Kvoteordningen ved UiO. FFF-møte Anette Løken

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvoteordningen ved UiO. FFF-møte 22.10.16 Anette Løken"

Transkript

1 Kvoteordningen ved UiO FFF-møte Anette Løken

2 Fokus for presentasjonen: Historikk Kvoteordningen ved UiO Statistikk Evaluering og høringssvar fra UiO Forlengelse av programperiode og nytt rundskriv

3 Historikk «U-landsparagrafen» innført 1977 forløper for kvoteordningen Kvoteordningen etablert i1994 Todelt målsetning: 1. Bidra til kompetansebygging i mottagerland. 2. Styrke norske institusjoners internasjonale samarbeid. Balansen mellom målene har gradvis endret seg fra hovedvekt på bistand til mer likeordnede mål.

4 Hovedaktørene i kvoteordningen: Aktør KD UD/Norad Ansvar Programeier, finansier hoveddelen ettergir lån for studenter fra utviklingsland SIU administrerer kvoteordningen (fra 2005) Lånekassen Norske utd. Inst. Kvotestudentene forvalter utdanningsstøtten rekrutterer, underviser og uteksaminerer tar utdanningen med støtte gjennom kvoteordningen

5 Fordeling kvoteplasser nasjonalt Totalt 1100 kvoteplasser nasjonalt 800 sør og 300 øst 43 norske institusjoner med i kvoteordningen 104 land i sør/øst 337 utdanningsprogrammer

6 Kriterier ved kvoteordningen: Geografisk fokus: Utviklingsland (DAC-listens 3 laveste kategorier), land på Vest-Balkan, Øst-Europa og Sentral-Asia Brasil, Russland, Kina, Sør-Afrika og Cuba Studentene skal normalt rekrutteres gjennom samarbeidsavtaler Gradsutdanning Kjønnsbalanse Må søke fra hjemlandet Returnere til hjemlandet når fullført grad

7 Kvotefinansieringen: Administreres av Lånekassen på master-nivå per år (10mnd) på Ph.d-nivå (12mnd) Gis støtte til innreise til Norge og hjemreise, etter satser Årlig hjemreise Kvotestøtten gis som lån. Når studenten har fullført studiene og returnert til hjemlandet blir lånet avskrevet Hvis returnerer til Norge innen 10 år blir lånet reaktivert

8 Kvoteordningen ved UiO 190 kvoteplasser 2013/ sør + 37 øst Program: 21 masterprogram, phd ved 6 fakulteter, fagstudium i norsk, sandwich (UV og TF (HF og JF?)) I snitt tas opp ca. 70 nye kvotestudenter hvert år Aktive kvotestudenter 2013/14: 32,1% på ph.d, 61,4% master, 6,5% annet 37 ulike nasjonaliteter 45% kvinner Rekrutteres gjennom samarbeidsinstitusjoner Kobling mot UiOs int. strategi og annet utdanningsog forskningssamarbeid i sør

9 Antall kvotestudenter i perioden fordelt på nivå og kjønn Totalt 951 studenter tatt opp i perioden: Phd: 15,4% Master: 76,4% Annet: 8,2% % av phd studentene har tatt master ved UiO Menn Kvinner Andel kvinner: Totalt: 47,9% Phd: 34,3% Master: 49,1% Annet: 62,8% Alle Masters PhD Annet

10 Kvotestudenter på Ph.d-nivå fordelt på fakultet og kjønn Totalt 194 kvotestudenter på Ph.d nivå i perioden Kvotestudenter per fakultet og kjønn i perioden Kvote Ph.dstudentene utgjør 15,4% av alle kvotestudentene i perioden Menn Kvinner Blant aktive kvotestudenter utgjør Ph.d 32,1% 15,4% av kvote Ph.d studentene er kvinner Ph.d. ved MatNat fakultet 27 Ph.d. ved Med fakultet 9 9 Ph.d. ved HF fakultet 11 Ph.d. ved UV fakultet Ph.d. ved SV fakultet Ph.d. ved TF fakultet Ph.D. ved JUR fakultet

11 Andel kvotestudenter på Ph.d som har fullført på normert tid, % Fullført på normert tid på Ph.d-nivå 18,0 17,9 Totalt har 10,3% fullført Ph.d grad på normert tid 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 11,8 % FF innen 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 Fullførte kvotestudenter per nasjonalitet, master & PhD Innen Over Antall kvotestudentsom har fullført på normert tid (grønt) og antall fullført på overtid (rødt).

13 Andel kvotestudenter på Ph.d-nivå som har fullført grad Fullført grad i % 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 75,0 75,0 30,0 67,4 66,7 58,1 FF i % 20,0 10,0 40,0 0,0 14,3 Ph.d. ved HF fakultet Ph.d. ved TF fakultet Ph.d. ved MatNat fakultet Ph.d. ved UV fakultet Ph.d. ved Med fakultet Ph.D. ved JUR fakultet Ph.d. ved SV fakultet

14 Utfordringer Firkantet regelverk ved Lånekassen, og tolkninger av regelverket Lånekassen tilpasset norske/bosatte studenters behov, ikke kvotestudentene Lang saksbehandling hos Lånekassen Studenten kan generelt ikke ha oppholdt seg i Norge tidligere Tilknytning til samarbeidsinstitusjon vs det å ta hele graden i Norge («stjeler» deres studenter) KD oppfordrer til sandwich og fellesgrader, men rammevilkårene gjør dette vanskelig

15 Spesielle utfordringer rundt Ph.d-kvote Finansieringen: Satsene er for lave (B-lag) Ingen midler til forskning, deltagelse på konferanser, publisering eller driftsmidler Ingen finansiering mellom innlevering av oppgaven og til disputas Eldre studenter, familie og forsørgeransvar Maks støtte i 4 år Hvis master+ phd (2+3 år), kan studenten få 5 år dersom 1 år feltarbeid i hjemlandet Ingen driftsstøtte -> dyrt for fagmiljøene -> økende reservasjon

16 Evaluering av kvoteordningen Evaluert én gang tidligere (2001) Evaluering i 2013/14 utført av Damwad og Scanteam på bestilling fra KD + Norad/UD: Effekten av ordningen Forvaltning av ordningen Forslag til endringer/anbefalinger

17 Evalueringsrapportens hovedfunn Relativ stor utviklingseffekt Internasjonaliseringseffekten av norske utd.inst. mer begrenset/minkende Kvoteplassene smøres tynt ut over mange land og institusjoner (2013: 75 land og 43 norske institusjoner) Populær ordning blant kvotestudentene og norske institusjoner Oppleves av partnerinstitusjoner i Sør som «supply driven» og lite forutsigbar Retur raten er på 70% for studenter fra Sør, lavere for Øst Mismatch mellom ansvar og innflytelse over viktige beslutninger og prosesser ved ordningen Den administrative organiseringen har en rigiditet som påvirker måloppnåelse negativt og medfører en rekke skjulte kostnader Stiller spørsmålstegn til om Lånekassen er best egnet til å håndtere kvotestudentene

18 Evalueringsrapportens anbefalinger Videreføring av programmet, samt todelt målsetning Innføre tiltak for å styrke måloppnåelse Forvaltning: Mer sentralisert administrasjon, hvor SIU får et tydeligere mandat med innflytelse over beslutninger og ressursfordeling Fjerne Lånekassens rolle, og i stedet overføre administrasjon av finansieringen til SIU Beholde returkravet, men fjerne «loan-to-grant» prinsippet. Dvs en ren stipendordning. Geografisk fokus: Spisse ordningen til å omfatte færre land (pt 112 land med i ordningen) Inkludere både utviklingsland og fremvoksende økonomier (dvs. BRIC-landene) Internasjonaliseringsstrategi og partnerskap: Strengere krav til institusjonelt samarbeid og kobling mot institusjonenes internasjonalisering strategi I større grad involver partnerinstitusjon i Sør ved utvelgelse av studentene og hvilke studieprogram som skal tilbys. Mer fokus på kurs- og gradsutvikling/relevante program for partnerinstitusjon, samt utvikling av sandwich og joint degree. Finansiering: Todelt finansieringsmodell som inkluderer både midler til grad/programutvikling og stipendmidler. En mer skreddersydd finansiering av phd-studenter.

19 Høring om evalueringen av Kvoteordningen Evalueringsrapport og høringsbrev tilgjengelig på KDs nettsider Frist for innspill var 17. okt UiOs høringssvar ( og interne innspill) er tilgjengelig i ephorte 2014/7767

20 Nytt rundskriv Inneværende programperiode ( ) er forlenget ytterligere ett år i påvente av høringen. Rundskriv F Støtteordningen gjennom Lånekassen for studenter fra utviklingsland mv. (kvoteordningen)

21 Kvoteordningen fremover Avvente oppfølging fra KD Gjennomgang av interne rutiner og praksis i forbindelse med ev. «nytt» program

Nr. Vår ref Dato F-03-13 13/1119 14.05.2013

Nr. Vår ref Dato F-03-13 13/1119 14.05.2013 Rundskriv Universiteter Høyskoler Private høyskoler Statens lånekasse for utdanning Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) Nr. Vår ref Dato F-03-13 13/1119 14.05.2013 Støtteordningen gjennom

Detaljer

Felles Internasjonalt kontor mellom Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik Evaluering av andre prosjektperiode (2008-2010).

Felles Internasjonalt kontor mellom Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik Evaluering av andre prosjektperiode (2008-2010). Felles Internasjonalt kontor mellom Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik Evaluering av andre prosjektperiode (2008-2010). 18.10.2010 Bente Gaalaas Rønningen Leder av Internasjonalt kontor 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Nr. Vår ref Dato F-03-13 13/1119 14.05.2013

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Nr. Vår ref Dato F-03-13 13/1119 14.05.2013 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Rundskriv Universiteter Høyskoler Private høyskoler Statens lånekasse for utdanning Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) Nr. Vår ref Dato F-03-13 13/1119

Detaljer

Forklaring til begreper, programmer og institusjoner på internasjonaliseringsfeltet

Forklaring til begreper, programmer og institusjoner på internasjonaliseringsfeltet 1 Forklaring til begreper, programmer og institusjoner på internasjonaliseringsfeltet Vedlegg 1 Avtaler er formelt inngåtte avtaler mellom HiT og en eller flere utenlandske universiteter eller høgskoler

Detaljer

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no Årsrapport 2014-2015 www.uin.no Årsrapport 2014 2015 Innhold I. Styrets beretning... 3 II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 III. Årets aktiviteter og resultater... 9 Sektormål 1: Universiteter

Detaljer

Internasjonal studentmobilitet like muligheter for alle?

Internasjonal studentmobilitet like muligheter for alle? Universell nasjonal pådriverenhet i høyere utdanning for inkluderende læringsmiljø læringsmiljøutvalg universell utforming Internasjonal studentmobilitet like muligheter for alle? En kartlegging av drivere

Detaljer

Borte bra, men hjemme best?

Borte bra, men hjemme best? RAPPORT 21/2008 Borte bra, men hjemme best? Færre norske studenter i utlandet Jannecke Wiers-Jenssen, Nicoline Frølich, Per Olaf Aamodt og Elisabeth Hovdhaugen Ni NIFU STEP Norsk institutt for studier

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Internasjonal plattform

Internasjonal plattform Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Internasjonal plattform «Norsk høyere utdanning skal være internasjonalt orientert» 2014000957 Internasjonal

Detaljer

Program for Høyere Utdanning

Program for Høyere Utdanning 2014 Program for Høyere Utdanning PROGRAMKOMITEENS INNSTILLING TIL HSLM14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Innhold Innledning:...

Detaljer

Program for Høyere Utdanning

Program for Høyere Utdanning 2014 Program for Høyere Utdanning VEDTATT PÅ HØYRES STUDENTERS LANDSMØTE 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Innhold Innledning:

Detaljer

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs... 1 Innhold... 1 Innledning... 2 Status for PhD-utdanningen ved UMB... 3 Kvalitet... 7 Forskning... 9 Publisering... 10

Detaljer

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Resultatrapport 2008... 2 3.1 Planer 2009... 22 3.2 Disponering av tildelt bevilgning 2009... 38 1. Innledning 2008

Detaljer

Kvoteordningen 2010-11

Kvoteordningen 2010-11 Kvoteordningen 2010-11 Aktuelle endringer og problemområder i regelverket SiU - møte 02.09.10 Hva skal vi snakke om Startstipendet Støtte ved forsinkelse pga sykdom og fødsel Delstudier Selvfinansierte

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe. KOBLING: Bakgrunnsinformasjon til utarbeiding av handlingsplan for internasjonalisering 2012-2015

Rapport fra arbeidsgruppe. KOBLING: Bakgrunnsinformasjon til utarbeiding av handlingsplan for internasjonalisering 2012-2015 Rapport fra arbeidsgruppe KOBLING: Bakgrunnsinformasjon til utarbeiding av handlingsplan for internasjonalisering 2012-2015 Bildet på forsiden: Internasjonale deltakere på Høgskolen i Bergen sin Erasmus

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN Forslag til vedtak: a) Styret gir rektor fullmakt til å fortsette vurderingen om opprettelse av ph.d.-program

Detaljer

5 Vurdering av fremtidsutsikter...44 5.1 Virksomhetsplanen for 2015... 45 5.2 Hovedmål 1: SIU skal bidra til at internasjonalisering styrker

5 Vurdering av fremtidsutsikter...44 5.1 Virksomhetsplanen for 2015... 45 5.2 Hovedmål 1: SIU skal bidra til at internasjonalisering styrker Årsrapport 1 Innholdsfortegnelse 1 Styrets beretning 2014... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 7 3 Årets aktiviteter og resultater... 9 3.1 Hovedmål 1: SIU skal bidra til at internasjonalisering

Detaljer

Ole-Jacob Skodvin. Stipendprogram for NUFU-tilknyttet forskningssamarbeid med utviklingsland. NIFU skriftserie nr. 2/2001

Ole-Jacob Skodvin. Stipendprogram for NUFU-tilknyttet forskningssamarbeid med utviklingsland. NIFU skriftserie nr. 2/2001 Ole-Jacob Skodvin Stipendprogram for NUFU-tilknyttet forskningssamarbeid med utviklingsland En gjennomgang og vurdering NIFU skriftserie nr. 2/2001 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning

Detaljer

Forord. Vi håper at rapporten vil være et nyttig innspill i den videre utviklingen av norsk forskerutdanning. Kirsti Koch Kristensen (sign.

Forord. Vi håper at rapporten vil være et nyttig innspill i den videre utviklingen av norsk forskerutdanning. Kirsti Koch Kristensen (sign. Forord Rapporten Evaluering av norsk forskerutdanning ble lagt frem for styret i mai 2002. UHRs styre anmodet UHRs Forskningsutvalg om å ta initiativ til å utrede hvordan en ordning med forskerskoler kunne

Detaljer

FRA LIVSVERK TIL KARRIERESTART

FRA LIVSVERK TIL KARRIERESTART FRA LIVSVERK TIL KARRIERESTART HANDLINGSPLAN FOR FORSKERUTDANNING VED UiB 2008-2015 HØRINGSUTKAST Forord Utvalget som ble nedsatt av Rektor og Universitetsdirektør i august 2007 leverer med dette sitt

Detaljer

INNKALLING TIL FAKULTETSRÅDSMØTE VED FAKULTET FOR HELSEFAG 25. SEPTEMBER 2015, KL. 11-14

INNKALLING TIL FAKULTETSRÅDSMØTE VED FAKULTET FOR HELSEFAG 25. SEPTEMBER 2015, KL. 11-14 INNKALLING TIL FAKULTETSRÅDSMØTE VED FAKULTET FOR HELSEFAG 25. SEPTEMBER 2015, KL. 11-14 Det innkalles med dette til Fakultetsrådsmøte 25. september 2015, kl. 11-14, Sted: V634, Pilestredet 44 (Elisabeth

Detaljer

Finansieringssystem og intern budsjettfordelingsmodell for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Finansieringssystem og intern budsjettfordelingsmodell for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 1302 1901 Finansieringssystem og intern budsjettfordelingsmodell for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Rapport fra ekspertutvalg 26. september 2012 Mandat Økonomisjef ved NVH og ass.

Detaljer

Utdannings- og forskningsprogrammet 2011-2013 1. Organiseringen

Utdannings- og forskningsprogrammet 2011-2013 1. Organiseringen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Utdannings- og forskningsprogrammet 2011-2013 1. Organiseringen 1.1. Offentlig og privat høyere utdanning. Staten har et særlig

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016. Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014

Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016. Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014 Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016 Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014 1 Innledning... 3 1.1 Resultatutvikling og nåsituasjon... 3 1.2 Hovedutfordringer og styrets

Detaljer

ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET. Studieåret 2011/12

ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET. Studieåret 2011/12 ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET Studieåret 2011/12 November 2012 1 Innholdsliste 1 Innledning... 4 2 Høgskolens kvalitetspolitikk... 5 3 Studier og studieproduksjon... 7 3.1 Studenttall og studiepoengsproduksjon...

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av studiegjennomføringen i høyere utdanning

Riksrevisjonens undersøkelse av studiegjennomføringen i høyere utdanning Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av studiegjennomføringen i høyere utdanning Dokument 3:8 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

Studenttingssak 18/08 Høring om Stjernø. Vedtak: Studenttinget NTNUs innspill til Stjernø-utvalgets innstilling

Studenttingssak 18/08 Høring om Stjernø. Vedtak: Studenttinget NTNUs innspill til Stjernø-utvalgets innstilling Studenttingssak 18/08 Høring om Stjernø Vedtak: s innspill til Stjernø-utvalgets innstilling Studenttinget anser de viktigste momentene i Stjernø-utvalgets innstilling for å være forslagene til strukturendringer

Detaljer

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015.

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. 2015001214

Detaljer

DET JURIDISKE FAKULTET

DET JURIDISKE FAKULTET DET JURIDISKE FAKULTET Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Saksnr: 3 Sakstype: Diskusjonssak J.nr: Møtenr: 3/2010 Møtedato: 10.6.2010 Notatdato: 2010 05 27 Saksbehandler: Privatistordningen i

Detaljer