LANERREGLEMENT FOR FAUSKE BIBLIOTEK MI AVD.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LANERREGLEMENT FOR FAUSKE BIBLIOTEK MI AVD."

Transkript

1 FORSLAG: LANERREGLEMENT FOR FAUSKE BIBLIOTEK MI AVD. Gjeldene fra LÂNEKORT. Det 00 o er gratis ß bli o. registrert o som o 00 Ißner. Lßnekortet. oskal tas med ved besøk.. Biblioteket kan kreve legitimasjon ved utskriving av Ißnekort.. Barn under 15 ßr mß ha underskrift fra foresatte for ß fß Ißnekort.. For a fa Nasjonalt Lanekort rna laner være fylt 15 ar.. For a fa nytt lanekort der det gamle er mistet betales et gebyr pa kr 10,-.. Lßner er ansvarlig for ß melde fra om endring av navn, adresse, telefon og e-mai!. Hvis Ißner pßdrar seg kostnader fordi dette ikke er gjort, blir det Ißners ansvar. LÂNETIDER. Bøker: 4 uker. Lydbøker: 4 uker. CD-er: 4 uker. Tidsskrifter: 1 uke. Video/DVD: 1 uke. Sprßkkurs: 2 mnd. Lßnetida pß bøker kan fornyes opp til 2 ganger hvis bøkene ikke er reservert for andre Ißnere. RESERVERING. Lßner kan fß reservert materiale som er utlßnt. LÂN FRA ANDRE BIBLIOTEK. Bøker biblioteket selv ikke eier, kan som regel Ißnes inn fra et annet bibliotek. For slike Ißn gjelder eierbibliotekets regler. o o o I o ANSVAR. Eier av Ißnekortet er ansvarlig for alt som Ißnes pß kortet. Det er ikke tillatt ß Ißne bort Ißnekortet.. Det er gratis a lane, men det koster a a være a levere. PURRING I PURREGEBYR. Lßneren plikter ß overholde den fastsatte Ißnetida. Hvis Ißnetida overskrides, sender biblioteket ut purringer.. Purring etter 2 uker: gratis. Hvis det er venteliste pß boken/mediet blir 1.purring sendt umiddelbart etter at Ißnetiden er gßtt ut.. Purring etter 4 uker: purregebyr kr. 50,-. Purring etter 6 uker: purregebyr kr. 100,-. Nßr purregebyr er pßiøpt villßneretten være inndratt til gebyret er betalt. Purregebyr for 2. og 3.gangs purring betales i skranken pß biblioteket ERSTATNING. Hvis boken/mediet ikke blir levert etter 3.gangs purring, vil Ißneren motta erstatningskrav. Ved erstatningskrav kreves i tillegg et gebyr pß kr. 150,-.. Erstatningskrav kan tidligst sendes ut 2 uker etter 3.gangs purring. Nßr erstatningskrav er sendt vil kravet bli opprettholdt selv om boken/mediet blir levert.

2 . Takster for tapt eller ødelagt materiale: Fag- og skjønnlitteratur for voksne: 400,- Fag- og, skjønnlitteratur for barn: 250,- Lydbøker, CD, kassetter for barn/voksne: 250,- Video/DVD for barn/voksne: 200,- For spesielt dyre el. verdifulle bøker eller medier kan det settes egen takst. Lßneretten inndras tillßner har gjort opp for seg.

3 Innføring av purregebyr fra Hvorfor gebyr? Fauske bibliotek har ikke pleid å ta purregebyr eller overdagspenger av de lånerne som beholder bøkene sine litt for lenge. Nå skallånereglementet opp til behandling i kommunestyret, og vi regner med at det vil bli vedtatt å innføre purregebyr fra For de aller fleste lånerne våre er dette gode nyheter. Det betyr at bøkene og mediene kommer tilbake på hyllen, og blir tilgjengelig for utlån igjen. De som reserverer en utlånt bok, vil fa den i hende raskere. Både utvalget på hyllene og servicen overfor lånerne blir bedre. De fleste har heller ikke problemer med å levere i tide, og vil derfor ikke rames av gebyret. For det mindretallet av lånere som ikke leverer i tide, vil det bety at de far en liten utgift. Vi håper imidlertid at gebyret vil virke som en spore til å levere, slik at det ikke går så langt at vi må sende ut erstatningskrav - noe som dessverre altfor ofte er tilfelle nå. I tilegg til at vi yter en bedre service med gebyr, vil gebyret dekke en utgift som har vokst seg altfor stor. Det er ikke gratis for biblioteket å sende en purrng i posten, og gebyret vil betale for det. Da slipper vi å bruke penger som skulle vært brukt på bøker. Gebyret vil også være betaling for det arbeidet vi har med purrngene, og det er noen timer i uken. Vi håper at gebyrene vil redusere antallet purrnger drastisk, slik at vi Ïar bedre tid til å yte service tillånerne. Slik blir det i praksis: Siden gebyret blir betaling for utgifter og arbeid med purngene, så blir det ikke slettet ved innlevering av bøkene/mediene, men må betales. Gebyret betales mot kvittering i skranen i biblioteket. Låneren sperres for videre utlån så lenge gebyret ikke er betalt. Sansynligvis vil gebyrene pr. utsendt purrng bli: - purrng etter 2 uker, gratis - purng etter 4 uker, kr. 50,- - purrng etter 6 uker, kr. 100,- Hvis boken/mediet ikke blir levert etter 3. purrng, villåneren motta et erstatningskrav (J.fr. Lånerreglement for Fauske bibliotek). Ved erstatningskrav krever vi i tilegg til erstatningen et gebyr på kr. 150,-. Erstatningskrav betales pr. faktura til kommunen. Når vi har sendt ut erstatningskrav vil det være for sent å levere, og kravet må betales. Erstatningskravene er i dag: - Fag- og skjønnlitteratu for voksne: - Fag- og skjønnlitteratur for bam: - Lydbøker, CD, kassetter for barvoksne: - Video for barnvoksne: kr. 400,- kr. 200,- Innføring av gebyr vil medføre langt strengere praksis med hensyn tillånekortid ved utlån.

4 Du vil fortsatt kunne unngå purrng og gebyr ved å: - levere i tide - fornye lånet i skranen, på telefon eller via Internett. Det ovenstående er en foreløpig skisse, og kan bli gjenstand for noen endringer etter hvert. Vi ber imidlertid om forståelse for at bibliotekets utgifter og ekstraarbeid ved purrnger har blitt så store, at tiltaket er nødvendig. Med vennig hilsen Fauske bibliotek

5 '.",. y arsel 0DlQur!:eg~blrJ 2Q08. Fauske biblioteks lånereglement skal opp til behandling i kommunestyret. Vi regner med at det vil bli vedtatt å innføre puregebyr for alle lån i Det betyr at biblioteket vil kreve Durree:ebvr for bøker oe: medier når vedtak er fattet. Sansynligvis vil gebyrene pr. utsendt puring bli: - puring etter2 uker*, gratis - puring etter.4uke.r, kr. 50,- - puring etter 6 üker, kr. 100,- De første kravene vil i prinsippet gjelde bøker/medier lånt i 2008 og deretter beholdt fire uker over tiden. Gebyret vil være betaling for arbeidet med purring me, så det blir ikke slettet ved innlevering av bøkene/mediene, men må betales. Gebyr betaes mot kvittering i skranen i biblioteket. Låneren sperres for videre utlån så lenge gebyr ikke er betalt. ~~. Hvis boken/mediet ikke blir levert etter 3. purng, villåneren mott et erstatningskrav (lfr. Lånerreglement for Fausktbibliotek). Ved erstatningskrav krever vi i tilegg til erstatningen et gebyr på kr. 150,-. Erstatningskrav betales pr. fakura til kommunen. Når vi har sendt ut erstatningskrav vildet være for sent å levere, og kravet må betales. Erstatningskravene er i dag: - Fag-og skjønnlitteratu for voksne: - Fag-og skjønnlitteratu for bam: - Lydbøker, CD, kassetter for barvoksne: - Video for barnvoksne: kr. 400,- kr. 200,- Innføring av gebyr vil medføre strengere praksis med hensyn tillånekortid ved utlån. Det er låners ansvar å oppgi endringer i adresse, e-post og telefonnumer. Du vil fortsatt kune unne:å Durrine: oe: e:ebvr ved å: - levere i tide - fornye lånet i:jskranken, på tel~fol) eller via Internett - melde fra til biblioteket om adresseendring og endret e-post/telefonnumer Vi ber om forståelse for at bibliotekets utgifter og ekstraabeid ved puringer har blitt så store at tiltaet er nødvendig. Med vennlig hilsen Fayske bibliotek /0 *Hvis det er venteliste på boken/mediet blir 1. puring sendt ut umiddelbar etter at lånetiden er gått ut.

6 r.~. ''7-.,.:ir:~~;'0~.lt!:.t; r;"'.~~,"~_f;_f~ð.'1._'::'l;:'.,''','i-~::':.;.."",:. Biblioteket innfører purre eb)i g.";t:~ l L 2008 ::Ti:rac'c~,'. Vi håper at: - Bøker og medier kommer tilbake på hyllen, og blir tilgjengelig for utlån igjen. - Hvis du reserverer en utlånt bok, vil du få den i hende raskere. - Hvis du ikke har problemer med å levere i tide, vil du ikke rammes av gebyret. - Gebyret vil virke som en spore til å levere, slik at det ikke går så langt at vi må sende ut erstatningskrav. - Vi får dekket utgiftene vi har med å sende ut purring i posten, så vi får mer penger til bøker. - Vi får redusert antallet purringer, slik at vi får bedre tid til å yte service til låneme. Spør om mer informasjon i skranken

7 ~ Fauske bibliotek Postboks 93, 8201 Fauske Tlf faks Tlf. etter kl 15.30: el Yedlee:e: til 3. Durrine: Du mottar nå 3. purrng fra oss. Om du ikke leverer innen 2 uker, blir du SDerret for utlån. Vennligst meld fra straks dersom du mener det er feil med purrngen. Det er låners ansvar å oppgi endringer i adresse, e-post og telefonnummer. Dersom du ikke leverer nå, vil du i neste omgang motta et erstatnine:skrav. Materialet anses da for tapt og må erstattes. (J.fr. Lånerreglement for Fauske bibliotek). Når vi har sendt ut erstatningskrav er det for sent å levere, og kravet må betales. Med vennlig hilsen Fauske bibliotek Utdrae: fra "Låneree:lement for Fauske bibliotek": LÁNEKORT. Låner må melde fra om navn/adresseforandring. PURRNG. Låneren plikter å overholde den fastsatte lånetida. Hvis lånetida overskrdes, sender biblioteket ut purrnger.. Når låner har rntt 3 purrebrev, inndras låneretten til materialet er levert eller erstattet. ERSTATNING. Får biblioteket ingen reaksjon etter 3 purrnger, anses materialet for tadt oe: må erstattes. Det sendes ut regning, og deretter ev. inkassovarsel.. Takster for tapt eller ødelagt materiale: Fag-og skjønnlitteratur for voksne: 400,- Fag-og skjønnlitteratur for barn: 250,- Lydbøker, CD, kassetter for barnvoksne: 250,- Video for barnvoksne: 200,- For spesielt dyre eller verdifulle bøker settes egen takst. Låneretten inndras til låner har gjort opp for seg.

åne ort velkommen som låner ved stavanger bibliotek Informasjon om lånekort Utlånsreglement Gebyr og priser Fullmakt for lånere under 15 år

åne ort velkommen som låner ved stavanger bibliotek Informasjon om lånekort Utlånsreglement Gebyr og priser Fullmakt for lånere under 15 år åne ort velkommen som låner ved stavanger bibliotek Informasjon om lånekort Utlånsreglement Gebyr og priser Fullmakt for lånere under 15 år Du kan velge mellom tre ulike lånekort: biblioteket stavanger

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Tjenesteutvalget 11.02.2015 Formannskapet 21.01.2015 Kommunestyret 29.01.2015

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Tjenesteutvalget 11.02.2015 Formannskapet 21.01.2015 Kommunestyret 29.01.2015 Søgne kommune Arkiv: C60 Saksmappe: 2014/3503-37802/2014 Saksbehandler: Kristian Strøm-Fladstad Dato: 19.11.2014 Saksframlegg Revidert utlånsreglement for Søgne bibliotek Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, restauranten Møtedato: 02.06.2010 Tid: 08:30 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Marius Nilsen, Siv-Anita Steel, Inger Roren,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 15.06.2010 Tid: 0900-1500 Tilstede på møtet: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Marius Nilsen, Siv-Anita Steel, Inger Roren, Kai Brox,

Detaljer

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge.

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Til den det måtte angå Oslo, 16. desember 2011 NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Undertegnede ønsker med dette å komme med en

Detaljer

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ...

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ... Høsten 2013 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Møterommet på Lyngstunet

Møterommet på Lyngstunet Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Dato: 28.02.2008 Tidspunkt: 10:00 Møterommet på Lyngstunet Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

Har du gjeldsproblemer? en veileder for deg som kan ha behov for gjeldsordning

Har du gjeldsproblemer? en veileder for deg som kan ha behov for gjeldsordning Har du gjeldsproblemer? en veileder for deg som kan ha behov for gjeldsordning Gjeldsordningsloven gir deg som har alvorlige gjeldsproblemer mulighet til å få kontroll over din økonomi. Dersom du er varig

Detaljer

GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje.

GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje. Til løyvehavere og sjåfører BESTEMMELSER OM TT-KJØRING I VEST-AGDER GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje. Nytt: Det innføres

Detaljer

De involverte rettigheter og plikter i det å være medlem av Qassa er oppført trinnvis nedenfor.

De involverte rettigheter og plikter i det å være medlem av Qassa er oppført trinnvis nedenfor. Qassa.no er et produkt av Qassa NORWAY B.V. Postbus 120 3890 AC Zeewolde Tel: +31 (0)36 539 78 65 Faks: +31 (0) 36-5227015 De involverte rettigheter og plikter i det å være medlem av Qassa er oppført trinnvis

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015

Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Kultur Arkiv: Saksmappe: 2014/2217-1 Saksbehandler: Omar Pleym Dato: 11.09.2014 Betalingssatser for kultursektoren 2015 - Høring Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 Vedlegg:

Detaljer

SOMMERLEIR PÅ OPPDAL 2012

SOMMERLEIR PÅ OPPDAL 2012 SOMMERLEIR PÅ OPPDAL 2012 CP-foreningen avd. Trøndelag ønsker også i år å arrangere sommerleir for barn, ungdom og unge voksne i aldergruppen 9 år og eldre som har CP. Leiren foregår på foreningens hytte,

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få brosjyren i

Detaljer

Ukebrevet 23/8) FELLES

Ukebrevet 23/8) FELLES Ukebrevet Uke 34 (17/8 23/8) Velkommen: FELLES Vi ønsker alle velkommen til nytt skole - og barnehageår, håper alle har hatt en fin sommer å se tilbake på. Vi ønsker spesielt velkommen til alle nye barn,

Detaljer

Ny løsning for hurtiglån i Bibliofil!

Ny løsning for hurtiglån i Bibliofil! INFOBREV 2-2011 Ny løsning for hurtiglån i Bibliofil! Som et tilbud til lånerne velger noen bibliotek å gjøre eksemplarer av populære titler tilgjengelig utenom reserveringskøen. Dette er et flott tilbud

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

Utlån. ALEPH ver. 16.02

Utlån. ALEPH ver. 16.02 ALEPH ver. 16.02 Mekanisk, fotografisk eller annen gjengivelse av dette materialet er ikke tillatt ifølge gjeldende lov om opphavsrett. Alle rettigheter forbeholdes. Fujitsu Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for bibliotektjenesten

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for bibliotektjenesten Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for bibliotektjenesten Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 5 4 Gjennomføring av brukerundersøkelsen... 6 5

Detaljer

Velkommen til Adecco

Velkommen til Adecco Personalhåndbok Velkommen til Adecco Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap. I Norge arbeider over 6.000 medarbeidere for Adecco hver dag. En stor andel av disse tilbys jobb hos kunden

Detaljer

Årets brukermøte på Voss

Årets brukermøte på Voss INFOBREV 2-2012 Årets brukermøte på Voss Vi var invitert til mottakelse på Voss bibliotek, som holder til i nye flotte lokaler. Vi takker alle deltakere for hyggelige dager på Voss! Se flere bilder fra

Detaljer

ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015

ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015 Oslo kommune Utdanningsetaten Ulsrud videregående skole ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015 I dette skrivet finner du informasjon om; Når får du melding om eksamen? Frammøte til eksamen Hjelpemidler Bruk

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 18.05.2006 Tid: Kl 10:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Roger Hansen,

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Når sant skal sies om pårørendeomsorg - Fra usynlig til verdsatt og inkludert

Når sant skal sies om pårørendeomsorg - Fra usynlig til verdsatt og inkludert Kari Fjugstad Giske og Vidar Lerheim Giske Hovstad 5419 Fitjar Til Helse og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 Oslo postmottak@hod.dep.no Fitjar, 14.8.12 Høringsuttalelse - NOU 2011:17 Når sant

Detaljer

ebokbib snart klar for lansering

ebokbib snart klar for lansering INFOBREV 1-2013 ebokbib snart klar for lansering Deichmanske bibliotek er først ute. De har vært aktivt med i utviklingen og har stått for utforming/ design av appen. Ansatte på Deichman har testet mye

Detaljer

Revidert kapittel 8.2 Forbrukerkjøpsloven

Revidert kapittel 8.2 Forbrukerkjøpsloven 126 Forbrukerkjøp når alle tre vilkårene er oppfylt Standardkontrakt Revidert kapittel 8.2 Forbrukerkjøpsloven Når gjelder forbrukerkjøpsloven? Loven gir beskyttelse til forbrukerne ved forbrukerkjøp.

Detaljer

INFOBREV 4-2013. Nettbetaling av purregebyr er nå i drift. Side 7. Hyllerydder - ny løsning med tettere integrasjon mot Bibliofil. Side 3.

INFOBREV 4-2013. Nettbetaling av purregebyr er nå i drift. Side 7. Hyllerydder - ny løsning med tettere integrasjon mot Bibliofil. Side 3. INFOBREV 4-2013 ebokbib er i stadig utvikling Ny versjon med ny funksjonalitet lanseres snart. Den vil blant annet inneholde stjernekast og bokomtale. I tillegg vil låneren kunne se reserveringsdato og

Detaljer

Nyhetsdokument versjon 3.5.00

Nyhetsdokument versjon 3.5.00 Nyhetsdokument versjon 3.5.00 Produkt Versjon Releasedato Mikromarc 3.5.00 18. juli 2011 Ny og forbedret funksjonalitet Nedenfor finner du en kort beskrivelse av ny og endret funksjonalitet i denne versjonen.

Detaljer

Trener/lagleder samling 22 oktober 2013

Trener/lagleder samling 22 oktober 2013 Trener/lagleder samling 22 oktober 2013 Lagenheter representert : Senior Damer, G2006, G2003-2, Herrer 7 er, G2005, G2000/G2001, Oldboys, Mikro. Hovedstyret også tilstede. 1. Teamene og seriespill Hvert

Detaljer