Personlig verneutstyr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Personlig verneutstyr"

Transkript

1 Personlig verneutstyr Produktkatalog Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: eller Telefon: Telefaks: VI SKAPER MERVERDI

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Personlig Verneutstyr Personlig verneutstyr 3 Vernebriller 4 Vernebriller 5 Solbriller 6 Besøksbrille/overbrille 7 Vernehjelmer 8 Vernehjelmer 9 Pakkeløsninger 10 Tilbehør 10 Hørselvern / Kommunikasjonsløsninger 12 Propper 14 Bøyler 15 Øreklokker 16 Øreklokker for hjelm 17 Tilbehør 18 Vedlikeholdsfrie støvmasker 20 Støvmasker 22 2 For mer informasjon og datablader på produktene se

3 PERSONLIG VERNEUTSTYR Når skal verneutstyr brukes? Personlig verneutstyr skal brukes når tilfredsstillende vern av arbeidstakerens sikkerhet, helse og velferd ikke kan oppnås ved tekniske installasjoner på arbeidsplassen eller ved endringer av arbeidsmetoder eller arbeidsprosesser. For å verne om arbeidstakerens liv og helse er det viktig at personlig verneutstyr alltid brukes når det foreligger risiko for farlige påvirkninger. På arbeidsplassen bør det jevnlig kontrolleres at det personlige verneutstyret er i bruk, og det bør iverksettes strakstiltak om påbudt personlig verneutstyr ikke anvendes. Risikovurdering For arbeid som utføres eller som planlegges utført, skal arbeidsgiver vurdere om det foreligger fare for arbeidstakernes liv og helse. Hvis risiko for skader på liv og helse hos arbeidstaker ikke kan unngås på annen måte, plikter arbeidsgiver å stille hensiktsmessig personlig verneutstyr til rådighet for arbeidstaker. Arbeidsgiver kan aldri tillate at det ikke brukes verneutstyr så lenge det er en risiko for skade. Dette gjelder også selv om arbeidstaker har spesielle helsemessige forhold som gjør bruk av verneutstyr vanskelig. I slike tilfeller skal mulige tilretteleggingstiltak vurderes. Arbeidsgivers vurdering og valg av personlig verneutstyr bør foretas i samråd med arbeidstakeren, eventuelt verneombud og/eller bedriftshelsetjeneste. Krav til personlig verneutstyr Arbeidsgiver skal sørge for at personlig verneutstyr som brukes på arbeidsplassen til enhver tid gir et fullt forsvarlig vern mot den aktuelle risikoen arbeidstaker er utsatt for. Videre skal produktet være CE-merket. Arbeidsgiver skal ellers særlig påse at personlig verneutstyr: ikke medfører økt risiko ved bruk. passer eller kan tilpasses arbeidstaker. er tilpasset de aktuelle arbeidsforhold. Personlig verneutstyr kan bestå av en enhet med flere vernefunksjoner, eller av flere separate enheter som anvendes sammen eller samtidig mot ulike fareforhold. Hvis arbeidstaker må bruke flere forskjellige typer verneutstyr samtidig, skal utstyret kunne kombineres uten at det enkelte utstyrs verneeffekt nedsettes. Oppbevaring, vedlikehold og kontroll Arbeidsgiver er ansvarlig for at det utarbeides rutiner for oppbevaring, vedlikehold, reparasjon og utskifting av personlig verneutstyr, og at det personlige verneutstyret er i god hygienisk stand. Hvis ett og samme personlig verneutstyr må benyttes av flere personer, skal arbeidsgiver sørge for at slik bruk ikke medfører helsemessige eller hygieniske problemer for arbeidstakerne. 3 Enkelt vedlikehold vil normalt kunne utføres av brukeren selv, mens mer omfattende vedlikehold og/eller reparasjoner bør utføres av personell med spesiell kjennskap eller tillatelse til å utføre slikt arbeid. Opplæring og informasjon Riktig bruk og behandling av det personlige verneutstyret minsker faren for svekkelse av utstyrets verneeffekt og dermed skader på liv og helse hos arbeidstakeren. Der det er nødvendig bør arbeidsplassen være merket med skilting som angir bruk av verneutstyr. Arbeidsgiver skal før personlig verneutstyr tas i bruk: informere arbeidstaker om hvilke farer det personlige verneutstyret beskytter mot. sørge for at arbeidstaker får forståelig informasjon og nødvendig opplæring i bruk av det personlige verneutstyret. Opplæring og informasjon bør også omfatte mulige forhåndsregler arbeidstaker skal ta hvis det personlige verneutstyret under bruk ødelegges eller får nedsatt verneeffekt. Produsentens brukerinformasjon skal være lett tilgjengelig for arbeidstaker. Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: eller Telefon: VI VI SKAPER SKAPER MERVERDI MERVERDI

4 VERNEBRILLER Stil Design er en viktig faktor for at ansatte skal velge å bruke verneutstyr. 3Ms vernebriller består av mange forskjellige, moderne og stilige varianter å velge mellom. Komfort Mange av våre vernebriller leveres med justerbare stenger av mykt materiale for å bedre passformen. Dette gjør brillene komfortable og behagelige å ha på for forskjellige ansiktsformer og størrelser. Beskyttelse Vårt sortiment av vernebriller har den høyeste optiske klassen. Vernebrillene har blant annet en coating som beskytter linsene mot riper og dugging, UV-beskyttelse samt at de oppfyller kravene i henhold til EN166:2001 og er CE-merkede. Kompatibilitet Vernebriller må ofte brukes sammen med annet verneutstyr, og det er svært viktig at komfort og tilpasning opprettholdes uten at beskyttelsen forringes. Vernebrillene kan brukes med både åndedretts- og hørselvern fra 3M. Om de passer med annet utstyr, avhenger av flere faktorer som arbeidsgiver og bruker må ta hensyn til når de velger verneutstyr. 4 For mer informasjon og datablader på produktene se

5 VERNEBRILLER Vernebriller Vernebriller fra 3M gir brukeren mange valgmuligheter nettopp for at man skal kunne finne frem til en brille som gir den beskyttelse man ønsker. God komfort, justerbarhet, brukervennlighet og høy beskyttelsesgrad sikrer brukeren en optimal vernebrille. VERNEBRILLE 2720, KLAR VERNEBRILLE 27210, MØRK VERNEBRILLE 2750, KLAR VERNEBRILLE 2751, MØRK BESØKSBRILLE 2810, KLAR VERNEBRILLE 2820, KLAR VERNEBRILLE 2821, MØRK VERNEBRILLE 71512, KLAR VIRTUA AP KLAR VERNEBRILLE 71512, MØRK VIRTUA AP MØRK VIRTUA CCS VERNEBRILLE M/INTEGRERT ØREPROPPER LED LIGHT VISION Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: eller Telefon: VI SKAPER MERVERDI

6 VERNEBRILLER Vernebriller QX1000 VERNEBRILLE, KLAR TETTSITTENDE VERNEBRILLE INTERGRERT VERNEBRILLE TIL PELTOR HJELM, KLAR INTERGRERT VERNEBRILLE TIL PELTOR HJELM, MØRK UNIVERSAL CLIP-ON VERNEBRILLE, MØRK UNIVERSAL CLIP-ON VERNEBRILLE, KLAR Solbriller Vernebriller i solbrilleformat. God passform, komfort og meget god beskyttelse av øyne. Brillens konstruksjon sikrer et optimalt synsfelt. MARCUS GRØNHOLM ( CP) For mer informasjon og datablader på produktene se

7 VERNEBRILLER Besøksbriller/Overbriller Besøksbriller/overbriller er konstruert for å passe over de fleste vanlige opptiske briller med minimal forstyrrelse. Høy beskyttelsesgrad, god dekning og synsfelt. Justerbare brillestenger. Linsen kan vinkles. Myke brillestenger sikrer god komfort. OVERBRILLE 2800, KLAR OVERBRILLE 2805, MØRK DIN BESØKSBRILLE OX 3000 OVERBRILLE Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: eller Telefon: VI SKAPER MERVERDI

8 VERNEHJELMER Hode og ansikt Sensor for sikrere arbeidsforhold Peltor tilbyr en komplett linje verneprodukter som hjelmer, visirer, kombinasjoner og tilbehør for alle som utsettes for farlige omgivelser. Vårt mål er kontinuerlig forbedring av våre produkter for å gi optimal balanse av komfort og sikkerhet. Med sitt brede spekter av integrerte kombinasjoner, med gode tilpasninger av Peltor hørselsvern, unike vernehjelmer med Peltor Uvicator Sensor samt inngående forståelse av behovene til arbeidere, er Peltor merkevare til å stole på som en leder i markedet som beskytter hørsel, hode og ansikt. Peltor Uvicator Sensor for sikrere arbeidsforhold. Når en vernehjelm utsettes for sollys, kan plastmaterialets stabilitet påvirkes negativt som følge av interaksjonen mellom sollyset og plastmaterialet. Dette kan dermed svekke hjelmen og sette brukerens sikkerhet i fare. Den negative påvirkningen er ikke bare avhengig av plastmaterialets beskaffenhet, men også sollysets intensitet. Skadene på hjelmskallet er vanligvis ikke synlige med det blotte øye. Intergrerte hode og ansiktsløsninger Peltor tilbyr en komplett linje verneprodukter som hjelmer, visirer, kombinasjoner og tilbehør for alle som utsettes for farlige omgivelser. Vårt mål er kontinuerlig forbedring av våre produkter for å gi optimal balanse av komfort og sikkerhet. Med sitt brede spekter av integrerte kombinasjoner, med gode tilpasninger av med Peltor Uvicator Peltor hørselsvern, unike vernehjelmer Sensor samt inngående forståelse av behovene til arbeidere, er Peltor merkevare til å stole på som en leder i markedet som beskytter hørsel, hode og ansikt. 3M Peltor Hode- og ansikts Hodebeskyttlse Intergrerte hode og ansiktsløsninger Rødt det nye tegnet på sikkerhet Formålet med den patenterte Uvicator sensoren er at brukeren enkelt og tydelig skal kunne se når hjelmen er overeksponert for UV-stråling, og at det dermed er på tide å skifte den ut. Denne nye teknologien er resultatet av mange års kunstig aldringstesting av ulike materialkombinasjoner og under ulike typer eksponering for sollys. Etter hvert som hjelmen eksponeres for sollys, kalibreres skiven for å måle den mottatte mengden UV-stråling. Fargen endrer seg gradvis over tid, med urviseren, fra rød til hvit. Når skiven er helt hvit, betyr det at hjelmen har mottatt maksimal stråling og at den derfor må byttes ut. Peltor tilbyr en komplett linje verneprodukter som hjelmer, visirer, kombinasjoner og tilbehør for alle som utsettes for farlige omgivelser. Vårt mål er kontinuerlig forbedring av våre produkter for å gi optimal balanse av komfort og sikkerhet. Med sitt brede spekter av integrerte kombinasjoner, med gode tilpasninger av Peltor hørselsvern, unike vernehjelmer med Peltor Uvicator Sensor samt inngående forståelse av behovene til arbeidere, er Peltor merkevare til å stole på som en leder i markedet som beskytter hørsel, hode og ansikt. Peltor Uvicator Sensor for sikrere arbeidsforhold Når en vernehjelm utsettes for sollys, kan plastmaterialets stabilitet påvirkes negativt som følge av interaksjonen mellom sollyset og plastmaterialet. Dette kan dermed svekke hjelmen og sette brukerens sikkerhet i fare. Den negative påvirkningen er ikke bare avhengig av plastmaterialets beskaffenhet, men også sollysets intensitet. Skadene på hjelmskallet er vanligvis ikke synlige med det blotte øye. Måler eksponering for UV-stråling Rødt det nye tegnet på sikkerhet Formålet med den patenterte Uvicator sensoren er at brukeren enkelt og tydelig skal kunne se når hjelmen er overeksponert for UV-stråling, og at det dermed er på tide å skifte den ut. Denne nye teknologien er resultatet av mange års kunstig aldringstesting av ulike materialkombinasjoner og under ulike typer eksponering for 8 sollys. Etter hvert som hjelmen eksponeres for sollys, kalibreres skiven for å måle den mottatte mengden UV-stråling. Fargen endrer seg gradvis over tid, med urviseren, fra Teknisk kalibrert og testet rød til hvit. Når skiven er helt hvit, betyr det at hjelmen har mottatt maksimal stråling og at den derfor må byttes ut. Fungerer i de fleste miljøer 2 For mer informasjon og datablader på produktene se Forteller deg når det er på tide å skifte ut hjelmen

9 VERNEHJELMER Vernehjelmer Peltor G3000 er designet i tett samarbeid med industriarbeidere. For bruk i barske miljøer med strenge krav til effektiv beskyttelse, ventilasjon og maksimalt synsfelt. 3M PELTOR G3000 HJELM FARGE HVIT 3M PELTOR G3000 HJELM FARGE RØD M PELTOR G3000 HJELM FARGE GUL M PELTOR G3000 HJELM FARGE GRØNN M PELTOR G3000 HJELM FARGE BLÅ M PELTOR G3000 HJELM FARGE ORANGE Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: eller Telefon: VI SKAPER MERVERDI

10 VERNEHJELMER Pakkeløsninger 3M tilbyr et bredt utvalg av Peltor hjelmkombinasjoner som er tilpasset bestemte behov. VI kan tilby alle varianter på forespørsel. Under ser du to mulige varianter. PELTOR DI-ELEKTRISK KOMBO PAKKE PELTOR SKOGSPAKKE Tilbehør INTEGRERT VERNEBRILLE PELTOR HJELM, KLAR INTEGRERT VERNEBRILLE PELTOR HJELM, MØRK For mer informasjon og datablader på produktene se

11 VERNEHJELMER 11 Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: eller Telefon: VI SKAPER MERVERDI

12 HØRSELVERN/KOMMUNIKASJONSLØSNINGER Hørselvern Når du velger et hørselvern - øreklokker eller ørepropper, skal du være trygg på at produktet beskytter deg etter intensjonen. Du skal også være trygg på at produktene er tilpasset de fleste arbeidssituasjoner etter mange års erfaring og forskning. 3M tilbyr ikke bare førsteklasses produkter, men også veiledning, kurs og trening i riktig bruk og valg av hørselvern. Du må velge hørselvern som er tilpasset deg og din arbeidssituasjon. For å gi sikkerhet, komfort og produktivitet, må hørselvernet gi deg riktig dempning - ikke for lite og ikke for mye. 3M kan tilby løsninger for de ulike arbeidssituasjoner og miljøer med produkter som ørepropper til avanserte elektroniske øreklokker. Optime Alert System GRØNN Optime ALERT SYSTEM RNR* < 85dB(A) Det er ikke påbudt med hørselvern, men det bør gjøres tilgjengelig for alle med tanke på beskyttelse og komfort. Ultrafit 14 ørepropper SNR 14 db E-A-Rflex 14 ørepropper SNR 14 db GUL Optime ALERT SYSTEM 83 db(a) - 93 db(a) Du er over tillatt støynivå. Hørselvern er påbudt E-A-Rsoft 21 ørepropper SNR 21 db Ultrafit 20 ørepropper SNR 20 db ClearE-A-R 20 ørepropper SNR 20 db Tracer 20 ørepropper SNR 20 db Ultratech ørepropper SNR 21 db 1281/1291 ørepropper SNR 21 db E-A-Rflex 20 ørepropper SNR 20 db E-A-Rband ørepropper SNR 21 db Caboflex ørepropper SNR 21 db RØD Optime I ALERT SYSTEM 87 db(a) - 98 db(a) Du er over tillatt støynivå. Hørselvern er påbudt. Utmerket ved støymed høy frekvens. Classic ørepropper SNR 28 db Express ørepropper SNR 28 db 1261/1271 ørepropper SNR 25 db E-A-Rcaps ørepropper SNR 23 db Flexicap ørepropper SNR 23 db Pulsar ørepropper SNR 23 db Reflex ørepropper SNR 26 db 1310 ørepropper SNR 26 db Swerve ørepropper SNR 26 db Ultra 9000 øreklokke SNR 22 db Model 5000 øreklokke SNR 27 db Optime I øreklokke SNR 26/27/28 db (avhengig av type) Bull s Eye I øreklokke SNR 27 db H 31 øreklokke SNR 27/28 db (avhengig av type) 12 RØD Optime II ALERT SYSTEM 94dB(A) - 105dB(A) Du er over tillatt støynivå. Hørselvern er påbudt. Utmerket ved støy med høy og mellomhøy frekvens. RØD Optime III ALERT SYSTEM 95 db(a) db(a) Du er over tillatt støynivå. Hørselvern er påbudt. Utmerket ved alle frekvenser, spesielt ved lave. Classic ørepropper m/snor - SNR 29dB Pro-Seals ørepropper - SNR 29dB Torque ørepropper - SNR 32dB Tri-Flange ørepropper - SNR 29dB Tracers ørepropper - SNRr 32dB Ultrafit ørepropper - SNR 32dB Optime II øreklokke - SNR 30/31dB (avhengig av versjon) PTL øreklokke - SNR 29/31dB (avhengig av versjon) Bulls eye II øreklokker- SNR 31dB Classic Soft ørepropper SNR 36 db Superfit 33 ørepropper SNR 33 db Superfit 36 ørepropper SNR 36 db 1120/1130 ørepropper SNR 34 db E-A-Rsoft Neons ørepropper SNR 36 db E-A-Rsoft Blasts ørepropper SNR 36 db E-A-Rsoft Metal Detectable ørepropper SNR 36 db Solar ørepropper SNR 36 db 1100/1110 ørepropper SNR 37 db E-A-Rsoft Fx ørepropper SNR 39 db No-touch ørepropper SNR 35 db Push-ins ørepropper SNR 38 db Ultrafit X ørepropper SNR 35 db Optime III øreklokke SNR 34/35 db (avhengig av versjon) Bull s Eye III øreklokke SNR 35 db For mer informasjon og datablader på produktene se

13 HØRSELVERN/KOMMUNIKASJONSLØSNINGER Kommunikasjonsløsninger - Funksjoner Kort beskrivelse av symboler og symbolbetydning. ATEX-godkjent Utvalget av ATEX-godkjente produkter er utviklet for brukere som tilbringer tid i svært eksplosjonsfarlige miljøer, f.eks. i offshore og raffineringsindustrien. Innebygd kommunikasjonsradio Hørselvern med innebygd kommunikasjonsradio Nivåavhengig funksjon Hver av øreklokkene har en mikrofon som fanger opp alle lyder. Elektronikken i hørselvernet analyserer informasjonen og behandler lyden før den reproduseres til øret. Dette gir effektiv beskyttelse mot impulsstøy, f.eks. lyden av skudd. Samtidig kan tale og svake signaler forsterkes opptil 5 ganger sammenlignet med konvensjonelle hørselvern. Toveis kommunikasjon Kommunikasjon som foregår over en viss avstand via kommunikasjonsradio, mobiltelefon eller DECT-telefon. Bluetooth TM Hørselvern med innebygd Bluetooth TM. Innebygd FM/AM radiomottaker Hørselvern med innebygd FM/AM radiomottaker. Listen only-funksjon Mulighet til å lytte til radiotrafikk, f.eks. via en kommunikasjonsradio, mobiltelefon eller DECT-telefon. 13 Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: eller Telefon: VI SKAPER MERVERDI

14 HØRSELVERN/KOMMUNIKASJONSLØSNINGER Propper Sammenpressbare ørepropper som er laget av skummateriale og som sakte utvider seg til full størrelse igjen, er den beste kombinasjonen av beskyttelse og komfort for de fleste brukerne. Når proppene er satt inn i øret, utvider skummet seg igjen slik at proppen passer perfekt til ørekanalens form. CLASSIC SOFT (FP ) ESKE A 2 PAR, PK. A 200 PAR CLASSICSOFT (FP ) ESKE A 10 PAR, PK. A 250 PAR CLASSIC SOFT (FP ) F/REFILL DISPENSER PK/ ØREPROPPER PK. A 200 STK ØRREPROPPER PK. A 5 STK REFILL ONE TOUCH DISPENSER PK. A 500 PAR EARSOFT (ES A) PK. A 200 PAR TRI-FLANGE ØRREPROPPER PK. A 100 PAR ULTRAFIT 20 ØRREPROPPER PK. A 50 PAR TORQUE ØRREPROPPER PK. A 120 PAR For mer informasjon og datablader på produktene se

15 HØRSELVERN/KOMMUNIKASJONSLØSNINGER Bøyler Hørselvern med bøyle er enkle og bruke, praktiske og svært komfortable. Det går rask å ta de av og på, og de er perfekt til periodisk bruk ettersom man kan ha de hengende rundt halsen. De bidrar til å sikre at brukerne får rette beskyttelsesnivå. Utskiftbare propper på de fleste modellene gjør dette til en økonomisk løsning PK. A 10 PAR EARCAPS (EC ) PK. A 10 PAR SWERVE PK. A 10 PAR UTSKIFTBARE PROPPER FOR SWERVE PK. A 10 PAR UTSKIFTBARE ØREPROPPER FOR 1310 PK. A 20 PAR UTSKIFTBARE PROPPER F/EARBÅND PK. A 10 PAR Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: eller Telefon: VI SKAPER MERVERDI

16 HØRSELVERN/KOMMUNIKASJONSLØSNINGER Øreklokker Øreklokker er et populært alternativ innenfor hørselvern ettersom de er brukervennlige og har større komfort. Øreklokker består av stive skall med myke plastputer som tetter fullstendig rundt ørene slik at støyen reduseres. PELTOR OPTIME I PELTOR OPTIME II PELTOR OPTIME III PELTOR ØREKLOKKE M/FM-RADIO HRXS7A-01 - FM radio - Audio inngang PELTOR ALERT(FM/AM RADIO) M2RX7A - FM/AM radio - Elektronisk nivåavhengig radio PELTOR WS ALERT BLUETOOTH, HODEBÅND M2RX7AWS4 - FM/AM radio - Elektronisk nivåavhengig radio - Bluetooth PELTOR WS WORKSTYLE MT16H21FWS5E-580SV - Bluetooth - Nivåavhengig omgivelseslyd - Støykompensert talemikrofon Peltor MT53H7FWS Bluetooth - ATEX - Volum, svar og PTT knapp - Integrert mikrofonbøyle - Støykompensert mikrofon For mer informasjon og datablader på produktene se

17 HØRSELVERN/KOMMUNIKASJONSLØSNINGER Øreklokker for hjelm Øreklokker er et populært alternativ innenfor hørselvern ettersom de er brukervennlige og har større komfort. Øreklokker består av stive skall med myke plastputer som tetter fullstendig rundt ørene slik at støyen reduseres. PELTOR OPTIME I FOR HJELM PELTOR OPTIME II FOR HJELM PELTOR OPTIME III FOR HJELM PELTOR ØREKLOKKE M/FM-RADIO, HJELMF. HRXS7PE3E-01 - FM radio - Audio inngang PELTOR WS ALERT M2RX7P3E - FM/AM radio - Elektronisk nivåavhengig radio PELTOR WS ALERT HJELMFESTE M2RX7P3EWS4 - FM/AM radio - Elektronisk nivåavhengig radio - Bluetooth PELTOR WS,BLUETOOTH, ATEX HJELMF. MT53H7P3EWS Bluetooth - ATEX - Volum, svar og PTT knapp - Integrert mikrofonbøyle Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: eller Telefon: VI SKAPER MERVERDI

18 HØRSELVERN/KOMMUNIKASJONSLØSNINGER Tilbehør Praktisk tilbehør, innovative løsninger for å øke komforten og tilgjengeligheten ytterligere. DISPENSER VEGGHOLDER HYGIENESETT PELTOR OPTIME I HYGIENESETT PELTOR OPTIME II HYGIENESETT PELTOR OPTIME III HYGIENESETT PELTOR ALERT, WS ALERT, PROTEC II, TACTICAL X HYGIENESETT PELTOR FM RADIO For mer informasjon og datablader på produktene se

19 HØRSELVERN/KOMMUNIKASJONSLØSNINGER 19 Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: eller Telefon: VI SKAPER MERVERDI

20 VEDLIKEHOLDSFRIE STØVMASKER For å gjøre det enklere å velge riktig åndedrettsvern, buker vi en fire-trinns prosess: 1. Identifiser de skadelige forurensningene - støv, gass, damp eller kombinasjoner av disse, og hvilke konsentrasjoner det er. 2. Forstå hvordan forurensningen påvirker kroppen, og vurder om det trengs ytterligere beskyttelse av f.eks. øyne, hud og kropp. 3. Velg riktig type åndedrettsvern - korttidsmaske, flergangs, halv- eller helmaske, batteri- og trykkluftsdrevet. 4. Få nødvendig opplæring i riktig bruk og vedlikehold av produktet. 20 For mer informasjon og datablader på produktene se

21 VEDLIKEHOLDSFRIE STØVMASKER Fire trinns-prosess 1. Identifiser forurensningene Type arbeid * Klasse Viktig informasjon Sandblåsing, Saging/kutting, Boring Oljespray ved lav temperatur Sveising Rust, metallpartikler, sparkel betong, stein sement, tre, stål maling, lakk, anti-rust belegg stål, rustfritt stål lakkfjerning Stål, sink (autogen, MIG/MAG)) Rustfritt stål (elektroder) Lodding P3 P3 P3 Hvis konsentrasjon av kvarts P3 Hvis det inneholder krom Spesielt verneutstyr kan være påkrevd 3M TM 9928 eller 3M TM 9925 ved ozonkonsentrasjoner 9928 eller 9925 ved ozonkonsentrasjoner Arbeid med glass og mineralfibre Avfallshåndtering P3 Kan være behov for gass-/dampbeskyttelse Spraying Sprøytelakkering Kan være behov for gass-/dampbeskyttelse Skadedyrsbekjempelse Vedlikehold (f.eks. filterbytte) Pollen, pels, støv P3 Allergier Kontakt med: Jord, mugg, sopp Bakterier Partikler/røyk * Advarsel: Denne tabellen er kun ment som veiledning. Før man tar en maskin i bruk må man lese pakningsvedlegg og bruksanvisninger. Nasjonalt regelverk vil også variere! P3 P3 2. Vurder risikoen Nominell beskyttelsesfaktor Typiske bruksområder EN149 FFP1 Åndedrettsvern EN149FF Åndedrettsvern EN149FFP4 Åndedrettsvern EN /9928 NBF 4 NBF 10 NBF 50 NBF 10 Små konsentrasjoner av ufarlig støv (opptil 4 x adm.norm) fra f.eks. skjæring, boring og saging. Moderate konsentrasjoner av fint støv (opptil 10 x adm.norm) fra f.eks. sement, skjæring, boring og gips. Høyere konsentrasjoner av fint støv (opptil 50 x adm.norm) fra giftige og kreftfremkallende partikler, bakterier og virus. Nominell beskyttelsesfaktor (NBF): Er det teoretiske beskyttelsesnivået av masker basert på laboratoriemålinger. Moderate konsentrasjoner av fint støv (opptil 10 x adm.norm), metallstøv og ozon (opptil 10 x adm.norm). 3. Velg riktig åndedrettsvern Når du har funnet ut hva slags beskyttelsesbehov du har, kan du velge mellom forskjellige typer masker, enten kroppsformede eller sammenleggbare, med justerbare hodestropper og/eller utåndingsventil. Koppformede masker Konveks form, nesebøyle og doble hodestropper Enkel å ta på Masker med justerbare stropper Robust utforming gjør det mulig å bruke masken flere ganger Justerbare hodestropper Myk forsegling mot ansiktet for bedre tetning og komfort. 21 Sammenleggbare masker Ekstra mykt filtermateriale, fleksibel og behagelig passform Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: eller Telefon: Cool FlowTM utåndingsventil Fjerner effektivt overflødig varme og fuktighet inne i masken, og gjør masken mer komfortabel. Kan brukes over lengre tid Reduserer dugg på brilleglass og vernebriller. VI SKAPER MERVERDI

22 VEDLIKEHOLDSFRIE STØVMASKER Støvmasker 8000 serien er vedlikeholdsfrie masker mot støv og partikler. De er lette, hygieniske og gir en effektiv og komfortabel beskyttelse.alu nesebøyle med skumpute over neseroten, elastisk stropp som gir en behagelig tilpasning til de fleste ansiktsformer. CPC utåndingsventil sørger for god utlufting av varme, fukt og karbondioksid samtidig som den er lett og puste ut av STØVMASKE GODKJENT KL.FF NR D PK. A PF STØVMASKE GODKJENT KL.FF NR D PK A 5 STK STØVMASKE M/VENTIL GODKJENT KL.FF NR D PK. A PF STØVMASKE M/VENTIL GODKJENT KL.FF NR D PK A 5STK A STØVMASKE M/VENTIL GODKJENT KL.FFP3 R D PK. A A STØVMASKE M/VENT.GODKJ.KL.FFP R D MED/LARGE PK A For mer informasjon og datablader på produktene se

23 VEDLIKEHOLDSFRIE STØVMASKER Støvmasker 9000 serien er vedlikeholdsfrie masker mot støv og andre partikler. De har 3 felts konstruksjon, er lette, hygieniske og gir en effektiv og komfortabel beskyttelse. Masken er sammenleggbar og har et ekstra mykt innvendig filtermateriale som føles behagelig mot huden. Neseputens materiale absorberer svette. Stroppene har konstant elastisitet og kan tilpasses de fleste hodestørrelser. CPC utåndingsventil er lett og puste gjennom, og den reduserer oppbyggningen av vare, fukt og karbondioksid inne i masken. Maskene beskytter ikke mot oksigenmangel og må brukes i områder med god ventilasjon og tilstrekkelig med oksygen. 9320P STØVMASKE GODKJENT KL.FF NR D PK. A PF STØVMASKE GODKJENT KL.FFP1 NR D PK. A 5 STK P STØVMASKE M/VENTIL GODKJENT KL.FF NR D PK. A PF STØVMASKE M/VENTIL GODKJENT KL.FF2 NR.D PK A 5 STK P STØVMASKE M/VENTIL GODKJENT KL.FFP3 NR D PK. A PF STØVMASKE M/VENTIL GODKJENT KL.FFP3 NR D PK A 5STK Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: eller Telefon: VI SKAPER MERVERDI

24 INNHOLDSFORTEGNELSE Process (e.g. Water treatment) Machinery (e.g. Conveying systems) Energy (e.g. Renewable energy) Transportation (e.g. Ship building) Vi er din komplette partner på Koblingsteknikk Merking Automasjon PREfabrikert Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: eller Telefon: VI SKAPER MERVERDI

3M Avd. Verneprodukter. Vedlikeholdsfrie støvmasker. Ta helsen din på alvor. Jobb sikkert, komfortabelt

3M Avd. Verneprodukter. Vedlikeholdsfrie støvmasker. Ta helsen din på alvor. Jobb sikkert, komfortabelt 3M Avd. Verneprodukter Vedlikeholdsfrie støvmasker Ta helsen din på alvor Jobb sikkert, og komfortabelt 1 Vedlikeholdsfrie Støvmasker 3M er en av verdens ledende produsenter av vedlikeholdsfrie støvmasker

Detaljer

Mye skal man høre. Støy og risiko. Øret. Lyd. Her er noen eksempler på støykilder og frekvens

Mye skal man høre. Støy og risiko. Øret. Lyd. Her er noen eksempler på støykilder og frekvens Støy og risiko Hørselen er en av våre viktigste sanser, men det er sjelden vi tenker over hvilket fantastisk sanseorgan vårt øre er. Å kommunisere med våre venner, lytte til vår favorittmusikk eller oppleve

Detaljer

HODEVERN. Symbolforklaring:

HODEVERN. Symbolforklaring: HODEVERN Generelt Hjelm skal alltid brukes i situasjoner hvor det foreligger risiko for fallende gjenstander. Det samme gjelder for arbeidssituasjoner hvor det er fare for klemming, varmestråling, eller

Detaljer

DYPDYKK MED LEXOW! DET FINNES EN DAGLIG GRENSE FOR HVA ØRET TÅLER KUNNSKAP OG KOMPETANSE. Alvorlige helseskader. Støy utenfor arbeidsplassen

DYPDYKK MED LEXOW! DET FINNES EN DAGLIG GRENSE FOR HVA ØRET TÅLER KUNNSKAP OG KOMPETANSE. Alvorlige helseskader. Støy utenfor arbeidsplassen HØRSELSVERN Produktsjefen uttaler seg: «Øret er det av våre organer som er mest utsatt for uhelbredelig skade. Hørselsskader utvikler seg gjerne langsomt slik at man dessverre først legger merke til skaden

Detaljer

ÅNDEDRETTSVERN. 3M Åndedrettsvern. - filtrerende halvmasker, hel- og halvmasker med utskiftbare filtre. www. 3M.com/no/verneprodukter

ÅNDEDRETTSVERN. 3M Åndedrettsvern. - filtrerende halvmasker, hel- og halvmasker med utskiftbare filtre. www. 3M.com/no/verneprodukter ÅNDEDRETTSVERN 3M Åndedrettsvern - filtrerende halvmasker, hel- og halvmasker med utskiftbare filtre www. 3M.com/no/verneprodukter Innhold Innledning 3 Typer av åndedrettsvern og filtre 4 3M 8000-serien

Detaljer

KRAV. Sidestivhet Elektrisk isolasjon 440 VAC Smeltet metall Lav tempratur

KRAV. Sidestivhet Elektrisk isolasjon 440 VAC Smeltet metall Lav tempratur -normer EUROPEISKE NORMER EN 397 Vernehjelm PRODUKSJONSDATO År Måned KRAV Sidestivhet Elektrisk isolasjon 440 VAC Smeltet metall Lav tempratur (A) Stempel for produksjonsmåned. (B) Stempel for produksjonsår.

Detaljer

Komfort og. Beskyttelse, stil. 3M Avd. Verneprodukter. 3M Øyevern

Komfort og. Beskyttelse, stil. 3M Avd. Verneprodukter. 3M Øyevern 3M Avd. Verneprodukter 3M Øyevern 3M, verdens ledende produsent innen personlig verneutstyr, er stolt over å ha Aearos brede utvalg av vernebriller som en del av sitt produkttilbud. Denne katalogen viser

Detaljer

DYPDYKK MED LEXOW! MANGE OG HØYE KRAV TIL VERNEBRILLER KUNNSKAP OG KOMPETANSE. Moderne vernebriller er avanserte og funksjonelle

DYPDYKK MED LEXOW! MANGE OG HØYE KRAV TIL VERNEBRILLER KUNNSKAP OG KOMPETANSE. Moderne vernebriller er avanserte og funksjonelle ØYE- OG ANSIKTSVERN Produktsjefen uttaler seg: «Øyet er kanskje vårt viktigste, men også mest sårbare sanseorgan. Når ulykker inntreffer på jobben er det som oftest øynene det går ut over, foruten fingrene.

Detaljer

3M Verneprodukter For næringsmiddelindustrien. Ta helsen. din på alvor. www.3m.no/vern

3M Verneprodukter For næringsmiddelindustrien. Ta helsen. din på alvor. www.3m.no/vern 3M Verneprodukter For næringsmiddelindustrien Ta helsen din på alvor www.3m.no/vern 3Ms løsninger for personlig beskyttelse 3M er der for deg med løsninger for dine tøffe utfordringer i løsninger som gir

Detaljer

3M Verneprodukter. 3M Hel- og halvmasker. Ta helsen din på alvor. God kvalitet. og høy. komfort

3M Verneprodukter. 3M Hel- og halvmasker. Ta helsen din på alvor. God kvalitet. og høy. komfort 3M Verneprodukter 3M Hel- og halvmasker Ta helsen din på alvor God kvalitet og høy komfort Hel- og halv masker fra 3M Forutsetningen for å velge riktig type åndedrettsvern, er å vite hva slags farer som

Detaljer

3M Avdelning Peltor Communications Kommunikasjonsløsninger. Ta helsen din på alvor! Kommunikasjons. løsninger

3M Avdelning Peltor Communications Kommunikasjonsløsninger. Ta helsen din på alvor! Kommunikasjons. løsninger 3M Avdelning Peltor Communications Kommunikasjonsløsninger Ta helsen din på alvor! Kommunikasjons løsninger Innledning Ta helsen din på alvor 3M, verdenslederen innen sikkerhets- og beskyttelsesutstyr,

Detaljer

Polykarbonat Polykarbonat er det mest vanlige materialet å lage linser til vernebriller av. Produseres i mange farger og er svært slagkraftig.

Polykarbonat Polykarbonat er det mest vanlige materialet å lage linser til vernebriller av. Produseres i mange farger og er svært slagkraftig. Risikoanalyse I mange arbeidsmiljøer er det en rekke situasjoner som kan oppstå hvor det er fare for skade på øyet. Det kan være fare for ulike typer påvirkning og stråling. Der hvor det ikke er mulig

Detaljer

EUROPEISKE STANDARDER Personlig øyebeskyttelse. Risikoanalyse. Linsemerking. Merking av ramme

EUROPEISKE STANDARDER Personlig øyebeskyttelse. Risikoanalyse. Linsemerking. Merking av ramme Risikoanalyse I mange arbeidsmiljøer er det en rekke situasjoner som kan oppstå hvor det er fare for skade på øyet. Det kan være fare for ulike typer påvirkning og stråling. Der hvor det ikke er mulig

Detaljer

3M Versaflo Batteri- og trykkluftdrevet åndedrettsvern 0,5. Jobb. sikkert og. komfortabelt

3M Versaflo Batteri- og trykkluftdrevet åndedrettsvern 0,5. Jobb. sikkert og. komfortabelt 3M Versaflo Batteri- og trykkluftdrevet åndedrettsvern 0,5 Jobb sikkert og komfortabelt 1 2 Med fokus på beskyttelse 3M har en lang historie med å benytte innovative materialer i sine verneprodukter. I

Detaljer

Avansert optisk teknologi fra Peltor

Avansert optisk teknologi fra Peltor Avansert optisk teknologi fra Peltor Avansert optisk teknologi er selve essensen i Peltors verneprodukter, og tar hensyn til design, verneegenkaper og komfort. I Peltors verden er Premium et nøkkelord.

Detaljer

Alltid ett skritt foran Innovative sikkerhetsløsninger

Alltid ett skritt foran Innovative sikkerhetsløsninger 2015 competence Alltid ett skritt foran Innovative sikkerhetsløsninger Kjære kunder og samarbeidspartnere! uvex safety group har nå drevet virksomhet i mange år med den oppgave å beskytte mennesker et

Detaljer

TEKNOLOGI SOM SIKRER OG EFFEKTIVISERER

TEKNOLOGI SOM SIKRER OG EFFEKTIVISERER SVEISEUTSTYR roduktsjefen uttaler seg: «Våre sveisemasker er lette, balanserte og komfortable. Vårt sortiment består av alt fra en standard, enkel sveisemaske til de mest avanserte ADF-er, som kan brukes

Detaljer

Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen

Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen best. nr. 524 FORSKRIFT Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 24. mai 1993, nr. 1425 Sist endret 22. juni 1995. Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen ARBEIDSTILSYNET

Detaljer

3M Vernebriller. www.3m.com/no/verneprodukter VERNEBRILLER

3M Vernebriller. www.3m.com/no/verneprodukter VERNEBRILLER 3M Vernebriller 3M Norge A/S Avd. Verneprodukter Pb 100, 2026 Skjetten Tel: 06384, Faks: 63 84 17 88 www.3m.com/no/verneprodukter www.3m.com/no/verneprodukter Innhold Innledning 2 3Ms Vernebriller 3-4

Detaljer

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 539. Orientering om. Åndedrettsvern

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 539. Orientering om. Åndedrettsvern Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 539 Orientering om Åndedrettsvern Utgitt mai 1996 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Mai 2002 Orienteringen har fått ny tittel og er gjennomgående

Detaljer

DYPDYKK MED LEXOW! KUNNSKAP OG KOMPETANSE. Åndedrettsvern ved nok oksygen i luften. Hva skal jeg velge?

DYPDYKK MED LEXOW! KUNNSKAP OG KOMPETANSE. Åndedrettsvern ved nok oksygen i luften. Hva skal jeg velge? ÅNDEDRETTSVERN Produktsjefen uttaler seg: «Som en norskeid og uavhengig importør kan vi velge de beste produktene fra verdens ledende produsenter. Viktige egenskaper som bærekomfort, beskyttelse samt total

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer

3M Speedglas 9100 Serien Sveiseskjermer Speedglas 9100, 9100 Air, 9100 FX, 9100 FX Air. Større. Beskyttelse

3M Speedglas 9100 Serien Sveiseskjermer Speedglas 9100, 9100 Air, 9100 FX, 9100 FX Air. Større. Beskyttelse 9100 Serien Sveiseskjermer Speedglas 9100, 9100 Air, 9100 FX, 9100 FX Air Større Synsfelt og bedre Beskyttelse 1 2 9100 Serien Sveiseskjermer Fremtidens sveisebeskyttelse 3M lanserer nå flere sveiseskjermer

Detaljer

45 Risikovurdering 45.1 Risiko og risikovurdering

45 Risikovurdering 45.1 Risiko og risikovurdering 45.1 Risiko og risikovurdering Risiko er sannsynligheten for at en skade kan skje multiplisert med konsekvensen av skaden. Sannsynligheten tar utgangspunkt i erfaring, og konsekvensen er avhengig av hvor

Detaljer

Kjemikalier på arbeidsplassen

Kjemikalier på arbeidsplassen Arbeidsmiljø nr. 2-10 Kjemikalier på arbeidsplassen Kjemikalier på arbeidsplassen Denne brosjyren er laget for alle som omgås og/eller jobber med kjemikalier. Brosjyren er samtidig et verktøy for tillitsvalgte

Detaljer

114 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for ha ndtering av hørselsskadelig støy

114 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for ha ndtering av hørselsskadelig støy 114 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for ha ndtering av hørselsskadelig støy Nr: 114 Etablert: 01.03.2008 Revisjon nr: 2 Rev. dato: 31.12.2013 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen er anbefalt

Detaljer

Få orden på kjemikaliene. Farer Forebygging av skader Sjekkliste Handlingsplan Risikovurdering

Få orden på kjemikaliene. Farer Forebygging av skader Sjekkliste Handlingsplan Risikovurdering Få orden på kjemikaliene Farer Forebygging av skader Sjekkliste Handlingsplan Risikovurdering Forord 2 Kjemikalier er en del av hverdagen på mange arbeidsplasser. Det er viktig at man har kunnskap om kjemikaliene

Detaljer

133 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR TETTHETSTESTING AV ÅNDEDRETTSVERN

133 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR TETTHETSTESTING AV ÅNDEDRETTSVERN 133 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR TETTHETSTESTING AV ÅNDEDRETTSVERN Original versjon Nr.: 133 Etablert: 19.09.2011 Revisjon nr: Rev. dato: Side: 2 Forord Denne retningslinjen er utarbeidet

Detaljer

MSrodukter. ProduktkatAlog

MSrodukter. ProduktkatAlog MSrodukter ProduktkatAlog Innhold Hansker 3 Hørselvern 11 Øyevern 17 Sveiseutstyr 25 Åndedrettsvern 31 Hodevern 41 Fallsikring 45 Desinfisering og førstehjelp 55 Sikkerhetsutstyr 63 ORden og SYstem 66

Detaljer

SE VÅRENS KAMPANJETILBUD UNIVERN VÅRENS NYHETER! Sikkerhet i fokus Tema: åndedrettsvern. Barneklær i synbarhet. Safeline fallsikringssystem

SE VÅRENS KAMPANJETILBUD UNIVERN VÅRENS NYHETER! Sikkerhet i fokus Tema: åndedrettsvern. Barneklær i synbarhet. Safeline fallsikringssystem UNIVERN n e s i v a Returadresse: Univern A/S, Postboks 33, 2021 Skedsmokorset B Informasjonsavis utgitt av Univern AS Våren 2009 Sikkerhet i fokus Tema: åndedrettsvern Les mer på side 2 Barneklær i synbarhet

Detaljer