HURTIG-GUIDE PÅ TIL/FRA - KOPLING. Tvang Tilkopling HJEMME (system ikke klart).. + [Kode]* + (stopp varslingssignal)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HURTIG-GUIDE PÅ TIL/FRA - KOPLING. Tvang Tilkopling HJEMME (system ikke klart).. + [Kode]* + (stopp varslingssignal)"

Transkript

1 POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Brukerveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON Oversikt Systemfunksjoner Definisjoner Symboler brukt i denne manualen Taster på sentralapparatet Multi-funksjons fjernkontroll Hvorfor er tale modulens meldinger ikke omtalt? SIKRING AV OVERVÅKET OMRÅDE Sikkerhets-relaterte taster Forberedelse til tilkopling Tilkopling BORTE Tilkopling HJEMME Skifte status fra HJEMME til BORTE Skifte status fra BORTE til HJEMME Tilkopling MOMENTANT Tvang Tilkopling Tilkopling i Barnevakt Modus Aktivere en Panikk-alarm Frakople og stoppe alarmer Sirene-virkemåte TALE- OG LYDKONTROLL Knapper til betjening av tale og lyd Justering av volum Tale PÅ/AV Spille inn en beskjed Spille av en beskjed Dørklokke PÅ/AV KONTROLL AV X-10 (EL) APPARATER Styringsmuligheter og taster Skru på elektrisk enhet manuelt Skru av elektrisk enhet manuelt Automatisk styring av PÅ/AV LESE ALARM / FEIL MINNE Se gjennom alarm / sabotasje minne Se gjennom feilinformasjon Se gjennom eksisterende minne- og feil-informasjon Utbedring av feil SPESIALFUNKSJONER Overvåke aktivitet hos personer hjemme Nødalarm oppringning etter hjelp Fjernkontroll via telefon To-veis talekommunikasjon Motta alarm på telefonen Motta alarm melding på personsøker Utføre en gangtest BRUKER PROGRAMMERING Hva er instillingene du trenger Tilgang til bruker programmering Utkople soner Se liste over utkoplede soner Tilbakestill siste utkoplings liste Programmere Følg-meg telefonnummer Programmere brukerkoder Programmere tale alternativer Programmere klokken Programmere datoen LESE HENDELSESLOGGEN Hendelseslogg beskrivelse Lese-prosedyre VEDLIKEHOLD Skifte ut backup-batteriet Skifte ut batterier i trådløse enheter Periodisk testing Vask av sentralapparatet BEGRENSNINGER TILLEGG A. DEFINISJONER HURTIG-GUIDE PÅ TIL/FRA - KOPLING Tilkopling BORTE... + [Kode]* Tilkopling BORTE-MOMENTAN... + [Kode]* + Tilkopling HJEMME... + [Kode]* Tilkopling HJEMME-MOMENTAN... + [Kode]* + Tilkopling BORTE-BARNEVAKT... + [Kode]* + Tvang Tilkopling BORTE (system ikke klart)... + [Kode]* + (stopp varslingssignal) Tvang Tilkopling HJEMME (system ikke klart).. + [Kode]* + (stopp varslingssignal) Frakopling og stopp av alarmer... + [Kode] * Den fabrikkprogrammerte hovedbrukerkoden er Koden trengs ikke om hurtig tilkopling tillates av installatør. DY5450U 1

2 Kjære kunde, Takk for at du valgte PowerMax et svært avansert trådløst alarm-, trygghet og energistyrings-system produsert av den Israelske produsenten Visonic Ltd. Vennligst skriv ned telefonnummer og opplysninger til din installatør under for å lett kunne få assistanse dersom det blir nødvendig. Husk og oppbevare dette papiret som et verdipapir da det inneholder konfidensiell informasjon. Firma: Telefonnummer: Kontaktperson: Sørg også for at du har navn og telefonnummer til den alarmstasjonen du ønsker å knytte deg til. Dersom du ringer alarmstasjonen for å få svar på spørsmål, sørg for å ha ditt PASSORD klart, som brukes til å identifisere deg og ditt alarmsystem. Motta denne informasjonen fra din installatør/leverandør og noter ned under. Alarmstasjon: Telefonnummer: Mitt passord : Dersom systemet ditt er programmert til å kontakte private telefonnummer, noter ned de tre telefonnummerene som er programmert inn, spør eventuelt installatør: Telefonnummer. 1: Telefonnummer. 2: Telefonnummer. 3: Telefonnummer. 4: Følg-meg (se punkt 7.6) BETYDNING AV LYDSIGNALER Lyd Sekvens Betydning (-) En gang En knapp på sentralapparatet har blitt trykket inn (- -) En gang Systemet går tilbake til forrige status (- - -) En gang i minuttet Et problem har blitt oppdaget (- - - ) En gang Kommando/ handling utført med AKSEPT ( ) En gang Feil kommando feil kode avslag på utførelse Sakte pip først ( ) og En gang, i løpet av en hurtigere frekvens de siste 10 tidsforsinkelse definert sekundene( ). av installatør ( ) Kontinuerlig tone ved tilkopling (varer til de siste 10 sekundene av utgangsforsinkelsen) Varsel om utgangsforsinkelse ved tilkopling av systemet / Varsel om inngangstid via forsinket sone ved ankomst. Tvungen tilkopling finner sted mens systemet ikke er klart (tonen stopper ved å trykke på tilkoplingsknappen en gang til). (ding-dong) En gang En dørklokke-sone blir aktivert (mens systemet er frakoplet). LED INDIKATORSIGNALER LED Sekvens Betydning TILKOPLING Lyser kontinuerlig Blinker Lyser ikke Systemet er tilkoplet (Borte status) Systemet er tilkoplet (Hjemme status) Systemet er ikke tilkoplet FEIL Lyser kontinuerlig Lyser ikke Feilstatus har blitt registrert Ingen feil alt fungerer som det skal. DØRKLOKKE Lyser kontinuerlig Lyser ikke Dørklokke funksjonen aktiv sonene vil gi lyd når de blir aktivert Dørklokke-funksjonen er inaktiv - sonene vil ikke gi lyd når de blir aktivert POWER Lyser kontinuerlig Lyser ikke AC strømforsyning er tilkoplet sentralapparatet Systemet drives av batteri-reserven 2 DY5450U

3 SIRENESIGNALER Alarm Type Grafisk presentasjon av signalet Beskrivelse av signalet Innbrudd / 24 timer/ Panikk PÅ kontinuerlig Brann... PÅ - PÅ - PÅ - pause - PÅ - PÅ - PÅ - pause... Test (både ekstern og intern sirene) PÅ i to sekunder (en gang) NYTTIGE TIPS FOR POWERMAX BRUKERE Stoppe en alarm: Når alarmen høres trykk inn FRAKOPLE ( ) knappen på fjernkontrollen din eller trykk på på sentralapparatet og tast deretter inn din brukerkode ( som standard). Stoppe feilsignal: Når feil oppstår i systemet vil FEIL-indikatoren på sentralapparatet lyse og en sekvens på tre pip vil høres en gang i minuttet. Dersom du ikke ønsker å eliminere problemet umiddelbart, kan du trykke FRAKOPLE ( )-knappen på din fjernkontroll sender, eller trykk på sentralapparatet og tast inn din adgangskode ( som standard). Dette vil skru av varslingen i 4 timer før varslingen blir tatt opp igjen. Vær forøvrig oppmerksom på at varslingen ikke vil høres om natten. Perimeter / Skallsikring og interiør soner kontra 24-timers soner: De fleste detektorene i systemet er knyttet til perimeter-sone og interiør soner. Disse sonene aktiverer alarm mens systemet er tilkoplet og aktiverer ikke alarm mens systemet er frakoplet. Andre sensorer er linket til 24-timers soner som aktiverer alarm uavhengig av om systemet er tilkoplet eller ikke. Tilkopling mens perimeter/skall soner ikke er lukket (dører og/eller vinduer er åpne): Displayet vil vise IKKE dersom en overvåket dør eller vindu er åpen. Du kan finne ut hvilken sone som ikke er klar ved å klikke <VIS/OK>-knappen. Du kan eliminere problemet ved å lukke døren/vinduet. Dersom du velger å ikke gjøre dette, sjekk med din installatør om han har tillatt automatisk utkopling av soner som ikke er sikret ved avslutning av utgangsforsinkelsen (en stemmebeskjed vil melde fra om at Tvang Tilkopling er igang). Utkoplede soner vil ikke bli aktivert gjennom hele tilkoplingstiden. Dersom du derimot ønsker å kople ut en sone med vilje, la døren eller vinduet stå åpent og tilkople systemet (en stemmebeskjed vil melde fra om at Tvang Tilkopling er igang). Få tilgang til 24-timers soner: Dersom du ønsker tilgang til en sensor definert som en 24-timers sone uten å utløse alarm: Klikk <NESTE> - displayet vil vise: NORMAL MODUS Klikk <NESTE> igjen - displayet vil vise: BRUKER PROG. Klikk <VIS/OK> - displayet vil vise: SLÅ KODE. Tast inn din personlige 4-siffrede <BRUKER KODE> - Du vil så høre AKSEPT-melodien (- - - ). Du har 4 minutter på deg der 24-timers sensorer kan åpnes. Når de fire minuttene er oppbrukt vil systemet automatisk gå tilbake til normal modus. Avbryte feilalarmer: Ved alarm vil den interne sirenen først aktiveres for en begrenset periode (definert av installatør). Den eksterne sirenen vil så starte og hendelsen rapporteres til alarmstasjonen. Dersom du utløser alarm ved en feiltakelse kan du ganske enkelt frakople systemet før den eksterne sirenen starter hendelsen vil da ikke bli rapportert. Dersom du utløser alarm ved et uhell og den eksterne sirenen allerede har startet, kan du fremdeles frakople systemet innen et gitt tidsrom definert av installatøren (1 til 15 minutter, som ønsket). Dersom du klarer å frakople i tide vil en ANNULLER ALARM-melding automatisk bli sendt til alarmstasjonen. Du skal allikevel alltid kontakte alarmstasjonen slik at ikke vekteren rykker ut og det koster deg penger. Utgangsforsinkelsen utgår før du har forlatt overvåket område: Dersom du forlater overvåket område etter at utgangsforsinkelsen har gått ut, (lydsignalet stopper), vil systemet tolke dette som at du akkurat har kommet hjem, og inngangstiden vil starte. For å forhindre alarm må du frakople systemet før inngangstiden utgår. Uautorisert adgang fant sted mens du ikke var tilstede: Dersom du hører alarmsirene når du er på vei inn igjen, og lys som ellers skulle vært av er på, kan en inntrenger fremdeles være tilstede eller en annen hendelse kan ha funnet sted. Konfronter aldri inntrengeren hold deg utendørs og forsøk å få tak i hjelp. DY5450U 3

4 1.. INTRODUKSJON 1.1 Oversikt PowerMax er et trådløst alarmsystem som gir deteksjon mot innbrudd, brann og sabotasje. I tillegg kan det brukes til å styre lys og elektriske apparater i huset ditt samt overvåke aktiviteten til eldre, syke eller uføre personer som oppholder seg i huset. Statusinformasjon gis i klartekst og ved tale, og i de fleste tilfeller hjelper en stemme fra systemet deg til å gjøre det rette. PowerMax er styrt fra sentralapparatets betjeningspanel (Figur 1), som er designet til å gi alarm fra forskjellige sensorer som er strategisk plassert i det overvåkede området (Figur 2). I frakoplet modus gir systemet deg klartekst og tale statusinformasjon, og gir en alarm dersom røyk detekteres eller en 24-timers sone aktiveres (en sone som er aktiv 24 timer i døgnet). I tilkoplet modus vil systemet initiere alarm ved deteksjon i en hvilken som helst av de tilkoplete sonene. Du trenger en 4-siffret sikkerhetskode for å styre systemet, og du kan autorisere syv andre personer til å bruke systemet ved å tildele de hver sin egen brukerkode. Dessuten kan du ha opptil 8 multi-funksjon fjernkontrollsendere som vil tillate brukere å styre til/frakopling m.m fra disse fjernkontrollene. Systemet identifiserer et stort antall forskjellige hendelser - alarmer, forsøk på sabotasje av sensorer og flere forskjellige typer av feil. Hendelser rapporteres automatisk via telefon både til alarmstasjon (digitalt) og til private telefonnummer med talemelding. Figur 1. Sentralapparat med alle lokk lukket VIKTIG! Alt du trenger å vite for å sikre din eiendom finner du i kapittel 2 i denne manualen. Dersom du ikke er familiær med noen av uttrykkene som er brukt her, se Tillegg A side 22 i denne brukerveiledningen. Figur 2. Systemkonfigurasjon 4 DY5450U

5 1.2 Systemfunksjoner Din PowerMax tilbyr en stor mengde unike funksjoner: 30 individuelt navngitte soner: Hver overvåkede sone blir identifisert både ved navn og nummer (be din installatør om å gi passende navn til dine soner). Flere forskjellige tilkoplingsmodus: Borte, Hjemme, Borte- MOMENTAN, Hjemme-MOMENTAN og BARNEVAKT. LCD display: Norsk klar-tekst, statusinformasjon og kommando vises på LCD-displayet med store og tydelige bokstaver. Sanntids-klokke: Klokkeslettet vises på høyre side av displayet. Forskjellige rapporteringsdestinasjoner: Hendelser rapporteres automatisk til alarmstasjon, private telefonnummer etter eget ønske, og i tillegg kan systemet rapportere til en personsøker. Selektiv rapportering: Din installatør kan programmere hvilken type hendelser som vil bli rapportert til hvilken destinasjon. Barnevakt modus: En automatisk Barnevakt -melding sendes til valgte telefonnummer dersom systemet frakoples av en barnevakt -bruker (f.eks. et yngre medlem av familien). Innspilte talemeldinger og instruksjoner: Statusavhengig, forhånds-innspilte talemeldinger kan høres via den innebygde høyttaleren (dersom tale er aktivert, se avsnitt 7.8). Meldingsutveksling: Før du forlater eiendommen kan du spille inn en kort talebeskjed til andre brukere av systemet, og andre brukere kan så igjen spille inn en beskjed til deg som du kan høre på når du kommer hjem. Tastatur og trådløs kontroll: Full kontroll fra tastaturet; hovedfunksjoner kan utføres ved å trykke på knapper på hånd-holdte nøkkelring miniatyrsendere. Tilgang fra telefon: Du kan få tilgang til PowerMax fra en telefon, og tilkople/frakople eller motta informasjon om systemstatus. Numeriske taster fungerer som funksjonstaster: I frakoplet modus brukes de numeriske tastene til å styre forskjellige systemfunksjoner. Et enkelt ikon/symbol ved hver tast viser funksjonen til de enkelte tastene. Styring av elektriske enheter/el: Lys og elektriske applikasjoner kan styres dersom en valgfri X-10 modul er installert og konfigurert. Det elektriske ledningsnettet i bygningen sender kontrollsignalene mellom mottakere. Din installatør vil konfigurere X-10 i henhold til dine ønsker og behov. PGM fjernkontroll: Adgangskontroll-mekanismer, innvendig lys og forskjellige andre enheter kan skrues av og på via en spesiell PGM (programmerbar) utgang. Din installatør vil konfigurere PGM i henhold til dine ønsker og behov. Datamottak: Du kan motta statusinformasjon, feilinformasjon, og se tilbake på hendelser i minnet, både ved klartekst og tale. Se etter eldre, fysisk handikappede og syke mennesker: Systemet kan programmers til å tilkjennegi aktivitet i det overvåkede området og om nødvendig sende ut en alarmmelding dersom f.eks personen under overvåkning holder seg stille for lenge. Nødoppringning: Miniatyrfjernkontroll for nøkkelring kan brukes til å opprette nødsamtaler for hjelp. Frakople under tvang: Dersom en bruker blir tvunget til å frakople systemet kan han taste inn en spesiell kode som frakopler systemet tilsynelatende som normalt, men sender samtidig en stille alarm til alarmstasjonen (se avsnitt 2.11F). System overvåking: Alle trådløse detektorer i overvåket området sender periodiske overvåkingsmeldinger. Dersom en slik melding ikke kommer inn innen et gitt tidsrom, vil PowerMax sende/gi en inaktivitetsmelding. Installatøren kan skru av denne funksjonen dersom ønsket. Batteri overvåkning: Du trenger ikke å bekymre deg over oppbrukte batterier. PowerMax viser en Lavt Batteri melding hver gang et batteri i en trådløs enhet blir vurdert til å være oppbrukt'. 1.3 Definisjoner Bedre forståelse av ditt system kan oppnås dersom du tar deg tid til å lese definisjonene i Tillegg A på slutten av denne veiledningen. Dersom dette ikke er ditt første alarmsystem er det bare å fortsette nedover. 1.4 Symboler brukt i denne manualen Symbol Betydning Trykk knapp: Trykk på knappen indikert av en finger eller tast inn sifferene som indikert.! Sikkerhetskode: som standard Feil: Trist melodi ( ). AKSEPT: AKSEPT-melodien ( ). Enkelt pip ( - ): Oppstår ved trykk på knapp Dobbelt pip(- -): Indikerer automatisk time-out. Trippel pip (- - -): En gang pr. minutt, indikerer at det er et problem. Buzzer alarm: Summer høres kontinuerlig.!#! Utgangs/Inngangstid varsel: Sakte piping først ( ) og hurtigere piping de siste 10 sekundene ( ). Blinkende markør. Indikator er PÅ: Den indikatoren som er nevnt i forbindelse med symbolet er tent. Indikator blinker: Den indikatoren som er nevnt i forbindelse med symbolet blinker. Indikator er slukket: Den indikatoren som er nevnt i forbindelse med symbolet er slukket. Talemelding annonseres over høyttaleren 1.5 Taster på sentralapparatet Når dekselet til tastaturet er lukket, som vist i Figur 1, er det bare følgende to taster som er synlige: Tast Oppgave Skifte fra ett punkt til et annet i en gitt meny. Se statusrapport eller velge det siste alternativ. Når tastaturdekselet er åpnet (se Figur 4 og 5), vil de spesielle funksjonstastene være synlige. Tastenes funksjon er forklart under i de respektive avsnitt i denne brukerveiledningen. 1.6 Multi-Funksjons fjernkontroll Systemet reagerer på signaler sendt fra 4-knapper-håndsenderen (MCT- 234) som du og andre brukere kan ha. De enkelte tasters funksjon er angitt i Fig. 3 til høyre. Din installatør kan programere AUXknappen ( ) til å utføre forskjellige oppgaver. Figur 3. MCT-234 DY5450U 5

6 A. Styring av garasjeport eller annen elektrisk enhet: Et trykk på AUX-knappen ( ) vil åpne/lukke en elektronisk kontrollert port eller en annen elektrisk enhet på eiendommen (valgfritt, spør din installatør) B. Tilkople systemet i MOMENTANT-modus (uten en inngangstid): Ved å trykke på AUX-knappen ( ) umiddelbart etter tilkopling, mens utgangsforsinkelsen er aktiv, vil føre til at systemet blir tilkoplet uten inngangs- tid. Dette betyr at dersom du går inn i et aktivert område via en hvilken som helst sone vil systemet gi alarm øyeblikkelig. Du og andre brukere av håndsenderne kan frakople systemet ved å trykke på FRAKOPLE ( )-knappen på senderen din før du går inn. C. Innhente statusopplysninger: Ved å trykke på AUXknappen ( ) på senderen din, vil talemodulen annonsere statusen til systemet via den innebygde høyttaleren. 1.7 Hvorfor er talemodulens meldinger ikke omtalt i denne brukerveiledningen? Talemodulen i PowerMax hjelper deg med å styre systemet sentralt eller fra en telefon. De forhåndsinnspilte meldingene responderer til dine kommandoer ved å gi beskjed om hva systemet er i ferd med å gjøre, eller ber deg om å utføre spesielle hadlinger. Det annonser også alarmer og feil, og identifiserer kilden til disse. De innspilte talemeldingene i systemet er klare og selvbeskrivende. Vi har av den grunn utelatt å forklare talemeldingene i denne brukerveiledningen og fokusert på klartekst display og pipesignaler. På denne måten klarer vi å holde veiledningen kort og konsis. Figur 4. Informasjons-Panel - Kontrollknapper og indikatorer Figur 5. Tastatur og tastaturets funksjoner hurtigreferanse 6 DY5450U

7 2. SIKRING AV OVERVÅKET OMRÅDE 2.1. Sikkerhetsrelaterte taster Knapp Funksjon Tilkopling når ingen er hjemme Tilkopling når noen er hjemme Annulering av inngangstid ved tilkopling ( BORTE-MOMENTAN eller HOME-MOMENTAN ) Frakople systemet og stoppe alarmer Teste systemet (se avsnitt 6.7). 2.2 Forberedelse til tilkopling Før tilkopling, sørg for at vises på displayet: TT:MM Dersom vises er alle sonene sikret og du kan tilkople systemet på den måten du ønsker. Dersom en sone er åpen (aktivert) vil displayet vise: IKKE TT:MM Dersom IKKE vises i displayet, klikk for å se nummer og navn på alle åpne soner en etter en. La oss anta at sone 2 (bakdør) og sone 13 (kjøkken) er åpne. For å undersøke, gjør som følger: IKKE TT:MM BAKDØR (Vekslende med) S2 ÅPEN Kjøkken (Vekslende med) S13 ÅPEN Ingen (se merk $ (etter 10 sekunder) $ under) IKKE TT:MM Merk: For å avslutte umiddelbart uansett hvor du er I en meny, trykk Det anbefales på det sterkeste at de åpne sonene blir korrigert slik at systemet vender tilbake til klar for tilkopling. Dersom du ikke vet hvordan dette gjøres, kontakt din installatør. VIKTIG! Alle tilkoplingsprosedyrene under er basert på at hurtig tilkopling er gjort tilgjengelig av installatør. Dersom hurtig tilkopling ikke er tilgjenglig vil PowerMax be deg om å taste inn din sikkerhetskode før tilkopling finner sted. 2.3 Tilkopling BORTE Dersom systemet er, fortsett som følger: TILKOPLE BORTE $ VENNLIGST GÅ NÅ Forlat området $ (Utgangsforsinkelse) $!#! BORTE TILKOPLE-lyset lyser konstant mens systemet er tilkoplet 2.4 Tilkopling HJEMME Dersom alle skall-sonene er, og hurtigtilkopling er tillatt, fortsett som vist: TILKOPLE HJEMME Flytt til interiørsone $ (Utgangsforsinkelse) $!#! TIL HJEMME TT:MM TILKOPLE-lyset blinker så lenge systemet er tilkoplet 2.5 Skifte status fra HJEMME til BORTE Ikke kople fra systemet det er bare å trykke. Responsen vil være den samme som i avsnitt 2.2. Forlat området før utgangsforsinkelsen går ut. 2.6 Skifte status fra BORTE til HJEMME Ikke kople fra systemet det er bare å trykke. Siden denne handlingen reduserer sikkerhetsnivået vil PowerMax spørre deg om å taste inn din sikkerhetskode for å sikre at du er en gyldig bruker. KODE SLÅ [!] TILKOPLE HJEMME Flytt til interiørsone $ (Utgangsforsinkelse) $!#! TIL HJEMME TT:MM TILKOPLE-lyset blinker i tilkoplet status Dersom en alarm har oppstått mens systemet var tilkoplet i BORTE-modus vil displayet respondere annerledes: KODE SLÅ [!] TIL HJEMME MINNE Flytt til interiørsone $ (Utgangsforsinkelse) $!#! TIL HJEMME TT:MM (Vekslende med) TIL HJEMME MINNE TILKOPLE-lyset blinker i tilkoplet status 2.7 Tilkopling Momentant Du kan tilkople BORTE eller HJEMME uten en inngangs-forsinkelse all deteksjon i en hvilken som helst sone vil trigge en alarm umiddelbart. Dersom du ønsker å tilkople i BORTE - MOMENTANT, fortsett som følger: TILKOPLE BORTE TILK. MOMENTANT (Vekslende med) VENNLIGST GÅ NÅ Forlat området $ (Utgangsforsinkelse) $!#! BORTE TILKOPLE-lyset lyser konstant mens systemet er tilkoplet DY5450U 7

8 Dersom du ønsker å tilkople systemet i HJEMME- MOMENTANT, gjør som følger: TILKOPLE HJEMME TILK. MOMENTANT (Vekslende med) TILKOPLE HJEMME Flytt til interiørsone $ (Utgangsforsinkelse) $!#! TIL HJEMME TT:MM (Vekslende med) TIL HJEMME MNT. TILKOPLE-lyset blinker mens systemet er tilkoplet 2.8 Tvang tilkopling Notat: Tvang tilkopling er ikke tillatt I SKAFOR/FG godkjente installasjon. Tvang tilkopling tillater deg å tilkople systemet selv om en eller flere soner er åpne, og IKKE -meldingen vises i displayet. Automatisk tvang tilkopling fungerer bare dersom installatøren gjorde denne funksjonen tilgjenglig under programmeringen av systemet. Åpne soner vil bli utkoplet de vil ikke bli tilkoplet sammen med resten av systemet. Området vil ikke ha maksimal beskyttelse. Merk: Når tvang tilkopling finner sted vil sentralapparatets høyttaler protestere ved å gi fra seg en kontinuerlig tone ved utgangsforsinkelsen, inntil det er igjen 10 sekunder av denne. Du kan skru av dette signalet ved å trykke på tilkoplingsknappen igjen. Tvungen tilkopling BORTE, gjør som følger: IKKE TT:MM TILKOPLE BORTE $ VENNLIGST GÅ N Å $ (Utgangsforsinkelse) $ (For å dempe SA) BORTE TILKOPLE-lyset lyser i tilkoplet status Tvungen tilkopling HJEMME, gjør som følger: IKKE TT:MM TILKOPLE HJEMME $ (Utgangsforsinkelse) $ (for å dempe SA) TIL HJEMME TT:MM Flytt til interiørsone TILKOPLE-lyset blinker mens systemet er tilkoplet 2.9 Tilkopling i Barnevakt-modus Denne funksjonen er nyttig for foreldre i jobb som ønsker å vite når barna f.eks kommer hjem fra skolen, og at de har frakoplet systemet. Tilkopling i barnevakt -modus betyr at en spesiell barnevakt melding blir sendt ut når systemet blir frakoplet av en barnevakt-bruker. Barnevakt-brukere er de som har brukerkode nummer 5 til 8, eller brukere av fjernkontroll nummer 5 til 8. Barnevaktmeldingen blir sett på som en melding og ikke en alarm, og blir derfor bare sendt ut til private telefonnummer som er definert som mål for meldinger. Barnevakt-tilkopling er bare tilgjenglig når systemet tilkoples i BORTE -modus. For å tilkople i barnevaktmodus, gjør som følger: TILKOPLE BORTE TILK. BARNEVAKT (innen 2 sekund) (Vekslende med) VENNLIGST GÅ NÅ Forlat området $ (Utgangsforsinkelse) $!#! BORTE TILKOPLE-lyset lyser konstant mens systemet er tilkoplet 2.10 Aktivere en panikkalarm Du kan generere en panikkalarm manuelt både mens systemet er tilkoplet og frakoplet. Gjør som beskrevet under: PANIKK ALARM Sirene (trykkes inn samtidig) Dersom systemet er frakoplet: TT:MM Merk: Dersom du bruker en fjernkontroll sender, trykk både på BORTE og HJEMME-knappene samtidig og hold de nede i 2 sekunder Frakoble og stoppe alarmen Frakobling av systemet avbryter sirenen før den stanser av seg selv. Dette vil skje når alarmen er utløst, uavhengig av om systemet er tilkoblet eller frakoblet. Etter frakoblingen kan displayet vise forskjellig informasjon, alt etter som hva som er status til systemet: A. Frakobling ingen hendelser: Etter en tilkoblingsperiode uten hendelser vil frakoblingen foregå som følger: SLÅ [!] KODE TT:MM $ TILKOPLE - lyset slukker B. Frakobling etter alarm når alle soner er klar: Dersom sonen som gav alarm er tilbake til normal status, vil frakoblingen foregå som følger: SLÅ KODE [!] TT:MM (Vekslende med) MINNE $ TILKOPLE lyset slukker For å avlese alarmminnet henvises det til avsnitt 5. MINNE meldingen vil slettes når systemet blir tilkoblet igjen. 8 DY5450U

9 C. Frakobling etter alarm når en sone fremdeles er aktivert: Dersom sonen som avga alarm fremdeles er aktivert vil frakoblingen bli som følger: KODE SLÅ [!] IKKE TT:MM (Vekslende med) IKKE MINNE TILKOPLE lyset slukker $ For å avlese alarmminnet henvises det til avsnitt 5. MINNE meldingen vil slettes når systemet blir tilkoblet igjen. Kontakt din installatør dersom du ikke vet hvordan du skal få en aktivert sone tilbake til normal status. D. Frakobling mens systemet er i en feilstatus: Dersom et problem er detektert i tilkoblet modus vil FEIL indikatoren på sentralapparatet lyse og frakoblingen vil bli som følger: KODE SLÅ [!] TT:MM TILKOPLE slukker og (Vekslende med) FEIL $ høres en gang i minuttet For å finne ut av hvilket problem som har oppstått henvises det til avsnitt 5. FEIL meldingen i displayet forsvinner, FEIL indikatoren slukkes og sentralapparatet vil slutte å gi fra seg problem-pip når problemet er lokalisert og utbedret. E. Frakobling etter alarm mens systemet er i en feilstatus: FEIL indikatoren på sentralapparatet lyser. Dersom den sonen som gav alarm igjen er tilbake i normal status, vil frakoblingen bli som følger: KODE SLÅ [!] TT:MM TILKOPLE slukker og (Vekslende med) FEIL (Vekslende med) MINNE $ høres en gang i minuttet For å finne ut hvilken sone som har avgitt alarm, og hvilken form for problem som har blitt detektert, se avsnitt 5. Når årsaken til problemet har blitt utbedret vil FEIL meldingen i displayet forsvinne og problem-pipene vil stoppe. Først når systemet igjen tilkobles, vil MINNE - meldingen forsvinne. F. Frakobling under overfall: Dersom du tvinges til å koble fra systemet kan du taste inn den spesielle overfallskoden, som er Frakobling vil finne sted tilsynelatende normalt, men en stille alarm vil bli sendt til alarmstasjonen Sirenes virkemåte Sirenen vil lyde forskjellig avhengig av situasjonen: Kontinuerlig PÅ når alarmen har blitt aktivert i en innbruddssone eller en 24-timers sone, og når brukeren aktiverer en panikk-alarm. PÅ - PÅ - PÅ- pause - PÅ - PÅ - PÅ- pause -... osv., når en brannsone aktiveres (røyk er detektert). Dersom ingen personer som er autoriserte til å frakoble systemet er tilstede, og en sone forblir aktivert, vil alarmen høres så lenge som programmert av installatøren. Etter en 30-sekunders pause vil alarmen bli gjenaktivert i en tilsvarende tidsperiode. Disse alarmsyklusene vil gjenta seg inntil det maksimalt antall sykluser er oppnådd (programmert av installatør). Den aktiverte sone vil heretter bli isolert (utkoblet) og sirenen vil stoppe. Dette vil også skje for alarmer aktivert av brann eller en 24-t sone når systemet er frakoblet. En sone isolert (frakoblet) via stopp sonerapportering blir automatisk aktivert ved neste frakobling eller tilkobling (avhengig av systemets status når alarmen ble utløst). 3. TALE OG LYDKONTROLL 3.1 Knapper til betjening av tale og lyd PowerMax har en rekke tale- og lydrelaterte funksjoner, som betjenes via tastaturet, og beskrives i følgende skjema. Knapp Funksjon Øke lydstyrken på talebeskjeder Redusere lydstyrken på talebeskjeder Tilkobling/frakobling av høyttaleren Spille inn en talebeskjed til andre brukere av alarmsystemet Spille av en talebeskjed som er lest inn av en annen bruker av alarmsystemet Tilkobling/frakobling av dørklokkefunksjon 3.2 Justering av volum Følgende diagram viser hvordan lydstyrken økes ved å taste <1>-knappen (forutsatt at volumet er så lavt som mulig i utgangspunktet). VOLUM+ VOLUM+ VOLUM+ (maks) VOLUM+ Følgende diagram viser hvordan lydstyrken reduseres ved å taste <4>-knappen (forutsatt at volumet er så høyt som mulig i utgangspunktet). (maks) VOLUM VOLUM VOLUM VOLUM DY5450U 9

10 3.3 Tale PÅ/AV Du kan velge om stemmebeskjed-funksjonen skal være på eller av ved å trykke på <7>-tasten som vist nedenfor. TALE PÅ TALE AV $ TT:MM Merk: Systemet vil opprettholde Tale AV status inntil Tale PÅ velges, og motsatt. 3.4 Spille inn en beskjed Du kan legge igjen en muntlig beskjed til de andre brukerene av alarmsystemet. Hold -tasten inne. Når displayet viser SNAKK NÅ, les inn meldingen. De 5 mørke boksene forsvinner langsomt en etter en, fra høyre mot venstre, som vist under: (kontinuerlig) OPPTAK BESKJED Lytte $ SNAKK NÅ Ingen Tale $ SNAKK NÅ $ Tale $ SNAKK NÅ $ Tale $ SNAKK NÅ $ Tale $ SNAKK NÅ $ Stopp inntaling OPPTAK FERDIG $ Når den siste boksen forsvinner (20 sekunder senere), viser displayet meldingen OPPTAK FERDIG. Når du slipper tasten vil displayet vende tilbake til normal status, men vil også melde fra om at det venter en innspilt beskjed i sentralapparatet. Eksempel: TT:MM (Vekslende med) BESKJED For å sjekke din egen beskjed, spill den av innen 1 minutt etter at du leste inn denne (se avsnitt 3.5). På denne måten blir ikke BESKJED indikatoren på displayet slettet. 3.5 Spille av en beskjed For å avspille en beskjed lest inn av en annen bruker av systemet: Klikk og lytt. SPILL AV vil bli vist i displayet og beskjeden blir avspilt via den innebygde høyttaleren i PowerMax. Når avspillingen er avsluttet vil displayet vende tilbake til normal status. 3.6 Dørklokke PÅ/AV Du kan tilkoble/frakoble dørklokkesoner ved gjentatte trykk på <8>-tasten, som vist under: D Ø RKLOKKE PÅ D Ø RKLOKKE AV $ TT:MM DØRKLOKKE lyser når DØRKLOKKE PÅ er valgt 4. KONTROLL AV X-10 (EL) APPARATER 4.1 Styringsmuligheter og taster PowerMax tillater manuell eller automatisk fjernbetjening av opptil 7 elektriske enheter (lys, radio, TV, kaffetrakter osv.) dette krever en X-10 - kontroller og 7 fjernbetjente X-10 - enheter (se figur 2). PÅ/AV styringskoder sendes via spenningsnettet i huset. Under programmering av systemet avgjør installatøren PÅ- og AV-tider for hver enkelt fjernbetjente enhet. Han avgjør også hvilken detektor som skrur på og av den styrende enhet. Du avgjør selv hvordan de fjernbetjente elektriske enheter skal reagrer på programmeringen. (se tabellen under). Knapp Funksjon Manuell aktivering av lys eller andre elektriske enheter PÅ. Manuell aktivering av lys eller andre elektriske enheter AV. Velg ønsket automatisk kontrollmetode: % Sensor: Enheten styres av en detektor (be installatør om dette). % Timer: Enheten styres av en timer (PÅ og AVtidene defineres av installatør). % Begge: Enheten styres både av sensor og timer. Følgende er to eksempler på bruk av automatisk fjernbetjening: Timerstyring. Når du ikke er hjemme kan tent lys, radio eller TV få hjemmet til å fremstå som bebodd og dermed forebygge potensielle innbrudd. Sonestyring. Ved aktivering av en skallsone, kan lys tennes og radioen avspille et bånd med f.eks. hunder som bjeffer. 4.2 Skru på elektrisk enhet manuelt Du kan skru på enheten manuelt som angitt under. Dette eksempelet viser hvordan lyset styres av X-10 - enhet nr 1. LYS (EL) PÅ LYS (EL) PÅ 1 10 DY5450U $ TT:MM Lys som styres av X-10 enhet nr. 1 tennes 4.3 Skru av elektrisk enhet manuelt Du kan skru av enheten manuelt som angitt under. Dette eksempelet viser hvordan lyset styres av X-10 - enhet nr 1. LYS (EL) AV LYS (EL) AV 1 $ TT:MM

11 Lys som styres av X-10 enhet nr. 1 slukkes 4.4 Automatisk styring av PÅ/AV Du kan velge to av følgende fire funksjoner: & Timer PÅ & Timer AV & Sensor PÅ & Sensor AV De valgte aktive funksjoner blir markert med en mørk boks ( ) helt til høyre i displayet. Du kan se på de to øvrige funksjonene ved å trykke på <9>. De funksjoner som ikke er aktive vises utenom den mørke boksen helt til høyre i displayet. Den mørke boksen dukker opp dersom du trykker <OK> mens funksjonen vises i displayet. representerer AKSEPT-melodien det nye valget er lagret i sentralapparatet. VED TIMER PÅ (dersom dette er standard) Derom ikke VED TIMER AV fornøyd Dersom fornøyd VED TIMER AV VED TIMER AV VED SENSOR PÅ (dersom dette er standard) Dersom ikke fornøyd Dersom fornøyd VED SENSOR AV VED SENSOR AV VED SENSOR AV TT:MM 5. LESE ALARM / FEIL MINNE 5.1 Se gjennom alarm/sabotasje-minne PowerMax tar vare på de alarm- og sabotasjehendelser som har oppstått under siste tilkoblingsperiode. Merk: Det er kun de alarmene som blir utløst etter avbryt alarm periode (se tillegg A) som blir tatt vare på i minnet. Dette betyr at dersom du frakobler systemet umiddelbart, og før avbryt alarm periode utgår, vil ikke dette vises i minnet. A. Alarm / Sabotasje indikator Dersom minnet inneholder minst en hendelse, og systemet er frakoblet, vil displayet vise en blinkende MINNE - melding som vist under: TT:MM MINNE Eller, hvis systemet ikke er klart for tilkobling - IKKE TT:MM IKKE MINNE B. Undersøke Alarm/Sabotasje data Du kan se gjennom innholdet i minnet ved å trykke på VIS/OK knappen. EKSEMPEL 1: En alarm ble utløst fordi garasjedøren - sone nr. 12 ble åpnet og så lukket igjen. I tillegg har soveromsdetektoren - sone nr 7 - sent en SABOTASJE- ALARM da dekselet på detektoren har blitt fjernet. TT:MM S12 ALARM GARASJEDØ R S07 SAB ALARM SOVEROM 2 Dersom du trykker på <VIS/OK> knappen igjen vil displayet vise enten nærmere detaljer om hendelsen, neste hendelse i minnet (hvis noen), eller vende tilbake til første statuspunkt (se A over). EKSEMPEL 2: En alarm ble utløst fordi garasjedøren - sone nr. 12 ble åpnet, og ble værende åpen. IKKE TT:MM S12 ALARM GARASJEDØ R S12 Å PEN GARASJEDØ R Husk! Minneindikatoren og innholdet blir slettet ved neste tilkobling av systemet. 5.2 Se igjennom feilinformasjon A. Problemindikasjon Dersom FEIL blinker i displayet, FEIL indikatoren lyser og tre pip høres en gang i minuttet, bør du undersøke systemet for å finne årsaken til og typen problem. Problemene kan deles opp i detektor / sender feil og system feil. DETEKTOR / SENDER FEIL Sensor inaktiv PowerMax har ikke mottatt overvåking signal fra en gitt detektor innen en forutdefinert periode. Lavt batterinivå batterinivået i en trådløs enhet (detektor eller håndsender) er dårlig. SYSTEM FEIL 230V Feil - Srømforsyning via ledningsnett har blitt avbrutt, og systemet forsynes alene av reserve-batteriet. (Dette problemet rapporteres først 5 minutter etter at det har oppstått). DY5450U 11

12 System jammet Et radiofrekvenssignal blokkerer kanalen som benyttes av en detektor tilknyttet systemet. 12 DY5450U

13 Kommunikasjonsfeil En melding kan ikke sendes til alarmstasjon eller et privat telefonnummer (eller en hendelse ble sendt men ikke bekreftet). Reserve lavt batteri Reserve batteriet i sentralen er dårlig og må skiftes ut (se avsnitt 9.1). Sentral sabotasje Sentralapparatet blir forsøkt sabotert. Sikringsfeil Sirenesikringen er brent. VIKTIG! Dersom problem-pipene er til sjenanse, frakoble systemet (selv om det allerede er frakoblet). Dette vil annulere/nullstille problem-pipene i 4 timer. B. Undersøke årsaken til problemet Når det er konstantert et problem, vil displayet vise en blinkende FEIL melding, som vist under: TT:MM FEIL Eller, dersom systemet ikke er klar for tilkobling - IKKE TT:MM IKKE FEIL Du kan se gjennom problemene en etter en ved å trykke på VIS/OK-knappen. EKSEMPEL: Detektoren på kjøkkenet - sone nr. 9 er inaktiv, og detektoren på dagligstuen - sone nr. 15 har rapportert om lavt batterinivå. Disse problemene vil imidlertid ikke forhindre systemet i å være klar for tilkobling. For å undersøke årsaken til problemet, gjør som følger: TT:MM S09 INACTIV KJØ KKEN S15 LAVT BATTERI STUE Dersom du trykker på <VIS/OK>-knappen igjen, vil displayet enten vise nærmere detaljer om andre problemer i minnet (hvis noen), eller vende tilbake til første skiftende skjermbilde (se eksempel over). 5.3 Se igjennom eksisterende minneog feil-informasjon For SKAFOR/FG installasjon: feil blir alltid lagret i minnet. Disse kan avleses på samme måte som alarm i minnet, som beskrevet i dette punkt. Dersom det er lagret alarm- / sabotasje-hendelser i minnet samtidig som systemet er i feil -status, vil displayet vise følgende: TT:MM MINNE FEIL Eller, dersom systemet ikke er klart for tilkobling - IKKE TT:MM IKKE IKKE MINNE FEIL Merk: Dersom det er en talebeskjed i minnet, vil displayet også vise BESKJED (som vist i avsnitt. 3.4). For å avlese statusinformasjon - minnedata, åpne soner og problemårsaker (i denne rekkefølge) trykk på <VIS / OK> knappen gjentatte ganger. Innholdet i minnet vil bli vist i displayet først, på samme måte som i avsnitt 2.2. Dersom systemet ikke er klart vil informasjon om åpne soner foregå på samme måte som i avsnitt 2.2. Problemårsaker vil bli vist sist, på samme måte som i avsnitt Utbedring av feil Problemindikatorene (FEIL-indikatoren lyser og FEIL blinker i displayet) blir slettet når du har utbedret årsaken til problemet. Kontakt din installatør dersom du ikke vet hvordan du skal rette på problemet. INAKTIVITET: Når en inaktiv detektor gjenopptar sine periodiske overvåkning sendinger vil det ikke lenger være et inaktivitetsproblem og derfor ingen indikering på sentralapparatet. LAVT BATTERINIVÅ: Når batteriet skiftes ut i en trådløs enhet som har avgitt melding om lavt batterinivå, vil neste sending som sendes fra denne detektoren inneholde informasjon om at batteriet er normalt. Lavt batteri vil ikke lenger indikeres av sentralapparatet. SYSTEMPROBLEM: Utbedring av et hvilket som helst problem i systemet vil automatisk bli registrert av sentralapparatet, og problemindikatoren slettes/nullstilles. 6. SPESIALFUNKSJONER 6.1 Overvåke aktivitet hos personer hjemme En viktig egenskap ved PowerMax er dens evne til å fungere motsatt av hvordan et alarmsystem normalt fungerer. Når systemet er frakoblet (eller tilkoblet HJEMME, kun med perimeter/skall sikring), kan den registrere aktivitet i huset og avgi rapport om manglende bevegelse i innvendige interiør soner dersom det ikke detekteres bevegelse innenfor de programmerte tidsperioder. For å anvende denne funksjonen må du be installatøren om å programmere en spesifikk tidsperiode der manglende bevegelse vil bli rapportert som en melding til f.eks. private telefonnummer. For å illustrere dette kan du forestille deg at en eldre, syk eller handikappet person skal etterlates uten oppsyn på den overvåkede eiendommen. Denne personen vil uansett sykdom eller invaliditet ikke forholde seg helt stille i flere timer. Selv om man sover vil man naturlig vende seg i sengen fra tid til annen. Personen vil kanskje også gå til kjøkkenet for å spise eller drikke, eller til badeværelset for øvrige nødvendigheter. Når dette foregår vil detektoren på soverommet, badet eller kjøkkenet detektere bevegelsene. Dersom f.eks. ingen aktivitet -tidsperioden er innstilt til 6 timer av installatør, vil en nedtelling på 6 timer begynne. DE5450U 13

14 Dersom bevegelse detekteres innen 6-timersfristen vil nedtellingen starte på nytt. 6-timers nedtelling blir da avbrutt og startet på nytt, og ingen melding vil bli rapportert. Dersom ingen bevegelse detekteres innenfor 6-timersrammen i hvilken som helst innvendig sone, vil sentralapparatet avgi en ingen aktivitet alarmrapport til alarmstasjonen eller til private telefoner, avhengig av installatørs programmering av systemet. VIKTIG! Man kan også utstyre en sengeliggende person med en håndsender til bruk i nødsituasjoner - se avsnitt Nødalarm oppringning etter hjelp Si at personen som er nevnt i avsnitt 6.1 kommer ut for et uhell, som for eksempel å skli i badekaret uten å komme opp. Det kan da ta flere timer før Ingen aktivitet alarmen blir utløst, mens personen har behov for øyeblikkelig hjelp. Selv om risikoen for en slik ulykke er liten, anbefales det å utstyre slik personer med en sender, som kan bæres om halsen eller håndleddet som et ur. Trykker man på knappen på håndsenderen, vil PowerMax foreta en nødalarm til alarmstasjon eller til private telefoner, avhengig av installatørens programmering av systemet. For å kunne benytte seg av denne funksjonen må du be installatøren om å definere en av de 29 soner på PowerMax som en nødalarm-sone, som tilknyttes en av de nedenfornevnte håndsenderenes ID koder. De modeler som er kompatible med PowerMax er (se Fig. 6): MCT Smykkesender MCT Armbåndssender MCT håndsender MCT-201 MCT-211 MCT-101 Figur 6. Nødsendere 6.3 Fjernkontroll via telefonen PowerMax er utviklet til å respondere på dine kommandoer via det innebygde tastaturet, eller via håndsender samt eksternt via telefonen. Når du betjener PowerMax via telefonen har du adgang til en lang rekke funksjoner som er listet opp i avsnitt B nedenfor. A. Opprette telefon kontakt med PowerMax Når du er borte fra det overvåkede området er en vanlig telefon alt du trenger for å styre systemet. For å betjene systemet via telefonen og unngå uautorisert adgang krever enhver handlig en gyldig brukerkode. For å kontakte PowerMax, gjør som følger: Ring opp til det telefonnummer som brukes av ditt system. La telefonen ringe opp 2-4 ganger, og legg så på. Vent minst 12 sekunder (men ikke mer enn 30 sekunder) etter du har lagt på og ring så opp til det samme nummeret. Denne gangen vil PowerMax besvare ditt anrop, ringelyden i telefonen vil opphøre og en pipetone vil høres i 10 sekunder. Merk: ['] tastetrykk vil stoppe signalet. PowerMax vil også svare på samme måte dersom du ringer bare en gang, og venter til den har ringt 11 ganger. Du kan nå avgi kommando til systemet (se B nedenfor) Merk! Hvis du venter mer enn 50 sekunder før du taster inn en kommando, vil Powermax avbryte forbindelsen. B. Kommandoer som kan utføres Advarsel! Av sikkerhetsmessige grunner skal alle kommandoer i listen nedenfor, påbegynnes med et stjernetegn ['] og en gyldig brukerkode [!]. Kommando Frakople Tilkople Hjemme Tilkople Hjemme-Momentant Tilkople til Borte Tilkople Borte - Momentant Tilkople Borte - Barnevakt Tilkople Borte - Momentant Barnevakt Aktivering av elektriske enheter (1-7) Deaktivering av elektriske enheter (1-7) Aktivering av PGM-utgangen Deaktivering av PGM-utgangen Spille av en innspilt beskjed Spille av system-status Avslutte (kommunikasjon) Inntastingssekvens [']([!]([1] [']([!]([2] [']([!]([21] [']([!]([3] [']([!]([31] [']([!]([4] [']([!]([41] [']([!]([5]( [enhet No.]([1] [']([!]([5]( [enhet No.]([0] [']([!]([5]([8]([1] [']([!]([5]([8]([0] [']([!]([8] [']([!]([9] [']([9]([9] 6.4 To-veis talekommunikasjon Etter etablering av kommunikasjon med PowerMax via telefonen (se avsnitt 6.3 A ovenfor), kan du innlede kommunikasjon med en person som er i bygningen ved å taste inn følgende sekvens på telefonen: ['] ( [!] ( [7] ( [3] ( [!] er din brukerkode). Systemet vil aktivere LYTT INN funksjonen, som gir deg adgang til å lytte i hjemmet i 50 sekunder. Hvis en person under overvåkingen prater eller gråter, vil du kunne høre det. For å oppnå to-veis kommunikasjon, skal du skifte systemet manuelt fra Tale til Lytte, og motsatt, som vist nedenfor: For Funksjon: Trykk: Lytte (lytte til person i hjemmet) [3] Tale (tale til person i hjemmet) [1] Merk: For å forlenge kommunikasjonen med ytterligere 50 sekunder, tast [3] eller [1] igjen, som ønsket I motsetning til en normal telefonsamtale, hvor du kan avbryte eller supplere med noen få ord mens dene andre part snakker, tillater dette systemet kun kommunikasjon en vei av gangen. Samtale fram og tilbake mellom to personer uten avbrytelse er en metode som anvendes i militæret samt i kommersiel og amatør radio kommunikasjon. Når du er ferdig med å prate bør du si gå i gang eller OVER og deretter skifte fra Tale til Lytte. Når personen i hjemmet er ferdig med å prate bør også han si gå i gang eller ferdig som et tegn til deg om å skifte tilbake fra Lytte til Tale. EKSEMPEL: Deg (ved telefonen): [1], Hei, George, kan du høre meg? Har du problemer? OVER... [3] Personen i hjemmet: Ja, jeg ble svimmel, og da jeg skulle gå ut av sengen falt jeg ned på gulvet. Jeg er ikke i 14 DY5450U

15 stand til å reise meg, og det gjør vondt i bena mine. Kan du hjelpe meg? OVER Deg (ved telefonen): [1], Selvfølgelig, jeg drar straks over til deg, hold deg i ro OVER... [3]. Personen i hjemmet: Takk, men skynd deg, OVER. Deg (ved telefonen): [1], O.K., OVER OG UT... ['](9]([9] (AVSLUTNING) Viktig! Dersom du ønsker å avslutte toveis talekommunikasjon og utføre en annen kommando trenger du bare å trykke [']. Tast så inn din brukerkode etterfulgt av ønsket kommando (se fjernkontrollering via telefonen i avsnitt 6.3 B over). 6.5 Motta alarm meldinger på telefonen PowerMax kan programmeres til å rapportere utvalgte hendelser til private telefoner. Meldingene kan deles opp i tre grupper: Gruppe Hendelse som rapporteres 1 Brann, Innbrudd, Panikk og Sabotasje 2 Tilkopling BORTE, Tilkopling HJEMME, Frakopling 3 Ingen aktivitet, Nødalarm, Barnevakt Gruppe 1 har høyest prioritet og gruppe 3 har lavest prioritet. Når den oppringte personen besvarer en oppringning foretatt av PowerMax, vil han høre en talebeskjed som består av hus/bruker identiteten og den type hendelse som har oppstått. For eksempel, når det detekteres røyk på Hansens eiendom, vil meldingen være: [Hansens eiendom - Brannalarm]. Dersom en ufør person overvåkes i Olsens hus og ingen bevegelser er registrert vil meldingen være: [Olsens eiendom Ingen aktivitet]. Den personen som mottar oppringningen skal bekrefte henvendelsen (som forklart under), dersom dette ikke skjer vil meldingen bli gjentatt så mange ganger som mulig innen 45 sekunder. Når det har gått mer enn 45 sekunder vil PowerMax avbryte forbindelsen og foreta oppringning til neste private telefonnummer på listen. Den oppringte kan bekrefte meldingen ved å taste et siffer på telefonens tastatur, som beskrevet under: Siffer Effekt 2 Bekrefte alene: PowerMax avbryter forbindelsen og betrakter hendelsen som behørig rapportert. 3 Bekrefte og lytte: Det overvåkede området avlyttes i 60 sekunder. Den oppringte personen kan forlenge ved å trykke [3] før PowerMax avbryter forbindelsen eller tast [1] for å tale. 1 Bekrefte og tale: Den oppringte personen kan tale i 60 sekunder til den/de som befinner seg i det overvåkede området. Den oppringte kan forlenge taletiden ved å taste [1] igjen før PowerMax avbryter forbindelsen, eller taste [3] for å lytte. 9 Bekrefte og be om statusrapport: PowerMax vil avgi en tale rapport om systemets status. For eksempel: [Frakoplet klar til tilkopling] eller [Frakoplet - bakdør åpen] eller [Frakoplet - alarm i minne]. 6.6 Motta alarm melding på personsøker PowerMax kan programmers til å rapportere hendelser til en personsøker. Brukeren av personsøkeren må informers om hvordan den numeriske meldingen som personsøkeren mottar skal tolkes. Kommunikasjon med en personsøker skjer på følgende måte: PowerMax ringer opp til personsøkerens telefonnummer, venter 5 sekunder og sender så den numeriske meldingen. Meldingen som PowerMax sender til personsøkeren består av en rekke siffer som vist i figur 7 under. Figur 7. Struktur i melding til personsøker Personen som mottar meldingen ser bare YYY -00ZZ - delen av meldingen, som han kan tolke ved å bruke følgende tabell: Hendelsestyper (YYY) er kodet som følger: Hendelse Kode Hendelse Kode Alarm 919 Brann 515 Feil 818 Tilkople 101 Nødalarm 717 Frakople 102 Panikk 616 Barnevakt 103 ZZ er det sonenummeret der en hendelse har oppstått, eller brukernummeret dersom hendelsen gjelder tilkopling, frakopling eller barnevakt-hendelser. Eksempel 1: Meldingen er : Dette betyr at en alarm har oppstått i sone nummer 3. Eksempel 2: Meldingen er : Dette betyr at systemet ble tilkoplet av bruker nr Utføre en gangtest Gangtest er absolutt nødvendig for å undersøke om alle detektorene fungerer korrekt, uten å forstyrre naboer med en høy sirene. Testen skal utføres minst en gang i uken, og skal omfatte alle detektorer i alle soner. Merk: Under testperioden vil 24-timers soner ikke aktivere alarm dersom de forstyrres, mens brannsonen vil fungere normalt. En typisk test vil foregå på følgende måte: A. Trykk på testknappen ( ). B. Displayet vil be om din brukerkode: SLÅ KODE: C. Tast din kode. Sirenen vil aktiveres i 2 sekunder (Kun for SKAFOR/FG: alle karakterer i display vil vises) og display vil endres til: TESTER D. Gå rundt i det overvåkede området og sørg for å utløse hver eneste av detektorene (gå på tvers av detektorenes synsfelt og åpne/lukke dører og vinduer). Hver gang en detektor detekterer skjer følgende: % Suksess-melodien vil høres, % Sonenavn og nummer vil vises kort i displayet, EKSEMPEL 1: Du utløser alarmen i dagligstuen (sone 11). Displayet vil vise: DY5450U 15

16 STUE $ S11 DETEKSJON Etter 5 seunder vil displayet vende tilbake til: TESTER EKSEMPEL 2: Du åpner et vindu på gjesteværelset (sone 13). Displayet viser: GJESTEROM $ S13 Å pen Etter 5 seunder vil displayet enders tilbake til: TESTER E. Når dette er gjort, trykk gjentatte ganger på -tasten. Displayet vil da vise testresultatet sone for sone i stigende rekkefølge. For eksempel: GJESTEROM S13 OK eller: S13 IKKE OK dersom det ikke er mottatt signal fra S13. F. For å gjenta testen, tast. For å avslutte testsekvensen, tast. Displayet viser da: G. Tast <OK> FOR AVSLUTT. Displayet vender tilbake til normal status. 7.. BRUKER PROGRAMMERING 7.1 Hva er innstillingene du trenger? Installatøren leverer et system klart til bruk, så godt som tilpasset dine ønsker og behov. Det er allikevel noen få innstillinger som mangler. Merk: Selv om brukeroppsettet er ditt ansvar kan du be montøren om å utføre dette for deg (unntatt følg meg - telefonnummeret som må programmeres gjentatte ganger for å kunne følge deg dit du drar, samt brukerkodene som du ønsker å holde hemmelig). Brukerinnstillingene omfatter: Utkople Soner BESTEM UTKOPLE avgjør hvilke soner som vil bli utkoplet gjennom eksisterende frakoplingsperiode og neste tilkoplede periode. Se utkople liste - VIS UTKOPLE viser nummer og navn på utkoplede soner en og en. Tilbakestill siste utkoplings liste - TILBAKE UTKOPLE - gjenta forrige utkoplings liste, som blir innaktivt etter frakopling men lagres i PowerMax MINNE. Programmering av følg meg (4.) telefonnummer * - tast inn det telefonnummer hvor du kan kontaktes under ditt fravær. PowerMax foretar heretter oppringning til dette nummeret for å rapportere hendelser. Programmering av brukerkoder * - programmering av sikkerhetskode til deg og 7 andre brukere av systemet. Kode 5 til 8 er Barnevakt brukerkoder (se avsnitt 2.9 for ytterligere informasjon). Programmering av talefunksjon * - valg av tale melding eller ingen tale melding. Programmering av tid * - justering av den innebygde klokken for å kunne vise korrekt tid. Programmering av dato * - justering av innebygget kalender for å kunne vise korrekt dato. * Innstillinger merket med en stjerne er bare tilgjenglige for hovedbruker. Dette betyr at når man går inn på Bruker programmering med en vanlig brukerkode vil bare de tre første funksjonene være tilgjengelige i menyen. 7.2 Tilgang til bruker programmering Når systemet er frakoplet og alle soner er lukket (ikke aktivert) vil displayet vise: 00:00 hvor 00:00 eller hvilket som helst andre siffer i displayet er nåværende tid (timer : minutter). For å komme inn i bruker programmering, gjør som følger: NORMAL MODUS BRUKER PROG. SLÅ KODE [ feil! ] SLÅ KODE [korrekt! BESTEM UTKOPLE ]* * Dersom dette er første gang du går inn i menypunktet er hovedbrukerkoden fabrikkinnstilt til: Dersom du ikke ønsker å kople ut noen sone kan du taste <NESTE> gjentatte ganger for å velge en hvilken som helst annen programmeringsfunksjon som vist i figur 8 under: Figur 8. Flytte rundt i brukermenyen 16 DY5450U

17 Når du kommer til <OK> FOR AVSLUTT, kan du trykke på for å avslutte BRUKER PROG. menyen og vende tilbake til normal funksjon. Når du taster inn sifrene vil et trykk på <TILBAKE> flytte markøren et siffer til venstre (uten å slette). Et trykk på <NESTE> vil flytte markøren ett siffer til høyre og et trykk på <OFF> vil slette alt til høyre for markøren. Dersom du ikke trykker på noen taster innen 4 minutter vil systemet automatisk avbryte Bruker Programmering. 7.3 Utkople soner A. Generell informasjon Du kan programmere PowerMax til å utkople utvalgte soner, uavhengig av om disse sonene er funksjonelle (Ikke i bruk) eller åpne (I bruk). Utkopling av soner tillater fri bevegelse for mennesker i de sonene som er utkoplet, selv om systemet er tilkoplet. Denne funksjonen brukes også til å midlertidig kople ut soner som ikke fungerer som de skal. Brannsoner kan ikke utkoples. Husk sone utkopling reduserer sikkerheten! Soneutkopling må utføres mens systemet er frakoplet. Merk: Soner vil bare forbli utkoplet i en tilkople frakople periode. Ved å frakople systemet vil alle utkoplede soner igjen bli aktivert. Disse kan igjen utkoples dersom ønsket. Merknader kun for SKAFOR/FG installasjoner: 1. Sone utkopling blir også automatisk frakoplet når brukeren taster sin brukerkode (for eksempel, når brukeren taster koden for å se systemstatus). 2. Hvis alle forsinkede soner er utkoplet, kan systemet frakoples uten å aktivere - gå inn i en utkoplet sone. Hvis EN av de forsinkede sonene ikke er utkoplet, MÅ du først passere igjennom denne sonen og først da er det mulig å utkople denne sonen. B. Utkoplingsprosedyre Etter å ha tastet inn din brukerkode (se avsnitt 7.2), vil displayet vise: BESTEM UTKOPLE Dersom du på dette tidspunkt taster <VIS/OK>, vil nummer, tilstand og navn på første sone vises automatisk. Tre tilstander er mulige: Åpen: Sonen er ikke sikret du kan utkople den dersom du ikke vet hvordan du skal løse problemet nå. Utkoplet: Sonen er for tiden utkoplet (du har tidligere utkoplet den, men ennå ikke koplet til systemet). Fungerer: Dersom ingenting er galt med sonen vil dens tilstand bli beskrevet som Fungerer. La oss anta at sone 1 er åpen, du ønsker å utkople den. Resten av sonene er fungerer. S01: Å PEN Kjø kken <OK> FOR UTKOPL Z01:UTKOPLET Kjø kken (Dersom du ønsker å sjekke status til neste sone) S02:FUNGERER Inngangsdø r BESTEM UTKOPLE Du kan nå velge hvilken som helst undermeny i BRUKER PROG menyen, eller avslutte programmeringen ved å taste <AWAY>. Når <OK> FOR AVSLUTT vises i displayet klikk <OK>. Etter å ha fullført utkoplingen, vil Utkople blinke i displayet: UTKOPLE eller IKKE UTKOPL Denne indikeringen vil fortsette så lenge systemet er frakoplet og vil forsvinne straks systemet blir tilkoplet. Merk: Utkople vil veksle i displayet med andre beskjeder, som f.eks.: Feil, Minne og Melding, alt ettersom hendelse. Notat for SKAFOR/FG installasjon: Hvis det er utkoplede soner når systemet tilkoples I HJEMME eller BORTE modus, så varsles bruker av et langt pip (i stedet for vanlig pip, pip, pip). Denne varslig fortsetter til utgangstiden utløper, og LCD displayet viser Tilkople utkople. Varslingen kan avbrytes ved å taste HJEMME eller BORTE. C. Innkople Prosedyre Anta at du ønsker å gjenopprette en sone etter å ha utkoplet denne som en følge av en feil. Det er bare å gjenta BESTEM UTKOPLE meny (se avsnitt 7.3 B over), og klikk <NESTE> eller <BACK> helt til sonen du ønsker å gjenopprette vises på displayet. Under følger et eksempel: S22: UTKOPLET (alternating) Stue <OFF> FOR SLETTE S22:Fungerer Stue (alternating) Du kan nå taste <HOME> og så velge hvilken som helst undermeny på BRUKER PROG menyen, eller taste <AWAY> for å avslutte programmeringen. Når <OK> FOR AVSLUTT vises, tast <OK> Se liste over utkoplede soner Etter å ha tastet inn din brukerkode (se avsnitt 7.2), vil displayet vise: BESTEM UTKOPLE Klikk <NESTE> for å endre displayet til: VIS UTKOPLE Klikk <VIS/OK> for å endre displayet til: UTKOPLET LISTE Dersom du på dette tidspunkt klikker <VIS/OK>, vil nummer, tilstand og navn på den første utkoplete sonen vises i displayet. Du kan nå klikke <NESTE> gjentatte ganger for å se alle utkoplete soner i stigende rekkefølge. Når du har gjort dette, så vil du ved å klikke <HOME> komme tilbake til VIS DY5450U 17

18 UTKOPLET og ved å klikke <AWAY> vil du komme tilbake til <OK> FOR AVSLUTT. 7.5 Tilbakestill siste utkoplings liste Tilkopling av systemet med flere soner utkoplet er egentlig bare en delvis tilkopling. En identisk delvis tilkopling kan foretas ved å hente inn siste utkoplinger (som ble utkoplet og lagret i minnet ved frakopling av systemet). Etter å ha tastet inn din brukerkode (se avsnitt 7.2), vil displayet vise: BESTEM UTKOPLE Klikk <NESTE> to ganger for å endre displayet til: TILBAKE UTKOPLE På dette tidspunk, fortsett som følger: <OK>TILBAKESTILL TILBAKE UTKOPLE Du kan nå velge hvilken som helst undermeny i BRUKER PROG. menyen, eller avslutte programmeringen ved å taste <AWAY>. Når <OK> FOR AVSLUTT vises i displayet klikk <OK>. 7.6 Programmere Følg-meg Telefonnummer Etter å ha tastet inn din hovedbrukerkode (se avsnitt 7.2) vil displayet vise: PROG TELEFON NR Merk at 1., 2. og 3. private telefonnummer programmeres av installatøren. Du kan selv programmere det 4. ( følg meg ) telefonnummer på følgende måte: [Tel. No.] XXXXXXXXX XXXXXXXXX PROG TELEFON NR Du kan nå velge hvilken som helst undermeny i BRUKER PROG. menyen, eller avslutte programmeringen ved å taste <NESTE> til <OK> FOR AVSLUTT vises på displayet og deretter klikke <OK>. 7.7 Programmere brukerkoder Etter å ha tastet inn din hovedbrukerkode (se avsnitt 7.2), tast <NESTE> til displayet viser: PROG BR. KODER Vennligst merk at: Brukerkode 1: endrer den fabrikkinstilte hovedbrukerkoden, og som skal tildeles hovedbrukeren av systemet. Denne koden kan ikke slettes. Brukerkode 2, 3 og 4 kan tildeles øvrige brukere familiemedlemmer, medarbeidere etc. Brukerkode 5 til 8 tildeles barnevakt -brukere (se avsnitt 2.9 for forklaring på Barnevakt -tilkopling). ADVARSEL! Kode 0000 er ikke gyldig! Ikke bruk denne koden. Merk: Overfalls -koden kan ikke velges som en vanlig brukerkode. Ethvert forsøk på å programmere denne vil bli avvist av PowerMax. For å programmere kodene, gjør som følger: Brukerkode1 Brukerkode1: [4-sifret kode] (f.e. 6854) Brukerkode1:685 4 Brukerkode1:6854 Brukerkode2: Fortsett på samme måte helt til kode 8. Brukerkode8:5537 PROG BR. KODER Du kan nå velge hvilken som helst undermeny i BRUKER PROG. menyen, eller avslutte programmeringen ved å taste <AWAY>. Når <OK> FOR AVSLUTT vises i displayet klikk <OK>. 7.8 Programmere tale alternativer Husk: Talemeldinger høres via den innebygde høyttaleren forutsatt følgende: - Talefunksjonen er aktiv, som vist under - Høyttaleren er aktivert ved å trykke på 7 tasten (se avsnitt 3.3) Følgende prosedyre tillater deg å velge en av to mulige funksjoner: Tale PÅ: Talemeldinger Tale AV: Ingen talemeldinger Det nåværende valgte alternativ vil markeres ved en mørk boks ( ) helt til høyre i displayet. Du kan se på de øvrige alternativene (som ikke er markert med en mørk boks helt til høyre i displayet), ved å taste <NESTE>. En mørk boks vil dukke opp dersom du taster <OK> mens et av de øvrige alternativer vises. For å velge talefunksjonen, fortsett som følger: Etter å ha tastet inn din hovedbrukerkode (se avsnitt 7.2), tast <NESTE> til displayet viser: PROG TALE VALG Fra her, fortsett som følger: Talemelding PÅ (dersom dette er nåværende valg) Vis ikke fornøyd- Talemelding AV 18 DY5450U Vis fornøyd - Talemelding AV PROG TALE VALG Du kan nå velge hvilken som helst undermeny i BRUKER PROG menyen, eller avslutte programmeringen ved å taste <AWAY>. Når <OK> FOR AVSLUTT vises i displayet klikk <OK>. 7.9 Programmere klokken Etter å ha tastet inn din hovedbrukerkode (se avsnitt 7.2), tast <NESTE> til displayet viser: TID TT:MM A Fra her, fortsett som følger:

19 TID 0 0:00 A [tid siffer] (f.e. 12:55 A) TID 12:55 A TID 12:55 A TID TT:MM A Merk: For å velge A (=Formiddag ) - tast [*] og for å velge P (=Ettermiddag ) tast [#]. Du kan nå velge hvilken som helst undermeny i BRUKER PROG menyen, eller avslutte programmeringen ved å taste <AWAY>. Når <OK> FOR AVSLUTT vises i displayet klikk <OK> Programmere datoen Etter å ha tastet inn din hovedbrukerkode (se avsnitt 7.2), tast <NESTE> til displayet viser: DATO MM/DD/ÅÅÅÅ Fortsett som følger for å stille inn dato (i MM/DD/ÅÅ format): DATO 0 1/01/2000 [dato] (f.e. 14/03/2000) DATO 03/14/2000 (Tast bare inn de to siste siffer for årstallet) DATO 03/14/2000 DATO MM/DD/ÅÅÅÅ Du kan nå velge hvilken som helst undermeny i BRUKER PROG menyen, eller avslutte programmeringen ved å taste <AWAY>. Når <OK> FOR AVSLUTT vises i displayet klikk <OK>. 8.. LESE HENDELSESLOGGEN 8.1 Hendelseslogg - beskrivelse Alle hendelser blir lagret i en hendelseslogg som kan inneholde opptil 100 hendelser. Du kan se på denne loggen, gå igjennom hendelsene og trekke fornuftige konklusjoner ut av denne. Dersom hendelsesloggen blir fylt opp (antall hendelser når 100) vil den allikevel registrere nye hendelser på bekostning av de eldste hendelsene. Dato og tid for hver hendelse blir lagret i minnet. Når loggen vises, skjer dette i kronologisk orden fra de nyeste til de eldste. På grunn av den begrensede plassen på displayet vises beskrivelsen av hendelsen først, så dato og tid. De to displayene vises vekslende flere ganger, helt til du klikker <OK> for å flytte til en eldre hendelse eller til det har gått mer enn 4 minutter uten at du har utført en handling på systemet. Tilgang til hendelsesloggen gis ved å klikke på (') tasten, og deretter din brukerkode. Dersom du ønsker en oversikt over hvordan bruke loggen, se figur 9. Dette flytdiagrammet kan også fungere som din guide for loggen istedenfor den skrevne prosedyren. 8.2 Leseprosedyre For å lese hendelsesloggen, gjør som følger: A. Mens systemet er i normal modus, klikk på (')-tasten. Displayet vil endres til: SLÅ KODE: B. Tast inn hovedbrukerkoden. Dersom koden er korrekt vil Suksess-melodien høres og displayet viser: LOGG LISTE Viktig! Dersom du taster inn feil kode 5 ganger på rad vil tastaturet på sentralapparatet låses i 30 sekunder. Figur 9. Bruke hendelsesloggen C. Klikk <OK>. Den siste hendelsen vil vises. Anta at den siste hendelsen var en alarm i sone 13. Displayet vil da vise: S13 ALARM Og så: 09/02/99 03:37 DY5450U 19

20 De to displayene vises vekslende helt til du klikker <OK> igjen for å flytte til neste hendelse, eller det har gått mer enn 4 minutter uten at du har utført en handling på systemet. D. Klikk <OK> så mange ganger som nødvendig for å lese de data du trenger. For å avslutte hendelsesloggen: - Klikk <HOME> eller <AWAY> fra en vilkårlig plass i loggen. Displayet vil vise: <OK> FOR AVSLUTT - Klikk <OK>. Systemet vil returnere til normal modus. 9.. VEDLIKEHOLD 9.1 Skifte ut Backup-batteriet Powermax opererer på en strømforsyning hentet fra 230 V ledningsnettet, men inneholder også en intern backupløsning med batterier som drifter systemet ved strømbrudd. Det er svært viktig å vedlikeholde denne batteripakken og erstatte batteriene med nye dersom det oppstår feilmeldinger som går på backup-batteriene (se avsnitt 5.2 B): SA LAVT BATTERI Skifte av batteri er en relativt enkel prosess, så du trenger ikke å be installatøren din om dette. Gjør som følger: A. Sørg for å ha klart 6 AA-batterier (Alkaline batteri) eller 6 AA, 650 ma/h Nikkel-Cadmium batteri eller opp til 1800 ma Nikkel-Metal Hydrid batteri disse kan kjøpes på en vanlig dagligvareforretning eller en elektrisk forretning. Eller kontakt din installatør. For SKAFOR/FG installasjoner: 6 Oppladbare 1.2V 1600mA Ni-Mh batterier, GP, Golden Power eller tilsvarende kapasitet. B. Sørg for at lokket til tastaturet er åpent. C. Bruk en flat skrutrekker for å vippe opp det ytre batteridekselet, som vist i figur 10. Dette vil så løsne og du kan hekte lokket av i andre enden. Advarsel! Ikke prøv å løsne lokket fra venstre side av lokket først. Dette vil ødelegge festet til lokket. Figur 11. Fjerne ytre batterilokk Figur 12. Indre batterilokk E. Fjern skruen som sikrer det indre batterilokket (Fig. 12), løft lokket opp og fjern det. Du har nå tilgang til batteriholderen som inneholder de 6 backup-batteriene (se Fig. 13). MERK! Fjerning av det indre batterilokket vil utløse en sabotasjealarm feilindikatoren vil lyse og displayet vil melde fra om feil. Dersom du sjekker disse feilmeldingene ved å trykke på <OK>-knappen, vil SABOTASJE ALARM og SABOTASJE ÅPEN vises i displayet, i tillegg til SA LAVT BATTERI. Figur 10. Løsne ytre batterilokk D. Vipp lokket opp som vist over, og løsne lokket forsiktig i andre enden slik at det ikke ødelegges. Det indre batterilokket vil nå vises (se Figur 12). Figur 13. Batterirom og batteriholder 20 DY5450U

POWERMAX+ Brukerveiledning. Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon INNHOLD DY5467U 1

POWERMAX+ Brukerveiledning. Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon INNHOLD DY5467U 1 POWERMAX+ Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Brukerveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...4 1.1 Oversikt...4 1.2 Systemfunksjoner...5 1.3 Definisjoner...5 1.4 Symboler brukt i denne manualen...5 1.5 Taster

Detaljer

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103 Penta NOBY PENTA 1 2 3 4 READY KLAR SYSTEM ARMED PÅ POWER 230V F E P Bruker Manual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby a.s påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

PowerMax Pro Brukerveiledning - Innhold

PowerMax Pro Brukerveiledning - Innhold PowerMax Pro Brukerveiledning - Innhold Hurtigguide til grunnleggende alarmkontrollfunksjoner...2 Kontaktliste-skjema...2 Lysende indikatorsignaler...2 Sirenesignaler...3 NYTTIGE TIPS FOR POWERMAX PRO-

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING ICAS. Hestia 915 Ver.4.4

BRUKER- VEILEDNING ICAS. Hestia 915 Ver.4.4 BRUKER- VEILEDNING Hestia 915 Ver.4.4 Hestia er navnet på en Gresk gudinne som symboliserer fred og velvære. Hestia er også navnet på dette systemet som vi mener vil bringe deg fred og velvære. H-915 rev.4.4

Detaljer

PowerMax Pro Brukerveiledning - Innhold

PowerMax Pro Brukerveiledning - Innhold PowerMax Pro Brukerveiledning - Innhold Hurtigguide til grunnleggende alarmkontrollfunksjoner...2 Kontaktliste-skjema...2 Lysende indikatorsignaler...2 Sirenesignaler...3 NYTTIGE TIPS FOR POWERMAX PRO-

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX +

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX + BRUKSANVISNING Trådløs boligalarm Type POWERMAX + Ta kontakt med hvis du er usikker på bruken av alarmsystemet. 815 00 060 E-post: post@sectoralarm.no Sector Alarm AS Du har nå fått et nytt alarmsystem

Detaljer

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Brukerveiledning Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Varenr.: 300 100 Innholdsfortegnelse Tekniske data på Falck 6604 Vaktfalk Telealarm... 3 Introduksjon... 3 Oversikt over tilkoblinger... 4 Oppstart og programmering...

Detaljer

Brukermanual. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. www.noby.no side 1 Innledning Vi i Noby AS

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Innhold. Del 5 Brukerinnstillinger. Del 1 Innledning. Del 2 Av- og påslag av systemet. Del 3 Alarm og feilindikering. Del 6 Test og vedlikehold

Innhold. Del 5 Brukerinnstillinger. Del 1 Innledning. Del 2 Av- og påslag av systemet. Del 3 Alarm og feilindikering. Del 6 Test og vedlikehold SECTOR_INNERS_NYE copy.qxd 24-11-08 15:14 Page 1 Innhold Del 1 Innledning 1.1. Generelt S. 03-04 1.2. Aksjonsplan S.05 Del 2 Av- og påslag av systemet 2.1 Før du slår på alarmen S. 06 2.2 Slå på hele alarmen

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Bruksanvisning for GDK-30+, GDK-100 og GDK-186. For software opp til versjon X.5Ca, dato 200703 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning... 4 Hurtigveiledning....5 Ringe internt og eksternt...6

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer...

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer... Innholdsfortegnelse Sector Alarm AS...4 Ordliste... 5-6 Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10 Hva gjør jeg ved utløste alarmer...10 Problemer med tilkobling av alarmsystemet...11 Feil ved alarmsystemet...11

Detaljer

Brukerhåndbok for betjeningspanel til: CS275. Versjon 1.0

Brukerhåndbok for betjeningspanel til: CS275. Versjon 1.0 Brukerhåndbok for betjeningspanel til: CS275 Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse LCD-panel... 2 Tilkoble og frakoble med et ettområdepanel... 4 Frakoble systemet etter en alarm... 5 Tilbakestille branndetektorer...

Detaljer

CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108

CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108 Brannalarmsentraler CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108 Brukermanual Firmware versjon 1.00 csp-x_o_en 05/13 Noby AS Cecilie Thoresensvei 5 1101 Oslo tlf. 23 03 13 90 support@noby.no www.noby.no SATEL sp. z

Detaljer

Brukermanual. Manual nr.: MBOASIS0810. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. Manual nr.: MBOASIS0810. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Brukermanual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MBOASIS0810 www.noby.no side

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

FUNKSJON PROSEDYRE SIDE System aktivering. [brukerkode] + [ARM] 6 (Når du forlater huset) System aktivering

FUNKSJON PROSEDYRE SIDE System aktivering. [brukerkode] + [ARM] 6 (Når du forlater huset) System aktivering Brukerveiledning Denne manualen inneholder all informasjon du behøver for å bruke Orbit 6 sikkerhetssystem. Første side gir et overblikk over funksjonene. For nærmere forklaring kan du slå opp på angitt

Detaljer

Brukerveiledning for PowerMaxComplete

Brukerveiledning for PowerMaxComplete Brukerveiledning for PowerMaxComplete Innholdsfortegnelse Denne brukerveiledningens kompatibilitet...2 Hurtigguide til grunnleggende kontrollfunksjoner for alarm...2 Kontaktliste...2 Indikatorsignaler

Detaljer

Brukermanual. Tastatur.

Brukermanual. Tastatur. Brukermanual ICAS Daglig bruk av sentralen Brannalarmen er aktiv til enhver tid og behøver ikke programmeres for gi alarm ved røykutvikling eller branntilløp. Innbruddsalarmen slås på ved å taste master-koden,

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Ditt lokale vaktselskap

Ditt lokale vaktselskap Ditt lokale vaktselskap Hundetjeneste Trygghet utenfor hjemmet Unik personlig service I0 10 min. utrykningsgaranti! Mer om vår utrykningsgaranti finner du på sikkerhetsgruppen.no/10mingaranti Hvorfor velge

Detaljer

Din bruksanvisning VISONIC POWERMAXCOMPLETE http://no.yourpdfguides.com/dref/2705156

Din bruksanvisning VISONIC POWERMAXCOMPLETE http://no.yourpdfguides.com/dref/2705156 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for VISONIC POWERMAXCOMPLETE. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

mkontrollpanel Brukerveiledning PowerMaxExpress Fullt Overvåket Trådløst Alarmkontrollpanel

mkontrollpanel Brukerveiledning PowerMaxExpress Fullt Overvåket Trådløst Alarmkontrollpanel llt Overvåket t Trådløst mkontrollpanel llt Overvåket t Trådløst mkontrollpanel llt Overvåket t Trådløst mkontrollpanel llt Overvåket t Trådløst mkontrollpanel llt Overvåket Brukerveiledning PowerMaxExpress

Detaljer

Din bruksanvisning DORO GALAX http://no.yourpdfguides.com/dref/2337011

Din bruksanvisning DORO GALAX http://no.yourpdfguides.com/dref/2337011 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G

Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Les denne Installatørmanualen nøye www.holars.no Installatør Meny Meny for å programmere systemet utover kundetilpassning fra fabrikk. Kun for installatør.

Detaljer

Betjeningsenhet Versjon: 1.25 Utskriftsdato: 2014-09-04. Brukermanual TM40/TM50 Betjeningsenheten

Betjeningsenhet Versjon: 1.25 Utskriftsdato: 2014-09-04. Brukermanual TM40/TM50 Betjeningsenheten Betjeningsenhet Versjon: 1.25 Utskriftsdato: 2014-09-04 Brukermanual TM40/TM50 Betjeningsenheten Innehåll 1. TM50/TM40 Brukergrensesnitt... 1 1.1 Layout... 1 2. Bruke TM50/TM40... 2 2.1. Tilkoble och Frakoble

Detaljer

BRUKERVEILEDNING KP-250 PG2. www.visonic.com. Brukerveiledning Tastatur

BRUKERVEILEDNING KP-250 PG2. www.visonic.com. Brukerveiledning Tastatur BRUKERVEILEDNING KP-250 PG2 Brukerveiledning Tastatur www.visonic.com Norsk KP-250 PG2 Avansert to-veis tastatur Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Ekstra systemfunksjoner... 3 Områder...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. PowerMaxComplete. www.visonic.com. Toveis trådløs innbruddsalarm systemer

BRUKERVEILEDNING. PowerMaxComplete. www.visonic.com. Toveis trådløs innbruddsalarm systemer BRUKERVEILEDNING PowerMaxComplete Toveis trådløs innbruddsalarm systemer www.visonic.com Brukerveiledning for PowerMaxComplete Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 Oversikt... 4 Systemfunksjoner... 5

Detaljer

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MCA10V201 www.noby.no side 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer

Brukerveiledning for PowerMaxExpress

Brukerveiledning for PowerMaxExpress Brukerveiledning for PowerMaxExpress nnhold Hurtigguide til grunnleggende alarmkontrollfunksjoner... 2 Kontaktliste-skjema... 2 Lysende indikatorsignaler... 2 Sirenesignaler:... 3 Nyttige tips For PowerMaxExpress-brukere...

Detaljer

PC1580. Brukermanual og kontrolljournal RK1580 PC5506. Denne manual brukes til betjeningspaneler med lysdioder. Versjon 1.

PC1580. Brukermanual og kontrolljournal RK1580 PC5506. Denne manual brukes til betjeningspaneler med lysdioder. Versjon 1. Brukermanual og kontrolljournal SENTRALAPPARAT PC158O Versjon 1.O1 - JD9806 Denne manual brukes til betjeningspaneler med lysdioder PC1580 RK1580 og PC5506 Versjon 1.00 - JD9806 Innholdsfortegnelse Seksjonsfortegnelse...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Toveis trådløs innbruddsalarm systemer

BRUKERVEILEDNING. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Toveis trådløs innbruddsalarm systemer BRUKERVEILEDNING PowerMaster-10 G2 Toveis trådløs innbruddsalarm systemer www.visonic.com PowerMaster-10 / 30 G2 Versjon 18 brukerveileder Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Forord... 3 Oversikt...

Detaljer

Brukermanual for trådløs kontrollenhet

Brukermanual for trådløs kontrollenhet Brukermanual for trådløs kontrollenhet For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Trådløs kontrollenhet batteridrift MODELL: PXB-RMwDC/2 El nummer 6230205 Viktig: PXB-RMwDC/2 er kun beregnet

Detaljer

FS250 Sentral Apparat LCD Forenklet Bruker Manual

FS250 Sentral Apparat LCD Forenklet Bruker Manual FS250 Sentral Apparat LCD Forenklet Bruker Manual 98/482/ EC Declaration (Applies to products that have CE mark attached) This equipment has been approved in accordance with Council Decision 98/482/EC

Detaljer

POWERMAX. Programmeringsmanual. Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon INNHOLD

POWERMAX. Programmeringsmanual. Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon INNHOLD POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Programmeringsmanual INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 1. 1 Generell Orientering...2 1. 2 Tilgang til Installatørmenyen...2 2. PROGRAMMERING AV NY INSTALLATØRKODE...3

Detaljer

JA-82K OASiS Enkel oppstart

JA-82K OASiS Enkel oppstart JA-82K OASiS Enkel oppstart Installering av dette systemet skal bare gjøres av autorisert montør. Produsent / importør kan ikke gjøres ansvarlig for noen skade eller konsekvens relatert til feilaktig montering

Detaljer

Brukerhåndbok TNS Gallup Mediepanel

Brukerhåndbok TNS Gallup Mediepanel Brukerhåndbok TNS Gallup Mediepanel Innhold Velkommen til TNS Gallup Mediepanel... s. 3 Komme i gang... s. 4 Når og hvor skal jeg ha med meg Mediemeteret... s. 5 Bruk av Mediemeteret på reiser... s. 6

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9)

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9) Display Symbol / Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt anrop, antall angitt Kontakt /

Detaljer

Vekkerklokke DS-1/RF, digital

Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF, digital Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF med mottaker HMS art. nr.: 148483 Best. nr.: 1104816 INNHOLD Vekkerklokke DS-1/RF, digital...

Detaljer

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01.

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01. Bruksanvisning Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370 Dok. nr.: 0593A 2013.01.07 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Aurora-pakken

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

OPPSTART OG PROGRAMMERING AV ORBIT PRO SENTRALEN

OPPSTART OG PROGRAMMERING AV ORBIT PRO SENTRALEN OPPSTART OG PROGRAMMERING AV ORBIT PRO SENTRALEN Når du har koplet på strøm, backupbatteriet og et LCD kodetastatur kan du programmere sentralen. Følg anvisningen i displayet. Rokonet Please Wait... Etter

Detaljer

POWERMAX. Programmeringsmanual. Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon INNHOLD

POWERMAX. Programmeringsmanual. Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon INNHOLD POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Programmeringsmanual INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 1. 1 Generell Orientering...2 1. 2 Tilgang til Installatørmenyen...2 2. PROGRAMMERING AV NY INSTALLATØRKODE...3

Detaljer

Hurtigmanual for programmering av CA-10

Hurtigmanual for programmering av CA-10 Hurtigmanual for programmering av CA-10 www.noby.no side 1 Generell informasjon: Denne manualen tar for seg basis programmering for en enkel installasjon av CA-10. Hovedvekt av informasjon vil bli lagt

Detaljer

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING 1. Montering generelt En typisk oppkobling av VOICE -TEL er vist i figuren under: ES 601 24V-utgang (X10) + - Brann C NO Feil / Innbrudd

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

PowerMaster-10 / PowerMaster-30. Brukerveiledning

PowerMaster-10 / PowerMaster-30. Brukerveiledning PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Forord... 3 Oversikt... 3 Systemfunksjoner... 3 Indikator og kontroll av PowerMaster-10-panel... 5 Lysdiode-indikasjoner...

Detaljer

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER Viktig med hensyn til sikkerhet: 1. Kjennskap til relevante elektro-tekniske bestemmelser er påkrevd. 2. Tilførsel av 220V skal utføres av godkjent elektriker. 3. Systemet

Detaljer

MAGNUM 12 MAGNUM 24. Brukerhåndbok. Analog adresserbar brannalarmsentral. Rev. A

MAGNUM 12 MAGNUM 24. Brukerhåndbok. Analog adresserbar brannalarmsentral. Rev. A MAGNUM 12 MAGNUM 24 Analog adresserbar brannalarmsentral Brukerhåndbok Rev. A INNHOLD 1. Innledning... 1 2. Hvordan fungerer brannalarmsentralen... 2 Indikatorer og taster...3 Skjerm og tastatur...9 3.

Detaljer

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN www.bilradiospes.no OM DIN NYE ALARM Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA Security Alarm sikret et kvalitetsprodukt med lang levetid. Kvalitetskontroll

Detaljer

PowerMaster-10 / PowerMaster-30. Brukerveiledning

PowerMaster-10 / PowerMaster-30. Brukerveiledning PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Forord... 3 Oversikt... 3 Systemfunksjoner... 3 Indikator og kontroll av PowerMaster-10-panel... 5 Lysdiode-indikasjoner...

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 2 Kobling IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 2 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

Manual HomeAcces dørtelefonsystem

Manual HomeAcces dørtelefonsystem Manual HomeAcces dørtelefonsystem Gratulerer med valget av HomeAccess dørtelefon HomeAccess gir deg mange muligheter, og kan tilpasses dine behov. For å utnytte systemet maksimalt, vennligst les manualen

Detaljer

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL 2009 November INNHOLD Spesifikasjoner Leserens frontpanel Lys- og lydsignaler Leserens bakre panel SF-2000P Display Leser installasjonsprosedyre

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Nemo Opplærbar talestyrt IR-sender

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Nemo Opplærbar talestyrt IR-sender Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Nemo Opplærbar talestyrt IR-sender Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

Informasjon om din trådløse forbindelse

Informasjon om din trådløse forbindelse Informasjon om din trådløse forbindelse Vi har rullet ut en ny type hjemmesentral, som har innebygget router- og trådløsfunksjonalitet. I den forbindelse ønsker vi å dele litt erfaringer med deg som kunde

Detaljer

Brukermanual LED Power 832 PC 5015 versjon 2.36C

Brukermanual LED Power 832 PC 5015 versjon 2.36C Brukermanual LED Power 832 PC 5015 versjon 2.36C PE 01.08.02 Enebakkveien 117B Tel: 22 08 02 20 Faks: 22 08 02 21 0680 Oslo www.teletecconnect.no Innholdsfortegnelse Seksjonsfortegnelse...2 Oversikt over

Detaljer

CL200 Telefon med høreslynge og telefonsignalindikator

CL200 Telefon med høreslynge og telefonsignalindikator Ved spørsmål, reklamasjoner etc. vennligst kontakt Gewa AS eller forhandler. Obs! For å minske risikeen for at telefonen ødelegges av lynnedslag bør telefonen koples fra ved kraftig tordenvær. Hvis telefonen

Detaljer

SINTEL 8VD 8-kanal Analog alarmsender TALEMELDING

SINTEL 8VD 8-kanal Analog alarmsender TALEMELDING SINTEL 8VD 8-kanal Analog alarmsender TALEMELDING SINTEL 8VD Art. nr. 07.134 Holars AS Dato 10.10.2006 Side 1 (17) Koplingsskjema Terminal R(Total reset) Terminal 1 Terminal 2 Terminal 3- til 10 Terminal

Detaljer

1. Innlogging. 1.1 Beskrivelse. 1.2 Aksjoner

1. Innlogging. 1.1 Beskrivelse. 1.2 Aksjoner Innlogging 2 1. Innlogging 1.1 Beskrivelse Ved oppstart av Smartly applikasjonen så vil du komme til et innloggingsvindu. Du kan logge inn her for å få tilgang til tilgjengelige tjenester som du har til

Detaljer

VOICE ES 801. 8 sløyfers konvensjonell brannsentral BRUKERMANUAL UMA 101 102 R C NORSK

VOICE ES 801. 8 sløyfers konvensjonell brannsentral BRUKERMANUAL UMA 101 102 R C NORSK VOICE ES 801 8 sløyfers konvensjonell brannsentral BRUKERMANUAL UMA 101 102 R C NORSK Opphavsrett 2005 Elotec AS. Alle rettigheter er reservert. Elotec AS gir rettigheten til reproduksjon av denne manualen

Detaljer

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Premium Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? How Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Premium Reflexes. Det

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

U R T I G R E F E R A N S E

U R T I G R E F E R A N S E HURTIGREFERANSE t e l e f o n s v a r e r FORSTÅ TELEFONSETTET DITT Følgende taster på telefonsettet har en spesiell funksjon: Endre en gå tilbake til forrige meny eller avbryte innlagte data innlegging

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED SYSTEM LED. Innhold. 1 Innledning... 1 2 Sentralens indikeringer & kontroller...

Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED SYSTEM LED. Innhold. 1 Innledning... 1 2 Sentralens indikeringer & kontroller... Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED GODTA AVSTILL/ AKTIVER ALARM TILBAKE- STILL DEMP SUMMER NØKKEL- BRYTER FORSINK. PÅ/AV VELG ENHET Sone FEIL/ UTKOBLE/ TEST LED SYSTEM

Detaljer

JANUAR 2016 TELEFON BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 TELEFON BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 TELEFON BRUKERVEILEDNING 1 1 OMLEGGING AV TELEFONKOBLINGEN S 3 2 KOBLING AV ANALOGE TELEFONER TIL HJEMMESENTRALEN S 5 3 TELEFONITJENESTER S 6 2 ALTIBOX TELEFON 1 Omlegging av telefonkoblingen

Detaljer

Alarmen er slått av. Easy Series-alarmsystem Sikkerhet på en enkel måte nå med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk

Alarmen er slått av. Easy Series-alarmsystem Sikkerhet på en enkel måte nå med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk Alarmen er slått av Easy Series-alarmsystem Sikkerhet på en enkel måte nå med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk Sikkerhet kommer først Du vil selvfølgelig beskytte boligen og bedriften din på

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JUNI 2008 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox er en fiberløsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberkabel får du raske internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud pluss sikker

Detaljer

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G)

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G) INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G) GENERELT Denne sentralen (ref.: 03-0101-NO (ENO-CEN12G)) tillater styring av alle Intratoneprodukter, som Audio- og Visio-paneler, nærhetssensorer,

Detaljer

Alcatel Easy Reflexes

Alcatel Easy Reflexes Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel Easy REFLEXES. Handlinger Løft av Display Legg

Detaljer

www.prosecas.no Buskerud / Vestfold Telemark

www.prosecas.no Buskerud / Vestfold Telemark www.prosecas.no Betjeningsveiledning for NEPTOLUX Adresserbart Nødlyssystem Betj veiledning Neptolux ver 1 Hedmark / Oppland Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Buskerud / Vestfold Telemark Oslo / Akershus

Detaljer

GSM alarm system. Bruker manual. For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk.

GSM alarm system. Bruker manual. For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk. GSM alarm system R R Bruker manual VIKTIG For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk. Dette produktet er produsert og godkjent i henhold

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

MAI 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING

MAI 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING MAI 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING 1 altibox.no/wifipluss 3 3 2-3 mm Innhold i esken Nettverkskabel Den medfølgende nettverkskabelen kan benyttes når det er kort avstand mellom

Detaljer

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral PROGRAMMERINGSMANUAL CAN/PLIP med 4627 sentral 7.1 - PROGRAMMERE FUNKSJONER, COBRA FJERNKONTROLLER OG DRIVER CARDS NB! (Kun for PLIP applikasjoner og like etter tilkobling til strømforsyning eller når

Detaljer

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker)

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) WWW.WILFA.COM Bruksanvisning for installering og bruk; beholdes av brukeren Apparatet du nettopp har kjøpt

Detaljer

Mye mer enn en trådløs alarm

Mye mer enn en trådløs alarm Mye mer enn en trådløs alarm Blinking: Alarm Fast lys: Feilmelding Seksjon A er aktivert Seksjon B er aktivert Seksjon C er aktivert Strømtilførsel; Fast lys: OK Blinkende: Kun backup-bat. Status eller

Detaljer

Sector Alarm. Alarmanlegget er tilkoplet til:

Sector Alarm. Alarmanlegget er tilkoplet til: Brukermanual DS700 Sector Alarm Har du spørsmål eller trenger service kontakt Sector Alarm 00: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Annet: Alarmanlegget er tilkoplet til: Alarmsentral: Telefon: Brukermanual

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

Installatørmanual. Trådløs GSM/GPRS alarm. Holars 2080

Installatørmanual. Trådløs GSM/GPRS alarm. Holars 2080 Installatørmanual Trådløs GSM/GPRS alarm Holars 2080 Innhold: Holars 2080 Fel! Bokmärket är inte definierat. Sett inn SIM kort 2 Strøm adapteret 2 Tilkobling av kablede enheter 2 Fire nivåer med passord

Detaljer

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp.

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp. Bernafon SoundGate SoundGate HURTIGGUIDE Justering av volum og bytte av program Telefonknapp Musikk/audio-knapp Bluetooth knapp Batteri-indikator Denne bruksanvisningen er en kortversjon. Viktig: - Din

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Maxi fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Hyttetorget AS Kullerød Nord 13B, 3241 Sandefjord E-post: post@hyttetorget.no www.hyttetorget.no

Detaljer

Rev.260908phh. Mye mer enn en trådløs alarm

Rev.260908phh. Mye mer enn en trådløs alarm Rev.260908phh Mye mer enn en trådløs alarm Blinking: Alarm Fast lys: Feilmelding Seksjon A er aktivert Seksjon B er aktivert Seksjon C er aktivert Strømtilførsel; Fast lys: OK Blinkende: Kun backup-bat.

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8002E 3 - Apparatbeskrivelse 3 Programmering av apparat - Endre navn på telefonen 4 - Endre intern og ekstern ringetone

Detaljer

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes.

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes. Gratulerer med ny DEFA ILALARM! DEFA har over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, og satser sterkt på kvalitetskontroll av produktene. Dette for at din nye bilalarm skal være av best

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

1. BETJENINGSVEILEDNING MUP - BETJENINGSPANEL

1. BETJENINGSVEILEDNING MUP - BETJENINGSPANEL MUP - BETJENINGSPANEL. BETJENINGSVEILEDNING MUP - BETJENINGSPANEL BLA TIL NESTE ALARM/FEIL STOPP/START ALARMORGAN TILBAKESTILL EN-54-2 FEIL BRANN FORVARSEL SLOKKEANLEGG AKTIVERT BRANNVENTILASJON AKTIVERT

Detaljer

BRUKERMANUAL. Analoge adresserbare systemer CAD-101,102,104,108

BRUKERMANUAL. Analoge adresserbare systemer CAD-101,102,104,108 BRUKERMANUAL Analoge adresserbare systemer CAD-101,102,104,108 1- Sentralen 1.1- Oversikt...3,4 1.2- Betjeningsknapper...5 1.3- LED indikatorer...6,7 1.4- Adgangsnivå...7 2- Prosedyrer ved brannalarm og

Detaljer

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Dokument- og programvarerettigheter Copyright 1998-2010 av ShoreTel Inc., Sunnyvale, California, USA. Med enerett. Trykt i USA. Innholdet i denne publikasjonen

Detaljer

Alarmen er slått av. Alarmsystemet Easy Series Sikkerhet på en enkel måte med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk

Alarmen er slått av. Alarmsystemet Easy Series Sikkerhet på en enkel måte med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk Alarmen er slått av Alarmsystemet Easy Series Sikkerhet på en enkel måte med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk 2 Sikkerheten kommer først Du vil selvsagt tilby best mulig sikkerhet for hjemmet

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer