Viktige sikkerhetsregler ved studiested Ankerskogen Teknikk og ind. produksjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Viktige sikkerhetsregler ved studiested Ankerskogen Teknikk og ind. produksjon"

Transkript

1 Viktige sikkerhetsregler ved studiested Ankerskogen Teknikk og ind. produksjon Det er fort gjort å miste noe ned på foten. Vernesko er påbudt på alle våre verksteder. Bruk briller, for det kan sprute spon som er sa varm at den brenner seg fast i øynene eller på huden. Ta ikke i spon med fingrene. Bruk sponkrok. Bruk stramtsittende klær. Brett opp ermene eller bruk mansjetter. Tørk alltid opp oljesøl på golvet. Glem ikke å ta ut chucknøkkelen. Bruk chucknøkkel med fjær, da kan du ikke glemme den i chucken. Der som du lager et rør og fester det til spindedokka, får nøkkelen en fast plass. Det er viktig at fila sitter godt fast på skaftet. Er skaftet løst, er det vanskelig å file nøyaktig. Dersom skaftet faller av, er det lett å stikke seg på filtangen. Bruk aldri ei fil uten skaft! Når du filer i dreiebenk, må du være svært forsiktig så du ikke kommer borti chucken eller medbringeren.

2 Fresing Når du bruker fresemaskinen, må du særlig passe på: Bruk briller. Bruk skjermer som hindrer at spon og kjølevæske spruter utover golvet. Vær forsiktig når du behandler freseverktøy. Det er skarpt, og du kan lett skjære deg. Beskytt langt hår. Start ikke maskinen med matingen på, og pass på at freseverktøyet går klar av arbeidsstykket. Husk at det er store krefter i bevegelse når fresemaskinen går. Derfor er det nødvendig at du spenner opp arbeidsstykket og verktøyet på en forsvarlig måte. Sliping Slipemaskiner er farlige maskiner og må brukes med omtanke. Det skyldes at de kjører med så stor hastighet (30-90 m/s). Det er svært lett å skade seg under slipeprosessen. Brudd på for eksempel en slipeskive kan føre til store skader på operatøren, skader som i verste fall kan føre til døden. Derfor er det viktig at du nøye følger disse vernereglene når du sliper: Slipeskiver skal alltid være skjermet med vernedeksel. Unngå støt og slag på skiva. Olje på golvet er farlig fordi du kan gli og falle. Når du sliper, er det viktig å bruke verneutstyr: Hørselsvern Sliping fører ofte med seg støy som gradvis svekker hørselen. Bruk hørselsvern og unngå hørselsskader. Briller Det er lett å få sprut i øynene når vi sliper. Sprutskader kan føre til nedsatt syn eller alvorlig skade på øynene. Hvis maskinen ikke er utstyrt med sprutdeksel, må du bruke briller eller ansiktsskjerm. Husk: Bruk briller uansett hva du skal slipe og hvilken maskin du skal slipe med. Slipeskiver har så stor hastighet at slipepartiklene treffer øyet med en hastighet på meter i sekundet. Når du sliper materialer som blir glødende, vil slipepartiklene i tillegg brenne seg fast på øyet. Vinkelslipere har for eksempel en skjærehastighet på m/s.

3 Arbeidshansker Når du bruker arbeidshansker, unngår du fingerskader. Du må ikke berøre slipeskiva og ikke ta i et arbeidsstykke som er blitt oppvarmet under slipingen. Bruk arbeidshansker, da unngår du disse skadene. Du må alltid trekke ut stikkontakten når du skal skifte skive på vinkelsliperen. Da kan ikke slipemaskinen starte mens vi skifter skive. Bruk ikke kappeskive som slipeskive. Det er farlig! Kappeskiva kan eksplodere, og bitene blir slynget ut med en hastighet på m/s. Dersom man bryter verne- og sikkerhetsreglene og/eller monterer slipeskivene feil, kan man lett skade seg når man sliper. Er du i det minste tvil om hvordan du bruker utstyret, så spør læreren! Boremaskiner Når du bruker boremaskinen, er det viktig at du følger disse vernetiltakene: Bruk alltid klær med tettsittende ermer. Beskytt håret! Store ulykker kan skje hvis håret setter seg fast i den roterende borspindelen. Ikke hold i arbeidsstykket med bare hendene. Boret kan hogge seg fast, og da kan arbeidsstykket kutte opp fingrene dine. 1.Skru alltid arbeidsstykket godt fast. 2.Bruk vernebriller. 3.Bruk børste når du skal fjerne borespon. 4.Hold golvet rundt boremaskinen rent og ryddig. Stoffkartotek På alle verksteder skal det forefinnes et stoffkartotek. I stoffkartoteket er det en oversikt over alle kjemiske stoffer som er på verkstedet. Du plikter å gjøre deg kjent med hvor dette kartoteket befinner seg og hva det inneholder.

4 For å unngå ulykker må du bruke håndboremaskinene forsiktig. For elektriske driller er det viktig å huske på: Maskiner med jordingsstøpsel må bare koples til stikkkontakter med jording. Alle strømbrytere, stikkontakter og kabler må være uskadde. Maskiner som er merket med [ ], har dobbelt isolasjon og kan koples til vanlig veggkontakt uten jording. Bruk øyevern! Roterende filer slynger spon med stor kraft, og hvis du skulle få det i øynene, vil det føre til alvorlige øyeskader. Støy Støy er et svært alvorlig problem i arbeidsmiljøet. Det kan føre til store belastninger for arbeidstakeren. Mange utsetter seg også for høye støynivåer i fritiden. Støy fører til dårligere hørsel, tap av hørsel og andre skader på øret. Det mest effektive hørselsvernet er øreklokker. Det finnes mange forskjellige typer. Velg hørselsvern som er lette og behagelige å bruke, selv over et lengre tidsrom. Bruk øreklokker på verksted med mye støy!

5 Sveising Beskytt øynene. Du må ha beskyttelse mot «sveiseblink» og mot sveisegnister. Bruk alltid skjerm, maske eller godkjente vernebriller med lysfilter. Bruk godkjent arbeidstøy som beskytter huden.! Vær nøye med å bruke punktavsug! Ha aldri med deg gasslighter på sveiseverkstedet. EL.sikkerhet ved lysbuesveising Husk at fuktig jord eller golv leder strøm Regn alltid med at elektrodedekket er ledende Bruk: - tørre hansker når du sveiser eller bytter elektrode - arbeidsklær som dekker mest mulig av huden - fottøy med isolerende såle - helisolert elektrodeholder - Beskytt kablene slik at de ikke blir skadd - Kabler, skjøtere og holdere skal være godt isolert - Kontroller at godskabelen har god kontakt til arbeidsstykket før du begynner å sveise - Fjern elektrodestumpen før du legger fra deg elektrodeholderen - Er du svett eller våt, øker faren for støt Stedet der vi sveiser, skal være skjermet for lysglimt og stråling. Med elektrisk lysbuesveising er den ultrafiolette strålingen hundre ganger større enn med gassveising. Både øynene og huden kan ta skade. Like viktig som det er å skjerme deg selv, er det å skjerme dem som arbeider rundt deg. Sveiselys. Den elektriske lysbuen sender ut kraftige lysstråler, men det er de usynlige strålene, de ultrafiolette som er farlige. Derfor må du aldri se direkte på en lysbue. Den beste måten å beskytte ansiktet og øynene på er å bruke sveisemaske med mørkfarget glass. Sveiseblink. Er du likevel uheldig og får slikt kraftig lys på øynene, merker du som regel ikke noe før ut på natten. Da kjenner du det som du har fått sand i øynene, du tåler ikke lys, og øynene begynner å svi og renne. Du har fått det vi kaller «sveiseblink». Som regel går det over på et par døgn. Det enkleste hjelpemidlet er å legge en kald klut over pannen. Du kan også bruke smertestillende øyedråper eller en spesiell øyesalve. Sveisemaske. Sveisemasker finnes i flere utforminger. Det vanligste er en maske som du fester til hodet, slik at du kan bruke begge hendene til sveisingen. Du kan også bruke en sveisemaske som du holder med én hånd. Det mørke sveiseglasset filtrerer vekk de skadelige strålene fra lysbuen, for eksempel de ultrafiolette, slik at det bare er synlig lys som kommer igjennom, uten å skade øyet. Glassene blir oppgitt etter DIN-standard med tall fra 8 til 14, der 14 er det mørkeste. Foran og bak det fargede glasset er det et klart, uknuselig glass som beskytter fargeglasset og sveiseren mot sprut.

6 Punktavsug. Punktavsug skal benyttes. I tilfeller der hvor dette ikke er mulig, må det sørges for god lufting. Eleven skal være kjent med hvordan dette benyttes. Sveisehansker. Sveiselyset kan også skade huden. Det virker på samme måten som kraftig solforbrenning. Huden blir rød og sår og kan begynne å flasse av. Derfor bør du også beskytte hendene med sveisehansker. Andre steder på kroppen der du kan få stråling, slik som på halsen og rundt anklene, bør også skjermes. Stor kraft og hastighet. Pneumatiske sylindrer arbeider med stor kraft og stor hastighet. Jo større diameter et stempel har, desto større er kraften. Vær derfor forsiktig så du ikke skader deg. Hydraulikk Når du bruker eller arbeider med et hydraulisk anlegg, skal du være oppmerksom på hvilke farlige situasjoner som kan oppstå, og hvilke forholdsregler du skal ta, slik at du unngår skader. Olje Klær og hud må du holde mest mulig rene for olje. Dersom olje er i kontakt med huden over lengre tid, kan du få kløe og utslett, i verste fall kan du utvikle eksem og hudkreft over tid. Olje i øynene er neppe skadelig, men det er ubehagelig. Skyll med rent vann i 15 minutter. Kontakt lege dersom øynene blir røde og vonde. Oljesøl gjør at golv, verktøy og maskiner blir glatte. Det øker faren for et du kan skade deg under arbeid. Oljelekkasjer fra trykkledninger kan arte seg som tynne stråler som kan trenge gjennom huden. Dersom det skjer, må du kontakte lege med en gang. Løping, leking, slossing, kødding og all annen fysisk aktivitet som ikke har med arbeidsoppdraget å gjøre, er strengt forbudt! Det er forbudt å justere spaker og brytere på maskiner som du selv ikke bruker!

7 Ved å kvittere her forplikter jeg meg til å følge sikkerhetsreglene ved studiested Ankerskogen Sted: Dato Undertegnede har lest og forstått sikkerhetsreglene i dette heftet som gjelder ved arbeid på de forskjellige skoleverkstedene. Jeg har forstått at jeg har et stort ansvar for å sette meg inn i, og etterleve sikkerhetsreglene, slik at jeg ikke skader meg selv eller andre. Jeg forstår også godt at det å jobbe på et verksted medfører risiko for skade. Derfor må jeg i alle situasjoner vise forsiktighet og sunn fornuft, selv om ikke alt er nedfelt som en regel i dette heftet. Underskrift av elev

Manual. Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538

Manual. Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538 Manual Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538 540260 1 INTRODUKSJON Takk for at du kjøpte denne kantklipperen. Vi håper at du vil bli fornøyd med kantklipperens ytelse, og at den vil innfri alle dine

Detaljer

250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1

250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1 507_cop 8-06-007 0:4 Pagina Husqvarna Outdoor Products Italia S.p.A. Via Como 7-868 Valmadrera (LC) - ITALY Tel. + 9 04 0 - Fax +9 04 5867 PN. 507 REV. 00 (06/07) G G7 G9 G0 G8 4 6 5 H I I I I 4 5 6 T

Detaljer

PRESISJON SIKTING BRILLENE, ETC.

PRESISJON SIKTING BRILLENE, ETC. VEDLEGG 2 1 PRESISJON SIKTING BRILLENE, ETC. Hvis du har to øyne, bruk dem begge når du sikter og skyter. Ja, sikt med begge øyne åpne, og stol på at lederøyet ditt tar utfordringen. Dette kan vise seg

Detaljer

Det nye universitetssykehuset i Trondheim

Det nye universitetssykehuset i Trondheim Det nye universitetssykehuset i Trondheim HMS-HÅNDBOK Helsebygg Midt-Norge Schwachs gate 1 7488 Trondheim Telefon: 73 86 20 00 Faks: 73 86 20 01 Email: prosjekt@helsebygg-midt.no Internett: www.helsebygg.no

Detaljer

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET KURSMODUL HMS MODULEN HAR FØLGENDE INNHOLD Kompendium (dette dokumentet) Nettleksjon Nettoppgaver Innleveringsoppgaver LÆRINGSMÅL Etter å ha gjennomført

Detaljer

Utgitt april 1999 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo. Oktober 2003 Veiledningen er oppdatert mht. henvisninger m.m.

Utgitt april 1999 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo. Oktober 2003 Veiledningen er oppdatert mht. henvisninger m.m. Utgitt april 1999 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Oktober 2003 Veiledningen er oppdatert mht. henvisninger m.m. 2 Innhold Kapittel 1 Kjemiske forurensninger............................

Detaljer

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse.

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. Denne lille brosjyren er skrevet av psykolog Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi, Bergen på basis av en brosjyre utarbeidet av psykolog Paul

Detaljer

Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød?

Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød? Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød? Er en tomat rød i mørket? Dette kapittelet kan gi deg svar på disse

Detaljer

COBRA. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Motorboremaskiner og spett COMBI

COBRA. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Motorboremaskiner og spett COMBI COBRA COMBI Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning Motorboremaskiner og spett COBRA COMBI Innhold Innhold Innledning......................................................................... 5 Om Sikkerhetsinstrukser

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for HMS-arbeid på garden Versjon 5, oktober 2011

Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for HMS-arbeid på garden Versjon 5, oktober 2011 Krav til dokumentasjon 2.5.1 Har arbeidsledere nødvendig HMS-kompetanse? 2.6 Innkvartering 2.6.1 Er standarden for innkvartering ihht. gjeldende krav? Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for

Detaljer

Clinique Sonic System

Clinique Sonic System Clinique Sonic System vibrerende rensebørste brukermanual VIKTIGE FORHOLDSREGLER Clinique Sonic System er ikke tiltenkt til å brukes av personer (inklusive barn) med fysiske hemmelser, manglende følelses-

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

NUKs førstehjelpshåndbok

NUKs førstehjelpshåndbok Heftet er bygd opp slik at den mest kritiske og grunnleggende informasjonen til bruk på leir kommer først. Deretter følger mer detaljert informasjon om vurdering av skader, samt kapitler om konkrete skade-/sykdomstilstander.

Detaljer

Her skal jeg prøve å gi deg flere alternativer for hvordan du kan få kontroll over valpebitingen og hvordan du kan unngå at den tar overhånd.

Her skal jeg prøve å gi deg flere alternativer for hvordan du kan få kontroll over valpebitingen og hvordan du kan unngå at den tar overhånd. Valpebiting Tekst: Arne Aarrestad Valpebiting er like naturlig for valper som lek er for våre barn, men den kan skape problemer både for eier(e) og for valpen selv. Eier klarer ofte ikke å kontrollere

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer

PLUSS/MINUS ALT DU TRENGER Å VITE OM SYN OG ØYEHELSE

PLUSS/MINUS ALT DU TRENGER Å VITE OM SYN OG ØYEHELSE PLUSS/MINUS ALT DU TRENGER Å VITE OM SYN OG ØYEHELSE BRILLEKUNSTNEREN Når du kjøper briller hos Krogh Optikk kan du være sikker på å få brilleglass i verdensklasse. De aller fleste kommer fra franske Essilor,

Detaljer

Et lite kurs i lading

Et lite kurs i lading Et lite kurs i lading Disse sidene er ment som en veiledning for de som har tenkt å starte opp med å lade sine egne patroner. Hjemmelading har blitt mer og mer populært de senere årene. Årsakene til det

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Colibri II+ 545123474 12/15/06

Colibri II+ 545123474 12/15/06 Colibri II+ SE ANVÄNDARHANDBOK VIKTIG INFORMATION: Läs dessa anvisningar noggrant och se till att du förstår dem innan du använder trimmeren och spara dem för framtida behov. NO BRUKERHÅNDBOK VIKTIG INFORMASJON:

Detaljer

Monteringsanvisning for bad

Monteringsanvisning for bad Monteringsanvisning for bad Stegvis montering av skap Vi gjør mye grunnarbeid slik at det skal bli enklest mulig for deg å sette sammen og montere de nye baderomsmøblene dine selv. Vi designer til og med

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA GRESSTRIMMER UMS425LN INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen FORORD Kjære kunde - gratulerer med valget av HONDA gresstrimmer. Denne instruksjonsboken

Detaljer

Er du gravid? Venter dere barn?

Er du gravid? Venter dere barn? Er du gravid? Venter dere barn? Graviditet, fødsel og barseltid i norge Utarbeidet av jordmor Synne Holan IS-1396 norsk Forord Kvinner blir gravide, føder, ammer og steller barn nokså likt over hele verden,

Detaljer

Riktig og sikker hogst

Riktig og sikker hogst Riktig og sikker hogst Riktig og sikker hogst Skogbrukets HMS-utvalg Sikkerhet og ansvar i skogen Hogst er risikofylt arbeid, med fare for alvorlige skader. Skogbruksnæringe har i lang tid drevet et systematisk

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK STRØMAGGREGAT. EU20i INSTRUKSJONSBOK HONDA GRESSKLIPPERE HRS 536C HRG 536C HRG 465C. Importør: Importør:

INSTRUKSJONSBOK STRØMAGGREGAT. EU20i INSTRUKSJONSBOK HONDA GRESSKLIPPERE HRS 536C HRG 536C HRG 465C. Importør: Importør: HONDA GRESSKLIPPERE STRØMAGGREGAT HRS 536C HRG 536C HRG 465C EU20i INSTRUKSJONSBOK INSTRUKSJONSBOK Importør: Importør: Importør: 1 Et selskap i Atlas Copco-gruppen Et selskap i Atlas Copco-gruppen 1 FORORD

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

På tur med snøscooter -En guide til sikker kjøring

På tur med snøscooter -En guide til sikker kjøring På tur med snøscooter -En guide til sikker kjøring Utgiver: Statens vegvesen Region nord Dreyfushammarn 31 N 8002 Bodø Tlf. (+47) 06640 E-post: firmapost-nord@vegvesen.no Prosjektleder: Kristian Øvernes,

Detaljer

Malingshåndboken med Fargekart. Norsk Utgave

Malingshåndboken med Fargekart. Norsk Utgave Malingshåndboken med Norsk Utgave Malingshåndboken med Innhold I over hundre år har vi skapt innovative malingsystemer til beskyttelse, forskønnelse og til å forbedre alle typer båters ytelse. Det spiller

Detaljer