BUDSJETT & ÅRSPLAN 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BUDSJETT & ÅRSPLAN 2010"

Transkript

1 BUDSJETT & ÅRSPLAN 2010 OSCARSGATA MOTTAK VADSØ Oscarsgata mottak åpen og relasjonsskapende

2 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSPLAN 2010: 1. BOLIGTILBUD s Boforhold s Disponible boliger s Utbedringsplaner s Fellesarealer s Trygghet/sikkerhet (HMS) s HMS s Trygghet/sikkerhet for beboerne s Trygghet/sikkerhet for ansatte s Brannsikkerhet s Helseundersøkelse av ansatte s Utstyr s. 7 Sum kostnader: kr. Sum månedsverk: 36 mv. 2. ORGANISATORISK OG ADMINISTRATIVT ARBEID s Plan-, rapporterings- og økonomiarbeid s Årsplanen s Rapportering - aktiviteter s Årsrapport s Økonomiarbeid s Tilsynsarbeid s Tilsyn s Organisering av driften s Visjon s Kontrakt med UDI s Personell/administrasjon s Personelloversikt s Personalarkiv s Medarbeidersamtaler s Stillingsbeskrivelser s Planlagte arbeidsmøter s Personalmøter s Veiledning s Rutinebeskrivelser s Opplæringsplan s Bruk av tolk og språkassistenter s Tolking s Samarbeid og kontakt mellom mottak og lokalsamfunn s Samarbeide med kommunen s Samarbeide med lokalsamfunnet s Krav til samarbeid med politiet i spesielle situasjoner s. 13 Sum kostnader: kr. Sum månedsverk: 20,5 mv. 3. BEBOERRETTET ARBEID s Kartlegging og dokumentasjon s Førstegangsintervju s Veiledning av beboerne s Informasjon. SATSNINGSOMRÅDE 2010! s Obligatorisk informasjonsprogram s Velkomstmappe s Ankomst til mottaket s Velkomstinformasjon s Praktiske aktiviteter/pedagogisk virkemidler s Samarbeide med Pedagogisk senter s Evaluering av informasjonsarbeidet s. 17

3 Ekstern informasjon s Kvalifisering s Bosetting s Ansvar og organisering s Kartlegging og registrering s Dokumentasjon s Bosettingsforberedende informasjon s Tilrettelegging og veiledning s Mål s Retur- og tilbakevendingsarbeide SATSNINGSOMRÅDE 2010! s Informasjon om gjeldende returprogram/regelverk s Individuelle samtaler ift. personer med avslag s Returarbeid ift. barnefamilier med avslag s Fritid s Lokalsamfunnsarbeid SATSNINGSOMRÅDE 2010! s Beboermedvirkning s Aktiviteter for alle beboerne s Helse s Samtalegrupper s Veiledning ovenfor foreldre s Kartleggingssamtale s Helseoppfølging av beboere s Samarbeidspartnere s Generell helseinformasjon s. 38 Sum kostnader: kr. Sum månedsverk: 61,5 mv. 4. BEBOERETTEDE TILTAK - PERSONER MED SÆRLIGE BEHOV s Enslige mindreårige s Varsling s Kartleggingsintervju s Individuell plan s Aktiviteter og integrering s Barn og ungdom s Samarbeid med foreldre s Kartlegging av bakgrunn og behov s Informasjon til barn år s Drift av barnebasen/sfo s Aktiviteter for barn og ungdom s Samarbeidspartnere s Muligheter for innflytelse og deltakelse s Kvinner s Personer med helseproblemer og/eller funksjonshemminger s Eldre s. 44 Sum kostnader: kr. Sum månedsverk: 7 mv. Sum totalt kostnader: kr. Sum totalt månedsverk: 125 mv. Vedlegg 1: Visjoner og mål 2010 Vedlegg 2: Beboermedvirkning - Flytskjema Vedlegg 3: Mandat for Samarbeidsrådet og Ungdomsrådet Vedlegg 4: Aktiviteter ved Oscarsgata mottak Vedlegg 5: Ansvarsområder Oscarsgata mottak

4 ÅRSPLAN - OSCARSGATA MOTTAK BOLIGTILBUD 1.1 Boforhold Disponible boliger Oscarsgata mottak AS skal disponere følgende hus/bygninger til mottaksdriften i 2010: Adresse Eiet/ Antall rom/ Max.antall leid leiligheter beboere Oscarsgata 29 Eiet Damsveien 23 Eiet 4 32 Nyborgveien 35 Eiet Waraveien 14 Eiet 2 12 Methiveien 4 Eiet 2 16 Havnegt. 7 Eiet 4 26 Fjellveien 2 Eiet 2 14 Sallinensgt. 2 Eiet 2 14 Sallinensgt. 4 Eiet 2 14 Hvistendahlsgt. 20 Eiet Amtmannsgt. 28 A Leiet Til sammen: Hele året Helge/Thor- Arne Husleie Energi Forsikring Utbedringsplaner Det skal fortløpende utføres vedlikeholdsarbeid på alle mottakets bygninger. Spesielt skal fellesrom (kjøkken, toalett, bad, ganger etc. i Oscarsgt.29 prioriteres. Vi skal følge opp våre tidligere interne tilsyn samt gjennomføre et nytt interntilsyn innen (se punkt ). Helge/Thor- Arne 8 mv. (B) Vedlikehold (bygninger 2 mv. (BB) o.l.) Oscarsgt 29, 2.etg.: Dusjrom (innenfor kjøkken 4) lages om til 2 separate dusjrom, ny UDI Side 1 av 44

5 ventilasjon Dusjrom 3 og 4, bygges om til 3 dusjrom m dusjkabinett og nytt vaskerom, utbedre ventilasjon Kjøkken: Alle benkene skal kles med stålbeslag. Vegger over benker, komfyrer og vasker flislegges. Gulv flislegges etter behov. Fortløpende vurdering mht til oppussing av rom/leiligheter Generelt vindusvedlikehold må prioriteres, utskifting av knuste glass og lignende i tillegg må det bestilles inn og monteres nye vindusrammer til defekte vindu (deler er vanskelig å få tak i). Hovedbygget flekkes/males utvendig Nytt takbelegg legges på øst/vestfløye Trapp og evt tak for rømningsvei til kontemplasjonsrommet Hvistendalsgate: Hvert dusjrom i kjeller vurderes delt og lagd om til 2 separate rom m dusjkabinett Felleskjøkken i 1. etg må pusses opp/oppgraderes. Toalett i kjeller må pusses opp. Damsveien: Kjøkkeninnredning i 2. etg vest må repareres /skifting av benkeplater Salinens gt 2, 2. etg. Bad må oppgraderes Salinensgt 4, 2. etg. Bad må oppgraderes UDI Side 2 av 44

6 Nyborgveien: Oppgradering av fellesrom Nytt låsesystem Methiveien 4, 1.etg. må fortløpende vurderes oppusset, pr i dag i dårlig forfatning Sjekking/reparasjon må vurderes på samtlige gjerder Salinensgt 2 og 4, Waraveien 14 og Methiveien 4 males utvendig Innen høsten oppgradering i form av rundvask, utbedring av mangler, utskifting av gardiner, madrasser o.l. på alle våre hus. Hver av miljøarbeiderne har ansvaret for sine hus : Sermed: Oscarsgt. Trygve: Nyborgveien, Havnegt., Waraveien, Sallinensgt. 2 og 4, Methiveien. Andrei: Amtmannsgt., Hvistendahlsgt., Damsveien, Fjellveien. Trygve/Andrei /Sermed 2 mv. (M1) 2 mv. (M2) 2 mv. (M3) o.l.) Investeringer (utstyr 1.2 Fellesarealer Følgende rom skal være fellesrom i Oscarsgate 29 og som alle beboerne (også de som ikke bor i O.29) kan bruke: - Barnebasen i 1.etg. - Datarommet i 1.etg. - Kvinnerommet i 1.etg. - Informasjonsrommet i 1.etg. - Tomlestua i 2.etg. (gamle røyke-rommet) Anne Anne Maria Sermed UDI Side 3 av 44

7 - Kontemplasjonsrommet i kjelleren. Sermed - Musikkrommet i kjelleren. Hilde - Snekkerrommet i kjelleren. Helge Cafe Oscar (i Havnegata) skal være et felles møtested for alle beboerne på mottaket. Kafeen skal i størst mulig grad være drevet av beboerne selv (se for øvrig punkt 3.6.1; Beboermedvirkning Cafe Oscar). Trygve 1.3 Trygghet/sikkerhet (HMS) HMS: Trygghet/sikkerhet for beboerne: Det skal tas hensyn til beboeren med spesielle behov (se også kapittel ): Hele året Alle ansatte Fokus på menneskehandel. Hele året Alle ansatte Kvinner: Kvinner generelt, skal prioriteres ift. boligtilbud på mottaket. Spesielt skal kvinnegangen i 1.etg.-nord i Oscarsgt. 29, holdes av til bruk for single kvinner samt enslige mødre m/barn. Per Yngve Syke: Syke beboere skal også prioriteres ift. singelrom på mottaket (spesielt Oscarsgt. 29). Per Yngve Eldre: Eldre beboere skal også prioriteres ift. singelrom på mottaket (spesielt Oscarsgt. 29). Per Yngve Familier: Familier generelt skal prioriteres ift. Per Yngve lelighetene vi disponerer. Spesielt skal leilighetene utenom UDI Side 4 av 44

8 Oscarsgt.29 holdes av til familier m/barn Vakttelefon: Denne skal være betjent døgnet rundt hele året. 12 ansatte bytter på å ha vakt 1 uke pr. gang Trygghet/sikkerhet for ansatte: Døra fra resepsjonen og til kontorgangen skal som hovedregel holdes stengt Personalinngangen (mot vest i kontorfløyen) skal holdes låst til enhver tid Mottakets to resepsjoner skal til enhver tid vær operativ og drevet av beboerne. Den ytterste resepsjonen skal fungere som er sil ift. henvendelser fra beboerne. De som har avtaler slipper inn i den innerste resepsjonen, og da maksimum to personer om gangen Det skal kjøpes inn nytt sambandsutstyr (walkietalkie system) og dette SKAL aktivt brukes av alle ansatte med tanke både på sikkerhet og bedre kommunikasjon Alle ansatte som vil, skal få muligheten til å bære en mobil alarm. Trygve Alle Alle Hilde/Ellen/ Alle Hilde Hilde/ Per Yngve I forbindelse med basisutbetaling, skal det alltid være 2 ansatte som fysisk henter pengene i banken. En ansatt skal bistå Bjørn Kåre fysisk med selve pengeutbetalingen/være vakt i resepsjonen. Henterutinen skal følges. Bjørn Kåre UDI Side 5 av 44

9 Mottakets HMS-plan fra 2007 skal gjennomgås og evt. revideres. Innen Thor-Arne/ 1 mv. (I) HMS-erklæring fylles ut og sendes UDI-Nord Brannsikkerhet Utarbeidelse av ny branninnstruks for mottaket Brannvernleder skal sørge for at alle punkter i 2- talbrannsikrings rapport/anbefalinger fra 2009 blir utbedret. Innen Innen Innen Thor-Arne/ Per Yngve Thor-Arne Thor-Arne 8 mv. (BB) 2 mv. (B) 1 mv. (M1) 1 mv. (M2) 1 mv. (M3) Branngruppa i Oscarsgt.29 skal til enhver tid bestå av 5 beboere. Medlemmene i branngruppa skal gå 1 ukes turnus hver.(se også punkt Beboermedvirkning Branngruppa.) Thor-Arne/ Trygve/ Helge Medlemmene i Branngruppa skal få opplæring i generell brannvern Den skriftlige instruksen for brannvakt skal følges Brannvernleder har ansvaret for at det blir satt opp vaktlister og at vaktordningen fungerer. 5 personer på kontinuerlig vakt. Når evt. alarmen går skal samtlige møte opp. Thor-Arne/ Trygve/ Helge Thor-Arne/ Trygve/ Helge Thor Arne/ Helge/ Trygve I de øvrige boligene våre har brannvernleder Thor Arne/ ansvaret for kontroll av slukkeutstyr og røykvarslere. Helge UDI Side 6 av 44

10 Brannvernleder har også ansvaret for at beboerne kan behandle slukkeutstyret og at de vet hvordan man skal forholde seg ved et branntilløp Alle beboere skal gjennomgå brannvideoen ved velkomstinformasjon fase 2 (se punkt ) Det skal arrangeres brannøvelser i Oscarsgata 29, Nyborgveien og Damsveien samt brannmøter i alle de andre satelittene våre hvert kvartal Helseundersøkelse av ansatte: Alle ansatte skal få tilbud om gratis helsesjekk via bedriftshelsetjenesten. 1.4 Utstyr Det skal kjøpes inn (evt. repareres) utstyr som mottaket til enhver tid trenger/må erstattes: - Mottakets biler (Caravellen og nye og gamle Hi-Ace + innkjøp av ny stasjons/varebil) - Møbler og hvitevarer - TV er - Fritidsutstyr Alle husene våre er fordelt mellom 3 miljøarbeidere. De har ansvar for vedlikehold og innkjøp av nødvendig utstyr til husene de har ansvaret for (hvitevarer, brunevarer, møbler, renholdsmidler o.l): Innen 01.04, 01.07, og Ca Thor Arne/ Helge/ Trygve Trygve/ Andrei/ Sermed Thor Arne/ Helge/ Trygve Ellen Helge/Andrei Alle miljøarbeiderne Hilde/Maria/ Sum kap.1: Sum kap.1: 2 mv. (M1) 2 mv. (M2) 2 mv. (M3) kr. 36 mv. 2. ORGANISATORISK OG ADMINISTRATIVT ARBEID UDI Side 7 av 44

11 2.1 Plan-, rapporterings - og økonomiarbeid Årsplanen: På første personalmøte i hvert kvartal skal det settes av tid til å gjennomgå årsplanen for inneværende år og en evaluering av situasjonen pr. dato Etter at UDIs satsningsområder er kommet, fastsettes et arbeidsmøte hvor planarbeidet for 2011 igangsettes 1. onsdag i januar, april, juli og oktober-10 November-10 Per Yngve/alle Per Yngve På første påfølgende møte i Samarbeidsrådet skal satsningsområdene presenteres. Samarbeidsrådet oppfordres til å komme med innspill til årsplanen innen Rapportering aktiviteter: All mottaksaktivitet skal rapporteres inn på mottakets rapporteringsskjema. Samles i Rapportperm for 2010 hos Per Y Årsrapport: Innen skal alle ansatte ha levert inn sin årsrapport for 2009 til Per Yngve. November/ desember-10 Innen Hilde/Maria Per Yngve/alle Alle/Per Yngve Økonomiarbeid: Kostnader vedr. drift av mottaksadministrasjonen (inkl. tlf.-utgifter, kontorutgifter etc.) Innføring av kontantkort v/basisutbetaling Tap p.g.a. lån til forsvunnede beboere Hele året F.o.m Hele året Per Yngve/ Bjørn Kåre Bjørn Kåre Bjørn Kåre Bjørn Kåre Annet, bygn. og adm Sentrale adm.kostnader Tilsynsarbeid UDI Side 8 av 44

12 Tilsyn: UDI-tilsyn. Forberede oss på mulig årlig tilsyn fra UDI-Nord Helsetilsyn. Forberede oss på mulig tilsyn fra kommunehelsetjenesten Internt tilsyn. Mottaksleder skal sammen med bygningsansvarlige samt miljøarbeidere foreta tilsyn på alle hus en gang pr.kvartal. 2.3 Organisering av driften Visjon Mottakets visjon (se hele visjon/mål i vedlegg 1): Oscarsgata mottak åpen og relasjonsskapende Kontrakt med UDI Mottaket skal forholde seg til inngått kontrakt med UDI om drift av inntil 275 mottaksplasser, hvorav 230 faste plasser samt 45 stykkprisplasser. Vi budsjetterer med et gjennomsnittlig belegg på 230 beboere. Vi skal følge UDI s til enhver tid gjeldende regelverk. Ca Innen Innen utgangen av hvert kvartal Hele året Hele året Per Yngve/alle Per Yngve/ Ellen/Helge/ Maria Per Yngve/ Helge/Thor- Arne/miljøarb. Odd/Inger/ Kjell- Åge/Per Yngve Alle ansatte UDI Side 9 av 44

13 Personell/administrasjon Personelloversikt: - 100% - Daglig leder (L) - Per Yngve - 100% - Nestleder/Bos.og retur.(n) - Hilde - 100% - Kontorleder (K) - Bjørn Kåre - 100% - Informasjonsansvarlig (I) % - B.- og ungd.ansv. (BU) - Anne - 100% - Kvinne og famil.ansv. (KF) - Maria - 100% - Miljøarbeider I (M1) - Trygve - 100% - Miljøarbeider II (M2) - Sermed - 100% - Miljøarbeider III (M3) - Andrei - 100% - Helsesøster (H1) - Ellen - 50% - Helsesøster (H2) - Anita - 100% - Brann/bygningsarb.(BB) - Thor Arne - 100% - Bygningsansvarlig (B) - Helge 1250% tilsammen * Vi kjøper inn tjeneste fra ISS ift. vask på adm-bygget vårt. Hele året Maria/Bjørn Kåre * Være åpne for å ha praksisplasser via NAV. Hele året Per Y./Hilde * Vi skal ta inn ungdom på praksisplass under arbeidsukene Høsten (?) Bjørn Kåre ved ungd.skolen og v.g.skole samt Operasjon dagsverk. * Vi skal ta inn student fra Høgskolen i Finnmark (HIFM). Høsten Hilde 10 mv. (L) 10 mv. (K) Lønn + pensjon Annet personal Andre innleide/kjøpte tjenester Personalarkiv: Personalarkivet med kompetanseoversikt over alle ansatte ved mottaket, skal oppdateres og videreutvikles Spesielt skal alle ansattes uformelle kompetanse (hobbyer, interesser etc.) også registreres. Per Yngve/ Bjørn Kåre Per Yngve UDI Side 10 av 44

14 Medarbeidersamtaler: Det skal foretas årlige medarbeidersamtaler med alle ansatte. Januar/februar -10 Per Yngve Stillingsbeskrivelser: Stillingsbeskrivelsene skal vurderes og evt. revideres fortløpende. Oversikt over de enkelte ansattes ansvarsområder finnes i vedlegg nr.5. Per Yngve Planlagte arbeidsmøter I tillegg til arbeidsmøter i forbindelse med årsplan og årsrapportering skal det settes av tid til andre arbeidsmøter: Februar: Årsrapport for Mai : Gjennomgang av HMS-rutiner. Nov./des.: Årsplan for Hele året Per Yngve Personalmøter Hver onsdag kl skal det avholdes personalmøte hvor alle ansatte skal møte. Her skal det fra ledelsens side informeres om den daglige driften. De ansatte skal også ha mulighten til å ta opp hva det måtte være ift. til den daglige driften. Hver onsdag Per Yngve Veiledning torsdag i hver måned skal alle ansatte delta på kollegabasert veiledning, hvor en av de ansatte leder denne. Hvert kvartal skal alle ansatte delta på veiledning med ekstern veileder, psykolog Kristin Eide. Alle ansatte skal få tilbud om individuell veiledning ved behov, av intern eller ekstern veileder. Veiledningsstrategiene skal evalueres, og ansatte skal se på mulige andre metoder å gjennomføre veiledninger på for å dekke alles behov. To ganger i løpet av året skal vi ha veiledning med RVTS. 1.torsdag i hver måned Hilde ½ mv. (N) Ekstern veiledning UDI Side 11 av 44

15 Rutinebeskrivelser Fortsette vårt arbeide med å utarbeide/revidere rutinebeskrivelser ift. individuelle oppgaver og ansvarsområder. Per Yngve/alle Opplæringsplan Generelt: Alle skal delta på kurs og seminarer som er relatert til de respektive arbeidsfelt på mottaket. Alle gamle og evt. nye ansatte som ikke har vært på nyansattekurs, skal få mulighet til det. Per Yngve/ Hilde Øvrig opplæring Reiseutgifter ansatte Kurs etc. vi skal delta på: 4 mottaksledermøter i hhv. Narvik (?), Svalbard (?), Oslo (?) og Tromsø (?), ca. mars/mai/sept./desember a 2 dager i regi av UDI, inkl. 1 mottakskonferanse (september i Oslo (?)) for hele landet. Mars/mai/ september/ desember Per Yngve/ Hilde/Odd Alle ansatte skal delta på Løvstad skole-kurs: Terapeutisk mestring av vold. I løpet av året Alle ansatte Per Yngve skal kurses i power-point. 1.halvår-10 Per Yngve Alle ansatte skal få tilbud om å hospitere ved et annet mottak for å få nye impulser ift. sitt arbeidsområde. I løpet av året Alle ansatte Helge og Sermed skal få tilbud om grunnleggende dataopplæring på OPUS. 1.halvår-10 Helge/Sermed 2 kreative-veiledninger med RVTS her i Vadsø. April + Alle ansatte oktober UDI Side 12 av 44

16 Thor-Arne skal delta på nybegynnerkurs i regi av UDI. Hilde skal lære seg følgende på SESAM: Generere basisog ankomstutbetaling samt legge inn/melde ut beboere. Alle ansatte deltar på personaltur m/årsplanlegging. Mulige reisemål er Madrid/Athen/Dublin (!). Innen 1.halvår November-10 Thor-Arne Hilde/Bjørn Kåre Alle ansatte 2.4 Bruk av tolk og Språkassistenter Tolking Mottaket skal bruke profesjonelle lokale tolker eller via telefon. Når hensiktsmessig kan det brukes tolker fra vår egen språkassistentgruppe (se punkt ). Hele året Bjørn Kåre/ Alle Innleid tolk Mottaket betaler fullt ut for den kommunale asylhelsesøsterstillingen kommunen betaler for alle tolkeutgiftene i forbindelse med asylsøkere og helse. 2.5 Samarbeid og kontakt mellom mottak og lokalsamfunn Samarbeid med kommunen Det skal avholdes møter i Samarbeidsgruppa med Vadsø kommune etc. Mottaket/flykt.teamet er (annen hver gang) ansvarlig for innkalling, møteledelse og referat. Hver 6.uke Per Yngve Samarbeid med lokalsamfunnet Se punkt Lokalsamfunnsarbeid. 2.6 Krav til samarbeid med politiet i spesielle situasjoner Samarbeid med politiet: I tillegg til møtene i Samarbeidsgruppa Ved behov Per Yngve/ Hilde hvor også politiet er med, skal det holdes jevnlige møter med egen kontaktperson (Bård Hilmarsen) UDI Side 13 av 44

17 fra politivakta Daglig leder skal ha jevnlige møter med PST (Politiets sikkerhetstjeneste) Rutinene våre ift. politikontakt ved div. situasjoner skal revideres i Bestemmes av PST Innen Per Yngve Per Yngve Sum kap.2: Sum kap.2: kr. 20,5 mv. 3. BEBOERRETTET ARBEID 3.1 Kartlegging og dokumentasjon Førstegangsintervju Innen 1 uke etter ankomst skal det gjennomføres et kartleggingsintervju: - utdannelse, praksis, interesser, annen kompetanse. - sjekke om beboeren har med seg papirer på sin kompetanse/erfaring - finne en meningsfylt aktivitet/frivillig arbeid på mottaket eller i byen, ut ifra kompetansen til beboeren. - alt skal føres inn på SESAM, og oppdateres jevnlig. - relevante papirer som beboere har med seg, skal oversettes og samles i en beboermappe. Innen 1 uke etter ankomst /Hilde Veiledning av beboerne Ved bosettingsintervjuet og i de påfølgende kvalifiseringssamtalene skal det tilpasses relevante kvalifiseringstiltak opp mot den enkelte beboer. Hilde UDI Side 14 av 44

18 3.2 Informasjon: NB! SATSNINGS- OMRÅDE 2010! INFORMASJON Obligatorisk informasjonsprogram: Informasjonsansvarlig skal for alle beboerne: * Tilpasse info-programmet til de ulike grupper og individer som til enhver tid bor på mottaket. * Info-programmet skal inneholde praktiske aktiviteter som pedagogiske virkemidler. * Ved behov innkalles eksterne forelesere. * Bruke Info-forums ABC, Bazar-sidene, UDI-info samt det nye info-programmet fra UDI * Fortsette bruken av bla. i-nett og Powerpoint presentasjon av info-programmet formidlet via PC og prosjektor. 6 mv. (I) Beboere med språkompetanse brukes aktivt som språkassistenter i info-delen. De blir briefet på forhånd i stoffet, slik at evt. vanskelige temaer gjøres forståelig Tospråklige assistenter i informasjonsprogrammet skal løpende kurses i jobben som språkassistent Nytt infoprogram for barn og unge, skal implementeres. Dette i samarbeid med barne- og ungdomsansvarlig. /Anne UDI Side 15 av 44

19 NB! SATSNINGS- OMRÅDE 2010! INFORMASJON Velkomstmappe: Info-ansvarlig skal videreføre/ oppdatere mottakets velkomstmappe m/skriftlig førstegangsinfo som alle beboere skal få ved ankomst mottaket. Innholdet i mappen skal også i 2010 inneholde språkene Engelsk, Farsi/Dari, Somalisk, Russisk, Serbo-Kroatisk og Arabisk. NB! SATSNINGS- OMRÅDE 2010! INFORMASJON NB! SATSNINGS- OMRÅDE 2010! INFORMASJON NB! SATSNINGS- OMRÅDE 2010! INFORMASJON Ankomst til mottaket: Se rutine Ankomst av ny(e) beboer(e) av Velkomstinformasjon: Se rutine Ankomst av ny(e) beboer(e) av Praktiske aktiviteter/ pedagogiske virkemidler Bruke de innkjøpte DVDene Asylsøknad, Velkommen til Norge og Brannvideo fra Norsk Folkehjelp, samt NOAS sin Informasjon til asylsøkere, Norges lover fra UDI og La jentene ta ordet fra Mira. For de med oppholdstillatelse vil filmene Introduksjonsordningen og Gratulerer med ny bolig bli vist. Evt. få tak i nye og mer oppdaterte DVD-er som omhandler samme temaer. Hele året Andrei/Trygve/ Sermed Andrei/Trygve/ Sermed /Hilde 4 mv. (M1) 5 mv. (M2) 5 mv. (M3) Mottaket skal gjennomføre små kurs/innformasjonsmøter om diverse emner. Temaene fastsettes etter ønske fra beboerne selv, Samarbeidsrådet samt etter behov. F. eks. kan DVDen om tvangsekteskap, La jentene ta ordet være et utgangspunkt for et slikt møte. UDI Side 16 av 44

20 Via en egen oppslagstavle skal alt skriftlig aktuell informasjon fra UDI, departementer, media etc. om asylsøkere/flyktninger samt andre relevante emner, gjøres tilgjengelig for alle Lage en presentasjon som legges ut på hjemmesidene våre. 1. halvår-10 NB! SATSNINGS- OMRÅDE 2010! INFORMASJON Samarbeid med Pedagogisk senter (PS) Gjennom daglig kontakt via og telefon, blir gamle elever fulgt opp og nye meldt inn. Det skal også samarbeides i forhold til samkjøring av innholdet i norskopplæringa ved PS og info-arbeidet ved mottaket.. Innmelding innen 1 uke etter ankomst 2 mv. (I) NB! SATSNINGS- OMRÅDE 2010! INFORMASJON Evaluering av informasjonsarbeidet Informasjonsansvarlig og mottaksleder skal 2 ganger i året gjennomgå og evaluere mottakets informasjonsprogram. Innen og /Per Yngve Arrangere mindre tester etter hver info-økt samt større tester ved avslutning av programmet Det skal brukes en del beboere som en ressursgruppe/referansegruppe. Disse har som oppgave å komme med tilbakemeldinger til info-ansvarlig. UDI Side 17 av 44

21 NB! SATSNINGS- OMRÅDE 2010! INFORMASJON Ekstern informasjon Det skal om ønskelig gis informasjon om mottaket/ asylsøkere til skoler (grunn- og videregående) i kommunen Invitere samarbeidspartnere (skoler, offentlige etater/kotorer etc.) til mottaket for å få info. om mottaket, flyktningpolitikken etc. Innen utgangen av 1. kvartal Vi skal opprette nye hjemmesider i løpet av vinteren Disse skal jevnlig oppdateres Innen 1.halvår 2010/ Øvrig akt. velferd 3.3. Kvalifisering Det skal jobbes aktivt for at beboerne skal kvalifisere seg til bosetting eller retur. Det skal tas utgangspunkt i beboerens kvalifikasjoner og interesser (jfr. pkt. 3.1). Metoder: - beboermedvirkning - Kurs/opplæring - Veiledning - Informasjon - Registrering/dokumentasjon - Samarbeid med yrkesprøvingen/nav - Samle og jevnlig oppdatere beboermappen - Utarbeide en kvalifiseringsplan Hilde Når beboeren bosettes eller reiser til hjemlandet, skal han/hun få med seg en oppdatert beboermappe med all dokumentasjon. UDI Side 18 av 44

22 3.4. Bosetting Ansvar og organisering a) Mottaket har en ansatt med faglig og koordinerende ansvar for bosettingsarbeidet. b) Skal ha løpende kontakt med IMDI c) Skal oppdatere øvrig personale på morgenmøter, slik at hele personalet får de kunnskaper og den forståelsen som trengs for en effektiv bosetting d) Skal til enhver tid ha oppdatert liste over bosettingsklare. Denne sendes hver mandag til IMDI og øvrig personale på mottaet. e) Det skal brukes tolk eller språkassistenter for å sikre god kommunikasjon Hilde 2 mv. (N) Kartlegging og registrering a) Mottaket kartlegger og registrerer inn i SESAM innen 1 uke etter at beboeren har flyttet inn på mottaket. b) Når beboeren får oppholdstillatelse som danner grunnlag for bosetting, skal han/hun tas inn til en samtale og kontrollere/evt. oppdatere SEAM c) Vi skal innhente og registrere bosettingsrelevante opplysninger innen 1 måned d) Bosettingsrelevante opplysninger skal oppdateres regelmessig på SESAM (beboermedvirkning, kuts, etc) Hilde Dokumentasjon a) Vi skal oppmuntre beboeren til å skaffe til veie dokumentasjon som vil være nytting ved bosetting (vitnemål og attester o.l) b) Dokumentasjon som er relevant, skal mottaket være behjelpelig med å få disse oversatt, og da kostnadsfritt for beboeren. Hilde UDI Side 19 av 44

23 Bosettingsforberedende informasjon Bosettingsansvarlig skal ha et nært samarbeid med IMDI Nord for å sikre at personalet får oppdatert informasjon om: a) Kriteriene for bosetting med offentlig hjelp b) IMDI`s bosettingsrutiner c) Konsekvenser ved å avslå IMDI`s bosettingstilbud Hilde Informasjonsansvarlig skal gjennomgå modulen om bosetting i informasjonsprogrammet i en tidlig fase. Dette for å skape realistiske forventninger hos beboeren. Bosettingsansvarlig skal gjennomgå den bosettingsforberedende modulen, når beboeren har fått oppholdstillatelse som gir rett til bosetting. Her skal det fokuseres på forventninger, plikter og rettigheter Hilde Tilrettelegging og veiledning a) Mottaket skal tilrettelegge for kontakt mellom IMDI og beboere ved at beboerne får telefonnummer til mottakets kontaktperson i IMDI. Mottaket skal også gi informasjon om hvor beboerne finner informasjon på IMDI`s hjemmeside. b) Mottaket skal under kartleggingssamtalen/bosettingssamtalen at det er IMDI som bestemmer kommunen beboeren skal bosettes i, ut ifra opplysningene som fremkommer i SESAM. c) Mottaket skal informere om konsekvensene ved å nekte tildelingskommunen, ved for eksempel trekk i basisutbetaling og tap av mottaksplass Mål Mål ift. bosettingskommuner: Hilde/Per Yngve ½ mv. (N) - Øke bosettingen av personer til Finnmark fylke!! - I løpet av 2010 skal vi ha koblet beboere ift. bosetting UDI Side 20 av 44

24 til minst 15 forskjellige kommuner. - Jfr. IMDI s målsetting skal vi klare å gjennomsnittlig bosette alle innen 1 måned etter vedtaksdato! 3.5. Retur og tilbakevendingsarbeid Info. om gjeldende returprogram/ regelverk NB! SATSNINGS- OMRÅDE 2010! RETUR Påfølgende uke etter ankomst skal beboeren gjennomgå en kartleggingssamtale. Under denne samtalen skal fokuset være på kartlegging og kvalifisering. Her skal det fokuseres på kvalifiseringsmuligheter på mottaket både i forhold til evt.bosetting og retur til hjemlandet. Innen 3 dager etter ankomst /Hilde 4 mv. (N) Under ankomstinformasjonen skal alle beboere informeres om frivillig retur (IOM) Det skal gjennomføres gruppevise informasjonsmøter med/om IOM minst 2 ganger pr. år. Hilde/ Alle beboere skal, gjennom mottakets informasjonsprogram få informasjon om muligheten til å returnere tilbake til hjemlandet En synlig oppslagstavle med informasjon om frivillig retur skal være synlig for alle beboerne på ulike språk. Hilde En informasjonsbrosjyre om frivillig retur skal deles ut til alle beboere ved ankomst (1. dags info.) Hilde/Andrei UDI Side 21 av 44

25 Individuelle samtaler ift. personer med avslag NB! SATSNINGS- OMRÅDE 2010! RETUR Beboere med negativt vedtak, skal innkalles til en individuell samtale, hvor fokus skal være på: - muligheter i hjemlandet - hva gjorde beboeren før i hjemlandet? - har han/hun familie/venner der? - kan beboeren benytte noe av det han/hun har lært i Norge, i hjemlandet? Innen 1 uke etter vi har fått vite om negativt vedtak / søknad om frivillig retur Hilde Returarbeid ift. barnefamilier med avslag NB! SATSNINGS- OMRÅDE 2010! RETUR Mottaket har utarbeidet rutiner for returarbeid i forhold til barn/familier. Denne skal følges. Metodene vurderes av barne- og ungdomsansvarlig i forhold til barnas alder og modenhet. Eksempler på metoder: a) Tegning/maling- samtale om hjemlandet (minner?) b) Se film, samtalegrupper c) Utstilling under Verdens Flyktningdag med tegninger og informasjon om hjemlandet Hilde// Anne/Maria 3.6. Fritid Lokalsamfunnsarbeid NB! SATSNINGS- OMRÅDE 2010! LOKALSAMFUNNS- ARBEID Mottakets lokalsamfunnsarbeid skal sikre god kommunikasjon og samhandling mellom mottakets personale, beboere og lokalsamfunn. Mottaket skal samarbeide med beboere og lokale aktører for å fremme prinsippene om ikke-diskriminering, brukertilpasning og annerledeshet. Alle ansatte Transport av beboere Oscarsgata mottak ønsker i samarbeid med Samarbeidsrådet å fremme dette arbeidet med følgende aktiviteter/metoder: 1) Møte hver 6. uke med Samarbeidsgruppa (skoler, banehager, politi, NAV, biblioteket, ungdommens hus, kirken, Pedagogisk senter, osv) 2) Nært samarbeid med Vadsø Røde Kors (leksehjelp, UDI Side 22 av 44

BUDSJETT & ÅRSPLAN 2015

BUDSJETT & ÅRSPLAN 2015 BUDSJETT & ÅRSPLAN 2015 OSCARSGATA MOTTAK VADSØ Thor-Arne Dallavara Oscarsgata mottak åpen og relasjonsskapende Innholdsfortegnelse Kostnader Kostnad Månedsverk side Regnskapsarbeid 250.000 3 Revisjon

Detaljer

Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak. Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583

Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak. Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583 Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583 Innhold 1 Sammendrag... 1 1.1 Hovedkonklusjoner... 1 1.2 Difis anbefalinger... 3 2 Om prosjektet...

Detaljer

Plan for. bosetting og integrering av. flyktninger i. Flesberg og Rollag kommuner 2012-2015.

Plan for. bosetting og integrering av. flyktninger i. Flesberg og Rollag kommuner 2012-2015. FLESBERG OG ROLLAG KOMMUNER flyktningtjenesten Plan for bosetting og integrering av flyktninger i Flesberg og Rollag kommuner 2012-2015. Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Oppbygging av planen.... 3 1.2 Bosetting

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015 Flyktningplan for Arendal kommune 2012-2015 Mars 2012 Innhold 1 SAMMENDRAG... 2 2 INNLEDNING... 3 2.1 Mandat og rammer for arbeidet... 3 2.2 Føringer fra kommuneplanen... 3 2.3 Organisering av planarbeidet...

Detaljer

INDIVIDUELL KARTLEGGING

INDIVIDUELL KARTLEGGING VEILEDER INDIVIDUELL KARTLEGGING og UTVIKLING AV INDIVIDUELL TILTAKSPLAN FOR ENSLIGE MINDREÅRIGE I ORDINÆRE STATLIGE MOTTAK 1 Innhold 1. Bakgrunn... 4 2. Faglig grunnlag for individuelt kartleggings- og

Detaljer

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1 Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge i alderen 6 16 år i perioden 2008 2012. Tidlig og samordnet innsats

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE DESEMBER 2011 - FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er

Detaljer

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 1 PROSJEKTBESKRIVELSE... 4 1.1 NY SJANSE BYDEL GAMLE

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier.

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg EN GOD NABO Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63

Detaljer

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre Barnehageåret 2014 / 2015 Skrevet og redigert av pedagoger, assistenter og styrere i barnehagen 07.10.2014 2 Innhold Noen ord og tips om lesing av denne

Detaljer

Integrering av innvandrere

Integrering av innvandrere Integrering av innvandrere Orkdal kommune Februar 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden november 2010 - januar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Barnevernets arbeid med barn i asylsøkerfasen Faglige utfordringer og barrierer i mottaksapparatet

Barnevernets arbeid med barn i asylsøkerfasen Faglige utfordringer og barrierer i mottaksapparatet Veronika Paulsen Hilde Michelsen Maria Brochmann Barnevernets arbeid med barn i asylsøkerfasen Faglige utfordringer og barrierer i mottaksapparatet Samfunnsforskning Veronika Paulsen, Hilde Michelsen

Detaljer

Rapport fra Salten kommunerevisjon - kvalitet bemanning og ressursbruk i barneverntjenesten

Rapport fra Salten kommunerevisjon - kvalitet bemanning og ressursbruk i barneverntjenesten Barneverntjenesten Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.10.2014 62593/2014 2010/1460 076 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/22 Formannskapet 15.10.2014 14/14 Komitè for levekår 16.10.2014

Detaljer

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Høringsutkast Rolvsøy 23. mai 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Håndbok. for. lokalforeningene

Håndbok. for. lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene INNHOLD: FORORD 1 ORGANISASJONEN 1.1 OM AFASIFORBUNDET 1.2 AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER 1.3 LOKALFORENINGEN 1.3.1 Lokalforeningens arbeid 1.3.2 Lokalforeningens

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

4.7 Gjennomgang boligbehov... 18 4.7.1 Bosetning av flyktninger... 18 4.7.2 Boliger til funksjonshemmede... 19 4.7.3 Boliger til brukere med ADHD

4.7 Gjennomgang boligbehov... 18 4.7.1 Bosetning av flyktninger... 18 4.7.2 Boliger til funksjonshemmede... 19 4.7.3 Boliger til brukere med ADHD 1 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 1.1 Tidligere vedtak... 3 1.2 Arbeidsgruppas sammensetning og mandat... 3 2 BOLIGSOSIALE VIRKEMIDLER... 4 2.1 Kommunens egne eiendommer... 4 2.2 Kommunens leide boliger... 5 2.3

Detaljer

Delrapport 2 Kompetanse og kommunikasjon

Delrapport 2 Kompetanse og kommunikasjon Delrapport 2 Kompetanse og kommunikasjon GODKJENT ARBEIDSGRUPPE 31 MAI 2011 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 METODE OG KILDEBRUK... 3 PROSJEKTETS MÅL... 3 Prosjektets delmål... 3 MÅLGRUPPE... 3 ET

Detaljer

Bekjempelse av fattigdom Handlingsplan med vekt på barn og unge

Bekjempelse av fattigdom Handlingsplan med vekt på barn og unge Bekjempelse av fattigdom Handlingsplan med vekt på barn og unge 2013-2016 Vedtatt av kommunestyret 30. oktober 2012 Innholdsfortegnelse 1. Handlingsplanens forankring i kommunale dokumenter side 3 2. Nasjonale

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunal Utredning Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan

Detaljer

Innledning MAKS AS Ordinært ansatte

Innledning MAKS AS Ordinært ansatte Innledning MAKS AS Ordinært ansatte Tittel Innledning MAKS AS Ordinært ansatte Avdeling Ingen avdeling valgt Opprettet Type instruks Dokumentnummer Sist revidert Revisjonsnummer Sist revidert av Godkjent

Detaljer

ÅRSMELDING2014. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring

ÅRSMELDING2014. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring Aksept senter for alle berørt av hiv ÅRSMELDING2014 AKSEPTS HAGEKONSERT 2014 Hele 2340 personer var innenfor portene i løpet av Aksepts Hagekonsert den 23. juni 2014. Alle artistene stilte opp gratis.

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer