Erfaringsdelingsseminar Erasmus Mundus Clarion Hotel Airport, Flesland, Gro Beate Vige Universitets- og høyskoleavdelingen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Erfaringsdelingsseminar Erasmus Mundus Clarion Hotel Airport, Flesland, 17.03.10. Gro Beate Vige Universitets- og høyskoleavdelingen"

Transkript

1 Erfaringsdelingsseminar Erasmus Mundus Clarion Hotel Airport, Flesland, Gro Beate Vige Universitets- og høyskoleavdelingen

2 Erasmus Mundus og norsk utdanningspolitikk hva kan forventes av institusjonsledelsen? EUs utdanningspolitikk og formell bakgrunn EU / EØS Bolognaprosessen Fellesgrader og kvalifikasjonsrammeverk Erasmus Mundus og norsk utdanningspolitikk Krav til institusjonsledelsen 2 Kunnskapsdepartementet

3 EUs utdanningspolitikk og formell bakgrunn EU/EØS (I) Romatraktaten: Art. 127 om yrkesopplæring Programmene Comett (1986) og Erasmus (1987) mulig pga rettsavgjørelser i EF-domstolen om at høyere utdanning er yrkesopplæring i hht traktaten EFTA-landene med fra hhv 1990 (Comett) og 1991 (Erasmus) via bilaterale avtaler Traktaten om Den europeiske union (Maastrichttraktaten), undertegnet , trådte i kraft 1. november 1993: ny artikkel 126 om utdanning (deretter 149, nå nr. 165 og utvidet m. sport) og mer omfattende artikkel127 om yrkesopplæring (senere nr. 150; nå nr.166) >Skolesamarbeid mulig (Sokrates - Comenius) 3 Kunnskapsdepartementet

4 EUs utdanningspolitikk og formell bakgrunn EU/EØS (II) EØS-avtalen i kraft fra ; Norge (EØS/EFTAlandene) fra da av med i alle utdanningsprogram Lisboaprosessen : den åpne koordineringsmetoden (mål, indikatorer; rapporter, statistikkgruppe, klynger ) Livslang læringsprogrammet Erasmus Mundus ( ) og ( ) Europa 2020 En europeisk strategi for smart, bærekraftig og inkluderende vekst 5 hovedmål ( headline targets ) 7 flaggskipsinitiativ, inkl Youth on the move 4 Kunnskapsdepartementet

5 Bolognaprosessen Medlemmer: - 47 land - EU -Sentrale europeiske organisasjoner 5 Kunnskapsdepartementet

6 Mål: Skape et europeisk område for høyere utdanning innen 2010 (EHEA) nå lansert! Samarbeidet i EHEA vedtatt forlenget til Struktur: - Ministermøter annethvert år (Bologna 1999, Praha 2001, Berlin 2003, Bergen 2005, London 2007, Leuven 2009, jubileum i Wien og Budapest 2010 Bucuresti 2012) - Bologna Follow-Up Group (BFUG) - BFUG Board - Arbeidsgrupper på ulike områder -Prosess: Alleuropeisk, IKKE EU-styrt eller initiert, men støttet gjennom Erasmus Mundus og LLP 6 Kunnskapsdepartementet

7 Bolognaprosessens betydning for norsk høyere utdanning Viktige deler av Kvalitetsreformen vår nasjonale implementering av Bolognaprosessen: Nytt gradssystem ( modellen) Kvalitetssikringssystem, inkl, etableringen av NOKUT Fellesgrader Kvalifikasjonsrammeverk Mer internasjonalisering? Nytt gradssystem i St. meld. nr. 27 ( ) Gjør din plikt Krev din rett og St. meld nr. 11 ( ) Kvalitetsreformen. Om vurdering av enkelte unntak fra ny gradsstruktur i høyere utdanning (endret ved forskrift) NOKUT opprettet 1. jan 2003 ved endring i uh-loven (nytt kap 3 Organ for akkreditering og evaluering), jf. Ot.prp. nr. 40 ( ) Lov 1. april 2005 om universiteter og høyskoler 3-2 (1) Departementet kan gi forskrift om et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk [og ] om institusjonenes adgang til å gi grader i samarbeid med andre institusjoner. 7 Kunnskapsdepartementet

8 Fellesgrader og kvalifikasjonsrammeverk Fellesgrader : NB! ett vitnemål! Kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning: viktig for utforming av nye studier! endelig versjon bachelor, master og ph.d. vedtatt i mars 2009 høgskolekandidatbeskrivelse ferdig alle studie- og fagplaner endret med læringsutbyttebeskrivelser innen 2012 norsk selvsertifisering 2013 (fristen i Bolognaprosessen) Arbeid med nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk pågår, med sikte på henvisning til EQF 8 Kunnskapsdepartementet

9 Erasmus Mundus og norsk utdanningspolitikk (I) Internasjonalisering vektlagt i Kvalitetsreformen, bl. a. gjennom finansieringssystemet (studentmobilitetskomponent og EUforskningsmidler i forskningskomponenten) Stortingsmelding om internasjonalisering av utdanning (St.meld. nr. 14 ( ) og Innst. S. nr. 202 ( )), med vekt på: kvalitet i samarbeidet evne til å tiltrekke internasjonale studenter og ansatte institusjonssamarbeid fellesgrader og Tuning -prosjekter 9 Kunnskapsdepartementet

10 Erasmus Mundus og norsk utdanningspolitikk (II) Fellesgrader - del av oppfølging av Bolognaprosessen, med Erasmus Mundus som drahjelp fra EU - felles doktorgrader: mer helhetlig internasjonaliseringspolitikk ved å forbinde utdannings- og forskningssamarbeidet (ved institusjonene og på europeisk nivå EHEA-ERA) Adgang til å utstede fellesgrader hjemlet i - uh-loven forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning ( NOKUT-forskriften ) Kapittel 4 Fellesgrader, se FOR og rundskriv F av Kunnskapsdepartementet

11 Erasmus Mundus krav til ledelsen Fellesgrader fordrer lederansvar: Krav i forskriften om at universiteter og høyskoler som gir fellesgrader, skal inngå avtale med samarbeidende institusjoner for å regulere ansvarsforhold, vitnemålsutstedelse, mm Krav om rapportering til NOKUT for å lette tilsyn Ansvar for at studentene får fullføre studiet dersom fellesgraden opphører Ansvar for å påse at (studium ved) samarbeidende institusjon(er) er akkreditert på rett nivå Ansvar for å gi studentene et kvalitetssikret tilbud totalt sett, inkl. en vesentlig studieperiode ved samarbeidende institusjon. 11 Kunnskapsdepartementet

faktablad Bologna-prosessen

faktablad Bologna-prosessen faktablad Bologna-prosessen - et europeisk område for høyere utdanning Hva er Bologna-prosessen? I 1999 møttes utdanningsministre fra 29 land og universitetsledere fra hele Europa for å drøfte den videre

Detaljer

Norges arbeid med nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) Ekspedisjonssjef Jan S. Levy UHR/NPH-konferanse i Bergen 26. januar 2010

Norges arbeid med nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) Ekspedisjonssjef Jan S. Levy UHR/NPH-konferanse i Bergen 26. januar 2010 Norges arbeid med nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) Ekspedisjonssjef Jan S. Levy UHR/NPH-konferanse i Bergen 26. januar 2010 Rammeverket for høyere utdanning del av en helhet Starte med Bologna-prosessen

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED FAKULTET FOR HELSEFAG. Onsdag 29. februar kl. 9.35-12.00 i Pilestredet, 1. etg.

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED FAKULTET FOR HELSEFAG. Onsdag 29. februar kl. 9.35-12.00 i Pilestredet, 1. etg. Til studieutvalgets medlemmer Dato: 22.2.2012 Vår ref.: Saksbehandler: Monica Melhus Deres ref.: 64 84 90 31, monica.melhus@hioa.no INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED FAKULTET FOR HELSEFAG Onsdag

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) høring

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) høring Høringsinstanser iflg. liste Deres ref Vår ref Dato 201100248-/JSL 26.01.2011 Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) høring Kunnskapsdepartementet har besluttet at det skal lages et

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN Forslag til vedtak: a) Styret gir rektor fullmakt til å fortsette vurderingen om opprettelse av ph.d.-program

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk status og veien videre

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk status og veien videre Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk status og veien videre Seminar om jobb og utdanning i Europa (SIU) 23.10.2014 Tove Lain Knudsen, rådgiver, tove.knudsen@nokut.no Hva ligger i navnet Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk

Detaljer

13/2783-04.02.15. Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og

13/2783-04.02.15. Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og Universiteter og høyskoler NOKUT NSO Deres ref Vår ref Dato 13/2783-04.02.15 Endring av forskrift om kvalitet i høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsatte 1. februar 2010 forskrift om kvalitetssikring

Detaljer

Art Direction. Bachelorgradsstudium ved Westerdals School of Communication september 2011

Art Direction. Bachelorgradsstudium ved Westerdals School of Communication september 2011 Art Direction Bachelorgradsstudium ved Westerdals School of Communication september 2011 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Westerdals School of Communication Art Direction Bachelor, 180 studiepoeng

Detaljer

Søkerhåndbok for akkreditering av studier i tredje syklus

Søkerhåndbok for akkreditering av studier i tredje syklus Søkerhåndbok for akkreditering av studier i tredje syklus Doktorgradsstudier/ph.d.-grader Institusjonsbasert stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid 15. februar 2011 1 Del 1 Akkreditering... 3

Detaljer

(2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

(2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innst. O. nr. 48 (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Ot.prp. nr. 79 (2003-2004) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om lov om universiteter

Detaljer

Makt og innflytelse i EU. fagbevegelsens rolle

Makt og innflytelse i EU. fagbevegelsens rolle Makt og innflytelse i EU fagbevegelsens rolle Norge og EU Stor betydning for Unios medlemmer EU-debatten i Norge har i stor grad handlet om ja eller nei til norsk medlemskap. Ut over dette er det liten

Detaljer

Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften)

Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften) Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften) Fastsatt av NOKUT xxxx med hjemmel i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) 2, jf. forskrift 1.

Detaljer

Det europeiske området for høyere utdanning På vei mot målet

Det europeiske området for høyere utdanning På vei mot målet Det europeiske området for høyere utdanning På vei mot målet Kommuniké fra møtet for europeiske ministere for høyere utdanning, Bergen, 19.-20. mai 2005 Vi, ministere for høyere utdanning i landene som

Detaljer

Innst. S. nr. 202. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.meld. nr.

Innst. S. nr. 202. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.meld. nr. Innst. S. nr. 202 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen St.meld. nr. 14 (2008 2009) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om internasjonalisering

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Kunst- og designhøgskolen i Bergen Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram, og akkreditering som vitenskapelig høyskole Februar 2014 Institusjon: Kunst-

Detaljer

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN Vedtatt av NOKUTs styre 5. mai 2003, sist revidert 25.01.06. Innledning Lov om universiteter

Detaljer

Kvalitet i utdanning fra fag til politikk?

Kvalitet i utdanning fra fag til politikk? Kvalitet i utdanning fra fag til politikk? Gustav E. Karlsen Artikkelen setter søkelys på kvalitetsbegrepet i utdanningssammenheng. Det skjer ved å vise hvordan begrepet er knyttet til viktige utdanningspolitiske

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring status og fremtidige muligheter

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring status og fremtidige muligheter Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring status og fremtidige muligheter Innlegg på NOKUTs fagkonferanse om utenlandsk utdanning 1. februar 2013 seniorrådgiver Gunn Gallavara, NCP Norge Tema

Detaljer

Erasmus+: muligheter i det nye programmet. Trondheim, 06.03.2014 Kristin Amundsen

Erasmus+: muligheter i det nye programmet. Trondheim, 06.03.2014 Kristin Amundsen Erasmus+: muligheter i det nye programmet Trondheim, 06.03.2014 Kristin Amundsen 1 Agenda for presentasjonen Bakgrunn Oversikt over de ulike ordningene hva er nytt? Individuell mobilitet Samarbeidsprosjekt

Detaljer

Kvalitetsnormer for nettbasert utdanning. Kvalitet i alle ledd

Kvalitetsnormer for nettbasert utdanning. Kvalitet i alle ledd Kvalitetsnormer for nettbasert utdanning Kvalitet i alle ledd Innhold FORORD... 3 INTRODUKSJON... 4 Fra fjernundervisning til nettbasert utdanning... 4 Kvalitet i nettbasert utdanning... 4 Normenes formål

Detaljer

Erasmus+ - hva og hvordan. Bodø, 27.11.2013 Kristin Amundsen

Erasmus+ - hva og hvordan. Bodø, 27.11.2013 Kristin Amundsen Erasmus+ - hva og hvordan Bodø, 27.11.2013 Kristin Amundsen 1 Agenda for presentasjonen Bakgrunn Oversikt over de ulike ordningene hva er nytt? Hovedtiltak 1: Individuell mobilitet Hovedtiltak 2: Samarbeid

Detaljer

Systembeskrivelse kvalitetssystemet

Systembeskrivelse kvalitetssystemet 8. des 2009 Side 1 av 9 kvalitetssystemet 8. des 2009 Side 2 av 9 Innhold 1.0 Innledning s. 3 1.1 Bakgrunn for kvalitetssystemet. s. 3 1.2 Om kvalitet s. 3 1.3 Mål for kvalitetssystemet.. s. 4 1.4 Strukturen

Detaljer

Internasjonal plattform

Internasjonal plattform Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Internasjonal plattform «Norsk høyere utdanning skal være internasjonalt orientert» 2014000957 Internasjonal

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde April 2012 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

Innst. O. nr. 58 (2001-2002)

Innst. O. nr. 58 (2001-2002) Innst. O. nr. 58 (2001-2002) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om lov om endringer i lov 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler og lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell

Detaljer

Forklaring til begreper, programmer og institusjoner på internasjonaliseringsfeltet

Forklaring til begreper, programmer og institusjoner på internasjonaliseringsfeltet 1 Forklaring til begreper, programmer og institusjoner på internasjonaliseringsfeltet Vedlegg 1 Avtaler er formelt inngåtte avtaler mellom HiT og en eller flere utenlandske universiteter eller høgskoler

Detaljer

Samarbeid på tvers av utdanningssystemer - muligheter og utfordringer

Samarbeid på tvers av utdanningssystemer - muligheter og utfordringer Samarbeid på tvers av utdanningssystemer - muligheter og utfordringer Avdelingsdirektør Ida Lønne & rådgiver Marina Malgina Avdeling for utenlandsk utdanning 1. NOKUTs rolle i forh. til internasjonalisering

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften Med retningslinjer for utforming av søknader om akkreditering av studier i tredje syklus For ph.d.-studier av 180 studiepoengs omfang og institusjonsbasert

Detaljer

DIREKTORATETS ARBEID...

DIREKTORATETS ARBEID... Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Universitetsgata 2, Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Org. nr.: 983 544 622 postmottak@helsedir.no www.helsedirektoratet.no

Detaljer

Vitnemål. 8. desember 2010 Etelka Tamminen Dahl

Vitnemål. 8. desember 2010 Etelka Tamminen Dahl Vitnemål Vitnemål 8. desember 2010 Etelka Tamminen Dahl Stikkord for innlegget Informasjon om layout i vitnemålene og vitnemålstilleggene utsteder oppnådd grad navn på graden nytt vitnemål eller duplikat

Detaljer