INNHOLD. PERSONLIGHETSPSYKOLOGI EN INTRODUKSJON Leif Edward Ottesen Kennair og Roger Hagen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. PERSONLIGHETSPSYKOLOGI EN INTRODUKSJON... 11 Leif Edward Ottesen Kennair og Roger Hagen"

Transkript

1 INNHOLD 5 PERSONLIGHETSPSYKOLOGI EN INTRODUKSJON Leif Edward Ottesen Kennair og Roger Hagen Hva er personlighetspsykologi? Hvorfor driver vi med personlighetspsykologi? Hvordan er denne boken organisert? Konklusjon DEL 1 DET BIOLOGISKE GRUNNLAGET KAPITTEL 1 EVOLUSJON AV PERSONLIGHET OG INDIVIDUELLE FORSKJELLER Trond Viggo Grøntvedt og Leif Edward Ottesen Kennair Evolusjonær personlighetspsykologi Evolusjonspsykologiske grunnbegreper og prosesser Femfaktormodellen fra et evolusjonsperspektiv Evolusjonspsykologisk relevante individuelle forskjeller Kjønnsforskjeller fra et evolusjonært perspektiv Konklusjon KAPITTEL 2 GENER, MILJØ OG PERSONLIGHET Kristian Tambs Innledning Om kvantitative genetiske studier i alminnelighet Noen metodekomplikasjoner Kvantitativ genetikk og personlighet: litt historie Noen resultater fra tidlige tvillingstudier Nyere resultater fra heritabilitetsstudier Resultater for andre personlighetstrekk og trekk relatert til personlighet Resultater fra andre metoder enn klassiske tvillingundersøkelser Livsløp, stabilitet og endring... 67

2 Hva bidrar mest til samvariasjon mellom egenskaper arv eller miljø? Oppsummering og konklusjon PERSONLIGHETSPSYKOLOGI KAPITTEL 3 DET BIOPSYKOLOGISKE GRUNNLAGET FOR PERSONLIGHET OG INDIVIDUELLE FORSKJELLER Per M. Aslaksen Innledning og historisk oversikt Hjerneanatomi og personlighet Transmittorsubstanser Hormoner Hjerneaktivitet og hjernenettverk Oppsummering DEL 2 DE KLASSISKE PERSONLIGHETSTEORIENE KAPITTEL 4 EN TREKKTEORETISK TILNÆRMING TIL PERSONLIGHET Eva Langvik og Øyvind Lund Martinsen Innledning Hva er et personlighetstrekk? Betydningen av situasjonen: interaksjonisme og trekk-aktivering Bakgrunn for trekktilnærmingen og femfaktormodellen Sentrale tilnærminger til trekkteori Empirisk støtte for FFM og FFT Integrering av ulike trekkperspektiver Kritikk av FFM og FFT Oppsummering og avslutning KAPITTEL 5 PSYKOANALYSEN EN DYNAMISK TEORI OM PERSONLIGHETEN Siri Erika Gullestad Innledning Freuds teori om menneskets personlighet Nyere bidrag til psykoanalytisk personlighetsteori Klinisk vignett Psykoanalysen som vitenskapelig teori Avslutning KAPITTEL 6 KOGNITIV PERSONLIGHETSTEORI Roger Hagen Hva er kognitiv personlighetsteori? En kort historisk oversikt Bandura og sosial-kognitiv personlighetsteori Mischel og det kognitive-affektive prosesseringssystem (CAPS)

3 Becks kognitive tilnærming Avslutning og oppsummering KAPITTEL 7 HUMANISTISK-EKSISTENSIELL PERSONLIGHETSTEORI Truls Ryum Hva er humanistisk-eksistensiell personlighetspsykologi? Historisk kontekst Sentrale grunnantakelser Sentrale teoretikere Nyere utvikling innenfor humanistisk-eksistensiell personlighetsteori Avslutning DEL 3 PERSONLIGHET OG HELSE 7 INNHOLd KAPITTEL 8 PERSONLIGHETSTREKK I RELASJON TIL PSYKISK OG FYSISK HELSE Olav Vassend Bakgrunn og historikk Personlighet og somatisk helse Personlighet og psykisk helse Avslutning KAPITTEL 9 PERSONLIGHET, BELASTNINGER OG RESILIENS Odin Hjemdal Innledning Belastninger: risikofaktorer og stress Personlighetens betydning for fungering, belastninger, stress og lidelser Resiliens Belastninger og kumulativ risiko Oppsummering KAPITTEL 10 PERSONLIGHETSFORSTYRRELSER Svenn Torgersen Innledning Historisk bakgrunn Kjennetegn ved PF Foreslåtte, ikke-offisielle PF Sameksistens (komorbiditet) av PF Relasjon til vanlige personlighetsdimensjoner (femfaktormodellen) Sameksistens med symptomforstyrrelser Forekomst i befolkningen Forekomst i kliniske populasjoner demografiske og sosioøkonomiske sammenhenger

4 Livskvalitet og PF Forløpet av PF Årsaker Konklusjon DEL 4 ANVENDT PERSONLIGHETSPSYKOLOGI 8 PERSONLIGHETSPSYKOLOGI KAPITTEL 11 VITENSKAPELIG MÅLING AV PERSONLIGHET Oddgeir Friborg Meta-analyse som metode til å vurdere validitet Overordnede problemstillinger knyttet til måling av personlighet Teorienes innflytelse på målemetoder Selvrapportmetoden Responsbias i personlighetsinventorier Projektive selvrapporteringsmetoder Observatørbaserte målinger Metodiske krav til personlighetsinstrumenter Oppsummering KAPITTEL 12 PERSONLIGHET OG REKRUTTERING/PERSONELLSELEKSJON Ingvild Saksvik-Lehouillier og Hilde Hetland Innledning Personlighet i seleksjonsprosessen Praktiske eksempler Avslutning KAPITTEL 13 PERSONLIGHET OG LEDELSE Lars Glasø og Øyvind Lund Martinsen Kort historikk Personlighet og ledelse: Hva menes? Trekkteori Femfaktormodellen Femfaktormodellen og ledelse Kort om forskjellen mellom ledere og ikke-ledere Sammenhengen mellom personlighet, lederatferd og effektivitet Hva vet vi om norske lederes personlighet? Personlighet og destruktiv ledelse Kritikk av femfaktormodellen Sluttord

5 KAPITTEL 14 PERSONLIGHETSPSYKOLOGI OG OPERATIV PSYKOLOGI HARdFØRHET SOM EN RELEVANT PERSONLIGHETSdIMENSJON Bjørn Helge Johnsen, Paul T. Bartone og Sigurd William Hystad Innledning Personlighetsforskning innen operativ psykologi Resiliens Psykologisk hardførhet Hva er det? Hardførhet i operativ kontekst Trening av hardførhet Konklusjon KAPITTEL 15 RETTSPSYKOLOGI, SAKKYNDIGHETSARBEID OG PERSONLIGHET Kirsten Rasmussen Innledning de antisosiale personligheter psykopati dagens psykopatibegrep og moderne diagnostikk Vurdering av risiko for fremtidig vold Prognose og behandlingsrespons Etiske betraktninger om bruken av psykopatibegrepet Oppsummering og konklusjon INNHOLd FORFATTEROMTALER STIKKORD