februar Innovasjon Forståelse Impulser Læring uten grenser. Clarion Bergen Airport Hotel VilVite, Marineholmen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "9. 10. februar 2012. Innovasjon Forståelse Impulser Læring uten grenser. Clarion Bergen Airport Hotel VilVite, Marineholmen"

Transkript

1 februar 2012 IKT i opplæringen Clarion Bergen Airport Hotel VilVite, Marineholmen Innovasjon Forståelse Impulser Læring uten grenser Andreas Borud Vil utdanningsrevolusjonen bli styrt av brukernes krav? Elevenes opplevelse av IKT i skolen - generasjonskløft eller ubrukt potensial? Jon Bing Dataspill som læringsverktøy overfladiske tidstyver eller kraftfulle læremidler? Zenna Atkins Kraften i lekende læring Bergensbarnehagene inn i den digitale tidsalder Marianne Aasen Derek Robertson Arrangører Medarrangører Partnere

2 Velkommen til Utdanningskonferansen.no Læring uten grenser februar 2012 Marianne Aasen Zenna Atkins Ole Petter Nyhaug Andreas Borud DAG 1 Clarion Læring uten grenser Vokalgruppen Taus Stiftelsen IMTEC og samarbeidspartnere ønsker velkommen til den fjerde IKT- utdanningskonferansen i Bergen. De foregående konferansene har samlet flere hundre deltakere fra hele landet, og vi håper at mange finner veien til spennende lærings- og refleksjonsdager i Bergen også i februar Med tittelen Læring uten grenser ønsker vi å utforske det læringspotensialet som ligger i bruken av nye medier, uavhengig av hvor læringen foregår og hvilket digitalt medium som er i bruk. Vi ønsker at programmet reflekterer det som opptar pedagoger og andre fagpersoner med interesse for opplæringssektoren. Både praktikere og forskere fra inn- og utland er engasjert for å belyse aktuelle problemstillinger, presentere gode eksempler og legge frem aktuell forskning på området. Leverandører av digitalt utstyr og programvare vil også delta med utstilling og seminarer. Konferansen henvender seg til alle som jobber i opplæringssektoren, fra barnehager og SFO til universitet og høgskoler. Nytt av året blir at vi på på konferansens andre dag arrangerer parallelle sesjoner rettet mot barnehage, spesialpedagogikk og interaktivitet/spill. På de siste sidene i programmet presenter vi et eget dagsprogram, Klikk der, spesielt rettet mot barnehagene, og en hel dag på vitensenteret VilVite med fokus på spill og interaktivitet i opplæringen. De ulike sesjonene er merket med hvem som er målgruppen for fordragene eller arbeidsseminarene. Stiftelsen IMTEC arrangerer utdanningskonferansen sammen Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, Høgskolen i Bergen, Universitetet i Bergen, Statped Vest, VilVite og Statoil. Programkomitéen Bak fra venstre: Omar Mekki - IMTEC, Walther Olsen - Statped Vest, Svein Anders Dahl - VilVite, Leif Lømo - Statoil, Nils Petter Hauan - VilVite Foran fra venstre: Kristine Ludvigsen - UiB, Mona Mekki - IMTEC, Ida Knudsen - HiB Fraværende: Kristine Hansen - Fagforbundet, June Breivik - BI, Kjetil Brathetland - Hordaland fylkeskommune, Mildrid Økland - Utdanningsforbundet, Tom Are Trippestad - HiB, Ole Ekroll - Bergen kommune IKT i opplæringen Velkommen til spennende konferansedager i Bergen! Med vennlig hilsen Omar Mekki Prosjektleder Stiftelsen IMTEC Registrering Åpning Vokalgruppen Taus Marianne Aasen (AP), Leder av Utdanningskomitéen på Stortinget Lærerens lederrolle under press - hva betyr det i den digitale skolehverdagen? Vil utdanningsrevolusjonen bli styrt av brukernes krav? Zenna Atkins, leder av skoleinspektorat i England, entreprenør og næringslivsleder (Foredraget er på engelsk) Teknologi har en sentral plass i fremtidsbildet av hva unge mennesker vil finne relevant og interessant. Dagens barn er entusiastiske borgere i det digitale samfunnet. Det er viktig å være klar over og akseptere at fremtidens elever kan vite mer om morgendagens trender og teknologi enn lærere og voksne generelt, og vi trenger lærere som er villige til å erkjenne dette Besøk i utstillingen og kaffepause Læring uten grenser Fremtidens elev i Norge Ole Petter Nyhaug, leder for trendanalyseselskapet Mer Vett AS Er det teknologien eller mennesket som skaper utviklingen? Etter at den første teknohypen med nye innovasjoner har lagt seg, handler det om hvordan menneskene, elevene, velger å utnytte digitale medier og muligheter. Noen ganger overrasker de oss, andre ganger ikke, men de viser vei mot fremtidens læring Parallellsesjon 1 / lunsj (se side 4) Parallellsesjon 2 / lunsj (se side 4) Utstillerseminarer (se side 5) PAUSE Bruk av teknologi - Eksempler fra barnehage og videregående skole På skattejakt rundt Huldresteinen Barn ved Øvsttun barnehage sammen med høgskolelektor Torbjørn Lundhaug og studenter fra natur- og friluftslinjen (HiB). Ved hjelp av nettbrett jakter barna på nye og spennende spor i naturen. Med innebygget GPS, kamera og oppgaver får barna automatisk informasjon om stedet der de er. Skattejakt og kobling av sagn og navn til steder i naturen er noen av mulighetene. Dokobs! lær og bli underholdt samtidig Elever og lærere ved Fusa vgs viser hvordan dokumentarfilmer med eget studieopplegg kan brukes i undervisningen. Nettportalen er drevet av Bergen internasjonale filmfestival (BIFF) i nært samarbeid med Hordaland fylkeskommune. Filmene som legges ut her har relevans til læreplanen, og både studiesider og filmer blir lagt ut til fri bruk Elevenes opplevelse av IKT i skolen - generasjonskløft eller ubrukt potensial? Andreas Borud, leder av elevorganisasjonen Festmiddag på VilVite - se siste side 2 3

3 Utstillere: Derek Robertson Trude Kyrkjebø Liv Marie Schou Eirik Westrum Jørund Høie Schoug Jon Hoem Frank Hansen Tone Finne Anita Gustavsen Inger Alice Andersen Øystein Samnøen DAG 1 Clarion Paralellsesjon DAG 1 Clarion Paralellsesjon DAG 1 Clarion Utstillerseminarer A: Hva kan små barn lære av dataspill? B Derek Robertson, Learning and Teaching Scotland (Foredraget er på engelsk) Lek er anerkjent som kjernen i hvordan små barn lærer. Flere ting læres gjennom spill og lek, for eksempel regler, strategier og hvordan man leker med andre. Vi ser det tydelig når barn leker rollespill eller brettspill, men er det like tydelig når barna spiller dataspill? I denne sesjonen vil Derek Robertson gi en rekke eksempler på hvordan dataspill brukes blant små barn, og han vil argumentere for at læringskontekster som befinner seg i en dataspillverden kan spille en positiv rolle i barnas kognitive og følelsesmessige utvikling. B: IKT i barnehagen, - Hva, Hvordan, Hvorfor? Trude Kyrkjebø, daglig leder Fanatunet barnehage, Bergen Et innblikk i hvordan Fanatunet barnehage har tatt i bruk digitale hjelpemidler med itslearning som verktøy. C: Bruk av Facebook i undervisningen U Liv Marie Schou, St. Hallvard vgs, Lier kommune V Hvordan bruke Facebook i undervisningen for å stimulere skrivegleden hos elevene? D: Digital dømmekraft, en del av digital kompetanse i Drammen kommune A Erik Westrum, prosjektveileder for Drammensskolen, Norges beste skole Drammen kommune har en overordnet og forpliktende plan for lærere og elever som tar sikte på å øke den digitale kompetansen i skolen. Planen tar vare på perspektivet kunne bruke digitale verktøy i alle fag, og den har tydelige elementer av vurdering, pedagogisk programvare og digital dømmekraft. Her viser Erik Westrum hvordan planen er bygd opp, og går gjennom hvordan kommunen har jobbet med prosesser rundt implementering, støtte og kontroll av denne. E: Klasseromsledelse og IKT ; hva sier forskningen, og hva mener du? A Jørund Høie Schoug, Senter for IKT i utdanningen Basert på intervjuer med lærere og elever på 7. trinn, 9. trinn og VG2 presenteres funn og fortellinger fra skolen som speiler dilemmaer og problemstillinger rundt klasse(roms)ledelse og IKT. Deltakerne får anledning til å stemme uhøytidelig over handlingsalternativer knyttet til konkrete problemstillinger. G: Lærere og elever som e-bokprodusenter A Jon Hoem (HiB) Innlegget vil peke på og vise konkrete eksempler knyttet til ulike muligheter for lokal produksjon og distribusjon av e - bøker, med særlig fokus på hvordan elever og lærere selv blir informasjonsprodusenter. H: Skrive seg til lesing (STL) B Frank Hansen, Statped Vest og Tone Finne, Statped, Bredtvet kompetansesenter S Bruk av datamaskin med talesyntese og talende tastatur for førsteklassinger. Hvordan? Hvorfor? Eksempler, demonstrasjon på video og resultater. I: Generell bruk av SMART Board rettet mot ungdomsskole og videregående skole U Anita Gustavsen, Interactive Norway V Se nye muligheter for digitalundervisning ved hjelp av SMART Board 800 serien. Praktiske eksempler på bruk av SMART Board i ulike fag. Nettressurser for bruk på SMART Board. J: Vurdering for læring ved bruk av itslearning A Inger Alice Andersen, pedagogisk konsulent, itslearing Bruk av læringsplattformen kan utvilsomt gjøre vurderingsarbeidet mer systematisk og oversiktlig, men kan itslearning også bidra til en mer læringsfremmende vurderingspraksis? Vil aktiv bruk av itslearning kunne bidra til en kultur som fokuserer på utvikling og læring, og ikke bare på resultater? Vi ser på hvordan itslearning kan gjøre vurderingsarbeidet mer mangfoldig og lærerikt både for lærer og elev. K: Digital mobbing A Øystein Samnøen, Barnevakten En innføring i fenomenet mobbing på nett og mobil: Hvordan og hvorfor skjer det? Hvilke konsekvenser kan det føre til? Hva sier norsk lov om de vanligste formene? Skole versus hjem: Hvem bærer hvilket ansvar? Hvordan kan man forebygge og håndtere denne mobbeformen? L: Besøk i utstillingen A: Microsoft Teknologi Microsoft Teknologi og pedagogikk må henge sammen Praktiske tips i pedagogisk bruk av ny teknologi og verktøy for å engasjere eleven på skolen! Sniktitt på ny og banebrytende teknologi for økt interaktivitet og læring. B: TV 2 TV 2 Skole - levende læring for skolen Hver uke tilbyr TV 2 Skole egne nyhetssendinger med aktuelle temaer og arbeidsoppgaver for barnetrinnet, ungdomstrinnet og voksenopplæringen. TV 2 Skoles redaksjon gir en grunnleggende innføring i metodikken, fulgt av praktiske undervisningseksempler. C: Eplehuset og Apple Lær med ipad. Praktiske eksempler på hvordan ipad øker læringsutbyttet. D: Conexus Bruk av IT-systemer til kvalitetssikring av skoler og oppfølging av elever Hvordan kan skoler og skoleeiere få oversikt over styringsdata (nasjonale prøver, elevundersøkelser, eksamensresultater, etc). Hvordan kan skoler følge opp elever i henhold til vurderingsforskriften? Målgrupper for Parallellsesjoner og arbeidsseminar: A Alle Barnehage B Barneskole U Ungdomsskole V Videregående skole S Spesialpedagogikk E: Fagbokforlaget Kartlegging enkelt og online Kartleggeren er et nettbasert kartleggings- og rådgivningsverktøy for rask og enkel testing av elevenes faglige nivå i norsk, engelsk og matematikk. Se hvordan Kartleggeren genererer individuelle arbeidsplaner (IAP-er) til alle elever, på alle funksjonsnivåer, og hvordan verktøyet enkelt kan tas i bruk for å utføre tester og å måle elevresultater. F: Gyldendal Interaktive skolebøker - fremskritt eller konservatisme? Gir de bedre læring enn vanlige nettressurser, eller tviholder forlagene på bokformatet? Er det forskjell på læring gjennom browsing og gjennom studier i en lukket boksfære? G: Kopinor Opphavsrett og digital dømmekraft Hva kan du gjøre, hva bør du gjøre og hva er lov? Et nærblikk på kopiavtalen og hva den betyr i praksis. Det blir også nyheter fra årets store brukerundersøkelse i skolen. Er det papir som gjelder - eller har digital bruk overtatt i undervisningen? 4 F: Besøk i utstillingen 5

4 Svend Andreas Horgen Anita Gustavsen Inger Alice Andersen Terje Kristensen Erling Grønlund Odd Morten Mjøen Lars Bjørndal Øystein Samnøen Stig Pedersen Bjarte R. Furnes Elisabeth Norman Svend Erik Horgen Lars-Henrik Paarud Ellen Kleven Gunna Michelsen Per Jon Odéen DAG 2 Clarion Skole Kulturelt innslag PLN Personlig LæringsNettverk Svend Andreas Horgen, HiST Hvordan lære, utvikle seg, dele og få erfaringer fra andre på en effektiv måte? Et personlig læringsnettverk (PLN) er et sett av verktøy, strategier og metoder for å lære og dele. PLN er mer enn Twitter. En rekke lærere har bygget sitt eget PLN hvor sosiale medier og verktøy for samhandling, samskriving og samarbeid inngår. Gjennom bruk av eget PLN utvikles også forståelsen for hvordan nye verktøy og tjenester (Web 2.0 og sosiale medier) kan brukes i undervisningen Pause Arbeidsseminar Deltakerne må ha med seg PC (pause ca. kl ) A: Web 2.0 A Svend Andreas Horgen, HiST Web 2.0 åpner for mange gode læringsaktiviteter. Mange sier at 2.0-teknologier har ført til, og gjort det mulig å realisere et paradigmeskifte for undervisning og læring. Hva er Web 2.0, hva innebærer det og hvordan bruke det i undervisningen? I denne workshopen går vi gjennom en rekke eksempler, diskuterer og deler erfaringer om god bruk av Web 2.0-tjenester. B: Quiz på SMART Board A Anita Gustavsen, Interactive Norway Lær ulike Notebook teknikker for å skape interaktivitet i undervisningen. Bli med på å lage ulike oppgaver til Quiz, basert på ukas temaer. Målgruppe: SMART Board brukeren som ønsker å lære ulike teknikker i Notebook. C: Vurdering for læring A Inger Alise Andersen, itslearning AS Vi ser nærmere på de ulike verktøyene og funksjonene som finnes i itslearning, og hvordan de kan brukes for å utvikle en læringsfremmende vurderingspraksis. D: Kart i mange fag A Terje Kristensen, UiO Kart i skolen (www.kartiskolen.no) er en webportal der man finner kartklienten med vanlige topografisk kart, flybilder, sjøkart, mer enn 150 temakart fra ulike områder, påloggingsløsning, løsning for publisering av egne kartdata/tema, undervisningsopplegg og brukerveiledning. Deltakerne får prøve ut de muligheter som Kart i skolen gir i flere fag (naturfag, geofag, samfunnsfag, matematikk, norsk) og arbeide med noen konkrete læringsressurser som kan brukes både i grunnskolen og videregående skole. Kart i skolen er gratis for alle. E: Bruk av SMART Board, SMART Table, dokumentkamera og responssystem i barnehage og på småskoletrinnet B Presentasjon av teknologi som er utviklet for små barn eller barn med spesielle behov. S Hvordan kombinere SMART Board og andre digitale verktøy til bruk i barnehage/på småskoletrinnet. Praktiske eksempler til pedagogisk bruk for å aktivisere og engasjere barn i ulike temaer. F: Hands on utprøving av lesebrett med apps relevante for norsk skole Erling Grønlund fra RIKT - Ressurs for IKT Økt læring med ipad. Erfaring fra skoler i Norge. G: Parallelle sesjoner (erstatter et arbeidsseminar) 1: Grenseløs læring A Odd Morten Mjøen, Statped, Møller-Trøndelag kompetansesenter S Fjernundervisning og bruk av videokonferanse i hjemmeskolen for elever med hørselshemming opprettholder et tegnspråklig miljø og realiserer læreplanene. Foredrag med videooverføring med innslag fra elever/lærere. 2: Universell utforming av IKT hva betyr det i praksis S Lars Bjørndal, Statped, Huseby kompetansesenter Med utgangspunkt i gruppen blinde og svaksynte vil vi se på tilgjengelighet til IKT, og særlig til internett. Vi vil skissere status for diskrimineringslovgiving på området, og vise noen praktiske eksempler på tilgjengelig og lite tilgjengelig teknologi Lunch og besøk i utstillingen Parallellsesjoner A: Spill til glede, nytte og besvær A Øystein Samnøen, Barnevakten En rask oppdatering på spillmediet (PC og TV-spill): Hva er nytt? Hva er populært blant barn og unge? Hvordan kan spill benyttes som pedagogisk virkemiddel i skole? Hva får PC- og konsollspill til å fascinere ungdom så sterkt at det kan gå ut over både sosialt liv og skolegang? Når bør skolen iverksette tiltak og hva kan man gjøre? B: IKT og internasjonalisering i skolen A Stig Pedersen, SIU og Lisbeth K. Gregersen fra IKT-senteret Vi vil fortelle om bakgrunnen for internasjonalisering av grunnopplæringen og gi eksempler på hvilke muligheter som ligger i å bruke IKT som virkemiddel i undervisningen. Det vil bli lagt vekt på eksempler fra EUs program for livslang læring og etwinning. C: Jeg må bare printe det ut først! A Bjarte R. Furnes, førsteamanuensis UiB, Elisabeth Norman, førsteamanuensis UiB. Presentasjon av data fra et pågående forskningsprosjekt ved UiB hvor temaet er forholdet mellom opplevd læring og faktisk læring når tekst presenteres på papir eller skjerm Studien har implikasjoner for tilrettelegging av undervisning i skole og høyere utdanning. D: Pedagogisk bruk av læringsplattformer A Svend Erik Horgen HiST Læringsplattformer som itslearning er godt utbredt. Mange bruker itslearning administrativt, mens noen prøver å lage pedagogisk gode opplegg i itslearning. Kan itslearning motivere og aktivisere elever? Hvordan bruke verktøyene kreativt og helhetlig? Kan itslearning samspille med Web 2.0-teknologi? I denne parallellsesjonen går vi gjennom en rekke eksempler som viser hvordan læringsplattformen kan brukes som nettopp det: en plattform for læring. E: Bevar vettet på nettet A Lars-Henrik Paarup Michelsen, Slettmeg.no Nettet innebærer utfordringer både for de store og de ikke fullt så store. I denne sesjonen får du et innblikk i hvordan problematikken rundt fornuftig bruk av nett, både med skoleelever og i din egen hverdag kan tas opp. Vi vil også se på muligheter til å slette uønsket informasjon som dukker opp på nett. F: Bruk av Smarttelefon egne applikasjoner og ordinære applikasjoner S Ellen Kleven, Statped Vest og Gunnar Michelsen, NAV Nordnorsk IKT senter (NONITE) Hvordan bidra til å organisere skolehverdagen for elever med Asperger syndrom? Innholdet kan lett overføres til andre elevgrupper som trenger støtte til å organisere skolehverdagen Pause Nettkidsa kommer er du med? Kåseri v/ Per Jon Odéen og musikalsk avslutning Per Jon Odéen er fast morgenkåsør i NRK P2, har vært programmedarbeider i NRK, journalist i Bergens Tidende i 23 år og er nå informasjonsmedarbeider i mediehuset BT. 6 7

5 Ann Hege L. Waterhouse Simen Mæhlum Ann Marit Presterud Barbro Hardersen Nils Tore Økland Vigdis Vagnsnes Ida M. Knudsen Nina Bølgan DAG 2 Clarion Barnehage Sound of surface en digital collage Ann Hege Lorvik Waterhouse, høgskolelektor/stipendiat HiOA, og Simen Mæhlum, Stipendiat HiOA Dette er et kunstnerisk samarbeidsprosjekt mellom høgskolelektor i forming Ann-Hege Lorvik Waterhouse og høgskolelektor i pedagogikk og musiker Simen Mæhlum. I arbeid med dette verket har by, flater, tekstur og lyd vært motiver i et multimodalt kunstnerisk uttrykk Bergensbarnehagene inn i den digitale tidsalder Anne Marit Presterud, kommunaldirektør for oppvekst i Bergen Hva skal digital kompetanse være i barnehagen? Barbro Hardersen, seniorrådgiver i Nasjonalt senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen skal bidra til bedre bruk av IKT for økt kvalitet, styrket læringsutbytte og bedre læringsstrategier i utdanning og barnehage. Barn og ansatte, samt førskolelærerutdanningen, er et eget satsingsområde for kompetanseutvikling og pedagogisk relevant bruk av IKT Besøk i utstillingen og pause Besøk i utstillingen og pause Med barns blikk Liv Lio, daglig leder i Liane barnehage, Porsgrunn, og Nina Odegard, pedagogisk veileder i Porsgrunn kommune Arbeidet i Liane og Brevik barnehager er inspirert av den pedagogiske filosofien i Reggio Emilia. I dette innlegget presenterer vi et prosjekt som viser hvordan barn kan være aktive deltakere i arbeidet med pedagogisk dokumentasjon, og hvordan dette samsvarer med IKT planen i Porsgrunn kommune. Gjennom barns medvirkning i dokumentasjonsarbeidet utvikles barnas tanker, teorier og prosjekter, og læringen gjøres synlig Lunsj og besøk i utstillingen Data over alt. Hvor sette fokus? Førstelektor Ida M. Knudsen HiB i samarbeid med ansatte i Øyjorden barnehage Hva tenker førskolelærere og hva tenker forskerne som har fulgt et barnehageprosjekt med bruk av digitale medier i Øyjorden barnehage. I innlegget vil det vises eksempler fra et rikholdig tekst- og bildemateriale fra 3 års forskning Pause og besøk i utstillingen Som å lære å gå? Nina Bølgan, førstelektor ved HiOA Digitale verktøy har stått på barnehagekartet i noen år. Hva har skjedd i disse årene? Hvorfor går det tilsynelatende langsomt med å utvikle digital kompetanse hos personalet? Hvilke hindringer finnes, og hva er suksessfaktorene? Innlegget baserer seg på erfaringer fra flere prosessorganiserte kurs i bruk av digitale verktøy i barnehagen Musikalsk innslag og avslutning Klikk der! Klikk der! er et samarbeid mellom Utdanningskonferansen.no og Høgskolen i Oslo og Akershus. Det er den eneste norske konferansen med hovedfokus på bruk av digitale verktøy i barnehagen. Konferansen er en møteplass for presentasjon av ideer, erfaringer, forsknings- og utviklingsarbeid, og strategier på området. Klikk der! arrangeres fast hvert annet år i Oslo, og i andre deler av landet i samarbeid med ulike institusjoner Dataspel i barnehagen didaktiske utfordringar Nils Tore Økland, førstelektor i norsk HSH, og Vigdis Vagnsnes, førstelektor i drama HSH Dataspel har i dag fått innpass i norske barnehagar. Dette har både utdanningspolitiske og pedagogiske grunngjevingar. I hovudsak viser det seg at det er kommersielle pedagogiske dataspel som vert brukte. I foredraget vil me drøfta kva didaktiske utfordringar førskulelæraren møter når desse spela vert ein del av barnehagens tilbod Barn om kunst - kunstopplevelser i bloggformat Ann Hege Lorvik Waterhouse, høgskolelektor/stipendiat HiOA Målet med bloggprosjektet Barn om kunst er å utvikle en dokumentasjonspraksis og refleksjonspraksis hvor barn blogger om sine opplevelser av kunst og egen kunstnerisk virksomhet i barnehagen. Gjennom selv å blogge får barn reflektert omkring egne erfaringer og erfaring med digitale verktøy og medier. 8 9

6 Derek Robertson Frode Skjold Henning Klafstad Jan E Ellingsen Cathrine E. Vikre Per Jon Odéen Ole Morten Mortensen Kai Håkon Sunde Derek Robertson Charlie Love Jon Bing DAG 2 VilVite Kraften i lekende læring fokus på spillmediet og interaktivitet Åpning Kraften og potensialet i lekende læring Derek Robertson, Learning and Teaching Scotland (Foredraget er på engelsk) Robertson argumenterer for at spill og teknologi er grunnleggende for effektiv læring og utvikling, fordi det stimulerer hjernen på en unik måte. Med utgangspunkt i egen undervisning med skolebarn i Skottland vil han diskutere hvordan bruk av spill og installasjoner på et vitensenter kan øke elevenes motivasjon og læringsutbytte Pause Parallellsesjoner A: Forskningsbasert læring i videregående en praktisk tilnærming V Nordahl Grieg vgs, Mat Nat fakultetet på UiB og vitensenteret VilVite har konkretisert det mange snakker om. Ved å dele en lektor åpnes informasjonsstrømmer i et trekantsamarbeid som fremmer læring for elevene, skaper utveksling av undervisningsmetodikk og forenkler noe av de vanskelige overgangene i utdanningsløpet. Nordahl Grieg vgs satser på IKT-basert læring og samhandling på nettet, elevene konstruerer kunnskap i samhandling. Rektor Lin Holvik, fakultetsdirektør Bjørn Åge Tømmerås og direktør Svein Anders Dahl forteller om bakgrunn og erfaringer. B: First Lego League som verktøy for mestring, læring og klassemiljøutvikling. B Frode Skjold. Lærer på Ulsmåg barneskole, Bergen U Elever er forskjellige. De lærer, forstår og lar seg engasjere på ulik måte. Konkurranser som First Lego League gir en unik mulighet til å gi barn økt kunnskap, mestringsfølelse, og opplevelse av spenning og samhold. C: Dataspill som læringsverktøy overflatiske tidstyver eller kraftfulle læremidler? A Derek Robertson, Learning and Teaching Scotland (Foredraget er på engelsk) Til tross for at bruk av kommersielle dataspill øker, er mange lærere fortsatt skeptiske. Robertson vil demonstrere hvordan målrettet og forsvarlig bruk av ulike dataspill kan bidra til å oppøve ferdigheter i lesing, regning og på andre læreplanområder. Han drøfter også hvordan elevers kreative potensial kanutløses når de får mulighet til å konstruere sine egne spill. D: Å tilpasse kartet til terrenget A Førsteamanuensis Jan E. Ellingsen Idrettsseksjonen og prosjektleder Henning Klafstad, Mediesenteret, HiB I første del av sesjonen gjennomgås oppbygging av en applet innen orientering. I del to vil ulike treningsapplikasjoner for mobil og nettbrett bli presentert. Applikasjonene vil bli vurdert med tanke på læringsutbytte og forslag til anvendelse i faget kroppsøving Lunsj Arbeidsseminar Deltakerne må ha med seg egen PC A: Energi og klimaoppdraget Antilantis V Cathrine Eliassen Vikre, formidler ved VilVite Dette rollespillet for videregående skoler handler om verdens energi- og klimautfordringer. Deltakerne skal sørge for en bærekraftig utbygging av samfunnet Antilantis, en ny øy som har steget opp av havet. Programmet appellerer til ungdommer ved at deltakerne bruker PCspill og PDA i interaksjon med eksperimenter i utstillingen på VilVite. B: Journalist for en dag i BT Medielab på VilVite U Journalist Per Jon Odéen, Bergens Tidende V I dette rollespillet løser deltakerne oppdrag som journalister. Tilbudet er for trinn, men benyttes også av videregående skoler. I spillet løser deltakerne oppdrag ved bruk av stasjonære og håndholdte PC-er. Programmet er ledet av en erfaren journalist. Læringsprogrammet er et tilbud ved vitensenteret VilVite i samarbeid med Mediehuset Bergens Tidende. C: Robotprogrammering med LEGO MINDSTORMS B Ole Morten Mortensen, lærer FIRST Scandinavia U Å programmere en robot er morsomt. Aktiviteten gir en grunnleggende forståelse for hva roboter og robotteknologi er. Ved hjelp av robotteknikk og -programmering får deltakerne trening i å finne kreative løsninger på konkrete oppgaver. D: Teknologi- og designverkstedet VilLage U Kai Håkon Sunde, formidler ved VilVite I denne sløydtimen for ungdomskoler får deltakerne delta aktivt i prosessen fra design til ferdig produkt. Mulighetene er mange i et moderne teknologi- og designverksted. Noen av mulighetene presenteres. Seminaret gir deltakerne konkrete ideer for egne verkstedsaktiviteter på sin skole. E: Produksjon av dataspill ved bruk av Kodu. A Derek Robertson, Education Scotland (Foredraget er på engelsk) Velkommen til å utfordre ditt kreative potensial, og samtidig utforske hvordan denne gratis programvaren kan brukes, for eksempel i natur- og samfunnsfag! Ved hjelp av Microsofts gratis Kodu Gamelab software inviteres du til å skape ditt eget dataspill i et 3D landskap med vulkaner, øyer, skoger og personer du kan samhandle med. F: Produksjon av dataspill ved bruk av Scratch. B Charlie Love, Education Scotland (Foredraget er på engelsk). U Scratch er en gratis programvare hvor brukere kan skape interaktiv kunst, animasjoner, fortellinger og spill. Du blir introdusert til hvordan programmering og verktøy i Scratch kan brukes i undervisningen i ulike fag og inviteres blant annet til å utforske hvordan programvaren kan anvendes i matematikkopplæringen Pause Kraften i lekende læring Jon Bing, professor og samfunnsdebattant, Senter for rettsinformatikk UiO Faglig entusiasme er en undervurdert faktor i undervisningen. En entusiast får interesserte elever, studenter eller medarbeidere. Ulike former for spill formidler en slik entusiasme, blant annet fordi spilleren - som er eleven, studenten, læreren eller kanskje forskeren - blir engasjert i å løse oppgaver, og slik blir med på å skape resultatet

7 Praktiske opplysninger Bergen Clarion Hotel Bergen Airport og VilVite, vitensenteret i Bergen. Kveldsarrangement med god stemning Vi gjentar suksessen fra i fjor. Torsdag kveld samles vi på vitensenteret VilVite til aktiviteter og mingling, tapas og dansemusikk fra Two4you. Two4you er et populært band som skaper godt humør og god stemning. Påmelding begge dager: 2.400,- før 1. desember/ 2.800,- etter 1. desember 1500,- for studenter m/bevis Deltakelse en dag: 1300,- før 1. desember 1500,- etter 1. desember 800,- for studenter m/bevis Middag 500,- Tapas og opplevelser på VilVite torsdag kveld. Alle priser er eks mva. Påmelding Avbestilling Påmeldingen er bindende. Ved avmelding innen 1. desember refunderes avgiften fratrukket et gebyr på kr. 500,-. Ved avmelding etter 1. desember refunderes ikke avgiften. Kun skriftlig avmelding er gyldig. Deltakere som er forhindret fra å møte kan erstattes med en annen deltaker. Ved uteblivelse refunderes ikke avgiften. Hotell Clarion Hotel Bergen Airport - kr ,-. Bestilling av rom på IKT i opplæringen

Hvordan ser fremtidens skole ut?

Hvordan ser fremtidens skole ut? Hvordan ser fremtidens skole ut? Sandvika videregående bruker digitale læremidler i alle fag Mangfoldig hverdag på Brandengen skole i Drammen Bilaget distribueres sammen med Aftenposten i juni 2014 FREMTIDENS

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen

Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen Ove Edvard Hatlevik Gunstein Egeberg Gréta Björk Guðmundsdóttir Marit Loftsgarden Massimo Loi Monitor skole 2013 Om digital

Detaljer

Nr. 3. Mars 2008 www.nslf.no. Elevstatsråd s 4

Nr. 3. Mars 2008 www.nslf.no. Elevstatsråd s 4 Nr. 3 Mars 2008 www.nslf.no Elevstatsråd s 4 Ikke alle interaktive tavler er en - 10 ting du bør tenke på før du kjøper en interaktiv tavle Stadig flere skoler ønsker å benytte seg av interaktive tavler

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til: Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo

Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til: Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-01219-3 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med rettighetshaverne er enhver eksemplarfremstilling

Detaljer

Cappelen Damm Akademisk. Barnehagelærerutdanningen

Cappelen Damm Akademisk. Barnehagelærerutdanningen 2015 Cappelen Damm Akademisk Barnehagelærerutdanningen KJÆRE LESER Velkommen til 2015-katalogen for barnehagelærerutdanningen. Her finner du en oversikt over nye titler og utgaver samt andre aktuelle bøker

Detaljer

Skolelederen. Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8. Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8. Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8 s 12: Hvordan anvende positiv psykologi? s 16: Pilotering av skolebasert kompetanseutvikling.

Detaljer

Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019)

Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019) Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019) Innhold Det digitale hamskiftet i larvikskolen - Sikt 3... 2 Forord... 2 Mandat... 2 Medlemmer... 2 Formålet med

Detaljer

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret.

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. Skolelederen Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse Mobbing Tema Sidene 6 9 s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. s 16: Skolelederes skjønn i møte med lovverket. s. 12 s. 16 s. 18 s 18: Balanse mellom

Detaljer

Nr. 10. Desember 2008 www.nslf.no. i Tromsø 2008

Nr. 10. Desember 2008 www.nslf.no. i Tromsø 2008 Nr. 10 Desember 2008 www.nslf.no Landsmøte NSLF i Tromsø 2008 Hva skjer når reformideer skal nedfelles i praksis? s 11 Hvordan kan vi sikre atferd som fremmer beslutningsprosessen? s 18 Spørrespalten:

Detaljer

FØRSKOLEBARN I SAMHANDLING MED DIGITALE VERKTØY

FØRSKOLEBARN I SAMHANDLING MED DIGITALE VERKTØY FØRSKOLEBARN I SAMHANDLING MED DIGITALE VERKTØY En kvalitativ studie om kommunikasjon og deling av erfaringer mellom førskolebarn i pedagogisk aktivitet med bruk av digitale verktøy. Elin Dybdal Simensen

Detaljer

SKOLELEDEREN BØKER UT NETTBRETT INN? Nr. 9 november 2014 Fagblad for skoleledelse. s 4: ESHA-konferanse i Dubrovnik

SKOLELEDEREN BØKER UT NETTBRETT INN? Nr. 9 november 2014 Fagblad for skoleledelse. s 4: ESHA-konferanse i Dubrovnik SKOLELEDEREN Nr. 9 november 2014 Fagblad for skoleledelse BØKER UT NETTBRETT INN? s 4: ESHA-konferanse i Dubrovnik s 6: Professor Pasi Sahlberg: Om skoleledelse og globale reformer s 9: Professor Toby

Detaljer

Nr. 6. Juni 2011 www.nslf.no. Om digital mobbing. Veiledning for utvikling Bruk av digitale tavler Skolebiblioteket en ressurs

Nr. 6. Juni 2011 www.nslf.no. Om digital mobbing. Veiledning for utvikling Bruk av digitale tavler Skolebiblioteket en ressurs Nr. 6 Juni 2011 www.nslf.no Om digital mobbing Veiledning for utvikling Bruk av digitale tavler Skolebiblioteket en ressurs www.greentech.no SUPERBUNDLE Lenovo PC + Skjerm 21.5 Widescreen Windows 7 Core2Duo

Detaljer

MER ENN ET TASTETRYKK:

MER ENN ET TASTETRYKK: MER ENN ET TASTETRYKK: Breivika studentbarnehage, Tromsø, v/ Torstein Unstad, Laila Breivik og Kristin Ryeng. Petter 3 år sitter på gulvet med et digitalt kamera i hendene, han snur det for å ta bilder

Detaljer

Om fremtidig behov for bredbånd i utdanningssektoren

Om fremtidig behov for bredbånd i utdanningssektoren Juni 2003 En utredning for programstyret i HØYKOM Tove Kristiansen Solfrid Grøndahl Doris Jorde Magnus Kvingedal Ingrid Melve/Gunnar Bøe Torbjørn Moe Arne Vegard Sveen Morten Søby Vibeke Kløvstad Skole

Detaljer

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Foreløpig utgave Program Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning PRAKSISFOU DEL XX / seksjonstittel Om

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

SKOLELEDEREN. Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter. s. 26. Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter. s. 26. Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter s. 26 s 8: 900 skoleledere har deltatt på professor Robinsons kurs i Norge i vår s 14: Ny rapport om lærervurdering

Detaljer

Hovedsaken Lærere og IKT Digitale utfordringer 18. NOVEMBER 2011. utdanningsnytt.no

Hovedsaken Lærere og IKT Digitale utfordringer 18. NOVEMBER 2011. utdanningsnytt.no Min favorittlærer 20 «Besserwisserens» favoritt Fotoreportasje 34 Smakens uke Intervju 22 Kast munnkurven Krigen 28 Norske barns takkebrev til Island har dukket opp 19 18. NOVEMBER 2011 utdanningsnytt.no

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år s 8: Aktiv skoleeier med mye på programmet s 12: Prof. Hargreaves og Sahlberg: Hvorfor

Detaljer

Hvordan kan interaktive tavler forbedre teoriundervisningen i den yrkesrettede opplæringen?

Hvordan kan interaktive tavler forbedre teoriundervisningen i den yrkesrettede opplæringen? Hvordan kan interaktive tavler forbedre teoriundervisningen i den yrkesrettede opplæringen? Et yrkesdidaktisk utviklingsprosjekt fra det praktisk-pedagogiske studiet ved Høgskolen i Akershus 2008-2010

Detaljer

Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole?

Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole? Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole? En empirisk undersøkelse Gro Breili Masteroppgave i spesialpedagogikk Institutt for spesialpedagogikk, Det Utdanningsvitenskapelige

Detaljer

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka Tilpasset opplæring Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen Ingunn Weka Masteroppgave i Læring og Tilpasset Opplæring Det Utdanningsvitenskapelige

Detaljer

Mye står på spill. En studie av spillere, spillkompetanse og deres forhold til skolen S Y LV IA HO FF. Forord

Mye står på spill. En studie av spillere, spillkompetanse og deres forhold til skolen S Y LV IA HO FF. Forord S Y LV IA HO FF Mye står på spill En studie av spillere, spillkompetanse og deres forhold til skolen M AS TER OP P GAVE I S KO LE LE DE LS E Vår 2010 Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet Program

Detaljer

Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015. - jf. Opplæringslova 13-10

Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015. - jf. Opplæringslova 13-10 Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015 - jf. Opplæringslova 13-10 Forord Med dette legger vi fram Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO for skole- og barnehageåret 2014-15. I årets

Detaljer

NYE UNDERVISNINGSFORMER OG NY TEKNOLOGI

NYE UNDERVISNINGSFORMER OG NY TEKNOLOGI NYE UNDERVISNINGSFORMER OG NY TEKNOLOGI HOW DO WE TEACH AND LEARN? Forprosjektet BI 2020 skal gjøre BI i stand til å starte det konkrete arbeidet med å posisjonere BI som en innovativ og foretrukken aktør

Detaljer

Skolelederen. Elevbedrift er en unik mulighet s 8. Sarpsborg kommune: Nr. 9 november 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Elevbedrift er en unik mulighet s 8. Sarpsborg kommune: Nr. 9 november 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 9 november 2013 Fagblad for skoleledelse Sarpsborg kommune: Elevbedrift er en unik mulighet s 8 s. 14 s. 16 s.18 s 14: Prof. Robinson: Hvilke kompetanser må skoleledere ha? s 16: OECD-rapport:

Detaljer

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune 1 Innhold Om denne planen 3 Del 1. Grunnlaget for samarbeid og sammenheng 4 Samarbeid, sammenheng og overgang 4 Samarbeidet mellom

Detaljer

Muligheter for bruk av ipad som hjelpemiddel for barn

Muligheter for bruk av ipad som hjelpemiddel for barn Muligheter for bruk av ipad som hjelpemiddel for barn Høgskolen i Sør- Trøndelag, avdeling for Helse og sosialfag, bachelor i ergoterapi, BET2010H, modul 17: prosjektrapport, 2013 Skrevet av: Thea Dihle,

Detaljer