Personlig verneutstyr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Personlig verneutstyr"

Transkript

1 Personlig verneutstyr Produktkatalog Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: eller Telefon: Telefaks: VI SKAPER MERVERDI

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Personlig Verneutstyr Personlig verneutstyr 3 Vernebriller 4 Vernebriller 5 Solbriller 6 Besøksbrille/overbrille 7 Vernehjelmer 8 Vernehjelmer 9 Pakkeløsninger 10 Tilbehør 10 Hørselvern / Kommunikasjonsløsninger 12 Propper 14 Bøyler 15 Øreklokker 16 Øreklokker for hjelm 17 Tilbehør 18 Vedlikeholdsfrie støvmasker 20 Støvmasker 22 2 For mer informasjon og datablader på produktene se

3 PERSONLIG VERNEUTSTYR Når skal verneutstyr brukes? Personlig verneutstyr skal brukes når tilfredsstillende vern av arbeidstakerens sikkerhet, helse og velferd ikke kan oppnås ved tekniske installasjoner på arbeidsplassen eller ved endringer av arbeidsmetoder eller arbeidsprosesser. For å verne om arbeidstakerens liv og helse er det viktig at personlig verneutstyr alltid brukes når det foreligger risiko for farlige påvirkninger. På arbeidsplassen bør det jevnlig kontrolleres at det personlige verneutstyret er i bruk, og det bør iverksettes strakstiltak om påbudt personlig verneutstyr ikke anvendes. Risikovurdering For arbeid som utføres eller som planlegges utført, skal arbeidsgiver vurdere om det foreligger fare for arbeidstakernes liv og helse. Hvis risiko for skader på liv og helse hos arbeidstaker ikke kan unngås på annen måte, plikter arbeidsgiver å stille hensiktsmessig personlig verneutstyr til rådighet for arbeidstaker. Arbeidsgiver kan aldri tillate at det ikke brukes verneutstyr så lenge det er en risiko for skade. Dette gjelder også selv om arbeidstaker har spesielle helsemessige forhold som gjør bruk av verneutstyr vanskelig. I slike tilfeller skal mulige tilretteleggingstiltak vurderes. Arbeidsgivers vurdering og valg av personlig verneutstyr bør foretas i samråd med arbeidstakeren, eventuelt verneombud og/eller bedriftshelsetjeneste. Krav til personlig verneutstyr Arbeidsgiver skal sørge for at personlig verneutstyr som brukes på arbeidsplassen til enhver tid gir et fullt forsvarlig vern mot den aktuelle risikoen arbeidstaker er utsatt for. Videre skal produktet være CE-merket. Arbeidsgiver skal ellers særlig påse at personlig verneutstyr: ikke medfører økt risiko ved bruk. passer eller kan tilpasses arbeidstaker. er tilpasset de aktuelle arbeidsforhold. Personlig verneutstyr kan bestå av en enhet med flere vernefunksjoner, eller av flere separate enheter som anvendes sammen eller samtidig mot ulike fareforhold. Hvis arbeidstaker må bruke flere forskjellige typer verneutstyr samtidig, skal utstyret kunne kombineres uten at det enkelte utstyrs verneeffekt nedsettes. Oppbevaring, vedlikehold og kontroll Arbeidsgiver er ansvarlig for at det utarbeides rutiner for oppbevaring, vedlikehold, reparasjon og utskifting av personlig verneutstyr, og at det personlige verneutstyret er i god hygienisk stand. Hvis ett og samme personlig verneutstyr må benyttes av flere personer, skal arbeidsgiver sørge for at slik bruk ikke medfører helsemessige eller hygieniske problemer for arbeidstakerne. 3 Enkelt vedlikehold vil normalt kunne utføres av brukeren selv, mens mer omfattende vedlikehold og/eller reparasjoner bør utføres av personell med spesiell kjennskap eller tillatelse til å utføre slikt arbeid. Opplæring og informasjon Riktig bruk og behandling av det personlige verneutstyret minsker faren for svekkelse av utstyrets verneeffekt og dermed skader på liv og helse hos arbeidstakeren. Der det er nødvendig bør arbeidsplassen være merket med skilting som angir bruk av verneutstyr. Arbeidsgiver skal før personlig verneutstyr tas i bruk: informere arbeidstaker om hvilke farer det personlige verneutstyret beskytter mot. sørge for at arbeidstaker får forståelig informasjon og nødvendig opplæring i bruk av det personlige verneutstyret. Opplæring og informasjon bør også omfatte mulige forhåndsregler arbeidstaker skal ta hvis det personlige verneutstyret under bruk ødelegges eller får nedsatt verneeffekt. Produsentens brukerinformasjon skal være lett tilgjengelig for arbeidstaker. Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: eller Telefon: VI VI SKAPER SKAPER MERVERDI MERVERDI

4 VERNEBRILLER Stil Design er en viktig faktor for at ansatte skal velge å bruke verneutstyr. 3Ms vernebriller består av mange forskjellige, moderne og stilige varianter å velge mellom. Komfort Mange av våre vernebriller leveres med justerbare stenger av mykt materiale for å bedre passformen. Dette gjør brillene komfortable og behagelige å ha på for forskjellige ansiktsformer og størrelser. Beskyttelse Vårt sortiment av vernebriller har den høyeste optiske klassen. Vernebrillene har blant annet en coating som beskytter linsene mot riper og dugging, UV-beskyttelse samt at de oppfyller kravene i henhold til EN166:2001 og er CE-merkede. Kompatibilitet Vernebriller må ofte brukes sammen med annet verneutstyr, og det er svært viktig at komfort og tilpasning opprettholdes uten at beskyttelsen forringes. Vernebrillene kan brukes med både åndedretts- og hørselvern fra 3M. Om de passer med annet utstyr, avhenger av flere faktorer som arbeidsgiver og bruker må ta hensyn til når de velger verneutstyr. 4 For mer informasjon og datablader på produktene se

5 VERNEBRILLER Vernebriller Vernebriller fra 3M gir brukeren mange valgmuligheter nettopp for at man skal kunne finne frem til en brille som gir den beskyttelse man ønsker. God komfort, justerbarhet, brukervennlighet og høy beskyttelsesgrad sikrer brukeren en optimal vernebrille. VERNEBRILLE 2720, KLAR VERNEBRILLE 27210, MØRK VERNEBRILLE 2750, KLAR VERNEBRILLE 2751, MØRK BESØKSBRILLE 2810, KLAR VERNEBRILLE 2820, KLAR VERNEBRILLE 2821, MØRK VERNEBRILLE 71512, KLAR VIRTUA AP KLAR VERNEBRILLE 71512, MØRK VIRTUA AP MØRK VIRTUA CCS VERNEBRILLE M/INTEGRERT ØREPROPPER LED LIGHT VISION Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: eller Telefon: VI SKAPER MERVERDI

6 VERNEBRILLER Vernebriller QX1000 VERNEBRILLE, KLAR TETTSITTENDE VERNEBRILLE INTERGRERT VERNEBRILLE TIL PELTOR HJELM, KLAR INTERGRERT VERNEBRILLE TIL PELTOR HJELM, MØRK UNIVERSAL CLIP-ON VERNEBRILLE, MØRK UNIVERSAL CLIP-ON VERNEBRILLE, KLAR Solbriller Vernebriller i solbrilleformat. God passform, komfort og meget god beskyttelse av øyne. Brillens konstruksjon sikrer et optimalt synsfelt. MARCUS GRØNHOLM ( CP) For mer informasjon og datablader på produktene se

7 VERNEBRILLER Besøksbriller/Overbriller Besøksbriller/overbriller er konstruert for å passe over de fleste vanlige opptiske briller med minimal forstyrrelse. Høy beskyttelsesgrad, god dekning og synsfelt. Justerbare brillestenger. Linsen kan vinkles. Myke brillestenger sikrer god komfort. OVERBRILLE 2800, KLAR OVERBRILLE 2805, MØRK DIN BESØKSBRILLE OX 3000 OVERBRILLE Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: eller Telefon: VI SKAPER MERVERDI

8 VERNEHJELMER Hode og ansikt Sensor for sikrere arbeidsforhold Peltor tilbyr en komplett linje verneprodukter som hjelmer, visirer, kombinasjoner og tilbehør for alle som utsettes for farlige omgivelser. Vårt mål er kontinuerlig forbedring av våre produkter for å gi optimal balanse av komfort og sikkerhet. Med sitt brede spekter av integrerte kombinasjoner, med gode tilpasninger av Peltor hørselsvern, unike vernehjelmer med Peltor Uvicator Sensor samt inngående forståelse av behovene til arbeidere, er Peltor merkevare til å stole på som en leder i markedet som beskytter hørsel, hode og ansikt. Peltor Uvicator Sensor for sikrere arbeidsforhold. Når en vernehjelm utsettes for sollys, kan plastmaterialets stabilitet påvirkes negativt som følge av interaksjonen mellom sollyset og plastmaterialet. Dette kan dermed svekke hjelmen og sette brukerens sikkerhet i fare. Den negative påvirkningen er ikke bare avhengig av plastmaterialets beskaffenhet, men også sollysets intensitet. Skadene på hjelmskallet er vanligvis ikke synlige med det blotte øye. Intergrerte hode og ansiktsløsninger Peltor tilbyr en komplett linje verneprodukter som hjelmer, visirer, kombinasjoner og tilbehør for alle som utsettes for farlige omgivelser. Vårt mål er kontinuerlig forbedring av våre produkter for å gi optimal balanse av komfort og sikkerhet. Med sitt brede spekter av integrerte kombinasjoner, med gode tilpasninger av med Peltor Uvicator Peltor hørselsvern, unike vernehjelmer Sensor samt inngående forståelse av behovene til arbeidere, er Peltor merkevare til å stole på som en leder i markedet som beskytter hørsel, hode og ansikt. 3M Peltor Hode- og ansikts Hodebeskyttlse Intergrerte hode og ansiktsløsninger Rødt det nye tegnet på sikkerhet Formålet med den patenterte Uvicator sensoren er at brukeren enkelt og tydelig skal kunne se når hjelmen er overeksponert for UV-stråling, og at det dermed er på tide å skifte den ut. Denne nye teknologien er resultatet av mange års kunstig aldringstesting av ulike materialkombinasjoner og under ulike typer eksponering for sollys. Etter hvert som hjelmen eksponeres for sollys, kalibreres skiven for å måle den mottatte mengden UV-stråling. Fargen endrer seg gradvis over tid, med urviseren, fra rød til hvit. Når skiven er helt hvit, betyr det at hjelmen har mottatt maksimal stråling og at den derfor må byttes ut. Peltor tilbyr en komplett linje verneprodukter som hjelmer, visirer, kombinasjoner og tilbehør for alle som utsettes for farlige omgivelser. Vårt mål er kontinuerlig forbedring av våre produkter for å gi optimal balanse av komfort og sikkerhet. Med sitt brede spekter av integrerte kombinasjoner, med gode tilpasninger av Peltor hørselsvern, unike vernehjelmer med Peltor Uvicator Sensor samt inngående forståelse av behovene til arbeidere, er Peltor merkevare til å stole på som en leder i markedet som beskytter hørsel, hode og ansikt. Peltor Uvicator Sensor for sikrere arbeidsforhold Når en vernehjelm utsettes for sollys, kan plastmaterialets stabilitet påvirkes negativt som følge av interaksjonen mellom sollyset og plastmaterialet. Dette kan dermed svekke hjelmen og sette brukerens sikkerhet i fare. Den negative påvirkningen er ikke bare avhengig av plastmaterialets beskaffenhet, men også sollysets intensitet. Skadene på hjelmskallet er vanligvis ikke synlige med det blotte øye. Måler eksponering for UV-stråling Rødt det nye tegnet på sikkerhet Formålet med den patenterte Uvicator sensoren er at brukeren enkelt og tydelig skal kunne se når hjelmen er overeksponert for UV-stråling, og at det dermed er på tide å skifte den ut. Denne nye teknologien er resultatet av mange års kunstig aldringstesting av ulike materialkombinasjoner og under ulike typer eksponering for 8 sollys. Etter hvert som hjelmen eksponeres for sollys, kalibreres skiven for å måle den mottatte mengden UV-stråling. Fargen endrer seg gradvis over tid, med urviseren, fra Teknisk kalibrert og testet rød til hvit. Når skiven er helt hvit, betyr det at hjelmen har mottatt maksimal stråling og at den derfor må byttes ut. Fungerer i de fleste miljøer 2 For mer informasjon og datablader på produktene se Forteller deg når det er på tide å skifte ut hjelmen

9 VERNEHJELMER Vernehjelmer Peltor G3000 er designet i tett samarbeid med industriarbeidere. For bruk i barske miljøer med strenge krav til effektiv beskyttelse, ventilasjon og maksimalt synsfelt. 3M PELTOR G3000 HJELM FARGE HVIT 3M PELTOR G3000 HJELM FARGE RØD M PELTOR G3000 HJELM FARGE GUL M PELTOR G3000 HJELM FARGE GRØNN M PELTOR G3000 HJELM FARGE BLÅ M PELTOR G3000 HJELM FARGE ORANGE Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: eller Telefon: VI SKAPER MERVERDI

10 VERNEHJELMER Pakkeløsninger 3M tilbyr et bredt utvalg av Peltor hjelmkombinasjoner som er tilpasset bestemte behov. VI kan tilby alle varianter på forespørsel. Under ser du to mulige varianter. PELTOR DI-ELEKTRISK KOMBO PAKKE PELTOR SKOGSPAKKE Tilbehør INTEGRERT VERNEBRILLE PELTOR HJELM, KLAR INTEGRERT VERNEBRILLE PELTOR HJELM, MØRK For mer informasjon og datablader på produktene se

11 VERNEHJELMER 11 Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: eller Telefon: VI SKAPER MERVERDI

12 HØRSELVERN/KOMMUNIKASJONSLØSNINGER Hørselvern Når du velger et hørselvern - øreklokker eller ørepropper, skal du være trygg på at produktet beskytter deg etter intensjonen. Du skal også være trygg på at produktene er tilpasset de fleste arbeidssituasjoner etter mange års erfaring og forskning. 3M tilbyr ikke bare førsteklasses produkter, men også veiledning, kurs og trening i riktig bruk og valg av hørselvern. Du må velge hørselvern som er tilpasset deg og din arbeidssituasjon. For å gi sikkerhet, komfort og produktivitet, må hørselvernet gi deg riktig dempning - ikke for lite og ikke for mye. 3M kan tilby løsninger for de ulike arbeidssituasjoner og miljøer med produkter som ørepropper til avanserte elektroniske øreklokker. Optime Alert System GRØNN Optime ALERT SYSTEM RNR* < 85dB(A) Det er ikke påbudt med hørselvern, men det bør gjøres tilgjengelig for alle med tanke på beskyttelse og komfort. Ultrafit 14 ørepropper SNR 14 db E-A-Rflex 14 ørepropper SNR 14 db GUL Optime ALERT SYSTEM 83 db(a) - 93 db(a) Du er over tillatt støynivå. Hørselvern er påbudt E-A-Rsoft 21 ørepropper SNR 21 db Ultrafit 20 ørepropper SNR 20 db ClearE-A-R 20 ørepropper SNR 20 db Tracer 20 ørepropper SNR 20 db Ultratech ørepropper SNR 21 db 1281/1291 ørepropper SNR 21 db E-A-Rflex 20 ørepropper SNR 20 db E-A-Rband ørepropper SNR 21 db Caboflex ørepropper SNR 21 db RØD Optime I ALERT SYSTEM 87 db(a) - 98 db(a) Du er over tillatt støynivå. Hørselvern er påbudt. Utmerket ved støymed høy frekvens. Classic ørepropper SNR 28 db Express ørepropper SNR 28 db 1261/1271 ørepropper SNR 25 db E-A-Rcaps ørepropper SNR 23 db Flexicap ørepropper SNR 23 db Pulsar ørepropper SNR 23 db Reflex ørepropper SNR 26 db 1310 ørepropper SNR 26 db Swerve ørepropper SNR 26 db Ultra 9000 øreklokke SNR 22 db Model 5000 øreklokke SNR 27 db Optime I øreklokke SNR 26/27/28 db (avhengig av type) Bull s Eye I øreklokke SNR 27 db H 31 øreklokke SNR 27/28 db (avhengig av type) 12 RØD Optime II ALERT SYSTEM 94dB(A) - 105dB(A) Du er over tillatt støynivå. Hørselvern er påbudt. Utmerket ved støy med høy og mellomhøy frekvens. RØD Optime III ALERT SYSTEM 95 db(a) db(a) Du er over tillatt støynivå. Hørselvern er påbudt. Utmerket ved alle frekvenser, spesielt ved lave. Classic ørepropper m/snor - SNR 29dB Pro-Seals ørepropper - SNR 29dB Torque ørepropper - SNR 32dB Tri-Flange ørepropper - SNR 29dB Tracers ørepropper - SNRr 32dB Ultrafit ørepropper - SNR 32dB Optime II øreklokke - SNR 30/31dB (avhengig av versjon) PTL øreklokke - SNR 29/31dB (avhengig av versjon) Bulls eye II øreklokker- SNR 31dB Classic Soft ørepropper SNR 36 db Superfit 33 ørepropper SNR 33 db Superfit 36 ørepropper SNR 36 db 1120/1130 ørepropper SNR 34 db E-A-Rsoft Neons ørepropper SNR 36 db E-A-Rsoft Blasts ørepropper SNR 36 db E-A-Rsoft Metal Detectable ørepropper SNR 36 db Solar ørepropper SNR 36 db 1100/1110 ørepropper SNR 37 db E-A-Rsoft Fx ørepropper SNR 39 db No-touch ørepropper SNR 35 db Push-ins ørepropper SNR 38 db Ultrafit X ørepropper SNR 35 db Optime III øreklokke SNR 34/35 db (avhengig av versjon) Bull s Eye III øreklokke SNR 35 db For mer informasjon og datablader på produktene se

13 HØRSELVERN/KOMMUNIKASJONSLØSNINGER Kommunikasjonsløsninger - Funksjoner Kort beskrivelse av symboler og symbolbetydning. ATEX-godkjent Utvalget av ATEX-godkjente produkter er utviklet for brukere som tilbringer tid i svært eksplosjonsfarlige miljøer, f.eks. i offshore og raffineringsindustrien. Innebygd kommunikasjonsradio Hørselvern med innebygd kommunikasjonsradio Nivåavhengig funksjon Hver av øreklokkene har en mikrofon som fanger opp alle lyder. Elektronikken i hørselvernet analyserer informasjonen og behandler lyden før den reproduseres til øret. Dette gir effektiv beskyttelse mot impulsstøy, f.eks. lyden av skudd. Samtidig kan tale og svake signaler forsterkes opptil 5 ganger sammenlignet med konvensjonelle hørselvern. Toveis kommunikasjon Kommunikasjon som foregår over en viss avstand via kommunikasjonsradio, mobiltelefon eller DECT-telefon. Bluetooth TM Hørselvern med innebygd Bluetooth TM. Innebygd FM/AM radiomottaker Hørselvern med innebygd FM/AM radiomottaker. Listen only-funksjon Mulighet til å lytte til radiotrafikk, f.eks. via en kommunikasjonsradio, mobiltelefon eller DECT-telefon. 13 Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: eller Telefon: VI SKAPER MERVERDI

14 HØRSELVERN/KOMMUNIKASJONSLØSNINGER Propper Sammenpressbare ørepropper som er laget av skummateriale og som sakte utvider seg til full størrelse igjen, er den beste kombinasjonen av beskyttelse og komfort for de fleste brukerne. Når proppene er satt inn i øret, utvider skummet seg igjen slik at proppen passer perfekt til ørekanalens form. CLASSIC SOFT (FP ) ESKE A 2 PAR, PK. A 200 PAR CLASSICSOFT (FP ) ESKE A 10 PAR, PK. A 250 PAR CLASSIC SOFT (FP ) F/REFILL DISPENSER PK/ ØREPROPPER PK. A 200 STK ØRREPROPPER PK. A 5 STK REFILL ONE TOUCH DISPENSER PK. A 500 PAR EARSOFT (ES A) PK. A 200 PAR TRI-FLANGE ØRREPROPPER PK. A 100 PAR ULTRAFIT 20 ØRREPROPPER PK. A 50 PAR TORQUE ØRREPROPPER PK. A 120 PAR For mer informasjon og datablader på produktene se

15 HØRSELVERN/KOMMUNIKASJONSLØSNINGER Bøyler Hørselvern med bøyle er enkle og bruke, praktiske og svært komfortable. Det går rask å ta de av og på, og de er perfekt til periodisk bruk ettersom man kan ha de hengende rundt halsen. De bidrar til å sikre at brukerne får rette beskyttelsesnivå. Utskiftbare propper på de fleste modellene gjør dette til en økonomisk løsning PK. A 10 PAR EARCAPS (EC ) PK. A 10 PAR SWERVE PK. A 10 PAR UTSKIFTBARE PROPPER FOR SWERVE PK. A 10 PAR UTSKIFTBARE ØREPROPPER FOR 1310 PK. A 20 PAR UTSKIFTBARE PROPPER F/EARBÅND PK. A 10 PAR Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: eller Telefon: VI SKAPER MERVERDI

16 HØRSELVERN/KOMMUNIKASJONSLØSNINGER Øreklokker Øreklokker er et populært alternativ innenfor hørselvern ettersom de er brukervennlige og har større komfort. Øreklokker består av stive skall med myke plastputer som tetter fullstendig rundt ørene slik at støyen reduseres. PELTOR OPTIME I PELTOR OPTIME II PELTOR OPTIME III PELTOR ØREKLOKKE M/FM-RADIO HRXS7A-01 - FM radio - Audio inngang PELTOR ALERT(FM/AM RADIO) M2RX7A - FM/AM radio - Elektronisk nivåavhengig radio PELTOR WS ALERT BLUETOOTH, HODEBÅND M2RX7AWS4 - FM/AM radio - Elektronisk nivåavhengig radio - Bluetooth PELTOR WS WORKSTYLE MT16H21FWS5E-580SV - Bluetooth - Nivåavhengig omgivelseslyd - Støykompensert talemikrofon Peltor MT53H7FWS Bluetooth - ATEX - Volum, svar og PTT knapp - Integrert mikrofonbøyle - Støykompensert mikrofon For mer informasjon og datablader på produktene se

17 HØRSELVERN/KOMMUNIKASJONSLØSNINGER Øreklokker for hjelm Øreklokker er et populært alternativ innenfor hørselvern ettersom de er brukervennlige og har større komfort. Øreklokker består av stive skall med myke plastputer som tetter fullstendig rundt ørene slik at støyen reduseres. PELTOR OPTIME I FOR HJELM PELTOR OPTIME II FOR HJELM PELTOR OPTIME III FOR HJELM PELTOR ØREKLOKKE M/FM-RADIO, HJELMF. HRXS7PE3E-01 - FM radio - Audio inngang PELTOR WS ALERT M2RX7P3E - FM/AM radio - Elektronisk nivåavhengig radio PELTOR WS ALERT HJELMFESTE M2RX7P3EWS4 - FM/AM radio - Elektronisk nivåavhengig radio - Bluetooth PELTOR WS,BLUETOOTH, ATEX HJELMF. MT53H7P3EWS Bluetooth - ATEX - Volum, svar og PTT knapp - Integrert mikrofonbøyle Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: eller Telefon: VI SKAPER MERVERDI

18 HØRSELVERN/KOMMUNIKASJONSLØSNINGER Tilbehør Praktisk tilbehør, innovative løsninger for å øke komforten og tilgjengeligheten ytterligere. DISPENSER VEGGHOLDER HYGIENESETT PELTOR OPTIME I HYGIENESETT PELTOR OPTIME II HYGIENESETT PELTOR OPTIME III HYGIENESETT PELTOR ALERT, WS ALERT, PROTEC II, TACTICAL X HYGIENESETT PELTOR FM RADIO For mer informasjon og datablader på produktene se

19 HØRSELVERN/KOMMUNIKASJONSLØSNINGER 19 Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: eller Telefon: VI SKAPER MERVERDI

20 VEDLIKEHOLDSFRIE STØVMASKER For å gjøre det enklere å velge riktig åndedrettsvern, buker vi en fire-trinns prosess: 1. Identifiser de skadelige forurensningene - støv, gass, damp eller kombinasjoner av disse, og hvilke konsentrasjoner det er. 2. Forstå hvordan forurensningen påvirker kroppen, og vurder om det trengs ytterligere beskyttelse av f.eks. øyne, hud og kropp. 3. Velg riktig type åndedrettsvern - korttidsmaske, flergangs, halv- eller helmaske, batteri- og trykkluftsdrevet. 4. Få nødvendig opplæring i riktig bruk og vedlikehold av produktet. 20 For mer informasjon og datablader på produktene se

21 VEDLIKEHOLDSFRIE STØVMASKER Fire trinns-prosess 1. Identifiser forurensningene Type arbeid * Klasse Viktig informasjon Sandblåsing, Saging/kutting, Boring Oljespray ved lav temperatur Sveising Rust, metallpartikler, sparkel betong, stein sement, tre, stål maling, lakk, anti-rust belegg stål, rustfritt stål lakkfjerning Stål, sink (autogen, MIG/MAG)) Rustfritt stål (elektroder) Lodding P3 P3 P3 Hvis konsentrasjon av kvarts P3 Hvis det inneholder krom Spesielt verneutstyr kan være påkrevd 3M TM 9928 eller 3M TM 9925 ved ozonkonsentrasjoner 9928 eller 9925 ved ozonkonsentrasjoner Arbeid med glass og mineralfibre Avfallshåndtering P3 Kan være behov for gass-/dampbeskyttelse Spraying Sprøytelakkering Kan være behov for gass-/dampbeskyttelse Skadedyrsbekjempelse Vedlikehold (f.eks. filterbytte) Pollen, pels, støv P3 Allergier Kontakt med: Jord, mugg, sopp Bakterier Partikler/røyk * Advarsel: Denne tabellen er kun ment som veiledning. Før man tar en maskin i bruk må man lese pakningsvedlegg og bruksanvisninger. Nasjonalt regelverk vil også variere! P3 P3 2. Vurder risikoen Nominell beskyttelsesfaktor Typiske bruksområder EN149 FFP1 Åndedrettsvern EN149FF Åndedrettsvern EN149FFP4 Åndedrettsvern EN /9928 NBF 4 NBF 10 NBF 50 NBF 10 Små konsentrasjoner av ufarlig støv (opptil 4 x adm.norm) fra f.eks. skjæring, boring og saging. Moderate konsentrasjoner av fint støv (opptil 10 x adm.norm) fra f.eks. sement, skjæring, boring og gips. Høyere konsentrasjoner av fint støv (opptil 50 x adm.norm) fra giftige og kreftfremkallende partikler, bakterier og virus. Nominell beskyttelsesfaktor (NBF): Er det teoretiske beskyttelsesnivået av masker basert på laboratoriemålinger. Moderate konsentrasjoner av fint støv (opptil 10 x adm.norm), metallstøv og ozon (opptil 10 x adm.norm). 3. Velg riktig åndedrettsvern Når du har funnet ut hva slags beskyttelsesbehov du har, kan du velge mellom forskjellige typer masker, enten kroppsformede eller sammenleggbare, med justerbare hodestropper og/eller utåndingsventil. Koppformede masker Konveks form, nesebøyle og doble hodestropper Enkel å ta på Masker med justerbare stropper Robust utforming gjør det mulig å bruke masken flere ganger Justerbare hodestropper Myk forsegling mot ansiktet for bedre tetning og komfort. 21 Sammenleggbare masker Ekstra mykt filtermateriale, fleksibel og behagelig passform Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: eller Telefon: Cool FlowTM utåndingsventil Fjerner effektivt overflødig varme og fuktighet inne i masken, og gjør masken mer komfortabel. Kan brukes over lengre tid Reduserer dugg på brilleglass og vernebriller. VI SKAPER MERVERDI

22 VEDLIKEHOLDSFRIE STØVMASKER Støvmasker 8000 serien er vedlikeholdsfrie masker mot støv og partikler. De er lette, hygieniske og gir en effektiv og komfortabel beskyttelse.alu nesebøyle med skumpute over neseroten, elastisk stropp som gir en behagelig tilpasning til de fleste ansiktsformer. CPC utåndingsventil sørger for god utlufting av varme, fukt og karbondioksid samtidig som den er lett og puste ut av STØVMASKE GODKJENT KL.FF NR D PK. A PF STØVMASKE GODKJENT KL.FF NR D PK A 5 STK STØVMASKE M/VENTIL GODKJENT KL.FF NR D PK. A PF STØVMASKE M/VENTIL GODKJENT KL.FF NR D PK A 5STK A STØVMASKE M/VENTIL GODKJENT KL.FFP3 R D PK. A A STØVMASKE M/VENT.GODKJ.KL.FFP R D MED/LARGE PK A For mer informasjon og datablader på produktene se

23 VEDLIKEHOLDSFRIE STØVMASKER Støvmasker 9000 serien er vedlikeholdsfrie masker mot støv og andre partikler. De har 3 felts konstruksjon, er lette, hygieniske og gir en effektiv og komfortabel beskyttelse. Masken er sammenleggbar og har et ekstra mykt innvendig filtermateriale som føles behagelig mot huden. Neseputens materiale absorberer svette. Stroppene har konstant elastisitet og kan tilpasses de fleste hodestørrelser. CPC utåndingsventil er lett og puste gjennom, og den reduserer oppbyggningen av vare, fukt og karbondioksid inne i masken. Maskene beskytter ikke mot oksigenmangel og må brukes i områder med god ventilasjon og tilstrekkelig med oksygen. 9320P STØVMASKE GODKJENT KL.FF NR D PK. A PF STØVMASKE GODKJENT KL.FFP1 NR D PK. A 5 STK P STØVMASKE M/VENTIL GODKJENT KL.FF NR D PK. A PF STØVMASKE M/VENTIL GODKJENT KL.FF2 NR.D PK A 5 STK P STØVMASKE M/VENTIL GODKJENT KL.FFP3 NR D PK. A PF STØVMASKE M/VENTIL GODKJENT KL.FFP3 NR D PK A 5STK Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: eller Telefon: VI SKAPER MERVERDI

24 INNHOLDSFORTEGNELSE Process (e.g. Water treatment) Machinery (e.g. Conveying systems) Energy (e.g. Renewable energy) Transportation (e.g. Ship building) Vi er din komplette partner på Koblingsteknikk Merking Automasjon PREfabrikert Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: eller Telefon: VI SKAPER MERVERDI

Ta din sikkerhet personlig

Ta din sikkerhet personlig Ta din sikkerhet personlig 3M Peltor Hode og ansikt Peltor tilbyr en komplett linje verneprodukter som hjelmer, visirer, kombinasjoner og tilbehør for alle som utsettes for farlige omgivelser. Vårt mål

Detaljer

Sikkerhet og. komfort for deg. 3M Avd. Verneprodukter. 3M Hørselvern. 3M Hørselvern

Sikkerhet og. komfort for deg. 3M Avd. Verneprodukter. 3M Hørselvern. 3M Hørselvern 3M Avd. Verneprodukter 3M Hørselvern Sikkerhet og komfort for deg 3M Hørselvern Når du velger et hørselvern - øreklokker eller ørepropper, skal du være trygg på at produktet beskytter deg etter intensjonen.

Detaljer

3M Avd. Verneprodukter. Vedlikeholdsfrie støvmasker. Ta helsen din på alvor. Jobb sikkert, komfortabelt

3M Avd. Verneprodukter. Vedlikeholdsfrie støvmasker. Ta helsen din på alvor. Jobb sikkert, komfortabelt 3M Avd. Verneprodukter Vedlikeholdsfrie støvmasker Ta helsen din på alvor Jobb sikkert, og komfortabelt 1 Vedlikeholdsfrie Støvmasker 3M er en av verdens ledende produsenter av vedlikeholdsfrie støvmasker

Detaljer

Ta din sikkerhet personlig

Ta din sikkerhet personlig Ta din sikkerhet personlig 3M Peltor Kommunikasjonsløsninger Peltor er markedsledende innen profesjonelt kommunikasjonsutstyr. Ved å fokusere på funksjon og design skaper vi avanserte og komfortable hørselsvern

Detaljer

3M AVDELING VERNEPRODUKTER Katalog for hørselvern uten elektronikk. Ta helsen din på alvor! Hørselvern

3M AVDELING VERNEPRODUKTER Katalog for hørselvern uten elektronikk. Ta helsen din på alvor! Hørselvern 3M AVDELING VERNEPRODUKTER Katalog for hørselvern uten elektronikk Ta helsen din på alvor! Hørselvern Innledning Ta helsen din på alvor 3M, en av verdens ledende produsenter innen sikkerhets- og verneutstyr,

Detaljer

3M SecureFit 600 Vernebriller. Din stil - Ditt valg.

3M SecureFit 600 Vernebriller. Din stil - Ditt valg. NYHET 3M SecureFit 600 Vernebriller. Din stil - Ditt valg. Vernebriller som passer dine behov. #protectiveeyewear six hundred 3M SecureFit 3M SecureFit platformen er allerede svært godt mottatt i markedet

Detaljer

Komfort og. Beskyttelse, stil. 3M Avd. Verneprodukter. 3M Øyevern

Komfort og. Beskyttelse, stil. 3M Avd. Verneprodukter. 3M Øyevern 3M Avd. Verneprodukter 3M Øyevern 3M, verdens ledende produsent innen personlig verneutstyr, er stolt over å ha Aearos brede utvalg av vernebriller som en del av sitt produkttilbud. Denne katalogen viser

Detaljer

Workstyle. -løsninger

Workstyle. -løsninger Workstyle -løsninger Med et av produktene fra Peltor Workstyle-utvalget kan du både beskytte hørselen effektivt og samtidig lytte til radio mens du arbeider. Noen modeller kan også kobles til en telefon

Detaljer

3M avd. Verneprodukter 3M Peltor X-serien. En ny standard. for design, komfort. og beskyttelse. The Power to Protect Your World.

3M avd. Verneprodukter 3M Peltor X-serien. En ny standard. for design, komfort. og beskyttelse. The Power to Protect Your World. 3M avd. Verneprodukter 3M Peltor X-serien En ny standard for design, komfort og beskyttelse The Power to Protect Your World. 2353.indd 1 SM 2/8/13 12:01 PM Vårt viktigste mål er å bidra til å redusere

Detaljer

3M Vernebriller. www.3m.com/no/verneprodukter VERNEBRILLER

3M Vernebriller. www.3m.com/no/verneprodukter VERNEBRILLER 3M Vernebriller 3M Norge A/S Avd. Verneprodukter Pb 100, 2026 Skjetten Tel: 06384, Faks: 63 84 17 88 www.3m.com/no/verneprodukter www.3m.com/no/verneprodukter Innhold Innledning 2 3Ms Vernebriller 3-4

Detaljer

KRAV. Sidestivhet Elektrisk isolasjon 440 VAC Smeltet metall Lav tempratur

KRAV. Sidestivhet Elektrisk isolasjon 440 VAC Smeltet metall Lav tempratur -normer EUROPEISKE NORMER EN 397 Vernehjelm PRODUKSJONSDATO År Måned KRAV Sidestivhet Elektrisk isolasjon 440 VAC Smeltet metall Lav tempratur (A) Stempel for produksjonsmåned. (B) Stempel for produksjonsår.

Detaljer

HØRSELVERN 2013/2014

HØRSELVERN 2013/2014 HØRSELVERN 2013/2014 GJENNOMGANG HØRSELVERN Presentasjon Hei! Hva er støy og hva er lyd Skadelig støy SNR-metoden HML-metoden Vurderingskriterier Ørepropper Bruk og vedlikehold av ørepropper Øreklokker

Detaljer

Euro System. Komplett løsning bestående av Uisolert kabelsko Halogenfri ledning Verktøy. Vi garanterer en god opplevelse! VI SKAPER MERVERDI

Euro System. Komplett løsning bestående av Uisolert kabelsko Halogenfri ledning Verktøy. Vi garanterer en god opplevelse! VI SKAPER MERVERDI Euro System Komplett løsning bestående av Uisolert kabelsko Halogenfri ledning Verktøy Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: firmapost@jfknudtzen.no eller bestilling@jfknudtzen.no Telefon: 66 98 33 50 Telefaks:

Detaljer

HMS PRODUKTER. Kampanjeperiode våren 2012. Prisene er eks. mva og gjelder t.o.m. 30.06.2012. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil.

HMS PRODUKTER. Kampanjeperiode våren 2012. Prisene er eks. mva og gjelder t.o.m. 30.06.2012. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil. HMS PRODUKTER Kampanjeperiode våren 2012 Prisene er eks. mva og gjelder t.o.m. 30.06.2012. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil. 2 890,- VERKSTEDINNREDNINGER Verktøyskap/ låsbart med 4 hyller Art.

Detaljer

Lett å skade - lett å beskytte

Lett å skade - lett å beskytte Lett å skade - lett å beskytte Du har bare to En av fem sanser. To ører for et helt liv. Ett skadet øre kan ikke repareres. Støy på arbeidsplassen er den vanligste årsaken til hørselsskader. Daglig eksponering

Detaljer

Fleksible kobberledere

Fleksible kobberledere Fleksible kobberledere Bestående av fleksible Kobberslisser Kobberfletter Silikon kobberledninger Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: firmapost@jfknudtzen.no eller bestilling@jfknudtzen.no Telefon: 66 98

Detaljer

Mye skal man høre. Støy og risiko. Øret. Lyd. Her er noen eksempler på støykilder og frekvens

Mye skal man høre. Støy og risiko. Øret. Lyd. Her er noen eksempler på støykilder og frekvens Støy og risiko Hørselen er en av våre viktigste sanser, men det er sjelden vi tenker over hvilket fantastisk sanseorgan vårt øre er. Å kommunisere med våre venner, lytte til vår favorittmusikk eller oppleve

Detaljer

Vernebriller/hjelmer VERNEBRILLER KOMBI SVEISEBRILLE VERNEBRILLER ANSIKTSKJERM VERNEBRILLER VERNEBRILLER

Vernebriller/hjelmer VERNEBRILLER KOMBI SVEISEBRILLE VERNEBRILLER ANSIKTSKJERM VERNEBRILLER VERNEBRILLER Vernebriller/hjelmer Tøffe vernebriller med gulfarget laminert glass KOMBI SVEISEBRILLE Kombinert gassveisebrille og slipebrille. Innfatning med 6 ventiler sørger for god ventilasjon. Den oppslagbare delen

Detaljer

3M Littmann Stetoskop

3M Littmann Stetoskop Stetoskop 2005 For store og små hjerter www.3m.com/no/littmann Helse Stetoskop Navnet Littmann er din garanti for uovertruffen kvalitet. Stetoskopene er verdenskjent for suveren akustikk, høy kvalitet

Detaljer

Filtrerende halvmasker 3M 8000 serien støvmasker:

Filtrerende halvmasker 3M 8000 serien støvmasker: Støvmasker Filtrerende halvmasker 3M 8000 serien støvmasker: Vedlikeholdsfrie masker mot støv og andre partikler. De er lette, hygieniske og gir en effektiv og komfortabel beskyttelse. Samtidig gir de

Detaljer

Nye forskrifter. Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning

Nye forskrifter. Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Nye forskrifter Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning En oversikt over relevante paragrafer i den nye forskriften relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Forskriften

Detaljer

2490,- RIktig råd kan være forskjellen på en bra dag og en dårlig dag Nå har våre beste rådgivere plukket ut sine beste anbefalinger

2490,- RIktig råd kan være forskjellen på en bra dag og en dårlig dag Nå har våre beste rådgivere plukket ut sine beste anbefalinger RIktig råd kan være forskjellen på en bra dag og en dårlig dag Nå har våre beste rådgivere plukket ut sine beste anbefalinger Fallsikringspakke CRESTO AC2 Fallsikringspakke tilpasset arbeid på f.eks. tak

Detaljer

Sammendrag. Internt notat. Til: Kirsten O. Lade Frå: Bedriftshelsetenesta Dato: 27.6.2013 Kopi: Verneombud

Sammendrag. Internt notat. Til: Kirsten O. Lade Frå: Bedriftshelsetenesta Dato: 27.6.2013 Kopi: Verneombud Internt notat Til: Kirsten O. Lade Frå: Bedriftshelsetenesta Dato: 27.6.2013 Kopi: Verneombud Emne: Vurdering av støyforhold ved ambulanseflyet Sammendrag Bedriftshelsetjenesten i Helse Møre og Romsdal

Detaljer

Kampanje på pressverktøy

Kampanje på pressverktøy Kampanje på pressverktøy Euro Serien Kabelsko Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: firmapost@jfknudtzen.no eller bestilling@jfknudtzen.no Telefon: 66 98 33 50 Telefaks: 66 98 09 55 Vi garanterer en god opplevelse!

Detaljer

Verneutstyr VERNEBRILLER/HJELMER. 536 www.sm-produkter.no

Verneutstyr VERNEBRILLER/HJELMER. 536 www.sm-produkter.no VERNEUTSTYR VERNEBRILLER/HJELMER VERNEBRILLER Moderne vernebriller med farget glass KOMBI SVEISEBRILLE Kombinert gassveisebrille og slipebrille. Innfatning med 6 ventiler sørger for god ventilasjon. Den

Detaljer

Hjelm og annet hodevern

Hjelm og annet hodevern Hjelm og annet hodevern Personlig verneutstyr som hodevern (hjelm eller annen hodebeskyttelse) skal alltid brukes når det ikke er mulig å verne arbeidstakerens sikkerhet, helse og velferd på andre måter.

Detaljer

3M Hørselvern. hvis du er utsatt for støy under arbeid og hobby. www.3m.com/no/verneprodukter HØRSELVERN

3M Hørselvern. hvis du er utsatt for støy under arbeid og hobby. www.3m.com/no/verneprodukter HØRSELVERN 3M Hørselvern hvis du er utsatt for støy under arbeid og hobby www.3m.com/no/verneprodukter 3M Norge A/S Avd. Verneprodukter Postboks 100, 2026 Skjetten Tel: 06384, Faks: 63 84 17 88 www.3m.com/no/verneprodukter

Detaljer

Ulike støypropper Ulike støybilder Ulike kundeønsker

Ulike støypropper Ulike støybilder Ulike kundeønsker Støypropper Ulike støypropper Ulike støybilder Ulike kundeønsker Tilpassende støypropper etter dine behov og ønsker Spesialstøpte propper Her er en kort presentasjon om hver enkelt propp, du kan lese mer

Detaljer

Kabelbeskyttelse. Flettet strømpe. Beskytter mot mekanisk påkjenning. Vi garanterer en god opplevelse! VI SKAPER MERVERDI

Kabelbeskyttelse. Flettet strømpe. Beskytter mot mekanisk påkjenning. Vi garanterer en god opplevelse! VI SKAPER MERVERDI Flettet strømpe Kabelbeskyttelse Beskytter mot mekanisk påkjenning Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: firmapost@jfknudtzen.no eller bestilling@jfknudtzen.no Telefon: 66 98 33 50 Telefaks: 66 98 09 55 Vi

Detaljer

HODEVERN. Symbolforklaring:

HODEVERN. Symbolforklaring: HODEVERN Generelt Hjelm skal alltid brukes i situasjoner hvor det foreligger risiko for fallende gjenstander. Det samme gjelder for arbeidssituasjoner hvor det er fare for klemming, varmestråling, eller

Detaljer

3M Automotive Aftermarket Division. Nyheter høsten 2013. 3M 2012. All Rights Reserved.

3M Automotive Aftermarket Division. Nyheter høsten 2013. 3M 2012. All Rights Reserved. Nyheter høsten 2013 3M 2012. All Rights Reserved. Agenda 260L+ 216U 15 hull 28729 Bakplate Hookit Purple+ Rondeller og Ark oppgradering Sikkert arbeid er en trygg forretning Peltor Alert Facelift Peltor

Detaljer

3M Verneprodukter. 3M Hel- og halvmasker. Ta helsen din på alvor. God kvalitet. og høy. komfort

3M Verneprodukter. 3M Hel- og halvmasker. Ta helsen din på alvor. God kvalitet. og høy. komfort 3M Verneprodukter 3M Hel- og halvmasker Ta helsen din på alvor God kvalitet og høy komfort Hel- og halv masker fra 3M Forutsetningen for å velge riktig type åndedrettsvern, er å vite hva slags farer som

Detaljer

DYPDYKK MED LEXOW! DET FINNES EN DAGLIG GRENSE FOR HVA ØRET TÅLER KUNNSKAP OG KOMPETANSE. Alvorlige helseskader. Støy utenfor arbeidsplassen

DYPDYKK MED LEXOW! DET FINNES EN DAGLIG GRENSE FOR HVA ØRET TÅLER KUNNSKAP OG KOMPETANSE. Alvorlige helseskader. Støy utenfor arbeidsplassen HØRSELSVERN Produktsjefen uttaler seg: «Øret er det av våre organer som er mest utsatt for uhelbredelig skade. Hørselsskader utvikler seg gjerne langsomt slik at man dessverre først legger merke til skaden

Detaljer

Honeywell Adaptec TM. Honeywell. Ett design. Tre størrelser. Individuelt tilpasset form og effekt. SPERIAN ER NÅ HoNEywEll

Honeywell Adaptec TM. Honeywell. Ett design. Tre størrelser. Individuelt tilpasset form og effekt. SPERIAN ER NÅ HoNEywEll Honeywell Adaptec TM Honeywell Ett design. Tre størrelser. Individuelt tilpasset form og effekt. SPERIAN ER NÅ HoNEywEll Honeywell Smal Standard Bred Justerbar nesebro sentrerer øynene i glasset, slik

Detaljer

Sikkerhet. Personlig verneutstyr Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Sikkerhet. Personlig verneutstyr Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Sikkerhet Personlig verneutstyr, 3 Innhold INNHOLD... 3 VERN MOT OPPTAK GJENNOM ÅNDEDRETTET... 4 FILTRERENDE ÅNDEDRETTSVERN... 4 LUFTFORSYNT ÅNDEDRETTSVERN... 4 VALG AV FILTER TIL ÅNDEDRETTSVERNET... 4

Detaljer

Personlig beskyttelse ved dekontaminering

Personlig beskyttelse ved dekontaminering Personlig beskyttelse ved dekontaminering Linda Ashurst Grunnkurs i dekontamingering 05.11.15 Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering Personlig beskyttelse overordnede Regelverk Arbeidsmiljøloven,

Detaljer

Hørselvern. Det beste utvalg av støy og musikk propper MEDUS AS

Hørselvern. Det beste utvalg av støy og musikk propper MEDUS AS Hørselvern Det beste utvalg av støy og musikk propper MEDUS AS Propper Du må beskytte hørselen og ha et godt liv UNNGÅ HØRSELSKADER Mennesker som har pådratt seg tinnitus eller nedsatt hørsel som følge

Detaljer

Utstyr og tekniske hjelpemidler. Personlig verneutstyr Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Utstyr og tekniske hjelpemidler. Personlig verneutstyr Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Utstyr og tekniske hjelpemidler Personlig verneutstyr, Utstyr og tekniske hjelpemidler - personlig verneutstyr 3 Innhold INNHOLD... 3 VERN MOT OPPTAK GJENNOM ÅNDEDRETTET... 4 FILTRERENDE ÅNDEDRETTSVERN...

Detaljer

Beta 90 FreshAir sveisemaske

Beta 90 FreshAir sveisemaske Beta 90 FreshAir sveisemaske Hvorfor kjøpe Beskyttelse ved arbeid med lysbuesveising/plasmaskjæring/ buemeisling/sliping Tilfører trygg, ren og kjølig friskluft Design med overtrykk som gjør det lett å

Detaljer

Tiltak Hørselsvern. Øret. St.Olav 4. feb 2010. Odd Kr. Ø. Pettersen Forskningsjef SINTEF IKT Professor II NTNU IKT IKT

Tiltak Hørselsvern. Øret. St.Olav 4. feb 2010. Odd Kr. Ø. Pettersen Forskningsjef SINTEF IKT Professor II NTNU IKT IKT Tiltak Hørselsvern St.Olav 4. feb Odd Kr. Ø. Pettersen Forskningsjef SINTEF Professor II NTNU 1 Øret 2 1 Dype propper gir god dempning ( DI foam til høyre, tatt fra Limits to att. av Berger) 3 Dempingen

Detaljer

Uisolert kabelsko og verktøy

Uisolert kabelsko og verktøy Uisolert kabelsko og verktøy Euro Serien Kabelsko Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: firmapost@jfknudtzen.no eller bestilling@jfknudtzen.no Telefon: 66 98 33 50 Telefaks: 66 98 09 55 Vi garanterer en god

Detaljer

Støy og hørsel. En kort beskrivelse av støy og støykilder. Hvorfor unngå disse?

Støy og hørsel. En kort beskrivelse av støy og støykilder. Hvorfor unngå disse? Støy og hørsel 4 En kort beskrivelse av støy og støykilder. Hvorfor unngå disse? Denne brosjyren er nummer 4 i en serie fra Widex om hørsel og høreapparater. Hva er støy? I vårt samfunn blir vi stadig

Detaljer

Godkjent av:

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.4.1.2.3 Sjekkliste varmt arbeid Utgave: 0.01 Skrevet av: Kathrine Kristoffersen, BHT Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Dok.type: [] Sidenr: 1 av 11 Dato: Rom/rom nr.: Leder:

Detaljer

QUIETPRO QP100Ex. Connect and protect

QUIETPRO QP100Ex. Connect and protect QUIETPRO QP100Ex Intelligent hørselsvernog kommunikasjonssystem Connect and protect Connect and protect : Livsviktig kommunikasjon og intelligent, verifiserbart hørselsvern For personer som jobber i svært

Detaljer

3M Verneprodukter For næringsmiddelindustrien. Ta helsen. din på alvor. www.3m.no/vern

3M Verneprodukter For næringsmiddelindustrien. Ta helsen. din på alvor. www.3m.no/vern 3M Verneprodukter For næringsmiddelindustrien Ta helsen din på alvor www.3m.no/vern 3Ms løsninger for personlig beskyttelse 3M er der for deg med løsninger for dine tøffe utfordringer i løsninger som gir

Detaljer

Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen.

Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen. Side 1 av 6 Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen. DATO: FOR-2006-04-26-456 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2006 hefte 6 IKRAFTTREDELSE: 2006-05-02 ENDRER:

Detaljer

STAVANGER Aak AS Verksgata 54 4013 Stavanger Tlf.: +47 71 22 71 00

STAVANGER Aak AS Verksgata 54 4013 Stavanger Tlf.: +47 71 22 71 00 Arbeid i høyden Bakgrunn og regelverk for arbeid i høyden Bakgrunn, Fall er hyppigste årsak til uhell Fall til lavere nivå står for de fleste dødsulykker i arbeidslivet, både i Norge og internasjonalt

Detaljer

Zekler designer og utvikler personlig verneutstyr for å kunne beskytte deg når du er på jobben. Ta vare på DIN HELSE!

Zekler designer og utvikler personlig verneutstyr for å kunne beskytte deg når du er på jobben. Ta vare på DIN HELSE! alle ønsker best mulig hørsel i alderdommen. Det påstår vi uten å ha vitenskapelige undersøkelser å bygge på. Dessuten tør vi påstå at de fleste ønsker både godt syn og god helse uansett om de er 20 eller

Detaljer

3M Avd. Verneprodukter. 3M Vernedresser. Utviklet for Beskyttelse med tanke på. Komfort. Riktig beskyttelse - med god komfort

3M Avd. Verneprodukter. 3M Vernedresser. Utviklet for Beskyttelse med tanke på. Komfort. Riktig beskyttelse - med god komfort 3M Avd. Verneprodukter 3M Vernedresser Utviklet for Beskyttelse med tanke på Komfort Riktig - med god komfort 1 Pustende CE kategori III Vernedresser materiale 3M Vernedress 4515 Rimelig mot farlige partikler

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for virksomheter der arbeidstakere kan bli utsatt for støy i forbindelse med arbeidet.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for virksomheter der arbeidstakere kan bli utsatt for støy i forbindelse med arbeidet. Vår saksbehandler Siri Koller Tufte Frode Vatne, tlf 22 95 70 75 Til NOTAT - X Deres dato Kopi til Deres referanse 1 av 5 Klassering Lnr 315.5 88883/2005 FORSLAG TIL NY STØYFORSKRIFT Forslag til ny forskrift

Detaljer

Kompakt helmaske som er konstruert for enkel tilpasning til alle

Kompakt helmaske som er konstruert for enkel tilpasning til alle Kompakt helmaske som er konstruert for enkel tilpasning til alle AirFit F20 har en innovativ InfinitySeal silikonpute som er testet og har dokumentert funksjon opp til de høyeste behandlingstrykk. Masken

Detaljer

ÅNDEDRETTSVERN. 3M Åndedrettsvern. - filtrerende halvmasker, hel- og halvmasker med utskiftbare filtre. www. 3M.com/no/verneprodukter

ÅNDEDRETTSVERN. 3M Åndedrettsvern. - filtrerende halvmasker, hel- og halvmasker med utskiftbare filtre. www. 3M.com/no/verneprodukter ÅNDEDRETTSVERN 3M Åndedrettsvern - filtrerende halvmasker, hel- og halvmasker med utskiftbare filtre www. 3M.com/no/verneprodukter Innhold Innledning 3 Typer av åndedrettsvern og filtre 4 3M 8000-serien

Detaljer

Trådløs Hi-Fi-nytelse. Uansett hvor du er.

Trådløs Hi-Fi-nytelse. Uansett hvor du er. Hefte før salg for Norge () Philips Trådløse Bluetooth -hodetelefoner Lyd med høy oppløsning Hodetelefoner Deluxe-puter med mykt skum NFC M2BTBK/00 Trådløs Hi-Fi-nytelse. Uansett hvor du er. Enten du er

Detaljer

Tiltak Hørselsvern. St.Olav 16. juni 2010. Odd Kr. Ø. Pettersen Forskningsjef SINTEF IKT Professor II NTNU

Tiltak Hørselsvern. St.Olav 16. juni 2010. Odd Kr. Ø. Pettersen Forskningsjef SINTEF IKT Professor II NTNU Tiltak Hørselsvern St.Olav 16. juni 2010 Odd Kr. Ø. Pettersen Forskningsjef SINTEF IKT Professor II NTNU IKT Midt-Norsk forum for arbeidsmedisinere. StOlav 16. juni 2010. 1 Øret (Figur fra Acoustic Noise

Detaljer

Arbeidsmiljø. Vi skal trives i hverdagen

Arbeidsmiljø. Vi skal trives i hverdagen Arbeidsmiljø Vi skal trives i hverdagen Arbeidsmiljøloven skal sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske

Detaljer

Stiger fra Werner P R E S E N T E R E R

Stiger fra Werner P R E S E N T E R E R Stiger fra Werner GLASSFIBER OM Glassfiber er fremtiden for stiger! Stiger produsert i glassfiber har mange fordeler. Hovedargumentene er at de er meget stabile og ekstremt robuste. Werner glassfiber stiger

Detaljer

HØR HER. Grenseverdier

HØR HER. Grenseverdier HØR HER Støy kan forårsake uhelbredelige hørselskader, men også ha en rekke negative helseeffekter i form av påvirkning av hjerte og karsystemet, høyere blodtrykk, muskelspenn inger og stress. I Norge

Detaljer

HEROS. Brannhjelm sertifisert etter EN 443:2008. Høyeste beskyttelsesnivå Sikkerhet og komfort for alle situasjoner

HEROS. Brannhjelm sertifisert etter EN 443:2008. Høyeste beskyttelsesnivå Sikkerhet og komfort for alle situasjoner HEROS Brannhjelm sertifisert etter EN 443:2008 Høyeste beskyttelsesnivå Sikkerhet og komfort for alle situasjoner Rosenbauer hjelmserie Rosenbauer har mer enn 20 års erfaring med beskyttende hjelmer. Flere

Detaljer

Grenseverdier for kjemisk eksponering

Grenseverdier for kjemisk eksponering Grenseverdier for kjemisk eksponering Regelverket fastsetter grenser for hvor stor eksponeringer for kjemikalier på arbeidsplassen kan være. Grenseverdier for de enkelte kjemikaler angir maksimumsverdi

Detaljer

Roger TM. på jobb. Fokuser på det som sies, ikke på å høre

Roger TM. på jobb. Fokuser på det som sies, ikke på å høre Roger TM på jobb Fokuser på det som sies, ikke på å høre Kommuniser, delta, bidra Den moderne arbeidsplassen kan være et utfordrende lyttemiljø. Det er også et sted der vellykket kommunikasjon er vesentlig.

Detaljer

Spesialstøpte propper. Her er en kort presentasjon om hver enkelt propp, du kan lese mer utdypende om hver enkelt på de neste sidene.

Spesialstøpte propper. Her er en kort presentasjon om hver enkelt propp, du kan lese mer utdypende om hver enkelt på de neste sidene. Støypropper Tilpassende støypropper etter dine behov og ønsker Spesialstøpte propper Her er en kort presentasjon om hver enkelt propp, du kan lese mer utdypende om hver enkelt på de neste sidene. Alle

Detaljer

ANLEGGSDAGENE 2014. Arbeidstilsynets krav til støvhåndtering ved bergboring. Sjefingeniør Tone Hegghammer. Arbeidstilsynet 27.01.

ANLEGGSDAGENE 2014. Arbeidstilsynets krav til støvhåndtering ved bergboring. Sjefingeniør Tone Hegghammer. Arbeidstilsynet 27.01. ANLEGGSDAGENE 2014 s krav til støvhåndtering ved bergboring Sjefingeniør Tone Hegghammer 27.01.20142 Støvhandtering i anleggsbransjen Aktuelle spørsmål: Hva er problemet? Hvor stort er problemet og hva

Detaljer

Dører fra WIŚNIOWSKI

Dører fra WIŚNIOWSKI Dører fra WIŚNIOWSKI Velkommen til WIŚNIOWSKIs verden av dører WIŚNIOWSKI er laget med lidenskap i 25 år. Merkevaren er oppkalt etter grunnleggeren og eieren Andrzej Wiśniowski. Hans drøm om funksjonelle,

Detaljer

Velkommen til verdenen til WIŚNIOWSKI-gjerder

Velkommen til verdenen til WIŚNIOWSKI-gjerder Boliggjerder Velkommen til verdenen til WIŚNIOWSKI-gjerder WIŚNIOWSKI er laget med lidenskap i 25 år. Merkevaren er oppkalt etter grunnleggeren og eieren Andrzej Wiśniowski. Hans drøm om funksjonelle,

Detaljer

Kabelføringsmateriell

Kabelføringsmateriell Kabelføringsmateriell Bestående av Spiralslanger Slissede kanaler Fleksible kanaler Festemateriell Merking Verktøy Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: firmapost@jfknudtzen.no eller bestilling@jfknudtzen.no

Detaljer

Utstyr og tekniske hjelpemidler. Personlig verneutstyr Elizabeth Ravn, Direktoratet for arbeidstilsynet

Utstyr og tekniske hjelpemidler. Personlig verneutstyr Elizabeth Ravn, Direktoratet for arbeidstilsynet Utstyr og tekniske hjelpemidler Personlig verneutstyr, 2005 1 Utstyr og tekniske hjelpemidler - personlig verneutstyr Innhold KJEMISK HELSEFARE... 2 ORGANISKE LØSEMIDLER... 2 BIOLOGISKE FAKTORER... 3 VERN

Detaljer

3M Avdelning Peltor Communications Kommunikasjonsløsninger. Ta helsen din på alvor! Kommunikasjons. løsninger

3M Avdelning Peltor Communications Kommunikasjonsløsninger. Ta helsen din på alvor! Kommunikasjons. løsninger 3M Avdelning Peltor Communications Kommunikasjonsløsninger Ta helsen din på alvor! Kommunikasjons løsninger Innledning Ta helsen din på alvor 3M, verdenslederen innen sikkerhets- og beskyttelsesutstyr,

Detaljer

Namsos Audiosenter AS Postboks 504, Sentrum, 7801 Namsos

Namsos Audiosenter AS Postboks 504, Sentrum, 7801 Namsos KOPI.Audiobrosj_Layout 1 18.02.10 09.59 Page 1 Namsos Audiosenter AS Postboks 504, Sentrum, 7801 Namsos Våt Drøm Reklamebyrå AS - Namsos-. www.vatdrom.no Foto ScanPixCreative, Våt Drøm, Produktbilder:

Detaljer

Oljeklær. Personalutstyr

Oljeklær. Personalutstyr Oljeklær Forklé hvit eller grønt Forklé med riktig passform. Mykt, lett og slitesterkt PVC-belagt polyester. Dobbelt forstykke gir plagget ekstra styrke og forlenget levetid. God motstandsdyktighet mot

Detaljer

3M Elektroder. Følg livets rytme. Helse. 3M Red Dot Elektroder - 3M Diatermiplater

3M Elektroder. Følg livets rytme. Helse. 3M Red Dot Elektroder - 3M Diatermiplater 3M Elektroder 3M Red Dot Elektroder - 3M Diatermiplater Følg livets rytme Helse 3M Elektroder Vårt ønske er å tilby gode løsninger som svarer til helsepersonells behov, og samtidig sørge for at pasienten

Detaljer

SecureEar. Bruksanvisning

SecureEar. Bruksanvisning SecureEar Bruksanvisning Gratulerer med ditt nye SecureEar hørselvern. SecureEar beskytter automatisk mot høye lyder, men lar deg samtidig føre en samtale eller høre svakere lyder, f.eks. fra dyr eller

Detaljer

SNICKERS SOMMERPAKKER

SNICKERS SOMMERPAKKER Med Snickers Workwear får du revolusjonerende design med fantastisk funksjon. Alle våre plagg er utviklet og testet i samarbeid med ekte håndverkere. KAMPANJE! Alt du trenger til sesongen enkelt og prisgunstig!

Detaljer

Ledninger. xverktøy. Halogenfri RQ90 og HFIX 750V. Vi gjør det enklere. Godkjenninger Tekst. Tekst. Beskrivelse. L d1 d3 a Pakn. Enhet Varenr. Varenr.

Ledninger. xverktøy. Halogenfri RQ90 og HFIX 750V. Vi gjør det enklere. Godkjenninger Tekst. Tekst. Beskrivelse. L d1 d3 a Pakn. Enhet Varenr. Varenr. xverktøy - Weidmüller Tekniske Ledninger Data Godkjenninger Tekst Tekst Beskrivelse L d1 d3 a Pakn. Enhet Varenr. Varenr. Halogenfri RQ90 og HFIX 750V mm mm mm mm str. AG Klemområde (mm) GL (mm) H (mm)

Detaljer

HEROS-titan. Sterkere enn enhver innsats. Den nye generasjon HEROS brannhjelm. Lettere. Sikrere. Mer komfortabel.

HEROS-titan. Sterkere enn enhver innsats. Den nye generasjon HEROS brannhjelm. Lettere. Sikrere. Mer komfortabel. HEROS-titan Sterkere enn enhver innsats. Den nye generasjon HEROS brannhjelm. Lettere. Sikrere. Mer komfortabel. Rosenbauer HEROS-titan HEROS-titan Rosenbauer Sterkere enn enhver innsats. 3 Rosenbauer

Detaljer

1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 MÅLSETTING... 3 2 OM MÅLINGENE... 4

1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 MÅLSETTING... 3 2 OM MÅLINGENE... 4 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 MÅLSETTING... 3 2 OM MÅLINGENE... 4 2.1 GENERELT... 4 2.2 MÅLESTANDARD... 4 2.3 MÅLEPROSEDYRE... 4 2.3.1 Oppsett... 4 2.3.2 Målerekkefølge...

Detaljer

3M Kirurgiske munnbind, åndedrettsvern og øyebeskyttelse Kompromissløs beskyttelse for dagens helsepersonell.

3M Kirurgiske munnbind, åndedrettsvern og øyebeskyttelse Kompromissløs beskyttelse for dagens helsepersonell. 3M Kirurgiske munnbind, åndedrettsvern og øyebeskyttelse Kompromissløs beskyttelse for dagens helsepersonell. bedre beskyttelse ved aktiv forebygging 3M Kirurgiske munnbind Når brukerkomfort og pasientbeskyttelse

Detaljer

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Kapittel II. Bruk av bedriftshelsetjenesten 4. Arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Kompakt nesemaske som er konstruert for enkel tilpasning til alle.

Kompakt nesemaske som er konstruert for enkel tilpasning til alle. Kompakt nesemaske som er konstruert for enkel tilpasning til alle. Ingen ansikter er like, men vår nye AirFit N20 kan enkelt tilpasses et stort utvalg pasienter. Denne kompakte nesemasken gir pasientene

Detaljer

Opplæring i korrekt bruk og tilpasning av ørepropper

Opplæring i korrekt bruk og tilpasning av ørepropper Opplæring i korrekt bruk og tilpasning av ørepropper Innledning Støy er en den vanligste innrapporterte arbeidsbetingede skaden og utgjør et alvorlig problem for de som blir rammet. Hver dag bruker tusenvis

Detaljer

Bedre sammen. Hør livet fra begge sider

Bedre sammen. Hør livet fra begge sider Bedre sammen Hør livet fra begge sider Livet skal ikke behøve å velge side Det å ikke ha brukbar hørsel på det ene øret kan være vanskelig og kan hindre deg fra å ta ordentlig del i livet. Begrensninger

Detaljer

by HEAR NORDIC Formstøpte hørselvern for alle

by HEAR NORDIC Formstøpte hørselvern for alle by HEAR NORDIC Formstøpte hørselvern for alle 2 by HEAR NORDIC ÅRS GARANTI PRODUKT, PASSFORM & FUNKSJON Formstøpte hørselvern for en bedre arbeidsdag og fritid I dag er annenhver person daglig utsatt for

Detaljer

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften, 2 Innhold ARBEIDSTILSYNET... 3 LOV OM ARBEIDSMILJØ, ARBEIDSTID OG STILLINGSVERN MV. (ARBEIDSMILJØLOVEN)... 3 4-5. Særlig

Detaljer

HEROS-titan. Sterkere enn enhver innsats. Den nye generasjon HEROS brannhjelm. Lettere. Sikrere. Mer komfortabel.

HEROS-titan. Sterkere enn enhver innsats. Den nye generasjon HEROS brannhjelm. Lettere. Sikrere. Mer komfortabel. HEROS-titan Sterkere enn enhver innsats. Den nye generasjon HEROS brannhjelm. Lettere. Sikrere. Mer komfortabel. Rosenbauer HEROS-titan HEROS-titan Rosenbauer Sterkere enn enhver innsats. 3 Rosenbauer

Detaljer

Bosch-tilbehør 11/12 Arbeidssikkerhet Oversikt 789. Arbeidssikkerhet. Glem ikke at profesjonelle også må tenke på egen sikkerhet!

Bosch-tilbehør 11/12 Arbeidssikkerhet Oversikt 789. Arbeidssikkerhet. Glem ikke at profesjonelle også må tenke på egen sikkerhet! Bosch-tilbehør 11/12 Arbeidssikkerhet Oversikt 789 Arbeidssikkerhet Glem ikke at profesjonelle også må tenke på egen sikkerhet! Bosch-kvalitet kommer til uttrykk også gjennom det komplette tilbehørsprogrammet

Detaljer

kampanje ARBEIDSKLÆR og VERNEUTSTYR Tilbudet gjelder Juni 2013 - alle priser er ekskl. mva og frakt

kampanje ARBEIDSKLÆR og VERNEUTSTYR Tilbudet gjelder Juni 2013 - alle priser er ekskl. mva og frakt kampanje Tilbudet gjelder Juni 2013 - alle priser er ekskl. mva og frakt ARBEIDSKLÆR og PERSONLIG VERNEUTSTYR arbeidstøy Jakke PoCo 43894-128 Skjult glidelås i front. Brystlommer med mobillomme og klaff.

Detaljer

På topp når det gjelder hastighet Det nye børsteprogrammet

På topp når det gjelder hastighet Det nye børsteprogrammet På topp når det gjelder hastighet Det nye børsteprograet NYHET! Løsninger for alle bruksområder. Passer til alle bormaskiner og vinkelslipere. 2 Stålbørster Oversikt Metall Inox Produkt Type Børste Stålbørster

Detaljer

Vedlegg A Kravspesifikasjon. Åndedrettsvern mot branngasser DL

Vedlegg A Kravspesifikasjon. Åndedrettsvern mot branngasser DL Vedlegg A Kravspesifikasjon Åndedrettsvern mot branngasser DL 201400142 INNHOLD 1 KRAVSPESIFIKASJON...3 1.1 GENERELT OM ANSKAFFELSEN...3 1.2 ANSKAFFELSEN BESTÅR AV FØLGENDE DELOMRÅDER (BRUKES KUN DERSOM

Detaljer

ASICS DYNAMIC FIT COLLECTION AW16

ASICS DYNAMIC FIT COLLECTION AW16 ASICS DYNAMIC FIT COLLECTION AW16 MEN SEAMLESS LS CREW Overdelen med perfekt passform Test grensene dine med denne sømløse overdelen som gjør at du orker å ta i litt ekstra, litt lenger. Den irriterer

Detaljer

MIC-serie 500 Robust, utendørs pan-tilt-zoom-kamera

MIC-serie 500 Robust, utendørs pan-tilt-zoom-kamera MIC-serie 500 Robust, utendørs pan-tilt-zoom-kamera 2 MIC-serie 500 Setter standarden innen overvåking ff Attraktiv, kompakt utforming for diskret integrering i urbane miljøer ff Robust, vandalsikker konstruksjon

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer

Møte med bedriftshelsetjenesten. Foredrag av Kenneth Wangen

Møte med bedriftshelsetjenesten. Foredrag av Kenneth Wangen Møte med bedriftshelsetjenesten Foredrag av Kenneth Wangen Kenneth Wangen Utrykningsleder/Brannmester Røykdykkerleder Høreapparatbruker og «Dævvhørt» Hva er støy? Støy er definert som uønsket lyd, og disse

Detaljer

Nye HMS forskrifter 01.01.2013. Åpent møte 2012, Hermod Pettersen

Nye HMS forskrifter 01.01.2013. Åpent møte 2012, Hermod Pettersen Nye HMS forskrifter 01.01.2013 Regelforenklingsprosjektet Utgangspunkt 99s 24s 52s 55s 27s 17s Arbeidstilsynet Midt Norge 2012 Målet Arbeidstilsynet og partene i arbeidslivet har gjennomgått HMSforskriftene

Detaljer

Alarmen er slått av. Easy Series-alarmsystem Sikkerhet på en enkel måte nå med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk

Alarmen er slått av. Easy Series-alarmsystem Sikkerhet på en enkel måte nå med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk Alarmen er slått av Easy Series-alarmsystem Sikkerhet på en enkel måte nå med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk Sikkerhet kommer først Du vil selvfølgelig beskytte boligen og bedriften din på

Detaljer

Dorma Håndseder BRC-H

Dorma Håndseder BRC-H Brukerveiledning, vedlikeholdsog monteringsanvisning Dorma Håndseder BRC-H Håndsender BRC-H Art.nr.: 2200015 Innholdsfortegnelse 1 Info om informasjonen i denne veiledningen 3 2 Fare 3 3 Dette kan senderen

Detaljer

Molift RgoSling. Innebygd ergonomi for komfortable løft

Molift RgoSling. Innebygd ergonomi for komfortable løft Molift RgoSling Innebygd ergonomi for komfortable løft Molift RgoSling Innebygd ergonomi for komfortable løft Maksimal komfort Alle våre seil er konstruert for å fordele vekt og trykk jevnt, for maksimal

Detaljer

Rapport: Individuell opplæring i og tilpasning av ørepropper

Rapport: Individuell opplæring i og tilpasning av ørepropper Rapport: Individuell opplæring i og tilpasning av ørepropper Februar 2012 Beyond expectations Bakgrunn Støy er for mange yrkesgrupper og disipliner en stor utfordring i arbeidshverdagen. For å beskytte

Detaljer

luftporter varmestrålere varmluftsvifter konvektorer Skap komfort og forleng utesesongen Uteserveringer

luftporter varmestrålere varmluftsvifter konvektorer Skap komfort og forleng utesesongen Uteserveringer Skap komfort og forleng utesesongen Uteserveringer Skap komfort og forleng utesesongen Uteserveringer luftporter varmestrålere varmluftsvifter konvektorer Hva er strålevarme? Fricos varmestrålere varmer

Detaljer

FACE_8PP_BRO_NOR 31/8/06 13:05 Page 1 INTERCHANGE 900 ANSIKTSBESKYTTELSE

FACE_8PP_BRO_NOR 31/8/06 13:05 Page 1 INTERCHANGE 900 ANSIKTSBESKYTTELSE FACE_8PP_BRO_NOR 31/8/06 13:05 Page 1 INTERCHANGE 900 ANSIKTSBESKYTTELSE FACE_8PP_BRO_NOR 31/8/06 13:05 Page 2 INTERCHANGE 900 ANSIKTSBESKYTTELSE Interchange 900 er en omfattende serie hode- og hjelmmonterte

Detaljer

La samtalen begynne.

La samtalen begynne. La samtalen begynne. Restaurant? Forsamlinger? Bilkjøring? Ikke noe problem. Demper støy. Bevarer tale. Støy er ikke noe problem med den nye S Series iq. Først eliminerte vi feedback. Med S Series iq har

Detaljer

MRK. Hjelmer som er utsatt for kraftige støt eller fått sprekker skal umiddelbart byttes ut.

MRK. Hjelmer som er utsatt for kraftige støt eller fått sprekker skal umiddelbart byttes ut. Hodevern Vernehjelm skal alltid brukes i situasjoner hvor det foreligger risiko for fallende gjenstander. Gjelder også for situasjoner hvor det er fare for klemming, varmestråling eller sprut for smeltet

Detaljer