FS250 Sentral Apparat LCD Forenklet Bruker Manual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FS250 Sentral Apparat LCD Forenklet Bruker Manual"

Transkript

1 FS250 Sentral Apparat LCD Forenklet Bruker Manual

2 98/482/ EC Declaration (Applies to products that have CE mark attached) This equipment has been approved in accordance with Council Decision 98/482/EC for Pan-European single terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point. Aritech er et merkenavn fra GE Interlogix B.V. COPYRIGHT 2003 GE Interlogix B.V. Med enerett. GE Interlogix B.V. gir kun tillatelse til opptrykk av denne manualen for intern bruk. GE Interlogix B.V. forbeholder seg retten til å endre informasjon uten varsel.

3 INNHOLD LCD betjeningspanel... 4 Endre brukerkoder LCD betjeningspanel... 5 Slette brukerkoder Using the FS-250 menus... 6 Vis åpne soner Bruk av fjernkontroll... 6 Vis forbikoplede soner Bruk av FS-250 menyer... 6 Vis system feil Tilkople alarm systemet... 7 Utfør en sirenetest Frakople systemet... 8 Vis logg Frakople systemet etter alarm... 9 Still tid og dato Forbikople (utkople) en eller flere soner Service modus Forbikople sabotasje soner Opplasting og nedlasting av data Forbikople system sabotasje Still lydstyrke til summer Trygghetsalarmer Meny systemet Trussel til/frakopling Tilbakestilling av branndetektorer FS-250 LCD Forenklet Bruker Manual 3

4 LCD BETJENINGSPANEL Nett (grønn): Når denne lyser er systemet spenningsforsynt. Feil (orange): Når denne lyser er det en feil i systemet. Funksjonstaster: Disse kan programmeres til å utføre en oppgave uten å måtte taste kode. F1 F2 F3 Status (rød): Denne vil lyse når systemet er tilkoplet, aog blinke ved alarm. Navigasjonstaster: Brukes for å gå opp og ned i menyene. Infra-rød detektor: Brukes sammen med fjernkontroller. OK: Bekrefter en oppgave eller velger en meny. No: Bruk denne tasten for å avbryte en oppgave, eller gå tilbake i menyen. Firkant tast: Tastes før og under en oppgave. FS-250 LCD Forenklet Bruker Manual 4

5 LCD BETJENINGSPANEL Nummertaster NO avbryter en oppave før OK tastes. Brukes også for å slette informasjonen i displayet. Det finnes 10 nummertaster nummerert fra 0 til 9. Disse brukes, under inntasting av koder, programmering og utlesing av verdier. Funksjonstaster Funksjonstastene F1, F2 og F3 tillater at en oppgave kan utføres uten at koden må tastes. For eksempel kan F1 programmeres slik at en alarm utløses når tasten trykkes. Funksjonstastene programmeres av installatøren. Funksjonstasten må holdes inne i 2 sekunder eller tastes to ganger innen 2 sekunder. Navigasjonstaster Disse er merket med pil opp og pil ned. De benyttes for å bla i menysystemet. # brukes under inntasting av et valg. Brukes for eksempel under programmering fra et LED panel. Summerlyder Utgangstid: kontinuerlig pip under programmert utgangstid. Inngangstid: korte pip under programmert inngangstid til systemet frakoples. Medisinsk alarm: hurtige pip inntil alarmen er rapportert til vaktstasjonen. Reduseres deretter til saktere pip inntill en kode tastes. Kommandotaster Dette er de tre tastene merket OK, NO og #. Disse brukes for å taste inn eller avbryte en kommando: Avvist: 3 sakte pip. Indikerer at inntastingen var feil. Feil tast: dobbelt pip. OK bekrefter et valg. Denne tastes som regel etter et valg. Brannalarm Pip 3 sekunder, opphold 1 sekund. System status Installatøren kan programmere lysdioden til å lyse når systemet er tilkoplet. FS-250 LCD Forenklet Bruker Manual 5

6 BRUK AV FJERNKONTROLL Fjernkontrollen har 3 taster som kan utføre 4 forskjellige oppgaver. Hver tast kan programmeres til en oppgave. Den fjerde oppgaven utføres når begge de to små tastene tastes samtidig. Avstanden til betjeningspanelet bør være under 5 meter når fjernkontrollen benyttes. Pek mot betjeningspanelet og tast ønsket tast. En lysdiode blinker på fjernkontrollen mens den sender for å vise at den er i bruk. Hvis rekkevidden reduseres bør du bytte batteriet. Noter funksjonene til tastene her: A OFF C A+C BRUK AV FS-250 MENYER FS-250 inneholder et menyssystem som du kan navigere i for å utføre de fleste oppgaver. For å få tilgang til systemt må du taste en kode. Antallet funksjoner som vil være tilgjengelig avhenger av rettighetene til koden. Taster du en hovedkode vil du få tilgang til et større menysystem som inneholder flere valg. Denne manualen forutsetter at du har tastet en normal brukerkode. Hvis du har tastet en hovedkode kan noen av menyene vises anderledes. Etter at du har endret en verdi forlater du menyen ved å taste OK for å bekrete endringen, eller No for å angre endringen. Tast No inntill displayet viser Takk for nå. Tast deretter OK. USING THE FS-250 MENUS FS-250 LCD Forenklet Bruker Manual 6

7 TILKOPLE ALARM SYSTEMET Full tilkopling tilkopler hele systemet: 1 Tast brukerkode.... Tilkoplings valg 2 Tast OK.... Tilkople Full tilkople 3 Tast OK. Summeren lyder og systemet starter tilkopling.... Tilkople...# 4 Fort bygningen.... Omr. 1 Tilkopler Forlat området FS-250 LCD Forenklet Bruker Manual 7

8 FRAKOPLE SYSTEMET Systemet frakoples på følgende måte hvis ingen alarmer har vært utløst: 1 Tast bukerkode.... Frakoplingsvalg 2 Tast OK.... Frakople Full frakopl 3 Tast OK. Systemet frakoples.... Tor 22 Jan 09:31 Omr 1 Frakoplet FS-250 LCD Forenklet Bruker Manual 8

9 FRAKOPLE SYSTEMET ETTER ALARM Systemet frakoples på følgende måte hvis alarmen har vært utløst. Status LED blinker som en indikasjon på utløst alarm. 1 Sirenene lyder.... Fre 01 Jan 18:20 Aritech FS Tast brukerkode Displayet viser alarmtype og nummer.... B alarm 001 Act 07 0 A1 Sone 7 omr1 Fre 01 Jan 18:24 4 Tast NO for å kvittere ut alarmen..... Fre 01 Jan 18:30 Omr 1 frakoplet FS-250 LCD Forenklet Bruker Manual 9

10 FORBIKOPLE (UTKOPLE) EN ELLER FLERE SONER Forbikopling gjør at enkelte soner ikke tilkoples. Dette kan være nyttig hvis det er ting i sonen som sannsynligvis vil utløse alarm, for eksempel et husdyr. Av sikkerhetsgrunner vil forbikoplede soner automatisk gjeninnkoples når systemet frakoples. 1 Tast brukerkode.... Tilkoplings valg 2 Tast pil ned.... Forbikoplinger 3 Tast OK.... Forbikoplinger Forbikopling 4 Tast OK. Alle forbikoplede soner vises.... Forbikopling Ingen 5 Tast nummeret til sonen du vil forbikople etterfulgt av #.... Forbikopling Sone 1 6 Når du har forbikoblet en sone bekrefter du dette med OK. Tast deretter pil opp inntil du ser Tilkoblingsmenyen. Systemet kan nå tilkobles fra denne menyen. Forbikopling av soner skal ikke være en vanlig prosedyre. Funksjonen er tilgjengelig for å kunne sikre mest mulig av området under midlertidige situasjoner hvor en sone ikke kan tilkoples. Hvis du forbikopler en sone som skyldes feil skal installatøren kontaktes, slik at dette kan utbedres. FS-250 LCD Forenklet Bruker Manual 10

11 FORBIKOPLE SABOTASJE SONER Hvis en sone er blitt sabotert må den forbikoples før systemet kan tilkobles. Denne sonen vil da ikke være overvåket av systemet. 1 Tast brukerkode.... Tilkoplingsvalg 2 Tast pil ned.... Forbikoplinger 3 Tast OK.... Forbikoplinger Forbikopling 4 Tast pil ned to ganger.... Forbikoplinger Forbik. sone sab 5 Tast OK. Saboterte soner som er forbikoplet vises.... Forbik. sone sab Ingen 6 Tast nummeret til sonen du vil forbikople etterfulgt av #. Forbikopling Sone sab 1 7 Når du har forbikoblet en sone bekrefter du dette med OK. Tast deretter pil opp inntil du ser Tilkoblingsmenyen. Systemet kan nå tilkobles fra denne menyen. FS-250 LCD Forenklet Bruker Manual 11

12 FORBIKOPLE SYSTEM SABOTASJE Hvis en del av systemet er sabotert vil feil og status LED blinke, og feilen vises i displayet. Du kan forbikople feilen slik at systemet kan tilkoples. 1 Tast brukerkode Tast pil ned Tast OK Tast pil ned to ganger Tast OK. System sabotasje som er forbikoplet vises n for systemdelen du vil forbikople etterfulgt av #. Delen som forbikoples blir vist i displayet. I dette eksempelet er sabotasjekretsen til innesirenen forbikoplet Når du har forbikoblet en system sabotasje bekrefter du dette med OK. Tast deretter pil opp inntil du ser Tilkoblingsmenyen. Systemet kan nå tilkobles fra denne menyen. Tilkoplings valg Forbikoplinger Forbikoplinger Forbikopling Forbikoplinger Forbik.sys sab Forbik.sys sab Ingen Forbikopling System sab 3 System sabotasje 1 Ekstern sabotasje 2 Sentralapparat 3 Innesirene 4 Utesirene 5 Betjeningspanel 1 6 Betjeningspanel 2 7 Betjeningspanel 3 8 Betjeningspanel 4 9 Betjeningspanel 5 10 Betjeningspanel 6 11 Betjeningspanel 7 12 Betjeningspanel 8 13 Databuss 14 Utvidelseskort 1 lokksabotasje 15 Utvidelseskort 1 jamming 16 Utvidelseskort 1 antenne 17 Utvidelseskort 2 lokksabotasje 18 Utvidelseskort 2 jamming 19 Utvidelseskort 2 antenne FS-250 LCD Forenklet Bruker Manual 12

13 TRYGGHETSALARMER Du må holde tastene inne samtidig i 2 sekunder for å aktivere alarmen. For å frakople en trygghetsalarm taster du brukerkoden. Brannalarm Tast 1 og 3 samtidig. Tir 28 Feb 15:17 Brann Alarm Medisinsk alarm Tast 4 og 6 samtidig. Tues 28 Feb 15:17 Medisinsk alarm Overfall Tast 7 og 9 samtidig. Tir 28 Feb 15:17 Alarm Disse funksjonene kan også programmeres som funksjonstaster. FS-250 LCD Forenklet Bruker Manual 13

14 TRUSSEL TIL/FRAKOPLING Hvis systemet er tilkoplet vil trusselkode frakople systemet, men samtidig sende en melding til vaktstasjonen om at brukeren ble truet til å frakople systemet. Ingen indikasjon om at trussel alarm er utløst vil vises. Hvis systemet er frakoplet vil systemet tilkoples samtidig som trussel alarm sendes til vaktstasjonen. Trusselkoden kan programmeres på to ulike måter av installatøren. Koden kan være en spesiell kode eller din vanlige brukerkode med pluss 1 på det siste sifferet. For eksempel, hvis din brukerkode er 2233 vil trusselkoden være 2234, hvis koden er 1989 vil trusselkoden være Tast trusselkoden Systemet frakoples og sender umiddelbart trusselalarm til vakstasjonen.... Tor 12 Feb 10:12 Omr 1 Frakoplet FS-250 LCD Forenklet Bruker Manual 14

15 TILBAKESTILLING AV BRANNDETEKTORER Når en brannsone aktiveres vil alarm utløses selv om systemet er frakoplet. En brukerkode eller fjernkontroll brukes som regel for å frakople systemet. Brannsonen må deretter tilbakestilles. Hvis det forstsatt er røyk i rommet må du vente med å utføre tilbakestillingen. Systemet kan ikke tilkoples før tilbakestilling av brannsonen er utført. 1 Tast brukerkode.... Tilkoplings valg 2 Tast pil ned syv ganger.... System verdier 3 Tast OK.... System verdier Funkjonstaster 4 Tast pil ned.... System verdier Reset branndet 5 Tast OK. Betjeningspanelet piper som en bekreftelse. 6 For å forlate menysystemet taster du No til Takk for nå vises i displayet. Tast deretter OK. Det anbefales at denne funksjonen programmeres som en funksjonstast. FS-250 LCD Forenklet Bruker Manual 15

16 ENDRE BRUKERKODER Du må ha en hovedkode for å kunne endre andres kode. Det er viktig at standardkoden endres med en gang systemet er installert. 1 Tast brukerkode.... Tilkoplings valg 2 Tast pil ned seks ganger.... Brukere 3 Tast OK.... Brukere Bruker koder 4 Tast OK.... Bruker koder Kode 1 U01 5 Velg ønsket bruker med piltastene. Tast OK.... Bruker detaljer Ny kode 6 Tast OK.... Bruker detaljer 7 Tast ny brukerkode etterfulgt av OK.... Bruker detaljer 8 Tast ny kode igjen etterfulgt av OK.... Bekreft kode FS-250 LCD Forenklet Bruker Manual 16

17 SLETTE BRUKERKODER Du må ha en hovedkode for å kunne slette andres kode. 1 Tast brukerkoder.... Tilkoplings valg 2 Tast pil ned seks ganger.... Brukere 3 Tast OK.... Brukere Bruker koder 4 Tast OK.... Bruker koder Kode 1 U02 5 Velg ønsket bruker med piltastene. Tast OK.... Bruker detaljer Ny kode 6 Tast OK uten å taste ny kode..... Bruker detaljer Bekreft kode 7 Tast OK uten å taste ny kode.... Bekreft kode 8 Tast OK.... FS-250 LCD Forenklet Bruker Manual 17

18 VIS ÅPNE SONER Dette vil vise deg sonene som ikke kan tilkobles. Dette kan være nyttig for å se hvilken sone som skaper problemet hvis systemet ikke kan tilkobles. Fre 11 Jan Aritech FS Tast pil ned to ganger. Åpne soner vil vises displayet. I dette eksempelet er sone 7 åpen. Denne funksjonen er ikke tillat i alle land.... Åpne soner 7 sone 7 FS-250 LCD Forenklet Bruker Manual 18

19 VIS FORBIKOPLEDE SONER. Dette vil vise deg soner som er forbikoplet og som derfor ikke vil bli overvåket. 1 Tast brukerkoder.... Tilkoplings valg 2 Tast pil ned.... Forbikoplinger 3 Tast OK.... Forbikoplinger Forbikopling 4 Tast OK. Alle forbikoplede soner vises.... Forbikopling Sone 1 5 For å forlate menysystemet taster du No til Takk for nå vises i displayet. Tast deretter OK. FS-250 LCD Forenklet Bruker Manual 19

20 VIS SYSTEM FEIL Dette vil vise alle feil som er i systemet. 1 Tast brukerkode..... Tilkoplings valg 2 Tast pil ned fem ganger.... Vedlikehold 3 Tast OK.... Vedlikehold Sone tester 4 Tast pil ned.... Vedlikehold System feil 5 Tast OK. Alle systemfeil vil vises. I dette eksempelet er batteriet utladet.... System feil Batterisikring 6 For å forlate menysystemet taster du No til Takk for nå vises i displayet. Tast deretter OK. FS-250 LCD Forenklet Bruker Manual 20

21 UTFØR EN SIRENETEST Utfør en sirenetest for å forsikre deg om at utesirenen virker. 1 Tast brukerkode.... Tilkoplings valg 2 Tast pil ned fem ganger.... Vedlikehold 3 Tast OK.... Vedlikehold Sone tester 4 Tast pil ned fem ganger.... Vedlikehold Utesirene test 5 Tast OK. Sirenen vil lyde i 3 sekunder etterfulgt av 1 sekunds opphold inntill du taster NO.... Utesirene test FS-250 LCD Forenklet Bruker Manual 21

22 VIS LOGG FS-250 kommer med to forskjellige logger, en brukerlogg og en systemlogg. Brukerloggen viser de første 10 og de 5 siste hendelsene i området siden systemet ble tilkoblet. Systemloggen viser de siste 185 hendelsene. 1 Tast brukerkode.... Tilkoplingsvalg 2 Tast pil ned tre ganger... Hendelses logg 3 Tast OK. Tast pil ned hvis du ønsker å se systemloggen.... Hendelses logg Bruker logg Hendelses logg System logg 4 Tast OK. Bruk piltastene for å bla deg igjennom hendelsene. I dette eksempelet viser brukerloggen en brannalarm Tast 0 hvis du ønsker å se tid og dato hendelsen fant sted.... Brann taster 001 ACT 01 0 A1 Fre 01 Jan 18: er hendelsesnummeret i loggen. ACT betyr aktivering. RES betyr tilbakestilling. 01 kan for eksempel være et sonenummer eller et kodenummer. 0 betyr at hele systemet var tilkoblet. Deltilkoblet 1 er 1 og deltilkoblet 2 er 2. A viser i hvilket område hendelsen fant sted. I dette tilfellet var det brannalarm i område 1. FS-250 LCD Forenklet Bruker Manual 22

23 STILL TID OG DATO Kun en bruker med hovedkode kan stille tid og dato. 1 Tast hovedkoden.... Tilkoplings valg 2 Tast pil ned syv ganger.... System verdier 3 Tast OK.... System verdier Funksjonstaster 4 Tast pil ned to ganger..... System verdier Tid/Dato 5 Tast OK.... Tid/Dato Dato 6 Tast OK for å stille dato. Tast pil ned og OK for å stille tid.... Tid/Dato 12/12/2002 Tid/Dato 18:24 7 Tast OK etterfulgt av tid eller dato.... Tid/Dato * 12/12/ Tast OK.... Tid/Dato Programmering OK FS-250 LCD Forenklet Bruker Manual 23

24 SERVICE MODUS 1 Tast brukerkode.... Tilkoplingsvalg 2 Tast pil ned seks ganger.... Brukere 3 Tast OK. Tast pil ned fire ganger.... Brukere Service modus 4 Tast OK. Bruk piltastene for å slå service modus av og på.... Service modus Service modus PÅ 5 Nett LED blinker for å vise at du er i service modus. Tekniker kan nå gå inn i tekniker modus for å endre systeminstillinger. 6 Tekniker kan forlate servicemodus ved å taste #teknikerkode#51ok. Bruker kan forlate servicemodus ved å #brukerkode#51ok eller ved å velge med piltaster som beskrevet over..... Service modus Service modus AV FS-250 LCD Forenklet Bruker Manual 24

25 OPPLASTING OG NEDLASTING AV DATA 1 Tast brukerkode.... Tilkoplings valg 2 Tast pil ned syv ganger.... System verdier 3 Tast OK Tast pil ned tre ganger.... System verdier Funksjonstaster System verdier Upload Download 5 Tast OK. Hvis nummeret allerede er programmert av tekniker trenger man ikke å taste det inn igjen. Tast OK. Hvis nummeret ikke er programmert taster du inn telefonnummeret til tekniker. Tast OK.... Tast tel nummer Sentralen ringer til tekniker via det spesifiserte telefonnummeret.... Upload Download Pågår 7 Hvis opplasting og nedlasting ikke er tillat vises følgende melding... Upload Download UD ikke tillatt FS-250 LCD Forenklet Bruker Manual 25

26 STILL LYDSTYRKE TIL SUMMER Lydstyrken til summeren i betjeningspanelet kan stilles på følgende måte: 1 Tast 1 og # samtidig i 2 sekunder. 2 Betjeningspanelet er klart for lydnivå innstilling. Summeren piper - pip pip pip. 3 Still lydnivået med piltastene. 4 Tast OK. FS-250 LCD Forenklet Bruker Manual 26

27 MENY SYSTEMET Hovedmenyen til CS 250 systemet vises under. Etter at du har tastet en kode kan du bla i menyen og taste OK for å få tilgang til undermenyer. Tilkoplings valg Forbikoplinger Vis åpne soner Brukerlogg Sabotasje Vedlikehold Brukers System verdier Stopp oppkall Forlat meny FS-250 LCD Forenklet Bruker Manual 27

28

Brukerhåndbok for betjeningspanel til: CS275. Versjon 1.0

Brukerhåndbok for betjeningspanel til: CS275. Versjon 1.0 Brukerhåndbok for betjeningspanel til: CS275 Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse LCD-panel... 2 Tilkoble og frakoble med et ettområdepanel... 4 Frakoble systemet etter en alarm... 5 Tilbakestille branndetektorer...

Detaljer

Brukermanual boligalarm FS 150

Brukermanual boligalarm FS 150 Brukermanual boligalarm FS 150 ffj (QNHOEUXNDYV\VWHPHW Slå anlegget på: Tast koden. Lampen forlat nå lyser sammen med alle sonene som bli tilkoplet. Betjeningspanelet piper til utgangstiden er ferdig.

Detaljer

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103 Penta NOBY PENTA 1 2 3 4 READY KLAR SYSTEM ARMED PÅ POWER 230V F E P Bruker Manual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby a.s påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Brukermanual. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. www.noby.no side 1 Innledning Vi i Noby AS

Detaljer

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MCA10V201 www.noby.no side 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Brukermanual. Manual nr.: MBOASIS0810. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. Manual nr.: MBOASIS0810. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Brukermanual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MBOASIS0810 www.noby.no side

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING ICAS. Hestia 915 Ver.4.4

BRUKER- VEILEDNING ICAS. Hestia 915 Ver.4.4 BRUKER- VEILEDNING Hestia 915 Ver.4.4 Hestia er navnet på en Gresk gudinne som symboliserer fred og velvære. Hestia er også navnet på dette systemet som vi mener vil bringe deg fred og velvære. H-915 rev.4.4

Detaljer

Brukermanual. Tastatur.

Brukermanual. Tastatur. Brukermanual ICAS Daglig bruk av sentralen Brannalarmen er aktiv til enhver tid og behøver ikke programmeres for gi alarm ved røykutvikling eller branntilløp. Innbruddsalarmen slås på ved å taste master-koden,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer...

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer... Innholdsfortegnelse Sector Alarm AS...4 Ordliste... 5-6 Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10 Hva gjør jeg ved utløste alarmer...10 Problemer med tilkobling av alarmsystemet...11 Feil ved alarmsystemet...11

Detaljer

Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G

Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Les denne Installatørmanualen nøye www.holars.no Installatør Meny Meny for å programmere systemet utover kundetilpassning fra fabrikk. Kun for installatør.

Detaljer

Sector Alarm. Alarmanlegget er tilkoplet til:

Sector Alarm. Alarmanlegget er tilkoplet til: Brukermanual DS700 Sector Alarm Har du spørsmål eller trenger service kontakt Sector Alarm 00: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Annet: Alarmanlegget er tilkoplet til: Alarmsentral: Telefon: Brukermanual

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX +

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX + BRUKSANVISNING Trådløs boligalarm Type POWERMAX + Ta kontakt med hvis du er usikker på bruken av alarmsystemet. 815 00 060 E-post: post@sectoralarm.no Sector Alarm AS Du har nå fått et nytt alarmsystem

Detaljer

PC1580. Brukermanual og kontrolljournal RK1580 PC5506. Denne manual brukes til betjeningspaneler med lysdioder. Versjon 1.

PC1580. Brukermanual og kontrolljournal RK1580 PC5506. Denne manual brukes til betjeningspaneler med lysdioder. Versjon 1. Brukermanual og kontrolljournal SENTRALAPPARAT PC158O Versjon 1.O1 - JD9806 Denne manual brukes til betjeningspaneler med lysdioder PC1580 RK1580 og PC5506 Versjon 1.00 - JD9806 Innholdsfortegnelse Seksjonsfortegnelse...

Detaljer

1. BETJENINGSVEILEDNING MUP - BETJENINGSPANEL

1. BETJENINGSVEILEDNING MUP - BETJENINGSPANEL MUP - BETJENINGSPANEL. BETJENINGSVEILEDNING MUP - BETJENINGSPANEL BLA TIL NESTE ALARM/FEIL STOPP/START ALARMORGAN TILBAKESTILL EN-54-2 FEIL BRANN FORVARSEL SLOKKEANLEGG AKTIVERT BRANNVENTILASJON AKTIVERT

Detaljer

BRUKERMANUAL. Analoge adresserbare systemer CAD-101,102,104,108

BRUKERMANUAL. Analoge adresserbare systemer CAD-101,102,104,108 BRUKERMANUAL Analoge adresserbare systemer CAD-101,102,104,108 1- Sentralen 1.1- Oversikt...3,4 1.2- Betjeningsknapper...5 1.3- LED indikatorer...6,7 1.4- Adgangsnivå...7 2- Prosedyrer ved brannalarm og

Detaljer

FUNKSJON PROSEDYRE SIDE System aktivering. [brukerkode] + [ARM] 6 (Når du forlater huset) System aktivering

FUNKSJON PROSEDYRE SIDE System aktivering. [brukerkode] + [ARM] 6 (Når du forlater huset) System aktivering Brukerveiledning Denne manualen inneholder all informasjon du behøver for å bruke Orbit 6 sikkerhetssystem. Første side gir et overblikk over funksjonene. For nærmere forklaring kan du slå opp på angitt

Detaljer

Brukermanual kortversjon

Brukermanual kortversjon kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mfirstv102 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Innhold. Del 5 Brukerinnstillinger. Del 1 Innledning. Del 2 Av- og påslag av systemet. Del 3 Alarm og feilindikering. Del 6 Test og vedlikehold

Innhold. Del 5 Brukerinnstillinger. Del 1 Innledning. Del 2 Av- og påslag av systemet. Del 3 Alarm og feilindikering. Del 6 Test og vedlikehold SECTOR_INNERS_NYE copy.qxd 24-11-08 15:14 Page 1 Innhold Del 1 Innledning 1.1. Generelt S. 03-04 1.2. Aksjonsplan S.05 Del 2 Av- og påslag av systemet 2.1 Før du slår på alarmen S. 06 2.2 Slå på hele alarmen

Detaljer

Brukermanual LED Power 832 PC 5015 versjon 2.36C

Brukermanual LED Power 832 PC 5015 versjon 2.36C Brukermanual LED Power 832 PC 5015 versjon 2.36C PE 01.08.02 Enebakkveien 117B Tel: 22 08 02 20 Faks: 22 08 02 21 0680 Oslo www.teletecconnect.no Innholdsfortegnelse Seksjonsfortegnelse...2 Oversikt over

Detaljer

CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108

CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108 Brannalarmsentraler CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108 Brukermanual Firmware versjon 1.00 csp-x_o_en 05/13 Noby AS Cecilie Thoresensvei 5 1101 Oslo tlf. 23 03 13 90 support@noby.no www.noby.no SATEL sp. z

Detaljer

Betjeningsenhet Versjon: 1.25 Utskriftsdato: 2014-09-04. Brukermanual TM40/TM50 Betjeningsenheten

Betjeningsenhet Versjon: 1.25 Utskriftsdato: 2014-09-04. Brukermanual TM40/TM50 Betjeningsenheten Betjeningsenhet Versjon: 1.25 Utskriftsdato: 2014-09-04 Brukermanual TM40/TM50 Betjeningsenheten Innehåll 1. TM50/TM40 Brukergrensesnitt... 1 1.1 Layout... 1 2. Bruke TM50/TM40... 2 2.1. Tilkoble och Frakoble

Detaljer

BRUKERMANUAL. Konvensjonelle brannalarmsentraler Brukermanual

BRUKERMANUAL. Konvensjonelle brannalarmsentraler Brukermanual BRUKERMANUAL Konvensjonelle brannalarmsentraler Brukermanual 1- Bruker guide For å kunne betjene denne sentralen ordentlig, er det viktig å sette seg godt inn i de detaljerte beskrivelser som er listet

Detaljer

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes.

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes. Gratulerer med ny DEFA ILALARM! DEFA har over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, og satser sterkt på kvalitetskontroll av produktene. Dette for at din nye bilalarm skal være av best

Detaljer

Hurtigmanual for programmering av CA-10

Hurtigmanual for programmering av CA-10 Hurtigmanual for programmering av CA-10 www.noby.no side 1 Generell informasjon: Denne manualen tar for seg basis programmering for en enkel installasjon av CA-10. Hovedvekt av informasjon vil bli lagt

Detaljer

Installatørmanual. Trådløs GSM/GPRS alarm. Holars 2080

Installatørmanual. Trådløs GSM/GPRS alarm. Holars 2080 Installatørmanual Trådløs GSM/GPRS alarm Holars 2080 Innhold: Holars 2080 Fel! Bokmärket är inte definierat. Sett inn SIM kort 2 Strøm adapteret 2 Tilkobling av kablede enheter 2 Fire nivåer med passord

Detaljer

IT 400N. 4+3 soner sentral med kabel, for Innbrudd, brann og overfall. IT-400-N Sentral Art.nr: 04.660 Holars AS Korr 18.02.

IT 400N. 4+3 soner sentral med kabel, for Innbrudd, brann og overfall. IT-400-N Sentral Art.nr: 04.660 Holars AS Korr 18.02. IT 400N 4+3 soner sentral med kabel, for Innbrudd, brann og overfall. IT-400-N Sentral Art.nr: 04.660 Holars AS Korr 18.02.09 Side 1 Innehold Side 1.0. Beskrivelse.. 3 2.0. Installasjon.. 4 3.0. Terminal

Detaljer

MAGNUM 12 MAGNUM 24. Brukerhåndbok. Analog adresserbar brannalarmsentral. Rev. A

MAGNUM 12 MAGNUM 24. Brukerhåndbok. Analog adresserbar brannalarmsentral. Rev. A MAGNUM 12 MAGNUM 24 Analog adresserbar brannalarmsentral Brukerhåndbok Rev. A INNHOLD 1. Innledning... 1 2. Hvordan fungerer brannalarmsentralen... 2 Indikatorer og taster...3 Skjerm og tastatur...9 3.

Detaljer

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600 Hurtigmanual Viltkamera Brecom C 2600 NORSK Innledning Brecom C 2600 u/mms Pakken inneholder: - Kamera - Batteriboks - Festestropp - USB kabel - Phono kabel Med sin svært følsomme Passive lnfra-rød (PIR)

Detaljer

Modell SC225. Quick-Start meny

Modell SC225. Quick-Start meny Modell SC225 Quick-Start meny Gratis App for Appel, Android og Microsoft. Søk på CLSF i: AppStore, Google Play, Windows Markedplace VIKTIG: HUSK Å DEAKTIVERE PIN-KODEN FØR SIM-KORT INSTALLERES I KAMERAET!

Detaljer

Mye mer enn en trådløs alarm

Mye mer enn en trådløs alarm Mye mer enn en trådløs alarm Blinking: Alarm Fast lys: Feilmelding Seksjon A er aktivert Seksjon B er aktivert Seksjon C er aktivert Strømtilførsel; Fast lys: OK Blinkende: Kun backup-bat. Status eller

Detaljer

Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED SYSTEM LED. Innhold. 1 Innledning... 1 2 Sentralens indikeringer & kontroller...

Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED SYSTEM LED. Innhold. 1 Innledning... 1 2 Sentralens indikeringer & kontroller... Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED GODTA AVSTILL/ AKTIVER ALARM TILBAKE- STILL DEMP SUMMER NØKKEL- BRYTER FORSINK. PÅ/AV VELG ENHET Sone FEIL/ UTKOBLE/ TEST LED SYSTEM

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden med fjernkontroll, (* 9999 # ved levering). Lampe lyser fast rødt i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

Rev.260908phh. Mye mer enn en trådløs alarm

Rev.260908phh. Mye mer enn en trådløs alarm Rev.260908phh Mye mer enn en trådløs alarm Blinking: Alarm Fast lys: Feilmelding Seksjon A er aktivert Seksjon B er aktivert Seksjon C er aktivert Strømtilførsel; Fast lys: OK Blinkende: Kun backup-bat.

Detaljer

Hurtigveiledning SmartVarsling SmartVarslings system

Hurtigveiledning SmartVarsling SmartVarslings system Hurtigveiledning Takk for at du har valgt SmartVarsling trådløs innbruddsalarm. Denne hurtigveiledningen beskriver de viktigste brukerfunksjonene til ditt SmartVarslings system. For å se den fullstendige

Detaljer

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9)

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9) Display Symbol / Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt anrop, antall angitt Kontakt /

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

Tele Radio T60. Manual. Rev. IM-T60-001-A4

Tele Radio T60. Manual. Rev. IM-T60-001-A4 Tele Radio T60 Manual Rev. IM-T60-001-A4 CONTENTS 3-21........... 22-40.......... 41-59.......... 60-80.......... 81-101......... 102-123........ 124-145........ 146-164........ 165-186......... 187-194.........

Detaljer

JA-82K OASiS Enkel oppstart

JA-82K OASiS Enkel oppstart JA-82K OASiS Enkel oppstart Installering av dette systemet skal bare gjøres av autorisert montør. Produsent / importør kan ikke gjøres ansvarlig for noen skade eller konsekvens relatert til feilaktig montering

Detaljer

Fire & Safety 350701.021

Fire & Safety 350701.021 Fire & Safety 350701.021 Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for Eltek Fire & Safety AS. Copyright : Eltek Fire & Safety AS, Norway 2002 NS-ISO 9001 Sertifikat No.244

Detaljer

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Les denne brukermanualen nøye. 1 Jan 2015 Kjære kunde. Introduksjon Takk for att du har kjøpt Holars 2020G av oss. Om Holars Holars startet opp som grossist

Detaljer

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL 2009 November INNHOLD Spesifikasjoner Leserens frontpanel Lys- og lydsignaler Leserens bakre panel SF-2000P Display Leser installasjonsprosedyre

Detaljer

MP.com Isvannsaggregat

MP.com Isvannsaggregat MP.com Isvannsaggregat Kort brukerveiledning Mikroprosessor styringssystem for RC EASY/COLDPACK med nytt display Beskrivelse av regulatoren De forskjellige reguleringsfunksjoner er beskrevet nedenfor,

Detaljer

ES 801 CPD. 8 sløyfers konvensjonell brannsentral BRUKERMANUAL UMA 000 087 R1A NORSK

ES 801 CPD. 8 sløyfers konvensjonell brannsentral BRUKERMANUAL UMA 000 087 R1A NORSK ES 801 CPD 8 sløyfers konvensjonell brannsentral BRUKERMANUAL UMA 000 087 R1A NORSK Opphavsrett 2011 Elotec AS. Alle rettigheter er reservert. Elotec AS gir rettigheten til reproduksjon av denne manualen

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Følgende informasjon er for installasjon eller omprogrammering av systemet. Det er beregnet for installatører og avanserte brukere, og bør leses før installasjon av systemet. INNHOLD

Detaljer

INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende figur. Fest braketten til innfellingsboksen.

INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende figur. Fest braketten til innfellingsboksen. Aiko videodørtelefon 1716/1 og 1716/2 er laget for å benyttes i 2 Voice systemet til Urmet. KOMPONENTBESKRIVELSE OG KARAKTERISTIKKER INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende

Detaljer

DEF A BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes.

DEF A BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes. m Gratulerer med ny DEFA BlIALARM! DEFA har over40årserfaringmedutviklingav bilelektriskeprodukter. og satsersterktpå kvalitetskontrollav produktene.dettefor at din nye bilalarmskalværeav bestmuligkvalitetog

Detaljer

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING 1. Montering generelt En typisk oppkobling av VOICE -TEL er vist i figuren under: ES 601 24V-utgang (X10) + - Brann C NO Feil / Innbrudd

Detaljer

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Brukerveiledning Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Varenr.: 300 100 Innholdsfortegnelse Tekniske data på Falck 6604 Vaktfalk Telealarm... 3 Introduksjon... 3 Oversikt over tilkoblinger... 4 Oppstart og programmering...

Detaljer

Display. Taster. Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9)

Display. Taster.  Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9) Display Symbol Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Blinker ved mikrofon av Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Ringelyd slått av Ikke forstyrr aktivert Ikke kontakt

Detaljer

2X-serien skandinavisk markedsmanual

2X-serien skandinavisk markedsmanual 2X-serien skandinavisk markedsmanual P/N 501-415005-9-30 REV 03 ISS 15JUL14 Copyright Varemerker og patenter Produsent Versjon Sertifisering EU-direktiver Kontaktinformasjon 2014 UTC Fire & Security. Med

Detaljer

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN www.bilradiospes.no OM DIN NYE ALARM Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA Security Alarm sikret et kvalitetsprodukt med lang levetid. Kvalitetskontroll

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

www.prosecas.no Buskerud / Vestfold Telemark

www.prosecas.no Buskerud / Vestfold Telemark www.prosecas.no Betjeningsveiledning for NEPTOLUX Adresserbart Nødlyssystem Betj veiledning Neptolux ver 1 Hedmark / Oppland Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Buskerud / Vestfold Telemark Oslo / Akershus

Detaljer

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning DT290 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 4 VED OPPTATT... 5 MOTTA SAMTALE... 6 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Les denne brukermanualen nøye. 1 Introduksjon Kjære kunde Gratulerer med kjøp av Sector Alarm Trådløs GSM- Boligalarm! Du er nå innehaver av en alarm som gir

Detaljer

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom CM 2600 m/mms og 2-veis kommunikasjon

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom CM 2600 m/mms og 2-veis kommunikasjon Hurtigmanual Viltkamera Brecom CM 2600 m/mms og 2-veis kommunikasjon NORSK Innledning Brecom CM 2600 MMS Pakken inneholder: - Kamera med MMS modul - Batteriboks - GSM Antenne - Festestropp - USB kabel

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

POWERMAX. Programmeringsmanual. Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon INNHOLD

POWERMAX. Programmeringsmanual. Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon INNHOLD POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Programmeringsmanual INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 1. 1 Generell Orientering...2 1. 2 Tilgang til Installatørmenyen...2 2. PROGRAMMERING AV NY INSTALLATØRKODE...3

Detaljer

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12 Programmering av BiBus systemer med kodetastatur mod. 1072/12, gjøres enkelt ved hjelp av PC eller tastatur 1032/65. All programmering i denne brukerveiledning er for programmeringsenhet mod. 1032/65,

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P137 Personsøker. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P137 Personsøker. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P137 Personsøker Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA Revisjoner

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

Brukermanual Power Standard PC 1565 versjon 2.20C

Brukermanual Power Standard PC 1565 versjon 2.20C Brukermanual Power Standard PC 1565 versjon 2.20C PE 01.08.02 Enebakkveien 117B Tel : 22 08 02 20 Fax : 22 08 02 21 0680 Oslo www.teletecconnect.no Ved tekniske spørsmål vedrørende alarmanlegget, kontakt

Detaljer

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt over faner:... 3 Styring:...

Detaljer

SINTEL 8VD 8-kanal Analog alarmsender TALEMELDING

SINTEL 8VD 8-kanal Analog alarmsender TALEMELDING SINTEL 8VD 8-kanal Analog alarmsender TALEMELDING SINTEL 8VD Art. nr. 07.134 Holars AS Dato 10.10.2006 Side 1 (17) Koplingsskjema Terminal R(Total reset) Terminal 1 Terminal 2 Terminal 3- til 10 Terminal

Detaljer

- 1 - DIGITAL BRANN- SAFE BRANN-SAFE DIGITAL INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

- 1 - DIGITAL BRANN- SAFE BRANN-SAFE DIGITAL INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 1 - BRANN-SAFE DIGITAL DIGITAL BRANN- SAFE INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - Innholdsregister ADVARSEL!... 3 1. Åpne safen med nøkkel... 3 2. Innsetting av batterier... 3 3. Åpne safen etter at batteriene

Detaljer

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Telcom Europe Revisjon 7.0, Mars 2004 Copyright 2004 Innholdsfortegnelse Telefonselskapet Copyright 2004 TELEFONEN DT4X2...1 RINGE TIL ANDRE...2 VED OPPTATT...3 MOTTA

Detaljer

VOICE ES 801. 8 sløyfers konvensjonell brannsentral BRUKERMANUAL UMA 101 102 R C NORSK

VOICE ES 801. 8 sløyfers konvensjonell brannsentral BRUKERMANUAL UMA 101 102 R C NORSK VOICE ES 801 8 sløyfers konvensjonell brannsentral BRUKERMANUAL UMA 101 102 R C NORSK Opphavsrett 2005 Elotec AS. Alle rettigheter er reservert. Elotec AS gir rettigheten til reproduksjon av denne manualen

Detaljer

GSM MINI. Bruksanvisning OVERSIKT GSM MINI 2. FØR BRUK: 2 - Aktivering av SIM-kort - Oppstart - Signalstyrke - Reset av adgangskode

GSM MINI. Bruksanvisning OVERSIKT GSM MINI 2. FØR BRUK: 2 - Aktivering av SIM-kort - Oppstart - Signalstyrke - Reset av adgangskode 64-311-06 Bruksanvisning GSM Mini Rev1.00 Side - 1 - GSM MINI Bruksanvisning INNHOLD: SIDE: OVERSIKT GSM MINI 2 FØR BRUK: 2 - Aktivering av SIM-kort - Oppstart - Signalstyrke - Reset av adgangskode FJERNSTYRING

Detaljer

Vekkerklokke DS-1/RF, digital

Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF, digital Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF med mottaker HMS art. nr.: 148483 Best. nr.: 1104816 INNHOLD Vekkerklokke DS-1/RF, digital...

Detaljer

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 Brukerveiledning Sengealarm PIR 2003 Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 HMS art. nr. 020753 Bestillingsnr.: 2223227 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor)

Detaljer

Galaxy Dimension. Brukerhåndbok. Honeywell Security

Galaxy Dimension. Brukerhåndbok. Honeywell Security Galaxy Dimension Brukerhåndbok Honeywell Security Innhold Innledning... vii Standarder og godkjenninger... vii INFORMASJON OM TASTATUR... 1 Generelt... 1 Mk7 LCD-tastatur... 1 Talltaster (0 9)... 1 Visningstaster

Detaljer

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp.

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp. Bernafon SoundGate SoundGate HURTIGGUIDE Justering av volum og bytte av program Telefonknapp Musikk/audio-knapp Bluetooth knapp Batteri-indikator Denne bruksanvisningen er en kortversjon. Viktig: - Din

Detaljer

POWERMAX+ Brukerveiledning. Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon INNHOLD DY5467U 1

POWERMAX+ Brukerveiledning. Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon INNHOLD DY5467U 1 POWERMAX+ Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Brukerveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...4 1.1 Oversikt...4 1.2 Systemfunksjoner...5 1.3 Definisjoner...5 1.4 Symboler brukt i denne manualen...5 1.5 Taster

Detaljer

Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement

Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement Gratulerer med anskaffelsen av Sikom GSM Alarm Controller III - din nye strømstyringsenhet. Sentralen er en kraftig GSM-basert enhet

Detaljer

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 5 VED OPPTATT... 6 MOTTA SAMTALE... 7 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

OPPSTART OG PROGRAMMERING AV ORBIT PRO SENTRALEN

OPPSTART OG PROGRAMMERING AV ORBIT PRO SENTRALEN OPPSTART OG PROGRAMMERING AV ORBIT PRO SENTRALEN Når du har koplet på strøm, backupbatteriet og et LCD kodetastatur kan du programmere sentralen. Følg anvisningen i displayet. Rokonet Please Wait... Etter

Detaljer

Brukerveiledning, kortversjon IP 230 (ver 7 & 8)

Brukerveiledning, kortversjon IP 230 (ver 7 & 8) Display Symbol / Taster Tast Høyre pil piltaster Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Advisor Advancedbrukerhåndbok

Advisor Advancedbrukerhåndbok Advisor Advancedbrukerhåndbok P/N 466-2886-NO REV B ISS 13JUN17 Copyright Varemerker og patenter Produsent Advarsler og ansvarsfraskrivelser 2017 UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc. Alle rettigheter

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Bruksanvisning for GDK-30+, GDK-100 og GDK-186. For software opp til versjon X.5Ca, dato 200703 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning... 4 Hurtigveiledning....5 Ringe internt og eksternt...6

Detaljer

POWERMAX. Programmeringsmanual. Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon INNHOLD

POWERMAX. Programmeringsmanual. Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon INNHOLD POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Programmeringsmanual INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 1. 1 Generell Orientering...2 1. 2 Tilgang til Installatørmenyen...2 2. PROGRAMMERING AV NY INSTALLATØRKODE...3

Detaljer

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G)

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G) INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G) GENERELT Denne sentralen (ref.: 03-0101-NO (ENO-CEN12G)) tillater styring av alle Intratoneprodukter, som Audio- og Visio-paneler, nærhetssensorer,

Detaljer

Brukermanual Power 864 PC 5020 versjon 3.20C

Brukermanual Power 864 PC 5020 versjon 3.20C Brukermanual Power 864 PC 5020 versjon 3.20C PE 01.08.02 Enebakkveien 117B Tel: 22 08 02 20 Faks: 22 08 02 21 0680 Oslo www.teletecconnect.no Ved tekniske spørsmål vedrørende alarmanlegget, kontakt Ditt

Detaljer

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK ELO-LINK GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 0 R A NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE. GENERELT..... Spesifikasjoner:..... SMS-meldinger..... Strømforsyning..... Innganger....5. Utganger....5.. Utgang - 6....6.

Detaljer

TrioVing DK-26 Kodelås med separat kontrollenhet Manual

TrioVing DK-26 Kodelås med separat kontrollenhet Manual TrioVing DK-26 Kodelås med separat kontrollenhet Manual TrioVing DK-26 INNHOLD ORIENTERING/ TEKNISKE DATA... 3 KOBLINGSSKJEMA:... 4 KONTROLLENHET GRUNNSKJEMA... 4 AC-FORSYNING AC LAST, NORMALFUNKSJON...

Detaljer

HyttaMi Comfort for bruk med DEFA Premium abonnement

HyttaMi Comfort for bruk med DEFA Premium abonnement HyttaMi Comfort for bruk med DEFA Premium abonnement Gratulerer med anskaffelsen av HyttaMi Comfort - din nye strømstyringsenhet. Sentralen er en kraftig GSM-basert enhet for strøm- og alarmstyring. Med

Detaljer

Brukermanual for trådløs kontrollenhet

Brukermanual for trådløs kontrollenhet Brukermanual for trådløs kontrollenhet For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Trådløs kontrollenhet batteridrift MODELL: PXB-RMwDC/2 El nummer 6230205 Viktig: PXB-RMwDC/2 er kun beregnet

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner

Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner Før du går I gang med å installere skal du sikre deg følgende: 1. SIM kortet har en 4 sifret PIN-kode når du mottar kortet fra teleselskapet. Det er viktig at

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 Brukerhåndbok for analog telefon Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 2 Brukerhåndbok for analog telefon Copyright 2004 Nortel Networks Med enerett. 2004. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

2X-serien skandinavisk markedsmanual

2X-serien skandinavisk markedsmanual 2X-serien skandinavisk markedsmanual P/N 00-3250-505-0105-04 ISS 07MAY15 Copyright Varemerker og patenter Produsent Versjon Sertifisering EU-direktiver Kontaktinformasjon 2015 UTC Fire & Security. Med

Detaljer

Advisor Advancedadministratorhåndbok

Advisor Advancedadministratorhåndbok Advisor Advancedadministratorhåndbok P/N 466-2887-NO REV B ISS 13JUN17 Copyright Varemerker og patenter Produsent Advarsler og ansvarsfraskrivelser 2017 UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc. Alle

Detaljer

Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR LADERE

Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR LADERE Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR LADERE homeguard Smokesense for ladere Komponenter, montering og virkemåte Dette dokumentet beskriver homeguard Smokesense for ladere som er basert på såkalt «Plug

Detaljer

Betjeningsveiledning. for HHL. Innbruddsalarm

Betjeningsveiledning. for HHL. Innbruddsalarm www.prosecas.no Betjeningsveiledning for HHL Innbruddsalarm Betj veiledning HHL ver 1 Hedmark / Oppland Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Buskerud / Vestfold Telemark Oslo / Akershus / Østfold Nord Norge

Detaljer