HMS DIREKTIV 9 PERSONLIG VERNEUTSTYR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS DIREKTIV 9 PERSONLIG VERNEUTSTYR"

Transkript

1 HMS DIREKTIV 9 PERSONLIG VERNEUTSTYR VERNE UTSTYR Direktiveier pr Ken Milne Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav.

2 1 GENERELT Formål Direktivet skal sikre at nødvendig og riktig personlig verneutstyr til enhver tid er tilgjengelig på installasjonen at riktig personlig verneutstyr blir brukt at alle brukere av personlig verneutstyr blir gitt nødvendig opplæring om valg og bruk av personlig verneutstyr Virkeområde Direktivet gjelder for alle BP opererte installasjoner og innleide innretninger på norsk sokkel Landanlegg eller prosjekter der BP Norge er ansett for å ha et særlig ansvar og som er en del av petroleumsvirksomheten Kontraktører av innleide innretninger som har system som tilfredstiller kravene i dette direktiv, kan bruke eget system forutsatt at dette er avklart ved inntak Referanser Innretningsforskriften 75 Personlig verneutstyr Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Arbeidstilsynets regelverk Forskrift om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr Arbeidstilsynets regelverk Forskrift nr om høytrykksvasking OMS Risk 3.4 Health and Industrial Hygiene HMS direktiv 1 - Arbeidstillatelser HMS direktiv 3 - Arbeid i høyden HMS direktiv 6 - Farlig materiell og avfall HMS direktiv 7 - Kjemikalier HMS direktiv 11- Sikker Jobb Analyse BPN Filter guide BPN Hanske guide Definisjoner og forkortelser Personlig verneutstyr er alt utstyr og tilbehør til utstyret som arbeidstaker bruker for å verne seg mot farlige forhold under arbeid 2 ANSVAR Plattformsjef (feltsjef) er overordnet ansvarlig for å sikre at tilstrekkelig personlig verneutstyr til enhver tid er tilgjengelig å sikre at nødvendig og korrekt personlig verneutstyr blir brukt 297

3 HMS funksjon (verneleder) er ansvarlig for å gi råd og veiledning i riktig valg, bruk, tilpasning, rengjøring og vedlikehold av personlig verneutstyr Avdelingsleder/ teamleder er ansvarlig for å sikre nødvendig og korrekt bruk av personlig verneutstyr under arbeidsutførelse Bruker er ansvarlig for å bruke nødvendig personlig verneutstyr korrekt å kontrollere eget personlig verneutstyr regelmessig å rengjøre og vedlikeholde brukt personlig verneutstyr å skifte ut skadet eller slitt personlig verneutstyr 3 OBLIGATORISK VERNEUTSTYR Obligatorisk verneutstyr Alt personell som ferdes utenfor boligkvarter skal bruke: Oransje/rød/gul/blå farget, kjeledress eller jakke/bukse som ytterklær. Bruk av refleksmerket kjeledress anbefales. Hjelm med påmontert hørselvern. Arbeidshansker Vernebriller (Vedlegg 2) eller CE godkjente personlige briller med sidebeskyttelse. Brillen skal søkes tilpasset ansiktsform for best mulig beskyttelse Vernefottøy, halvhøye skoletter eller høyere med snøring for å sikre tilstrekkelig ankelstøtte Unntak Obligatorisk verneutstyr er ikke påkrevd ved beredskapsøvelser Godkjenning Alt verneutstyr som skal brukes skal være mest mulig standardiserte CE merket Spesielle bestemmelser Ved arbeid i boligkvarter kan hard-hats capsene brukes i stedet for hjelm. Ved spesielle arbeidsoperasjoner,som feks. finarbeide, kan hansker tas av. Hjelm har en levetid på ca. 3 år. Dette må folk selv passe på. Når man tar ut ny hjelm skriver man datoen inni hjelmen og bruker den i 3 år 298

4 Ved behov skal ørepropper eller formstøpte ørepropper brukes i kombinasjon med hørselsvern påmontert hjelm. Spesielle krav stilles til arbeid i støyende områder og med hensyn til egenprodusert støy. Vedlegg 1 viser en oversikt over oppholdstider og type hørselvern for bruk samt informasjon om egenprodusert støy Smykker, ringer og/eller piercing som er synlige tillates ikke brukt i arbeidstiden offshore. Smykker, ringer og/eller piercing som ikke kan tas av må teipes. 4 SPESIELT VERNEUTSTYR Tette vernebriller og/eller vesir eller sveisemaske skal brukes ved bruk av vinkelsliper Ansiktskjerm og/ eller tette vernebriller skal brukes ved håndtering av kjemikalier Godkjent verneutstyr, hette med hørselsvern og friskluftstilførsel skal brukes ved sandblåsing Visir eller tette vernebriller skal brukes ved høytrykksvasking med ferskvann For høytrykkspyling med trykk over 250bar se direktiv 1 Vedlegg 7 Eget kjemikalievernutstyr skal brukes ved høytrykksvasking med kjemikalier Sveisemasker med luftstilførsel skal brukes ved all sveising Kjemikalievern Kjemikalievernutstyr skal brukes i samsvar med anbefalinger i godkjent HMS datablad for det aktuelle stoff Beskyttelse mot farlige kjemikalier består av: ooovertrekksdress ooforklær oohansker ooøye/ ansiktsvern oosko Bruker skal sikre at personlig verneutstyr og kjemikalievernutstyret er hensiktsmessig og tåler de kjemikalier det er ment å beskytte mot. Se også direktiv 1 vedlegg 7 for mer info Fallsikring Sikkerhetsseler skal brukes som fallsikring i samsvar med HMS direktiv 3 Arbeid i høyden Behandling av fallsikringsutstyr Fallsikringsutstyr skal kontrolleres i henhold krav i BP løfteutstyrmanual. Det skal sikres at fallsikringsutstyr tilhørende BP: ooer merket med avdeling navn og unikt nummer ooer kontrollert og påført merkebrikke med dato for siste kontroll ooblir oppbevart i eget skap når utstyret ikke er i bruk Kontraktørens representant offshore skal sikre at alt fallsikringsutstyr tilhørende kontraktør 299

5 ooer merket med avdeling navn og unikt nummer ooer sertifisert og merket med årets fargekode ooblir oppbevart i eget skap når utstyret ikke er i bruk ooblir kontrollert månedlig, og slitt utstyr skiftet ut Fallsikringsutstyr skal rengjøres med mildt såpevann og henges til tørk.høytrykkspyler skal ikke brukes da denne kan ødelegge fiber og sømmer Elektro Instrumenterings arbeid Dersom arbeidet eller arbeidstedet krever det skal arbeidsklær gi beskyttelse i henhold til EN EN (Multinorm kan brukes ref katalog) 5 ÅNDEDRETTSVERN Fullstendig åndedrettsvern Utstyr som oobærbart trykkluftapparat ooslangeapparat koplet til fast trykkluftforsyning som gir fullstendig vern av åndedrettet, skal brukes ved behov for fullstendig vern mot den omkringliggende atmosfæren Ved entring av tanker/ lukkede rom, skal utstyr for fullstendig åndedrettsvern brukes i samsvar med HMS direktiv 2 Entring Bruker av åndedrettsvern med fullstendig beskyttelse skal ha gjennomgått nødvendig opplæring og være kjent med bruk av utstyret Bruker med skjegg skal kun bruke masker med overtrykk Ved bruk av slangeapparat kan det koples til instrumentluftsystemet forutsatt at ooinstrumentluftsystemet er sikret mot inntrenging av kvelende/ giftige gasser oogodkjent filter er installert mellom instrumentluftuttak og slangetilkopling Delvis åndedrettsvern Bruk BPN Filter guide for å velge riktig maske og filter Utstyr som filtermaske skal kun brukes som vern mot støv. Kombimaske kan brukes som vern mot gasser så fremt de administrative normer (ref. Entringsdirektivet) ikke overskrides, og O2 er større en 20,9 volum % ved bruk i lukkede rom/ tanker Personell med skjegg skal ikke bruke filtermasker Eksempelvis:De som driver med mud miksing hvor det er støv i luften kan bruke filtermaske P3 i dette arbeidet. Under prøvetaking av oljeprøver, produsert vann eller andre kjemikalier kan det brukes kombimaske med AP3 filter. Personell som arbeider i mud behandlingsområdet med skifting av shaker screen og kontroll av tanker, kan bruke kombimaske med AP3 filter når det sirkulerer varm mud i systemet som avgir damp. 300

6 HMS DIREKTIV 9 PERSONLIG VERNEUTSTYR VEDLEGG Vedlegg 1: Anbefalinger for bruk av hørselsvern og begrenset oppholdstider ved arbeid i støyende områder Vedlegg 2: HSE Veiledning DIRECTIVE ved valg av Øyevern 1 - WORK PERMITS ATTACHMENTS Attachment 1: Work Permit Form Level 1 Attachment 2: Work Permit Form Level 2 Attachment 3: Guidelines For Completing And Using Work Permit Form Attachment 4: Fire Guard s Duties Attachment 5: Safety Measures For Working With Hydrocarbon Carrying Systems Attachment 6: Safety Measures For Working With Hazardous Chemicals Attachment 7: Safety Measures For Jet Water Washing Over 250 Bar Attachment 8: Safety Measures For Pressure Testing Attachment 9: Form For Approval Of Hot Work Class A In Classified Areas Attachment 10: Advance Approval Of Hot Work Class A In Classified Areas Attachment 11: Form For Logging Heating Value

7 302

8 VEDLEGG 1: ANBEFALINGER Anbefalinger for bruk av hørselsvern og begrenset oppholdstider ved arbeid i støyende områder Enkle øreklokker skal brukes i alle områder med støynivå > 80 dba. Doble hørselsvern (øreklokker og ørepropper) skal brukes i alle områder med støynivå > 95 dba. Redusert oppholdstid skal innføres i alle områder med støynivå > 90 dba. I tillegg til områdestøy må man ta hensyn til egenprodusert støy når det gjelder oppholdstid og verneutstyr. Støy fra vinkelsliper, skjærebrenner, høytrykksspyleutstyr, luftdrevet verktøy, sandblåseutstyr, nålepikking etc., kan for enkelte personellgrupper utgjøre et betydelig bidrag til den totale støydosen i løpet av et 12 timers skift. Det skal tas hensyn til støyeksponering ved valg av arbeidsmetode, håndverktøy og maskiner. Valg av støysvake bearbeidingsmetoder og bruk av støysvakt verktøy skal tilstrebes. 303

9 Dersom maksimal oppholdstid for en ansatt er brukt opp en dag, skal vedkommende kun arbeide i områder som ikke er definert som støysoner (dvs. i områder med støynivå lavere enn 80dB(A)) resten av arbeidsdagen. Ved støynivået over 95 db kanmaks oppholdstid reduseres dersom yrkeshygienisk støy vurderinger tilsier dette. Anbefalinger vedrørende dempningstall for bruk av hørselsvern: Ved bruk av hørselsvern kan følgende verdier for dempning benyttes (ref. SINUS): Headset for kommunikasjon: 8 db(a) Normalt hørselsvern (øreklokker): 10 db(a) Formstøpte ørepropper / vanlige ørepropper kan i tillegg gi ca. 5 db(a) reduksjon Dempning av hørselsvern vil blant annet være avhengig av brillebruk og av støyfrekvens. Anbefaling for valg av hørselsvern ved behov for bytte (ødelagt/utslitt): Øreklokker: Peltor H79, Peltor Optime III, Peltor H450. Formstøpte propper: Elacin, Duocom eller Clear Sound m/filter RC15. For de som har behov for kommunikasjon, og som etter erfaring med bruk av Elacin ørepropper ønsker kommunikasjon i ørepropp, bruk Duocom ørepropp (for høyre eller venstre øre, med filter ML01) eller TwinCom. For de som foretrekker kommunikasjon i headset, bruk headset Peltor type H79 i kombinasjon med Elacin formstøpte ørepropper. Anskaffelse av formstøpte ørepropper: For anskaffelse av formstøpte ørepropper kontakt linjeleder for avklaring av støy i forbindelse med arbeidet og kostkode. Helserådgiver offshore vil være behjelpelig med avstøpning eller henvisning for avstøpning. Valg og bruk av ørepropper: Ørepropper er tilgjengelig på heliport og offshore. For å få best mulig beskyttelse må den enkelte velge størrelse/type som passer og lære hvordan øreproppen settes inn. Opplæringsfilm er tilgjengelig på BP intranet, Health side. Korrekt bruk av øreplugg 304

10 VEDLEGG 2: VEILEDNING VED VALG AV ØYEVERN På arbeidsplassen finnes en rekke potensielle farer som kan føre til øyeskader og i verste fall redusert syn eller blindhet. Her er har vi satt fokus på noen av farene du bør være oppmerksom på. Elektriske farer Direkte kontakt med strømførende deler, kortslutning av lysbue i elektriske anlegg Skader: Svie i hornhinnen og i ansiktet, betennelse i konjunktiva, skade på netthinnen Bruk ansiktsskjerm for elektrikere (Elektrikerskjerm) Kjemiske farer Sprut eller dråper av farlige væsker, giftig støv, gass og damp Skader: Svie i hornhinnen, betennelse i konjunktiva og i synsnerven Bruk tette vernebriller mot dråper og ansiktsskjerm mot sprut. Acetat er best mot organiske kjemikalier, ellers anbefales polykarbonat. Mot støv tette vernebriller, må være i gummi ved partikler 5my samt mot gass og damp Mekaniske farer Flygende partikler, f. eks. ved fresing, dreiing, boring etc. Skader: Skade eller perforering av hornhinnen, regnbuehinnen eller linsen Partiklenes størrelse og hastighet er avgjørende for valg av øyevern, men merk at polykarbonatlinser gir best beskyttelse Bruk vernebrille med stenger (høyeste mekaniske beskyttelse = symbol F), tette vernebriller (høyeste mekaniske beskyttelse = symbol B) eller ansiktsskjerm (høyeste mekaniske beskyttelse = symbol A) Termiske farer Sprut av smeltet metall, intens varmestråling Skader: Svie i netthinnen, skade på linsen Bruk tette vernebriller eller ansiktsskjerm i polykarbonat evt. triacetat Farer relatert til stråling Ultraviolette (UV) og infrarøde stråler (IR), synlig lys, gass sveising, elektrisk sveising, laser Skader: Svie i hornhinnen og i netthinnen, snøblindhet, betennelse i konjunktiva, skade på linsen Bruk vernebriller med mørke glass mot sterkt lys/sollys, vernebriller med stenger eller tette vernebriller for gass sveising Ved elektrisk sveising benyttes sveisemaske Sveiseglass har ulike mørkhetsgrader, ved gass sveising nyanse 4 til 7, ved elektrisk sveising mørkhetsgrad 9 til

11