MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale."

Transkript

1 RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Referatsaksliste: - 10/546-34: Vedtak om revisjon av konsesjonsvilkår for statsreguleringen av Langvatnet og overføring av Ranaelv til Langvatnet i Rana kommune i Nordland - 10/546-35: Vedtak om revisjon av konsesjonsvilkår for statsreguleringen av Bjerka- Plura M.V - Protokoll fra møtet i Rana kommunale studentråd SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 28/13 13/711 SØKNAD OM STØTTE - ÅPNING AV CAMPUS HELGELAND 29/13 12/2013 TILDELING AV TOMTER PÅ VIKALEIRA INDUSTRIOMRÅDE. PRIS OG PROSEDYRER. 30/13 13/752 TV-AKSJONEN OPPRETTELSE AV KOMMUNEKOMITÉ 31/13 10/2059 ØKT LÅNEOPPTAK - ENGEVOLLEN OMSORGS OG UTLEIEBOLIGER 32/13 11/1564 PLAN - SYKKELVEGNETT I MO I RANA 33/13 13/282 PARTNERSKAPSAVTALE MED IL STÅLKAMERATENE 34/13 13/107 INTERKOMMUNAL VERTSKOMMUNEAVTALE VEDRØRENDE DRIFT AV ØYEBLIKKELIG HJELP 35/13 13/870

2 AKTIVERING AV 2 FASTLEGEHJEMLER SOM KOMMUNALE STILLINGER KNYTTET TIL ØYEBLIKKELIG HJELP OG FREMTIDIG REGIONAL HELSEPARK 36/13 13/861 ENDRING AV FORSKRIFT SFO - INNFØRING AV SØSKENMODERASJON 37/13 13/862 PLAN FOR SKOLE- OG KVALITETSUTVIKLING /13 13/872 REGIONALE FLYRUTER - WIDERØE ANMODNING OM STØTTE TIL RUTEENDRINGSØNSKE - HELGELANDSSYKEHUSET HF. 39/13 13/883 DELEGASJON HØRINGSSAKER ETTER VANNRESSURS,- VASSDRAGSREG,- OG NATURVERNLOVEN POLITISKE HØRINGSUTTALELSER FRA KOMMUNEN TIL MPR. Ordføreren i Rana, 27. Mai 2013 Kai Henriksen Ordfører Tomas A. Bang Sekretær

3 REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL Dato: Utvalg: FSK Formannskapet Saksnr Regdato Avd/Sek/Sakb Arkivkode Løpenr Navn Innhold 10/ TEK/EOK/DAN S /13 Norges Vassdrags- og energidirektorat VEDTAK OM REVISJON AV KONSESJONSVILKÅR FOR STATSREGULERINGEN AV LANGVATNET OG OVERFØRING AV RANAELV TIL LANGVATNET 10/ TEK/EOK/DAN S /13 Norges Vassdrags- og energidirektorat VEDTAK OM REVISJON AV KONSESJONSVILKÅR FOR STATSREGULERINGEN AV BJERKA-PLURA M.V 12/ SERV/SERV/MAKI /13 Rana kommunale studentråd PROTOKOLL FRA MØTE I RANA KOMMUNALE STUDENTRÅD

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 Medlemmer: Julian Froholt, studentrepresentant UiN Stian Voldsund, studentrepresentant UiN Kristian Akerhei, studentrepresentant HiNe Ingun Høgset, HiNe Irene Bursvik, UiN Veronica Pedersen, Rana Kommune Marlene Jordbru, Kunnskapsparken Helgeland Forfall: Geir-Tore Klæbo, HiNe Kjell Jacobsen, UiN Truls Dahl, Studentsamskipnaden i Nesna Kjell Pedersen, Studentsamskipnaden i Nordland Runar Brattås, Rana Kommune Protokoll møte i Rana kommunale studentråd Dato: Onsdag 8. mai 2013 kl Møtested: UiN, rom C27 Sak 18/13 Godkjenning av innkalling Enstemmig godkjent. Sak 19/13 Godkjenning av protokoll Enstemmig godkjent. Sak 20/13 Utsmykking av Campus Helgeland Karsten Holgersen Karsten Holgersen, bygningssjef i Rana Kommune, ba RKS om innspill til hvordan Campus Helgeland burde utsmykkes. Det som prioriteres først er kantineområde og vrimlesoner ved undervisningsrom. Rådet foreslår en konkurranse hvor lokale kunstnere kan sende inn sine bidrag. Rådet kommer også til å gi Holgersen innspill på hvem som burde finnes i en komite for utvelgelse av utsmykking. Sak 21/13 Åpningsuken for Campus Helgeland 20. august finner den offisielle åpningen for Campus Helgeland sted. På dagtid blir det åpent hus med kaffe og kaker, mens det på kveldstid blir middag på Meyergården Hotell for inviterte gjester. 21. august blir det åpent bibliotek for barnehager og barneskoler. 22. august arrangeres det åpningsarrangement for alle ansatte i Campus Helgeland. 23. august arrangerer Rana Studentforening konsert på Nytorget. Aldersgrensen er 18 år og det kommer til å bli egne priser for studenter. Uken etter åpningsuken kommer 1-3 klasse ved Polarsirkelen VGS og 3. klassene fra de videregående skolene ved Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund til å få omvisning i Campus Helgeland. Foreløpig program ligger vedlagt. I tillegg til den offisielle åpningen kommer det til å være flere arrangementer for studenter i regi av Rana Studentforening.

20 Sak 22/13 Arrangement for studenter ved studiestart Rana studentforeningen presenterte planene for utflukten til til Grønsvik kystfort 21. august. De forventede kostnadene i tilknytning til utflukten ble også presentert. Studentforeningen fortsetter sitt arbeid med planleggingen av utflukten. Sak 23/13 Mottak av tilflyttende studenter Rådet anser at det er et behov for å starte opp en ordning med mottak av tilflyttende studenter tilsvarende den de har hatt i Bodø. Marlene Jordbru tar kontakt med Studentsamskipnaden i Nordland for å høre deres erfaringer knyttet til deres ordning. Sak 24/13 Søknad om ekstra tilskudd i forbindelse med åpningen av Campus Helgeland Rana Kommunale Studentråd kommer ikke til å søke Rana Kommune om ekstra tilskudd i forbindelse med åpningen av Campus Helgeland, da RKS allerede har kr ,- på konto. Tilskudd fra kommunen for 2013 er heller ikke utbetalt enda. Sak 25/13 Søkertall til studier ved Campus Helgeland Det har vært gode søkertall til studiene som tilbys ved Campus Helgeland. Oversikt over førstevalgssøkere til de ulike studiene ligger vedlagt. Sak 26/13 Campus Helgeland profileringsutstyr Dette er ikke en sak som rådet kommer til å prioritere videre. Hver enkelt institusjon er ansvarlig for sitt eget profileringsutstyr i forbindelse med Karrieredager etc. Sak 27/13 Busstilbud Nordland Fylkeskommune bekrefter at de ikke har tatt åpningen av Campus Helgeland med i betraktningen da bussruten for 2013 ble planlagt. Men de har en fortløpende vurdering av de avgangene som finnes, og vil sette opp ekstra busser på eksiterende avganger om det oppstår et behov. Rådet foreslår at vi gjennomfører en enklere kartlegging til høsten av hvordan kollektivtransporten fungerer. Eventuelle innspill om endringer i kollektivtilbudet vil deretter bli spilt inn til kommunen. Sak 28/13 Eventuelt For Julian Froholt leder Rana kommunale studentråd Marlene Jordbru

21 Vedlegg Vedlegg sak 21/13 Åpningsuken for Campus Helgeland Dato Tiltak Merknad 20.8 Kl Studiestart og offisiell åpning med kunstnerisk innslag, (rektorer/direktører fra skolene, ordfører, fylkesråd og statsråd). Statsråd Kristin Halvorsen (ikke endelig bekreftet). Studenter, ansatte i bygget + inviterte gjester. Kort guidet tur i CH Helgeland med media og statsråd. Alle skolene har studiestart 20. august.. Studentsamskipnaden får bestilling på levering kaffe/kaker osv Kl Pressekonferanse Statsråd (Må lages eget program for besøket) Kl Åpent hus Åpent med kaffe og kake for alle interesserte og inviterte samarbeidspartnere, studenter, ansatte, politikere, næringsliv, bygningsfolk, leverandører, osv Lunsj for gjester Kantina, Meyergården eller No3 Kl 2000 middag Meyergården Hotell Inviterte gjester, byggherre, leverandører, representanter fra aktører i bygget, studentrepresentanter 21.8 Kl Åpent bibliotek (barnehager/barneskoler), 22.8 Kl 1800 Åpningsarrangement Alle ansatte i CH 23.8 Åpningsfest - studentarrangement Konsert på Nytorget. Åpent for alle over 18 år, egne priser for studenter. Uke 35 Kompetansekonferanse 28 eller 29.august. Kompetanse- og utviklingsmiljø, næringsliv med mer Kl Guidet omvisning Polarsirkelen VGS Organisere guiding, gratis buss, enkel bespisning. Fra 1 3 vgs klasse Kl Guidet omvisning Mosjøen/Sandnessjøen og Brønnøysund Vgs Vedlegg sak 25/13 Søkertall til studier ved Campus Helgeland Organisere guiding, gratis buss, enkel bespisning. Bare 3 klassene herfra.

22 RANA KOMMUNE Sak 28/13 SØKNAD OM STØTTE - ÅPNING AV CAMPUS HELGELAND Saksbehandler: Geir Gisnås Arkiv: 223 C3 Arkivsaksnr.: 13/711 Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/13 Formannskapet Rådmannens innstilling: Rana kommune bevilger kr ,- fra formannskapets reserverte bevilgninger som overføres Kunnskapsparken Helgeland. Rådmannen i Rana, Side 3 av 52

23 Sak 28/13 Saksutredning: Den offisielle åpningen av Campus Helgeland skal skje tirsdag 20. august. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen har bekreftet at hun vil delta. Budsjettet for åpningsprogrammet er satt til ,- kroner, og Rana kommunes andel er fastsatt til ,- kroner etter vedtak på styringsgruppemøtet 5. mars 2013: «Styringsgruppa ønsker at KPH skal koordinere åpningsarrangementene. Foreløpig ramme for åpningsarrangement ble satt til kr ,-. Komiteen kan be entreprenører bidra med finansiering til konsert og fest for å lage liv og røre i byen. Stig tar ansvar for å sende invitasjon til næringsminister og kunnskapsminister. Kostnadene på kr ,- fordeles etter følgende modell: KPH bruker ,- av prosjektmidlene, UiN kr ,-, HiNe kr ,-, HiN kr ,- og RK kr ,-«. Trykte vedlegg: - Åpningsprogrammet Side 4 av 52

24 Programskisse åpning Campus Helgeland Dato Tiltak Merknad Oppgaver Ansvarlig Kroner 20.8 Kl Studiestart og offisiell åpning med kunstnerisk innslag, (rektorer/direktører fra skolene, ordfører, fylkesråd og statsråd) Statsråd Kristin Halvorsen har bekreftet. Studenter, ansatte i bygget + inviterte gjester. Kort guidet tur i CH Helgeland med media og statsråd. Alle skolene har studiestart 20. august. Informasjon til ansatte og studenter, gjesteliste, Program, Hotell og reise, Guiding, invitasjon media, konferansier Skolene koordinerer studiestart, KpH koordinerer åpning Kl 1300 Pressekonferanse Statsråd (Må lages eget program for besøket) Iht reiseplan KpH/Stig F Kl Åpent hus Åpent med kaffe og kake for alle interesserte og inviterte samarbeidspartnere, studenter, ansatte, politikere, næringsliv, bygningsfolk, leverandører, osv Invitasjoner Annonse(r) Bestille kaker/kaffe Alle er vertskap på sitt sted i CH Lunsj for gjester Kantina, Meyergården eller No3 KpH ev. andre Kl 2000 middag Meyergården Hotell Inviterte gjester, byggherre, leverandører(arkitekt, Bolt, Yit?), repr fra aktører i bygget, studentrepresentanter 21.8 Kl Guidet omvisning Polarsirkelen VGS Organisere guiding, gratis buss, enkel bespisning. Fra 1 3 vgs klasse. Gjesteliste (50?) Meny Taler Opplegg guiding Invitasjoner Oppsett busser Kph bestiller, inviterer KpH lager plan og inviterer/ skolene guider 21.8 Kl Åpent bibliotek (barnehager/barneskoler), Program/invitasjoner Bibliotekene Kl Guidet omvisning Organisere guiding, gratis buss, enkel bespisning. Opplegg guiding KpH lager plan Mosjøen/Sandnessjøen og Brønnøysund Vgs Bare 3 klassene herfra. Invitasjoner Oppsett busser og inviteter/ skolene guider 22.8 Kl 1800 Åpningsarrangement Alle ansatte i CH Program Invitasjon Egen komite Åpningsfest studentarrangement Konsert Invitasjoner Band Markering Uke35 Kompetansekonferanse 28 eller 29.august. Kompetanse og utviklingsmiljø, næringsliv med mer. Program Invitasjoner Studentforeningen. KPH Eget budsjett Merchandise KpH

25 RANA KOMMUNE Sak 29/13 TILDELING AV TOMTER PÅ VIKALEIRA INDUSTRIOMRÅDE. PRIS OG PROSEDYRER. Saksbehandler: Dag-Arnfinn Nilsen Arkiv: L83 Arkivsaksnr.: 12/2013 Saksnr.: Utvalg Møtedato 29/13 Formannskapet Rådmannens innstilling: Følgende virksomheter tildeles tomt på Vikaleira industriområde: Søker nr. 3 - Helgeland Avfallsforedling IKS (HAF). Tildeles regulert tomt nr. 7 og 8 (ca. 10,5 daa). Søker nr TonnesBilan AS Tildeles regulert tomt nr. 9 (ca. 6,1 daa.). Søker nr Sjule Holding AS Tildeles regulert tomtetillegg (ca. 8,4 daa.). Søker nr Meyership Eiendom AS (Bring) Betinget tildeling av regulert tomt nr. 10 (ca. 8,3 daa.). Søker nr. 15. Meyership Eiendom AS (Tollpost) Betinget tildeling av regulert tomt nr. 11 og 12 (ca. 11,4 daa.). Søker nr BaRe Nord AS Tildeles regulert tomt 13 (ca. 6,6 daa.). Tomtetildelingen foretas i overenstemmelse med rammene for tildelingen som ble behandlet og vedtatt i kommunestyret i K-sak 112/12 den Rådmannen i Rana, den 23. mai 2013 Side 5 av 52

26 Sak 29/13 SAKSUTREDNING TIDLIGERE BEHANDLING Kommunestyret fattet følgende vedtak den i sak 112/12: De kommunale regulerte tomtene på Vikaleira industriområde kunngjøres ledig for tildeling i november Søknadsfristen settes til 31. januar Tildeling/fordeling av tomtene skjer av administrasjonen i samråd med kommunens næringsetat (Rana Utviklingsselskap AS). Formannskapet er klageinstans. Det er bare søkere med utbyggingsformål som ligger innenfor reguleringsplanens bestemmelser som vil komme i betraktning, og i utgangspunktet kan det ikke søkes på enkelttomter. Med bakgrunn i områdets beliggenhet vil Rana kommune som grunneier/selger i forbindelse med tildelingen sette søkelys på å prioritere og legge til rette for virksomheter som driver med transport og tjenester innenfor spedisjon og logistikk. Følgende prosedyrer legges til grunn: 1. Er det flere søkere enn det er tomter ledige ved 1. gangs utlysing, og det av den grunn er nødvendig med en prioritering av søkere, - avgjøres saken av formannskapet etter innstilling fra administrasjonen. Kommunestyret er klagenemnd i slikt tilfelle. Er det ledige tomter igjen etter at søknadsfristen er gått ut, vurderes disse fortløpende etter samråd med kommunens næringsetat. 2. Tomteprisen fastsettes til kr. 575,-/m2. I tillegg kommer omkostninger i henhold til kommunens gjeldende gebyrregulativ i forbindelse med opprettelse og tinglysing av matrikkelenhet, saksbehandling delingssøknader, tinglysing av skjøte samt dokumentavgift til Staten. 3. Tomtas kjøpesum forfaller til betaling senest 6 mnd. etter at kommunen har kunngjort tomtene byggeklare. Skal arbeidene på tomta igangsettes etter at den er byggeklar, men før 6 mnd. er gått, - må oppgjøret imidlertid være foretatt. 4. Ønskes opsjon eller betalingsutsettelse ut over den opprinnelige betalingsfrist skal først et forskudd på tomtas kjøpesum innbetales til kommunen tilsvarende 10 % av tomtas kjøpesum. Deretter skal det innbetales en månedlig opsjonspremie/rente tilsvarende en avkastning på 6 % p.a. av den resterende del av kjøpesummen i hele opsjonsperioden/ utsettelsestiden. Opsjonsperioden eller utsettelsestiden skal på forhånd avtales/tidsfastsettes. 5. Misligholdes innbetalingene, eller at kjøpekontrakten blir hevet på grunn av andre forhold, tilbakebetaler Rana kommune det innbetalte forskuddet uten renter. Innbetalt opsjonspremie/renter refunderes ikke. 6. Eiendommen skal bebygges etter forutsetningene i reguleringsplanen innen 2 år etter utstedelse av skjøte. Utsettelse kan gis etter søknad. Hvis byggefristen ikke overholdes plikter kjøper etter kommunens forlangende å overskjøte tomta tilbake til Rana kommune, uten kostnader for kommunen. Rana kommune tilbakebetaler imidlertid kjøpesummen uten renter. Side 6 av 52

27 Sak 29/13 7. Skjøte utstedes ikke fra kommunen sin side før kjøpesummen er innbetalt fullt ut alternativt at bekreftelse på finansiering foreligger. Ubebygde tomter kan ikke selges/overskjøtes videre til andre enn Rana kommune. UTBYGGINGSOMRÅDET Etter klargjøring og ferdigstillelse av infrastruktur i området vil kommunen ha ca. 75 daa ledige tomtearealer (75000 m2) på Vikaleira. I tillegg kommer et regulert tilleggsareal til Sjule Holding AS på ca 8,4 daa samt et mindre tillegg til Jernbaneverket på 1,6 daa. Området er i reguleringsplanen vist oppdelt i 14 tomter fra ca. 5 8 daa. Reguleringsformålet er industri som omfatter bygninger og anlegg for tradisjonell vareproduksjon, samt håndverksvirksomhet, verkstedtjenester, servicearbeid, engrosvirksomhet, transportfunksjoner og liknende. For virksomheter innenfor vareproduksjon, håndverk-, service- og verkstedtjenester tillates at deler av bebyggelsen nyttes til butikk/utsalg tilknyttet virksomheten. Det tillates ikke etablert virksomheter som på grunn av støy eller annen forurensing vil være til vesentlig ulempe for omliggende boligstrøk. Med bakgrunn i områdets beliggenhet vil Rana kommune som grunneier/selger i forbindelse med tildelingen sette søkelys på å prioritere og legge til rette for virksomheter som driver med transport og tjenester innenfor spedisjon og logistikk. SØKERLISTE Innen søknadsfristens utløp foreligger 19 søknader med et totalt behov på ca. 150 daa. Kun én søker er en virksomhet i dag ikke er etablert i Rana. På Vikaleira skal 75 daa fordeles, - så her må det prioriteres. Først en presentasjon av samtlige som har meldt sin interesse: 1. Byggesystemer Helgeland AS Selskapet driver med utleie av bygge- og anleggsutstyr til bedrifter og privatmarkedet. Lokalisert i Alta, Tromsø, Finnsnes, Harstad, Narvik, Sortland, Lofoten, Bodø og Mo i Rana (Steinbekken). Utleiesortimentet er stillaser, lifter, gravere, hjullastere, byggvarme, betongutstyr, lys og varme, containere og partytelt. Byggeplanene er et kombinert lager/administrasjonsbygg på ca m2. Ønsker tildelt regulert tomt 13 (5,6 daa) alternativt nr. 12 (5,4 daa). 2. Tangen Uteanlegg AS Entreprenørbedrift som driver innen anleggsgartnerbransjen både lokalt og på Helgeland. Leier i dag lokaler i Mellomvika. Selskapet ønsker å føre opp et bygg til kontor, administrasjon, garderober og sanitær samt verksted, arbeidsrom og lager. Manglende hensiktsmessige lokaler i dag hemmer den videre utvikling av bedriften. Ønsker tildelt regulert tomt 7 (5,2 daa). 3. Helgeland avfallsforedling IKS (HAF) Side 7 av 52

28 Sak 29/13 HAF server 6 kommuner på Nord-Helgeland. Planene er nybygg for kontorer, brukthandel (Askeladden) og sorterings-/lastehall for papp, papir og EE-avfall. Dette er fraksjoner som i dag transporteres opp til Røssvollhei for sortering, mellomlagring og omlasting før forsendelse til forskjellige gjenvinningsanlegg i andre deler av landet. Ønsker tildelt regulert tomt 7 (5,2 daa) og 8 (4,9 daa). 4. Imtas AS Imtas AS fikk for et par år siden kjøpt tomt på Vikaleira. Planen var at det skulle bygges et verksted for produksjon av verktøy til solcelleindustrien. Bygget er under oppføring. I søknaden fra Imtas er det ikke skissert hva tilleggstomten skal benyttes til - annet enn at den skal anvendes når selskapet ekspanderer. Ønsket tilleggsareal til sin tomt regulert tomt 5 (5,1 daa). 5. Hågensen Eiendom AS Søker ønsker å bruke tomta til lager og kontor i forbindelse med eiendomsdrift og tilhørende bransjer uten at dette er spesifisert noe nærmere. 6. MBA Entreprenør AS En av de større entreprenørbedriftene i Rana. Selskapet vokser og har behov for ytterligere areal til produksjon av elementer i bindingsverk og betong. De har i dag tilholdssted lengre nord på Vikaleira. Ønsker tildelt ca. 15 daa så langt øst i området som mulig. 7. HK Eiendom AS Mekanisk verksted/sveisebedrift som i dag ligger på Myra ved E12 opp mot Gruben. Ønsker å flytte til et mere utpreget industriområde. Virksomheten har blant annet transport av en del større bjelker som leveres over kai. Ønsker i fremtiden å kunne påta seg reparasjoner av båter (fritidsbåter), - derav ønske om beliggenhet ved sjøfronten. Ønsker tildelt regulert tomt nr. 7 (5,9 daa). 8. A S Drift AS Entreprenørbedrift med adresse Skonseng som driver med krokliftbiler, gravemaskiner, salg av grus og langtransport. Ønsker kontorer samt lager/verksted sentralt nærmere sentrum. Ønsker tildelt ca. 5 daa i området. 9. T A Solli Eiendom AS Trond-Are Solli driver i dag selskapet Oljepartner Nor AS på sin tomt i Søderlundmyra Søknaden har sin bakgrunn i reguleringsprosessen for Vikaåsen og fremmes betinget. Dersom reguleringsplanen vedtas i samsvar med foreliggende forslag som har vært ute til offentlig ettersyn vil dette kunne medføre et svært anstrengt naboforhold til deler av byggearealene for boligformål. Den delen av virksomheten som i tilfelle vil trenge ny tomt knytter seg til håndtering, lagring og direktesalg av oljeprodukter, kjemikalier og gasser herunder selvbetjent truckanlegg for detaljomsetning av diesel og gass for tyngre kjøretøy. 10. Elektro Mo AS Søknaden er fra Elektro Mo AS, men omfatter et felles bygg der også Nilsson Mo AS skal holde til. Selskapene er i dag i Høvleriveien 10. Elektro Mo AS er en elektroentreprenørbedrift som leverer produkter og tjenester til offentlig og privat næringsliv, industri og til privatmarkedet. Leverer produkter og tjenester som omfatter bl.a. elektroinstallasjon, alarmog sikkerhetsanlegg, automasjon, telecom og maritim elektro/elektronikk. Nilsson er en VVS- Side 8 av 52

29 Sak 29/13 entreprenørbedrift som leverer produkter og tjenester til offentlig og privat næringsliv, industri og privatmarked. Leverer produkter og tjenester i hovedsak innenfor rør- og sanitærinstallasjoner. Nilsson har eget butikkutsalg for VVS-relaterte produkter. Selskapene ser for seg et næringsbygg i 2 etg. med grunnflate m2 samt utearealer for biloppstillingsplasser/carporter for bedriftenes servicebiler (ca. 40 stk.) samt privatbiler og besøkende ca stk. Ønsket tomt langs Koksverksgata. 11. TonnesBilan AS Transportselskap med base på Tonnes. Har 11 biler og transporterer i dag varer ut til Lurøy, Træna og Rødøy. Transport av matvarer, tørrvarer, frysevarer, kjølevarer, frukt og melk i tillegg til annet stykkgods til næringsdrivende og private. Har daglige godsruter fra Mo til Tonnes, Nesna og Sandnessjøen. Økende transportoppdrag mellom Mo og Trondheim vesentlig med frakt av matvarer. Transport av sjømat for bedrifter i Lurøy og Trena til Sverige. Mo er utgangspunkt for mange oppdrag samt knutepunkt for flere oppdragsgivere. På sikt ønskes økt aktivitet på Mo meg egne lagrings- og terminalfasiliteter for fisk slik av virksomheten blir delt mellom Mo og Tonnes. Ønsker tildelt regulert tomt nr. 10 (ca 8,3 daa). 12. HHO Holding AS Søker om 2 tomteområder for bygg med utleievirksomheter uten nærmere spesifikkasjoner. 1. Bygg som skal romme utleie for vareproduksjon og servicearbeid. Bygg i 4 etasjer. Ønsker regulert tomt 7 (5,9 daa) alternativt tomt nr. 1 (5,2 daa). 2. Bygg som skal være til utleie for virksomheter for drift innenfor transport og logistikk. Må ha ca. 10 dekar mellom tomt nr. 10 og Sjule Holding AS Søker om å få kjøpt regulert tilleggsareal på 8,4 daa rundt sin eksisterende virksomhet på Vikaleira. I tillegg ønskes kjøpt mere tomt i tilknytning til fremtidige utvidelser. Søker ytterligere om kjøp av regulert tomt nr. 8 (ca.4,6 daa). 14. Meyership Eiendom AS (Bring) Meyership er forespurt av Bring Posten Eiendom AS og Bring Logistics AS om å sette opp nytt terminalbygg. Disse virksomhetene er i dag lokalisert på henholdsvis gamle koksverkstomta og Toraneskaia. Bygget vil inneholde kontorer, lager, garderobe, oppholdsrom og møterom i tillegg til terminal. Byggets grunnflate ca m2. Tomtas arealbehov ca m2. Ønsket plassering er øst for Sjule AS langs gjerde mot Jernbaneverket. 15. Meyership Eiendom AS (Tollpost) Er forespurt av Tollpost Globe AS om å sette opp nytt terminalbygg for dem. Virksomheten er i dag etablert i bygget til Sjule AS på Vikaleira. Bygget vil inneholde kontorer, lager, garderobe, oppholdsrom og møterom i tillegg til terminal. Byggets grunnflate ca m2. Tomtas arealbehov ca m2. Ønsket plassering er øst for Sjule AS langs gjerde mot Jernbaneverket. 16. Meyership Eiendom AS (Wist L&B) Er forespurt av Wist Last & Buss AS i Langneset om å sette opp nytt verkstedbygg. Ønsket er å bygge nye moderne og tidsmessige lokaler med gjennomkjøring. Utvidelse av virksomheten Side 9 av 52

30 Sak 29/13 til også å omfatte service og kontrollmulighet i forbindelse med tankbilgodkjenning. Bygg vil inneholde kontorer, lager, garderobe, oppholdsrom og møterom i tillegg til verksted. Verksteddelen vil ha 3 verkstedgraver og traverskran. Byggets grunnflate ca m2. Totalt arealbehov på tomt ca m2. Ønsket plassering er øst for Sjule AS langs gjerde mot Jernbaneverket. 17. Polar Eiendom AS Ønsker tomt for konsernets egne virksomheter. En av Nord-Norges største private transportører med en bilpark på over 50 enheter. Semitrailere, betongbiler, hjullastere og varebiler. Pr har konsernet også overtatt virksomheten kranbiler/-semier samt 2 mobilkraner fra Steinar Hansen Transport AS og Per Venes Kranservice AS. Nytt bygg vil bli et samlingspunkt for ca. 40 ansatte med kontorer, garderober, oppholdsrom samt verksted for lett vedlikehold og rengjøring samt rigging av mobilkraner etc. Byggets størrelse ca m2. Arealbehov m2. Ønsket plassering er øst for Sjule AS langs gjerde mot Jernbaneverket. 18. BaRe Nord AS I dag etablert på Gruben. Vurderer nytt tidsriktig og større distribusjonslager. Lager for frukt/grønt som distribueres til Br.sund i sør til Harstad i Nord. Bygget vil inneholde kjølesoner (varm og kald), tørrlager, kontorer garderober og møterom. Grunnflate ca m2. Arealbehov m2. Ønsket plassering langs Koksverksgata. 19. Mo Taxisentral AS Ønsker garasje til montering av div. utstyr som trengs i drosjene. Ønsker tomt så langt vest på området som mulig. GJELDENDE KOMMUNEDELPLAN FOR RANA STRATEGISK DEL Kommuneplanens strategiske del ble vedtatt av kommunestyret 22. mai Planens tydelige målsetting innenfor området Strategier for infrastruktur er at Rana-regionen innen 2020 skal rangeres som en av de fremste regionene i landet mht. transport- og logistikkløsninger. Strategiske grep som foreslås er å videreutvikle Rana-regionen som et nasjonalt logistikkknutepunkt og videreutvikle Mo i Rana til et transportsentrum med nasjonal knutepunkthavn og effektive transportløsninger for godshåndtering mellom bil-båt-bane. I planen inngår at strategien skal gjennomføres ved å blant annet tildele tomter for ny næringsvirksomhet på en slik måte at areal med nærhet til bil-båt-bane utnyttes på en effektiv måte. Kommuneplanens strategiske del er det langsiktige politiske styringsdokument som peket ut retningen for ønsket utvikling. Kommunestyret valgte under sluttbehandlingen av planen den 22. mai 2007 å gi presiseringer av hvilke områder som skal ha hovedfokus i første del av planperioden. Kommunestyret ønsket i den forbindelse blant annet å trekke frem følgende utfordringer: Sitat: Fungere som et logistikksentrum for næringslivet i regionen gjennom å utvikle gode transportløsninger for gods og persontransport hvor utvikling av gode terminalløsninger mellom veg, jernbane og sjø tilrettelegges. Side 10 av 52

31 Sak 29/13 TILDELINGSKRITERIER - VIKALEIRA Utgangspunkt Med bakgrunn i kommunestyrets vedtatte gjeldende reguleringsplan samt tildelingskriterier vedtatt i desember 2012 er det ønskelig å vektlegge virksomheter som driver med transport og tjenester innenfor spedisjon og logistikk. Vikaleira er, og vil være, - det sterkeste logistikknutepunktet vi har i Rana i grensesnittet mellom bil/båt og bane. Havnene i nærområdet vil ytterligere rustes opp og forsterke denne funksjonen, med de muligheter som dette gir for å trekke næringsaktører til Mo i Rana og derav styrke Ranas posisjon som transport-/logistikksenter. Det siste området på Vikaleira foreslås, som forankret i kommuneplanen, - sett på i et strategisk og langsiktig perspektiv mht. hvilke typer virksomheter som tildeles tomter innenfor reguleringsområdet. Tidligere praksis fra kommunens side har vært kun å vurdere tomtesøkere kun opp mot gjeldende reguleringsbestemmelser. Har virksomhetene vært innenfor bestemmelsenes ytre rammer, - har kriterier for å få tomt vært til stede. På dette siste området på Vikaleira ønsker vi derimot å gå noe lengre. Transport og tjenester innenfor spedisjon og logistikk settes i søkelyset. Øvrige søkere foreslås her å ikke kommer i betraktning. Definisjoner: # Spedisjon kan defineres som; en formidlingsvirksomhet som består i å ekspedere og motta gods for andre, der utøveren av denne næringen (speditøren) blant annet kan besørger forpassing (fremsendelse før fortolling), fortolling, lagring, omlasting og videreforsendelse av gods. # Logistikk kan defineres som; planlegging, administrasjon og organisering av vare- og informasjonsstrøm til næringslivet og/eller privat Ledige tomter etter tildeling? Foreliggende tildelingsforslag medfører ledige tomter igjen på feltet selv om vi har søkere nok Det kan i den sammenheng vurderes som en fordel at ikke hele utbyggingsfeltet tildeles med en gang. Vi står her overfor et søknadsbehov på 150 daa sett opp mot 75 daa ledige arealer. Den relativt store interesse/behov som her avdekkes akkurat nå kan nok skyldes et oppmagasinert behov blant produksjonsbedrifter og entreprenører over en 10-års periode all den tid Mo i Rana næringspark hadde en avtale med kommunen om å utvikle området og dette ikke fikk det utfall som opprinnelig tiltenkt. I forhold til utvikling er det et tankekors at det i hovedsak bare er eksisterende virksomheter som søker om tomt i vårt tilfelle. I utgangspunktet har kommunen alltid hatt som strategi å ha byggeklare næringstomter først å fremst for å tilrettelegge for nyskapning. Vi ser imidlertid ingen dramatikk i dette nå men konkluderer med at det langsiktige perspektiv fremdeles må gjelde. For virksomheter som ikke absolutt har et behov for å ha tomt på Vikaleira, kan det finnes egnede tomter andre steder i Rana. Vi har også flere foreliggende søkere som ønsker å bygge for utleie. Der er vi av den mening at det bare er søkere som har gjort sine leietakere kjent som kommer i betraktning i denne omgang. Er det ledige tomter på sikt får heller disse komme tilbake på et senere tidspunkt når nærmere avklaring eventuelt foreligger Side 11 av 52

32 Sak 29/13 Betinget tildeling Vi opererer i saken med såkalt betinget tildeling. Dette gjelder for de av søkerne som oppgir navngitt leietaker. Tildeling her gjøres betinget i den forstand at formell salg/overskjøting av tomt ikke skal foretas før dokumentert bindende leiekontrakt foreligger mellom søker (utleier) og oppgitt leietaker. Tomtas kjøpesum forfaller til betaling 6 mnd. etter at kommunen har kungjort tomtene byggeklare. Betalingsutsettelse kan gis forutsatt innbetalt forskudd og månedlig opsjonspremie. Ved betinget tildeling vil imidlertid ikke oppgjøret kunne foretas før i tillegg dokumentert bindende leiekontrakt foreligger mellom søker og leietaker. Fastsatt forskudd etter 6. måned og løpende månedlig opsjonspremie skal imidlertid oppfylles og kan gjøres gjeldende maksimalt i inntil 2 år. Alternativt frafalles tildelingen. FORSLAG TIL TOMTILDELING Foreliggende forslag til tildeling er gjort i samråd med Rana Utviklingsselskap AS som kommunens næringsetat. Her nevnes ytterligere at det som her legges til grunn er en bevisst strategi med mål om å skape et ensartet miljø i området i grensesnittet bil/båt/jernbane. Det kan opplyses om at Rana Utviklingsselskap AS ikke er enig i administrasjonens vurdering om at Helgeland Avfallsforedling IKS (HAF) faller inn under det formålsbegrep som vi her gjennomgående foreslår å vektlegge. Fra administrasjonens side foreslås følgende søkere tildelt tomt på Vikaleira (følger samme nummerering som i søkerlista): 3. Helgeland avfallsforedling IKS (HAF) HAF har i lengre tid ønsket et mere sentralt plassert sorteringsanlegg i Rana. Anlegget er planlagt for sortering av papp/papir og EE-avfall samt kontorlokaler for HAFs administrasjon (10 ansatte) og bruktbutikken Askeladden (10 ansatte hvorav 3 faste). HAF opplyser at transporten til og fra Røssvollhei medfører økt miljøbelastning og en vesentlig merkostnad i forhold til at sortering, mellomlagring og omlasting kan foregå innendørs i en egen hall på Vikaleira. Eksempelvis sendes alt av EE-avfall med tog til Østlandet, men må i dag via Røssvollhei med bil for sortering og lasting inn i containere som igjen kjøres med bil til byen og settes på togsett sørover. Det nye anlegget skal gis en utforming og et verdig utrykk med identitet både for bygningene og utenomhusområdet samt være et forbildeprosjekt for Enova. * HAF forestås tildelt regulert tomt 7 og 8 (til sammen ca. 10,5 daa.). 11. TonnesBilan AS Selskapet er et av flere transport- og distribusjonsselskaper som søker tomt på Vikaleira. TonnesBilan viser til at de har gods både fra Tollpost og Sjule slik at en samlokalisering i området er gunstig. Mo er utgangspunkt for mange oppdrag samt knutepunkt for flere oppdragsgivere. Selskapet passer inn i konseptet bil båt og bane som ønskes prioritert i området. * TonnesBilan AS foreslås tildelt regulert tomt 9 (ca. 6,1 daa.). 13. Sjule Holding AS For Sjule Holding AS, som er etablert på stedet, - er det i vedtatte reguleringsplan ivaretatt en mulig tomteutvidelse i størrelsesorden ca 8,4 daa. Dette tomtetillegget vil Sjule få kjøpt av Rana kommune. Med dagens tomt på 13,6 dekar vil de etter utvidelsen dermed disponere ca 20 % av det totale industrifeltet, noe som vi oppfatter som en stor fremtidig Side 12 av 52

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.12.2012 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/2108-1 Arkiv: L83 Sakbeh.: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: ARONNES INDUSTRIOMRÅDE / TOMTETILDELING

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/2108-1 Arkiv: L83 Sakbeh.: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: ARONNES INDUSTRIOMRÅDE / TOMTETILDELING Saksfremlegg Saksnr.: 10/2108-1 Arkiv: L83 Sakbeh.: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: ARONNES INDUSTRIOMRÅDE / TOMTETILDELING Planlagt behandling: Hovedutvalg for kultur og næring Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.10.2012 Tid: 11.00 12:00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.10.2012 Tid: 11.00 12:00 RANA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.10.2012 Tid: 11.00 12:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kai Henriksen Nestleder Allan Johansen Medlem Christine

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.12.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.09.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtedato: 09.10.2013 Møtested:

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.09.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.01.2014 Fra kl: 09.00 Til kl: 11.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader

Detaljer

SAKSFRAMLEGG RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING

SAKSFRAMLEGG RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/509 Saksnr.: Utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING Rådmannens forslag

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Oppføring av boliger med kommunal tildelingsrett på Lundskogen - valg av utbyggingsmodell og salg av tomt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Oppføring av boliger med kommunal tildelingsrett på Lundskogen - valg av utbyggingsmodell og salg av tomt TYDAL KOMMUNE Arkiv: L71 Arkivsaksnr: 2016/103-4 Saksbehandler: Grete Sandvik Græsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Oppføring av boliger med kommunal tildelingsrett

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 25.10.2016 Møtested: Møterom

Detaljer

Saksbehandler: Beate Molden Tlf: Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/56-1 SALG AV BOLIGER M.M. -BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN , TILTAK 9

Saksbehandler: Beate Molden Tlf: Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/56-1 SALG AV BOLIGER M.M. -BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN , TILTAK 9 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Beate Molden Tlf: 75 10 18 36 Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/56-1 SALG AV BOLIGER M.M. -BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2012-16, TILTAK 9 ::: Sett inn innstillingen under denne linja.

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Rita Berget Lindblad Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth John Brynild Bakken

Rita Berget Lindblad Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth John Brynild Bakken MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus, Formannskapssalen Møtedato: 19.05.2011 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Stein Erik Lauvås Rita Berget Lindblad Roy Sverre Hagen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 11/84 SØKNAD TIL FYLKESMANNEN I ØSTFOLD OM EKSTRAMIDLER TIL BARNEVERN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 11/84 SØKNAD TIL FYLKESMANNEN I ØSTFOLD OM EKSTRAMIDLER TIL BARNEVERN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 07.02.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.2013 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Nr 2

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Nr 2 MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Meløy rådhus, Ørnes Møtedato: 22.06.2017 Tid: Kl. 08.00 kl. 09.00 Gruppemøte Kl. 09.00 - kl. 09.30 Informasjon Kl. 09.30 kl. 10.00 Orienteringer

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.03.2008 kl. 08.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.03.2008 kl. 08.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 28.03.2008 kl. 08.00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnr.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE TOMTER/OMRÅDER I NORDKAPP KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE TOMTER/OMRÅDER I NORDKAPP KOMMUNE 1 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE TOMTER/OMRÅDER I NORDKAPP KOMMUNE 1. Generelt 1.1 Retningslinjene for tildeling av kommunale tomter/områder tar mål av seg å sikre god, forutsigbar og effektiv

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:00 10:30

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:00 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 23.03.2017 Tidspunkt: 10:00 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Saksnr Innhold Lukket. Øksfjord 26. januar Steinar Halvorsen Ordfører (s)

Saksnr Innhold Lukket. Øksfjord 26. januar Steinar Halvorsen Ordfører (s) Loppa kommune Møteinnkalling Utvalg: Ekstraordinært Formannskap Møtested: Ordførerens kontor, Loppa Rådhus Dato: 01.02.2017 Tid: 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 5/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder tirsdag møte den 14.06.2005 kl. 08.30 på Kokelv grendehus. Medlemmene innkalles til

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/488-1 Arkiv: L83 Sakbeh.: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: ARONNES INDUSTRIOMRÅDE - TILDELINGSVILKÅR

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/488-1 Arkiv: L83 Sakbeh.: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: ARONNES INDUSTRIOMRÅDE - TILDELINGSVILKÅR Saksfremlegg Saksnr.: 10/488-1 Arkiv: L83 Sakbeh.: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: ARONNES INDUSTRIOMRÅDE - TILDELINGSVILKÅR Planlagt behandling: Hovedutvalg for kultur og næring Innstilling: ::: &&&

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HELSE- OG OMSORGSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 11.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: HELSE- OG OMSORGSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 11.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HELSE- OG OMSORGSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.08.2012 Tid: 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Sakliste. Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING:

Sakliste. Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING: Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 16.06.2011 18.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 39/11 OPSJONER KNYTTET TIL NYTT FLERBRUKSHUS Sakene er utlagt

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet 16.01.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet 16.01.2013 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2005/10-807/2013 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 08.01.2013 Saksframlegg Planlegging av tekniske anlegg - finansiering Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 01.07.2015 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 27.09.2012 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Medlem Mari Kveberg

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 16.06.2011 Fra kl. 08:35 Til behandling: Sakene 056/11-060/11 Møte nr: 5/2011 Til kl. 09:45 Møtested: Sjønstå, Folkets Hus TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Arkivsaksnr.: 13/706-7 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling:

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Dato: 27.06.2017 Møtested: Kommunehuset, Ordførerens kontor Tidspunkt: 09:45 Eventuelt forfall meldes snarest til ordfører tlf. 75 76 06 11. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth

Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: 25.09.2014 Tidspunkt: 18.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Rådhus Møtedato: 11.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Fylkesmannen informerer om kommunereformen

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Fylkesmannen informerer om kommunereformen TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.2015 Tid: Kl. 15.00 Fylkesmannen informerer om kommunereformen TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 143/15 DISPENSASJON

Detaljer

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 31.08.2015 Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtetid: 10:00 Møteinnkalling for Eldrerådet Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen :00. Saksliste. Tilleggssak. Sakliste:

FRØYA KOMMUNE. FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen :00. Saksliste. Tilleggssak. Sakliste: FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen 06.12.2016 09:00 Tilleggssak Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen,

Detaljer

RANA KOMMUNE Sak 52/12. Saksbehandler: Gislaug Øygarden Arkiv: U01 &01 Arkivsaksnr.: 12/230. / Kommunestyret 24.04.2012 52/12 Formannskapet 17.04.

RANA KOMMUNE Sak 52/12. Saksbehandler: Gislaug Øygarden Arkiv: U01 &01 Arkivsaksnr.: 12/230. / Kommunestyret 24.04.2012 52/12 Formannskapet 17.04. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP SAKSLISTE. ARVE BONES Ordfører/sign

KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP SAKSLISTE. ARVE BONES Ordfører/sign MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP Møtedato: 02.02.2010 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl. 16:30 Eventuelle forfall meldes til tlf. 62 80 80 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale ORIENTERINGSSAK:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Helse- og omsorgsutvalget. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.04.2013 Tid: 11:00 13:41

MØTEPROTOKOLL. Helse- og omsorgsutvalget. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.04.2013 Tid: 11:00 13:41 RANA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.04.2013 Tid: 11:00 13:41 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Rune Olsen Medlem Eivind Olav Nicolaysen

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE ETTERSENDING TIL KOMMUNESTYRET. Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: Tid: Kl

RENDALEN KOMMUNE ETTERSENDING TIL KOMMUNESTYRET. Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: Tid: Kl RENDALEN KOMMUNE ETTERSENDING TIL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 29.01.2009 Tid: Kl. 19.00 Saksliste: Saksnr. Tittel 7/09 NAV RENDALEN RENDALEN, 24.01.2009 for ordfører Eva

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf eller på e-post

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf eller på e-post Lillehammer kommune Formannskapet MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.2017 Tid: 10:00-14:00 Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf. 907 98 900

Detaljer

ANMODNING TIL KOMMUNENE OM EKSTRA BOSETING

ANMODNING TIL KOMMUNENE OM EKSTRA BOSETING Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lihøve, kommunehuset, Leland Møtedato: 05.05.2015 Tid: 09:00-00:00 Det innkalles med dette til møte i formannskapet. Innkallingen sendes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 Slutt: 10:00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 Slutt: 10:00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 29.06.2017 Tid: 09:00 Slutt: 10:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Kirsti Tømmervold,

Detaljer

ODD- A BROVOLD/ MARIANNE BØRSVIK- KLAGE OVER PLANUTVALGETS VEDTAK I SAK

ODD- A BROVOLD/ MARIANNE BØRSVIK- KLAGE OVER PLANUTVALGETS VEDTAK I SAK VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 30.11.2006 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 10/15 BARN FRA GRATANGEN KOMMUNE MED BARNEHAGEPLASS I SKÅNLAND KOMMUNE - KOMMUNALT TILSKUDD

MØTEINNKALLING SAKLISTE 10/15 BARN FRA GRATANGEN KOMMUNE MED BARNEHAGEPLASS I SKÅNLAND KOMMUNE - KOMMUNALT TILSKUDD GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 18.05.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00. Gerd Myklebust Wang

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00. Gerd Myklebust Wang Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Reidar

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE NR 5 Del 2. 61/15 15/4429 Bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningekrise. Ringerike kommune, 11.05.

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE NR 5 Del 2. 61/15 15/4429 Bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningekrise. Ringerike kommune, 11.05. Ringerike kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.05.2015 Tid: 15:00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117415, Kari, eller e-post sek@ringerike.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11. Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Inntekter av salg brukes til å investere i oppgradering av leiligheter med dårlig teknisk standard.

Inntekter av salg brukes til å investere i oppgradering av leiligheter med dårlig teknisk standard. VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Beate Molden Tlf: 75 10 18 36 Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 14/1312-1 SALG AV PERSONAL- OG SOSIALBOLIGER ::: Sett inn innstillingen under denne linja. NB NB NB KKE RØR DENNE LINJA

Detaljer

LOPPA KOMMUNE Økonomiavdelingen Saksframlegg Dato: Arkivref: 03.11.2011 2008/786-0 / L12 Monika Olsen monika.olsen@loppa.kommune.no Saknsnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for teknisk, plan og næring Formannskap

Detaljer

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: kl. 09.30 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.09.2013 Tid: kl. kl. 12.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.09.2013 Tid: kl. kl. 12.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.09.2013 Tid: kl. kl. 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Jan Holm Hansen, Marte Rasmussen, Henry

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom (byggesaksavdelingen), Storgt. 7 Dato: 24.06.2014 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom (byggesaksavdelingen), Storgt. 7 Dato: 24.06.2014 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom (byggesaksavdelingen), Storgt. 7 Dato: 24.06.2014 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemmede. Tema/orienteringer SAKSLISTE. Dato: kl. 9:00 Sted: Gran Rådhus Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemmede. Tema/orienteringer SAKSLISTE. Dato: kl. 9:00 Sted: Gran Rådhus Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Råd for funksjonshemmede Dato: 07.10.2013 kl. 9:00 Sted: Gran Rådhus Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost svein.olav.karlsen@gran.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Servicetorget på telefon 72 42 81 00 eller e-post til postmottak@rennebu.kommune.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Servicetorget på telefon 72 42 81 00 eller e-post til postmottak@rennebu.kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 12.04.2016 Tid: 09.00-15.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til Servicetorget på telefon 72 42 81 00 eller e-post til postmottak@rennebu.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Miljø-,plan- og ressursutvalget. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

MØTEPROTOKOLL. Miljø-,plan- og ressursutvalget. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: RANA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Miljø-,plan- og ressursutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.11.2012 Tid: 10.00 11.45 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Johan Petter Røssvoll Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 22/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 22/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE Møtested: Aukrustsenteret Møtedato: 14.10.2010 Tid: 13.15 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 22/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Budsjett 2012. Oppdatert økonomiplan 20122015. Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2011/1002 12469/2011 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet 16.11.2011

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2324. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2324. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet SAKSFREMLEGG Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2324 Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet 23.08.2017 OMSORGSBOLIGER PÅ FLADSTAD GÅRD - MELDING Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Formannskapet Nygårdsjøen Utleiebygg AS, kjøp av tilleggsareal i Ertenvåg havn

Formannskapet Nygårdsjøen Utleiebygg AS, kjøp av tilleggsareal i Ertenvåg havn Arkivsaknr: 2015/1116 Arkivkode: Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Møtedato Formannskapet 08.06.2016 Nygårdsjøen Utleiebygg AS, kjøp av tilleggsareal i Ertenvåg havn Rådmannens forslag til vedtak: 1.

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE Møtested: Dønnamannen Møtedato: 15.09.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): * tilstede: (autokorr.) Behandlede

Detaljer

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Trond Kaggerud Tlf: 75 10 10 27 Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 12/1192-1 KJØP SKJERVENGAN LEIR Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 1. Vefsn kommune benytter seg av sin forkjøpsrett

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 05.06.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase,

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for næring,drift og miljø

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for næring,drift og miljø Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for næring,drift og miljø Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 19.03.2013 Tid: 10:00 13:45 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall KYST Leder Olsen Rut A. H Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.06.2010 Tid: kl. kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Johnny Myhre, Thord Karlsen, Elisabeth Lyngedal

Detaljer

Tilleggssak 52/17 17/760 OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID FOR UTVIDELSE AV NORDHAMMERVIKA INDUSTRIOMRÅDE

Tilleggssak 52/17 17/760 OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID FOR UTVIDELSE AV NORDHAMMERVIKA INDUSTRIOMRÅDE FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen 22.03.2017 09:00 Tilleggssak Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen,

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA. Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010

Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA. Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010 Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010 1 Deltagerliste hotell buss m.v.. Sjekk om alt stemmer mht avkryssing på deltagerlista i forhold

Detaljer

Møteinnkalling. Forfall meldes til Servicetorget som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Møteinnkalling. Forfall meldes til Servicetorget som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Rissa Kommunestyre Møtested: Rissa rådhus - Kommunestyresalen Møtedato: 03.07.2015 Tid: 09:00 Forfall meldes til Servicetorget som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE 58/12 BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE- MÅLSETTING OG VALG AV STRATEGIER

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE 58/12 BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE- MÅLSETTING OG VALG AV STRATEGIER TOLGA KOMMUNE Møtested: Malmplassen Gjestegård Møtedato: 21.06.2012 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. 58/12 Tittel BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE- MÅLSETTING OG VALG AV

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Planutvalget har møte den kl i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Planutvalget har møte den kl i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Planutvalget har møte den 15.10.2007 kl. 13.00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs Saksliste

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00 FROLAND KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00 Møteinnkalling Forfall meldes til sentralbord i Froland kommune, 37 23 55 00, post@froland.kommune.no,

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte Torsdag 16. april 2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen, Alta rådhus. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte Torsdag 16. april 2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen, Alta rådhus. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte Torsdag 16. april 2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen, Alta rådhus. Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455193. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 18/09 08/2100 VADSØ TRAFIKKSTASJON - STATUS OG VIDERE PROSESS

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 18/09 08/2100 VADSØ TRAFIKKSTASJON - STATUS OG VIDERE PROSESS Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus, bystyresalen Møtedato: 29.01.2009 Klokkeslett: 2000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato:

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: Grane kommune Side 1 av 10 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 10.12.2015 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ida Cathrin Olsen Møteinnkalling (kunngjøring) 4. desember

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: I pause under bystyrets møte

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: I pause under bystyrets møte Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Rådhuset Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: I pause under bystyrets møte Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50

Detaljer

MØTEINNKALLING HASVIK KOMMUNE. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

MØTEINNKALLING HASVIK KOMMUNE. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.03.2011 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

MØTEINNKALLING. I formannskapsmøtet; Orientering om prosessen med å utvikle eierstrategi for Helgeland Kraft SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. I formannskapsmøtet; Orientering om prosessen med å utvikle eierstrategi for Helgeland Kraft SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Dønnamann Møtedato: 17.01.2017 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 17.03.2011 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Rita Berget Lindblad Roy

Detaljer

Til orientering vil det før formannskapets møte settes, avvikles generalforsamling i Verdal Boligselskap AS og møte i administrasjonsutvalget.

Til orientering vil det før formannskapets møte settes, avvikles generalforsamling i Verdal Boligselskap AS og møte i administrasjonsutvalget. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 26.11.2012 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 216 Lnr.: 8718/16 Arkivsaksnr.: 16/ Plan for forvaltningsrevisjon Gausdal kommune

Saksframlegg. Ark.: 216 Lnr.: 8718/16 Arkivsaksnr.: 16/ Plan for forvaltningsrevisjon Gausdal kommune Saksframlegg Ark.: 216 Lnr.: 8718/16 Arkivsaksnr.: 16/1632-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016-2019 Vedlegg: Plan for forvaltningsrevisjon 2016 2019 Gausdal kommune Andre saksdokumenter

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: 612. D-sak. Framtidig samlokalisering av administrative funksjoner - oppfølging av kommunestyrets vedtak sak 103/07

Hurum kommune Arkiv: 612. D-sak. Framtidig samlokalisering av administrative funksjoner - oppfølging av kommunestyrets vedtak sak 103/07 Hurum kommune Arkiv: 612 Saksmappe: 2006/1425 Saksbehandler: Reidun Mizda Dato: 09.01.2008 D-sak. Framtidig samlokalisering av administrative funksjoner - oppfølging av kommunestyrets vedtak sak 103/07

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret. Dato: kl. 09:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 13/00005 Arkivkode:

MØTEINNKALLING. Kommunestyret. Dato: kl. 09:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 13/00005 Arkivkode: MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 16.12.2014 kl. 09:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 13/00005 Arkivkode: Mulige forfall meldes snarest til ordføreren. SAKSKART Side 51/14 12/00753-81 Tilleggssak til

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

SYKKELBYEN ALTA. Prosjektbeskrivelse

SYKKELBYEN ALTA. Prosjektbeskrivelse SYKKELBYEN ALTA Prosjektbeskrivelse 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 Sykkeltellinger... 4 2. VISJON, MÅL OG STRATEGIER... 5 HOVEDMÅL... 5 DELMÅL 1: Øke sykkelandelen med 8 % årlig... 5

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.09.2014 Tid: 10:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 12.10.04 (sendt pr. E-post 14.10.04)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 12.10.04 (sendt pr. E-post 14.10.04) VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen 04.11.2004 Klokkeslett: 1100 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer