vitenskapers Selskap i 1976. BIBSYS utviklet seg imidlertid

Detaljer

VISJON Bibliotekets faglige styrke og relevans bidrar til å gjøre BI til en ledende europeisk handelshøyskole HANDELSHØYSKOLEN BI BIBLIOTEKET

VISJON Bibliotekets faglige styrke og relevans bidrar til å gjøre BI til en ledende europeisk handelshøyskole HANDELSHØYSKOLEN BI BIBLIOTEKET VISJON Bibliotekets faglige styrke og relevans bidrar til å gjøre BI til en ledende europeisk handelshøyskole HANDELSHØYSKOLEN BI BIBLIOTEKET August 2008 Foto: Jurgita Kunigiškyt Foto: Kai Myhre Daglig

Detaljer

Biblioteket et godt sted å være, et godt sted å lære

Biblioteket et godt sted å være, et godt sted å lære Biblioteket et godt sted å være, et godt sted å lære BYAFOSSEN SKOLE, Steinkjer, Nord-Trøndelag (17) Av Mari-Anne Mørk Biblioteket på Byafossen skole skal være en plass som inspirerer til læring, og som

Detaljer

God smak og kvalitet eller det folk vil ha? Roswitha Skare Universitetet i Tromsø

God smak og kvalitet eller det folk vil ha? Roswitha Skare Universitetet i Tromsø God smak og kvalitet eller det folk vil ha? Samlingsutvikling i folkebibliotek Roswitha Skare Universitetet i Tromsø Hva er samlingsutvikling? handler om å ta avgjørelser om hva å ta inn like mye som om

Detaljer

Brukarundersøking Bibliotek. Resultat

Brukarundersøking Bibliotek. Resultat Brukarundersøking Bibliotek 2012 Resultat 30 enheter(kommune) er med i lands-snittet Side Luster Land Høyest kommune Lavest kommune Slik svarer du på spørsmålene - - - - Service 5,4 5,2 5,7 4,7 Brukermedvirkning

Detaljer

Virksomheten ved Moss folkebibliotek

Virksomheten ved Moss folkebibliotek Virksomheten ved Moss folkebibliotek Rapport fra praksisperioden 04.01.16 05.02.16 Siv Astri Nilsen Fjørtoft Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for samfunnsfag Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag

Detaljer

Trondheim folkebibliotek søker å inngå partnerskap/samarbeid med mange aktører.

Trondheim folkebibliotek søker å inngå partnerskap/samarbeid med mange aktører. Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert på Byåsen, Heimdal, Saupstad, Moholt og Risvollan, og et kulturtilbud med både bibliotek og fritidstilbud

Detaljer

Brukerundersøkelse. Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering. Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge

Brukerundersøkelse. Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering. Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge Brukerundersøkelse Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge 1. Om undersøkelsen Bakgrunnen for undersøkelsen Sommeren 2015 lanserte kulturminister

Detaljer

Kunsten å velge bok (Ref #1308049190366)

Kunsten å velge bok (Ref #1308049190366) Kunsten å velge bok (Ref #1308049190366) Søknadssum: 64000 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Bergen Offentlige Bibliotek, Oasen filial / 964338531 Folke

Detaljer

Bibliotekplan for 2013 HADELAND 2017

Bibliotekplan for 2013 HADELAND 2017 Bibliotekplan for 2013 HADELAND 2017 Med biblioteket inn i fremtiden Et møte mellom mennesker i den digitale verden Gran bibliotek Lunner bibliotek Jevnaker folkebibliotek Rullering av Regionale bibliotekplaner

Detaljer

8. Bibliotek meir enn bøker

8. Bibliotek meir enn bøker Kulturstatistikk Bibliotek 8. Bibliotek meir enn bøker I dei seinare åra har både samlingar og utlån av andre medium frå biblioteka auka. Bestanden av bøker i folkebiblioteka har gått noko attende, medan

Detaljer

Gutter og interaktiv lesing

Gutter og interaktiv lesing Gutter og interaktiv lesing Fagerholt skole, Kristiansand, Vestagder (1 7) Av Mari-Anne Mørk Fagerholt skole i Kristiansand har valgt Gutter og lesing som tittel på sitt ressursskoleprosjekt. Skolen hadde

Detaljer

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring 1. Bibliotekrom Førsteinntrykk i bibliotekrommet Inngangsparti Åpent, luftig, STORT! Litt wow-følelse når en kommer inn. Infotavle til venstre ved inngangsdøra

Detaljer

BIBLIOTEKET. Biblioteket. Oppegård og Frogn arkivdepot. i Kolben

BIBLIOTEKET. Biblioteket. Oppegård og Frogn arkivdepot. i Kolben BIBLIOTEKET Biblioteket i Kolben Oppegård og Frogn arkivdepot Generelt Oppegård bibliotek omfatter: Biblioteket i Kolben Flåtestad bibliotek Arkivdepot for Frogn og Oppegård kommuner Biblioteket i Kolben

Detaljer

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366)

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) «Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) Søknadssum: 300000 Kategori: Leseløftet Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr bibliotek / 940155223 http://gjovikbibliotek.blogspot.com/

Detaljer

Depotbiblioteket. Biblioteksøk. «Fra fjern og nær» Helén Sakrihei, Nasjonalbiblioteket

Depotbiblioteket. Biblioteksøk. «Fra fjern og nær» Helén Sakrihei, Nasjonalbiblioteket Depotbiblioteket Biblioteksøk «Fra fjern og nær» 31.10.17 Helén Sakrihei, Nasjonalbiblioteket Fjernlån og innlån i folkebibliotek 600 000 Kilde: Bibliotekstatistikken 500 000 400 000 300 000 200 000 100

Detaljer

ÅRSMELDING TRYSIL FOLKEBIBLIOTEK

ÅRSMELDING TRYSIL FOLKEBIBLIOTEK ÅRSMELDING TRYSIL FOLKEBIBLIOTEK 2017 Biblioteket fortsatte med åpningstidene onsdag og torsdag 11-19, fredag 11-15.30, lørdag 11-14. Søndag, mandag og tirsdag er det stengt. Biblioteket har vært bemannet

Detaljer

Organisering og administrering av skolebiblioteket - to eksempler

Organisering og administrering av skolebiblioteket - to eksempler Organisering og administrering av skolebiblioteket - to eksempler Innledning I oppdragsbrevet fra Utdanningsdirektoratet av 22.04.08 heter det under tiltak 1 at idésamlingen om bruk av skolebiblioteket

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK. Fylkesrådet. Sak 91/14. Fylkesrådet Fylkesråd for næring, kultur og helse. Til: Fra: FOLKEBIBLIOTEK I TROMS STATISTIKK

FYLKESRÅDSSAK. Fylkesrådet. Sak 91/14. Fylkesrådet Fylkesråd for næring, kultur og helse. Til: Fra: FOLKEBIBLIOTEK I TROMS STATISTIKK Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Sak 91/14 Løpenr.: 16081/14 Saknr.: 13/2281-8 Ark.nr.: 060 &31SAKSARKIV Dato: 06.05.2014 Til: Fra: Fylkesrådet Fylkesråd for næring, kultur og helse FOLKEBIBLIOTEK I TROMS 2013

Detaljer

LES FOR LIVET STRATEGISK PLAN FOR LESING I ROGALAND 2005-2009. Alle i Rogaland skal ha tilgang til, glede og utbytte av litteratur

LES FOR LIVET STRATEGISK PLAN FOR LESING I ROGALAND 2005-2009. Alle i Rogaland skal ha tilgang til, glede og utbytte av litteratur LES FOR LIVET STRATEGISK PLAN FOR LESING I ROGALAND 2005-2009 Alle i Rogaland skal ha tilgang til, glede og utbytte av litteratur LES FOR LIVET STRATEGISK PLAN FOR LESING I ROGALAND 2005-2009 Innhold 1.0

Detaljer

Handlingsprogram. Regional plan for bibliotek i Nordland

Handlingsprogram. Regional plan for bibliotek i Nordland Handlingsprogram Regional plan for bibliotek i Nordland 2015-2016 Bakgrunn Plan- og bygningsloven pålegger at det til alle regionale planer skal følge med et vedtatt handlingsprogram. Handlingsprogrammet

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

Digital formidling. Blogg Facebook Fronter Twitter Instagram. Andre sosiale medier, plattformer, osv. Substitutt for/ tillegg til skolens hjemmeside

Digital formidling. Blogg Facebook Fronter Twitter Instagram. Andre sosiale medier, plattformer, osv. Substitutt for/ tillegg til skolens hjemmeside Digital formidling Blogg Facebook Fronter Twitter Instagram Andre sosiale medier, plattformer, osv. Substitutt for/ tillegg til skolens hjemmeside Formidlingens hvem Mottaker: Elever, lærere og andre ansatte

Detaljer

Studietur til Stockholm og København 17. 18.juni 2014

Studietur til Stockholm og København 17. 18.juni 2014 Studietur til Stockholm og København 17. 18.juni 2014 Tio Tretton, Kulturhuset Sköndal folkebibliotek Stockholms Stadsbibliotek Rentemestervej bibliotek Kulturhuset Valby Vigerslev bibliotek Tio Tretton

Detaljer

Ideer og råd til foreldre med barn på 5. 7. trinn. Fortsatt rom for lesing hjemme

Ideer og råd til foreldre med barn på 5. 7. trinn. Fortsatt rom for lesing hjemme Ideer og råd til foreldre med barn på 5. 7. trinn Fortsatt rom for lesing hjemme Leseutviklingen fortsetter De første skoleårene lærte barnet ditt å lese. Men leseferdighet utvikles ikke en gang for alle.

Detaljer

DigitalDus. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 90 000 kroner

DigitalDus. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 90 000 kroner DigitalDus Søknadssum 90 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn NORD-AURDAL KOMMUNE Adresse Månovegen 16 A 2920 Leira i Valdres Organisasjonsnummer 961381908 Hjemmeside Institusjonens leder

Detaljer

Portal for utlån av ebøker

Portal for utlån av ebøker Portal for utlån av ebøker Søknadssum 400 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Buskerud fylkesbibliotek Adresse PB 3554 3007 Drammen Organisasjonsnummer 974606097 Hjemmeside http://www.buskerud.fylkesbibl.no/

Detaljer

Strategiplan for utvikling av skolebibliotek og biblioteksamarbeid

Strategiplan for utvikling av skolebibliotek og biblioteksamarbeid Tønsberg kommune Strategiplan for utvikling av skolebibliotek og biblioteksamarbeid 2015 2018 «Elevane skal ha tilgang til skolebibliotek» Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa, 9 2 «Skolebiblioteket

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Tjenesteutvalget 11.02.2015 Formannskapet 21.01.2015 Kommunestyret 29.01.2015

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Tjenesteutvalget 11.02.2015 Formannskapet 21.01.2015 Kommunestyret 29.01.2015 Søgne kommune Arkiv: C60 Saksmappe: 2014/3503-37802/2014 Saksbehandler: Kristian Strøm-Fladstad Dato: 19.11.2014 Saksframlegg Revidert utlånsreglement for Søgne bibliotek Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15

Detaljer

Nasjonal bibliotekutvikling Juni 2015

Nasjonal bibliotekutvikling Juni 2015 Nasjonal bibliotekutvikling Juni 2015 Svein Arne Tinnesand Sekretariat for bibliotekutvikling Sbu@nb.no Nasjonalbiblioteket Juni 2015 Fakta om Nasjonalbiblioteket og bibliotekutvikling 450 ansatte plassert

Detaljer

Folkebibliotek. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring

Folkebibliotek. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring Folkebibliotek I innbyggerundersøkelsens første del svarte du at du hadde erfaring med et folkebibliotek i løpet av de siste 12 månedene. Har du brukt flere folkebibliotek, så svar ut fra din erfaring

Detaljer

5. Lesevaner i endring

5. Lesevaner i endring 5. Lesing er en tradisjonell del av fritida. Nesten hvor vi snur og vender oss er det en tekst som retter seg mot oss og får oss til å lese. Også fjernsynsseing er i stor grad lesing, på samme måte som

Detaljer

Andre Medier. Kommunale folkebibliotek i Finnmark 2011 14.06.2012 M.

Andre Medier. Kommunale folkebibliotek i Finnmark 2011 14.06.2012 M. Andre Medier Kommunale folkebibliotek i Finnmark 2011 14.06.2012 M. Andre medier... 3 Utlån... 3 Totalt utlån andre medier 2004-2011... 3 Figur 1... 4 Figur 2... 4 Utlån medietype... 5 Utlån musikk totalt

Detaljer

BIBLIOTEKSTRUKTUR I LUNNER KOMMUNE UTREDNING KNYTTET TIL KOMMUNEDELPLAN KULTUR

BIBLIOTEKSTRUKTUR I LUNNER KOMMUNE UTREDNING KNYTTET TIL KOMMUNEDELPLAN KULTUR Arkivsaksnr.: 12/841-30 Arkivnr.: C60 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold BIBLIOTEKSTRUKTUR I LUNNER KOMMUNE UTREDNING KNYTTET TIL KOMMUNEDELPLAN KULTUR Hjemmel: Lov om folkebibliotek

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 13/ Dato: DRAMMENSBIBLIOTEKET - VIDERE UTVIKLING AV TILBUDET TIL BEFOLKNINGEN I REGIONEN

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 13/ Dato: DRAMMENSBIBLIOTEKET - VIDERE UTVIKLING AV TILBUDET TIL BEFOLKNINGEN I REGIONEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/13725-1 Dato: 7.11.2013 DRAMMENSBIBLIOTEKET - VIDERE UTVIKLING AV TILBUDET TIL BEFOLKNINGEN I REGIONEN â INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen

Detaljer

Lyrikk, takk! Folkebibliotekenes samfunnsoppdrag - formidlingsoppgaver og tiltak. Hilde Ljødal

Lyrikk, takk! Folkebibliotekenes samfunnsoppdrag - formidlingsoppgaver og tiltak. Hilde Ljødal Lyrikk, takk! Folkebibliotekenes samfunnsoppdrag - formidlingsoppgaver og tiltak Hilde Ljødal Seniorrådgiver, Sekretariat for bibliotekutvikling Nasjonalbiblioteket sbu@nb.no Trondheim, 14. Aktuelle punkter:

Detaljer

Høsten 2016 Ullensaker bibliotek. Program. Kunnskaps-, kultur- og møteplassen tilgjengelig, attraktiv og utviklende!

Høsten 2016 Ullensaker bibliotek. Program. Kunnskaps-, kultur- og møteplassen tilgjengelig, attraktiv og utviklende! Høsten 2016 Ullensaker bibliotek Program Kunnskaps-, kultur- og møteplassen tilgjengelig, attraktiv og utviklende! Ullensaker bibliotek - det moderne biblioteket i flyplasskommunen Ullensaker! Som vertskapskommune

Detaljer