Samarbeid på tvers av utdanningssystemer - muligheter og utfordringer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samarbeid på tvers av utdanningssystemer - muligheter og utfordringer"

Transkript

1 Samarbeid på tvers av utdanningssystemer - muligheter og utfordringer Avdelingsdirektør Ida Lønne & rådgiver Marina Malgina Avdeling for utenlandsk utdanning

2 1. NOKUTs rolle i forh. til internasjonalisering av sektoren LOV Generell godkjenning NOKUT avgjør, etter søknad fra enkeltpersoner, om utdanning fra utenlandsk høyere utdanningsinstitusjon eller norsk institusjon som ikke går inn under loven, skal gis generell godkjenning slik at utdanningen i nivå og omfang godkjennes som likestilt med akkreditert norsk høyere utdanning. Departementet kan gi forskrift om saksbehandling og klageadgang etter denne bestemmelsen Godskriving og faglig godkjenning (3) Universiteter og høyskoler som er akkrediterte etter denne lov avgjør selv søknader fra enkeltpersoner om godkjenning av annen høyere utdanning som faglig jevngod med utdanning som tilbys ved den enkelte institusjon. Godkjenning etter denne bestemmelsen gir rett til å bruke den tittel som er fastsatt for den utdanningen det er jevnført med. (5) NOKUT har ansvar for å formidle informasjon om institusjonenes vedtak om godkjenning av høyere utdanning etter tredje ledd og skal legge til rette for en samordnet nasjonal praksis. FOR Institusjonenes godkjenning av utenlandsk høyere utdanning (2) NOKUT skal legge til rette for en samordnet nasjonal praksis av godkjenning etter universitets- og høyskoleloven 3-5 femte ledd, samt yte rådgivningsbistand til institusjonene i godkjenningsarbeidet. Påse implementering av Lisboakonvensjonen 2

3 2. Forløperne til det moderne universitet tallet: opphav i undervisning gitt ved katedralskoler/klostre (Italia, Frankrike, Engl.) 1158: privilegier gis til studenter i Bologna 1179: mestere forbys å ta betalt for retten til å undervise, pålegg om å gi lisens til lærere som er kvalifisert Universitas selvregulerende, permanente institusjoner som tilbyr høyere utdanning 1231: Parens Scientiarium - institusjonsautonomi 1233: undervisningsrett Studium Generale registreres i the Holy Roman Empire: lærere oppmuntres til å reise mellom undervisningssteder å undervise Gutter (14-15 år) tas opp til Bachelor of Arts (6 år), Master- /doctorcal degrees (12 år): jus + medisin + teologi. Pensum er basert på bøker, alle leste det samme

4 3. Utviklingstrekk: høyere utdanning i Russland 1724: opprettelse av universitetet i St. Petersburg 1755: Moskva statlige universitet Frem til 1917 Universitetene lite autonome, under autokratisk press Høy grad av sentralisering og manglende autonomi Dominans av statlig ideologi (marxisme-leninisme) God finansiering med gratis utdanning, vekt på naturvitenskap/teknologi Gradsstruktur: Spesialistgrad 4/ 5/ 5,5 / 6 år + Kandidat Nauk (forskerutd) 3 år Utdanningen og forskning er delt: universiteter er læreanstalter og Det sovjetiske vitenskapsakademi er et nettverk av vitenskapelige forskningsinstitutter 1990-tallet Lov om utdanning (1992) / Lov om høgskole- og forskerutdanning (1996) Fra 1993 private høyere utdanningsinstitusjoner Akkrediterings- og kvalitetssikringssystem (lisensiering, akkreditering), Accreditation Board og Main Government Expert Centre for Estimation of Education ( Glavekspertsentr ) som del av utdanningsministeriet (1997) 4

5 3. Utviklingstrekk: høyere utdanning i Russland 2000-tallet Medlem i Bologna Prosessen (2003) Implementering av Bolognainspirerte reformer ( ) Tredelt gradsstruktur (Bakalavr Magistr Kandidat nauk), lovfestet i 2007 Fusjoner (insentiver: kvalitet, fornuftig ressursbruk, ungdomskullene blir mindre) Korrupsjon (CPI) -2010: : : ,1 milliarder USD federal target program for utvikling av utdanning (Федеральная целевая программа развития образования на годы) Etablere nytt finansieringssystem: fra statlig finansiering til public-private partnership Økt lønn til undervisningspersonale (lav lønn, US$800-$1,000 /mnd for professor er en av årsakene til korrupsjon) Tiltrekke spesialister og forskere fra utlandet (bl.a. ved å innføre unilateral godkjenning av kvalifikasjoner fra prestisjefylte utdanningsinstitusjoner i utlandet) 5

6 4. Det internasjonale utdanningslandskapet Økende grad av kontroll og regulering, med kvalitetssikring av: læresteder og deres rettigheter/autonomi utdanningskvalitet akademiske kvalifikasjoner: godkjenningsordninger og verifisering av vitnemål, rett til bruk av tittel og rett til å utøve yrke 6

7 Faglig innpassing, godskriving/-kjenning administrativ vs. faglig vurdering krav/kriterier vs. skjønn autonomi vs. likebehandling muligheter vs. ansvar Internasjonale forhold prinsipper/praksis innen Enic-/Naric nettverket Generell godkjenning retningsgivende for lærestedene Norsk utdanning Utenlandsk utdanning 7 JURIDISKE RAMMER Internasjonale Nasjonale Lisboakonvensjonen UH-loven best practise forskrifter kriterier

8 5. Prinsipper for godkjenning av utenlandsk utdanning (1) Tre typer godkjenning: rett til å utføre et regulert yrke - (profesjonsutdanning, foretas av ulike autorisasjonsmyndigheter) godkjenning for det uregulerte arbeidsmarkedet - (generell godkjenning, gis av NOKUT) videre studier - (faglig godkjenning, foretas av lærestedene) norsk utdanning utenlandsk utdanning er utdanningen høyere utdanning i utdanningslandet? er lærestedet offentlig godkjent i utdanningslandet? er dokumentene ekte? kvalifikasjonen blir vurdert 8

9 5. Prinsipper for godkjenning (2) oppfyller utdanningen minstekrav for generell studiekompetanse i Norge (GSU-listen)? Krav til generell studiekompetanse for søkere med utenlandsk utdanning utdanningskrav - vgo + 1 års HU språkkrav - engelsk som 1. fremmespråk, - minimum 7 år i grunn- og videregående skole, fritas for engelsktest. Søkerne må selv dokumentere dette/må avlegge godkjent eksamen/test. 9

10 5. Prinsipper for godkjenning (3) oppfyller utdanningen minstekrav for generell studiekompetanse i Norge (GSU-listen)? Strukturen i norsk høyere utdanning Ph.d (doktorgrad) 3 år / 180 sp Utenlandsk utdanning Mastergrad 2 år / 120 sp Mastergrad 5 år / 300 sp Generell godkjenning Tid-for-tid-prinsippet 1 år= 1år=60 stp/ects gradskriterier Faglig godkjenning omfang og nivå/faglig profil i forhold til innpassing GSK Bachelorgrad 3 år m/ 180 sp Høgskolekandidatgrad 2 år m/ 120 sp 10 10

11 5. Prinsipper for godkjenning: russisk vs. norsk utdanning Graden Kandidat Nauk kan bygges på 4., 5,- 5,5-, eller 6-årig Spetsialistgrad eller en 2-årig magistrgrad. For generell godkjenning vil resultatet normalt blir som: 4-årig spetsialist + Kandidat Nauk mastergrad + 60 stp på ph.dnivå 5-årig spetsialist + Kandidat Nauk mastergrad stp på ph.dnivå 5,5-årig spetsialist + Kandidat Nauk mastergrad stp på ph.d-nivå 1/2 6-årig spetsialist + Kandidat Nauk mastergrad + ph.d 4-årig Backalavr + 2-årig Magistr + Kandidat Nauk bachelorgrad + mastergrad + ph.d Ph.d-nivå Mastergradsnivå 1/2 /1/2 Bachelorgrads nivå GSK 11

12 6. Opptak til ph.d-studier i Norge: retningslinjer 1. Utdanningskrav 2. Språkkrav 3. Krav til plan for gjennomføring UHRs veiledende forskrift for ph.d Søker må normalt ha en femårig mastergrad eller tilsvarende utdanning som institusjonen har godkjent som grunnlag for opptak. Institusjonen kan stille ytterligere krav. Mastergradsforskriften: Krav til omfang, bredde/dybde og oppgave språkkrav? 12

13 6. Autonomi vs. likebehandling 3-5. Godskriving og faglig godkjenning (1) Universiteter og høyskoler som tilbyr akkrediterte studier etter denne lov, skal godskrive beståtte emner, fag, eksamener eller prøver fra andre universiteter og høyskoler som tilbyr akkrediterte studier med samme antall studiepoeng i den utstrekning de oppfyller de faglige krav for en bestemt eksamen, grad eller utdanning ved institusjonen. Vedkommende institusjon skal påse at det ikke gis dobbel uttelling for samme faginnhold Krav for opptak til høyere utdanning (6) Den som er tatt opp som student ved en institusjon under loven, har adgang til åpne studier ved de øvrige, så fremt opptakskravet er generell studiekompetanse og søkeren ikke er tatt opp med hjemmel i andre, tredje eller fjerde ledd. Utøvelse av skjønn: muligheter og ansvar Felles prinsipper og gode begrunnelser 13

14 Faglig innpassing, godskriving/-kjenning administrativ vs. faglig vurdering krav/kriterier vs. skjønn autonomi vs. likebehandling muligheter vs. ansvar Internasjonale forhold prinsipper/praksis innen Enic-/Naric nettverket Generell godkjenning retningsgivende for lærestedene Norsk utdanning Utenlandsk utdanning 14 JURIDISKE RAMMER Internasjonale Nasjonale Lisboakonvensjonen UH-loven best practise forskrifter kriterier

Hvordan vi gjør det i Vestfold

Hvordan vi gjør det i Vestfold Avkorting av studier på grunnlag av realkompetanse Anne Kari Botnmark Studieleder Høgskolen i Vestfold, avdeling for realfag og ingeniørutdanning Avkorting av studier på grunnlag av realkompetanse Bakgrunn

Detaljer

Innst. O. nr. 4. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Ot.prp. nr. 83 (2007 2008)

Innst. O. nr. 4. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Ot.prp. nr. 83 (2007 2008) Innst. O. nr. 4 (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Ot.prp. nr. 83 (2007 2008) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om lov om endring

Detaljer

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 11 UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Kapittel 3. Faglige bestemmelser - akkreditering 3-5. Godskriving og faglig godkjenning (1) Universiteter og høyskoler som tilbyr akkrediterte studier etter

Detaljer

Godkjenning av utdanning fra Nord-Amerika

Godkjenning av utdanning fra Nord-Amerika U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet Godkjenning av utdanning fra Nord-Amerika Toril Ivarsøy, rådgiver Godkjenning av utenlandsk utdanning i Norge: Hvem gjør hva? NOKUT vs

Detaljer

13/2783-04.02.15. Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og

13/2783-04.02.15. Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og Universiteter og høyskoler NOKUT NSO Deres ref Vår ref Dato 13/2783-04.02.15 Endring av forskrift om kvalitet i høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsatte 1. februar 2010 forskrift om kvalitetssikring

Detaljer

(2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

(2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innst. O. nr. 48 (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Ot.prp. nr. 79 (2003-2004) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om lov om universiteter

Detaljer

GSU-listen kvalitetssikring og videre arbeid

GSU-listen kvalitetssikring og videre arbeid GSU-listen kvalitetssikring og videre arbeid Krav til generell studiekompetanse for søkere med utenlandsk utdanning Seniorrådgiver Andrea Lundgren Avdeling for utenlandsk utdanning Tema 1. Hva er GSU-listen?

Detaljer

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme.

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme. Revidert 13.12.2004 sreglement for Høgskolen i Gjøvik Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. svedtak er vist i ramme. Saksdokumenter:

Detaljer

Internasjonal fremvekst av et akkrediteringsregime innen høyere utdanning, og siste skudd på stammen: falske akkrediteringer.

Internasjonal fremvekst av et akkrediteringsregime innen høyere utdanning, og siste skudd på stammen: falske akkrediteringer. Internasjonal fremvekst av et akkrediteringsregime innen høyere utdanning, og siste skudd på stammen: falske akkrediteringer April 2012 Rapporttittel: Forfatter: Internasjonal fremvekst av et akkrediteringsregime

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ DET JURIDISKE FAKULTET

UNIVERSITETET I TROMSØ DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I TROMSØ DET JURIDISKE FAKULTET i Sak JF 46-12 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 26. november Arkivref.: 2011/2605 TMEO1 1/511 Overgangsregler mellom høgskolen i Lillehammer og Universitetet

Detaljer

NOKUT Avdeling for utenlandsk utdanning Generell godkjenning av utenlandsk høyere utdanning

NOKUT Avdeling for utenlandsk utdanning Generell godkjenning av utenlandsk høyere utdanning NOKUT Avdeling for utenlandsk utdanning Generell godkjenning av utenlandsk høyere utdanning Ane Benedicte Lillehammer rådgiver Hovedpunkter i presentasjonen Hva gjør Avdeling for utenlandsk utdanning Hva

Detaljer

UTKAST Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

UTKAST Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Sak 2015/10807 UTKAST Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Fastsatt av Styret ved NTNU. med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-9

Detaljer

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon.

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. I.h.t. rammeplan for treårig revisorutdanning av 1. desember 2005, Utdannings og forskningsdepartementet. Vedtatt av avdelingsstyret 29. mars 2012 og revidert av avdelingsstyret

Detaljer

Forslag til modell for samordning av opptak til masterstudier i Norge

Forslag til modell for samordning av opptak til masterstudier i Norge Forslag til modell for samordning av opptak til masterstudier i Norge 1. Bakgrunn UHRs utdanningsutvalg satte høsten 2013 ned en arbeidsgruppe som skulle se på problemstillinger og utfordringer knyttet

Detaljer

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Mal for ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret 1 Innhold i rammeplan Rammeplan er en

Detaljer

DIREKTORATETS ARBEID...

DIREKTORATETS ARBEID... Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Universitetsgata 2, Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Org. nr.: 983 544 622 postmottak@helsedir.no www.helsedirektoratet.no

Detaljer

Velkommen til utdanningsseminar. Rita Agdal,

Velkommen til utdanningsseminar. Rita Agdal, Velkommen til utdanningsseminar Rita Agdal, SABORG et sekretariat av 19 organisasjoner Ot.prp. 27 (2002-2003): Bidra til at utøverorganisasjonene selv driver fram en ønsket utvikling, for eksempel innen

Detaljer

Forslag til ny ordning

Forslag til ny ordning Godkjenning av helsepersonell utdannet i land utenfor EØS Forslag til ny ordning Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Universitetsgata 2, Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks:

Detaljer

Rutinebeskrivelser for godkjenning

Rutinebeskrivelser for godkjenning Postadresse: Felles studentsystem USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo Telefon: 22852527, 22852508 Telefax: 22852970 E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no FS-14-005 12.6.2014 Sist

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 1. Allmenne regler 1. Virkeområde 1.1. Forskriften gjelder grunnutdanning, videreutdanning, mastergradsutdanning

Detaljer

Utenlandsk kompetanse i det norske arbeidsmarkedet

Utenlandsk kompetanse i det norske arbeidsmarkedet Utenlandsk kompetanse i det norske arbeidsmarkedet NOKUTs fagavdeling for utenlandsk utdanning Siri Bolstad og Marte Haugerud Moe NOKUTs informasjonssenter om godkjenningsordninger for utenlandsk utdanning,

Detaljer

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 1: Allment om gradene Det teologiske Menighetsfakultet tildeler gradene bachelor,

Detaljer

på bachelor- og masternivå

på bachelor- og masternivå Side 1 av 12 Forskrift om opptak, studier og eksamen på bachelor- og masternivå ved Høyskolen Campus Kristiania Fastsatt av Høyskolekollegiet 12.10.05 og revidert og vedtatt i styret 08.08.12 1 Side 2

Detaljer

Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010.

Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010. Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010. Dette er rammeplansutvalgets enstemmige forslag til revidert rammeplan for ingeniørutdanning. Forskriften har fremkommet etter en åpen og involverende

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Diakonhjemmet Høgskole Desember 2009

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Diakonhjemmet Høgskole Desember 2009 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Diakonhjemmet Høgskole Desember 2009 Forord I følge Lov om universiteter og høyskoler skal alle institusjoner som tilbyr høyere utdanning ha

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften Med retningslinjer for utforming av søknader om akkreditering av studier i andre syklus For mastergradsstudier av 120 studiepoengs omfang, erfaringsbaserte

Detaljer

NSFs studentpolitiske plattform

NSFs studentpolitiske plattform NSFs studentpolitiske plattform 1.0 GENERELT 1.1 Innledning NSF Student ble opprettet av NSFs landsmøte i 1998, og er en integrert del av NSF. Den studentpolitiske plattformen viser offisielle synspunkter

Detaljer

Program for Høyere Utdanning

Program for Høyere Utdanning 2014 Program for Høyere Utdanning VEDTATT PÅ HØYRES STUDENTERS LANDSMØTE 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Innhold Innledning:

Detaljer

3. Krav til læringsutbytte

3. Krav til læringsutbytte Utkast til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningene Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 2010 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde Forskriften

Detaljer