ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på:"

Transkript

1 ESSILORS PRINSIPPER Hver av oss i yrkeslivet deler Essilors ansvar og omdømme. Vi må derfor kjenne til og respektere prinsippene, som gjelder for alle. Det handler om å forstå og dele verdiene som selskapet er bygget på. Formålet med dette dokumentet er å gjøre det enklere å spre prinsippene og verdiene våre. Dette blir stadig viktigere i dag, ettersom vi vokser raskere enn noensinne før og flere og flere medarbeidere og partnere blir en del av selskapet. Det er viktig at vi alle tar i bruk disse prinsippene og verdiene i alt vi foretar oss. Disse prinsippene og verdiene har dype røtter i selskapets historie og utgjør selve grunnlaget for suksessen og veksten vår. De deles på bakgrunn av ulike oppfatninger og åpner for og fremmer kulturelle forskjeller. I tillegg gir de hver av oss mulighet til å involvere oss personlig og utvikle oss. Prinsippene er utledet fra det som kjennetegner Essilor: Vårt felles mål er å bedre alle sidene ved visjonen og å verne om den. Denne forretningsideen krever høye standarder for kvalitet og nyskaping. Den ledende posisjonen vår innebærer at vi må være eksemplariske i måten vi driver forretningsaktivitet på, men også at vi må engasjere oss i samfunnet, med hensyn til lokale fellesskap og enkeltpersoner, for å fremme saker av allmenn interesse. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på: Vi utgjør et fellesskap av entreprenører basert på tillit og gjensidig respekt. Vi motiveres av et initiativrikt miljø, og vi gjør mangfold til en av våre sterke sider gjennom en kultur med et sterkt felles engasjement. På denne måten er vi i stand til å ta risikoer og lære av det vi har gjort bra, men også av våre feil. Valoptec Association forener en ledelse i form av et ansvarlig aksjeeierskap i selskapet med sitt eget sett med verdier som medlemmene retter seg etter. Våre prinsipper og verdier gir anledning til å utarbeide referansedokumenter noen mer detaljerte og andre mer spesifikke. De blir stadig forbedret, slik at praksisen vår kan tilpasses konsernets utvikling og miljø. De driver oss til kontinuerlig å arbeide mot bedre forebygging av risiko i en kontekst med endringer og globalisering.

2 Det å ta del i de sterke prinsippene og felles verdiene er en del av kulturen vår og gjør at vi kan arbeide mot et felles mål; å få alle til å "se verden bedre". Hubert Sagnières Administrerende direktør og styreformann

3 SE VERDEN BEDRE: SELSKAPETS MÅL OG VERDIGRUNNLAG Syn er en av de fem sansene. Det er en livsviktig funksjon. Godt syn er svært verdifullt, ikke bare for helsen, men også med hensyn til det sosiale livet, yrkeslivet, barns utvikling og det daglige velværet. Arbeidet for å forbedre synet mobiliserer en rekke aktører, fremfor alt de som arbeider innen øyehelse, samt andre i optikkbransjen. Det krever også at man bevisstgjør yrkesaktører på andre områder, for eksempel innen utdanning, manuelt arbeid eller transportbransjen, med hensyn til fordelene ved synsscreening, øye- og synsundersøkelser og korrektive linser. Fire milliarder personer i verden trenger synskorrigering, men det er i dag 2,4 milliarder som ikke får det. Essilors mål er at alle disse personene, i tillegg til personer som har synet som sitt arbeidsfelt, skal få tilgang til kvalitetsprodukter som er nyskapende, tilpassede og tilgjengelige takket være et svært allsidig utvalg. VÅRT ANSVAR SOM LEDER: GÅ FORAN MED ET GODT EKSEMPEL OG ENGASJERE OSS I SAMFUNNET Den globale posisjonen Essilor har oppnådd, medfører også et spesielt ansvar. Vi må overholde lovverket i de områdene vi har aktiviteter, noe som forventes av ethvert selskap, men også reglene som styrer forretningsmessige, tekniske og sosiale aktiviteter, kulturen og levemåten i lokalsamfunnene vi lever og arbeider i. Vi har i tillegg inngått ulike avtaler for at selskapet på lang sikt skal oppnå gode resultater i en kontekst med global økonomisk, menneskelig og miljømessig utvikling. Vi innser også at vi må bedre forståelsen vår av de nye områdene vi ekspanderer til, slik at vi kan tilpasse virksomheten til hvordan livet er der. VÅRT FELLESSKAP MED ENTREPRENØRER: TILLIT OG GJENSIDIG RESPEKT Vi har en nærhet til enkeltpersonene vi betjener, understøttet av en global organisasjon som utvikler løsninger av høy kvalitet. Det gjør at vi kan være nyskapende med hensyn til behovet for bedre syn i hele verden. Et felles syn på selskapet samt gjensidig respekt gjør det enda lettere å mobilisere ferdigheter og ressurser. Dette uttrykker seg blant annet i vekten vi tillegger aksjespareplanen. Essilor organiserer aktiviteter i ulike verdensområder og driver virksomhet gjennom partnerskap som fremmer en selvstendig ledelse, entreprenørskap, respekt for andre og best mulig kunnskap om landene og kulturene der nye markeder åpner seg for oss. Det å utvikle varige partnerskap er et viktig punkt som tjener målet vårt. Dette søker vi å oppnå ved å dele teknologi med andre selskaper, og ved å inngå avtaler med leverandører og aktører i optikkbransjen, blant annet med henblikk på opplæring av personer som har synet som sitt arbeidsfelt.

4 PRINSIPPENE SOM MÅ RESPEKTERES Prinsipper er referanser som veileder oss i det vi foretar oss, og som må respekteres. Noen er definerte av Essilor. Andre stammer fra lover eller forskrifter som kommer fra myndigheter i landene vi driver virksomhet i. Andre igjen er frivillige initiativer som er tatt i samarbeid med interessenter. RESPEKTERE LOVEN OG TA I BRUK HØYE STANDARDER Vi må alle respektere loven og offentlige forskrifter. Dette gjelder spesielt med hensyn til konkurranselover, immaterialrett (patenter, varemerker, metoder, knowhow osv.) og arbeidsrett. Likeledes er det et helt grunnleggende prinsipp at vi respekterer interne og eksterne standarder for produktsikkerhet og kvalitet, med den rollen vi spiller innenfor helsevernet. Derfor, der det finnes lokale regler vedrørende helseyrker, må vi overholde disse. Miljølovgivning og våre egne standarder på det området må overholdes i alt vi foretar oss. Ettersom vi er et børsnotert selskap, må vi naturligvis respektere finanslovgivningen (børsrett, brudd på forbudet mot innsidehandel osv.). For øvrig har vi valgt å inngå frivillige forpliktelser, blant annet FNs Global Compact. Vi må derfor hele tiden sørge for at vi opptrer i samsvar med disse forpliktelsene. EN PERSONALPOLITIKK BASERT PÅ PRINSIPPENE VÅRE Det er svært viktig at vi respekterer prinsippene når det gjelder personalpolitikk, med tanke på å nå målene vi har satt oss. Arbeidsforholdene, helsen og sikkerheten til medarbeiderne i Essilor, når vi ser bort fra det å overholde arbeidsmiljøloven, er noe av det ledelsen prioriterer høyest og som bidrar til at det er attraktivt å arbeide i Essilor. Prinsippene våre for individuell evaluering viser at vi streber etter rettferdighet og respekt for forskjeller, og gjør det enklere å anerkjenne bidrag og gode resultater. Vi er opptatt av å utvikle og forbedre medarbeidernes kompetanse gjennom opplæring, karriereveiledning og mobilitet. Bruk av en sosial dialog skal være den foretrukne metoden for å harmonere synspunktene og de rettmessige forventningene til Essilors medarbeidere som en gruppe. BRUKE RESSURSENE PÅ EN ANSVARLIG OG HENSYNSFULL MÅTE Ansvarlighet, hensyn og bærekraftig utvikling må ligge i bunn for selskapets ressursbruk. Råmaterialer, naturressurser og finansielle ressurser må brukes med henblikk

5 på at de skal bære frukter som er klart i tråd med idégrunnlaget, som alltid vil være det fremste målet. FELLES VERDIER Essilors verdier er en rettesnor for hvilke holdninger vi skal ha, og hvordan vi skal bære oss at i hverdagen. Det store engasjementet den øverste ledelsen og styret i Essilor viser overfor selskapet, er det fremste uttrykket for det ansvaret de viser, og hvordan de bidrar til selskapets utvikling. FREMME GOD ORGANISASJONSSTYRING, FORRETNINGSETIKK OG EN ANSVARSKULTUR Entreprenørånden, som kommer til uttrykk gjennom å oppfordre til å ta initiativ og føle ansvar, er en av Essilors grunnleggende kjennetegn. Respekt og tillit er selve kjernen i personalpolitikken vår og fremmer engasjement blant alle. Nyskaping berører alle sidene ved selskapet teknologi, produksjon, salg og service. Nyskaping for at flest mulig mennesker skal få tilgang til synshelsetjenester, er det som driver utviklingen vår. Samarbeid gjør selskapet mer effektivt og gjør at vi kan opprettholde en dynamikk der vi stadig utvikler oss. Mangfoldet og verdien vi tillegger forskjeller, er en styrke som beriker den menneskelige opplevelsen. Denne styrken bidrar til at vi kan ekspandere geografisk og tilpasse oss til lokale kulturer.

6 REFERANSER OG PROGRESSIV TILNÆRMING Essilor International har etablert en organisasjon samt referansedokumenter for å strukturere denne prosessen innenfor den generelle policyen og strategien for forebygging av risiko. Vi har for eksempel en administrasjons- og finanshåndbok, som er en samling med selskapets nøkkelprosedyrer. Denne oppdateres regelmessig, og avdelingen for internrevisjon kontrollerer at bestemmelsene overholdes. Personalavdelingen tar i bruk retningslinjer i hele konsernet for å fremme verdiene og prinsippene med hensyn til mellommenneskelige forhold. I 2002 ble det opprettet en avdeling for bærekraftig utvikling som rapporterer direkte til selskapets personalavdeling. Avdelingen for helse, miljø og sikkerhet har ansvaret for å utvikle og formidle HMS-retningslinjene samt de tilknyttede programmene for risikohåndtering. Til slutt, sent i 2009 ble samsvarsavdelingen opprettet som en del av konsernets avdeling for juridiske anliggender og utvikling. LANGSIKTIGE HANDLINGSPLANER I EN KONTEKST MED KONTINUERLIG FORBEDRING Selskapet har tatt i bruk et sett med verdier eller regler innenfor mange temaer, blant annet immaterialrett, informasjonssikkerhet og tiltak for å hindre diskriminering i selskapet. De utgjør en del av innsatsen for å øke bevisstheten for eksempel rundt konfidensialitet og regler innenfor konkurranselovgivning og understøttes av formidlingsprogrammer tilpasset lokale behov, kontrollprosedyrer og opplæringsprogrammer. Selskapets liste med arbeidstemaer er lang, og vi oppfordrer leseren til å se formannens rapport om organisasjonsstyring og internkontroll, der han beskriver tiltakene som er satt i verk. Rapporten er en del av de årlige referansedokumentene. Selskapet er klar over det daglige arbeidet som kreves av medarbeiderne i den kontinuerlige strebenen etter fremgang. Det krever at hver og en av oss tar ansvar for å skaffe oss informasjon og opplæring. Essilor vil regelmessig formidle resultatene av tiltak konsernet setter i verk, med alles støtte, engasjement og samtykke.

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Knowledge grows Å være et globalt selskap gir oss styrke. Med virksomhet i over 50 land på seks kontinenter, og med mer enn 7.600 ansatte,

Detaljer

Code of Conduct. Atferdskode

Code of Conduct. Atferdskode Code of Conduct Atferdskode INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OEN ORD FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR...4 2 HVA STYRER VÅR ATFERD...6 2 3 3 PERSONERS ATFERD... 10 4 FORRETNINGENS ATFERD...14 5 SIKRING AV BEDRIFTENS TILGANGER...

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

For Nordic Choice Hotels >> For våre ansatte >> For våre leverandører >> 02-2013

For Nordic Choice Hotels >> For våre ansatte >> For våre leverandører >> 02-2013 Etiske retningslinjer Nordic Choice Hotels ETISKE RETNINGSLINJER For Nordic Choice Hotels >> For våre ansatte >> For våre leverandører >> 02-2013 Etiske retningslinjer Nordic Choice Hotels ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Globale retningslinjer for god opptreden

Globale retningslinjer for god opptreden Globale retningslinjer for god opptreden Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Du kan når som helst stille spørsmål eller komme med bekymringsmeldinger ved å bruke Rolls Royce Ethics Line. Budskap

Detaljer

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Denne veilederen er laget for å motivere ledere og

Detaljer

Globale regler for god forretningsskikk. Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre

Globale regler for god forretningsskikk. Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre Globale regler for god forretningsskikk Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre Parkers verdierklæring Vi er Parker... Vår virksomhet bygger på en historikk av rettferdige handlemåter

Detaljer

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi Innhold 1 1.1 Innledning.................... Hvorfor

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER Praktisere våre verdier Omsorg Globalt samarbeid Kontinuerlig forbedring Holde de strengeste etikkstandarder ET BUDSKAP FRA VÅR STYREFORMANN, PRESIDENT OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Detaljer

Strategi 2017. Fredskorpset. Gjensidig læring skaper utvikling

Strategi 2017. Fredskorpset. Gjensidig læring skaper utvikling Strategi 2017 Fredskorpset Gjensidig læring skaper utvikling 2 Fredskorpset Stortorvet 10 Pb 8055 Dep 0031 Oslo www.fredskorpset.no /fredskorpset Tlf: 24 14 57 00 Fredskorpsets Strategi 2017 Fredskorpset

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR Innhold FORORD / Innledning 4 Del I: FORSLAG TIL Bruk av veilederen 7 Hvordan starte arbeidet i egen bedrift? 7 Del II:

Detaljer

ALCOAS VEILEDNING TIL FORRETNINGSADFERD. Gjør det rette!

ALCOAS VEILEDNING TIL FORRETNINGSADFERD. Gjør det rette! 1478_GuideCVR 6/10/10 12:37 PM Page 1 ALCOAS VEILEDNING TIL Gjør det rette! Alcoa 390 Park Avenue New York, NY 10022-4608 USA Klaus Kleinfeld Formann og Chief Executive Officer Kjære kolleger, Vedlagt

Detaljer

Etiske retningslinjer. cgg.com

Etiske retningslinjer. cgg.com Etiske retningslinjer cgg.com Brev fra CEO Letter from the CEO Kjære kollega, Solide verdier utgjør grunnlaget for alle gode bestemmelser. Det er en uomtvistelig sannhet, og det er med utgangspunkt i

Detaljer

Etikkhåndbok. Knowledge grows

Etikkhåndbok. Knowledge grows Etikkhåndbok Knowledge grows Innhold 1. Ambisjon: Fra konsernsjefen 1 2. Teamarbeid: Et felles ansvar 2.1 Hva er Etikkhåndboken? 2.2 Hvordan forholder Etikkhåndboken seg til Code of Conduct? 2.3 Hvem gjelder

Detaljer

Mål og verdier. for Ekornes-konsernet

Mål og verdier. for Ekornes-konsernet Mål og verdier for Ekornes-konsernet 1 Vår historie Ekornes sin historie strekker seg tilbake til etableringen av J.E. Ekornes Fjærfabrikk i 1934. Det første produktet var stålfjærer til madrasser. Selskapets

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 /110 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av ITinfrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av IT-infrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

oppnå suksess i alt vi foretar oss

oppnå suksess i alt vi foretar oss .1 .2 FREMRAGENDE DYKTIGHET oppnå suksess i alt vi foretar oss INTEGRITET gjøre det som er riktig, til enhver tid ENGASJEMENT jobber for å levere de beste løsningene for kundene våre NYSKAPNING alltid

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden STRATEGI 2013 2015 Læring for framtiden Rettigheter Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet i denne publikasjonene er videre tilgjengelig under følgende

Detaljer

Løsninger gjennom samarbeid

Løsninger gjennom samarbeid Løsninger gjennom samarbeid Statoil og bærekraftig utvikling 2004 Statoil og bærekraft 2004 Statoil er et integrert olje- og gasselskap med basis i Norge. Selskapet er representert i 29 land og har 23

Detaljer

Innovasjon. Strategien for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå. Godt styresett

Innovasjon. Strategien for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå. Godt styresett Innovasjon Strategien for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå Godt styresett Strategien for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå Vedtatt i mars 2008. Strategien er et praktisk verktøy som

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011 Regler for god opptreden Compass Group PLC Februar 2011 INNHOLD Introduksjon Melding fra Richard Cousins 3 Regler for god opptreden 4 Få hjelp og råd 5 Speak Up 6 Visjoner og verdier 7 Compass-metoden

Detaljer

En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge

En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge Innhold Innledning Leder: En god nabo og et friskere norge St.meld. nr. 10 (2008-2009): Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

Detaljer

Regler for Code god forretningsopptreden. of Business Conduct

Regler for Code god forretningsopptreden. of Business Conduct Regler for Code god forretningsopptreden of Business Conduct 2 Melding fra Styreformann og CEO Kjære kolleger, I nesten hundre år har medarbeidere hos Halliburton arbeidet for å levere fremragende produkter,

Detaljer

Strategisk mål for UiO 2020:

Strategisk mål for UiO 2020: Strategisk mål for UiO 2020: UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forskningsuniversitet, gjennom et nært samspill mellom forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Foto: Arthur

Detaljer