EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett 2014 2020"

Transkript

1 EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett Meldal videregående skole, 16. september Ståle Ertzgaard

2 Om Erasmus+ Verdens største utdanningsprogram Bygger på «Europa 2020», EUs 10-årige strategi for vekst og sysselsetting, med særlig satsing på: Kvalitet i undervisning og opplæring Innovasjon Kobling mellom utdanning og arbeidsliv Integrert program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett Budsjett økes med 40 % til 14,7 milliarder Euro over 7 år Utdanning og forskning eneste sektorer med økning i EUs budsjetter og satsinger Midlene fordeles på: Utdanning/opplæring: 77,5 % Ungdom: 10 % Idrett: 1,8 % Europeisk lånegaranti for masterstudenter: 3,5 %

3 Mål for programmet Over fire millioner personer skal motta støtte til utdanning, opplæring, praksis eller frivillig arbeid i utlandet en fordobling i løpet av programperioden Bidra til at flere unge, gjennom studier og opphold i andre land, opparbeider seg kompetanse arbeidslivet etterspør Ungdom skal bli mer «attraktive» arbeidstakere Bidra til arbeidsmobilitet mellom europeiske land

4 Fra LLP til Erasmus+

5 Tre hovedtiltak: Om Erasmus+ Mobiliteter (63%) (elever, lærlinger og fagpersoner) Samarbeidsprosjekter (28%) (fremme innovativ praksis, styrke sysselsettingsmuligheter, kreativitet og entreprenørskap) Politikkutvikling (4%) Større fokus på mobilitet for lærere, veiledere, instruktører, skoleledere og administrative stillinger ut fra deres betydning som «multipliers» Viktig endring: sterkt fokus på samarbeid mellom sektorer Vanskeligere å få tildeling for bilaterale skolesamarbeid bare innenfor prioriterte områder (bl.a. grunnleggende ferdigheter og IKT) Oppfordring om å se ulike tiltak i sammenheng Større krav til planlegging og faglig oppfølging

6 Om Erasmus+ Nytt med obligatoriske språkkurs for alle langtidsmobiliteter (over 1 mnd) Norge fullverdig medlem av Erasmus+ som «programland» (EU, EØS, Makedonia og Tyrkia) Mulig med samarbeid bare mellom ikke-eu-land Åpner også for samarbeid med «partnerland» (kandidatland, tilgrensende land og land utenfor Europa) når dette bringer en tilleggsverdi For mer informasjon:

7 Tiltak 2: Samarbeid for innovasjon og Mål: utveksling av god praksis Varige endringer for deltakende organisasjoner Utvikling, overføring eller innføring av nytenkende praksis Aktiviteter som gis støtte: Strategiske partnerskap Transnasjonale samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner eller mellom slike og andre sektorer om å innføre innovativ praksis for kvalitativt bedre opplæring Enten samarbeid mellom minimum tre institusjoner i tre land eller to utdanningsinstitusjoner i to land Kunnskapsallianser Transnasjonale samarbeid mellom høyere utdanning og næringsliv Allianser med fokus på «sektorferdigheter» Transnasjonale samarbeid om arbeidsplassbasert læring for å bidra til at utdanning gir den kompetansen næringslivet har behov for Kapasitetsbyggende tiltak på ungdomsfeltet Transnasjonale samarbeid mellom organisasjoner som arbeider med ungdom

8 Mål: Tiltak 1: Læremobiliteter for enkeltpersoner Varige inntrykk på deltakere og involverte organisasjoner i form av bedre læringsutbytte forbedrede tilsettings- og karrieremuligheter styrket evne til å ta initiativ og entreprenørskap styrket selvbilde og evne til selvrealisering forbedrede språklige ferdigheter og tverrkulturell forståelse økt samfunnsengasjement Aktiviteter som gis støtte: Utplassering av lærlinger elever lærere og andre fagpersoner innenfor fag- og yrkesopplæringen studenter i høyere utdanning

9 Handlingsplan for internasjonalisering Vedtatt av Fylkestinget 30. oktober 2013 Bygger på strategisk utviklingsplan for Trøndelag (13-16) og handlingsprogram for STFK (13-14) Trøndelagsstrategien innarbeidet i handlingsplanen for å sikre systematiske sammenhenger Danner grunnlag for skolenes tiltaksplaner fram t.o.m tiltak innenfor 8 hovedområder

10 8 hovedområder med tiltak 1. Overordnede tiltak: Systemtiltak for å sikre samarbeid og støtte 2. Fagnettverk for internasjonalisering Videreføring og -utvikling av nettverk mellom skolene som en ressurs for gjensidig utvikling 3. Samarbeid mellom STFKs skoler og utlandet Tilrettelegging for å nå målet om internasjonalt samarbeid på alle vgs i fylket 4. Mobilitet Tiltak for å bedre kvaliteten av utbyttet ved reiser til andre land for elever, lærlinger, lærere og skoleledere Mål om økt mobilitetsaktivitet i skoler og blant lærlinger 5. Samarbeid mellom videregående opplæring og næringslivet Nettverksbygging for å etablere relevante samarbeid mellom skoler/lærebedrifter og aktuelt næringsliv i andre land 6. Det internasjonale lokalsamfunnet som ressurs Spredning av gode tiltak mellom skolene i Sør-Trøndelag Bruk av innvandreres næringskontakter i hjemlandet

11 8 hovedområder med tiltak 7. Fremmedspråk som ressurs for samfunnet Tiltak for å bidra til fortsatt utvikling av språktilbud i videregående opplæring 8. De nye vekstøkonomiene (BRIKS-landene) Knyttet til hovedområde 7 om utvikling av språktilbud Tiltak for å etablere samarbeid med og kunnskap om BRIKS-land I tillegg: Presiseringer fra Fylkestinget: Også fokus på samarbeid med land utenfor Europa og de nye vekstøkonomiene Ønske om etablering av samarbeid med frivillige organisasjoner Vurdering av muligheter for samarbeid med konsulater i Trondheim

12 Tildeling mobilitet 2014 Fordelt på fylker Nord-Trøndelag Hordaland Akershus Sør-Trøndelag Sogn og Fjordane Oppland Rogaland Vestfold Møre og Romsdal Nordland Oslo Buskerud Telemark Troms Hedmark Vest-Agder

13 Tildeling mobilitet Fordelt på fylkeskommuner Hordaland fk Nord-Trøndelag fk Akershus fk Sør-Trøndelag fk Oppland fk Sogn og Fjordane fk Vestfold fk Nordland fk

14 Tildeling partnerskap Fordelt på fylker Sør-Trøndelag Finnmark Oslo Møre og Romsdal

15 Total tildeling Erasmus+ Fordelt på fylker Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Hordaland Akershus Sogn og Fjordane Oppland Rogaland Finnmark Vestfold Møre og Romsdal Oslo Nordland Buskerud Telemark Troms Hedmark Vest-Agder

16 Utplassering i fag- og yrkesopplæringa STFKs prosjekt «Practice Europe», en del av Erasmus+ Forankret i handlingsplan for internasjonalisering i vgo med mål om økt mobilitetsaktivitet STFK har fått tildelt ressurser til knappe 70 mobiliteter fordelt på ca. 30 lærlinger ca. 10 elever (PTF) ca. 17 følgepersoner ca. 10 studiemobiliteter for fagpersoner Samarbeidsland: Danmark, Irland, England, Spania, Italia, Belgia og Tyskland Det vurderes om STFK skal sende «samlesøknad» om mobiliteter for yrkesfag i 2015 STFKs Facebookside om lærlinge- og elevmobiliterer:

17 Leonardo og Erasmus+ mobilitet En ordning for yrkesutdanning som gir lærlinger mulighet for å ta deler av læretida i et annet europeisk land Minimum 2 uker, vanligst 3 måneder Deltakerne får et kort innføringskurs i språk/kultur før utplassering i en bedrift STFK organiserer utplasseringen og gir stipend som dekker: reiseutgifter, bolig i utlandet, språkkurs og forsikringer STFK har faste samarbeidspartnere i flere land, bla. England, Irland, Spania, Italia, Belgia, Tyskland (BASF) og Danmark

18 Hvem kan søke? Alle lærlinger som har en godkjent lærekontrakt gjennom Sør-Trøndelag fylkeskommune Ingen søknadsfrist, søknader behandles fortløpende For mer informasjon og søknadsskjema: Kontaktpersoner: Ingunn Strugstad og Ståle Ertzgaard

19 Ressursgruppe for internasjonalisering i videregående opplæring Også forankret i STFKs handlingsplan for internasjonalisering i vgo Medlemmer: Eldfrid Haaker Fjøsne (leder fagnettverk), Louise Mary Rennemo (Hemne), Jon Anders Kleven (Tiller), Pål Ranes (Regut), Ingunn Strugstad (FVO) og Ståle Ertzgaard (FVO) Ressursgruppa jobber opp mot flere ledd og instanser, skoleledelse, lærere, nettverket og opplæringskontoret Ressursgruppa skal være en ressurs som kan hjelpe med: Utarbeidelse av lokal strategiplan Søknadsskriving Partnersøk Formidling og utveksling av erfaringer Være kontaktpersoner

20 For å begynne med Internasjonalisering Interne faktorer «Velsignelse» og medeierskap fra ledelsen/forankring i organisasjonen Skolens planer: internasjonal strategi/plan, kompetansestrategi, utviklingsplaner Forankring i læreplaner og nasjonale og regionale strategier Engasjert avdeling Eksterne faktorer «Med eller uten Co 2»? Partnere: Hvem? Hvor? Hva? Når? Deltakelse på EUs kontaktseminar, tematiske besøk, kurs, etc. for å skaffe seg nye partnere «Kompetansedeling» mellom skolene, hente erfaringer i naboskolen(e) E-Twinning

21 Andre «medhjelpere» SIU Digital Håndbok om Internasjonalisering NTFK og STFK ved AVGO/FVO eller «din» skole- /barnehageeier Fylkesmannen Samarbeid mellom fylkene og mellom kommunene Trøndelags Europakontor i Brussel Kontakter i utlandet Næringsliv i regionen og i nærmiljøet (bedrifter, opplæringskontor osv.) Andre skoler

For deg mellom 13 og 30 år og deg som jobber med ungdom. Internasjonale utvekslinger Frivillig arbeid i Europa

For deg mellom 13 og 30 år og deg som jobber med ungdom. Internasjonale utvekslinger Frivillig arbeid i Europa For deg mellom 13 og 30 år og deg som jobber med ungdom Internasjonale utvekslinger Frivillig arbeid i Europa Ungdomspolitiske møter Strategiske partnerskap Kurs og opplæring Ungdomsinitiativ Prosjekttyper

Detaljer

SIU Erasmus for all(e) Oslo, 10. januar 2013 Nina Handing

SIU Erasmus for all(e) Oslo, 10. januar 2013 Nina Handing SIU Erasmus for all(e) Oslo, 10. januar 2013 Nina Handing 1 Erasmus for alle Forslag til nytt program for samarbeid på områdene utdanning og ungdom i perioden 2014-2020 Bygger på erfaringer fra LLP, Aktiv

Detaljer

Internasjonalt Servicekontor for Hedmark og Oppland

Internasjonalt Servicekontor for Hedmark og Oppland Internasjonalt Servicekontor for Hedmark og Oppland Oppland og Hedmark gir lærlinger en unik mulighet til å reise utenlands i læretida! Historien 2001 Idé fra Gjøvik Næringsråd og Opplæringskontoret for

Detaljer

Aktiv ungdom støtter nasjonale og internasjonale prosjekter

Aktiv ungdom støtter nasjonale og internasjonale prosjekter EUs ungdomsprogram for ikke-formell læring Aktiv ungdom støtter nasjonale og internasjonale prosjekter Gruppeutveksling Ungdomsinitiativ Demokratiprosjekter Frivillig arbeid i Europa Opplæring for ungdomsarbeidere

Detaljer

Erasmus+ - hva og hvordan. Bodø, 27.11.2013 Kristin Amundsen

Erasmus+ - hva og hvordan. Bodø, 27.11.2013 Kristin Amundsen Erasmus+ - hva og hvordan Bodø, 27.11.2013 Kristin Amundsen 1 Agenda for presentasjonen Bakgrunn Oversikt over de ulike ordningene hva er nytt? Hovedtiltak 1: Individuell mobilitet Hovedtiltak 2: Samarbeid

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2013 Innledning Ved utgangen av 2013 er den økonomiske situasjonen i Europa litt bedre enn da året startet. Men fortsatt er den store arbeidsledigheten i mange europeiske land en stor utfordring.

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 1. Innledning Fylkesrådmannen la i desember 2008 for første gang frem en samlet fremstilling av videregående opplæring i Oppland for fylkestinget.

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Strategi. Strategi for å øke antall lærlinger i staten

Strategi. Strategi for å øke antall lærlinger i staten Strategi Strategi for å øke antall lærlinger i staten Strategi for å øke antall lærlinger i staten 1 Regjeringen gjennomfører et yrkesfagløft og skal gjøre yrkesfagene mer attraktive gjennom å styrke kvaliteten

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2014 Innledning Valg av nye representanter til Europaparlamentet og nytt politisk lederskap i EU har preget året 2014. Ved parlamentsvalget i slutten av mai var gjennomsnittlig valgdeltakelse

Detaljer

Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter NORSK

Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter NORSK Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter NORSK Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter! 1. september 2004 ble introduksjonsordningen innført i alle kommuner som bosetter flyktninger.

Detaljer

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Videregående opplæring skoleåret 13/14 Bildet eies av Lier videregående skole Bildet eies av Lier videregående skole Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen

Detaljer

UNG I MÅSØY. Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak.

UNG I MÅSØY. Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak. UNG I MÅSØY Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak. Godkjent i lokal styringsgruppe 08.11.02 Vedtatt av kommunestyret 16.12.02 -sak 47/02 1 BAKGRUNN FOR UNGDOMSPLANEN.... 3 2

Detaljer

Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND Fylkesrådmannens gjennomføringsdokument 2012 FR-sak 40/12

Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND Fylkesrådmannens gjennomføringsdokument 2012 FR-sak 40/12 Foto: Heidal Rafting Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND Fylkesrådmannens gjennomføringsdokument 2012 FR-sak 40/12 Innholdsfortegnelse 1. Fylkesrådmannens føringer... 4 2. Samarbeid med kommuner

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013 Journalpost.: 12/30970 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013 Tilflytting og rekruttering - strategi for videre arbeid 1.Sammendrag Tilflyttingsprosjektet i Nordland

Detaljer

Det europeiske området for høyere utdanning På vei mot målet

Det europeiske området for høyere utdanning På vei mot målet Det europeiske området for høyere utdanning På vei mot målet Kommuniké fra møtet for europeiske ministere for høyere utdanning, Bergen, 19.-20. mai 2005 Vi, ministere for høyere utdanning i landene som

Detaljer

INTERNASJONAL STRATEGI FOR AGDER MED OVERSKUDD TIL Å SKAPE

INTERNASJONAL STRATEGI FOR AGDER MED OVERSKUDD TIL Å SKAPE INTERNASJONAL STRATEGI FOR AGDER MED OVERSKUDD TIL Å SKAPE Foto: Arild Danielsen Foto: Arild Danielsen INNHOLD 1. Innledning...4. 1.1 Bakgrunn...4. 1.2 Formål...4. 1.3 Forankring...4. 1.4 Eksisterende

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

REKRUTTERING OG KOMPETANSE I MATINDUSTRIEN VEILEDER FOR BEDRIFTER

REKRUTTERING OG KOMPETANSE I MATINDUSTRIEN VEILEDER FOR BEDRIFTER REKRUTTERING OG KOMPETANSE I MATINDUSTRIEN VEILEDER FOR BEDRIFTER 1 OM VEILEDEREN Mange bedrifter sliter med å få tak i kvalifisert arbeidskraft, spesielt fagarbeidere. Denne veilederen inneholder noen

Detaljer

Månedsnytt September 2014 Skolelederforbundet - Vestfold

Månedsnytt September 2014 Skolelederforbundet - Vestfold Månedsnytt September 2014 Skolelederforbundet - Vestfold Styret i Vestfold fylkeslag i Skolelederforbundet sender ut Månedsnytt med aktuell informasjon til medlemmene. Vi oppfordrer medlemmer til å tipse

Detaljer

Livslang karriereveiledning i utdanning og arbeidsliv

Livslang karriereveiledning i utdanning og arbeidsliv Livslang karriereveiledning i utdanning og arbeidsliv Rapport utarbeidet av arbeidsgruppe i LO september 2011 Innhold 1. Forord. Hvorfor trenger vi veiledning om muligheter i jobb og utdanning? s. 3 2.

Detaljer

Internasjonal plattform

Internasjonal plattform Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Internasjonal plattform «Norsk høyere utdanning skal være internasjonalt orientert» 2014000957 Internasjonal

Detaljer

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum N-849 BODØ Tlf. + 47 75 5 76 / Fax + 47 75 5 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/8 ISSN-nr.:84-873 Antall sider: xx Prosjekt nr: 96 Prosjekt tittel: Kartlegging

Detaljer

Fremmedspråk. Strategisk plan for økt rekruttering til fremmedspråk 2013-2016

Fremmedspråk. Strategisk plan for økt rekruttering til fremmedspråk 2013-2016 Fremmedspråk Strategisk plan for økt rekruttering til fremmedspråk 2013-2016 Innhold DEL 1 Målsetting og status... 3 1 Innledning... 3 2 Målsetting... 3 3 Status i Nord-Trøndelag... 4 4 Tiltak for økt

Detaljer

ABC i søknadsskriving kompetanseutvikling og prosjektsamarbeid. Ieva Serapinaite, SIU Tønsberg, 17.10.2012

ABC i søknadsskriving kompetanseutvikling og prosjektsamarbeid. Ieva Serapinaite, SIU Tønsberg, 17.10.2012 ABC i søknadsskriving kompetanseutvikling og prosjektsamarbeid Ieva Serapinaite, SIU Tønsberg, 17.10.2012 2 Hvordan komme i gang? Fem skritt for å komme i gang: 1 Undersøke muligheter som finnes Informasjon

Detaljer

3.0 Innspill/ momenter til rammeverket

3.0 Innspill/ momenter til rammeverket 3.0 Innspill/ momenter til rammeverket 3.1 Ungdoms valg av yrker og utdanning Bakgrunn / begrunnelse for arbeidet Nordland fylke har et lavt utdanningsnivå sammenlignet med resten av landet. Tall fra Statistisk

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015 Møtested Nesoddparken, Løeshagaveien 49, 1450 Nesoddtangen Møtedato 11.03.2015 Tid 14:00 Se program s. 2 1 Saksliste

Detaljer