Årsmøtereferat fra årsmøtet Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl Klubbhuset - Tjuvholmen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015. Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00. Klubbhuset - Tjuvholmen"

Transkript

1 Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015 Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl Klubbhuset - Tjuvholmen Årsmøte fulgte følgende dagsorden: 1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. 2. Årsberetning 3. Fastsetting av kontingent, havneavgifter og eventuelle andre avgifter 4. Revidert regnskap og budsjett 5. Innkomne saker 6. Valg av: a) Styre etter vedtektenes 5. b) Arrangements- og uthavnskomite på 4 medlemmer for 2 år, slik at det velges 2 nye hvert år. Komiteen bør være representert med medlemmer fra begge havner. c) Valgkomite på 3 medlemmer, slik at lederen går ut, og det velges et nytt medlem hvert år. Alle valg gjelder for hele valgperioden. Innkallingen ble godkjent av samtlige tilstedeværende. Bjørn Erik Jønsberg ble valgt til møteleder, og Eyvind Harder valgt til referent. 43 stemmeberettigede var til stede ved åpningen av møtet kl Side 1 av 17 Årsmøtereferat for Hamar Båtforening 1. april 2015

2 Sak 2 Styrets årsberetning for 2014 Årsberetningene ble lest av Yngve Tomter Generelt: v/ formann Yngve Tomter Vi har i sesongen 2014 fortsatt arbeidet fra foregående år og holdt god kontinuitet for alle pågående aktiviteter og funksjoner samt tilrettelagt for en ny båtsesong. Vi hadde for sesongen 2014 et tilsvarende vedlikeholds behov i vårt bryggeanlegg som i I tillegg ble det det skiftet ut et betongelement og investert i 2 nye elementer for å øke antall båtplasser. Vår nye bølgebryter har beskyttet vårt anlegg meget tilfredsstillende også gjennom 2014 sesongen. Andre og mindre skader på våre brygger etter vinteren ble reparert på dugnad slik at bryggeanleggene kunne benyttes for alle til sesongstart. Styrets medlemmer har utført et betydelig arbeid og fungert godt sammen i driftsåret. Vi har forbedret rutiner og informasjonsflyt og ny hjemmeside er utviklet og tatt i bruk. Også i år registrerer vi meget godt dugnadsarbeid av våre medlemmer, dette har bidratt til en god kontinuitet på alle områder. Generelt: v/ sekretær og ass. kasserer, Eyvind Harder Sekretær har en del faste oppgaver som mottak av det meste av e-post, som blir videresendt til rette vedkommende i styret. Sekretær har i tillegg henting av post i postboks og videreføre dette til rette vedkommende i styret. Sekretær tar seg også av fakturaer, som blir sjekket med ansvarlig for det som er bestilt av materiell og innkjøp, før den blir overlatt til betaling av kasserer. Utkjøring av fakturaer og pakking og utsending av disse til 800 medlemmer. I tillegg har sekretær ansvar for referat fra styremøter og utlegging av dette på vår hjemmeside. Ved utløpet av 2014 var det ca. 800 registrerte medlemmer i Hamar Båtforening. Vaktholdet v/ Vaktansvarlig Morten Vardeberg Vaktsjefen har hatt ansvaret for å administrere vaktholdet ved Brygga og Tjuvholmen. Gjennomføringen har gått greit uten store problemer. Automatisk SMSvarsling om vakttidspunkt til vaktene fungerer fint og er nok mye av årsaken til dette. Mange er flinke til å observere og rapportere. Noe av det som ble innrapportert er: Medlemmer forlatt sin vaktpost for tidlig: 1 stk. Ikke møtt opp: 10 stk. Fyllebråk: 4 stk. Båter som har tatt inn vann: 9 stk. Mangelfull fortøyning: 11 stk. Som nevnt er mange aktive på sine vakter og går mer enn 2 runder. Dessverre er enda flere ikke aktive nok. Vi har gjentatte ganger fått beskjed fra båteiere som overnatter i båtene sine at de ikke har sett at vaktene har gått sine runder. Dette Side 2 av 17 Årsmøtereferat for Hamar Båtforening 1. april 2015

3 håper vi blir vesentlig forbedret for sesongen Vaktlistene som ligger i vaktbodene er ikke alltid oppdatert da endringer skjer kontinuerlig. Husk å sjekke HBF sin nettside. Utlevering / innlevering av nøkler til vaktboder skjer på Statoil i Vangsvegen og fungerer fint. HBF`s Havner v/ havnesjefer Hans Arne Karlsen og Bjørn Kristiansen Våre to havner, Brygga og Tjuvholmen, fremstår nå som to velpleide anlegg. Dette er bygget opp over flere år, og mange timer med dugnad. Vi ser at våre årlige dugnader er viktig å holde anleggene i orden. Vi vil takke medlemmene for god dugnadsinnsats i Hamar Båtforening søkte i 2014 Hamar Kommune om en utvidelse av bryggeanlegget på Tjuvholmen. Vi søkte om en utvidelse av brygge 4 og brygge 6. Dette skulle gi oss 12 nye båtplasser i gruppe II. Hamar kommunen ga oss et positivt svar på vår søknaden, vi gikk så til innkjøp av to nye bryggeellementer fra Småbåthavner på Skarnes. Bryggelementene ble satt på vannet og montert i anlegget av Småbåthavner i fjord høst. Utriggere monteres nå til våren og plassene gjøres klare til båtsesongen. Avtalen med Hamar Kommune om overtagelse av klubbhuset er i sluttfasen. Festekontrakten ligger for undertegnet hos kommunen og vil så bli oversendt Kartverket for registrering. Vi forventer av dette er på plass i løpet av første kvartal Hamar Båtforening vi da være eier av klubbhuset på Tjuvholmen, bygget festes på kommunens grunn, grunn Gnr. 1, Bnr. 2346, Feste nr. 2. Det skal forhandles ny avtale mellom Hamar Kommune og Hamar Båtforening om videre bruk av Tjuvholmen, dette på grunn av vår overtagelse av klubbhuset. Avtalen skal erstatte tidligere avtale fra 23. nov Vedlikehold Tjuvholmen 2014: Bytte av et skadet element på brygge nr.5 Sikring av nedgangen til brygge nr.6 Montert nye bryggeellementer til brygge nr. 4 og 6. Montert opp vannposter på bølgebryter. 3 stk fundamenter på moloen i indre havn ble støpt ned, benyttes til fortøyning av bryggene under vinteropplag. Ellers ble det gjennomført generell opprydding og vedlikehold under dugnadene. Vedlikehold Brygge 2014 Alle bryggene ble kontrollert og skader utbedret etter vinteren. Skifte av flytere på flere utriggere. Rekkverk til nedgang på brygge 7 ble utbedret etter skade. Brygge 7 ble etterjustert etter bytte av moringskjetting i Ellers ble det gjort generell opprydding og vedlikehold under dugnadene. De gamle bølgebryterelementene vi hadde liggende på moloen på Tjuvholmen er nå fjernet. Elementene ble gitt bort i samrår med Gjensidige forsikring. Side 3 av 17 Årsmøtereferat for Hamar Båtforening 1. april 2015

4 For året 2014 ble det registrert 43 omsatte båtplasser. Det ble totalt leid ut 103 båtplasser, av disse plassene var 39 på Brygga og 64 på Tjuvholmen. Utfra vår dugnadskalender ble det registrert 19 gjennomførte dugnader i Vi skal fortsatt ha fokus på vedlikehold og utvikling av våre havner. Klubbhuset: v/husansvarlig Jan Olav Høgvold Det har vært mye aktiviteter knyttet til sesong Det er blitt avholdt sommershow for 4. år på rad, allsang på onsdager, båtrace, samt en større konsert med ca besøkende der Dance With a Stranger var hovedattraksjon. I forbindelse med riving av Sea Side har vi vederlagsfritt fått overta ventilasjonsaggregat, bardisk og diverse inventar. Ventilasjonsaggregat og bardisk er installert på Tjuvholmen kro, samt at det er blitt kjøpt inn nye møbler for uteserveringsområdet. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger fra gjester på disse endringene. Vi vil fortsette å jobbe med å heve standarden for kroa og klubbhuset, allerede planlagte tiltak er: Renovering av toalettanlegg, skal være utført innen sesongstart 2015 Utskifting av serveringstelt ute, nytt telt er kjøpt inn. Vi er av den oppfatning at disse tiltak vil gjøre at vårt område blir mer attraktivt for både byens innbyggere og andre tilreisende. Drift av kroa har vært ivaretatt av Thore Petter Wang. Som en forsøksordning har kroa vært åpen for lunchservering 5 dager i uken. Dette tilbudet har falt i smak, men det er ønskelig at flere benytter seg av dette tilbudet, da det pr. i dag ikke skaper den store fortjenesten. Kombinasjonen av alle attraksjoner og det fine sommerværet sesong 2014 kunne by på, har resultert i at kroa har hatt en omsetningsøkning på 9,1% det siste året, og for andre år på rad kan vise til ett positivt driftsresultat i regnskapet. Sesong 2015 vil også by på mange aktiviteter, følgende er allerede fastsatt: Allsang på onsdager. Sommershow med Raymon og Eldar Vågan. Bandprosjekt med Ørnulf Snortheim og Erik Harstad. Konsert med Kim Larsen og Kjukken, Øvind (Elg) Elgenes, Ørnulf Snortheim band og Spinnvill Lava med Egil Eldøen Sommershow med Karoline Amb og søsken Det understrekes at det er Tjuvholmen Kro v/tore Petter Wang som har ett driftsresultat på 9,1%. Økonomi: Reidar Otterstad har vært kasserer i Generelt: Hamar Båtforening har fortsatt relativt god økonomi. Årets driftsbudsjett gjøres opp med et underskudd på kr ,91. Hamar Båtforening følger Norges Idrettsforbunds Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjoner. Disse er beskrevet lenger ned i referatet. Her heter det bl.a.: Side 4 av 17 Årsmøtereferat for Hamar Båtforening 1. april 2015

5 Bokført verdi på anlegget skal ikke overstige summen av innskudd fra andelseierne pluss lån tatt opp for å finansiere tilgang av anlegg. Årets relativt store nedbetaling av lån i Toten Sparebank pluss innkjøp av nye brygger, fører til at foreningen må føre en avskrivning mot driftsregnskapet for å tilfredsstille prinsippene beskrevet over. Justert for dette viste 2014 et overskudd på kr Når det gjelder regnskapet, se nedenfor. Sen betaling Det har blitt litt bedre, men det er fortsatt mye jobb med medlemmer som betaler sent eller ikke i det hele tatt. En oppfordring er: Behandle våre fakturaer som andres; betal innen fristen. Få saker sendt Lindorff i Kasserer er spent på 2015, da det går tregt med de siste innbetalingene av dugnadsavgiftene for Bruker av Lindorff fortsetter. Regnskapet. Hamar Båtforening fører sitt regnskap ihht vanlige regnskapsprinsipper. Kostnader og inntekter føres fortløpende. Kundefordringer føres i balansen. Foreningens anlegg er, som utgangspunkt, verdsatt i balansen lik medlemmenes innskudd pluss foreningens gjeld på samme tidspunkt. Videre behandles dette som beskrevet i dette referatet. Medlemmenes innskudd føres under egenkapital. Refusjon og innbetaling av innskudd vises ikke i driftsregnskapet. Se Balanse. Ingen endringer i kontigenter og andre avgifter i Driftsregnskap for 2014: Inntekter Budsjett 2014 Note Konto Kontonavn Havneavgift ( ) ( ) ( ) 3002 Vedlikehold ( ) ( ) ( ) 3003 Innskudd Båtplass Purregebyr - - (800) 3007 Fra Hamar Kommune - gressklipping (50 000) (50 000) (32 000) 3008 Fra Hamar Kommune. Vask av toalett (25 846) (18 011) (25 000) 3009 Utleie båtplass ( ) ( ) ( ) 3014 Gebyr uteblitt vakt (6 000) (11 850) (6 000) 3015 Gebyr uteblitt dugnad ( ) ( ) ( ) Dusjautomat (4 712) - (4 000) 3618 Utleie klubbhus (45 056) (46 227) (46 000) 3020 Medlemskontigent ( ) ( ) ( ) 3101 Ekstraordinære kostnader Grasrotandel (8 208) (2 966) (8 000) 3402 Momsrefusjon,Lotteritilsynet. (92 545) (66 336) (95 000) 3601 Fakturering Hamar Seilforening (81 111) (83 918) (84 000) 3703 Diverse inntekter (19 198) (1 500) (10 000) 3900 Annen driftsrelatert inntekt (18 995) (6 395) - SUM ( ) ( ) ( ) Side 5 av 17 Årsmøtereferat for Hamar Båtforening 1. april 2015

6 Noter. 1. Innskudd og refusjon av innskudd. Se noter i balansen. 2. Gebyr uteblitt dugnad. Dugnadsavgiftene for 2012, ble ført i 2013, utgjør ca kr for høye inntekter i Kostnader Konto Kontonavn Budsjett 2014 Note Refusjon innskudd Avdrag og renter på lån Nytt bryggemateriell Avskrivninger Vedlikehold Brygga båthavn Husleie Brygga Innleid vaktmannskap Betaling for vakthold Leie uthavnsområde Drift/vedlikehold uthavner Vedlikehold klubbhus Uteområdet Tyvholmen Vedlikehold havner Strøm Brygga Båthavn Strøm Tjuvholmen Vann og kloakk ute Tjuvholmen (368) Renovasjon Tjuvholmen Vann og kloakk Brygga Vann og kloakk klubbhus Leiekostnader Hamar Kommune Renhold av lokaler Honorar revisjon Kostnader m kundefordringer Styrehonorar Annonser Annen fremmed tjeneste Kontorrekvisita Data/EDB kostnader Diverse utgifter Trykksaker Møte, kurs, oppdatering og lignende Telefon Porto Møter/tilstelninger for medlemmer Årsmøte Reklamekostnad Medlemskontingent Forsikringspremie SUM Renteinntekt, skattefri Renteinntekter (5 714,89) (5 871,06) 5 000, Annen rentekostnad , , , Årsresultat - - Side 6 av 17 Årsmøtereferat for Hamar Båtforening 1. april 2015

7 Renter , , ,00 Årsresultat ( ,48) ,91 ( ,00) 12. Noter. 1. Innskudd og refusjon av innskudd. Se noter i balansen. 3. Nytt Bryggemateriell/avskrivninger Se noter i balansen. 4. Vedlikehold Klubbhus Ventilasjon og nye møbler ute. Se redegjørelse fra Jan Olav. 5. Strøm Tjuvholmen Strømforbruket øker igjen relativt mye. 6. Vann og kloakk ute Tjuvholmen Kreditt for 2013 på kr skaper et negativt beløp. Kr fakturert for Renovasjon Tjuvholmen Renovasjonen øker fortsatt. 8. Vann og kloakk klubbhus 2/3 faktureres Kroa 9. Renhold av lokaler Viderefaktureres Hamar Kommune 10. Diverse utgifter Kr ,50 gjelder kjøp av selskapstelt til bruk på Kroa 11. Annen rentekostnad Lavere rentekost pga ekstra nedbetaling av lån i Toten Sparebank 12. Årsresultat, diff fra 2013 Resultat 2014 vs 2013 er ned med kr , der kr er reduserte inntekter og kr økte kostnader hvorav kr ,80 er avskrivninger. Balanse Note Konto Omløpsmidler 1191 Foreningens anlegg , , Kunder, debitorer , , Brukskonto SH , , Driftskonto Toten Sparebank , ,41 3. SUM EIENDELER , ,22 Konto Gjeld og Egenkapital Egenkapital 2000 Opptjent egenkapital 1.1 ( ,23) ( ,76) 2099 Årsresultat ( ,48) , Innskudd båtplasser ( ,00) ( ,00) Side 7 av 17 Årsmøtereferat for Hamar Båtforening 1. april 2015

8 2051 Endring etter ( ,00) ( ,50) 4. Sum egenkapital ( ,71) ( ,35) Kortsiktig gjeld 2400 Leverandørgjeld - (19 233,00) 2980 Avsetning styrehonorar (10 000,00) (13 000,00) 2989 Avsetninger andre forpliktelser ( ,00) - ( ,00) (32 233,00) Langsiktig gjeld Lån på Anlegg Lån for finansiering drifts underskudd 2290 Annuitetslån Toten Sparebank ( ,66) ( ,87) SUM GJELD OG EGENKAPITAL ( ,37) ( ,22) Noter 1. Foreningens anlegg Foreningens anlegg , , , ,15 Nytt bryggemateriell ,00 Avskrivning ( ,78) A. Bokført verdi av anlegg , , , ,37 Innskudd , , , ,00 Endring innskudd etter , , , Lån for finansiering , , , ,87 anlegg B , , , ,37 A Minus B skal være 0 eller mindre. ( ,85) ( ,85) - 2. Kunder, debitorer Kr er dugnadsavgifter. Betalingsfrist satt til slutten av Januar. Kr er faktura til Hamar Kommune og Tjuvholmen Kro 3. Driftskonto Toten Sparebank Diff skyldes nedbetaling av lån med kr Endring innskuddskapital båtplasser Endring i 2014 er kr ,50 Side 8 av 17 Årsmøtereferat for Hamar Båtforening 1. april 2015

9 REGLER FOR REGNSKAPSFØRING AV BRYGGEANLEGG OG ANDELSEIERNES INNSKUDDSKAPITAL I HBF KILDE: LOVDATA.no ; Norges idrettsforbund - Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund Sitat: 3-5. Aktivering av anlegg - idrettsutøvere m.m. Idrettsanlegg skal oppføres i organisasjonsleddets balanse. Verdien settes til anskaffelseskostnaden, men ikke høyere enn den gjeld som er knyttet til anlegget. Påkostninger behandles på samme måte. Avskrivning mot resultatregnskapet skal skje så raskt som mulig og minst med årlig beløp som tilsvarer nedbetalingen av langsiktig gjeld knyttet til anlegget. Anleggets historiske anskaffelseskost og forsikringsbeløp skal oppgis i note til regnskapet. Aksjer eller andre eierandeler i idrettsanlegg som er organisert som selskap, skal behandles på samme måte. Idrettsanlegg, herunder aksjer eller andeler i idrettsanlegg, kan ikke oppskrives ved opptak av nye lån. All utbetaling i forbindelse med overgang av idrettsutøvere mellom organisasjonsledd skal kostnadsføres direkte. Praksis for Hamar Båtforening. I 2012 ble balanseoppstillingen omarbeidet i henhold til NIFs LOV. Tidligere var ikke bryggeanlegget og innskuddskapitalen til båtplasseierne en del av foreningens regnskap. (Se forøvrig årsrapport for 2012 og revisors beretning) Nå i 2014 er det gjort betydelig påkostninger, det er nedbetalt forholdsvis mye gjeld og det er behov for noe presiseringer. Tilgang anlegg (aktivivering av varige driftsmidler) Nye investeringer som genererer flere båtplasser føres som tilgang. Vesentlig oppgraderinger av anlegget, som skiller seg fra vanlig vedlikehold. For eksempel fornyelse av brygge. Avskrivninger Her legger vi til grunn at bokført verdi på anlegget ikke skal overstige summen av innskudd fra andelseierne + lån tatt opp for å finansiere tilgang av anlegg. Hvis så er tilfelle så skal det foretas en avskrivning. Side 9 av 17 Årsmøtereferat for Hamar Båtforening 1. april 2015

10 Side 10 av 17 Årsmøtereferat for Hamar Båtforening 1. april 2015

11 Budsjett 2015: Inntekter Konto Kontonavn 2014 Budsjett 2015 Note 3001 Havneavgift ( ,00) ( ,00) 3002 Vedlikehold ( ,00) ( ,00) 3003 Innskudd Båtplass Purregebyr Fra Hamar Kommune - gressklipping (50 000,00) (50 000,00) 3008 Fra Hamar Kommune. Vask av toalett (18 011,00) Utleie båtplass ( ,00) ( ,00) 3014 Gebyr uteblitt vakt (11 850,00) (10 000,00) 3015 Gebyr uteblitt dugnad ( ,00) ( ,00) 3017 Dusjautomat Utleie klubbhus (46 227,00) (46 000,00) 3020 Medlemskontigent ( ,00) ( ,00) 3101 Ekstraordinære kostnader Grasrotandel (2 965,69) (2 500,00) 3402 Momsrefusjon,Lotteritilsynet. (66 336,00) (70 000,00) 3601 Fakturering Hamar Seilforening (83 918,09) (90 000,00) 3703 Diverse inntekter (1 500,00) 3900 Annen driftsrelatert inntekt (6 395,00) SUM ( ,78) ( ,00) Kostnader Konto Kontonavn 2014 Budsjett 2015 Note Refusjon innskudd Avdrag og renter på lån Nytt bryggemateriell Bølgebryter Avskrivninger , Vedlikehold Brygga båthavn Husleie Brygga , , Innleid vaktmannskap , , Betaling for vakthold , , Leie uthavnsområde , , Drift/vedlikehold uthavner 3 000, , Vedlikehold klubbhus , , Uteområdet Tyvholmen , , Vedlikehold Havner , , Strøm Brygga Båthavn 4 252, , Strøm Tjuvholmen , , Vann og kloakk ute Tjuvholmen (368,00) 2 000, Renovasjon Tjuvholmen , , Vann og kloakk Brygga 3 384, , Vann og kloakk klubbhus , , Leiekostnader Hamar Kommune , ,00 Side 11 av 17 Årsmøtereferat for Hamar Båtforening 1. april 2015

12 6360 Renhold av lokaler , , Honorar revisjon Kostnader m kundefordringer 98, Styrehonorar , , Annonser Annen fremmed tjeneste Kontorrekvisita 3 474, , Data/EDB kostnader , , Diverse utgifter , , Trykksaker Møte, kurs, oppdatering og lignende Telefon/SMS , , Porto 6 387, , Møter/tilstelninger for medlemmer , , Årsmøte 5 282, , Reklamekostnad 6 818, , Medlemskontingent 8 000, , Forsikringspremie , ,00 4. SUM , , Renteinntekt, skattefri Renteinntekter (5 871,06) (5 000,00) 8150 Annen rentekostnad , ,00 - SUM Renter , , Årsresultat ,91 (13 300,00) Noter 1. Fra Hamar Kommune. Vask av toalett HBF overtar klubbhuset og det skal ikke være noen offentlig toalett; ingen fakturering av Hamar Kommune. 2. Nytt Bryggemateriell Ikke planlagt nytt bryggemateriell utover vedlikehold. 3. Vedlikehold klubbhus Diverse kr Oppussing toaletter kr Ny el.tavle kr Forsikringspremie Forventer høyere forsikring ved overtagelse av klubbhus. Side 12 av 17 Årsmøtereferat for Hamar Båtforening 1. april 2015

13 Balanse Note Konto Omløpsmidler 1191 Foreningens anlegg , , , Kunder, debitorer , , , Brukskonto SH , , , Driftskonto Toten Sparebank , , ,41 SUM EIENDELER , , ,24 Konto Gjeld og Egenkapital Egenkapital 2000 Opptjent egenkapital 1.1 ( ,23) ( ,76) ( ,85) 2001 Endring Opptjent EK 2099 Årsresultat ( ,48) ,91 (13 300,00) 2050 Innskudd båtplasser ( ,00) ( ,00) ( ,00) 2051 Endring etter ( ,00) ( ,50) ( ,50) 3. Sum egenkapital ( ,71) ( ,35) ( ,35) Kortsiktig gjeld 2400 Leverandørgjeld - (19 233,00) 2980 Avsetning styrehonorar (10 000,00) (13 000,00) 2989 Avsetninger andre forpliktelser ( ,00) - ( ,00) (32 233,00) Langsiktig gjeld Lån på Anlegg Lån for finansiering drifts underskudd 2290 Annuitetslån Toten Sparebank ( ,66) ( ,87) ( ,87) 4. SUM GJELD OG EGENKAPITAL ( ,37) ( ,22) ( ,22) Noter 1. Foreningens anlegg Foreningens anlegg , , , ,37 Nytt bryggemateriell ,00 Avskrivning ( ,78) Bokført verdi av anlegg , , , ,37 Side 13 av 17 Årsmøtereferat for Hamar Båtforening 1. april 2015

14 Innskudd , , , ,00 Endring innskudd etter , , , ,50 Lån for finansiering anlegg , , , ,87 B , , , ,37 A Minus B skal være 0 eller mindre. ( ,85) ( ,85) ( ,00) 2. Kunder, debitorer Forutsetter samme beløp som i Endring innskuddskapital Den store endringer skyldes salg av nye plasser på brygge 4 og 6 i tillegg til normal endring. 4. Lån i Toten Sparebank Salg av nye plasser muliggjør en ny større nedbetaling av lån Tur, arrangement og uthavnskomite: v/asbjørn Holm - Erik Løken - Roald Kjeverud og Jan Atle Berntsen Det har i år vært avholdt to arrangementer i tillegg til utkjøring og innhenting av brygga som ligger ute på båtforeningens uthavn i Furnesfjorden, «Grøtodden». Det har også blitt avholdt et par dugnader på Grøtodden. Sesongens første arrangement var St.Hans feiring som ble avholdt på Grøtodden. Været var fint og det var god stemning blant de fremmøtte. Det ble avholdt et rebusløp med flotte premier som var donert av foreningens medlemmer. Det var også tilløp til allsang rundt bålet utover kvelden. Det kan opplyses om at det stort sett er plass til mange flere båter på Grøtodden, og Komiteen hadde syntes det hadde vært flott om flere hadde tatt turen og benyttet seg av den fantastiske havna vi disponerer! Sesongen ble avsluttet med «Skalldyraften» på kroa 17.oktober. Det var gledelig mange som møtte opp og fikk med seg god mat og en svingom utover kvelden. Komiteen takker for et flott 2014 og håper på en like fin sesong i Side 14 av 17 Årsmøtereferat for Hamar Båtforening 1. april 2015

15 Valg i HBF Valgkomiteens innstilling: * Formann: Yngve Tomter på valg i Gjenvalg * Styremedlem: Jan Olav Høgvold på valg i Gjenvalg * Styremedlem: Hans Arne Karlsen på valg i Gjenvalg * Styremedlem: Eyvind Harder på valg i Gjenvalg * Styremedlem: Bjørn Kristiansen på valg i 2016 * Styremedlem: Reidar Otterstad på valg i 2016 * Styremedlem: Morten Vardeberg på valg i 2016 Styremedlemmer velges for 2 år. Formann velges for 1 år. Tur, arrangement og uthavnskomite: * Erik Løken på valg i 2015 Gjenvalg * Roald Kjeverud på valg i 2015 Gjenvalg * Asbjørn Holm på valg i 2016 * Jan Atle Berntsen på valg i 2016 Arrangements- og uthavns komiteen Medlemmer velges for 2 år. Revisorer: * Willy Westeng på valg i Gjenvalg * Frode Alhaug på valg i 2016 Valgkomite: * Inge Faleide på valg i Gjenvalg * Kåre H. Hansen på valg i 2016 * Per Holland på valg i 2017 Side 15 av 17 Årsmøtereferat for Hamar Båtforening 1. april 2015

16 Side 16 av 17 Årsmøtereferat for Hamar Båtforening 1. april 2015

17 Side 17 av 17 Årsmøtereferat for Hamar Båtforening 1. april 2015

Styrets årsberetning for 2014

Styrets årsberetning for 2014 Styrets årsberetning for 2014 Styret i Hamar Båtforening for året 2014 har bestått av: Formann.. Nestformann Kasserer.. Vakstsjef.. Sekretær... Havnesjef Tjuvholmen.. Havnesjef Brygga.. Klubbhusansvarlig...

Detaljer

Styrets årsberetning for 2015

Styrets årsberetning for 2015 Styrets årsberetning for 2015 Styret i Hamar Båtforening for året 2015 har bestått av: Formann.. Nestformann Kasserer.. Vakstsjef.. Sekretær... Havnesjef Tjuvholmen.. Havnesjef Brygga.. Klubbhusansvarlig...

Detaljer

Styrets årsberetning for 2016

Styrets årsberetning for 2016 Styrets årsberetning for 2016 Styret i Hamar Båtforening for året 2016 har bestått av: Formann Yngve Tomter Nestformann Bjørn Kristiansen Kasserer Reidar Otterstad Vaktsjef Morten Vardeberg Sekretær Eyvind

Detaljer

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2012. Avholdt Mandag 11. mars 2013 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2012. Avholdt Mandag 11. mars 2013 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar Årsmøtereferat fra årsmøtet 2012 Avholdt Mandag 11. mars 2013 kl. 19.00 Victoria Hotel Hamar Årsmøte fulgte følgende dagsorden: 1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. 2. Årsberetning

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING

ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING Innhold: 2012 Regnskap for Båtforeningen Resultatregnskap Balanse Investeringer / Bokført verdi Noter Regnskap for Drivstoffanlegget Resultatregnskap Balanse Noter Revisorrapport

Detaljer

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 8. april 2010

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 8. april 2010 Innkalling til årsmøte 8. april 2010 Sted: Brattås skole Tidspunkt: Torsdag 08.04.2010 kl. 19:00 Saksliste: Sak 2010-1 Konstituering Valg av møteleder Valg av referent Valg av to personer til å undertegne

Detaljer

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2016. Avholdt Mandag 14. mars 2016 kl. 19.00. Klubbhuset - Tjuvholmen

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2016. Avholdt Mandag 14. mars 2016 kl. 19.00. Klubbhuset - Tjuvholmen Årsmøtereferat fra årsmøtet 2016 Avholdt Mandag 14. mars 2016 kl. 19.00 Klubbhuset - Tjuvholmen Årsmøte fulgte følgende dagsorden: 1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. 2.

Detaljer

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011 Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00 Victoria Hotel Hamar Årsmøte fulgte følgende dagsorden: 1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. 2. Årsberetning

Detaljer

Referat fra årsmøte i Breivika båthavn. 16. februar 2010

Referat fra årsmøte i Breivika båthavn. 16. februar 2010 Referat fra årsmøte i Breivika båthavn 16. februar 2010 Oppmøte: 18 medlemmer inkl. 4 fra styret. 1. Godkjenning av innkalling Vedtak: Godkjent 2. Valg av møteleder og referent Vedtak: Johan Petter Thue

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte 30.03.2017 Tenvik båtforening 1 ÅRSRAPPORT 2016 FOR TENVIK BÅTFORENING Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Lars Aasberg, leder (valgt i 2016 for 1 år)

Detaljer

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 101 356 63 091 Offentlige tilskudd 3 140 177 113 830

Detaljer

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet)

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet) 1 30.03.2016 Årsmøte i Leirsund Velforening i henhold til Vedtektene 4. Tid: Onsdag 30. Mars 2016 Klokken: 18.00 Sted: Leirsund Velhus Følgende Årsmøtesaker skal behandles Sak 1 Åpning av møtet, godkjenning

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013

Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013 Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013 Åpning: Styrets leder ønsket velkommen til årsmøte og presenterte styret for sesongen 2013 Dagsorden for årsmøtet:. 1. ÅPNING. 2. KONSTITUERING:

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Tenvik båtforening

Innkalling til årsmøte i Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte i Tenvik båtforening Medlemmer av Tenvik båtforening innkalles med dette til årsmøte. Sted: Tømmerholt idrettshus Tidspunkt: Onsdag 20.03.2013 kl. 18:30 Saksliste: Sak 2013-1 Konstituering

Detaljer

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 10. april 2012

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 10. april 2012 Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 10. april 2012 Sted: Brattås skole Tidspunkt: Tirsdag 10.04.2012 kl. 18:00 Saksliste: Sak 2012-1 Konstituering Valg av møteleder. Valg av referent. Valg av to

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller Innkalling til årsmøte for 2012

Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller  Innkalling til årsmøte for 2012 Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller http://www.orvtt.no Innkalling til årsmøte for 2012 Styret for Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket innkaller herved velforeningens medlemmer

Detaljer

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG KL

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG KL ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG 11.02.15 KL. 18.30 SAKSLISTE 1. Godkjenning av innkallelse og saksliste 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til undertegning av

Detaljer

Årsmøte 2013. Til behandling foreligger:

Årsmøte 2013. Til behandling foreligger: Årsmøte 2013. Det innkalles med dette til 31. ordinære årsmøte i Skjelsvik Båtforening. Møte avholdes tirsdag 26.11.2013 kl 1830 på Herøyahuset. Til behandling foreligger: 1. Forretningsorden, godkjenning

Detaljer

Velkommen. til Årsmøte Cap Clara Småbåthavn. Video

Velkommen. til Årsmøte Cap Clara Småbåthavn. Video Velkommen til Årsmøte Cap Clara Småbåthavn Video Agenda 1. Godkjenning av innkalling 2. Konstituering 3. Godkjenning av årsberetning 2015 4. Godkjenning av regnskap 2015 5. Orientering om skader etter

Detaljer

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 Randaberg Arena, Torsdag, 21 Februar, 2013. KL. 19:00. SAKSLISTE:. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Godkjenning av dagsorden. 3. Valg av møteleder.

Detaljer

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG KL

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG KL ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG 22.02.17 KL. 18.30 SAKSLISTE 1. Godkjenning av innkallelse og saksliste 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til undertegning av

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

Resultatregnskap. Akerselven Baatforening

Resultatregnskap. Akerselven Baatforening Resultatregnskap Akerselven Baatforening Driftsinntekter Note 2015 2014 Medlemskontingent 5 117 054 135 318 Innmeldingsavgift 150 000 135 000 Havneavgift m/opplegg 724 825 692 035 Drift Hovedøya 5 60 100

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015

Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015 Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015 Utarbeidet av Svein Louis Bersaas Haugesund 08.02.2015 Årsregnskapet for Haugesund Seilforening - 2014 DRIFTREGNSKAPET 2014 2013 2012 Driftsinntekter

Detaljer

Velkommen til årsmøte for Søra Bråde Velforening II

Velkommen til årsmøte for Søra Bråde Velforening II Velkommen til årsmøte for Søra Bråde Velforening II Dato: Torsdag 11. mai 2017 Sted: Kantinen, Revheim Skole Tid: Kl. 20:00 Saker til behandling 1. Åpning 2. Valg av møteleder og referent 3. Gjennomgang

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN I 2017

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN I 2017 ULLERN BÅTFORENING PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN I 2017 ONSDAG DEN 29. MARS 2017 KL. 19.00 ULLERN BÅTFORENINGS KLUBBHUS Tilstede: 15 A-medlemmer med stemmerett og 3 B-medlemmer TIL BEHANDLING FORELÅ:

Detaljer

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av:

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av: Årsberetning 2012 Styret har i perioden bestått av: Formann: Kåre Karlstad Kasserer Håkon Fottland (ett år) Styremedlemmer Christian Sæther Riksheim (TSF-leder) (de to gjenværende styreplassene uten personforslag

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

2. Regnskap. - Fremleggelse av revidert regnskap 2012 og budsjett for 2013.

2. Regnskap. - Fremleggelse av revidert regnskap 2012 og budsjett for 2013. 0. Innkallingen - Os og Fusaposten, brev og e-post 1. Årsmelding. - Gjennomgang av årsmelding 2013 og handlingsplan 2014 2. Regnskap. - Fremleggelse av revidert regnskap 2012 og budsjett for 2013. 3. Framlegg

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 2 Mars 2009 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Onsdag 25 mars 2009 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

Referat fra det 46 ordinære årsmøtet Fjellheim samfunnshus 30 mars 2016 kl 19.00

Referat fra det 46 ordinære årsmøtet Fjellheim samfunnshus 30 mars 2016 kl 19.00 Referat fra det 46 ordinære årsmøtet Fjellheim samfunnshus 30 mars 2016 kl 19.00 Tilstede- 83 stemmeberettigede medlemmer Dagsorden 1. Åpning Innkallelsen ble godkjent. Dagsorden ble godkjent. 2. Konstituering

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

Geir Valset Per Tønnessen Eva Bergh Styremedlem Styremedlem Varamedlem

Geir Valset Per Tønnessen Eva Bergh Styremedlem Styremedlem Varamedlem Sameiet Sodefjed Hytteområde Side 1 av 19 Sameiet Sodefjed Hytteområde innkaller til ÅRSMØTE lørdag 12. juli kl. 09:00 12:00. Sted: Midgard grendehus, Frikstad. 25.06.2014 Registrering frammøte og fullmakter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsmøte i Åsen Museum og Historielag

Årsmøte i Åsen Museum og Historielag Årsmøte i Åsen Museum og Historielag 20.02.2017 Sak 5. Regnskap På neste sider følger balanse og samlet resultat før regnskapet er revidert. Revisors beretning blir framlagt på årsmøtet. Spesifikke tall

Detaljer

Resultatregnskap 2014 for OSI

Resultatregnskap 2014 for OSI Resultatregnskap 2014 for OSI DRIFSTINNTEKTER Samarbeidsavtale SIO Medlemskontingenter og særavgifter Leieinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekt Note Resultatregnskap 2 0 1 4 2 0 1 3 532 597 643 200

Detaljer

BALANSE OSLO KAJAKKLUBB 2012

BALANSE OSLO KAJAKKLUBB 2012 BALANSE OSLO KAJAKKLUBB Konto Kontonavn Noter 2011 Eiendeler Varige driftsmidler 1000 Nye invest. båhaller/utv.anlegg 1 274 842 0 1001 Nye invest. tårnet/klubbhus 1 33 750 0 1100 Nybygg 1 17 199 0 1101

Detaljer

ÅRSMØTEINNKALLING. Til båtforeningens medlemmer ÅRSMØTE 2016

ÅRSMØTEINNKALLING. Til båtforeningens medlemmer ÅRSMØTE 2016 ÅRSMØTEINNKALLING Til båtforeningens medlemmer ÅRSMØTE 2016 I henhold til vedtektenes 11 innkalles herved til årsmøte torsdag den 7 april kl. 18.30 i Speiderhuset, Berge Odelsvei 36 på Hundvåg. Det vil

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Organisasjonsnr. 974899450 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Autorisert regnskapsførerselskap Terminalgt. 10 9019 TROMSØ Organisasjonsnr.

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 2. april 2015 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

2016 Bremnes Grendehus

2016 Bremnes Grendehus 2016 Årsmelding EMA Årsmøte Elde Moloanlegg 2016 Bremnes Grendehus Søndag 12.03.17 Kl.18.00 Elde Moloanlegg Saksliste 1. Valg av møteleder 2. Valg av møtesekretær 3. Godkjenning av innkalling 4. Godkjenning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Organisasjonsnr. 997321006 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Gyssestad Båtforening. Referat fra årsmøtet 18.mars 2010

Gyssestad Båtforening. Referat fra årsmøtet 18.mars 2010 Gyssestad Båtforening Referat fra årsmøtet 18.mars 2010 Møtet ble avholdt på Valler videregående skole fra kl.18:30 til kl.20:30. Fra sittende styre 2 forfall. En p.g.a.arbeid, og en p.g.a.sykdom. Antall

Detaljer

Arbeidsoppgaver og ansvar for tillitsvalgte i Skjelsvik Båtforening.

Arbeidsoppgaver og ansvar for tillitsvalgte i Skjelsvik Båtforening. Arbeidsoppgaver og ansvar for tillitsvalgte i Skjelsvik Båtforening. Tillitsvalgte i Skjelsvik Båtforening har et spesielt ansvar for å ivareta foreningens formål. Tillitsvalgte har et spesielt ansvar

Detaljer

Årsmøte. Tau Bedehus 06.01.2010

Årsmøte. Tau Bedehus 06.01.2010 Årsmøte Tau Bedehus 06.01.2010 Innkalling til årsmøte Tau Bedehus Onsdag 06.01.2010 kl 19.30 Andakt ved Arne Helleland Bevertning Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Sak 8 Valg av møteleder Valg

Detaljer

ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011

ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011 ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011 Muruvik Vel hadde et overskudd på kr. 34 623 i 2011 mot et underskudd i 2010 på kr. 14 774. Budsjettet for 2011 stipulerte et overskudd på kr. 15 540. Muruvik Vel har hatt

Detaljer

Vedtekter for Hyggen båtforening. Vedtatt av årsmøtet (Sist endret )

Vedtekter for Hyggen båtforening. Vedtatt av årsmøtet (Sist endret ) Vedtekter for Hyggen båtforening. Vedtatt av årsmøtet 20.3.2013 (Sist endret 27.3.14) 1 Foreningens navn Foreningens navn er Hyggen båtforening som forkortes HBF. Stiftelsesdato er 26.11.1998. 2 Formål

Detaljer

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011 Draugen Park Borettslag Årsregnskap 011 7 Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 19. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap FORENINGEN Inntekter foreningen Inntekter forening 3220 Salgsinntekt, arrangementer 61 100 33 800 3450 Programannonser 51 500 45 250 3490 Kontingenter foreningen 227 300 225 000 3910 Sponsor/medarrangør

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I INNKALLING TIL ÅRSMØTE I Sameiet Nordviken B5 A/B Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Sameiet Nordviken B5 A/B Sted: Martodden Barnehage, Kvitbekkgata 29, Hamar. Tid: Onsdag 22.04.15 kl. 18.00

Detaljer

Årsmøte Eidem båtforening 2015/2016

Årsmøte Eidem båtforening 2015/2016 Årsmøte Eidem båtforening 2015/2016 Tid: Lørdag 30. april 2016 kl. 10.00. Sted: Naustet til Inge Agenda 1. Åpning ved leder. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Valg av møteleder og referent. 4. Valg av to

Detaljer

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus.

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Ankenes Båtforening - Ankenesstrand - 1 INNKALLING Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Til behandling foreligger følgende dagsorden: 1.

Detaljer

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus Onsdag 23. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning 3) Regnskap for 2010

Detaljer

Dagsorden. Årsmøte torsdag kl Sted: Norautron A/S sine lokaler.

Dagsorden. Årsmøte torsdag kl Sted: Norautron A/S sine lokaler. Årsmøte torsdag 23.02.2017 kl. 19.00 Sted: Norautron A/S sine lokaler. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokoll fra årsmøtet

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Strandparken Velforening

Referat fra årsmøtet i Strandparken Velforening Referat fra årsmøtet i Strandparken Velforening Dato: 21. mars 2007 Tid: kl. 19:00 Sted: Horten Rådhus, kantinen Innkalling til årsmøtet ble sendt ut 21. februar. Dagsorden og innkomne forslag ble sendt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009 Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 29 Note 29-12 28-12 29 21 Inntekter Felleskostnader 1 Annen driftsinntekt 2 2 6 412 12 6 2 476 56 7 75 2 6 482 2 6 482 driftsinntekter 2 613 12 2 483 635 2 6

Detaljer

Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap Noter. Note 1 Regnskapsprinsipper

Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap Noter. Note 1 Regnskapsprinsipper Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap 2012 Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Årsregnskap. Østfold Skikrets

Årsregnskap. Østfold Skikrets Årsregnskap Østfold Skikrets 2014 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2014 2013 1 Offentlige tilskudd 2 259 736 266 117 Andre inntekter 3 601 819 511 282 Sum driftsinntekter 861 555

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 26.3.2015 kl. 1800 på Kolonihagen

Innkalling til årsmøte torsdag 26.3.2015 kl. 1800 på Kolonihagen Innkalling til årsmøte torsdag 26.3.2015 kl. 1800 på Kolonihagen Dagsorden: 1. Årsberetning 2. Regnskap 3. Budsjett 4. Valg 1. Formann på valg 1 år Espen Krogh 2. Viseformann på valg 2 år Olav Frang 3.

Detaljer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Oslo-områdets INNKALLINGTILÅRSMØTE2015 Oslo&områdetsinnkallertilordinærtårsmøtepåBjerkesalen Bingenveien1,1923Sørum. Torsdag26.FEBRUARKL19.00. Tilbehandlingforeligger: 1.Godkjenningavinnkallingen. 2.Godkjennelseavsakslisten.

Detaljer

LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012

LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012 LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012 Driftsinntekter 3100 Kontingentinntekter 1 714 921 1 582 404 3110 Refusjon lønn arbeidskraft 1 355 129 982 3900 Diverse inntekter, støtte til valgkamp

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

Andre driftsinntekter (39) Viderefakturering av lønn, landsleir, er ført til denne gruppen.

Andre driftsinntekter (39) Viderefakturering av lønn, landsleir, er ført til denne gruppen. Landsting 8.-10. april 2011 Sak 4 Regnskap Sak 4.1 Regnskap 2009 Sak 4.1.1 Årsregnskap 2009 forbund Vedlegg: - Revidert resultatregnskap (samlet regnskap) og balanse - Noter - Revisors beretning Landsstyrets

Detaljer

Årsregnskapet 2015 for Haugesund Seilforening

Årsregnskapet 2015 for Haugesund Seilforening Årsregnskapet 2015 for Haugesund Seilforening Årsregnskapet for Haugesund Seilforening - 2015, hovedtall DRIFT, VEDLIKEHOLD, ANSKAFFELSE REGNSKAP 2015 2014 2013 2012 Inntekter 805 456 651 174 605 946 516

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Bjerke Idrettslag Ski. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Bjerke Idrettslag Ski. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Bjerke Idrettslag Ski Organisasjonsnr. 889312572 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsor -og salgsinntekter 1 903 987 1 341 457 Offentlige

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Vedtekter. Lagets navn er Kleppestø Båtlag. Båtlaget er tilsluttet Kongelig Norsk Båtforbund og har hjemmeadresse i Askøy kommune.

Vedtekter. Lagets navn er Kleppestø Båtlag. Båtlaget er tilsluttet Kongelig Norsk Båtforbund og har hjemmeadresse i Askøy kommune. Vedtekter Sist revidert på Årsmøtet : 20 februar 2014 1 Navn Lagets navn er Kleppestø Båtlag. Båtlaget er tilsluttet Kongelig Norsk Båtforbund og har hjemmeadresse i Askøy kommune. Laget er stiftet 29.april

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

Resultatregnskap for 2016 HAMAR SKIKLUBB

Resultatregnskap for 2016 HAMAR SKIKLUBB Resultatregnskap for 2016 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l.

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l. Dato fra - til: Regnskapsår 23 Periode: - 7 - Balansesammendrag EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.

Detaljer

BUDSJETT KLUBBHUS 2007

BUDSJETT KLUBBHUS 2007 BUDSJETT KLUBBHUS 2007 Inntekter: Budsjett 07 Leieinntekter Bergen kommune 150 000 Leieinntekter aerobic 35 000 Utleie klubbhus til private 40 000 Total 225 000 Utgifter: Kommunale avgifter 11 000 Strøm

Detaljer

Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb

Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb KRISTIANSUND OG OMEGN GOLFKLUBB - ÅRSREGNSKAP 2011 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER Note 2011 2010 Medlemsinntekter 617 800 537 300 Greenfee, kurs- og arrangementsinntekter

Detaljer

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00 1 Hovedlag Periode: 1-12/2016 NOK DRIFTSINNTEKTER 3100 Medlemskontingent/treningsavgift 84 248,55 78 415,72 3220 Sponsorinntekter 117 500,00 135 500,00 3250 Salg materiell 320 022,60 356 121,00 3401 Grasrotandelen

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Malvik Idrettslag Svømmeavdelingen

Årsregnskap. Malvik Idrettslag Svømmeavdelingen Årsregnskap Malvik Idrettslag Svømmeavdelingen 2016 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2016 2015 Driftsinntekter Egenandeler stevner 2 30 360 24 845 Andre Driftsinntekter 3 22 870

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

NORSK MOTORKLUBB GRENLAND 3721 SKIEN

NORSK MOTORKLUBB GRENLAND 3721 SKIEN Årsregnskap for 2016 3721 SKIEN Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Din Regnskapsfører Telemark AS Nybergveien 19 3737 SKIEN Org.nr. 943 160 546 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsmøte. Tau Bedehus 24.01.2011

Årsmøte. Tau Bedehus 24.01.2011 Årsmøte Tau Bedehus 24.01.2011 Innkalling til årsmøte Tau Bedehus Mandag 24.01.2011 kl. 19.00 Andakt ved Rekebord etter årsmøte Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Sak 8 Valg av møteleder Valg av

Detaljer

Referat fra årsmøte torsdag 23. februar 2017

Referat fra årsmøte torsdag 23. februar 2017 Referat fra årsmøte torsdag 23. februar 2017 Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokoll fra årsmøtet 3. Referat fra årsmøtet

Detaljer

Lysefjorden Ride og Kjøreklubb

Lysefjorden Ride og Kjøreklubb Lysefjorden Ride og Kjøreklubb 2015 Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekt 4 212 527 171 782 Annen driftsinntekt 4 221

Detaljer