Innhold. Del I Alderens ansikter og gerontologiens synsvinkler... 15

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Del I Alderens ansikter og gerontologiens synsvinkler... 15"

Transkript

1 Aldring_2utg_BOOK.book Page 7 Tuesday, July 26, :17 AM Innhold Del I Alderens ansikter og gerontologiens synsvinkler Kapittel 1 Alderens mange ansikter Alder til besvær Hva er aldring? Aldring er forandring Primær og sekundær aldring Kronologisk, funksjonell og subjektiv alder Biologisk, psykologisk og sosial aldring Når blir en eldre og gammel? Patologisk, normal og optimal aldring Oppsummering Kapittel 2 Gerontologi synsvinkler og grunnlagsproblemer Hva er gerontologi? Hvorfor studere aldring? Gerontologiens framvekst Forskning, design og metoder Sentrale paradigmer Design og metoder Tverrsnittstudier Longitudinelle studier Kohortstudier Sekvensielle design Livsløpsperspektivet Oppsummering... 43

2 Aldring_2utg_BOOK.book Page 8 Tuesday, July 26, :17 AM Kapittel 3 Kroppens aldring Antialdring Biologiske teorier om aldring Generelle teorier: evolusjon og entropi Teorier om aldringsmekanismer Stor variasjon i aldringens forløp Kroppslige aldersforandringer Oppsummering Del II Psykologisk aldring Kapittel 4 Kognitive forandringer Sansning og persepsjon Syn Hørsel Reaksjonstid Hukommelse og læring Kultur og hukommelse En modell for læring, hukommelse og glemsel Hukommelsesendringer med alderen Når svekkes hukommelsen? Årsaker til glemsomhet Hukommelsens funksjon i ulike livsfaser Hvordan huske bedre? En lærer så lenge en lever Intelligens Visdom Tap som tjener vekst Kognitiv plastisitet Kognitiv svekkelse og demens Oppsummering Kapittel 5 Personlighet, selvbilde og mestring Personlighet Trekkteori Psykodynamisk teori Menn og kvinner mer like med alderen Aldring og samfunn

3 Aldring_2utg_BOOK.book Page 9 Tuesday, July 26, :17 AM Selvet Individuering Multiple selv To selvbegreper Gerotranscendens Tilknytning Mestring Mestringsbegrepet Mestringsevne og mestringsstil Følelse av kontroll Ressursmodellen Alder betyr tid Tidsopplevelsen Tidsorienteringen Tilbakeblikk på livet Tilbakeblikkets funksjoner Tilbakeblikk som tiltak Her og nå Gjenstående tid Oppsummering Del III Sosial aldring Kapittel 6 Holdninger til eldre Hva menes med holdninger? Oppfatninger om aldring og eldre Sympatier og antipatier Fordommer og forventninger Alderisme Selvoppfyllende profetier og stempling Oppsummering Kapittel 7 Roller og rolleoverganger Sosiale roller Roller og overganger i eldre år Rolleendringer gjennom livsløpet Åpne og lukkede posisjoner Oppsummering Innhold 9

4 Aldring_2utg_BOOK.book Page 10 Tuesday, July 26, :17 AM Kapittel 8 Aldring og modernitet Universelle trekk Modernisering og variasjon Kritiske perspektiver Oppsummering Kapittel 9 Teorier om sosial aldring Innledning Formende paradigmer Tilbaketrekkingsteorien Aktivitetsteorien Kontinuitetsteori Utviklingsteori Samtidig mangfold Rolleteori Teorien om aldersstratifisering Bytteteori og normteori Symbolsk interaksjonisme Selektivitetsteori Andre tilnærminger Kritisk gerontologi Oppsummering Del IV Demografi og arbeidsliv Kapittel 10 Levealder, demografi og helse Hvor mange gamle er det? Hvor mange gamle blir det? Levealder Helse og sykelighet Ulykker Hjelpebehov og førlighet Funksjonstap og pleiebehov framover Oppsummering Kapittel 11 Arbeid og pensjonering Det er forskjell på arbeidsevne og arbeidsprestasjoner Arbeidsevne og sikkerhet Hvordan virker arbeidet på aldringen? Aldring og samfunn

5 Aldring_2utg_BOOK.book Page 11 Tuesday, July 26, :17 AM Holdninger til eldre i arbeidslivet og eldres holdninger til arbeid Årsaker til tidlig og sein pensjonering Virkninger av pensjonering Teoretiske perspektiver på pensjonering Forskning om virkninger av pensjonering Endringer i aktivitet og deltakelse etter pensjonering Oppsummering Del V Sosial deltakelse og forankring Kapittel 12 Familie og familiesolidaritet myter og realiteter En familie i krise? Hva er familien? Hvem er familien? Par og partnere Hvem bor sammen med hvem? Besteforeldre og barnebarn Solidaritet mellom familiegenerasjoner Generasjoner en begrepsklargjøring Solidaritet Kontakt og nærhet Hjelp og omsorg Den eldre generasjonens rolle Familiekonstellasjoner I klemme? Oppsummering Kapittel 13 Venner, nærmiljø og det sivile samfunn Forutsetninger for deltakelse Venner og vennskap Kvinners og menns vennskap Kontakt med jevnaldrende Naboer og kjente Å høre til Foreninger og organisasjonsliv Verdier som forener eller skiller? Religiøse verdier Hverdagsmoral Familieverdier Fremmedskepsis Sosial kapital Innhold 11

6 Aldring_2utg_BOOK.book Page 12 Tuesday, July 26, :17 AM Ensomhet og sosial isolasjon Forekomst Hva er ensomhet? Årsaker og forklaringer Oppsummering Kapittel 14 Aldring, anseelse og innflytelse I historisk lys Posisjoner Aldring og politikk Som objekter for politikk Politiske preferanser Politisk atferd Politisk representasjon Politisk potensial Mobilisering for fellesinteresser Mobilisering for egeninteresser Skjøre fellesskap Oppsummering Del VI Velferdsstat og velferd Kapittel 15 Eldrepolitikken Forhistorien Fra fattigforsorg til sosialpolitikk Drivkrefter og forklaringer Alderspensjon og økonomisk trygghet Fra almisse til rettighet Folketrygd og velferdsvekst Eldreomsorg og sosial trygghet Fra fattighus til gamlehjem Utviklingslinjer Norge i nordisk og europeisk lys Komparative perspektiver En bredere eldrepolitikk Eldrepolitikkens betydning og virkninger Virkninger og kritikk Perspektiver framover Oppsummering Aldring og samfunn

7 Aldring_2utg_BOOK.book Page 13 Tuesday, July 26, :17 AM Kapittel 16 Velferd, levekår og livskvalitet Hva er velferd? De fire livskvaliteter Økonomiske levekår Inntekter og inntektskilder Økonomi og livsfase Økonomiske problemer Boligen og nærmiljøet Boligstandard Flytting og preferanser Institusjonen som bolig og boform Livskvalitet, mestring og trivsel Om å måle livskvalitet Trivsel og tilpasning Stress og mestring Den gode aldring Overgrep mot eldre Engstelse Overgrep fram i lyset Typer av overgrep Omfang og utbredelse Teorier og forklaringer Oppsummering Kapittel 17 Eldres forhold til døden Døden i samfunnet Døden i eldres liv Forholdet til døden gjennom livsløpet Hva slags engstelse? Konsekvenser for forholdet mellom eldre og yngre Selvmord Årsaker til selvmord Selvbestemt død Oppsummering Referanser Stikkordregister Personregister Innhold 13

Kunnskapsstatus om aldring, arbeid og pensjonering

Kunnskapsstatus om aldring, arbeid og pensjonering For gammel? Kunnskapsstatus om aldring, arbeid og pensjonering PER ERIK SOLEM Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 4/01 Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Bærekraftig omsorg? Familien, velferdsstaten og aldringen av befolkningen

Bærekraftig omsorg? Familien, velferdsstaten og aldringen av befolkningen Bærekraftig omsorg? Familien, velferdsstaten og aldringen av befolkningen SVEIN OLAV DAATLAND & MARIJKE VEENSTRA (RED.) Rapport nr 2/12 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Detaljer

Omslagsillustrasjon: Stockmarket/Tom Stewart Omslagsdesign: Bergsnov, Mellbye & Rosenbaum. Trykk: GCS as Opplag: 250. Oslo, desember 2000

Omslagsillustrasjon: Stockmarket/Tom Stewart Omslagsdesign: Bergsnov, Mellbye & Rosenbaum. Trykk: GCS as Opplag: 250. Oslo, desember 2000 .XOWXURJVDPIXQQ 0HGLVLQRJKHOVH 6WDWXVRJIUDPWLGIRU QRUVNDOGHUVIRUVNQLQJ 6YHLQ2ODY'DDWODQG,QJHU+LOGH 1RUGKXV7RU,QJH5RP UHQRJ 2ODY6OHWYROG 1 6WDWXVRJIUDPWLGIRUQRUVNDOGHUVIRUVNQLQJ 6YHLQ2ODY'DDWODQG,QJHU+LOGH1RUGKXV7RU,QJH5RP

Detaljer

Eldres situasjon i samfunnet og diskriminering av eldre

Eldres situasjon i samfunnet og diskriminering av eldre Eldres situasjon i samfunnet og diskriminering av eldre En litteraturstudie på oppdrag av Diskrimineringslovutvalget, Barne- og likestillingsdepartementet Per Erik Solem Norsk institutt for forskning om

Detaljer

Eldre år, lokale variasjoner Resultater fra Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG) runde 1

Eldre år, lokale variasjoner Resultater fra Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG) runde 1 Eldre år, lokale variasjoner Resultater fra Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG) runde 1 BRITT SLAGSVOLD & SVEIN OLAV DAATLAND (RED.) Med bidrag også fra Morten Blekesaune, Sten-Erik

Detaljer

Helse, helseatferd og livsløp

Helse, helseatferd og livsløp Helse, helseatferd og livsløp Resultater fra LOGG og NorLag MARIJKE VEENSTRA IVAR ANDREAS LIMA SVEIN OLAV DAATLAND Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 3/2009 Norsk

Detaljer

LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM Læreplangruppas forslag: Formål et psykologi er et allmenndannende fag som skal stimulere til engasjement innen både samfunns og

Detaljer

Ny kunnskap om aldring og arbeid

Ny kunnskap om aldring og arbeid Ny kunnskap om aldring og arbeid Per Erik Solem Rapport nr 6/12 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Ny kunnskap om aldring og arbeid PER ERIK SOLEM Norsk institutt for forskning

Detaljer

Økt individualisering og omsorgsrelasjoner i familien

Økt individualisering og omsorgsrelasjoner i familien Heidi Gautun Økt individualisering og omsorgsrelasjoner i familien Omsorgsmønstre mellom middelaldrende kvinner og menn og deres gamle foreldre Doktoravhandling Heidi Gautun Økt individualisering og omsorgsrelasjoner

Detaljer

Er det belastende å gi omsorg til nære pårørende? Sammenhenger mellom å yte pleie og mental helse og livskvalitet

Er det belastende å gi omsorg til nære pårørende? Sammenhenger mellom å yte pleie og mental helse og livskvalitet Er det belastende å gi omsorg til nære pårørende? Sammenhenger mellom å yte pleie og mental helse og livskvalitet Thomas Hansen (han@nova.no), Britt Slagsvold & Reidun Ingebretsen Definisjoner Omsorgsgiving

Detaljer

DEL I GRUNNPERSPEKTIVER OG METODER I STUDIET AV PSYKOLOGI I ORGANISASJON OG LEDELSE

DEL I GRUNNPERSPEKTIVER OG METODER I STUDIET AV PSYKOLOGI I ORGANISASJON OG LEDELSE Psykologi bred to spalter.book Page 5 Monday, July 7, 2003 4:04 PM Innhold DEL I GRUNNPERSPEKTIVER OG METODER I STUDIET AV PSYKOLOGI I ORGANISASJON OG LEDELSE Kapittel 1 PSYKOLOGI PÅ ORGANISASJONSARENAEN...

Detaljer

Unge funksjonshemmede

Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede Selvbilde, sosial tilhørighet og deltakelse i fritidsaktiviteter METTE LØVGREN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 9/2009 Norsk institutt for

Detaljer

Kunnskapsbilder og forskningsbehov

Kunnskapsbilder og forskningsbehov Barn og unges levekår og velferd Kunnskapsbilder og forskningsbehov MONA SANDBÆK Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 1/02 Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Jeg har mistet min kjære for andre gang

Jeg har mistet min kjære for andre gang Jeg har mistet min kjære for andre gang Flytting fra hjemmet til skjermet enhet for personer med demens, ektefellers opplevelser Linn Hege Førsund Mastergradsoppgave ved Avdeling for helsefag HØGSKOLEN

Detaljer

Barnefattigdom i Norge

Barnefattigdom i Norge Barnefattigdom i Norge Hvordan kan fattigdom påvirke barn sin livssituasjon. av kandidatnr: 333 og Kristine Midttun Child poverty in Norway Sosialt arbeid BSV5-300 Mai 2014 Avtale om elektronisk publisering

Detaljer

ALENE MED BARN LEVEKÅR OG MESTRING ULIKE BERETNINGER

ALENE MED BARN LEVEKÅR OG MESTRING ULIKE BERETNINGER ALENE MED BARN LEVEKÅR OG MESTRING ULIKE BERETNINGER En kvalitativ studie av seks eneforsørgerfamilier PED-3900 Mona Rist Mastergradsoppgave i pedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Fakultet

Detaljer

Magne Bråthen, Anne Britt Djuve, Tor Dølvik, Kåre Hagen, Gudmund Hernes, Roy A. Nielsen. Levekår på vandring Velstand og marginalisering i Oslo

Magne Bråthen, Anne Britt Djuve, Tor Dølvik, Kåre Hagen, Gudmund Hernes, Roy A. Nielsen. Levekår på vandring Velstand og marginalisering i Oslo Magne Bråthen, Anne Britt Djuve, Tor Dølvik, Kåre Hagen, Gudmund Hernes, Roy A. Nielsen Levekår på vandring Velstand og marginalisering i Oslo Magne Bråthen, Anne Britt Djuve, Tor Dølvik, Kåre Hagen,

Detaljer

Barns levekår. Familiens inntekt og barns levekår over tid MONA SANDBÆK (RED)

Barns levekår. Familiens inntekt og barns levekår over tid MONA SANDBÆK (RED) Barns levekår Familiens inntekt og barns levekår over tid MONA SANDBÆK (RED) Med bidrag av: ANNE SKEVIK GRØDEM LARS B. KRISTOFERSEN JON IVAR ELSTAD STEN-ERIK CLAUSEN ANNE BRITA THORØD Norsk institutt for

Detaljer

NASJONAL PLAN FOR. Fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg

NASJONAL PLAN FOR. Fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg NASJONAL PLAN FOR Fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg Godkjent av Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag (NUFHS) 4. februar 2011 Innledning Denne nasjonale planen,

Detaljer

10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet

10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Seniorer i Norge 010 Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Tor Morten Normann 10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Norske seniorer lever stort sett sosialt aktive liv. Sammenlignet med andre

Detaljer

Ressurshefte Arbeid mot krenkende adferd og seksuell trakassering i videregående opplæring i Sør-Trøndelag fylkeskommune

Ressurshefte Arbeid mot krenkende adferd og seksuell trakassering i videregående opplæring i Sør-Trøndelag fylkeskommune Ressurshefte Arbeid mot krenkende adferd og seksuell trakassering i videregående opplæring i Sør-Trøndelag fylkeskommune Forebyggende arbeid i et helsefremmende læringsmiljø Frode Fredriksen - prosjektleder

Detaljer

Ung og marginalisert Et Agderperspektiv på utsatt ungdom

Ung og marginalisert Et Agderperspektiv på utsatt ungdom FoU rapport nr. 2/2009 Ung og marginalisert Et Agderperspektiv på utsatt ungdom Dag Ellingsen Anette Meling Ann Christin Nilsen Tittel Forfattere Ung og marginalisert et Agderperspektiv på utsatt ungdom

Detaljer

Videreutdanning innen demens og alderspsykiatri

Videreutdanning innen demens og alderspsykiatri Videreutdanning innen demens og alderspsykiatri 30 studiepoeng Studieplan Godkjent av styret for Høgskolen i Tromsø, 26. oktober 2000. Sist endret august 2006. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...2

Detaljer

Tid for lederskap En oppsummering av forskning om aldersriktig ledelse 2007-2010. Universitetet i Stavanger Trude Furunes og Reidar J.

Tid for lederskap En oppsummering av forskning om aldersriktig ledelse 2007-2010. Universitetet i Stavanger Trude Furunes og Reidar J. Tid for lederskap En oppsummering av forskning om aldersriktig ledelse 2007-2010 Universitetet i Stavanger Trude Furunes og Reidar J. Mykletun 1 2 Forord Mangeårig forskning både nasjonalt og internasjonalt

Detaljer

Eldre innvandrere og organisasjoner

Eldre innvandrere og organisasjoner Eldre innvandrere og organisasjoner Erling Annaniassen & Inger-Hege Kristiansen Rapport nr 13/10 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Eldre innvandrere og organisasjoner ERLING

Detaljer

ANNE HELSET MARIT LAUVLI HANS CHRISTIAN SANDLIE

ANNE HELSET MARIT LAUVLI HANS CHRISTIAN SANDLIE Norske pensjonister og norske kommuner i Spania ANNE HELSET MARIT LAUVLI HANS CHRISTIAN SANDLIE Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 3/2003 Norsk institutt for forskning

Detaljer

Bacheloroppgave. Fritid med Bistand inkludering, aktivitet og økt livskvalitet. Aided Leisure time inclusion, activity and increased quality of life

Bacheloroppgave. Fritid med Bistand inkludering, aktivitet og økt livskvalitet. Aided Leisure time inclusion, activity and increased quality of life AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG KANDIDATNUMMER 417 OG 446 Bacheloroppgave Fritid med Bistand inkludering, aktivitet og økt livskvalitet Aided Leisure time inclusion, activity and increased quality of

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 03.06. 2009 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Videreutdanning i ELDREOMSORG

Videreutdanning i ELDREOMSORG november 2002 Videreutdanning i ELDREOMSORG for helse- og sosialpersonell med videregående opplæring Forebyggingsdivisjonen Avdeling for informasjon og kommunikasjon Pb 8054 Dep, 0031 Oslo Keysers gt.13

Detaljer