SIU Nyheter innenfor utvalgte utvekslingsprogram. Oslo, Internasjonaliseringskonferansen 2012 Vidar Pedersen/Ieva Serapinaite

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIU Nyheter innenfor utvalgte utvekslingsprogram. Oslo, 9.3.2012 Internasjonaliseringskonferansen 2012 Vidar Pedersen/Ieva Serapinaite"

Transkript

1

2 SIU Nyheter innenfor utvalgte utvekslingsprogram Oslo, Internasjonaliseringskonferansen 2012 Vidar Pedersen/Ieva Serapinaite 2

3 Agenda Nyheter innenfor utvalgte utvekslingsprogram: Erasmus for All (fra 2014) Nordplus Horisontal ( ) EØS-stipendfond (fra 2012) 3

4 Utdanningspolitisk bakteppe Europe 2020 Youth on the Move ET The Strategic Framework for European Cooperation in Education and Training EU Agenda for Modernisation in Higher Education EU Agenda for New Skills and Jobs Impact Assessments 4

5 Strukturelle endringer Erasmus (under LLP) Erasmus Mundus Erasmus for All Tempus Alfa US/Canada Program ESF (European Social Fund) Andre program 5

6 Erasmus for All, generelle mål: Flere muligheter for mobilitet for studenter, faglig og administrativ personell Bedre muligheter for utveksling av gode eksempler og bestepraksis Tettere samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner, næringslivet og regionale myndigheter Lansering av «Kunnskapsallianser» mellom institusjoner av høyere utdanning og næringslivet Bedre samarbeid innen politikkutvikling med fokus på praktiske resultater (bedre bruk av Europass CV) Nytt finansieringsrammeverk for studenter på Master-nivå Mer samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner i andre deler av verden, spesielt i naboland 6

7 Programstruktur og budsjett: POLITIKKUTVIKLING (4%) SAMARBEIDSPROSJEKT (25%) JEAN MONNET (2%) MOBILITET (63%) Erasmus for All IDRETTSPROGRAM (1%) 7

8 Nøkkelaktivitet 1 - Mobilitet Mobilitet for ansatte (spesielt for lærere, skoleledere og ungdomsarbeidere) Ungdomsmobilitet (elever, lærlinger, osv.) Mobilitet for studenter (felles/doble grader) Erasmus Master for studenter, basert på et nytt finansielt rammeverk Hvordan vil dette påvirke nåværende Erasmus-program? Alle nåværende aktiviteter består, bortsatt fra Erasmus intensive språkkurs Erasmus intensive språkkurs erstattes av nettbaserte tilbud 8

9 Nøkkelaktivitet 2 Samarbeidsprosjekt (1) Strategiske partnerskap mellom utdanningsinstitusjoner, ungdomsorganisasjoner og andre relevante aktører Flere aktiviteter kan støttes innen partnerskapene Kunnskapsallianser mellom institusjoner av høyere utdanning og næringslivet som fremmer innovasjon Sektorielle konstellasjoner mellom utdanningsinstitusjoner og bedrifter som forbereder til arbeidslivet IT støtteplattformer, inkludert etwinning Kapasitetsbygging, spesielt i naboland 9

10 Nøkkelaktivitet 2 Samarbeidsprosjekt (2) Hvordan vil dette påvirke nåværende Erasmus-program? Erasmus multilaterale prosjekt består Tverrgående tiltak består Sentraliserte prosjekt (nytt materiell, nettbaserte kurs, nettverksprosjekt) består Erasmus intensivprogram utgår, men de kan organiseres under partnerskapene 10

11 Nøkkelaktivitet 3 - Politikkutvikling Støtte til den åpne koordineringsmetoden EU verktøy: promotering og implementering Politisk dialog Jean Monnet-programmet Hvordan vil dette påvirke nåværende Erasmus-program? Alle nåværende aktiviteter består (sentraliserte prosjekt, gjennomføring av ulike studier, nettverksprosjekt, osv.) 11

12 Idrettsprogram, målsetning Styrking av et godt styresett og kunnskapsbasen om idrett i EU Aktiviteter som fremmer helse og sosial inkludering Utdanning og promotering av doble karrierer innen idrett Transnasjonale aktiviteter som forebygger doping, vold, rasisme og intoleranse 12

13 Nordplus Horisontal

14 Nordplus Horisontal Mål: Å støtte tverrsektorielle nettverk og prosjekter Å støtte innovative prosjekter som går på tvers av tradisjonelle kategorier og sektorer, og som kan ta opp andre, nye, bredere og mer komplekse problemstillinger og utfordringer Å støtte prosjekter og nettverksaktiviteter i deltakerlandene som har som mål å bidra til kvalitet og innovasjon i utdanningssektoren i et perspektiv av livslang læring

15 Nordplus Horisontal For hvem og hva? Alle aktører som kan samarbeide om utvikling av utdanning innen et perspektiv av livslang læring Institusjoner, organisasjoner og organ som arbeider innenfor feltet utdanning og livslang læring, men også utenfor tradisjonelle utdanningssektorer (NGO, arbeidslivsorganisasjoner o.l) Aktiviteter i de åtte deltakerlandene og de tre autonome regionene Minimum to sektorer Minimum tre partnere fra tre ulike deltakerland Søknaden kan også inkludere deltakere fra land utenfor Norden/Baltikum, uten finansiering fra programmet

16 Nordplus Horisontal Aktiviteter: Prosjekt og nettverk Workshops Seminar for erfaringsutveksling Konferanser Studier og analyser Statistikkprosjekt Prosjekt med mål om å utnytte resultat av forskning innenfor utdanning Prosjekt av materiale for innovativ språkopplæring, undervisning og oversettelse eller tilsvarende materiale innenfor andre fagfelt Etablering av nye kursmoduler som benytter lærings- og undervisningsplattformer Offentliggjøring, distribuering og utveksling av resultat og erfaringer innenfor utdanning

17 Nordplus Horisontal Søknadsrunde 2011 Type institusjon Koordinerer prosjekt Partner i prosjekt koordinert av andre Høyere utdanning Voksnes læring Skoler Offentlig / privat sektor Sum Høyere utdanning 27% 42% Voksnes læring Skoler 19% 11% Offentlig og privat sektor

18 Nordplus Horisontal Norsk deltakelse i Horisontal høyere utdanning Høgskolen i Buskerud Partner Høgskolen i Hedmark Partner Høgskolen i Oslo Partner i 3 prosjekter Høgskolen i Lillehammer Partner i 2 prosjekter Høgskolen i Telemark Koordinator Høgskolen i Østfold Koordinator Universitetet i Agder Koordinator Universitetet i Stavanger Partner

19 Nordplus Horisontal Viktig å huske: Spredning av resultat er en vesentlig del av prosjektene Alle prosjekt skal opprette en nettside Engelsk versjon ved baltisk deltaking Kan søke støtte til reiseutgifter, oppholdsutgifter, administrative utgifter, produksjonskostnader og andre utgifter Ikke støtte til individuell mobilitet

20 Nordplus Horisontal - Eksempel Høgskolen i Østfold støtte i 2009 og 2011 Prosjekt om det flerkulturelle klasserom, partnere i 2011: Uddannelsesforbundet, - København DK Association of Teachers of Finnish as a Second Language - FI Helsingfors universitet - FI Leie barnehage - Fredrikstad NO Kjølberg Skole - NO Lesesenteret - NO Göteborgs universitet - SE Språkforskningsinstitutet Rinkeby - SE Karlstads universitet - SE Knutbyskolan - SE

21 Nordplus Horisontal -Eksempel Nordiske fagmiljø redder gamle håndverksfag Om lag 60 gamle håndverksfag står i fare for å dø ut Ingen av de nordiske landene har ressurser hver for seg til å ta vare på dem NHO Håndverk, ved Harry Bjerkeng (bildet), har gått sammen med håndverksorganisasjoner og utdanningsinstitusjoner i fire andre land og skapt prosjektet Nordisk samarbeid i de små håndverksfagene Gitarmaking Trebåtbygging Maskør og parykk Forgylling Stukkatørfaget, o.a. Arbeidet har båret frukter: Nordisk Råd skal sette i gang et pilotprosjekt med alle de involverte land for å utvikle en fellesnordisk opplæring

22 EØS-stipendfond 22

23 EØS-fond EFTA-land vil bidra med ca millioner EUR, Norge vil bidra med 800 millioner EUR Overføringene skjer gjennom to ulike avtaler: EØS-finansieringsordning (omfatter alle tre EFTA-land) Norsk finansieringsordning Målsetningen: Bidra til reduksjon av sosiale og økonomiske ulikheter i Europa Styrke bilaterale relasjoner mellom giver- og mottakerland Den nye EØS-finansieringsavtalen etterfølger forrige avtale, som løp fra 2004 til

24 Nytt i EØS-stipendfond Satsing på høyere utdanning og forskning opprettholdes og styrkes Intensivering av mobilitet (studenter, ansatte, osv.) Institusjonelt samarbeid Utvikling av kunnskapsgrunnlag Deltakerland: Bulgaria, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Tsjekkia og Ungarn Bilaterale forhandlinger med de enkelte mottakerlandene avsluttes august 2012 Utlysninger av midler til mobilitet og prosjektsamarbeid fra september

25 Kjennetegn ved ulike bilaterale program Basert på felles retningslinjer Forankret i de utdanningspolitiske prioriteringene som mottakerlandene definerer selv Midler til toveis mobilitet og prosjektsamarbeid Sterkere krav om partnerskap med norske utdanningsinstitusjoner Langvarig institusjonelt samarbeid 25

26 Bilaterale program eksempler Satsingsområdene i ulike program varierer fra brede satsinger til såkorn innen noen prioriterte områder: Polen og Tsjekkia (ulike målgrupper) Slovenia (høyere utdanning) Litauen (lærerutdanning) Spania (matematikk/teknologi) Latvia og Estland (kobling utdanning og forskning) 26

27 Muligheter innen EØS-stipendfond Hvorfor bør norske utdanningsinstitusjoner se på muligheter innen EØS-stipendfond? Geografisk nærhet Etablert kontakt til programoperatører Kjente forvaltningsmodeller (LLP, Erasmus, Studiebesøksprogrammet) Rekruttering av motiverte studenter Samarbeid med ulike fagmiljøer Bedre økonomiske vilkår (stipend) Bilateralt samarbeid 27

28 SIUs rolle Nasjonalt kontaktpunkt for EØS-stipendfondene Informasjonsarbeid Partnersøk og kontaktformidling Analyse av erfaringer og forslag til justeringer Programutvikling sammen med mottakerland Representasjon i samarbeidskomiteer Rådgivning om implementering av ulike program Fasilitering av kontakt og samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner i Norge og mottakerland Langvarig institusjonelt samarbeid 28

29 EØS-kontaktseminar/konferanse Dato: april 2012 Sted: Bergen Deltakere: Representanter fra alle mottakerland (fondsforvaltere og programoperatører) Kulturrådet Forskningsrådet SIU FMO (Brussel) Vel møtt! 29

30 Mer informasjon: Takk for oppmerksomhet 30

SIU Erasmus for all(e) Oslo, 10. januar 2013 Nina Handing

SIU Erasmus for all(e) Oslo, 10. januar 2013 Nina Handing SIU Erasmus for all(e) Oslo, 10. januar 2013 Nina Handing 1 Erasmus for alle Forslag til nytt program for samarbeid på områdene utdanning og ungdom i perioden 2014-2020 Bygger på erfaringer fra LLP, Aktiv

Detaljer

Erasmus+ - hva og hvordan. Bodø, 27.11.2013 Kristin Amundsen

Erasmus+ - hva og hvordan. Bodø, 27.11.2013 Kristin Amundsen Erasmus+ - hva og hvordan Bodø, 27.11.2013 Kristin Amundsen 1 Agenda for presentasjonen Bakgrunn Oversikt over de ulike ordningene hva er nytt? Hovedtiltak 1: Individuell mobilitet Hovedtiltak 2: Samarbeid

Detaljer

Internasjonalisering ved norske universiteter og høyskoler 2012. Rapport 2/2013

Internasjonalisering ved norske universiteter og høyskoler 2012. Rapport 2/2013 Internasjonalisering ved norske universiteter og høyskoler 2012 Rapport 2/2013 Utgiver: Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) Juni 2013 Ansvarlig redaktør: Kjell Pettersen Utarbeidet av: SIU

Detaljer

EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett 2014 2020

EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett 2014 2020 EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett 2014 2020 Meldal videregående skole, 16. september Ståle Ertzgaard Om Erasmus+ Verdens største utdanningsprogram Bygger på «Europa 2020», EUs 10-årige

Detaljer

Partnerskapsprosjekt - døråpnere til faglige nettverk og internasjonale læringsarenaer. Ieva Serapinaite, SIU Tønsberg, 17.10.2012

Partnerskapsprosjekt - døråpnere til faglige nettverk og internasjonale læringsarenaer. Ieva Serapinaite, SIU Tønsberg, 17.10.2012 Partnerskapsprosjekt - døråpnere til faglige nettverk og internasjonale læringsarenaer Ieva Serapinaite, SIU Tønsberg, 17.10.2012 1 Hva er partnerskap/prosjekt? Samarbeid mellom institusjoner (partnere)

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Det nye europeiske utdanningsprogrammet

Det nye europeiske utdanningsprogrammet Det nye europeiske utdanningsprogrammet Farvel til LLP velkommen Erasmus+ av erik duncan I sommer annonserte det irske EU-presidentskapet at man er kommet til enighet om et nytt program for samarbeid innenfor

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

Erasmus+: muligheter i det nye programmet. Trondheim, 06.03.2014 Kristin Amundsen

Erasmus+: muligheter i det nye programmet. Trondheim, 06.03.2014 Kristin Amundsen Erasmus+: muligheter i det nye programmet Trondheim, 06.03.2014 Kristin Amundsen 1 Agenda for presentasjonen Bakgrunn Oversikt over de ulike ordningene hva er nytt? Individuell mobilitet Samarbeidsprosjekt

Detaljer

Leonardo da Vinci-programmet: Mobilitetsprosjekter 2007-2013 SØKERVEILEDNING 2010-2012. Bergen 2010

Leonardo da Vinci-programmet: Mobilitetsprosjekter 2007-2013 SØKERVEILEDNING 2010-2012. Bergen 2010 Leonardo da Vinci-programmet: Mobilitetsprosjekter 2007-2013 SØKERVEILEDNING 2010-2012 Bergen 2010 Innhold: 1 INNLEDNING... 3 2 PREMISSER FOR DELTAKELSE... 4 2.1 Mål med programmet og nasjonale prioriteringer...

Detaljer

eøs-midlene årsrapport 2007-2008

eøs-midlene årsrapport 2007-2008 eøs-midlene årsrapport 2007-2008 innhold Stort engasjement og høy aktivitet 2 Stort engasjement og høy aktivitet 2 Dette er EØS-midlene 3 Sammendrag 5 Innsatsområder Bevaring av europeisk kulturarv 8 Miljø

Detaljer

Internasjonal plattform

Internasjonal plattform Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Internasjonal plattform «Norsk høyere utdanning skal være internasjonalt orientert» 2014000957 Internasjonal

Detaljer

Hospitantopphold ved Osloregionens Europakontor

Hospitantopphold ved Osloregionens Europakontor Høgskolen i Buskerud Hospitantopphold ved Osloregionens Europakontor 15.-27. januar 2012 Heidi Tovsrud Knutsen Heidi Tovsrud Knutsen 2/9/2012 Rapport fra hospitantopphold ved Osloregionens Europakontor,

Detaljer

MOBILITETSRAPPORT 2013

MOBILITETSRAPPORT 2013 MOBILITETSRAPPORT 13 SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV UTDANNING Rapport 1/14 INNHOLD /5/ 1. Innledning /6/ 2. Mobilitet i grunn opplæringen /6/ Den samlede mobiliteten i grunnopplæringen øker /7/ Lånekassens

Detaljer

Meld. St. 20. (2011 2012) Melding til Stortinget. EØS-midlene Solidaritet og samarbeid i Europa

Meld. St. 20. (2011 2012) Melding til Stortinget. EØS-midlene Solidaritet og samarbeid i Europa Meld. St. 20 (2011 2012) Melding til Stortinget EØS-midlene Solidaritet og samarbeid i Europa Innhold 1 Innledning... 5 2 Utviklingstrekk i mottakerlandene og norske interesser.. 8 2.1 Grunnleggende endringer

Detaljer

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA 1. Forord Denne regjeringen

Detaljer

støtte til prosjekter informasjon om europeiske og nordiske programmer. kultur, kunnskaps- og kulturminnesektoren

støtte til prosjekter informasjon om europeiske og nordiske programmer. kultur, kunnskaps- og kulturminnesektoren støtte til prosjekter informasjon om europeiske og nordiske programmer. kultur, kunnskaps- og kulturminnesektoren ABM-utvikling ABM-utvikling er et strategisk utviklings- og rådgivingsorgan underlagt Kultur-

Detaljer

Det europeiske området for høyere utdanning På vei mot målet

Det europeiske området for høyere utdanning På vei mot målet Det europeiske området for høyere utdanning På vei mot målet Kommuniké fra møtet for europeiske ministere for høyere utdanning, Bergen, 19.-20. mai 2005 Vi, ministere for høyere utdanning i landene som

Detaljer

Rapportserie 06/2014. Samarbeid med Japan i høyere utdanning: Forutsetninger, utfordringer og muligheter

Rapportserie 06/2014. Samarbeid med Japan i høyere utdanning: Forutsetninger, utfordringer og muligheter av utdanning Rapportserie 06/2014 Samarbeid med Japan i høyere utdanning: Forutsetninger, utfordringer og muligheter MILJØMERKET Trykksak Utgiver: Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) Februar

Detaljer

Entreprenørskap i utdanningen

Entreprenørskap i utdanningen Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009 2014 Forord Å gi alle mulighet til å ta utdanning av høy kvalitet, er avgjørende for å videreutvikle det norske velferdssamfunnet.

Detaljer

EUROPAVEGEN. Verden utenfor. Gjør det! Sterk opplevelse. Europeiske utdannings- og ungdomsprogrammer - E 11-2006/2007

EUROPAVEGEN. Verden utenfor. Gjør det! Sterk opplevelse. Europeiske utdannings- og ungdomsprogrammer - E 11-2006/2007 EUROPAVEGEN Europeiske utdannings- og ungdomsprogrammer - E 11-2006/2007 Verden utenfor B TRAVEL HØST. Ved Inderøy videregående skole har til sammen 60 elever fra Tsjekkia og Latvia vært på besøk i to

Detaljer

faktablad Bologna-prosessen

faktablad Bologna-prosessen faktablad Bologna-prosessen - et europeisk område for høyere utdanning Hva er Bologna-prosessen? I 1999 møttes utdanningsministre fra 29 land og universitetsledere fra hele Europa for å drøfte den videre

Detaljer

COMENIUS VEILEDNING FOR SØKERE. r. D11 2004. Hva er et europeisk skolepartnerskap? /04/ Hvordan finne partnere? /05/

COMENIUS VEILEDNING FOR SØKERE. r. D11 2004. Hva er et europeisk skolepartnerskap? /04/ Hvordan finne partnere? /05/ COMENIUS VEILEDNING FOR SØKERE r. D11 2004 Hva er et europeisk skolepartnerskap? /04/ Hvordan finne partnere? /05/ Tre prosjekttyper med praktiske eksempler /06/ Tilskuddsordninger /07/ Etterutdanningsstipend

Detaljer

Nordplus 2008-2011. Nordisk-baltisk utdanningssamarbeid

Nordplus 2008-2011. Nordisk-baltisk utdanningssamarbeid Nordplus 2008-2011 Nordisk-baltisk utdanningssamarbeid Nordplus 2008-2011 Nordplus er Nordisk ministerråds største utdanningsprogram. 10 000-12 000 mennesker i Norden og Baltikum får utbytte av programmet

Detaljer

For deg mellom 13 og 30 år og deg som jobber med ungdom. Internasjonale utvekslinger Frivillig arbeid i Europa

For deg mellom 13 og 30 år og deg som jobber med ungdom. Internasjonale utvekslinger Frivillig arbeid i Europa For deg mellom 13 og 30 år og deg som jobber med ungdom Internasjonale utvekslinger Frivillig arbeid i Europa Ungdomspolitiske møter Strategiske partnerskap Kurs og opplæring Ungdomsinitiativ Prosjekttyper

Detaljer

Makt og innflytelse i EU. fagbevegelsens rolle

Makt og innflytelse i EU. fagbevegelsens rolle Makt og innflytelse i EU fagbevegelsens rolle Norge og EU Stor betydning for Unios medlemmer EU-debatten i Norge har i stor grad handlet om ja eller nei til norsk medlemskap. Ut over dette er det liten

Detaljer

ABC i søknadsskriving kompetanseutvikling og prosjektsamarbeid. Ieva Serapinaite, SIU Tønsberg, 17.10.2012

ABC i søknadsskriving kompetanseutvikling og prosjektsamarbeid. Ieva Serapinaite, SIU Tønsberg, 17.10.2012 ABC i søknadsskriving kompetanseutvikling og prosjektsamarbeid Ieva Serapinaite, SIU Tønsberg, 17.10.2012 2 Hvordan komme i gang? Fem skritt for å komme i gang: 1 Undersøke muligheter som finnes Informasjon

Detaljer

-magasinet. Praksis i Alpene. Elevar ved Villmarkslinja på Voss jordbruksskule får jobbe som kajakk- og raftinggaidar i Austerrike

-magasinet. Praksis i Alpene. Elevar ved Villmarkslinja på Voss jordbruksskule får jobbe som kajakk- og raftinggaidar i Austerrike senter for internasjonalisering av utdanning -magasinet 02 2014 Praksis i Alpene Elevar ved Villmarkslinja på Voss jordbruksskule får jobbe som kajakk- og raftinggaidar i Austerrike SIDE 24 senter for

Detaljer

TIDLIG INTERVENSJON I FØRSKOLEALDER. Fremgang og utvikling 2005 2010

TIDLIG INTERVENSJON I FØRSKOLEALDER. Fremgang og utvikling 2005 2010 TIDLIG INTERVENSJON I FØRSKOLEALDER Fremgang og utvikling 2005 2010 TIDLIG INTERVENSJON I FØRSKOLEALDER FREMGANG OG UTVIKLING 2005 2010 Europeisk senter for utvikling av tilpasset opplæring Europeisk

Detaljer

O s l o r e g i o n e n s E u r o p a k o n t o r www.osloregion.org

O s l o r e g i o n e n s E u r o p a k o n t o r www.osloregion.org Å r s r a p p o r t 2 0 1 3 O s l o r e g i o n e n s E u r o p a k o n t o r www.osloregion.org Oslo Region er en variert region med byer, fjell, sjø og fantastiske muligheter. Regionen består av rundt

Detaljer