Filmskred 300,- 10 stk. kr vis vis av brukte DVD-filmer. Det beste i livet er GRATIS!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Filmskred 300,- 10 stk. kr. 1000-vis. 1000-vis av brukte DVD-filmer. Det beste i livet er GRATIS!"

Transkript

1 Festtid! lt til barna! tørst på søre unnmøre Blåhuset, 2. etg. - lf (16) FJ et beste i livet er! 4. november pplag lle typer vindu Ytter- og innerdører jøkkeninnreiing Badeinnreiing Benkeplater arderobeskap Balkongdører vitevarer arasjeportar rapper lasmeistertenester ontering pe 9 16 (18) aurdag lf Fax var asengt. 18, 6150 Ø øyrerute Øyane Vanlylven id Vil gjere mnesty overflødig ide 8-9 Filmskred 1000-vis av brukte V-filmer 1000-vis av brukte V-filmer stk. kr stk. kr 300,- 300,- ix cene 1: ix Fosnavåg avd. ggesbønes tlf ix Hareid tlf ix riangel Volda tlf ix åløy Video tlf ix ett og o: ix Centrumskiosken, lsteinvik tlf ratisavis for: Hareid - Herøy - ande - lstein - Vanylven - Volda - Ørsta jå også på

2 2 nsdag 4. november 2009 egionavisa ilbake til jobben et er ikkje alle tider at livet blir heilt som ein har tenkt seg. forutsette ting kan skje kven som helst, og ein kan brått finne seg i ein situasjon der ein ikkje lenger greier å utføre same oppgåvene som før. ngunn lstein ævik, lærar ved ursken oppvekstsenter befann seg nett i ein slik situasjon. ivet blei snudd på hovudet, og ho måtte ut av jobben i lengre tid blei eg operert for brystkreft. et var ein omfattande operasjon, der mange av lymfekjertlane mine blei tatt vekk, og eg har også stråle- og nerveskade i området. ette gjer at førligheita mi er mykje redusert, og eg greier ikkje så godt statisk arbeid med handa heva. rgo, det å skrive på ei tavle, blei eit stort problem, fortel ngunn. ilbake På grunn av sjukdomen, var ngunn sjukmeld i eitt år, men ønskte sterkt å kome tilbake til arbeidet sitt som lærar. g var på aktiv sjukemelding nokre veker, og etter denne perioden freista eg å byrje for fullt i jobben igjen. en, det må vel vere lov å seie at eg ikkje kjende meg heilt klar for å byrje i hundre prosent stilling igjen. et som hendte då, var at eg etter ei tid blei sjukmeld igjen, fortel ho. Å ikkje greie arbeidet sitt lenger, såg ngunn på som ei fallitterklæring. et var ikkje noko god kjensle nei, ein vil så gjerne, men ein greier det berre ikkje. Heldigvis, fekk eg veldig god hjelp frå V som etterkvart kom med forslaget om å hente inn hjelp frå Furene. g ønskte å prøve ut alt som kunne gjere at eg ikkje ramla ut av yrkeslivet, så sjølvsagt ønskte eg forslaget velkommen. amarbeid Furene er ei arbeidsmarknadsbedrift som driftar eit breidt spekter av arbeidsretta tiltak og tenester. Perly oen blei ngunn sin kontakt frå Furene. Vi blir leigd inn av V for å kartlegge behova til arbeidstakaren, der vi er i tett kontakt med brukaren i heile prosessen. Vi fann etterkvart ut kva ngunn trengte av hjelpemiddel slik at ho kunne gjere jobben sin, og vi såg også på stillingsprosenten hennar. øysinga for ngunn var rett og slett ei lita fysisk ombygging av arbeidsplass, til dømes noko så enkelt som å senke bordplata, ha eit tastatur som er posisjonert slik at ho kan kvile armane på bordet når ho skriv. tillegg fekk ngunn ei interaktiv tavle, slik at ho kan sitje ved arbeidsbordet i klasserommet, og skrive fysisk på ei interaktiv plate som så kjem opp på storskjermen, eller tavla. it fantastisk reiskap faktisk, smiler oen. Positivt jefen til ngunn, rektor Jan Høgstavoll, er svært glad for å ha ngunn tilbake i arbeid. et var veldig viktig for oss at vi fekk behalde ngunn, og all den kompetansen ho har. ed samarbeidet mellom arbeidsgivar, tilsett, V og Furene, har vi fått det til. g eg må understreke at ikkje berre har vi fått tilbake ein verdsett tilsett, men vi har også opplevd at tiltaka har gitt mange positive ringverknadar. levane i klassen til ngunn, er blitt mykje meir fokuserte og konsentrerte i timane, ganske enkelt på grunn av den interaktive tavla. æringssituasjonen er vorte mykje meir aktiv og gir rom for stor deltaking. tillegg syner jo tilpassingane som vi har fått på plass for ngunn, at det går an. g trur det har vorte ei stor grad av bevisstgjering hos våre tilsette at ein faktisk kan greie å leggje til rette for menneske som av ulike årsaker har vore vekke frå arbeidet ei tid, seier Høgstavoll. Furene Perly oen opplever at V er svært glade for at dei har ei bedrift som Furene i regionen. Furene har eit stort nettverk av kompetanse, og vi set heile tida individet i fokus. Vi ser på heilskapssituasjonen til den enkelte og freistar å finne den rette løysinga for individet i saken. Vi synes også det er svært viktig å dra inn arbeidsgivar, slik at løysinga blir den beste for alle partar. ngunn sitt døme henta vi til dømes inn ergoterapeuten vår, som såg på den fysiske arbeidsplassen hennar, og kom med forslag til endringar skreddarsydd ngunn. Å få vere med på ein slik prosess er utruleg berikande for meg også, og når vi ser at vi greier det, greier å få ein person tilbake i arbeid på ein god måte, då varmar det veldig, smiler oen. Hjelpe andre ngunn gjekk mange runder med seg sjølv om ho skulle stille opp i avisa og fortelje historia si. g synes ikkje at det er noko særleg å få fokus på meg sjølv, men dersom mi historie kan hjelpe andre ved å syne at det finnast hjelp å få, så er det absolutt verdt det. en hjelpa eg har fått frå arbeidsgivar, V og Furene har gjort at eg no er tilbake i arbeid igjen, utan å måtte lide meg gjennom arbeidsdagen, og utan at all energi blir tappa gjennom ein arbeidsdag, seier ngunn. F: C J: ngunn lstein Õvik demonstrerar korleis den interaktive tavla fungerar for Perly oen frå Furene. et beste i livet er ay ut/sats: egionavisa pplag: rykk: ogn og Fjordane vistrykk istribusjon: ordvest istribusjon Produksjonsleiar unlaug leppe lf.: algssjef ine rke lf.: ontor og adm. Hildegunn. Haugen lf.: Postadr.: P.b. 424, 6067 lsteinvik Besøksadr.: yrkjegt. 8 elefon: elefax: Ørsta-kontoret: Besøksadr.: 3. etg, Ørsta org elefon: elefax: edaktør/agleg leiar Hugo ntonsen lf.: Produksjon ina ren Årsheim lf.: algskonsulent agne rumsvik lf.: Ørsta-kontoret: alg og produksjon unn Homberset lf.: Journalist oger ldeide lf: Produksjon une arhus lf.: algskonsulent ari H. Berge lf.: Journalist onica ren oe asdal lf: ye egionavisa

3 egionavisa nsdag 4. november YPØV ff. godkjent optiker - øye for ditt syn lf. 57 lf åløy ontakt oss: lf at oss undersøke synet ditt lf jøgt. 3 - lsteinvik J: På denne skjermen kan ngunn skrive det ho Œnskjer skal kome opp på tavla i klasserommet. B: Õrar ngunn lstein Õvik og rektor Jan HŒgstavoll ved ursken oppvekstsenter er glade for at ngunn er tilbake som lõrar etter lang tids sjukemelding. V: ngunn har ei interaktiv tavle i klasserommet sitt, som gjer at ho slepp den statiske påkjenninga ved å skrive på tavlen. Perly oen (til venstre), ngunn lstein Õvik og rektor Jan HŒgstavoll er imponerte over alle moglegheitene ei slik tavle gir. FP V - VC agertømming 30% - 70% FØ Ø... Bjørndalvegen 3 V - lf verrask pappa med noko lekkert og velsmakande på søndag! Fruktig overrasking frå kr 200,- 10 pk norske roser kr 98,- fordi han defi nitivt fortener det... Vikemyra lsteinvik lf:

4 4 nsdag 4. november 2009 egionavisa elge på øre unnmøre? nytt deg av vår lokale kunnskap vd. Ørsta tlf vd. Volda tlf vd. lsteinvik tlf vd. Herøy tlf ina. Bjerkvik vd.leiar/ igedomsrådgjevar lf vd. øre unnmøre urid Bøstrand iendomsrådgiver lsteinvik/herøy lf vd. oa arianne usterslått ilrettelegger lf vd. oa/ øre unnmøre Bjørn rik Fosseide æringsmegler øre og omsdal lf vd. olde jell Paulsen æringsmegler/ iendomsmegler F lf vd. Ålesund Volda B /- H ægdavegen V Prisant.: ,- + omk. ppdr.nr.: P-areal/Bta/Bra: Ca. 172/230/208 kvm omt: Ca kvm, igen tomt Byggeår: 1971 igedomen ligg i eit veletablert, roleg bustadområde på otset i Volda. ort veg til fint turterreng, skuler, barnehage, nærbutikkar og sentrum forøvrig. omta er skrånande mot sydvest, m/biloppst.plass, samt asfaltert tilkomst ned til garasje. Flott utsikt utover fjorden, og pent opparbeidd hage. Bustaden er over to etg. m/ kryploft, og inneh.u.etg.: Bodareal under terrasse, boder, vaskerom, kjellarstove, gangareal og sokkelhusvære for utleige m/eige inng.parti på nedsida av huset. 1.etg.: Vindfang, wc, bad, 3 soverom (1 m/utg.veranda) kjøken og stove m/utg. terrasse. Visning: andag kl.17:00-18:00 ppdr.ansv.: ina. Bjerkvik elefon: / Ørsta VH trandgt Ø Prisant.: ,- + omk. Fellesutg.: 550,- ppdr.nr.: P-areal/Bta/Bra: Ca. 58/97/88 kvm omt: Ca kvm, Fellestomt Byggeår: 1992 Velhalden eigarseksjon i terrasseblokk beliggande i trandgata i Ørsta. ort veg til alle sentrums fasilitetar, fin utsikt utover fjorden. omta er opparbeidd m/ asfaltert biloppstillingsplass både bak bygget, og foran garasjeplassene mot gata. sfaltert gangveg til inngangsparti. lles er det leikeareal og plen. eilegheita er på 1 plan med enkel tilkomst og inneh.: ang, bad, 2 soverom, disponibelt rom/arb.rom, samt kjøken/ stove i opa løysing og utgang til romsleg, sydvendt terrasse. arasje m/bod følger med leilegheita. Visning: andag kl.18:30-19:30 ppdr.ansv.: ina. Bjerkvik elefon: / Ørsta 3- B-. Berte anutteveg 20 H 6150 Ø Prisant.: ,- + omk. Fellesgjeld: ,- otalpris: ,- + omk ppdr.nr.: P-areal/Bta/Bra: Ca. 71/79/74 kvm omt: Ca kvm, fellesfestetomt Byggeår: 1992 Burettslagseigendomen ligg i eit veletablert og roleg bustadområde like ovenfor Ørsta sentrum. Flat tomt m/ opparbeidd asfaltert innkjøyrsle og biloppstillingsplass, hageanlegg med plen og beplantning. eilegheita ligg i 2.etg., og inneh..: ntré, innvendig bod, bad/vaskerom, stove m/utg. sydvestvendt altan, kjøken og 2 soverom. iga utvendig bod, fellesbod i 1. etg. v/ heis for hagemøblar, etc.samt fellesbod for syklar/reidskap. Visning: irsdag kl.17:00-18:00 ppdr.ansv.: ina. Bjerkvik elefon: / Ørsta 4-B Berte anutteveg 26 Prisant.: ,- + omk. Fellesutg.: 1 000,- ppdr.nr.: P-areal/Bta/Bra: Ca. 75/89/81 kvm omt: Ca kvm, Fellestomt Byggeår: 2002 igedomen ligg i eit roleg og veletablert bustadområde like ovanfor Ørsta sentrum, med gåavstand til det meste. eilegheita er ein del av ein firmannbustad og ligg på gateplan, nærast tilkomstvegen. Fint skjerma uteområde, og lett tilkomst. nnhold: verbygd inngangsparti m/utebod ved sida av inngangsdøra, gang, 2 soverom, bad/vaskerom, innvendig bod/arb.krok, opa løysing kjøken/stove m/utg. til sydvestvendt markterrasse og hageareal. Visning: irsdag kl.18:15-19:15 ppdr.ansv.: ina. Bjerkvik elefon: / Ørsta: Vikegata 11, 6150 Ørsta, tlf , faks Volda: ymnasvegen 2, 6100 Volda, tlf lsteinvik: jøgata 13, 6067 lsteinvik, tlf Herøy: ådhusgata 4, 6090 Fosnavåg, tlf

5 egionavisa nsdag 4. november V VÅ B Å! BJ - eiligheit m/garasje BØ - Flott enebolig V - iltalende leilighet V - entrumsleiligheit YH YH YH V dresse: Bjorli ervicesenter Prisantydning: ,- Boligtype: Hytte/Fritidseiendom - fjellet, 2 sov. + hems B/P-: 98/98 kvm omt: 230 kvm Byggeår: 2005 Visning: ing for tidspunkt. dresse: amle yklebustveg 5 Prisantydning: ,- Boligtype: Frittliggende enebolig B/P-: 240/198 kvm omt: kvm Byggeår: 1962 Visning: nsdag kl. 16:30-17:30 dresse: Varleitevegen 22 Prisantydning: ,- Boligtype: ierleilighet, 2 soverom B/P-: 75/72 kvm omt: 981 kvm Byggeår: 1992 Visning: orsdag kl. 16:30-17:30 dresse: jøgata 61, Prisantydning: ,- Boligtype: ierleilighet, 1 sov. B/P-: 53/53 kvm omt: 804 kvm Byggeår: 2008 Visning: nsdag kl. 18:00-19:00 ommy ylte orstein revik orstein revik ommy ylte V - entrumsnær enebolig H - 8 stk. nye leiligheiter H - entrumsleiligheit m/heis V - omannsbolig 3 V V dresse: Holsekervegen 13 Prisantydning: Boligtype: Frittliggende enebolig B/P-: 223/203 kvm omt: 618 kvm Byggeår: 1953 Visning: dresse: Haddal Prisantydning: Frå kr ,- Boligtype: eiligheiter real: B: Frå kvm. Byggeår: 2010 Visning: ing for meir informasjon dresse: ådhusplassen 10 Prisantydning: ,- Boligtype: ierleilighet, 3 sov. B/P-: 109/102 kvm omt: kvm Byggeår: 2004 Visning: nsdag, kl.16:30-17:30 dresse: Varleitevegen 13 Prisantydning: ,- Boligtype: Halvpart vert.delt tomannsbolig, 4 sov. B/P-: 139/130 kvm omt: 574 kvm Byggeår: 1991 Visning: nsdag kl. 16:30-17:30 ommy ylte ommy ylte mob: ommy ylte ommy ylte V - ttraktiv enebolig FVÅ - entrumsleilighet V - Flott leilighet m/utsikt V - nebolig i mur dresse: sbergvegen 57 Prisantydning: ,- Boligtype: Frittliggende enebolig, 3 sov. B/P-: 176/167 kvm omt: 577 kvm Byggeår: 1951 Visning: ing for tidspunkt. dresse: Fosnavåg Prisantydning: ,- Boligtype: ierleilighet, 1 sov. B/P-: 83,5/73,5 kvm Byggeår: 1955 Visning: ing for tidspunkt. nholen 11B Prisantydning: ,- Boligtype: ierleilighet B/P-: 94/86 kvm omt: kvm felles eid Byggeår: 1997 Visning: ing for tidspunkt. dresse: iksund - bolig 2 Prisantydning: ,- Boligtype: ekkehus, 2 sov. B/P-: 86/77 kvm Byggeår: 2009 Visning: ing for tidspunkt. ndré akken ndré akken orstein revik ndré akken H - yrenoverte rekkehus Fritidsbolig/enebolig med strandlinje V - trøken leilighet v/ V - ndelsleiligheit dresse: Holstad Prisantydning: Boligtype: ierleilighet real: 83kvm P-, 3 soverom Byggeår: 1962/renovert 2008 Visning: ing for avtale. ndré akken mob: dresse: jerdsvika Prisantydning: ,- Boligtype: Frittliggende enebolig real: 109kvm P-, 4 soverom Byggeår: 1994 omt: 1 626kvm Visning: ing for avtale. ndré akken mob: dresse: jøgata 56 nr 402 Prisantydning: ,- Boligtype: ierleilighet B/P-: P-rom 78 kvm omt: 2594 kvm felles eid tomt Byggeår: 2007 Fellesutgifter: 1709,- pr. mnd Visning: ing for tidspunkt. ndré akken dresse: lshaugen eniorboliger Prisantydning: ,- Boligtype: ndelsleilighet real: 64kvm bruksareal, 1 soverom Byggeår: 2008 omt: 1 700kvm Fellesutgifter: 6 360,- pr mnd ndel fellesgjeld: ,- otalpris: ,- Visning: ing for avtale. ndré akken mob: orstein revik lf ommy ylte lf ndré akken lf Yvonne irkenes lf kal du selge bolig? Vi gir deg salgsgaranti helt uten bindingstid! lf

6 6 nsdag 4. november 2009 egionavisa angel på vann F J ndelig onsdag Vi skal være glad for at det regner. Prøv og tenk deg en dag uten vann. Vi får ikke vasket oss eller dusjet om morgenen. ngen kaffe eller te, ei heller tannpuss eller nedspyling på toalettet. et vil raskt gå opp for oss at dagen ikke vil fungere uten vann. tter noen få dager vil samfunnet vårt gå i stå. For oss som bor i ord-uropa og spesielt på Vestlandet, er det ingen mangel på vann. Vi er passe irriterte når det regner i ukevis, men egentlig er det kanskje klodens viktigste ressurs som renner ned. en er samtidig gratis, pålitelig og forutsigbar. et er mer enn nok vann på kloden. 72 % av kloden er jo hav og 2,5 % er ferskvann. Faktisk er det så mye vann at hvert menneske kunne ha tilgang til liter ferskvann hver dag, rent teoretisk. en likevel er det snart 1/3 av verdens befolkning som mangler vann. lobal vannmangel Vannmangelen er størst i fattige land, men også i den vestlige verden er det områder som er for tørre. For eksempel så måtte hektar land stå udyrket bare i California i fjor fordi det var for tørt. pania har to elver sunket til 20 % av sitt normale nivå. Barcelona måtte importere vann i fjor. F advarer nå mot global vannmangel, noe som skyldes en kombinasjon av befolkningsvekst, høyere levestandard, forurensning, økt kjøttforbruk og produksjon av biodrivstoff. Framstilling av mat krever mye vann. tt kilo oksekjøtt krever hele liter vann! elk nesten like mye. g en liter Cola krever 600 liter vann på grunn av alt sukkeret. n kopp kaffe krever 140 liter. Vi i de industrialiserte landene bruker i gjennomsnitt 400 liter vann daglig. jennomsnittsforbrukeren i bruker 700 liter (faktisk noe ned i 2008). enegal ligger derimot forbruket på 29 liter per person. reative løsninger Hvordan kan vi holde vårt eget forbruk av vann lavt? et finnes muligheter. Vi kan spise lokal mat, unngå bomull, redusere kjøttspising, unngå biodrivstoff som forbruker mye vann og redusere generelt forbruk. Vi kan videre installere sparedusj, bruke vaskemaskiner som bruker mindre vann og reparere vannledningene. et finnes mange kreative forslag til løsninger på vannproblemet i fattige og tørre områder. et er foreslått at rike land med tilgang til nødvendig teknologi skal frakte vann med store lasteskip eller slepe vann i gigantiske poser. et er også foreslått å legge vannrør i store deler av verden, føre vann gjennom kanaler og til og med slepe isfjell. isse kreative forslagene er alle gjennomførbare. Problemet er derimot økonomi. et er også mulig å ta i bruk mer grunnvann. Brasil og rgentina ble det for eksempel nylig funnet grunnvann som kan forsyne menneskene med nok vann i 2000 år om vi er i stand til å ta det i bruk. vsalting vsaltning av havvann er en mulighet. Fremgangsmåten er å skille saltet fra vannet, og dermed omdanne salt havvann til drikkevann. llerede i 1960-årene ble ey West,, verdens første by grunnlagt på avsaltning. en avsaltning har ikke blitt noen stor suksess, dette mye på grunn av økonomi. et er svært kostbart å utvikle teknologi som gjør avsaltning lettere. erfor står avsaltning av havvann kun for en minimal del av verdens vannforsyning. okal forskning? fremtiden, når ny teknologi er blitt tatt i bruk, er det muligheter for at denne formen for vannforsyning kan bli mer aktuell og således være med på å dekke verdens behov for ferskvann. anskje en enklere metode for avsalting av havvann kunne være noe for lokale ingeniører å forske på? tterspørselen av vann vil ikke minke i fremtiden på grunn av befolkningsvekst, vekst i jordbruk og industrien, og den økende urbaniseringen. an regner med at verdens behov for ferskvann vil være firedoblet om ca 40 år. å kanskje skal vi være glade for at det regner litt på våre kanter. : ftenposten nnsikt 3/09, nternational Water anagement nstitutt, Folkehelseinstituttet, vannressurser, B, Vannmangel t globalt problem? av homas ±iseth m. fl. 2004,

7 egionavisa nsdag 4. november Ørsta - se inebustad på fin tomt med utleigeldel Prisantydning: ,- + 2,6% omk real: P-rom/bta 178/230 m2 Byggeår: 1976 omt: 899 m2 dresse: rimvegen 17 Visning: måndag 9/11 kl nsvarlig meklar: Johnny ragset F ir. tlf.: jå meir på Ørsta - entrum Fin leilighet med balkong, utsikt, heis og garasje Prisantydning: ,- + 2,6% omk real: P-rom/bra/bta 97/105/113 m2 Byggeår: 2002 omt: 5748 m2 Fellesutgifter: 1.500,- dresse: Holmegata 8 Visning: onsdag 11/11 kl nsvarleg meklar: erje illås ir. tlf.: jå meir på Volda - edre otset inebustad ved fjorden med flott utsikt. entralt Prisantydning: ,- + 2,6% omk real: P-rom/bta 104/147 m2 Byggeår: 1993 omt: 396 m2 dresse: ndanesvegen 7 Visning: onsdag 11/11 kl nsvarleg meklar: Johnny ragset F ir. tlf.: jå meir på Volda - vennabakken entrumsnær leilighet med høg standard Prisantydning: ,- + 2,6% omk real: P-rom/bra/bta 76/86/94 m2 Byggeår: 2006 omt: 3484 m2 Fellesutgifter: 700,- dresse: lvegata 18 B Visning: tysdag 10/11 kl nsvarlig meklar: erje illås ir. tlf.: jå meir på Ørsta - ordre Vartdal Velhaldt einebustad med landleg beliggenheit Prisantydning: ,- + ca 2,6% omk real: P-rom/bra/bta 214/286/308 m2 Byggeår: 1976 omt: 993 m2 dresse: ordre Vartdal Visning: onsdag 4/ nsvarleg meklar: ndre ragset ir. tlf.: jå meir på ragset igedomsmekling in eigedomsmeklar i ditt nærmiljø lf Johnny ragset igedomsmeklar F tlf erje illås igedomsrådgjevar tlf ndre ragset igedomsrådgjevar tlf

8 8 nsdag 4. november 2009 egionavisa i lita kjempe For 25 år sidan starta ro othe opp mnesty-foreining nummer 147 i orge, den lokale foreininga til Hareid og lstein. eitt kvart århundre har ho kjempa for andre sine rettar og gitt ei stemme til dei som ikkje vert høyrt. amstundes kjempar ho for sin eigen organisasjon sin undergang. å lenge eg føler eg framleis kan bidra med noko, kjem eg til å fortsette. et er klart det kan kjennest tungt til tider når ein skriv side opp og side ned med appellar, og ingenting skjer i den bestemte saka. en, så kjem oppturen, når til dømes ein samvetsfange blir sett fri, og det i all hovudsak på grunn av mnesty sitt engasjement i saka. å er det godt å vere til då, fortel den 71-årige menneskerettkjemparen. Vindmøller t ro til tider kjenner det som om det er mange vindmøller å slåss mot legg ho ikkje skjul på. Vi er små vi menneske når vi stend åleine mot overmakta. en er vi mange nok som bryr oss, så kan vi utrette store ting. in samvetsfange i ellom-merika til dømes. Han kunne fortelje ei historie om kor stor nytte breva frå mnesty hadde gjort. år han fekk første sekken med brev levert, fekk han såpe å vaske seg med. år den andre sekken kom, fekk han ein brisk å kvile på. å den tredje store sekken med brev frå heile verda kom, blei han kalla inn til fengselsdirektøren som ga han beskjed om at han skulle setjast fri. irektøren ville berre vite kva slags vener han hadde, som kunne utrette slike ting. et er nett slike suksesshistorier som gjev meg drivstoff til å fortsette, smiler ro. Byrjinga en første gongen ro fekk høyre om organisasjonen mnesty, var på ei førelesing ved niversitetet i Bergen. et var vel i 1962 eller 63 tenkjer eg. Ved sida av meg sat det ei søt og hyggeleg jente som byrja å snakke om ein organisasjon som hadde blitt stifta av ein britisk advokat med navn Peter Benenson. Han sat på eit tog inn til ondon City og las imes. er var det ein artikkel om to portugisiske studentar som hadde skålt for fridom. På grunn av dette blei dei fengsla. Benenson reagerte med vantru og sinne, og starta eit opprop i imes. På grunnlag av dette, stifta han mnesty nternational, fortel ro. ette var midt i blinken for ro, men ho gjorde ikkje noko spesielt med informasjonen akkurat då, rett og slett fordi ho ikkje høyrde so mykje meir om mnesty akkurat i den tida. g gifta meg, flytta til ingvoll og fekk born. ida gjekk, men i 1984 hadde mnesty V-aksjonen. å hadde vi flytta hit til Hjørungavåg, og eg tenkte: o må du gjere noko ro! om tenkt så gjort, eg samla i hop ei gruppe på åtte, og skipa foreining nummer 147 her i orge. å hadde vi faktisk femti prosent menn med, noko som dessverre har endra seg, no er vi berre kvinner i foreininga. må steg et tek ein stor dose med tolmod å gje så mykje av tida si til å kjempe for andre. runnleggjande endringar skjer ofte langsomt, det er ofte ein lang og tung prosess. en dei små tinga, lyspunkta eg får vere del i, gjer det verdt det. a til dømes ein situasjon der eg sit på den lokale butikken for å samle underskrifter for mnesty. å kjem det folk bort til meg som eg tenkte kanskje ikkje kjem til å signere. å signerar dei, utan å lese kva som står på papiret. g har ofte spurt om dei ikkje har tenkt å lese gjennom, og har fått til svar at Vi veit kva du står for ro. å får eg klump i halsen fordi eg blir så rørt. en blir det ikkje mange bitre tårer også då? kkje så ofte som ein skulle tru kanskje. ett og slett fordi ein i det daglege ikkje orkar å ta innover seg alle dei tragiske skjebnene rundt omkring i verda. Hadde eg gjort det, trur eg ikkje eg hadde greidd å fortsette. en det er klart, nokre gonger greier eg ikkje la være å gråte. g hugsar godt eit tilfelle der vi synte ein film til ei skuleklasse. årene rann, og eg tenkte med meg sjølv at eg måtte ta meg saman til lyset kom på. et greidde eg altså ikkje, men elevane tok det veldig positivt, og blei nok litt rørt av tårene mine trur eg. ngdom et største ønsket til ro er at verda ikkje skal ha behov for mnesty nternational lengre. Vi arbeidar hardt for vår eigen organisasjons undergang for å seie det slik. så måte er vel dette at lokalforeininga for Hareid og lstein no rundar 25 år, ikkje nokon grunn til å feire. amstundes går det vel an å feire at vi har halde ut? ummer to på ønskelista for den vesle kjempen i Hjørungavåg, er fleire medlemmar. Helst mange, og helst unge kreative krefter. et er så mykje å velgje mellom når det kjem til organisasjonar og fritidsaktivitetar, at mange organisasjonar føler at dei druknar i mengda. Vi treng ungdomen, det gjer vi verkeleg. et er så fint å samarbeide med dei, dei lyser opp av engasjement og kreativitet. a berre mnesty-festen vi heldt på unnmøre Folkehøgskule her for litt sidan. levane kom bort til meg etterpå og skein om kapp med sola og takka for at vi var med på å fortelje dei om mnesty. likt er godt å høyre! Vi samla for øvrig 657 underskrifter i mnesty-veka som var frå den oktober, det må du få med deg, seier ei engasjert ro. lødande t ro har eit glødande engasjement for alt ho driv med, er enkelt å oppdage. Heime i stova hennar ser du spor av ei sterk kvinne over alt kvar du snur deg. På eine veggen heng vinneprisen som ho fekk for sitt engasjement, på ein

9 egionavisa nsdag 4. november Ø: ro sitt hœgste Œnske er at det ikkje lengre skal vere behov for mnesty. Vi arbeidar for vår eigen undergang, seier ho. VP: ro othe har motteke vinneprisen for sitt engasjement. anna vegg, bileter av born og familie. et er flust med bøker om alle emne og småting som speglar hennar sprudlande personlegdom. Fysisk er ho ikkje stor som ein kjempe, men utstrålinga, smilet og det glødande engasjementet som skin gjennom, gjer ho stor som ei kjempe. F: C Ø: ro sitt hœgste Œnske er at det ikkje lengre skal vere behov for mnesty. Vi arbeider for vår eigen undergang, seier ho. Bruktbilar! -08 oyota vensis -4 ol avi 27 km, 126hk, B, C, irbag, antiskrens/spinn, CC, kjørecomputer, klima, navi. -07 oyota Yaris 1,0 ol 5 km, B, C, airbag, antiskrens, antispinn, el. speil/vindu, fj.st. sentr.lås, s+v-hjul, , ,- -07 oyota uris 2,0-4 avi 40 km, 16 alufelger, 5 stk. nakkeputer, B, C, antiskrens-/spinn, cruisektr ,- -06 oyota vensis 1,6 erra VV-1 53 km, B, ac, el. speil/vindu, fj.st. s.lås, kjørecomp ,- -06 oyota Yaris 1,3 ol ut. 26 km, 5 stk. nakkeputer, B, C, airbag, aut.gir, antiskrens/-spinn, el. speil/ vindu ,- -05 oyota Corolla Verso xecutive ut. 63 km, 18 alu.f., 5. stk. nakkeputer, B, C, airbag, -04 pel eriva 1,6 njoy 96 km, 101 hk, B, C, airbag, P, sentrallås, servostyring -04 itsubishi Colt 1,5 nsport 29 km, 109 hk, B, C, airbag, P, kjørecomp., s.lås, servo ,- -01 oyota vensis 1,6 VV km, mørk grønn, B, ac, airbag, el. speil/vindu, fj.st. s.lås -06 oyota vensis 1,8 ol VV- ut., 55 km, 129 hk, aut., B, C, airbag, antiskrens/spinn, C, jørecomp ,- -05 BW 1-serie km, 16 alu.f., 5 stk. nakkeputer, B, C, aribag, delskinn, C, el. speil/vindu , , , ,- -00 BW 5-serie 523iouring 140 km, aut., 16 alu.f., 5 stk. nakkeputer, B, C, airbag, alarm -99 Ford ondeo 1,8 hia 186 km, 5 stk. nakkeputer, B, C, airbag, alu.f. sommer, antispinn, el. speil/ vindu , ,- jå alle våre bruktbilar på: ilertsen as Frank Hofseth, 6065 lsteinvik. eir ilertsen, 6060 Hareid lf Fax: obiltlf Jan rild Bjåstad lf lle priser ekskl. reg.avg. aranti nnbytte Finansiering P: kvardagar: , orsdag: , aurdag: ed forbehald om skrivefeil Pris fra ,- n sjelden mulighet i strandsonen! 3 stk. fritidsboliger på første linje til sjøen, der kai og brygge er inkludert i prisen. Høye inntekter på utleie om ønskelig! lf rapp frå lokal leverandør Vi kan tilby: - Val av type, materiale og farge - pesialtilpassing - eikning av forslag - ppmåling - ontering HJ B F Å C år det ryddes eller pusses opp gjelder det å få skrotet unna -raskt og effektivt B C PÅ F etura lsteinvik mårisevadet 20, 6065 lsteinvik elefon: post: jersdal reindustri tlf / Prestegata 33 fax: Volda mail: lik kan du bo i lstein ommune undgotmarka for kr 5.000,- pr måned. (140 m 2 ) Be om mer opplysninger tlf post:

10 10 nsdag 4. november 2009 egionavisa frå barnemunn egionavisa fekk bli med nokre ungar i Barnas Vel barnehage i Ørsta å leike. et blei snakka om mangt og mykje, spesielt kva problem og gøy som kjem med vinteren. Piggsvina har skarpe piggar, men ikkje piggdekk! Jonas, 4 år J, 4 Å Piggsvina har skarpe piggar, men ikkje piggdekk. essuten kan dekka eksplodere dersom det er for skarpe piggar., 4 Å - g veit ikkje heilt kvifor vi må bruke piggdekk, men eg veit i alle fall at ein snœmann har svart hatt og gulrot til nase! F C, 5 Å - g bryr ikkje meg om piggdekk eg. en det kjekkaste med vinteren er nok å få leike ute i snœen. g trur ein snœmann vil vere ganske redd for å få sol på seg, for då kan han smelte! W, 5 Å - Vi har piggar på dekka våre, noko som er viktig for at vi ikkje skal spinne litt sånn i vide og breide. g har på sykkelen også. essuten, er det viktig med refleks!, 5 Å - ltså, ein må legge om til piggdekk når vinteren kjem. en vi kan ikkje bruke skarpe piggar, for då må vi blåse dei oppigjen!

11 egionavisa nsdag 4. november Bred visningsvinkel med P lpha Panel. V mage Viewer (JP) kortleser. H og scart. omplett med bordstativ. Carvingpakke barn/junior 1490 Hot od jr. pakke kr 1990,- 32 C-V X-32C ordica ordy eller Foxy ski til de aller minste i lengde cm. Hot od jr. ski i lengde cm. lle modeller med integrerte bindinger. ordica P 2/ P J alpinstøvel i str 27-36/34-41 angrensspakke voksne 1490 PC-trille, sort 349 offert 59 cm kr 349,- offert 69 cm kr 399, f offert fert tm med ka kraftige aluminiumshjul, trolley system, smarte lommer m/glidelåser. PC-trille m/store aluminiumshjul, glidelåslommer, todelt innvendig med muligheter for god organisering adshus ltratouring Classic ski med smørbar eller smørefri såle og integrert bindingssystem. engde cm. lpina 10 skistøvel i str ottefella 4. ouring bindinger an-fre.: ørdag: mfi oa

12 12 nsdag 4. november 2009 egionavisa : inor ajority står på scena på okken neste onsdag. (Foto: tian ndersen). acoon varmar opp til inor ajority PP: et nederlandske bandet acoon varmar opp for inor ajority på norgesturneen deira. nsdag 11. november kjem dei til Volda og studenthuset okken. nsdag 11. november blir det konsert med inor ajority på studenthuset okken i Volda. om support har dei med seg eit av ederland sitt mestselgande band, acoon. inor ajority har samarbeidd med acoon sidan 2008 då det norske bandet var på turne i yskland. ei to banda sitt unike samarbeid har brakt acoon til orge og turne saman med inor ajority. høve turneen slapp dei eit album eksklusivt samansett for det norske markedet den 26. oktober som heiter ose nother ay. øte inor ajority sin tyske manager kjenner acoon sin manager, og slik blei det inngått avtale om at acoon skulle varme opp for den norske gruppa sine konsertar i yskland. amarbeidet må seiast å ha vore heldig for det nederlandske lf. nr bandet. - nkelte stader selde dei til og med fleire plater enn oss. oko som sjølvsagt gjekk ut over stoltheita vår, men vi vel å tru at publikum allereie hadde våre plater, fleipar keyboardist i inor ajority, Harald ommerstad. jenteneste ei to banda har fått eit godt venskap seg i mellom og i 2010 vil tenesta bli gjengjeldt, då inor ajority skal varme opp for acoon i ederland. utefiskkveld på Hareid Hotel Vi inviterer til årets store, kulinariske etegilde for alle utefiskens venar aurdag 7. november er det atter sesong for den skremande men gourmetisk deilige lutefisken. Historieforteljar Harald nudsen tek oss med på ei reise i lutefisken si historie. ing for bestilling! Hareid Hotel 6060 Hareid F På eit personleg nivå passa vi veldig godt saman, og vi byrja å planlegge vidare samarbeid med det same, fortel tefan de roon, bassist i acoon. - usikken har jo også visse likheitstrekk, vi hadde mykje til felles og mykje å prate om. Vi synes det å varme opp for kvarandre er ein flott måte å hjelpe kvarandre på. inor ajority hjelper oss i orge, og vi hjelper dei i Holland. et er alle tider kjekt å spre musikken sin til nye marknader, og forhåpentligvis vil vi få like god mottaking som på ysklandturneen, fortset de roon. nergisk usikken til acoon er ekte og ærleg med innslag av folkrock og klare røter i indietradisjonen. ive blir bandet karakterisert som ein energifest, med sterk innleving og formidlingsevne. - Vi var imponerte over første konsert då dei varma opp for oss i yskland. På den siste konserten sto vi alle kvar for oss og overvar konserten deira. ei har eit ujålete og organisk musikalsk uttrykk i tillegg til at dei fokuserar på melodiane, seier Harald ommerstad i inor ajority. inor ajority blei stifta i år 2000 og har sidan då gitt ut seks album. Bandet er eitt av orges mestselgande. : C

13 egionavisa nsdag 4. november Vi gratulerer Ørsta med ny "storstove" akk for oppdraget og lykke til! Prosjekt- og byggeledelse, samt byggteknisk prosjektering ådgivende ingeniører bygg yrkjegata lsteinvik F F Vi takker for oppdraget med levering av madrasser kornes Contract, 6239 ykkylven, lf.: lt innvendig byggearbeid ontakt / rkitekt og interiørarkitekter Vi har levert og montert klimaanleggene elefon lf / Fax post: Vi har utført isolering og tekking av tak, samt membranhekking Vi har vært konsulenter for elektriske/tekniske intstallasjoner, samt heiser Vi har prosjektert VV-anleggene Vi har levert og montert rekkverk i stål og glass Ålesund lf laus ilsensgt Ålasund lf / Vi har levert elektro, sterk- og svakstrømsanlegg Vi har utført sanitæranlegg akk for at de valgte designmøbler fra Fora Form! Vi har levert bærende stålkonstruksjonar Bravida orge, erstadv. 508, 6018 Ålesund lf lf osflatevegen, 6150 Ørsta lf Vi har utført saneringsarbeid Vi har utført grunnarbeidet Vi har utført betongarbeidet Furene industriområde, 6100 Volda, lf Hamnegata 3, 6100 Volda lf Ørsta lf /

14 14 nsdag 4. november 2009 sjå kva som skjer! egionavisa va skjer ovember: rundt om Hot Club de orvege, tryn ulturhus slo World usic Festival 6. Henning vitnes og Jonas Fjeld, jøborg ulturhus, lsteinvik 6. lav Jakob veit - Billedshow, tryn ulturhus 6. Bob ylan-tribute m/hurricane, Ørsta kulturhus 6. Hundreårsmarkering, modernisten lav trømme. unsthuset, Ørsta unstlag. Varer til en store kinodagen, Ørsta kino 9. t dukkehjem perahuset ordfjord 10. Jul i ummidalen, Ørsta kulturhus 12. Viser på ei fjøl, Familiekonsert i lf Prøysens ånd med Viggo andvik og Haddy jie og Volda og Ørsta korskule. Ørsta kulturhus 13. F - ansecompani, tryn ulturhus 13. ulturnatt, tryn ulturhus 15. Jubileumskonsert med lstein annskor 125 år, jøborg ulturhus, lsteinvik 19. skeladden og ongens Harer, iksteatret, Ørsta ulturhus 21. la`ans på idsåtun, usikk: Born 2 Boogie, Julebordsarrangement 21. Juleverkstad for «borna», Fredheim, ør-brandal andemessa, arsnes skule/breidablik 22. Førjulskafe, Fredheim, ør-brandal 23. skeladden og kongens harer, dukketeater, perahuset ordfjord 23. eatret Vårt - aremareby, jøborg ulturhus, lsteinvik 27. Julegrantenning Hareid sentrum 27. ammerkonsert med Ålesund trykekvartett, var asen-tunet 28. Julegateåpning, tryn sentrum 29. Jørn Hoel og teinar lbrigtsen jøborg ulturhus, lsteinvik 29. Julebordet 2009, ovde esember: 1. Jul i komakargata v/slo Barneteater, tryn ulturhus 3. Barnekunst i alleriet - var asen-tunet omkirkefestivalen, ønsberg 5. Julebord Fiskå ungdomshus 6. Familiedag med juleverkstad - var asen-tunet 9. Jul i skomakergata, slo Barneteater, Ørsta kulturhus 10. obels Fredspris, slo 11. Julekonsert, Brandalskoret, Årvakbygget, Brandal 12. Julekonsert med ordic enors, Ørsta kulturhus 12. Julekonsert, tryn ulturhus 13. Christian ngebrigtsen/ngvild Pedersen «Vår Jul», tryn ulturhus 13. Vi syng jula inn, korpsa i Hareid tek del, Hareid kyrkje 16. Carola med julekonsert, jøborg kulturhus, lsteinvik 27. Juledans m/teinar ngelbrektson Band, Fiskå ungdomshus 29. rendacup 2009, Hareid Januar: 16. yttårskonsert med H og lf jøborg ulturhus, lsteinvik ilde: ulturkalendarane til kommunane i området. Feil eller manglar? Ha med ditt arrangement? a kontakt på eller aihuset jubilerer november i år er det 10 år sidan aihuset opna dørene for første gong. Jubileet vil bli markert med eit innhaldsrikt program gjenn om ei heil veke. åndag 9. november byrjar markeringa med ein heilaften for både born, ungdom og vaksne. et vert underhaldning der ungdommane på aihuset sjølve står for innslaga. Her kan ein vente seg både morosame sketsjar, dikt, song og musikk, samt talar til jubilanten frå ungdomsleiar urora orsk språkdiplomat til asen-tunet igve ramstad kjem til asen-tunet den 8. november i hœve markeringa av Berlin-murens fall. rmensk? uthensk? orbisk? lle desse språka er europeiske minoritetsspråk som har fått eit nytt liv etter at Berlinmuren blei riven for tjue år sidan. var asen-tunet feirar tjueårsdagen med foredrag av den norske språkdiplomaten igve ramstad om språk i uropa søndag 8. november. "øndag 18" på lsteinvik bedehus øndag 8.november vert det nytt "øndag-18" arrangement på lsteinvik bedehus. enne gongen er det jell rne ætre som talar, og det vert song og musikk ved aila ætre og rvid Havåg. På møtet vert det misjonsinformasjon frå misjonsarbeid i ongolia. er arbeider no ei ung jente frå tandal som miljøarbeider for barna til utsendingane. nder møtet vert det teinekrok i veslesalen for dei yngste, og etter møtet vert det enkel servering. Frå venstre: Husstyremedlem del usann BjŒrkedal, ktivitetsleiar på aihuset, ±ystein kattebu og ngdomsleiar urora HŒegh-mdal. Høegh-mdal, husstyremedlem på aihuset, del usann Bjørkedal og politikar ove Halse igernes. om avslutning vert det konsert yrkjekonsert med olvtetten et blir kyrkjekonsert med olvtetten i Herøy kyrkje søndag 8. november. Fleire av koret sine medlemmer vil i løpet av konserten stå fram som solistar, og koret har fått med seg a på deg badekåpa, senk skuldrane. yt eit opphald med god julemat og spa. a med din kjære eller gode kolleger. Julebord 20. november desember a kontakt for eit godt tilbod! el: med den litt sære ørstingen gil lsen, som mellom anna har hatt siviltenesta si på aihuset. ein dyktig pianist frå Fosnavåg, orvald ahl. onserten blir i to avdelingar, med norske salmar og folketonar i ei avdeling, gospel, jazz og klassiske korverk i den andre avdelinga. øteveke i lstein ved jell ahlene tida november kjem jell alene til lstein. Han har valt tema for møteveka som er "Frelsens dimensjoner" og møta vert på Flø tysdag, keide onsdag og resten av veka på lsteinvik bedehus. jell ahlene har reist som songar og forkynnar i isjonssambandet sidan 1961, og er framleis i fullt arbeid. Han er mykje nytta på ørlandet, men har også arbeidd ved bibelskulen Fjellheim i romsø, arbeidd i orea radio og ulike byforsamlingar. jell alene har mœteveke i lstein. Førjulsstemning på Hotel nion 1891 F JV

15 egionavisa nsdag 4. november Verdas mest spelte stykke "t dukkehjem" er verdas mest spelte stykke, og mandag 9. november blir det sett opp på perahuset i ordfjordeid. iksteatrets "t dukkehjem" er ei rein og tidlaus oppsetning. Her finnast ingen unødvendig staffasje og ingen moderne finessar, for som regissøren seier: g ser ingen grunn til å gjere noko anna med ein så rik tekst enn å oppdatere det reint språkleg og freiste å få det til å leve på scena. g opplever "t dukkehjem" som eit djupt gjenkjenneleg stykke, og gjenkjenning synes eg er noko av det viktigaste i teateret. å kjenner ein seg mindre åleine, uttlar regissør nne-aren Hytten. Ville dyr og død på Flø o av orges mest populære kunstnarar, nni skeland og Camilla Prytz, har slått seg saman og stiller ut ved tudio Hugo pdal på Flø. alsutstillinga "oveland" opnar søndag 8. november. Biletkunstnar nni skeland har med sin særeigne stil og fargesprakande bileter vore eit friskt pust på den norske kunst-scena. mykkekunstnar Camilla Prytz kjem med den nye serien sin kalla nimals". mykker blei tradisjonelt nytta som lykkeamulettar som skulle gi styrke, eller beskyttelse. ei nye massive sølvsmykka frå Prytz går inn i denne tradisjonen. Camilla Prytz stiller også ut ved tudio Hugo pdal saman med skeland. (Foto: nut Bry) Bigsetmesse Hytten fekk Heddaprisen i fjor for "Vildanden" og "t dukkehjem" er det femte bsen-stykket ho set opp. tykket handlar vel i første rekkje om kampen for å kome seg ut av ein låst livssituasjon. g mykje om forestilling, roller vi trur vi må spele, seier ho. ora er dei kvinnelege skodespelarane sin Hamlet, deira livs rolle og rolla alle drøymer om å få. ise Fjeldstad, ate Blanchet, Pernilla ugust, alle har dei spelt ora. enne hausten er det lrikke Hansen øvigen som står på scena som ora. lrikke Hansen Œvigen står på scena i perahuset på id som ora mandag 9. november. Årets Bigsetmesse blir meir innhaldsrik enn nokon gong. Førstkomande laurdag og søndag blir det fullt køyr på skulen på Bigset (Hareid) - og cupfinale på storskjerm! Bigset skulekorps gjer ein stor jobb med messa kvart år - og i år er alt flytta innandørs. lle salsbuder og det flotte kulturtilbodet er samla inne og nesten heile skulen er teken i bruk. Her blir fleire forfattarar som blir tilstades - så her kan ein få gode oppelvingar i tillegg til å gjere gode kjøp! tter messa får Hareid kommune tilbake skulen i nedvaska form! Jazz & oral til pjelkavik Jazz & oral skal halde konsert under ulturveka i pjelkavik kyrkje laurdag 7. november. ei har tidlegare kun halde konsertar i heimregionane, men tek no turen over fjorden. nni skeland stiller ut ved tudio Hugo pdal frå 8. november. (Foto: nut Bry) omantisk brudeshow un kr. 495,- at og 2 glas vin er inkludert a kontakt for billett og meir informasjon tlf: sjå kva som skjer! Fjeld og vitnes på jøborg Henning vitnes og Jonas Fjeld kjem til lsteinvik fredag. Fredag 6. november er det klart for storkonsert med Jonas Fjeld og Henning vitnes på jøborg i lsteinvik. På "Veteranturen" som turneen vert kalla har dei med fullt band og fullt trøkk. Bandet er samansett av Finn ore okle (Bass) ivind løverød (Perkusjon/rommer), og Ben Basgård (div. strenger). ummitrolla tilbake i Ørsta ysdag 10. november kan du få møte ummitrolla på Ørsta ulturhus. et er sju år sidan framsyninga "Jul i ummidalen" hadde verdspremiere i rendal, og kvart år har den blitt sett av fleire og fleire. For mange born blir det ikkje heilt jul utan eit møte med ummitrollet og venene hans. oen - ordfjord urs/møte med julebuffet un kr 1290,- pr person i enkeltrom i midtveke f.o.m. 16/11 inkludert julebuffet, frukost og lunsj lexandra Bad og pa tort badeanlegg inne og ute. pa-avdeling med eit stort utval av kropps- og velværebehandlingar. lf: Fax: t i helga? Hareid: H H: aurdag, lutafiskaften med forteljar Harald nudsen. Herøy: HØY YJ: øndag, konsert med olvtetten. FVÅ BY: Fredag og laurdag, trubadur une shaug. lstein: FF: orsdag, Quiz. aurdag, ovelandparty. JØB: Fredag, konsert med Jonas Fjeld og Henning vitnes. FFB: aurdag, J spen. H : aurdag, diskotek. Volda: Ø : orsdag, konsert med Fliflet/Hamre. : orsdag, konsert med Vamp. Ørsta: H: Fredag, småborddans med Hurricane som tolkar Bob ylan. Ø PB: Fredag og laurdag, isten to the Band spelar. Bandet består av igbjørn Follestad, Jan unnar Åkre, Frode undnes og tle Braute. lle er tidlegare medlemmar av ovus. : Fredag, konsert med entle roove. aurdag, iskotek. H V : Fredag, utafiskaften med underhaldning ved ions-koret, seinare spelar Åge ybø til dans. rubadur Åge ybø har vore ein aktiv musikar i musikkmiljøet i Ørsta sidan 80-talet, og har blant anna vore medlem av ovus og ivert Bjørdal Band. jå kva som skjer! Hendingar og kulturarrangement? a kontakt med vår journalist onica ren oe asdal lf.: e-post: kvar onsdag på søre unnmøre lf.: Fax: mail:

16 onje 16 nsdag 4. november 2009 egionavisa F: rygve og onje på plass på nfield i god tid fœr avspark mot hat-objekt nummer ein, anchester nited. onje for fœrste gong, rygve 13 år etter tilsvarande kamp og like lenge etter at rygve lova å ta Y: ett frå drosja og inn i intervju med ngland sin stœrste og mest prestisjetunge fotball-kanal, ky port ive. V: uper-venninner og super-supportere på super-kamp på nfield: onje og ilje. BB: ikkerhetsvaktene hadde eit svare badeballene som blei kasta ut på banen.

17 egionavisa nsdag 4. november midt i draumen onje Frøystad arvik (20) har endeleg fått oppleve korleis det er når syng "You'll never walk alone" så tårene trillar, samstundes som ansiktet sprekk opp i eit glis for livet. tefaren rygve undgot gliser om mogleg endå meir. Han lova onje turen, fekk sjølv oppleve favorittklubben slå erkerivalen, og fikk sletta ei 12 år gamal oppleving frå minnet - den gong anchester nited slo iverpool 3-1 på nfield. g rygve sat ringside og måtte sjå på. enne gongen skulle det gå annleis. ndeleg onje frå lsteinvik har endeleg fått den opplevinga ho har drøymt om sidan ho som 6-åring vart innmeldt i iverpool sin supporterklubb, og vart lova tur til nfield. en først måtte ho bli gamal nok til å bli med på pub! et vart ikkje ein kva som helst kamp då turen til slutt vart planlagt og realisert. Ho skulle få oppleve iverpool spele mot anchester nited på eiga heimebane, nemleg nfield. in kvar iverpool- eller anchestersupporter sin draum, er å få sjå hat-oppgjeret mellom desse to storklubbane. år terminlistene vart lagt ut, og billettane for sal, var kampen iverpool FC - anchester nited utselt på fem minutt gjennom klubbsidene. et er jo den sjukaste kampen på heile året. et hadde ikkje gått opp for meg kva for ein kamp vi skulle på, fortel onje. Fann billettar 7. august oppdaterte underteikna statusen sin på Facebook: ure på om ej he bestilt billetta til iverpool - nited? Fire kampbillettar, inklussive tre hotellovernattingar oktober fann ho på eiseshop.no, og kontakta onje snarast om det her. g og ilje hadde småprata litt om å ta med oss fedrene våre til iverpool for å sjå ein kamp, ein eller anna gong. en at det skulle bli den kampen, var over alle forventningar! rygve, stefaren til onje, har fulgt med iverpool sidan tidleg på 70-talet. ist gong han var i iverpool, var for 12 år sidan, då han såg prestisjeoppgjeret mellom iverpool anchester nited. Heimelaget gikk då på eit 3-1 tap. o, 12 år seinare, skulle han få sjå det stikk motsatte. Pronto! g hadde jo lova onje iverpool-tur ein eller anna gong etter ho hadde fylt 18 år. Ho måtte vere gammal nok til å drikke øl, for ein dreg ikkje til ngland for å sitte på hotellrommet! et dukka opp ei god anledning, vi tok det på impulsen. reip sjansen, pronto! fortel rygve med eit glimt i auget. Før avreise til ngland, hadde iverpool tapt fire strake på rad. Hadde dei tapt mot nited også denne helga, hadde det vore verste tapsrekka sidan onje fortel at unitedfansen hadde vore veldig flink til å trykke ned fc-supporterane før den store kampen. g hadde eit indre håp og tru om at dei kom til å vinne. en at det skulle bli så bra, hadde eg ikkje drøymt om, fortel onje entusiastisk. idenes yngste FC-supporter rygve har sjølv våre medlem i fanklubben til iverpool sidan tidleg på 70-talet, afrå han var 13 år gammal. idan har han vore iverpool-fan, og alltid hatt drakt nummer 7. Favorittspelar på denne tida var ingen ringare enn evin eegan. onje har vore fc-supportar så lenge ho kan hugse. teffen, yngstesonen i familien, blei innmeldt i supporterklubben berre 20 minutt gammal. Han blei innmeldt i iverpool fanclub, via telefon, utanfor Volda sjukehus berre 20 minutt gammal. rygve bekrefter at neste gong han tek turen til ngland for å sjå kamp, så blir det nok iverpool - anchester nited igjen. g då saman med yngstesonane sine. iverpool 2-0 rass i dei dårlege resultata iverpool har hatt i haust, hadde rygve lagt seg nokre tankar før turen. Han hadde ein god kjensle, og tippa at dei vann 2-0. et skulle gå i oppfylling. øndag 25. oktober var den store kampdagen. 12-tida drog dei mot nfield med drosje, og gatene var fulle av iverbirds. Før dei hadde lukka drosjedøra etter seg utanfor nfield, stod ky ports ive klare for å få eit intervju. kkje dårleg det til å vere den første engelske fotballkampen hennar. et dreia seg om wen, og kva slags kjensler dei hadde om at han var tilbake på nfield. onje svara kynisk at så lenge han ikkje gjekk direkte frå iverpool til anchester nited, så gjekk det greit. onje med på nfield for å oppleve favorittlaget deira. strev med å få vekk alle BY: onje og rygve på bytur i iverpool sentrum sœndag kveld, etter at iverpool har slått anchester nited 2-0 i hatkampen. J: iverpools stœrste stjerne Fernando orres viser sin respekt for fansen. lektrisk ampen enda 2-0 til iverpool. 34 frispark, fem gule kort og to utvisningar dei siste på overtid. rama utan like. rygve og onje fekk sjå orres og gog score, og høyre iverpool-fansen synge frå start til slutt. g lenger enn det. You ll never walk alone var elektrisk på stadion. et var heilt sinnsjukt. år alle song YW på nfield, var utruleg gripande og spesielt. årer i augene og gåsehud heilt ned til vesletåa, fortel onje henrykt over iverpool-turen. Vi storkosa oss, og det handla om å hygge seg. onje konstanterar at det var ein fantastisk tur. Ho fekk sjå iverpool spele og vinne, orres score på nfield, fare på brun pub, drikke mørkt brunt øl og spise fish & chips. onje benyttar også anledninga til å takke sin supre stefar for turen, og for at han var like spontan som ho. ette var 10 +; ein klar innertiar. Å sjå ein slik kamp, er det største ein iverpoolfan kan oppleve. et gjeld å plukke dei store anledningane. tore anledningar, gir store augeblikk, seier rygve. : J F: J H

18 18 nsdag 4. november 2009 egionavisa personalia Vi opnar i Furene torsdag 5. nov. kl 10 og tilbyr: Cupfinale- bukett til far Buketten er i afk-fargar og kan leverast over heile regionen. pningsdagen har vi ope til kl affi og kaker. Vi tilbyr også 7 langstilka roser med hjertevase til 198,- sjå V Foto: onje ætre ndrearne Fødte rulova ifte Bursdag akk Vil du ha med ditt bilete på denne sida? ette er gratis hjå oss. end inn tekst og bilder til Fødselsdag o`jenta vår agna Hofset ile vert 2 år 1. nov. Vi er uendeleg glade i deg! lem frå ylvei, arit & om, strid, mamma og pappa. agna helsar til din. ork som vert 12 år same dag og gratulerer mamma og pappa med 1 års bryllupsdag. F B: Furene lf F Ørsta lf pningstider: (16) pningstider: (16) ttar kår Vi vil Œnske deg hjertelig tillykke med 60- årsdagen 7. november. Håper du får en fin dag. Varme klemmer fra or, ercy, lin, nniken, og barnebarna.

19 egionavisa nsdag 4. november F Jean Paul aultier en 2. november fekk liver (6 ½) seg ein bror. Han vog 2960 gram og var 47 cm. Foreldre er ose ari og ver BjŒrnerem, lsteinvik. Besteforeldre er Britt og udun ragsund, nne-ise og vein BjŒrnerem. en 27. oktober fekk ali (3) og Jone (1) seg to sœstre på ein gong. instejenta var 2190 gram og 43 cm. tœrste jenta var 2600 gram og 45 cm. Foreldre er herese og Christopher Berg ZetterstrŒm, Volda. ormor i Volda er va Bente Berg, og ldemor i Volda er udrun Œnning. Vi vil gratulere storeguten vår, ebastian Vidar med overstått 7-års dag som var mandag 26. oktober. Vi vil også Œnske hjerteknusaren vår asper velkomen til verda, og gratulere med 5 vekers dagen i dag onsdag 4. november. Veldig glade i dokke! lemma frå mamma/ tante, pappa/onkel, igveig malie og iklas ntoni. 40ml 365,- rmani Code 75ml 675,- ior Homme me port 50ml 510, aurdag: Coop ega 9-21 aurdag 9-20 lstein potek 9-17 aurdag ina arie kom til verda den 30. oktober. Ho vog 3630 gram og var 50 cm. Foreldre er nne tine FlŒ og Pawel ysse, Hareid. Besteforeldre er andi og nnstein FlŒ, arit vammen og ristian ysse. eah kom til verda den 27. oktober. Ho vog 4090 gram og var 53 cm. Foreldre er da Cathrin oltumyr og Haakon iise, Hareid. Besteforeldre er ove og nton oltumyr, issel nita og oar iise. 7. oktober kom vår lille skatt, agnhild line til verda. Ho er kjempenydelig! enate Œyset og Jan-nge illebœ er stolte foreldre, og var skar og ristine everine er kjempeflinke storesœsken. ange flotte gavepakninger! BÅH - lsteinvik - lf: Vinmonopolet Fredag aurdag C (hus som blir lagt merke til) Varg kom til verda den 1. november. Han vog 4400 gram og var 53 cm. Foreldre er Julianne Brandal ork og Henrik Johansen, Brandal. Besteforeldre er Wigdis og dd ork, nnfrid Havåg og Willy Johansen. en 31. oktober fekk Håvard (4) og BjŒrnar (2) seg ein bror. Han vog 3920 gram og var 51 cm. Foreldre er Hildegunn Valen leive og veinar leive, Volda. Besteforeldre i Vestenes og elemark. 30. september på Åse sjukehus: Hjerteknusaren asper kom til verda. tolte foreldre er nger-ise og ldar illerovde, ggesbœnes. Villa Jarlsberg Villa osendahl Våre villaer i Continental-serien er noe helt for seg selv. Vi tilbyr fortidens storhet i moderne byggekunst, med nåtidens bekvemmeligheter. Våre fasjonable villaer er boligen for dagens storfamilier, for oss som elsker å holde selskaper og som liker å bo i hus som blir lagt merke til. Bestill katalog: en 31. oktober kom lena ichelle til verda. VeslesŒster til obias (11) og Henrik (7) vog 2820 gram og var 48 cm. Foreldre er Cecilie gathe Õtre og Per rne Vartdal, ±rsta. ema Vest Ørsta lf Bygg lf

20 nsdag 4. november 2009 Bil egionavisa 5 grunner til å ta laser nærsynte, langsynte og skjeve hornhinner hos oss: ratis uforpliktende forundersøkelse (utføres kun av øyelege = spesialist i øyesykdommer) lle oppfølginger av våre øyeleger gen vakttlf. 24 t i døgnet ruppe-/familierabatt entefri nedbetaling Øyelegene Frode austad og ichard van Volkman orkenesgt. 1, Ålesund VC PJ - Frode s Bilverksted / lf urskøy -mail: olandsen Bilverksted / lf Fiskåbygd -mail: Bilpartner Vest / lf tårheim -mail: utodoktor'n / lf ykkylven -mail: Y: ykkelstativet på nye pel stra har plass til to sykler og tåler 40 kilo. PP: pel sikter hœyt med nye stra. en bœr bli en sterk utfordrer til salgssuksessen Volkswagen olf. VB: om nsignia har også nye stra den karakteristiske knivbladprofilen langs sidene. lar, ferdig ØY! ndelig til topps? V: lstein og otevatn rafikkskular lsteinvik: lf / Volda: lf / V: Åm rafikkskule (torbilsenteret Furene) lf Ø: Bondhus rafikkskule vd. Ørsta lf vd. Fosnavåg lf oe & yste rafikkskule lf / ye pel stra har kvaliteter til å gå helt til topps i kompaktklassen. larer den det, blir den også orges mest kjøpte bil. For det er kompaktklassen de fleste kjøper nå med Volkswagen olf som norgesbilen. et blir ingen lett oppgave for pel stra å erobre tronen fra den populære olfen, men i utgangspunktet står ikke den nye modellen tilbake for salgssuksessen til Volkswagen. Januar januar vil fjerde generasjon stra være på plass i pel-butikkene, med priser fra rundt kroner. første omgang kommer den bare som femdørs kombi; stasjonsvognen kommer et halvt års tid senere. esignmessig er nye stra en spennende bil. anskje er det lagt vel mye vekt på design. e små vinduene ved for- og bakstolper har knapt noen praktisk betydning. en det ser jo litt lekkert ut fra utsiden, vel å merke. Flere designelementer kan spores til nsignia, blant annet de knivbladformede profilene på sidene. nnvendig synes vi også stra holder høyt nivå, både i design og kvalitet. Bedre å kjøre esign er mye et spørsmål om smak og behag, og det er naturlig at en ny modell virker mer moderne enn utgående modell. et som derimot er udiskutabelt, er at nye stra stiller en klasse over i kjøreegenskaper og komfort enn forgjengeren. tabiliteten imponerer, og det er tydelig at pel har lagt mye vekt på støydemping. ye av de forbedrede kjøreegenskapene skyldes at akselavstanden er økt med 7,1 centimeter. porvidden foran og bak er økt med henholdsvis 5,6 og sju centimeter. arosseriet har 43 prosent høyere vridningsstabilitet og 10 prosent høyere bøyningsstivhet. tillegg til redusert støy, er det mindre vibrasjoner i bilen. er praktisk tgående stra ble kritisert for å ha dårlig med oppbevaringsrom i kupeen. ette har pel tatt til følge med den nye modellen. å er det kopp- og flaskeholdere, oppbevaringsrom og smutthull så det holder. u kan slenge inn en halvannen liters brusflaske i dørlommene, for eksempel. g det er skuffer under framsetene nok til å få inn et par leksikon, om det er noen som fortsatt bruker det. olbriller, i-poder, mynter, blader, ditt og datt alt er tenkt på nå. Bagasjerommet har golv med tre nivåer. et pel derimot ikke har tenkt på, er beskyttelseslister utvendig. Her kan det fort bli riper i lakken. enere motorer stra har et imponerende bredt motorprogram og kommer med åtte forskjellige motorer fire bensin og fire diesel. Ytelsene spenner fra 95 til 180 hk. otorene reduserer utslippene med 12 prosent sammenlignet med dagens generasjon. ye pel stra har et rikt utvalg av tilleggsutstyr. likhet med den større og nesten nye nsignia kan stra kjøpes med det elektroniske kjøresystemet Flexide der innstillingene tandard, port og our hele tiden tilpasses kjørestil og kurvehastighet. ykkelstativ amerasystemet pel ye gjenkjenner trafikkskilt og varsler fartsgrensen, i tillegg til at det varsler når fører utilsiktet kjører ut av sin fil. t avansert lyssystem har ni ulike lysfunksjoner for ulike kjøreog vegforhold. FlexFix er et fikst sykkelstativ som skyves ut fra bakre støtfanger som en skuff, og der det kan monteres på to sykler. Vår spådom er at nye pel stra blir en bil å regne med. F: HV B