ST-nytt. SiV og ST på topp. Forsker på ADHD. Vil ha fler på heltid. Mange røykeklager. Heltent på Tai Chi...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ST-nytt. SiV og ST på topp. Forsker på ADHD. Vil ha fler på heltid. Mange røykeklager. Heltent på Tai Chi..."

Transkript

1 ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 16 september 2010 SiV og ST på topp STs strategi : 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet. SAMDATA-rapporten som dokumenterer helse-norge i tall og kolonner, bekrefter for sjuende år på rad at ST er på topp i å levere helsetjenester for skattepengene. Men denne gangen er det Sykehuset i Vestfold som er Norges mest driftseffektive sykehus. ST kommer på andreplass. ST økte forøvrig også antall polikliniske konsultasjoner og dagopphold i somatikken i Tilgang på fysisk infrastruktur. 5. Utvikle sykehusorganisasjonen med særlig vekt på ledelse og arbeidsmiljø. Forsker på ADHD Data-trening hjelper unge med ADHD til å bli bedre i matte og lesing, viser, forskning fra ST og PiV. Side3. -Det er veldig gledelig å se det betydelige forbedringsarbeidet som har skjedd på Sykehuset i Vestfold. Det er en styrke for hele sykehusområdet Vestfold-Telemark, synes ST-direktør Arne Rui. Han er raskt ute med å gratulere sin direktørkollega Stein Kinserdal etter at SiV nå er blitt Norges mest kostnadseffektive sykehus. - Det er viktig at ST fortsetter å omstille og utvikle seg mot bedre drift på mange områder-hvis vi skal forsvare vår posisjon som et av de best drevne sykehusene i landet, konstater ST-direktør Arne Rui. Vil ha fler på heltid Mange røykeklager Heltent på Tai Chi... ST snuser på ulike løsninger som skal gi flere heltidsjobber. Side 6. Alida Kjellsen får en strøm av klager på ansatte som røyker -ute.. Side 2. ST-radiolog Dimitar Zamfirov gir ansatte innføring i Tai Chi...Side 8:

2 Strøm av røykeklager Stadig flere sykehus innfører totalforbud mot røyking på sykehusområdet. Skal ST følge etter? Det spørsmålet reiser klinikksjef Alida Birkeland Kjellsen som får svært mange av klagene fra ansatte og pasienter som føler seg sjenert av sigarettrøyk... Alida B. Kjellsen får en strøm av klager fordi ansatte røyker ute... Kjellsen har ikke lyst på rollen som røykepoliti på sykehuset. Men samtidig slipper hun ikke unna en strøm av klager fra pasienter og ansatte som sjeneres av at ansatte røyker rundt sykehusbygningene. Det er lederen for Serviceklinikken nødt til å ta tak i: - Området ved varemottaket bak Vestfløyen i Skien har hatt røykeforbud i mange år. Det samme gjelder røyking utenfor hovedinngangene og alle steder som kan føre til at pasienter eller ansatte blir sjenert av røyk. Likevel vet alle som jobber på sykehuset vårt at det fremdeles røykes på slike steder, konstaterer Kjellsen. Røykeforbudet har vært oppe til behandling i AMU mange ganger- og vedtaket ble seinest forsterket med et nytt vedtak i AMU i Likevel ser det ut til at røykingen i dette området fortsetter. -Det er ille -ikke minst fordi pasientene som kommer med Helseekspressen - må gjennom dette området. Vi har også fått klager på at det siver røyk ned i kulverten som plager pasienter som skal til og fra Moflata, fastslår Kjellsen. Røyking ga flere branntilløp Men det hun er enda mer bekymret over er at noen har røyket i et område der det står mye papp og risikoavfall i umiddelbar nærhet av et lagerrom for oksygen. 17.juni var det full fyr i et hjemmelaget askebeger i området ved varemottaket. Det var en portør som oppdaget branntilløpet og fikk slukket brannen.- Bare i løpet av juni hadde vi to branntilløp på grunn av sneiper som var kastet i blomsterpotter og askebegre. Vi har også sett ansatte som har kastet sneiper i søppeldunker. Slik kan vi ikke ha det, synes Kjellsen. Hun vet at hun har egne ansatte som røyker i området rundt sentrallageret og i ambulansegården. I denne omgangen har hun oppfordret dem til å respektere sykehusets røykeforbud og bedt de andre klinikkene gjøre det samme i forhold til egne ansatte. Et annet tiltak er oppmontering av flere Røyking forbudt-skilt. -Synes du ST burde innføre et totalforbud mot røyking for egne ansatte slik andre sykehus har gjort? - Jeg konstaterer at mange sykehus har innført et slikt forbud. Men det er selvsagt opp til Arbeidsmiljøutvalget og overordnet ledelse på ST å ta opp et slikt spørsmål, svarer Alida Kjellsen. Kick-off for å gjøre ST til ett IT-rike Innen sommeren 2011 blir ST samlet til ett data-rike. Da kan leger nøye seg med å slå opp i en pasientjournal. I dag er pasientopplysninger spredt på de ulike sykehusene i Telemark- og både upraktisk, arbeidkrevende og uheldig for pasientsikkerheten. 7.september var det fullt hus i konferansesenteret i Skien da prosjektleder Kristine Aasen hadde samlet IKT-folk, og ansatte fra kliniske og administrative miljøer ved alle sykehusene i Telemark. Et kick-off-møte markerte avspark for et krevende prosjekt som Aasen mener vil gi økt sikkerhet for pasientene og på sikt også få ned IT-drifts- og prosjektkostnader for ST. Det er dyrt å installere f. eks nye programmer og lisenser i seks ulike databaser slik situasjonen har vært 2 til nå. Nå skal det pasientadministrative programmet Infomedix og den elektroniske pasientjournalen IMX-lege samles til en installasjon for hele Sykehuset Telemark. Arbeidet med å fullføre Meldingsløftet -elektronisk kommunikasjon mellom ST, kommunene og fastlegene, er f. eks utsatt i Kragerø til etter datbasesammenslåingen:fordi det er så dyrt å gjøre det isolert i Kragerø. Felles database for hele Telemark Nå blir det en felles database for både somatikk-og psykiatri. Men her sørger et filter for at bare leger som har fått tilgang fordi de har behov for å ha innsikt i både det somatiske og psykiatriske sykdomsbildet, slipper inn i begge journalene. -Når vi etterhvert skal legge inn ST skal samles til ett-data-rike, konstaterer Kristine Aasen. den nye Windows 7-plattformen, så er det nok å utvikle en installasjonspakke- der vi før har vært tvunget til å lage seks. Det er klart det er arbeidskrevende og dyrt, forklarer Aasen. Hun varsler at ansatte ved ST i Grenland må få opplæring i et nytt Tekst-program fordi ST velger å gå over til den nyeste versjonen som i dag er i bruk på Notodden og Rjukan.

3 Data hjelper de med ADHD ST og PiV samarbeider om å forske på unge med ADHD-diagnose som trener seg opp på et eget dataprogram.resultatene tyder på på at de unge får klart bedre lese - og matteferdigheter. Kari Saunes, Anne Aarlien, Jens Egeland, Bodil Sjømæling og Øystein Blaker. Data er bra for unge med ADHD. ST og PiV forsker sammen.f.v:eva Brekke, Brit på om et dataprogram skreddersydd for sentralstimulerende medikasjon.en -Mange barn med ADHD har vansker å trene opp arbeidsminnet hos de som kontrollgruppe med 34 ADHD-barn som med arbeidsminnet som utgjør en del sliter med ADHD, faktisk kan hjelpe ikke får datatrening sikrer at forskningsresultatene blir gyldige. Nevroteamene av det vi oppfatter som konsentrasjonsvansker ved ADHD, forklarer psykolog- den gruppa. Fordi prosjektet på PIV startet tre-kvart år før, har de allerede fra PiV og ST har lært opp lærerne i spesialist Brit Kari Saunes. Prosjektet fått inn de første resultatene der matte treningsprogrammet og assistert dem -ADHD- en effektstudie av arbeidsminnetrening har tilsammen fått og leseferdighetene er målt på 42 barn undervegs for å sikre at elevene får god mellom 10 og 12 år. veiledning og at de motiveres i forhold kroner i fou-midler bla fra Ullevål og til et intensivt treningsopplegg. Prosjektet der totalt 67 barn er undersøkt RBUP.-Hvis databasert arbeidsminnetrening, virker slik det kan tyde på, Løfterike korttidseffekter kan de med mild ADHD kanskje få det Effekten målt med nevropsykologiske -16 i Telemark og 50 i Vestfold-skal tilbudet, før de blir satt på medisiner, tester og pedagogiske prøver i mattematikk og lesing to uker etter at de langtidsvirkninger sju måneder etterpå. også undersøke om datatreningen gir sier Saunes. Hun jobber til daglig i Nevroteamet på HABU på ST og leder er ferdig med et 5-7 ukers treningsprogram med dataprogrammet på skolen, nose, er allerede i bruk i mange land i Datatrening for de med ADHD-diag- ST-delen av prosjektet der forsknings-og psykiatrimiljøer i Vestfold og Telemark er midtvegs i forskning som kan av 22 medisinerte barn tyder på at de del pilotstudier på effekten av datatren- er oppløftende: Data etter første måling Europa, USA og Japan. Det er gjort en bane vegen for nye virkemidler for en får bedre lese- og matteferdigheter etter ing rundt om. Men det er ikke mange gruppe det blir stadig flere av: De som at de har trent 25 økter sammen med som har forsket på så mange barn i et får diagnosen ADHD.Saunes synes det en lærer eller assistent på skolen. En naturlig skolemiljø. Det er trolig derfor er spennende å få forskningsbasert svar del barn i studien bruker forøvrig ikke vi har fått så mye forskningsmidler, tror Brit Kari Saunes. Ingen samhandlingsdramatikk Alderspsykiatrien på ST må spisse seg enda mer og ta de mest krevende pasientene, mens kommunene tar mer av de med lettere psykiatriske lidelser når samhandlingsreformen blir satt ut i livet. Det konkluderer ergoterapeut Marit Nåvik med i en oppgave hun har levert i forbindelse med et studium i i faget folkehelse som hun følger ved Nordiska högskolan for folkhelsovetenskap i Gøteborg. I oppgaven som hun også har fått på trykk i Norsk fagblad for demens og alderspsykiatri har Nåvik sett hvordan den bebudede samhandlingsreformen vil slå ut for måten alderspsykiatrisk seksjon skal jobbe på i framtida. Det hun har kommet fram til her, gir ledelsen ved seksjonen en mulighet til å være i forkant når reformen som skal flytte mer av spesialisthelsetjenestens oppgaver over til kommunen, kommer for fullt i Hva vil reformen bety for dere? Har samarbeidet lenge -For oss er ikke samhandling med kommunene noe nytt. Vi har hatt flere brukerundersøkelser i forhold til kommunene og brukerne for å sjekke ut hva de mener om tjenestene våre. Derfor har vi vært i forkant på samhandling lenge før debatten om reformen kom opp. Vi driver et utstrakt samarbeid omkring pasienter, pårørende og kommunene spesielt i forbindelse med utskrivning. Vi driver også mye utadrettet virksomhet der vi samarbeider med kommunene om pasienter de har ansvar for. Men det betyr selvsagt ikke at vi ikke både kan og vil bli enda bedre på dette området. Reformen vil etter alt å dømme legge opp til at mer av den behandlingen som skjer ved Alderspsykiatrisk seksjon i dag, skal skje ute i kommunene. - Kan det bli dramatisk for seksjonen? -Nei. Det tviler jeg sterkt på. Vi må spisse oss og bli gode på å behandle de mest krevende pasientene. Men med en økende andel eldre i befolkningen de nærmeste årene, tror jeg det uansett blir mer enn nok å gjøre for alderspsykiatrien på ST, svarer Nåvik. Marit Nåvik 3

4 SiV- på topp- ST nr 2 i Norge SAMDATA-rapporten for 2009 viser at ST for syvende år på rad var blant de tre offentlige sykehusene i Norge som ga mest helsetjenester for skattekronene. Men denne gangen må ST dele pallen med Sykehuset Buskerud og Sykehuset i Vestfold.Det var nemlig SiV som leverte mest pr helse-krone i Mens ST seks år på rad lå helt på topp i Norge i såkalt kostnadseffektivitet -eller helsetjenester pr. krone - var det vårt samarbeidssykehus SiV som toppet SAMDATA-rapporten på det punktet for Få kroner som skiller Mens hvert drg-poeng kostet kroner på SiV, var det tilsvarende kostnadstallet for ST som lå på andreplass i Norge. Sykehuset Buskerud kom på 3.plass med kroner pr. drg-poeng.et bilde på kostnadsnivået i forhold til andre sykehus, viser at der gjennomsnittet av norske sykehus bruker 1 krone, så bruker ST 85 øre. Det er imidlertid en økning i forhold til 2008 da ST F.v:SAMDATA-tallene for 2009 viser at Sykehuset i Vestfold var Norges mest kostnadseffektive sykehus- Sykehuset Telemark kom på 2. plass. lå på beskjedne 78 øre.. 2.plass er ikke noe å skamme seg over -Selv om ST ikke lenger er det mest ressurseffektive sykehuset i Norge, så har vi ingenting å skamme oss over. Vi har vært på topp i seks år på rad og ligger fortsatt blant de tre mest effektive sykehusene i Norge. Det står det respekt av. SiV har kjørt kostnadskontroll kombinert med aktivitetsvekst, solgt et sykehus og omstilt Larvik sykehus. Det slår nå ut i at de er blitt så høg-effektive, konstaterer Ståle Langvik Christiansen. Økonomidirektøren gratulerer vårt samarbeidssykehus med gode tall på det området.før var det SINTEF som laget SAMDATA-rapporten som i harde tall sammenligner ulike sider ved driften av norske helseforetak. Fra og med 1. januar 2010 har Helsedirektoratet overtatt det ansvaret. Ståle Langvik Christiansen synes ikke 2.plassen i kostnadseffektivitet er noe å skamme seg over... ST har flest senger av alle HF ST skårer på kort ventetid og ligger fortsatt blant de sykehusene som gir mest for helsekronene.men samtidig viser SAMDATA at vi ligger lavt på dagkirurgi og at vi har et høyt forbruk av sykehustjenester. ST har flere senger pr. innbygger enn noen andre sykehus i Norge. -Telemark bruker fortsatt 26 prosent mer helsetjenester enn landsgjennomsnittet. Vi har også en høg sengefaktor sykehussenger pr. innbygger som er desidert på topp i Norge. Her har vi fortsatt utfordringer å ta tak i, konstaterer økonomidirektør Ståle Langvik Christiansen. Flest senger i landet ST har fler senger pr innbyggere 4 enn de to som følger etter på sengetoppen i Norge -Helse Finnmark og Helgelandssykehuset. Lavest sengetall er det St.Olav Hospital i Trondheim og Helse Stavanger som har- de ligger rundt to senger pr innbyggere. Økonomidirektøren er glad for at ST fortsatt ligger blant de mest høgeffektive og veldrevne sykehusene i landet. Men han vil ikke av den grunn feie de mindre gunstige tallene i SAMDATA-rapporten under teppet: Går rettvegen med dagkirurgi, men - ST økte andelen dagkirurgi til 55 prosent i Men selv om det går den riktige vegen, ligger vi fortsatt som sykehuset med lavest andel dagkirurgi i vår region. Det vil imidlertid helt sikkert bedre seg når vi ser effekten av det systematiske arbeidet som foregår for å legge om til mer dagkirurgi og med de endringene som skjer i forbindelse med Dagsykehus- Porsgrunn-prosjektet, tror økonomidirektør Ståle Langvik Christiansen. Ingen sykehus har fl ere sykehussenger pr 1000 innbygger enn ST.(Arkivbilde)

5 Dagopphold økte ifjor Det ble jobbet hardt på ST også i Det går fram av SAMDATArapporten som viser at antall polikliniske konsultasjoner og dagopphold i somatikken økte med henholdsvis 4.4 og 7 prosent i fjor. Samtidig gikk antall døgnopphold ned med 5.3 prosent. Stadig mer dagkirurgi Det er i tråd med myndighetenes og Sykehuset Telemarks erklærte ønske om at sykehuset skal vri mer av pasientbehandlingen fra døgn- til dagbehandling. Som kjent var et av de tunge utviklingsprosjektene i fjor nettopp fra døgn-tildag-prosjektet. ST har i mange år slitt med høg andel korridorpasienter- men nå går det i hvert fall i riktig retning. STs korridorpasientandel gikk ned fra 3 prosent i 2008 til 2.1 prosent i ST hadde i fjor en gjennomsnittlig liggetid på 4.5 som er en svak nedgang fra året før. det er på nivå med gjennomsnittet i Helse Sør Øst. ST-direktør Arne Rui er glad for at korridorpasientandelen nå synker- og ST gjør som de fl este norske sykehus - satser stadig mer på kikkhullskiurgi og dagbehandling. Andelen dagopphold og konsultasjoner økte i 2009.(arkivbilde) at de ferske SAMDATA-tallene viser at dagbehandlingen øker: - Det er helt i tråd med det vi legger opp til. Arbeidet med å vri mer pasientbehandling over til dagbehandling, fortsetter med full styrke også i 2010 gjennom arbeidet med å realisere Dagsykehuset Porsgrunn, forikrer ST-direktør Arne Rui. Usammenlignbare psykiatritall Når det gjelder aktiviteten i psykiatrien er tallene for 2009 ikke sammenlignbar med tallene for Det som ser ut som en nedgang i antall konsultasjoner er ikke reellt en nedgang- fordi tallene for 2009 ikke lenger inkluderer antall rusbehandlinger- slik tilfellet var i Når endringene er tatt hensyn til, avdekker SAMDATA-tallene at det var omtrent like høg aktivitet i ST-psykiatrien i 2009 som i 2008 både målt i antall konsultasjoner og i antall konsultasjoner pr. årsverk. Rui gratulerer SiV med 1.plassen -Det er veldig gledelig å se det betydelige forbedringsarbeidet som har skjedd på Sykehuset i Vestfold. Det er en styrke for hele sykehusområdet Vestfold-Telemark, synes ST-direktør Arne Rui. Han er raskt ute med å gratulere sin direktørkollega Stein Kinserdal etter at SiV nå er blitt Norges mest kostnadseffektive sykehus og dermed også litt mer kostnadseffektive enn ST - målt i kroner pr. DRG.-ST er fremdeles på samme relative kostnadsnivå som SiV. Spørsmålet er om det er SiV som har hatt så mye høgere tempo i sitt forbedringsarbeid, sier Rui som mener at forklaringen på disse endringene er ganske enkel. -I 2008 lå ST på topp i Norge i kostnadseffektivitet- ti prosent foran SiV. Hva har skjedd i 2009 som endrer bildet så drastisk? Når dette 10-prosentsforspranget ble spist opp i løpet av ett år er forklaringen at Notodden og Rjukan sykehus ble en del av Sykehuset Telemark. Spesielt på grunn av en dyr akuttberedskap har disse sykehusene hatt en betydelig svakere kost-nadseffektvititet enn det gamle Sykehuset Telemark ikke det beste året for ST -Men trenger vi dypere inn i materien, så er det samtidig klart at 2009 ikke var det beste året når det gjelder forbedringsarbeid på ST. Ser vi rundt oss i sykehus- Norge var det mange sykehus som har gjort større omstillinger enn ST gjorde. Det kan trolig forklares med at de lå langt bak oss når det gjelder kostnadseffektivitet. Men det er samtidig viktig at ST fortsetter å omstille og utvikle seg mot bedre drift på mange områder, hvis vi skal forsvare vår posisjon som et av de best drevne sykehusene i landet. Det er vi helt avhengig av dersom vi skal være i stand til å investere slik vi gjør nå i medisinsk utvikling, understreker STdirektør Arne Rui. Arne Rui under fjorårets pressekonferanse om SAMDATA- 5

6 Jakter på heltidsmodell Forprosjektet -fra deltid til heltid er godt i gang med å kartlegge hvor utbredt deltid er på ST. De siste månedene har de også hentet inn erfaringer om hvordan bl.a industrien, Ullevål og Sørlandet sykehus, brann- og politietaten har lagt opp arbeidsordninger for å kunne tilby sine ansatte heltidsjobb. I løpet av september skal en delrapport redegjøre for resultatene av kartleggingen. Før jul skal et forslag til hovedprosjekt som skal ha som mål å gi flere fulltidsjobber, være ferdig. Utredningen viser at 41 prosent jobber deltid på STog at det brukes mer deltid i somatikken enn i psykiatrien. Vi har mest deltid blant sekretærer, de som jobber i anretningen og ikke minst blant pleiepersonell som jobber i turnus der det på noen sengeposter kan være opptil prosent som jobber deltid, forteller Anlaug Botnen. Hun leder prosjektet som skal se på hvordan ST kan komme etter på et felt som de fleste sykehusene nå tar tak i. Også Helse Sør Øst har nedsatt et utvalg som skal se hvordan de kan Denne gjengen jobber med å se hvordan ST kan tilby fl ere fulltidsjobber. bidra til å redusere deltidsomfanget i Botnen. Ullevål sykehus tilbyr alle fast helsesektoren.prosjektgruppa har samlet ansatte sykepleiere full stilling: Forutsetningen er at de blir med i en vikarpool i kunnskap om ulike arbeidstidsordninger som viser hvordan andre har lykkes med en deltidsstilling der de må ta vakter for få til flere heltidsjobber: ST trenger flere å dekke sykefravær og ferier rundt om. løsninger på bordet før man bestemmer Sykehuset i Vestfold har siden nyttår seg for hvilken modell sykehuset ønsker startet opp en bemanningsenhet som er å prøve ut: en variant av Ullevål-modellen. Vurderer ulike heltidsmodeller I mannsdominerte yrker som politi og brannvesen har alle fulle stillinger- selv om de jobber døgnturnus på samme måte som i sykehusene. Men prisen er at de i politiet må jobbe tre av sju helger. I industrien er det også bare hundre prosentstillinger: - Men de har tøff vaktbelastning og en sommer- og en vinterturnus der ferier er lagt inn. Turnusen innebærer en uke på dag, en uke på kveld og 12-timersvakter hver 4. helg, forteller Tre dager på-tre dager fri... Et sykehjem i Harstad har skaffet heltid gjennom en turnus der man jobber tre dager og får fri tre dager. På Sørlandet sykehus benyttes som et av flere tiltak kombinasjonsstillinger hvor ansatte får fulle stillinger mot å jobbe f. eks 60 prosent i poliklinikk- og 40 prosent på en sengepost. I tillegg har de en variant av ønsketurnus pluss at de har omgjort en del variabel lønn til hele stillinger, forklarer Anlaug Botnen. Parkeringsautomat inn på ST september overtok Europark ansvaret for parkeringsarealene på ST i Skien og Porsgrunn. Da bør ansatte som ikke satser på parkeringsabonnement, se seg om etter en parkeringsautomat -Nå blir det mindre muligheter for juks som det var en del av med dagbillettene. Men det blir også slutt med at noen får bøter de ikke har fortjent. Det er også en lettelse for meg, sier parkeringsvakt Alf Bjarne Hansen. Det blir imidlertid bare en parkeringsautomat på psykiatriparkeringen i Skien og en på den søndre parkeringsplassen i Porsgrunn. Det betyr et stykke å gå for de som parkerer langt unna. -Noe av hensikten med det er å gjøre det fordelaktig å satse på parkeringsabonnement, sier Einar Ramsli. En anbudsrunde resulterte i at Europark overtar ansvaret fra Q-park. Det innebærer nye rutiner:nå vil du kunne trekke ut en ferdig utfylt dagbillett fra parkeringsautomaten enten ved 11 kroner i myntinnkast- eller ved å bruke bankkort. På besøksplassene må pasienter og pårørende sikre seg billett fra en av de oppsatte parkeringsautomatene. Det gir gratis parkering i tre timer- så kan de trekke ny billett og stå nye tre timer gratis. De som har behov for å stå mer enn tre timer kan fremdeles få et besøkskort ved å henvende seg i hovedekspedisjonen. Lettvint for de med abonnement Satser du på parkeringsabonnement vil du fremdeles kunne løse ditt problem ved å betale 660 kroner i halvåret. Da får du tilsendt en kortramme i plast som skal festes på innsida av frontruta. Så skal et gyldig parkeringskort festes i rammen slik at parkeringsvakta kan se at du har rett til å parkere på ansatt-parkeringen.. -Hva med de som har dagbilletter? - De kan brukes ut året- og så kan de som har ubenyttede billetter få pengene tilbake hvis de går i resepsjonen eller på Servicekontoret, svarer Einar Ramsli. Alf Bjarne Hansen fortsetter på ST

7 Rehabilitering fram mot september skal et 80-talls mennesker- deriblant mange fastleger og brukere legge planer for hvordan rehabiliteringsfeltet kan drives best mulig i Telemark og Vestfold fram mot Poenget her er at brukernes stemme skal høres, før vi begynner å planlegge tilbudet, understreker Per Urdahl.Lederen for Medisinsk klinikk ser positivt på at ST blir vertskap for en interessentkonferanse som skal gi føringer for hvordan framtidas rehabiliteringstilbud fra sykehusavdelinger til fastleger, skal utformes i de to fylkene. Hele konferansesenteret på ST i Skien skal tas i bruk med foredrag og intensivt gruppearbeid. Det skal sikres at det kommer noe verdifullt ut av arbeidet som er bestilt av Helse Sør Øst og som både skal bake inn utfordringene fra samhandlingsreformen og den store areal- og funksjonsfordelingsutredningen som HSØ har satt i gang. Brukerne skal høres først -Interessentkonferansen skal først og fremst sikre at brukerne - altså pasientene som har behov for rehabilitering Snart skal rehabiliteringsfeltet i Vestfold-Telemark utredes fram mot 2015 med brukerne sentralt i prosessen. Arkivbilder fra rehabiliteringsmiljøet på Nordagutu. - får sagt fra om hva de ønsker og har behov for. Vi må finne ut hva sykehusene gjør av behandling som etter hvert kan overføres til og utføres i kommunene. Og det handler om hvordan ressursene vi samlet bruker på rehabilitering kan utnyttes best mulig, oppsummerer Urdahl. Framtidas rehabilitering i to fylker Med rehabiliteringstilbud spredt rundt både på lokalsykehus og tidligere sentralsykehus i begge fylker og på Nordagutu og på Kysthospitalet, er Urdahl klar over at planer om å gjøre endringer, kan skape engstelse for ansatte som er redde for hva som kan skje med deres avdeling: - Mange vil kanskje oppleve dette som en trussel. Den engstelsen tror jeg er likt fordelt både i Vestfold og Telemark. Men jeg synes ikke ansatte skal være veldig bekymret. Det løpet vi starter skal for første gang koble en framtidig organisering av rehabiliteringsfeltet i to fylker opp mot hva brukerne ønsker. Det er et riktig grep, synes lederen for Medisinsk klinikk. Han tror den prosessen som nå starter også vil skape forventninger i rehabiliteringsmiljøene om at det skal komme faglige løft som kommer pasienten til gode i framtida -og som også sikre gode og faglig solide arbeidsplasser. Betinget SiV-ja til CT-Spect Planene om å satse på avansert hjertediagnostikk på ST ved å kjøpe en CT- Spect-maskin rykker litt nærmere.nå har styret SiV-styret gjort et positivt vedtak som godkjenner storinvesteringen til 19 millioner kroner. I vedtaket som ble fattet 1. september med 6 mot fire stemmer er det imidlertid lagt inn et punkt som kritiserer måten ST har kjørt prosessen før beslutningen: Beklager prosessen i forkant Styret ved Sykehuset i Vestfold mener det er beklagelig at investeringssaken ikke har vært forelagt styringsgruppa for sykehusområdet Vestfold-Telemark, og den har heller ikke vært forelagt fagmiljøene i Vestfold før styret i Sykehuset Telemark gjorde sitt vedtak om kjøp av CTA/Spect. Styret ved SiV forutsetter at mulige endringer i oppgave-og funksjonsfordeling i sykehusområdet Vestfold- Telemark som følge av investeringen, skjer på grunnlag av råd og beslutninger i Helse Sør-Øst sine fagråd, og prosesser og beslutninger i sykehusområdet som sikrer legitimitet hos ledelse, medarbeidere og fagmiljøer ved sykehusene heter det i styrevedtaket. Glad for SiV-aksepten -Jeg er veldig glad for at SiV-styret støtter ST i denne saken. Hvis også Helse Sør Øst godkjenner søknaden vår, så ligger alt til rette for at hjerteseksjonen på ST og radiologisk seksjon kan få et faglig løft, sier leder for Medisinsk klinikk Per Urdahl. Han er lettet over at STs samarbeidssykehus gjennom sitt vedtak øker sjansen for et positivt investeringsvedtak.investeringer over ti millioner må som kjent godkjennes også av Helse Sør Øst. SiV-styret har sagt ja til at ST kan investere i en avansert CT-Spect-maskin.Per Urdahl overbeviste ST-styret i juni. 7

8 Helt hekta på Tai Chi ST tilbyr mer enn aerobics og styrketrening til sine ansatte i Grenland. Nå står Østens tankeretninger -yoga og 5000 år gammel kinesisk tenkning i form av Tai Chi på programmet. Nå kan ansatte lære tai chi i Bygg 5. - Jeg så tilbudet på Intranett. Det er helt topp at ST kan tilby oss denne muligheten. Men jeg skulle bare ønske at flere begynte, sier Inger Elisabeth Løberg. Sammen med fire kvinnelige kolleger- ingen menn vel og merke har hun møtt opp på den første tai-chi-øvelsen i høst: Full av forventning om at hun kan lære seg øvelser som både kropp og sinn kan ha godt av. Det er radiolog Dimitar Zamfirov som står for undervisningen i gymsalen i bygg 5. Legen hadde erfaring med karate og andre kampsporter da en kollega fikk ham med på et kurs hos tai chi-mesteren John Ding- da han hospiterte på et sykehus i Leeds for noen år tilbake. Dermed En prest forsøkte seg med å gå nye vegerpå prekestolen:for å advare menigheten mot ulike laster. For å visualisere det forebyggende budskapet ble fire mark lagt ned i hvert sitt glass.. Slik gikk det med marken... I det første glasset med alkohol lå marken stein DØD etter gudstjenesten. I det andre glasset som inneholdt sigarettrøyk, lå det også en særdeles død ble han hekta på Tai Chi. Hekta på tai Chi... -Tai Chi gir meg en indre ro og balanse. Det er viktig for meg i en hektisk jobb som radiolog. Vi diagnostiserer ofte mennesker som får beskjed om at de har en alvorlig sykdom. Det kan være tøft å formidle et sånt budskap videre når du vet at dreier seg om unge mennesker eller foreldre som har barn, medgir den sympatiske røntgenspesialisten. Han er tydelig fascinert av den 5000 år gamle kinesiske filosofien tai chi som startet som kampsport og forsvarsteknikk, men som i hans tapning handler om fysiske øvelser som skal frigjøre livsenergiblokkeringer. Det skal bidra til større åndelig likevekt og balanse i moderne menneskers travle hverdagsliv. Zamfirov trener for egen del hver morgen minutter for å holde effekten ved like Tai Chi-instruktøren starter først med en teoriinnføring i hva Tai Chi er, før han varmer opp damene med en annen østlig variant- Qui Gong. Så starter han innlæringen av de 5000 år gamle bevegelsene som kan gi deg større sinnsro og balanse Prest gikk nye veger... mark etter en stund.i det tredje glasset som inneholdt sjokoladesaus- kunne menigheten raskt konstaterer at det også lå en steindød mark. Men i det siste glasset fyllt med jord, var marken fortsatte levende. - Så spurte presten menigheten hva de hadde lært av dette? Maxine satt helt bakerst, hun rakk handa i værer og svarte fyndig: -Så lenge du drikker, røyker og spiser sjokolade, så får du ikke mark..!!! Har du et tips til ST-nytt? Kontakt Jørn på tlf eller e-post: Renholder fra Skien ble heldiggris PO-enheten har trukket ut renholder Inger Corbett (Se bildet) som jobber i enhet for tekstil og renhold ved ST i Skien som vinner av Månedens Heldiggris i august: Trim-aksjonen som frister de som trimmer med at de kan være med i trekning av et gavekort på 2000 kroner hver måned, blir stadig mer populær. - Antall deltakere ser ut til å øke jevnt og trutt. Sist var det over 500 som deltok, røper Hege Kongsgaard i PO-enheten. - Jeg fikk nesten sjokk da jeg skjønte at jeg hadde vunnet gavekortet blant så mange deltakere. Det er kjempefint at ST driver med denne trimkampanjen, synes en smørblid Inger Corbett. Hun røper at gavekortet er vekslet inn i i nye klær. Renholderen trimmer hver dag når hun går tur med sin Border Colle i nærområdet på Nedre Kongerød i Skien. Rose til blodbanken og laboratoriemedisin ST-nytt takker og bukker for en rose til fortjente medarbeidere som kom inn via e-posten i god tid før deadline. Vår enhet ønsker å sende en stor rose til de ansatte på Seksjon for laboratoriemedisin og spesielt blodbanken.i forbindelse med en del tragiske ulykker har vi ved anestesien møtt personale som har stilt opp for oss på alle måter også inne på operasjon. TUSEN TAKK!! Tusen takk og en rose også til enkeltpersoner inne på intensiven som har hjulpet oss i sommer, heter det i e-posten som er underskrevet med hilsen fra anestesigjengen. Ansvarlig utgiver Adm. dir. Arne Rui Ansvarlig redaktør: Informasjonssjef Øivind Johannesen tlf Redaktør: Informasjonskonsulent Jørn Ertsaas tlf Trykk: Erik Tanche Nilssen A/S Tekst og foto: Jørn Ertsaas

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF Møtedato: X STYRET 02.02.11 Under arbeid Godkjent av direktør X Styresak nr.: 07/11 Saksbeh.: Ståle Langvik Christiansen Arkiv: G:\overordna styrer+r\0-sthf-styret\01saker\(møtedato)\(filnavn)

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 19.06.2014 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Karin S. Karlsen Tor Strømme Thyra Giæver Ingrid

Detaljer

Behovsanalyse og funksjonsfordeling fagområdene rehabilitering og habilitering i sykehusområdet Telemark og Vestfold

Behovsanalyse og funksjonsfordeling fagområdene rehabilitering og habilitering i sykehusområdet Telemark og Vestfold Behovsanalyse og funksjonsfordeling fagområdene rehabilitering og habilitering i sykehusområdet Telemark og Vestfold Status pr 20.10.11 KLINIKKSJEF PER URDAHL ST Og SEKSJONSLEDER GRO ELISABETH AASLAND

Detaljer

Konsekvensutredning av Namdalpsykiatrien ved en eventuell nedleggelse av sengeposten ved DPS Kolvereid

Konsekvensutredning av Namdalpsykiatrien ved en eventuell nedleggelse av sengeposten ved DPS Kolvereid Konsekvensutredning av Namdalpsykiatrien ved en eventuell nedleggelse av sengeposten ved DPS Kolvereid utført ved Psykiatrisk klinikk Sykehuset Namsos Arnt Håvard Moe Siri Gartland Namsos 20.05.2015 Innhold

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 03.03.14 Sak nr: 004/2014 Sakstype: Beslutningssak Høringsuttalelse til Utviklingsplan 2014 2016 for Sykehuset Telemark HF Trykte vedlegg: Utviklingsplan for Sykehuset

Detaljer

SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014

SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 Sørlandet Sykehus Styremøte 19 november 2015 Marit Pedersen Ragnild Bremnes 1 Disposisjon Oppsummering Samdata 2014 (nasjonale utviklingstrekk) - Vekst, prioritering,

Detaljer

UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger

UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger Nasjonalt topplederprogram Johannes Lindheim STHF 06.04.12 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring Sykehuset

Detaljer

Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 1A

Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 1A Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 1A HVA ER 1A? Sengepost 1A har 16 sengeplasser for akutt syke eldre, som er rammet av akutt funksjonssvikt med økende behov for hjelp i dagliglivet. Vi jobber

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering

Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering Helse Midt-Norge RHF desember 2012 Innledning Finansieringsmodellen i Helse Midt-Norge (HMN)

Detaljer

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Agenda 1. Vestre Viken i dag 2. Vi bygger for fremtiden Vestre Viken mot 2040 3. Utviklingsplanen og alternativene 4. Sykehustilbud til befolkningens beste

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner Direktøren Styresak 26/2009 BUDSJETT 2009 REVISJON AV TILTAKSPLAN Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/156 Dato: 29.05.2009 Trykt vedlegg: Vedlegg 1: Sammenligning av kostnader

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling

Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling TRONDHEIM KOMMUNE Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling Intermediærenheten ved Søbstad sykehjem Rolf Windspoll Samhandlingssjef St.Olavs Hospital HF Helge Garåsen

Detaljer

Bør sykehus ha observasjonsposter? Hans Ole Siljehaug Klinikksjef klinikk for anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital

Bør sykehus ha observasjonsposter? Hans Ole Siljehaug Klinikksjef klinikk for anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital Bør sykehus ha observasjonsposter? 130907 Hans Ole Siljehaug Klinikksjef klinikk for anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital 1 Bør sykehus ha observasjonsposter? Skal vi få ned liggetiden og antall

Detaljer

NBUPs lederkonferanse 22. oktober 2014

NBUPs lederkonferanse 22. oktober 2014 NBUPs lederkonferanse 22. oktober 2014 Helsedirektoratet seniorrådgiver Jin Marte Øvreeide avdeling psykisk helsevern og rus SAMDATA 2013 Ressursinnsats Stabile personellrater totalt siste år (siden 2006)

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 11.09.2014 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Ingrid Venanger Kari Thomsen Idar Grotle Anne Østensen

Detaljer

SAK NR 094 2015 MANDAT FOR UTREDNING AV SENGER, REHABILITERINGSPLASSER OG ORTOPEDITILBUD I SYKEHUSET INNLANDET

SAK NR 094 2015 MANDAT FOR UTREDNING AV SENGER, REHABILITERINGSPLASSER OG ORTOPEDITILBUD I SYKEHUSET INNLANDET Sykehuset Innlandet HF Styremøte 16.12. 2015 SAK NR 094 2015 MANDAT FOR UTREDNING AV SENGER, REHABILITERINGSPLASSER OG ORTOPEDITILBUD I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret slutter seg til

Detaljer

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Vintermøte 2011 Norsk Dagkirurisk Forum 14. januar 2011 DRG og utvikling innenfor dagkirurgi, Administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF, Bente

Detaljer

Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin

Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin 1970-2000 - 2013 2020-2030 Somatiske sykehus i Oslo 1970, som senere er nedlagt (eller delvis

Detaljer

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Direktøren Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Saksbehandler: Jan Terje Henriksen og Tonje E Hansen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 14.05.2013 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1.

Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1. Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1. november 2012 Trine Magnus, SKDE Innhold? Noen innledende betraktninger Eksempler

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Hvilke styringsindikatorer og målsettinger skal settes for 2012? Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 89/2011 Ståle Langvik Christiansen Beslutning.

Detaljer

Prosjekt Rus Somatikk. Seksjon kardiologi og medisinsk intensiv Prosjektleder Diana Lauritzen

Prosjekt Rus Somatikk. Seksjon kardiologi og medisinsk intensiv Prosjektleder Diana Lauritzen Prosjekt Rus Somatikk Seksjon kardiologi og medisinsk intensiv Prosjektleder Diana Lauritzen Prosjektet * Prosjektleder 80%, Diana Lauritzen * Prosjektmedarbeider 20%, Randi E. Ødegaard * Samarbeid med

Detaljer

Sørlandet sykehus HF blir til! Anders Wahlstedt klinikksjef

Sørlandet sykehus HF blir til! Anders Wahlstedt klinikksjef Sørlandet sykehus HF blir til! Anders Wahlstedt klinikksjef Sørlandet sykehus HF på Agder Foretaket dekker 30 kommuner og leverer spesialisthelsetjenester innen somatikk, psykiatri og avhengighetsbehandling

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Utvikling av Dagsykehuset Porsgrunn Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 70/2011 Konst. adm. dir. Hans Evju Beslutningssak 31.08.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Trygg i jobb tross plager

Trygg i jobb tross plager Trygg i jobb tross plager Aage Indahl, Prof Dr.med. Spesialist fysikalsk medisin og rehabilitering Uni, Universitet i Bergen Sykehuset i Vestfold, Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet

Detaljer

Videre utfordringer i psykisk helsevern

Videre utfordringer i psykisk helsevern Videre utfordringer i psykisk helsevern DPS- konferanse i Tromsø, Helse Nord RHF Seniorrådgiver Bjørg Gammersvik Helsedirektoratet BGA, Tromsø 2009 1 Hvor var vi? Hvor skulle vi? Hvor er vi? BGA, Tromsø

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar resultatene fra undersøkelsen om pasientopplevelser med norske sykehus 2014 til orientering.

VEDTAK: 1. Styret tar resultatene fra undersøkelsen om pasientopplevelser med norske sykehus 2014 til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 03.09.2015 SAK NR 063 PRESENTASJON AV PASOPP-UNDERSØKELSEN Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar resultatene fra undersøkelsen om pasientopplevelser med norske sykehus til

Detaljer

Saksnr.: Sakstittel/-innhold Ansvar Frist. 75/2011 Godkjenning av referat av 28.08.2011. Godkjent med de kommentarene som fremkom på møtet.

Saksnr.: Sakstittel/-innhold Ansvar Frist. 75/2011 Godkjenning av referat av 28.08.2011. Godkjent med de kommentarene som fremkom på møtet. Godkjent 12.10.11 Møtereferat Møtetema: Brukerrådet Dato møte: 22. september 2011 Tid og sted: Kl. 09.00-13.00, Søsterhjemmet, Ullevål Oslo universitetssykehus HF Ullevål sykehus Postboks 4956 Nydalen

Detaljer

INVITASJON til forebyggende undersøkelse mot tarmkreft

INVITASJON til forebyggende undersøkelse mot tarmkreft MOT TARMKREFT ELSER K FOREBYGGENDE UNDERSØ INVITASJON til forebyggende undersøkelse mot tarmkreft MOT TARMKREFT ELSER K FOREBYGGENDE UNDERSØ Kreftregisteret og Sørlandet Sykehus Kristiansand tilbyr deg

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01187-82 Tilsagn - Tilsagn - NAV Telemark Seksjon portørtjeneste Dok. dato: 06.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv 159 tgående internt produsert, 14/01272-11 Tilbakemelding til

Detaljer

Virksomhetsplan 2012

Virksomhetsplan 2012 Virksomhetsplan 2012 Vi skal gi gode og likeverdige helsetjenester til våre pasienter når de trenger det; uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn eller økonomi. Våre Verdier: åpen, lærende og

Detaljer

Vedlegg til kapittel 4: Private spesialisthelsetjenester:

Vedlegg til kapittel 4: Private spesialisthelsetjenester: VEDLEGG Vedlegg til kapittel 4: Private spesialisthelsetjenester: Utvikling og geografiske forskjeller Tabell v4.1 Oversikt over godkjente private kommersielle sykehus som leverte data til NPR i 26. Private

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.12.2013 Tid: 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

Vedlegg til kapittel 2: Regional utvikling 2002-2006

Vedlegg til kapittel 2: Regional utvikling 2002-2006 VEDLEGG Vedlegg til kapittel 2: Regional utvikling 22-26 Aktivitet og ressursinnsats Med unntak for personellinnsats i 22 har hele perioden ligget under landsgjennomsnittet på alle fire indikatorer (figur

Detaljer

Samhandling. Sonja Solbakken Ass. Fylkeslege Fylkesmannen i Telemark

Samhandling. Sonja Solbakken Ass. Fylkeslege Fylkesmannen i Telemark Samhandling Sonja Solbakken Ass. Fylkeslege Fylkesmannen i Telemark Bakgrunn I juni 2009 la regjeringen fram samhandlingsreformen som en stortingsmelding. Vedtatt 27. april 2010 med sitat; Norge bruker

Detaljer

Det nasjonale og regionale framtidsbilde. Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF

Det nasjonale og regionale framtidsbilde. Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF Det nasjonale og regionale framtidsbilde Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF Tema 1 Nasjonal helse og sykehusplan uten å vite fasiten 2 Strategi

Detaljer

Herøy kommune Sluttrapport samhandlingsprosjekt Herøy kommune og Alderspsykiatrisk seksjon

Herøy kommune Sluttrapport samhandlingsprosjekt Herøy kommune og Alderspsykiatrisk seksjon Herøy kommune Sluttrapport samhandlingsprosjekt Herøy kommune og Alderspsykiatrisk seksjon Hvis det i sannhet skal lykkes å føre et menneske hen til et bestemt sted, må man først passe på å finne ham der

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 18.12.14 Sak nr: 076/2014 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Torgeir Grøtting Nasjonale kvalitetsindikatorer 2. tertial 2014 Vedlegg: Ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Følgeskriv SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005

Følgeskriv SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005 Følgeskriv SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005 fokuserer på følgende to hovedtema: A) Utvikling fra 2002 til 2005 i relativ ressursinnsats mellom sektorene somatisk

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 7. DESEMBER 2012 Sted: Sykehuset Telemark i Porsgrunn Tilstede: Birgit Lia, leder Knut Bjaaland, nestleder Karin S. Karlsen Arne Borgersen Ingrid Venanger

Detaljer

Å sette lesingen i system!

Å sette lesingen i system! Å sette lesingen i system! Det finnes trolig ikke en rektor, spesialpedagog eller lærer som ikke vil skrive under på at lesing er en av de viktigste ferdighetene elevene skal tilegne seg i løpet av grunnskolen.

Detaljer

Møteprotokoll. 075/2012 Innkalling og saksliste ble godkjent.

Møteprotokoll. 075/2012 Innkalling og saksliste ble godkjent. Møteprotokoll Styre: Sykehuset Telemark HF Møtested: Sykehuset Telemark, Rjukan Dato: 17.09.2012 Tidspunkt: Kl 1100 Følgende medlemmer møtte: Stein-Are Agledal Elisabeth A. Nilsen Ellen Årøen Thor Helge

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 05.12. 2013 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Karin S. Karlsen Ingrid Venanger Tor Strømme Kari

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 03/00778-22 Sier opp sin stilling Personalmappe - Avdeling for medisin Øvre Telemark Dok. dato: 24.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 13/01546-3

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.06.13 Sak nr: 034/2014 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer 3. tertial 2013 Bakgrunn for saken I styremøtene i september og desember 2013 fikk styret

Detaljer

Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015

Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015 Psykisk helse- og rusklinikken Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015 Høringsinnstanser: Brukerutvalget Nlsh Avdelingslederne i PHR Vernetjenesten I "Regional

Detaljer

Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell. Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014

Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell. Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014 Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014 Bakgrunn og formål Evalueringen baserer seg på vurdering av måloppnåelse av kriteriene satt i styresak

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 06/00849-26 Tilbud om stilling - Personalmappe - Dok. dato: 18.12.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 06/01207-22 Korrigert tilbud - Personalmappe

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Behov for endring og nye løsninger. Samhandling spesialisthelsetjeneste - primærhelsetjeneste

Behov for endring og nye løsninger. Samhandling spesialisthelsetjeneste - primærhelsetjeneste Behov for endring og nye løsninger Samhandling spesialisthelsetjeneste - primærhelsetjeneste Rolf Johannes Windspoll Samhandlingssjef, St. Olavs Hospital Jeg vil si noe om.. Samhandlingsreformen Utfordringsbildet

Detaljer

Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient?

Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient? Helse Sør-Øst Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient? Dato.. Ingerid Risland dir. Tjenesteutvikling og samhandling Helse Sør-Øst Når jeg blir pasient ønsker jeg at. jeg blir

Detaljer

Utsyn over helsetjenesten... 11. Utgifter til helseformål... 23. Høy vekst i utgifter til helseinstitusjoner... 33

Utsyn over helsetjenesten... 11. Utgifter til helseformål... 23. Høy vekst i utgifter til helseinstitusjoner... 33 Helse- og omsorgstjenester Innhold Innhold Utsyn over helsetjenesten... 11 Utgifter til helseformål... 23 Høy vekst i utgifter til helseinstitusjoner... 33 Bestemmer behovene bruken av legespesialistene?...

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 03/00591-13 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 06.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 14/01859-22 Ber om svar

Detaljer

Samhandlingsreformen sett fra Helse Midt-Norge

Samhandlingsreformen sett fra Helse Midt-Norge Samhandlingsreformen sett fra Helse Midt-Norge Styringsdialogkonferansen Steinkjer 8. januar 2010 Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF Noen kritiske områder for å lykkes med samhandlingsreformen

Detaljer

Vestregionen 18. Juni 2009. Grunnmuren

Vestregionen 18. Juni 2009. Grunnmuren Vestregionen 18. Juni 2009 Bente Holm Mejdell Erik Omland Grunnmuren Pasientenes behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene 1 Omstilling er nødvendig Et økende gap mellom behov og finansiering

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF. Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF. Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 54-2015 Adm. dir. Bess Frøyshov Orienteringssak 16.9.2015

Detaljer

Innhold. Statsbudsjett 2014 hva gir dette for SSHF?

Innhold. Statsbudsjett 2014 hva gir dette for SSHF? Innhold KMF forbruk DRG mot HSØ og landet 2013 vs 2012 KMF forbruk DRG pr kommune totalt og for alder 67+ KMF kommunal medfinansiering 2013 mot 2012 i kr KMF økonomi 2013 forventet Budsjett KMF 2014? Utskrivningsklare

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/00861-6 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 09.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 03/00977-8 Vedtak - Personalmappe

Detaljer

Rutiner for informasjon ved utskrivning, herunder bruk av epikriser HKU 19.01.16

Rutiner for informasjon ved utskrivning, herunder bruk av epikriser HKU 19.01.16 Rutiner for informasjon ved utskrivning, herunder bruk av epikriser HKU 19.01.16 Bakgrunn henvendelse fra Pasient- og brukerombudet «Ombudene har i en årrekke tatt opp at pasientene bør få tilbud om å

Detaljer

Foredrag 6.juni 2013

Foredrag 6.juni 2013 Foredrag 6.juni 2013 Kommunal rehabilitering i institusjon. Dokumentasjon av virksomheten. Kriterier for vellykket kommunal institusjonsrehabilitering Helgeland Rehabilitering Bodø rehabiliterings senter

Detaljer

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester spesialisthelsetjenesten Forprosjektrapport. Vedlegg B - Møteplan

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester spesialisthelsetjenesten Forprosjektrapport. Vedlegg B - Møteplan Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester spesialisthelsetjenesten Forprosjektrapport - Møteplan Side 2 av 8 Versjonshistorikk Versjon Dato påbegynt Revidert av Beskrivelse Status 0.8 28.11.2014 Edvard

Detaljer

Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid?

Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid? Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid? Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid? Frequency Valid Valid Ja

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012

Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012 Saksframlegg til styret Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: Trykte vedlegg: Medarbeiderundersøkelse 2011 orientering om hovedresultater og plan for oppfølging. Ingen

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00821-25 Lønnsendring - Personalmappe - Dok. dato: 30.11.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 09/00072-19 Tilbud om arbeidsavtale midlertidig stilling

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Vi er til for deg og dine

Vi er til for deg og dine Vi er til for deg og dine Trygghet og nærhet: Vårt modersykehus tilfører oss den beste fagkompetanse etter behov og etter plan Vi er så små at vi alltid er nær deg vi er så store at vi har det beste av

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Deltid. Arbeidet med reduksjon av deltid presenteres i saken.

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Deltid. Arbeidet med reduksjon av deltid presenteres i saken. Arkivsak Dato 15.02.2012 Saksbehandler Nina Føreland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 23.02.2012 Sak nr 022-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Deltid Ingress Arbeidet med reduksjon

Detaljer

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor SG3 Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor Tabell 1 DRG-poeng, samlet antall, antall døgn og antall samlet antall og for døgn. Inklusiv friske nyfødte. 2006. Alle sykehus. DRG- Samlet Herav

Detaljer

SU Vestfold 05.02.2105 Utfordringer. Per G. Weydahl, klinikksjef kirurgi, SiV

SU Vestfold 05.02.2105 Utfordringer. Per G. Weydahl, klinikksjef kirurgi, SiV SU Vestfold 05.02.2105 Utfordringer Per G. Weydahl, klinikksjef kirurgi, SiV 3 hovedutfordringer 1. Overordnet samarbeid Slagkraftig SU, med delegert beslutningsmyndighet? Færre deltakere representativt?

Detaljer

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge 1 Samhandlingsreformen Samfunnsreform Ikke bare en helsereform Alle sektorer

Detaljer

Oslo kommune ditt sikkerhetsnett - alltid. Fremtidens Storbylegevakt i Oslo. Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune

Oslo kommune ditt sikkerhetsnett - alltid. Fremtidens Storbylegevakt i Oslo. Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune Oslo kommune Legevakten - ditt sikkerhetsnett - alltid Fremtidens Storbylegevakt i Oslo Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune Jon Ørstavik Prosjektkoordinator/overlege Mars 2011 Status

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 03/00501-28 Oppsigelse - Personalmappe - Poliklinikk Notodden DPS Dok. dato: 16.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 03/00502-6 Vedtak - Personalmappe

Detaljer

Oslo universitetssykehus

Oslo universitetssykehus Oslo universitetssykehus Bakvakt i norsk helsetjeneste Bildene er hentet fra sykehusets presentasjon Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, akuttsykehus for store deler

Detaljer

TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015. August 2015

TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015. August 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 August 2015 Innhold 1. TILDELING AV MIDLER... 3 2. TILTAK FOR Å REDUSERE VARIASJON I VENTETIDER OG EFFEKTIVITET... 3 A. UTARBEIDELSE AV FORSLAG TIL INDIKATORER

Detaljer

SAK 79-14 VEDLEGG 5 - DOKUMENT SAMHANDLINGSPROSJEKT NYE RJUKAN SYKEHUS

SAK 79-14 VEDLEGG 5 - DOKUMENT SAMHANDLINGSPROSJEKT NYE RJUKAN SYKEHUS SAK 79-14 VEDLEGG 5 - DOKUMENT SAMHANDLINGSPROSJEKT NYE RJUKAN SYKEHUS Nye Rjukan Sykehus OPS (offentlig / privat samarbeid) BAKGRUNN Utviklingsplanen for Sykehuset Telemark HF 2014-2016 og nye helsepolitiske

Detaljer

Virksomhetstype Tilknytyningsform Antall Årsverk Relevante planer Somatisk sykehus Eies av HF 8 8916

Virksomhetstype Tilknytyningsform Antall Årsverk Relevante planer Somatisk sykehus Eies av HF 8 8916 Stjørdal 7.2.25 Bakgrunnsnotat om utvikling av sykehusstruktur Dette notatet er utarbeidet som diskusjonsgrunnlag til strategisamlingen som styret for Helse Midt-Norge RHF skal ha 15. februar 25. Notatet

Detaljer

Rus og psykiske lidelser

Rus og psykiske lidelser Rus og psykiske lidelser Roller, ansvar og samhandling. På system og individnivå. Får vi det til?? Fagsjef Arne Johannesen Klinikksjef Jostein Todal Stabsenheter: Fagavdelingen Arne Johannesen Adm. fellesfunksjoner

Detaljer

Tall og fakta fra varselordningen

Tall og fakta fra varselordningen Tall og fakta fra varselordningen I artikkelen presenterer vi en oversikt over antall varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, jf. 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Sykefravær i SSHF 2010

Sykefravær i SSHF 2010 Saksframstilling Arkivsak Dato 1.0.011 Saksbehandler Espen Jarle Hansen, Trond Seland Sykefravær i SSHF Sak nr. Styre Møtedato 0-011 Styret for Sørlandet sykehus HF.0.011 Ingress Gjennomgang av sykefraværsstatistikk

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009)

Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009) Formannskapet 20. oktober 2009 Samhandling i helsetjenesten Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009) 1. Drammen geriatriske

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Pasientforløp kols - presentasjon

Pasientforløp kols - presentasjon Pasientforløp kols - presentasjon Lungemedisinsk avd. 2015 Elena Titova, overlege og forløpsansvarlig lege Synnøve Sunde, avdelingssjef sykepleie Solfrid J. Lunde, prosjektsykepleier Hva er samhandlingsreformen?

Detaljer

Avdeling bedrift og 12-minutteren. Tønsberg 17.03.2010 Line Berre Paulsen og Tone Berge Hansen

Avdeling bedrift og 12-minutteren. Tønsberg 17.03.2010 Line Berre Paulsen og Tone Berge Hansen Avdeling bedrift og 12-minutteren Tønsberg 17.03.2010 Line Berre Paulsen og Tone Berge Hansen Langtidssykemelding 3% 17% 20% 5% 3% 47% 5% Gastrointestinal Cardiovascular Muscle Nervous Mental Airways Other

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge DMS Inn-Trøndelag Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge Prosjektfasen avsluttes og folkevalgt nemnd etableres Prosjektleder

Detaljer

Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 4H

Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 4H Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 4H HVA ER 4H? 4H er en medisinsk post med hovedvekt på mage- tarm sykdommer. I tillegg er det også pasienter med andre generelle indremedisinske sykdommer. 4H

Detaljer

Samarbeid med private

Samarbeid med private Sak 33/14 Vedlegg Samarbeid med private Innledning Styret i Helse Midt-Norge RHF har bedt om en orientering om helseforetaket bruk av private tilbydere for å dekke befolkningens behov for spesialisthelsetjenester.

Detaljer

Mål. Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 113 (4%) 85 (2,5%) 100 % 80 % 60 % 200,00. Årsresultat Budsjettavvik (200,00)

Mål. Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 113 (4%) 85 (2,5%) 100 % 80 % 60 % 200,00. Årsresultat Budsjettavvik (200,00) Sykehuset Telemark HF april 2013: Hovedmål Gjennomsnitt ventetid som. red. til 60 dager. Ordinært avviklede pasienter. Utvikling siste Status Resultat Mål 12 mnd 2012 apr.13 100 60 60 68-200 100 Pasienten

Detaljer

Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn. Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014

Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn. Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014 Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014 Samhandlingsreformen og samarbeid med kommunehelsetjenesten og fastleger Mål Samarbeidsarenaer

Detaljer