Prosjekt «Lære å lytte på ipad»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjekt «Lære å lytte på ipad»"

Transkript

1 Prosjekt «Lære å lytte på ipad» Prosjektnummer Extrastiftelsen: 2011/3/0322 Sluttrapport, desember 2012

2 Sammendrag Møller Trøndelag kompetansesenter (MTK) har tidligere utviklet et lytteprogram på PC for små hørselshemmede barn. Målgruppen er foreldre og deres små barn som nettopp har fått tilpasset høreapparat og/eller cochleaimplantat(ci). Programmet ligger gratis tilgjengelig på nettet ( I dette prosjektet ble det laget en versjon av Lære å lytte-programmet som fungerer på ipad. Programmet, som er en digital barnebok, passer til bruk på ipad som hånd i hanske. Lære å lytte-programmet tilpasset ipad bidrar til å øke bruken og til barns deltakelse fordi programmet da blir lettere tilgjengelig. Programmet kan lastes ned gratis fra Apples AppStore (finnes under navnet «Lytte»). Lære å lytte-programmet kan betraktes som en digital barnebok som skal være motiverende og inspirerende for å øve opp lytteevnen. Barn som har liten erfaring med å lytte trenger ekstra innsats for å bli nysgjerrige på lyd, og erfare at lyd kan være interessant, spennende, morsomt og nyttig. Lære å lytte-programmet inneholder animerte tegninger som er fengende for små barn. Programmet inneholder ulike moduler med innleste eksempler på hvordan oppgavene kan utføres. Men det oppfordres til at bruker (den voksne) selv snakker og kommuniserer direkte med barnet om det som skjer på skjermen. Programmet er lagt til rette for små barn fra under ett år, og kan også gi barna digital erfaring og kompetanse i en tid hvor digitale medier er en del av hverdagen for alle. Med dette dekkes behovet for en lett, kjapp og bærbar variant av Lær å lytte-programmet som man kan ha tilgjengelig over alt. Med denne versjonen er programmet enkelt å hente fram for foreldre når situasjonen passer. Små barns oppmerksomhetsfokus er raskt skiftende og jo lettere tilgjengelig et slikt program er, jo mer blir det brukt og vil være til nytte. Etter hvert vil barnet selv kunne ta initiativ til bruken, hvilket er betydningsfullt for læringseffekten. Kap 1. Bakgrunn for prosjektet/målsetting Møller Trøndelag kompetansesenter (MTK) hadde tidligere utviklet et lytteprogram på PC for små hørselshemmede barn. Målgruppen er foreldre og deres små barn som nettopp har fått tilpasset høreapparat og/eller cochleaimplantat(ci). Programmet ble gratis tilgjengelig på internett juni 2011 ( I dette prosjektet skulle det lages en versjon av Lær å lytte-programmet som fungerer på ipad. Programmet, som er en digital barnebok, passer til bruk på ipad som hånd i hanske. 1 Animasjonene i programmet måtte konverteres til riktig format, og det måtte lages ny programvare. 1 Jeg flyr!raske små fingre prøver seg frem, finner og triumferer. ipad går inn for landing i barnehagen.

3 Med dette ville man dekke behovet for en lett, kjapp og bærbar variant av Lær å lytteprogrammet som man kan ha tilgjengelig over alt. Med denne versjonen vil programmet være enkelt å hente fram for foreldre når situasjonen passer. Små barns oppmerksomhetsfokus er raskt skiftende og jo lettere tilgjengelig et slikt program er, jo mer blir det brukt og vil være til nytte. Etter hvert vil barnet selv kunne ta initiativ til bruken, hvilket er betydningsfullt for læringseffekten. Lær å lytte-programmet kan betraktes som en digital barnebok som skal være motiverende og inspirerende for å øve opp lytteevnen. Barn som har liten erfaring med å lytte trenger ekstra innsats for å bli nysgjerrige på lyd, og erfare at lyd kan være interessant, spennende, morsomt og nyttig. Lær å lytte-programmet inneholder animerte tegninger som er fengende for små barn. Programmet inneholder ulike moduler med innleste eksempler på hvordan oppgavene kan utføres. Men det oppfordres til at bruker (den voksne) selv snakker og kommuniserer direkte med barnet om det som skjer på skjermen. Lær å lytte lyder er 39 utvalgte talelyder og lydkombinasjoner som finnes i det norske språket. Lydene er valgt fordi de er lette å høre for barnet. Lyder som er lette å høre er lette å imitere. MTK har siden 2005 gitt tilbud om individuell foreldreveiledning, auditiv-verbal tilnærming (AVT). AVT har som mål å gi foreldrene veiledning om hvordan de best kan bidra til å legge til rette for utvikling av lytteferdigheter og tilegnelse av talespråk for sine barn. Barnet er også med i veiledningstimene. AVT vektlegger at foreldrene selv skal kunne følge med på sitt barns utvikling gjennom å kjenne til barns typiske utvikling med hensyn til hørsel, tale, språk, kommunikasjon og kognisjon. Ideen om å utvikle et PC-basert redskap til aktivitet og samspill med lyder kom etter noen års erfaring med å veilede foreldre. Det å legge til rette for samspill hvor det lekes med lyder viser seg ofte å være en utfordring for foreldrene. Lær å lytte-programmet kan gi foreldre muligheter for å leke med lyder sammen med barnet sitt. Programmet vektlegger kommunikasjon og samspill og inneholder veiledning på hvordan det er tenkt brukt. Programmet er lagt til rette for små barn fra under ett år, og kan også gi barna digital erfaring og kompetanse i en tid hvor digitale medier er en del av hverdagen for alle. 2 3 Fornyings-, administrasjons og kirkedepartementet er har utgitt en rapport i 2009; Behov for økt digital kompetanse i barnehagen. Der henvises det til Kunnskapsdepartementets Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver: at barn bør få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til kommunikasjon og innhenting av kunnskap. 4 Fornyings- og administrasjonsdepartementet har i denne sammenheng gjennomført en kartlegging av utstyr, tilgjengelighet og bruk av digitale verktøy i barnehagen. (Bølgan,2009) hvor det beskrives at for okt digitalkompetanse i barne.html?id=546515

4 barna får delta i begrensede digitale aktiviteter. Lær å lytte-programmet tilpasset en ipad vil bidra til å øke bruken og barns deltakelse fordi programmet da blir lett tilgjengelig. Kap 2. Prosjektgjennomføring/Metode Utviklingsavdelingen ved Møller-Trøndelag kompetansesenter har gjennomført prosjektet i samarbeid med pedagoger som jobber med AVT fra Avdeling for hørsel og tegnspråk. Møller-Trøndelag kompetansesenter er en del av det Statlige spesialpedagogiske støttesystemet (Statped). Møller-Trøndelag kompetansesenter har egen kompetanse på programmering for ios og annen nødvendig teknisk kompetanse. Prosjektet har blitt gjennomført etter oppsatt tidsplan, og programmet ble publisert på Apples AppStore 28. november 2012.

5 Kap 3. Resultater og resultatvurdering Programmet fungerer fint på ipad, og det har blitt ganske populært blant brukerne. Det er enkelt i bruk, og den pedagogiske situasjonen blir ryddigere og enklere enn når man bruker PC. Her er en tilbakemelding fra bruker: Hei jenter Her er en gladmelding fra Vest. Sitat fra mail fra mor. «Det var helt topp med lære å lytte lydene på ipaden, han satt fint i ro og ventet på neste lyd. Fikk også god respons av E at han lagde lyder tilbake». Bra, hva???

6 Kap 4. Oppsummering/Konklusjon Lære å lytte (eller bare - Lytte i App Store) er en digital barnebok som er ment å motivere og inspirere hørselshemmede barn til å øve opp evnen til å lytte. I programmet er det 39 moduler, som har hvert sitt lyduttrykk. Det er bilder, animasjoner og sang som gir mening og innhold til lyduttrykkene. Programmet ble først laget til PC, og ligger ute til gratis bruk på Internett på Man kan også kjøpe det som CD-ROM på nettbutikken Mange etterlyste en versjon til ipad i en del situasjoner er dette et mer egnet redskap enn PC når man skal samhandle med barnet. Dette prosjektet gikk ut på å lage en ipad-versjon av programmet. Programmet til ipad ligger til gratis nedlasting på Apple AppStore her:

7 Vedlegg 1 Veiledning i bruk av programmet Her kan man se en demonstrasjon av hvordan programmet kan brukes: LaereAaLytte/source/source/demo/demo.html

8 «Lære å lytte» Lære å lytte er en digital barnebok som er ment å motivere og inspirere barn til å øve opp evnen til å lytte. I programmet er det 39 moduler på menysiden (Velg lyder) får du lett oversikt over modulene ved å scrolle ned siden. Det er lyduttrykk til hver modul. Alle lyder skal ha en mening og etter hvert bety noe for barnet. Med det så menes det at lydene barnet hører må være knyttet til en bestemt ting eller leke, en situasjon eller person. I dette programmet er det bildene og animasjonene som gir mening og innhold til lære og lyttelyder. Lydene i programmet er valgt med bakgrunn i at de er lette å høre for barnet og dermed blir de lettere å imitere. På denne måten øver barn seg på å bruke stemmen sin, og etter hvert begynner lydene å ligne på ord. Husk at uttalen er vi ikke nøye med det tar lang tid å lære seg riktig uttale! «Lære å lytte» lyder er talelyder og lydkombinasjoner som finnes i det norske språket. Lydene er fra ei liste med «Lære å lytte» lyder. Listen finner du som pdf fil under klaffen veiledning. På menysiden klikker du på de lydene du vil aktivisere i programmet. Lydene kommer i den rekkefølgen du har valgt dem. Nå velger jeg spøkelse og fly, og deretter klikker jeg på start. Øverst på siden ser du hvilken lyd som er aktiv. Du har lett tilgang til de andre lydene du har valgt. Det er bare å klikke på knappen neste lyd. Jeg skal nå gå igjennom alle knappene i modulen til lyden OO, og fortelle om tanken bak og hensikten med aktivitetene. De andre modulene har den samme oppbygningen. Første knappen er Hør lyden. Her er det ikke noe bilde. Det er fordi vi ønsker at barnet først og fremst skal lytte til lyden. Ordet HØØØR er en lydfanger som er ment å fange barnets oppmerksomhet. Hensikten med å bruke uttrykket HØØØR er å gi et fast lyduttrykk som barnet etter hvert knytter til det å høre godt etter, og lytte til det som blir sagt. Det er en pause mellom HØØØR og lyden OO, dette er for at barnet skal få tid til å lytte ut lydene. Det er viktig å legge inn en slik pause. Når du ser at barnet gir en eller annen respons på lyden OO, enten ved å endre ansiktsuttrykk eller på annen måte, klikker du raskt på knappen Bilderespons. Da knyttes lyden til spøkelse. Ytringene er snakket inn med barnesentrert stemme. Det er for å gjøre språklydene mest mulig hørbare og lettere å skille fra hverandre. Den neste knappen, som heter Respondere på lyd, er ment som respons til barnet når det bruker stemmen sin, men til å begynne med må du være modell og imitere lyden for så å klikke på Respondere på lyd. Små barn liker aktiviteter der noe blir borte og kommer tilbake igjen. Det har vi lagt inn i knappene Borte vekk og Tilbake. Under Borte vekk knappen er det frasen borte borte som er et mål at barnet skal lære å gjenkjenne. Et viktig prinsipp er at den lyden eller det ordet som skal ha mest fokus kommer til slutt i ytringen. Under knappen Tilbake er det brukt fraser som; Kom hit! Der er til å fange barnets oppmerksomhet. Andre steder i programmet vil du høre uttrykk som oj, næmmen, titt tei! å å, nei og nei. Dette er lydfangere på samme måte som ordet HØØØR.

9 Den siste knappen i modulen er Sang. Sang gir positive opplevelser, men er også viktig for tilegnelsen av talespråk. Sangene er laget først og fremst for å få gjentatt «lære å lytte» lydene på en annen måte. Sangene er enkle og laget til kjente melodier, slik at de skal være lette å synge, når som helst og hvor som helst og så ofte som mulig. Etter at sangen er spilt av fortsetter animasjonen. Snakk med barnet om det dere ser eller syng på egen hånd! Noen av «lære å lytte» lydene er knyttet til objekter som mange ikke synes er en naturlig lyd til objektet, som for eksempel lyden /aaa/ som er knyttet til objektet fly. Dette er gjort fordi det er viktig å ha med alle språklydene i det norske språket. På menysiden kan du velge om du vil ha kvinne eller mannstemme på sangene. Du kan skrive ut sangtekstene. Skriv ut symboler blir tilgjengelig etter hvert som du velger moduler. Velger du Merk alle, kan du skrive ut alle sangtekstene. Du fjerner markeringene ved å klikke Fjern markering. Husk at det går an å skru av lyden. Setningene som er lest inn er ment som eksempler for dere til å kopiere. Når du føler deg trygg på at du snakker på en tilsvarende måte, så skru av lyden og bruk din egen stemme. Gjør det samme som du ville ha gjort om du satt med en pekebok uten tekst. Det er kommunikasjonen mellom deg og barnet som er viktigst.

Lær å lytte på ipad. Lytteprogram på ipad for små hørselshemmede barn

Lær å lytte på ipad. Lytteprogram på ipad for små hørselshemmede barn 1 Lær å lytte på ipad Lytteprogram på ipad for små hørselshemmede barn 1. Bakgrunn for prosjektet Møller Trøndelag kompetansesenter (MTK) har utviklet et lytteprogram på PC for små hørselshemmede barn.

Detaljer

Tegnordbok på iphone

Tegnordbok på iphone Sluttrapport for prosjekt Tegnordbok på iphone prosjektnummer (2009/3/01689) Prosjektansvarlig: Olle Eriksen 1 Sammendrag Bakgrunn for prosjektet/målsetting Møller kompetansesenter har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Lyttetrening etter CI

Lyttetrening etter CI Lyttetrening etter CI Opplæring av pedagoger som skal drive lyttetrening for brukere med hørselshjelpemidler Prosjektnummer Extrastiftelsen: 2010/3/0091 Sluttrapport februar 2012 Prosjektleder: Marion

Detaljer

Mine tegn. Sluttrapport for prosjekt. Prosjektansvarlig: Olle Eriksen. prosjektnummer (2008/0266)

Mine tegn. Sluttrapport for prosjekt. Prosjektansvarlig: Olle Eriksen. prosjektnummer (2008/0266) Sluttrapport for prosjekt Mine tegn prosjektnummer (2008/0266) Prosjektansvarlig: Olle Eriksen 1 Sammendrag Bakgrunn for prosjektet/målsetting Bruk av tegn til barn har vist seg nyttig i mange ulike sammenhenger

Detaljer

Sluttrapport NMT-Pekeboka Signe Torp

Sluttrapport NMT-Pekeboka Signe Torp Sluttrapport NMT-Pekeboka Signe Torp Prosjektet er finansiert med midler fra Extrastiftelsen Prosjektnummer 2012/3/0092 Forord Sammendrag Kap. 1: Bakgrunn og målsetting for prosjektet Kap. 2: Prosjektgjennomføring

Detaljer

IKT-plan for. Meråker, oktober 12.

IKT-plan for. Meråker, oktober 12. IKT-plan for Meråker, oktober 12. IKT- plan for Tollmoen barnehage IKT står for informasjons- og kommunikasjonsteknologi. I Rammeplan for barnehager står det blant annet at barn i barnehagen bør få oppleve

Detaljer

Ole og Mia app Sluttrapport

Ole og Mia app Sluttrapport Ole og Mia app Sluttrapport 1 Forord Prosjekttittelen har blitt endret (fornorsket) i løpet av prosjektperioden fra den opprinnelige «Olle og Mia app» til «Ole og Mia app». Prosjektet er finansiert av

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Hva er viktigst? Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring.

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring. Hvordan kan

Detaljer

INNHOLD. Hva er Smartbok? Verktøy/funksjoner. Innholdsbanken. Skylagring

INNHOLD. Hva er Smartbok? Verktøy/funksjoner. Innholdsbanken. Skylagring Enkel brukermanual INNHOLD Hva er Smartbok? Verktøy/funksjoner Innholdsbanken Skylagring Hva er Smartbok? Smartbok er en digital utgave av Gyldendals kjente læreverk som kan brukes på PC og Mac, på nettbrett

Detaljer

IKT i Blomsterenga barnehage. Plan for utvikling av digitale ferdigheter laget 4.3.15

IKT i Blomsterenga barnehage. Plan for utvikling av digitale ferdigheter laget 4.3.15 IKT i Blomsterenga barnehage Plan for utvikling av digitale ferdigheter laget 4.3.15 Innholdsfortegnelse Formål med IKT i barnehagen...2 Rammeplan...2 Kunnskapsdepartementet...2 Årsplan for barnehagen...3

Detaljer

Hva er Smartbok? Hva er Smartbok- PLUSS? Hvordan får jeg tilgang til Smartboka? Hvor kan jeg bruke Smartboka? Kan jeg miste min Smartbok?

Hva er Smartbok? Hva er Smartbok- PLUSS? Hvordan får jeg tilgang til Smartboka? Hvor kan jeg bruke Smartboka? Kan jeg miste min Smartbok? En introduksjon til Hva er Smartbok? Smartbok er en digital utgave av Gyldendals kjente læreverk som kan brukes på PC og Mac, på nettbrett og kan lastes ned og brukes offline. Hva er Smartbok- PLUSS? I

Detaljer

ifinger med tegnspråk Sluttrapport

ifinger med tegnspråk Sluttrapport ifinger med tegnspråk Sluttrapport 1 Forord Prosjektet er finansiert av Extrastiftelsen gjennom Norges Døveforbund. Det er Statped læringsressurser og teknologiutvikling som har hatt hovedansvaret for

Detaljer

22 V e r k t ø y k a s s a N R 3 2 0 0 6

22 V e r k t ø y k a s s a N R 3 2 0 0 6 22 V e r k t ø y k a s s a N R 3 2 0 0 6 Syng og sans med kort! Det startet med at William på to år kom hjem fra barnehagen og sang «Bæ, bæ, lille lam» til et illustrert sangkort. En genial idé, tenkte

Detaljer

Digital kompetanse. i barnehagen

Digital kompetanse. i barnehagen Digital kompetanse i barnehagen Både barnehageloven og rammeplanen legger stor vekt på at personalet skal støtte det nysgjerrige, kreative og lærevillige hos barna: «Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet,

Detaljer

Nettvett Danvik skole. 4. Trinn 2011

Nettvett Danvik skole. 4. Trinn 2011 Nettvett Danvik skole 4. Trinn 2011 Målet med å vise nettvett Mindre erting og mobbing Trygghet for voksne og barn Alle tar ansvar og sier i fra Personvern kildekritikk Digital mobbing Er e så nøye, a?

Detaljer

Språkkista App. GAN Aschehoug Frokostmøte 10.12.13. v/ Helle Ibsen (Språksenter for barnehagene i Bærum)

Språkkista App. GAN Aschehoug Frokostmøte 10.12.13. v/ Helle Ibsen (Språksenter for barnehagene i Bærum) Språkkista App GAN Aschehoug Frokostmøte 10.12.13 v/ Helle Ibsen (Språksenter for barnehagene i Bærum) Agenda Flerspråklig utvikling IKT i barnehagen Språkkista App Film Veiledningen noen eksempler Utviklingsfaser

Detaljer

PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST - ROA BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST - ROA BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST - ROA BARNEHAGE Rammeplanene for barnehager: 3.1 Kommunikasjon, språk og tekst: Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens

Detaljer

King Kong Erfaren Scratch PDF

King Kong Erfaren Scratch PDF King Kong Erfaren Scratch PDF Introduksjon I dette spillet inspirert av historien om King Kong, skal vi se hvor lett det er å bruke grafikk som ikke allerede ligger i Scratchbiblioteket. I spillet styrer

Detaljer

PROGRESJONS DOKUMENT. Barnehagens fagområder. Barns læringsprosesser

PROGRESJONS DOKUMENT. Barnehagens fagområder. Barns læringsprosesser PROGRESJONS DOKUMENT Barnehagene i SiT jobber ut fra en felles pedagogisk plattform. Den pedagogiske plattformen er beskrevet i barnehagenes årsplaner. Dette dokumentet viser mer detaljer hvordan vi jobber

Detaljer

Erfaringer med bruk av digitalt kamera

Erfaringer med bruk av digitalt kamera Erfaringer med bruk av digitalt kamera 1 Erfaringer med bruk av digitalt kamera Utbredelsen av digitalt kamera har ført til større og lettere tilgang på bildemateriale og stadig flere ser nytten av digitale

Detaljer

Kom i gang med. Kreativitet Programmering Gøy

Kom i gang med. Kreativitet Programmering Gøy Kom i gang med Kreativitet Programmering Gøy Versjon 1.4 Start opp er et nytt programmeringsspråk. Med Scratch kan du lage dine egne interaktive animasjoner, spill og musikk. Scratch er gratis og kan lastes

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, OKTOBER 2013. Hei alle sammen! Da er oktober over og for en flott måned vi har hatt. Vi har hatt flere uker med kjekke studenter og gjort aktiviteter knyttet opp til oppgavene

Detaljer

APPTIPS. Primær fagområde. Andre fagområder. Barnas fortellinger. Hent inn bilder fra andre apper, lag bok: Kommunikasjon, språk og tekst

APPTIPS. Primær fagområde. Andre fagområder. Barnas fortellinger. Hent inn bilder fra andre apper, lag bok: Kommunikasjon, språk og tekst APPTIPS Book Creator digital bok http://norlandiabarnehagene.blogspot.no Primær fagområde Kommunikasjon, språk og tekst Kunst, kultur og kreativitet Andre fagområder Avhenger av tilnærming og innhold Barnas

Detaljer

Lek og læring med digitale verktøy i barnehagene i Lillehammer

Lek og læring med digitale verktøy i barnehagene i Lillehammer Lek og læring med digitale verktøy i barnehagene i Lillehammer MÅL: Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet

Detaljer

De eldste i barnehagen

De eldste i barnehagen De eldste i barnehagen HØBB barnehager LIVSLANGT LÆRINGSPERSPEKTIV Det skal være sammenheng mellom barnehagens rammeplan og skolens læreplaner et livslangt læringsperspektiv. Rammeplanen for barnehagen

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft PowerPoint 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven. Finne det du trenger Klikk en

Detaljer

Kartlegging av språkmiljø og Kartlegging av språkutvikling Barnehageenheten Bydel Stovner 2012-2013

Kartlegging av språkmiljø og Kartlegging av språkutvikling Barnehageenheten Bydel Stovner 2012-2013 Kartlegging av språkmiljø og Kartlegging av språkutvikling Barnehageenheten Bydel Stovner 2012-2013 Bakgrunnen for Kartleggingsverktøyet: I 2006 skulle vi vurdere hvilket kartleggingsverktøy som kunne

Detaljer

Last ned Barnets ni personlighetstyper - Camilla Eftevaag. Last ned

Last ned Barnets ni personlighetstyper - Camilla Eftevaag. Last ned Last ned Barnets ni personlighetstyper - Camilla Eftevaag Last ned Forfatter: Camilla Eftevaag ISBN: 9788230330050 Antall sider: 126 Format: PDF Filstørrelse:38.44 Mb Som mor, coach, rådgiver og barnehageeier

Detaljer

Last ned Tysk språkkurs Fortsettelseskurs - Univerb. Last ned

Last ned Tysk språkkurs Fortsettelseskurs - Univerb. Last ned Last ned Tysk språkkurs Fortsettelseskurs - Univerb Last ned Forfatter: Univerb ISBN: 9789173615808 Format: PDF Filstørrelse: 13.15 Mb Med Univerbs språkkurs er det lettere å lære seg språk på egen hånd!

Detaljer

Årsplan. Slingrebekken barnehage. Barnehageåret

Årsplan. Slingrebekken barnehage. Barnehageåret Årsplan Slingrebekken barnehage Barnehageåret 2016/ 2017 1 Presentasjon av barnehagen: Slingrebekken barnehage er en kommunal barnehage som åpnet 8. oktober 2001. Slingrebekken barnehage har 4 avdelinger;

Detaljer

Last ned Fransk språkkurs Fortsettelseskurs - Univerb. Last ned

Last ned Fransk språkkurs Fortsettelseskurs - Univerb. Last ned Last ned Fransk språkkurs Fortsettelseskurs - Univerb Last ned Forfatter: Univerb ISBN: 9789173615549 Format: PDF Filstørrelse: 13.56 Mb Med Univerbs språkkurs er det lettere å lære seg språk på egen hånd!

Detaljer

Last ned Spansk språkkurs Fortsettelseskurs - Univerb. Last ned

Last ned Spansk språkkurs Fortsettelseskurs - Univerb. Last ned Last ned Spansk språkkurs Fortsettelseskurs - Univerb Last ned Forfatter: Univerb ISBN: 9789173615747 Format: PDF Filstørrelse: 19.47 Mb Med Univerbs språkkurs er det lettere å lære seg språk på egen hånd!

Detaljer

Last ned Italiensk språkkurs Fortsettelseskurs - Univerb. Last ned

Last ned Italiensk språkkurs Fortsettelseskurs - Univerb. Last ned Last ned Italiensk språkkurs Fortsettelseskurs - Univerb Last ned Forfatter: Univerb ISBN: 9789173615600 Format: PDF Filstørrelse: 13.73 Mb Med Univerbs språkkurs er det lettere å lære seg språk på egen

Detaljer

TegnBrum1 er et program for barn på førskolenivå med språk- og kommunikasjonsvansker som bruker Tegnspråk eller tegn til tale/norsk med tegnstøtte.

TegnBrum1 er et program for barn på førskolenivå med språk- og kommunikasjonsvansker som bruker Tegnspråk eller tegn til tale/norsk med tegnstøtte. TegnBrum1 er et program for barn på førskolenivå med språk- og kommunikasjonsvansker som bruker Tegnspråk eller tegn til tale/norsk med tegnstøtte. TegnBrum1 inneholder to moduler fra den populære TegnRom-serien

Detaljer

Extrafilm på tegnspråk

Extrafilm på tegnspråk Extrafilm på tegnspråk Sluttrapport Prosjektansvarlig: Olle Eriksen 1 Forord Prosjektet er finansiert av Extrastiftelsen gjennom Norges Døveforbund. Det er Statped, avdeling for læringsressurser og teknologiutvikling

Detaljer

ÅRSPLAN SVELVIK BARNEHAGE Lille Åsgt Svelvik Telefon e-post:

ÅRSPLAN SVELVIK BARNEHAGE Lille Åsgt Svelvik Telefon e-post: ÅRSPLAN 2010-2011 SVELVIK BARNEHAGE Lille Åsgt. 1 3060 Svelvik Telefon 33772332 e-post: svelvik.barnehage@svelvik.kommune.no VISJON For virksomheten Tømmerås skole og Svelvik barnehage: SAMMEN FOR GOD

Detaljer

Pedagogisk plattform for Frelsesarmeens barnehager

Pedagogisk plattform for Frelsesarmeens barnehager Pedagogisk plattform for Frelsesarmeens barnehager Frelsesarmeens barnehager Vennskap og mestring i barndommens klatrestativ I Frelsesarmeens barnehager vil vi utruste barna til dager i alle farger; de

Detaljer

Last ned. Med Univerbs språkkurs er det lettere å lære seg språk på egen hånd! Univerbs språkkurs bygger på den velkjente metoden LYTT - GJENTA - LÆR.

Last ned. Med Univerbs språkkurs er det lettere å lære seg språk på egen hånd! Univerbs språkkurs bygger på den velkjente metoden LYTT - GJENTA - LÆR. Last ned Spansk påbygningskurs - Univerb Last ned Forfatter: Univerb ISBN: 9789173615723 Format: PDF Filstørrelse: 16.76 Mb Med Univerbs språkkurs er det lettere å lære seg språk på egen hånd! Univerbs

Detaljer

Steg 1: Hente grafikk fra nettet

Steg 1: Hente grafikk fra nettet Scratch King Kong Skrevet av: Samuel Erik Abildsø og Geir Arne Hjelle Kurs: Scratch Tema: Blokkbasert, Spill, Animasjon Fag: Engelsk, Kunst og håndverk, Matematikk, Programmering Klassetrinn: 1.-4. klasse,

Detaljer

Månedsbrev august og september for Småbarnsfløyen

Månedsbrev august og september for Småbarnsfløyen 1 Månedsbrev august og september for Småbarnsfløyen Hei alle sammen! Velkommen til nytt og spennende barnehageår på Småbarnsfløyen. Vi gleder oss til å bli kjent med både små og store - til å leke, lære

Detaljer

Ditt barn kan skrive. Prinsdalstoppen barnehageområde 1

Ditt barn kan skrive. Prinsdalstoppen barnehageområde 1 Ditt barn kan skrive Prinsdalstoppen barnehageområde 1 Barn skriver fra de er små. Barn introduserer seg selv til skrivingen ved å være nysgjerrige, prøve seg fram og oppdage sammenhengene etter hvert.

Detaljer

CI hva du hører. Lyttetrening til personer med cochleaimplantat (CI) 1) Bakgrunn for prosjektet. 2) Prosjektets målsetting

CI hva du hører. Lyttetrening til personer med cochleaimplantat (CI) 1) Bakgrunn for prosjektet. 2) Prosjektets målsetting CI hva du hører Lyttetrening til personer med cochleaimplantat (CI) Olle Eriksen, Møller kompetansesenter 1) Bakgrunn for prosjektet Mange døve og sterkt tunghørte har liten eller ingen nytte av vanlige

Detaljer

Vi har alle en historie å fortelle... StoryStarter fra LEGO Education SKRIV DEG TIL LESING KOMMUNIKASJON SAMARBEID KREATIVITET

Vi har alle en historie å fortelle... StoryStarter fra LEGO Education SKRIV DEG TIL LESING KOMMUNIKASJON SAMARBEID KREATIVITET Vi har alle en historie å fortelle... StoryStarter fra LEGO Education SKRIV DEG TIL LESING KOMMUNIKASJON SAMARBEID KREATIVITET StoryStarter Dagens nyheter En morsom, praktisk og samarbeidsorientert måte

Detaljer

Last ned Arabisk språkkurs Grunnkurs - Ann-Charlotte Wennerholm. Last ned

Last ned Arabisk språkkurs Grunnkurs - Ann-Charlotte Wennerholm. Last ned Last ned Arabisk språkkurs Grunnkurs - Ann-Charlotte Wennerholm Last ned Forfatter: Ann-Charlotte Wennerholm ISBN: 9789173615341 Format: PDF Filstørrelse: 10.96 Mb Med Univerbs språkkurs er det lettere

Detaljer

PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012. http://lokkeveien.modum.kommune.no/

PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012. http://lokkeveien.modum.kommune.no/ PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012 http://lokkeveien.modum.kommune.no/ Innledning Godt nytt år til alle! Vi ser frem til å starte på vårhalvåret, og vi fortsetter det pedagogiske arbeidet med ekstra

Detaljer

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015 Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: ABC-en Odd Haugstad. Leseverket består av to hoveddeler: 1. Forberedende trening 2. Direkte arbeid med skriftspråket Den

Detaljer

ipad Uke 46 2015-11-09

ipad Uke 46 2015-11-09 ipad PC Uke 46 2015-11-09 MGFteam Yammer Chromecast forening og grupper Forening: MGFteam.org Gruppe(r): MGFteam.org Nettsted: MGFteam.no Sosial samhandling kunnskapsutveksling og effektivt samarbeid Strømme

Detaljer

Hva er TegnBehandler?

Hva er TegnBehandler? Hva er TegnBehandler? TegnBehandler er et program som er utviklet for tegnspråkanalyse, men det kan også brukes til annen type arbeid hvor man vil analysere video og knytte kommentarer til videoen (MarteMeo,

Detaljer

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv «Å tro at det ikke finnes virus på Mac er dessverre litt

Detaljer

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2013/2014

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2013/2014 Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2013/2014 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: ABC-en Odd Haugstad. Leseverket består av to hoveddeler: 1. Forberedende trening 2. Direkte arbeid med skriftspråket Den

Detaljer

Last ned. Med Univerbs språkkurs er det lettere å lære seg språk på egen hånd! Univerbs språkkurs bygger på den velkjente metoden LYTT - GJENTA - LÆR.

Last ned. Med Univerbs språkkurs er det lettere å lære seg språk på egen hånd! Univerbs språkkurs bygger på den velkjente metoden LYTT - GJENTA - LÆR. Last ned Gresk språkkurs Grunnkurs - Univerb Last ned Forfatter: Univerb ISBN: 9789173615587 Format: PDF Filstørrelse: 26.59 Mb Med Univerbs språkkurs er det lettere å lære seg språk på egen hånd! Univerbs

Detaljer

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken -

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken - Lærebok Opplæring i CuraGuard 1 Med dette heftet gis en innføring i hvordan bruke CuraGuard og andre sosiale medieplattformer med fokus på Facebook. Heftet er utviklet til fri bruk for alle som ønsker

Detaljer

Jo, Boka som snakker har så mange muligheter innebygget at den kan brukes fra barnehagen og helt opp til 10. klasse.

Jo, Boka som snakker har så mange muligheter innebygget at den kan brukes fra barnehagen og helt opp til 10. klasse. Kom godt i gang med Boka som snakker Forord Denne utgaven av Boka som snakker er en videreutvikling av den snart 20 år gamle utgaven av et program som bare fortsetter å være en hit på skolene. Og hvorfor

Detaljer

Last ned. Med Univerbs språkkurs er det lettere å lære seg språk på egen hånd! Univerbs språkkurs bygger på den velkjente metoden LYTT - GJENTA - LÆR.

Last ned. Med Univerbs språkkurs er det lettere å lære seg språk på egen hånd! Univerbs språkkurs bygger på den velkjente metoden LYTT - GJENTA - LÆR. Last ned Tysk språkkurs Grunnkurs - Univerb Last ned Forfatter: Univerb ISBN: 9789173615822 Format: PDF Filstørrelse: 13.31 Mb Med Univerbs språkkurs er det lettere å lære seg språk på egen hånd! Univerbs

Detaljer

Last ned. Med Univerbs språkkurs er det lettere å lære seg språk på egen hånd! Univerbs språkkurs bygger på den velkjente metoden LYTT - GJENTA - LÆR.

Last ned. Med Univerbs språkkurs er det lettere å lære seg språk på egen hånd! Univerbs språkkurs bygger på den velkjente metoden LYTT - GJENTA - LÆR. Last ned Spansk språkkurs Grunnkurs - Univerb Last ned Forfatter: Univerb ISBN: 9789185615537 Format: PDF Filstørrelse: 17.95 Mb Med Univerbs språkkurs er det lettere å lære seg språk på egen hånd! Univerbs

Detaljer

Last ned. Med Univerbs språkkurs er det lettere å lære seg språk på egen hånd! Univerbs språkkurs bygger på den velkjente metoden LYTT - GJENTA - LÆR.

Last ned. Med Univerbs språkkurs er det lettere å lære seg språk på egen hånd! Univerbs språkkurs bygger på den velkjente metoden LYTT - GJENTA - LÆR. Last ned Russisk språkkurs Grunnkurs - Univerb Last ned Forfatter: Univerb ISBN: 9789173615709 Format: PDF Filstørrelse: 23.56 Mb Med Univerbs språkkurs er det lettere å lære seg språk på egen hånd! Univerbs

Detaljer

Last ned Italiensk språkkurs Grunnkurs - Univerb. Last ned

Last ned Italiensk språkkurs Grunnkurs - Univerb. Last ned Last ned Italiensk språkkurs Grunnkurs - Univerb Last ned Forfatter: Univerb ISBN: 9789173615624 Format: PDF Filstørrelse: 11.18 Mb Med Univerbs språkkurs er det lettere å lære seg språk på egen hånd!

Detaljer

Last ned Tysk påbygningskurs - Ewa Z Gustafsson. Last ned

Last ned Tysk påbygningskurs - Ewa Z Gustafsson. Last ned Last ned Tysk påbygningskurs - Ewa Z Gustafsson Last ned Forfatter: Ewa Z Gustafsson ISBN: 9789173615785 Format: PDF Filstørrelse: 15.50 Mb Med Univerbs språkkurs er det lettere å lære seg språk på egen

Detaljer

Last ned Japansk språkkurs Grunnkurs - Univerb. Last ned

Last ned Japansk språkkurs Grunnkurs - Univerb. Last ned Last ned Japansk språkkurs Grunnkurs - Univerb Last ned Forfatter: Univerb ISBN: 9789173615648 Format: PDF Filstørrelse: 11.15 Mb Med Univerbs språkkurs er det lettere å lære seg språk på egen hånd! Univerbs

Detaljer

STORKLUBBEN REGNBUEN BARNEHAGE. Elle melle Deg fortelle Skipet går Ut i år Rygg i rand To i spann Snipp snapp snute - Du er ute.

STORKLUBBEN REGNBUEN BARNEHAGE. Elle melle Deg fortelle Skipet går Ut i år Rygg i rand To i spann Snipp snapp snute - Du er ute. STORKLUBBEN 2014-2015 REGNBUEN BARNEHAGE Elle melle Deg fortelle Skipet går Ut i år Rygg i rand To i spann Snipp snapp snute - Du er ute. 1 FORORD Dette er en årsplan for Storklubben ved Regnbuen Barnehage.

Detaljer

Forord. Sammendrag. Kap. 1: Bakgrunn og målsetting for prosjektet. Kap. 2: Prosjektgjennomføring. Kap. 3: Resultatvurdering

Forord. Sammendrag. Kap. 1: Bakgrunn og målsetting for prosjektet. Kap. 2: Prosjektgjennomføring. Kap. 3: Resultatvurdering Forord Sammendrag Kap. 1: Bakgrunn og målsetting for prosjektet Kap. 2: Prosjektgjennomføring Kap. 3: Resultatvurdering Kap. 4: Oppsummering og videre planer 2 Forord Denne rapporten er en beskrivelse

Detaljer

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden Om a leve med nedsatt horsel Forsiden Mangler forsidebildet Må ikke ha det. Snakker vi om på tlf. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble Innledning Moren Vi blir også kjent med Joakims mor

Detaljer

Skrevet av barnehagenettverket 2015. Skal opp til revidering hvert år. Tilrådd i OK-forum 10.04.15

Skrevet av barnehagenettverket 2015. Skal opp til revidering hvert år. Tilrådd i OK-forum 10.04.15 Skrevet av barnehagenettverket 2015. Skal opp til revidering hvert år. Tilrådd i OK-forum 10.04.15 Innledning: IKT står for informasjons- og kommunikasjonsteknologi. I Rammeplan for barnehagen står det

Detaljer

STORKLUBBEN REGNBUEN BARNEHAGE. Elle melle Deg fortelle Skipet går Ut i år Rygg i rand To i spann Snipp snapp snute - Du er ute.

STORKLUBBEN REGNBUEN BARNEHAGE. Elle melle Deg fortelle Skipet går Ut i år Rygg i rand To i spann Snipp snapp snute - Du er ute. STORKLUBBEN 2012-2013 REGNBUEN BARNEHAGE Elle melle Deg fortelle Skipet går Ut i år Rygg i rand To i spann Snipp snapp snute - Du er ute. 1 FORORD Dette er en årsplan for Storklubben ved Regnbuen Barnehage.

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Last ned Thailandsk språkkurs Grunnkurs - Univerb. Last ned

Last ned Thailandsk språkkurs Grunnkurs - Univerb. Last ned Last ned Thailandsk språkkurs Grunnkurs - Univerb Last ned Forfatter: Univerb ISBN: 9789173615761 Format: PDF Filstørrelse: 25.65 Mb Med Univerbs språkkurs er det lettere å lære seg språk på egen hånd!

Detaljer

Trygg bruk av nye medier. Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet

Trygg bruk av nye medier. Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet Trygg bruk av nye medier Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet Hvem er vi? - Medietilsynets Trygg bruk-prosjekt jobber for trygg bruk av nye digitale medier for barn og unge i sær nett og mobil

Detaljer

Digitale broer mellom barnehage og skole.

Digitale broer mellom barnehage og skole. Digitale broer mellom barnehage og skole. "Hvordan kan vi legge til rette for at barns erfaringer fra barnehagen oppleves som relevante og viktige når de starter på skolen?" Kristin Skage kristin.skage@bergen.kommune.no

Detaljer

Velkommen. Lekende, lærende og skapende workshop med bruk av app. Etablert 1.jan.

Velkommen. Lekende, lærende og skapende workshop med bruk av app. Etablert 1.jan. Etablert 1.jan Velkommen Lekende, lærende og skapende workshop med bruk av app www.iktsenteret.no Hvorfor skal vi jobbe med digital kreativitet i barnehagen Kreativitet er sentralt i barnehageloven ( 2):

Detaljer

Hvordan jobber vi med medvirkning i Asker gård barnehage?

Hvordan jobber vi med medvirkning i Asker gård barnehage? Hvordan jobber vi med medvirkning i Asker gård barnehage? Hvordan jobber vi med medvirkning i Asker gård barnehage? Vi gir barna mulighet til å påvirke sin egen hverdag og barnehagens fellesliv ved at

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i faget, på 3. og 4.trinn (hentet fra Utdanningsdirektoratet sin hjemmeside):

Grunnleggende ferdigheter i faget, på 3. og 4.trinn (hentet fra Utdanningsdirektoratet sin hjemmeside): RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i engelsk for 3. og 4. trinn 2017/18 Grunnleggende ferdigheter i faget, på 3. og 4.trinn (hentet fra Utdanningsdirektoratet sin hjemmeside): Muntlige ferdigheter:

Detaljer

fokus på lek! eventyr Alfabetet, tall og ordbilder regn, snø og is sykdom

fokus på lek! eventyr Alfabetet, tall og ordbilder regn, snø og is sykdom Februar I februar skjer det litt av hvert og vi starter opp med et nytt prosjekt! Dette kommer vi nærmere inn på etter vi forteller om hvordan vi har hatt det i januar. Januar har vært en oppstartsmåned

Detaljer

Refleksjonsnotat Web.

Refleksjonsnotat Web. Refleksjonsnotat Web. www.kildebruk.host22.com Mariell Hagen Hovedoppgaven i Web Webdesign: opphavsrett og bruk av kilder Vi har hatt prosjektperiode i litt over 2 uker. Oppgaven var at vi skulle lage

Detaljer

Lytter, observerer og gir respons i samhandling med barn og voksen. Får varierte og rike erfaringer som er viktig for å forstå begreper.

Lytter, observerer og gir respons i samhandling med barn og voksen. Får varierte og rike erfaringer som er viktig for å forstå begreper. PLAN FOR SPRÅKARBEIDET I RØSSLYNGVEIEN BARNEHAGE Språket er verktøyet for tankene våre, det er grunnlaget for vår sosiale og emosjonelle utvikling. Språket er redskapet vi trenger for å lære å lese og

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Barns møter med litteratur og tidlig skriving 18. oktober Heidi Sandø

Barns møter med litteratur og tidlig skriving 18. oktober Heidi Sandø Barns møter med litteratur og tidlig skriving 18. oktober 2017 Heidi Sandø Rammeplan Tidlig skriving Barns møter med litteratur Ny rammeplan for barnehagen Rammeplan for fremtidens barnehager Barnehagen

Detaljer

innenfor grafisk design i fremtiden. Dette fordi jeg selv ønsker at jeg en dag vil bli en av dem.

innenfor grafisk design i fremtiden. Dette fordi jeg selv ønsker at jeg en dag vil bli en av dem. RAPPORT - INFOGRAFIKK 1. HVA GIKK OPPGAVEN UT PÅ? Ved bruk av opptaksprøvene til Westerdals, så valgte jeg en oppgave som gikk ut på å benytte infografikk for å vise høyskolens utvikling. Men siden jeg

Detaljer

Skjema for egenvurdering

Skjema for egenvurdering Skjema for egenvurdering barnehagens arbeid med språk og språkmiljø I denne delen skal du vurdere påstander om nåværende praksis i barnehagen opp mot slik du mener det bør være. Du skal altså ikke bare

Detaljer

Halloweenimasjon Introduksjon Scratch PDF

Halloweenimasjon Introduksjon Scratch PDF Halloweenimasjon Introduksjon Scratch PDF Introduksjon Vi vil her se på hvordan vi kan lage forskjellige animasjoner med et Halloween-tema. Disse kan vi enten dele med vennene våre gjennom Scratch, eller

Detaljer

FAQ community. Ofte stilte spørsmål. Hvordan lager jeg fotoalbum? Gå inn på bilder i menyen øverst på siden. Klikk på nytt bildegalleri knappen.

FAQ community. Ofte stilte spørsmål. Hvordan lager jeg fotoalbum? Gå inn på bilder i menyen øverst på siden. Klikk på nytt bildegalleri knappen. FAQ community Ofte stilte spørsmål Hvordan lager jeg fotoalbum? Gå inn på bilder i menyen øverst på siden. Klikk på nytt bildegalleri knappen. Du vil nå få opp en boks hvor du kan legge inn navn på albumet

Detaljer

Last ned Portugisisk språkkurs Grunnkurs - Univerb. Last ned

Last ned Portugisisk språkkurs Grunnkurs - Univerb. Last ned Last ned Portugisisk språkkurs Grunnkurs - Univerb Last ned Forfatter: Univerb ISBN: 9789173615686 Format: PDF Filstørrelse: 12.03 Mb Med Univerbs språkkurs er det lettere å lære seg språk på egen hånd!

Detaljer

«Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg at jeg kan klare!» PIPPI

«Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg at jeg kan klare!» PIPPI «Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg at jeg kan klare!» PIPPI VI SOM JOBBER PÅ STJERNEBARNA: Soneleder: Anette Svendsen Pedagogisk leder: Rita Skoglund Fagarbeider: Gudrun Nilsen Fagarbeider:

Detaljer

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv «Å tro at det ikke finnes virus på Mac er dessverre litt

Detaljer

Årsplan for gul og grønn gruppe

Årsplan for gul og grønn gruppe Årsplan for gul og grønn gruppe 7 barn på grønn gruppe. 2 jenter og 5 gutter 3 barn på gul gruppe. 1 jente og 2 gutter. Hverdagen vår vil bestå av fast dagsrytme og rutiner. Mandager er temadag. For at

Detaljer

ÅRSPLAN I MUSIKK 1-2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2011/2012 LÆRER: TURID NILSEN

ÅRSPLAN I MUSIKK 1-2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2011/2012 LÆRER: TURID NILSEN ÅRSPLAN I MUSIKK 1-2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2011/2012 LÆRER: TURID NILSEN MÅLENE ER FRA LÆRERPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET 2006 OG VEKTLEGGER HVA ELEVENE SKAL HA TILEGNET SEG ETTER 2.TRINN Grunnleggende

Detaljer

KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL VURDERING Muntlig kommunikasjon lytte etter, gjenfortelle,

KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL VURDERING Muntlig kommunikasjon lytte etter, gjenfortelle, KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL VURDERING Muntlig kommunikasjon lytte etter, gjenfortelle, 3. Gjenfortelle og forklare hva leseleksen handlet om forklare og reflektere over innholdet i muntlige Lytte til ulike

Detaljer

Mmm Vi sier et eller annet sted i dette materiellet, i den skriftlige delen, så sier vi det kreves en landsby for å oppdra et barn og..

Mmm Vi sier et eller annet sted i dette materiellet, i den skriftlige delen, så sier vi det kreves en landsby for å oppdra et barn og.. TRINN 4 Trinn 4 Torill Barnets andre leveår. Tema for trinnet er tospråklig og tokulturell oppvekst og familieliv. Også snakker man om hva man skal se på ved start i barnehage. Observasjon av hvordan barnet

Detaljer

Årsplan i norsk, 2. trinn

Årsplan i norsk, 2. trinn Årsplan i norsk, 2. trinn 2016-2017 Tid Emne Kompetansemål Læringsmål Lærestoff Aktiviteter og konkretisering 35 Alfabetuke -repetere alle bokstavene Elev skal kunne lese store og små trykte bokstaver.

Detaljer

Kjære unge dialektforskere,

Kjære unge dialektforskere, Kjære unge dialektforskere, Jeg er imponert over hvor godt dere har jobbet siden sist vi hadde kontakt. Og jeg beklager at jeg svarer dere litt seint. Dere har vel kanskje kommet enda mye lenger nå. Men

Detaljer

Vi ønsker dere en fin høstmåned!

Vi ønsker dere en fin høstmåned! Da var vi godt i gang med høsten og heldigvis har det vært flere fine dager på oss den siste tiden. Utetiden blir med en gang mye lettere for barna når været er med oss. Barna kan ha lettere klær på seg

Detaljer

Lokal læreplan i norsk 2. klasse

Lokal læreplan i norsk 2. klasse Lokal læreplan i norsk 2. klasse Lærebok: Zeppelin B Antall uker Muntlige kommunikasjon Zeppelin B og C. Tempolex. Leselos. Leseplanen. Målsjekken Leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder,

Detaljer

De pedagogiske tilbudene

De pedagogiske tilbudene De pedagogiske tilbudene Når det skal utarbeides et tilbud for hørselshemmede barn, må dette skje i nært samarbeid med barnets foreldre. Det betyr at det må legges stor vekt på hvilket tilbud foreldrene

Detaljer

Kommunikasjon - AKK. 2 åringen min sier mamma, men snakker ikke mer enn det. Hvordan kan jeg hjelpe henne å komme i gang?

Kommunikasjon - AKK. 2 åringen min sier mamma, men snakker ikke mer enn det. Hvordan kan jeg hjelpe henne å komme i gang? Av Logoped Elvira Ashby fra Hatten Forlag/Hatten Education. Kommunikasjon - AKK Hjelp barnet å komme i gang. 2 åringen min sier mamma, men snakker ikke mer enn det. Hvordan kan jeg hjelpe henne å komme

Detaljer

Hva skjer med oss nå? Sluttrapport. Forebygging 2015/FB8480 «Hva skjer med oss nå?» Cerebral Parese-foreningen

Hva skjer med oss nå? Sluttrapport. Forebygging 2015/FB8480 «Hva skjer med oss nå?» Cerebral Parese-foreningen Sluttrapport Forebygging 2015/FB8480 «Hva skjer med oss nå?» Cerebral Parese-foreningen 1 Forord: Hensikten med denne rapporten er først og fremst å vise hva vi har fått til for midlene fra ExtraStiftelsen.

Detaljer

Last ned Sanger fra Lindisfarne. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Sanger fra Lindisfarne Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Sanger fra Lindisfarne. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Sanger fra Lindisfarne Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Sanger fra Lindisfarne Last ned ISBN: 9788254311394 Antall sider: 91 Format: PDF Filstørrelse:25.13 Mb Med "Sanger fra Lindisfarne" får du nye sanger vestfra. Tekstene er inspirert av den keltiske

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LUNTA 2016/2017

ÅRSPLAN FOR LUNTA 2016/2017 ÅRSPLAN FOR LUNTA 2016/2017 1 Velkommen til et nytt barnehageår i Dynamitten barnehage. Vi gleder oss til et fint og lekende år! På Lunta har vi vi barna: Albert, Liana, Tiril, Magnus, Max Emil, Isabelle,

Detaljer

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter IKT og digital kompetanse er et nasjonalt satsningsområde. I Kunnskapsdepartementets strategiplan for utvikling av kompetanse og rekruttering i

Detaljer