Erasmus+ - hva og hvordan. Bodø, Kristin Amundsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Erasmus+ - hva og hvordan. Bodø, 27.11.2013 Kristin Amundsen"

Transkript

1 Erasmus+ - hva og hvordan Bodø, Kristin Amundsen 1

2 Agenda for presentasjonen Bakgrunn Oversikt over de ulike ordningene hva er nytt? Hovedtiltak 1: Individuell mobilitet Hovedtiltak 2: Samarbeid Hovedtiltak 3: Policy Kvalitet og spredning Implementering 2

3 Erasmus+: hva og hvordan? Nytt program for samarbeid innen utdanning, ungdom og sport i perioden Bygger på strukturen og erfaringer fra Program for livslang læring, Erasmus Mundus og andre internasjonale program (Tempus m.fl.) Mer integrert tilnærming mellom utdanningsnivåene og mellom utdanning og andre sektorer Bygger på prioriteringene i Eus 10-årige overordnede strategi for vekst og sysselsetting Europe

4 Erasmus+: Hovedelementer Bidra til å styrke europeisk høyere utdanning i et globalt perspektiv Økt kvalitet i undervisning og læring Styrke samarbeidet med land utenfor Europa Samarbeid på tvers av utdanningsnivå og sektorer Økt samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv Innovasjon 4

5 Erasmus+: Fra mange til ett program Eksisterende program Ett integrert program Livslang læring (LLP) Internasjonale program: Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, bilaterale program Erasmus+ Grundtvig Erasmus Leonardo 1. Mobilitet 2. Samarbeid 3. Policy Comenius Aktiv Ungdom Spesielle program: Jean Monnet Sport

6 Erasmus+: Tre hovedtiltak Hovedtiltak 1: Mobilitet Støtte til mobilitet for studenter og ansatte (også til/fra andre deler av verden) Fellesgrader («Erasmus Mundus») Lånegarantiordning Hovedtiltak 2: Samarbeid Strategiske partnerskap Kunnskapsallianser Kapasitetsbyggingsprosjekter Hovedtiltak 3: Policy Støtte til politikkutvikling og reformer 6

7 Budsjett ,6 milliarder euro for programperioden en økning på 40% Norges deltakelse anslått til 3,3 milliarder kroner Fordeling mellom hovedtiltak: KA1 (at least 63%) KA2 (at least 28%) 28% KA3 (4.2%) 63% Funds to be redistributed between KA1 and KA2 (4,80%) 4,20% 4,80% 7

8 Erasmus+: Noen nøkkeltall Overall budget Overall mobility opportunities Higher education Staff mobility Master's degree loan guarantee scheme Joint Master Degrees Strategic Partnerships Knowledge Alliances 14.7 billion Additional funds will be allocated for funding the actions with third countries (partner countries), but the decision will probably be taken in More than 4 million people Around 2 million students Around 800,000 lecturers, teachers, trainers, education staff and youth workers Around 200,000 students More than 25,000 students Around 25,000 linking together schools, vocational education and training institutions, higher and adult education institutions, youth organisations and enterprises More than 150 set up by 1500 higher education institutions and enterprises 8

9 Erasmus+: Deltakerland Programland: EU medlemsland Island Tyrkia Makedonia Liechtenstein Norge Sveits Norge kan delta på linje med andre EU medlemsland Partnerland (ulike regioner): Vest-Balkan Naboland i øst Sør-Middelhavet Russland Asia Sentral-Asia Latin-Amerika Iran, Irak, Yemen Sør-Afrika ACP Industrialiserte land 9

10 Hovedtiltak 1 Mobilitet Mobilitet for studenter og ansatte Fellesgrader Lånegaranti 10

11 Mobilitet målsettinger Økt kvalitet på undervisning og læring Rekruttere de beste studentene fra utlandet 2 millioner studenter i perioden ansatte på utenlandsopphold 11

12 Studentmobilitet hva er nytt? Alle studienivå (bachelor, master og phd) + nyutdannede Varighet Studiemobilitet: 3-12 måneder Praksismobilitet: 2-12 måneder En student kan få støtte til 12 måneder per studienivå Ny modell for fastsetting av stipend 12

13 Ansattmobilitet stort sett som tidligere Undervisnings- eller opplæringsopphold Varighet: Mellom programland: 2 dager 2 mnd (eksl. reise) Mellom programland og partnerland: 5 dager 2 mnd (eksl. reise) Minimum 8 undervisningstimer Oppmuntrer til å rekruttere forelesere fra arbeidslivet Deltakelse på konferanser støttes ikke 13

14 Mobilitet også muligheter utenfor Europa Erasmus-mobilitet nå også mulig til resten av verden studenter og ansatte mellom program- og partnerland i løpet av syvårsperioden Institusjoner i partnerland må forplikte seg til prinsippene som ligger til grunn i ECHE Finansieres fra et separat budsjett Forhandlingene ikke sluttført Det blir forsinkelser 14

15 Mobilitetssøknader Varighet 1- eller 2-årige mobilitetsprosjekter Hvem kan søke? Enkeltinstitusjoner eller konsortier Konsortier er nå mulig for alle typer mobilitet: Består av institusjoner fra samme land Minimum tre institusjoner, hvorav minimum to HEIs Må ha et «Mobility Consortium Certificate» Søknad om akkreditering og mobilitetssøknad kan sendes samtidig 15

16 Fellesgrader Videreføring av Erasmus Mundus: Masternivå i Erasmus+ Phd-nivå i Marie Curie Partnerskap med minimum tre høyere utdanninginstitusjoner som sammen tilbyr et felles masterprogram Støtte til tre studentopptak Studentstipend og midler til konsortiet Katalog over masterstudier Målsetting om studenter i løpet av

17 Lånegarantiordning For studenter som ønsker å ta en hel mastergrad i utlandet Lånegaranti Samarbeid med «European Investment Bank Group» Garanti for lån ( euro for ettårige program/ euro for toårige program) Banker må tilby lån med gode betingelser Lavere rente 2 års utsettelse på tilbakebetaling Lite relevant for norske studenter, men kan ha betydning for innkommende helgradsstudenter 17

18 Hovedtiltak 2 SAMARBEID Strategisk partnerskap Kunnskapsallianser Kapasitetsbyggingsprosjekter 18

19 Strategiske partnerskap Samarbeidsprosjekt med fokus på kvalitet og innovasjon Sektor- eller tverrsektorielle prosjekt Små og store prosjekt Nykommere og erfarne prosjektdeltakere Hovedaktiviteter: Utvikle, teste og implementere nye felles studieplaner og felles studieprogram Intensivprogram og fellesmoduler Prosjektbasert samarbeid med arbeidslivet Metodikk Integrere ulike studieformer (deltidsstudier, fjernundervisning M.m 19

20 Kunnskapsallianser Strukturert og langsiktig samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv Bygge bro mellom de ulike sektorene Innovasjon og entreprenørskap Store prosjekter som kan inkludere en rekke aktiviteter: Utvikle og implementere nye lærings- og undervisningsmetoder Utvikle nye og innovative studieprogram Etter- og videreutdanning med og innen bedrifter Entreprenørskap innen alle fagdisipliner 20

21 Kapasitetsbyggingsprosjekt Samarbeid med institusjoner i nabo- og kandidatland, Russland, Asia, Latin-Amerika, Afrika, Karibien, ACP Fellesprosjekter: (institusjonsnivå) Nye læreplaner og studieprogram, undervisnings- og læringsmetoder, kompetanseutvikling, kvalitetssikring, Bologna verktøy Strukturelle prosjekt: (nasjonalt nivå) Reformer på nasjonalt nivå med støtte fra myndighetene i partnerland (modernisering, Bologna prosesser, styring og ledelse av høyere utdanningssystemer ) + Mobilitetskomponent for nabo- og kandidatland 21

22 Strategiske partnerskap Kunnskapsallianser Kapasitetsbyggingsprosjekt Søknad Desentralisert Sentralisert Sentralisert Varighet 2-3 år 2-3 år 2-3 år Partnerskap (min. antall inst.) 3 organisasjoner fra 3 programland 6 organisasjoner fra 3 land minst 2 HEIs og 2 bedrifter ett partnerland med min 2 HEIs 3 HEIs fra tre programland Finansiering Maks euro euro Budsjett ikke klart Antall prosjekt Ca Ca 150 Ca

23 Økonomi - forenklinger Forenkling unit costs Bevise aktivitet, ikke faktisk kostnad Fokus på kvalitet i resultatene Reduserer administrativ byrde Reduserer feilprosent Enkel modell samme tildeling for samme aktivitet Modul-meny Enkelt og gjennomsiktig Effektivt og fleksibelt 23

24 Hovedtiltak 3 Policy 24

25 Fem hovedkategorier mange ordninger Kunnskap innen utdanning, opplæring og ungdom Nye initiativ Støtte til Europeisk policy Samarbeid med internasjonale organisasjoner Dialog med nøkkelpersoner, policy og programpromotering Hovedaktiviteter: Undersøkelser og analyser Støtte Bologna prosessen og moderniseringsagendaen Politikkutvikling og reformer Utvikling og implementering av verktøy som gjør det lettere å bevege seg på tvers av landegrensene Anerkjennelse av kvalifikasjoner (NARIC) Nettverk av eksperter 25

26 Kvalitet & spredning Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) Institusjonsavtaler Læringsavtaler Språkforberedelse Spredning av resultater 26

27 Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) Styrket kobling mellom institusjonenes strategier for internasjonalisering og modernisering og deltakelse i de ulike aktivitetene i programmet Publisering av resultat tidlig i desember 2013 Ny søknadsfrist våren 2014 Viktig for institusjoner som har fusjonert Monitorering Publisering av Erasmus Policy Statement Nasjonalkontorene ansvar for å følge opp 27

28 Institusjonsavtaler og læringsavtaler Institusjonsavtaler Nye maler for Institusjoner i programland (publisert) Institusjoner i partnerland Ikke bare bilaterale avtaler kan signeres av flere partnere Elektroniske signaturer Læringsavtaler Nye maler for studenter og ansatte Sikre faglig innhold og godskriving av utenlandsoppholdet Før, under og etter mobilitet Sjekk at alle partnere har fått godkjent ECHE! 28

29 Språkforberedelse Opphold med varighet på 2 måneder eller mer Selvevaluering Obligatorisk Før og etter mobilitetsopphold Online språkkurs Engelsk, fransk, spansk, italiensk og tysk På bakgrunn av resultat fra selvevalueringen kan studenter få tilbud om online språkkurs Frivillig 29

30 Spredning av resultater Mer fokus på kvalitet og virkning Spredning av resultater og bærekraftighet vektlegges i sterkere grad enn tidligere Felles plattform for publisering av prosjekter og gode eksempler/resultater Årlig utvelgelse av gode eksempler 30

31 Implementering Tidsplan 31

32 Erasmus+: Implementering November 2013 Erasmus+ vedtatt i Europaparla mentet Søknadsfrist 2014 Mars / April Høst 2014 Oppstart Desember 2013 Utlysning Våren 2014 Norges deltakelse innlemmes i EØS-avtalen 32

33 Internasjonaliseringskonferansen 2014 Årets mest sentrale møteplass for alle som jobber med internasjonalisering av høyere utdanning i Norge 5. og 6. mars 2014 i Trondheim Tema: Strategiske partnerskap og allianser Påmelding åpner i uke 48 Frist tidlig påmelding: 21. desember 2013 Påmeldingsfrist: 1. februar 2014 NTNU er vertskap, Høgskolen i Sør-Trøndelag og DMMH er medarrangører Mer informasjon: 33

34 Parallellsesjoner - romfordeling STRATEGISKE PARTNERSKAP: Plenumssal INDIVIVUELL MOBILITET: Nordlys A, 1. etg FELLESGRADER: Nordlys B, 1. etg SENTRALISERTE TILTAK: Moloen, 6. etg 34

35 SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV UTDANNING TLF: FAKS: E-POST: POSTADRESSE: PB 1093, 5809 BERGEN BESØKSADRESSE: VASKERELVEN

SIU Erasmus for all(e) Oslo, 10. januar 2013 Nina Handing

SIU Erasmus for all(e) Oslo, 10. januar 2013 Nina Handing SIU Erasmus for all(e) Oslo, 10. januar 2013 Nina Handing 1 Erasmus for alle Forslag til nytt program for samarbeid på områdene utdanning og ungdom i perioden 2014-2020 Bygger på erfaringer fra LLP, Aktiv

Detaljer

Internasjonalisering ved norske universiteter og høyskoler 2012. Rapport 2/2013

Internasjonalisering ved norske universiteter og høyskoler 2012. Rapport 2/2013 Internasjonalisering ved norske universiteter og høyskoler 2012 Rapport 2/2013 Utgiver: Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) Juni 2013 Ansvarlig redaktør: Kjell Pettersen Utarbeidet av: SIU

Detaljer

Internasjonal plattform

Internasjonal plattform Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Internasjonal plattform «Norsk høyere utdanning skal være internasjonalt orientert» 2014000957 Internasjonal

Detaljer

For deg mellom 13 og 30 år og deg som jobber med ungdom. Internasjonale utvekslinger Frivillig arbeid i Europa

For deg mellom 13 og 30 år og deg som jobber med ungdom. Internasjonale utvekslinger Frivillig arbeid i Europa For deg mellom 13 og 30 år og deg som jobber med ungdom Internasjonale utvekslinger Frivillig arbeid i Europa Ungdomspolitiske møter Strategiske partnerskap Kurs og opplæring Ungdomsinitiativ Prosjekttyper

Detaljer

Hamar, 31, Januar 2011

Hamar, 31, Januar 2011 EU KOMMISJONENS 5. SAMHØRIGHETSRAPPORT HØRINGSUTTALELSE FRA HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådets vedtak: 1. Hedmark fylkeskommune støtter en samordning mellom EU 2020 og samhørighetspolitikken. En slik samordning

Detaljer

Mobilitet i Europa. Kari Omdahl SIU. Ålesund, 02.12.2014

Mobilitet i Europa. Kari Omdahl SIU. Ålesund, 02.12.2014 Mobilitet i Europa Kari Omdahl SIU Ålesund, 02.12.2014 ECHE Erasmus Charter for Higher Education (ECHE), og Erasmus Policy Statement (EPS) SKAL publiseres på institusjonens nettside 2 ECHE Rammeverk -

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

UHRs posisjonsnotat om EUs forskningsinnsats

UHRs posisjonsnotat om EUs forskningsinnsats UHRs posisjonsnotat om EUs forskningsinnsats Innledning I Universitets og høgskolerådet Universitets og høgskolerådet (UHR) er en interesseorganisasjon og et samarbeidsorgan for akkrediterte universiteter

Detaljer

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Utdanningsutvalget Medlemmer: Prorektor Britt-Vigdis Ekeli møter for prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) Studiedirektør Monica Bakken, UiO studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, UiN studiedirektør

Detaljer

Det europeiske området for høyere utdanning På vei mot målet

Det europeiske området for høyere utdanning På vei mot målet Det europeiske området for høyere utdanning På vei mot målet Kommuniké fra møtet for europeiske ministere for høyere utdanning, Bergen, 19.-20. mai 2005 Vi, ministere for høyere utdanning i landene som

Detaljer

Kompetanser utenfor det formelle utdanningssystemet; nesten det samme, men ikke helt?

Kompetanser utenfor det formelle utdanningssystemet; nesten det samme, men ikke helt? 22. april 2013 Kompetanser utenfor det formelle utdanningssystemet; nesten det samme, men ikke helt? Med utgangspunkt i ikke-formell opplæring på norske arbeidsplasser For information on obtaining additional

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

Forbindelser mellom internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid Motivasjoner, modeller og erfaringer. Rapport 1/2013

Forbindelser mellom internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid Motivasjoner, modeller og erfaringer. Rapport 1/2013 Forbindelser mellom internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid Motivasjoner, modeller og erfaringer Rapport 1/2013 Utgiver: Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) April 2013 Ansvarlig

Detaljer

Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015)

Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015) Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015) FORORD Dette dokumentet er rapport for 2014 og planer for 2015 for Samisk høgskole (SH). Høgskolestyret har behandlet denne saken i to møter, i desember 2014 og i februar 2015.

Detaljer

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA 1. Forord Denne regjeringen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. universitetsdirektør Dato: 10.6.2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Campus Breivika, Adm.bygget Møtedato: 18.06.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest til Inger-Torill Bakke

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer

Utdanning og kultur DG Youth in Action programmet. European Commission Aktiv Ungdom. Søkerveiledn ing. (Gyldig fra 1. januar 2008)

Utdanning og kultur DG Youth in Action programmet. European Commission Aktiv Ungdom. Søkerveiledn ing. (Gyldig fra 1. januar 2008) Utdanning og kultur DG Youth in Action programmet European Commission Aktiv Ungdom Søkerveiledn ing (Gyldig fra 1. januar 2008) 2 3 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 4 DEL A - GENERELL INFORMASJON OM

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2013 Innledning Ved utgangen av 2013 er den økonomiske situasjonen i Europa litt bedre enn da året startet. Men fortsatt er den store arbeidsledigheten i mange europeiske land en stor utfordring.

Detaljer

SKOLELEDEREN. Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter. s. 26. Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter. s. 26. Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter s. 26 s 8: 900 skoleledere har deltatt på professor Robinsons kurs i Norge i vår s 14: Ny rapport om lærervurdering

Detaljer

Høyere utdanning 2015

Høyere utdanning 2015 Tilstandsrapport Utgitt av: Kunnskapsdepartementet Publikasjonskode: F-4406 B Omslagsillustrasjon: Gjerholm Design/Anne Leela Trykk: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 05/2015 - opplag

Detaljer

Aktiv ungdom støtter nasjonale og internasjonale prosjekter

Aktiv ungdom støtter nasjonale og internasjonale prosjekter EUs ungdomsprogram for ikke-formell læring Aktiv ungdom støtter nasjonale og internasjonale prosjekter Gruppeutveksling Ungdomsinitiativ Demokratiprosjekter Frivillig arbeid i Europa Opplæring for ungdomsarbeidere

Detaljer

Årsrapport (2014-2015)

Årsrapport (2014-2015) Årsrapport (2014-2015) Utkast Versjon: 4. mars 2015 til behandling i styremøte 11. mars Forslag til omslag på årsrapporten: 2 Innhold 1 Styrets beretning... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall...

Detaljer

Ny regionalpolitikk 2007-2013

Ny regionalpolitikk 2007-2013 Arve Skjerpen 3.6.2009 Ny regionalpolitikk 2007-2013 Den nye regionalpolitikken bygger i stor grad oppunder Lisboa og Gøteborg prosessene, dvs. økt konkurransekraft og bærekraftig utvikling Både de finansielle

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Forslag til vedtak: Fakultetsstyret, Det humanistiske fakultet, godkjenner innkalling og saksliste.

Forslag til vedtak: Fakultetsstyret, Det humanistiske fakultet, godkjenner innkalling og saksliste. Fakultetsstyret Det humanistiske fakultet INNKALLING TIL MØTE I FAKULTETSSTYRET DET HUMANISTISKE FAKULTET TIRSDAG 8. APRIL 2014, KL.12.15 15.00 i Hagbard Line huset: HL A 214. Møte: 1/2014 (Styremedlemmene

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Forskningsuniversitetets kjerneverdier

Forskningsuniversitetets kjerneverdier STRATEGI 2011 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Universitetet i Bergen et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet All aktivitet ved Universitetet i Bergen er tuftet på forskningsuniversitetets

Detaljer

Nye oppgaver, nye roller Europas helsevesen i endring

Nye oppgaver, nye roller Europas helsevesen i endring Nye oppgaver, nye roller Europas helsevesen i endring Brusselkontoret AS Februar 2012 www.brusselkontoret.eu 2012 BRUSSELKONTORET AS Kontaktinformasjon The Brussels Office s.a. Rue du Trône 61, B- 1050

Detaljer