Brukerveiledning Drillpresse med 5 hastigheter. Les brukerveiledningen før du tar apparatet i bruk.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning Drillpresse med 5 hastigheter. Les brukerveiledningen før du tar apparatet i bruk."

Transkript

1 Brukerveiledning Drillpresse med 5 hastigheter Les brukerveiledningen før du tar apparatet i bruk.

2 Advarsel! Les og gjør deg kjent med alle instruksjonene i veiledningen. 1. Bruk beskyttelsesbriller 2. Ikke bruk hansker, slips eller løse plagg 3. Hold arbeidsstykker godt festet for å forhindre rotasjon. 4. Bruk anbefalt hastighet for drilltilbehør og arbeidsstykker. Generelle forsiktighetsregler 1. Pass på at alle vern er på plass og fungerer som de skal 2. Fjern eventuelle justeringsnøkler eller skiftenøkler før du skrur apparatet på. 3. Hold arbeidsområdet ryddig og godt opplyst. Uryddige og mørke omgivelser kan øke risikoen for at ulykker oppstår. 4. Ikke bruk apparatet i risikofylte omgivelser som i nærheten av brannfarlige væsker, gasser eller støv. Ikke bruk apparatet i fuktige eller våte omgivelser. 5. Barn skal ikke bruke dette apparatet. Barn skal holdes under oppsyn når de befinner seg i nærheten av apparatet når dette er i drift. 6. Ikke bruk makt på apparatet. Bruk riktig apparat for arbeidet som du skal utføre. Bruk av riktig apparat vil sørge for at arbeidet blir enklere og sikrere å utføre. 7. Bruk riktig verktøy for arbeidet som skal utføres. Aldri bruk verktøy til annet bruk enn det det er beregnet for. 8. Ha på egnet bekledning. Ikke ha på deg løse klær eller smykker. Hold hår og klær unna apparatets bevegelige deler. Løse plagg, smykker og langt hår kan sette seg fast i apparatets bevegelige deler. Bruk hansker og anti-sklisko ved arbeid utendørs. 9. Bruk sikkerhetsutstyr. Bruk alltid beskyttelsesbriller. Beskyttelsesutstyr som støvmaske, anti-glisko og hørselsvern reduserer risikoen for personskader. 10. Bruk klemmer eller andre praktiske måter for å holde på plass arbeidsstykker. Dette er sikrere enn å bruke hendene og frir opp hendene dine slik at du kan bruke dem på å styre apparatet. 11. Ikke strekk deg for langt. Sørg for at står stødig og sikkert til enhver tid. Dette gjør at du får bedre kontroll over apparatet dersom noe uventet skulle inntreffe. 12. Sørg for godt vedlikehold av apparatet. Hold alle kutteverktøy skarpe og rene. Kutteverktøy som er godt vedlikeholdt og har skarpe skjæreblad har mindre sannsynlighet for å sette seg fast og er lettere å kontrollere. Sjekk apparatet jevnlig for skader. Hold håndtakene rene og fri for olje og fett. 13. Sørg for at du har koblet fra strømmen før du utfører justeringer, endringer på tilbehør eller under oppbevaring av apparatet. 14. Unngå uventet oppstart. Pass på at bryteren er i av-posisjon før du kobler til strømmen. 15. Bruk av tilbehør eller tilleggsverktøy som ikke er anbefalt i denne veiledningen kan medføre økt risiko for skade. Bruk kun originaldeler ved utskiftninger. 16. Sjekk apparatet jevnlig for skader før du tar det i bruk. Dersom en del er lettere skadet må du vurdere nøye om du kan ta apparatet i bruk. Sjekk bevegelige deler for skader, knekte deler eller feilstilling eller andre forhold som kan ha negativ effekt på driften av apparatet. Ved skade skal apparatet repareres før bruk. Mange skader er forårsaket av dårlig vedlikehold. Skadede brytere må repareres hos godkjent servicesenter. Ikke bruk apparatet dersom det ikke kan slås av eller på. 17. Materetning. Mat arbeidsstykker inn i kutteren mot rotasjonsretningen.

3 18. Ikke forlat apparatet uten oppsyn dersom det er slått på. Skru apparatet av og vent til det har stoppet helt opp før du forlater det. Særskilte forsiktighetsregler for drill 1. Bruk beskyttelsesbriller 2. Ikke bruk hansker, slips eller løse plagg 3. Hold arbeidsstykker godt festet for å forhindre rotasjon. 4. Bruk anbefalt hastighet for drilltilbehør og arbeidsstykker. 5. Pass på at drillbitsen sitter godt festet i chucken 6. Pass på at nøkkelen til chucken alltid fjernes fra chucken før du skrur på strømmen. 7. Juster bordet eller dybdestoppen for å unngå å drille i bordet. Skru av maskinen, fjern drillbitsen eller kutteverktøyet og rengjør bordet før du forlater maskinen. 8. Ikke bruk maskinen før den er ferdigmontert og installert i henhold til instruksjonene. 9. Hvis en eller flere deler på maskinen er skadet, knekket eller ikke fungerer skal du ikke bruke maskinen før delen er reparert eller erstattet. 10. Aldri plasser fingrene i en posisjon hvor de kan komme i kontakt med drillen eller andre kutteverktøy. Arbeidsstykket kan gli ut av posisjon. 11. Aldri bruk hendene for å holde arbeidsstykket på plass. Arbeidsstykket skal skrus godt på plass på arbeidsbordet. Bruk eventuelt skrustikke. 12. Aldri utfør noen handlinger ved å flytte arbeidshodet eller bordet mot hverandre. Ikke skru motoren på før du har sjekket at låsehåndtakene er godt klemt fast. 13. Pass på at beltebeskyttelsen er lukket og chucken er installert riktig før du skrur maskinen på. 14. Lås motorbryteren når du forlater drillpressen. Ikke utfør endringer, monteringer eller andre innstillinger mens motoren er slått på. Spenningsadvarsler. 1. Elektriske apparater må samsvare med strømforsyningen på strømuttaket. 2. Aldri forsøk å bruke maskinen i kretser som ikke har riktig spenning. Dette kan føre til elektriske skader på enheten, brann eller eksplosjon. 3. Hvis du er usikker på spenningen skal du ikke bruke maskinen. Instruksjoner for jording 1. I tilfeller hvor maskinen bryter sammen eller ikke fungerer som den skal, tilbyr jording minste motstands vei for strømmen. Dette reduserer risikoen for elektrisk sjokk. Dette verktøyet er utstyrt med en elektrisk ledning med jordingskontakt. Kontakten skal settes inn i støpsel som samsvarer med jordingskontakten. 2. Aldri utfør endringer eller modifikasjoner på strømkontakten. Endringer skal kun utføres av godkjent elektriker. 3. Uriktig tilkobling av utstyret kan medføre fare for elektrisk sjokk. 4. Sjekk med elektriker dersom du ikke forstår jordingsinstruksjonene fullstendig, eller dersom du er i tvil. 5. Bruk kun trelednings skjøteledning som har tre jordingsplugger og støpsel med tre mottakere som passer stikkontakten. 6. Reparer eller erstatt kabel som er skadet eller slitt. 7. Dette verktøyet er beregnet for bruk i en krets som har uttak som ser ut som uttaket som er illustrert i fig A, en midlertidig adapter som ser ut som adapteren illustrert i fig B og C kan brukes for

4 å forbinde denne pluggen til et toveis støpsel som vist i fig B dersom et jordet støpsel ikke er tilgjengelig. Den midlertidige adapteren skal kun brukes til en godkjent elektriker har installert et jordet støpsel. Adapteren skal tilkobles et permanent støpsel med jord slik som en jordet stikkontaktboks. Montering Referer til illustrasjonene for identifisering av delene under monteringen. Se diagrammene. 1. Plasser basen på et flatt underlag og fest kolonnemonteringen 2. Trekk bordmonteringen på kolonnen og trekk det ned til det hviler på basen. 3. Installer bordlåshåndtaket på bordmonteringen. 4. Plasser toppmonteringen på toppen av kolonnen og fest det godt på plass ved å stramme de to innstillingsskruene. 5. Monter håndtakene på matestangen på høyre side av drillpressehodet. 6. Rengjør nøye på innsiden av chucken og spindelen med en ren myk klut med rengjøringsmiddel. Sett chucken på spindelen. Bank på plass ved å bruke en trebit for å hindre at chucken blir skadet. 7. Plasser beltet på trinsen og trekk i motoren til beltet er moderat stramt. Stram opp bolten på drillpresshodet. 8. Pass på at bryteren til drillpressen er i av-posisjon og at strømkontakten er koblet fra. Roter trinsen for hånd for å sjekke oppstillingen. 9. Lukk dekselet. Sett i strømkontakten. Skru på og av drillpressen hurtig for å sjekke at ingen deler er i kontakt med beskyttelsesdekslene. Bordjustering 1. Høydejustering. For å justere bordet holder du det med en hånd og løsner opp bordlåshåndtaket. Juster til ønsket høyde og stram opp igjen låsehåndtaket. 2. Helling av arbeidsbordet. Løsne hellingsbolten. Fjern den lille låsepinnen. For å gjøre dette løsner du mutteren til pinnen er enkel å dra ut. Hell bordet til ønsket vinkel opp til 45 grader og stram bolten. Sett inn igjen låsepinnen når bordet stilles tilbake til 0 grader. 3. Rotering av arbeidsbord. Løsne brakettbolten (del nr 7 i monteringsdiagrammet). For å oppnå større avstand mellom chuck og bord kan arbeidsbordet roteres 180 grader og basen kan brukes som arbeidsbord. Dette gjør at du kan drille i større gjenstander. Installering 1. Etter installering av drillpressen skal du bruke parafin for å vaske av anti-rustoljen som er påført på fabrikken. Tørk så over med smøreolje. 2. Installer drillen på en stabil flate: a. Sjekk drillen for risting når motoren er slått på. b. Sjekk spindelstangen for uregelmessige bevegelser og heftelser.

5 Bruk 1. Skru eller klem fast arbeidsstykket til arbeidsbordet før drilling. Dette forhindrer ulykker og gjør det enklere å utføre presisjonsarbeid. 2. Sett inn ønsket drillbits i chucken som er plassert under spindelstangen. 3. Sett i stikkontakten og slå maskinen på. Spindelstangen skal nå rotere fritt. 4. Under drillingen skal du holde håndtaket på høyre side av hoderammen og trykke nedover. 5. Hvis spindelstangen roterer mot klokkeretning er dette antakeligvis forårsaket av reversert motorkabling. Trekk ut strømkontakten, sjekk og reverser de to ledningsforbinderne til motoren (ikke bytt jordingsledningene). Gjenta trinn 3 over. Vedlikehold Etter bruk skal maskinen rengjøres grundig og alle bevegelige deler skal smøres. Av sikkerhetsmessige grunner skal du slå apparatet av og trekke ut stikkontakten før du utfører vedlikeholdsarbeid. Forsiktig 1. Før hastighetsendring eller bytte av bits skal du skru maskinen av og vente til den har stoppet helt opp. 2. Fjern chucknøkkelen før du starter opp motoren. 3. Aldri bruk hendene for å holde arbeidsstykket på plass. Arbeidsstykket skal skrus godt på plass på arbeidsbordet. Bruk eventuelt skrustikke. 4. Hold hendene borte fra drillen under bruk. 5. Bruk beskyttelsesbriller. Hastighetsendring For å endre spindelhastighet skal du løsne bolten på høyre side av hodet. Trekk motoren mot fronten av drillpressen og stram så opp igjen bolten. Dette løsner beltet og gjør deg i stand til å flytte beltet til ønsket trinse for å oppnå ønsket spindelhastighet. Etter du har gjort innstillingene løsner du bolten og trekker motoren mot baksiden av drillpressen og strammer bolten igjen. Sjekk at beltet har riktig spenning før du gjør de siste justeringene. SPINDEL MOTOR 5 HASTIGHETER

6

7

8 Problemløsing Problem Årsak Løsning Støy under drift 1. Uriktig beltespenning 2. Tørr spindel 3. Løs spindel eller motor 1. Juster spenning 2. Smør spindel 3. Stram opp Røyk eller andre problemer med bits Ustødige drillbevegelser Drill setter seg fast i arbeidsstykket Arbeidsstykket trekker seg løs fra hånden Motoren går men stangen går ikke rundt 1. Feil hastighet 2. Spon kommer ikke ut 3. Sløv bits 4. For sakte mating av materialer 5. Tørr kuttebits 6. Bits beveger seg i revers 1. Bøyd bits 2. Slitasje på spindel 3. Bits feilinstallert i chuck 4. Feilinstallert chuck 1. Arbeidsstykket klemmer om bits 2. For høyt matepress 3. Uriktig beltespenning innstillingsskruer 1. Endre hastigheten 2. Ta ut bitsen jevnlig for å fjerne spon 3. Skjerp eller erstatt bits 4. Hurtigere mating 5. Smør bits 6. Sjekk motorrotasjon 1. Bruk rett bits 2. Bytt spindellager 3. Installer bits korrekt 4. Installer chuck korrekt 1. Støtt opp eller fest arbeidsstykket 2. Redusert matepresset 3. Juster spenningen 1. Ikke festet godt nok 1. Fest eller klem godt fast 1. Innstillingsskruen er løs 1. Stram opp skruen

Brukerveiledning Løvblåser GT-LB02

Brukerveiledning Løvblåser GT-LB02 Brukerveiledning Løvblåser GT-LB02 Advarsel! Når du bruker et elektrisk apparat er det viktig å ta grunnleggende forhåndsregler, inkludert det følgende for å redusere faren for brann, elektrisk sjokk eller

Detaljer

Brukerveiledning Motorsag GT-ECS02-355

Brukerveiledning Motorsag GT-ECS02-355 Brukerveiledning Motorsag GT-ECS02-355 Tekniske data Spenning: 230 V Frekvens: 50 Hz Inngangseffekt: 1600 W Hastighet uten belastning: 11,5 m/s Skaftlengde: 355 mm Bremsetid for kjede:

Detaljer

Vinkelsliper V2 2000W

Vinkelsliper V2 2000W Bruksanvisning for Vinkelsliper V2 2000W S1M-KZ3-230 ORIGINAL INSTRUCTIONS ADEO SERVICES Rue Chanzy-LEZENNES,59712 LILLE CEDEX9,FRANCE Generell Sikkerhets Advarsel For Elektroverktøy N ADVARSEL! For å

Detaljer

19 58 56 59 55 57 20 57 J2 J3 K1 2 60 45 1 K2 L1 L2 1 2 3 M N A O P1 P2

19 58 56 59 55 57 20 57 J2 J3 K1 2 60 45 1 K2 L1 L2 1 2 3 M N A O P1 P2 DW701 DW707 1 2 3 16 4 6 7 8 9 10 11 A1 14 13 12 17 18 24 23 22 12 A2 21 20 19 2 26 27 28 29 26 27 2 A3 31 30 30 A4 32 26 38 37 16 34 31 33 A B 36 3 40 41 39 42 43 C D 2 21 E F1 44 6 48 2 47 46 7 13 F2

Detaljer

Brukerveiledning Maling- og mørtelblander M6 1220W

Brukerveiledning Maling- og mørtelblander M6 1220W Brukerveiledning Maling- og mørtelblander M6 1220W Page 1 of 9 1. PRODUKT BESKRIVELSE Maskinen er konstruert for å blande flytende og pulverbyggematerialer som maling, mørtel, lim, gips og lignende stoffer.

Detaljer

DW7121 19 1 18 17 16 2 15 3 13 14 11 12 10 9 8 7 4 5 6 A1 3 26 25 24 23 27 28 29 30 32 31 A2 4 35 36 A4 A5 37 38 A6 A7 39 40 B1 39 29 18 14 13 40 3 31 40 11 B2 31 C 5 17 2 E1 E2 42 44 43 45 2 E3 42 43

Detaljer

Bona Belt HD by. Brukermanual Gulvkompagniet AS, Smestadveien 5, 0376 Oslo. Tlf: 22 92 45 45 - E-post: info@gulvkompagniet.no

Bona Belt HD by. Brukermanual Gulvkompagniet AS, Smestadveien 5, 0376 Oslo. Tlf: 22 92 45 45 - E-post: info@gulvkompagniet.no Bona Belt HD by Brukermanual Forord Bona Belt HD Manual ADVARSEL: Denne håndboken inneholder viktig informasjon om sikker bruk og drift av maskinen. Unnlatelse av å lese denne håndboken før bruk, justering

Detaljer

VIKTIGE FORHÅNDSREGLER

VIKTIGE FORHÅNDSREGLER BRUKERMANUAL INNHOLD Viktige forholdsregler Før du begynner Montering Justeringer Folding og flytting Vedlikehold og feilsøk Retningslinjer Deleliste og oversiktsdiagram VIKTIGE FORHÅNDSREGLER ADVARSEL:

Detaljer

VEDKAPPSAG 2200W LS400

VEDKAPPSAG 2200W LS400 6750 000 400 VEDKAPPSAG 2200W DOVRE LS400 VEDKAPPSAG 2200W LS400 INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 VÆR OPPMERKSOM... 3 GARANTI... 4 STUDERE SIKKERHETSINNSTRUKSJON...

Detaljer

PipeCut 280E/360E System

PipeCut 280E/360E System PipeCut 280E/360E System Exact Tools Oy Särkiniementie 5 B 64 00210 HELSINKI FINLAND Tel + 358 9 4366750 FAX + 358 9 43667550 exact@exacttools.com www.exacttools.com NO Bruksanvisning 5-16 patents: US

Detaljer

Powerheater Propandrevne byggvarmere Powerheater 15G, 29G og 44G

Powerheater Propandrevne byggvarmere Powerheater 15G, 29G og 44G Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HRS 536 SDE GRESSKLIPPER INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Forord Kjære kunde - Gratulerer med ditt valg av en HONDA gressklipper. Denne

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsmanual. Vedklyver. modellene SF60 - SF80 - SF81 - SF100 - SF110

Bruker- og vedlikeholdsmanual. Vedklyver. modellene SF60 - SF80 - SF81 - SF100 - SF110 Bruker- og vedlikeholdsmanual Vedklyver modellene SF60 - SF80 - SF81 - SF100 - SF110 INNHOLD 1.0 GENERELL INFORMASJON... 4 1.1 PRODUSENT...4 1.2 SERVICE...4 1.3 CE-MERKING...4 1.4 GARANTI...4 1.5 KUNDENS

Detaljer

ADVARSEL: LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR DU BRUKER MASKINEN.

ADVARSEL: LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR DU BRUKER MASKINEN. NO ADVARSEL: LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR DU BRUKER MASKINEN. Må oppbevares til senere bruk. Les bruksanvisningene til motoren og batteriet. INNHOLD 1. SIKKERHETSBESTEMMELSER... 1 2. BLI KJENT MED

Detaljer

WELD PAK 2000 BRUKSANVISNING IM3051 04/2015 REV02 NORWEGIAN

WELD PAK 2000 BRUKSANVISNING IM3051 04/2015 REV02 NORWEGIAN WELD PAK 2000 IM3051 04/2015 REV02 BRUKSANVISNING NORWEGIAN Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu Samsvarserklæring 14 Lincoln Electric

Detaljer

Tredemølle Bruksanvisning

Tredemølle Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Tredemølle Bruksanvisning Advarsel: - Hold alltid i styret for å holde balansen og forhindre fall når du går i raskt tempo. - Så på sidene når du starter maskinen. - Juster

Detaljer

Elektrisk bärbar armeringsklipp/ armeringsbock Transportable betonjernsklipper/bukker Kutte-/bøyemaskin for armeringsjern Teräksen leikkuri/taivutin

Elektrisk bärbar armeringsklipp/ armeringsbock Transportable betonjernsklipper/bukker Kutte-/bøyemaskin for armeringsjern Teräksen leikkuri/taivutin Elektrisk bärbar armeringsklipp/ armeringsbock Transportable betonjernsklipper/bukker Kutte-/bøyemaskin for armeringsjern Teräksen leikkuri/taivutin Portable Rebr Cutter/bender VB 16Y Läs bruksanvisningen

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA TRIMMER/RYDDESAG UMR435T INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen FORORD Kjære HONDA-kunde. Gratulerer med ditt valg av HONDA gresstrimmer.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING for 405 STRIDER

BRUKERVEILEDNING for 405 STRIDER BRUKERVEILEDNING for 405 STRIDER Innhold Viktige forholdsregler 2-3 Montering 3-5 Folding 6-7 Jording 8 Drift 9-13 Oppstart 14 Sikkerhetsøvelser 15 Oppvarming 16 Vedlikehold 17 Justering av løpebånd 18

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING Modell nr. PETL40907.0 Serienr. Skriv ned serienummeret i feltet over for fremtidig bruk. Serienummermerke MERK: Les alle forholdsregler og instruksjoner i denne brukerveiledningen

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

Manual. Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538

Manual. Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538 Manual Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538 540260 1 INTRODUKSJON Takk for at du kjøpte denne kantklipperen. Vi håper at du vil bli fornøyd med kantklipperens ytelse, og at den vil innfri alle dine

Detaljer

TE 905-AVR meiselhammer

TE 905-AVR meiselhammer TE 905-AVR meiselhammer Det er viktig at bruksanvisningen leses før maskinen brukes for første gang. Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med maskinen. Pass på at bruksanvisningen ligger sammen med

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

FOR MODELL: HÅNDBOK FOR TREDEMØLLE

FOR MODELL: HÅNDBOK FOR TREDEMØLLE FOR MODELL: HÅNDBOK FOR TREDEMØLLE INNLEDNING INNLEDNING GRATULERER og TAKK for at du kjøpte denne Casall-tredemøllen! Enten målet ditt er å vinne løp eller bare få en rikere og sunnere livsstil, kan

Detaljer

PipeCut 170/170E/220E System

PipeCut 170/170E/220E System PipeCut 170/170E/220E System Exact Tools Oy Särkiniementie 5 B 64 00210 HELSINKI FINLAND Tel + 358 9 4366750 FAX + 358 9 43667550 exact@exacttools.com www.exacttools.com NO Bruksanvisning 5-16 patents:

Detaljer

TE 16/-C/-M borhammer

TE 16/-C/-M borhammer TE 16/-C/-M borhammer Det er viktig at bruksanvisningen leses før maskinen brukes for første gang. Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med maskinen. Pass på at bruksanvisningen ligger sammen med maskinen

Detaljer

DutyMax hydrauliske sprøyter

DutyMax hydrauliske sprøyter Bruk DutyMax hydrauliske sprøyter 3A2459A NO - Kun til profesjonell bruk - - Ikke godkjent for bruk i det europeiske markedet på steder der det foreligger eksplosjonsfare - Modeller: 24M054 (EH200DI),

Detaljer

Powerheater. Parafin/dieseldrevne byggvarmere Powerheater 22 Powerheater 37 Powerheater 50

Powerheater. Parafin/dieseldrevne byggvarmere Powerheater 22 Powerheater 37 Powerheater 50 Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer