Ta det personlig. CR-rapport 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ta det personlig. CR-rapport 2010"

Transkript

1 CR-rapport 2010 Ta det personlig "Vi tar virksomhetens ansvar personlig hos Pitney Bowes. Innovasjon, integritet og service er grunnleggende for vår suksess. Jeg vet at de er det for meg." Oscar Drift Latin-Amerika & Karibien 1

2 hockeyfan elsker teknologi liker heli-skiing forsvarer av personer i nød sammensveiset familie Murray D. Martin Styreformann, president og administrerende direktør Brev fra Murray D. Marin I årsrapporten for 2010 diskuterer vi hvordan våre løsninger gjør det personlig: hjelper virksomheter i hele verden med å vokse ved å kommunisere mer effektivt. I denne CR-rapporten gir vi et blikk på bedriftstilhørighet som er like deler globalt og personlig. Selskapets forpliktelse for innovasjon, integritet og service er en daglig kraft i livene til Pitney Bowes-medarbeidere. Det er også et strateigsk imperativ, som fører oss til bedre prosesser, sterkere relasjoner og veier til ny vekst. I løpet av de siste to årene har selskapet arbeidet hardt for å forvandle seg til en slankere, mer smidig organisasjon som er fokusert på de mulighetene våre kunder står overfor. Likevel har vi gjennom hele denne prosessen vært forpliktet til verdiene som har definert oss i mer enn 90 år. Vi har også beholdt vårt fokus på resultatene til våre kunder, medarbeidere, samfunn og den verden vi deler. I 2010 leverte vi innovative teknologier som gjør at selskaper kan kommunisere med alle sine kunder gjennom forbindelser som er personlige, relevante og effektive. Samtidig har vi lagt til nye måleverdier for å gjøre det lettere å ta ansvar og bli synliggjort for dette på forskjellige områder som kjøp av papir og verdien av medarbeidernes frivillige arbeid. Vi fortsatte å være ledende innen mangfold og inkludering, og vant internasjonal anerkjennelse som en av de beste arbeidsplassene for nye canadiere og et av de 50 beste selskapene å arbeide for i India. Vi fortsatte å skape ressurser for å bidra til å hjelpe alle medarbeidere i alle land både personlig og profesjonelt. Vår forpliktelse til innsats i lokalsamfunnet er tydelig i hele selskapet. I fjor bidro våre medarbeidere med mer enn timer til saker som lese- og skriveopplæring og utdanning og velfungerende lokalsamfunn. Du får se noen av deres prestasjoner i denne rapporten. Hvert år bygger vi på en god tradisjon hos Pitney Bowes. Men vi starter også på nytt, gjennom nye innsikter og nye ideer. Det er overveldende hva mennesker kan oppnå når de legger hjerte og sjel i det. Det er den virkelige kilden til virksomhetens ansvar: Ta det personlig. Det er historien om vår sukess i dag og hjørnesteinen i vår fremtid. Vi ønsker tilbakemeldinger både på våre programmer og på denne rapporten. La oss få vite hva du tenker på Murray D. Martin Styreformann, president og administrerende direktør 2

3 CR-rapport 2010 Vår forretningspraksis "Sterke prinsipper er viktig for meg. Det føles bedre på slutten av dagen når du vet at du har gjort ditt beste." Ronnie Kundebehandling, Canada

4 Vår forretningspraksis Vi demonstrerer vår forpliktelse til virksomhetens ansvar hver dag gjennom virksomhetens retningslinjer og våre handlinger som enkeltpersoner. Våre verdier gir et rammeverk og standarder til å veilede vår atferd og sikre at vår suksess bygger på ærlig og rettferdig praksis. Vi støtter dette rammeverket med solide systemer for å beskytte virksomheten fra forretningsrisiko og beskytte medarbeidernes personvern. Verdier og etikk Våre verdier definerer oss som enkeltpersoner og som selskap. Vi har høye etiske standarder og vi lærer opp medarbeiderne til å sørge for at de alltid oppfører seg på en ærlig og likefrem måte. Risiko og forretningskontinuitet Vi mener at vi har et ansvar for våre medarbeidere og kunder for å sikre kontinuiteten til virksomheten i krisetider. Vi har solide systemer på plass for å identifisere, prioritere og redusere risiko, inkludert økonomiske risikoer og bærekraftighetsrisiko. Personvern Vi er forpliktet til å beskytte vernet av personlig og sensitiv informasjon. Vi har systemer for å beskytte personvernet samtidig som informasjonssikkerheten sikres, og for å beskytte konfidensialiteten til medarbeidernes kommunikasjon om sensitive saker. Verdier Vår tilnærming til virksomhetens ansvar har grunnlag i felles verdier. Våre verdier har vært en styrke for selskapet i flere generasjoner. Ordene har utviklet seg, men sentimentet og betydningen har forblitt konstant. De er: Kunden vår viktigste ressurs Vi fokuserer på kundens nytteverdi Vi reagerer raskt overfor kundene Vi skaper innovative løsninger Samarbeid Vi er inkluderende og behandler alle ansatte med verdighet og respekt Vi samarbeider med hverandre og med kundene våre Vi oppfordrer til og verdsetter ulike synspunkter Vi støtter lokalsamfunnet Brenn for det du gjør Vi er iherdige Vi er resultatorienterte og feirer suksess Vi prioriterer innovasjon for å levere unike verdier Vær ansvarlig Vi holder det vi lover og det vi forplikter oss til Vi setter utfordrende mål, analyserer resultatene og belønner suksess Opptre med integritet Vi viser omtanke Vi tar de riktige valgene Vi tenker før vi handler Verdier i praksis I 2010 fortsatte Pitney Bowes å distribuere det ukentlige "Values in Action"- programmet til medarbeidere i hele verden gjennom intranettoppdateringen Inside PB. Serien fremhever flere eksempler som viser at hos Pitney Bowes er ikke verdier bare abstraksjoner, de er grunnlaget i alt vi gjør. Vi fremmer våre verdier globalt gjennom flere interne kommunikasjoner. Etikk Alle tar vi etiske avgjørelser hver dag. Vår tilnærming er å tilby veiledning om våre forventninger i tillegg til praktiske hjelpemidler for å hjelpe våre ansatte til å gjenspeile de retningslinjene som styrer Pitney Bowes både i arbeid og fritid. Hvis du har spørsmål om hvordan du fortsetter, er det alltid et sted du kan gå for støtte og assistanse. Atferdskodeks Vår atferdskodeks, Pitney Bowes Business Practices Guidelines beskriver og illustrerer de etiske standardene som forventes av våre medarbeidere, om måten vi behandler hverandre, våre kunder og forretningspartnere og samfunnene hvor vi bor. Kodeksen er for tiden tilgjengelig på 11 språk og dialekter. 4

5 Opplæring/trening Hvert år må medarbeiderne gjennomføre opplæring om bestemte interne retningslinjer, sedvane, lov- og regelverk innen emner som arkivlovgivning, monopolforebygging og korrupsjonsbekjempelse. Vi bruker ulike analytiske verktøy for å identifisere risikoområder, og basert på dette utformer vi programmer for å redusere riskoene. Vil tilbyr opplæring gjennom seminarer, online og via webex, og gjennom andre kanaler for medarbeidere som ikke har tilgang til en datamaskin. Kanaler for rådgivning og rapportering Vi oppfordrer medarbeidere til å be om rådgivning ved håndtering av etiske dilemmaer og å rapportere eventuelle mistanker om brudd på regler og retningslinjer. Med vår etikklinje, drevet av en tredjepart døgnet rundt hele uken, kan medarbeidere rapportere ugjerninger anonymt og på nesten alle språk som Pitney Bowes driver virksomheten på, uten bekymring for gjengjeldelse. Et nytt system som ble etablert i 2010 legger til rette for prosessen ved å automatisk videresende hvert anrop til en operatør som snakker innringerens språk flytende. Medarbeiderne kan også kontakte Global Ethics & Business Practices-avdelingen personlig eller anonymt via post, telefon eller e-post levert til en spesiell e-postadresse. Alle påstander om potensielle brudd på lover eller retningslinjer blir gjennomgått og undersøkt i forhold til saken. Dersom klagen blir verifisert, vil passende disiplinærtiltak bli tatt. Kriterier Vi overvåker kontinuerlig resultatene fra våre etikkprogrammer for å forbedre effektiviteten. Pitney Bowes er fullverdig medlem av FTSE4Good Index, indeksen over ansvarlige investeringer sponset av FTSE Group. FTSEs evalueringer av kvalifiserte selskaper fokuserer primært på retningslinjer og praksis for antibestikkelser/antikorrupsjon. Risiko og kontinuitet I 2010 ble Pitney Bowes rangert som nummer 470 på indeksen Global 1000 Sustainable Performance Leaders, opp 388 plasser fra året før. Indeksen, produsert av CRD Analytics og publisert av Justmeans, et kommunikasjonsfirma som fokuserer på bærekraftig forretningskontinuitet, rangerer offentlige selskaper og resultatene for hele året på tvers av fire dimensjoner: økonomisk, miljømessig, sosialt og styringssystemer. Hver dimensjon består av fem viktige resultatindikatorer innrettet med indeksen Global Reporting Initiative (GRI). Risiko Vi har en strukturert, konsistent og kontinuerlig risikostyringsprosess på plass i hele organisasjonen. Dette systemet for administrasjon av selskapsrisiko identifiserer og prioriterer potensielle farer for virksomheten, inkludert økonomiske, miljømessig og samfunnsmessige farer. Disse risikoene blir deretter vurdert i henhold til sannsynlighet, alvor og status på reduksjonsplaner. Risikoene som er identifisert blir gjennomgått av risikostyringskomiteen bestående av topplederne og styret. Risikostyringsprosessen blir gjennomgått uahengig av revisjonskontrollen for styret. Resultatet er en strategisk tilnærming til risiko. Ved å fokusere på disse temaene som kan påvirke hvor godt vi når våre langsiktige mål, kan ledelsen balansere risiko og belønning på en passende og helhetlig måte, og styrke og samordne interessene til ledelsen, medarbeiderne og aksjonærene. Og ved å integrere denne forståelsen inn i selskapets kultur, bidrar vi til å forvandle risikostyring fra en defensiv funksjon til en konkurransefordel. Business Continuity Vårt forretningskontinuitetsprogram er samordnet med risikostyringsproessen vår. Programmets primære mål er å støtte opp om beredskapsplanleggingen for å evaluere hvordan hendelser kan påvirke kunder, medarbeidere og aktiva negativt. Vi har etablert prosesser som støtter kontinuiteten til virksomheten i krisetider. Med kjernemedarbeidere og engasjement fra forretningsenhetene kan vi gi relevant respons når hendelser oppstår. Vi lærer også opp våre medarbeidere, kjører simulasjonsøvelser og evaluerer programmet hvert år for potensielle forbedringer. Personvern Vi håndterer sensitive og personlige data, og mange av våre kunder bruker våre produkter til å administrere personlig informasjon. Vi har klare regler, opplæringsprogrammer, retningslinjer og samtykkeerklæringer knyttet til personvern og sikkerhet. Våre globale retningslinjer, prosedyrer og standarder dekker personvern og databeskyttelse, informasjonssikkerhet og akseptabel bruk. Spesielle retningslinjer gjelder for medarbeidere som håndterer spesielt sensitive data. Prosedyrer for hendelsesrespons er på plass for undersøkelse og videreformidling av eventuelle potensielle eller faktiske avvik fra disse retningslinjene. 5

6 CR-rapport 2010 Miljøet "Jeg liker at Pitney Bowes oppfordrer medarbeiderne til å tenke og handle grønt." Brian Drift, Asia- og Stillehavsområdet, Australia

7 Miljøet Vi betjener to millioner kunder i mer enn 100 land. Vi er forpliktet til å redusere vår miljøpåvirkning i hele verden. Vi har vært ledende når det gjelder å ta i bruk energisparende tiltak, og oppfordrer kunder og leverandører til å gjøre det samme. Vi tilbyr kundene våre løsninger som gir bedre effektivitet og reduserer avfall på alle trinn fra markedsanalyse til dokumentproduksjon og levering. Bærekraftig kommunikasjon Vår virksomhet er engasjert i å hjelpe selskaper med å vokse gjennom mer effektiv kommunikasjon med kunder. Vi tilbyr en rekke produkter og tjenester som optimaliserer bruken av post som kommunikasjonskanal, minimaliserer feilsendinger, reduserer papirforbruk og integrerer fysisk post med digitale medier i kommunikasjonsløsninger med flere kanaler. Vi designer også produktene våre til å være energieffektive og ha en minimal miljøpåvirkning på alle trinn fra produksjon og distribusjon til eventuell retur og gjenvinning. Energisparing Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre energieffektiviteten i våre fasiliteter og vår drift. Vi måler vårt CO2-utslipp og søker måter å redusere det. Vi fremmer miljømessig ansvarlig praksis ved papiranskaffelser og trykkproduksjon. Resultat 2010 Selskapets CO2-utslipp, produktforvaltning og gjenvinningsvolum er gjenstand for rapportering. Bærekraftig kommunikasjon I 90 år har Pitney Bowes vært forpliktet til å hjelpe selskaper med å vokse gjennom mer effektiv kommunikasjon med kunder, primært gjennom post, men i økende grad gjennom flere kanaler, inkludert lokal, online og mobil kommunikasjon i tillegg. I de siste årene har miljømessig bærekraftighet kommet inn som en viktig suksessfaktor for selskaper overalt, og vi har hjulpet kunder med å oppfylle deres miljøansvar gjennom et voksende utvalg av innovative produkter og tjenester som optimaliserer bruken av post og integrerer den med bredere kommunikasjonsstrategier. Våre produkter hjelper organisasjoner med å identifisere sine beste prospekter, størmlinjeforme utviklingen og produksjonen av postforsendelser, øke avkastningen, håndtere kostnader, minimere feilsendinger og totalt papirforbruk. Vi har også ledet an i utviklingen av systemer som integrerer fysisk post med digitale medier, reduserer krav til dokumentlagring og tilrettelegger for papirløs arbeidsflyt i organisasjoner av forskjellige størrelser. Årsrapporten for 2010 fremhevet flere nylig lanserte produkter som både oppfyller forretnings- og miljømål. Blant dem: Vår Volly sikker digital leveringstjeneste gir virksomheter og forbrukere et kraftig verktøy for å kontrollere sin kommunikasjon og bygge en-til-en forhold på tvers av flere kanaler, og eliminerer uønsket eller bortkastet kommunikasjon. Våre PresortXtra-løsninger bringer fordelene med strekkoder og forhåndssortering til avsendere med lavt volum, genererer portorabatter mens du ekspederer levering og hjelper til å minimere post som ikke kan leveres. Våre Connect+ postsystemer gjør konvoluttene mer synlige med en fargegrafikk som kan tilpasses, og som gjør det mer sannsynlig at medarbeiderne åpner dem, og forbedrer effektiviteten til postkampanjer. Vår Portrait Interaction Optimizer er en dynamisk programvareversjon som gir nøyaktige, målrettede salgs-, service- og bevaringstilbud som dekker hver enkeltperson i et selskapets kundebase på et bestemt øyeblikk av den kundens interaksjon, uansett hvilken kanal. Som et resultat får kundene informasjonen de trenger raskt og uten irrelevant kommunikasjon. Design for miljøkvalitet Uansett hvilket bruksområdet det gjelder, designer vi våre produkter slik at de har minimal miljøpåvirkning på alle trinn fra produksjon og distribusjon til eventuell retur og gjenvinning. Miljømessige vurdering blir innarbeidet så tidlig som mulig i produktdesignen under vårt Design for Environmental Quality (DfEQ)-program, etablert i Fabrikksertifiserte grønne løsninger I 2010 endret vi våre reproduserte mailstreamprodukter fra Classic til Green for å markere miljøfordelene i vårt aggressive program for resirkulering og gjenbruk av kontorteknologi, Grønne enheter sparer kunden for penger, har samme garantier og vedlikeholdskontrakter som nytt utstyr, og bidrar til å holde millioner av kilo med avfall borte fra søppeldynger. Pitney Bowes hjelper Earthsense med å rangere de grønneste delstatene Med bruk av analytiske verktøy fra Pitney Bowes Business Insight, har Syracuse, New York-baserte Earthsense etablert en årlig rangering av de ti beste statene i USA når det gjelder innbyggernes grønne adferd. Earthsense sier at deres Eco-Insightsundersøkelse kan hjelpe selskaper med å skjerpe fokus i produktutvikling og mer effektivt markedsføre grønne produkter og tjenester. Pitney Bowes' tidslinje for innovasjon på miljøområdet 1944 Returordning 1991 Design for miljøkvalitet 2000 Green Power Market Development Group 2007 WasteWise Hall of Fame, Carbon Disclosure Project 2008 Eco-Patent Commons, WHQ green renovation 2009 Rapport og måleverdier for bedriftens samfunnsansvar Tredjeparts validering av CO2-utslipp; Coalition for Energy and Environmental Leadership i leaset kontor 7

8 Etter at vi kontaktet EPA om å opprette en ny Energy Star-kategori for avbildningsutstyr i 1996, har Pitney Bowes tilbudt en rekke Energy Star-rangerte postsystemer. EPA hevet standarden i 2009, og vi har innarbeidet de nye kravene i nye produktdesign, inkludert den nylig lanserte Pitney Bowes Connect+. kundekommunikasjonsserien. DfEQ har også veiledet oss i å følge andre amerikanske og internasjonale forskrifter, og i å fjerne farlige stoffer fra våre produkter. I henhold til DfEQ må elektriske komponenter overholde EUs direktiver, RoHS-direktivet om begrensning av farlige stoffer og WEEE-direktivet om kassering av elektrisk og elektronisk utstyr. Siden 2008 har vi kommunisert med leverandører og kunder for å oppnå samsvar med REACH-direktivet om registrering, evaluering og autorisasjon av kjemikalier. Retur og gjenvinning av produkter Pitney Bowes har en lang tradisjon med reproduksjon og resirkulering av produkter. Mer enn 95 prosent av alle komponenter i vårt postutstyr er designet for å kunne resirkuleres, og vi gjenvinner nesten alle frankeringsmaskiner og cirka 85 prosent av postprodukter. I 2010 resirkulerte vi mer enn 2,4 millioner kilo med materialer, inkludert kobber, aluminium, stål, plast, papp og papir gjennom vårt produktreturprogram (USA og Canada). Returnert utstyr som ikke kan gjenbrukes blir sendt til godkjente resirkuleringspartnere for gjenvinning av ressurser. Energisparing Vi designer produktene slik at de er energieffektive og har minimal miljøpåvirkning på alle trinn, fra produksjon og distribusjon til eventuell retur og gjenvinning. Vi arbeider også kontinuerlig med å forbedre energieffektiviteten i våre fasiliteter og i driften. Vi måler CO2-utslippene og leter etter måter å redusere dem. Vi fremmer miljømessig ansvarlig praksis innen papiranskaffelse og trykkproduksjon. CO2-utslipp I 2007 etablerte vi vårt grunnleggende CO2-utslipp med bruk av standarden fra World Resources Institute. Vi rapporterer CO2-utslippet vårt offentlig gjennom det internasjonale Carbon Disclosure Project (CDP). I oktober 2010 validerte en tredjeparts konsulent vår metodologi for innsamling og rapportering av karbonutslipp etter en omfattende evaluering. Redusere forbruket Pitney Bowes er forpliktet til å gjøre all drift grønnere og mer effektiv. Vår tverrfunksjonelle Energy Task Force har hevet medarbeidernes bevissthet om energisparing og ført til betydelige reduksjoner i strømforbruket. Fram til slutten av 2010 reduserte vi strømforbruket med mer enn 10 millioner kilowattimer fra grunnlinjen i 2007, sparte $1,8 millioner og reduserte CO2-utslippet med 6800 tonn CO2. Energisparingstiltak har inkludert bedre lyssystemer, forbedrede varme-, ventilasjons- og klimaanleggkontroller, mer effektive kjøleskap, transportbånd og dataskjermer og bruk av bevegelsessensorer for å slå av lys på ubrukte steder. I 2010 fokuserte denne innsatsen på konsolidering av anlegg som del av selskapets strategiske forvandlingsinitiativ. Med et redusert CO2-utslipp kunne vi redusere relatert strømforbruk med mer enn 1,9 millioner kilowattimer. Vi er en av grunnleggerne og medlem av Green Power Market Development Group, et bransjepartnerskap med amerikanske Environmental Protection Agency (EPA) for å fremme utvikling og kjøp av alternativ energi. Siden 2003 har vi kjøpt klimakvoter (REC) for å støtte prosjekter innen grønn strøm som bruker teknologier som sol, vind og biomasse. Så langt har våre REC resultert i mer enn tonn reduksjon i CO2-utslipp. I 2010 bidro våre kjøp av Green-e sertifiserte REC til å redusere CO2 med tonn. Avfallsbehandling og gjenvinning Pitney Bowes har siden 1996 deltatt i EPAs WasteWise Initiative, et frivillig program som har til formål å redusere produksjonen av avfall, øke gjenvinningsraten og fremme produksjon og innkjøp av gjenvinningsprodukter. Vi deltar nå på alle større anlegg i USA, våre to største anlegg i Canada og hovedkontoret i Harlow, Storbritannia. I løpet av årene har vi mottatt ni priser fra EPA, inkludert utnevnelse som Program Champion og Partner of the Year. I 2008 ble vi utnevnt til WasteWise Hall of Fame for vår ledelse innen gjenvinning. I henhold til EPA har vår kampanje for reduksjon av avfall resultert i unngåelse av mer enn tonn CO2 bare i Små steg fører til store besparelser Da Pitney Bowes Presort Services vokste ut av fasilitetene i Columbus, Ohio, gjorde de mer enn å flytte. De tenkte gjennom energibruken over alt, fra arbeidsstasjoner og IT-servere til transportbåndsystemer, belysning av anlegg og vippeporter. Resultatet: en rekke beskjedne endringer som reduserte strømkostnadene fra 24 cent per kvadratfot per måned til bare 17 cent, en besparelse på mer enn 30 prosent. Koalisjon for energiog miljølederskap i leasinglokaler Tidlig i 2010 dannet Pitney Bowes en koalisjon med DuPont, IBM, Fluor og Switzer Group for å drive ytterligere tilgjengelighet for konkurransedyktig prisede leasinglokaler som også er energieffektive og miljømessig passende. Gruppen har etablert en miljøsjekkliste og samtykker i å bruke den som en standard del av fremtidige forhandlinger om leie eller fornyelser av leieavtaler. Totalt står medlemmene av koalisjonen for mer enn 25 millioner kvadratfot med kommersielle lokaler kun i USA. 8

9 Innkjøp av produkter fra skog og bærekraftig skogsforvaltning Som en leder innen post- og dokumentstyring, er vi forpliktet til å bruke papir og papp på en ansvarsfull måte og bevare verdens naturressurser. Vi fremmer bærekraftig skogsforvaltning og sertifiseringsprogrammer som Forest Stewardship Council (FSC), Sustainable Forestry Institute (SFI), Canadian Standards Association and Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). Internt har vi gjennomført en grunnlinjeanalyse av vår bruk av bærekraftige og resirkulerte materialer og etablerer måleverdier for å fremme økt kildesortering av papir og papp fra selskaper som er forpliktet til ansvarlig forvaltning av ressurser. Vår offentlige litteratur, kataloger og direktepost inkluderer logoen "Recycle Please". I 2010 kjøpte vi nesten tonn papir, mer enn 58 % av det kom fra sertifiserte kilder, og etablerte en omfattende grunnlinje for å forenkle slike beregninger i fremtiden. Globalt styringssystem for helse, miljø og sikkerhet Vi anerkjenner at en solid HMS-prosess krever tydelig definerte retningslinjer basert på våre kjerneverdier. I 2009 lanserte vi nye, integrerte globale HMS-retningslinjer som styrker ansvarlighet og går utover samsvar for å oppfordre til ledelse i HMS-saker i hele selskapet. Retningslinjene sammenfatter vår forpliktelse til å minimere påvirkningen våre produkter og handlinger har på miljøet, våre forventninger om at alle skader kan forebygges og vår besluttsomhet om å holde alle medarbeidere ansvarlige for å følge passende HMS-praksis. Innen slutten av 2009 hadde vi også lansert eller oppdatert 34 globale tekniske standarder som støtter de nye retningslinjene. I 2010 gjennomførte vi 24 evalueringer av HMS-samsvar for våre mest betydningsfulle virksomheter, og vurderte både forskriftsmessig samsvar og iverksetting av styringssystemer for praksis. Disse evalueringene fortsetter i 2011 og inkluderer våre leverandører og resirkuleringspartnere i tillegg til vår egen drift. Miljøet: resultater 2010 Direkte og indirekte utslipp av karbondioksid (MTCE) Direkte utslipp av CO 2 e / inntekter i mill USD Indirekte utslipp av CO 2 e / inntekter i mill USD Utslipp av drivhusgasser per enhet gulvplass (tonn CO 2 /ft 2 ) Gjenvunnet/forhindret avfall Kilo per år (kun USA) Gjenvunnet/forhindret avfall MTCE unngått årlig Gjenvunnet/forebygget avfall MTCE unngått årlig / inntekter i mill USD Produktgjenvinning akkumulert mengde i kilo (bare USA og Canada) ,67 7,65(*1) 8,52 11,8 14,6 13,65 0,01 0,02 0,02 13,686,766 14,532,290 11,702,258 16,147 26,938 (*2) 16,635 2,6 4,8 3, Pris for miljøvennlig bedrift i Connecticut I januar 2010 kåret Connecticut Business News Journal Pitney Bowes til vinner av Connecticut Green Businessprisen i kategorien Corporate Achievement. De fremhevet selskapet langvarige forpliktelse til miljøforvaltning og imponerende reduksjon av strømforbruk. Miljøfyrtårn skinner igjen på Pitney Bowes Norway Miljøfyrtårnprogrammet ble grunnlagt av den norske miljøvernministeren og er designet for å hjelpe selskaper i Norge med å redusere miljøpåvirkningen, redusere kostnader og få fordeler av sin status som miljømessig ansvarlig selskap gjennom bransjespesifikk sertifisering og testing var Pitney Bowes andre år på rad som sertifiseringsvinner av Miljøfyrtårnet (*1) forbedret datainnsamling av direkte og indirekte utslipp fra internasjonale virksomheter har økt karbonutslippene for Pitney Bowes i 2009 (*2) økning i MTCE skyldes hovedsakelig en betydelig økning i andelen papir som gjenvinnes (MTCE = Metric Tons of Carbon Equivalents (karbondioksidekvivalenter i metriske tonn)) Samarbeid, anerkjennelse og priser Eco-Patent-samarbeidet CO2-avsløringsprosjektet Gjøre Mail Task Force grønnere 9

10 CR-rapport 2010 Mangfold og inkludering "Hvis vi setter mangfold og inkludering sammen, blir resultatet en kraftig motor for innovasjon." Eugenia Globale juridiske tjenester, USA

11 Mangfold og inkludering Mangfold og inkludering er innebygd i vår kultur. Mangfoldet vårt hjelper oss med å forstå markeder, komme i kontakt med kunder, utvikle innovative løsninger og tiltrekke oss og bevare de beste talentene og leverandørene. Vi ser positivt på mangfold i alle områder av virksomheten og på alle nivåer av organisasjonen. Vårt program og vår praksis fortsetter å vokse med selskapets globale avtrykk. Leverandørmangfold Pitney Bowes mener at en mangfoldig leverandørbase er viktig både internt og eksternt, for å sikre at vi gir medarbeidere og kunder de beste mulighetene og løsningene. Vi maksimerer vår tilgang til innovasjon og prosessforbedring gjennom tilførselskjeden, og for å styrke vår helhetlige forpliktelse til mangfold og inkludering, søker vi regelmessig relasjoner med inkluderende leverandører som er best på sitt felt. Mangfold og inkludering Pitney Bowes har i mange tiår vært anerkjent som en leder innen verdsetting og utnytting av mangfold. Fra en arv med respekt for enkeltpersoner, har vi utviklet en kultur hvor viktigheten av mangfold er innebygd i forretningsmodellen og medarbeidernes verdimål. Vårt mangfold hjelper oss med å få en bedre forståelse for markeder i utvikling, holde kontakten med vår globale kundebase, utvikle innovative løsninger og tiltrekke oss og bevare fremragende talenter. Ettersom konseptene mangfold og inkludering har utviklet seg i verden, har også vår tilnærming gjort det. Vi har i økende grad integrert mangfoldinitiativer i alle områder av driften, fra strategier for å administrere talenter til måtene vi fremmer innovasjon og forvalter relasjonene til kundene. Mens selskapet vårt har vokst globalt, har vi også blitt mer globale i våre mangfolds- og inkluderingsprogrammer og praksis. I tillegg har vi utviklet et nettverk med eksterne partnerskap for å støtte virksomheten og mangfoldsmålene innen områder som rekurttering og bevaring av talenter, leverandørmangfold, juridiske spørsmål, strategisk filantropi og merkevarebygging. Gjennom disse partnerskapene øker vi vår synlighet blant et mangfoldig utvalg av utmerkede kandidater samtidig som vi tilbyr utviklingsmuligheter for medarbeidere som arbeider i disse organisasjonene og sitter i styrene. Gruppene vi arbeider med spenner om feltene teknologi, informasjonsteknologi og forretningsdrift. De inkluderer Catalyst, Diversity Best Practices, Executive Leadership Council, National Black MBA Association, Society of Hispanic MBAs, National Society of Black Engineers, Society of Women Engineers og Information Technology Senior Management Forum. På et taktisk nivå har vår tilnærming fire dimensjoner: Representasjon: Vi følger nøye med på sammensetningen av arbeidsstyrken og søker å gjenspeile mangfoldet i den tilgjengelige arbeidskraften der vi har våre avdelinger. Rekruttering: Vi arbeider med eksterne partnere, deriblant Society of Women Engineers og National Society of Black Engineers, for å rekruttere mennesker som vil styrke vårt mangfold Liten gjennomtrekk av ansatte: Vi tilbyr nettbaserte seminarer, nettverkssamarbeid, foredrag og konferanser for å bidra til at talentfulle medarbeidere får mangfoldige utviklingsmuligheter. Ledelse: Vi inkluderer regelmessig toppledere i våre seminarer og nettverksprogrammer, og vi tilbyr seminarer for kvinner og minoritetsrepresentanter i kjerneposisjoner for å hjelpe dem med å utvikle sine ferdigheter, oppnå tverrfunksjonell erfaring og oppnå synlighet på toppnivå. Det internasjonale rådet for mangfold og inkludering Rådet, som ble dannet i 2007, er basert i Europa og inkluderer representanter fra alle våre virksomheter og geografiske områder, som arbeider sammen for å skape et mer inkluderende arbeidsmiljø gjennom opplæring, ledelseseksempler, anerkjennelse og kommunikasjon. I tillegg til konferanser, regionale orienteringer og kurs for hele selskapet, sponser rådet også International Diamond Awards årlig for ledelse fra enkeltpersoner og grupper i områdene mangfold og inkludering. I 2010 var de nominerte til Diamond Award fra 45 forskjellige land. INROADS-praksis Siden 1987 har Pitney Bowes arbeidet med INROADS, Inc. for å bidra til å oppfylle våre talent- og mangfoldsmål ved å utvikle minoritetsungdommer med høyt potensiale og klargjøre dem for ledelse i selskapet og i samfunnet. Studenter søker på INROADS mellom tredjeåret på videregående og andreåret på høyskole, og de som blir tatt opp, får karrierecoaching, opplæring og sommerpraksis med tanke på heltids ansettelse etter endt skolegang. I løpet av årene har INROADSpraktikantene hos Pitney Bowes fått tilgang til karrieremuligheter innen økonomi, markedsføring, kommunikasjon, teknologi, informasjonsteknologi og HR. Siden 2007 har mer enn 50 studenter benyttet programmet, og i 2010 fikk flere av praktikantene som er ferdige med studier tilbud om heltidsjobb. Mentor Dette Pitney Bowesprogrammet ble lansert i oktober 2010 og gir et integrert rammeverk for mentorer i hele selskapet for å støtte medarbeidernes karriereutvikling samtidig som selskapets interesser i bevaring og mangfoldig rekruttering støttes. 11