Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. side 1 Supporttelefon:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90"

Transkript

1 Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MCA10V201 side 1

2 Innholdsfortegnelse: Innledning... 3 Funksjoner i CA Betjening av CA-10:... 5 Tilkobling av systemet... 6! Full tilkobling... 6 Brukermenyen:... 7! Endre egen kode... 8! Legg til bruker... 8! Slette bruker... 10! Utkoble soner... 10! Stille-påslag... 10! Stille klokke... 11! Styre Mono utganger... 11! Styre Bi utganger... 11! Spenningsreset... 12! Starte Tlf. DWNL... 12! Tillat service... 12! Feil... 12! Alarmlogg... 12! Feillogg... 13! Se logg side 2

3 Innledning Vi i Noby AS ønsker å gratulere deg med ditt valg av alarmsystem, CA-10 er et avansert mikroprosessorstyrt system som vil kunne detektere innbrudd, overfall, brann og tekniske alarmer. Systemet kan aktivisere lokal varsling i sirener, blinkende lamper samtidig som en alarmmelding kan overføres via telefonlinjen til en mobiltelefon eller vaktstasjon. Systemet vil bestå av flere enheter som sammen vil kunne reagere på alarmtilstander. Sentralen er hjernen i systemet og består av et kretskort med strømforsyning som mottar informasjon fra alle detektorer og tastaturer og reagerer på denne informasjonen. Sentralen (hjernen) er plassert i et stålkabinett som normalt vil monteres ute av syne i et teknisk rom eller kott. Dette kabinettet er det normalt ingen grunn til å åpne annet enn for service og bytte av nødstrømsbatteri (ca hvert 4 5 år avhengig av lokale forhold). I nærheten av inngangsdøren monteres tastaturet, dette er den enheten man benytter til daglig bruk av systemet (tilkobling og frakobling). Ved hjelp av en brukerkode (4 eller 6 siffer) og # tasten vil man tilkoble (aktivere) og frakoble (deaktivere( systemet. Det vil også være montert detektorer av ulike typer i bygget for deteksjon av ønsket innbruddsalarmtilstand. Dette kan være bevegelsesdetektorer (IR detektorer), som reagerer på kroppsvarme, Dør/vinduskontakter (magnetkontakter ) som vil reagere på åpning av dører og vinduer. Glassbruddetektorer som reagerer på knusing av glass. I tillegg til å detektere innbruddsalarmtilstander kan systemet også benyttes for deteksjon av brann på et tidlig stadium med ulike typer røykdetektorer. Det kan også benyttes gassdetektorer og vannlekkasjedetektorer på dette systemet. Ta kontakt med installatøren dersom du ønsker å ytterligere utvide systemet ditt. side 3

4 Funksjoner i CA-10! Varsler ved innbrudd, panikk, brann og tekniske alarmer! Informerer om alarmer via telefonlinjen til mobiltelefon eller alarmstasjon! Svarer på innkommende anrop og kan gi brukeren informasjon om system status (om en alarm er utløst siden siste tilkobling)! Overvåker og sender kontinuerlig informasjon om status til alarmstasjonen! En skriver kan tilkobles på stedet og kan settes opp til å skrive ut hendelsene i systemet kontinuerlig! Systemet betjenes med klarteksttastatur (2 x 16 karakterer)! Klare tekstmeldinger som gir informasjon om status og viktige hendelser! Brukerdefinerte beskrivelser av sonene! Visning av sonenes status (alle 16) samtidig på displayet! Synlig klokke og datovisning! Avlesing av logg fra tastatur, med tekstbeskrivelse, sonenavn, områdenavn eller brukernavn og klokkeslett med dato! Mulighet for oppdeling av alarmsystemet i 4 separate alarmanlegg! Brukerfunksjoner i egen meny! Autorisasjonsnivåer på kodene! Brukerstyrte utganger! Tidstyrt av og påslag av systemet side 4

5 Betjening av CA-10: Alarmsystemet leveres med et betjeningspanel som har et LCD display, derfor er alle funksjoner menystyrte og gjøres tilgjengelig ved å benytte pil-tastene på betjeningspanelet. Piltastene på høyre side "# benyttes for å bla opp og ned i menyene, piltastene på venstre side $! benyttes for å gå inn og ut av menyene. Nummertastene 0-9 benyttes for å programmere inn verdier og for å aktivere/deaktivere funksjoner i noen av menyene. Tastene! og # benyttes for å gå ut av menyer. Det er to menyer i systemet tilgjengelige for koder med riktig autorisasjonsnivå. Brukerkoden [1][2][3][4] (fabrikkverdi) gir tilgang til brukermenyen og servicekoden [1][2][3][4][5] (fabrikkverdi) gir tilgang til servicemenyen. Systemet har mulighet for oppdeling i 4 områder, og tastaturene (opptil 4 stk) vil da tilhøre hvert sitt område. De 4 områdene har fabrikksprogrammerte bruker og servicekoder: Område 1: Masterkode [1][2][3][4] Område 2: Masterkode [2][3][4][5] Område 3: Masterkode [3][4][5][6] Område 4: Masterkode [4][5][6][7] Brukermenyen: Denne er tilgjengelig ved å taste inn brukerkoden og! tasten. Ved å bruke piltastene #"blar du gjennom de ulike menyvalgene. I denne menyen er de brukerrelaterte valgene tilgjengelig, slik som programmering og sletting av koder, utkobling av soner osv. Normal drift: Ved normal drift av sentralen vil driftlampe og klarlampe lyse.og og displayet vil være slik som vist under Dato Klokke * * * * * * * * * * * * * * * * - Normal indikasjon av sone - Sone er åpen u - Sone er utkoblet S - Sabotasje tilstede a - Alarm i minne s - Sabotasje i minne side 5

6 Tilkobling av systemet Systemet er meget fleksibelt og derfor kan systemet tilkobles på flere måter:! Full tilkobling Når systemet tilkobles på normal måte (brukerkode + # tast) vil systemet starte utgangstiden (telles ned på tastaturet). I løpet av denne tiden (programmerbart) må man forlate bygget. Når utgangstiden er utløpt vil systemet være tilkoblet. Systemet kan programmeres til å gi korte støt i sirener ved til og frakobling av systemet. I full tilkobling modus vil en utløst alarm aktivisere alle sirener og buzzer i tastaturet, samtidig vil alarmmelding sendes til alarmstasjonen Dersom en detektor som er plassert i forbindelse med inngangsdør utløses vil denne aktivisere inngangstiden (tastaturet vil pipe for å indikere at systemet må frakobles). Dersom en detektor som ikke er plassert i forbindelse med inngangen utløses vil en alarm utløses umiddelbart og sirenene og tastaturet vil pipe.! Kvittering av alarmer Ved en alarm må du kvittere ut alarmen. Dette gjøres ved å taste Brukerkode (master) +!. Bla deg deretter frem til alarmlogg, gå så inn i alarmloggen, deretter ut. Dersom alarmen er opphørt vil du nå ha kvittert ut alarmen.! Kvittering av feil Ved en feil må du kvittere ut feilen. Dette gjøres ved å taste Brukerkode (master) +!. Bla deg deretter frem til feil, gå så inn i feil, deretter ut. Dersom feilen opphørt vil du nå ha kvittert ut feilen.! Indikasjoner Ved normal drift vil driftlampe lyse fast. Ved bortfall av 230VAC vil driftlampe være slukket, tilkall service. Ved lavt batteri vil driftlampe begynne å blinke, tilkall service slik at de kan bytte backup batteri for deg. side 6

7 Brukermenyen: Brukermenyen er tilgjengelig for en brukerkode med autorisasjonsnivå for dette. Tast brukerkoden og! for å komme inn i denne menyen. Denne menyen har en rekke undermenyer:! Endre egen kode Her kan en bruker sin egen kode (dersom brukerens adgangsnivå tillater dette).! Legg til bruker Med masterkoden kan man legge til nye brukere med denne menyen.! Slette bruker Med masterkoden kan man slette eksisterende brukere her.! Utkoble soner Brukere kan gå inn i denne menyen og midlertidig koble ut soner før neste tilkobling av systemet! Stille-påslag Med denne funksjonen kan systemet tilkobles i stille-modus, alarmer vil kun signaleres på tastaturer og overføres til alarmstasjon.! Stille klokke Justering av tid, dato og år gjøres i denne menyen.! Styre Mono utganger Utganger som er programmert som mono utganger kan aktiveres i denne menyen, brukerkoder med adgangsnivå 5 vil utføre den samme funksjonen når disse benyttes.! Styre Bi utganger Utganger programmert som Bi utganger vil kunne veksles av/på fra denne menyen.! Spenningsreset Med denne funksjonen vil man kunne resette detektorer som krever midlertidig fjerning av spenning for å resette seg etter en alarm.! Starte Tlf. DWNL Her aktiveres mulighet for fjernprogrammering av sentralen fra en PC med programmet DLOAD10.! Tillat service For at installatøren skal få tilgang til service menyen må denne funksjonen først aktiveres.! Feil Dersom det er en feil indikasjon på betj., gå inn her for å kvittere feilen Forutsetter at feilen er opphørt.! Alarmlogg Dersom det har vært en alarm på sentralen, gå inn her for å kvittere ut alarmen. Forutsetter at alarmen er opphørt.! Feillogg Her vil alle feil lagres, slik at en i etterkant kan se tid og dato for feil på sentral! Se logg For å se alle lagrede hendelser i systemet benyttes denne menyen, her vil man kunne bla seg gjennom loggen med tid og dato indikasjon. side 7

8 ! Endre egen kode I denne menyen vil du automatisk bli bedt om å taste inn en ny kode denne vil erstatte din opprinnelige kode. Tast inn kode: Tast inn den nye brukerkoden, den kan bestå av 4, 5 eller 6 siffer, og avslutt med [#] tasten. Kode endret Denne meldingen vises et kort øyeblikk etter at koden er endret.! Legg til bruker Her kan en bruker med masterkode tilgang programmere nye koder. Den første ledige plassen for nye koder vil automatisk velges. Tast inn den nye brukerkoden, den kan Brukerkode 1: bestå av 4, 5 eller 6 siffer, og avslutt med # tasten. Adg. nivå 0-9: Velg ønsket adgangsnivå for denne koden, og trykk på # tasten. Listen under viser de ulike adgangsnivåene: 1. Alle rettigheter unntatt å legge til og slette brukere. 2. Tilkobling og frakobling, samt endring av egen kode. 3. Tilkobling og frakobling dersom samme kode ble benyttet for å tilkoble. 4. Ranskode kan benyttes for å tilkoble og frakoble, men ved frakobling vil en ransalarm sendes til alarmstasjonen. 5. Aktiverer utganger programmert som mono utganger, hva denne benyttes til programmeres av installatøren. 6. Aktiverer utganger programmert som bi utganger, hva denne benyttes til programmeres av installatøren. 7. Delvis tilkobling av systemet, hvilke soner som er aktive når systemet tilkobles med denne koden defineres av installatøren, bortsett fra dette har koden samme tilgangsnivå som nivå Vaktkode, kan benyttes for å tilkoble og frakoble, men frakobling er kun mulig etter utløst alarm. Kan ikke endre egen kode. 9. Kun tilkobling er mulig. 0. Kun resetting av en alarm systemet vil fortsatt være tilkoblet, men sirener avstilles ved bruk av denne koden. side 8

9 Brukernavn: Omr.1, bruker 1 Her kan du endre navnet på brukeren til det du måtte ønske. Navnet kan bestå av maksimalt 16 karakterer. Se forklaringen nedenfor for hvordan navn skal skrives inn: Når man står i denne menyen vil piltastene $! bevege pekeren fram og tilbake,! tasten vil veksle mellom inntasting av numerisk data og bokstaver (når en! vises i øvre høyre hjørne er bokstaver valgt). # tasten benyttes for å lagre endringene og gå videre. I numerisk modus vil piltasten " slette karakteren foran pekeren, mens # tasten vil veksle mellom innsetting av nye data og skrive over. I bokstav modus vil piltastene "# bevege deg opp og ned i alfabetet. For å veksle mellom store og små bokstaver trykkes en av nummertastene to ganger raskt. Tast Numerisk Bokstav (trykk!) " Sletter karakteren foran pekeren Forrige bokstav i alfabetet # Veksler mellom innsett og skriv over Neste bokstav i alfabetet 1 1., 2 2 A a 3 3 d d 4 4 G g 5 5 J j 6 6 M m 7 7 P p 8 8 T t 9 9 W w 0 0 mellomrom - Ny bruker: Omr.1, nr 01 Når det nye navnet er programmert inn og # tasten er trykket vil denne meldingen vises en kort periode. side 9

10 ! Slette bruker Kun masterkoden har tilgang til denne menyen, hvor brukerkoder kan slettes fra systemet. Slette hvilken? Når menyen er valgt vil denne meldingen vises, bruk piltastene og plasser pekeren over den koden som skal slettes og trykk på # tasten Slettet bruker: Område 1, bruker 1 Denne meldingen vises et kort øyeblikk for å bekrefte hvilken kode som er slettet.! Utkoble soner I denne menyen kan du koble ut soner før neste tilkoling, disse sonene vil ikke lenger utløse alarmer eller starte inngangstiden. Når systemet frakobles vil disse sonene igjen være innlemmet i systemet. Blink=utkoblet: 3 8 Velg hvilke soner som skal kobles ut ved å bevege deg til ønsket sone med piltastene $!, trykk # for å koble ut sonen (nummeret til sonen vil blinke), trykk " for å se navnet til den valgte sonen. Når de ønskede sonene blinker avslutter du med # tasten. 20 Aug, 13:59:31 u u! Stille-påslag Denne meldingen vises når sonene 3 og 8 er utkoblet. Tilkobles systemet nå vil systemet ikke reagere på signaler fra disse 2 sonene. Med denne funksjonen kan man tilkoble systemet med sirenene utkoblet, alarmer vill kun signaleres i tastaturene og overføres til alarmstasjonen (hvis programmert). Omr 1, bruker 1 Tilkobles stille Denne meldingen vises når systemet tilkobles i stille modus. side 10

11 ! Stille klokke Her programmeres inn riktig klokkeslett og dato, dette gjøre i tre operasjoner, klokkeslett, dato og årstall. Systemet opererer med europeisk 24timers klokke. Tast tid hh:mm - : Tast inn klokkeslettet med timer og minutter og trykk # tasten. Tast dato dd:mm _. Tast inn dato og måned og avslutt med # tasten. Tast år åååå: - Tast inn årstallet 4 siffer og avslutt med # tasten Tid endret: Område 1, master Denne meldingen vises etter at klokken er endret.! Styre Mono utganger Dersom systemet er programmert med en utgang satt til å være mono utgang kan denne aktiveres med denne funksjonen. Aktiver mono Utganger: installatøren. Avslutt med # tasten. Velg ønsket utgang ved å trykke sifferet for utgangen. Utgangen vil da aktiveres i henhold til hva som er programmert av Kontroll slutt: Omr1, Master Denne meldingen vises et kort øyeblikk når man forlater denne menyen.! Styre Bi utganger Dersom systemet er programmert med en utgang satt til å være bi utgang kan denne aktiveres og deaktiveres med denne funksjonen. Velg bistabile Velg ønsket utgang ved å trykke sifferet for Utganger: utgangen. Utgangen vil da aktiveres, trykkes nummeret for utgangen er gang til vil utgangen deaktiveres. Slik kan man aktivere/deaktivere utgangene. Kontroll slutt: Omr1, Master Denne meldingen vises et kort øyeblikk når man forlater denne menyen. side 11

12 ! Spenningsreset Denne funksjonen benyttes for å resette spenningen ut til detektorer osm krever midlertidig bortfall av spenning for å resette seg etter utløst alarm. Dette benyttes svært ofte for branndetektorer. Aktivering av denne funksjonen vil kutte spenningen ut fra utganger definert som 29.Det. spg.utg i en kort periode slik at detektorene går tilbake til normal status. Spenningsutgang reset Når menyen er valgt vil denne meldingen vises et kort øyeblikk.! Starte Tlf. DWNL Denne funksjonen kan aktiveres av masterkoden og brukere med nivå 1. Når aktivert vil systemet svare på et innkommende anrop fra en PC med DLOAD10 programmert installert. Tlf. DOWNLOAD aktivert Denne meldingen vises et kort øyeblikk når funksjonen er aktivert.! Tillat service For at installatøren skal få tilgang til service menyen må dette først godkjennes av en brukerkode. Servicetilgang er nå tillatt Denne meldingen vises et kort øyeblikk når funksjonen er aktivert.! Feil Under denne menyen kan alle feil i systemet leses av på displayet og kvitteres ut. Feil ( ) Type feil Bruk piltasten " for å bla deg bakover i loggen, piltasten # benyttes for å bla fremover.! Alarmlogg Under denne menyen kan alle alarmer i systemet leses av på displayet og kvitteres ut. Alarmlogg Se ( ) alarmene det kan være navnet på sonen etc. Bruk piltasten " for å bla deg bakover i loggen, piltasten # benyttes for å bla fremover. Piltastene $! benyttes for å hente fra ytterligere opplysningen om Dato Klokke Type alarm Eksempel på melding i alarmloggen. side 12

13 ! Feillogg Under denne menyen kan alle feil i systemet leses av på displayet med dato og klokkeslett. Feillogg Se ( ) Bruk piltasten " for å bla deg bakover i loggen, piltasten # benyttes for å bla fremover. Piltastene $! benyttes for å hente fra ytterligere opplysningen om feilene det kan være navnet på utgangen etc. Dato klokke Type feil Eksempel på melding i hendelsesloggen.! Se logg Under denne menyen kan alle hendelsene i systemet leses av på displayet med dato og klokkeslett. Hendelseslogg Se ( ) Bruk piltasten " for å bla deg bakover i loggen, piltasten # benyttes for å bla fremover. Piltastene $! benyttes for å hente fra ytterligere opplysningen om hendelsene det kan være navnet på brukeren, sonen eller utgangen :40 O.1 Tilkobling br03 Eksempel på melding i hendelsesloggen. side 13

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc R GSM 12-24V Bryter- og alarmstyring Innhold: Side: 1. Oversikt GSM 12-24V 2 2. Oppkobling MÅ GJØRES 2.1 Forberedelse av SIM kort 3 2.2 Innsetting av SIM kort 3 2.3 Tilkoblinger 3 2.4 Alarmtilkoblinger

Detaljer

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 Gewa Stor Prog Brukerveiledning Gewa Stor Prog Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 INNHOLD INNLEDNING... 3 Generelt om Gewa Stor Prog... 3 Tegnforklaring...5 Sette i batterier... 6

Detaljer

Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio

Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio Revisjonsoversikt: Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio Dato Navn Kort beskrivelse av endring 25.02.13 Bent-Håvard Sollid Første utgave. Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Generell omtale av varslingsutstyr...

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

INSTALLATIONSMANUAL. PowerMaster-10/30 G2. Fullt overvåget trådløst alarmsystem. www.visonic.com

INSTALLATIONSMANUAL. PowerMaster-10/30 G2. Fullt overvåget trådløst alarmsystem. www.visonic.com INSTALLATIONSMANUAL PowerMaster-10/30 G2 Fullt overvåget trådløst alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 G2 Versjon 17 Installatørveileder Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

Doro PhoneEasy 615. Norsk

Doro PhoneEasy 615. Norsk Doro PhoneEasy 615 Norsk 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Høreelement 2. Venstre menytast 3. Ringetast 4. Hurtigtaster

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10 Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10 IR-sender Control 10 HMS art. nr.: 142979 Bestillingsnr.: 2425710 Innholdsfortegnelse IR-SENDER CONTROL 10... 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer

Manual. Simrad IS20 Analog Instrument serie. Norsk Sw. 1.2

Manual. Simrad IS20 Analog Instrument serie. Norsk Sw. 1.2 Manual Simrad IS20 Analog Instrument serie Norsk Sw. 1.2 www.simrad-yachting.com A brand by Navico - Leader in Marine Electronics Manual Simrad IS20 Analog Instrument serie Norsk Sw.1.2 Dokument nr: 20222840

Detaljer

Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC

Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC Les dette før du fortsetter Forholdsregler Les sikkerhetsreglene nøye for å sikre riktig bruk av mobiltelefonen. Til tross for at denne enheten er robust, bør

Detaljer

DAB2+ Kjære kunde. Gratulerer med din nye Argon DAB2+

DAB2+ Kjære kunde. Gratulerer med din nye Argon DAB2+ Kjære kunde Kvalitet har alltid vært drivkraften for oss og grunnleggelsen av Argon Audio er en naturlig forlengelse av denne filosofien. Vi har 20 års erfaring med å lage, spesifisere og produsere høykvalitetsprodukter

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 FagAdmin Brukerhåndbok Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 Innhold 1. FORORD... 4 2. VELKOMMEN TIL FAGADMIN... 5 3. REGNSKAP / REVISJON... 6 GENERELT... 6 AVDELINGER...

Detaljer

FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer

FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer Krav til: Prosjektering, installasjon og vedlikehold av automatiske innbrudds- og overfallssystemer Næringsinstallasjoner Boliginstallasjoner

Detaljer

Brukerhåndbok. 9362082 Versjon 4 NO

Brukerhåndbok. 9362082 Versjon 4 NO Brukerhåndbok 9362082 Versjon 4 NO ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet NHL-10 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 9205807 2. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-72W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante

Detaljer

Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer. Finne og navigere. Sikkerhet

Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer. Finne og navigere. Sikkerhet Moto X Med ett blikk Start t Startsiden og apper Kontrollere og tilpasse Anrop Kontakter Meldinger E-post Skrive Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer Musikk Bøker Spill Finne og navigere Organisere

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

Bruksanvisning HotSpot

Bruksanvisning HotSpot Bruksanvisning HotSpot Innhold Sikkerhet/feilsøking... 3 Varmeelementets sikring (High limit switch)... 3 Trykkvakt (Pressure switch)... 3 Termostat (Control thermostat)... 3 Kontrollpanelet... 4 Utvendig

Detaljer

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon Hva er det? Introduksjon Et bilde av en tilfeldig ting vises på tavlen. Men bildet er forvrengt, slik at du må gjette hva det er ved å klikke på et av alternativene som vises under. Desto raskere du gjetter

Detaljer

FC42 Kodelås,frittstående påvegg FC52 MA Kodelås for Matrix ringepanel

FC42 Kodelås,frittstående påvegg FC52 MA Kodelås for Matrix ringepanel FC42 Kodelås,frittstående påvegg FC52 MA Kodelås for Matrix ringepanel Installasjon, programmering, bruk. Norsk Importør: HONO*elektro-akustikk as Pb. 1020 Hoff 0218 OSLO Tlf: 22 50 87 00 www.phono.no

Detaljer

EPiServer 7.5 CMS. Håndbok for redaktører

EPiServer 7.5 CMS. Håndbok for redaktører EPiServer 7.5 CMS Håndbok for redaktører Håndbok for redaktører EPiServer 7.5 CMS Utgave A, 2013 Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 3 Introduksjon 5 Om denne dokumentasjonen

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok 9203799 1. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-76W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav

Detaljer

Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering

Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering 1.0. utgave NO Om denne brukerhåndboken Denne håndboken er brukerhåndboken for din programvareversjon. Viktig: Du finner viktig informasjon om trygg

Detaljer

De første skrittene med Norlønn

De første skrittene med Norlønn De første skrittene med Norlønn Norlønn er et nettbasert lønnssystem som er utviklet av Norlønn AS, og som kan betjenes direkte via internett, for eksempel gjennom Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Detaljer

Hold nede for stor bokstav, trykk og hold shiftknappen mens du trykker en bokstav.

Hold nede for stor bokstav, trykk og hold shiftknappen mens du trykker en bokstav. Kortversjon av veiledningen til Intellikeys USB IntelliKeys USB - Kart over tilgangsfunksjonalitet Navn Reaksjonstid 15 Tvunget løft Volum for tastelyd Standard Generell beskrivelse Av Repetisjonsverdi

Detaljer

Slik legger du inn nyheter med Ingress og Hovedtekst

Slik legger du inn nyheter med Ingress og Hovedtekst Slik legger du inn nyheter med Ingress og Hovedtekst Logg deg på som Bruker og velg Ny artikkel i brukermenyen som ligger under Hovedmenyen. Øverste felt i Editoren er for Ingress ( Påkrevd) Nederste felt

Detaljer

Tema: Lokale og globale innstillinger i Fronter

Tema: Lokale og globale innstillinger i Fronter Tema: Lokale og globale innstillinger i Fronter Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter AS www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Detaljer

Tools for Schools har som mål å være et verktøy for å lette skoledagen.

Tools for Schools har som mål å være et verktøy for å lette skoledagen. har som mål å være et verktøy for å lette skoledagen. Viktige verktøy vil her være reservasjon av rom, utleie av utstyr og medier, timeplan, prøveplan, periodeplan kalender etc. - 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Hva er nytt i Compello 6?

Hva er nytt i Compello 6? Hva er nytt i Compello 6? Table of Contents Hva er annerledes i Compello 6SL?... 3 Pålogging... 3 Oversiktsliste... 3 Dynamiske oversiktslisten... 4 Funksjonsknapper... 4 Hurtigtaster... 4 Se posteringslinjer

Detaljer