BUDSJETT & ÅRSPLAN 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BUDSJETT & ÅRSPLAN 2010"

Transkript

1 BUDSJETT & ÅRSPLAN 2010 OSCARSGATA MOTTAK VADSØ Oscarsgata mottak åpen og relasjonsskapende

2 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSPLAN 2010: 1. BOLIGTILBUD s Boforhold s Disponible boliger s Utbedringsplaner s Fellesarealer s Trygghet/sikkerhet (HMS) s HMS s Trygghet/sikkerhet for beboerne s Trygghet/sikkerhet for ansatte s Brannsikkerhet s Helseundersøkelse av ansatte s Utstyr s. 7 Sum kostnader: kr. Sum månedsverk: 36 mv. 2. ORGANISATORISK OG ADMINISTRATIVT ARBEID s Plan-, rapporterings- og økonomiarbeid s Årsplanen s Rapportering - aktiviteter s Årsrapport s Økonomiarbeid s Tilsynsarbeid s Tilsyn s Organisering av driften s Visjon s Kontrakt med UDI s Personell/administrasjon s Personelloversikt s Personalarkiv s Medarbeidersamtaler s Stillingsbeskrivelser s Planlagte arbeidsmøter s Personalmøter s Veiledning s Rutinebeskrivelser s Opplæringsplan s Bruk av tolk og språkassistenter s Tolking s Samarbeid og kontakt mellom mottak og lokalsamfunn s Samarbeide med kommunen s Samarbeide med lokalsamfunnet s Krav til samarbeid med politiet i spesielle situasjoner s. 13 Sum kostnader: kr. Sum månedsverk: 20,5 mv. 3. BEBOERRETTET ARBEID s Kartlegging og dokumentasjon s Førstegangsintervju s Veiledning av beboerne s Informasjon. SATSNINGSOMRÅDE 2010! s Obligatorisk informasjonsprogram s Velkomstmappe s Ankomst til mottaket s Velkomstinformasjon s Praktiske aktiviteter/pedagogisk virkemidler s Samarbeide med Pedagogisk senter s Evaluering av informasjonsarbeidet s. 17

3 Ekstern informasjon s Kvalifisering s Bosetting s Ansvar og organisering s Kartlegging og registrering s Dokumentasjon s Bosettingsforberedende informasjon s Tilrettelegging og veiledning s Mål s Retur- og tilbakevendingsarbeide SATSNINGSOMRÅDE 2010! s Informasjon om gjeldende returprogram/regelverk s Individuelle samtaler ift. personer med avslag s Returarbeid ift. barnefamilier med avslag s Fritid s Lokalsamfunnsarbeid SATSNINGSOMRÅDE 2010! s Beboermedvirkning s Aktiviteter for alle beboerne s Helse s Samtalegrupper s Veiledning ovenfor foreldre s Kartleggingssamtale s Helseoppfølging av beboere s Samarbeidspartnere s Generell helseinformasjon s. 38 Sum kostnader: kr. Sum månedsverk: 61,5 mv. 4. BEBOERETTEDE TILTAK - PERSONER MED SÆRLIGE BEHOV s Enslige mindreårige s Varsling s Kartleggingsintervju s Individuell plan s Aktiviteter og integrering s Barn og ungdom s Samarbeid med foreldre s Kartlegging av bakgrunn og behov s Informasjon til barn år s Drift av barnebasen/sfo s Aktiviteter for barn og ungdom s Samarbeidspartnere s Muligheter for innflytelse og deltakelse s Kvinner s Personer med helseproblemer og/eller funksjonshemminger s Eldre s. 44 Sum kostnader: kr. Sum månedsverk: 7 mv. Sum totalt kostnader: kr. Sum totalt månedsverk: 125 mv. Vedlegg 1: Visjoner og mål 2010 Vedlegg 2: Beboermedvirkning - Flytskjema Vedlegg 3: Mandat for Samarbeidsrådet og Ungdomsrådet Vedlegg 4: Aktiviteter ved Oscarsgata mottak Vedlegg 5: Ansvarsområder Oscarsgata mottak

4 ÅRSPLAN - OSCARSGATA MOTTAK BOLIGTILBUD 1.1 Boforhold Disponible boliger Oscarsgata mottak AS skal disponere følgende hus/bygninger til mottaksdriften i 2010: Adresse Eiet/ Antall rom/ Max.antall leid leiligheter beboere Oscarsgata 29 Eiet Damsveien 23 Eiet 4 32 Nyborgveien 35 Eiet Waraveien 14 Eiet 2 12 Methiveien 4 Eiet 2 16 Havnegt. 7 Eiet 4 26 Fjellveien 2 Eiet 2 14 Sallinensgt. 2 Eiet 2 14 Sallinensgt. 4 Eiet 2 14 Hvistendahlsgt. 20 Eiet Amtmannsgt. 28 A Leiet Til sammen: Hele året Helge/Thor- Arne Husleie Energi Forsikring Utbedringsplaner Det skal fortløpende utføres vedlikeholdsarbeid på alle mottakets bygninger. Spesielt skal fellesrom (kjøkken, toalett, bad, ganger etc. i Oscarsgt.29 prioriteres. Vi skal følge opp våre tidligere interne tilsyn samt gjennomføre et nytt interntilsyn innen (se punkt ). Helge/Thor- Arne 8 mv. (B) Vedlikehold (bygninger 2 mv. (BB) o.l.) Oscarsgt 29, 2.etg.: Dusjrom (innenfor kjøkken 4) lages om til 2 separate dusjrom, ny UDI Side 1 av 44

5 ventilasjon Dusjrom 3 og 4, bygges om til 3 dusjrom m dusjkabinett og nytt vaskerom, utbedre ventilasjon Kjøkken: Alle benkene skal kles med stålbeslag. Vegger over benker, komfyrer og vasker flislegges. Gulv flislegges etter behov. Fortløpende vurdering mht til oppussing av rom/leiligheter Generelt vindusvedlikehold må prioriteres, utskifting av knuste glass og lignende i tillegg må det bestilles inn og monteres nye vindusrammer til defekte vindu (deler er vanskelig å få tak i). Hovedbygget flekkes/males utvendig Nytt takbelegg legges på øst/vestfløye Trapp og evt tak for rømningsvei til kontemplasjonsrommet Hvistendalsgate: Hvert dusjrom i kjeller vurderes delt og lagd om til 2 separate rom m dusjkabinett Felleskjøkken i 1. etg må pusses opp/oppgraderes. Toalett i kjeller må pusses opp. Damsveien: Kjøkkeninnredning i 2. etg vest må repareres /skifting av benkeplater Salinens gt 2, 2. etg. Bad må oppgraderes Salinensgt 4, 2. etg. Bad må oppgraderes UDI Side 2 av 44

6 Nyborgveien: Oppgradering av fellesrom Nytt låsesystem Methiveien 4, 1.etg. må fortløpende vurderes oppusset, pr i dag i dårlig forfatning Sjekking/reparasjon må vurderes på samtlige gjerder Salinensgt 2 og 4, Waraveien 14 og Methiveien 4 males utvendig Innen høsten oppgradering i form av rundvask, utbedring av mangler, utskifting av gardiner, madrasser o.l. på alle våre hus. Hver av miljøarbeiderne har ansvaret for sine hus : Sermed: Oscarsgt. Trygve: Nyborgveien, Havnegt., Waraveien, Sallinensgt. 2 og 4, Methiveien. Andrei: Amtmannsgt., Hvistendahlsgt., Damsveien, Fjellveien. Trygve/Andrei /Sermed 2 mv. (M1) 2 mv. (M2) 2 mv. (M3) o.l.) Investeringer (utstyr 1.2 Fellesarealer Følgende rom skal være fellesrom i Oscarsgate 29 og som alle beboerne (også de som ikke bor i O.29) kan bruke: - Barnebasen i 1.etg. - Datarommet i 1.etg. - Kvinnerommet i 1.etg. - Informasjonsrommet i 1.etg. - Tomlestua i 2.etg. (gamle røyke-rommet) Anne Anne Maria Sermed UDI Side 3 av 44

7 - Kontemplasjonsrommet i kjelleren. Sermed - Musikkrommet i kjelleren. Hilde - Snekkerrommet i kjelleren. Helge Cafe Oscar (i Havnegata) skal være et felles møtested for alle beboerne på mottaket. Kafeen skal i størst mulig grad være drevet av beboerne selv (se for øvrig punkt 3.6.1; Beboermedvirkning Cafe Oscar). Trygve 1.3 Trygghet/sikkerhet (HMS) HMS: Trygghet/sikkerhet for beboerne: Det skal tas hensyn til beboeren med spesielle behov (se også kapittel ): Hele året Alle ansatte Fokus på menneskehandel. Hele året Alle ansatte Kvinner: Kvinner generelt, skal prioriteres ift. boligtilbud på mottaket. Spesielt skal kvinnegangen i 1.etg.-nord i Oscarsgt. 29, holdes av til bruk for single kvinner samt enslige mødre m/barn. Per Yngve Syke: Syke beboere skal også prioriteres ift. singelrom på mottaket (spesielt Oscarsgt. 29). Per Yngve Eldre: Eldre beboere skal også prioriteres ift. singelrom på mottaket (spesielt Oscarsgt. 29). Per Yngve Familier: Familier generelt skal prioriteres ift. Per Yngve lelighetene vi disponerer. Spesielt skal leilighetene utenom UDI Side 4 av 44

8 Oscarsgt.29 holdes av til familier m/barn Vakttelefon: Denne skal være betjent døgnet rundt hele året. 12 ansatte bytter på å ha vakt 1 uke pr. gang Trygghet/sikkerhet for ansatte: Døra fra resepsjonen og til kontorgangen skal som hovedregel holdes stengt Personalinngangen (mot vest i kontorfløyen) skal holdes låst til enhver tid Mottakets to resepsjoner skal til enhver tid vær operativ og drevet av beboerne. Den ytterste resepsjonen skal fungere som er sil ift. henvendelser fra beboerne. De som har avtaler slipper inn i den innerste resepsjonen, og da maksimum to personer om gangen Det skal kjøpes inn nytt sambandsutstyr (walkietalkie system) og dette SKAL aktivt brukes av alle ansatte med tanke både på sikkerhet og bedre kommunikasjon Alle ansatte som vil, skal få muligheten til å bære en mobil alarm. Trygve Alle Alle Hilde/Ellen/ Alle Hilde Hilde/ Per Yngve I forbindelse med basisutbetaling, skal det alltid være 2 ansatte som fysisk henter pengene i banken. En ansatt skal bistå Bjørn Kåre fysisk med selve pengeutbetalingen/være vakt i resepsjonen. Henterutinen skal følges. Bjørn Kåre UDI Side 5 av 44

9 Mottakets HMS-plan fra 2007 skal gjennomgås og evt. revideres. Innen Thor-Arne/ 1 mv. (I) HMS-erklæring fylles ut og sendes UDI-Nord Brannsikkerhet Utarbeidelse av ny branninnstruks for mottaket Brannvernleder skal sørge for at alle punkter i 2- talbrannsikrings rapport/anbefalinger fra 2009 blir utbedret. Innen Innen Innen Thor-Arne/ Per Yngve Thor-Arne Thor-Arne 8 mv. (BB) 2 mv. (B) 1 mv. (M1) 1 mv. (M2) 1 mv. (M3) Branngruppa i Oscarsgt.29 skal til enhver tid bestå av 5 beboere. Medlemmene i branngruppa skal gå 1 ukes turnus hver.(se også punkt Beboermedvirkning Branngruppa.) Thor-Arne/ Trygve/ Helge Medlemmene i Branngruppa skal få opplæring i generell brannvern Den skriftlige instruksen for brannvakt skal følges Brannvernleder har ansvaret for at det blir satt opp vaktlister og at vaktordningen fungerer. 5 personer på kontinuerlig vakt. Når evt. alarmen går skal samtlige møte opp. Thor-Arne/ Trygve/ Helge Thor-Arne/ Trygve/ Helge Thor Arne/ Helge/ Trygve I de øvrige boligene våre har brannvernleder Thor Arne/ ansvaret for kontroll av slukkeutstyr og røykvarslere. Helge UDI Side 6 av 44

10 Brannvernleder har også ansvaret for at beboerne kan behandle slukkeutstyret og at de vet hvordan man skal forholde seg ved et branntilløp Alle beboere skal gjennomgå brannvideoen ved velkomstinformasjon fase 2 (se punkt ) Det skal arrangeres brannøvelser i Oscarsgata 29, Nyborgveien og Damsveien samt brannmøter i alle de andre satelittene våre hvert kvartal Helseundersøkelse av ansatte: Alle ansatte skal få tilbud om gratis helsesjekk via bedriftshelsetjenesten. 1.4 Utstyr Det skal kjøpes inn (evt. repareres) utstyr som mottaket til enhver tid trenger/må erstattes: - Mottakets biler (Caravellen og nye og gamle Hi-Ace + innkjøp av ny stasjons/varebil) - Møbler og hvitevarer - TV er - Fritidsutstyr Alle husene våre er fordelt mellom 3 miljøarbeidere. De har ansvar for vedlikehold og innkjøp av nødvendig utstyr til husene de har ansvaret for (hvitevarer, brunevarer, møbler, renholdsmidler o.l): Innen 01.04, 01.07, og Ca Thor Arne/ Helge/ Trygve Trygve/ Andrei/ Sermed Thor Arne/ Helge/ Trygve Ellen Helge/Andrei Alle miljøarbeiderne Hilde/Maria/ Sum kap.1: Sum kap.1: 2 mv. (M1) 2 mv. (M2) 2 mv. (M3) kr. 36 mv. 2. ORGANISATORISK OG ADMINISTRATIVT ARBEID UDI Side 7 av 44

11 2.1 Plan-, rapporterings - og økonomiarbeid Årsplanen: På første personalmøte i hvert kvartal skal det settes av tid til å gjennomgå årsplanen for inneværende år og en evaluering av situasjonen pr. dato Etter at UDIs satsningsområder er kommet, fastsettes et arbeidsmøte hvor planarbeidet for 2011 igangsettes 1. onsdag i januar, april, juli og oktober-10 November-10 Per Yngve/alle Per Yngve På første påfølgende møte i Samarbeidsrådet skal satsningsområdene presenteres. Samarbeidsrådet oppfordres til å komme med innspill til årsplanen innen Rapportering aktiviteter: All mottaksaktivitet skal rapporteres inn på mottakets rapporteringsskjema. Samles i Rapportperm for 2010 hos Per Y Årsrapport: Innen skal alle ansatte ha levert inn sin årsrapport for 2009 til Per Yngve. November/ desember-10 Innen Hilde/Maria Per Yngve/alle Alle/Per Yngve Økonomiarbeid: Kostnader vedr. drift av mottaksadministrasjonen (inkl. tlf.-utgifter, kontorutgifter etc.) Innføring av kontantkort v/basisutbetaling Tap p.g.a. lån til forsvunnede beboere Hele året F.o.m Hele året Per Yngve/ Bjørn Kåre Bjørn Kåre Bjørn Kåre Bjørn Kåre Annet, bygn. og adm Sentrale adm.kostnader Tilsynsarbeid UDI Side 8 av 44

12 Tilsyn: UDI-tilsyn. Forberede oss på mulig årlig tilsyn fra UDI-Nord Helsetilsyn. Forberede oss på mulig tilsyn fra kommunehelsetjenesten Internt tilsyn. Mottaksleder skal sammen med bygningsansvarlige samt miljøarbeidere foreta tilsyn på alle hus en gang pr.kvartal. 2.3 Organisering av driften Visjon Mottakets visjon (se hele visjon/mål i vedlegg 1): Oscarsgata mottak åpen og relasjonsskapende Kontrakt med UDI Mottaket skal forholde seg til inngått kontrakt med UDI om drift av inntil 275 mottaksplasser, hvorav 230 faste plasser samt 45 stykkprisplasser. Vi budsjetterer med et gjennomsnittlig belegg på 230 beboere. Vi skal følge UDI s til enhver tid gjeldende regelverk. Ca Innen Innen utgangen av hvert kvartal Hele året Hele året Per Yngve/alle Per Yngve/ Ellen/Helge/ Maria Per Yngve/ Helge/Thor- Arne/miljøarb. Odd/Inger/ Kjell- Åge/Per Yngve Alle ansatte UDI Side 9 av 44

13 Personell/administrasjon Personelloversikt: - 100% - Daglig leder (L) - Per Yngve - 100% - Nestleder/Bos.og retur.(n) - Hilde - 100% - Kontorleder (K) - Bjørn Kåre - 100% - Informasjonsansvarlig (I) % - B.- og ungd.ansv. (BU) - Anne - 100% - Kvinne og famil.ansv. (KF) - Maria - 100% - Miljøarbeider I (M1) - Trygve - 100% - Miljøarbeider II (M2) - Sermed - 100% - Miljøarbeider III (M3) - Andrei - 100% - Helsesøster (H1) - Ellen - 50% - Helsesøster (H2) - Anita - 100% - Brann/bygningsarb.(BB) - Thor Arne - 100% - Bygningsansvarlig (B) - Helge 1250% tilsammen * Vi kjøper inn tjeneste fra ISS ift. vask på adm-bygget vårt. Hele året Maria/Bjørn Kåre * Være åpne for å ha praksisplasser via NAV. Hele året Per Y./Hilde * Vi skal ta inn ungdom på praksisplass under arbeidsukene Høsten (?) Bjørn Kåre ved ungd.skolen og v.g.skole samt Operasjon dagsverk. * Vi skal ta inn student fra Høgskolen i Finnmark (HIFM). Høsten Hilde 10 mv. (L) 10 mv. (K) Lønn + pensjon Annet personal Andre innleide/kjøpte tjenester Personalarkiv: Personalarkivet med kompetanseoversikt over alle ansatte ved mottaket, skal oppdateres og videreutvikles Spesielt skal alle ansattes uformelle kompetanse (hobbyer, interesser etc.) også registreres. Per Yngve/ Bjørn Kåre Per Yngve UDI Side 10 av 44

14 Medarbeidersamtaler: Det skal foretas årlige medarbeidersamtaler med alle ansatte. Januar/februar -10 Per Yngve Stillingsbeskrivelser: Stillingsbeskrivelsene skal vurderes og evt. revideres fortløpende. Oversikt over de enkelte ansattes ansvarsområder finnes i vedlegg nr.5. Per Yngve Planlagte arbeidsmøter I tillegg til arbeidsmøter i forbindelse med årsplan og årsrapportering skal det settes av tid til andre arbeidsmøter: Februar: Årsrapport for Mai : Gjennomgang av HMS-rutiner. Nov./des.: Årsplan for Hele året Per Yngve Personalmøter Hver onsdag kl skal det avholdes personalmøte hvor alle ansatte skal møte. Her skal det fra ledelsens side informeres om den daglige driften. De ansatte skal også ha mulighten til å ta opp hva det måtte være ift. til den daglige driften. Hver onsdag Per Yngve Veiledning torsdag i hver måned skal alle ansatte delta på kollegabasert veiledning, hvor en av de ansatte leder denne. Hvert kvartal skal alle ansatte delta på veiledning med ekstern veileder, psykolog Kristin Eide. Alle ansatte skal få tilbud om individuell veiledning ved behov, av intern eller ekstern veileder. Veiledningsstrategiene skal evalueres, og ansatte skal se på mulige andre metoder å gjennomføre veiledninger på for å dekke alles behov. To ganger i løpet av året skal vi ha veiledning med RVTS. 1.torsdag i hver måned Hilde ½ mv. (N) Ekstern veiledning UDI Side 11 av 44

15 Rutinebeskrivelser Fortsette vårt arbeide med å utarbeide/revidere rutinebeskrivelser ift. individuelle oppgaver og ansvarsområder. Per Yngve/alle Opplæringsplan Generelt: Alle skal delta på kurs og seminarer som er relatert til de respektive arbeidsfelt på mottaket. Alle gamle og evt. nye ansatte som ikke har vært på nyansattekurs, skal få mulighet til det. Per Yngve/ Hilde Øvrig opplæring Reiseutgifter ansatte Kurs etc. vi skal delta på: 4 mottaksledermøter i hhv. Narvik (?), Svalbard (?), Oslo (?) og Tromsø (?), ca. mars/mai/sept./desember a 2 dager i regi av UDI, inkl. 1 mottakskonferanse (september i Oslo (?)) for hele landet. Mars/mai/ september/ desember Per Yngve/ Hilde/Odd Alle ansatte skal delta på Løvstad skole-kurs: Terapeutisk mestring av vold. I løpet av året Alle ansatte Per Yngve skal kurses i power-point. 1.halvår-10 Per Yngve Alle ansatte skal få tilbud om å hospitere ved et annet mottak for å få nye impulser ift. sitt arbeidsområde. I løpet av året Alle ansatte Helge og Sermed skal få tilbud om grunnleggende dataopplæring på OPUS. 1.halvår-10 Helge/Sermed 2 kreative-veiledninger med RVTS her i Vadsø. April + Alle ansatte oktober UDI Side 12 av 44

16 Thor-Arne skal delta på nybegynnerkurs i regi av UDI. Hilde skal lære seg følgende på SESAM: Generere basisog ankomstutbetaling samt legge inn/melde ut beboere. Alle ansatte deltar på personaltur m/årsplanlegging. Mulige reisemål er Madrid/Athen/Dublin (!). Innen 1.halvår November-10 Thor-Arne Hilde/Bjørn Kåre Alle ansatte 2.4 Bruk av tolk og Språkassistenter Tolking Mottaket skal bruke profesjonelle lokale tolker eller via telefon. Når hensiktsmessig kan det brukes tolker fra vår egen språkassistentgruppe (se punkt ). Hele året Bjørn Kåre/ Alle Innleid tolk Mottaket betaler fullt ut for den kommunale asylhelsesøsterstillingen kommunen betaler for alle tolkeutgiftene i forbindelse med asylsøkere og helse. 2.5 Samarbeid og kontakt mellom mottak og lokalsamfunn Samarbeid med kommunen Det skal avholdes møter i Samarbeidsgruppa med Vadsø kommune etc. Mottaket/flykt.teamet er (annen hver gang) ansvarlig for innkalling, møteledelse og referat. Hver 6.uke Per Yngve Samarbeid med lokalsamfunnet Se punkt Lokalsamfunnsarbeid. 2.6 Krav til samarbeid med politiet i spesielle situasjoner Samarbeid med politiet: I tillegg til møtene i Samarbeidsgruppa Ved behov Per Yngve/ Hilde hvor også politiet er med, skal det holdes jevnlige møter med egen kontaktperson (Bård Hilmarsen) UDI Side 13 av 44

17 fra politivakta Daglig leder skal ha jevnlige møter med PST (Politiets sikkerhetstjeneste) Rutinene våre ift. politikontakt ved div. situasjoner skal revideres i Bestemmes av PST Innen Per Yngve Per Yngve Sum kap.2: Sum kap.2: kr. 20,5 mv. 3. BEBOERRETTET ARBEID 3.1 Kartlegging og dokumentasjon Førstegangsintervju Innen 1 uke etter ankomst skal det gjennomføres et kartleggingsintervju: - utdannelse, praksis, interesser, annen kompetanse. - sjekke om beboeren har med seg papirer på sin kompetanse/erfaring - finne en meningsfylt aktivitet/frivillig arbeid på mottaket eller i byen, ut ifra kompetansen til beboeren. - alt skal føres inn på SESAM, og oppdateres jevnlig. - relevante papirer som beboere har med seg, skal oversettes og samles i en beboermappe. Innen 1 uke etter ankomst /Hilde Veiledning av beboerne Ved bosettingsintervjuet og i de påfølgende kvalifiseringssamtalene skal det tilpasses relevante kvalifiseringstiltak opp mot den enkelte beboer. Hilde UDI Side 14 av 44

18 3.2 Informasjon: NB! SATSNINGS- OMRÅDE 2010! INFORMASJON Obligatorisk informasjonsprogram: Informasjonsansvarlig skal for alle beboerne: * Tilpasse info-programmet til de ulike grupper og individer som til enhver tid bor på mottaket. * Info-programmet skal inneholde praktiske aktiviteter som pedagogiske virkemidler. * Ved behov innkalles eksterne forelesere. * Bruke Info-forums ABC, Bazar-sidene, UDI-info samt det nye info-programmet fra UDI * Fortsette bruken av bla. i-nett og Powerpoint presentasjon av info-programmet formidlet via PC og prosjektor. 6 mv. (I) Beboere med språkompetanse brukes aktivt som språkassistenter i info-delen. De blir briefet på forhånd i stoffet, slik at evt. vanskelige temaer gjøres forståelig Tospråklige assistenter i informasjonsprogrammet skal løpende kurses i jobben som språkassistent Nytt infoprogram for barn og unge, skal implementeres. Dette i samarbeid med barne- og ungdomsansvarlig. /Anne UDI Side 15 av 44

19 NB! SATSNINGS- OMRÅDE 2010! INFORMASJON Velkomstmappe: Info-ansvarlig skal videreføre/ oppdatere mottakets velkomstmappe m/skriftlig førstegangsinfo som alle beboere skal få ved ankomst mottaket. Innholdet i mappen skal også i 2010 inneholde språkene Engelsk, Farsi/Dari, Somalisk, Russisk, Serbo-Kroatisk og Arabisk. NB! SATSNINGS- OMRÅDE 2010! INFORMASJON NB! SATSNINGS- OMRÅDE 2010! INFORMASJON NB! SATSNINGS- OMRÅDE 2010! INFORMASJON Ankomst til mottaket: Se rutine Ankomst av ny(e) beboer(e) av Velkomstinformasjon: Se rutine Ankomst av ny(e) beboer(e) av Praktiske aktiviteter/ pedagogiske virkemidler Bruke de innkjøpte DVDene Asylsøknad, Velkommen til Norge og Brannvideo fra Norsk Folkehjelp, samt NOAS sin Informasjon til asylsøkere, Norges lover fra UDI og La jentene ta ordet fra Mira. For de med oppholdstillatelse vil filmene Introduksjonsordningen og Gratulerer med ny bolig bli vist. Evt. få tak i nye og mer oppdaterte DVD-er som omhandler samme temaer. Hele året Andrei/Trygve/ Sermed Andrei/Trygve/ Sermed /Hilde 4 mv. (M1) 5 mv. (M2) 5 mv. (M3) Mottaket skal gjennomføre små kurs/innformasjonsmøter om diverse emner. Temaene fastsettes etter ønske fra beboerne selv, Samarbeidsrådet samt etter behov. F. eks. kan DVDen om tvangsekteskap, La jentene ta ordet være et utgangspunkt for et slikt møte. UDI Side 16 av 44

20 Via en egen oppslagstavle skal alt skriftlig aktuell informasjon fra UDI, departementer, media etc. om asylsøkere/flyktninger samt andre relevante emner, gjøres tilgjengelig for alle Lage en presentasjon som legges ut på hjemmesidene våre. 1. halvår-10 NB! SATSNINGS- OMRÅDE 2010! INFORMASJON Samarbeid med Pedagogisk senter (PS) Gjennom daglig kontakt via og telefon, blir gamle elever fulgt opp og nye meldt inn. Det skal også samarbeides i forhold til samkjøring av innholdet i norskopplæringa ved PS og info-arbeidet ved mottaket.. Innmelding innen 1 uke etter ankomst 2 mv. (I) NB! SATSNINGS- OMRÅDE 2010! INFORMASJON Evaluering av informasjonsarbeidet Informasjonsansvarlig og mottaksleder skal 2 ganger i året gjennomgå og evaluere mottakets informasjonsprogram. Innen og /Per Yngve Arrangere mindre tester etter hver info-økt samt større tester ved avslutning av programmet Det skal brukes en del beboere som en ressursgruppe/referansegruppe. Disse har som oppgave å komme med tilbakemeldinger til info-ansvarlig. UDI Side 17 av 44

21 NB! SATSNINGS- OMRÅDE 2010! INFORMASJON Ekstern informasjon Det skal om ønskelig gis informasjon om mottaket/ asylsøkere til skoler (grunn- og videregående) i kommunen Invitere samarbeidspartnere (skoler, offentlige etater/kotorer etc.) til mottaket for å få info. om mottaket, flyktningpolitikken etc. Innen utgangen av 1. kvartal Vi skal opprette nye hjemmesider i løpet av vinteren Disse skal jevnlig oppdateres Innen 1.halvår 2010/ Øvrig akt. velferd 3.3. Kvalifisering Det skal jobbes aktivt for at beboerne skal kvalifisere seg til bosetting eller retur. Det skal tas utgangspunkt i beboerens kvalifikasjoner og interesser (jfr. pkt. 3.1). Metoder: - beboermedvirkning - Kurs/opplæring - Veiledning - Informasjon - Registrering/dokumentasjon - Samarbeid med yrkesprøvingen/nav - Samle og jevnlig oppdatere beboermappen - Utarbeide en kvalifiseringsplan Hilde Når beboeren bosettes eller reiser til hjemlandet, skal han/hun få med seg en oppdatert beboermappe med all dokumentasjon. UDI Side 18 av 44

22 3.4. Bosetting Ansvar og organisering a) Mottaket har en ansatt med faglig og koordinerende ansvar for bosettingsarbeidet. b) Skal ha løpende kontakt med IMDI c) Skal oppdatere øvrig personale på morgenmøter, slik at hele personalet får de kunnskaper og den forståelsen som trengs for en effektiv bosetting d) Skal til enhver tid ha oppdatert liste over bosettingsklare. Denne sendes hver mandag til IMDI og øvrig personale på mottaet. e) Det skal brukes tolk eller språkassistenter for å sikre god kommunikasjon Hilde 2 mv. (N) Kartlegging og registrering a) Mottaket kartlegger og registrerer inn i SESAM innen 1 uke etter at beboeren har flyttet inn på mottaket. b) Når beboeren får oppholdstillatelse som danner grunnlag for bosetting, skal han/hun tas inn til en samtale og kontrollere/evt. oppdatere SEAM c) Vi skal innhente og registrere bosettingsrelevante opplysninger innen 1 måned d) Bosettingsrelevante opplysninger skal oppdateres regelmessig på SESAM (beboermedvirkning, kuts, etc) Hilde Dokumentasjon a) Vi skal oppmuntre beboeren til å skaffe til veie dokumentasjon som vil være nytting ved bosetting (vitnemål og attester o.l) b) Dokumentasjon som er relevant, skal mottaket være behjelpelig med å få disse oversatt, og da kostnadsfritt for beboeren. Hilde UDI Side 19 av 44

23 Bosettingsforberedende informasjon Bosettingsansvarlig skal ha et nært samarbeid med IMDI Nord for å sikre at personalet får oppdatert informasjon om: a) Kriteriene for bosetting med offentlig hjelp b) IMDI`s bosettingsrutiner c) Konsekvenser ved å avslå IMDI`s bosettingstilbud Hilde Informasjonsansvarlig skal gjennomgå modulen om bosetting i informasjonsprogrammet i en tidlig fase. Dette for å skape realistiske forventninger hos beboeren. Bosettingsansvarlig skal gjennomgå den bosettingsforberedende modulen, når beboeren har fått oppholdstillatelse som gir rett til bosetting. Her skal det fokuseres på forventninger, plikter og rettigheter Hilde Tilrettelegging og veiledning a) Mottaket skal tilrettelegge for kontakt mellom IMDI og beboere ved at beboerne får telefonnummer til mottakets kontaktperson i IMDI. Mottaket skal også gi informasjon om hvor beboerne finner informasjon på IMDI`s hjemmeside. b) Mottaket skal under kartleggingssamtalen/bosettingssamtalen at det er IMDI som bestemmer kommunen beboeren skal bosettes i, ut ifra opplysningene som fremkommer i SESAM. c) Mottaket skal informere om konsekvensene ved å nekte tildelingskommunen, ved for eksempel trekk i basisutbetaling og tap av mottaksplass Mål Mål ift. bosettingskommuner: Hilde/Per Yngve ½ mv. (N) - Øke bosettingen av personer til Finnmark fylke!! - I løpet av 2010 skal vi ha koblet beboere ift. bosetting UDI Side 20 av 44

24 til minst 15 forskjellige kommuner. - Jfr. IMDI s målsetting skal vi klare å gjennomsnittlig bosette alle innen 1 måned etter vedtaksdato! 3.5. Retur og tilbakevendingsarbeid Info. om gjeldende returprogram/ regelverk NB! SATSNINGS- OMRÅDE 2010! RETUR Påfølgende uke etter ankomst skal beboeren gjennomgå en kartleggingssamtale. Under denne samtalen skal fokuset være på kartlegging og kvalifisering. Her skal det fokuseres på kvalifiseringsmuligheter på mottaket både i forhold til evt.bosetting og retur til hjemlandet. Innen 3 dager etter ankomst /Hilde 4 mv. (N) Under ankomstinformasjonen skal alle beboere informeres om frivillig retur (IOM) Det skal gjennomføres gruppevise informasjonsmøter med/om IOM minst 2 ganger pr. år. Hilde/ Alle beboere skal, gjennom mottakets informasjonsprogram få informasjon om muligheten til å returnere tilbake til hjemlandet En synlig oppslagstavle med informasjon om frivillig retur skal være synlig for alle beboerne på ulike språk. Hilde En informasjonsbrosjyre om frivillig retur skal deles ut til alle beboere ved ankomst (1. dags info.) Hilde/Andrei UDI Side 21 av 44

25 Individuelle samtaler ift. personer med avslag NB! SATSNINGS- OMRÅDE 2010! RETUR Beboere med negativt vedtak, skal innkalles til en individuell samtale, hvor fokus skal være på: - muligheter i hjemlandet - hva gjorde beboeren før i hjemlandet? - har han/hun familie/venner der? - kan beboeren benytte noe av det han/hun har lært i Norge, i hjemlandet? Innen 1 uke etter vi har fått vite om negativt vedtak / søknad om frivillig retur Hilde Returarbeid ift. barnefamilier med avslag NB! SATSNINGS- OMRÅDE 2010! RETUR Mottaket har utarbeidet rutiner for returarbeid i forhold til barn/familier. Denne skal følges. Metodene vurderes av barne- og ungdomsansvarlig i forhold til barnas alder og modenhet. Eksempler på metoder: a) Tegning/maling- samtale om hjemlandet (minner?) b) Se film, samtalegrupper c) Utstilling under Verdens Flyktningdag med tegninger og informasjon om hjemlandet Hilde// Anne/Maria 3.6. Fritid Lokalsamfunnsarbeid NB! SATSNINGS- OMRÅDE 2010! LOKALSAMFUNNS- ARBEID Mottakets lokalsamfunnsarbeid skal sikre god kommunikasjon og samhandling mellom mottakets personale, beboere og lokalsamfunn. Mottaket skal samarbeide med beboere og lokale aktører for å fremme prinsippene om ikke-diskriminering, brukertilpasning og annerledeshet. Alle ansatte Transport av beboere Oscarsgata mottak ønsker i samarbeid med Samarbeidsrådet å fremme dette arbeidet med følgende aktiviteter/metoder: 1) Møte hver 6. uke med Samarbeidsgruppa (skoler, banehager, politi, NAV, biblioteket, ungdommens hus, kirken, Pedagogisk senter, osv) 2) Nært samarbeid med Vadsø Røde Kors (leksehjelp, UDI Side 22 av 44

BUDSJETT & ÅRSPLAN 2015

BUDSJETT & ÅRSPLAN 2015 BUDSJETT & ÅRSPLAN 2015 OSCARSGATA MOTTAK VADSØ Thor-Arne Dallavara Oscarsgata mottak åpen og relasjonsskapende Innholdsfortegnelse Kostnader Kostnad Månedsverk side Regnskapsarbeid 250.000 3 Revisjon

Detaljer

RS 2008-044V3 Skjema for plan og rapport - transittmottak og transittmottak for enslige mindreårige

RS 2008-044V3 Skjema for plan og rapport - transittmottak og transittmottak for enslige mindreårige RS 2008-044V3 Skjema for plan og rapport - transittmottak og transittmottak for enslige mindreårige Skjema for plan og rapport (kryss av for plan eller rapport) Mottakets navn: År: Innhold RS 2008-044

Detaljer

RS 2008-044V2 Skjema for plan og rapport - mottak/avdeling for enslige mindreårige

RS 2008-044V2 Skjema for plan og rapport - mottak/avdeling for enslige mindreårige Skjema for plan og rapport (kryss av for plan eller rapport) Mottakets navn: År: RS 2008-044V2 Skjema for plan og rapport - mottak/avdeling for enslige mindreårige Innhold RS 2008-044 Krav til plan-, rapporterings-

Detaljer

INDIVIDUELL KARTLEGGING av ENSLIG MINDREÅRIG ASYLSØKER / FLYKTNING

INDIVIDUELL KARTLEGGING av ENSLIG MINDREÅRIG ASYLSØKER / FLYKTNING 1 NAVN: INDIVIDUELL KARTLEGGING av ENSLIG MINDREÅRIG ASYLSØKER / FLYKTNING DUFnummer: FØDSELSDATO: NASJONALITET/ETNISITET: MOTTAK: Unntatt offentlighet; Offentleglova 13 jfr. Forvaltningsloven 13 Bruk

Detaljer

RS 2008-044V2 Skjema for plan og rapport - mottak/avdeling for enslige mindreårige

RS 2008-044V2 Skjema for plan og rapport - mottak/avdeling for enslige mindreårige Skjema for plan og rapport (kryss av for plan eller rapport) Mottakets navn: År: RS 2008-044V2 Skjema for plan og rapport - mottak/avdeling for enslige mindreårige Innhold RS 2008-044 Krav til plan-, rapporterings-

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I SAMARBEIDSGRUPPA.

REFERAT FRA MØTE I SAMARBEIDSGRUPPA. REFERAT FRA MØTE I SAMARBEIDSGRUPPA. Tid: Fredag 22.01.10, kl. 09.30 11.00. Sted: Vadsø bibliotek, 2. etg. Neste møte: Se siste side for møtekalender. Tilstede: Hilde Melhus Lorentzen, Vadsø bibliotek

Detaljer

RS 2008-044V1 Skjema for plan og rapport - ordinære mottak

RS 2008-044V1 Skjema for plan og rapport - ordinære mottak RS 2008-044V1 Skjema for plan og rapport - ordinære mottak Skjema for plan og rapport (kryss av for plan eller rapport) Mottakets navn: År: Innhold RS 2008-044 Krav til plan-, rapporterings- og økonomiarbeid

Detaljer

Til etablering av mottak i Jølster kommune søker vi medarbeidere til følgende stillinger

Til etablering av mottak i Jølster kommune søker vi medarbeidere til følgende stillinger Norsk Mottaksdrift AS drifter Dovre, Ringebu, Vestre Toten, Stor Elvdal, Lunner og Høyanger asylmottak etter oppdrag fra Utlendingsdirektoratet. Våre mottak omfatter 860 beboere, 62 ansatte. Jølster statlig

Detaljer

Til etablering av mottak for enslige mindreårige asylsøkere i kommunene Hyllestad, Radøy og Lindås, søker vi medarbeidere til følgende stillinger

Til etablering av mottak for enslige mindreårige asylsøkere i kommunene Hyllestad, Radøy og Lindås, søker vi medarbeidere til følgende stillinger Norsk Mottaksdrift AS har avtale for drift av asylmottak i Dovre, Ringebu, Vestre Toten, Stor Elvdal, Rendalen, Lunner, Høyanger, Stryn, Jølster og Hitra kommune. Asylmottakene drives på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet.

Detaljer

Informasjon til representantene fra Mysebu ankomstransittmottak for EMA

Informasjon til representantene fra Mysebu ankomstransittmottak for EMA Informasjon til representantene fra Mysebu ankomstransittmottak for EMA Kontaktinformasjon Samtale mellom representanter og beboere Flytting Rutine ved forsvinninger Samtykkeerklæring Aldersvurderinger

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00 Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon

Detaljer

Mottaksleder 100 % stilling

Mottaksleder 100 % stilling Norsk Mottaksdrift AS drifter Dovre, Ringebu, Vestre Toten, Stor Elvdal og Lunner asylmottak etter oppdrag fra Utlendingsdirektoratet. Våre mottak omfatter 706 beboere, 55 ansatte med hovedkontor på Lillehammer

Detaljer

RS 2008-044V1 Skjema for plan og rapport - ordinære mottak

RS 2008-044V1 Skjema for plan og rapport - ordinære mottak RS 2008-044V1 Skjema for plan og rapport - ordinære mottak Skjema for plan og rapport (kryss av for plan eller rapport) Mottakets navn: År: Innhold RS 2008-044 Krav til plan-, rapporterings- og økonomiarbeid

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole Barn og unge fritid TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2015 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne

Detaljer

RS 2012-018V2. INDIVIDUELL KARTLEGGING av

RS 2012-018V2. INDIVIDUELL KARTLEGGING av RS 2012-018V2 INDIVIDUELL KARTLEGGING av ENSLIG MINDREÅRIG ASYLSØKER/ FLYKTNING NAVN: DUFnummer: FØDSELSDATO: NASJONALITET/ETNISITET: MOTTAK: Unntatt offentlighet; Offentleglova 13 jfr. Forvaltningsloven

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2014 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt over fritidstilbud

Detaljer

Rus- og Psykiatritjenesten

Rus- og Psykiatritjenesten Rus- og Psykiatritjenesten Adresse: Skippergata,1 C 9008 Tromsø Tlf.: 77791090, Mobil: 91347492 Åpningstider: Vintertid fra 15 sept. til 14 mai. - Mandag tirsdag og onsdag fra kl. 09:00-15:30. - er senteret

Detaljer

Saksframlegg. 2. Bofellesskapet skal være bemannet på dag, ettermiddag og kveld i ukedager og i helger etter foreslåtte arbeidstider.

Saksframlegg. 2. Bofellesskapet skal være bemannet på dag, ettermiddag og kveld i ukedager og i helger etter foreslåtte arbeidstider. Saksframlegg Arkivsak: 14/1791-1 Sakstittel: BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER - 2014 K-kode: F30 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Kommunestyret Rådmannens tilråding

Detaljer

Informasjon til asylsøkere i Norge

Informasjon til asylsøkere i Norge Informasjon til asylsøkere i Norge Denne brosjyren er laget av Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS). NOAS er en ikke-statlig menneskerettighetsorganisasjon som gir informasjon og juridisk bistand til

Detaljer

Om ankomstsituasjonen og UDIs beredskap

Om ankomstsituasjonen og UDIs beredskap Om ankomstsituasjonen og UDIs beredskap Møte hos Fylkesmannen i Aust-Agder 07.10.15 Regiondirektør Tormod Stavenes UDI i beredskap Årsak: Ekstraordinær tilstrømning av asylsøkere Region og mottaksavdelingen

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2013 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt over fritidstilbud

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Arkiv: F31 Dato: 23.02.2016 Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Kristin Skilleås Utredning asylmottak Rådmannen varslet en utredning av en eventuell etablering av et kommunalt

Detaljer

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

Aktivitetshuset - formål

Aktivitetshuset - formål Aktivitetshuset Aktivitetshuset - formål Aktivitetshusets formål er å bistå enkeltmennesker i alderen 18-24 år på vei mot ordinært eller tilrettelagt arbeid. Det skal være et tilbud med aktivitetskrav

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER. NAV Molde Flyktningtjenesten Miljøarbeider presentasjon NAV Molde flyktning tjenesten

BOSETTING AV FLYKTNINGER. NAV Molde Flyktningtjenesten Miljøarbeider presentasjon NAV Molde flyktning tjenesten BOSETTING AV FLYKTNINGER NAV Molde Flyktningtjenesten Miljøarbeider presentasjon NAV Molde flyktning tjenesten Miljøarbeideren Miljøarbeideren er en viktig kontaktperson for hver enkelt flyktning - har

Detaljer

PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. MÅL.

PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. MÅL. PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. Juni 2012 MÅL. Løpsmark skole har flg. mål: Et systematisk HMS-arbeid som er satt i system og som kontinuerlig dokumenteres, samt evalueres. Sterk fokus på de ansattes

Detaljer

Tilsynsrapport:.Leira mottak - avdeling for enslige F^ mindreåriae 2008

Tilsynsrapport:.Leira mottak - avdeling for enslige F^ mindreåriae 2008 Tilsynsrapport:.Leira mottak - avdeling for enslige F^ mindreåriae 2008 Rapporten er utarbeidet i forhold til krav og retningslinjer gitt i Utlendingsdirektoratet (UD1) sine styringsdokumenter for mottaksdrift.

Detaljer

Fagligleder Informasjonsansvarlig Miljøterapeuter Miljøarbeidere Økonomiansvarlig Nattevakter

Fagligleder Informasjonsansvarlig Miljøterapeuter Miljøarbeidere Økonomiansvarlig Nattevakter Norsk Mottaksdrift AS avtale for drift av asylmottak i Dovre, Ringebu, Vestre Toten, Stor Elvdal, Rendalen, Lunner, Høyanger, Stryn, Jølster og Hitra kommune. Asylmottakene drives på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet.

Detaljer

Fagsamling barnevernstjenesten

Fagsamling barnevernstjenesten ( 1 ) Fagsamling barnevernstjenesten Barn på flukt Trondheim 28.10.2015 Agenda Migrasjonssituasjonen i verden Sentrale begrep Noen tall fra Norge i dag Asylintervju og asylprosess Beskyttelse innvilgelse

Detaljer

INDIVIDUELL KARTLEGGING OG TILTAKSPLAN SOM ARBEIDSREDSKAP I MOTTAK

INDIVIDUELL KARTLEGGING OG TILTAKSPLAN SOM ARBEIDSREDSKAP I MOTTAK INDIVIDUELL KARTLEGGING OG TILTAKSPLAN SOM ARBEIDSREDSKAP I MOTTAK Leira mottak Heidi Rygg EM MOTTAK Har felles Ingen institusjon: lovverk, økonomi, bemanning osv., men på mange måter lik i jobbinga med

Detaljer

SKOLEÅRET 2012-13 PRESENTASJON AV SFO

SKOLEÅRET 2012-13 PRESENTASJON AV SFO SKOLEÅRET 2012-13 PRESENTASJON AV SFO Skolefritidsordningen ( SFO ) er et frivillig tilbud som dekker behovet for tilsyn, omsorg og en del kulturaktiviteter utenom den obligatoriske skoledagen for barn

Detaljer

LEIEBETINGELSER OG INSTRUKSER FOR KILEBYGDA GRENDEHUS

LEIEBETINGELSER OG INSTRUKSER FOR KILEBYGDA GRENDEHUS 1 LEIEBETINGELSER OG INSTRUKSER FOR KILEBYGDA GRENDEHUS 1. Det er lokale lag og foreninger som har førsterett til lån/bruk av Grendehuset. 2. I neste rekke kommer medlemmer av Kilebygda Montessoriforening

Detaljer

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund Tema Samarbeid med næringsliv og arbeidsgivere. Hvordan kan vi gjennom individuell oppfølging av deltaker

Detaljer

KOMMUNALE RETNINGSLINJER

KOMMUNALE RETNINGSLINJER Side 1 av 5 KOMMUNALE RETNINGSLINJER BOSETTING AV FLYKTNINGER & DELTAKELSE I INTRODUKSJONS PROGRAM Revidert 28.11.2013 Side 2 av 5 INTRODUKSJON Arbeidet med bosetting og integrering av flyktninger er omfattet

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 03.06.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

Fra utsiden til innsiden av Westcon Yards, Florø

Fra utsiden til innsiden av Westcon Yards, Florø Fra utsiden til innsiden av Westcon Yards, Florø Veien fra utsiden til innsiden av arbeidsplassen krever en bevisst, positiv holdning og aktive bidrag fra flere parter Identifisering med arbeidsplassen

Detaljer

Sluttrapport. Christine B. Killie

Sluttrapport. Christine B. Killie Sluttrapport Evalueringsrapport Bosetting av enslige mindreårige flyktninger på folkehøgskole, et samarbeidsprosjekt mellom Skånland Kommune og Soltun Folkehøgskole Christine B. Killie 1. Sammendrag Skånland

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FAUSKE KOMMUNE OG NAV FAUSKE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FAUSKE KOMMUNE OG NAV FAUSKE ~ FAUSKE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN Flyktningekontoret Saksbehandler: Steinar Johansen Telefon: 75649800 - Telefax: 75649802 - Besøksadresse: Storgt. 39 mobil 95927666 e-post steinar Johansen(lauske.kommune.no

Detaljer

Velkommen. Vi ønsker barn og foreldre velkommen til et nytt år ved Olsborg SFO.

Velkommen. Vi ønsker barn og foreldre velkommen til et nytt år ved Olsborg SFO. Velkommen. Vi ønsker barn og foreldre velkommen til et nytt år ved Olsborg SFO. Dere som foreldre er våre viktigste samarbeidspartnere. Et godt samarbeid og god dialog mellom skole og hjem er viktig og

Detaljer

PSYKOSOSIAL OPPFØLGING AV FLYKTNINGER OG ASYLSØKERE 17.02.16

PSYKOSOSIAL OPPFØLGING AV FLYKTNINGER OG ASYLSØKERE 17.02.16 PSYKOSOSIAL OPPFØLGING AV FLYKTNINGER OG ASYLSØKERE 17.02.16 HELSEUTFORDRINGER I ET KOMMUNEPERSPEKTIV ERFARINGER OG UTFORDRINGER MED OPPBYGGING AV TILBUD TIL FLYKTNINGER OG ASYLANTER I STEINKJER Steinkjer

Detaljer

Konkurransegrunnlag for rammeavtale for kjøp av tolketjenester. for levering til

Konkurransegrunnlag for rammeavtale for kjøp av tolketjenester. for levering til Konkurransegrunnlag for rammeavtale for kjøp av tolketjenester for levering til Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), Informasjons- og veiledningsprogrammet Anbudsfrist: 16. juni 2014 Norsk organisasjon

Detaljer

Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014

Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014 Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014 1 Innhold Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014... 1 Informasjon... 3 Foreldresamarbeid... 4 Meldesystem, rutiner ved henting... 4 Hva er SFO?... 5 Våre verdier... 5 Trygghet,

Detaljer

Vedlagt følger referat fra tilsynto, vedmindreårigavdelingen på Leira mottak den 14.12.06. ~ Han~n regiondirektør Lars Leistad rådgiver

Vedlagt følger referat fra tilsynto, vedmindreårigavdelingen på Leira mottak den 14.12.06. ~ Han~n regiondirektør Lars Leistad rådgiver UTL~NDINGSDIR~XTORAT~T R~g~onkontor ~fidt-no~~ RED S~M KOMMUNE ~ ~MRS 2007 Levangerkommunene 7600 LEVANGER DERESREP VAR REF DATO 03/6486 16.03.07 Referat fra tilsyn to Leira mottak, avdeling for enslige

Detaljer

H Y B E L B O E R I B O D Ø

H Y B E L B O E R I B O D Ø H Y B E L B O E R I B O D Ø Hybelboere har færre voksne omsorgspersoner i nærheten, og mange av dem har flyttet fra sine etablerte nettverk og fritidstilbud. De er i en ny og fremmed situasjon med store

Detaljer

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST Hybelboere har færre voksne omsorgspersoner i nærheten, og mange av dem har flyttet fra sine etablerte nettverk og fritidstilbud. De er i en ny og fremmed situasjon med store og

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING HØST

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING HØST BARNE- OG UNGDOMSTJENESTEN TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING HØST 2012 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt

Detaljer

24.06.2014 SELBU KOMMUNE. Virksomhetsplan for Bell Skole SFO. 2014-2016 Bell skole

24.06.2014 SELBU KOMMUNE. Virksomhetsplan for Bell Skole SFO. 2014-2016 Bell skole 24.06.2014 SELBU KOMMUNE Virksomhetsplan for Bell Skole SFO 2014-2016 Bell skole Innhold Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Mål for Bell skole og Bell SFO er å:... 2 Sosial kompetanse gjennom lek... 3

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Integreringsplan for Flyktninger

Integreringsplan for Flyktninger HVALER KOMMUNE Integreringsplan for Flyktninger Hvaler Kommune 2 Integreringsplan for Flyktninger i Hvaler kommune Det er tre faktorer som mer enn andre definerer integrering: at man snakker og forstår

Detaljer

KVALITETSKRITERIER FOR SFO ÅLESUND KOMMUNE

KVALITETSKRITERIER FOR SFO ÅLESUND KOMMUNE KVALITETSKRITERIER FOR SFO ÅLESUND KOMMUNE GJELDER FOR KOMMUNALE OG PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER I ÅLESUND KOMMUNE 1 FORMELLE KRAV TIL KVALITET OG INNHOLD LOV OM GRUNNSKOLEN OG DEN VIDEREGÅENDE OPPLÆRINGA

Detaljer

Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole.

Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole. Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole. Ordningen gjelder for elever i 1. t.o.m. 4. trinn. Det finnes igjen sentrale forskrifter om hvordan det skal være, men organiseres etter lokale

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN Flyktningekontoret SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FAUSKE KOMMUNE OG NAV FAUSKE

FAUSKE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN Flyktningekontoret SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FAUSKE KOMMUNE OG NAV FAUSKE SENTRALADMINISTRASJONEN Flyktningekontoret Saksbehandler: Steinar Johansen Telefon: 75649800 - Telefax: 75649802 - Besøksadresse: Storgt. 39 mobil 95927666 e-post steinar.johansen@fauske.kommune.no Deres

Detaljer

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016:

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: Mandag: Kl.10.00 11.00 - Avspenning og lett styrketrening (annen hver uke 3) Kl.13.30 15.00 - Datahjelp og hjelp til overføring av bilder fra kamera til PC, tilbys enkelte mandager

Detaljer

KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE

KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE HALVÅRSPLAN HØSTEN 2013 Holtålen Kommune 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Halvårsplan høsten 2012 side 3 Praktiske opplysninger side 3 Planleggingsdager side 3 Frammøte side 3 Bursdagsfeiring

Detaljer

Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune. Mai 2016

Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune. Mai 2016 Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune Mai 2016 Flyktningtjenesten: Imigrasjons- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) har anmodet Balsfjord kommune til å bosette voksne og enslige mindreårige

Detaljer

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Hvorfor ungdomsmedvirkning? Innhold Brukermedvirkning er nedfestet som en rettighet på både nasjonalt

Detaljer

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre ØKT BOSETTING AV FLYKTNINGER - FORDELING AV ØKT INTEGRERINGSTILSKUDD Trykte vedlegg: Forslag til innstilling:

Detaljer

VELKOMMEN TIL GRÅKALLEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL GRÅKALLEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL GRÅKALLEN BARNEHAGE Oppdatert 13.01.2016 INNLEDNING Vi i barnehagen ønsker dere velkommen til Gråkallen barnehage. Velkommen til Gråkallen barnehage er et hefte med generell informasjon for

Detaljer

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors 1 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram vedtatt på landsmøte 5.oktober 2008. Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge. Under 15 år

Barn som kommer alene til Norge. Under 15 år Barn som kommer alene til Norge Under 15 år Det viktigste arbeidet nå: Sikre omsorg for barn som kommer alene til Norge Tilstrekkelig kapasitet i kvalitetssikrede omsorgssentre Statlige og private omsorgssentre

Detaljer

Velkommen til Kåtorp. Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende

Velkommen til Kåtorp. Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende Velkommen til Kåtorp Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende Kåtorp er et bo- og aktivitetssenter med 36 beboere. I tillegg har vi en korttidsplass. Vi er en del av hjemmebasert omsorg.

Detaljer

Hverdag og innflytelse for ungdom i Sunndal

Hverdag og innflytelse for ungdom i Sunndal Hverdag og innflytelse for ungdom i Sunndal Hvordan er hverdagen til ungdommen i Sunndal? Er vi i dag sosial eller asosial? I dagens samfunn kommer man ikke vekk fra internett. Internett har blitt en viktig

Detaljer

Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn i håndballklubbene

Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn i håndballklubbene Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn i klubbene fargerik Håndball for alle! Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn, i klubbene 2 3 fargerik Eksempel 1 Håndballskole for barn Samarbeid

Detaljer

Kjelle gårdsbarnehage

Kjelle gårdsbarnehage Kjelle gårdsbarnehage Årsplan 14 / 15. 1 1.0 Formål og mål Kjelle gårdsbarnehage er startet som et tiltak for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere ved Bjørkelangen og Kjelle videregående skoler.

Detaljer

Høringssuttalelse til forslag om endringer i utlendingsloven (Innstramminger II)

Høringssuttalelse til forslag om endringer i utlendingsloven (Innstramminger II) Justis og beredskapsdepatementet Vår dato: Deres dato: Vår referanse: Deres referanse: 09022016 Høringssuttalelse til forslag om endringer i utlendingsloven (Innstramminger II) NHO Service organiserer

Detaljer

Informasjon til foreldre

Informasjon til foreldre Informasjon til foreldre Tredal barnehage 2015-2016 TIL BARNETS BESTE INNLEDNING Dette er et informasjonsskriv som er spesielt beregnet for foreldrene til nye barn ved Tredal barnehage, men en del vil

Detaljer

Rosktoppen barnehage. Rosktoppen ÅRSPLAN 2015/16. Barnet framfor alt! Åpningstider 07:00-16:30

Rosktoppen barnehage. Rosktoppen ÅRSPLAN 2015/16. Barnet framfor alt! Åpningstider 07:00-16:30 Rosktoppen Om Rosktoppen barnehage: Rosktoppen barnehage er en kommunal barnehage som startet sin virksomhet 4. jan. 2010. Barnehagen er lokalisert i hjertet av Nærbø med utsikt over Jæren. Den er godt

Detaljer

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 RETNINGSLINJER 2 INNHOLD SIDE Hensikt... 3 Mål... 3 Logo og profil... 4 Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 Ledelse... 6 Veiledere... 6 Ledergruppe... 7 Årsplan... 7 Lederutdanning...

Detaljer

Enslige mindreårige 2009

Enslige mindreårige 2009 1 Enslige mindreårige 2009 Informasjonsmøte 14.09.09 Rådgiver Marit Lund Larsen, IMDi Øst 2 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Ca 210 ansatte Landsdekkende: Narvik, Trondheim, Bergen, Kristiansand,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/07

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/07 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/07 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Oppsal samfunnshus, Kafé X Møtetid: mandag 11. juni 2007 kl. 18.30 Sekretariat: Hallgeir Thorbjørnsen,

Detaljer

Aktiviteter for menn. Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune

Aktiviteter for menn. Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune Aktiviteter for menn Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune Vigdis Prüfer og Marit Hornnes Enhet Hvorfor akkurat menn? Forskning viser at menn lettere blir passivisert i sykehjem enn det kvinner

Detaljer

Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole.

Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole. Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole. Ordningen gjelder for elever i 1. t.o.m. 4. trinn. Det finnes igjen sentrale forskrifter om hvordan det skal være, men organiseres etter lokale

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR BARNE- OG UNGDOMSTJENESTEN TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2012 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt

Detaljer

UDI Utlendingsdirektoratet

UDI Utlendingsdirektoratet UDI Utlendingsdirektoratet Tilsynsrapport fra Leira statlig mottak, ordinær avdeling, høsten 2009 Tilsynsrapport fra Leira statlig mottak, ordinær avdeling, 3. og 4. september 2009 Forord Tilsynsrapport,

Detaljer

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS!

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! OM SYKEHUSBARNEHAGEN. Sykehusbarnehagen liger på hjørnet av Anders Sandvigsgate og Søndre gate i to gule hus innenfor et rødt gjerde. Innkjøring

Detaljer

ÅRSPLAN SANDVOLLAN SKOLEFRITIDSORDNING 2009 / 2010. Trygghet Omsorg Trivsel Fysisk aktivitet

ÅRSPLAN SANDVOLLAN SKOLEFRITIDSORDNING 2009 / 2010. Trygghet Omsorg Trivsel Fysisk aktivitet ÅRSPLAN SANDVOLLAN SKOLEFRITIDSORDNING 2009 / 2010 Trygghet Omsorg Trivsel Fysisk aktivitet Forord Sandvollan skolefritidsordning er et kommunalt tilbud for barn fra 1.-4. Klasse. Tilbudet ble først startet

Detaljer

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap TILTAKSPLAN 2012 St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap Jorid Tharaldsen 01.11.11 FOREBYGGE AT FOLK OPPLEVER

Detaljer

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING INFORMASJON OM EKSTERN PRAKSIS OG TILRETTELEGGING AV VEILEDNING FOR BACHELOR I BARNEVERN, SOSIALT ARBEID OG VERNEPLEIE Fra Høgskolen i Lillehammer 1 INNLEDNING Hensikten med dette heftet er å gi informasjon

Detaljer

TILSKUDD TIL DRIFT AV LANDSDEKKENDE ORGANISASJONER PÅ INNVANDRERFELTET

TILSKUDD TIL DRIFT AV LANDSDEKKENDE ORGANISASJONER PÅ INNVANDRERFELTET Rundskriv Postadresse: Postboks 8059 Dep., 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Landsdekkende organisasjoner på innvandrerfeltet Rundskriv:6/10 Dato:21.12.09 Saksnr: 09-01910 Besøksadresse:

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016 BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Therese Hope Arkivsaknr.: 2013/1447-21 RÅDMANNENS INNSTILLING: Askøy

Detaljer

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage -med livslang lyst til lek og læring Årsplan for Sørumsand barnehage År 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV SØRUMSAND BARNEHAGE... 4 VERDIGRUNNLAG... 5 OMSORG, LEK OG LÆRING... 6 FAGOMRÅDENE... 7

Detaljer

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet.

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet. Hallingmo og Breidokk er to barnehagehus som samarbeider med felles ledelse. Dette er et prøveprosjekt for dette barnehageåret, og siden vi samarbeider lager vi felles årsplan. Barnehagene ligger sentralt

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 / 2016 NÆRSNES BARNEHAGE NÆRSNES BARNEHAGE SUNDBYVEIEN 5B 3478 NÆRSNES. post@naersnes-barnehage.no www.naersnes-barnehage.

ÅRSPLAN 2015 / 2016 NÆRSNES BARNEHAGE NÆRSNES BARNEHAGE SUNDBYVEIEN 5B 3478 NÆRSNES. post@naersnes-barnehage.no www.naersnes-barnehage. ÅRSPLAN 2015 / 2016 NÆRSNES BARNEHAGE SUNDBYVEIEN 5B 3478 NÆRSNES post@naersnes-barnehage.no www.naersnes-barnehage.no NÆRSNES BARNEHAGE 1 Innledning Velkommen til Nærsnes barnehage. Årsplanen 2015/16

Detaljer

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Fastsatt av departementsråden 14.01.2014 Innhold Side 1.

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

EN VEILEDER TIL INDIVIDUELL PLAN

EN VEILEDER TIL INDIVIDUELL PLAN VADSØ KOMMUNE Barn- og ungeneheten ved koordinerende enhet EN VEILEDER TIL INDIVIDUELL PLAN - èn port inn - Dette er ment som et nyttig verktøy for alle som skal være personlig koordinator for en individuell

Detaljer

ORDENSREGLER FOR AS TRUDVANG. Endret av styret på ordinær generalforsamling 31.mars 2004.

ORDENSREGLER FOR AS TRUDVANG. Endret av styret på ordinær generalforsamling 31.mars 2004. ORDENSREGLER FOR AS TRUDVANG Endret av styret på ordinær generalforsamling 31.mars 2004. Følgende ordensregler er satt opp for å skape gode og ordnede forhold i gården. Det første og viktigste bud er imidlertid

Detaljer

Kjelle gårdsbarnehage

Kjelle gårdsbarnehage Kjelle gårdsbarnehage Årsplan 09/10 1 1.0 Formål og mål Kjelle gårdsbarnehage er startet som et tiltak for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere ved Bjørkelangen og Kjelle videregående skoler. Nå

Detaljer

INDIVIDUELLE PLANER SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID

INDIVIDUELLE PLANER SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID INDIVIDUELLE PLANER OG SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID - F BARN/UNGE MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Lier kommune DEL 1: INDIVIDUELLE PLANER FOR BARN/UNGE MED FUNKSJONSNEDSETTELSE 2 Hvem har rett på en individuell

Detaljer

Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten

Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten (Sist revidert 24.09.10) Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten 1. Kontakt skole/ barnehage og PPT. Ordningen med fast PPT-kontakt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 20.02.2009 Tid: Kl 09.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 20.02.2009 Tid: Kl 09.00 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 20.02.2009 Tid: Kl 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

A R E N D A L K O M M U N E ROM FOR ALLE

A R E N D A L K O M M U N E ROM FOR ALLE A R E N D A L K O M M U N E PLAN FOR UTVIKLING AV KVALITET I ARENDAL S FO ROM FOR ALLE Forord Dette arbeidet ble satt i gang som en del av arbeidet med Kommunedelplan Oppvekst. Arbeidsgruppen har bestått

Detaljer

juridisk, sosialfaglig og økonomisk rådgivning i Oslo

juridisk, sosialfaglig og økonomisk rådgivning i Oslo juridisk, sosialfaglig og økonomisk rådgivning i Oslo IKONER: Denne brosjyren er ment som en praktisk guide til tilbud i Oslo innenfor økonomiske, juridiske og sosialfaglige områder. For problemstillinger

Detaljer

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold Rapport Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering3. tertial 2016 1. oktober 2015-24. januar 2016 Besøk: Vogtsgate 17, Moss

Detaljer

Palsfokus for uke 9 og 10:

Palsfokus for uke 9 og 10: Palsfokus for uke 9 og 10: Hvordan tar vi vare på hverandre? Jeg er positiv og hjelpsom i friminuttene. Jeg tar med andre i lek og sier i fra til en voksen hvis det er behov. Palsfokus for uke 11 og 12:

Detaljer

ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO

ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO 2015 2016 1 Innholdsfortegnelse Innledning s.3 Praktiske opplysninger s.4-5 Priser på ulike SFO-satser og matpenge-satser s.6 Grønt flagg s.7 Læringsmål for sosial kompetanse

Detaljer

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen 12. Desember 2005 Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen Prosjektet Fysisk aktivitet og måltider i skolen Fysisk aktivitet i Strategi for kompetanseutvikling

Detaljer