Internasjonalisering det nasjonale perspektivet. Gro Tjore Kristin Amundsen SIU

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Internasjonalisering det nasjonale perspektivet. Gro Tjore Kristin Amundsen SIU 29.04.2015"

Transkript

1 Internasjonalisering det nasjonale perspektivet Gro Tjore Kristin Amundsen SIU

2 Kva skal vi snakke om: 1. Litt om SIU 2. Mål for internasjonalisering av høgare utdanning i Norge 3. Har vi det vi treng for å få til det vi vil? 4. Litt om mobilitet 5. Utlysingar frå SIU 6. Erasmus+ 2

3 Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) Grunnlagt 1991 som eit lite kontor i Universitetsrådet Etablert som statleg nasjonalt forvaltingsorgan under Kunnskapsdepartementet 1. januar : ca. 90 fast tilsette Ligg i Bergen 3

4 SIU sine fem hovedoppgåver Nasjonalt programkontor, programforvaltning Profilere Norge som samarbeids- og studieland ovanfor utlandet Informasjon og kommunikasjon Kompetanseoppbygging for å fremje internasjonalt samarbeid i utdanningssektoren Rådgiving, utredning og servicefunksjon 4

5 Mål for internasjonalisering/ internasjonalt samarbeid: 1. Auka kvalitet og relevans i norsk HU 2. Kopling forsking, utdanning og innovasjon/arbeidsliv 3. Langsiktig institusjonelt utdanningssamarbeid 4. Prioriterte samarbeidsland 5. Studentmobilitet med relevans og kvalitet 6. Samfunnsansvar og solidaritet 5

6 6

7 Har vi det vi treng? Dei fleste virkemiddel er etterspurte, måloppnåing er stort sett god MEN: fragmentert og for smått for lite forutsigbart betre samordning trengst treng meir volum og langsiktighet SIU har foreslått endringar både i enkeltordningar og på systemisk nivå 8

8 Har vi det vi treng for å få til det vi vil? Koblinga til arbeids- og næringsliv SIU foreslår nytt rammeprogram i bredda for partnerskap og utdanningssamarbeid Målsetjingar for studentmobiliteten? Rekruttering av studentar til Norge? Nytt program lyst ut no: INTPART 9

9 Mål for studentmobilitet - omfang St. meld. 19. frå : 50 % av alle studentar skal reise ut Bolognamålet: Minst 20 % av alle som tar ein grad, skal ha vore ute St. meld : «utveksling og gradsstudier ute må ses i sammenheng og samlet sett øke» 10

10 Studentmobilitet : mest populære land Delstudenter Gradsstudenter USA 1448 Storbritannia 5023 Australia 751 Danmark 2816 Storbritannia 501 USA 1834 Tanzania 422 Polen 1530 Frankrike 272 Australia

11 Utlysninger 2015 Tiltak Sum Søknadsfrist Kontakt Erasmus+ forberedende besøk Løpende Samarbeidsprogrammet med Russland INTPART Ca Prosjektmidler for Nord-Amerika Ca Nordområdeprogrammet, forberedende besøk Løpende Nordområdeprogrammet Nordisk-russisk samarbeid Ca Eurasia

12 Erasmus Europakommisjonens utdanningsprogram Dekker alle utdanningsnivå Norge deltar i alle deler av Erasmus+ Samarbeid med partnere i og utenfor Europa Mer enn et mobilitetsprogram 18

13 Hvorfor Erasmus+? Erasmus+ skal bidra til å løse sentrale utfordringer i Europa: Frafall i skolen internasjonal praksis gir bedre gjennomføring Arbeidsledighet mobilitet og relevant utdanning «Skills gap» kvalitet på utdanning og etterspurt kompetanse Samfunnsendringer nye satsningsområder Manglende entreprenørskap alternativ yrkesvei og økonomisk vekst Behov for innovasjon innovasjonsrettet utdanning i samarbeid med forskning og næringsliv 19

14 Arbeids- og næringsliv står sentralt Styrke samarbeid mellom utdanning, opplæring og arbeidsliv Få kunnskapstriangelet til å fungere Utvikling av relevante studier for fremtidens arbeidsmarked Stipend for praksis i bedrifter Kompetanseheving i og gjennom bedrift Innovasjon 20

15 Mobilitet for studenter og ansatte Studie- og praksismobilitet for studenter Ansattmobilitet Lærermobilitet Underutnyttede muligheter 21

16 Prosjektsamarbeid Strategiske partnerskap Prosjekt der målet er å utvikle, teste og implementere god praksis som fører til økt kvalitet i undervisning og læring Kunnskapsallianser Store innovasjonsrettede prosjekter for samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv Sektorallianser Store prosjekter rettet mot yrkesopplæring og arbeidslivet Kapasitetsbygging Store prosjekter for kapasitetsbygging i land utenfor EU/EØS 22

17 Strategiske partnerskap 23

18 Kunnskapsallianser Innovasjon i høyere utdanning, bedrifter og omgivelser Innovativ læring Entreprenørskap og entreprenørkompetanse Informasjon og kunnskapsutveksling Stimulere samarbeid mellom høyere institusjoner og næringsliv Stimulere kunnskaps- og innovasjon 24

19 Mulige aktiviteter Teste, utvikle, tilpasse og implementere innovative praksiser og metoder Læreplanutvikling nye og innovative studieprogram Utvikling av kurs Utvikling av metodikk, verktøy etc. Utvikle og implementere nye lærings- og undervisningsmetoder Etter- og videreutdanning med og innen bedrifter Entreprenørskap innen alle fagdisipliner 25

20 Støtte til å skrive søknad Sentraliserte tiltak tiltak som forvaltes av Europakommisjonen For å bidra til større norsk deltagelse i Erasmus+ Dekker reise- og møtekostnader, lønn, innkjøp av assistanse/rådgivning, særlige behov Vurderes basert på kravene til det aktuelle EU-tiltaket 26

21 Til slutt Erasmus+ er et program for alle utdanningsnivå Samarbeid med næringsliv står sentralt Bidrar til kvalitet og relevante ferdigheter utdanningen må reflektere utviklingen i markedet Kompetanseheving og innovasjon Synergier til andre virkemidler: Horisont 2020 Se på EU-programmene som en «meny». Synergier bidrar til økt effekt og suksessrate 27

22 Takk for oppmerksomheten! 28

Erasmus+: muligheter i det nye programmet. Trondheim, 06.03.2014 Kristin Amundsen

Erasmus+: muligheter i det nye programmet. Trondheim, 06.03.2014 Kristin Amundsen Erasmus+: muligheter i det nye programmet Trondheim, 06.03.2014 Kristin Amundsen 1 Agenda for presentasjonen Bakgrunn Oversikt over de ulike ordningene hva er nytt? Individuell mobilitet Samarbeidsprosjekt

Detaljer

5 Vurdering av fremtidsutsikter...44 5.1 Virksomhetsplanen for 2015... 45 5.2 Hovedmål 1: SIU skal bidra til at internasjonalisering styrker

5 Vurdering av fremtidsutsikter...44 5.1 Virksomhetsplanen for 2015... 45 5.2 Hovedmål 1: SIU skal bidra til at internasjonalisering styrker Årsrapport 1 Innholdsfortegnelse 1 Styrets beretning 2014... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 7 3 Årets aktiviteter og resultater... 9 3.1 Hovedmål 1: SIU skal bidra til at internasjonalisering

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Det nye europeiske utdanningsprogrammet

Det nye europeiske utdanningsprogrammet Det nye europeiske utdanningsprogrammet Farvel til LLP velkommen Erasmus+ av erik duncan I sommer annonserte det irske EU-presidentskapet at man er kommet til enighet om et nytt program for samarbeid innenfor

Detaljer

MOBILITETSRAPPORT 2013

MOBILITETSRAPPORT 2013 MOBILITETSRAPPORT 13 SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV UTDANNING Rapport 1/14 INNHOLD /5/ 1. Innledning /6/ 2. Mobilitet i grunn opplæringen /6/ Den samlede mobiliteten i grunnopplæringen øker /7/ Lånekassens

Detaljer

Senter for internasjonalisering av utdanning. Publikasjon 01/13

Senter for internasjonalisering av utdanning. Publikasjon 01/13 ÅRSMELDING 2012 Senter for internasjonalisering av utdanning Publikasjon 01/13 innhald Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) SIU er Noreg sitt kompetansesenter for internasjonalisering av

Detaljer

Erasmus+ - hva og hvordan. Bodø, 27.11.2013 Kristin Amundsen

Erasmus+ - hva og hvordan. Bodø, 27.11.2013 Kristin Amundsen Erasmus+ - hva og hvordan Bodø, 27.11.2013 Kristin Amundsen 1 Agenda for presentasjonen Bakgrunn Oversikt over de ulike ordningene hva er nytt? Hovedtiltak 1: Individuell mobilitet Hovedtiltak 2: Samarbeid

Detaljer

SIU Erasmus for all(e) Oslo, 10. januar 2013 Nina Handing

SIU Erasmus for all(e) Oslo, 10. januar 2013 Nina Handing SIU Erasmus for all(e) Oslo, 10. januar 2013 Nina Handing 1 Erasmus for alle Forslag til nytt program for samarbeid på områdene utdanning og ungdom i perioden 2014-2020 Bygger på erfaringer fra LLP, Aktiv

Detaljer

SIU Internasjonalt samarbeid finansiert gjennom ulike program og ordningar

SIU Internasjonalt samarbeid finansiert gjennom ulike program og ordningar SIU Internasjonalt samarbeid finansiert gjennom ulike program og ordningar Nasjonal konferanse for leiarar i kommunal vaksenopplæring Fornebu 10. februar 2015 SIU Senter for internasjonalisering av utdanning

Detaljer

Internasjonal studentmobilitet like muligheter for alle?

Internasjonal studentmobilitet like muligheter for alle? Universell nasjonal pådriverenhet i høyere utdanning for inkluderende læringsmiljø læringsmiljøutvalg universell utforming Internasjonal studentmobilitet like muligheter for alle? En kartlegging av drivere

Detaljer

EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett 2014 2020

EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett 2014 2020 EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett 2014 2020 Meldal videregående skole, 16. september Ståle Ertzgaard Om Erasmus+ Verdens største utdanningsprogram Bygger på «Europa 2020», EUs 10-årige

Detaljer

SIU Nyheter innenfor utvalgte utvekslingsprogram. Oslo, 9.3.2012 Internasjonaliseringskonferansen 2012 Vidar Pedersen/Ieva Serapinaite

SIU Nyheter innenfor utvalgte utvekslingsprogram. Oslo, 9.3.2012 Internasjonaliseringskonferansen 2012 Vidar Pedersen/Ieva Serapinaite SIU Nyheter innenfor utvalgte utvekslingsprogram Oslo, 9.3.2012 Internasjonaliseringskonferansen 2012 Vidar Pedersen/Ieva Serapinaite 2 Agenda Nyheter innenfor utvalgte utvekslingsprogram: Erasmus for

Detaljer

UH-sektorens deltakelse i Horisont 2020

UH-sektorens deltakelse i Horisont 2020 UH-sektorens deltakelse i Horisont 2020 Forslag til tiltak for samspill og samarbeid mellom UHR, Forskningsrådet og KD Utarbeidet av en trepartsgruppe utgått fra UHR, Forskningsrådet og Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe. KOBLING: Bakgrunnsinformasjon til utarbeiding av handlingsplan for internasjonalisering 2012-2015

Rapport fra arbeidsgruppe. KOBLING: Bakgrunnsinformasjon til utarbeiding av handlingsplan for internasjonalisering 2012-2015 Rapport fra arbeidsgruppe KOBLING: Bakgrunnsinformasjon til utarbeiding av handlingsplan for internasjonalisering 2012-2015 Bildet på forsiden: Internasjonale deltakere på Høgskolen i Bergen sin Erasmus

Detaljer

SIU. Harstad, 28.05.08. Gunn Mangerud, direktør

SIU. Harstad, 28.05.08. Gunn Mangerud, direktør SIU Harstad, 28.05.08 Gunn Mangerud, direktør 2 SIUs fem hovedoppgaver Programforvaltning Profilering av Norge som studie- og forskningsland overfor utlandet Informasjon og kommunikasjon Kompetanseoppbygging

Detaljer

Internasjonal plattform

Internasjonal plattform Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Internasjonal plattform «Norsk høyere utdanning skal være internasjonalt orientert» 2014000957 Internasjonal

Detaljer

Hvordan kan forskningsinstituttene bidra til at Norge blir en ledende kunnskapsnasjon?

Hvordan kan forskningsinstituttene bidra til at Norge blir en ledende kunnskapsnasjon? Hvordan kan forskningsinstituttene bidra til at Norge blir en ledende kunnskapsnasjon? L a r s H o l d e n S t y r e l e d e r F o r s k n i n g s i n s t i t u t t e n e s f e l l e s a r e n a, FFA,

Detaljer

For deg mellom 13 og 30 år og deg som jobber med ungdom. Internasjonale utvekslinger Frivillig arbeid i Europa

For deg mellom 13 og 30 år og deg som jobber med ungdom. Internasjonale utvekslinger Frivillig arbeid i Europa For deg mellom 13 og 30 år og deg som jobber med ungdom Internasjonale utvekslinger Frivillig arbeid i Europa Ungdomspolitiske møter Strategiske partnerskap Kurs og opplæring Ungdomsinitiativ Prosjekttyper

Detaljer

Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning

Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Vedtatt av Teknas hovedstyre 08.08.2014 _ Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Tekna mener: Universiteter og høyskoler må ha

Detaljer

Høringsuttalelse Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

Høringsuttalelse Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Høringssvar av 9.2.2015 2015000326

Detaljer

Internasjonalisering utfordringer for sektoren slik nye SIU ser det. Presentasjon på Forskerforbundets seminar 2004

Internasjonalisering utfordringer for sektoren slik nye SIU ser det. Presentasjon på Forskerforbundets seminar 2004 Internasjonalisering utfordringer for sektoren slik nye SIU ser det Presentasjon på Forskerforbundets seminar 2004 SIU SIU (Senter for internasjonalisering av høyere utdanning) ble etablert 1. januar 2004,

Detaljer

Innst. S. nr. 202. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.meld. nr.

Innst. S. nr. 202. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.meld. nr. Innst. S. nr. 202 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen St.meld. nr. 14 (2008 2009) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om internasjonalisering

Detaljer

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Oslo, 09.02.2015 Vår ref. Deres ref. 55941/HS04 15/162 Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Arbeidsgiverforeningen Spekter ønsker

Detaljer

Løft for yrkesfagene. (http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/100640?_ts=13d35246b20)

Løft for yrkesfagene. (http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/100640?_ts=13d35246b20) Løft for yrkesfagene Det trengs et løft for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Arbeiderpartiet vil forsterke politikken for fagutdanningene i Norge, og legger derfor frem flere konkrete forslag. Vi

Detaljer

Internasjonal strategi

Internasjonal strategi Internasjonal strategi 2004-2007 1 Innledning Den internasjonale strategien bygger på skolens strategiske plan for 2003-2007 og visjonen om at Norges veterinærhøgskole (NVH), skal være blant de fremste

Detaljer

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA 1. Forord Denne regjeringen

Detaljer

Internasjonalisering ved norske universiteter og høyskoler 2012. Rapport 2/2013

Internasjonalisering ved norske universiteter og høyskoler 2012. Rapport 2/2013 Internasjonalisering ved norske universiteter og høyskoler 2012 Rapport 2/2013 Utgiver: Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) Juni 2013 Ansvarlig redaktør: Kjell Pettersen Utarbeidet av: SIU

Detaljer

Årsrapport 2014. for Høgskolen i Østfold

Årsrapport 2014. for Høgskolen i Østfold Årsrapport 2014 for Høgskolen i Østfold Pa kort sikt er det ytterligere ett omrade som har sv

Detaljer

Høringsuttalelse fra NSO 2010:

Høringsuttalelse fra NSO 2010: Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse fra NSO 2010: Høring NOU 2010:7 Mangfold og mestring. språklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet.

Detaljer

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015.

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. 2015001214

Detaljer