Dräger Safety Norge AS er ISO 9001, ISO og OHSAS sertifisert.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dräger Safety Norge AS er ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001 sertifisert."

Transkript

1 Dräger kurskatalog 2015

2 2 Vår historie: Siden 1889 har Dräger stått for "Teknologi for livet". I løpet av denne tiden har en kontinuerlig innovasjons ånd gjort at vår familiedrevne bedrift har utviklet seg fra en oppfinners verksted til en internasjonal leder i feltene medisinsk- og sikkerhetsteknologi. Det er en ånd som fortsetter i dag. Dräger har mer enn ansatte verden over, og er tilstede i 190 land for å kunne effektivt betjene våre kunder rundt om i verden. "Teknologi for livet" betyr mer enn bare å garantere teknisk perfeksjon. Det betyr å ta ansvar for livet til dem som bruker våre produkter og er avhengig av dem. "Teknologi for livet" er både vårt hovedprinsipp og den sentrale utfordringen som inspirerer og motiverer oss. Og vi har utviklet vår bedriftskultur og kjernestyrker deretter. er ISO 9001, ISO og OHSAS sertifisert. 2

3 3 Innholdsfortegnelse Gassdeteksjon 1, Bruk av bærbar gassmåler Side 4 Gassmåling og åndedrettsvern for vann og avløp Side 5 Gassdeteksjon 2, Daglig vedlikehold av Dräger bærbare gassmålere Side 6 Pusteluft utstyr 2, Daglig vedlikehold av Dräger pusteluftutstyr Side 7 Pusteluft utstyr 1, Bruk av Dräger pustluftutstyr Side 8 Arbeid i lukkede rom Side 9 Gasskontrollør / Authorised Gas Tester Side 10 Grunnleggende kjennskap til H2S, OPITO Side 11 Påmeldingsskjema Side 12 Priser Side 13 Betingelse for våre kurs Side 14 Vi har gode kursfasiliteter i både i Stavanger, Bergen og Oslo, så de fleste av våre kurs kan bli arrangert ved disse lokalitetene. Unntaket er kursene Arbeid i lukkede rom og Gasskontrollør, som i sin helhet vil bli avholdt i Stavanger. Ved forespørsel, kan våre kurs kan også bli arrangert ute hos kunde. 3

4 4 Bruk av bærbar gassmåler Kurset tar sikte på å gjøre deltakeren i stand til forstå hvorfor og hvordan man benytter bærbare gassmålingsinstrumenter. KURSINNHOLD Følgende emner vil bli gjennomgått i kurset: Utfordringer med lukkede og trange rom Gjeldende forskrifter og anbefalinger (Forskrift , EN , EN 45544) Brennbare og giftige gasser Farer knyttet til oksygen Kontroll før og etter bruk Sensortyper Praktisk bruk av gassmålere Enkelt vedlikehold Skriftlig test STED I et av Drägers avdelingskontor eller ute hos kunde. VARIGHET 1 dag. KURSBEVIS Deltakeren vil ved gjennomført kurs få utstedt et kursbevis som viser at man har deltatt på gassmålingskurs. ANTALL PLASSER 10 deltakere pr. kurs. KRAV TIL DELTAKERNE Ingen spesielle. Kurset egner seg for alle som benytter bærbar gassmåler i sitt arbeid enten det er sjelden eller ofte. ANBEFALT REPITISJONSINTERVALL Vi anbefaler repetisjonskurs hvert 3. år. 4

5 5 Gassmåling og åndedrettsvern for vann og avløp Kurset tar sikte på å gjøre deltakeren kjent med forskrifter som gjelder for arbeid ved avløpsanlegg, hvordan man utfører en risikovurdering, og hvordan man benytter gassmåler og åndedrettsvern. KURSINNHOLD Følgende emner vil bli gjennomgått i kurset: Gjeldende forskrifter og anbefalinger (Forskrift ,) Risikovurdering / Sikker jobb analyse Utfordringer med lukkede og trange rom Brennbare og giftige gasser Farer knyttet til mangel på oksygen Gassdeteksjon Kontroll før og etter bruk Åndedrettsvern Praktisk bruk av gassmålere og åndedrettsvern Enkelt vedlikehold Skriftlig test STED I et av Drägers avdelingskontor eller ute hos kunde. VARIGHET 1 dag. KURSBEVIS Deltakeren vil ved gjennomført kurs få utstedt et kursbevis som viser at man har deltatt. ANTALL PLASSER 10 pr. kurs. KRAV TIL DELTAKERNE Det er anbefalt å ta med seg egne gassmålere, åndedrettsvern og prosedyre for entring. ANBEFALT REPITISJONSINTERVALL 3 år 5

6 6 Daglig vedlikehold av Dräger bærbare gassmålere Kurset tar sikte på å lære brukere og vedlikeholds personell oppbygging, funksjon, samt daglig vedlikehold * av Drägers bærbare gassmåleinstrumenter. Kurset gjennomføres over to dager og tar for seg de vanligste Dräger instrumentene som benyttes i dag. KURSINNHOLD Følgende emner vil bli gjennomgått i kurset: Generell gassteori Sensor teori Brennbare og giftige gasser Farer knyttet til oksygen Gjeldene forskrifter og anbefalinger (Forskrift , EN , EN-45544) Bruk av bærbare gassmålere og praktiske øvelser Daglig vedlikehold * Gjennomgang av test utstyr; Bump Test, E-cal og X-dock Tilbehør, og bruken av dette Instrumenter som vil bli gjennomgått: X-am 2000/2500, X-am 5000/5600, X-am 7000 STED I et av Drägers avdelingskontor eller ute hos kunde VARIGHET 2 dager KURSBEVIS Deltakeren vil ved gjennomført kurs få utstedt et kursbevis som viser at man har deltatt på 2 dagers bruks og vedlikeholds kurs * ANTALL PLASSER 8 pr. kurs KRAV TIL DELTAKERNE Dette kurset er beregnet for personell som utfører daglig vedlikehold på gassmåler instrumenter. ANBEFALT REPITISJONSINTERVALL 3 år * Gjelder ikke årlig service/sertifisering, dette skal kun utføres av sertifiserte serviceteknikere. 6

7 7 Daglig vedlikehold av Dräger pusteluftutstyr Kurset tar sikte på å lære brukere og vedlikeholds personell oppbygging, funksjon, samt daglig vedlikehold av eget pusteluftutstyr. Kurset gjennomføres over to dager og tar for seg de vanligste Dräger modellene som benyttes i det norske markedet i dag, samt tilhørende utstyr og produktoppdateringer. Kurset egner seg for alle som skal utføre daglig vedlikehold av eget pusteluftutstyr*. KURSINNHOLD Følgende emner vil bli gjennomgått i kurset: Forsvarlig vask og desinfeksjon av Dräger pusteluftutstyr Daglig vedlikehold og enklere feilsøking og reparasjon av Dräger pusteluftutstyr Test og kontroll av Dräger pusteluftutstyr med Dräger Testor Forsvarlig fylling og visuell kontroll av pusteluftflasker, samt kvalitetssikring av pusteluften Regelverk knyttet til vedlikehold av pusteluftutstyret, og fylling av pusteluftflasker STED I et av Drägers avdelingskontor eller ute hos kunde VARIGHET 2 dager KURSBEVIS Deltakeren vil ved gjennomført kurs få utstedt et kursbevis som viser at man har deltatt på 2 dagers kurs, og kan utføre vedlikehold på eget pusteluftutstyr*. ANTALL PLASSER 8 deltakere pr. kurs KRAV TIL DELTAKERNE Ingen spesielle. ANBEFALT REPITISJONSINTERVALL Vi anbefaler repetisjonskurs hvert 5. år for dem som utfører vedlikehold daglig, og hvert 3. år for dem som utfører vedlikehold sporadisk. Dette for å opprettholde kunnskapsnivå, forandringer på utstyr og eventuelle nye lover og regler. * Gjelder ikke årlig service/sertifisering, dette skal kun utføres av sertifiserte serviceteknikere. 7

8 8 Bruk av Dräger pusteluftutstyr Dette er et grunnleggende brukerkurs av pusteluftutstyr, beregnet på åndedrettsbeskyttelse i atmosfærer hvor oksygennivå kan være lavt, eller ukjente gasskonsentrasjoner er tilstede. Dette er ikke beregnet for brannbekjempelse eller røykdykk, men for f.eks ved entring av kummer, ventilasjonssjakter, malearbeid, sveising mm, hvor benyttelse av pusteluftutstyr vil være nødvendig. KURSINNHOLD Følgende emner vil bli gjennomgått i kurset: Åndedrettsorganet, gasser og effekter, deteksjon av farer. Pusteluftutstyrstyper, oppbygning, kombinasjoner, behov, monterings teori, virkemåte. Demontering til Rengjøring/Desinfeksjon. Montering av utstyr, prøving, tilpasning, praksis. Tilvenning av utstyr. Regelverk knyttet til vedlikehold av pusteluftutstyret, og fylling av pusteluftflasker. STED I et av Drägers avdelingskontor eller ute hos kunde. VARIGHET 1 dag KURSBEVIS Deltakeren vil ved gjennomført kurs få utstedt et kursbevis som viser at man har deltatt på 1 dags kurs i Bruk av Pustluftutstyr. ANTALL PLASSER 8 deltakere pr. kurs KRAV TIL DELTAKERNE Ingen fysiske krav utover normal helse. Anbefales ikke for personer med hjerteproblemer, høyt blodtrykk, åndedrettsvansker som Kols eller utpreget astma, eller påvist klaustrofobi. ANBEFALT REPITISJONSINTERVALL Vi anbefaler repetisjonskurs hvert 5. år. 8

9 9 Arbeid i lukkede rom Kurset skal gjøre deltakeren kjent med farene som kan oppstå i forbindelse med arbeid i lukkede rom. Deltakeren lærer grunnleggende bruk av gassmåler, åndedrettsvern og fallsikring. Kurset er en blanding av teori og praktiske øvelser. KURSINNHOLD Følgende emner vil bli gjennomgått i kurset: Gjeldende forskrifter og anbefalinger fra Arbeidstilsynet, Ptil, Norsk olje og gass Farer ved entring inn i lukkede rom Brennbare og giftige gasser Farer knyttet til oksygen Typer åndedrettsvern og bruk av disse Fallsikring, redningsutstyr og kjemikalievern Bruk av bærbare gassmålere Risikovurdering og sikker jobb analyse Arbeidssertifikat Entringsvaktens oppgaver Praktiske øvelser STED Stavanger VARIGHET 2 dager KURSBEVIS Deltakeren vil ved gjennomført kurs få utstedt et kursbevis som viser at man har deltatt på 2 dagers opplæring i arbeid i lukket rom. ANTALL PLASSER 8 pr. kurs KRAV TIL DELTAKERNE Ingen spesielle. Det er derimot anbefalt å sette seg inn i egne prosedyrer for entring i lukkede rom. ANBEFALT REPITISJONSINTERVALL 3 år 9

10 10 Gasskontrollør / Authorised Gas Tester Kurset skal gjøre deltakeren i stand til foreta nødvendige målinger på steder hvor det kan være fare for eksplosive eller giftige gasser eller damper. Kurset gir grunnkompetanse for gasskontrolløren som skal utstede arbeidssertifikat før entring i lukkede rom og varmt arbeid. KURSINNHOLD Følgende emner vil bli gjennomgått i kurset: Gjeldende forskrifter og anbefalinger fra Arbeidstilsynet, Ptil, Norsk olje og gass, SfS Lukkede rom Brennbare og giftige gasser Farer knyttet til oksygen Personlig verneutstyr og åndedrettsvern Gassteori Bærbare gassmålere Prosedyrer for gasstesting og purging Praktiske øvelser og skriftlig prøve STED Stavanger VARIGHET 3 dager KURSBEVIS Deltakeren vil med gjennomført kurs og bestått skriftlig test få utstedt et kursbevis med 3 års varighet som viser at deltakeren har fått grunnleggende opplæring som gasskontrollør. ANTALL PLASSER 8 pr. kurs KRAV TIL DELTAKERNE Deltakeren bør inneha grunnleggende kunnskap om bruk av bærbare gassmålere og ha benyttet disse i sitt arbeid. ANBEFALT REPITISJONSINTERVALL 3 år 10

11 11 Grunnleggende kjennskap til H 2 S (Hydrogensulfid) Kurset skal gjøre deltakeren kjent med farene med hydrogensulfid og hvordan beskytte seg mot denne gassen på best mulig måte. Kurset er en kombinasjon av teori og praktiske øvelser. Kurset kan leveres som et OPITO godkjent kurs hvis ønskelig. KURSINNHOLD Følgende emner vil bli gjennomgått i kurset: Alarmtiltak Definisjoner; PPM, TWA, Takverdi Hvordan detektere H 2 S H 2 S egenskaper Fysiologiske effekter av eksponering Typer åndedrettsvern; fluktmasker og luft forsynt åndedrettsvern med overtrykk Bruk av bærbare gassmålere Forskrift om tiltaks og grenseverdier Praktiske øvelser Avsluttende prøve STED I et av Drägers avdelingskontor eller ute hos kunde VARIGHET 4 timer (OPITO) eller 1 dag KURSBEVIS Deltakeren vil ved gjennomført kurs få utstedt et kursbevis som viser at man har fullført kurset. ANTALL PLASSER 8 pr. kurs KRAV TIL DELTAKERNE OPITO krever at deltakerne har med seg gyldig legitimasjon. ANBEFALT REPITISJONSINTERVALL OPITO krever repetisjon hvert 2. år. 11

12 12 Påmelding til kurs NAVN Fornavn: Etternavn: Telefonnummer: E-post adresse: ADRESSE OG FAKTURAINFORMASJON Firma: Gateadresse: Postnummer: Poststed: Bestillingsreferanse: KURS Gassdeteksjon 1, Bruk av bærbar gassmåler Gassmåling og åndedrettsvern for vann og avløp Gassdeteksjon 2, Daglig vedlikehold av Dräger bærbare gassmålere Pusteluft 2, Daglig vedlikehold av Dräger pustluftutstyr Pusteluft 1, Bruk av Dräger pustluftutstyr Arbeid i lukkede rom Gasskontrollør / Authorised Gas Tester Grunnleggende kjennskap til H2S OPITO Kursdato: Kurs sted: 12

13 13 Priser VEILEDENDE PRISER PÅ VÅRE KURS; Gassdeteksjon 1, Bruk av bærbar gassmåler Kr 3990,- Gassmåling og åndedrettsvern for vann og avløp Kr 3990,- Gassdeteksjon 2, Daglig vedlikehold av Dräger bærbare gassmålere Kr 7990,- Pusteluft 2, Daglig vedlikehold av Dräger pusteluftutstyr Kr 7990,- Pusteluft 1, Bruk av Dräger pustluftutstyr Kr 3990,- Arbeid i lukkede rom Kr 9900,- Gasskontrollør / Authorised Gas Tester Kr 11950,- Grunnleggende kjennskap til H2S OPITO Kr 3990,- Prisene ovenfor er basert på enkeltdeltager på våre åpne kurs. Hvis dere er flere som ønsker det samme kurset, eller det er ønskelig med et kundetilpasset kurs, vennligst ta kontakt med oss, så skal vi komme frem til en god løsning. 13

14 14 Betingelser Felles for alle kursene: For å se hvilke kurs som er tilgjengelige til hvilke tider, klikk deg inn på vår kurskalender på: Påmelding gjøres til: Betingelser for kurs: Påmelding er bindende. Påmeldingen din kan til enhver tid overføres til en annen ansatt i din bedrift, hvis du selv ikke kan delta. Dräger Safety Norge forbeholder seg retten til å kansellere kurs ved lav deltagelse. Avbestilling: Betingelser for avbestilling av kurs: Mindre enn 1 uke før kursstart: Kansellering samme dag, eller ikke oppmøte: 50% av kursavgiften belastes. 100% av kursavgiften belastes. 14

15 15 Egne notater Egne notater:

16 16 16

Kursplan 2005. Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3

Kursplan 2005. Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Kursplan 2005 Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Vi i Uni Micro AS har gleden av å presentere vår kursplan for høsten 2005. Kursplanen finner du også på våre internettsider www.unimicro.no. Her finner

Detaljer

HMS DIREKTIV 2 ENTRING

HMS DIREKTIV 2 ENTRING ENTRING HMS DIREKTIV 2 ENTRING Direktiveier pr. 01.01.2015 Rune Espeland Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål Direktivet skal

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer

Elektro Kurskatalog 2014

Elektro Kurskatalog 2014 Elektro Kurskatalog 2014 Vi i Ahlsell utvikler og gjennomfører en rekke kurs for våre kunder innen... Forskrifter Salg Prosjekt Installasjon Ledelse Sikkerhet HMS Administrasjon Fagrettede kurs innen elektro

Detaljer

Kurskatalog. Møt. fremtiden. med. ny kunnskap

Kurskatalog. Møt. fremtiden. med. ny kunnskap Kurskatalog 2015 Møt fremtiden med ny kunnskap 2 Kalkuler med Kalk2010 4 Byggeregler 5 Dokumentasjonkrav mot NS 3600 6 Uavhengig kontroll 7 Håndverkerens Våtroms Veileder (HVV) Fagarbeider 9 Håndverkerens

Detaljer

KOMPETANSE OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ELEKTROFAGFOLK (FKE-SAKEN)

KOMPETANSE OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ELEKTROFAGFOLK (FKE-SAKEN) Hvorfor er faste ansettelser viktig for elsikkerheten? Den som skal arbeide selvstendig med utførelse og reparasjon av elektriske anlegg, skal stå under faglig ledelse av den som forestår arbeidet og være

Detaljer

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding.

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding. KURS - HØSTEN 2014 Etablererkurs - Kursstart 27.10 - modulbasert kursserie Innovasjon Norges etablererkurs er et must for alle som vil starte egen bedrift eller som nylig har startet! HMS-kurs for ledere

Detaljer

Priser første halvår 2015. Kurs levert av Qualisoft første halvår 2015

Priser første halvår 2015. Kurs levert av Qualisoft første halvår 2015 Kurs levert av Qualisoft første halvår 205 Priser første halvår 205 Påmelding: Mail: kurs@qualisoft.no Tlf: +47 5 87 00 00 Merk følgende: Ved for få antall påmeldte kan kurs avlyses inntil en uke før kursdato.

Detaljer

KURSOVERSIKT. Vi har kursene DU trenger!

KURSOVERSIKT. Vi har kursene DU trenger! KURSOVERSIKT Vi har kursene DU trenger! Innhold Opplæring Vest... 3 Modul 1.1... 4 Masseforflyttingsmaskiner... 5 Truck... 5 Stortruckførerkurs over 10 tonn løft... 7 G11 - Løfteredskap... 8 G4 - Bro-

Detaljer

Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen

Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen 2010 Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser Innhold Informasjon om 3 Byggeplasslederstudiet 4 Bustadoppføringslova og håndverktjenesteloven 6 NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt 7 NS 8406 Forenklet norsk

Detaljer

Veiledning om UV-tørking i billakkeringsverksteder

Veiledning om UV-tørking i billakkeringsverksteder Veiledning om UV-tørking i billakkeringsverksteder Utarbeidet av Alpha Consult AS i samarbeid med Statens Strålevern på oppdrag fra billakkleverandørene i Norge. 2 Forord Tørking av lakkprodukter med UV-bestråling,

Detaljer

Kredittfaglig. utdanning. Unik kompetanse innen kredittfaget

Kredittfaglig. utdanning. Unik kompetanse innen kredittfaget Kredittvurdering og kredittsikring Praktisk regnskapsanalyse Juridiske emner del I og II Forkurs i regnskapsanalyse Kredittfaglig utdanning Unik kompetanse innen kredittfaget Kredittfaglig utdanning ved

Detaljer

Sikkerhet først. Angerman AS utvider Seminar. Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a.

Sikkerhet først. Angerman AS utvider Seminar. Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a. Sikkerhet først Nr. 2-3 2008 Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a. Angerman AS utvider Seminar i alle landsdeler Myndigheter, organisasjoner,

Detaljer

Rammeplan for. CMAS* apparatdykkerinstruktørkurs. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. CMAS* apparatdykkerinstruktørkurs. Norges Dykkeforbund Rammeplan for CMAS* apparatdykkerinstruktørkurs Norges Dykkeforbund Gyldig fra 09-04-2014 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 3 VEILEDNING TIL KURSET... 6 OPPTAKSKRAV... 6 MÅLSETNING... 6 SERTIFISERINGSKRAV...

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Betalingskurs i norsk språk

Betalingskurs i norsk språk Betalingskurs i norsk språk Søknadsfrist 15. april for høstsemesteret 1. oktober for vårsemesteret Søknaden sendes til: Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Detaljer

Eberspächer Norge Kursprogram 2013-2014

Eberspächer Norge Kursprogram 2013-2014 Kursprogram 2013-2014 Eberspächer i Skandinavia Eberspächer ble etablert i Tyskland i 1865 av Jakob Eberspächer. Gruppen består i dag av over 60 selskaper i 25 land og har drøyt 5500 ansatte. Selskapet

Detaljer

Velkommen til EDB på 123! Den som er kursansvarlig, har en viktig funksjon for at kurset skal bli vellykket.

Velkommen til EDB på 123! Den som er kursansvarlig, har en viktig funksjon for at kurset skal bli vellykket. Velkommen til EDB på 123! Den som er kursansvarlig, har en viktig funksjon for at kurset skal bli vellykket. Oppgavene vil være å lage en kurssplan som gir tid til gjennomføringen å informere IKT-ansvarlig

Detaljer

Velkommen til kurs! Høst/vinter 2009/10

Velkommen til kurs! Høst/vinter 2009/10 Velkommen til kurs! Høst/vinter 2009/10 Introduksjon 2009/10 Siden starten har vi arrangert fagkurs for våre kunder. Ikke bare er dette en flott mulighet til å oppdatere seg på endringer i programvare

Detaljer

MEDISINSK SEKRETÆR. Kort utdanning - raskt i jobb. Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst

MEDISINSK SEKRETÆR. Kort utdanning - raskt i jobb. Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst MEDISINSK SEKRETÆR Kort utdanning - raskt i jobb Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst Utdanningstilbud Utdanning er en investering i din fremtid. Kanskje den viktigste. Helse I tillegg til tilbyr

Detaljer

FITS Utøver IKT-drift for skoleverket

FITS Utøver IKT-drift for skoleverket FITS Utøver IKT-drift for skoleverket Invitasjon til samarbeid Senter for IKT i utdanningen er på utkikk etter kursleverandører som kan tilby todagerskurset FITS Utøver til IKTpersonell i skolesektoren

Detaljer

Trenger du. påfyll? 10 år

Trenger du. påfyll? 10 år Trenger du påfyll? 10 år Informasjon om Byggmesterskolen 3 Bygg og Bolig Styringssystem 4 Kalk2010 Grunnkurs 5 Kalk2010 Videregående kurs 6 Endringer i plan- og bygningsloven 7 Byggsøk med utgangspunkt

Detaljer

Smarte firmaer. bestiller sine reiser på internett NORDENS LEDENDE INTERNETTREISEBYRÅ

Smarte firmaer. bestiller sine reiser på internett NORDENS LEDENDE INTERNETTREISEBYRÅ Smarte firmaer bestiller sine reiser på internett NORDENS LEDENDE INTERNETTREISEBYRÅ Å bestille forretningsreisen på internett kan gi store besparelser. Om man faktisk gjør det. Hos Travellink bestilles

Detaljer

Elektronisk dokumenthåndtering

Elektronisk dokumenthåndtering Inviterer til nettkurset Elektronisk dokumenthåndtering Oppstart og varighet: Løpende oppstart den 15. i hver måned - 1 års varighet. Målgruppe: Arkivmedarbeidere og arkivledere i all offentlig forvaltning.

Detaljer

Kontakt informasjon: Sting Marketing AS Roger Engh Telefon: 90 53 51 03 E-post: roger@sting.no

Kontakt informasjon: Sting Marketing AS Roger Engh Telefon: 90 53 51 03 E-post: roger@sting.no Velkommen som deltaker/utstiller under Ha r & Skjønnhet 2015. Arrangør er Norske frisør og velværebedrifter (NFVB), gjennom sitt datterselskap Ha r og Skjønnhet AS. NFVB har som ma l a skape flere møteplasser

Detaljer

Online booking for konferanser, kulturarrangement, kick-off og events. www.creatobooking.no

Online booking for konferanser, kulturarrangement, kick-off og events. www.creatobooking.no Online booking for konferanser, kulturarrangement, kick-off og events. www.creatobooking.no Creato Booking Creato Booking tilbyr online booking for konferanser, kulturarrangement, kick-off og events. Vårt

Detaljer

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Business Software Enterprise-utvidelser Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Versjon 14.5 MBS.EXT.SSI.NO.2011.2 Innhold Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser... 3 Abonnementsfakturering...

Detaljer

KURS 2013 TEKNOLOGISK INSTITUTT

KURS 2013 TEKNOLOGISK INSTITUTT KURS 2013 TEKNOLOGISK INSTITUTT innhold HMS og arbeidsmiljø...4 Avfall...6 Lovpålagt HMS-opplæring...6 HMS og arbeidsmiljø...6 Kjemikaliehåndtering...8 HMS Verneingeniørskolen...9 Miljøledelse... 10 Miljøstyring

Detaljer

Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Hva regulerer forskriften?

Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Hva regulerer forskriften? 1 BRANN OG EKSPLOSJON - HVOR SIKKER ER DIN ARBEIDSPLASS? Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Denne brosjyre gir praktiske råd til arbeidsgivere (særlig

Detaljer

KMH Elektro AS Storgata 242 Tlf: 35 56 04 20 3912 Porsgrunn Faks: 35 56 04 21

KMH Elektro AS Storgata 242 Tlf: 35 56 04 20 3912 Porsgrunn Faks: 35 56 04 21 KURS 2015 KMH Elektro AS... 5 Kurs 01 Kurs 02 Kurs 03 Kurs 04 Kurs 05 Kurs 06 Kurs 07 Kurs 08 Kurs 09 Kurs 10 Kurs 11 Kurs 12 Kurs 13 Kurs 14 Kurs 15 Kurs 16 Kurs 17 Kurs 18 Kurs 19 Kurs 20 Kurs 21 Kurs

Detaljer