Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk status og veien videre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk status og veien videre"

Transkript

1 Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk status og veien videre Seminar om jobb og utdanning i Europa (SIU) Tove Lain Knudsen, rådgiver,

2 Hva ligger i navnet Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR)? Det er nasjonalt: basert på nasjonens utdanningssystem, viser nivå og progresjon. Det består av kvalifikasjoner: En kvalifikasjon skal ha en sluttvurdering og være dokumentert med et kvalifikasjonsbevis. Krav til kvalitetssikring og godkjenning av tilbyder/utsteder. Det er et overordnet rammeverk: en samlet, systematisk og nivådelt beskrivelse av kvalifikasjoner som kan oppnås innenfor et utdanningssystem. Det skal fremme livslang læring: beskriver kvalifikasjoner på alle nivåer og skal fremme verdsetting av kvalifikasjoner gjennom hele livet og på alle arenaer. Det skal styrke sammenheng og overgang mellom ulike deler av utdanningssystemet, og mellom utdanningssystemet og samfunns- og arbeidslivet. 2

3 NKR - nøkkelfakta Fastsatt av KD 15. desember 2011 Formelle kvalifikasjoner er plassert inn i NKR fra nivå 2-8 i et overordnet rammeverk Beskriver kvalifikasjoner i det norske utdanningssystemet slik det er i dag Beskriver en gruppe kvalifikasjoner på ett gitt nivå, ikke hva en enkelt person har oppnådd NKR ble henvist til nivåene i det Europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring (EQF) i juni

4 NKR: Nivåer, utdanning, vitnemål og grader Nivå Utdanning Vitnemål og grader Nivå 2 Grunnskolekompetanse Vitnemål fra grunnskolen Nivå 3 Grunnkompetanse VGO Kompetansebevis for videregående opplæring Nivå 4 A Nivå 4 B Nivå 5.1 Nivå 5.2 Nivå 6.1 Nivå 6.2 Fullført videregående opplæring fag- og yrkeskompetanse Fullført videregående opplæring generell studiekompetanse Fagskole 1 Fagskole 2 Høyskolekandidat Bachelor (1. syklus) Vitnemål fra videregående opplæring Fagbrev Vitnemål fra fagskoleutdanning (Innplassert i NKR som fagskole 1 og fagskole 2) Høyskolekandidat (delnivå) Bachelorgrad Grunnskolelærerutdanning Nivå 7 Master (2. syklus) Mastergrad, Master of Arts, Master of Business Administration (MBA), Master of International Business (MIB), Master of Technology Management, Master i rettsvitenskap (laws), Candidata/candidatus medicinae (cand.med.), Candidata/candidatus medicinae veterinariae, (cand.med.vet.), Candidata/candidatus psychologiae (cand.psychol.), Candidata/candidatus theologiae (cand.theol.) Nivå 8 Ph.D. (3. syklus) Philosophiae doctor (ph.d.), Doctor philosophiae (dr.philos.) Diplom, kunstnerisk utviklingsprogram 4

5 Nivåer og læringsutbytte Godkjente kvalifikasjoner er plassert inn på nivåer etter fastsatte nasjonale standarder for læringsutbytte. Læringsutbyttene er delt inn i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. Læringsutbyttene i NKR er overordnede og generelle - en «mal» for å beskrive hva det en person vet, kan og er i stand til å gjøre som et resultat av en læringsprosess. For enkeltkvalifikasjoner skal beskrivelsen av læringsutbyttet følge den fastsatte «malen», slik at nivået på kvalifikasjonen tydelig fremkommer. 5

6 Bruksnytte: Læringsutbyttebeskrivelser Synliggjør innholdet i kvalifikasjonene. Hjelper utdanningssøkende til å foreta riktige utdanningsvalg og gjøre det lettere for elever, lærlinger og studenter å se hva som forventes av dem. Gjør det enklere å skifte mellom utdanninger og læringsarenaer. Brukes av jobbsøkere for å markedsføre seg i rekrutteringssammenheng. Skal benyttes i utviklingen av læreplaner, utdanningsog studieplaner og annen utvikling av utdanningstilbud. Arbeidsgivere kan bruke nivåene i NKR til å vurdere og sammenligne søkere, og til bedre å forstå de ulike kandidatenes kompetanse. 6

7 QF- EHEA EQF 1999: Bolognaerklæringen signert av 29 land. Mål: ett europeisk område for høyere utdanning innen Praha 2003 Berlin 2005 Bergen: overordnet kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning ratifisert. (QF-EHEA i dag: 47 land) 28. april 2008: EUrekommandasjonen om EQF trådte i kraft. Utviklingen av NKR: En videreføring av europeiske prosesser 17. mars 2009: EØS-komiteen vedtok å innlemme rekommandasjonen om EQF i EØS-avtalen Høyere utd. NKR (alle nivåer) 2003: Kvalitetsreformen 2005: KD nedsatte arbeidsgruppe 2007: Forslag sendt på høring. Referanse gruppe opprettet. 2006: arbeidet med å utrede et NKR for hele utdanningssystemet startet Mars 2009: NKR for de tre nivåene i høyere utdanning (Bolognarammeverket) fastsatt 2009: Rapport dannet grunnlaget for det videre arbeidet med NKR. 15. desember 2011: Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) fastsatt 6. juni 2014: rapporten som henviser NKR til EQF lagt frem og godkjent i EQF Advisory Group

8 Europeisk kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (EQF) 8 nivåer Hvert nivå defineres gjennom beskrivelser som angir relevant læringsutbytte for kvalifikasjoner Læringsutbytte defineres gjennom beskrivelser av «knowledge, skills and competence» EQF er et «metarammeverk» - nivåer og læringsutbytter er verktøy for å sammenligne utdanning fra forskjellige land. 8

9 Formålet med EQF: Forstå og sammenligne kvalifikasjoner på tvers av landegrenser Bidra til god informasjon om kvalifikasjoner Fremme eller redusere hindringer for mobilitet mellom land for elever, studenter og arbeidstakere Styrke mulighetene for livslang læring (LLL) Bidra til økt kvalitet i nasjonale utdanningssystemer 9

10 NQF 1 EQF NQF 2 Kvalifikasjon A Kvalifikasjon B

11 Andre europeiske mobilitetsverktøy skal virke sammen med EQF Bidra til synergier: nå målene om økt utdannings- og arbeidsmobilitet, økt åpenhet om kvalifikasjoner og kompetanser og økt kvalitet i utdanning og opplæring (Europa 2020-strategien og arbeidsprogrammet ET2020) Europass ECTS: European Credit Transfer and Accumulation System ECVET: European Credit System for Vocational Education and Training EQAVET: European Quality Assurance System for Vocational Education and Training 11

12 Status i arbeidet med NKR og EQF Læringsutbytter er del av kvalitetsarbeidet ved fagskoler, universiteter og høyskoler Læringsutbytter skal brukes som referanse i arbeidet med læreplaner for grunnopplæringen Rapporten som henviser nivåene i NKR til nivåene i EQF ble presentert og godkjent i EQF Advisory Group 6. juni

13 Veien videre Kompetanser utenfor det formelle utdanningssystemet: KD har oppnevnt et utvalg som skal vurdere muligheter og ev. retningslinjer for å innplassere slike kompetanser. Arbeidet skal være ferdig innen 31. desember Nivåene i NKR og koblingen til EQF skal forskriftsfestes i løpet av På sikt vil relevante kvalifikasjonsbevis, som Diploma Supplement, ha referanser til EQF-nivå. 13

14 Takk for oppmerksomheten! For mer informasjon: E-post: With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union 14

Norges arbeid med nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) Ekspedisjonssjef Jan S. Levy UHR/NPH-konferanse i Bergen 26. januar 2010

Norges arbeid med nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) Ekspedisjonssjef Jan S. Levy UHR/NPH-konferanse i Bergen 26. januar 2010 Norges arbeid med nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) Ekspedisjonssjef Jan S. Levy UHR/NPH-konferanse i Bergen 26. januar 2010 Rammeverket for høyere utdanning del av en helhet Starte med Bologna-prosessen

Detaljer

Livslang læring og kompetansepolitikk

Livslang læring og kompetansepolitikk Livslang læring og kompetansepolitikk Innhold 1 Forord s. 3 2 Hovedpunkter s. 4 3 Innledning s. 5 4 Nasjonal strategi for livslang læring s. 6 5 Læringsutbytte s. 7 6 Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk

Detaljer

faktablad Bologna-prosessen

faktablad Bologna-prosessen faktablad Bologna-prosessen - et europeisk område for høyere utdanning Hva er Bologna-prosessen? I 1999 møttes utdanningsministre fra 29 land og universitetsledere fra hele Europa for å drøfte den videre

Detaljer

Kompetanser utenfor det formelle utdanningssystemet; nesten det samme, men ikke helt?

Kompetanser utenfor det formelle utdanningssystemet; nesten det samme, men ikke helt? 22. april 2013 Kompetanser utenfor det formelle utdanningssystemet; nesten det samme, men ikke helt? Med utgangspunkt i ikke-formell opplæring på norske arbeidsplasser For information on obtaining additional

Detaljer

LUB i tråd med NKR. 20. juni 2014 Ine M. Andersen, seniorrådgiver

LUB i tråd med NKR. 20. juni 2014 Ine M. Andersen, seniorrådgiver LUB i tråd med NKR 20. juni 2014 Ine M. Andersen, seniorrådgiver Tema for bolken Overordnet nivå Emnenivå Forholdet mellom overordnet nivå og emnenivå Erfaringer fra høsten NOKUTs erfaringer med sakkyndigpanel

Detaljer

Nasjonal plan for teknisk fagskoleutdanning generell del

Nasjonal plan for teknisk fagskoleutdanning generell del Nasjonal plan for teknisk fagskoleutdanning generell del Denne planen trer i kraft fra og med august 2013. Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 MÅL MED UTDANNINGEN.... 3 1.2 OPPTAKSKRAV... 3 2 ORGANISERING

Detaljer

Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010.

Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010. Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010. Dette er rammeplansutvalgets enstemmige forslag til revidert rammeplan for ingeniørutdanning. Forskriften har fremkommet etter en åpen og involverende

Detaljer

Det europeiske området for høyere utdanning På vei mot målet

Det europeiske området for høyere utdanning På vei mot målet Det europeiske området for høyere utdanning På vei mot målet Kommuniké fra møtet for europeiske ministere for høyere utdanning, Bergen, 19.-20. mai 2005 Vi, ministere for høyere utdanning i landene som

Detaljer

3. Krav til læringsutbytte

3. Krav til læringsutbytte Utkast til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningene Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 2010 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde Forskriften

Detaljer

Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015

Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015 NOU 2014: 14 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg - høringssvar fra UHR Vi viser

Detaljer

Makt og innflytelse i EU. fagbevegelsens rolle

Makt og innflytelse i EU. fagbevegelsens rolle Makt og innflytelse i EU fagbevegelsens rolle Norge og EU Stor betydning for Unios medlemmer EU-debatten i Norge har i stor grad handlet om ja eller nei til norsk medlemskap. Ut over dette er det liten

Detaljer

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Saksbehandlere: Mona Vibeke Moe og Kari Fyhn Direkte tlf: 23 30 12 19 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Dato: 5.6.2012 Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Samarbeidsrådet for yrkesopplæring

Detaljer

Høring NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg

Høring NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg Kunnskapsdepartementet (KD) Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres ref: Oslo, 10.04.2015 Vår ref: Tormod Skjerve/ 15-10545 Høring NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg Vi viser til brev fra

Detaljer

Stortingsmelding nr. 13 (2011-2012) Utdanning for velferd. Samspill i praksis. LOs kommentarer til tiltak innen videregående opplæring:

Stortingsmelding nr. 13 (2011-2012) Utdanning for velferd. Samspill i praksis. LOs kommentarer til tiltak innen videregående opplæring: Stortingsmelding nr. 13 (2011-2012) Utdanning for velferd. Samspill i praksis LOs kommentarer til tiltak innen videregående opplæring: Regjeringen vil kartlegge elevenes motivasjon for å søke utdanningsprogram

Detaljer

LiA om skolen. Hva er NOKUT? Vår visjon. U9ordringer ved felles fagstandard. Vi skal gjøre Norges befolkning friskere! 25.09.14

LiA om skolen. Hva er NOKUT? Vår visjon. U9ordringer ved felles fagstandard. Vi skal gjøre Norges befolkning friskere! 25.09.14 25.09.14 LiA om skolen U9ordringer ved felles fagstandard www.tunmed.no Startet i 1998 Medisinske fag Ernæring Naturmedisin I 2013: Offentlig godkjent fagskole NOKUT BiopaO 4- årig komplea delodsutdanning

Detaljer

Opptak til fagskole utdanning på grunnlag av realkompetanse. Veiledning

Opptak til fagskole utdanning på grunnlag av realkompetanse. Veiledning Opptak til fagskole utdanning på grunnlag av realkompetanse Veiledning 2 Opptak til fagskoleutdanning på grunnlag av realkompetanse Veiledning Forfattere: Camilla Alfsen, Randi Storli Vox 2013 ISBN: 978-82-7724-194-4

Detaljer

Temanotat 8/2008. Om voksenopplæring. www.utdanningsforbundet.no

Temanotat 8/2008. Om voksenopplæring. www.utdanningsforbundet.no Temanotat 8/2008 Om voksenopplæring www.utdanningsforbundet.no Temanotat 8/2008 Om voksenopplæring Utarbeidet i avdeling for utredning september 2008 Saksansvarlige: Marianne Løkholm Lewin og Harald Skulberg

Detaljer

Mal for norske vitnemål og vitnemålstillegg

Mal for norske vitnemål og vitnemålstillegg Mal for norske vitnemål og vitnemålstillegg En kortversjon av innstilling og tilleggsrapport (17. april 2012, justert 15. juni 2012 og 3. juli 2013) Innledning Som en oppfølging av et nasjonalt seminar

Detaljer

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN Vedtatt av NOKUTs styre 5. mai 2003, sist revidert 25.01.06. Innledning Lov om universiteter

Detaljer

Build Up Skills Norge Status Analyse. Build Up Skills Del I Status Analyse

Build Up Skills Norge Status Analyse. Build Up Skills Del I Status Analyse Build Up Skills Norge Status Analyse Build Up Skills Del I Status Analyse Oslo. 11. mai 2012 1 Sammendrag Build Up Skills Norway er den nasjonale oppfølgingen av Intelligent Energy Europe prosjektet Build

Detaljer

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Høgskolens studieplaner bygges opp etter NOKUTs Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning

Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning På vei mot fremtiden! Ny forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning er fastsatt 03.02.2011 av Kunnskapsdepartementet, og definerer de nasjonale rammer for

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter IT-drift og infrastruktur

NOKUTs tilsynsrapporter IT-drift og infrastruktur NOKUTs tilsynsrapporter IT-drift og infrastruktur Stiftelsen TISIP Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Stiftelsen TISIP IT-drift og infrastruktur Nivå/fagskolepoeng: 30 Undervisningsform:

Detaljer

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har siden oppstarten i 2003 vært

Detaljer

Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøter i N-T vår 2013

Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøter i N-T vår 2013 Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøter i N-T vår 2013 Fagskoleinfo på karrieresenterets hjemmeside: http://karriere-nt.no/sider/default.aspx Original pp finner du på denne linken: http://www.vox.no/no/nasjonaltfagskolerad/informasjonsmateriell-om-fagskolen/

Detaljer

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei.

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikerne og Tekna er positive til mye av innholdet i stortingsmelding 20 "På rett vei". Det er en stortingsmelding som inneholder mye politikk

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov

NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter Juli 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter /

Detaljer

KVALITET I FJERNUNDERVISNING NOKUTS ROLLE I UTDANNINGS-NORGE KRITERIER OG KVALITETSKRAV I FLEKSIBEL UTDANNING

KVALITET I FJERNUNDERVISNING NOKUTS ROLLE I UTDANNINGS-NORGE KRITERIER OG KVALITETSKRAV I FLEKSIBEL UTDANNING KVALITET I FJERNUNDERVISNING NOKUTS ROLLE I UTDANNINGS-NORGE KRITERIER OG KVALITETSKRAV I FLEKSIBEL UTDANNING INNHOLD NOKUT Rollen i utdannings-norge Organiseringen Metoden Hva er fagskoleutdanning? Kriteriegrupper

Detaljer

Ludvigsen-utvalget Fremtidens skole 5 KOMPETANSE 1

Ludvigsen-utvalget Fremtidens skole 5 KOMPETANSE 1 Innholdsfortegnelse 5 KOMPETANSE 1 5.1 Kompetansebegrep og kunnskapssyn 1 5.1.2 Kompetanse på tvers av fag og sammenhenger 3 5.1.3 Kompetansebegrepet i norsk grunnopplæring 4 5.1.4 Kompetansebegrepet og

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN Forslag til vedtak: a) Styret gir rektor fullmakt til å fortsette vurderingen om opprettelse av ph.d.-program

Detaljer