REFERAT FRA MØTE I SAMARBEIDSGRUPPA.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA MØTE I SAMARBEIDSGRUPPA."

Transkript

1 REFERAT FRA MØTE I SAMARBEIDSGRUPPA. Tid: Fredag , kl Sted: Vadsø bibliotek, 2. etg. Neste møte: Se siste side for møtekalender. Tilstede: Hilde Melhus Lorentzen, Vadsø bibliotek Øystein Strand, Ungdommens Hus Vigdis Harila, Helsestasjonen Inger Joki, Politiet Bjørg Hansen, Politiet Unni Pedersen, Politiet Anita Jonassen, Lomakka barnehage Steinar Refstie, Kirken Ellen Brevig, Oscarsgata mottak Maria Losoa Pettersen, Oscarsgata mottak Thor Arne Dallavara, Oscarsgata mottak Anita Dørmænen, Oscarsgata mottak Hilde Yushkevich, Oscarsgata mottak Bjørn Høivik, Kommuneoverlege Beate Aronsen, Melkevarden skole Arnfinn Moen, Konfliktrådet Helge Roald, Sosial- og flyktningenheten Jens Jensenius, Familiesenteret Hilde Stærk, Advokat Cathrine Basma, Advokatsekretær Frithjof Nikodemussen, Utekontakt Espen Robertsen, Sentrum skole Svein Dragnes, Ordfører Camilla Betten, Flyktningenheten Flyktningtjenesten v/ leder Helge Roald: Vadsø kommunes utfordring er å sikre rask integrering, hovedsakelig gjennom norskopplæring og kvalifisering til arbeid. I 2009 ble det bosatt 121 flyktninger i Vadsø, og av de 121 var 41 enslige mindreårige. Tror tallet blir lavere i 2010, men det avhenger av hvor mange som flytter. Bosettingen er også avhengig av at vi har kapasitet i kommunen til å ta i mot dem, og at vi klarer å sikre ressursene på de områdene som er viktigst å ivareta. Det vil innføres døgnvakt med tanke på alle de nybosatte enslige mindreårige. Det er vedtatt et tak på totalt 330 personer i målgruppen, som er de som har bodd mindre enn fem år i kommunen. Vi har vært best i landet på bosetting, og tar det som en utfordring å forsøke å opprettholde dette. Ser allerede gevinst av å ha blitt samlokalisert med Nav, spesielt m.h.t. arbeidskvalifisering.

2 Konfliktrådet v/ leder Arnfinn Moen: Konfliktrådet planlegger kurs for ungdom 19. og 20. mars i år. Kurset skulle holdes forrige år, men utgikk. Detaljer står under utarbeiding. Av de som søker hjelp hos konfliktrådet er det meget få flyktninger og asylsøkere. Politiet v/ Lensmann Unni Pedersen: Det som topper statistikkene hos politiet er vold og narkotikasaker, men i de fleste saker er det norske som er involvert. Imidlertid kan det tyde på at det er grovere vold og lavere terskel i de saker der det er flyktninger og asylsøkere involvert. Politiet uttrykker bekymring for at det er så mange nybosatte enslige mindreårige, frykter rekruttering til narkotikamiljø og har et ønske om døgnkontinuerlige vakter. Politiet v/ Unni Pedersen holder et innlegg på møte i samarbeidsgruppa, Politiets utlendingskontor v/ Bjørg Hansen og Inger Lise Joki Den største utfordringen er for tiden de som kommer som kvoteflyktninger/ overføringsflyktninger og de som blir familiegjenforente. Det tar ressurser i form av tid, da alle skal gjennom intervju og få utstedet pass. Ny utlendingslov og forskrift + rundskriv, øker saksbehandlingstiden. Etter at nytt reglement trådte i kraft er det blitt strengere ift. familiegjenforening. Også strengere ift. at alle nå er nødt til å søke minst en måned før ved fornying av dokumenter. Det er lagt inn et gebyr på kr. 1100,- for å få utstedet reisedokumenter, også for barn. Fornying koster det samme som for norske. Enslige mindreårige er nødt til å ha underskrift fra verge/hjelpeverge. De etterlyser at det gis informasjon fra øvrige instanser, da de bruker mye tid på dette. - De oppfordres i den sammenheng om å stile et brev til pedagogisk senter og til flyktningenheten om hva de mener slik informasjon bør inneholde. Biblioteket v/ Hilde Melhus Lorentzen Mener det går bra med de nye EM, lite uroligheter for tiden. Det har vært problemer med en liten gruppe bosatte, men det er de samme som går igjen, ellers går det bra. Kirken v/ Diakon Steinar Refstie Det går rolig og greit. Har fortsatt de to tilbudene om kvinnegruppe og samtalegruppe for menn. Oscarsgata mottak v/ nestleder Hilde Marie Yushkevich: Mottaket har to nyansatte; Thor Arne Dallavara, brannvernleder 100% og Anita Dørmænen, helsesøster 50%. Mottaket har i dag 259 beboere.

3 Rolig på mottaket for tiden, har kommet flere kvinner og barn den siste tiden; virker dempende. Holder på med å bygge om for å kunne skjerme enslige kvinner bedre. Pusser også opp på hovedbygget, mye nedslitt. Satsningsområdene for 2010 er lokalsamfunnsarbeid, retur og informasjon. Ser en klar økning i hvor mange som får opphold. Kan settes i sammenheng med at det kommer flere reelle søkere inn i landet, og at det utføres bedre filtrering ved ankomst. 1. og 2. juni kommer UDi på tilsyn, de skal ha tilsyn ved alle mottakene i Nord-Norge i år. Mottaket har fått egen hjemmeside, hvor de blir å legge inn aktuelt stoff og relevante linker Sentrum skole v/ konstituert fagleder Espen Robertsen Har nylig tatt over etter Arne Leikvold, og har ikke noe spesielt å ta opp ennå. Melkevarden skole v/ rektor Beate Aronsen Har fått i gang innskolingsklasse, med lærer Boel K. Jacobsen. Synes det er vanskelig ift. hvordan man forholder seg til barn som ser ut til å ikke ha riktig alder i sine papirer. Advokat Hilde Stærk Har mest å gjøre med de som har fått avslag, og har i oppgave å forkynne vedtak. Har pr i dag ca. 200 løpende saker, både ordinærsaker og EM. I tillegg noen familiegjenforeningssaker, men det må klienten betale for selv. Vil holde et miniseminar når samarbeidsgruppa møtes Helsestasjonen v/ helsesøster Vigdis Harila Har ressursmangel. Påpeker at arbeidet med flyktninger berører alle helsesøstrene på stasjonen, og at de krever mer tid med tanke på tolkebruk og forklaring med tanke på kulturforskjeller ved barneoppdragelse, etc. De har pr i dag lang venteliste på 97 personer, noe som til dels også skyldes vaksineringen mot svineinfluensa. Har en dag i uka på pedagogisk senter, men det er stor pågang, og man får ikke bistått alle som har behov for det. Utekontakt Frithjof Nikodemussen Er nytilsatt i stillingen, og ønsker fremover å ta opp tema som går på forholdet mellom de norske og de utenlandske ungdommene. Ungdommens Hus v/ leder Øystein Strand Har internettkafé som før, man tors, kl Låner ut lokaler til pedagogisk senter som selv har plassmangel. Utekontakten har kontor på Ungdommens Hus.

4 Det varierer hvem som er besøkende på kveldstid, enkelte dager er de norske i flertall, og andre dager flyktninger/asylsøkere. Har hatt ca. 100 besøkende totalt hittil i år, hvorav halvparten er utenlandsk ungdom. Lomakka barnehage v/ leder Anita Jonassen Mener det bevilges alt for lite penger til barn under skolealder. På 13 nye fremmedspråklige barn har Lomakka fått bevilget én 70 % stilling ekstra, noe som utgjør under 5 % pr. barn. Pr. i dag har alle barnehagene i byen fremmedspråklige barn. De nye som begynner følger nå et program som skal sikre at de lærer norsk før skolealder. De savner å se barnevernet her på møte i samarbeidsgruppa, og savner også bedre samarbeid med dem generelt. - De savner også et tettere samarbeid mellom flyktningenheten og barnevernet, og merker en endring etter at vi ikke lengre er samlokalisert. Minner om at det finnes mange bra linker til steder som kan være til hjelp i arbeid med flyktninger/asylsøkere på Minner også om søknadsfrist til barnehagene! - Informerer om at det er mulig de ikke klarer å overholde den kommunale fristen for inntak, men den statlige fristen vil i alle tilfeller overholdes. Vadsø familiesenter v/ psykolog Jens Jensenius Arbeider med å jobbe bedre tverrfaglig, både internt og eksternt. Tar for seg temaer som for eksempel; hva er kulturforskjeller og hva er omsorgssvikt. Kommuneoverlege Bjørn Høivik Skryter av helsesøstrene, mener de gjør en klart god jobb. Vadsø kommune v/ Ordfører Svein Dragnes Har vært på stortinget og fortalt om arbeidet som gjøres her i Vadsø. Påpeker at det er hardt arbeid gjennom mange år som gir resultater, og at det tar tid å bygge opp kompetanse. Mener det er fint å være ordfører i en kommune som gjør så bra arbeid, og ikke minst som har så bra resultater. Roser engasjementet til alle oss som jobber med flyktninger her i kommunen. Samarbeidsgruppa ønsker å invitere rådmannen, ordføreren og kommunalsjefen til neste møte, og ønsker at møtet også for dem kan prioriteres som en fast post fremover. Referent: Camilla Betten

5 Møteplan for 2010: 1. Fredag (uke 03), Flyktningtjenesten innkaller/arrangerer. 2. Fredag (uke 09), Oscarsgata mottak innkaller/arrangerer. 3. Fredag (uke 15), Flyktningtjenesten innkaller/arrangerer. 4. Fredag (uke 22), Oscarsgata mottak innkaller/arrangerer. 5. Fredag (uke 34), Flyktningtjenesten innkaller/arrangerer. 6. Fredag (uke 40), Oscarsgata mottak innkaller/arrangerer. 7. Fredag (uke 46), Flyktningtjenesten innkaller/arrangerer.

Bosettingsmodeller - en sammenligning av Norge, Sverige og Danmark

Bosettingsmodeller - en sammenligning av Norge, Sverige og Danmark Fra: Nina Gran Dato: 30.01.2014 Til: BLD, v/barbro Bakken Dokument nr.: 10/02460-22 Kopi til: KMD, JD Bosettingsmodeller - en sammenligning av Norge, Sverige og Danmark BOSETTING - TIL HVA; en sammenligning

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET

MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2007 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensinger... 2 1.3 Datainnsamling... 2 2. NÅS MÅLET OM TIDLIG INNGRIPEN?...

Detaljer

ROSA ÅRSRAPPORT 2011

ROSA ÅRSRAPPORT 2011 ROSA ÅRSRAPPORT 2011 (Reetablering, Oppholdssteder, Sikkerhet, Assistanse) Bistand og trygge oppholdssteder til kvinner utsatt for menneskehandel www.rosa-help.no INNLEDNING... 5 SAMMENDRAG... 7 INFORMASJON

Detaljer

Tilsynsrapport:.Leira mottak - avdeling for enslige F^ mindreåriae 2008

Tilsynsrapport:.Leira mottak - avdeling for enslige F^ mindreåriae 2008 Tilsynsrapport:.Leira mottak - avdeling for enslige F^ mindreåriae 2008 Rapporten er utarbeidet i forhold til krav og retningslinjer gitt i Utlendingsdirektoratet (UD1) sine styringsdokumenter for mottaksdrift.

Detaljer

Utdanningspolitiske satsingsområder

Utdanningspolitiske satsingsområder 2015 Utdanningspolitiske satsingsområder Utdanningsforbundet Alta har utformet spørsmål som omhandler de viktige sidene av utdanningspolitikken i Alta kommune. Prosessen med å utforme kravene har gått

Detaljer

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET BJERKREIM KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre?

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Innhold Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Et godt sted å bo Best mulig overgang til å bo for seg selv Hva som er viktig for å bo bra Hva vi kan trenge hjelp til

Detaljer

2.0 Organisasjonskart Side 6 3.0 Eierforhold Side 7 3.1 Aksjeselskap Side 7 3.2 Eiere Side 7 3.3 Regioner Side 7

2.0 Organisasjonskart Side 6 3.0 Eierforhold Side 7 3.1 Aksjeselskap Side 7 3.2 Eiere Side 7 3.3 Regioner Side 7 Register: Side 1 Register: Side 2 1.0 Orientering om StjerneGruppen AS, Blå Kors Side 3 1.1 Formål, visjon og kjerneverdier Side 3 1.2 Styrets sammensetning Side 4 2.0 Organisasjonskart Side 6 3.0 Eierforhold

Detaljer

EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG. Arbeidet blant Rom 2012

EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG. Arbeidet blant Rom 2012 EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG Arbeidet blant Rom 2012 INNLEDNING OMDIRIGERING AV MIDLER - FRA HELHETLIG PROSJEKT TIL OFFENTLIGE SYSLER STATISTIKKER KOMMENTARER TIL STATISTIKKENE RESULTATER DEN LANGE

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa Levekårsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.07.2010 ekstraordinært Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa Levekårsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.07.2010 ekstraordinært Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa Levekårsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.07.2010 ekstraordinært Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 70710 eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

INKLUDERING AV ARBEIDSINNVANDRERE

INKLUDERING AV ARBEIDSINNVANDRERE INKLUDERING AV ARBEIDSINNVANDRERE Forprosjektrapport Bjørg Alvestad Innholdsfortegnelse FORORD... 3 1 SAMMENDRAG... 4 2 BAKGRUNN... 4 2.1 METODE OG UTVALG... 5 2.1.1 Innvandrere - definisjon... 5 2.1.2

Detaljer

Saker til behandling. 30/12 12/03081-2 Bosetting av flyktninger fra 2013 2. 31/12 12/04754-1 Orienteringssak om trygghetsalarmer 6

Saker til behandling. 30/12 12/03081-2 Bosetting av flyktninger fra 2013 2. 31/12 12/04754-1 Orienteringssak om trygghetsalarmer 6 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

NYHETSBREV FRA HAUGALAND MOTTAK

NYHETSBREV FRA HAUGALAND MOTTAK NYHETSBREV FRA HAUGALAND MOTTAK Årgang 5 Nummer 1 April 2012 I denne utgaven: Planlegging og rapportering UDI velger bort tilsyn hos oss i 2012 Satsningsområder for UDI i 2012 Nye ansatte og nye oppgaver

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201000379-11 Arkivkode: 212.0 Saksbeh: Vigdis Malt Marøy Saksgang Møtedato Oppvekstkomite 11.06.2012 Bydelsutvalget 18.06.2012

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Årsrapport HSFN 2014 1

ÅRSRAPPORT 2014. Årsrapport HSFN 2014 1 ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapport HSFN 2014 1 Home- Start er et familiestøtteprogram som startet i England i 1973, av ildsjelen Margaret HarrIson. I Norge ble den første avdelingen etablert i Trondheim kommune

Detaljer

ROSA ÅRSRAPPORT 2009

ROSA ÅRSRAPPORT 2009 ROSA ÅRSRAPPORT 2009 (Reetablering, Oppholdssteder, Sikkerhet, Assistanse) Bistand og trygge oppholdssteder til kvinner utsatt for menneskehandel www.rosa-help.no INNLEDNING... 4 SAMMENDRAG AV ÅRSRAPPORTEN

Detaljer

ROSA ÅRSRAPPORT 2014

ROSA ÅRSRAPPORT 2014 ROSA ÅRSRAPPORT 2014 (Reetablering, Oppholdssteder, Sikkerhet, Assistanse Bistand og trygge oppholdssteder til kvinner utsatt for menneskehandel www.rosa-help.no INNLEDNING... 5 SAMMENDRAG... 7 NETTVERKSARBEID

Detaljer

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 26.05.2015 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 27.10.2014 Møtested:

Detaljer

UTREDNING AV MULIGHETER OG BEGRENSNINGER VED AVVIKLING AV DAGTILBUDET PÅ GRIMEBAKKEN

UTREDNING AV MULIGHETER OG BEGRENSNINGER VED AVVIKLING AV DAGTILBUDET PÅ GRIMEBAKKEN GRIMEBAKKEN HVA NA? UTREDNING AV MULIGHETER OG BEGRENSNINGER VED AVVIKLING AV DAGTILBUDET PÅ GRIMEBAKKEN Bakgrunn Søndre Land kommune har pr. i dag en leiekontrakt med eier av Grimebakken, som går ut 31.12.15.

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Innhold. Årsrapport 2000

Innhold. Årsrapport 2000 2 Innhold Årsrapport 2000 Utgitt av: Utlendingsdirektoratet Postboks 8108 Dep 0032 Oslo www.udi.no E-post: udi@udi.no Ansvarlig: Informasjonsenheten Design: Ashley Booth Design AS Trykk: Løren Grafisk

Detaljer

Ute av øye ute av sinn. En rapport om forsvinninger av enslige mindreårige asylsøkere fra norske asylmottak

Ute av øye ute av sinn. En rapport om forsvinninger av enslige mindreårige asylsøkere fra norske asylmottak Ute av øye ute av sinn En rapport om forsvinninger av enslige mindreårige asylsøkere fra norske asylmottak Februar 2008 2 Innhold: Forord 1. Bakgrunn for rapporten...........................................

Detaljer

BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET

BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK - FROGN NESODDEN - OPPEGÅRD - SKI - ÅS BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET Forvaltningsrevisjonsrapport - Ski kommune (Illustrasjonsfoto:

Detaljer

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013)

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) HOVEDAKTIVITET MÅL RESULTAT HA 1 - Forankring Prosjektet skal forankres i administrativ og politisk ledelse i de tre kommunene. Det er også en vesentlig

Detaljer

OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID

OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID FORVALTNINGSREVISJON AV OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID STAVANGER KOMMUNE APRIL 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Integrering av innvandrere

Integrering av innvandrere Integrering av innvandrere Orkdal kommune Februar 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden november 2010 - januar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 4/2014 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 30.10.2014 klokka 14:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen Nestleder

Detaljer