POWERMAX+ Installatør Veiledning. Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon INNHOLD DY5467IP 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "POWERMAX+ Installatør Veiledning. Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon INNHOLD DY5467IP 1"

Transkript

1 POWERMAX+ Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installatør Veiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON SPESIFIKASJONER Generelle Data RF Seksjon Tekniske Data Kommunikasjon Fysiske mål INSTALLASJON Pakke opp utstyret Koble strøm til sentralen Planlegging og programmering av systemet Montering Kabling Koble til strømforsyningen Installasjon av en valgfri X-10 sirene Koble PowerMax+ til en PC Koble PowerMax+ til en GSM sender PROGRAMMERING INTRODUKSJON Generell orientering Taste inn feil installatørkode Installatørens meny Opprette en ny installatørkode Ny installatørkode i PowerMax+ som har to installatørkoder MELDE INN TRÅDLØSE ENHETER OG FJERNKTR Generell orientering Meld inn type Meld inn / slett trådløse enheter Meld inn / slett fjernkontroll Meld inn / slett trådløst tastatur Meld inn / slett trådløs sirene PROGRAMM. S.TYPE, NAVN OG DØRKL.SONE PROGRAMMERE SENTRAL Innledning Inngangstid forsinkelse 1& Utgangstid forsinkelse Sirene tid Avbryt alarm tid Annuler alarm Hurtig tilkopling Utkopling Utgang type Inn/utgang varsling Feilvarsling Panikk-alarm Stopp sonerapportering Kryssone inndeling Overvåkning Ikke klar Fjernkontroll AUX-knapp Detektering av RF-støy/jamming Barnevakt Ingen aktivitet tid Bakgrunnsbelysning Overfallsalarm (bakhold) Sirene sentral Nullstill valg Sabotasje valg Sirene ved tel.linjefeil Minne klarmelding Frakople valg Sirene / rapportering valg Lavt batteri bekrefter Skjermsparer Bekrefte alarm AC feilrapportering Tilgangskontroll DEFINERE KOMMUNIKASJONSPARAMETER Autotest tid Autotest syklus Område kode Prefix nummer Første alarmstasjon telefon Første kunde nr Andre alarmstasjon telefon Andre kunde nr Rapport format /2 Pulshastighet Rapportering til alarmstasjon Rapporter BKR alarm Send 2-veis tale kode veis tale alarmstasjon Ring tilbake tid Oppringingsforsøk Programmer private telefonnummer veis tale - private telefoner Private telefoner - oppringingsforsøk Rapportering til private telefoner Telefon bekreftelse Personsøker telefonnummer Personsøker s PIN-kode Rapportering til personsøker Nylig tilkoplet Telefon fjernbetjening Master LastNed kode Installatør LastNed kode...17 DY5467IP 1

2 Enhets ID Sone gjenopprett Last opp valg Ringemetode Linjefeil rapport LO/LN telefonnummer System inaktivt rapport Ring tilbake kode PROGRAMMERE GSM GSM installert SMS-nummer (1-4) Rapportering til SMS telefonnummer GSM linjefeil rapportering GSM linje formål PROGRAMMERE UTGANGSVALG Innledning Definere PGM Definere INT/STRB X-10 generell programmering X-10 enhetsprogrammering TALEOPPTAK DIAGNOSETEST BRUKERFUNKSJONER NULLSTILLE TIL FABRIKKINNSTILLING SERIENUMMER Koble til LastOpp-/LastNed server TEST PROSEDYRER Forberedelser Diagnose test Fjernkontroll sender test X-10 (EL) apparat PÅ/AV test Nødalarm sender test VEDLIKEHOLD Demontering av sentralapparatet Bytte ut backup batteri Bytte av sikringer Erstatte/flytte detektorer LESE HENDELSESLOGGEN...24 TILLEGG A: DETEKTOR UTPLASSERING OG SENDER FUNKSJON...25 A.1 Detektor plasserings liste...25 A.2 Fjernkontroll sender liste...25 A.3 Nødalarm sender liste...26 A.4 Ikke-alarm sender liste...26 TILLEGG B: X-10 ENHET OG PGM UTGANG TILDELING...26 TILLEGG C: HENDELSESKODER...27 TILLEGG D: PROGRAMMERBARE SONETYPER...28 TILLEGG E: POWERMAX+ KOMPATIBLE ENHETER..29 E1 PowerMax+ kompatible detektorer...29 E2 PowerMax+ kompatible sendere...30 E3 PowerMax+ kompatible trådløse sirener...30 E4 PowerMax+ kompatible GSM modem...30 FCC Statements...31 Samsvarserklæring...32 MELDING TIL INSTALLATØR PowerMax+ alarmsystem leveres med 2 veiledninger: Installasjon og Programmeringsveiledning (denne manualen kun for installatør) Brukerveiledning (brukes under installasjon må overleveres til hovedbrukeren av systemet etter at systemet er montert og testet ). Tillegg A.1 og A.2 vil hjelpe deg med å forberede en installasjonsplan. Vær vennlig å ta Dem tid til å fylle ut skjemaene installasjonen vil bli lettere og feilinstallasjon kan forhindres. Ved å fylle ut skjemaene får du også hjelp til å lage en liste over detektorer og sendere som må følge med systemet. Alle kompatible detektorer og sendere er listet opp og beskrevet i Tillegg E i denne veiledningen. Husk det anbefales å programmere sentralapparatet fra en arbeidsbenk. Se forøvrik kapittel 4.4 for informasjon om hvordan sentralen programmeres. Programmerings / arbeidsdiagrammet i denne veiledningen viser alle valgmuligheter som er tilgjengelige for hvert enkelt parameter. Fabrikkinnstillinger er merket med en mørk boks til høyre, og andre valgmuligheter (som kan velges istedenfor fabrikkinnstillingene) er merket med tomme bokser. Dette gjør at du kan merke av i den aktuelle boks hver gang du ønsker et annet valg enn den forhåndsdefinerte innstillingen fra fabrikken. Mesteparten av kapittelnummerene i veiledningen samsvarer med nummerene i systemet. Eksempel, kapittel beskriver Detektering av RF-støy/jamming. Denne funksjonen ligger i systemet under meny Selv om innstilling av korrekt tid og dato er en av brukeroppgavene, anbefaler vi at du stiller inn dette ved programmeringen. Tilgang til Brukerinnstillinger for installatøren er mulig gjennom meny nr. 10 på installatørmenyen eller gjennom brukermenyen (se Brukermanualen s punkt 7). Husk å utføre gangtest av systemet når du er ferdig å programmere og montere opp alarmen med tilhørende detektorer. Installatøren bør verifisere at det er korrekt linjetype installert i boligen (analog linje). Dersom ISDN er installert må det brukes en analogadapter mellom ISDN-linjen og PowerMax+. Dersom xdsl er installert må det tas hensyn til dette under tilkoplingen av utstyret. 2 DY5467IP

3 1. INTRODUKSJON PowerMax+ er et bruker- og installatørvennlig, 30-soners komplett trådløst alarmsystem. Systemet er designet for å fungere på en måte som appellerer til brukeren, men som også tilbyr funksjoner som gjør installatørens hverdag lettere enn før: LETT Å INSTALLERE Plugg-inn terminal kontakter kan bli tilkoplet ledninger uten å være fysisk festet på sentralen. Hurtig tilkobling/frakobling TELCO sokkel for telefonlinje og X-10 kontroller. Terminal blokk for telefonlinje/apparat Spesiell veggmontert brakett muliggjør installasjon uten å måtte åpne sentralens kabinett. Valgfri RS-232 modul for kommunikasjon med lokal PC. LETT Å VEDLIKEHOLDE Status, alarmminne og feilmeldinger vises på forespørsel. 2. SPESIFIKASJONER 2.1 Generelle Data Antall soner: 28 trådløse, 2 kablet (sone 29 & 30). Kablet sone - krav: 2.2 kω E.O.L. (End-Of-Line) motstand (maks motstand i ledninger 220 Ω) Sone Typer: Interiør følgesone, perimeter, perimeter følgesone, forsinkelse 1, forsinkelse 2, 24t stille, 24t sirene, brann, ikke-alarm, nødalarm, gasslekkasje og vannlekkasje. Brukerkoder: 8 koder, 4-siffer hver. Kontrollfasiliteter: Integrert tastatur PowerCode / Code-Secure håndholdte sendere Trådløst tastatur, MCM-140+ Fjernkontroll via telefon Lokal- eller fjernprogrammering via PC Display: Enlinjet, bakgrunnsbelyst 16-karakterers LCD og 4 LED indikatorer. Tilkoblingstyper: BORTE, HJEMME, BORTE-MOMEN- TANT HJEMME-MOMENTANT, BARNEVAKT, TVANG (tvangstilkopling er ikke anvendelig for SKAFOR/FG godkjente installasjoner), FORBIKOPLE. Alarm Typer: Stille alarm, sirene alarm eller intern lydalarm i forhold til hvilken sone som har blitt aktivert. Sirenesignaler: Uavbrutt (innbrudd / 24-timers / panikk) eller trippel puls - pause - trippel puls. (brann). Sirene Pause: Programmerbar (4 minutt som standard) Intern Lydalarm Utgang: Minimum 85 dba ved 3m) Overvåkning: Programmerbar tidsramme for inaktivitetsalarm Spesialfunksjoner: - Tale og lydkontroll - Powerline Carrier Enhetskontroll (opp til 15 X-10 enheter) med varierende faktor, som programmert. - Lydsoner - Diagnosetest og hendelseslogg - Fjernkontroll via telefonlinje - PC-kontroll og dataopplasting/nedlasting - Ringe etter hjelp ved å bruke nødsenderen - Sporer ingen aktivitet hos eldre, fysisk handikappet og syke mennesker - Beskjedsenter (opptak og avspilling av beskjeder) - Toveis talekommunikasjon Diagnosetest gir visuell og hørbar indikasjon på signalnivået til hver enkelt detektor. Ekstern kontroll og statusverifikasjon via telefon. Hendelsesloggen lagrer og viser informasjon om de 100 siste hendelsene. Last opp/ned fra PC via telefonlinjen og modem. HURTIGPROGRAMMERING Multiple-choice programmering for hvert parameter. Utvetydige, synlige spørsmål (LCD-displayet) og hørbare instruksjoner/signal. Installatør har tilgang til brukermenyen. Et fullt utstyrt alarmsystem basert på PowerMax+ består av enhetene vist i figur 2 i brukermanualen. Datamottaking: Status, alarm minne, feil, hendelseslogg, Klokke: Sentralapparatet holder kontroll på og viser tid og dato I overensstemmelse med Europeiske Standarder: EMC Emission: EN , EN RFI: EN EMC Immunity: EN , EN EMC Immunity to Conducted RF: EN Telephony: TBR Safety: EN Am1(93), Am2(93), Am3(95), Am4(97) Ifølge den Europeiske Standard, EN , har PowerMax+ sikkerhetsgradering 2 lav til medium risiko og miljø-klassifikasjon er II innendørs generelt. PowerMax+ er kompatibel med RTTE - kravene - Direktiv 1999/5/EC fra det Europeiske Parliament og fra Rådsforsamlingen fra 9 mars RF Seksjon Frekvensområde: 868 MHz SKAFOR/FG (europastandard) eller andre UHF kanaler pr. lokale krav i hvert enkelt land. Mottakertype: Super-heterodyne, fast frekvens Mottaker rekkevidde: 180 meter i åpent rom Antenne Type: Spatial diversity Koding: PowerCode og/eller CodeSecure 2.3 Tekniske Data Strømkilde: Plugg-inn transformator. 230 VAC, 50 Hz / 9 VAC, 1A Merk: Det er mulig å bruke 700 ma strømforsyning dersom den eksterne sirenens strømforbruk er mindre enn 300 ma. I Europa og andre plasser: Bruk bare godkjente ACadaptere, spenning 9 VAC, 0.7A eller 1A. Normalt forbruk: ca. 65 ma beredskap, 800 ma ved full last og i alarm. Ekstern sirene strømforbruk (EXT): 550* ma 10.5 VDC når batteridrift (AC & DC). Intern sirene strømforbruk (INT): 550* ma 10.5 VDC når batteridrift (AC & DC). PGM utgang strømforbruk: 100* ma maks. Detektor 1 & 2 totalt strømforbruk: 100* ma max. For høy spenning / kortslutnings-beskyttelse: Alle utganger er beskyttet. DY5467IP 3

4 Totalt PowerMax+ utgangsstrømforbruk (INT & EXT sirene, PGM utgang og detektorer) kan ikke overstige 600 ma. Totalt INT & EXT sirene strømforbruk kan ikke overstige 550 ma. Backup Batteri (forsyner sentralen med strøm minimum 24 timer), alt etter valgt type batteri: Standard (Gir backup for opp til 12 timer): installasjoner 7.2V 1300 mah, oppladbar NiMH batteripakke, p/n GP130AAM6YMX produsert av GP. Merk: Andre batterialternativer med backuptid opp til 24 timer er tilgjenglig. Batteri Test: Hvert 10. sekund. 2.4 Kommunikasjon Innebygget modem: 300 baud, Bell 103 protokoll Dataoverføring til lokal PC: Via RS-232 seriell port 3. INSTALLASJON 3.1 Pakke opp utstyret Åpne opp kartongen og kontroller at alle deler til systemet følger med. Dersom du mangler noe må du umiddelbart ta kontakt med din forhandler. 3.2 Koble strøm til sentralen Innmelding av senderenes ID-koder til PowerMax-minnet er lettere å utføre dersom dette gjøres før den fysiske installasjonen på vegg, med alle detektorer samlet ved siden av sentralapparatet på en arbeidsbenk. Det er derfor nødvendig å midlertidig koble strøm til PowerMax ved hjelp av strømforsyningen (se figur 3.3). Alternativt kan du ta strøm fra backup-batteriene, som vist i figur 3.1. Overse eventuelle Feil -indikasjoner på sentralen (som en følge av manglende batteribackup eller telefonlinjetilkopling). 3.3 Programmering Det lønner seg å planlegge godt på forhånd bruk tabellene som medfølger i tillegg A og B på slutten av denne veiledningen for å registrere planlagt plassering av hver detektor, holder og oppgave for hver sender, samt kontrollplan for X-10 enhetene. Samle sammen alle sendere og detektorer i systemet og merk hver enkelt av disse på baksiden i samsvar med din monteringsplan Programmer systemet nå, som instruert i PowerMax+ Programmeringsveiledning (kapittel 4). 3.4 Montering Hvordan man monterer PowerMax+ er vist i figur Kabling PowerMax+ kabling er vist i figur 3.3. Ta ut en og en skruterminal og kople til de respektive ledninger. Når dette er gjort settes skruterminalene på plass igjen. Du vil trenge 6-leder med RJ-11 plugg til telefonlinjen (LINE) eller telefonlinjen/telefonapparat (LINE & SET). Rapporteringsdestinasjoner: 2 alarmstasjoner, 4 private telefonnummer, 1 personsøker. Rapporteringsformat: SIA, Pulse 4/2 1900/1400 Hz, Pulse 4/2 1800/2300 Hz, Contakt ID, Scancom. Pulse Rate: 10, 20, 33 og 40 pps - programmerbar Melding til privat telefon: Tone eller tale Melding til personsøker: PIN No. Alarm Type Zone No. 2.5 Fysiske egenskaper Temperaturområde for bruk: 0 C til 49 C Temperaturområde for lagring: -20 C til 60 C Luftfuktighet: 85% relativ 30 C (86 F) Fysiske mål: 250 x 190 x 44 mm Vekt: 880g uten batterier Farge: Offwhite og trekull-grå 1 2 Åpne Fjern skrue frontdeksel og indre deksel 3 Koble til oppladbar batteripakke til sentralen, sett på lokket og skru igjen Figur 3.1 Sette inn backupbatteri 4 DY5467IP

5 TA AV BRAKETTEN 1 Fjern brakettens låseskrue 2 Dra braketten ned til et klikk høres MONTERING AV BRAKETTEN 3 Fjern braketten MONTERING TIL BRAKETTEN MONTERINGSOVERFLATE Skruehull Skruehull 4 Merk av og borr 4 hull. På murvegg settes plugger i. Fest braketten til veggen. Merk: Se til at det er min. 3 cm avstand rundt braketten 5 Plasser sentralen på braketten, trykk sentralen godt ned og fest den med festeskruen (se trinn 1) Figur 3.2 Montering DY5467IP 5

6 TILKNYTT LEDNINGENE SOM ANVIST: Detektor med sabotasjebryter Sabotasje Alarm Driftsspenning N.C. N.C. - + Detektor uten sabotasjebryter Alarm Driftsspenning N.C. - + Merk: Sone 29 og 30 er balansert med en motstand på 2,2 KW. Ved alarm: 4,4K Ved sabotasje: Uendelig motstand 2.2 kω 2.2 kω SONE 29 / SONE 30 Jord V+(*) SONE 29 / SONE 30 Jord V+(*) TRANSFORMATOR TEL LINJE 6-POSITION RJ-11 PLUGG (*) (*) SONE 29 (*) Jord SONE 30 (*) V+ (***) X-10 (**) (**) (**) (**) (**) -HOLD EXT INT +12V +12V 9 VAC INTERN SIRENE ELLER STROBE EKSTERN INTERFACE X-10 KONTROLL PGM 6-POSITION RJ-11 PLUGG Viktig: OFF-THE-SHELF kabel er ugunstig her. Lag din egen 1 til 1 kabel TELEFONLINJE PLUGG Merknader om figur 3.3: Terminalene til Sone 29/GND og Sone 30/GND kan koples til en n/c kontakt på en detektor, eller bryter (for eksempel en sabotasjebryter), eller en trykknappsender, via en 2.2 KΩ motstand. En slik motstand er fra fabrikkens side montert på terminalene tilhørende både sone 29/GND og Sone 30/GND. Motstandene må sitte montert på dersom sonene (terminalen) ikke er i bruk. V+ terminalen kan brukes til å forsyne en detektor med 12V (opp til 100mA) dersom nødvendig. ** Begge +12V terminalene er identiske (koplet sammen). +12V- og -Hold - terminalene kan koples til en sirene (med konstant DC strømforsyning) og INT eller EXT terminalen kan brukes til å trigge en slik sirene. INT terminalen kan programmers til intern sirene eller strobe (se DEFINERE UTGANGER - DEFINERE AUX i kap. 4.7). *** Avtagbar LINE SET terminal eller kontakt (RJ-11), alt etter hva som er standard i innkjøpslandet. ADVARSEL! Når du plugger terminalene tilbake på plass, vær nøye på at de blir satt på korrekt vei. Terminaler satt på feil vei eller på feil plass kan føre til skader på interne elektroniske kretser i PowerMax+! VIKTIG! Terminalene for interne og eksterne sirener er DC utganger beregnet for 12V sirener. Tilkopling av en høyttaler til en av disse terminalene vil føre til kortslutning og vil skade sentralen. Figur Kablingsdiagram 3.6 Koble til AC strømforsyningen ADVARSEL! Plugg aldri inn strømadapteret i stikkontakten før all annen kabling er fullført. A. Plugg strømadapteret direkte inn i stikkontakten lyset 230V DRIFT på sentralen skal nå lyse. B. Avstanden mellom strømadapteret og sentralen bør ikke være lengre enn lengden på den medfølgende ledningen og maksimalt 10 meter. OBS: Koble aldri strømforsyningen til en stikkontakt som styres av en lysbryter. 3.7 Installasjon av valgfri X-10 Sirene Dersom du trenger en trådløs ekstern sirene kan du installere en X-10-sirenemodul som trigges av et signal overført via den innebygde X-10-protokollen. Denne sirenen kan erstatte en vanlig ekstern sirene eller den kan komplettere den uten å legge ut mer kabel. En slik sirene kan bare brukes sammen med en valgfri X-10 modul. X-10-sirenen fungerer koblet sammen med en stikkontakt uten å måtte re-programmere PowerMax. Du trenger bare å taste inn HUSKODE- og ENHETSKODE- velgerne på X-10- sirenen som følger: Huskode: Sett denne velgeren til den påfølgende bokstav i alfabetisk rekkefølge slik at dersom du satte huskoden til J, så setter du sirenen til K. Merk: Dersom den programmerte huskoden er satt til P (som er den siste programmerbare bokstaven) så velger du A for sirenen. Enhets kode: Sirenen vil bare fungere dersom enhets koden er satt til 1. 6 DY5467IP

7 3.8 Kople PowerMax+ til en PC Sentralapparatet kan utstyres med en valgfri RS-232 modul for seriell dataoverføring til en lokal PC. Dersom denne modulen ikke er installert vil sentralen være utstyrt med et plastdeksel som dekker over inngangen til pluggen for modulen. 1 Fjern plastikk deksel 2 Sett RS-232 pluggen i hannkontakten til et klikk høres 3.9 Koble PowerMax+ til et GSM Modem GSM-enheten muliggjør kommunikasjon via GSMmobilnettverket. For detaljer angående GSM modemets egenskaper/tilkoplinger, se GSM Modem installasjonsveiledning. RJ-45 eller RJ-31X Figur 3.4 Koble PowerMax+ til en PC 4. PROGRAMMERING 4.1 INTRODUKSJON Generell Orientering Vi anbefaler at PowerMax+ programmeres på en arbeidsbenk før den monteres opp på veggen. Strøm til dette formålet kan hentes enten fra backup-batteriet eller fra den eksterne strømforsyningen (anbefales). Tilgang til installatørmenyen gis kun til de som har tilgang til Installatørkoden. Denne koden er 4-sifret, standard kode fra fabrikk er: For PowerMax+ som har 2 installatørkoder, er standard Installatørkode 8888 og standard Master Installatørkode er Følgende handlinger kan bare utføres når logget inn som Master Installatør: Endre Master Installatørkode. Nullstille PowerMax+ til standard fabrikkoppsett, Definere spesifikke kommunikasjonsparametre, som vist i figur 3.5. Denne koden skal bare brukes ved første gangs programmering, lag så rutine på at koden endres til din egen, private Installatørkode. Du vil hovedsaklig bruke 5 funksjonsknapper gjennom hele programmeringsprosessen: - for å flytte fremover i valgt meny. - for å flytte bakover i valgt meny. Lydene du vil høre under programmeringen er: - Enkelt-pip, hver gang en knapp trykkes inn. - Dobbelt-pip, indikerer automatisk retur til normal modus (ved tidsavbrudd). - Glad Melodi (- - - ), indikerer vellykket avslutning/valg av en funksjon. - Trist Melodi ( ), indikerer feil inntasting eller avvisning av inntastingen Taste inn Feil Installatørkode Dersom du taster inn feil Installatørkode 5 ganger vil tastaturet på sentralen automatisk låses i 30 sekunder Installatørens Meny Installatørens meny er beskrevet i figur 4.1a. Teksten i rektangelene viser hva som står i displayet til PowerMax+. - for å aksessere en meny eller for å bekrefte valg. - for å gå ett nivå opp i en meny. - for å gå tilbake til " FOR AVSLUTT". DY5467IP 7

8 (Displayet viser klar eller ikke klar) KLAR 00:00 NORMAL MODUS BRUKER PROG. INST. MODUS SLÅ KODE [Installatørkode] 1. NY INST KODE 2. LÆR RF KODER 3. PROG. SONER 4. PROG. SENTRAL 5. PROG. AL. SENDER 6. DEFINER GSM 7. PROG. UTGANG 8. OPPTAK TALE 9. DIAGNOSE 10. BRUKER PROG. 11. FABRIKKOPPSET 12. SERIENUMMER 13. START UL/DL <> FOR AVSLUTT (Se fig. 4.1b & 4.1c) (Se figur 4.2) (Se figur 4.3) (Se figur 4.4) (Se figur 4.5) (Se figur 4.6) (Se figur 4.7 ) (Se figur 4.8) (Se figur 4.9) (Se kap. 7 i brukermanualen) (Se kap. 4.11) (PowerMax+ serial nummer vises) (Se seksjon 4.13) Figur 4.1a - Installatørens meny Opprette en ny Installatørkode For å opprette en ny Installatørkode, gjør som vist i figur 4.1b. Når du får beskjed om å taste inn kode, tast inn din 4-sifrede kode. (Se fig. 4.1a) 1. NY INST. KODE NY INST. KODE INST. KODE xxxx [Kode] Figur 4.1b Definere en ny Installatørkode (se merk.) Ny Installatørkode i PowerMax+ som har 2 Installatør-koder For PowerMax+ med 2 Installatørkoder, INSTALLATØR- KODE (standard 8888) og MASTER INSTALLATØRKODE (standard 9999); definer nye koder som vist i figur 4.1c. For detaljer om de forskjellige rettighetene til å utføre forskjellige oppgaver når man logger inn som master installatør og installatør, se figur 4.5 (DEFINER KOMM). Ved å bruke Master Installatørkoden får du tilgang til å endre både Master Installatørkoden og Installatørkoden. Ved å bruke Installatørkoden får du tilgang til kun å endre Installatørkoden. Ved å bruke Ved å bruke installatørkode master installatørkode (se fig. 4.1a) (se fig. 4.1a) 1. NY INST KODE 1. NY INST. KODE NY INST KODE INST KODE xxxx [kode] NY MASTERKODE NY INST. KODE MASTER KODE xxxx INST. KODE xxxx [kode] [kode] Figur 4.1c Definere en ny Installatørkode i system med Inst. & Master Inst. koder (se merk.) Merk: Dersom installatørkoden blir endret til 0000 vil ikke installatør kunne gå inn som installatør etterpå! 8 DY5467IP

9 AW AY 4.2 MELDE INN TRÅDLØSE ENHETER OG FJERNKONTROLL Generell Orientering INNMELDINGSMENYEN har 5 under-menyer: MELDINN TYPE (trådløse enheter) LÆR RF-SENSOR (trådløs) LÆR RF FJ.KTR (multiknappers, CodeSecure sendere) LÆR TR.L 1VEIS TST (trådløst tastatur) LÆR TR.L SIRENE (trådløs sirene) Før du begynner, samle sammen alle enheter som skal inngå i installasjonen og påse at de har batterier installert før du fortsetter. (Displayet viser klar eller ikke klar) KLAR 00:00 NORMAL MODUS BRUKER PROG. INST. MODUS SLÅ KODE [Installatørkode] 1. NY INST KODE 2. LÆR RF KODER 3. PROG. SONER 4. PROG. SENTRAL 5. PROG. AL. SENDER 6. DEFINER GSM 7. PROG. UTGANG 8. OPPTAK TALE 9. DIAGNOSE 10. BRUKER PROG. 11. FABRIKKOPPSET 12. SERIENUMMER 13. START UL/DL MELD IN TYPE normal MeldInn ved sabotasje <> FOR AVSLUTT LÆR RF SENSOR SETT SENSIVITET høyere sensvt. lavere sensvt. velg ved or Sone Nr: - - Sone Nr: 05 SEND NÅ (Aktiver en sending) (**) (***) Sone Nr: 05 for neste innmelding Melde inn en trådløs enhet 1v.trl.tst nr: 5 for neste innmelding Melde inn et trådløst tastatur (MCM-140) (****) Ditt sentralapparat må gjenkjenne den unike identifikasjonskoden (ID) for hver unike enhet for å kunne overvåke de, motta trådløse signaler fra de og handle utifra hvilke signaler de sender (f.eks. dårlig batteri, deteksjon etc.). Merk! CodeSecure sendere brukes hovedsaklig for til- og frakopling av systemet, og kan ikke meldes inn til en sone. For å melde inn til en sone, bruk bare trådløse enheter som ikke er CodeSecure. Fj.ktr. nr: 5 SEND NÅ LÆR RF FJ.KONTR Fj.ktr. nr: - DY5467IP 9 [Sone Nr.] (eks 05) (**) Sone Nr: 05 <OFF> SLETTER Sone Nr: 05 Slette en trådløs enhet MLDIN TRL.1V.TST 1v.trl.tst nr : - [Tr.l. enveis tastarur nr. 1-8] (eks 5) (**) 1v.trl.tst nr : 5 1v.trl.tst nr : 5 SEND NÅ <OFF> SLETTER hold tasten * inne til rød LED lyser) MLDIN TRL. SIR. Sirene nr : 1v.trl.tst nr: 5 Melde inn et trådløst tastatur (MCM-140) [Tr.l. sirene nr. 1 eller 2] (nr. 2 vist her) (**) sirene nr : 2 sirene nr : 2 SEND NÅ <OFF> SLETTER Trykk inn selvtest-knappen på den trådløse sirenen til en lyd høres (ca 1 sekund) sirene nr: 2 for neste innmelding Melde inn en trådløs sirene sirene nr: 2 - Slette en sirene (*) (Trykk på en hvilken som helst knapp) (**) FJ.KTR. Nr: 05 for neste innmelding Melde inn fjernkontroll [Nøkkelsend er nr.] (eks 5) (**) Fj.ktr. nr: 5 <OFF> SLETTER FJ.KTR. Nr: 05 Slette en fjernkontroll MLDIN TRL.2V.TST 2v.trl.tst nr : - [MKP-150 nr. 1 eller 2] (eks 2) (**) 2v.trl.tst nr : 2 2v.trl.tst nr : 2 SEND NÅ <OFF> SLETTER Trykk sabotasjebryteren på baksiden av MKP-150 en gang (se MKP-150 installasjonsveiledning) 2v.trl.tst nr: 2 for neste innmelding Melde inn trådløst tastatur MKP-150 2v.trl.tst nr: 2 Slette trådløst tastatur MKP-150 (*) Innmelding av fjernkontroll kan gjøres av installatør eller av bruker (via BRUKER PROG menyen) (**) Svart boks i displayet betyr at en enhet er meldt inn (systemet har lært inn enhetens ID). Ingen svart boks indikerer at sonen er tilgjenglig (***) Aktiver enten en normal sending eller en sending ved at enhetens sabotasjefunksjon aktiveres (se MELD INN TYPE, avsnitt 4.2.2) (****) Velg høyere sensitivitet for enheter plassert langt unna, lavere for enheter nært sentral. Figur 4-2 Melde inn / Slette trådløse Detektorer / Fjernkontroller / Trådløse Tastatur / Trådløse Sirener

10 4.2.2 MeldInn Type Her kan du definere om trådløse enheter kan meldes inn ved normal sending eller ved enhets-sabotasje (åpne dekselet). Tilgjenglige valg er: normal eller ved sabotasje MeldInn/Slett Trådløse enheter Trådløse enheter er inkludert forskjellige trådløse PowerCode detektorer og håndholdte sendere som kan brukes til forskjellige funksjoner i PowerMax+. Før innmelding må alle PIR maskeres for å forhindre uønsket sending. Hvis dette ikke gjøres kan det føre til feil-innmeldinger. Bruk gummistrikk for å holde magnetkontaktsenderene sammen med magneten. Dette for å forhindre uønsket sending som igjen kan føre til uønsket innmelding. For å melde inn/slette trådløse enheter, se figur PROGRAMMERE S.TYPE, NAVN OG DØRKL.SONE Dette menypunktet tillater deg å tilegne 1 av 12 sonetyper til hver av systemets 30 (trådløse og trådet) soner. I tillegg kan du definere et navn til hver enkelt sone og avgjøre om sonen skal fungere som en dørklokke-sone når systemet er frakoplet eller tilkoplet HJEMME. Når en dørklokke-sone trigges vil en dørklokke-melodi eller sonenavnet høres (det er 3 valgalternativer her dørkl. melodi, dørkl. sonenavn eller Dørklokke AV ). KLAR 00:00 NORMAL MODUS BRUKER PROG. INST. MODUS SLÅ KODE [Installatørkode] 1. NY INST KODE 2. LÆR RF KODER 3. PROG. SONER 4. PROG. SENTRAL 5. PROG. AL. SENDER 6. DEFINER GSM 7. PROG. UTGANG 8. OPPTAK TALE 9. DIAGNOSE 10. BRUKER PROG. 11. FABRIKKOPPSET 12. SERIENUMMER 13. START UL/DL <> FOR AVSLUTT (Displayet viser klar eller ikke klar) SONE No: - - [Sone nr.] (eks 05) Zxx: TYPE - 1. Int følgesone 2. Perimeter 3. Perim flgsone 4. Forsinket 1 5. Forsinket t stille 7. 24h audible 8. Brann 9. Ikke-alarm 10. Nødalarm 11. Gass 12. Vann 13. Interiør (*) MeldInn / Slett Fjernkontroll Fjernkontrollen er en 4-knappers trådløs CodeSecure sender. Åtte brukere av systemet kan utstyres med en slik fjernkontroll for bedre, hurtigere og tryggere kontroll over forskjellige systemfunksjonaliteter. For å melde inn / slette fjernkontroller, se figur MeldInn / Slett Trådløst Tastatur Det trådløse tastaturet er en fjernstyrt enhet som gir brukeren mulighet til å fjernkontrollere systemet. For å melde inn / slette opp til 8 trådløse tastatur, se figur 4.2 (MeldInn TL 1-vei TT) MeldInn / Slett Trådløs Sirene Den trådløse sirenen er en ekstern sirene som aktiveres som en følge av forhåndsdefinerte kriterier programmert i PowerMax+. For å melde inn / slette opp til 2 trådløse sirener, se figur 4.2. En liste over fabrikkinnstilte sonenavn finner du i tabell 1 nedenfor. Du kan fylle ut de blanke kolonnene før du starter programmeringen, og fortsette programmeringen etter din egen liste. Husk! En forsinket sone er også en perimetersone pr. definisjon. Sonetypene er forklart i Tillegg D. Valgbare sonenavn 31 sonenavn kan velges, 26 forhånds-programmerte og 5 brukervalgte navn (definert av installatør se kapittel 4.8) Arbeidsrom Gang Kontor Toalett Bad Garasje Loft Vaskerom Bakdør Garasjedør Nødalarm Valgfri 1 Barnerom Gjesterom Soverom 1 Valgfri 2 Bod Hage Soverom 2 Valgfri 3 Brann Inngangsdør Spisestue Valgfri 4 1 etasje Kjeller Stue Valgfri 5 2 etasje Kjøkken Teknisk rom Zxx: NAVN - - Arbeidsrom Bad Bakdør Barnerom Bod Brann (Se listen over) (*) Zxx: DØRKL Dørklokke Dørkl. melodi Dørkl Sonenavn (*) (**) Figur DEFINERE SONER - flytskjema * Nåværende, valgte alternativ vises med en mørk boks helt til høyre i displayet. For å se gjennom alternativene, klikk på eller knappen til valgt alternativ vises. Trykk så (en mørk boks vil da vises til høyre i displayet). ** Ved å trykke på kommer du tilbake til den sonen du jobber med. Trykk på eller for å velge neste sone. 10 DY5467IP

11 Tabell 1 STANDARD OG PROGRAMMERTE SONE DEFINISJONER Sone Sone Type Sone Navn Dørklokke (melodi, Nr. Standard Programmert Standard Programmert Sonenavn el. AV) (*) 1 Forsinket 1 Inngangsdør 2 Forsinket 1 Garasje 3 Forsinket 2 Garasje Dør 4 Perimeter Bakdør 5 Perimeter Barnerom 6 Interiør Kontor 7 Interiør Spisestue 8 Perimeter Spisestue 9 Perimeter Kjøkken 10 Perimeter Stue 11 Interiør Stue 12 Interiør Soverom 2 13 Perimeter Soverom 2 14 Perimeter Gjesterom 15 Interiør Soverom 1 16 Perimeter Soverom 1 17 Perimeter Vaskerom 18 Perimeter Bad 19 Perimeter Kjeller 20 Brann Brann 21 Brann Brann 22 Nød Nødalarm 23 Nød Nødalarm t / stille Kjeller t / stille Kontor t / sirene Loft t / sirene Arbeidsrom 28 Ikke-alarm Hage 29 Ikke-alarm Gang 30 Ikke-alarm Teknisk rom * Merk: Alle sonene er som standard ikke Dørklokkesone. Denne funksjonen må du derfor programmere selv. 4.4 PROGRAMMERE SENTRAL Innledning Denne menyen tillater deg å tilpasse sentralapparatet med den funksjonalitet og det oppsettet som den enkelte bruker har behov for. En illustrert prosess er vist i figur 4.4. Her vises fabrikkdefinerte innstillinger med en svart boks helt til høyre i displayet. For å se gjennom valgene, klikk på eller TILBAKE helt til ønsket valg vises, klikk så på VIS/ knappen Inngangstid Forsinkelse 1&2 (fig. 4.4, lokasjon 01, 02) To forskjellige inngangsforsinkelser tillater brukeren å komme inn i det beskyttede området (mens systemet fremdeles er tilkoplet) via 2 forhåndsdefinerte inngangssoner uten å utløse alarm. Etter inngang må brukeren frakople sentralapparatet før inngangsforsinkelsen utløper. Langsomme pip som starter ved at døren åpnes, forteller brukeren at ankomst er registrert og at systemet må frakoples for å unngå at alarm blir utløst. De siste ti sekundene av inngangstiden øker frekvensen på pipene for å fortelle brukeren at det er like før denne er slutt. På lokasjon 1 (inngangsforsinkelse 1) og 2 (inngangsforsinkelse 2) kan du definere lengden på denne forsinkelsen. Alternativer: 00s, 15s, 30s, 45s, 60s, 3m og 4m Utgangstid Forsinkelse (fig 4.4 lok 3) En utgangsforsinkelse tillater brukeren å tilkople systemet og forlate det overvåkede området via spesifiserte ruter uten å utløse alarm. Langsomme pip forteller brukeren av systemet at det er tilkoplet og at brukeren må forlate området umiddelbart. Se pkt. 4.2 for beskrivelse av hvordan pipene er definert. Alternativer: 30s, 60s, 90s, 120s, 3m, 4m Sirene Tid (fig. 4.4, lokasjon 04) Her velger du hvor lenge sirenen skal varsle dersom alarmen blir utløst. Sirenetiden starter når alarmen blir utløst, og når sirenetiden utløper blir sirenen automatisk slått av. Alternativer: 1, 3, 4, 8, 10, 15 og 20 minutter Avbryt Alarm Tid (fig. 4.4 lokasjon 05) Her velger du hvor lang tid systemet skal ha til å avbryte alarmen. (ikke for alarmer fra BRANN, 24T STILLE og NØDALARM soner). PowerMax+ er programmert til å kunne avbryte alarmen i en periode som starter når alarmen blir utløst. I løpet av dette intervallet høres en advarselslyd, men sirenen forblir inaktiv og alarm rapporteres ikke. Dersom brukeren frakopler systemet innen den programmerte tiden vil alarmen bli avbrutt. Alternativer: 00s, 15s, 30s, 45s, 60s, 2m, 3m, 4m Alarm Annuler (fig. 4.4, lokasjon 06) Her definerer du alarm annuler perioden som starter ved rapportering av alarm til alarmstasjon. Dersom brukeren frakopler systemet innen denne tidsperioden vil en Alarm Annuler melding bli sendt til alarmstasjonen. Alternativ: 1, 5, 15, 60 minutt, 4 timer og annuler inaktiv. DY5467IP 11

12 4.4.7 Hurtig Tilkopling (fig. 4.4, lokasjon 07) Her definerer du om brukeren får lov til å utføre hurtig tilkopling eller ikke. Dersom dette tillates trenger ikke bruker å taste inn en 4-siffret kode for å få lov til å tilkople systemet. Alternativer: hurtig tilkople PÅ og hurtig tilkople AV Utkopling (fig. 4.4, lokasjon 08) Her tillater du enten manuell utkopling av individuelle soner (via BRUKER PROG menyen) eller du tillater systemet å foreta en automatisk utkopling av soner som er åpne utover utgangstidsforsinkelsen. Dersom du ønsker det kan du trykke knappen for kople til to ganger for å eliminere varselsignalet som høres i løpet av en tvangstilkopling. Dersom en sone er åpen og tvangstilkopling ikke tillates, vil IKKE KLAR vises og systemet vil da heller ikke kunne koples til. Dersom Ingen utkopling er valgt kan ikke soner utkoples. Alternativer: manuell utkople, tvang tilkople og ingen utkopling Utgang Type (fig. 4.4, lokasjon 09) Her definerer du om utgangsforsinkelsen skal startes på nytt dersom utgangsdøren blir åpnet igjen før forsinkelsen utløper. Å restarte utgangsforsinkelsen kan være en nyttig funksjon dersom brukeren glemmer noe inne og går inn igjen for å hente dette. Tre utgangstyper er tilgjenglige: Restart Utgangstid Utgangsforsinkelsen restarter dersom døren åpnes igjen før forsinkelsen har gått ut. Dette skjer imidlertid bare en gang. Av ved dør Når døren blir lukket termineres utgangsforsinkelsen (selv om forsinkelsen ikke hadde utløpt). Normal Utgangsforsinkelsen er akkurat som definert, uavhengig av om døren åpnes eller lukkes Inn/utgang Varsling (fig. 4.4, lok 10) Her definerer du om varselsignaler skal høres eller ikke mens systemets inngangs- eller utgangsforsinkelse løper. Et alternativ her er å fjerne varselsignalet bare når systemet blir tilkoplet HJEMME. Alternativer: pip varsling PÅ, Av når hjemme og pip varsling AV Feil Varsling (fig. 4.4, lokasjon 11) Ved problem i systemet høres 3 korte pip en gang i minuttet. Her definerer du om denne spesielle pipesekvensen skal være aktiv, inaktiv eller bare inaktiv om natten (definisjon av natt kan ikke endres). Alternativer: pip varsling PÅ, AV om natten (20:00 til 07:00) og pip varsling AV Panikk-Alarm (fig. 4.4, lokasjon 12) Her definerer du om brukeren har tillatelse til å utløse panikkalarmen ved å presse inn enten de to panikk knappene (på tastaturet / trådløse tastaturet) eller borte + hjemme (på fjernkontrollen). Sirene panikk aktiverer sirenen og sender samtidig en melding via telefonlinjen. Stille panikk aktiverer IKKE sirenen, men sender alarmmelding via telefonlinjen. Alternativ: stille panikk, sirene panikk og panikk av Stopp Sonerapp. (fig. 4.4, lok 13) Her avgjør du hvor mange ganger hver sone har lov til å gi alarm innen en og samme tilkoplingsperiode (inkludert sabotasje & strømfeil-hendelser på detektorer, PowerMax+ og den trådløse sirenen). Dersom antallet alarmer fra en spesifikk sone overstiger dette antallet vil sentralapparatet automatisk forbikople sonen for å forhindre gjentatte alarmer med påfølgende rapportering til alarmstasjon. Sonen vil rekativeres ved frakopling av systemet, eller 48 timer etter at sonen automatisk ble forbikoplet av systemet (dersom systemet forblir tilkoplet). Alternativer: stopp etter 1, stopp etter 2, stopp etter 3 og ingen stopp Kryssone Inndeling (fig. 4.4, lok 14) Her definerer du om kryssone inndeling skal være aktiv eller ikke. Kryssende soneinndeling er en metode som brukes for å forebygge falske alarmer. En alarm utløses ikke uten at to tilstøtende soner blir aktiverte innen en periode på 30 sekunder. Denne egenskapen er bare aktiv når systemet er tilkoplet BORTE og bare med sonepar fra sone nr. 18 til 27 (18 og 19, 20 og 21 osv.). Du kan bruke hvilket som helst av disse soneparene for å skape et kryssone-område. Merk: Dersom en av sonene i et par blir utkoplet vil den andre sonen fungere uavhengig av den utkoplede sonen (se 4.8). Merk: Alle soneparene som tenkes brukt som kryssoner må være definert som en av følgende typer: Interiør, Perimeter eller Perimeter følgesone. Alternativer: kryssone PÅ og kryssone AV. Kryssoner kan ikke brukes sammen med Utgangs- / Inngangsforsinkede soner eller 24-timers soner) Overvåkningsintervall (fig 4.4 lok 15) Her definerer du tidsrammen for mottak av overvåkningssignal som sikrer at de trådløse enhetene er tilstede og fungerer tilfredsstillende. Dersom noen av enhetene ikke rapporterer minst en gang i løpet av valgt tidsramme vil en inaktivitetsalarm bli utløst. Alternativer: 1, 2, 4, 8, 12 timer og deaktiver Ikke Klar (fig. 4.4, lokasjon 16) Her definerer du om systemet skal gå til status IKKE KLAR dersom det oppstår en overvåkningsfeil (f.eks. inaktiv detektor). "I overvåkning" modus betyr at systemet vil gå til IKKE KLAR status dersom det ikke har blitt mottatt en overvåkningsmelding i løpet av de siste 20 minutter. Alternativer: normal og i overvåkning AUX Knappen (fig. 4.4, lokasjon 17) Her velger du ønsket funksjon til AUX knappen på fjernkontrollsenderene og trådløse tastatur tilhørende systemet. Tre alternativer er tilgjenglige: Status: Ved å trykke på AUX knappen vil sentralapparatets stemmemodul opplyse om systemets status. Momentant: Ved å trykke inn AUX knappen mens utgangsforsinkelsen er i gang, vil systemet bli tilkoplet momentant (inngangstidsforsinkelsen avbrytes). PGM / X-10: Ved å trykke inn AUX knappen vil PGM utgangen eller X-10 enheter aktiveres (se videre programmering under PROG UTGANGER, kap. 4.7) Detektering av RF-Støy / Jamming (fig. 4.4, lokasjon 18) Her definerer du om RF-støy (som forstyrrer sendinger) på frekvensen som brukes av systemet skal detekteres og rapporteres eller ikke. Dersom detektering er valgt vil ikke systemet tillate tilkopling ved deteksjon av RF-støy som forstyrrer. RF-Støy Deteksjon Alternativer Alternativ Deteksjon og Rapportering når UL (20/20) Det er kontinuerlig RF-støy i 20 (USA standard) sekunder eller mer EN (30/60) Det er akkumulert 30 sekunder RF-støy (EU standard) i en periode på 60 sekunder. class 6 (30/60) (Britisk standard) Som EN (30/60) men rapportering bare dersom RF-støyen varer i mer enn 5 minutter. Deaktivert (ingen RF-støy detektering / rapportering). 12 DY5467IP

13 Barnevakt (fig. 4.4, lokasjon 19) Her definerer du om systemet kan tilkoples i Barnevakt - modus. Dersom systemet er tilkoplet på denne måten vil en barnevakt-melding bli sendt til programmerte telefonnummer når systemet blir frakoplet av en Barnevakt bruker (bruker 5-8 eller fjernkontroll 5-8). Denne funksjonen er nyttig når f.eks. foreldre ønsker å vite når barna kommer hjem fra skolen. Du kan spille inn et navn for hver barnevakt -bruker. Alternativer: Barnevakt PÅ og Barnevakt AV Ingen Aktivitet Tid (fig. 4.4, lok 20) Her avgjør du tidsrammen for mottak av signal fra sensorer som brukes til å overvåke aktiviteten til syke, eldre eller funksjonshemmede mennesker. Dersom ingen av disse enhetene detekterer og rapporterer minimum en gang innenfor angitt tidsrom vil en Ingen Aktivitet alarm bli utløst. Alternativer: 3, 6, 12, 24, 48, 72 timer, ingen aktivitet AV Bakgrunnsbelysning (fig. 4.4, lok 21) Her definerer du om bakgrunnsbelysningen på sentralapparatet skal være på alltid, eller om det skal skrus på ved trykk på knapp og skrus av etter 10 sekunder uten trykk på knapp. Alternativer: alltid PÅ og AV etter 10 s Overfallsalarm (fig. 4.4, lokasjon 22) En overfallsalarm kan sendes til alarmstasjonen dersom brukeren er tvunget til å frakople systemet av en inntrenger. For å aktivere en overfallsalarm må brukeren frakople systemet med overfalls-koden (2580 som standard). Du kan endre denne koden eller taste inn "0000" for å deaktivere denne funksjonen. Systemet tillater ikke brukeren å programmere overfallskoden lik en av brukerkodene som allerede ligger i systemet Sirene Sentral (fig. 4.4, lokasjon 23) Her definerer du om den innebygde sirenen skal høres eller ikke når en alarm oppstår. Spør brukeren av systemet om han ønsker at denne funksjonen skal være på eller av. Alternativer piezo sirene PÅ, piezo sirene AV Nullstill Valg (fig. 4.4, lokasjon 24) Her definerer du om systemet kan tilkoples av brukeren etter en hendelse, eller om det kun er installatør som kan gjøre dette. Alternativer: bruker nullstill eller installatør nlstl. Dersom installatør nullstill er valgt kan systemet tilkoples igjen KUN av installatør ved å gå inn i og ut igjen fra hendelsesloggen. (se seksjon 12), eller via telefonlinjen. For å utføre insstallatør nullstill via telefonlinjen, etabler kommunikasjon med PowerMax+ (se brukerveiledningen par. 6.3A, 1-5) og fortsett som følger: a. [*], [installatør kode], [#] b. Vent på to pip c. [*], [1], [#] d. [*], [99], [#] Sabotasje Valg (fig. 4.4, lokasjon 25) Her definerer du om sone-sabotasje skal rapporteres eller ikke. Alternativer: sone sabotasje PÅ eller sone sabotasje AV Sirene ved tel.linjefeil (fig 4.4 lok 26) Her definerer du om sirenen skal aktiveres eller ikke dersom telefonlinjen faller ut når systemet er tilkoplet. Alternativer: PÅ ved feil eller AV ved feil Minne Klarmelding (fig. 4.4, lok 27) Her definerer du om brukeren skal motta en indikasjon på at en alarm har vært aktivert eller ikke. Alternativer: PÅ og AV Frakople Valg (fig. 4.4, lokasjon 28) Her definerer du når det er mulig å frakople systemet: A. Alltid. B. I løpet av inngangsforsinkelse, ved å bruke PowerMax+ tastatur eller fjernkontroll. C. I løpet av inngangsforsinkelse, kun ved å bruke fjernkontroll. D. I løpet av inngangsforsinkelse, eller ved å bruke PowerMax+ tastatur i BORTE-modus. Alternativer: alltid, ved inngang alt, ved inngang trl, eller inng + BORTE tst Sirene / Rapportering Valg (fig. 4.4, lokasjon 29) Her definerer du om en alarm vil bli aktivert (sirene / rapportering) når det oppstår en overvåknings / jamming feil i løpet av tiden systemet er tilkoplet BORTE. Alternativer: EN standard og annet. Når "EN standard" er valgt vil sirenen aktiveres og hendelsen rapporteres som sabotasjehendelse dersom det oppstår en overvåkningsfeil / jamming. Dersom Annet er valgt er det ingen slik aktivitet på systemet når det er tilkoplet BORTE Lavt Batteri Bekrefter (fig 4.4 lok 30) Her definerer du om brukeren skal få høre lavt batteri - meldingen når han forsøker å frakople systemet med en fjernkontroll som har dårlige batterier. Alternativer: fjktr. lavbatt på (brukeren må bekrefte meldingen om lavt batteri på fjernkontrollen) eller fjktr. Lavbatt av (brukeren trenger ikke å bekrefte lavt batterimeldingen) Skjermsparer (fig. 4.4, lokasjon 31) Her definerer du at dersom ingen knapp trykkes inn i løpet av 30 sekunder vil displayet vise PowerMax og LEDene vil ikke lyse (for å forhindre en potensiell inntrenger å se systemets status). Du kan definere at normalt display kommer dersom du trykker OFF etterfulgt av din brukerkode (oppdater v/kode) eller etter å trykke en hvilken som helst knapp (oppdater v/knapp). Dersom oppdater ved knapp er valgt vil det første trykket av en hvilken som helst knapp (unntatt brann og nødalarm) skru av skjermspareren, neste trykk blir da knappens funksjon. Dersom skjermspareren er på og knappene brann eller nødalarm trykkes inn, vil både skjermsparer skrus av OG knappens funksjon vil bli utført (på ett og samme tastetrykk). Alternativer: skjermsparer AV, oppdater v/kode, oppdater v/knapp Bekrefte Alarm (fig. 4.4, lokasjon 32) Her definerer du at om 2 etterfølgende alarmer oppstår innenfor en spesifikk tidsramme, vil alarm nr. 2 bli betraktet som en bekreftende alarm (for bekrefte alarm rapportering, se par. 5.12, RAPP BEKR. ALARM). Alternativer: deaktiver, 30 min, 45 m., 60 m., eller 90 m AC Feilrapportering (fig. 4.4, lok 33) Her definerer du tidsintervallet mellom AC strømfeil oppstår og rapportering av feilen. Alternativer: 5 min., 30 min., 60 min. eller 180 min Tilgangskontroll (fig. 4.4, lokasjon 35) Her avgjør du om tilgang til installatørmenyen krever brukergodkjenning. Dersom du velger På vil installatørmenyen kun bli tilgjenglig via brukermenyen etter at hovedbrukerkoden er tastet inn. Alternativer: På eller Av. DY5467IP 13

14 KLAR 00:00 NORMAL MODUS BRUKER PROG. INST. MODUS SLÅ KODE [Installatørkode] 1. NY INST KODE 2. LÆR RF KODER 3. PROG. SONER 4. PROG. DEFINE SENTRAL PANEL 5. PROG. AL. SENDER 6. DEFINER GSM 7. PROG. UTGANG 8. OPPTAK TALE 9. DIAGNOSE 10. BRUKER PROG. 11. FABRIKKOPPSET 12. SERIENUMMER 13. START UL/DL <> FOR AVSLUTT 01: INNGANGSTID 1 02: INNGANGSTID 2 03: UTGANGSTID 04: SIRENE TID Inng. tid1 00 s Inng. tid1 15 s Inng. tid1 30 s Inng. tid1 45 s Inng. tid1 60 s Inng. tid1 3 m Inng. tid1 4 m 05: AVBRYT TID avbryt tid 00 s avbryt tid 15 s avbryt tid 30 s avbryt tid 45 s avbryt tid 60 s avbryt tid 2 m avbryt tid 3 m avbryt tid 4 m 09: UTG. TID VALG restart utg.tid av v/dør lukk. normal 13: STOPP SONERAP stopper etter 1 stopper etter 2 stopper etter 3 stopper ikke 17: FJ.K. KNAPP status momentant PGM / X-10 * Inng. tid2 00 s utgangstid 30 s sirene tid 1 m Inng. tid2 15 s utgangstid 60 s sirene tid 3 m Inng. tid2 30 s utgangstid 90 s sirene tid 4 m Inng. tid2 45 s utgangstid 120 s sirene tid 8 m Inng. tid2 60 s utgangstid 3 m sirene tid 10 m Inng. tid2 3 m utgangstid 4 m sirene tid 15 m sirene tid 20 m Inng. tid2 4 m 06: ANNULLER ALM annuller tid 1 m annuller tid 5 m annuller tid 15 m annuller tid 60 m annuller tid 4 t annuller av 07: HURTIG TILK hurtig tilk PÅ hurtig tilk AV 08: UTKOPLE manuell utkopl. ingen utkopling pip varsling PÅ AV om natten panikk u/lyd AV når hjemme pip varsling AV panikk m/lyd pip varsling AV pip varsling PÅ panikk AV 10: INN/UT VARSL. 11: FEIL VARSLING 12: PANIKK ALARM 14: KRYSSONER kryssoner PÅ kryssoner AV 15: OVERVÅKNING overvåk tid 1 t overvåk tid 2 t overvåk tid 4 t overvåk tid 8 t overvåk tid 12 t frakople 18: RF JAMMING 19:BARNEVAKT 20: INGEN AKTIV. UL (20/20) barnevakt PÅ Ingen ak.tid 3 t EN (30/60) barnevakt AV Ingen ak.tid 6 t klass 6(30/60) Ingen ak.tid 12 t deaktiver Ingen ak.tid 24 t Ingen ak.tid 48 t Ingen ak.tid 72 t Ingen aktiv. av 16: IKKE KLAR normal i overvåkning Merk: Nåværende valgte alternativer vises med en mørk boks helt til høyre i displayet. For å se gjennom alternativene, klikk gjentatte ganger på eller TILBAKE til ønsket alternativ vises, klikk så (en mørk boks vil da vises helt til høyre. 21: BAKGRUNNSLYS 22: OVERFALL 23: SIRENE SA 24: NULLSTILL VAL alltid PÅ Overfal.kode 2580 Sirene PÅ bruker nullstil AV etter 10 s (Endre koden eller tast inn Sirene AV inst. nullstill 0000 for å deaktivere overfallsfunksjonen) 25: SABOTAS. VALG sone sab PÅ sone sab AV 26: SIRENE ONLINE PÅ ved telefeil AV ved telefeil 27:MINNEVARSLING 28: FRAKOPLE VALG PÅ alltid AV v/ing.tid trlds ing.tdtbort.fjk v/ inngangstid 29 SIRENE/RAPP 30: LAVT BAT.BEKR 31: SKJERMSPARER EN standard fjktr lavbat PÅ skjermsparer AV annet fjktr lavbat AV oppdater v/kode oppdater v/knap 33: AC FEIL RAPP 35: USER PERMIT 5 minutter deaktiver 30 minutter aktiver 60 minutter 180 minutter Figur DEFINERE SENTRAL - flytskjema 32: BEKREFTE TID deaktiver 30 minutter 45 minutter 60 minutter 90 minutter 14 DY5467IP

15 4.5 DEFINERE KOMMUNIKASJONSPARAMETER Innledning Denne menyen tillater deg å tilpasse telefon kommunikasjonsparametere til de lokale krav. Kompatible alarmstasjoner er: Osborne-Hoffman modell 2000, Ademco Modell 685, FBII Modell CP220, Radionics Modell D6500, Sur-Gard Modell SG-MLR2-DG og Silent Knight Modell VIKTIG: I menyer som inneholder telefonnummer eller kontonummer kan det være at du må taste inn hexadesimale siffer. I telefonnummer-menyer er disse brukt som koder for å kontrollere nummersenderen: Hex. Taste Kode Siff. Sekvens Betydning A <#> <0> Kan brukes kun i begynnelsen av et nummer nummersender venter 10 sekunder eller venter på summetone, avhengig av hva som kommer først. B <#> <1> Setter inn en ( ) C <#> <2> Setter inn en (#) D <#> <3> Kan brukes kun i begynnelsen av et nummer nummersender venter 5 sekunder på summetone og legger på dersom denne ikke finnes. E <#> <4> Kan brukes kun i midten av et nummer nummersender venter i 5 sekunder F <#> <5> Kan ikke brukes i telefonnummer Når en serie av siffer skal tastes inn, bruk følgende taster: <Numerisk tastatur> - for å taste inn nummeret - flytter markøren fra venstre mot høyre - flytter markøren fra høyre mot venstre - sletter alt etter markøren (til høyre for denne) Autotest Tid (fig. 4.5, lokasjon 01) Her definerer du når telefonlinjen skal testes og rapport sendes til alarmstasjon Autotest Syklus (fig. 4.5, lokasjon 02) Her definerer du tidsintervallet mellom telefonlinje-rapporter som skal sendes til alarmstasjonen. Sentralapparatet utfører denne testen regelmessig for å verifisere kommunikasjonen. Alternativer: test hver 1, 5, 7, 30 dager og test av Område Kode (fig. 4.5, lokasjon 03) Her definerer du systemets retningskode (opp til 4 siffer) Prefix Nummer (fig. 4.5, lokasjon 04) Her definerer du nummeret som brukes for å få linje ut (dersom nødvendig ofte er 0 brukt) Alarmstasjon Telefon (fig. 4.5, lok 05) Her programmerer du telefonnummeret til den første alarmstasjonen som PowerMax+ vil rapportere hendelser til som definert i meny 5.11 (se merknad i fig. 4.5) Kundenummer (fig. 4.5, lokasjon 06) Her programmerer du inn 1. kundenummer som vil identifisere ditt spesifikke sentralapparat/alarmsystem til den første alarmstasjonen. Nummeret består av 4 eller 6 hexadesimale siffer (se merknad i fig. 4.5) Alarmstasjon Telefon (fig 4.5 lok 07) Her programmerer du telefonnummeret til den andre alarmstasjonen som PowerMax+ vil rapportere hendelser til som definert i meny 5.11 (se merknad i fig. 4.5) Kundenummer (fig. 4.5, lokasjon. 08) Her programmerer du inn 2. kundenummer som vil identifisere ditt spesifikke sentralapparat/alarmsystem til den andre alarmstasjonen. Nummeret består av 4 eller 6 hexadesimale siffer (se merknad i fig. 4.5) Rapport Format (fig. 4.5, lokasjon 09) Her velger du hvilket rapportformat som skal brukes av sentralapparatet til å rapportere hendelser til alarmstasjonen (se merknad - fig. 5). Alternativer: Contact-ID SIA 4/2 1900/1400 4/2 1800/2300 Scancom (se Tillegg C - kodelister) /2 Pulshastighet (fig. 4.5, lokasjon 10) Her velger du hastigheten data blir sendt til alarmstasjonen med dersom noen av 4/2 formatene har blitt valgt i undermeny 09 RAPP FORMAT (se merknad i fig. 4.5). Alternativer: 10, 20, 33 og 40 pps Rapportering til Alarmstasjon (fig. 4.5, lokasjon 11) (se merknad i fig. 4.5). Her definerer du hvilke typer hendelser som skal rapporteres til alarmstasjonen. På grunn av liten plass i displayet blir det brukt forkortelser: alarm er alrm, melding er vrsl og fra/til er f/t. Stjerne ( ) er en separator mellom hendelser rapportert til alarmstasjon 1 og hendelser rapportert til alarmstasjon 2. Meldinger deles inn etter type, i tre grupper: GRUPPE HENDELSE RAPPORTERT Alarmer Brann, Innbrudd, Panikk, Sabotasje Til/Frakople Tilkpl. BORTE, Tilkpl. HJEMME, Frakople Meldinger Ingen-aktivitet, Nødalarm, Barnevakt "Alarm" gruppen har høyeste prioritet og Meldinger gruppen har laveste prioritet. Alternativer som følger: Plan navn Sent til Al.st. 1 Sent til Al.st. 2 alt -f/t backup Alt uten fra/til Alt om ikke Al.st. 1 svarer alt alt Alt Alt alt-f/t alt -f/t Alt uten fra/til Alt uten fra/til alt-f/t f/t Alt uten fra/til Fra/Til alt ( vrsl) vrsl Alt uten melding Meldinger alrm alt ( alrm) Alarmer Alt uten Alarmer rapp. av Ingenting Ingenting alt backup Alt Alt om ikke Al.st. 1 svarer Merk: Alt betyr at alle 3 gruppene rapporteres, inkludert feilmeldinger, sensor/system lavt batteri, sensor inaktivitet, strømfeil, jamming, kommunikasjonsfeil osv Rapporter BKR Alarm (fig. 4.5, lok 12) Her definerer du om systemet vil rapportere hver gang to eller flere hendelser oppstår (bekreftet alarm) i løpet av en spesifikk periode (se par ). (se merknad i fig. 5). Alternativer: rapportering på, rapportering av, på + forbikople (aktiverer rapportering og forbikopler detektoren kun PowerMax+ som er kompatibel med DD423 standard) Send 2-Veis Tale Kode (fig 4.5 lok 13) Her definerer du om systemet skal sende to-veis tale kode til alarmstasjonen (for å bytte over fra datakommunikasjon til stemmekommunikasjon) ved å bruke SIA eller Contact-ID kommunikasjonsformat (se merknad i fig. 5). Alternativer: send og ikke send Veis Tale Alarmstasjon (fig. 4.5, lok. 14). (Se merknad i fig. 4.5). Her definerer du timeout for 2-veis stemmekommunikasjon med Alarmstasjon, eller du kan aktivere tilbakeringning fra Alarmstasjonen for 2-veis stemmefunksjon. Denne funksjonen fungerer bare etter at rapporteringen til Alarmstasjonen har funnet sted. (Vakten på Alarmstasjonen kan trykke [3] for å lytte, [1] for å snakke eller [6] for begge deler samtidig. Alternativer: 10, 45, 60, 90 sekunder, 2 minutter, ring tilbake og deaktiver (ingen 2-veis talekommunikasjon). Merk: Dersom "Ring Tilbake" er valgt må du velge å skru av rapportering til private telefoner (se par Rapportering til private telefoner), ellers vil Alarmstasjonen etablere kommunikasjon med PowerMax+ (etter en hendelse har opstått) på normal måte (og ikke etter ett ring). DY5467IP 15

16 KLAR 00:00 NORMAL MODUS BRUKER PROG. INST. MODUS SLÅ KODE [inst. kode] (Se merknad) 1. NY INST KODE 2. LÆR RF KODER 3. PROG. SONER 4. PROG. SENTRAL 5. PROG. AL. SENDER <> FOR AVSLUTT Merk: Nåværende valgte alternativer vises med en mørk boks helt til høyre i displayet. For å se gjennom alternativene, klikk gjentatte ganger på eller TILBAKE til ønsket alternativ vises, klikk så (en mørk boks vil da vises helt til høyre. Merk For PowerMax som har både installatørkode & Masterinstallatørkode er følgende funksjoner tilgjenglige bare dersom masterinstallatørkoden er tastet inn: 05: 1 TEL AL.STA 06: 1 KUNDE ID 07: 2 TEL AL.STA 08: 2 KUNDE ID 09: RAPPORT FORMAT 10: 4/2 PLS RATE 11: RAPP AL.STA 12: RPRT CNF ALRM 13: SEND 2VEIS KODE 14: TALE AL ST 15: RINGTILBAKE TID 16: SENDE FORSØK 27: MAST. DL CODE 01: AUTOTEST ID Test tid 12:00 P (Tast inn testtid) (Se merknad) 05: 1 TEL AL.STA xxxxxxxxxxxxxxxx (Tast inn telefonnummer) (Se merknad) 09:RAPP. FORMAT contact ID SIA 4/2 1900/1400 4/2 1800/2300 Scancom (Se tillegg kodeliste) (Se merknad) 13: 2VEIS KODE send ikke send 02:AUTOTS. SYKLUS 03:OMRÅDE KODE 04: LINJEFORVAL.N test hver 1d test hver 5d xxxx x test hver 7d (Tast inn retningsnummer, (Tast inn linjetilgangssiffer, test hver 14d opp til 4 siffer) ett siffer) test hver 30d test av (Se merknad) 06: 1 KUNDE ID xxxxxx (Tast inn kundeidnummer) (Se merknad) 07: 2 TEL AL.STA xxxxxxxxxxxxxxxx (Tast inn telefonnummer) (Se merknad) 11: RAPP AL.STA alt - f/t * backup alt * alt - f/t alt * alt - f/t alt - f/t * f/t alt (-vrsl) * vrsl alrm * alt (-alrm) rapportering AV alt * backup (Se merknad) 08: 2 KUNDE ID xxxxxx (Tast inn kundeidnummer) (Se merknad) (Se merknad) (Se merknad) 14: TALE AL.ST 15: RINGTILB. TID 16: SENDE FORSØK Etter 10 s 1 minutt 2 forsøk Etter 45 s 3 minutter 4 forsøk Etter 60 s Etter 90 s 5 minutter 8 forsøk Etter 2 min 10 minutter 12 forsøk ring tilbake 16 forsøk frakoplet (Se merknad) 10: 4/2 PLS RATE 10 IPS 20 IPS 33 IPS 40 IPS rapportering PÅ PA+forbikople rapportering AV 17: SETT PRV TEL# 18: TALE PRIV 19: PRIVAT FORSØK 20: RAPP PRVT 1 TEL PRIV to-veis tale PÅ 1 forsøk alt 2 TEL PRIV to-veis tale AV 2 forsøk alt (-f/t) 3 TEL PRIV alt (-varsling) 4 TEL PRIV 3 forsøk alarm 4 forsøk varsling xxxxxxxxxxxxxxxx f/t (Tast inn telefonnummer) rapportering AV (Se merknad) 12: RPRT CNF ALRM 21: TEL BEKREFT en bekrefter alle bekrefter 22: TEL PERS SØK xxxxxxxxxxxxxxxx (Tast inn telefonnummer) (Se merknad) 23: PERS SØK PIN xxxxxxxxxxxxxxxx (Tast inn PIN-kode) 24: RAPPORT P.SØK alt alarm +varsling alt (-f/t) feil + f/t feil f/t rapportering AV 25: NYLIG TILKOP nylig tilk. PÅ nylig tilk. AV 26:TELE. ADGANG tele adgang PÅ tele adgang AV 27: MAST. LN KODE downl. kode AAAA xxxx (tast inn 4-sifret kode) ( 0000 er ikke en gyldig kode) 28: INST. DL CODE downl. kode BBBB xxxx (tast inn 4-sifret kode) ( 0000 er ikke en gyldig kode) 29: ENHETS ID Enhets ID : SONE GJENOPPR rapp gjenoppret ikke rapp gjopp 31: LAST OPP-VALG 32: RINGE METODE 33: LINJEFEIL RAP 34: LO/LN TEL # når system AV TONE (DTMF) ikke rapporter xxxxxxxxxxxxxxxx ummiddelbart alltid PULS 5 minutter (Tast inn telefonnummer) 30 minutter 60 minutter 180 minutter Figur DEFINERE KOMMUNIKASJON - flytskjema 35: SYS INAKT REP AV rapp. etter 7d rapp. etter 14d rapp. etter 30d rapp. etter 90d 16 DY5467IP

17 Ring Tilbake Tid (fig. 4.5, lokasjon 15) Her definerer du tidsbegrensningen på når Alarmstasjonen kan opprette 2-veis tale kommunikasjon med PowerMax + (etter 1 ring), dersom: A. Alarm type melding er mottatt av Alarmstasjon. B. Ring Tilbake funksjonen er aktivert (se par. 5.14). Alternativer: 1, 3, 5 eller 10 min. (se merknad i fig. 5) Oppringningsforsøk (fig. 4.5, lok 16) Her definerer du hvor mange ganger alarmsenderen vil forsøke å ringe opp telefonnummeret til Alarmstasjonen (se merknad i fig. 5). Alternativer: 2, 4, 8, 12, og 16 forsøk Prog. private tlf.nr. (fig. 4.5, lok 17) Her programmerer du de fire private telefonnummerene som systemet skal rapportere til, som programmert i lokasjon Veis Tale Private Telefonnr. (fig. 4.5, lokasjon 18) Her definerer du om 2-veis tale kommunikasjon med private telefonnummer skal tillates eller ikke. Alternativer: to-veis tale PÅ og to-veis tale AV Private Tel. oppringingsforsøk (fig. 4.5, lokasjon 19) Her definerer du hvor mange ganger alarmsenderen vil forsøke å ringe opp til private telefonnummer. Alternativer: 1, 2, 3 og 4 forsøk Rapportering til Private Tlf. (fig. 4.5, lokasjon 20) Her definerer du hvilke type hendelser som skal rapporteres til private telefonnummer. Alternativer: Display Beskrivelse alt Alle hendelser alt (-f/t) Alle hendelser, uten fra/til alt (-vrsl) Alle hendelser, uten meldinger alarmer Alarm hendelser vrsl Meldinger f/t Fra/til Rapportering av Ingen rapportering Merk: Alt betyr alle hendelser inkludert lavt batterimeldinger og AC strømfeil meldinger Telefon Bekreftelse (fig. 4.5, lok 21) Her definerer du om systemet skal bruke 1 bekrefter eller alle bekrefter når det rapporteres til private telefonnummer Merk: I 1 bekrefter modus er mottakelse og bekreftelse på en alarm fra en enkelt telefon tilstrekklig til å betrakte denne som mottatt og bekreftet, og oppringningen avsluttes. I alle bekrefter modus må bekreftelse mottas fra ALLE telefonene før hendelsen blir avsluttet og oppringning avsluttes. Alternativer: en bekrefter og alle bekrefter Personsøker Telefonnummer (fig. 4.5, lokasjon 22) Her programmerer du telefonnummeret til personsøkeren du vil PowerMax skal rapportere til (ikke i Norge) Personsøker PIN Kode (fig. 4.5, lokasjon 23) Her programmerer du personsøkerens PIN-kode (ikke i Norge) Rapportering til Personsøker (fig. 4.5, lokasjon. 24) Her definerer du hva som vil bli rapportert til en personsøker (ikke i Norge) Alternativer: alt alarmer + meldinger alt (- f/t) feil + f/t feil f/t rapportering AV Nylig Tilkoplet (fig. 4.5, lokasjon 25) Her aktiverer eller deaktiverer du Nylig Tilkoplet rapporten som sendes til alarmstasjonen dersom en alarm oppstår mindre enn to minutter etter at utgangsforsinkelsen gikk ut. Alternativer: nylig tilk. PÅ og nylig tilk. AV Telefon Fjernbetjening (fig. 4.5, lokasjon 26) Her avgjør du om systemet tillater tilgang til systemet og diverse kontrollfunksjoner via telefon. Alternativer: tele adgang PÅ og tele adgang AV Master LastNed Kode (fig. 4.5, lokasjon 27) Her definerer du et 4-sifret passord som master installatør må bruke for å laste opp/ned data fra PowerMax+ til en PC. (Se merknad i fig. 4.5). Viktig! Bruk ikke 0000 denne koden er ikke gyldig som kode for opp/nedlasting av data fra PowerMax Installatør LastNed Kode (fig. 4.5, lokasjon 28) Her definerer du et 4-sifret passord som installatør må bruke for å laste opp/ned data fra PowerMax+ til en PC. Viktig! Bruk ikke 0000 denne koden er ikke gyldig som kode for opp/nedlasting av data fra PowerMax Enhets ID (fig. 4.5, lokasjon 29) (For fremtidig bruk identifikasjonskode for PowerMax+ som er sammenkoplet med andre systemer i nettverk) Sone Gjenopprett (fig. 4.5, lok 30) Her definerer du om en sone gjenoppretting skal rapporteres eller ikke. Alternativer: rapporter gj.opr. og ikke rapporter Last Opp Valg (fig. 4.5, lokasjon 31) Her definerer du om data fra PowerMax+ kan lastes opp til en PC mens systemet er frakoplet eller om det kan gjøres når som helst (HJEMME/BORTE & frakoplet). Alternativer: når system AV og alltid Ringemetode (fig. 4.5, lokasjon 32) Her avgjør du hvilken ringemetode som skal brukes av den automatiske alarmsenderen som er innebygget i PowerMax+. Alternativer: Puls og DTMF (tone) Linjefeil Rapport (fig. 5, lok. 33) Her definerer du om det skal rapporteres når telefonlinjen kobles fra eller feiler. Du definerer også hvor lang tid det skal ta fra feilen oppstår til den blir rapportert. Dersom telefonlinjen blir koblet fra eller feiler vil meldingen tel. linje feil lagres i hendelsesloggen. Alternativer: ikke rapporter, umiddelbart, 5 minutter, 30 minutter, 60 minutter eller 180 minutter LO/LN Tel. Nummer (fig. 4.5, lok. 34) Her taster du inn telefonnummer (opp til 16 siffer) til LastOpp/LastNed server System Inaktivt Rapport (fig. 4.5, lok. 35) Her definerer du om alarmstasjonen skal motta en melding dersom systemet ikke er i bruk over en viss periode (dager) Alternativer: deaktiver, rapp etter 7d, rapp etter 14d, rapp etter 30d, rapp etter 90d Ring Tilbake Kode Her taster du inn en 6-sifret kode som brukes av alarmstasjonen for å aktivere ring-tilbake til sentralapparatet (alarmen). DY5467IP 17

18 4.6 PROGRAMMERE GSM Denne menyen brukes kun dersom din PowerMax+ er koplet til GSM-enheten. Ved å programmere denne menyen kan du: 1. Definere om GSM er installert eller ikke. 2. Definere 4 private SMS telefonnummer som hendelser kan rapporteres til. 3. Definere hvilke typer hendelser som skal rapporteres til GSM telefonnummer. 4. Definere om GSM modulen skal fungere som backup for telefonlinjen, som en primær kommunikasjonskanal, som den eneste kommunikasjonskanalen eller kun for SMS. 5. Definere om GSM linjefeil skal rapporteres etter 2/5/15/30 minutter, eller ikke rapporteres. En illustrert prosess er vist i figur 6. I denne illustrasjonen er alle fabrikkinnstillinger markert med en mørk boks helt til høyre i displayet. For å se gjennom alternativene, klikk på eller TILBAKE knappen til ønsket alternativ vises. Klikk så VIS/ GSM Installert Her definerer du om GSM enheten er installert eller ikke. Alternativer: installert eller ikke installert , 2., 3. & 4. SMS Nummer Her definerer du første, andre, tredje og fjerde SMS telefonnummer som systemet skal rapportere til på SMS. Rapportering som programmert i (se under) Rapporering til SMS Her definerer du hvilke typer hendelser som skal rapporteres til SMS telefonnummer. Meldinger er delt på type og i tre grupper: GRUPPE Alarmer Fra/Til Meldinger Alternativer: Valg alt alt (-f/t) alt (-vrsl) alarmer meldinger f/t rapportering AV HENDELSER RAPPORTERT Brann, Innbrudd, Panikk, Sabotasje Tilkpl BORTE, Tilkpl HJEMME, Frakople Ingen-aktivitet, Nødalarm, Barnevakt Beskrivelse Alle hendelsestyper Alle hendelsestyper uten fra/til Alle hendelsestyper uten meldinger Bare alarmer Bare meldinger Bare fra/til Ingen rapportering Merk: Alt betyr at alle tre grupper (som beskrevet over) bilr rapportert (inkludert feilmeldniger, sensor/system lavt batteri, sensor inaktivitet, strømforsyningsfeil, RF-støy, kommunikasjonsfeil osv GSM Linjefeil Rapportering Her definerer du om GSM linjefeil skal rapporteres, og eventuelt hvor raskt etter oppstått linjefeil. Alternativer: ikke rapporter, 2 min, 5 min, 15 min, eller 30 min GSM Linje Formål Her definerer du om GSM skal fungere som backup for den ordinære telefonlinjen, som en primær kommunikasjonskanal, som den eneste telefonlinjen eller kun for sending av SMS. Alternativer: GSM er backup, GSM er primær, Bare GSM eller Bare SMS. KLAR 00:00 NORMAL MODUS BRUKER PROG. INSTALLER MODE INST. MODUS [Installatørkode] 1. NY INST KODE 2. LÆR RF KODER 3. PROG. SONER 4. PROG. SENTRAL 5. PROG. AL. SENDER 6. DEFINER GSM 7. PROG. UTGANG <> FOR AVSLUTT GSM INSTALLER installert ikke installert 4. SMS Nummer xxxxxxxxxxxxxxxx (Tast inn GSM nummer) 1. SMS Nummer 2. SMS Nummer 3. SMS nummer xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (Tast inn GSM nummer) (Tast inn GSM nummer) (Tast inn GSM nummer) RAPP SMS rapportering AV alt alt (-f/t) alt (-varsling) alarm varsling f/t Figur DEFINERE GSM GSM LINJEFEIL. ikke rapporter 2 minutter 5 minutter 15 minutter 30 minutter GSM LINJEFORMÅ1 bare SMS GSM er backup GSM er hoved bare GSM 18 DY5467IP

19 4.7 PROGRAMMERE UTGANGSVALG Innledning Denne menyen tillater deg å: a. Definere hvilke hendelser/forutsetninger som skal ligge til grunn for at PGM utgangen og de 15 X-10 enhetene skal fungere. b. Definere funksjonstype valg for hver X-10 enhet og PGM utgangen. c. Definere generelle valg for X-10 enheter d. Definere den interne sirenen / stroben disse skal aktiveres i henhold til systemets programmering. e. Melde inn 2-veis X-10 enheter. Denne prosessen er vist i figur 7. Fabrikkinnstillingene er vist med en mørk boks helt til høyre i displayet. For å se gjennom alternativene, klikk eller TILBAKE gjentatte ganger til ønsket alternativ vises. Klikk så VIS/ for å gå inn på det aktuelle alternativ Definere PGM For PGM utgangen kan du velge deaktiver, skru på, skru av eller puls aktiv (skru på ifølge en predefinert periode, valgt av PULS TID), som følger: VED TIL BORTE (ved tilkopling i BORTE-status). VED TIL HJEMME (ved tilkopling i HJEMME-status). VED FRAKOPLING. VED MINNE (aktivert ved registrering av en alarm i minnet, deaktivert når minnet slettes. VED FORSINKELSE (ved utgangs/inngangsforsinkelse). VED FJ.KTR. (ved å trykke på AUX knappen på fjernkontrollen / MCM-140, dersom PGM/X-10 er valgt i Programmere Sentral menyen, lokasjon 17). VED SONER (ved trigging i hver av 3 valgte soner, uavhengig av tilkopling/frakopling). Dersom du velger på/av vil PGM utgangen bli skrudd på når en hendelse oppstår i disse sonene, og vil bli skrudd av ved neste hendelse i sonene osv. VED LINJEFEIL: PGM utgangen er PÅ dersom telefonlinjen frakoples Definere INT/STRB Her definerer du om INT utgangen skal være for sirene eller for strobe X-10 GENERELL PROGR.MERING For X-10 enheter kan du velge følgende: BLINK VED ALARM (du kan velge ingen blink eller alt lys blink, for å kontrollere X-10 lysenheter i en alarmsituasjon). FEIL INDIKASJON (du kan velge ikke indiker eller indiker for X-10 feilindikasjon via FEIL LED på sentral). FEIL RAPPORT (Du kan velge rapport til alarmstasjon 1, rapport til alarmstasjon 2, rapport til personsøker, rapport til private telefoner og send SMS, for X-10 enheters feilrapportering). 3 FASER & FREQ (du kan velge deaktiver 3 fase, 3 fase 50 Hz, eller 3 fase 60 Hz for å definere X-10 signaloverføringstype). LOCKOUT TID (Du kan definere tider på døgnet der X- 10 lysenheter som er kontrollert av sensorer skal være avslått uavhengig av trigging på disse sensorene) X-10 Enhets-programmering For alle 15 X-10 enheter kan du utføre følgende programmeringer: a. Huskode valg (en kode-bokstav fra A til P som vil skille systemet fra andre systemer installert i nærheten). b. Spesifikk nummer-definisjon for hver X-10 enhet (01 15). c. Melde inn 1-veis X-10 enheter d. Melde inn 2-veis X-10 enheter (som kan utføre statusrapportering tilbake til PowerMax+). Merk: Dersom en 2-veis X-10 enhet er installert uten at denne meldes inn, kan dette føre til forstyrrelse på 1- veis X-10 enheter. e. For hver X-10 enhet kan du velge deaktiver, skru på, skru av eller puls aktiv (skru på i en predefinert periode, valgt av PULS TID), ved følgende forutsetninger: VED TIL BORTE (ved tilkopling i BORTE-status). VED TIL HJEMME (ved tilkopling i HJEMME-status). VED FRAKOPLING. VED MINNE (aktivert ved registrering av en alarm i minnet, deaktivert når minnet slettes. VED FORSINKELSE (ved utgangs / inngangsforsinkelse). VED FJ.KTR. (ved å trykke på AUX knappen på fjernkontrollen / MCM-140, dersom PGM/X-10 er valgt i Programmere Sentral menyen, lokasjon 17). VED SONER (ved trigging i hver av 3 valgte soner, uavhengig av tilkopling/frakopling). Dersom du velger på/av vil PGM utgangen bli skrudd på når en hendelse oppstår i disse sonene, og vil bli skrudd av ved neste hendelse i sonene osv. DY5467IP 19

20 (Displayet viser klar eller ikke klar) KLAR 00:00 NORMAL MODUS BRUKER PROG. INSTALLER INST. MODUS MODE SLÅ KODE [Installatørkode] 1. NY INST KODE 2. LÆR RF KODER 3. PROG. SONER 4. PROG. SENTRAL 5. PROG. AL. SENDER 6. DEFINER GSM 7. PROG. UTGANG 8. OPPTAK TALE <> FOR AVSLUTT PROG PGM DEFINER INT/STRB X-10 GENERAL DEF X-10 ENHET DEF intern sirene ANGI HUSKODE strobe Se detalj A (neste side) Huskode =A Huskode =B ENVEIS ENHET TOVEIS ENHET Huskode =P GÅ INN I LÆRMOD. (Sett X-10 til læringsmodus) ENHETSKODE Nr- - (Tast inn enhetsnummer) Dersom allerede meldt inn <> for mld inn <OFF> sletter VENNLIGST VENT.. HJEMME Innmelding mislykkes Innmelding Innmelding mislykkes MELDINN IKKE Gå ut av lærmod. (Avslutt X-10 læringsmodus) VENNLIGST VENT Test mislykkes Test PGM (*) Dxx: PULS TID PULS TID 2s PULS TID 30s PULS TID 2m PULS TID 4m Dxx: PLASSERING Arbeidsrom Bad Bakdør Barnerom (***) Valgfri 5 D- -: TYPE VALG * ** PGM (*) PGM (*) PGM (*) PGM (*) Dxx: V TILK BORTE Dxx: V TIL HJEMME Dxx: VED FRAKOPLE Dxx: VED MINNE deaktiver deaktiver deaktiver deaktiver skru PÅ skru PÅ skru PÅ skru PÅ skru AV skru AV skru AV skru AV pulse aktiv pulse aktiv pulse aktiv pulse aktiv PGM (*) Dxx: VED UTG.TID deaktiver skru PÅ skru AV pulse aktiv PGM (*) PGM (*) Dxx: VED FJ.KTR Dxx: VED SONER PGM: BY LINE FAIL deaktiver a - sone klar feil skru PÅ (**) c - sone b - sone klar minne skru AV (Velg med eller TILBAKE ) pulse aktiv PÅ/AV x - sone Z: Merk: PGM ved linjefeil (Tast inn sonenummer) funksjonen er tilgjenglig bare for PGM ikke for X-10 deaktiver turn on skru AV pulse aktiv PÅ/AV Figur 4.7 Definere Utganger - flytskjema Dersom PGM er valgt, vil bokstavene "PGM" vises istedenfor "Dxx". Ved valg av en av de tre alternativene (sone a, b og c) kan du taste inn et sonenummer og så velge "deaktiver", "skru på", "skru av", "puls aktiv" eller "på/av". 20 DY5467IP

POWERMAX+ Installatør Veiledning. Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon INNHOLD DY5467IP 1

POWERMAX+ Installatør Veiledning. Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon INNHOLD DY5467IP 1 POWERMAX+ Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installatør Veiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...3 2. SPESIFIKASJONER...3 2.1 Generelle Data...3 2.2 RF Seksjon...3 2.3 Tekniske Data...3 2.4 Kommunikasjon...4

Detaljer

POWERMAX. Programmeringsmanual. Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon INNHOLD

POWERMAX. Programmeringsmanual. Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon INNHOLD POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Programmeringsmanual INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 1. 1 Generell Orientering...2 1. 2 Tilgang til Installatørmenyen...2 2. PROGRAMMERING AV NY INSTALLATØRKODE...3

Detaljer

POWERMAX. Programmeringsmanual. Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon INNHOLD

POWERMAX. Programmeringsmanual. Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon INNHOLD POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Programmeringsmanual INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 1. 1 Generell Orientering...2 1. 2 Tilgang til Installatørmenyen...2 2. PROGRAMMERING AV NY INSTALLATØRKODE...3

Detaljer

POWERMAX PRO. Installatørveiledning. Fullt overvåket trådløst alarmkontrollsystem INNHOLDSLISTE D-300815 1

POWERMAX PRO. Installatørveiledning. Fullt overvåket trådløst alarmkontrollsystem INNHOLDSLISTE D-300815 1 POWERMAX PRO Fullt overvåket trådløst alarmkontrollsystem Installatørveiledning INNHOLDSLISTE 1. INTRODUKSJON...3 2. SPESIFIKASJONER...3 2.1 Generelle data...3 2.2 RF-seksjon...3 2.3 Tekniske data...3

Detaljer

Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G

Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Les denne Installatørmanualen nøye www.holars.no Installatør Meny Meny for å programmere systemet utover kundetilpassning fra fabrikk. Kun for installatør.

Detaljer

PowerMaxExpress. Installatørveiledning. Fullt overvåket trådløst alarmkontrollsystem. Innhold D-302925 1

PowerMaxExpress. Installatørveiledning. Fullt overvåket trådløst alarmkontrollsystem. Innhold D-302925 1 PowerMaxExpress Fullt overvåket trådløst alarmkontrollsystem Installatørveiledning Innhold 1. INTRODUKSJON... 3 2. SPESIFIKASJONER... 3 2.1 Generelle data... 3 2.2 RF-seksjon... 3 2.3 Elektriske Data...

Detaljer

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103 Penta NOBY PENTA 1 2 3 4 READY KLAR SYSTEM ARMED PÅ POWER 230V F E P Bruker Manual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby a.s påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel

Detaljer

POWERMAX PRO. Installatørveiledning. Fullt overvåket trådløst alarmkontrollsystem INNHOLDSLISTE D-300815 1

POWERMAX PRO. Installatørveiledning. Fullt overvåket trådløst alarmkontrollsystem INNHOLDSLISTE D-300815 1 POWERMAX PRO Fullt overvåket trådløst alarmkontrollsystem Installatørveiledning INNHOLDSLISTE 1. INTRODUKSJON... 3 2. SPESIFIKASJONER... 3 2.1 Generelle data...3 2.2 RF-seksjon...4 2.3 Tekniske data...4

Detaljer

PowerMaxExpress. Installatørveiledning. Fullt overvåket trådløst alarmkontrollsystem. Innhold D-302925 1

PowerMaxExpress. Installatørveiledning. Fullt overvåket trådløst alarmkontrollsystem. Innhold D-302925 1 PowerMaxExpress Fullt overvåket trådløst alarmkontrollsystem Installatørveiledning Innhold 1. INTRODUKSJON... 3 2. SPESIFIKASJONER... 3 2.1 Generelle data... 3 2.2 RF-seksjon... 3 2.3 Elektriske Data...

Detaljer

Din bruksanvisning VISONIC POWERMAX PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/2831960

Din bruksanvisning VISONIC POWERMAX PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/2831960 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for VISONIC POWERMAX PRO. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på VISONIC POWERMAX PRO i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

PowerMax / PowerMax Pluss

PowerMax / PowerMax Pluss PowerMax / PowerMax Pluss PowerMax PowerMax er det første systemet som kombinerer innbrudd, brann og trygghetsalarm i ett og samme system. Visonic Ltd., som produsere systemet, har mer 30 års erfaring

Detaljer

Brukermanual. Tastatur.

Brukermanual. Tastatur. Brukermanual ICAS Daglig bruk av sentralen Brannalarmen er aktiv til enhver tid og behøver ikke programmeres for gi alarm ved røykutvikling eller branntilløp. Innbruddsalarmen slås på ved å taste master-koden,

Detaljer

Brukermanual. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. www.noby.no side 1 Innledning Vi i Noby AS

Detaljer

POWERMAX PRO. Installatørveiledning. Fullt overvåket trådløst alarmkontrollsystem INNHOLDSLISTE D-300815 1

POWERMAX PRO. Installatørveiledning. Fullt overvåket trådløst alarmkontrollsystem INNHOLDSLISTE D-300815 1 POWERMAX PRO Fullt overvåket trådløst alarmkontrollsystem Installatørveiledning INNHOLDSLISTE 1. INTRODUKSJON... 3 2. SPESIFIKASJONER... 3 2.1 Generelle data...3 2.2 RF-seksjon...4 2.3 Tekniske data...4

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

ESCAPE KNAPP NESTE KNAPP HØYTTALER SPILL IN BESKJED VOLUM OPP SPILL AV BESKJED VOLUM NED DØRKLOKKE PA/AV

ESCAPE KNAPP NESTE KNAPP HØYTTALER SPILL IN BESKJED VOLUM OPP SPILL AV BESKJED VOLUM NED DØRKLOKKE PA/AV MKP-150 2-Veis Trådløst Tastatur 1. INTRODUKSJON MERK: RELEVANT FOR POWERMAX+ VERSJON B OG OVER Enheten fungerer ved at den bruker to-veis kryptert kodet overføring mellom sentralapparat og tastatur, samt

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX +

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX + BRUKSANVISNING Trådløs boligalarm Type POWERMAX + Ta kontakt med hvis du er usikker på bruken av alarmsystemet. 815 00 060 E-post: post@sectoralarm.no Sector Alarm AS Du har nå fått et nytt alarmsystem

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Brukermanual. Manual nr.: MBOASIS0810. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. Manual nr.: MBOASIS0810. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Brukermanual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MBOASIS0810 www.noby.no side

Detaljer

MELDING TIL INSTALLATØR

MELDING TIL INSTALLATØR POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installasjonsveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 2. SPESIFIKASJONER...2 2. 1 Generelle Data...2 2. 2 RF Seksjon...2 2. 3 Tekniske Data...2 2. 4 Kommunikasjon...3

Detaljer

MELDING TIL INSTALLATØR

MELDING TIL INSTALLATØR POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installasjonsveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON... 2 2. SPESIFIKASJONER... 2 2. 1 Generelle Data...2 2. 2 RF Seksjon...2 2. 3 Tekniske Data...2 2. 4 Kommunikasjon...3

Detaljer

POWERMAX+ Brukerveiledning. Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon INNHOLD DY5467U 1

POWERMAX+ Brukerveiledning. Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon INNHOLD DY5467U 1 POWERMAX+ Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Brukerveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...4 1.1 Oversikt...4 1.2 Systemfunksjoner...5 1.3 Definisjoner...5 1.4 Symboler brukt i denne manualen...5 1.5 Taster

Detaljer

Installatørmanual. Trådløs GSM/GPRS alarm. Holars 2080

Installatørmanual. Trådløs GSM/GPRS alarm. Holars 2080 Installatørmanual Trådløs GSM/GPRS alarm Holars 2080 Innhold: Holars 2080 Fel! Bokmärket är inte definierat. Sett inn SIM kort 2 Strøm adapteret 2 Tilkobling av kablede enheter 2 Fire nivåer med passord

Detaljer

Hurtigmanual for programmering av CA-10

Hurtigmanual for programmering av CA-10 Hurtigmanual for programmering av CA-10 www.noby.no side 1 Generell informasjon: Denne manualen tar for seg basis programmering for en enkel installasjon av CA-10. Hovedvekt av informasjon vil bli lagt

Detaljer

IT 400N. 4+3 soner sentral med kabel, for Innbrudd, brann og overfall. IT-400-N Sentral Art.nr: 04.660 Holars AS Korr 18.02.

IT 400N. 4+3 soner sentral med kabel, for Innbrudd, brann og overfall. IT-400-N Sentral Art.nr: 04.660 Holars AS Korr 18.02. IT 400N 4+3 soner sentral med kabel, for Innbrudd, brann og overfall. IT-400-N Sentral Art.nr: 04.660 Holars AS Korr 18.02.09 Side 1 Innehold Side 1.0. Beskrivelse.. 3 2.0. Installasjon.. 4 3.0. Terminal

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer

Brukermanual for trådløs kontrollenhet

Brukermanual for trådløs kontrollenhet Brukermanual for trådløs kontrollenhet For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Trådløs kontrollenhet batteridrift MODELL: PXB-RMwDC/2 El nummer 6230205 Viktig: PXB-RMwDC/2 er kun beregnet

Detaljer

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Trådløsoverføring av ALARM Mottaker kan monteres 50 m fra sender. 1 reléutgang for styring Kan forhåndsprogrammeres Enkel montering.

Detaljer

Brukerhåndbok for betjeningspanel til: CS275. Versjon 1.0

Brukerhåndbok for betjeningspanel til: CS275. Versjon 1.0 Brukerhåndbok for betjeningspanel til: CS275 Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse LCD-panel... 2 Tilkoble og frakoble med et ettområdepanel... 4 Frakoble systemet etter en alarm... 5 Tilbakestille branndetektorer...

Detaljer

Betjeningsenhet Versjon: 1.25 Utskriftsdato: 2014-09-04. Brukermanual TM40/TM50 Betjeningsenheten

Betjeningsenhet Versjon: 1.25 Utskriftsdato: 2014-09-04. Brukermanual TM40/TM50 Betjeningsenheten Betjeningsenhet Versjon: 1.25 Utskriftsdato: 2014-09-04 Brukermanual TM40/TM50 Betjeningsenheten Innehåll 1. TM50/TM40 Brukergrensesnitt... 1 1.1 Layout... 1 2. Bruke TM50/TM40... 2 2.1. Tilkoble och Frakoble

Detaljer

FUNKSJON PROSEDYRE SIDE System aktivering. [brukerkode] + [ARM] 6 (Når du forlater huset) System aktivering

FUNKSJON PROSEDYRE SIDE System aktivering. [brukerkode] + [ARM] 6 (Når du forlater huset) System aktivering Brukerveiledning Denne manualen inneholder all informasjon du behøver for å bruke Orbit 6 sikkerhetssystem. Første side gir et overblikk over funksjonene. For nærmere forklaring kan du slå opp på angitt

Detaljer

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MCA10V201 www.noby.no side 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING ICAS. Hestia 915 Ver.4.4

BRUKER- VEILEDNING ICAS. Hestia 915 Ver.4.4 BRUKER- VEILEDNING Hestia 915 Ver.4.4 Hestia er navnet på en Gresk gudinne som symboliserer fred og velvære. Hestia er også navnet på dette systemet som vi mener vil bringe deg fred og velvære. H-915 rev.4.4

Detaljer

Din bruksanvisning VISONIC POWERMAXCOMPLETE http://no.yourpdfguides.com/dref/2831966

Din bruksanvisning VISONIC POWERMAXCOMPLETE http://no.yourpdfguides.com/dref/2831966 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for VISONIC POWERMAXCOMPLETE. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på VISONIC POWERMAXCOMPLETE i bruksanvisningen

Detaljer

ESCAPE KNAPP NESTE KNAPP HØYTTALER SPILL IN BESKJED VOLUM OPP SPILL AV BESKJED VOLUM NED DØRKLOKKE PA/AV

ESCAPE KNAPP NESTE KNAPP HØYTTALER SPILL IN BESKJED VOLUM OPP SPILL AV BESKJED VOLUM NED DØRKLOKKE PA/AV MKP-150, MKP-151 2-Veis Trådløst Tastatur Brukerveiledning 1. INTRODUKSJON MERK: RELEVANT FOR POWERMAX+ VERSJON B OG OVER Enheten fungerer ved at den bruker to-veis kryptert kodet overføring mellom sentralapparat

Detaljer

Innhold. Del 5 Brukerinnstillinger. Del 1 Innledning. Del 2 Av- og påslag av systemet. Del 3 Alarm og feilindikering. Del 6 Test og vedlikehold

Innhold. Del 5 Brukerinnstillinger. Del 1 Innledning. Del 2 Av- og påslag av systemet. Del 3 Alarm og feilindikering. Del 6 Test og vedlikehold SECTOR_INNERS_NYE copy.qxd 24-11-08 15:14 Page 1 Innhold Del 1 Innledning 1.1. Generelt S. 03-04 1.2. Aksjonsplan S.05 Del 2 Av- og påslag av systemet 2.1 Før du slår på alarmen S. 06 2.2 Slå på hele alarmen

Detaljer

Brukermanual for trådløst strobelys

Brukermanual for trådløst strobelys Brukermanual for trådløst strobelys For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Trådløst strobelys og sirene batteridrift MODELL: PXB-LwDC/1 El nummer 6230206 Trådløst strobelys og sirene PXB-LwDC/1

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK ELO-LINK GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 0 R A NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE. GENERELT..... Spesifikasjoner:..... SMS-meldinger..... Strømforsyning..... Innganger....5. Utganger....5.. Utgang - 6....6.

Detaljer

HURTIG-GUIDE PÅ TIL/FRA - KOPLING. Tvang Tilkopling HJEMME (system ikke klart).. + [Kode]* + (stopp varslingssignal)

HURTIG-GUIDE PÅ TIL/FRA - KOPLING. Tvang Tilkopling HJEMME (system ikke klart).. + [Kode]* + (stopp varslingssignal) POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Brukerveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...4 1. 1 Oversikt...4 1. 2 Systemfunksjoner...5 1. 3 Definisjoner...5 1. 4 Symboler brukt i denne manualen...5 1.

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

JA-82K OASiS Enkel oppstart

JA-82K OASiS Enkel oppstart JA-82K OASiS Enkel oppstart Installering av dette systemet skal bare gjøres av autorisert montør. Produsent / importør kan ikke gjøres ansvarlig for noen skade eller konsekvens relatert til feilaktig montering

Detaljer

Rev.260908phh. Mye mer enn en trådløs alarm

Rev.260908phh. Mye mer enn en trådløs alarm Rev.260908phh Mye mer enn en trådløs alarm Blinking: Alarm Fast lys: Feilmelding Seksjon A er aktivert Seksjon B er aktivert Seksjon C er aktivert Strømtilførsel; Fast lys: OK Blinkende: Kun backup-bat.

Detaljer

PowerMax Pro Brukerveiledning - Innhold

PowerMax Pro Brukerveiledning - Innhold PowerMax Pro Brukerveiledning - Innhold Hurtigguide til grunnleggende alarmkontrollfunksjoner...2 Kontaktliste-skjema...2 Lysende indikatorsignaler...2 Sirenesignaler...3 NYTTIGE TIPS FOR POWERMAX PRO-

Detaljer

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral PROGRAMMERINGSMANUAL CAN/PLIP med 4627 sentral 7.1 - PROGRAMMERE FUNKSJONER, COBRA FJERNKONTROLLER OG DRIVER CARDS NB! (Kun for PLIP applikasjoner og like etter tilkobling til strømforsyning eller når

Detaljer

Manual HomeAcces dørtelefonsystem

Manual HomeAcces dørtelefonsystem Manual HomeAcces dørtelefonsystem Gratulerer med valget av HomeAccess dørtelefon HomeAccess gir deg mange muligheter, og kan tilpasses dine behov. For å utnytte systemet maksimalt, vennligst les manualen

Detaljer

PowerMax Pro Brukerveiledning - Innhold

PowerMax Pro Brukerveiledning - Innhold PowerMax Pro Brukerveiledning - Innhold Hurtigguide til grunnleggende alarmkontrollfunksjoner...2 Kontaktliste-skjema...2 Lysende indikatorsignaler...2 Sirenesignaler...3 NYTTIGE TIPS FOR POWERMAX PRO-

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer...

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer... Innholdsfortegnelse Sector Alarm AS...4 Ordliste... 5-6 Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10 Hva gjør jeg ved utløste alarmer...10 Problemer med tilkobling av alarmsystemet...11 Feil ved alarmsystemet...11

Detaljer

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING 1. Montering generelt En typisk oppkobling av VOICE -TEL er vist i figuren under: ES 601 24V-utgang (X10) + - Brann C NO Feil / Innbrudd

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM

Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM Program: TR4E!!00 V:01.02.04c Overvåkning og varsling. Varsling av tekniske alarmer og hendelser. Nivå, lekkasje, motorvern. Inngang kan styre valgfri utgang. Kan monteres

Detaljer

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Brukerveiledning Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Varenr.: 300 100 Innholdsfortegnelse Tekniske data på Falck 6604 Vaktfalk Telealarm... 3 Introduksjon... 3 Oversikt over tilkoblinger... 4 Oppstart og programmering...

Detaljer

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Tlf 47671669/91578236) for registrering av Serie nr. og enhet (står på undersiden av enheten). Fyll

Detaljer

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN www.bilradiospes.no OM DIN NYE ALARM Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA Security Alarm sikret et kvalitetsprodukt med lang levetid. Kvalitetskontroll

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement

Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement Gratulerer med anskaffelsen av Sikom GSM Alarm Controller III - din nye strømstyringsenhet. Sentralen er en kraftig GSM-basert enhet

Detaljer

Alarmen er slått av. Easy Series-alarmsystem Sikkerhet på en enkel måte nå med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk

Alarmen er slått av. Easy Series-alarmsystem Sikkerhet på en enkel måte nå med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk Alarmen er slått av Easy Series-alarmsystem Sikkerhet på en enkel måte nå med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk Sikkerhet kommer først Du vil selvfølgelig beskytte boligen og bedriften din på

Detaljer

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0 Vera-W15 WiFi Termostat Kontakt Bruksanvisning Manual version 1.0 INNHOLD 1.1 Pakkens innhold... 2 1.2 Stikkontakt instruksjon... 3 1.3 Lys indikator... 4 1.4 Varsel lyd... 5 2.1 Installering av app...

Detaljer

Alarmen er slått av. Alarmsystemet Easy Series Sikkerhet på en enkel måte med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk

Alarmen er slått av. Alarmsystemet Easy Series Sikkerhet på en enkel måte med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk Alarmen er slått av Alarmsystemet Easy Series Sikkerhet på en enkel måte med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk 2 Sikkerheten kommer først Du vil selvsagt tilby best mulig sikkerhet for hjemmet

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

Mye mer enn en trådløs alarm

Mye mer enn en trådløs alarm Mye mer enn en trådløs alarm Blinking: Alarm Fast lys: Feilmelding Seksjon A er aktivert Seksjon B er aktivert Seksjon C er aktivert Strømtilførsel; Fast lys: OK Blinkende: Kun backup-bat. Status eller

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning IRIS Mottaker med display, lys, lyd og tale B-DISe

FlexiBlink Bruksanvisning IRIS Mottaker med display, lys, lyd og tale B-DISe Bruksanvisning IRIS Mottaker med display, lys, lyd og tale B-DISe 2012-03-15 Dok.nr.: 0304B Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Rekkevidde... 3 Iris-pakken inneholder... 4 Brukerveiledning...

Detaljer

mkontrollpanel Brukerveiledning PowerMaxExpress Fullt Overvåket Trådløst Alarmkontrollpanel

mkontrollpanel Brukerveiledning PowerMaxExpress Fullt Overvåket Trådløst Alarmkontrollpanel llt Overvåket t Trådløst mkontrollpanel llt Overvåket t Trådløst mkontrollpanel llt Overvåket t Trådløst mkontrollpanel llt Overvåket t Trådløst mkontrollpanel llt Overvåket Brukerveiledning PowerMaxExpress

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden med fjernkontroll, (* 9999 # ved levering). Lampe lyser fast rødt i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

GSM alarm system. Bruker manual. For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk.

GSM alarm system. Bruker manual. For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk. GSM alarm system R R Bruker manual VIKTIG For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk. Dette produktet er produsert og godkjent i henhold

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR

BRUKERVEILEDNING FOR BRUKERVEILEDNING FOR TERMISK VARMEVARSLER Kommersiell referanse: 3103-002 Utviklet av CAVIUS Denne termiske varmevarsleren er tiltenkt områder der røykvarslere ikke er egnet pga. høy risiko for feilalarmer,

Detaljer

Gjelder for produkter med serienummer f.o.m Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.:

Gjelder for produkter med serienummer f.o.m Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: Gjelder for produkter med serienummer f.o.m 1601-00001 Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 6251630 Enkel trygghet 1 BRUKERINFORMASJON VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt

Detaljer

PSTN interface. Mod. 1083/67

PSTN interface. Mod. 1083/67 PSTN interface Mod. 1083/67 Telefon interface Ref. 1083-1067 gjør det mulig å koble telefoner eller en hussentral til et 2VOICE system. Med denne enheten kan alle 2 Voice systemets typiske operasjoner

Detaljer

PowerMaxComplete. Installatørveileder. Trådløst alarmsystem med komplett overvåkning INNHOLDSFORTEGNELSE

PowerMaxComplete. Installatørveileder. Trådløst alarmsystem med komplett overvåkning INNHOLDSFORTEGNELSE PowerMaxComplete Trådløst alarmsystem med komplett overvåkning Installatørveileder INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 2. SPESIFIKASJONER... 3 2.1 GENERELLE DATA... 3 2.2 RF-DEL... 4 2.3 ELEKTRISKE

Detaljer

Brukerveiledning for PowerMaxExpress

Brukerveiledning for PowerMaxExpress Brukerveiledning for PowerMaxExpress nnhold Hurtigguide til grunnleggende alarmkontrollfunksjoner... 2 Kontaktliste-skjema... 2 Lysende indikatorsignaler... 2 Sirenesignaler:... 3 Nyttige tips For PowerMaxExpress-brukere...

Detaljer

PC1580. Brukermanual og kontrolljournal RK1580 PC5506. Denne manual brukes til betjeningspaneler med lysdioder. Versjon 1.

PC1580. Brukermanual og kontrolljournal RK1580 PC5506. Denne manual brukes til betjeningspaneler med lysdioder. Versjon 1. Brukermanual og kontrolljournal SENTRALAPPARAT PC158O Versjon 1.O1 - JD9806 Denne manual brukes til betjeningspaneler med lysdioder PC1580 RK1580 og PC5506 Versjon 1.00 - JD9806 Innholdsfortegnelse Seksjonsfortegnelse...

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 1 2 3 4 MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 5 Programmering og menyer for GM800 og GM1000 1. Før programmeringen starter må porten åpnes

Detaljer

FS250 Sentral Apparat LCD Forenklet Bruker Manual

FS250 Sentral Apparat LCD Forenklet Bruker Manual FS250 Sentral Apparat LCD Forenklet Bruker Manual 98/482/ EC Declaration (Applies to products that have CE mark attached) This equipment has been approved in accordance with Council Decision 98/482/EC

Detaljer

CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108

CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108 Brannalarmsentraler CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108 Brukermanual Firmware versjon 1.00 csp-x_o_en 05/13 Noby AS Cecilie Thoresensvei 5 1101 Oslo tlf. 23 03 13 90 support@noby.no www.noby.no SATEL sp. z

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

FG - GODKJENT BRANNSENTRAL FOR NÆRING. For mindre næringsbygg, kommunale bygg, hybel og flerbolighus

FG - GODKJENT BRANNSENTRAL FOR NÆRING. For mindre næringsbygg, kommunale bygg, hybel og flerbolighus FG - GODKJENT BRANNSENTRAL FOR NÆRING For mindre næringsbygg, kommunale bygg, hybel og flerbolighus Ferdig programmert for standard oppsett EN 54/FG godkjent sentral 4, 8 eller 12 soner, 24 VDC Kan kobles

Detaljer

Duo HOME. Monteringsanvisning

Duo HOME. Monteringsanvisning Monteringsanvisning INNHOLD Teknisk data Side 2 Montering Side 3-5 Programmering Side 6-11 Administrering Side 12-13 Daglig bruk Side 14-16 TEKNISK DATA TEKNISK SPESIFIKASJON Lesing: Lese/skrive MIFARE/NFC

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP Waterguard NRL-SmartStopp PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART STOP D Trådløs dørbrytter (Smart Switch) INNGANG BAD/WC Trådløs sensor S Smart Socket 230 V

Detaljer

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G)

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G) INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G) GENERELT Denne sentralen (ref.: 03-0101-NO (ENO-CEN12G)) tillater styring av alle Intratoneprodukter, som Audio- og Visio-paneler, nærhetssensorer,

Detaljer

Brukerveiledning. EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 323234. Rev C NO

Brukerveiledning. EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 323234. Rev C NO Brukerveiledning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 323234 Rev C NO Innhold 1. Introduksjon:... 2 2. Pakkens innhold:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Montering av GSM-modul... 4 5. Oppstart... 4 6. Koding av GSM-modulen...

Detaljer

PageCom. M-840L smykkesender

PageCom. M-840L smykkesender M-840L smykkesender M-840L Trådløs UHF Smykkesender er laget for å sende forhåndsprogrammerte tekstmeldinger til en eller flere bestemte personsøkere. Smykkesenderen kan henges rundt halsen eller festes

Detaljer

Brukermanual boligalarm FS 150

Brukermanual boligalarm FS 150 Brukermanual boligalarm FS 150 ffj (QNHOEUXNDYV\VWHPHW Slå anlegget på: Tast koden. Lampen forlat nå lyser sammen med alle sonene som bli tilkoplet. Betjeningspanelet piper til utgangstiden er ferdig.

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Vekkerklokke DS-1/RF, digital

Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF, digital Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF med mottaker HMS art. nr.: 148483 Best. nr.: 1104816 INNHOLD Vekkerklokke DS-1/RF, digital...

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC Waterguard SmartBasic PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART BASIC S Sentralenhet INNGANG BAD/WC Trådløs sensor D Dørbryter 230 V Jordet M Magnetventil BA D

Detaljer

Installasjon Siden modulen både har bustilkopling og IP-tilkopling er det viktig å tenke gjennom hvordan man bruker den.

Installasjon Siden modulen både har bustilkopling og IP-tilkopling er det viktig å tenke gjennom hvordan man bruker den. SMS-modul Dokument Konsept Kategori Modell Programmeringsmanual HDL-BUS Pro Grensesnitt SB-DLP-SMS/IP Innledning SMS-modulen finnes i to utgaver, en som kun sender og mottar SMS og en som i tillegg kan

Detaljer

JA-100 hurtigmanual Versjon Oppstart

JA-100 hurtigmanual Versjon Oppstart Oppstart 1) Koble til alle kablede bus-enheter, og eventuelle radiomoduler JA-110R (maks 3 stk pr. sentral) dersom trådløse enheter skal benyttes på anlegget. 4 ledere til hvert punkt. Farge mot farge.

Detaljer

SINTEL 8VD 8-kanal Analog alarmsender TALEMELDING

SINTEL 8VD 8-kanal Analog alarmsender TALEMELDING SINTEL 8VD 8-kanal Analog alarmsender TALEMELDING SINTEL 8VD Art. nr. 07.134 Holars AS Dato 10.10.2006 Side 1 (17) Koplingsskjema Terminal R(Total reset) Terminal 1 Terminal 2 Terminal 3- til 10 Terminal

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer