Betjeningsenhet Versjon: 1.25 Utskriftsdato: Brukermanual TM40/TM50 Betjeningsenheten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Betjeningsenhet Versjon: 1.25 Utskriftsdato: 2014-09-04. Brukermanual TM40/TM50 Betjeningsenheten"

Transkript

1 Betjeningsenhet Versjon: 1.25 Utskriftsdato: Brukermanual TM40/TM50 Betjeningsenheten

2 Innehåll 1. TM50/TM40 Brukergrensesnitt Layout Bruke TM50/TM Tilkoble och Frakoble Systemet MG5050/Spectra EVO serien Seksjonsstatus Info Funksjonsknapper Meny Meny MG5050/Spectra Meny EVO Panikknapper Bruker administrering Bruker administrering EVO Bruker administrering MG Statusdisplay Innstillinger Innstillinger MG5050/Spectra Innstillinger EVO Systeminnstillinger Personalisere Avansert... 13

3 1. TM50/TM40 Brukergrensesnitt 1.1 Layout Startsiden ser annerledes ut avhengig av hvilken sentral TM50 er tilkoplet og hvilken layout du har valgt, men uansett utseende gir startskjermen samme funksjoner. Systemet styres ved å trykke på knappene og hele skjermen er trykkfølsom. M40 enheter har et litt annet utseende og mangler noen funksjoner, men denne manualen fungerer også ved å gi et overblikk over TM40 enheter. MG5050/Spectra serien EVO serien 1

4 2.1.1 Tilkopling 2. Bruk av TM50/TM40 Fra Startskjermen på TM50 kan du raskt nå alla funksjoner for enheten. 2.2 Seksjonsstatus 2.3 Info 2.4 Funksjonsknapper 2.6 Panikk 2.5 Meny MG5050/Spectra serien *Snarvei til Skjerm innstillinger Tilkopling 2.6 Panik 2.3 Info 2.2 Seksjonsstatus 2.5 Meny 2.4 Funksjonsknapper *Snarvei til Skjerminnstillinger EVO Serien 2.1. Tilkople og Frakople Systemet *Kun TM50 TM50 kan brukes for å til og frakople ditt alarmsystem. Hvordan du tilkopler og hvilke tilkoplinger som finnes for TM50, avhenger av om systemet det er tilknyttet er MG5050/spectra eller EVO serien. Om hurtigtilkopling er aktivert, kan området tilkoples ved at man holder knappen inne i 3 sekunder. Begge system har 3 tilkoplings muligheter: Normal Tilkopling Normal Tilkopling brukes for å tilkople hele systemet. For normal tilkopling, må alle seksjoner i systemet være stengt. Hjemme Tilkopling Hjemme Tilkopling benyttes for å tilkople de ytre delene av systemet, for eksempel dører og vinduer. Dette gir deg mulighet til å bli værende innenfor et beskyttet område. Kalles også «skall sikring». 2

5 Sov Tilkopling (MG5050/Spectra) Sov tilkopling benyttes for å tilkople alt utenom en liten del av systemet, for eksempel dører, vinduer, og bevegelsesdetektorer i alle rom utenom soverommet. Dette gjør alarmsystemet nærmest fullt effektivt nattestid. Sov tilkopling finns bare på MG5050/Spectra. Direkte Tilkopling (EVO) Direkte tilkopling tilkopler systemet direkte. Finnes kun i EVO system MG5050/Spectra Med TM50 enheten tilknyttet en MG5050 eller Spectra sentral, til- og frakoples systemet med knappene som finnes direkte i startskjermen, hvert område har separate tilkoplingsknapper. Trykk på knappen for ønsket tilkoplingsnivå og trykk brukerkode for å tilkopla området. Tilkoplingsnivåene er Normal, Hjemme og Sov. Når tilkoplingsnivået er valgt, startes en forsinkelse slik at du har tid til å forlate overvåket område før systemet tilkoples EVO serien Med TM50 enheten tilknyttet en EVO sentral, til- og frakoples systemet ved å trykke på Tilkoplingsknappen. Etter dette, velges hvilke områder som skal tilkoples og hvilken form av tilkopling som skal benyttes. Tilkoplingsnivåene er Normal, Direkte og Hjemme. 3

6 2.2 Seksjonsstatus Seksjoner, knappen brukes til raskt å se status for deler av systemet, for eksempel hvilke deler er tilkoblet, koblet fra, eller åpne. Seksjoner knappen viser seksjonsstatus for alle seksjoner i systemet. 2.3 Info Info knappen leder til informasjon om ditt alarmsystem, for eksempel alarm som har inntruffet og feil som har oppstått, om nye feil eller alarmer ligger i minnet, står dette under Info knappen. Alarm minne Under alarm minne, finnes en logg over alarmer som har vært utløst i systemet. Feil Under Feil finns en logg over alle feil som har oppstått i systemet, for eksempel om batterier ikke er tilkoplet eller en detektor ikke kommuniserer med systemet. Forbi koplede Under Forbi koplede kan du se hvilke seksjoner som er forbi koplet. Hendelseslista En list over hendelser som har skjedd i systemet. 4

7 2.4 Funksjonsknapper Status display (OneScreen Monitoring ) Status displayet benytter et grafisk grensesnitt for å vise alle seksjoner og områder i systemet. Her kan du også enkelt teste alle seksjoner i systemet (Solo Test ), TM40 enheter har ikke Solo Test funksjonen. For mer informasjon om Status displayet, se 2.8 Status display Bildespill Denne knappen starter et bildespill som veksler mellom alle bilder som TM50 finner i minnekortet. Bildene skal være i formatet BMP og 480 x 272 pixler store. Etasjeplan (Spot On Locator ) Etasjeplan funksjonen benyttes for å vise seksjoner på tegninger og bilder fra minnekortet, her kan for eksempel legges inn bilder for å vise hvor de forskjellige seksjoner er. Bildene kan høyst være i formatet 363x272 med 24 eller 32 biters dybde. Etasjeplan kan også vise hvilke seksjoner som er åpne eller stengt. 2.5 Meny Under Meny knappen finnes de fleste innstillingene og ekstrafunksjonene for TM50 og dets system. Menyene ser forskjellige ut, avhengig av om TM50 enheten er tilknyttet et MG5050/Spectra system eller et EVO system Meny MG5050/Spectra Menyen for en TM50 tilknyttet ett MG5050/Spectra system. Forbikople Her kan du forbikople og oppheve forbikoplede seksjoner. En forbikoplet seksjon vil ikke tilkoples når systemet tilkoples. PGM Utganger Her aktiveres PGM enheter tilknyttet systemet, dette kan være for eksempel utvendig hus - belysning, vanningssystem eller lignende. 5

8 Alarmklokke Her kan du stille inn en tid da systemet gir et lydsignal, for eksempel om du har noe som må manuelt kontrolleres til et visst tidspunkt, eller noe du ikke vil glemme. Ding Dong Seksjoner Her kan du stille inn seksjoner som vil gi et signal når de aktiveres, dette benyttes blant annet som «dørklokke» i butikker. Gir varsel når noen kommer inn. Rengjør Skjermen Her kan du deaktivere skjermen en kort stund for å kunne rengjøre den uten å aktivere noe. Tillegg Her finner du tillegg, for eksempel status display og etasjetegninger. Innstillinger Her endres innstillinger, for eksempel lydstyrke, språk og lysstyrke for TM50, se 3.1 Innstillinger MG5050/Spectra. Systeminnstillinger Benyttes av installatøren for å stille inn systemet (med installatørkode), eller Master for å administrere systemet og stille inn for eksempel brukere, tid & dato og forsinkelser Menyn EVO Menyen for en TM50 tilknyttet et EVO system. Sikkerhetsfunksjoner Under sikkerhetsfunksjoner kan man stille inn forbi kopling av seksjoner, til og frakople områder, se systemstatus, stille inn ding dong seksjoner og aktivere auto tilkopling. Brukerkoder Her finns alle brukere i systemet og om du har rettighet til å endre brukerkoder, tildele fjernkontroller, etc. kan dette gjøres her se Brukerfunksjoner EVO. 6

9 Funksjonsknapper Her aktiverer du enheter tilknyttet systemet, for eksempel utvendig hus belysning, vanningssystem eller liknende. Tillegg Her finner du tillegg, for eksempel status display og etasjetegninger. Systeminnstillinger Her gjøres visse innstillinger for TM50 enheten, for eksempel skjerminnstillinger, volum/lyd av/på og rettigheter, se 3.2 Instillinger EVO. Personalisere Her kan du stille inn hvordan din TM50 skal se ut, for eksempel hvilken layout startskjermen skal benytte og hva som skal vises i informasjonsruten, se 3.2 Innstillinger EVO. Avansert Avanserte innstillinger for systemet, se 3.2 Innstillinger EVO. 2.6 Panikknapper Panikknappene benyttes for å aktivere panikkalarm. For å aktivere en panikkalarm, trykk på panikknappen i startskjermen og velg så type av panikk. Panikkalarm på TM50 betjeningsenheten er Brann, Politi, og Akutt. Panikknappene må aktiveres og stilles inn av installatør, hvis ditt system mangler panikknapper, kontakt din installatør. Brann Panikkalarmen Brann er for brannalarm, for eksempel når brann oppstår på steder som systemets vanlige brannalarm ikke overvåker, når brannpanikk aktiveres, vises en skjerm der du kan stoppe og deaktivere alarmen. Politi Panikkalarmen Politi er en trussel alarm som kan være stille eller med lyd, benyttes for eksempel ved innbrudd eller ran. Akutt Akuttalarmen benyttes ved ulykke eller skade for å tilkalle for eksempel ambulanse og kan være stille eller med lyd. 7

10 2.7 Bruker administrering Du kan administrere brukere i systemet ditt via menyen Brukerkoder. Hvordan du når denne menyen og hva du kan gjøre i den, er forskjellig for MG5050 systemet og EVO systemet Bruker administrering EVO For å nå brukerkodene i et EVO system, trykk Meny, og deretter Brukerkoder. En kode som kan administrere brukere er, master/installatør kode. Her kan du legge til og fjerne brukere og stille inn brukerfunksjoner som feks. sikkerhetsalternativer og tildeling av fjernkontroller og områder Brukerhåndtering MG5050 For å nå brukerkodene i et MG5050 system, trykk Meny, Systeminstillinger og trykk Master koden, Trykk så Brukerkoder. I brukermenyen kan du legge til, fjerne og endre brukere. 8

11 2.8 Status display Status displayet (OneScreen Monitoring ) er et grafisk grensesnitt som lar deg se status for seksjonene i systemet og aktivere en gangtest. Den kan se forskjellig ut avhengig av hvilke alternativ som er aktivert. Installatøren kan deaktivere Status displayet, og installatør eller master kan låse den slik at status displayet vises som startskjerm i stedet for den vanlige startskjermen. Seksjonene kan vises eller skjules etter områder for bedre oversikt. Hvis du trykker på et ikon, vises seksjonsnavnet og informasjon om seksjonen høyst opp på skjermen. Under ikonet finner du informasjonssenteret, der du for eksempel kan se alarm minnet -feil og hendelses listen, og under tannhjulet kan du til/fra kople, styre funksjonsknapper og låse fast status displayet med mere. 9

12 3. Innstillinger Gjennom menyen kan du nå innstillingene for TM50 enheten. Her kan du stille inn for eksempel lydstyrke, hva som vises høyst opp på skjermen og hvilket språk enheten benytter. Innstillinger for TM50 stilles på ulike sett avhengig av om systemet er tilknyttet en MG5050/Spectra sentral eller en EVO central. For MG5050/Spectra system finnes undermenyen Innstillinger, der innstillinger for systemet er samlet. I EVO systemet er innstillingene for enheten spredd i menyen, for eksempel under Personalisere og Systeminnstillinger. 3.1 Innstillinger MG5050/Spectra En TM50 tilknyttet en MG5050/Spectra enhet stilles inn i undermenyen Innstillinger. Menyen Innstillinger for en TM50 tilknyttet et MG5050/Spectra system Skjerminnstillinger Her stiller du inn lysstyrken for skjermen, hvor mye skjermen dimmes når den ikke brukes og kalibrerer berørings-registreringen for skjermen. Lyd Her kan du stille inn lydstyrken eller slå av lyden på enheten. Bildespill (bildevisning) Her stiller du inn bildespillet som vises på skjermen, for eksempel hvor lenge hvert bilde vises og om de vises i rekkefølge eller ikke. Som standard er bildespillet aktivert og begynner å vise bilder når enheten ikke brukes. Layout Her stiller du inn hva som vises høyst opp på skjermen og hvilket format det vises i, for eksempel tid og dato, eller temperaturmålinger. Språk Her velger du hvilket språk som enheten benytter. 10

13 Oppdatere softvare Her kan du bytte mellom ulike softvare versjoner som finns på minnekortet eller i enheten. Kalibrere Sensor Her stiller du inn temperaturkompensasjon for termometrene tilknyttet enheten. Produktinfo Her kan du se informasjon om enheten, for eksempel enhetens serienummer, softvareversjon og hvilken spenning som enheten benytter. 3.2 Innstillinger EVO TM50 enheter som er tilknyttet EVO systemet, stilles inn gjennom menyen, innstillingene er spredd over flere undermenyer. Innstillinger for enheter tilknyttet EVO system finnes i menyene til venstre Systeminnstillinger Tid og Dato Her kan du stille inn tid og dato som vises i enheten. Skjerminnstillinger Her kan du stille inn skjermen, for eksempel lysstyrke, hvor mye skjermen dimmes når den ikke brukes og hvor lang tid det tar før den dimmes. Skjermrengjøring Her kan du deaktivere skjermen en kort stund for å kunne rengjøre den uten å deaktivere noe. Volum/Slå av lyden Kontrollere volumet for enheten og slå av lyden i enheten. Rettigheter. Under rettigheter velger du om kode kreves for vissa handlinger, for eksempel å aktivere kontrollenheter eller endre navn på områder og seksjoner, og i så fall hvilke. 11

14 3.2.2 Personalisere Område/Seksjons tekster Her kan du stille inn navn for områder og seksjoner. Layout Her kan du stille inn TM50 enhetens utseende, for eksempel hva som vises i informasjonsruten og hvilke layout startsiden benytter. Bildespill Her stiller du inn bildespillet som vises på skjermen, for eksempel hvor lenge hvert bilde vises og om de vises i rekkefølge eller ikke. Som standard er bildespillet aktivert og begynner å vise bilder når enheten ikke brukes. Alarmklokke Her kan du stille inn en tid som systemet kan gi et lyd varsel, for eksempel om du har noe som manuelt må kontrolleres til et visst tidspunkt, eller noe du ikke vil glemme. Språk Under språk velger du hvilket språk TM50 enheten benytter. 12

15 3.2.3 Avansert SMS innstillinger Her kan du stille inn telefonnummer som enheten sender SMS til ved hendelser eller områdealarm. Produktinformasjon Her kan du se informasjon om enheten, for eksempel enhetens navn, serienummer, softvareversjon og språkversjon. Spesialfunksjoner Her kan du sende testrapporter, avbryte kommunikasjon med PC softvare, eller ringa opp/svara for kommunikasjon med PC softvare. Skjermkalibrering Her kan du justere skjermens berørings registrering. Sensorkalibrering Her justerer du temperatursensorene. Oppgradere Her kan du bytte mellom ulike softvareversjoner som finnes på minnekortet eller i enheten. Installatørprogrammering Installatørprogrammeringen benyttes av installatøren for å programmere systemet. 13

16 PARADOX SECURITY AB EKHOLMSVÄGEN 36 ; SKÄRHOLMEN Telefon 08 / Fax 08 /

PowerMaster-10 / PowerMaster-30. Brukerveiledning

PowerMaster-10 / PowerMaster-30. Brukerveiledning PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Forord... 3 Oversikt... 3 Systemfunksjoner... 3 Indikator og kontroll av PowerMaster-10-panel... 5 Lysdiode-indikasjoner...

Detaljer

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MCA10V201 www.noby.no side 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Brukermanual LED Power 832 PC 5015 versjon 2.36C

Brukermanual LED Power 832 PC 5015 versjon 2.36C Brukermanual LED Power 832 PC 5015 versjon 2.36C PE 01.08.02 Enebakkveien 117B Tel: 22 08 02 20 Faks: 22 08 02 21 0680 Oslo www.teletecconnect.no Innholdsfortegnelse Seksjonsfortegnelse...2 Oversikt over

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Rev.260908phh. Mye mer enn en trådløs alarm

Rev.260908phh. Mye mer enn en trådløs alarm Rev.260908phh Mye mer enn en trådløs alarm Blinking: Alarm Fast lys: Feilmelding Seksjon A er aktivert Seksjon B er aktivert Seksjon C er aktivert Strømtilførsel; Fast lys: OK Blinkende: Kun backup-bat.

Detaljer

Trådløst alarm system JA-60 COMFORT. Installasjonsveiledning

Trådløst alarm system JA-60 COMFORT. Installasjonsveiledning Trådløst alarm system JA-60 COMFORT Installasjonsveiledning JA60 Installasjonsveiledning rev. 1.3 Side 1 Innhold: ICAS GRATULERER!... 3 BRUKERVEILEDNING... 3 AKTIVERING OG AVSTILLING... 3 VISNINGSPANELET...

Detaljer

Bewator Entro Brukermanual

Bewator Entro Brukermanual Bewator Entro Brukermanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

Alarm Brukerveiledning

Alarm Brukerveiledning JULI 01 Altibox Alarm Alarm Brukerveiledning 1 1 ALTIBOX ALARM Innhold Gratulerer med ny alarm fra Altibox Du har nå fått installert Altibox Alarm i ditt hjem. Det er en alarm som allerede nå er klar for

Detaljer

Komme i gang-veiledning for VSX-serien

Komme i gang-veiledning for VSX-serien Komme i gang-veiledning for VSX-serien versjon 8.5 Mai 2006-utgaven 3725-21296-006/A KOMME I GANG-VEILEDNING FOR VSX-SERIEN Varemerkeinformasjon Polycom, the Polycom-logoen og ViewStation er registrerte

Detaljer

Eaton RF-System 2.00 - Manual

Eaton RF-System 2.00 - Manual Eaton RF-System 2.00 - Manual Oversikt Eaton RF System Oversikt: Hvordan begynne Oversikt over alt utstyr Symboler og deres betydning Konfigurasjonseksempler Hvordan fungerer routing? Hva betyr felles

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her.

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her. Riktig medisin til rett tid gir bedre helse For å bli kjent med Pilly - Start her. Pilly er en automatisk pilleassistent som programmeres for å varsle deg når du skal ta medisiner. Innstillingene gjøres

Detaljer

Bruksanvisning SmartVision

Bruksanvisning SmartVision Bruksanvisning SmartVision SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision 1826 1 Introduksjon Gratulerer med din nye SmartVision! SmartVision er den første android smarttelefonen som er produsert spesielt

Detaljer

Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio

Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio Revisjonsoversikt: Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio Dato Navn Kort beskrivelse av endring 25.02.13 Bent-Håvard Sollid Første utgave. Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Generell omtale av varslingsutstyr...

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer. Finne og navigere. Sikkerhet

Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer. Finne og navigere. Sikkerhet Moto X Med ett blikk Start t Startsiden og apper Kontrollere og tilpasse Anrop Kontakter Meldinger E-post Skrive Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer Musikk Bøker Spill Finne og navigere Organisere

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Hva er nytt i Compello 6?

Hva er nytt i Compello 6? Hva er nytt i Compello 6? Table of Contents Hva er annerledes i Compello 6SL?... 3 Pålogging... 3 Oversiktsliste... 3 Dynamiske oversiktslisten... 4 Funksjonsknapper... 4 Hurtigtaster... 4 Se posteringslinjer

Detaljer

Brukerveiledning: Versjon 2.4

Brukerveiledning: Versjon 2.4 Brukerveiledning: Versjon 2.4 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Oppstart av MyTobii 5 2.1 Montering og installasjon av MyTobii P10 5 2.2 Installering av programvare

Detaljer

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere Grunnmanual for lærere Dette er en innføring i den grunnleggende funksjonaliteten i Fronter. Fronter er en læringsplattform og er veldig fleksibel. På grunn av denne fleksibiliteten, og at ikke to lærerne

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 Portal 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 Redigere dokumenter 9 Bruke det interne e-postsystemet 10

Detaljer

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 Gewa Stor Prog Brukerveiledning Gewa Stor Prog Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 INNHOLD INNLEDNING... 3 Generelt om Gewa Stor Prog... 3 Tegnforklaring...5 Sette i batterier... 6

Detaljer

Content Workbench 3.0 Brukermanual for kjøpere. Publ. nr.: Versjon 1.0 Språk: Norsk

Content Workbench 3.0 Brukermanual for kjøpere. Publ. nr.: Versjon 1.0 Språk: Norsk Content Workbench 3.0 Brukermanual for kjøpere Publ. nr.: Versjon 1.0 Språk: Norsk Innhold Innhold Velkommen... 1 Om IBX... 1 Support... 1 Logge inn på IBX serviceside... 2 Systemkrav... 2 Sikkerhet...

Detaljer

Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3

Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3 Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3 Velkommen Gratulerer med fiber og Altibox Takk for at du valgte Altibox fra Viken Fiber og velkommen til oss! Altibox gir deg utrolige muligheter, både i dag og

Detaljer

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 1 Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 TC 7.2 Brukerveiledning 2 Innhold Hva denne veiledningen inneholder Introduksjon til video konferanser Mønsterpraksis...4

Detaljer

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen Manual for valg av sidemal, skjule sider i meny, laste opp filer for nedlasting, gjøre sider eller innhold bare tilgjengelig for innlogga brukere,legge inn akronymer/forkortelser og legge inn brukere/brukergrupper.

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer

Brukerveiledning. Art.nr 001270. Rev A NO

Brukerveiledning. Art.nr 001270. Rev A NO Brukerveiledning Art.nr 001270 Rev A NO Innhold... 1 1. Compact Rolltalk grunnpakke inneholder:... 3 2. Oversikt over produktet... 4 3. Klargjøring av mus og tastatur... 8 4. Oppstart... 8 5. Lading og

Detaljer